LAND-SHAPE DenmarkDenmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LAND-SHAPE DenmarkDenmark"

Transkript

1 LAND-SHAPE DenmarkDenmark Land Art North Denmark Handlingsplan for: Fyrtårnsprojekt under KONTRAST, KulturKANten I de vedtagne rammer for fyrtårnsprojektet Kontrast i Kulturaftalen for Nordjylland for er kunstområdet Land Art valgt. Det overordnede formål er at styrke Nordjylland kunstnerisk professionelt, tværæstetiske, innovativt og identitetsmæssigt gennem etableringen af en Land Art scene lokalt, nationalt og internationalt med fokus på udviklingen af en større Land Art festival. Projektet skal derudover munde ud i konkrete land art værker placeret rundt omkring lokalt i de 11 nordjyske kommuner. Kontrast rummer to satsninger- en elitært og en mere folkelig og bred. Den elitære satsning skal have internationalt islæt, høj kunstnerisk kvalitet, nytænkning og nyskabelse. Den folkeligt brede satsning skal henvende sig til nye kunst og kulturbrugere, satse på borgerinddragelsen arbejde med børn og institutioner og optræde bredt inddragende. I arbejdet med at realisere fyrtårnet Kontrast tages der udgangspunkt i de eksisterende styrker, der findes i Nordjylland, eksempelvis kulturinstitutioner, kunstnere, miljøer, museer m.fl. desuden ses der ud i verden efter relevante samarbejdspartnere og inspirationskilder. I handlingsplanen gennemgås planlagte og mulige aktiviteter samt den overordnede struktur for projektets forløb frem til dec Det tages i hele tankegangen højde for at projektet optimalt set leder frem til et varigt miljø omkring Land Art i Nordjylland. Under punktet branding behandles forskellige strategier for projektet; deltagelse på Kulturmødet med Kick Off event, et flytbart vartegn for projektet, mediestrategi mm. Samarbejdspartnere både nationalt og internationalt beskrives ligesom der fremlægges vision for projektindhold og struktur.

2 Vision og ide for en Land Art festival LAND-SHAPE FESTIVAL Land Art North Denmark KICK OFF PILOT FESTIVAL 1. Land Art Festival 2. Land Art Festi Ovenstående illustration viser den overordnede tidsplan og tankegang for projektet: Projektet skydes i gang med en kick off event d.20. juni 2014 på kulturfærgen OM:FORM op til Aalborg Regatta. Se vedhæftet program Tanken er at skabe en første festival som pilotprojekt sommeren Tidspunktet er endnu ikke fastlagt, men da et samarbejde med AAU vægtes højt skal festivalen ligge op til enten semesterstart eller afslutning, dvs. enten lige efter Skt. Hans eller i 2.halvdel af

3 august. I 2016 satses der på at afholde en større festival. Der skal i projektperioden arbejdes organisatoriske hen imod en mulig fortsættelse af festivalen efter Sekretariatet har sparret med bl.a. Claus Rosenstand, AAU om at at udvikle et stærkt DNA for en Land Art festival: - Vi skal skabe et unikt koncept som kan tiltrække kunstnere og innovationsfolk internationalt. Vi skal koble samtidskunstneriske interesser og nordjysk regional udvikling. Der skal arbejdes med nordjyske materialer, Manpower, udstyr og maskiner. En kobling med kunstneriske og innovative tanker sker gennem et samarbejde. - Temaet for 2015 bliver Regionale Ressourcer. Temaet åbner op for mange forskellige retninger: fokus på energi, grøn fremtid, det lokale, fremtidsudvikling, borgerne selv, tilstedeværende materialer, lokal viden mm. - På et både praktisk, økonomisk og involverende plan vil dette fokus betyde rigtig gode muligheder for samarbejde mellem kunstnere og både små og store virksomheder via materiale sponsering eller know how, Manpower og maskinel, transport og udstyr. - Et eksempel på samarbejde kan være at AVV inddrages som leverandør af genbrugsmateriale og affald. - Man kan på festivalen arbejde med en materialebank hvor forskellige leverandører stiller materiale til rådighed for kunstnerisk forarbejdning. - Festivalen kan bestå af en forlejr på en uges tid hvor man bygger miljøer/ kunstværker/ eksperimenter op og afslutter med en 4 dages international Land Art Festival. - Kuratering af internationalt stærke kunstnere (herunder nordjyske/danske) vil sikre høj kvalitet i centrum af begivenhederne. - Der laves et Open Call som henvender sig til kunstnere i DK og internationalt. Efter en udvælgelse deltager kunstnerne på festivalen med et modelbaseret eller flytbart bud på et land art værk til en kommune i Nordjylland ud fra temaet og de givne kriterier i kommissoriet for Land Art. En konkurrence udvælger det bedste projekt. Præmiering består af honorar + muliggøre realiseringen af værket. - Festivalen er af midlertidig karakter. Alt bringes ind på pladsen og fjernes igen efter festivalen. Der startes op med et blankt lærred næste år. - Som en spektakulær handling kan der foregå en flytning af værker til og fra festivalen: Værker kan skabes ude i kommunerne i løbet af året og bringes ind på festival pladsen. Og værker kan skabes under festivalen og transporteres ud i de forskellige kommuner efter festivalen. Større værker kan skabes og vises i model før opbygning ude i kommunerne. - Festivalen udgør et stort mulighedsfelt for deltagelse og involvering på flere planer. Det arbejdes med 3 grupper deltagere, evt. organiseret fysisk i 3 koncentriske cirkler på festivalpladsen: 1. centralt: de kuraterede kunstnere sig. 2 kunstnere fra Open Call der deltager i en konkurrence. 3. bredere folkelige projekter

4 af mange typer, fx kunstaktiviteter for børn, specielle Virksomheder kan facilitere materialeworkshops. Allerede etablerede nordjyske Land Art initiativer som Bunkerlove og MNKK deltager selvfølgelig også med en visning/workshop. Workshops og 3D print Materialepulje Kuraterede værker Festival Camping Land Art Open Call projekt - Et samlende ritual samler festivalen omkring et klimaks. Ritualet skal understøtte tanken om materiale og kunstnerisk ånd der mødes på stedet. - Alle festivaldeltagere betaler for at få adgang til festivalen. Deltagelse er obligatorisk! Man er ikke blot iagttager af andre handlinger men forpligter sig til direkte involvering. På denne måde bygges der bro til nye kulturbrugere og dialog med kunstnere. Man kan fx deltage som hjælper, medskaber eller på workshops. - Eksempler på workshops under festivalen kan være: Platform4 faciliterer 3D Printer workshop og giver mulighed for at printe modeller af Land Art ud på stedet. Der tilbydes assistance i form af filbehandling i 3D programmer.

5 - Sidste festivaldag byder på søndagsoprydning og stor fælles brunch. Der dokumenteres og netværkes og træffes aftaler for næste år og aktiviteter i løbet af året. Festival Location Der er udsendt en henvendelse til alle nordjyske kommuner om at byde ind med forslag til et festivalområde. Styregruppen for KONTRAST laver en indstilling på grundlag af de indkomne forslag d.21.maj som sendes til endelig godkendelse i den politiske styregruppe d.26. juni Derefter følger en festivalforberedelse af stedet. Decentrale Land Art værker og projekter ude i kommunerne Festival Et væsentligt mål for Land Art projektet er at skabe stedsspecifikke land art værker ude omkring i de forskellige nordjyske kommuner. Synergi effekten mellem festival og decentrale land art værker sikres gennem de decentrale open call projekters deltagelse og udvikling på festivalen. De decentrale projekter opnår faglig relevant sparring og branding, faciliterer/deltager i

6 workshops. Der kan arrangeres Art Critique Sessions på festivalen med de lokale deltager grupper. Festivalen opnår nordjysk input i en international setting og lokalt netværk. En model for struktureringen af arbejdes med Land Art decentralt kan være: 1. Der indsamles kontakter til en guide eller et interessentkatalog bestående af nordjyske virksomheder, materialeleverandører og videnscentre samt studerende der ønsker at samarbejde med et kunstprojekt. Mulige sites indgår også. (rough guide 2. Gennem et Open Call indhentes forslag til Land Art projekter fra professionelle kunstnere i ind og udland. Kunstnerne skal indenfor rammerne fra kommissoriet indgive projektforslag til stedsspecifikke Land Art værker af blivende eller midlertidig karakter. Kunstnerne skal i deres forslag vælge samarbejdspartnere fra interessentkataloget eller andre nordjyske samarbejdspartnere fra erhverv og forskning og institutioner. 3. I kunstnernes forslag skal borgerinddragelse indgå i processen, enten i selve skabelsesdelen eller i en forberedende dialogfase. 4. Der nedsættes et udvalg med kunstfaglig ekspertise til bedømmelse af de indsendte projekter. En projektgruppe hjælper med for projektering og evt., match making i forhold til samarbejdspartnere for kunstnerne for de internationale kunstnere. 5. Deltagelse på Land Art festivalen som led i udvikling og branding af projektet er en obligatorisk del af processen. Tid til modning af kunstprojekterne, borgerinddragelse og værkmodning er en essentiel del af processen. Værkerne påbegyndes tidligst efter den første Land Art festival og opføringsperioden kører resten af projektperioden. Branding af projektet: Land Art projektet under KONTRAST bærer navnet: LAND-SHAPE, Land Art North Denmark for fremtiden og dette navn anvendes ved alle referencer. Det vil medvirke til at selvstændiggøre projektet for fremtiden, også ud over projektperioden. Navnet skal figurere på hjemmeside sammen med et logo. På alt digitalt og trykt materiale skal desuden anvendes logoet for KulturKANten og de 11 kommuner samt regionen. Webside og sociale platforme: I samarbejde med IT folkene fra udviklingsafdelingen i Jammerbugt Kommune er sekretariat i gang med at udarbejde en hjemmeside for Land Art projektet under navnet Domænet er købt. og hjemmesiden er ved at blive udviklet. Hjemmesiden skal være i gang før Kick Off mødet og gerne før. Websitet skal korrespondere med sociale platforme som Facebook, Instagram og Youtube.

7 Medieplan Nyhedsbreve, facebook og hjemmeside opdatering og pressemeddelelser er den centrale formidling. Alle milepæle i handlingsplanen følges op her. Trykte brochure/infomateriale til Aalborg Regatta, Folkemødet Kulturmødet 2014 udarbejdes. Som en del af hjemmesideaktiviteten er det planen at arbejde med interviews på youtube. Der laves løbende interviews med kunstnere der arbejder med Land Art eller andre relevante personer som kan udtale sig uddybende på feltet: museumsfolk, arkitekter, kuratorer m.fl. Journalistpraktikanter fra Nordjyske søges inddraget som interviewere. Eksponering i 2014: Land Art Rebilds seminar d.28.marts 2014 Årsmødet for KulturKANten 21.maj 2014 Folkemødet på Bornholm d juni Her leverer LAND-SHAPE visuel formidling gennem en installation og vægudsmykning samt projektvisninger på skærm. Projektlederen deltager med netværk og formidling af nordjyske land art projekter på stedet. LAND-SHAPE planlægger og afholder kulturdebatter i samarbejde med Nordjylland Pavillon med bl.a. Søren Thaaning og Marit Benthe Norheim. Kick Off d. 20.juni 2014 ved Aalborg Regatta Aalborg regatta d.21.juni: visning af projektet på kulturfærgen OM:FORM + land art workshop v kunstner Inge Tranter fra Bunkerlove. Kulturmødet august 2014: land art har sit eget hus på Gasværksvej lige ved den centrale plads. Formidling sker gennem: land art installationer, projektlederens formidling på stedet, indslag i programmet. Projektet samarbejder desuden med Kulturmødets projekt: Fra Villavej til Kulturmekka Opfølgning på Kick off i samarbejde med Land Art Rebild d.6.september i Rebild. Vartegn for LAND-SHAPE: LAND-SHAPE udskriver en konkurrence om at skabe et flytbart vartegn for projektet. Visionen er at skabe en visuelt markant kunstnerisk udformet fysisk ramme som kan danne ramme om formidling, mødested, salondiskussioner, information og oplevelse. Værket fungerer dermed både visuelt og praktisk gennem projektforløbet. Vartegnet skal være transportabelt og designes så det kan flytte location gange i løbet af 2-3 år.

8 Vartegnet vandrer rundt i alle 11 kommuner samt på steder hvor der sker en central Land Art begivenhed undervejs, fx på den første festival, i Rebild når Land Art projekterne i Land Art rebild er modne til afsløring, på Bunkerlove festival, ved Tall Ships Race 2015 som formidlingsportal, i Faarup Sommerland osv. Op til festivalerne i 2015 og 2016 kan vartegnet flyttes til fx København eller Århus og senere andre europæiske storbyer. Helt i Land Art projektets ånd skal vartegnet skabes i et samarbejde mellem en nordjysk billedkunstner, nordjysk erhverv samt erhvervsskoler og frivillige. Nordjyske, danske og internationale samarbejdspartnere Fonde og sponsorer Sekretariatet er ved at udarbejde materiale til fondsansøgninger og indhente viden om mulige fonde og puljer. Fonde og sponsorer er vigtige samarbejdspartnere og afgørende for projektets succes. Fundraising strategien er at søge de største fonde til helheden i projektet og mindre finde til dele af projektet. Statens Kunstfond, Spar Nord og det Obelske Familiefond er her centrale fonde. På mere specifikt del niveau søges fonde og sponsorater specielt rettede mod dele af projektet. Der er taget kontakt til Statens Kunstfond med henblik på et møde om mulighederne for at Statens Kunstfond kan gå ind i Land Art projektet som led i sin reform hen imod større inddragelse af provinserne i Danmark via kunstprojekter. Mulighederne for at opnå støtte afhænger i høj grad af de samarbejde vi indgår. Aalborg Universitet Claus Rosenstand fra AAU og vores styregruppe har taget kontakt de 3 skoleledere fra den kreative klynge på AAU for at præsentere de ideer vi har arbejdet med og opnå tilsagn om AAU s deltagelse i projektet. Dette er nu ved at være på plads og vi regner med et endeligt tilsagn om et samarbejde. Århus Kunstakademi Rektor for kunstakademiet Marianne Gasbjerg har udtrykt stor interesse for et fremtidigt samarbejde med vores projekt. Også her kunne der være tale om et semester foråret Århus Kunstakademi er interessant for os som samarbejdspartner da de har nylig erfaring med borgerinddragende kunstprojekter på mindre lokaliteter gennem samarbejdet med Skive Kommune om kunstnerisk udvikling af landsbyen Selde. Pt. er Billed og Land Art kunstneren Marianne Jørgensen involveret i videreudviklingen af projektet. Land Art Rebild og andre kunstnergrupper Kunstnergruppen MNKK har med projektet Land Art Rebild indgået samarbejde med fyrtårnsprojektet under KONTRAST i forbindele med støtte fra KONTRAST puljen. Derudover ønsker LAND-SHAPE at samarbejde med flg nordjyske kunstnergrupper indenfor feltet land art : - Bunkerlove Festivalen v. Inge Tranter og Nanna Thorhauge - Nørrekær Biennalen v. Kirsten Dufour og Finn Thybo Andersen - Kunst v. Kanalen i Løgstør v. Foreningen KanalKunst

9 - Kirsten Kjærs Museum v. Zoran Luka og Ann Mai Røge - Marit Benthe Norheims Lifeboats - Scanceram v. Gregory Miller og Tolne Gæstgivergaard - Fra Villavej til Kulturmekka under Kulturmødet Faarup Sommerland camping projekt: Sekretariatet forbereder at tage kontakt til Faarup Sommerland med ideen om at skabe et projekt omkring land art for børn og voksne og feriegæster. Kernen i projektet er at skabe en oplevelsesorienteret ferieform hvor familien aktivt tager del i at skabe land art sammen med kunstnere, håndværkere og innovatører som skaber unikke værker i naturen. Projektet kan skaleres op i forhold til Faarups evt. deltagelse og ambition, eller ned til at foregå på en campingplads. Ideen er således ikke afhængig af et tilsagn fra Faarup.. Texas University: Land Arts og the American West PÅ Texas University finds verdens eneste uddannelse specifikt indenfor Land Art: Chris Taylor er leder af uddannelsen Land Art of the American West. Chris Taylor har tilkendegivet interesse for et samarbejde og besøg i Danmark. Et samarbejde kunne bestå i at de studerende arbejdede med de specifikke nordjyske kendetegn i et kunstprojekt og via deltagelse på festivalen. ELIA (The European league of Institutes of the Arts) ELIA repræsenterer omkring 350 højere kunst institutter og uddannelse på et professionelt niveau hvor alle discipliner indenfor kunsten indgår: billedkunst, teater, musik, dans, arkitektur og design mm. fra i alt 47 lande. Gennem denne sammenslutning kan vi komme i kontakt med unge kunststuderende fra mange lande omkring deltagelse i Land Art festivalen. Organisationen dækker ca potentielle festivaldeltagere. LAGI (Land Art Generator Initiative) Den amerikanske organisation LAGI har udvalgt København som centrum for deres prestigefulde design konkurrence om æstetiske grønne energianlæg for fremtiden. Tidligere konkurrencer nar fundet sted i Dubai og New York. Valget af København er betinget af Danmarks høje grønne innovationskompetencer. LAGI arbejder for at bringe kunstnere, arkitekter, ingeniører og videnskabsfolk sammen, for at skabe nye løsninger for bæredygtige energianlæg, der kombinerer æstetik og funktion. Signe har haft et indledende møde med Elisabeth Monoian, den ene af grundlæggerne af LAGI. Elisabeth Monoian udtrykker stor interesse for vores Land Art projekt. og for Nordjylland i det hele taget, bl.a. p.gr.a. testcentret i Østerild. I samarbejde med Bernt Petersen og Thisted Kommune forsøger vi at styrke kontakten til LAGI. D. 2.juni deltager Signe og Bernt i en konferencedag i København omkring udvælgelsen af de 25 bedste forslag i konkurrencen. Her vil hun også drøfte et mere konkret samarbejde med LAGI.

10 WIND STALK Land Art Generator Initiative / LAGI Styregruppen for KONTRAST: Nu hvor land art er omdrejningspunktet for fyrtårnsindsatsen under KONTRAST er der opstået et behov for at sammensætte styregruppen så den i højere grad rummer de forskellige kompetencer der tilgodeser dette perspektiv. Styregruppen er nu sammensat således: Bernt Petersen (Thisted, Det Ny Kastet ) Claus Holm (Rebild Kommune) Claus Rene Pedersen (Aalborg Kommune) Claus Rosenstand (AAU) Hanne Thomsen (Gasmuseet i Hobro) Nanna Skovrup (region Nordjylland) Noël Mignon (Tovholder for KONTRAST, Jammerbugt Kommune) Sine Kildeberg (Vendsyssel Kunst Museum) Jens Ole Amstrup (Frederikshavn Kommune) Styregruppen ønskes suppleret med: - En landskabsarkitekt, Lasse Andersson fra AAU er blevet spurgt. - En billedkunstner med land art som ekspertise - En erhvervsperson PÅ det kommende styregruppemøde d.21.maj 2014 vil der blive stillet forslag til nye medlemmer og taget en beslutning. Indstillingsgruppen for KONTRAST: Ulla Tjell (jammerbugt Kommune) Finn Rindom Madsen (Region Nordjylland) Jytte Nielsen (Thisted Museum ) Sine Dam Møller (Hjørring Kommune + Ud over Kanten Puljen)

LAND-SHAPES SAMARBEJDSPARTNERE:

LAND-SHAPES SAMARBEJDSPARTNERE: L A N D A R T FES T I VA L 2 0 15 Copyrigh LAND-SHAPES SAMARBEJDSPARTNERE: KULTURELT SAMRÅD I THISTED KOMMUNE STØTTEFORENINGEN FOR HANSTHOLM FYR THY NATIONALPARK AVV I HJØRRING KUNSTFORENINGEN DET NY KASTET

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 Tilføjelse til Kulturaftale mellem Kulturring Østjylland og Kulturministeriet. Projektbeskrivelser 2010 12. 21. maj 2010 Indhold SKEMATISK OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER OG MÅL

Læs mere

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 / STRATEGISK FORRETNINGSPLAN

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 / STRATEGISK FORRETNINGSPLAN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 STRATEGISK FORRETNINGSPLAN DATO: JANUAR 2015 REDIGERING: RINA VALEUR RASMUSSEN, STRATEGI- OG ADMINISTRATIONSCHEF, AARHUS 2017 DESIGN: HELE VEJEN FORSIDEBILLEDE: REGNBUEN

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

Skriftlig beretning 2012

Skriftlig beretning 2012 Skriftlig beretning 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 SKRIFTLIG BERETNING 2012 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere

Læs mere

STRATEGI FOR JAZZDANMARK

STRATEGI FOR JAZZDANMARK STRATEGI FOR JAZZDANMARK 2013-2016 INDHOLD Formål... 2 Aktuelle politiske målsætninger... 2 Udfordringer for jazzgenren... 2 Muligheder for jazzgenren... 3 Vision... 4 Resultatmål og metoder... 5 Metodebeskrivelser...

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Aktivitetsberetning 2013

Aktivitetsberetning 2013 Aktivitetsberetning 2013 Bestyrelsesmøde den 7. marts 2014 Bilag til dagsordenens punkt 3 AKTIVITETSBERETNING 2013 Public service aktiviteter, handlingsplansaktiviteter, kundeprojekter, prædrift og kommercielle

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Formål med forprojektet... 3 Hvorfor er det vigtigt?... 3 Metode... 4 Analyse del 1... 6 Analyse del 2...11 Målsætninger og indstilling...

Formål med forprojektet... 3 Hvorfor er det vigtigt?... 3 Metode... 4 Analyse del 1... 6 Analyse del 2...11 Målsætninger og indstilling... 1 1 Formål med forprojektet... 3 2 Hvorfor er det vigtigt?...3 3 Metode... 4 4 Analyse del 1... 6 4.1 Desk og field research på filmbyer...6 4.1.1 FilmFyn...6 4.1.2 Århus Filmby...8 4.1.3 Ystad Film i

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Transformer & matchmakingprocessen

Transformer & matchmakingprocessen Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen mod ny konsortiedannelse i Transformerprojektet Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN

ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN Afsluttende rapport til KreaNord, projekt 13091 ENTRENORD Entreprenørskab i de kunstneriske uddannelser i Norden Afsluttende rapport til KreaNord,

Læs mere

Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune

Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune Mercuri Urval A/S, Dusager 2, DK-8200 Århus Telefon: 87 30 10 00 E-mail: jan.thomsen@mercuriurval.com Indledning Mercuri Urval A/S ønsker

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008

Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008 Skagen Tversted Hirtshals Aalbæk Strandby KYSTBYPLAN Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008 Lønstrup Løkken Frederikshavn Sæby Læsø Indhold 1 Baggrund... 1 2 Overblik over de tværgående anbefalinger...

Læs mere

Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision

Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision Indholdsfortegnelse: 1: Vision, mål og værdigrundlag 2: Linjerne - mål, indhold og vision 3: Marketing 5: Netværk 6: Fysiske rammer 1 Vision, mål og værdigrundlag

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN

PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN 2011-2014 Indledning Hvorfor innovation i skolen? Fordi: Nutidens børn og unge er fremtidens kompetente medarbejdere, ledelse og iværksættere

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere