SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd"

Transkript

1 Solbjerg marts 2014 ny_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :31 Side 1 SOLBJERG NU Marts årgang. Nr. 7 medlemsblad for solbjerg fællesråd Børnegården har udvidet og inviterer alle til at kommepå besøg og se de nye lokaliteter. Læs side 6 Nyt fra fællesrådet...side 3 til 5 Fredningssag Stilling- Solbjerg Sø...side 8 Sporten...side 20 til 22 KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE

2 Solbjerg marts 2014 ny_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :31 Side 2 Dyrlæge Finn Østerrgaard gaard Dyrlæge Kari-Anne Bjørnkjær-Nielsen Dyrlæge Ulrik Bech Dyrlæge Sara Pedersen Dyrlæge Anette Valeur Axelsen $O PHGLFLQVN RJ NLUXUJLVN EHKDQGOLQJ 5 QWJHQ 6FDQ QQ QLQJ (QGRVNRSL /DERUDWRULHXQGHUV JHOVHU +XGXQGHUV JHOVHU 7DQGEHKDQGOLQJ QLLQJ Sn YDQGO EHEnQG 6WRU SHWVKRS PHG VDOJ DI IRGHU RJ XGVW\U 7U Q.LURSUDNWLN )\VLRWHUDSL $GI UGVEHKDQGOLQJ,QJHUVOHYWRIWHQ 7UDQEMHUJ 7OI ceqlqjvwlghu 0DQGDJ 7LUVGDJ IUHGDJ / UGDJ Døgnvagt www. vidunderknolden.dk 2 SOLBJERG NU

3 Solbjerg marts 2014 ny_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :31 Side 3 Det er tid for hovedforeningens generalforsamling, som afholdes den 27. marts 2014 kl. 1900, i cafeens mødelokale, hvor der er hårdt brug for et par frivillige hænder, eller fire.. til at hjælpe med opgaverne i forretningsudvalget. Så kom frit frem og gør et lille stykke arbejde for vores børn og unge i Solbjerg området. Dagsorden som følger: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Beretning ved hovedformanden. (Afdelingsberetninger foreligger skriftligt, og kan efter ønske udleveres til gennemsyn). 4. Fremlæggelse af regnskab for 2013 ved hovedkasseren. 5. Godkendelse af kontingent til hovedafdelingen. 6. Indkomne forslag. 7. Valg af hovedbestyrelse 8. Eventuelt MVH / Forretningsudvalget Februar/2014 SOLBjERG NU UDKOmmER: lørdag den 29. marts lørdag den 3. maj lørdag den 28 juni Deadline for aflevering af stof: mandag den 3. marts mandag den 7. april mandag den 2. juni S OLBJERG NU Solbjerg NU kan også læses på Solbjerg Fællesråds hjemmeside: redaktion: finn krogslund (ansvarshavende), tlf Poul smed, sussie olafsson ansvarlige for kirkebladet: sognepræst anne vejbæk og sognepræst jette rosenberg Christiansen oplag: tryk: Pe offset & reklame, varde ansvarlig udgiver: solbjerg fællesråd, bøgevangen 41, 8355 solbjerg Layout og opsætning samt modtagelse af indlæg: bjarne lampe, Højlundsparken 79, 8355 solbjerg - tlf Annoncer: Finn Krogslund, tlf Dette nummer er omdelt fra lørdag den 1. marts SOLBJERG NU 3

4 Solbjerg marts 2014 ny_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :31 Side 4 Nyt FRA FæLLESRåDEt Hvad sker der med den indsendte ansøgning fra ejerne om etablering af selskabslokale i Den tidligere Fakta-bygning Som tidligere nævnt her i bladet har Solbjerg Fællesråd bedt Aarhus Kommune om et møde til drøftelse og afklaring af sagen, som indtil nu for os har haft et uklart forløb. Vi har fra Fællesrådet rykket for dette møde flere gange, men det oplyses nu fra bygningsinspektoratet, at Solbjerg Fællesrådet har fået medhold i de påpegede støjgener, hvorfor ansøgningen er afvist. Vi har også fået oplyst, at der kan blive tale om en ny høringsrunde ved et ændret projekt, som vi har ikke fået en klar baggrund for i skrivende stund. Fællesrådene skal høres om busplanen Fællesrådet har indsendt bemærkninger /forslag til busplanen, men vi ønsker også et møde med Trafik og Veje om Solbjergs udvikling og fremtidige behov/krav til den kollektive trafik.. Her er der fastsat en svarfrist til 17. marts Foråret starter i Solbjerg Genbrugsbutik Vi holder udsalg fra mandag den 3. marts til lørdag den 15. marts Kom og gør en god handel, vi sælger det hele for det halve. Solbjerg Hovedgade 77a, 8355 Solbjerg. Tlf Togplanen til 28 mia. kroner De 28 mia. kroner til den store togplan er endnu ikke endelig godkendt i Folketinget, men det kaldes godt nok en forms sag. På det seneste har der været en hed lokal debat om behovet for flytning af Aarhus Banegård, en debat, som har store konsekvenser for hele togplanen, men som også kan have konsekvenser til letbaner. Men midt i det hele er Solbjergområdet aktuelt for, hvilket forløb der bliver valgt i linjeføringen, og netop her kommer det lokale i fokus, hvor mange kan blive berørt. Derfor er det vigtigt med de lokale initiativer til støtte for den bedst mulige løsning og til støtte for de ejendomsbesiddere, der bliver berørt, så de får de bedst mulige vilkår, som ofre for gennemførelsen af den store togplan. Men lige nu er det svært at få noget konkret på bordet. Foråret nærmer sig med Hold rent dagen i Solbjerg Sidste år var året, hvor vi havde færrest aktive deltagere, og vi kender ikke grunden. Det håber vi, der kan rettes op på i år. En god frivillig indsats, som viser et godt resultat. Det kan aflæses på den dynge af affald, der bliver samlet ind og så har vi en rigtig hyggelig dag sammen både indendørs og udendørs. SÅ SÆT VENLIGST ET X I KALEN- DEREN LØRDAG DEN 26. APRIL KL.9. Godt med en snefattig vinter for Aarhus Kommune sparer som mange andre kommuner på budgettet for snerydning. Aarhus Kommune har ansvaret for snerydning og glatførebekæmpelse på ca km vej og ca. 600 km cykelsti. Der er lavet en klassificering på A, B og C-veje, hvis man vil se, hvilken klasse man hører til, så klik ind på Vintertjeneste i søgefeltet på kommunens hjemmeside, så får man svarer på, hvilken klasse man er i. Her skal man ikke vente sig for meget, så vi glæder os over, at vi indtil nu har været begunstiget af en meget mild vinter. 4 SOLBJERG NU

5 Solbjerg marts 2014 ny_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :31 Side 5 Nyt FRA FæLLESRåDEt Landbetjenten i Beder-Malling stopper Politiassistent Ib Stidsen har sagt sin stilling op efter 10 år på posten, men fortsætter som køreprøvesagkyndig. Solbjerg Fællesråd takker for et godt samarbejde gennem disse år. Østjyllands Politi lukker nu landpolitidistriktet i Beder-Malling, og stillingen overføres til Nærpolitiet i Odder. Solbjerg Fritidscenter Solbjerg Hovedgade Solbjerg Solbjerg Aftenskole Camilla Broo Lykkeberg Aftenskoleleder Hasselvangen Solbjerg telefon LEJE AF LOKALER TIL FESTER Ingerlise Pedersen Huset ejes af Solbjerg Fællesråd, og er dermed foreningens hus, og foreningen vil altid have 1. ret til brugen af lokalerne. Ved udlejning til private i Solbjerg er det et krav, at man er tilknyttet en af de foreninger, som er tilsluttet Solbjerg Fællesråd. Hjertestartere i Solbjerg Hvor Mariehønen Børnehuset Spiren Kærgården Hasselhuset Solbjerghallen Solbjerg Skole Seniorbo Lokalc. Solbjerg Lægerne i Solbjerg Solbjerg Fritidscenter Bøgevangen 101 Bøgevangen 99 Kærgårdsvej 39 Kærgårdsvej 14 Kærgårdsvej 4 A Kærgårdsvej Kærgårdsvej Egevangen Elmevangsvej 2 Solbjerg Hedevej 43 Solbjerg Hovedgade 88 Hvornår Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig i åbningstiden Daglig i åbningstiden Daglig Daglig Mandag- fredag i åbningstiden Daglig. Hvis fritidscentret har lukket, kan nøglen hentes i Solbjerg Bageri (kl. 7-21). SOLBJERG NU 5

6 Solbjerg marts 2014 ny_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :31 Side 6 BØRNEGÅRDEN SOLBJERG Børnegården Solbjerg udvider! Børnegården Solbjerg åbnede for første gang dørene i marts Det var Allan og Marianne Kjær, der dengang byggede deres nedlagte landbrug om til en integreret institution, da der var stor mangel på institutionspladser i Solbjerg. De startede stille og roligt med kun en håndfuld børn, og siden da er det kun gået en vej, og det er fremad. Børnegården Solbjerg blev hurtig et meget populært tilbud, og blev tvunget til at sige nej tak til flere børn. På grund af denne efterspørgsel, valgte Allan og Marianne igen af tage arbejdshandskerne på og renovere en af længerne til en helt splinterny børnehaveafdeling. Denne nye afdeling er færdiggjort og står klar til indvielse. Det betyder, at vi fremover kan have plads til alle vores vuggestuebørn, når de rykker op i børnehaven, så børnehavegruppen bliver udvidet fra 30 til 45 børn, og vi har stadig plads til 26 vuggestuebørn. Vores nye afdeling samler nu alle børnehavebørnene under samme tag, og nu har vi direkte udgang fra garderoben til legepladsen. Vi har også fået plads til tre ekstra rum - puderum, byggerum og dukkekrog. Vi vil meget gerne invitere alle, unge som gamle, til at komme og besøge os på Børnegården Solbjerg, da vi meget gerne vil vise vores nye lokaler frem, men også, hvis I har lyst til at benytte vores legeplads. I er meget velkomne, og hvis det skulle være, har vi da også et par ledige pladser. 6 SOLBJERG NU

7 Solbjerg marts 2014 ny_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :31 Side 7 Solbjerg Pensionistforening Hjemmeside: Torsdag den 13. marts kl i Fritidscentret Mød den fremragende fortæller John Malm, som viser lysbilleder fra to uforglemmelige rejser til Grønland, som bringer os fra Kap Farvel i syd til Ilulissat i nord. 18. til 22.maj. Fem dages rejse til Rügen. tysklands største ø med besøg i Stralsund og de berømte kridtklinter. Kr Ring til Jonna eller Bjarne Husk generalforsamling torsdag den 10. april kl i Fritidscentret. Gratis kaffe/te og kage. Medbring ikke kop vi vasker op. SOLBJERG NU 7

8 Solbjerg marts 2014 ny_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :31 Side 8 - Fredningssagen Stilling Solbjerg Sø. Som det sikkert er mange bekendt, har Danmarks Naturfredningsforening rejst en fredningssag, som handler om en trampesti rundt om Solbjerg Sø. Fredningssagen handler ikke direkte om jagt, men indirekte vil en evt. fredning utvivlsomt få betydning for de af vores medlemmer, som er lodsejere eller som er jagtlejere omkring søen. En trampesti rundt om søen vil også få betydning for det ynglende fugle- og dyrevildt, der findes omkring søen, i form af forstyrrelse - hvilket kan give anledning til en vis bekymring. Danmarks Jægerforbund, som er en af Danmarks største grønne organisationer, følger selvfølgelig sagen tæt og vil gerne i dialog med berørte medlemmer. Hvis du er i tvivl om, hvilken betydning en evt. fredning vil få for din jagtret ved søen eller har andre spørgsmål vedr. fredningssagen, er du velkommen til at henvende dig til din lokale jagtforeningsformand for enten Solbjerg-, Stilling-, Skanderborg- eller Hørning og Omegns jagtforening eller til undertegnede. Der vil naturligvis deltage repræsentanter fra Danmarks Jægerforbund i det offentlige møde, der holdes om fredningssagen den. 12. marts 2014 på Malling Kro. Jægerhilsen John F. Pedersen Formand for Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd, Skanderborg og Susanne Madsen Formand for Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd, Aarhus SOLBJERG NU

9 Solbjerg marts 2014 ny_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :31 Side 9 Solbjerg Vandværk A.m.b.a Afholder generalforsamling Solbjerg Fritidscenter mandag den 24. marts 2014 kl dagsorden ifølge vedtægterne Solbjerg Vandværk A.m.b.a Parkvangen 19 / 8355 Solbjerg med venlig hilsen bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling De ældres Hobbyklub afholder generalforsamling mandag den 7. april 2014 kl. 13 i Fritidscentret dagsorden i henhold til vedtægterne Hilsen bestyrelsen SOLBJERG NU 9

10 Solbjerg marts 2014 ny_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :31 Side 10 Tekst og annoncer i Solbjerg NU Tekst og annoncer i Solbjerg NU som kun indeholder tekst bedes leveret i et tekstprogram. Annoncer hvori indgår flere elementer som for eksempel fotos og tekst bedes leveret i en en pdf-fil eller et tekstprogran i gråtoner (sort/hvid). Fotos bliver skapest, hvis de leveres i en selvstændig fil i opløsning 300 (Resolution 300 pixels/inch). Helsidesformat 155 mm bred og 230 mm høj. En helsides-annonce leveret i A4 format kan ikke udfylde en helside. Bliver ikke høj nok, når den er sat ned til det trykte format. Derfor brug målet 155 mm bred og 230 mm høj, når du udarbejder den. 1 spalte 73 mm bred. Har du tekniske spørgsmål, så kontakt Bjarne Lampe telefon: SOLBJERG NU

11 Solbjerg marts 2014 ny_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :31 Side 11 SOLBJERG NU 11

12 Solbjerg marts 2014 ny_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :31 Side 12 LOKALcENtER SOLBJERG Onsdag den 12. marts fra kl. 10. Senior Shop med mannequin-opvisning mandag den 17. marts kl Syng sammen med harmonikagruppen Knurrifas, Hundslund mazurkaband og De Glade Syngende Koner. entre kr. 35,00 incl. kaffe med brød. Onsdag den 26. marts fra kl jysk Tøjsalg Alle arrangementerne foregår i Caféen Lokalcenter Solbjerg. Der er kun adgang fra Bøgevangen gennem indgangen i underetagen (ved træningslokalet). Mulighed for kørsel til alle arrangementerne efter gældende regler. Ring til Anders Fallentin Tilmelding til Odderturen til førstkommende onsdag. Ring til Jonna Andreasen mandag mellem kl. 9 og 10 på tlf Pris kr. 24. Opsamling til Odderturen sker mellem kl og Telefonliste for Lokalcenter Solbjerg Område Syd kontortid: Mandag til fredag - Tlf fra kl Brugerrådet tlf hver onsdag kl Brugerrådet: Formand: Poul Smed Tlf Næstformand: Vibsen Bach Hansen. Tlf Kasserer: Elsebeth Hinge Tlf Sekretær: Anders Fallentin. Tlf Aktivitetsudvalg: Formand: Birthe Møller Hansen.Tlf Lis Beyer. Tlf Minna Jørgensen. Tlf Knud Hartmann. Tlf Kai Verner Jensen. Tlf Ruth Nielsen. Tlf Frivillig Koordinator: Inga Klode - Tlf Forebyggende hjemmebesøg Gitte Sand - Tlf Træffetid: Sundhedsenheden: Tlf kl Træning: Knud Hartmann Tlf Besøgstjenesten: Bodil Neertoft Pensionistpatruljen Erik Arve: Mobil: ml. kl SOLBJERG NU

13 Solbjerg marts 2014 ny_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :31 Side 13 LOKALcENtER SOLBJERG Fællesskab uden grænser Fællesskab uden grænser - et kulturmøde mellem 9 nationaliteter I Kvindeklubben på Lokalcenter Solbjerg mødtes 8 nationaliteter med Kvindeklubben, hvor 13 kvinder mødes hver 14. dag sammen med frivillige hjælpere og deler fælles oplevelser både på Lokalcentret og på ture ud af huset. Mange gæster De mange gæster var fra Afghanistan, Albanien, Tyrkiet, Somalia, Rusland, Libanon, Irak, Fillipinerne, og kommer fra Kvindehuset i Viby. Kvindehuset er et hus, hvor kvinder mødes, hygger og lærer at cykle, laver mad sammen, invitere legestue og får undervisning i sprog og sundhed. Huset fungere med frivillige tolke og rummer i alt 100 nationaliteter. Hvoraf de 8 var repræsenteret på mødet i Kvindeklubben. Her blev der udvekslet fælles interesser som mad familier, og hvordan man tager sig af sine ældre. Kvindehuset vil gerne besøge os igen og vil også gerne komme og lave mad i cafeen på Lokalcenter Solbjerg og inviterer Kvindeklubben til genvisit i Kvindehuset. SOLBJERG NU 13

14 Solbjerg marts 2014 ny_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :31 Side SOLBJERG NU

15 Solbjerg marts 2014 ny_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :31 Side 15 EGNSARKIVEt/BIBLIOtEKEt Støtteforeningen for Solbjerg og Omegns Lokalhistoriske Arkivs holder den årlige GENERALFORSAMLING. Den bliver holdt på Solbjerg Bibliotek tirsdag den 29. april 2014 kl Generalforsamlingen vil blive holdt efter gældende vedtægter, som kan ses på Der er i år tre fra bestyrelsen, som er på valg. Det er Linda Svendgaard, Thora Jensen og Knud Møller Andersen, og de modtager alle tre genvalg. Der mangler også en ekstra suppleant til bestyrelsen. Desuden er vore revisorer Knud Thomsen og Inga Fast Hansen på valg. Der vil også komme et ændringsforslag til vores love, idet arkivet ikke længere har en fast leder, men ledes kollektivt. Når selve generalforsamlingen er overstået byder støtteforeningen på en kop kaffe/te og kage. Efter kaffepausen vil Hanne Hedegård måske kendt fra Datastuen - fortælle os lidt om sin slægt, som hun har fundet på New Zealand. Vi håber, at vores medlemmer vil møde frem til generalforsamlingen, hvor medlems-kortene er klar til fornyelse, og skulle man ikke være medlem endnu, er der mulighed for at blive det i kaffepausen. Så mød op og vær med til at føre Støtteforeningen videre. Husk at vores arkiv har åbent med betjening hver mandag eftermiddag fra kl. 15 til 17. Besøg gerne arkivets hjemmeside w ww.lokalhistorieiaarhus.dk/solbjerg På arkivets vegne Jørgen Christensen. Ølsmagning Mandag, 7. april 2014 kl.19:00 Kom til ølsmagning med en ægte ølentusiast! I samarbejde med Solbjerg Bibliotek inviterer ølentusiasten Leo Thinesen denne aften til en hyggelig og sanselig ølsmagning, hvor han vil præsentere en lang række spændende øl. Ud over at der kan smages på de forskellige øl, vil der også blive serveret lidt godt til ganen. I forbindelse med ølsmagningen arrangerer Leo Thinesen derudover en udstilling om Ravnholt Bryggeri i samarbejde med Solbjerg Lokalhistoriske Arkiv. Billetter koster 70 kr. og skal købes via Musik og sjov med Dorte Nørgaard Torsdag, 27. marts :00-10:45 Kom og syng, dans og leg med Dorte Nørgaard. Dorte Nørgaard kommer igen forbi med sit populære rytmik-arrangement for de mindste. Babyrytmik er musik og bevægelse på børns betingelser. Børnenes medfødte musikalitet støttes og styrkes i en varm og tryg atmosfære, hvor det er sjovt at være med. Dorte Nørgaard har bl.a. skrevet bogen "Babyrytmik". For de 0-3 årige og deres voksne. Gratis billetter bestilles via fra torsdag Indianerfest med SKRALLEBANG Mandag, 31. marts :00-10:40 SKRALLEBANG laver aktive koncerter for børn og deres voksne, så find indianertøjet frem, tag dine voksne i hånden og kom med SKRALLEBANG ud over stepperne.. Her skal vi blandt andet møde præriens dyr, en and. som er faret vild, en indianerhøvding som kan trylle, og som oven i købet har en labrador - og måske danser vi en enkelt regndans. For børn fra 2-6 år. Gratis biletter via - fra mandag Med venlig hilsen Bodil Mortensen Åbent hver dag kl Der er personale til stede: Mandag kl Torsdag kl Egnsarkivet er åbent med personlig betjening mandag fra AArhus Kommunes BiBlioteKer Kærgårdsvej 4, tlf SOLBJERG NU 15

16 Solbjerg marts 2014 ny_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :32 Side 16 Solbjerg Kartoffellager Østergårdsvej tlf Frisk frugt og grønt samt blomster og fodergulerødder åbningstider: Fredag Lørdag Din Mobile Fodterapeut v/jane Ladefoged Pedersen Gå godt (gå til fodterapeut) Gew Ge wohl ffodcr odcreme Telef elefon: on: Et godt godt nummer til dine fødder Anlægsgartneriet Garden Works Design, anlæg og pleje af grønne haverum Tlf S/K POLERING v/ BRIAN NILSSON Kærgårdsparken Solbjerg Tlf Blomsterbinderiet Seier V/ Annie Seier Sørensen Solbjerg Hedevej Solbjerg Bestilling på Buketter, brudebuketter, bårebuketter m.m. 16 SOLBJERG NU

17 Solbjerg marts 2014 ny_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :32 Side 17 Solbjerg Hovedgade Solbjerg Datastuens program for marts 2014 Mandagene den og 17. marts februar kl Lær dit digitale fotoapparat at kende og bliv bedre til at tage gode billeder. Få gode råd om, hvordan man tager bedre billeder af personer, landskaber og meget mere. Forudsætninger: Ingen særlige. Medbring gerne kamera og manual (hvis den findes). Instruktør: Per Juul Rasmussen Onsdagene den marts kl Lær at bruge din IPad. Vi kommer omkring opsætning af IPad finde APP s, som er brugbare lærer f.eks. hinanden om APP s, som vi selv synes er sjove eller brugbare Henter E-bøger ordner fotos og meget mere. Har du selv fundet nogle gode App s, må du gerne dele dem med vi andre. Instruktør: Jørn Larsen ( tlf ) Fredag den 7. februar kl Almindelig åben datastue kom med dit problem - forskellige instruktører har vagten Mandag den marts (samt og 24. februar kl Fotobehandlingsprogrammet PICASA. Vi starter med begyndelsen. Få styr på, hvordan du retter op på dine fotos. Du lærer at gøre mørke fotos lysere evt. at sætte rammer på måske har du brug for at fjerne pletter fra ældgamle fotos osv - du kan også sætte sammen til et lille billedshow. Vi kommer også ind på, hvorledes du får dine fotos fra kameraet og ind i PC en. Ingen specielle forudsætning kræves medbring gerne egne fotos Instruktør: Hanne Hedegaard (tlf ) Fredag den 14. marts februar kl og fredag den 28. marts kl Slægtsforskning for begyndere. Instruktør: Kristian Jensen Fredag den 28. marts februar kl Studiegruppen i Slægtsforskning. Studiegruppen fortsætter som hidtil åben den sidste fredag i hver måned: marts-april-og maj. GENERALFORSAMLING: Vi indkalder hermed til generalforsamling på Datastuen: den 21. marts kl Dagsorden i henhold til vedtægterne Hvis du ønsker en dagsorden forinden generalforsamlingen, kan denne afhentes på datastuen. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes til formand Ove Hesselbjerg senest to uger inden generalforsamlingen. Se evt. nærmere vedr. vedtægter og dagsorden på hjemmesiden: Formand Ove Hesselbjerg Nielsen, Kærgårdsvej 53, 8355 Solbjerg tlf Se også hjemmesiden: SOLBJERG NU 17

18 Solbjerg marts 2014 ny_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :32 Side 18 En annonce i Solbjerg NU giver altid resultater Solbjerg Hovedgade Solbjerg www. kroellen.dk Onsdag lukket Solbjerg NU kan også læses på: Solbjerg Biler ApS Tlf SOLBjERG HOVEDGADE SOLBjERG Salg af nye og brugte biler Reparation af alle mærker - moderne udstyr til opretning af skader. Udlejning af trailere Åben: mand.-torsd Fredag Lørdag efter aftale R e v i s i o n s f i r m a e t EF Eva Fogh ApS Søvangsvej 9B, 8355 Solbjerg Tlf HØJBJERG tandlæge center tandlæge SUSANNE corfitsen RUNDHØJ ALLE 133, HØJBJERG , kør ad Holmevej og videre ad Holme Møllevej. 18 SOLBJERG NU

19 Solbjerg marts 2014 ny_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :32 Side 19. Må FDF godt bruge indtægterne fra børnekontingent på en ledertur til Dubai?. Kan vi tillade os at bygge en voldgrav rundt om vores kredshus?. Er det ok, at man først må blive FDF er, hvis man kan binde et råbåndsknob med lukkede øjne? Hvad synes du? Og kunne tænke dig at være medbestemmende på de beslutninger, vi tager i FDF Solbjerg? Har du lyst til at høre om det arbejde, som foregår i FDF Solbjerg, og hvordan du kan få mulighed for indflydelse på økonomien, aktiviteter og kredsarbejdet, så vil vi gerne invitere til Generalforsamling onsdag den 26. marts kl Kredshuset, Lunden, Kærgårdsvej 55. Vi vil være vært for en kop kaffe, og lidt lækkert til ganen, samt en snak om, hvad de voksne laver i FDF. Dagsorden vil inden længe være at finde på vores hjemmeside Kontakt FDF Solbjerg Lystenlund, Kærgårdsvej 55, 8355 Solbjerg Kredsleder, Maria Rytter Tlf Lige en Bi-ting Peter H. Sørensen konstaterer, at der ikke er ret mange biavlere i Solbjergområdet, og vi kan jo ikke undvære bestøvningen. Så her er et godt tilbud til et kursus på Beder Gartner Skole den 10. marts, for fakta er, at der mangler bier til bestøvning. Så ring til Peter H. Sørensen på for flere oplysninger eller klik ind på SOLBJERG NU 19

20 Solbjerg marts 2014 ny_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :32 Side 20 EFTERLYSNING Ved Solbjerg Pensionistforenings generalforsamling torsdag den 10 april, har vi brug for at låne en projektor. Henvendelse: Bjarne Lampe Vandbesparende toilet inkl. sæde: kr ,- inkl. levering og montering HUSK HÅNDVÆRKERFRADRAG! BESTIL PÅ TLF Winther Consult Murer- og konsulentfirma anpartsselskab Nybyggeri - tilbygninger - Fliser/klinker - Jord/beton - byggestyring Murermester Jan Winther Mikkelsen Hinnedrupvej 11 - Malling Hovedbestyrelsen Zita Inge Aabrandt Formand tlf Badminton Søren Stensgaard Solbjerg. solbjerg-badminton.dk Fodbold Mette Westergaard mail.com Gymnastik Birthe Friis Hansen Håndbold Børge Bøtkjær Svømning Kristian Nielsen Søsport Jesper Bolvig Mobil: SOLBJERG aut. VVS-installatør * BLIKARBEJDE * TAGRENDER (kobber/zink VVS * INDDÆKNINGER * VENTILATION * VVS Tlf Fax v/ Søren Jauert Tlf Tennis thomas Jentzsch gmail.com Volleyball Jan Mygind Spinning Bodil Øvlisen SOLBJERG NU

21 Solbjerg marts 2014 ny_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :32 Side 21 SOLBJERG NU 21

22 Solbjerg marts 2014 ny_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :32 Side 22 Sved igennem til duften af forår med Solbjerg Gymnastik Solbjerg Gymnastik/Spinning/Outdoor har været så heldig at få en ny instruktør i hus. Med en baggrund i kampsport og triatlon vil han tage sine hold-deltagere ud i den friske forårsluft til en super omgang træning af hele kroppen. Det sker i uge 14, hvor vores forårssæson går i gang. Hold øje med hjemmesiden solbjerg.halbooking.dk under Solbjerg IF Gymnastik/spinning/outdoor. Her vil du i løbet af marts kunne se, hvilke hold der kommer med i forårssæsonen. Veloverstået generalforsamling 3. februar holdt foreningen generalforsamling. Et medlem var på valg og blev genvalgt. Vi fik en suppleant med i bestyrelsen, som nu har syv medlemmer. Regnskab og budget for 2014 blev godkendt, og de fremmødte havde mange gode spørgsmål og ideer til bestyrelsen. Foreningen går derfor ind i foråret med god stemning og god økonomi samt et stigende antal medlemmer. Vi håber at se dig og din familie i P.b.v. Sarah Elkjær 22 SOLBJERG NU

23 Solbjerg marts 2014 ny_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :32 Side 23. Haldshavevej 3 PASFOTO DIGITAL BILLEDSERVICE Solbjerg havecenter Onstedvej Solbjerg Tlf Åbningstider: Mand.-fred Lørdag/søndag og helligdage EL - TELE/DATA - HVIDEVARESERVICE Solbjerg Fællesråds hjemmeside: D Ø G N V A G T - e n lille go el-forbindelse Østergårdsvej Solbjerg Tlf Fax ODDER ENTREPRENØRFIRMA Kloak - Støbning - Belægning - Dræning Jordarbejde - Etablering af nedsivningsog minirensningsanlæg - Forbedret spildevandsrensning i det åbne land. En annonce i Solbjerg NU giver altid resultater Medlem af Kloakmestrenes Kvalitetsordning A/S Kannevej Solbjerg Tlf Bil Ved dødsfald Alle aftaler kan træffes i Deres hjem - træffes også søn- og helligdage Den lokale bedemand syd for Aarhus H.j. madsen - tillid gennem generationer - SOLBJERG NU 23

24 Solbjerg marts 2014 ny_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :32 Side 24 Solbjerg Fællesråds hjemmeside:www.solbjergnu.dk S/K POLERING v/ BRIAN NILSSON Kærgårdsparken Solbjerg Tlf Postekspedition: Mandag-fredag kl Lørdag og søndag lukket. ÅBNINGSTIDER MANDAG-SØNDAG SOLBJERG NU

25 Solbjerg marts 2014 ny_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :32 Side 25 DANSKE MALERMEStRE Malerfirma Kurt B. Laursen Bil-tlf Privat: Tlf Skal du ha malet og synes det er Surt - så ring til malermester Kurt tom s auto v/ tom Skarby Reparationer af personbiler Reparation og service Forsikringsservice - Rust Solbjerg Hovedgade Solbjerg Auto Mester Solbjerg Vandværk A.m.b.a. c/o Herluf Petersen, Parkvangen Solbjerg tlf , mobil tirsdag lukket v/ Elsebeth Rieder Solbjerg Hovedgade 92 E Solbjerg Midtpunkt -Tlf Ewa s R e n g ø r i n g s s e r v i c e v/ Ewa Sobanek Solbjerg Have Solbjerg Tlf Mob S O L B J E R G F Æ L L E S R Å D Tlf tilbyder bl. a.: Daglig rengøring - hovedrengøring og flytterengøring o.m. SOLBJERG NU 25

26 Solbjerg marts 2014 ny_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :32 Side 26 Depot og opbevaring Tør, sikker og isoleret lagerhal i dit lokalområde Priser fra 250,-/md Mere plads for pengene! SOLBJERG APOTEKSUDSALG Solbjerg Hovedgade 92 G 8355 Solbjerg Tlf Udenfor åbningstider kan recepter lægges i postkassen tlf En annonce i Solbjerg NU giver altid resultater 26 SOLBJERG NU

27 Solbjerg marts 2014 ny_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :32 Side 27 Danmarks bedste benzinkort Solbjerg - dit lokale indkøbssted ALTID BILLIG BENZIN SOLBJERG GENBRUG Åbningstider: MANDAG TIL FREDAG FRA KL. 11 TIL 17 Salg af tøj, møbler, ting og sager Solbjerg Hovedgade 77 A - Tlf Solbjerg Fællesråds hjemmeside: SOLBJERG NU 27

SOLBJERG NU. Oktober 2014. 49. årgang. Nr. 2. medlemsblad for solbjerg fællesråd. Så har FDF igen fyret ovnen op til Kagens dag 2014. Læs side 19.

SOLBJERG NU. Oktober 2014. 49. årgang. Nr. 2. medlemsblad for solbjerg fællesråd. Så har FDF igen fyret ovnen op til Kagens dag 2014. Læs side 19. Solbjerg Nu okt.14_solbjerg NU - 9/18/2014 11:20 Side 1 SOLBJERG NU Oktober 2014. 49. årgang. Nr. 2 medlemsblad for solbjerg fællesråd Indhold: Nyt fra fællesrådet side 3 til 5 Eventmager 13 til 18 år

Læs mere

SOLBJERG NU Marts 2013. 47. årgang. Nr. 7

SOLBJERG NU Marts 2013. 47. årgang. Nr. 7 Solbjerg NU marts 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 2/21/2013 9:34 AM Side 1 SOLBJERG NU Marts 2013. 47. årgang. Nr. 7 medlemsblad for solbjerg fællesråd.. Forårsblomsterne skyder nu op af den kolde

Læs mere

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE Solbjerg NU april 2015 - OK-ja_Solbjerg NU - 3/18/2015 21:34 Side 1 SOLBJERG NU April 2015. 49. årgang. Nr. 8 medlemsblad for solbjerg fællesråd Fællesrådet Fællesspisning Kunst i Solbjerg - hvad synes

Læs mere

SOLBJERG NU MAJ 2012. 46. årgang. Nr. 9

SOLBJERG NU MAJ 2012. 46. årgang. Nr. 9 Solbjerg Nu -maj_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 4/25/2012 6:46 PM Side 1 SOLBJERG NU MAJ 2012. 46. årgang. Nr. 9 medlemsblad for solbjerg fællesråd Årets gymnastikopvisning i Solbjerghallen Indhold Nyt

Læs mere

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1 Februar 2015 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 17 Januar 2005 - Årg.4. Trige Kirke. Læs inde i bladet: ..om børn og unge i Trige.

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 17 Januar 2005 - Årg.4. Trige Kirke. Læs inde i bladet: ..om børn og unge i Trige. Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 17 Januar 2005 - Årg.4 Trige Kirke Læs inde i bladet: Nyt boligområde i 10 Spørring 13 22 35 Generalforsamling i ST70..om børn og unge i Trige Visens Venner Annoncér

Læs mere

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1 November 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for

Læs mere

sogne Hejninge-Stillinge Lokalråd Hejninge-Stillinge Lokalråd 6 December 2013 36 årg. Stillinge IF afholder generalforsamling Se side 6

sogne Hejninge-Stillinge Lokalråd Hejninge-Stillinge Lokalråd 6 December 2013 36 årg. Stillinge IF afholder generalforsamling Se side 6 UDVIKLING NÆRHED ÅBENHED SAMMENHOLD Hejninge-Stillinge Lokalråd 2 sogne Hejninge-Stillinge Lokalråd Hejninge-Stillinge Lokalråd UDVIKLING NÆRHED ÅBENHED SAMMENHOLD UDVIKLING NÆRHED ÅBENHED SAMMENHOLD UDVIKLING

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 2 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE Gudstjenester Juni Søndag den 3. Vrejlev kl. 10

Læs mere

HJeRM POSTEN I JANUAR I NR. 5 I 2014 I 37. ÅRGANG I. Foto: Thomas Boesdal. Udgives af Hjerm FIF

HJeRM POSTEN I JANUAR I NR. 5 I 2014 I 37. ÅRGANG I. Foto: Thomas Boesdal. Udgives af Hjerm FIF HJeRM POSTEN Udgives af Hjerm FIF Foto: Thomas Boesdal I JANUAR I NR. 5 I 2014 I 37. ÅRGANG I Ø. HJERM BYGNINGSARTIKLER Ø. HJERMVEJ 19. TLF. 97 46 45 11 Besøg også vores hjemmeside www.hjerm-byg.dk HJERM

Læs mere

Vium - Hvam Avis 2012

Vium - Hvam Avis 2012 Vium - Hvam Avis 2012 Årgang 35 Nr. 1 LÆS ALT T OM fri idræt i 2012, arbejdslørdag i sognegården samt andre dugfriske nyheder Indlæg bedes sendt elektronisk til helle.haack@gmail.com 2 Vium-Hvam Sognegård

Læs mere

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1 FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 www.holmsland.dk 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2014 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmsland.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende HØST Marts 2010 27. årgang Hadbjerg Ødum Selling Tidende Side 2 HØST-Hallen er indviet Side 9 Jiu-jitsu og volleyball er i gang; med plads til dig Side 14 Sommergymnastik Side 14 Påskegymnastik Redaktøren

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 5 FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Vi er verdensmestre i tillid 12

Fællesbladet. Nr. 5 FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Vi er verdensmestre i tillid 12 Nr. 5 Vi er verdensmestre i tillid 12 september 2013 Jørgen Bjerg (th) - foreningens mand 15 Kandidater til kommunal- og regionsvalg 18 Øvle-slægten i 550 år 23 Bent Vogensen (tv) ny formand for BMI 36

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3. 2. b i Bærmoseskoven. Læs inde i bladet: Halfest med. Montana Band

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3. 2. b i Bærmoseskoven. Læs inde i bladet: Halfest med. Montana Band Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3 2. b i Bærmoseskoven Læs inde i bladet: Halfest med 2 Montana Band 9 13 22 Legestue med fut i Glimt fra en Sportsdag..om børn og unge i Trige

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet Årgang 20 - Nr.1 Januar 2008 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Fælles Fritids katalog side 15 Den nye bro i Engdalgårdsparken i Beder er på plads. (Foto: Jørgen Bak) Børn i byrådet side 12 og 14 Delebiler

Læs mere

MÅRSLET-bladet MAJ 2011 1. Maj 2011 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet.

MÅRSLET-bladet MAJ 2011 1. Maj 2011 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet. 1 Maj 2011 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 3 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne tilsluttet Mårslet Fællesråd Kirkeblad

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

Fællesbladet. Farvel til en ildsjæl. Farlige stoffer - også hos os side 13 og 15. Let at aflevere aluminium side 10

Fællesbladet. Farvel til en ildsjæl. Farlige stoffer - også hos os side 13 og 15. Let at aflevere aluminium side 10 Årgang 18 - Nr.2Marts 2006 Farvel til en ildsjæl Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Foto: Lene Aamand Efter 20 år i lokalområdets tjeneste takkede medstifter af Fællesrådet og formand

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

SOLGT. Hos os får du. Lokal bank i Lystrup. Miniton vil du spille med os? Estate mæglerne Jakob Brandstrup. - din lokale ejendomsmægler

SOLGT. Hos os får du. Lokal bank i Lystrup. Miniton vil du spille med os? Estate mæglerne Jakob Brandstrup. - din lokale ejendomsmægler SIDE 7 Kom til Estate Cup d. 8.-9. marts Vi gentager successen fra sidste år i Lystrup Hallen. Alle medaljer er igen sponsoreret af Estate Mæglerne Jakob Brandstrup SIDE 5 Få et gratis besøg af Talentholdet!

Læs mere

Vejrup Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt

Vejrup Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt En festlig afslutning på 5 forrygende dage til Vejrup Sportsfest Pigerne her, har en god tilgang til fælles sang, sammen med Kandis søndag aften. 23.

Læs mere

Nr. 149 Januar 2012 1

Nr. 149 Januar 2012 1 Nr. 149 Januar 2012 1 SOGNE-NYT Udgives af Hee Sogneforening Bladet udkommer i: Januar, marts, maj, september, november. 450 eks. Tryk: Hee Offset. I bladet optages stof af almen interesse for beboerne

Læs mere

TÅIF NYT Nr. 2 Oktober 2012 20. årgang

TÅIF NYT Nr. 2 Oktober 2012 20. årgang TÅIF NYT Nr. 2 Oktober 2012 20. årgang Fra Toubroskolens 50 års jubilæumsfest ØstDjurs Fodbold og Trustrup Springerne var fælles værter ved festen, der afsluttede et godt arrangement. Et dejligt samarbejde

Læs mere

De årstider. Temadag: Ufrivillig ensomhed blandt ældre. Ferieophold på Bøtø. januar 2015 nr. 86

De årstider. Temadag: Ufrivillig ensomhed blandt ældre. Ferieophold på Bøtø. januar 2015 nr. 86 4 De årstider januar 2015 nr. 86 Ferieophold på Bøtø Side 7 Temadag: Ufrivillig ensomhed blandt ældre Side 12 De 4 Årstider udgives af Pensionistsamrådet & Ballerup Kommune. Redaktionen: Birte Passer,

Læs mere

Hvide Løgne. Picnickoncert DE STØRSTE DANSKE HITS. ved Stillingehallen. fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré.

Hvide Løgne. Picnickoncert DE STØRSTE DANSKE HITS. ved Stillingehallen. fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré. Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 4 35. årgang August 2012 Picnickoncert ved Stillingehallen fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré Læs mere side 10 Hvide Løgne DE STØRSTE DANSKE HITS Markedsdag/Gadeteaterfestival

Læs mere