Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup"

Transkript

1 Obs.: skopet udkommer ikke i uge 13. Næste nummer er på gaden torsdag den 3. april med deadline for indlæg fredag den 28. marts kl. 12 (se kolofon på bagsiden). Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge marts 2008

2 Sexet personaleblad Ros til paraplegifunktionen Mammografi-screening Under bæltestedet... Dagens Medicin vil vide, at sygeplejerske-kolleger med ansættelse på vort nabohospital i Silkeborg er ved at gå ud af deres gode skind over navnet på deres nye personaleblad - pendanten til nærværende skopet. Navnet Under kitlen er krænkende, useriøst og seksualiserende, lyder kritikken fra 65 oprørte sygeplejersker, der har bidraget til en underskriftsindsamling for at få et nyt navn til bladet. Med et personaleblad, der udkommer 4-5 gange om året, vil vi aldrig kunne satse på nyheder. Det, vi kan, er at gå under kitlen - på den pæne og forhåbentlig lidt sjove måde! (Og vi regner med, at det er overflødigt at nævne, at enhver lighed med satiren af samme navn er fuldstændig utilsigtet... :) Vi kan gå bag om det, der sker på vores fælles arbejdsplads, fortælle om baggrunden og forhåbentlig gå tæt på det, medarbejderne har på hjertet, skrev redaktionen af Under kitlen, da det nye blad blev promoveret i juni Under kitlen på... har også været brugt som navn for en artikelserie i Sygehus Vendsyssels personaleblad Nordkalotten med portræt af ansatte med fritidsinteresser ud over det sædvanlige. Gaa til Viborg... Fra gammel tid har man brugt vendingen Saa gaar vi til Viborg, når to parter i et spil eller en kamp dystede om den tredje, afgørende runde - efter at have vundet hver en halvleg. Vendingen hentyder utvivlsomt til Viborgs status som afgørelsernes by med sæde for Jyllands landsting som domstol. Jens Ancker fra Vejle opfordrer Vejle Kommunes politikere til at gaa til Viborg i stedet for at studere genoptræning på en planlagt studietur til Dubai! Må jeg i al beskedenhed foreslå, at udvalget i stedet besøger Viborg Sygehus paraplegifunktion. Her genoptrænes - med stor succes - rygmarvsskadede fra hele det vestlige Danmark. På denne paraplegifunktion findes noget af det ypperste inden for fysio- og ergoterapi, skriver han i et læserbrev i Vejle Amts Folkeblad. Fortalernes argumenter udfordres De oplysninger, kvinderne modtager, når de inviteres til at deltage i screening med mammografi, er mangelfulde og ensidige. De invitationsbreve, der sendes ud, lægger hovedvægten på de gavnlige virkninger af screening og beskriver ikke, hvor mange raske kvinder, der rammes af den alvorligste skadevirkning, overdiagnostik og overbehandling. Sådan skriver overlæge, dr.med., direktør Peter C. Gøtzsche fra det Nordiske Cochrane Center på Rigshospitalet; overlæge, dr.med. og formand for Det Etiske Råd Ole J. Hartling; jordemoder, cand.scient.soc. Margrethe Nielsen fra Forbrugerrådet og praktiserende læge, ph.d. John Brodersen fra Københavns Universitet i et brev til landets praktiserende læger og gynækologiske speciallæger. De vedlægger en pjece, de har udgivet med støtte fra Kræftfonden (se ) med det formål at give læserne et oplyst beslutningsgrundlag for at deltage i screening eller ej. Sundhedsstyrelsens folder, som de inviterede kvinder modtager, kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Her noteres om overbehandling, at Man kan ikke udpege de forstadier til brystkræft, der med sikkerhed vil udvikle sig. Nogle af de forstadier, som man finder og opererer bort, ville aldrig have udviklet sig til brystkræft, selv om man undlod operation. Der er endnu usikkerhed om, hvor ofte der sker overbehandling. 2 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge 12-13, 2008

3 Staff-meeting Generalforsamling Indbydelse til staffmeeting onsdag den 26. marts 2008 Program ved klinisk immunologisk afdeling: 1. Evidensbaseret transfusionsstrategi Hvad læger i alle aldre skal vide om Sundhedsstyrelsens nye kriterier og dokumentation for transfusion med blodprodukter ved overlæge Kirsten Riisom 2. Sidste nyt om thromboelastografi ved overlæge Bo Jørgensen Næste møde er planlagt til onsdag den 9. april 2008 ved gastroenterologisk afsnit. På staff-meetings fremlægges forskningsresultater eller andre nyheder af tværfaglig betydning for hospitalets behandlingskvalitet som et hele. Alle er velkomne, men de fremlagte informationer er kun en del af hospitalets stigende informations- og undervisningstilbud, hvorfor fremmøde naturligt bør nedprioriteres, når der foregår vigtigere aktiviteter på egen afdeling. Staff-meeting foregår kl til 8.45 i lokale på Regionshospitalet Viborg. Generalforsamling Personaleforeningen for Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Kjellerup og Søndersøparken holder generalforsamling torsdag den 10. april 2008 klokken i mødelokale 24, Regionshospitalet Viborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag (sendes senest 3. april 2008 til Susanne Andreasen, centralkøkkenet) 5. Valg til bestyrelse og revisor (på valg til bestyrelsen er Søren Dalsgaard, Hanne Kjeldsen og Susanne Andreasen) 6. Eventuelt Prag, KMA Vel mødt til en god generalforsamling Bestyrelsen Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge 12-13,

4 Ferienedlukning i påsken 2008 Reduceret aktivitet i påskeferien Afdeling Nedlukket fra - til Nedlukningens omfang (begge dage inkl.) Anæstesiafdelingen Viborg 15. marts 30. marts Nedsat aktivitet Billeddiagnostisk afd. Viborg og Skive 15. marts 30. marts Nedsat aktivitet Børneafdelingen B marts 24. marts 4 senge lukket B marts 24. marts 4 senge lukket B marts 19. marts Nedsat aktivitet Klinisk mikrobiologisk afd. 20. marts 24. marts Vagtbemanding Klinisk immunologisk afd. 15. marts 30. marts Nedsat aktivitet Klinisk biokemisk afd. 17. marts 24. marts Nedsat aktivitet Klinisk fysiologisk afd. 17. marts 19. marts Nedsat aktivitet Patologisk-anatomisk institut 15. marts 30. marts Nedsat aktivitet Kvindeafdelingen Kvindeamb. (inkl. kontinensklinik) 17. marts 28. marts Nedsat aktivitet Y marts 28. marts 6 senge lukket Fertilitetsklinikken 17. marts 24. marts Lukket (dog delvist åbent 21. og 24. marts) Neurologisk afdeling N marts 31. marts 6 senge lukket Neurologisk amb. 14. marts 31. marts Nedsat aktivitet Neurofysiologisk amb. 14. marts 31. marts Nedsat aktivitet Hukommelsesklinikken 14. marts 31. marts Nedsat aktivitet Reumatologisk afd. R marts 24. marts Lukket Reumatologisk ambulatorium 17. marts 19. marts Vagtberedskab Paraplegifunktionen 15. marts 24. marts Lukket 11 senge Ambulatoriet, paraplegifunk. 17. marts 19. marts Lukket Organkirurgisk afd. U marts 30. marts 4 senge lukket K marts 30. marts 7 senge lukket Ambulatorier (organkir., urologi og mamma) 15. marts 30. marts Nedsat aktivitet... Fortsættes side 5 4 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge 12-13, 2008

5 Ferienedlukning i påsken 2008 Reduceret aktivitet i påskeferien - fortsat fra side 4 Afdeling Nedlukket fra - til Nedlukningens omfang (begge dage inkl.) Ortopædkirurgisk afd. T marts 30. marts Lukket Karkirurgisk afd. V marts 30. marts 5 senge lukket Ambulatorium 15. marts 30. marts Nedsat aktivitet Sårcenter, Viborg 15. marts 30. marts Nedsat aktivitet Terapiafd. 15. marts 30. marts Tilpasset aktivitet Øre-, næse-, halsafd. Ø05 + K marts 30. marts 7 senge lukket Ambulatoriet 15. marts 30. marts Nedsat aktivitet Børneafdelingen har pyntet fint op til påske... Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge 12-13,

6 Ph.d.-forsvar i Viborg Forsvar af ph.d.-afhandling om hovedpine Læge Peter Thede Schmidt-Hansen forsvarer sin ph.d.-afhandling: A controlled study on muscle pain sensitivity in Tension-Type Headache patients Experimentally induced pain in pericranial muscles mandag den 31. marts 2008 klokken i lokale 4, Psykiatrisk Hospital, Lille Sct. Mikkels Gade 26, 8800 Viborg. Ph.d.-arbejdet udgår dels fra Aarhus Universitet, Dansk Smerteforskningscenter, dels fra neurologisk afdeling på Regionshospitalet Viborg, hvor Peter Thede Schmidt-Hansen var ansat som 1. reservelæge med overlæge Kurt Virring Sørensen som vejleder på studiet. Peter Thede Schmidt-Hansen er i dag ansat som overlæge ved Dansk Hovedpinecenter, neurologisk afdeling, Glostrup Hospital. Peter Thede Schmidt-Hansen skriver om sit forskningsarbejde: Formålet med afhandlingen var at undersøge mønstret af eksperimentelt induceret smerte i seks perikranielle muskler, fremkaldt ved intramuskulær infusion af hypertont saltvand for at se, om denne metode kunne være et brugbart værktøj i fremtidig smerteforskning. Det viste sig, at eksperimentelt induceret smerte ved intramuskulær infusion af hypertont saltvand frembragte reproducerbare resultater i de trigeminelt innerverede muskler masseter og temporalis pars anterior, og at metoden således var et godt værktøj til den anden undersøgelse. Undersøgelse af tilsvarende smerteinduktion i musklerne temporalis pars posterior, trapezius, splenius capitis og sternocleidomastoideus viste så store inter-individ variationer, at disse muskler ikke fandtes velegnede til stimulus-respons undersøgelser med den anvendte metode. Formålet med den anden undersøgelse var at undersøge, om patienter med FETTH (hyppig episodisk spændingshovedpine), patienter med CTTH (kronisk spændingshovedpine) og matchende kontroller uden TTH (spændingshovedpine) viste forskellige smertemønstre, når de fik induceret smerte ved intramuskulær infusion af hypertont saltvand i de tre muskler masseter, temporalis pars anterior og tibialis anterior. Undersøgelsen af musculus tibialis anterior gjorde det muligt at undersøge, om et muligt ændret smerterespons var generaliseret eller udelukkende et perikranielt fænomen. Patienterne blev undersøgt to gange; på en dag med hovedpine og på en anden dag med praktisk talt ingen hovedpine for at undersøge, om de havde et vedvarende ændret smertemønster. Hovedresultaterne i den anden undersøgelse er, at FETTH- og CTTH-patienter har et generaliseret øget smerterespons i alle de tre undersøgte muskler sammenlignet med kontrolgruppen. Herudover kunne der ikke påvises forskelle mellem FETTH- og CTTH-patienter, og der kunne ikke påvises forskelle på dag med hovedpine og dage med praktisk talt ingen hovedpine. Dette er et værdifuldt resultat for fremtidig forskning i spændingshovedpine. Der er skabt holdepunkt for, at den beskrevne metode med smerteinduktion i perikranielle muskler og musculus tibialis anterior kan anvendes ved fremtidige kliniske undersøgelser på TTH-patienter. Ole Kæseler Andersen, Michael Langemark og Anders Fuglsang-Frederiksen bedømmer ph.d.-afhandlingen. Ud over Kurt Virring Sørensen har Flemming Winther Bach, Peter Svensson og Troels Staehelin Jensen været vejledere for Peter Thede Schmidt-Hansen. 6 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge 12-13, 2008

7 Journal Club Journal Club Tidspunkt: Mandag den 31. marts 2008 kl Lokalitet: Medicinsk konferencelokale (v. fagbiblioteket), Regionshospitalet Viborg. Der er kaffe / te og brød. På mødet vil ledende overlæge Jørgen Prag og cand. scient. Anders Jensen gennemgå afdelingens seneste forskningsresultater for F. necrophorum, Lemierre s syndrom og tonsillitis. Samtidig vil fremtidige forskningsstrategier blive diskuteret. Der henvises til følgende artikel: dinalpos=31&itool=entrezsystem2.pentrez.pubmed. Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum Emne / resumé: På klinisk mikrobiologisk afdeling har vi gennem en årrække interesseret os for den anaerobe bakterie: Fusobacterium necrophorum. F. necrophorum er især kendt for at give anledning til Lemierre s syndrom, en potentielt dødelig infektion, der hyppigst rammer yngre, raske personer. Infektionen udgår oftest fra de øvre luftveje med tonsillitis som forstadium og udvikler siden hen metastatiske abscesser i lunger og andre organer. Infektionen betegnes af visse som the forgotten disease, men meget tyder på, at denne alvorlige infektion forekommer hyppigere end tidligere antaget. Endvidere har forskning her på afdelingen vist, at F. necrophorum også er en del af den normale svælgflora og desuden kan være en væsentlig årsag til tonsillitis. Efterfølgende er der møde i ph.d.-netværket. Journal Club er specielt tiltænkt ph.d.-studerende, stipendiater, vejledere, yngre læger med forskningsopgave, uddannelsesansvarlige og andre forskningsinteresserede på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup samt samarbejdspartnere, men alle er mere end velkomne! Leder af Journal Club og ph.d.-netværket, Annette Høgh Kommende datoer: 28. april / 26. maj / 23. juni. Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge 12-13,

8 Et døgn på Regionshospitalet Viborg Et døgn på Regionshospitalet Viborg skopet har modtaget fra Karl Aage Baarstrøm, Silkeborg: Det er fredag morgen den 7. marts Klokken er lidt i 8, og jeg parkerer min bil udenfor Regionshospitalet Viborg. Kyndig og venlig vejledning i receptionen leder mig ubesværet til ØNH-afdelingens ambulante del, hvor jeg skal til undersøgelse kl I går eftermiddags blev jeg henvist af min egen ØNH-læge til undersøgelsen, og han havde reserveret tid. Henvisningen handler om infektion i kæbe- og bihule og måske andre steder. Nu er jeg her så. Jeg modtages af en venlig kvindelig læge, som foretager de indledende undersøgelser. Efter disse kommer den mandlige overlæge, der skal stå for selve undersøgelsen. Han forklarer mig i korte, klare og letforståelige vendinger, at de har en bekymring for, at min infektion kan have bredt sig til nogle huler eller celler, som jeg erindrer blev kaldt sibenceller (sikkert forkert stavet), og dette kan udgøre en risiko for, at betændelsen kan gå videre til hjernen. Da undersøgelsen viser, at der ikke er infektion i kæbehulen, bliver jeg derfor omgående henvist til akut MR-scanning. Billederne skal vise, om frygten er begrundet. I så fald skal der ske en omgående operation. Jeg oplyses hele tiden om, hvad der foregår. En venlig sygeplejerske følger mig ned til 3. sal, hvor scanningen skal foregå. Alt er parat, så jeg kan komme til med det samme. Bagefter skal jeg kæbescannes, og også dette er forberedt fra ØNH-afdelingen, så jeg går direkte ind og scannes. Herefter følger en undersøgelse af mit øje. Det foregår, ligeledes efter bestilling fra ØNH, i øjenafdelingen, hvor jeg modtages af en venlig og imødekommende sygeplejerske, der får mig placeret og gjort klar. Så kommer overlægen, og han forklarer undervejs i undersøgelsen, hvad han foretager sig - sagligt og på en gemytlig måde. Undersøgelsen viser, at der ikke er betændelse i bløddelene bag øjet, og inden jeg går, siger overlægen med et glimt i øjet: Sig til dem på 5. sal, at øjenlægen er tilfreds. Så ved de, hvad jeg mener. Forinden har han vist mig en instruktiv planche og berettet om, hvad han har undersøgt. Billederne fra scanningerne og øjenlægens melding får den akutte bekymring til at falde på 5. sal. Det bliver dog besluttet, at man ønsker at holde mig i kort snor og følge udviklingen lidt tættere. Derfor vil man indlægge mig. Det er lidt en streg i regningen, da jeg havde regnet med at køre hjem igen. Venligt, men bestemt, får jeg at vide, at mit ønske om at køre min bil hjem og så komme igen, ikke kan imødekommes. Dog får jeg lov til at flytte min bil til en sikrere parkeringsplads. Afblæsningen af en akut operation betyder dog heldigvis for mig, at jeg må få noget at drikke og spise. Herligt efter lang tids faste. I en lind strøm følger efter indlæggelsen lytten på hjerte og lunger, og der tages hjertediagram og flere blodprøver, ligesom der tages blodtryk. Det hele foregår i en særdeles venlig atmosfære og af kyndige og velmenende læger og sygeplejersker. Det hele er dog ganske overvældende for mig, der aldrig tidligere har været indlagt på et sygehus. Som min kontaktsygeplejerske siger: Du får hele den tyrkiske musik, og så bare på en halv dag. Og det skal jeg da lige love for. Inden denne dag har jeg kun stiftet bekendtskab med... Fortsættes side 9 8 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge 12-13, 2008

9 Et døgn på Regionshospitalet Viborg Legat for sygeplejersker Ph.d.-stud. søges Et døgn på Regionshospitalet Viborg - fortsat fra side 8 sygehuses skadestuer i forbindelse med begyndende optræk til blodforgiftninger i forbindelse med insektstik. Det har jeg imidlertid været beriget med i rigt mål helt fra min tidlige barndom. Resten af eftermiddagen og aftenen går med at vente. Tiden benyttes til en gåtur rundt omkring sygehuset. Kunstforeningens udstilling med Nuriths billeder beses. Fine tegninger og grafik. Også et besøg i netcaféen bliver der tid til. Herefter hvile. Lørdag først på eftermiddagen er mit sygehusbesøg forbi, og jeg kan køre hjem igen. Besøget har vist mig, at alt fungerer velsmurt, og at alt foregår med et smil, selv om der ind imellem ser ud til at være meget travlt. Besøget har dokumenteret, at når det virkelig gælder, så er der klarhed, styring og organisering. Også at en akut situation går forud for andet og behandles hurtigt, professionelt og med tanke på den person, det hele drejer sig om. Tak for oplevelsen til alle, jeg havde kontakt med, og tak for besøget. Regionshospitalet Viborgs legat for sygeplejersker Legatets formål er at yde økonomisk støtte til ældre sygeplejersker, som har været ansat ved Regionshospitalet Viborg. Uddeling sker efter indstilling fra hospitalets overlæger eller oversygeplejersker. Legatportionernes størrelse og antal fastsættes endeligt af bestyrelsen. Ansøgning med relevante oplysninger indsendes inden den 1. maj 2008 til: Regionshospitalet Viborg ledelsessekretariatet postboks Viborg. Ph.d.-studerende søges Medicinsk afdeling medicinsk gastroenterologi Medicinsk afdeling søger en ph.d.-studerende til projektet Tyndtarmens lægemiddelomsætning med forventet start i løbet af 2008 eller Kortfattet projektbeskrivelse (på engelsk) kan ses på hjemmesiden asp eller bestilles i informationsafdelingen, lokal 2593 eller Der er aktuelt mulighed for at søge kortvarigt stipendium i 2008 til forberedelse af ph.d.-forløb (ansøgningsfrist 25. april se dk - Sundhed - Forskning - Region Midtjyllands sundhedsvidenskabelige forskningsfond - Ledige midler). Med venlig hilsen legatbestyrelsen Yderligere oplysninger fås hos overlæge Vibeke Andersen, medicinsk afdeling, tlf eller Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge 12-13,

10 Nye social- og sundhedsassistentelever Nye social- og sundhedsassistentelever Hold november 2007 (billede 1-2 af 3) Ansat på Regionshospitalet Skive: Forrest: Nicoline F. Andersen, M2141; Louise Christensen, M2141. I midten: Karina Larsen, M2121; Jørgen C. Hornum, M2151; Lis Skaarup, M2151; Belinda D. Andersen, N2041. Bagest: Mai B. Larsen, N2041; Dorthe V. Nees, N2041. Ansat på Regionshospitalet Viborg: 1. række: Annika Lund Egeberg, K11-1; Sine Malene Lysgaard Eriksen, K11-1; Lone Astrup Christensen, V række: Maryia Zhuk Sørensen MMA; Bettina Værum Provst, M12-2; Camilla Kjøller Larsen, M række: Sophia Amiry Moeskjær, M13-1; Majbritt Dølby Nielsen, M række: Sara Mendez Da Costa Lima, M13-3; Maja Laursen, M13-3. Fraværende: Marie Rode Sennels, MMA. 10 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge 12-13, 2008

11 Nye social- og sundhedsassistentelever Ny personalehåndbog Nye social- og sundhedsassistentelever Hold november 2007 (billede 3 af 3) Ansat på Regionshospitalet Viborg: 1. række: Tanja Tang Petersen, Ø05; Majbrit Jensen, N09; Malene Refsgaard Jensen, R række: Pernille Grandjean, R22; Golshin Gaf, T08; Andrea Irgens- Møller, T række: Lotte Knudsgård Jakobsen, T10,1; Hanne Grønbjerg, T række: Sara Ejdrup Hansen, T10-3; Linette Dahl Andersen, U08. Personalehåndbogen i ny udgave Den lille grønspætte-bog med praktiske personaleoplysninger er netop udkommet og er på vej ud til samtlige ansatte. Indholdet er ajourført, og indpakningen er tilpasset regionsdesignet. Udviklingen går dog så hurtigt, at nogle informationer uundgåeligt vil blive forældede, inden næste udgave kan trykkes. Håndbogen vil derfor også kunne findes i en elektronisk udgave på hospitalets hjemmeside, hvor den så vidt muligt vil blive holdt ajour. Ændringer i forhold, som beskrives i håndbogen, bedes derfor meddelt til informationsafdelingen, som også gerne tager imod forslag til nye opslag (lokal 2594). Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge 12-13,

12 Nyt fra registreringskoordinator Birtha Thorsager Økonomi- og planafdelingen Registreringskoordinator Nyheder Marts Sidst udsendte nyhedsbrev: Årsskiftet 2007/2008 Afslutning af ambulant udredningskontakt Det er meget vigtigt at afslutte den ambulante udredningskontakt før oprettelsen af en indlæggelseskontakt for samme sygdom, også selvom patienten efterfølgende skal fortsætte i ambulatoriet. Hvis den ambulante udredningskontakt står åben under indlæggelsen, kan venteforløbene ikke kobles (F2008, afsnit 3.3.8). Opkvalificering af kontaktens diagnoser og tillægskoder ved slutregistrering Der vil ikke altid på tidspunktet for epikriseskrivningen og slutregistreringen være fremkommet svar på undersøgelser, der skal afklare diagnosen. Et eksempel er patologisvar, der bekræfter mistænkt malignitet, der tidligere er registreret som "obs. pro". Et andet eksempel er et patologisvar eller et billeddiagnostisk svar, der justerer udbredelsen af allerede registreret malign tumor, hvor den registrerede TNM-tillægskodning på baggrund af de nye oplysninger ikke er korrekt. I disse tilfælde skal slutregistreringen opdateres, når svarene er fremkommet, således at LPR afspejler det for kontakten korrekte diagnostiske billede og således, at anmeldelsen til Cancerregisteret er komplet og korrekt. Hvis kontakten har været indberettet, foretages genindberetning, der overskriver det tidligere indberettede i LPR. Dette gælder også for indberettede kontakter, der tidligere er afsluttet ved patientens død, men hvor efterfølgende svar eller andre oplysninger medfører revision af det indberettede (F2008, afsnit ). En patient er færdigbehandlet i stationært regi, når patienten ud fra en lægelig vurdering kan udskrives, dvs. når behandlingen er afsluttet, eller indlæggelse ikke er en forudsætning for den videre behandling. Registrering af færdigbehandlede patienter Patienterne vil enten blive udskrevet umiddelbart efter færdigbehandling eller være fortsat indlagte efter færdigbehandling, fordi de venter på en plejehjemsplads, foranstaltninger i hjemmet eller lignende. Registrering af patienterne som færdigbehandlede er kun nødvendig, hvis patienten ikke udskrives umiddelbart i forbindelse med, at patienten vurderes færdigbehandlet, jf. ovenstående definition (AWA1). Patienter, der er registrerede som færdigbehandlede, og som for eksempel venter på tilbud om en plejehjemsplads,... Fortsættes side Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge 12-13, 2008

13 Nyt fra registreringskoordinator Birtha Thorsager Nyhedsbrev fra registreringskoordinator Birtha Thorsager - fortsat fra side 12 vil i venteperioden kunne risikere enten at få tilbagefald i forhold til den diagnose, som patienten er indlagt for, eller at få en ny lidelse, hvor sygehusindlæggelse er påkrævet. Patienten vil efter dette tilbagefald eller lignende ikke længere skulle betragtes som færdigbehandlet (AWX1). AWA1 - Færdigbehandlet i stationært regi AWX1 - Ikke færdigbehandlet i stationært regi Kommunerne skal medfinansiere egne borgeres forbrug af sundhedsydelser, og afregningen sker ud fra registreringerne. Efter temamødet vedrørende registrering af kræftpakker i regionshuset 10. marts 2008 kan der være behov for at se eksempler på, hvordan registreringen skal foregå i praksis. Det bliver der mulighed for på følgende tidspunkter: Registrering af kræftpakker Viborg, lokale 22: mandag den 31. marts 2008 kl Viborg, lokale 21: torsdag den 3. april 2008 kl Skive, lokale 2401: tirsdag den 1. april 2008 kl Tilmelding på mail til senest den 25. marts Afslået behandlingstilbud Alle henvisninger i ventegruppe 3 har default registreret "afslået behandlingstilbud". Hvis patienten ønsker at benytte sig af tilbuddet, afsluttes henvisningen til AO (omvisiteret til andet sygehus), og datoen for afslået behandlingstilbud slettes automatisk. Ventegruppe 3 bør således være beviset på, at vi ikke kan behandle patienten inden for 1 måned, og at patienten har fået tilsendt besked om evt. kortere ventetid på andre sygehuse. Takstbærende ambulante procedurekoder Mappe med oversigt over takstbærende ambulante procedurekoder 2008 kan lånes hos Birtha Thorsager. Nyt afsnit Gastroenterologisk dagafsnit 0467 er oprettet pr. 1. marts Afsnittet er indrettet på M12-3. Eventuelle henvendelser kan ske på eller telefon: Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge 12-13,

14 Nyt fra billeddiagnostisk afdeling Ingen planlagte BDApatienter 3. april Billeddiagnostisk afdeling holder lige en reminder: BDA i Viborg er aflåst i perioden kl temadag torsdag den 3. april 2008 Der er derfor lukket for al planlagt booking denne dag. Vi vil opfordre alle til at se billederne på Magic Web i egen afdeling i stedet for at besøge os i nattens mulm og mørke, hvor du skal anvende en K-nøgle for at komme ind i afdelingen. Viborg-afsnittet vil være bemandet med vagthold henvendelse som i normal vagtperiode Kjellerup-afsnittet holder kun det åbne ambulatorium åbent Skive-afsnittet holder det åbne ambulatorium åbent samt et vagthold til akutte opgaver. Venlig hilsen afdelingsledelsen, BDA Vores vagthold har ikke 88-koder, men mobiltelefonnumre: Vagthavende radiograf/røntgensygeplejerske: 2339 Vagthavende læge: 2939 (lægen har boligvagt, så hvis der ikke svares, kan der ringes til telefonomstillingen). Venlig hilsen BDA i Viborg Bliv godt klædt på til vagten! Uddannelsesdag for turnuslæger tirsdag den 4. april 2008 Billeddiagnostisk afdeling, Viborg Langt de fleste patienter bliver røntgenundersøgt ved indlæggelsen, og ofte er det yngste læge, der vurderer disse akutte undersøgelser. Føler du dig ordentligt klædt på til vagten? Via en masse eksempler og cases er målet at udruste de yngste læger med værktøjer til at tage stilling til de hyppigst ordinerede røntgenoptagelser, specielt med fokus på de akut behandlingskrævende tilstande. Derudover vil der være en kortere introduktion til de øvrige modaliteter på en billeddiagnostisk afdeling: CT, MR, UL, m.m. Tilmelding sker via til sekretær for afdelingsledelsen Susanne Hjorth: med angivelse af navn, ansættelsesafdeling og dato for start på turnusansættelsen. Ansøgningsfrist mandag den 24. marts. Venlig hilsen BDA i Viborg 14 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge 12-13, 2008

15 Kursustilbud fra Region Midtjylland Kursustilbud fra Region Midtjylland HR, efter- og videreuddannelse, : It-kurser Reference Manager: Kom godt i gang i Viborg. Kurset er nyt og henvender sig til læger, sygeplejersker, lægesekretærer, forskningsmedarbejdere og andre, der er involveret i den praktiske udarbejdelse af videnskabelige artikler. Tilmeldingsfrist Tilvalgsmoduler til lederudviklingsforløbene Personalejura: i Silkeborg. Tilmeldingsfrist MedarbejderUdviklingsSamtalen: i Århus. Tilmeldingsfrist Appreciative Inquiry AI: En anerkendende eller værdsættende tilgang og i Viborg. Tilmeldingsfrist Lean Light: Introduktion til rollen som katalysator 19. og internat; og eksternat, i Horsens. Tilmeldingsfrist Sundhedsfaglige kurser Efteruddannelse for radiografer og røntgensygeplejersker: Digital radiografi 29. og i Århus. Tilmeldingsfrist Kvalitetssikringsarbejde i radiologisk afdeling: Efteruddannelse for radiografer og røntgensygeplejersker, der har arbejdet i specialet i minimum tre år. Kurset afholdes i Århus. Tilmeldingsfrist Andre kurser Patienters rettigheder i Århus. Tilmeldingsfrist Tal frit frem 5. og og i Århus. Tilmeldingsfrist Den nye sundhedslov i Viborg. Tilmeldingsfrist Tal og talforståelse i Viborg. Tilmeldingsfrist Se indholdet af de enkelte kurser på HR, fysisk arbejdsmiljø, : Nu er det muligt at tilmelde sig de arbejdsmiljøuddannelser, der afholdes i Formålet med uddannelsen er, at deltagerne lærer, hvordan sikkerhedsgruppen i praksis og i samarbejde med andre kan medvirke til at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Uddannelsen skal sikre, at medlemmerne af sikkerhedsgruppen får den fornødne viden om og metoder til at varetage sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver. Tilmelding til uddannelsen skal ske senest 4 uger efter valg/udpegning, og uddannelsen skal være gennemført senest 8 måneder efter valg/udpegning. Læs mere på hjemmesiden. Der er ledige pladser på kursus 28003, der afholdes 8.4, 9.4., 10.4., 6.5. og i Holstebro. Tilmeldingsfrist Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge 12-13,

16 Tak for opmærksomheden Flyttedag Skiftedag Tusind tak for opmærksomheden ved mit 40-års-jubilæum. Tak for det store fremmøde, for gaver, taler og sang. Den dag vil jeg altid mindes med glæde. Afskedsreception med foredrag Efter 34 år i de medicinske afdelinger har lægesekretær Else-Marie Dalberg ladet sig lokke af efterlønnens lyksaligheder. De bedste hilsener fra Jytte Friis Jensen, N09 I den anledning har vi formået at få en meget erfaren foredragsholder cand.psych. Anette Skriver til at causere over emnet: Ondets rod - en både munter og alvorlig beretning om, hvorledes vi håndterer livet - sygdom, smerter og andre fortrædeligheder - herunder også arbejdslivet. Tid: Torsdag den 17. april 2008 klokken Sted: Lokale 21-22, hovedbygningen 3. sal Et mindre traktement kan ikke udelukkes - alle er velkomne! Med venlig hilsen kardiovaskulær forskning og medicinsk afdelingsledelse Mave-tarmambulatoriet i Viborg er flyttet Mave-tarm-ambulatoriet i Viborg er flyttet sammen med dermatologisk ambulatorium på etage 4 i erstatningsbyggeriet. Sekretærerne i området betjener herefter både dermatologisk ambulatorium og mave-tarm-ambulatoriet. Sekretær Lene Buhl har fortsat lokalnr Sekretær Birgit Jakobsen, lokal 2875, har fortsat plads i medicinsk sekretariat i behandlingsbygningen, etage 6. Fra 1. maj 2008 vil lokal 2875 også blive flyttet til dermatologisk ambulatorium / mave-tarm-ambulatoriet på etage Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge 12-13, 2008

17 Ledige job på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Ledige job Oversigten omfatter de jobannoncer, der er opslået i uge med ansøgningsfrist efter 19. marts Opslagenes fulde ordlyd kan ses på Har du ikke mulighed for at se opslaget på hjemmesiden, kan du bestille et print i informationsafdelingen på lokal 2593 eller Sygeplejerske Medicinsk afdeling AMA (akut medicinsk afsnit i Skive) søger sygeplejerske timer pr. uge fra 1. maj 2008 eller efter aftale. Afsnittet modtager akutte medicinske patienter, primært lunge-, almen- og få hjertemedicinske. Afsnittet er ansvarligt for modtagelse og visitering af alle 112-opkald og bemander skadeklinikken med behandlersygeplejersker. Ansøgning 137 senest 26. marts 2008 med morgenposten. Lægesekretær Medicinsk afdeling Lungemedicinsk afsnit 2151 søger uddannet lægesekretær 37 timer pr. uge fra 1. maj Du skal skrive journalnotater, indkalde patienter, booke og koordinere patientforløb, passe telefoner, håndtere post, forestå cancerregistrering - og være klar til at hjælpe på tværs af det lungemedicinske speciale. De medicinske sengeafsnit flytter på et endnu ikke fastlagt tidspunkt fra Skive til Viborg. Ansøgning 138 senest 27. marts 2008 med morgenposten. er tale om en kombinationsstilling, hvor du dels skal varetage jordemoderfunktionen på svangre-barselsafsnittet (18,5 timer), dels arbejde som jordemoder på fødegangen (resten af ansættelsestiden). Stillingen er uden konsultation. Ansøgning 139 senest 31. marts 2008 med morgenposten. Lægesekretær Neurologisk afdeling Neurologisk afsnit N09 søger lægesekretær 30 timer pr. uge snarest muligt. Vi forudsætter, at du har kendskab til patientregistreringssystemer og er it-kyndig. Ansøgning 140 senest 26. marts 2008 med morgenposten. Bioanalytikere Klinisk biokemisk afdeling Klinisk biokemisk afdeling i Viborg søger to bioanalytikere 37 timer pr. uge til vikariater fra 1. maj 2008 til 30. april Ansøgning 141 senest 26. marts 2008 med morgenposten. Jordemoder Kvindeafdelingen Svangre-barselsafsnittet og fødegangen søger jordemoder 30 (evt. 37) timer pr. uge fra 1. juni Der... Fortsættes side 18 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge 12-13,

18 Ledige job på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Ledige job - fortsat fra side 17 Sygeplejerske Børneafdelingen Børneafsnit B06 søger sygeplejerske 30 timer pr. uge fra 1. maj Afsnittet modtager fortrinsvis større børn med bl.a. neuropædiatriske, endokrinologiske, psykosomatiske og kirurgiske sygdomme. Ansøgning 142 senest 27. marts 2008 med morgenposten. Er du interesseret i et stillingsopslag, som du ikke har mulighed for at se elektronisk på vores hjemmeside, kan du bestille et print af det i informationsafdelingen, lokal 2593 eller Rengøringsassistent Rengøringsafdelingen Rengøringsafdelingen søger rengøringsassistent 37 timer pr. uge fra 1. maj Dit ansvarsområde bliver at udlægge og indsamle uniformer; at udlægge og optælle linned - og at tage mål til personaleuniformer. Ansøgning 143 senest 23. april 2008 med morgenposten. Sygeplejerske Ortopædkirurgisk afdeling Ortopædkirurgisk afsnit T08 søger sygeplejerske 30 timer pr. uge til vikariat 1. maj 2008 til 31. maj Vi forudsætter, at du har lyst til at arbejde med optimeret, accelereret kirurgisk sygepleje i forløb, hvor du følger patienterne for- og efterambulant og under indlæggelse. Ansøgning 144 senest 27. marts Sygeplejerske Medicinsk afdeling Onkologisk-hæmatologisk sengeafsnit M13-1 søger sygeplejerske 32 timer pr. uge fra 1. maj Vi forventer, at du brænder for at arbejde med alvorligt syge og døende kræftpatienter i komplekse patientforløb. Kendskab til specialet vil være en fordel, men ingen betingelse. Ansøgning 145 senest 21. april 2008 med morgenposten. Reservelæge (introduktion) Medicinsk afdeling Medicinsk afdeling i Viborg søger reservelæge til introduktionsstilling 1. maj 2008 til 30. april Ansøgning 146 senest 28. april 2008 med morgenposten. Social- og sundhedsassistent Medicinsk afdeling Onkologisk/hæmatologisk afsnit M13-1 søger socialog sundhedsassistent 35 timer pr. uge fra 1. maj Vi forventer, at du brænder for at arbejde med alvorligt syge og døende kræftpatienter i komplekse patientforløb. Kendskab til specialet vil være en fordel, men ingen betingelse. Ansøgning 147 senest 21. april 2008 med morgenposten. 18 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge 12-13, 2008

19 Kantinemenu i uge 14 (se kantinemenu for uge 13 på bagsiden) Næste intro Kantinen serverer 31. marts - 6. april skop-sommer08.pmd 1. Mandag Anretninger Det lune Det varme Vestkystsalat med grovbrød. Italiensk flute med skinke og ananas. Tarteletter med høns i asparges. Champignonsuppe. Karbonade med kartofler, skysovs og agurkesalat. Hindbærgrød med mælk. Tirsdag Tortellinisalat med grøn peber, oliven og grovbrød. Roastbeefsalat med champignons, haricots verts og flute. Kotelet med løg, peber, champignon, rösti og blandet salat. Legeret suppe med ærter og gulerødder. Paprikagryde med løse ris, asier og råkost. Ymerkoldskål med kammerjunkere. Onsdag Ørredmoussé med rejer, dild, creme fraiche-dressing og flute. Kyllingesalat med ris, ananas, rød peber og grovbrød. Mexicanske wraps med salatmix af iceberg, radisio, rucola og bionda. Minestronesuppe. Farsbrød med urter, kartofler, skysovs og majs. Æblegrød med mælk. Torsdag Maskeret blomkål med skinke. Pebermakrel med krydderdressing, asparges, tomat og flute. Græske frikadeller med græsk inspireret kartoffelsalat. Rosenkålsuppe. Stegt rødspættefilet med kartofler, remouladesovs, citron og råkost. Jordbærgrød. Fredag Valnøddepaté med frisésalat, haricots verts, cherrytomat, lucernespirer og grovbrød. Pastasalat med røget kalkun og grovbrød. Biksemad med rødbeder. Italiensk suppe. Medisterpølse med kartofler, skysovs, asier og rødkål. Lørdag Karbonade med blomkål, gulerødder og kryddersmør. Kold sprængt kam med persillekartofler, legeret sovs og ærter. Pærer med makronfløde. Søndag Kyllingepie med råkost. Bankekød med kartofler, skysovs og haricots verts. Vaniljeis med vafler. Herudover salatbar og smørrebrød. Med forbehold for udsolgte retter. 5. maj 2008 klokken juni 2008 klokken august 2008 klokken 8.00 Næste introduktion for nyansatte afholdes den 1. april 2008 fra kl Herudover vil der blive afholdt introduktion for nyansatte i mødelokale 22 på Regionshospitalet Viborg på følgende datoer: Kursus i patientforflytning for plejepersonale m.fl. holdes på Regionshospitalet Viborg på følgende tidspunkter: Mandag den 7. marts 2008 fra kl samt kl Med venlig hilsen løn- og personaleafdelingen, lokal 2583 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge 12-13,

20 Kantinemenu i uge 13 (se kantinemenu for uge 14 på side 19) Kantinen serverer marts skop-sommer08_paaske.pmd 5. Mandag Anretninger Det lune Det varme Indbagt rødspætte med rejer, flute og råkost. Lammesteg med kartofler, skysovs og tyttebærsyltetøj. Jordbærgrød med mælk. Tirsdag Tunsalat med æg og flute. Græsk pastasalat med feta, oliven, rucolasalat og flute Bøf med løgsovs, ½ bagt kartoffel og rødbeder. Bøfbourguignon med kartofler og asier. Blommekompot med rugbrødscreme. Onsdag Fiskesalat med rejer, dressing og grovbrød. Chilistykke med kalkun og bacon. Krydret svinekam med bådkartofler og agurkesalat. Oksekødsuppe med kød- og melboller. Kogt oksekød med kartofler, blomkål og frikassésovs. Torsdag Kyllingebryst med champignon, ananas, karrydressing og flute. Ørredtatar med grovbrød. Frikadeller med stuvede grøntsager. Legeret suppe med broccoli og gulerødder. Bøf med stegte kartofler, løgsovs og rødbeder. Hybensuppe med flødeskum. Fredag Tortilla med skinke, rød peber og pikantost. Kyllingesalat Madagascar med grovbrød. Indbagt rødspætte med rejer, råkost og flute. Karrysuppe med ris. Stegt kylling med hvidløg, kartofler, skysovs og råkost. Jordbærshake. Forloren hare med kartofler, rødkål og skysovs. Kvarkfromage med saftsovs. Lørdag Krydderkylling på porrebund med ris. Søndag Rødspættefilet med remoulade, gulerodsråkost og rugbrød. Oksesteg med kartofler, haricots verts, tyttebær og skysovs. Henkogt fersken med ymercreme. Herudover salatbar og smørrebrød. Med forbehold for udsolgte retter. Kantinen i Viborg er åben på hverdage klokken ; klokken og klokken I weekenden og på helligdage er åbningstiden om middagen klokken , og der er lukket om aftenen. Kantinen i Kjellerup er åben på hverdage klokken Kantinen i Skive er åben på hverdage fra klokken I Viborg og i Kjellerup er der mulighed for at benytte smørrebrødsautomat uden for kantinens åbningstider. OBS! Kantinerne tager ikke imod kreditkort. skopet udgives af Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup - dels i trykt version, dels elektronisk på hospitalets hjemmeside: skopet er et internt personaleblad for hospitalets ansatte. Det udkommer hver torsdag. Deadline for indlæg til skopet: Fredag klokken for indlæg til torsdag i næste uge. Redaktion: Informationsafdelingen: Susanne Overgaard (tlf. direkte: , kalder ; e-post: ). Karl Aage Dissing (tlf. direkte: ; e-post: ). Layout-skabelon: Nida Nielsen. Sats: Informationsafdelingen. Foto, hvor intet andet er angivet: Klinisk foto: Lisbeth Justesen (kl ) (tlf. direkte: ; e-post: ). Informationsafdelingen: Nida Nielsen, (tlf. direkte: ; e-post: ). Repro og tryk: Born Grafisk Tryk ApS. Eftertryk med kildeangivelse er tilladt andre hospitalers personaleblade. Vi forventer at blive kontaktet inden omtale i dagspressen.

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uddrag af mail-korrespondance 23. februar: Fra regionsrådsformand Bent Hansen og regionsdirektør Bo Johansen, Region Midtjylland: Kære hospitalsledelser. En stor

Læs mere

fusion i midt en Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive Regionshospitalet Viborg, Skive Sygeplejestuderende indtog Færdighedscenter Viborg. Side 5-6.

fusion i midt en Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive Regionshospitalet Viborg, Skive Sygeplejestuderende indtog Færdighedscenter Viborg. Side 5-6. Regionshospitalet Viborg, Skive Uge 9-10 I 3. marts I 2011 Sygeplejestuderende indtog Færdighedscenter Viborg. Side 5-6. Billedet af hospitalsfusionen i midten af Midt er blevet lidt skarpere. Side 3-4.

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

midt nyt Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! Nr. 5 11. marts 2009 X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne

midt nyt Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! Nr. 5 11. marts 2009 X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne Nr. 5 11. marts 2009 midt nyt FOTOS: JØRN GADE, KOMMUNIKATION Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne ved MidtLab s konference om innovation.

Læs mere

Depressions Tidende. Konkurrence Vind en kampagne t-shirt. Tina Janne (40 år): "pengepungen valgte psykologen fra" Psykologordningen

Depressions Tidende. Konkurrence Vind en kampagne t-shirt. Tina Janne (40 år): pengepungen valgte psykologen fra Psykologordningen 13. årgang nr. 2 juni 2010 Depressions Tidende tema Psykologordningen Sådan får du tilskud til psykologhjælp Se om du er blandt de heldige Tina Janne (40 år): "pengepungen valgte psykologen fra" NY Kampagne

Læs mere

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter Det excellente patientforløb under kitlen Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter I dette nummer: Det Excellente Patientforløb

Læs mere

Lungenyt. Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne

Lungenyt. Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne Tema: Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne I denne udgave af Lungenyt sætter vi fokus på, hvorfor lungesygdomme ikke er med på forsikringsselskabernes lister over kritiske sygdomme. nr. 4 september

Læs mere

Sygehus Thy-Mors. Thy-Mors vil være landets PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN

Sygehus Thy-Mors. Thy-Mors vil være landets PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN Patientsikkert sygehus: Thy-Mors vil være landets første tryksårsfrie sygehus Tværfaglig indsats mellem sektorer: Psykiatrien leverer hjælp ud af huset til Aalborg Sygehus Sygehus Thy-Mors PERSONALEMAGASINET

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr IV 26 sept 34 årgang 0907-5658 2001-2002M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

erfaring gi r respekt elin hjælper mødre og børn i afghanistan side 6-8 ortopædisk rock læger og sygeplejersker spiller sammen i the rolling bones

erfaring gi r respekt elin hjælper mødre og børn i afghanistan side 6-8 ortopædisk rock læger og sygeplejersker spiller sammen i the rolling bones nr. 6 juni 2009 personaleblad for ouh okus erfaring gi r respekt elin hjælper mødre og børn i afghanistan side 6-8 ortopædisk rock læger og sygeplejersker spiller sammen i the rolling bones side 20-21

Læs mere

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang Marts 2013 Nr. 1 EHDN IHA EHA HDBuzz HDYO Sjældne Diagnoser Team Sjældne Handicap DR Bomiljø HS HC Bofællesskabet Pilehuset Nationalt Videnscenter for Demens De

Læs mere

De raske har ikke brug for en læge - det har de syge

De raske har ikke brug for en læge - det har de syge und trømmen 15 06 13. OKTOBER - 5. ÅRGANG Ready to take-off Bariatrisk Center i Fakse er netop åbnet. Palle lagde krop til, da portørerne viste, hvordan man træner i at flytte rundt med en voksen mandsperson

Læs mere

1 februar 2015. Landsmøde. Operativ behandling af prostatakræft. Kræftrehabilitering

1 februar 2015. Landsmøde. Operativ behandling af prostatakræft. Kræftrehabilitering PROPANYT NR. 1 februar 2015 Landsmøde Operativ behandling af prostatakræft Kræftrehabilitering Nr. 1 februar 2015 PROPA NYT udgives af Prostatakræftforeningen. Adresseændringer, eventuel udmeldelse eller

Læs mere

BØRN TEMA. »Børn opfatter langt mere, end vi vil indse - snak om det!« Gode råd fra familieterapeut, Karen Glistrup s. 12. Din forening Året der gik 4

BØRN TEMA. »Børn opfatter langt mere, end vi vil indse - snak om det!« Gode råd fra familieterapeut, Karen Glistrup s. 12. Din forening Året der gik 4 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 1-2012 TEMA BØRN og depression»børn opfatter langt mere, end vi vil indse - snak om det!«gode råd fra familieterapeut, Karen Glistrup s. 12 Højskole få pladser s.

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

Studiestartsfestival 2007

Studiestartsfestival 2007 Nr. III 12. sep. 40. årgang 2 0 0 7-2 0 0 8 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Nørre Campus Studiestartsfestival 2007 Tid: 14. september 2007 Kl. 16.00 04.00 Sted: På græsplænen

Læs mere

Natarbejde med færre gener. - Inspiration fra arbejdspladser i regionerne

Natarbejde med færre gener. - Inspiration fra arbejdspladser i regionerne Natarbejde med færre gener - Inspiration fra arbejdspladser i regionerne Indhold Side 3-5: Temaer Side 6: Helbredskontrol Side 7-15: Inspiration fra arbejdspladserne Bagsiden: Anbefalinger Bedre og sundere

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere

Sundhedsvæsen TIDSSKRIFT FOR DANSK. 87. årgang / Nr. 5 / September 2011. Kommunale akutteam Interprofessionel læring Fra»forandringskaos«til trivsel

Sundhedsvæsen TIDSSKRIFT FOR DANSK. 87. årgang / Nr. 5 / September 2011. Kommunale akutteam Interprofessionel læring Fra»forandringskaos«til trivsel TIDSSKRIFT FOR DANSK Sundhedsvæsen 87. årgang / Nr. 5 / September 2011 Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet Kommunale akutteam Interprofessionel læring Fra»forandringskaos«til trivsel Til lands

Læs mere

Centraldepotet løfter i flok ansøgningsboom midt i arbejdspresset side 11

Centraldepotet løfter i flok ansøgningsboom midt i arbejdspresset side 11 Centraldepotet løfter i flok ansøgningsboom midt i arbejdspresset side 11 Personaleblad Århus Universitetshospital, Skejby 17. årgang nr. 2 april 2008 4 Fokus på arbejdet om natten 8 Operation giver livskvalitet

Læs mere

Færdighedslaboratoriet Gorm styrker teamtræningen Side 14

Færdighedslaboratoriet Gorm styrker teamtræningen Side 14 Færdighedslaboratoriet Gorm styrker teamtræningen Side 14 Personaleblad Århus Universitetshospital, Skejby 16. årgang nr. 3 juni 2007 4 Afdeling I tager hånd om de pårørende 6 Status over Det Nye Universitetshospital

Læs mere

Når opgaver holder flyttedag 2

Når opgaver holder flyttedag 2 Når opgaver holder flyttedag En artikelserie om opgaveflytning på Kardiologisk Afdeling, Roskilde Sygehus Indholdsfortegnelse Side Når opgaver holder flyttedag 2 Et hus med puls 3 Ud over det sædvanlige

Læs mere

MAGASINET. drømmeuddannelse. I gang med deres. Bent Hansen. Her ansætter de elever i bundter: for lægepraksis. på hospitaler

MAGASINET. drømmeuddannelse. I gang med deres. Bent Hansen. Her ansætter de elever i bundter: for lægepraksis. på hospitaler Nr. 6 I AUGUST 2011 I Fagbladet for medlemmer af DL I ISSN 1903-3125 MAGASINET DL PATIENT I ADMINISTRATION I KOMMUNIKATION Ny overenskomst for lægepraksis DL s top møder Bent Hansen Overraskende få fyret

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

Tanker om fremtiden TEMA 4-13

Tanker om fremtiden TEMA 4-13 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2013 Alt for mange venter alt for længe med at søge hjælp Vi skal turde tale om det, der er svært. Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening s.

Læs mere

PWS NYT. 2014 Årgang 28. Nummer. Bostedet Kirstinelund på ferie i Grønland

PWS NYT. 2014 Årgang 28. Nummer. Bostedet Kirstinelund på ferie i Grønland PWS NYT 2014 Årgang 28 Bostedet Kirstinelund på ferie i Grønland Nummer 02 Indhold Indkaldelse til generalforsamling... 3 Medlemmernes hjælp er vigtig for foreningen... 3 Weekendseminar på Kursuscenter

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

56. Årgang nr. 10 okt. 2012 DL-F/HK. mangfoldighed TEMA. Diplomlaborant med topkarakter. Kommunikation, projektstyring og nyt netværk. www.dl-f.

56. Årgang nr. 10 okt. 2012 DL-F/HK. mangfoldighed TEMA. Diplomlaborant med topkarakter. Kommunikation, projektstyring og nyt netværk. www.dl-f. 56. Årgang nr. 10 okt. 2012 DL-F/HK mangfoldighed TEMA Diplomlaborant med topkarakter Kommunikation, projektstyring og nyt netværk www.dl-f.dk Indhold 3 Lederen Artikler 4 Diplomlaborant med topkarakter

Læs mere