Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup"

Transkript

1 Obs.: skopet udkommer ikke i uge 13. Næste nummer er på gaden torsdag den 3. april med deadline for indlæg fredag den 28. marts kl. 12 (se kolofon på bagsiden). Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge marts 2008

2 Sexet personaleblad Ros til paraplegifunktionen Mammografi-screening Under bæltestedet... Dagens Medicin vil vide, at sygeplejerske-kolleger med ansættelse på vort nabohospital i Silkeborg er ved at gå ud af deres gode skind over navnet på deres nye personaleblad - pendanten til nærværende skopet. Navnet Under kitlen er krænkende, useriøst og seksualiserende, lyder kritikken fra 65 oprørte sygeplejersker, der har bidraget til en underskriftsindsamling for at få et nyt navn til bladet. Med et personaleblad, der udkommer 4-5 gange om året, vil vi aldrig kunne satse på nyheder. Det, vi kan, er at gå under kitlen - på den pæne og forhåbentlig lidt sjove måde! (Og vi regner med, at det er overflødigt at nævne, at enhver lighed med satiren af samme navn er fuldstændig utilsigtet... :) Vi kan gå bag om det, der sker på vores fælles arbejdsplads, fortælle om baggrunden og forhåbentlig gå tæt på det, medarbejderne har på hjertet, skrev redaktionen af Under kitlen, da det nye blad blev promoveret i juni Under kitlen på... har også været brugt som navn for en artikelserie i Sygehus Vendsyssels personaleblad Nordkalotten med portræt af ansatte med fritidsinteresser ud over det sædvanlige. Gaa til Viborg... Fra gammel tid har man brugt vendingen Saa gaar vi til Viborg, når to parter i et spil eller en kamp dystede om den tredje, afgørende runde - efter at have vundet hver en halvleg. Vendingen hentyder utvivlsomt til Viborgs status som afgørelsernes by med sæde for Jyllands landsting som domstol. Jens Ancker fra Vejle opfordrer Vejle Kommunes politikere til at gaa til Viborg i stedet for at studere genoptræning på en planlagt studietur til Dubai! Må jeg i al beskedenhed foreslå, at udvalget i stedet besøger Viborg Sygehus paraplegifunktion. Her genoptrænes - med stor succes - rygmarvsskadede fra hele det vestlige Danmark. På denne paraplegifunktion findes noget af det ypperste inden for fysio- og ergoterapi, skriver han i et læserbrev i Vejle Amts Folkeblad. Fortalernes argumenter udfordres De oplysninger, kvinderne modtager, når de inviteres til at deltage i screening med mammografi, er mangelfulde og ensidige. De invitationsbreve, der sendes ud, lægger hovedvægten på de gavnlige virkninger af screening og beskriver ikke, hvor mange raske kvinder, der rammes af den alvorligste skadevirkning, overdiagnostik og overbehandling. Sådan skriver overlæge, dr.med., direktør Peter C. Gøtzsche fra det Nordiske Cochrane Center på Rigshospitalet; overlæge, dr.med. og formand for Det Etiske Råd Ole J. Hartling; jordemoder, cand.scient.soc. Margrethe Nielsen fra Forbrugerrådet og praktiserende læge, ph.d. John Brodersen fra Københavns Universitet i et brev til landets praktiserende læger og gynækologiske speciallæger. De vedlægger en pjece, de har udgivet med støtte fra Kræftfonden (se ) med det formål at give læserne et oplyst beslutningsgrundlag for at deltage i screening eller ej. Sundhedsstyrelsens folder, som de inviterede kvinder modtager, kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Her noteres om overbehandling, at Man kan ikke udpege de forstadier til brystkræft, der med sikkerhed vil udvikle sig. Nogle af de forstadier, som man finder og opererer bort, ville aldrig have udviklet sig til brystkræft, selv om man undlod operation. Der er endnu usikkerhed om, hvor ofte der sker overbehandling. 2 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge 12-13, 2008

3 Staff-meeting Generalforsamling Indbydelse til staffmeeting onsdag den 26. marts 2008 Program ved klinisk immunologisk afdeling: 1. Evidensbaseret transfusionsstrategi Hvad læger i alle aldre skal vide om Sundhedsstyrelsens nye kriterier og dokumentation for transfusion med blodprodukter ved overlæge Kirsten Riisom 2. Sidste nyt om thromboelastografi ved overlæge Bo Jørgensen Næste møde er planlagt til onsdag den 9. april 2008 ved gastroenterologisk afsnit. På staff-meetings fremlægges forskningsresultater eller andre nyheder af tværfaglig betydning for hospitalets behandlingskvalitet som et hele. Alle er velkomne, men de fremlagte informationer er kun en del af hospitalets stigende informations- og undervisningstilbud, hvorfor fremmøde naturligt bør nedprioriteres, når der foregår vigtigere aktiviteter på egen afdeling. Staff-meeting foregår kl til 8.45 i lokale på Regionshospitalet Viborg. Generalforsamling Personaleforeningen for Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Kjellerup og Søndersøparken holder generalforsamling torsdag den 10. april 2008 klokken i mødelokale 24, Regionshospitalet Viborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag (sendes senest 3. april 2008 til Susanne Andreasen, centralkøkkenet) 5. Valg til bestyrelse og revisor (på valg til bestyrelsen er Søren Dalsgaard, Hanne Kjeldsen og Susanne Andreasen) 6. Eventuelt Prag, KMA Vel mødt til en god generalforsamling Bestyrelsen Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge 12-13,

4 Ferienedlukning i påsken 2008 Reduceret aktivitet i påskeferien Afdeling Nedlukket fra - til Nedlukningens omfang (begge dage inkl.) Anæstesiafdelingen Viborg 15. marts 30. marts Nedsat aktivitet Billeddiagnostisk afd. Viborg og Skive 15. marts 30. marts Nedsat aktivitet Børneafdelingen B marts 24. marts 4 senge lukket B marts 24. marts 4 senge lukket B marts 19. marts Nedsat aktivitet Klinisk mikrobiologisk afd. 20. marts 24. marts Vagtbemanding Klinisk immunologisk afd. 15. marts 30. marts Nedsat aktivitet Klinisk biokemisk afd. 17. marts 24. marts Nedsat aktivitet Klinisk fysiologisk afd. 17. marts 19. marts Nedsat aktivitet Patologisk-anatomisk institut 15. marts 30. marts Nedsat aktivitet Kvindeafdelingen Kvindeamb. (inkl. kontinensklinik) 17. marts 28. marts Nedsat aktivitet Y marts 28. marts 6 senge lukket Fertilitetsklinikken 17. marts 24. marts Lukket (dog delvist åbent 21. og 24. marts) Neurologisk afdeling N marts 31. marts 6 senge lukket Neurologisk amb. 14. marts 31. marts Nedsat aktivitet Neurofysiologisk amb. 14. marts 31. marts Nedsat aktivitet Hukommelsesklinikken 14. marts 31. marts Nedsat aktivitet Reumatologisk afd. R marts 24. marts Lukket Reumatologisk ambulatorium 17. marts 19. marts Vagtberedskab Paraplegifunktionen 15. marts 24. marts Lukket 11 senge Ambulatoriet, paraplegifunk. 17. marts 19. marts Lukket Organkirurgisk afd. U marts 30. marts 4 senge lukket K marts 30. marts 7 senge lukket Ambulatorier (organkir., urologi og mamma) 15. marts 30. marts Nedsat aktivitet... Fortsættes side 5 4 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge 12-13, 2008

5 Ferienedlukning i påsken 2008 Reduceret aktivitet i påskeferien - fortsat fra side 4 Afdeling Nedlukket fra - til Nedlukningens omfang (begge dage inkl.) Ortopædkirurgisk afd. T marts 30. marts Lukket Karkirurgisk afd. V marts 30. marts 5 senge lukket Ambulatorium 15. marts 30. marts Nedsat aktivitet Sårcenter, Viborg 15. marts 30. marts Nedsat aktivitet Terapiafd. 15. marts 30. marts Tilpasset aktivitet Øre-, næse-, halsafd. Ø05 + K marts 30. marts 7 senge lukket Ambulatoriet 15. marts 30. marts Nedsat aktivitet Børneafdelingen har pyntet fint op til påske... Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge 12-13,

6 Ph.d.-forsvar i Viborg Forsvar af ph.d.-afhandling om hovedpine Læge Peter Thede Schmidt-Hansen forsvarer sin ph.d.-afhandling: A controlled study on muscle pain sensitivity in Tension-Type Headache patients Experimentally induced pain in pericranial muscles mandag den 31. marts 2008 klokken i lokale 4, Psykiatrisk Hospital, Lille Sct. Mikkels Gade 26, 8800 Viborg. Ph.d.-arbejdet udgår dels fra Aarhus Universitet, Dansk Smerteforskningscenter, dels fra neurologisk afdeling på Regionshospitalet Viborg, hvor Peter Thede Schmidt-Hansen var ansat som 1. reservelæge med overlæge Kurt Virring Sørensen som vejleder på studiet. Peter Thede Schmidt-Hansen er i dag ansat som overlæge ved Dansk Hovedpinecenter, neurologisk afdeling, Glostrup Hospital. Peter Thede Schmidt-Hansen skriver om sit forskningsarbejde: Formålet med afhandlingen var at undersøge mønstret af eksperimentelt induceret smerte i seks perikranielle muskler, fremkaldt ved intramuskulær infusion af hypertont saltvand for at se, om denne metode kunne være et brugbart værktøj i fremtidig smerteforskning. Det viste sig, at eksperimentelt induceret smerte ved intramuskulær infusion af hypertont saltvand frembragte reproducerbare resultater i de trigeminelt innerverede muskler masseter og temporalis pars anterior, og at metoden således var et godt værktøj til den anden undersøgelse. Undersøgelse af tilsvarende smerteinduktion i musklerne temporalis pars posterior, trapezius, splenius capitis og sternocleidomastoideus viste så store inter-individ variationer, at disse muskler ikke fandtes velegnede til stimulus-respons undersøgelser med den anvendte metode. Formålet med den anden undersøgelse var at undersøge, om patienter med FETTH (hyppig episodisk spændingshovedpine), patienter med CTTH (kronisk spændingshovedpine) og matchende kontroller uden TTH (spændingshovedpine) viste forskellige smertemønstre, når de fik induceret smerte ved intramuskulær infusion af hypertont saltvand i de tre muskler masseter, temporalis pars anterior og tibialis anterior. Undersøgelsen af musculus tibialis anterior gjorde det muligt at undersøge, om et muligt ændret smerterespons var generaliseret eller udelukkende et perikranielt fænomen. Patienterne blev undersøgt to gange; på en dag med hovedpine og på en anden dag med praktisk talt ingen hovedpine for at undersøge, om de havde et vedvarende ændret smertemønster. Hovedresultaterne i den anden undersøgelse er, at FETTH- og CTTH-patienter har et generaliseret øget smerterespons i alle de tre undersøgte muskler sammenlignet med kontrolgruppen. Herudover kunne der ikke påvises forskelle mellem FETTH- og CTTH-patienter, og der kunne ikke påvises forskelle på dag med hovedpine og dage med praktisk talt ingen hovedpine. Dette er et værdifuldt resultat for fremtidig forskning i spændingshovedpine. Der er skabt holdepunkt for, at den beskrevne metode med smerteinduktion i perikranielle muskler og musculus tibialis anterior kan anvendes ved fremtidige kliniske undersøgelser på TTH-patienter. Ole Kæseler Andersen, Michael Langemark og Anders Fuglsang-Frederiksen bedømmer ph.d.-afhandlingen. Ud over Kurt Virring Sørensen har Flemming Winther Bach, Peter Svensson og Troels Staehelin Jensen været vejledere for Peter Thede Schmidt-Hansen. 6 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge 12-13, 2008

7 Journal Club Journal Club Tidspunkt: Mandag den 31. marts 2008 kl Lokalitet: Medicinsk konferencelokale (v. fagbiblioteket), Regionshospitalet Viborg. Der er kaffe / te og brød. På mødet vil ledende overlæge Jørgen Prag og cand. scient. Anders Jensen gennemgå afdelingens seneste forskningsresultater for F. necrophorum, Lemierre s syndrom og tonsillitis. Samtidig vil fremtidige forskningsstrategier blive diskuteret. Der henvises til følgende artikel: dinalpos=31&itool=entrezsystem2.pentrez.pubmed. Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum Emne / resumé: På klinisk mikrobiologisk afdeling har vi gennem en årrække interesseret os for den anaerobe bakterie: Fusobacterium necrophorum. F. necrophorum er især kendt for at give anledning til Lemierre s syndrom, en potentielt dødelig infektion, der hyppigst rammer yngre, raske personer. Infektionen udgår oftest fra de øvre luftveje med tonsillitis som forstadium og udvikler siden hen metastatiske abscesser i lunger og andre organer. Infektionen betegnes af visse som the forgotten disease, men meget tyder på, at denne alvorlige infektion forekommer hyppigere end tidligere antaget. Endvidere har forskning her på afdelingen vist, at F. necrophorum også er en del af den normale svælgflora og desuden kan være en væsentlig årsag til tonsillitis. Efterfølgende er der møde i ph.d.-netværket. Journal Club er specielt tiltænkt ph.d.-studerende, stipendiater, vejledere, yngre læger med forskningsopgave, uddannelsesansvarlige og andre forskningsinteresserede på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup samt samarbejdspartnere, men alle er mere end velkomne! Leder af Journal Club og ph.d.-netværket, Annette Høgh Kommende datoer: 28. april / 26. maj / 23. juni. Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge 12-13,

8 Et døgn på Regionshospitalet Viborg Et døgn på Regionshospitalet Viborg skopet har modtaget fra Karl Aage Baarstrøm, Silkeborg: Det er fredag morgen den 7. marts Klokken er lidt i 8, og jeg parkerer min bil udenfor Regionshospitalet Viborg. Kyndig og venlig vejledning i receptionen leder mig ubesværet til ØNH-afdelingens ambulante del, hvor jeg skal til undersøgelse kl I går eftermiddags blev jeg henvist af min egen ØNH-læge til undersøgelsen, og han havde reserveret tid. Henvisningen handler om infektion i kæbe- og bihule og måske andre steder. Nu er jeg her så. Jeg modtages af en venlig kvindelig læge, som foretager de indledende undersøgelser. Efter disse kommer den mandlige overlæge, der skal stå for selve undersøgelsen. Han forklarer mig i korte, klare og letforståelige vendinger, at de har en bekymring for, at min infektion kan have bredt sig til nogle huler eller celler, som jeg erindrer blev kaldt sibenceller (sikkert forkert stavet), og dette kan udgøre en risiko for, at betændelsen kan gå videre til hjernen. Da undersøgelsen viser, at der ikke er infektion i kæbehulen, bliver jeg derfor omgående henvist til akut MR-scanning. Billederne skal vise, om frygten er begrundet. I så fald skal der ske en omgående operation. Jeg oplyses hele tiden om, hvad der foregår. En venlig sygeplejerske følger mig ned til 3. sal, hvor scanningen skal foregå. Alt er parat, så jeg kan komme til med det samme. Bagefter skal jeg kæbescannes, og også dette er forberedt fra ØNH-afdelingen, så jeg går direkte ind og scannes. Herefter følger en undersøgelse af mit øje. Det foregår, ligeledes efter bestilling fra ØNH, i øjenafdelingen, hvor jeg modtages af en venlig og imødekommende sygeplejerske, der får mig placeret og gjort klar. Så kommer overlægen, og han forklarer undervejs i undersøgelsen, hvad han foretager sig - sagligt og på en gemytlig måde. Undersøgelsen viser, at der ikke er betændelse i bløddelene bag øjet, og inden jeg går, siger overlægen med et glimt i øjet: Sig til dem på 5. sal, at øjenlægen er tilfreds. Så ved de, hvad jeg mener. Forinden har han vist mig en instruktiv planche og berettet om, hvad han har undersøgt. Billederne fra scanningerne og øjenlægens melding får den akutte bekymring til at falde på 5. sal. Det bliver dog besluttet, at man ønsker at holde mig i kort snor og følge udviklingen lidt tættere. Derfor vil man indlægge mig. Det er lidt en streg i regningen, da jeg havde regnet med at køre hjem igen. Venligt, men bestemt, får jeg at vide, at mit ønske om at køre min bil hjem og så komme igen, ikke kan imødekommes. Dog får jeg lov til at flytte min bil til en sikrere parkeringsplads. Afblæsningen af en akut operation betyder dog heldigvis for mig, at jeg må få noget at drikke og spise. Herligt efter lang tids faste. I en lind strøm følger efter indlæggelsen lytten på hjerte og lunger, og der tages hjertediagram og flere blodprøver, ligesom der tages blodtryk. Det hele foregår i en særdeles venlig atmosfære og af kyndige og velmenende læger og sygeplejersker. Det hele er dog ganske overvældende for mig, der aldrig tidligere har været indlagt på et sygehus. Som min kontaktsygeplejerske siger: Du får hele den tyrkiske musik, og så bare på en halv dag. Og det skal jeg da lige love for. Inden denne dag har jeg kun stiftet bekendtskab med... Fortsættes side 9 8 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge 12-13, 2008

9 Et døgn på Regionshospitalet Viborg Legat for sygeplejersker Ph.d.-stud. søges Et døgn på Regionshospitalet Viborg - fortsat fra side 8 sygehuses skadestuer i forbindelse med begyndende optræk til blodforgiftninger i forbindelse med insektstik. Det har jeg imidlertid været beriget med i rigt mål helt fra min tidlige barndom. Resten af eftermiddagen og aftenen går med at vente. Tiden benyttes til en gåtur rundt omkring sygehuset. Kunstforeningens udstilling med Nuriths billeder beses. Fine tegninger og grafik. Også et besøg i netcaféen bliver der tid til. Herefter hvile. Lørdag først på eftermiddagen er mit sygehusbesøg forbi, og jeg kan køre hjem igen. Besøget har vist mig, at alt fungerer velsmurt, og at alt foregår med et smil, selv om der ind imellem ser ud til at være meget travlt. Besøget har dokumenteret, at når det virkelig gælder, så er der klarhed, styring og organisering. Også at en akut situation går forud for andet og behandles hurtigt, professionelt og med tanke på den person, det hele drejer sig om. Tak for oplevelsen til alle, jeg havde kontakt med, og tak for besøget. Regionshospitalet Viborgs legat for sygeplejersker Legatets formål er at yde økonomisk støtte til ældre sygeplejersker, som har været ansat ved Regionshospitalet Viborg. Uddeling sker efter indstilling fra hospitalets overlæger eller oversygeplejersker. Legatportionernes størrelse og antal fastsættes endeligt af bestyrelsen. Ansøgning med relevante oplysninger indsendes inden den 1. maj 2008 til: Regionshospitalet Viborg ledelsessekretariatet postboks Viborg. Ph.d.-studerende søges Medicinsk afdeling medicinsk gastroenterologi Medicinsk afdeling søger en ph.d.-studerende til projektet Tyndtarmens lægemiddelomsætning med forventet start i løbet af 2008 eller Kortfattet projektbeskrivelse (på engelsk) kan ses på hjemmesiden asp eller bestilles i informationsafdelingen, lokal 2593 eller Der er aktuelt mulighed for at søge kortvarigt stipendium i 2008 til forberedelse af ph.d.-forløb (ansøgningsfrist 25. april se dk - Sundhed - Forskning - Region Midtjyllands sundhedsvidenskabelige forskningsfond - Ledige midler). Med venlig hilsen legatbestyrelsen Yderligere oplysninger fås hos overlæge Vibeke Andersen, medicinsk afdeling, tlf eller Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge 12-13,

10 Nye social- og sundhedsassistentelever Nye social- og sundhedsassistentelever Hold november 2007 (billede 1-2 af 3) Ansat på Regionshospitalet Skive: Forrest: Nicoline F. Andersen, M2141; Louise Christensen, M2141. I midten: Karina Larsen, M2121; Jørgen C. Hornum, M2151; Lis Skaarup, M2151; Belinda D. Andersen, N2041. Bagest: Mai B. Larsen, N2041; Dorthe V. Nees, N2041. Ansat på Regionshospitalet Viborg: 1. række: Annika Lund Egeberg, K11-1; Sine Malene Lysgaard Eriksen, K11-1; Lone Astrup Christensen, V række: Maryia Zhuk Sørensen MMA; Bettina Værum Provst, M12-2; Camilla Kjøller Larsen, M række: Sophia Amiry Moeskjær, M13-1; Majbritt Dølby Nielsen, M række: Sara Mendez Da Costa Lima, M13-3; Maja Laursen, M13-3. Fraværende: Marie Rode Sennels, MMA. 10 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge 12-13, 2008

11 Nye social- og sundhedsassistentelever Ny personalehåndbog Nye social- og sundhedsassistentelever Hold november 2007 (billede 3 af 3) Ansat på Regionshospitalet Viborg: 1. række: Tanja Tang Petersen, Ø05; Majbrit Jensen, N09; Malene Refsgaard Jensen, R række: Pernille Grandjean, R22; Golshin Gaf, T08; Andrea Irgens- Møller, T række: Lotte Knudsgård Jakobsen, T10,1; Hanne Grønbjerg, T række: Sara Ejdrup Hansen, T10-3; Linette Dahl Andersen, U08. Personalehåndbogen i ny udgave Den lille grønspætte-bog med praktiske personaleoplysninger er netop udkommet og er på vej ud til samtlige ansatte. Indholdet er ajourført, og indpakningen er tilpasset regionsdesignet. Udviklingen går dog så hurtigt, at nogle informationer uundgåeligt vil blive forældede, inden næste udgave kan trykkes. Håndbogen vil derfor også kunne findes i en elektronisk udgave på hospitalets hjemmeside, hvor den så vidt muligt vil blive holdt ajour. Ændringer i forhold, som beskrives i håndbogen, bedes derfor meddelt til informationsafdelingen, som også gerne tager imod forslag til nye opslag (lokal 2594). Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge 12-13,

12 Nyt fra registreringskoordinator Birtha Thorsager Økonomi- og planafdelingen Registreringskoordinator Nyheder Marts Sidst udsendte nyhedsbrev: Årsskiftet 2007/2008 Afslutning af ambulant udredningskontakt Det er meget vigtigt at afslutte den ambulante udredningskontakt før oprettelsen af en indlæggelseskontakt for samme sygdom, også selvom patienten efterfølgende skal fortsætte i ambulatoriet. Hvis den ambulante udredningskontakt står åben under indlæggelsen, kan venteforløbene ikke kobles (F2008, afsnit 3.3.8). Opkvalificering af kontaktens diagnoser og tillægskoder ved slutregistrering Der vil ikke altid på tidspunktet for epikriseskrivningen og slutregistreringen være fremkommet svar på undersøgelser, der skal afklare diagnosen. Et eksempel er patologisvar, der bekræfter mistænkt malignitet, der tidligere er registreret som "obs. pro". Et andet eksempel er et patologisvar eller et billeddiagnostisk svar, der justerer udbredelsen af allerede registreret malign tumor, hvor den registrerede TNM-tillægskodning på baggrund af de nye oplysninger ikke er korrekt. I disse tilfælde skal slutregistreringen opdateres, når svarene er fremkommet, således at LPR afspejler det for kontakten korrekte diagnostiske billede og således, at anmeldelsen til Cancerregisteret er komplet og korrekt. Hvis kontakten har været indberettet, foretages genindberetning, der overskriver det tidligere indberettede i LPR. Dette gælder også for indberettede kontakter, der tidligere er afsluttet ved patientens død, men hvor efterfølgende svar eller andre oplysninger medfører revision af det indberettede (F2008, afsnit ). En patient er færdigbehandlet i stationært regi, når patienten ud fra en lægelig vurdering kan udskrives, dvs. når behandlingen er afsluttet, eller indlæggelse ikke er en forudsætning for den videre behandling. Registrering af færdigbehandlede patienter Patienterne vil enten blive udskrevet umiddelbart efter færdigbehandling eller være fortsat indlagte efter færdigbehandling, fordi de venter på en plejehjemsplads, foranstaltninger i hjemmet eller lignende. Registrering af patienterne som færdigbehandlede er kun nødvendig, hvis patienten ikke udskrives umiddelbart i forbindelse med, at patienten vurderes færdigbehandlet, jf. ovenstående definition (AWA1). Patienter, der er registrerede som færdigbehandlede, og som for eksempel venter på tilbud om en plejehjemsplads,... Fortsættes side Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge 12-13, 2008

13 Nyt fra registreringskoordinator Birtha Thorsager Nyhedsbrev fra registreringskoordinator Birtha Thorsager - fortsat fra side 12 vil i venteperioden kunne risikere enten at få tilbagefald i forhold til den diagnose, som patienten er indlagt for, eller at få en ny lidelse, hvor sygehusindlæggelse er påkrævet. Patienten vil efter dette tilbagefald eller lignende ikke længere skulle betragtes som færdigbehandlet (AWX1). AWA1 - Færdigbehandlet i stationært regi AWX1 - Ikke færdigbehandlet i stationært regi Kommunerne skal medfinansiere egne borgeres forbrug af sundhedsydelser, og afregningen sker ud fra registreringerne. Efter temamødet vedrørende registrering af kræftpakker i regionshuset 10. marts 2008 kan der være behov for at se eksempler på, hvordan registreringen skal foregå i praksis. Det bliver der mulighed for på følgende tidspunkter: Registrering af kræftpakker Viborg, lokale 22: mandag den 31. marts 2008 kl Viborg, lokale 21: torsdag den 3. april 2008 kl Skive, lokale 2401: tirsdag den 1. april 2008 kl Tilmelding på mail til senest den 25. marts Afslået behandlingstilbud Alle henvisninger i ventegruppe 3 har default registreret "afslået behandlingstilbud". Hvis patienten ønsker at benytte sig af tilbuddet, afsluttes henvisningen til AO (omvisiteret til andet sygehus), og datoen for afslået behandlingstilbud slettes automatisk. Ventegruppe 3 bør således være beviset på, at vi ikke kan behandle patienten inden for 1 måned, og at patienten har fået tilsendt besked om evt. kortere ventetid på andre sygehuse. Takstbærende ambulante procedurekoder Mappe med oversigt over takstbærende ambulante procedurekoder 2008 kan lånes hos Birtha Thorsager. Nyt afsnit Gastroenterologisk dagafsnit 0467 er oprettet pr. 1. marts Afsnittet er indrettet på M12-3. Eventuelle henvendelser kan ske på eller telefon: Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge 12-13,

14 Nyt fra billeddiagnostisk afdeling Ingen planlagte BDApatienter 3. april Billeddiagnostisk afdeling holder lige en reminder: BDA i Viborg er aflåst i perioden kl temadag torsdag den 3. april 2008 Der er derfor lukket for al planlagt booking denne dag. Vi vil opfordre alle til at se billederne på Magic Web i egen afdeling i stedet for at besøge os i nattens mulm og mørke, hvor du skal anvende en K-nøgle for at komme ind i afdelingen. Viborg-afsnittet vil være bemandet med vagthold henvendelse som i normal vagtperiode Kjellerup-afsnittet holder kun det åbne ambulatorium åbent Skive-afsnittet holder det åbne ambulatorium åbent samt et vagthold til akutte opgaver. Venlig hilsen afdelingsledelsen, BDA Vores vagthold har ikke 88-koder, men mobiltelefonnumre: Vagthavende radiograf/røntgensygeplejerske: 2339 Vagthavende læge: 2939 (lægen har boligvagt, så hvis der ikke svares, kan der ringes til telefonomstillingen). Venlig hilsen BDA i Viborg Bliv godt klædt på til vagten! Uddannelsesdag for turnuslæger tirsdag den 4. april 2008 Billeddiagnostisk afdeling, Viborg Langt de fleste patienter bliver røntgenundersøgt ved indlæggelsen, og ofte er det yngste læge, der vurderer disse akutte undersøgelser. Føler du dig ordentligt klædt på til vagten? Via en masse eksempler og cases er målet at udruste de yngste læger med værktøjer til at tage stilling til de hyppigst ordinerede røntgenoptagelser, specielt med fokus på de akut behandlingskrævende tilstande. Derudover vil der være en kortere introduktion til de øvrige modaliteter på en billeddiagnostisk afdeling: CT, MR, UL, m.m. Tilmelding sker via til sekretær for afdelingsledelsen Susanne Hjorth: med angivelse af navn, ansættelsesafdeling og dato for start på turnusansættelsen. Ansøgningsfrist mandag den 24. marts. Venlig hilsen BDA i Viborg 14 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge 12-13, 2008

15 Kursustilbud fra Region Midtjylland Kursustilbud fra Region Midtjylland HR, efter- og videreuddannelse, : It-kurser Reference Manager: Kom godt i gang i Viborg. Kurset er nyt og henvender sig til læger, sygeplejersker, lægesekretærer, forskningsmedarbejdere og andre, der er involveret i den praktiske udarbejdelse af videnskabelige artikler. Tilmeldingsfrist Tilvalgsmoduler til lederudviklingsforløbene Personalejura: i Silkeborg. Tilmeldingsfrist MedarbejderUdviklingsSamtalen: i Århus. Tilmeldingsfrist Appreciative Inquiry AI: En anerkendende eller værdsættende tilgang og i Viborg. Tilmeldingsfrist Lean Light: Introduktion til rollen som katalysator 19. og internat; og eksternat, i Horsens. Tilmeldingsfrist Sundhedsfaglige kurser Efteruddannelse for radiografer og røntgensygeplejersker: Digital radiografi 29. og i Århus. Tilmeldingsfrist Kvalitetssikringsarbejde i radiologisk afdeling: Efteruddannelse for radiografer og røntgensygeplejersker, der har arbejdet i specialet i minimum tre år. Kurset afholdes i Århus. Tilmeldingsfrist Andre kurser Patienters rettigheder i Århus. Tilmeldingsfrist Tal frit frem 5. og og i Århus. Tilmeldingsfrist Den nye sundhedslov i Viborg. Tilmeldingsfrist Tal og talforståelse i Viborg. Tilmeldingsfrist Se indholdet af de enkelte kurser på HR, fysisk arbejdsmiljø, : Nu er det muligt at tilmelde sig de arbejdsmiljøuddannelser, der afholdes i Formålet med uddannelsen er, at deltagerne lærer, hvordan sikkerhedsgruppen i praksis og i samarbejde med andre kan medvirke til at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Uddannelsen skal sikre, at medlemmerne af sikkerhedsgruppen får den fornødne viden om og metoder til at varetage sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver. Tilmelding til uddannelsen skal ske senest 4 uger efter valg/udpegning, og uddannelsen skal være gennemført senest 8 måneder efter valg/udpegning. Læs mere på hjemmesiden. Der er ledige pladser på kursus 28003, der afholdes 8.4, 9.4., 10.4., 6.5. og i Holstebro. Tilmeldingsfrist Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge 12-13,

16 Tak for opmærksomheden Flyttedag Skiftedag Tusind tak for opmærksomheden ved mit 40-års-jubilæum. Tak for det store fremmøde, for gaver, taler og sang. Den dag vil jeg altid mindes med glæde. Afskedsreception med foredrag Efter 34 år i de medicinske afdelinger har lægesekretær Else-Marie Dalberg ladet sig lokke af efterlønnens lyksaligheder. De bedste hilsener fra Jytte Friis Jensen, N09 I den anledning har vi formået at få en meget erfaren foredragsholder cand.psych. Anette Skriver til at causere over emnet: Ondets rod - en både munter og alvorlig beretning om, hvorledes vi håndterer livet - sygdom, smerter og andre fortrædeligheder - herunder også arbejdslivet. Tid: Torsdag den 17. april 2008 klokken Sted: Lokale 21-22, hovedbygningen 3. sal Et mindre traktement kan ikke udelukkes - alle er velkomne! Med venlig hilsen kardiovaskulær forskning og medicinsk afdelingsledelse Mave-tarmambulatoriet i Viborg er flyttet Mave-tarm-ambulatoriet i Viborg er flyttet sammen med dermatologisk ambulatorium på etage 4 i erstatningsbyggeriet. Sekretærerne i området betjener herefter både dermatologisk ambulatorium og mave-tarm-ambulatoriet. Sekretær Lene Buhl har fortsat lokalnr Sekretær Birgit Jakobsen, lokal 2875, har fortsat plads i medicinsk sekretariat i behandlingsbygningen, etage 6. Fra 1. maj 2008 vil lokal 2875 også blive flyttet til dermatologisk ambulatorium / mave-tarm-ambulatoriet på etage Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge 12-13, 2008

17 Ledige job på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Ledige job Oversigten omfatter de jobannoncer, der er opslået i uge med ansøgningsfrist efter 19. marts Opslagenes fulde ordlyd kan ses på Har du ikke mulighed for at se opslaget på hjemmesiden, kan du bestille et print i informationsafdelingen på lokal 2593 eller Sygeplejerske Medicinsk afdeling AMA (akut medicinsk afsnit i Skive) søger sygeplejerske timer pr. uge fra 1. maj 2008 eller efter aftale. Afsnittet modtager akutte medicinske patienter, primært lunge-, almen- og få hjertemedicinske. Afsnittet er ansvarligt for modtagelse og visitering af alle 112-opkald og bemander skadeklinikken med behandlersygeplejersker. Ansøgning 137 senest 26. marts 2008 med morgenposten. Lægesekretær Medicinsk afdeling Lungemedicinsk afsnit 2151 søger uddannet lægesekretær 37 timer pr. uge fra 1. maj Du skal skrive journalnotater, indkalde patienter, booke og koordinere patientforløb, passe telefoner, håndtere post, forestå cancerregistrering - og være klar til at hjælpe på tværs af det lungemedicinske speciale. De medicinske sengeafsnit flytter på et endnu ikke fastlagt tidspunkt fra Skive til Viborg. Ansøgning 138 senest 27. marts 2008 med morgenposten. er tale om en kombinationsstilling, hvor du dels skal varetage jordemoderfunktionen på svangre-barselsafsnittet (18,5 timer), dels arbejde som jordemoder på fødegangen (resten af ansættelsestiden). Stillingen er uden konsultation. Ansøgning 139 senest 31. marts 2008 med morgenposten. Lægesekretær Neurologisk afdeling Neurologisk afsnit N09 søger lægesekretær 30 timer pr. uge snarest muligt. Vi forudsætter, at du har kendskab til patientregistreringssystemer og er it-kyndig. Ansøgning 140 senest 26. marts 2008 med morgenposten. Bioanalytikere Klinisk biokemisk afdeling Klinisk biokemisk afdeling i Viborg søger to bioanalytikere 37 timer pr. uge til vikariater fra 1. maj 2008 til 30. april Ansøgning 141 senest 26. marts 2008 med morgenposten. Jordemoder Kvindeafdelingen Svangre-barselsafsnittet og fødegangen søger jordemoder 30 (evt. 37) timer pr. uge fra 1. juni Der... Fortsættes side 18 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge 12-13,

18 Ledige job på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Ledige job - fortsat fra side 17 Sygeplejerske Børneafdelingen Børneafsnit B06 søger sygeplejerske 30 timer pr. uge fra 1. maj Afsnittet modtager fortrinsvis større børn med bl.a. neuropædiatriske, endokrinologiske, psykosomatiske og kirurgiske sygdomme. Ansøgning 142 senest 27. marts 2008 med morgenposten. Er du interesseret i et stillingsopslag, som du ikke har mulighed for at se elektronisk på vores hjemmeside, kan du bestille et print af det i informationsafdelingen, lokal 2593 eller Rengøringsassistent Rengøringsafdelingen Rengøringsafdelingen søger rengøringsassistent 37 timer pr. uge fra 1. maj Dit ansvarsområde bliver at udlægge og indsamle uniformer; at udlægge og optælle linned - og at tage mål til personaleuniformer. Ansøgning 143 senest 23. april 2008 med morgenposten. Sygeplejerske Ortopædkirurgisk afdeling Ortopædkirurgisk afsnit T08 søger sygeplejerske 30 timer pr. uge til vikariat 1. maj 2008 til 31. maj Vi forudsætter, at du har lyst til at arbejde med optimeret, accelereret kirurgisk sygepleje i forløb, hvor du følger patienterne for- og efterambulant og under indlæggelse. Ansøgning 144 senest 27. marts Sygeplejerske Medicinsk afdeling Onkologisk-hæmatologisk sengeafsnit M13-1 søger sygeplejerske 32 timer pr. uge fra 1. maj Vi forventer, at du brænder for at arbejde med alvorligt syge og døende kræftpatienter i komplekse patientforløb. Kendskab til specialet vil være en fordel, men ingen betingelse. Ansøgning 145 senest 21. april 2008 med morgenposten. Reservelæge (introduktion) Medicinsk afdeling Medicinsk afdeling i Viborg søger reservelæge til introduktionsstilling 1. maj 2008 til 30. april Ansøgning 146 senest 28. april 2008 med morgenposten. Social- og sundhedsassistent Medicinsk afdeling Onkologisk/hæmatologisk afsnit M13-1 søger socialog sundhedsassistent 35 timer pr. uge fra 1. maj Vi forventer, at du brænder for at arbejde med alvorligt syge og døende kræftpatienter i komplekse patientforløb. Kendskab til specialet vil være en fordel, men ingen betingelse. Ansøgning 147 senest 21. april 2008 med morgenposten. 18 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge 12-13, 2008

19 Kantinemenu i uge 14 (se kantinemenu for uge 13 på bagsiden) Næste intro Kantinen serverer 31. marts - 6. april skop-sommer08.pmd 1. Mandag Anretninger Det lune Det varme Vestkystsalat med grovbrød. Italiensk flute med skinke og ananas. Tarteletter med høns i asparges. Champignonsuppe. Karbonade med kartofler, skysovs og agurkesalat. Hindbærgrød med mælk. Tirsdag Tortellinisalat med grøn peber, oliven og grovbrød. Roastbeefsalat med champignons, haricots verts og flute. Kotelet med løg, peber, champignon, rösti og blandet salat. Legeret suppe med ærter og gulerødder. Paprikagryde med løse ris, asier og råkost. Ymerkoldskål med kammerjunkere. Onsdag Ørredmoussé med rejer, dild, creme fraiche-dressing og flute. Kyllingesalat med ris, ananas, rød peber og grovbrød. Mexicanske wraps med salatmix af iceberg, radisio, rucola og bionda. Minestronesuppe. Farsbrød med urter, kartofler, skysovs og majs. Æblegrød med mælk. Torsdag Maskeret blomkål med skinke. Pebermakrel med krydderdressing, asparges, tomat og flute. Græske frikadeller med græsk inspireret kartoffelsalat. Rosenkålsuppe. Stegt rødspættefilet med kartofler, remouladesovs, citron og råkost. Jordbærgrød. Fredag Valnøddepaté med frisésalat, haricots verts, cherrytomat, lucernespirer og grovbrød. Pastasalat med røget kalkun og grovbrød. Biksemad med rødbeder. Italiensk suppe. Medisterpølse med kartofler, skysovs, asier og rødkål. Lørdag Karbonade med blomkål, gulerødder og kryddersmør. Kold sprængt kam med persillekartofler, legeret sovs og ærter. Pærer med makronfløde. Søndag Kyllingepie med råkost. Bankekød med kartofler, skysovs og haricots verts. Vaniljeis med vafler. Herudover salatbar og smørrebrød. Med forbehold for udsolgte retter. 5. maj 2008 klokken juni 2008 klokken august 2008 klokken 8.00 Næste introduktion for nyansatte afholdes den 1. april 2008 fra kl Herudover vil der blive afholdt introduktion for nyansatte i mødelokale 22 på Regionshospitalet Viborg på følgende datoer: Kursus i patientforflytning for plejepersonale m.fl. holdes på Regionshospitalet Viborg på følgende tidspunkter: Mandag den 7. marts 2008 fra kl samt kl Med venlig hilsen løn- og personaleafdelingen, lokal 2583 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge 12-13,

20 Kantinemenu i uge 13 (se kantinemenu for uge 14 på side 19) Kantinen serverer marts skop-sommer08_paaske.pmd 5. Mandag Anretninger Det lune Det varme Indbagt rødspætte med rejer, flute og råkost. Lammesteg med kartofler, skysovs og tyttebærsyltetøj. Jordbærgrød med mælk. Tirsdag Tunsalat med æg og flute. Græsk pastasalat med feta, oliven, rucolasalat og flute Bøf med løgsovs, ½ bagt kartoffel og rødbeder. Bøfbourguignon med kartofler og asier. Blommekompot med rugbrødscreme. Onsdag Fiskesalat med rejer, dressing og grovbrød. Chilistykke med kalkun og bacon. Krydret svinekam med bådkartofler og agurkesalat. Oksekødsuppe med kød- og melboller. Kogt oksekød med kartofler, blomkål og frikassésovs. Torsdag Kyllingebryst med champignon, ananas, karrydressing og flute. Ørredtatar med grovbrød. Frikadeller med stuvede grøntsager. Legeret suppe med broccoli og gulerødder. Bøf med stegte kartofler, løgsovs og rødbeder. Hybensuppe med flødeskum. Fredag Tortilla med skinke, rød peber og pikantost. Kyllingesalat Madagascar med grovbrød. Indbagt rødspætte med rejer, råkost og flute. Karrysuppe med ris. Stegt kylling med hvidløg, kartofler, skysovs og råkost. Jordbærshake. Forloren hare med kartofler, rødkål og skysovs. Kvarkfromage med saftsovs. Lørdag Krydderkylling på porrebund med ris. Søndag Rødspættefilet med remoulade, gulerodsråkost og rugbrød. Oksesteg med kartofler, haricots verts, tyttebær og skysovs. Henkogt fersken med ymercreme. Herudover salatbar og smørrebrød. Med forbehold for udsolgte retter. Kantinen i Viborg er åben på hverdage klokken ; klokken og klokken I weekenden og på helligdage er åbningstiden om middagen klokken , og der er lukket om aftenen. Kantinen i Kjellerup er åben på hverdage klokken Kantinen i Skive er åben på hverdage fra klokken I Viborg og i Kjellerup er der mulighed for at benytte smørrebrødsautomat uden for kantinens åbningstider. OBS! Kantinerne tager ikke imod kreditkort. skopet udgives af Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup - dels i trykt version, dels elektronisk på hospitalets hjemmeside: skopet er et internt personaleblad for hospitalets ansatte. Det udkommer hver torsdag. Deadline for indlæg til skopet: Fredag klokken for indlæg til torsdag i næste uge. Redaktion: Informationsafdelingen: Susanne Overgaard (tlf. direkte: , kalder ; e-post: ). Karl Aage Dissing (tlf. direkte: ; e-post: ). Layout-skabelon: Nida Nielsen. Sats: Informationsafdelingen. Foto, hvor intet andet er angivet: Klinisk foto: Lisbeth Justesen (kl ) (tlf. direkte: ; e-post: ). Informationsafdelingen: Nida Nielsen, (tlf. direkte: ; e-post: ). Repro og tryk: Born Grafisk Tryk ApS. Eftertryk med kildeangivelse er tilladt andre hospitalers personaleblade. Vi forventer at blive kontaktet inden omtale i dagspressen.

Træningscenter Gladsaxes menu maj 2015

Træningscenter Gladsaxes menu maj 2015 Oksesteg, med sauce, kartofler Citronfromage 1 Fredag og grøntsagssymfoni 2 Lørdag Helstegt nakkekam med sauce, stegte kartofler og marineret grønt Pærer med mascarponecreme 3 Søndag Stegt kylling persille,

Læs mere

Menukort. Holstebro/Herning

Menukort. Holstebro/Herning Menukort Holstebro/Herning - MANDAG Boller i karry (svinekød) serveret med årstidens økologiske salat og løse ris Kartoffel-porresuppe med bacon Kikærtepilaf serveret med årstidens økologiske salat Koldskål

Læs mere

Asparges suppe m/ flute. Spansk gullash m/ basmati ris.

Asparges suppe m/ flute. Spansk gullash m/ basmati ris. Middag Aften Mandag d. 29.6 Æg m/ mayo og benfrie sild. Røget rullepølse m/ rødløg. Asparges suppe m/ flute. Spansk gullash m/ basmati ris. Tirsdag d. 30.6 Lun leverpostej m/ champ. Paneret kotelet m/

Læs mere

Menukort. Uge 35 37 39 41 43 45 47 2015

Menukort. Uge 35 37 39 41 43 45 47 2015 Menukort Uge 35 37 39 41 43 45 47 2015 MANDAG Uge 35 37 39 41 43 45 47 2015 Hjemmelavede frikadeller af svinekød serveres med stuvet hvidkål, syltede rødbeder og hvide kartofler Nudelwok med kylling og

Læs mere

Jeg vil gerne have at I sammensætter min dejlige menu for næste måned

Jeg vil gerne have at I sammensætter min dejlige menu for næste måned side 1/8 Hvid labsskovs(kalve kød), smør og rødbeder Farseret porre, skysauce, karotter og kartofler Appelsinfromage Hindbærsuppe med kammerjunker Kødboller, stuvet selleri og kartofler Stegt kyllingebryst,

Læs mere

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece Side 1 af 1 Velkommen til Neurologisk Sengeafdeling, N61. Denne pjece indeholder nogle praktiske oplysninger om Beskrivelse af Neurologisk sengeafdeling N61 N61 består af 3 selvstændige sengeafsnit, beliggende

Læs mere

Menuplan Hjemmeboende

Menuplan Hjemmeboende Uge 1 Hovedret Biret Grydestegt kylling m/persille, kartofler, skysovs,, ærter, grønne blomkål, peber Gammeldags kalvesteg m/kartofler, skysovs, Kogt sprængt nakke m/kartofler, lys sovs, blomkål, Stegt

Læs mere

Jeg vil gerne have at I sammensætter min dejlige menu for næste måned

Jeg vil gerne have at I sammensætter min dejlige menu for næste måned side 1/8 Græske frikadeller, tomatsauce, broccoli og kartofler Hakkebøf, bearnaisesauce, bønner og kartofler Henkogt fersken med, vanillecreme Jordbærkompot, vanilleflødeskum Kødsauce, gulerødder og pasta

Læs mere

Priser 2016. Smørrebrød uspecificeret Smørrebrød, flere end 50 stykker

Priser 2016. Smørrebrød uspecificeret Smørrebrød, flere end 50 stykker BBBB i Aalborg Bragt eller afhentes ved Bedre Buffet, Bragt eller Bagdør Bagdør til køkkenet (BBBB ApS) (CVR-nr 26 67 58 55) Skydebanevej 50, dk-9000 Aalborg www.bbbb.dk Betagende Borde Bedre Buffet BB@BBBB.dk

Læs mere

Menukort. Uge 36 38 40 42 44 46 2015

Menukort. Uge 36 38 40 42 44 46 2015 Menukort Uge 36 38 40 42 44 46 2015 MANDAG Uge 36 38 40 42 44 46 2015 Kyllingefarsbrød med chili og krydderurter serveres med tzasiki, sæsonens salat og kartoffelrösti Stegt flæsk med persillesauce serveres

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

- Spansk/italiensk skinke med melon, feta, oliven, spæde salater og kryddermarinade

- Spansk/italiensk skinke med melon, feta, oliven, spæde salater og kryddermarinade Forretter - Spansk/italiensk skinke med melon, feta, oliven, spæde salater og kryddermarinade - Ferskrøget laks med kaviar, rødløg, asparges, tomat og dildcreme - Kold fisketallerken Varmrøget peberlaks,

Læs mere

Dagcentret. Ingeborgvej. Maj / juni 2016. Dagcentrets åbningstid: Mandag-torsdag kl. 09.00-15.15 fredag kl. 09.00-13.00 Tlf..

Dagcentret. Ingeborgvej. Maj / juni 2016. Dagcentrets åbningstid: Mandag-torsdag kl. 09.00-15.15 fredag kl. 09.00-13.00 Tlf.. Dagcentrets åbningstid: Mandag-torsdag kl. 09.00-15.15 fredag kl. 09.00-13.00 Tlf.. 98 45 59 18 Cafeteriets åbningstid: Mandag - torsdag 15.00 Fredag kl. 10.00-13.00 Tlf.. 98 45 59 21 Dagcentret Ingeborgvej

Læs mere

Blenstrup Hallens Café. Madkatalog

Blenstrup Hallens Café. Madkatalog Blenstrup Hallens Café Madkatalog Vore 3 retters menuer Udvalg af retter grundpriser Vi har følgende grundpriser til vore retter/menuer - der kan dog forekomme tillægspriser ved enkelte retter. Dette fremgår

Læs mere

2. Stjerneskud...71,00 hvidvinsdampet rødspættefilét, ananas med mayonnaise, rejer, kaviar, laks og tomat, flütes.

2. Stjerneskud...71,00 hvidvinsdampet rødspættefilét, ananas med mayonnaise, rejer, kaviar, laks og tomat, flütes. Forretter 1. Tunmoussé...71,00 med rejer og asparges, flütes. 2. Stjerneskud........................71,00 hvidvinsdampet rødspættefilét, ananas med mayonnaise, rejer, kaviar, laks og tomat, flütes. 3.

Læs mere

Restaurant Klubben DANIELLA ANGELIQUE DALSGÅRD MENUKORT

Restaurant Klubben DANIELLA ANGELIQUE DALSGÅRD MENUKORT Restaurant Klubben DANIELLA ANGELIQUE DALSGÅRD MENUKORT ~ Velkommen~ ~ Frokost~ Gælder indtil kl. 16.00 Biksemad 119,- Med bearnaisesauce og spejlæg. Dansk æggekage 119,- Med bacon, tomat, purløg, sennep

Læs mere

BUFFET UFFET BUFFETKONFIRMATION BRUNCH OVERNATNING BUFFET BUFFET BUFFET BUFFET FET BUFFET BUFFET BUFFET BUFFET BUFFET BUFFET

BUFFET UFFET BUFFETKONFIRMATION BRUNCH OVERNATNING BUFFET BUFFET BUFFET BUFFET FET BUFFET BUFFET BUFFET BUFFET BUFFET BUFFET FET B Se også vores øvrige menuforslag og tilbud: FET FESTMENU FET UFFET FET B UFFET KONFIRMATION FET BRUNCH OVERNATNING FET FET B FET B FET B FET B FET B Ørstedvej 10, Jels. DK-6630 Rødding Telefon: +45

Læs mere

Velkommen i vort køkken!

Velkommen i vort køkken! Menukort Velkommen i vort køkken! I vort køkken arbejder vi med den gode smag, tilberedt af friske råvarer og helt fra bunden. Vi kokkerer med hjerte og engagement, for vi ved, at en fest ikke kan gøres

Læs mere

Menukort. Uge 49 51 2015 / 2 4 6 8 2016

Menukort. Uge 49 51 2015 / 2 4 6 8 2016 Menukort Uge 49 51 2015 / 2 4 6 8 2016 MANDAG Uge 49 51 2015 / 2 4 6 8 2016 Flæskesteg serveret med skysauce, varm rødkål Moussaka af hakket oksekød og kartofler serveret med nordisk tzasiki Champignonpaté

Læs mere

Menukort. Uge 48 50 2015 / 1 3 5 7 2016

Menukort. Uge 48 50 2015 / 1 3 5 7 2016 Menukort Uge 48 50 2015 / 1 3 5 7 2016 MANDAG Uge 48 50 2015 / 1 3 5 7 2016 Langtidsstegt gammeldags oksesteg serveret med skysauce, syltede asier og tyttebær og hvide kartofler Boller i karry (svinekød)

Læs mere

Menukort. Uge 10 14 16 18 20 22 2016

Menukort. Uge 10 14 16 18 20 22 2016 Menukort Uge 10 14 16 18 20 22 2016 MANDAG Uge 10 14 16 18 20 22 2016 Millionbøf af oksekød og løg og kartoffelmos Pizza med skinke og grøntsager Wokgryde med quorn (svampe) og løse ris Vaniljebudding

Læs mere

Træningscenter Gladsaxes menu juni 2015

Træningscenter Gladsaxes menu juni 2015 1 Mandag Karrygryde med løse ris eller kartofler og ærter Ananas med makronskum Krydrede oksekødsboller med bulgursalat og sauce verde 2 Tirsdag Paneret flæsk med persillesauce, kartofler og gulerodsråkost

Læs mere

Madplan for uge

Madplan for uge Madplan for uge 36-2009 MANDAG 31. august Menu 1: Kold pastasalat med skinke + grønt + dressing TIRSDAG 1. september Menu 1: Millionbøf med revet grønt + mos Menu 2: Salat med agurk/majs/tomat + dressing

Læs mere

Delikatesse/Slagter tilbyder

Delikatesse/Slagter tilbyder Delikatesse/Slagter tilbyder Færdigretter Menuér Pølseborde Smørrebrød Sandwich Ring og få en uforpligtende menusnak på 98 28 33 00 www.eurosparhjallerup.dk Hjallerup Butikscenter 7 9320 Hjallerup Tlf.

Læs mere

Hver dag. Frokostmenu A uge 36 EN RET GO FROKOST. leveres frisk- og hjemmebagt rugbrød, madbrød og baguette/ naturbrød

Hver dag. Frokostmenu A uge 36 EN RET GO FROKOST. leveres frisk- og hjemmebagt rugbrød, madbrød og baguette/ naturbrød Frokostmenu A uge 36 Mandag Kryddermarineret nakkesteg med rodfrugter Kartofler stegt i citron olie med timian Kyllingbryst anrettet med spæde salater, karrydressing, bagte oliven og strimler af soltørret

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Rosenbladet April og maj 2012

Rosenbladet April og maj 2012 Rosenbladet April og maj 2012 Telefon liste Rosenvænget 74 92 97 85 Område leder Anita Meggers 30 71 15 96 Gruppeleder Margrethe Jensen 23 49 57 14 Frisør Maibritt Munkesalonen 74 71 04 19 Fodpleje: Helene

Læs mere

Hvis du ikke afleverer menuplanen, vil du automatisk modtage mad på de forud aftalte dage. Øllebrød Muffin

Hvis du ikke afleverer menuplanen, vil du automatisk modtage mad på de forud aftalte dage. Øllebrød Muffin side 1/7 Fredag 21-10-2016 Sprængt nakkefilet m.peberrodssauce, kløvet gulerod og kartofler Kalvehjerter med flødesauce, blomkål og kartofler Skovbærdessert Kirsebærgrød med sødmælk Morgenmad Smørrebrød

Læs mere

Kvalitativ patienttilfredshedsundersøgelse på medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup. September 2009

Kvalitativ patienttilfredshedsundersøgelse på medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup. September 2009 Kvalitativ patienttilfredshedsundersøgelse på medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup September 2009 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund...3 2.0. Patienttilfredshedsundersøgelse 2009...3

Læs mere

Vakante stillinger omregnet til fuldtidsstillinger ledelsesansvar)

Vakante stillinger omregnet til fuldtidsstillinger ledelsesansvar) Vakanceopgørelse pr. 1. november 2014 Regionshuset Viborg Koncern HR, Stab Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0700 konchr@rm.dk www.rm.dk Den årlige opgørelse af vakante stillinger inden for forskellige

Læs mere

Sveskegrød, mælk 2. Solbær-hindbærsuppe m.tvebakker 3. Risengrød, kanel/sukker, saft, smør 4. Oksekødsuppe med kød-melboller 6. Ekstra grøntsager 21

Sveskegrød, mælk 2. Solbær-hindbærsuppe m.tvebakker 3. Risengrød, kanel/sukker, saft, smør 4. Oksekødsuppe med kød-melboller 6. Ekstra grøntsager 21 Østergade, Nykøbing Mors Tlf.: 0 / 0 Uge Afleveres senest uge Karbonader, skysovs, kartofler, buketsymfoni Morsøgryde med kartoffelmos Brændende kærlighed, rødbeder Fars. porre, skysovs, kartofler, gulerod/porre

Læs mere

Center of Excellence Silkeborg

Center of Excellence Silkeborg Center of Excellence Silkeborg Fremtidens Diagnostik Diagnostisk Center i Silkeborg Ulrich Fredberg Lancet Neurol. 2009 Mar;8(3):235-43. Effect of urgent treatment of transient ischaemic attack and minor

Læs mere

Mandag d.2. november 2015

Mandag d.2. november 2015 Mandag d.2. november 2015 Fiskefrikadelle med persillesovs, børstede kartofler og grøntsagssymfoni Orientalsk karrygryde(kalv, løg, peber, ananas, bambus og kokos), kartoffelmos og grøntsagssymfoni Fiskefrikadelle

Læs mere

Receptions- & festmad

Receptions- & festmad Receptions- & festmad RØDEKRO DELIKATESSEN HÆRVEJEN 18 6230 RØDEKRO TLF. 73 66 18 09 Smo/rrebro/d Pr. stk. Smørrebrød... 27,- Snitter... 22,- Håndmadder... 11,- Ostemad... 22,- Franskbrød m/rullepølse...

Læs mere

Uddannelsesplan For bacheloruddannelsen i medicin (3. semester klinikophold) ved Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus

Uddannelsesplan For bacheloruddannelsen i medicin (3. semester klinikophold) ved Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus Uddannelsesplan For bacheloruddannelsen i medicin (3. semester klinikophold) ved Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus Indhold: Velkomstbrev... 2 Præsentation af afdelingen....3-4 Mål for Klinikophold........5

Læs mere

Marts. 23. fredag Dansk bøf m/bløde løg Tag selv tilbehørs bar. 24. lørdag Nakkekam stegt som vildt m/ Tag selv tilbehørs bar

Marts. 23. fredag Dansk bøf m/bløde løg Tag selv tilbehørs bar. 24. lørdag Nakkekam stegt som vildt m/ Tag selv tilbehørs bar Marts 23. fredag Dansk bøf m/bløde løg Tag selv tilbehørs bar 24. lørdag Nakkekam stegt som vildt m/ Tag selv tilbehørs bar 30. fredag Wienerschnitzel m/wienerdreng og Tag selv tilbehørs bar 31. lørdag

Læs mere

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation Frokostmenu A uge 40 Mandag Tapas Ragout af skært oksekød i krydret sur/sød sauce med Thai grønt, citrongræs og ingefær Gurkemeje ris med krydderurter Italiensk skinke med melon og gode oliven Havesalat

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Levering Torsdag den 1. Maj 2014

Levering Torsdag den 1. Maj 2014 Levering Torsdag den 1. Maj 2014 * Hornfisk med persillesovs, kroblanding og kartofler Kalvesteg med kaperssovs, tyttebær og kartofler Græske frikadeller med tzatziki, bagt tomat og stegte kartofler Hakkebøf

Læs mere

Hver dag leveres frisk- og hjemmebagt rugbrød, + madbrød

Hver dag leveres frisk- og hjemmebagt rugbrød, + madbrød Frokostmenu A uge 51 Mandag Tirsdag Onsdag Suppe Torsdag Tapas Fredag Dessert Let saltet kalkuncuvette med vin, tomat og urter Stegte kartofler, rodfrugter, porrer, squash og løg vendt i vores egen pesto

Læs mere

Henkogt frugt med råcreme 2. Æblesuppe med tvebakker 4. Hønsekødsuppe med kød-melboller 6. Ekstra grøntsager 21. Ekstra Kartoffelmos 23

Henkogt frugt med råcreme 2. Æblesuppe med tvebakker 4. Hønsekødsuppe med kød-melboller 6. Ekstra grøntsager 21. Ekstra Kartoffelmos 23 Østergade, Nykøbing Mors Tlf.: 0 / 0 Uge Afleveres senest uge Kalvesteg skysovs, kartofler, bønner med hvidløgsmør Kødboller i sur-sødsovs, kartofler, euromix Rullesteg, skysovs, kartofler, rødkål Marineret

Læs mere

Februar Ormslevvej i vinterdragt

Februar Ormslevvej i vinterdragt Februar 2017 Alle er velkomne i spisehuset små og store, unge og ældre, kom og nyd maden på stedet eller køb lidt med hjem! Eller kom bare og kig indenfor og få en snak med de ansatte i køkkenet eller

Læs mere

Levering Mandag den 2. December 2013

Levering Mandag den 2. December 2013 Levering Mandag den 2. December 2013 * Kalkungryde med euromix og ris Rullesteg med mørk persillesovs, asier og kartofler Kødboller med stuvet selleri, ærter og kartofler Forloren hare med vildtsovs, ribsgele

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Forretter. Menukort. Kontakt Risa Ring på telefon 7445 3484, og hør nærmere om hvad jeg kan gøre for dig og dit arrangement.

Forretter. Menukort. Kontakt Risa Ring på telefon 7445 3484, og hør nærmere om hvad jeg kan gøre for dig og dit arrangement. Hos Risa? Egen forsamlingshus har i årtier dannet rammen om fester af alle slags for beboerne i lokalområdet. Vi har siden skiftet navn, men kvaliteten er stadig den du kender. Hos RIsa er det kun din

Læs mere

Hver dag leveres frisk- og hjemmebagt rugbrød, + madbrød

Hver dag leveres frisk- og hjemmebagt rugbrød, + madbrød Frokostmenu A uge 47 Mandag Paprika gryde med svinekød i tern og pølsestykker, perleløg, svampe og peberfrugter Ovnbagt kartoffelmos med nødder og selleri Små oksefrikadeller med rødbede tzatziki 4 slags

Læs mere

Operation for svulst i rygmarven

Operation for svulst i rygmarven Vigtig information til dig og din pårørende før indlæggelse og operation på Neurokirurgisk Afdeling Din sygdom. Undersøgelse og behandling Du har fået foretaget en MR skanning af rygsøjlen, der viser hvor

Læs mere

Menukort. Uge 9 11 15 17 19 21 23 2016

Menukort. Uge 9 11 15 17 19 21 23 2016 Menukort Uge 9 11 15 17 19 21 23 2016 MANDAG Uge 9 11 15 17 19 21 23 2016 Kinesisk risret af svinekød, små pølser, perleløg, champignon og ærter og løse ris Græsk inspireret moussaka af oksekød, løg og

Læs mere

Hvis du ikke afleverer menuplanen, vil du automatisk modtage mad på de forud aftalte dage

Hvis du ikke afleverer menuplanen, vil du automatisk modtage mad på de forud aftalte dage side 1/8 Nakkesteg med champignonsauce, rosenkål og kartofler Kogt kylling med sur/sød thaisauce, karotter og løse ris Ymerfromage med jordbærsauce Hybensuppe med tvebakker Kalkunfrikadeller med dijonskysauce,

Læs mere

Hvis du ikke afleverer menuplanen, vil du automatisk modtage mad på de forud aftalte dage

Hvis du ikke afleverer menuplanen, vil du automatisk modtage mad på de forud aftalte dage side 1/8 Fiskefrikadeller med picklessauce, broccoli og kartofler Svensk pølseret Risengrød med kanelsukker Stikkelsbærgrød med sødmælk Paprikagryde (af oksekød) med ærter og kartofler Stegt skrubbefilet

Læs mere

www.frokostplus.dk info@frokostplus.dk t. +45 72 44 11 16 Mandag

www.frokostplus.dk info@frokostplus.dk t. +45 72 44 11 16 Mandag ugemenu Mandag tirsdag onsdag torsdag fredag Varm suppe Fredags sødt Stegt skinke i oste creme med broccoli og bagte selleri Bagt kartoffelmos med nødder Salat med appelsin marinerede kyllingestykker og

Læs mere

Træningscenter Gladsaxes menu oktober 2016

Træningscenter Gladsaxes menu oktober 2016 1 Lørdag Ribbensteg med sauce, kartofler og rødkål Hindbærdessert 2 Søndag Glaseret skinke med flødekartofler og broccoli Abrikoser og svesker med råcreme 3 Mandag Stegt flæsk med persillesauce, kartofler

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Ønsker du at holde dit selskab på Hotel Nørherredhus, har vores køkkenchef udarbejdet flere dejlige menuer du blot kan vælge ud fra.

Ønsker du at holde dit selskab på Hotel Nørherredhus, har vores køkkenchef udarbejdet flere dejlige menuer du blot kan vælge ud fra. SELSKABSMENU Ønsker du at holde dit selskab på Hotel Nørherredhus, har vores køkkenchef udarbejdet flere dejlige menuer du blot kan vælge ud fra. Maden er veltillavet af friske råvarer. Du er altid velkommen

Læs mere

Menuplan for Psykiatrien Uge. 2

Menuplan for Psykiatrien Uge. 2 Uge. 2 Mandag Frikadeller Lun leverpostej m/champignon, rødbede - rugbrød Sild m/ løg, karrysalat 11.01.16 Stegte grønsager Spr. oksebryst m/peberrod, agurk Tirsdag Sprængt kam Grønsagstærte Rogn m/remoulade,

Læs mere

Hvis du ikke afleverer menuplanen, vil du automatisk modtage mad på de forud aftalte dage

Hvis du ikke afleverer menuplanen, vil du automatisk modtage mad på de forud aftalte dage side 1/8 Onsdag 20-04-2016 Stegt kyllingebryst med skysauce, blomkål og kartofler Sprængt oksekød med sur/sødsauce, ærter/rød peber og kart. Henkogt ananas med flødeskum Klar suppe med urter, kød og melboller

Læs mere

Rammen om din næste fest!

Rammen om din næste fest! Rammen om din næste fest! Trappen 6, Guderup, 6430 Nordborg Telefon 74 45 34 84 Menukort Skal I holde fest? Så har vi rammerne her, som vi gerne vil vise frem, så vi kan tale om netop jeres fest, hvor

Læs mere

det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler

det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler Danske læger og hospitaler Her får du information om danske læger og hospitaler. Du kan også læse om, hvor du skal

Læs mere

Velkommen til Hæmatologisk Ambulatorium A640

Velkommen til Hæmatologisk Ambulatorium A640 Patientinformation Velkommen til Hæmatologisk Ambulatorium A640 Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 2 Rev. feb. 2011 Personalet i Medicinsk Hæmatologisk Ambulatorium byder dig velkommen Kort

Læs mere

Aften Menu. serveres alle dage fra 17.30 til 22.00. Forretter

Aften Menu. serveres alle dage fra 17.30 til 22.00. Forretter serveres alle dage fra 17.30 til 22.00 Forretter Dagens suppe med brød og smør - spørg venligst betjeningen 65- Rejecocktail, rejer serveret på sprød salat.. 74- Laksebombe, tilberedt af fersk og røget

Læs mere

Blenstrup Hallens Café. Madkatalog

Blenstrup Hallens Café. Madkatalog Blenstrup Hallens Café Madkatalog Vore 3 retters menuer Udvalg af retter grundpriser Vi har følgende grundpriser til vore retter/menuer - der kan dog forekomme tillægspriser ved enkelte retter. Dette fremgår

Læs mere

Menuplan Omme Centret

Menuplan Omme Centret Menuplan Omme Centret Mandag Omelet m/ kartofler, skinke og rugbrød Risengrød m/ kanelsukker og saftevand Tirsdag Stegt flæsk m/persillesovs kartofler og rødbede Æblegrød m/mælk Onsdag Svensk pølse ret

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

Hvis du ikke afleverer menuplanen, vil du automatisk modtage mad på de forud aftalte dage

Hvis du ikke afleverer menuplanen, vil du automatisk modtage mad på de forud aftalte dage side 1/7 Kogt kylling med peberrodssauce, karotter og kartofler Kalvekrebinet med skysauce, blomkål og kartofler Kærnemælksfromage med saftsauce Klar suppe med urter, kød og melboller Morgenmad Smørrebrød

Læs mere

Menukort. Uge &

Menukort. Uge & Menukort Uge 44 46 48 50 52 2016 & 2 4 6 8 10 12 14 16 2017 MANDAG Gullasch af oksekød, løg og gulerod og kartoffelmos Boller i karry af svinekød serveret med dampede grøntsager og løse ris Tærte med fuldkornsbund

Læs mere

Det Rullende Køkken. Menukort 2015. God fornøjelse. Vi har sammensat nogle dejlige menuer til fornuftige priser. Med Venlig Hilsen

Det Rullende Køkken. Menukort 2015. God fornøjelse. Vi har sammensat nogle dejlige menuer til fornuftige priser. Med Venlig Hilsen M Det Rullende Køkken Menukort 2015 God fornøjelse E N U K O R T Vi har sammensat nogle dejlige menuer til fornuftige priser. Menuerne er som altid meget gennemtænkte, og håndværket er i orden. Vi håber

Læs mere

Denne kasse er fyldt med smags- og syns oplevelser, smør selv.

Denne kasse er fyldt med smags- og syns oplevelser, smør selv. Torsdag d. 19. september Denne kasse er fyldt med smags- og syns oplevelser, smør selv. Smagskassen Smør selv: Spegepølse, kalkun, sildepostej, æg Antal: Smagskassen (% svinekød) Smør selv: Oksespegepølse,

Læs mere

KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL

KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL (bilag 4) Præsentation af sygehuset Kong Chr. X's Gigthospital fungerer som reumatologisk afdeling for Sønderjysk Sygehus (i Region Syddanmark); men modtager også reumatologiske

Læs mere

KURSUSPLAN FOR TIDLIG

KURSUSPLAN FOR TIDLIG KURSUSPLAN FOR TIDLIG KLINIKOPHOLD PÅ MEDICINSK AFDELING SYGEHUS THY-MORS 7. JANUAR - 24. JANUAR 2013 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Information vedrørende tidlig klinikophold: Medicinsk

Læs mere

Menuplan for Psyk. Uge. 19

Menuplan for Psyk. Uge. 19 Uge. 19 Mandag Frikadeller Pandekage m/fyld D. Kartofler Karrysild m/ løg - rugbrød 04.05.15 Rødbeder Rullepølse m/forårsløg, sky - rugbrød Stuvet spinat Tirsdag Gryderet m/mango Minestronesuppe D. Løse

Læs mere

Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen

Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Holbæk Sygehus 1 CV: Søren W Rasmussen Cand. Med; KU 1984. Speciallæge i Ortopædkirurgi 1997. 2002-2007. Overlæge Ortopædkirurgisk Afd. M Bispebjerg Hospital.

Læs mere

NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES. VELKOMMEN TIL Februar 2016

NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES. VELKOMMEN TIL Februar 2016 Åbningstider i Ruder Es Mandag: 14 21 Tirsdag: 14 21 Torsdag: 14 21 Fra 1. januar 2016: Åbent hver anden fredag! NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES Februar 2016 VELKOMMEN TIL Februar 2016 Så kom februar,

Læs mere

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger Vakanceopgørelse pr. 1. november 2016 Regionshuset Viborg Koncern HR, Stab Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0701 konchr@rm.dk www.rm.dk Antallet af vakante stillinger indenfor forskellige faggrupper

Læs mere

FROKOST. AFTENSMAD Forloren hare med kartofler og vildtsauce Syrlig gulerodssalat Asier og ribsgelé Pandekage med abrikoscreme MELLEMMÅLTIDER

FROKOST. AFTENSMAD Forloren hare med kartofler og vildtsauce Syrlig gulerodssalat Asier og ribsgelé Pandekage med abrikoscreme MELLEMMÅLTIDER Nybagt rugbrød og franskbrød Rullepølse og hamburgerryg Skæreost og brie Skyr m/flødeskum og honningristet müsli Havregrød m/rabarberkompot, brun farin Blødkogt æg Blomkålssuppe med persilleolie Kyllingefrikadelle,

Læs mere

Mistanke om alvorlig sygdom ( okkult cancer )

Mistanke om alvorlig sygdom ( okkult cancer ) Mistanke om alvorlig sygdom ( okkult cancer ) Ulrich Fredberg Ledende overlæge Medicinsk Afdeling Regionhospitalet Silkeborg www.regionmidtjylland.dk Regionshospitalet Silkeborg Center of Excellence Akutplanen

Læs mere

Platter. Supper. Forretter DKR. EUR. Serveres mellem kl eller på forudbestilling

Platter. Supper. Forretter DKR. EUR. Serveres mellem kl eller på forudbestilling Platter DKR. EUR Serveres mellem kl. 11-16 eller på forudbestilling 1. Færgekroens platte... 198,- 27,30 Marineret sild, karrysalat, 1/2 æg med rejer, fiskefilet med remoulade, gravad laks med sennepsdressing,

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Antal journaler med kontaktpers on tildelt senest 72 t/3. besøg

Antal journaler med kontaktpers on tildelt senest 72 t/3. besøg Kontaktpersonordningen, Region Midtjylland 2. halvår 2012 Hospital Afdeling SKS-kode Antal journaler gennemgået ved audit Antal journaler med kontaktpers on tildelt senest 72 t/3. besøg Målopfyldelse Antal

Læs mere

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Mødet afholdes på Vejle Sygehus i lokalet På Bjerget, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. fredag den 16. Januar 2009. Programmet opdateres

Læs mere

Levering Mandag den 30. Januar 2017

Levering Mandag den 30. Januar 2017 Levering Mandag den 30. Januar 2017 * Chili con carne med ris Sprængt kalv med peberrodssovs, gulerod og kartofler Frikadeller med brun sovs, rød coleclaw og kartofler Gullasch med asier og mos Rismelsgrød

Læs mere

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation Frokostmenu A uge 41 Mandag Tapas Chili/vanilje stegt skinkesteg med bouillon braiserede rodfugter og små ovnstegte kartofler Grissini serveret med crudite af gule gulerødder samt aubergine creme Hvedekerne

Læs mere

REFERAT. Økonomi- og Planlægningsafdelingen. Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup. Telefon 38 63 38 63 Direkte 38 63 21 09. Web www.glostruphospital.

REFERAT. Økonomi- og Planlægningsafdelingen. Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup. Telefon 38 63 38 63 Direkte 38 63 21 09. Web www.glostruphospital. Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Sundhedsfagligt Råd Oto-Rhino-Laryngologi inkl. Audiologi Dato: 19. april 2014 Kl.: 13.30 15.30 Sted: Biblioteket, afsnit 2074, Rigshospitalet Deltagere:

Læs mere

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Hospitalsenheden Vest Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Analyse af arbejdsprocesser i U-kir afdeling Regionshospitalet

Læs mere

Hvis du ikke afleverer menuplanen, vil du automatisk modtage mad på de forud aftalte dage

Hvis du ikke afleverer menuplanen, vil du automatisk modtage mad på de forud aftalte dage side 1/7 Nakkefilet med skysauce, bønner og kartofler Stegt sild med persillesauce, gulerod og kartofler Abrikosgrød med sødmælk Kærnemælksfromage med saftsauce Bøf stroganoff med bønner og løse ris Skinke

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Region: Syddanmark Indlagte patienter Ambulante Andel af patienter med kontaktperson på 3. dagen Andel af patienter tildelt Andel

Læs mere

Månedsbrev Juni 2017 MÅNEDSBREV FOR JUNI 2017 ENGPARKEN

Månedsbrev Juni 2017 MÅNEDSBREV FOR JUNI 2017 ENGPARKEN MÅNEDSBREV FOR JUNI 2017 ENGPARKEN Nyt fra lokalleder Det er planen, at klippekort systemet, som jeg har nævnt i forrige månedsbrev, starter op i uge 28. Charlotte Albin bliver tovholder på udførelsen

Læs mere

Osted Slagteren. mad med mere. www.slawter.dk

Osted Slagteren. mad med mere. www.slawter.dk mad med mere www.slawter.dk 46 49 70 44 Smørrebrød Hverdagssmørrebrød, efter slagterens valg... kr. 15,00 Luksus smørrebrød... kr. 30,00 Fisk med remoulade og citron... kr. 30,00 Fisk med rejer, mayo og

Læs mere

Levering Mandag den 2. Januar 2017

Levering Mandag den 2. Januar 2017 Levering Mandag den 2. Januar 2017 * Kylling med brun sovs, romanescokål og kartofler Farseret porre med skysovs, broccoli og kartofler Hakkebøf med løgsovs, blomkål og kartofler Irsk stuvning med rugbrød

Læs mere

Fælles akutmodtagelse FAM. v/ Lene Wichmann, Oversygeplejerske OUH Oktober 2011

Fælles akutmodtagelse FAM. v/ Lene Wichmann, Oversygeplejerske OUH Oktober 2011 Fælles akutmodtagelse FAM v/ Lene Wichmann, Oversygeplejerske OUH Oktober 2011 Sundhedsstyrelsens rapport fra 2007 Et styrket sundhedsberedskab Centralisering af sygehusene Fælles akutmodtagelser Nye supersygehuse

Læs mere

Mad. ud af huset TØNDER. Bistro & Delikatesse - Plantagevej 38-6270 Tønder www.kvickly-toender.dk TLF: 73 92 21 28 - E-mail: 03780f@coop.

Mad. ud af huset TØNDER. Bistro & Delikatesse - Plantagevej 38-6270 Tønder www.kvickly-toender.dk TLF: 73 92 21 28 - E-mail: 03780f@coop. Mad ud af huset TØNDER Bistro & Delikatesse - Plantagevej 38-6270 Tønder www.kvickly-toender.dk TLF: 73 92 21 28 - E-mail: 03780f@coop.dk Forretter (min. 10 courverter) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Dampet laks

Læs mere

Velkommen til. Onkologisk ambulatorium 0862/0661. Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital. Her er der plads til at notere din læges navn

Velkommen til. Onkologisk ambulatorium 0862/0661. Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital. Her er der plads til at notere din læges navn Her er der plads til at notere din læges navn Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital Lægen. Med venlig hilsen Personalet Onkologisk og Palliativ Afdeling 0862/0661 Velkommen til Onkologisk

Læs mere

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne Amager Generalforsamling Onsdag den 22. april kl. 18.00 Postkassen Amager Landevej 71 2770 Kastrup Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf.

Læs mere

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad.

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. catering conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. Vi har igennem en periode leveret en smule mad ud af huset. Det syntes vi, at vi er blevet så gode til, at vi gerne vil gøre noget mere

Læs mere

MENUKORT. Carstens Diner & Lyngehallens Café. Tlf. 70 22 20 53

MENUKORT. Carstens Diner & Lyngehallens Café. Tlf. 70 22 20 53 MENUKORT Carstens Diner & Lyngehallens Café Tlf. 70 22 20 53 Kokkens Menu / Buffet A (min. 15 couv.) Stegt Laks m/marinerede rejer Tunmousse m/grønne asparges Hummerdressing og brød Krydderstegt Oksefilet

Læs mere

MORGENMAD FROKOST AFTENSMAD MELLEMMÅLTIDER

MORGENMAD FROKOST AFTENSMAD MELLEMMÅLTIDER Nybagt rugbrød og franskbrød Rullepølse og hamburgerryg Skæreost og brie Skyr m/flødeskum og honningristet müsli Havregrød m/rabarberkompot, brun farin Blødkogt æg Klar suppe med boller og urter Svensk

Læs mere

Fiske- og forretter. 1) Skal med kogt & stegt fiskefilet med rejer, asparges & hollandaisesauce. kr. 74,00

Fiske- og forretter. 1) Skal med kogt & stegt fiskefilet med rejer, asparges & hollandaisesauce. kr. 74,00 Fiske- og forretter 1) Skal med kogt & stegt fiskefilet med rejer, asparges & hollandaisesauce. kr. 74,00 2) 2 Tarteletter med rejer & asparges. kr. 59,00 3) 2 Tarteletter med høns i asparges eller champignon.

Læs mere

BISTRO ALLE HVERDAGE Bistro

BISTRO ALLE HVERDAGE Bistro BISTRO ALLE HVERDAGE 10-16 Bistro FROKOST RETTER GRILLKYLLING med agurkesalat, pommes frites og remoulade 49 FISKEFILET med pommes frites, mixsalat og remoulade 49 5 HOTWINGS med pommes frites og sur-sød

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Dagkirurgisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg

Dagkirurgisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg Velkommen til Dagkirurgisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg Regionshospitalet Viborg Anæstesi- og Operationsafdelingen Dagkirurgisk Afsnit Din forberedelse inden operationsdagen / undersøgelsesdagen Medicin

Læs mere