Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup"

Transkript

1 Obs.: skopet udkommer ikke i uge 13. Næste nummer er på gaden torsdag den 3. april med deadline for indlæg fredag den 28. marts kl. 12 (se kolofon på bagsiden). Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge marts 2008

2 Sexet personaleblad Ros til paraplegifunktionen Mammografi-screening Under bæltestedet... Dagens Medicin vil vide, at sygeplejerske-kolleger med ansættelse på vort nabohospital i Silkeborg er ved at gå ud af deres gode skind over navnet på deres nye personaleblad - pendanten til nærværende skopet. Navnet Under kitlen er krænkende, useriøst og seksualiserende, lyder kritikken fra 65 oprørte sygeplejersker, der har bidraget til en underskriftsindsamling for at få et nyt navn til bladet. Med et personaleblad, der udkommer 4-5 gange om året, vil vi aldrig kunne satse på nyheder. Det, vi kan, er at gå under kitlen - på den pæne og forhåbentlig lidt sjove måde! (Og vi regner med, at det er overflødigt at nævne, at enhver lighed med satiren af samme navn er fuldstændig utilsigtet... :) Vi kan gå bag om det, der sker på vores fælles arbejdsplads, fortælle om baggrunden og forhåbentlig gå tæt på det, medarbejderne har på hjertet, skrev redaktionen af Under kitlen, da det nye blad blev promoveret i juni Under kitlen på... har også været brugt som navn for en artikelserie i Sygehus Vendsyssels personaleblad Nordkalotten med portræt af ansatte med fritidsinteresser ud over det sædvanlige. Gaa til Viborg... Fra gammel tid har man brugt vendingen Saa gaar vi til Viborg, når to parter i et spil eller en kamp dystede om den tredje, afgørende runde - efter at have vundet hver en halvleg. Vendingen hentyder utvivlsomt til Viborgs status som afgørelsernes by med sæde for Jyllands landsting som domstol. Jens Ancker fra Vejle opfordrer Vejle Kommunes politikere til at gaa til Viborg i stedet for at studere genoptræning på en planlagt studietur til Dubai! Må jeg i al beskedenhed foreslå, at udvalget i stedet besøger Viborg Sygehus paraplegifunktion. Her genoptrænes - med stor succes - rygmarvsskadede fra hele det vestlige Danmark. På denne paraplegifunktion findes noget af det ypperste inden for fysio- og ergoterapi, skriver han i et læserbrev i Vejle Amts Folkeblad. Fortalernes argumenter udfordres De oplysninger, kvinderne modtager, når de inviteres til at deltage i screening med mammografi, er mangelfulde og ensidige. De invitationsbreve, der sendes ud, lægger hovedvægten på de gavnlige virkninger af screening og beskriver ikke, hvor mange raske kvinder, der rammes af den alvorligste skadevirkning, overdiagnostik og overbehandling. Sådan skriver overlæge, dr.med., direktør Peter C. Gøtzsche fra det Nordiske Cochrane Center på Rigshospitalet; overlæge, dr.med. og formand for Det Etiske Råd Ole J. Hartling; jordemoder, cand.scient.soc. Margrethe Nielsen fra Forbrugerrådet og praktiserende læge, ph.d. John Brodersen fra Københavns Universitet i et brev til landets praktiserende læger og gynækologiske speciallæger. De vedlægger en pjece, de har udgivet med støtte fra Kræftfonden (se ) med det formål at give læserne et oplyst beslutningsgrundlag for at deltage i screening eller ej. Sundhedsstyrelsens folder, som de inviterede kvinder modtager, kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Her noteres om overbehandling, at Man kan ikke udpege de forstadier til brystkræft, der med sikkerhed vil udvikle sig. Nogle af de forstadier, som man finder og opererer bort, ville aldrig have udviklet sig til brystkræft, selv om man undlod operation. Der er endnu usikkerhed om, hvor ofte der sker overbehandling. 2 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge 12-13, 2008

3 Staff-meeting Generalforsamling Indbydelse til staffmeeting onsdag den 26. marts 2008 Program ved klinisk immunologisk afdeling: 1. Evidensbaseret transfusionsstrategi Hvad læger i alle aldre skal vide om Sundhedsstyrelsens nye kriterier og dokumentation for transfusion med blodprodukter ved overlæge Kirsten Riisom 2. Sidste nyt om thromboelastografi ved overlæge Bo Jørgensen Næste møde er planlagt til onsdag den 9. april 2008 ved gastroenterologisk afsnit. På staff-meetings fremlægges forskningsresultater eller andre nyheder af tværfaglig betydning for hospitalets behandlingskvalitet som et hele. Alle er velkomne, men de fremlagte informationer er kun en del af hospitalets stigende informations- og undervisningstilbud, hvorfor fremmøde naturligt bør nedprioriteres, når der foregår vigtigere aktiviteter på egen afdeling. Staff-meeting foregår kl til 8.45 i lokale på Regionshospitalet Viborg. Generalforsamling Personaleforeningen for Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Kjellerup og Søndersøparken holder generalforsamling torsdag den 10. april 2008 klokken i mødelokale 24, Regionshospitalet Viborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag (sendes senest 3. april 2008 til Susanne Andreasen, centralkøkkenet) 5. Valg til bestyrelse og revisor (på valg til bestyrelsen er Søren Dalsgaard, Hanne Kjeldsen og Susanne Andreasen) 6. Eventuelt Prag, KMA Vel mødt til en god generalforsamling Bestyrelsen Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge 12-13,

4 Ferienedlukning i påsken 2008 Reduceret aktivitet i påskeferien Afdeling Nedlukket fra - til Nedlukningens omfang (begge dage inkl.) Anæstesiafdelingen Viborg 15. marts 30. marts Nedsat aktivitet Billeddiagnostisk afd. Viborg og Skive 15. marts 30. marts Nedsat aktivitet Børneafdelingen B marts 24. marts 4 senge lukket B marts 24. marts 4 senge lukket B marts 19. marts Nedsat aktivitet Klinisk mikrobiologisk afd. 20. marts 24. marts Vagtbemanding Klinisk immunologisk afd. 15. marts 30. marts Nedsat aktivitet Klinisk biokemisk afd. 17. marts 24. marts Nedsat aktivitet Klinisk fysiologisk afd. 17. marts 19. marts Nedsat aktivitet Patologisk-anatomisk institut 15. marts 30. marts Nedsat aktivitet Kvindeafdelingen Kvindeamb. (inkl. kontinensklinik) 17. marts 28. marts Nedsat aktivitet Y marts 28. marts 6 senge lukket Fertilitetsklinikken 17. marts 24. marts Lukket (dog delvist åbent 21. og 24. marts) Neurologisk afdeling N marts 31. marts 6 senge lukket Neurologisk amb. 14. marts 31. marts Nedsat aktivitet Neurofysiologisk amb. 14. marts 31. marts Nedsat aktivitet Hukommelsesklinikken 14. marts 31. marts Nedsat aktivitet Reumatologisk afd. R marts 24. marts Lukket Reumatologisk ambulatorium 17. marts 19. marts Vagtberedskab Paraplegifunktionen 15. marts 24. marts Lukket 11 senge Ambulatoriet, paraplegifunk. 17. marts 19. marts Lukket Organkirurgisk afd. U marts 30. marts 4 senge lukket K marts 30. marts 7 senge lukket Ambulatorier (organkir., urologi og mamma) 15. marts 30. marts Nedsat aktivitet... Fortsættes side 5 4 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge 12-13, 2008

5 Ferienedlukning i påsken 2008 Reduceret aktivitet i påskeferien - fortsat fra side 4 Afdeling Nedlukket fra - til Nedlukningens omfang (begge dage inkl.) Ortopædkirurgisk afd. T marts 30. marts Lukket Karkirurgisk afd. V marts 30. marts 5 senge lukket Ambulatorium 15. marts 30. marts Nedsat aktivitet Sårcenter, Viborg 15. marts 30. marts Nedsat aktivitet Terapiafd. 15. marts 30. marts Tilpasset aktivitet Øre-, næse-, halsafd. Ø05 + K marts 30. marts 7 senge lukket Ambulatoriet 15. marts 30. marts Nedsat aktivitet Børneafdelingen har pyntet fint op til påske... Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge 12-13,

6 Ph.d.-forsvar i Viborg Forsvar af ph.d.-afhandling om hovedpine Læge Peter Thede Schmidt-Hansen forsvarer sin ph.d.-afhandling: A controlled study on muscle pain sensitivity in Tension-Type Headache patients Experimentally induced pain in pericranial muscles mandag den 31. marts 2008 klokken i lokale 4, Psykiatrisk Hospital, Lille Sct. Mikkels Gade 26, 8800 Viborg. Ph.d.-arbejdet udgår dels fra Aarhus Universitet, Dansk Smerteforskningscenter, dels fra neurologisk afdeling på Regionshospitalet Viborg, hvor Peter Thede Schmidt-Hansen var ansat som 1. reservelæge med overlæge Kurt Virring Sørensen som vejleder på studiet. Peter Thede Schmidt-Hansen er i dag ansat som overlæge ved Dansk Hovedpinecenter, neurologisk afdeling, Glostrup Hospital. Peter Thede Schmidt-Hansen skriver om sit forskningsarbejde: Formålet med afhandlingen var at undersøge mønstret af eksperimentelt induceret smerte i seks perikranielle muskler, fremkaldt ved intramuskulær infusion af hypertont saltvand for at se, om denne metode kunne være et brugbart værktøj i fremtidig smerteforskning. Det viste sig, at eksperimentelt induceret smerte ved intramuskulær infusion af hypertont saltvand frembragte reproducerbare resultater i de trigeminelt innerverede muskler masseter og temporalis pars anterior, og at metoden således var et godt værktøj til den anden undersøgelse. Undersøgelse af tilsvarende smerteinduktion i musklerne temporalis pars posterior, trapezius, splenius capitis og sternocleidomastoideus viste så store inter-individ variationer, at disse muskler ikke fandtes velegnede til stimulus-respons undersøgelser med den anvendte metode. Formålet med den anden undersøgelse var at undersøge, om patienter med FETTH (hyppig episodisk spændingshovedpine), patienter med CTTH (kronisk spændingshovedpine) og matchende kontroller uden TTH (spændingshovedpine) viste forskellige smertemønstre, når de fik induceret smerte ved intramuskulær infusion af hypertont saltvand i de tre muskler masseter, temporalis pars anterior og tibialis anterior. Undersøgelsen af musculus tibialis anterior gjorde det muligt at undersøge, om et muligt ændret smerterespons var generaliseret eller udelukkende et perikranielt fænomen. Patienterne blev undersøgt to gange; på en dag med hovedpine og på en anden dag med praktisk talt ingen hovedpine for at undersøge, om de havde et vedvarende ændret smertemønster. Hovedresultaterne i den anden undersøgelse er, at FETTH- og CTTH-patienter har et generaliseret øget smerterespons i alle de tre undersøgte muskler sammenlignet med kontrolgruppen. Herudover kunne der ikke påvises forskelle mellem FETTH- og CTTH-patienter, og der kunne ikke påvises forskelle på dag med hovedpine og dage med praktisk talt ingen hovedpine. Dette er et værdifuldt resultat for fremtidig forskning i spændingshovedpine. Der er skabt holdepunkt for, at den beskrevne metode med smerteinduktion i perikranielle muskler og musculus tibialis anterior kan anvendes ved fremtidige kliniske undersøgelser på TTH-patienter. Ole Kæseler Andersen, Michael Langemark og Anders Fuglsang-Frederiksen bedømmer ph.d.-afhandlingen. Ud over Kurt Virring Sørensen har Flemming Winther Bach, Peter Svensson og Troels Staehelin Jensen været vejledere for Peter Thede Schmidt-Hansen. 6 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge 12-13, 2008

7 Journal Club Journal Club Tidspunkt: Mandag den 31. marts 2008 kl Lokalitet: Medicinsk konferencelokale (v. fagbiblioteket), Regionshospitalet Viborg. Der er kaffe / te og brød. På mødet vil ledende overlæge Jørgen Prag og cand. scient. Anders Jensen gennemgå afdelingens seneste forskningsresultater for F. necrophorum, Lemierre s syndrom og tonsillitis. Samtidig vil fremtidige forskningsstrategier blive diskuteret. Der henvises til følgende artikel: dinalpos=31&itool=entrezsystem2.pentrez.pubmed. Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum Emne / resumé: På klinisk mikrobiologisk afdeling har vi gennem en årrække interesseret os for den anaerobe bakterie: Fusobacterium necrophorum. F. necrophorum er især kendt for at give anledning til Lemierre s syndrom, en potentielt dødelig infektion, der hyppigst rammer yngre, raske personer. Infektionen udgår oftest fra de øvre luftveje med tonsillitis som forstadium og udvikler siden hen metastatiske abscesser i lunger og andre organer. Infektionen betegnes af visse som the forgotten disease, men meget tyder på, at denne alvorlige infektion forekommer hyppigere end tidligere antaget. Endvidere har forskning her på afdelingen vist, at F. necrophorum også er en del af den normale svælgflora og desuden kan være en væsentlig årsag til tonsillitis. Efterfølgende er der møde i ph.d.-netværket. Journal Club er specielt tiltænkt ph.d.-studerende, stipendiater, vejledere, yngre læger med forskningsopgave, uddannelsesansvarlige og andre forskningsinteresserede på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup samt samarbejdspartnere, men alle er mere end velkomne! Leder af Journal Club og ph.d.-netværket, Annette Høgh Kommende datoer: 28. april / 26. maj / 23. juni. Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge 12-13,

8 Et døgn på Regionshospitalet Viborg Et døgn på Regionshospitalet Viborg skopet har modtaget fra Karl Aage Baarstrøm, Silkeborg: Det er fredag morgen den 7. marts Klokken er lidt i 8, og jeg parkerer min bil udenfor Regionshospitalet Viborg. Kyndig og venlig vejledning i receptionen leder mig ubesværet til ØNH-afdelingens ambulante del, hvor jeg skal til undersøgelse kl I går eftermiddags blev jeg henvist af min egen ØNH-læge til undersøgelsen, og han havde reserveret tid. Henvisningen handler om infektion i kæbe- og bihule og måske andre steder. Nu er jeg her så. Jeg modtages af en venlig kvindelig læge, som foretager de indledende undersøgelser. Efter disse kommer den mandlige overlæge, der skal stå for selve undersøgelsen. Han forklarer mig i korte, klare og letforståelige vendinger, at de har en bekymring for, at min infektion kan have bredt sig til nogle huler eller celler, som jeg erindrer blev kaldt sibenceller (sikkert forkert stavet), og dette kan udgøre en risiko for, at betændelsen kan gå videre til hjernen. Da undersøgelsen viser, at der ikke er infektion i kæbehulen, bliver jeg derfor omgående henvist til akut MR-scanning. Billederne skal vise, om frygten er begrundet. I så fald skal der ske en omgående operation. Jeg oplyses hele tiden om, hvad der foregår. En venlig sygeplejerske følger mig ned til 3. sal, hvor scanningen skal foregå. Alt er parat, så jeg kan komme til med det samme. Bagefter skal jeg kæbescannes, og også dette er forberedt fra ØNH-afdelingen, så jeg går direkte ind og scannes. Herefter følger en undersøgelse af mit øje. Det foregår, ligeledes efter bestilling fra ØNH, i øjenafdelingen, hvor jeg modtages af en venlig og imødekommende sygeplejerske, der får mig placeret og gjort klar. Så kommer overlægen, og han forklarer undervejs i undersøgelsen, hvad han foretager sig - sagligt og på en gemytlig måde. Undersøgelsen viser, at der ikke er betændelse i bløddelene bag øjet, og inden jeg går, siger overlægen med et glimt i øjet: Sig til dem på 5. sal, at øjenlægen er tilfreds. Så ved de, hvad jeg mener. Forinden har han vist mig en instruktiv planche og berettet om, hvad han har undersøgt. Billederne fra scanningerne og øjenlægens melding får den akutte bekymring til at falde på 5. sal. Det bliver dog besluttet, at man ønsker at holde mig i kort snor og følge udviklingen lidt tættere. Derfor vil man indlægge mig. Det er lidt en streg i regningen, da jeg havde regnet med at køre hjem igen. Venligt, men bestemt, får jeg at vide, at mit ønske om at køre min bil hjem og så komme igen, ikke kan imødekommes. Dog får jeg lov til at flytte min bil til en sikrere parkeringsplads. Afblæsningen af en akut operation betyder dog heldigvis for mig, at jeg må få noget at drikke og spise. Herligt efter lang tids faste. I en lind strøm følger efter indlæggelsen lytten på hjerte og lunger, og der tages hjertediagram og flere blodprøver, ligesom der tages blodtryk. Det hele foregår i en særdeles venlig atmosfære og af kyndige og velmenende læger og sygeplejersker. Det hele er dog ganske overvældende for mig, der aldrig tidligere har været indlagt på et sygehus. Som min kontaktsygeplejerske siger: Du får hele den tyrkiske musik, og så bare på en halv dag. Og det skal jeg da lige love for. Inden denne dag har jeg kun stiftet bekendtskab med... Fortsættes side 9 8 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge 12-13, 2008

9 Et døgn på Regionshospitalet Viborg Legat for sygeplejersker Ph.d.-stud. søges Et døgn på Regionshospitalet Viborg - fortsat fra side 8 sygehuses skadestuer i forbindelse med begyndende optræk til blodforgiftninger i forbindelse med insektstik. Det har jeg imidlertid været beriget med i rigt mål helt fra min tidlige barndom. Resten af eftermiddagen og aftenen går med at vente. Tiden benyttes til en gåtur rundt omkring sygehuset. Kunstforeningens udstilling med Nuriths billeder beses. Fine tegninger og grafik. Også et besøg i netcaféen bliver der tid til. Herefter hvile. Lørdag først på eftermiddagen er mit sygehusbesøg forbi, og jeg kan køre hjem igen. Besøget har vist mig, at alt fungerer velsmurt, og at alt foregår med et smil, selv om der ind imellem ser ud til at være meget travlt. Besøget har dokumenteret, at når det virkelig gælder, så er der klarhed, styring og organisering. Også at en akut situation går forud for andet og behandles hurtigt, professionelt og med tanke på den person, det hele drejer sig om. Tak for oplevelsen til alle, jeg havde kontakt med, og tak for besøget. Regionshospitalet Viborgs legat for sygeplejersker Legatets formål er at yde økonomisk støtte til ældre sygeplejersker, som har været ansat ved Regionshospitalet Viborg. Uddeling sker efter indstilling fra hospitalets overlæger eller oversygeplejersker. Legatportionernes størrelse og antal fastsættes endeligt af bestyrelsen. Ansøgning med relevante oplysninger indsendes inden den 1. maj 2008 til: Regionshospitalet Viborg ledelsessekretariatet postboks Viborg. Ph.d.-studerende søges Medicinsk afdeling medicinsk gastroenterologi Medicinsk afdeling søger en ph.d.-studerende til projektet Tyndtarmens lægemiddelomsætning med forventet start i løbet af 2008 eller Kortfattet projektbeskrivelse (på engelsk) kan ses på hjemmesiden asp eller bestilles i informationsafdelingen, lokal 2593 eller Der er aktuelt mulighed for at søge kortvarigt stipendium i 2008 til forberedelse af ph.d.-forløb (ansøgningsfrist 25. april se dk - Sundhed - Forskning - Region Midtjyllands sundhedsvidenskabelige forskningsfond - Ledige midler). Med venlig hilsen legatbestyrelsen Yderligere oplysninger fås hos overlæge Vibeke Andersen, medicinsk afdeling, tlf eller Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge 12-13,

10 Nye social- og sundhedsassistentelever Nye social- og sundhedsassistentelever Hold november 2007 (billede 1-2 af 3) Ansat på Regionshospitalet Skive: Forrest: Nicoline F. Andersen, M2141; Louise Christensen, M2141. I midten: Karina Larsen, M2121; Jørgen C. Hornum, M2151; Lis Skaarup, M2151; Belinda D. Andersen, N2041. Bagest: Mai B. Larsen, N2041; Dorthe V. Nees, N2041. Ansat på Regionshospitalet Viborg: 1. række: Annika Lund Egeberg, K11-1; Sine Malene Lysgaard Eriksen, K11-1; Lone Astrup Christensen, V række: Maryia Zhuk Sørensen MMA; Bettina Værum Provst, M12-2; Camilla Kjøller Larsen, M række: Sophia Amiry Moeskjær, M13-1; Majbritt Dølby Nielsen, M række: Sara Mendez Da Costa Lima, M13-3; Maja Laursen, M13-3. Fraværende: Marie Rode Sennels, MMA. 10 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge 12-13, 2008

11 Nye social- og sundhedsassistentelever Ny personalehåndbog Nye social- og sundhedsassistentelever Hold november 2007 (billede 3 af 3) Ansat på Regionshospitalet Viborg: 1. række: Tanja Tang Petersen, Ø05; Majbrit Jensen, N09; Malene Refsgaard Jensen, R række: Pernille Grandjean, R22; Golshin Gaf, T08; Andrea Irgens- Møller, T række: Lotte Knudsgård Jakobsen, T10,1; Hanne Grønbjerg, T række: Sara Ejdrup Hansen, T10-3; Linette Dahl Andersen, U08. Personalehåndbogen i ny udgave Den lille grønspætte-bog med praktiske personaleoplysninger er netop udkommet og er på vej ud til samtlige ansatte. Indholdet er ajourført, og indpakningen er tilpasset regionsdesignet. Udviklingen går dog så hurtigt, at nogle informationer uundgåeligt vil blive forældede, inden næste udgave kan trykkes. Håndbogen vil derfor også kunne findes i en elektronisk udgave på hospitalets hjemmeside, hvor den så vidt muligt vil blive holdt ajour. Ændringer i forhold, som beskrives i håndbogen, bedes derfor meddelt til informationsafdelingen, som også gerne tager imod forslag til nye opslag (lokal 2594). Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge 12-13,

12 Nyt fra registreringskoordinator Birtha Thorsager Økonomi- og planafdelingen Registreringskoordinator Nyheder Marts Sidst udsendte nyhedsbrev: Årsskiftet 2007/2008 Afslutning af ambulant udredningskontakt Det er meget vigtigt at afslutte den ambulante udredningskontakt før oprettelsen af en indlæggelseskontakt for samme sygdom, også selvom patienten efterfølgende skal fortsætte i ambulatoriet. Hvis den ambulante udredningskontakt står åben under indlæggelsen, kan venteforløbene ikke kobles (F2008, afsnit 3.3.8). Opkvalificering af kontaktens diagnoser og tillægskoder ved slutregistrering Der vil ikke altid på tidspunktet for epikriseskrivningen og slutregistreringen være fremkommet svar på undersøgelser, der skal afklare diagnosen. Et eksempel er patologisvar, der bekræfter mistænkt malignitet, der tidligere er registreret som "obs. pro". Et andet eksempel er et patologisvar eller et billeddiagnostisk svar, der justerer udbredelsen af allerede registreret malign tumor, hvor den registrerede TNM-tillægskodning på baggrund af de nye oplysninger ikke er korrekt. I disse tilfælde skal slutregistreringen opdateres, når svarene er fremkommet, således at LPR afspejler det for kontakten korrekte diagnostiske billede og således, at anmeldelsen til Cancerregisteret er komplet og korrekt. Hvis kontakten har været indberettet, foretages genindberetning, der overskriver det tidligere indberettede i LPR. Dette gælder også for indberettede kontakter, der tidligere er afsluttet ved patientens død, men hvor efterfølgende svar eller andre oplysninger medfører revision af det indberettede (F2008, afsnit ). En patient er færdigbehandlet i stationært regi, når patienten ud fra en lægelig vurdering kan udskrives, dvs. når behandlingen er afsluttet, eller indlæggelse ikke er en forudsætning for den videre behandling. Registrering af færdigbehandlede patienter Patienterne vil enten blive udskrevet umiddelbart efter færdigbehandling eller være fortsat indlagte efter færdigbehandling, fordi de venter på en plejehjemsplads, foranstaltninger i hjemmet eller lignende. Registrering af patienterne som færdigbehandlede er kun nødvendig, hvis patienten ikke udskrives umiddelbart i forbindelse med, at patienten vurderes færdigbehandlet, jf. ovenstående definition (AWA1). Patienter, der er registrerede som færdigbehandlede, og som for eksempel venter på tilbud om en plejehjemsplads,... Fortsættes side Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge 12-13, 2008

13 Nyt fra registreringskoordinator Birtha Thorsager Nyhedsbrev fra registreringskoordinator Birtha Thorsager - fortsat fra side 12 vil i venteperioden kunne risikere enten at få tilbagefald i forhold til den diagnose, som patienten er indlagt for, eller at få en ny lidelse, hvor sygehusindlæggelse er påkrævet. Patienten vil efter dette tilbagefald eller lignende ikke længere skulle betragtes som færdigbehandlet (AWX1). AWA1 - Færdigbehandlet i stationært regi AWX1 - Ikke færdigbehandlet i stationært regi Kommunerne skal medfinansiere egne borgeres forbrug af sundhedsydelser, og afregningen sker ud fra registreringerne. Efter temamødet vedrørende registrering af kræftpakker i regionshuset 10. marts 2008 kan der være behov for at se eksempler på, hvordan registreringen skal foregå i praksis. Det bliver der mulighed for på følgende tidspunkter: Registrering af kræftpakker Viborg, lokale 22: mandag den 31. marts 2008 kl Viborg, lokale 21: torsdag den 3. april 2008 kl Skive, lokale 2401: tirsdag den 1. april 2008 kl Tilmelding på mail til senest den 25. marts Afslået behandlingstilbud Alle henvisninger i ventegruppe 3 har default registreret "afslået behandlingstilbud". Hvis patienten ønsker at benytte sig af tilbuddet, afsluttes henvisningen til AO (omvisiteret til andet sygehus), og datoen for afslået behandlingstilbud slettes automatisk. Ventegruppe 3 bør således være beviset på, at vi ikke kan behandle patienten inden for 1 måned, og at patienten har fået tilsendt besked om evt. kortere ventetid på andre sygehuse. Takstbærende ambulante procedurekoder Mappe med oversigt over takstbærende ambulante procedurekoder 2008 kan lånes hos Birtha Thorsager. Nyt afsnit Gastroenterologisk dagafsnit 0467 er oprettet pr. 1. marts Afsnittet er indrettet på M12-3. Eventuelle henvendelser kan ske på eller telefon: Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge 12-13,

14 Nyt fra billeddiagnostisk afdeling Ingen planlagte BDApatienter 3. april Billeddiagnostisk afdeling holder lige en reminder: BDA i Viborg er aflåst i perioden kl temadag torsdag den 3. april 2008 Der er derfor lukket for al planlagt booking denne dag. Vi vil opfordre alle til at se billederne på Magic Web i egen afdeling i stedet for at besøge os i nattens mulm og mørke, hvor du skal anvende en K-nøgle for at komme ind i afdelingen. Viborg-afsnittet vil være bemandet med vagthold henvendelse som i normal vagtperiode Kjellerup-afsnittet holder kun det åbne ambulatorium åbent Skive-afsnittet holder det åbne ambulatorium åbent samt et vagthold til akutte opgaver. Venlig hilsen afdelingsledelsen, BDA Vores vagthold har ikke 88-koder, men mobiltelefonnumre: Vagthavende radiograf/røntgensygeplejerske: 2339 Vagthavende læge: 2939 (lægen har boligvagt, så hvis der ikke svares, kan der ringes til telefonomstillingen). Venlig hilsen BDA i Viborg Bliv godt klædt på til vagten! Uddannelsesdag for turnuslæger tirsdag den 4. april 2008 Billeddiagnostisk afdeling, Viborg Langt de fleste patienter bliver røntgenundersøgt ved indlæggelsen, og ofte er det yngste læge, der vurderer disse akutte undersøgelser. Føler du dig ordentligt klædt på til vagten? Via en masse eksempler og cases er målet at udruste de yngste læger med værktøjer til at tage stilling til de hyppigst ordinerede røntgenoptagelser, specielt med fokus på de akut behandlingskrævende tilstande. Derudover vil der være en kortere introduktion til de øvrige modaliteter på en billeddiagnostisk afdeling: CT, MR, UL, m.m. Tilmelding sker via til sekretær for afdelingsledelsen Susanne Hjorth: med angivelse af navn, ansættelsesafdeling og dato for start på turnusansættelsen. Ansøgningsfrist mandag den 24. marts. Venlig hilsen BDA i Viborg 14 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge 12-13, 2008

15 Kursustilbud fra Region Midtjylland Kursustilbud fra Region Midtjylland HR, efter- og videreuddannelse, : It-kurser Reference Manager: Kom godt i gang i Viborg. Kurset er nyt og henvender sig til læger, sygeplejersker, lægesekretærer, forskningsmedarbejdere og andre, der er involveret i den praktiske udarbejdelse af videnskabelige artikler. Tilmeldingsfrist Tilvalgsmoduler til lederudviklingsforløbene Personalejura: i Silkeborg. Tilmeldingsfrist MedarbejderUdviklingsSamtalen: i Århus. Tilmeldingsfrist Appreciative Inquiry AI: En anerkendende eller værdsættende tilgang og i Viborg. Tilmeldingsfrist Lean Light: Introduktion til rollen som katalysator 19. og internat; og eksternat, i Horsens. Tilmeldingsfrist Sundhedsfaglige kurser Efteruddannelse for radiografer og røntgensygeplejersker: Digital radiografi 29. og i Århus. Tilmeldingsfrist Kvalitetssikringsarbejde i radiologisk afdeling: Efteruddannelse for radiografer og røntgensygeplejersker, der har arbejdet i specialet i minimum tre år. Kurset afholdes i Århus. Tilmeldingsfrist Andre kurser Patienters rettigheder i Århus. Tilmeldingsfrist Tal frit frem 5. og og i Århus. Tilmeldingsfrist Den nye sundhedslov i Viborg. Tilmeldingsfrist Tal og talforståelse i Viborg. Tilmeldingsfrist Se indholdet af de enkelte kurser på HR, fysisk arbejdsmiljø, : Nu er det muligt at tilmelde sig de arbejdsmiljøuddannelser, der afholdes i Formålet med uddannelsen er, at deltagerne lærer, hvordan sikkerhedsgruppen i praksis og i samarbejde med andre kan medvirke til at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Uddannelsen skal sikre, at medlemmerne af sikkerhedsgruppen får den fornødne viden om og metoder til at varetage sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver. Tilmelding til uddannelsen skal ske senest 4 uger efter valg/udpegning, og uddannelsen skal være gennemført senest 8 måneder efter valg/udpegning. Læs mere på hjemmesiden. Der er ledige pladser på kursus 28003, der afholdes 8.4, 9.4., 10.4., 6.5. og i Holstebro. Tilmeldingsfrist Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge 12-13,

16 Tak for opmærksomheden Flyttedag Skiftedag Tusind tak for opmærksomheden ved mit 40-års-jubilæum. Tak for det store fremmøde, for gaver, taler og sang. Den dag vil jeg altid mindes med glæde. Afskedsreception med foredrag Efter 34 år i de medicinske afdelinger har lægesekretær Else-Marie Dalberg ladet sig lokke af efterlønnens lyksaligheder. De bedste hilsener fra Jytte Friis Jensen, N09 I den anledning har vi formået at få en meget erfaren foredragsholder cand.psych. Anette Skriver til at causere over emnet: Ondets rod - en både munter og alvorlig beretning om, hvorledes vi håndterer livet - sygdom, smerter og andre fortrædeligheder - herunder også arbejdslivet. Tid: Torsdag den 17. april 2008 klokken Sted: Lokale 21-22, hovedbygningen 3. sal Et mindre traktement kan ikke udelukkes - alle er velkomne! Med venlig hilsen kardiovaskulær forskning og medicinsk afdelingsledelse Mave-tarmambulatoriet i Viborg er flyttet Mave-tarm-ambulatoriet i Viborg er flyttet sammen med dermatologisk ambulatorium på etage 4 i erstatningsbyggeriet. Sekretærerne i området betjener herefter både dermatologisk ambulatorium og mave-tarm-ambulatoriet. Sekretær Lene Buhl har fortsat lokalnr Sekretær Birgit Jakobsen, lokal 2875, har fortsat plads i medicinsk sekretariat i behandlingsbygningen, etage 6. Fra 1. maj 2008 vil lokal 2875 også blive flyttet til dermatologisk ambulatorium / mave-tarm-ambulatoriet på etage Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge 12-13, 2008

17 Ledige job på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Ledige job Oversigten omfatter de jobannoncer, der er opslået i uge med ansøgningsfrist efter 19. marts Opslagenes fulde ordlyd kan ses på Har du ikke mulighed for at se opslaget på hjemmesiden, kan du bestille et print i informationsafdelingen på lokal 2593 eller Sygeplejerske Medicinsk afdeling AMA (akut medicinsk afsnit i Skive) søger sygeplejerske timer pr. uge fra 1. maj 2008 eller efter aftale. Afsnittet modtager akutte medicinske patienter, primært lunge-, almen- og få hjertemedicinske. Afsnittet er ansvarligt for modtagelse og visitering af alle 112-opkald og bemander skadeklinikken med behandlersygeplejersker. Ansøgning 137 senest 26. marts 2008 med morgenposten. Lægesekretær Medicinsk afdeling Lungemedicinsk afsnit 2151 søger uddannet lægesekretær 37 timer pr. uge fra 1. maj Du skal skrive journalnotater, indkalde patienter, booke og koordinere patientforløb, passe telefoner, håndtere post, forestå cancerregistrering - og være klar til at hjælpe på tværs af det lungemedicinske speciale. De medicinske sengeafsnit flytter på et endnu ikke fastlagt tidspunkt fra Skive til Viborg. Ansøgning 138 senest 27. marts 2008 med morgenposten. er tale om en kombinationsstilling, hvor du dels skal varetage jordemoderfunktionen på svangre-barselsafsnittet (18,5 timer), dels arbejde som jordemoder på fødegangen (resten af ansættelsestiden). Stillingen er uden konsultation. Ansøgning 139 senest 31. marts 2008 med morgenposten. Lægesekretær Neurologisk afdeling Neurologisk afsnit N09 søger lægesekretær 30 timer pr. uge snarest muligt. Vi forudsætter, at du har kendskab til patientregistreringssystemer og er it-kyndig. Ansøgning 140 senest 26. marts 2008 med morgenposten. Bioanalytikere Klinisk biokemisk afdeling Klinisk biokemisk afdeling i Viborg søger to bioanalytikere 37 timer pr. uge til vikariater fra 1. maj 2008 til 30. april Ansøgning 141 senest 26. marts 2008 med morgenposten. Jordemoder Kvindeafdelingen Svangre-barselsafsnittet og fødegangen søger jordemoder 30 (evt. 37) timer pr. uge fra 1. juni Der... Fortsættes side 18 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge 12-13,

18 Ledige job på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Ledige job - fortsat fra side 17 Sygeplejerske Børneafdelingen Børneafsnit B06 søger sygeplejerske 30 timer pr. uge fra 1. maj Afsnittet modtager fortrinsvis større børn med bl.a. neuropædiatriske, endokrinologiske, psykosomatiske og kirurgiske sygdomme. Ansøgning 142 senest 27. marts 2008 med morgenposten. Er du interesseret i et stillingsopslag, som du ikke har mulighed for at se elektronisk på vores hjemmeside, kan du bestille et print af det i informationsafdelingen, lokal 2593 eller Rengøringsassistent Rengøringsafdelingen Rengøringsafdelingen søger rengøringsassistent 37 timer pr. uge fra 1. maj Dit ansvarsområde bliver at udlægge og indsamle uniformer; at udlægge og optælle linned - og at tage mål til personaleuniformer. Ansøgning 143 senest 23. april 2008 med morgenposten. Sygeplejerske Ortopædkirurgisk afdeling Ortopædkirurgisk afsnit T08 søger sygeplejerske 30 timer pr. uge til vikariat 1. maj 2008 til 31. maj Vi forudsætter, at du har lyst til at arbejde med optimeret, accelereret kirurgisk sygepleje i forløb, hvor du følger patienterne for- og efterambulant og under indlæggelse. Ansøgning 144 senest 27. marts Sygeplejerske Medicinsk afdeling Onkologisk-hæmatologisk sengeafsnit M13-1 søger sygeplejerske 32 timer pr. uge fra 1. maj Vi forventer, at du brænder for at arbejde med alvorligt syge og døende kræftpatienter i komplekse patientforløb. Kendskab til specialet vil være en fordel, men ingen betingelse. Ansøgning 145 senest 21. april 2008 med morgenposten. Reservelæge (introduktion) Medicinsk afdeling Medicinsk afdeling i Viborg søger reservelæge til introduktionsstilling 1. maj 2008 til 30. april Ansøgning 146 senest 28. april 2008 med morgenposten. Social- og sundhedsassistent Medicinsk afdeling Onkologisk/hæmatologisk afsnit M13-1 søger socialog sundhedsassistent 35 timer pr. uge fra 1. maj Vi forventer, at du brænder for at arbejde med alvorligt syge og døende kræftpatienter i komplekse patientforløb. Kendskab til specialet vil være en fordel, men ingen betingelse. Ansøgning 147 senest 21. april 2008 med morgenposten. 18 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge 12-13, 2008

19 Kantinemenu i uge 14 (se kantinemenu for uge 13 på bagsiden) Næste intro Kantinen serverer 31. marts - 6. april skop-sommer08.pmd 1. Mandag Anretninger Det lune Det varme Vestkystsalat med grovbrød. Italiensk flute med skinke og ananas. Tarteletter med høns i asparges. Champignonsuppe. Karbonade med kartofler, skysovs og agurkesalat. Hindbærgrød med mælk. Tirsdag Tortellinisalat med grøn peber, oliven og grovbrød. Roastbeefsalat med champignons, haricots verts og flute. Kotelet med løg, peber, champignon, rösti og blandet salat. Legeret suppe med ærter og gulerødder. Paprikagryde med løse ris, asier og råkost. Ymerkoldskål med kammerjunkere. Onsdag Ørredmoussé med rejer, dild, creme fraiche-dressing og flute. Kyllingesalat med ris, ananas, rød peber og grovbrød. Mexicanske wraps med salatmix af iceberg, radisio, rucola og bionda. Minestronesuppe. Farsbrød med urter, kartofler, skysovs og majs. Æblegrød med mælk. Torsdag Maskeret blomkål med skinke. Pebermakrel med krydderdressing, asparges, tomat og flute. Græske frikadeller med græsk inspireret kartoffelsalat. Rosenkålsuppe. Stegt rødspættefilet med kartofler, remouladesovs, citron og råkost. Jordbærgrød. Fredag Valnøddepaté med frisésalat, haricots verts, cherrytomat, lucernespirer og grovbrød. Pastasalat med røget kalkun og grovbrød. Biksemad med rødbeder. Italiensk suppe. Medisterpølse med kartofler, skysovs, asier og rødkål. Lørdag Karbonade med blomkål, gulerødder og kryddersmør. Kold sprængt kam med persillekartofler, legeret sovs og ærter. Pærer med makronfløde. Søndag Kyllingepie med råkost. Bankekød med kartofler, skysovs og haricots verts. Vaniljeis med vafler. Herudover salatbar og smørrebrød. Med forbehold for udsolgte retter. 5. maj 2008 klokken juni 2008 klokken august 2008 klokken 8.00 Næste introduktion for nyansatte afholdes den 1. april 2008 fra kl Herudover vil der blive afholdt introduktion for nyansatte i mødelokale 22 på Regionshospitalet Viborg på følgende datoer: Kursus i patientforflytning for plejepersonale m.fl. holdes på Regionshospitalet Viborg på følgende tidspunkter: Mandag den 7. marts 2008 fra kl samt kl Med venlig hilsen løn- og personaleafdelingen, lokal 2583 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uge 12-13,

20 Kantinemenu i uge 13 (se kantinemenu for uge 14 på side 19) Kantinen serverer marts skop-sommer08_paaske.pmd 5. Mandag Anretninger Det lune Det varme Indbagt rødspætte med rejer, flute og råkost. Lammesteg med kartofler, skysovs og tyttebærsyltetøj. Jordbærgrød med mælk. Tirsdag Tunsalat med æg og flute. Græsk pastasalat med feta, oliven, rucolasalat og flute Bøf med løgsovs, ½ bagt kartoffel og rødbeder. Bøfbourguignon med kartofler og asier. Blommekompot med rugbrødscreme. Onsdag Fiskesalat med rejer, dressing og grovbrød. Chilistykke med kalkun og bacon. Krydret svinekam med bådkartofler og agurkesalat. Oksekødsuppe med kød- og melboller. Kogt oksekød med kartofler, blomkål og frikassésovs. Torsdag Kyllingebryst med champignon, ananas, karrydressing og flute. Ørredtatar med grovbrød. Frikadeller med stuvede grøntsager. Legeret suppe med broccoli og gulerødder. Bøf med stegte kartofler, løgsovs og rødbeder. Hybensuppe med flødeskum. Fredag Tortilla med skinke, rød peber og pikantost. Kyllingesalat Madagascar med grovbrød. Indbagt rødspætte med rejer, råkost og flute. Karrysuppe med ris. Stegt kylling med hvidløg, kartofler, skysovs og råkost. Jordbærshake. Forloren hare med kartofler, rødkål og skysovs. Kvarkfromage med saftsovs. Lørdag Krydderkylling på porrebund med ris. Søndag Rødspættefilet med remoulade, gulerodsråkost og rugbrød. Oksesteg med kartofler, haricots verts, tyttebær og skysovs. Henkogt fersken med ymercreme. Herudover salatbar og smørrebrød. Med forbehold for udsolgte retter. Kantinen i Viborg er åben på hverdage klokken ; klokken og klokken I weekenden og på helligdage er åbningstiden om middagen klokken , og der er lukket om aftenen. Kantinen i Kjellerup er åben på hverdage klokken Kantinen i Skive er åben på hverdage fra klokken I Viborg og i Kjellerup er der mulighed for at benytte smørrebrødsautomat uden for kantinens åbningstider. OBS! Kantinerne tager ikke imod kreditkort. skopet udgives af Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup - dels i trykt version, dels elektronisk på hospitalets hjemmeside: skopet er et internt personaleblad for hospitalets ansatte. Det udkommer hver torsdag. Deadline for indlæg til skopet: Fredag klokken for indlæg til torsdag i næste uge. Redaktion: Informationsafdelingen: Susanne Overgaard (tlf. direkte: , kalder ; e-post: ). Karl Aage Dissing (tlf. direkte: ; e-post: ). Layout-skabelon: Nida Nielsen. Sats: Informationsafdelingen. Foto, hvor intet andet er angivet: Klinisk foto: Lisbeth Justesen (kl ) (tlf. direkte: ; e-post: ). Informationsafdelingen: Nida Nielsen, (tlf. direkte: ; e-post: ). Repro og tryk: Born Grafisk Tryk ApS. Eftertryk med kildeangivelse er tilladt andre hospitalers personaleblade. Vi forventer at blive kontaktet inden omtale i dagspressen.

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Ønsker du at holde dit selskab på Hotel Nørherredhus, har vores køkkenchef udarbejdet flere dejlige menuer du blot kan vælge ud fra.

Ønsker du at holde dit selskab på Hotel Nørherredhus, har vores køkkenchef udarbejdet flere dejlige menuer du blot kan vælge ud fra. SELSKABSMENU Ønsker du at holde dit selskab på Hotel Nørherredhus, har vores køkkenchef udarbejdet flere dejlige menuer du blot kan vælge ud fra. Maden er veltillavet af friske råvarer. Du er altid velkommen

Læs mere

Det Rullende Køkken. Menukort 2015. God fornøjelse. Vi har sammensat nogle dejlige menuer til fornuftige priser. Med Venlig Hilsen

Det Rullende Køkken. Menukort 2015. God fornøjelse. Vi har sammensat nogle dejlige menuer til fornuftige priser. Med Venlig Hilsen M Det Rullende Køkken Menukort 2015 God fornøjelse E N U K O R T Vi har sammensat nogle dejlige menuer til fornuftige priser. Menuerne er som altid meget gennemtænkte, og håndværket er i orden. Vi håber

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Region: Syddanmark Indlagte patienter Ambulante Andel af patienter med kontaktperson på 3. dagen Andel af patienter tildelt Andel

Læs mere

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Hospitalsenheden Vest Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Analyse af arbejdsprocesser i U-kir afdeling Regionshospitalet

Læs mere

Mandag d. 20. juli 2015

Mandag d. 20. juli 2015 Mandag d. 20. juli 2015 Fiskefrikadelle med persillesovs, børstede kartofler og grøntsagssymfoni Orientalsk karrygryde(kalv, løg, peber, ananas, bambus og kokos), kartoffelmos og grøntsagssymfoni Fiskefrikadelle

Læs mere

Eddie s kød. mad med mere. Glumsø www.eddieskod.dk

Eddie s kød. mad med mere. Glumsø www.eddieskod.dk mad med mere Glumsø www.eddieskod.dk 57 64 66 29 Receptions buffet (min. 25 personer) Hjemmerøget kogt skinke med æggestand Fransk urtekrydderpaté Hjemmekogt flæskerullepølse med løg, sky og italiensk

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Menukatalog. - mad gør glad. Sovsen fra Svendborg - en fond med kraft og smag..! Madservice a la carte fra det gode madhus

Menukatalog. - mad gør glad. Sovsen fra Svendborg - en fond med kraft og smag..! Madservice a la carte fra det gode madhus Menukatalog - mad gør glad Sovsen fra Svendborg - en fond med kraft og smag..! Madservice a la carte fra det gode madhus Start d. 4. oktober 2010 - Uge 40 Slut d. 9. januar 2011 - Uge 1 KÆRE KUNDER Gitte

Læs mere

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne Amager Generalforsamling Onsdag den 22. april kl. 18.00 Postkassen Amager Landevej 71 2770 Kastrup Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf.

Læs mere

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad.

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. catering conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. Vi har igennem en periode leveret en smule mad ud af huset. Det syntes vi, at vi er blevet så gode til, at vi gerne vil gøre noget mere

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad.

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. catering conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. Vi har igennem en periode leveret en smule mad ud af huset. Det syntes vi, at vi er blevet så gode til, at vi gerne vil gøre noget mere

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Traditioner gennem Generationer

Traditioner gennem Generationer MAD UD AF HUSET - RAMMEN OM DIN FEST - VÆRELSER Traditioner gennem Generationer HARBOØRE HOTEL HOTEL I MERE END 100 ÅR Velkommen på Harboøre Badehotel Sådan var Harboøre Hotel tidligere kendt - ikke kun

Læs mere

EN RET GO FROKOST. Spidskåls slaw, revet squash, orangemarinerede selleri i tern, peberfrugt, broccoli og honning dyppet bananchips

EN RET GO FROKOST. Spidskåls slaw, revet squash, orangemarinerede selleri i tern, peberfrugt, broccoli og honning dyppet bananchips Frokostmenu A uge 45 Mandag Koteletter bagt med tomat panade, parmesan og rasp Stuvet spinat, kål og kartofler tilsmagt med citron og krydderurter Røget makrel med æggestand og salater Puy Linsesalat med

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Nr. 6 27. maj 2015 Kom til åbent fælleshus i Vangkvarteret! Torsdag den 28. maj fra kl. 14.00-16.00 Fælleshuset, Agervang 24A Kl. 14.00-16.00 - Kom og mød Vangkvarterets

Læs mere

SuperBrugsen Hvalsø MAD UD AF HUSET

SuperBrugsen Hvalsø MAD UD AF HUSET lidt ud over det sædvanlige MAD UD AF HUSET MENUER BUFFET SMØRREBRØD SuperBrugsen Hvalsø Skolevej 1 4330 Hvalsø Delikatessen tlf. 4646 1513 Forretter: (minimum 8 kuverter) Tunmousse med salat, rejer og

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

Mad ud af huset 2015

Mad ud af huset 2015 Mad ud af huset 2015 Forretter (Min. 10 couverter) 01 Røget laks i wrap med pikantcreme og salat... 39,- 02 Tunmousse på sprødt salat med rejer... 39,- 03 Hønsesalat på ananasring med bacon... 39,- 04

Læs mere

Stor sal. Restaurant. Lille sal. Festmenuer

Stor sal. Restaurant. Lille sal. Festmenuer Stor sal Lille sal Restaurant Festmenuer www.friendsnordborg.dk Tlf. 73 63 10 10 / 24 83 90 85 p.g. jan. 2015 Festmenu 1 Forret Tarteletter med høns i asparges Hovedret Buffet med 3 slags kød: Helstegt

Læs mere

Vejledning til epilepsikirugisk forløb i børneambulatoriet

Vejledning til epilepsikirugisk forløb i børneambulatoriet Vejledning til epilepsikirugisk forløb i børneambulatoriet Booking Det er professor Peter Uldall der er kontaktlæge for de børn der henvises til, og er under, udredning i epilepsikirurgisk regi her på

Læs mere

Slagter Kirkeby. Mad ud af huset Buffeter Forretter og supper Hovedretter Desserter Frokostretter Mødemiddag Pølseborde Smørrebrød

Slagter Kirkeby. Mad ud af huset Buffeter Forretter og supper Hovedretter Desserter Frokostretter Mødemiddag Pølseborde Smørrebrød Slagter Kirkeby 97 35 00 78 Mad ud af huset Buffeter Forretter og supper Hovedretter Desserter Frokostretter Mødemiddag Pølseborde Smørrebrød Buffeter Den moderne slagterbutik med mere på menuen mad med

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Ortopædkirurgisk afdeling E afsnit E5 og E6 ÅRHUS SYGEHUS, NØRREBROGADE. ORTOPÆDKIRURGISK afdeling E.

VELKOMMEN TIL. Ortopædkirurgisk afdeling E afsnit E5 og E6 ÅRHUS SYGEHUS, NØRREBROGADE. ORTOPÆDKIRURGISK afdeling E. ORTOPÆDKIRURGISK afdeling E AFSNIT E5 og E6 Tlf: 8949 4146 VELKOMMEN TIL Ortopædkirurgisk Afdeling Afsnit E5 og E6 Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 10/2008-0299 Ortopædkirurgisk afdeling

Læs mere

Menukort. - Mad ud af huset - Kystvejen 25 9690 Fjerritslev Telefon: 9821 7150 Mail: recep@roennes-hotel.dk www.roennes-hotel.dk

Menukort. - Mad ud af huset - Kystvejen 25 9690 Fjerritslev Telefon: 9821 7150 Mail: recep@roennes-hotel.dk www.roennes-hotel.dk Menukort - Mad ud af huset - Kystvejen 25 9690 Fjerritslev Telefon: 9821 7150 Mail: recep@roennes-hotel.dk www.roennes-hotel.dk Forretter** Klar suppe med urter, kød- og melboller* 45,- Flødelegeret aspargessuppe

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

råvarer halv råvarer, råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen

råvarer halv råvarer, råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen atur råvarer halv halvfabrikata, helfabrikata råvarer, HEL råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen udgivet af økonomaforeningen

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

Information om indkvartering i forbindelse med klinikophold

Information om indkvartering i forbindelse med klinikophold Information om indkvartering i forbindelse med klinikophold Indkvartering Dette er en oversigt over de indkvarteringsmuligheder, der eksisterer i forbindelse med klinikophold uden for pendlermulighed.

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation Frokostmenu A uge 38 Mandag Soya og hvidløgs marineret svinefilet, stegt med solsikke crumble og krydderurter Cremede hvedekerner med fløde parmesan, porrer, squash og bagte peberfrugter Fransk landpostej

Læs mere

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET FAKTA OM LANDSSYGEHUSET Mission Landssygehuset yder sundhedstjeneste på højt fagligt niveau. Vi skal udvikle og uddanne vores medarbejdere og understøtte forskning Vision Patienten er i centrum Medarbejderne

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Landslagteren. v/tom Munkholm

Landslagteren. v/tom Munkholm Landslagteren 62 61 06 30 75 81 52 03 Smørrebrød Hjemmelavet pålæg.... kr. 28,00/32,00 Sandwich 2-lags... kr. 22,00 Sandwich, 3-lags.... kr. 30,00 Franskbrød med ost eller rullepølse.... kr. 28,00 Luksus

Læs mere

HOVEDGADEN 49 8410 RØNDE Tlf: 86371544-lokal 3 Mail: 075024@superbest.dk. Velkommen til delikatessen I Superbest Rønde

HOVEDGADEN 49 8410 RØNDE Tlf: 86371544-lokal 3 Mail: 075024@superbest.dk. Velkommen til delikatessen I Superbest Rønde HOVEDGADEN 49 8410 RØNDE Tlf: 86371544-lokal 3 Mail: 075024@superbest.dk Bestil venligst 2 dage før De skal bruge det. Ring og få en snak med os i delikatessen. Velkommen til delikatessen I Superbest Rønde

Læs mere

EN RET GO FROKOST. Revet gulerod, melon, revet squash, blomkålsbuketter, cherrytomater og krydder croutons

EN RET GO FROKOST. Revet gulerod, melon, revet squash, blomkålsbuketter, cherrytomater og krydder croutons Frokostmenu A uge 25 Mandag Tirsdag Onsdag Koldskål Torsdag Fredag Fredagssødt Kyllingebryst i eksotisk karry/mango sauce, sprøde sommer grøntsager og friske krydderurter (1 stk. pr. prs.) Lune hvedekerner

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland. ikkert atientflo

2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland. ikkert atientflo 2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland ikkert atientflo Styregruppe : Maj-Britt Skovdal & Jane Lerke Susanne L Friis Jens Tingleff Poul Mossin Søren M Madsen Jesper

Læs mere

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud).

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud). Referat af bestyrelsesmøde den 1. april 2008 hos Ågot 1: Indkomne sager til Selskabet 2: Økonomi 3: Oprettelse af legat/rejsepenge 4: Næste årsmøde 5: Anbefalinger af udredning af recurrensparese 6: Tidligere

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Patientens behov kommer først Vi skaber resultater gennem samarbejde Fremtidens sundhedsvæsen i Region Midt Skive Lemvig Holstebro Gødstrup Struer Ringkøbing- Skjern Herning

Læs mere

Salads & Snack menu. Bistro Box Kylling, Bulgur & Hummus. Bistro Box Tapas Box. Bistro Box Ost, Frugt & Snack Box. Bistro Box Junior Box

Salads & Snack menu. Bistro Box Kylling, Bulgur & Hummus. Bistro Box Tapas Box. Bistro Box Ost, Frugt & Snack Box. Bistro Box Junior Box Bistro Box Kylling, Bulgur & Hummus Stegt Kylling, Bulgur, Grov Hummus, Kalamata Oliven, Tyrkisk Brød Bistro Box Tapas Box Italiensk Salami, Spansk Chorizo, Røget Skinke, soltørret Tomat, Kalamata Oliven,

Læs mere

Fest på Bindslev Hotel - lækker mad og god betjening. Mad ud af huset - leveret lige til døren!

Fest på Bindslev Hotel - lækker mad og god betjening. Mad ud af huset - leveret lige til døren! Fest på Bindslev Hotel - lækker mad og god betjening & Mad ud af huset - leveret lige til døren! Forretter Røget lakserose m. stuvet spinat samt flutes 61 kr. Dampet laks m. marinerede urter, rejer og

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Madpakker til unge unge

Madpakker til unge unge Hvorfor Madpakker til unge unge Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Når man spiser sundt gavner det helbredet, man får mere energi og en bedre koncentrationsevne

Læs mere

Landslagteren. www.slagteren-paa-moellevej.dk tlf. 97 92 07 32

Landslagteren. www.slagteren-paa-moellevej.dk tlf. 97 92 07 32 Landslagteren 62 61 06 30 www.slagteren-paa-moellevej.dk tlf. 97 92 07 32 Smørrebrød 3 flade madpakke Pr. bakke....kr. 30,00 Snitte Pr. stk.....kr. 13,00 Håndmad Pr. stk.....kr. 19,00 Smørrebrød uspecificeret

Læs mere

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling Patientinformation Pacemakeroperation Velkommen til Vejle Sygehus Hjertemedicinsk Afdeling 1 2 Information om pacemakeroperation Hvorfor pacemaker? Pacemakerbehandling anvendes ved: langsom puls som følge

Læs mere

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU Skal du i gang med din egen husholdning for første gang i forbindelse med enten studie, uddannelse eller arbejde? Så har du her den korte lyn guide til, hvordan du let kommer i

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

nyhedsbrev I eventyrlandet Røntgenafdelingens - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen.

nyhedsbrev I eventyrlandet Røntgenafdelingens - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen. Røntgenafdelingens nyhedsbrev Nr. 01 maj 2015 - Nyhedsbrev om lidt af hvert I eventyrlandet - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen. - I eventyrlandet -

Læs mere

Øjenambulatoriet. Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR

Øjenambulatoriet. Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR Øjenambulatoriet Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR Næstved Sygehus Øjenhuset, - afdeling grå stær19 - grå stær Sengeafdeling Hvad er grå stær? Hornhinde Regnbuehinde Syns nerven Den gule

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 Sag 89/2012 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere instans

Læs mere

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2.1. Palliativt Team 2.2. KOL Team og iltsygeplejerske 2.3. ALS Team 2.4. Pædiatrisk tilsyn af handicapinstitutioner 2.5. Mobil Bioanalytiker 2.6. Hjemmedialyse Team 2.7.

Læs mere

Praktisk patientinformation

Praktisk patientinformation Praktisk patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Indhold Find vej.................................... 5 Parkering................................ 5 Ophold uden indlæggelse........................

Læs mere

BRUNCH. - også ud af huset

BRUNCH. - også ud af huset lille Odinshøj Spiseri * Lille Odinshøj 1 * 3140 Alsgårde BRUNCH - også ud af huset Der er to forskellige modeller for afholdelse af bruncharrangementer på Lille Odinshøj Priserne er udelukkende for menu

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Forberedelse teamet fra Horsens Vores forbedringsteam er: Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Plastisk Organiske Grupper

Plastisk Organiske Grupper Plastisk Organiske Grupper Udviklings- og kvalitetskoordinator, radiograf Annette Meyer Balle Diagnostisk Center, Universitetsklinik for innovative patientforløb annette.meyer.balle@midt.rm.dk Et redskab

Læs mere

Menuer 2015 CAMPING CAFEEN

Menuer 2015 CAMPING CAFEEN Menuer 2015 CAMPING CAFEEN MARTS Fredag d. 20. Lørdag d. 21. Fredag d. 27. Lørdag d. 28. Forloren hare m/kartofler, fløde sauce og tyttebær Ribbensteg m/tag-selv tilbehørsbar Herregårdsbøf med tag-selv

Læs mere

Sommerferietiden er ved at være slut for de fleste af os

Sommerferietiden er ved at være slut for de fleste af os Nyhedsbrev Nr. 18 den 13. august 2015: Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Sommerferietiden er ved at være slut for de fleste af os Den forfriskende vind tilsat et stænk sol har sørget for fornyet energi i

Læs mere

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland.

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Lemvig Kommune og formand for Sygeplejeetisk Råd

Læs mere

Bygning klar J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Bygning klar J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Side 1 af 6 Hjertemedicinsk, etape 2 HJ 2014.10 Flytning af resterende del af Hjerteafdeling, THG til SKS Børneafdeling - etape 1 HJ 2014.12 Eksisterende Børneafdeling samles i bygning L, mens ombygning

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Hermed følger vores forslag til mad ud af huset. Vi håber, at forslagene vil falde i Deres smag.

Hermed følger vores forslag til mad ud af huset. Vi håber, at forslagene vil falde i Deres smag. MAD UD AF HUSET FRA JERSIE FORSAMLINGSHUS Tak for Deres henvendelse. Hermed følger vores forslag til mad ud af huset. Vi håber, at forslagene vil falde i Deres smag. Vi kan sammensætte Deres arrangement,

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

T: 2049 0676. Jacob Ernst Højvangen 15 3480 Fredensborg. www.jacobernst.dk. T: 2049 0676 E: post@jacobernst.dk www.jacobernst.dk

T: 2049 0676. Jacob Ernst Højvangen 15 3480 Fredensborg. www.jacobernst.dk. T: 2049 0676 E: post@jacobernst.dk www.jacobernst.dk T: Hønsesalat & Leverpostej med saltkød O: Spegepølse med pickles & Kalkun T: Rullepølse med løg & Skinke F: Roastbeef med purløgscreme & Æg med tomat T: Salat O: Courgetter, ærter og rugmelspasta F: Grillede

Læs mere

Frokostplus frokostordning

Frokostplus frokostordning Frokostplus frokostordning Frokost+ tilbyder en indbydende og varieret frokostordning med et stort udvalg, som dækker de flestes behov og ønsker. Høj service, gode råvarer og stor variation er det, der

Læs mere

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening Jyllinge JyllingeGundsømagle Jyllinge RoskildeGundsømagle 13 8. årgang 13 13 8. årga Viby Roskilde Gundsømagle Roskilde Viby Viby Roskilde Lokalforening Aktivitetsprogram Roskilde Lokalforening Roskilde

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Menukort for Pension Stenvang. Velbekomme

Menukort for Pension Stenvang. Velbekomme Menukort for Pension Stenvang Velbekomme Kære kunde Stenvang kan tilbyde at holde jeres fest i et hyggeligt lokale med plads til max 65 gæster. Forventningerne er mange, når man skal holde selskab. Vores

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Vi ruller den røde løber ud

Vi ruller den røde løber ud JULEN 2014 Selskaber & arrangementer Vi ruller den røde løber ud Skal du holde fest, reception eller lignende, har vi mødeog selskabslokalerne til dit næste arrangement. Op til 70 couverter. Vi dækker

Læs mere

Vi ruller den røde løber ud

Vi ruller den røde løber ud JULEN 2015 SELSKABER & ARRANGEMENTER Vi ruller den røde løber ud Skal du holde fest, reception eller lignende, har vi mødeog selskabslokalerne til dit næste arrangement. Op til 70 couverter. Vi dækker

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Academy for sygeplejersker Onsdag den 17. og torsdag den 18. juni 2015 PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Invitation Det er os en glæde at invitere til Pfizer Academy 2015 for dermatologiske

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC

Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC Til patienter og pårørende Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Hvor stor er afdelingen? Afdelingen har plads til 20 patienter, fordelt på stuerne 51-61.

Læs mere

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger 5 Forældede behandlingsmetoder og behandlinger uden videnskabeligt grundlag florerer på danske sygehuse. Samtidig dør ca. 4.000 patienter årligt af fejlbehandlinger,

Læs mere

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb:

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb: Hvorfor Madpakker til børn Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Derfor er en god og mættende madpakke og mellemmåltider vigtige. Når det man spiser er sundt

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Aarhus Universitetshospital: Skejby Sygehus, Psykiatrisk Hospital og Aarhus Sygehus. Sammensætning af

Læs mere

julens glæder Julen er for alle, og Salt & Peber Til fælles glæde, til din fest.

julens glæder Julen er for alle, og Salt & Peber Til fælles glæde, til din fest. MAD IND I HUSET FRA79,- julens glæder Samvær og gode ting til ganen. Julen er for alle, og Salt & Peber har noget for alle smagsløg. Til fælles glæde, til din fest. DEN TRADITIONELLE 105,- Salt & pebers

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere