REGISTRATURER BIND 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGISTRATURER BIND 6"

Transkript

1 GODSARKIVER PÅ SJÆLLAND REGISTRATURER BIND 6

2 Indholdsfortegnelse Side Løvenborg 1-90 Marienberg og Snertingegaard Marienborg Marienlyst Merløsegaard Mørkegaard st. - se Toftholm 118 Mørup Ni dløsegaard - se Hellestrup og Nidløsegaard 124 Nordfeld på Møn Nordruplund og Ødemarks godser Nysø Næsbyholm og Bavelse Nørager 167 Odsherreds gods - se under amtstuen 168 Oremandsgaard Ottestrup - se Giesegaard 188 Overberg (Krogstrup gods) 189 Pagterold 190 Petersgaard Rappenborg - se lysager, Rappenborg 195 Ravnstrup

3 J Arkivet i a±m±nucj.^ arkivregistraturer. * &--- /J77' JiXflLusé ^crv-e^irvr^ i 'f 7** LØVENBORG GODS k crv-il+'é-irr^. / / - [m&gl ^ a A j b O ^ i X * ~, ^a^ru^kcrut tcstt - / S T I. B > u., / '/m * / /l > 4 - td n j o 4*~ **s u i. i t, u. U ~ ^ /i/v^ ' - / li- /itt* Vrle-lt*. n U f - t'm "X»~* ti-t*. C U ^.,w-/w - w / - / JY M U U & t e f c & ^ 7 / / / Ikii- nif SU*- n i t ' - n v.?crfu^& a u - & <*. u u < ~ «g& *7 -<f ~ / is ts* O+øi^U* l / / /7 p. ^ jl s ts -C s T L *-* tr ^ v C. f g * * T ^ l l l L - t M l. ifo-cjjsu* sri+ fl. e~h ^ / 7^^ ' /r-//-/773 i?o7-;?3l. t ^ g ^ ^ J u r & L f $ 3 /* 18 7 / Clsn*%.cu**. ^-VtiW'AS-i e-^isl. [ tf /? / 7 * < ^ ^ & e r t c C l i n - ^Q-rC e^coc.. ^ 'crc^s ^aryv"c*lt*-v-c x«e~ -m t S.%k>. T^c(l$Zl?i0(^clt^n)~OL!%t>$ -

4 !. f» ^ f c l y C O k -, ' S U i* ' % I» & J - ^Uv,^*** w cryix l&$~0 -!%(f%* r ^/f/?ti ^*V. Îp5 y\ i/i- à. Jl esv±â*lsrb- ~ 8% i o-iry^\ol*~~r^ V-&&C ï î P^LisyLA,**u*% 19 o t ù h Í U í U Í V ^ ) lsni/ - < - y, / s n t ^ z. ~,. /í/t) i m 4 - t t o i V í C ^ f y ^ r ftoùt-cl C{ ) /&S3 - '* 7 i p i / e n j?o>v-c tviul, i& í f _ $*r<ÿu,tcnr^ :Uícctí- ta*~ cájsjtj!~ ">

5 ronrtsu.'trcrr*. 3 }îufï*si*.f * Qu Ÿ- hi^ixr L /^ ^pc^jry J a!/. s^7&-.. j f ^ U^%oC stv**!,*^ ^ - (jaisfa+p f "* ^ ol *yi+ J - ~ t j y U r C u f (ß.Ouujp^ri) ( ^ u ^ C * 4/ tt- f. í d t. A ^ J..,f c u á l c / f &, P f u c U ^ t U * f. ' ù y r i X i / c ^ f t t6w ^ U U ^ h 3 a * K é. f «Z A + /: ( CUú, *J /+ Ljptàîfj r A u XrtC., sc >-& f. L í U M. J - f ^ «. ÍLúLÁ\ f- ^7* ( * -y. ^ olsé^ ^ ^ Jt^isi^oCsüh J *, ^ 1 1 * * * * * * j ~ t 7A {3uC f- ñú<rúiám\ ^d- ' J *b i / 7/f c ^ ^ v ^ A, A^.^-/7/f / < -7-7-^ ^PP ^4> i! j / &&3J.O**. ^Z&tíf JsilL. ^>t/ U s^c ^j f s&n/^^x 'Ls 4-*~- útu^je^ ±**+01^-^. i cl^xy^ ^jirvt*~j D/u^f c^^y^/:$ aus}4 *~+*Aá~s^ ^ n>v ^t/nzlrcç Jísia~*. >( 4L'c^-C4. 0-Cc dl*st ; /S'il~SZ.

6 ' t C- l~l~7(s - / S S u.l^n, yv^ >^úy n 2 ^y1 CH^f~n o&^a~^<u sk h crv^r Verdit* e^yuy* ^L?-z4 w? à ^ V. à ^ u *fí U^2fí JÍt J fíy Á c u y u. ^ / ^ ^. ^fatctálsétc rpf?? /û? S K gey?/ -UU^St^z &- ^ ey's*rr<-*e& ZLÿ, $ e/ ^C Ce<f f S?. 4*a øt+s ZUzÆs^S', >. /&erx>, l x * ^ a ' * * * f * «r r te fr c K e t* - f< * - * - * o f p ' * ', «* /- /í^txsz. /t ^ er-z &SZ ^p <-*-*& ^SZOt & e * Á. *<<?uen A eré? zpo-gfsa/? Áz i> ? *ÏSC*e^</A j o o / Í A t ^ / ' y -*/2 í~<-/<- / / Æ fía^z c-'f ju S a n*/f' r^ t-^s /' /* f í 't ç* * *-* - «Sa^t^-^Aercz t a'e/ S * -p * <s* r/rff?-r r > k. fè*slc**s*t*> - g & r o / M ^ t /ras e.?xe.,f í o a. ^, * * * ' {ju* et*-<s ) / ^ A i u e A z ^ &Az */-c~ C^ r. sfe-s esz &x^j> 'ía^a^ú Ar-z^^ seo - y^ fíeoc^ y ~ s~& ^ A '?y>'' 'T-weS f*~c*-*~ fíe^c*^.

7 ADKOMSTSOKUI'IENTER OG JORDEBØGER 5 Løvenborg godsarkiv. '/ : Adkomstdokumenter 1 pk. = Anni. Indeholdør smøder, obligationer, domme i og tingsvidner. I Løvenbårg godsarkiv. a Adkomstdokumenter 1 pk. A n m : Indeholder kgl. bevillinger, kontrakter, breve m.m. / $ 7 7 /^cadt. % e *ø<~ccueafag //f a r 11 ** /P'e r-ejiy6 A ' A * %. / S ).../ f & r. Aa^- du. <t*ul4*-?h o-j cn*ui^ /*e/gf -ya.. Z. M t * Ar cft f o u - /yoy.c*/'/' / f é A é r & A Ll å l u S Æ t * 6 r * f / s 'J'Aa.jbet*.

8 kp 6 3. /737 * * ' % cn^r>' ÍTYX^ /yu/l^%c, ørv^sf r c ^ / ' j3^-ytfv» ^V\ fy'yttcsfccpfyíd. - ^ t f / iylcu^, TY- ^ J 'L^CJ&C 'iríji^p >í.o* f (rù^t «I7 J 7 ê^i^çuyt^ o-^ ^ S!>^ Ê*U*ûXsi^, *Z*CLa^ / + /}/ftpz^r ^ < ^LU^ L ^ c?c^t><^f ^^TZU^ 44*U~*L &Cli*+-± 'U^âi-r'^.-jfx. A % / * /<3 >v», y~wia^\ **. o* ^ T&^s Zc ^ *3 - c r ^2^-^Æryw* (^ ^yyi^um%cy^ 0-j ^í/ J sglpí> t ^ e^^útn/vo^i cr^ cbtofx*} ^^Ví-^vfcV3 r3*^<a j *%*\epv^\ Jsr^ p ^ Vl'LovU-*-^ -fv*\ P f v ^ -^yj / <Jy -'^JL$- ^ 7 j7. < $n.r-tst^jrcn^fj ^ crois] m Y.!' / ~7 5*0. (K^, ^ u û ^ a û A ^ i ^4v* Í^íp $f J P^orv-C&L-^ \_&-^/ /$ ^Ztrv ^ ^'Iaax.oC olt^ q '*b&dld\x^ ó^c e^a* L^CJ Zid^CLTcUïyX i / o w vz ^ ^ a Í u m ^ ÄT- 2^u/ / 7 Si) ) }{st. ÏÏasuJù. 3^rz^\ < y //. úy-vz/<. ^. ^ ÑP^oLPf ^LC^o^yt *Av ^ '^tsól&f ^ siz***y> &nrrzzd'u4* ++ <ÿl sa~*su^ <jí ^0 M-73 r w ä^ A^otSc^cjCbí V 3 71p~*óC( C/V* ^ s&a/j*-*c. *^<**»{ Á*n^L 7 ^ylsi\o*. 'JhÿLyn***-^ aj J^lfai o c^ kj^, ^<rro KS ^r d-s. 0.Jbt ÜL ojscx<-^l - Zt/ tj/ ^ 3uc^(. iu* 0*> AA~yi^ t r y ^ < d ^v* O.A'+t.insC!Jb^Msbr sl^ / J k. /2^~^ ous(- /í^^sr^v^ u ) 4 *$cr-o?.

9 'U ^ U j-* r & ^ j^ e U > S I^ T L ^ cu ^ i^ ^ T - J í L ' ' ' L + i^./ ÍL c J v J ^ jp t l^ ^ c n r* e < jy t f \ P. í. L ^ c L r o p ^ e í^ ^ r v..^ ^ S L 'r l ^ Jufas-Z~~D i s crtl > s 4 J 0 J J2«ä -.'T/7/Lc^-t3 i~/y í^jlsu*-±o^ f jßr/jm^ / P ^..J* J*»Á^ c» /i>+~\ c^.g*slsí~a~\ C\-o ->i X s t u ^ f ï % L ;.'?h?. ' í^ i / i'l c > ^ p U ~ y >w* Í úl^ ^ t y ^! S o c ^ -(^ e L c s x &\ o ~ ^ -e h ^ y L ú k U ^ t «*-*> * ~ tx rp ^ c ry f P ^ i^ L ^ á x ^ / ^ 4 i f ø b i s s i j ^ ^ ^ yv ^ P tp c n ^ Á j^ A ro -n P c ^. u x ^ M ^ : w y ^. J3^r^>r^/ ÿipj^êjh^f.. /-S^., ^ ^ 03 tl*4*r fli f i ryu^.. T. JJL. 9'í u X m^ ^ <( ^ e t + r - y + i U p l t / 3 X. \ >+*&+* sl. (Ztjrrfáj cr^ íúcáj je~-rsu^. / & 4. Ptfarcsidrfn, ^ crck h á\ f /*yi m ; 4^r7 *> >'" A ^ 0 S*±. SMJ fáúl y\ /é ^ C ^0T~^ íx 4*<-< ** fysxtyi^jt,^pyv*cç,b*yi*xÿix n, 3 ^ u >*^.ol X ^ ^ 'Z L*c+ZS M^. &\j fá'cúx^ -føx *n^iy++-i~i* 1"A Pcyt^L.J S'U.c aáv *Cs tc-sá^t. t. er\'a-**.c r^++ys/ na~k -e*-r<. i flféoxrl'&*.-&*, > 4*+? ú ~ Z L ^ ^ y S Æèi-^&yTlb yc*^ i ^ ax yi X^y^Scyyi^ S * * * ^

10 <^ßinH^v^crçryy ^crclj 8 foïfi %. 2. J ^ j^v -i. q-p o Ll^ y c ^/Lojty^ '/ts^. bi^ a M <y ál^olü^ ÍT^Ty^zt ^ ±4 *-, e-* ^'dryin ^ V ij ( i 7 / ( ( / t. -. V.., ; _ -, i ^ á^ Í Í y I^j í ^ J CH^ <V. u *.fr & i z>- P ( *J cryi^4^. cn^c^ tn-irt y 'l-c <^<v- ~^ 3 ^ /4L* f. «3y\ ( ck j x ^ Á ^ x cy crvcs* 2^çiu>eJL+ c^ p / ^ ^ \ ftrúf*^ 3 * - ^ 7.J?*-*.f$ > i Q^iru*iLs fccnst^'prr^ fv*~~*e L> *? 0*0^ /*? á / V Zy-ix^.-í«'^ - V7-í~ dtpv&ydrcryn- ^ffxti / i o JStYj uij &vx*~c L^v qajl 9/7/Lé* r^ tmj /T ^ /yt+eí* sj fó/z**n*0 p^ - cnrt i*y*é, Ç/H^ZyÀéc^ fccrusfa^v? fíf. (fr r o^ ø \4^*J% s r Ác *P. f & v+vf -fø ^cy*+c> : j píc jíú*+ h (? + 4f** %*)J/ ^ r x ( fyufóyu^, f y J f - c j*v^~> /t+%* ^*rr sj fyyvjtyi ^^ ^ y^cjáu^c,..'m'úrrc^0* ^ t ^ f r y > * + + & 7?VJ $ í. /&(. I //, ^ q -q U /( 'l/lcl>jsnfi-p 6-^ t] Ÿ^tûLc P&*T7-Co0i**V fø'^ux* r-> W ) ^^~tnr4fr.osi/ioct a w o í^ k P^ns^t^Jr-vr^ +i.ÿj-ÿtl0*rrfi oj 2 o- 06tl4l PokJ JL^ A.»*rr, ^cretas / & {. CL>**+m.: ^IC^Jt-y^ PÉróéT&di Z*. ( 6. Í P U ^ / M. f r u P f i ~ ~ r 7 j / 9 Z > r.

11 9- t Z.. T^ta^yn fåøwtn«**'e?c o^jrv-e^% S-pyj.: 'yyicrotsta-fyt^ '^K ^ 2rr] / & *. Løvenborg godsarkiv. 1731, 1758, 1782, : Diverse landmålingsforretninger og matrikeludskrifter... 1 pk TyT^ ' /9 /6. jo^i^yw 'V* ølf. '^%yz^s c^cr-ui^/asføy^øc d-ts*^u*/rcr\-~si ^croie.. i ^ c r o L i, Cbun*^.: Osi+cidcir^øCt+f Z\ v^l^v^c '*- ** >/L*u^ 4 f tsi 4 + ^ DsLSø Å 4 i~<^'1**<*lj ' / j L. %~ - c*~*~y /i^ccir. cla-t** rj ^ ~*=> CLCd^r ( J ^ '^ j. S^^Ckp(jL^ CLfnv-c/ dh^clr. plvx+^a/ ^ i-tl - 'Va s j ^ ^-ra [ LO 3. / i S4>\ 1 8 b l f. crriij^yuj^ crv-t-r ^AVtf6. (ol*^r *-r 1 -Pr^-!j) cc*nryi*i e^ a^f-+-esv< -o-kj f - ^ X/ ^Srv / jié-r>*as i t b f... : '.. $*++*+ ' ^f/v-e^u^str^ / 7 J ^ oll/utcc/aj' /Las<S "%yl~,eivi*+ ^<u << j <2brfi-å*r>+-^ Tt*.^, *Ao*a %.^ 0-fi*c~ Xf6*-rt^ tt*r & M*t Å ju^ aat+jtéiejjl* J^ di, *4.o -^rtiircf^ t^p $-fij r t *^ /Til, ø a~ s* Løvenborg godsarkiv. /<$, Retssager og domme, 1 pk. Anm: Heri også fæsteforbrydelsesdomme.

12 1 O c.ini^isso. 3 Crft^u.' * 'PttS-vC- í/l%n^k'v^t^r^n, tejlm ^ <J ^'^ -w-'-v-i-'í y* ví. yylo-outci^tx Yy^ iy &> * ^omo^3c^rá^íj, / / Á" i ;n ó-;i f. Cl&Ls ; ék* ~^ ^S^>Y2^4^>oLs^ 'T'Gko^^ ít^#^ ^ juc^o^cl^h^jí c-s /% - &] / 7 Y ^ / # ^^crvc.^j^á^ ' ^4ou $ri)~t*ur?hri *jfgrp^ /ö / 7./ A /??>< ^cryxiilô^ÿ^à^f C ^Y~v^ %^rrjt^) Y^ø*cA> * /fy. % **n 7 rv^^r^v- / *. / //i; / 7 c J ^ U ( V i X n ^ f t ) t lí^úy^i*] í&^y'f / 7 f ~ ~0 L f /73ff, /7 Y / 7 ^ T / ^ ^ f ^ W V ; /7S7 16+ /17o 1 71/lt^^ / ^ 7J^ 771(17 7 Yf/77 f UíaJÍ^ 3l ^crvx^j^rr^ J^ 187)3 z^ k 118Z l]( P M y ntt zjf n*yv7f '787 f 18lt 1 a</ tjclcäkcjl < trm^-cni)' 1 1 > Y, ^v»p ^l'* SrC í~* djjlrceut : J^ryvd^krz^ er^j' 7 Cry-K^ o^ CUdocr^} (TC >AJ IS'Ü, J pf V2 cr^~<1' Lr&*» ^ ^crc^ 7 'S'.

13 » T.' -, /V- / u &. r <r t r J : ')^Lcrc Ap jí -A^K. -my c / ^ ^ <3?r Í3L [ i ï î ] - y - ;/i(. V ' - - y y?. n n / «C ; ~ - Sd. / f r - - / ~ 1 3 / J i / $ * / % A f u ; - - K r /. / n i - - a z -! I ' / f t Z - ' / *.. - / _ - Y. / «7 - / - il i - - W. fsroi / - > _ - W. /83ûi~Z»j3j- - 2 ~ ( l r l i lïo& / - \ : ~ - y r.! 8 U Ù * r fj Z - ( id r i ' l ï / U ï - ^ J - - «2; $ - j ' y /. /*33 / - L ; 2XÎ j ^ - «0 7 - S IÍ / - C i g J l"4< PU. - - S3 r / $ * â. / ' ( «. ) îi.jlf. th / 8 3 n ^ _ k p a - p j / - 7 L?. ^ ^ - - Sf. / - / v / J A n. / C / ^ / - ( y - - Abo.. - / - K î J - - A (H - / m - w. / \ M t / ^ w ). i v y - / ( / y - IS-AA / '[ '/? ) ' - ~.HU\ ÍSA ú C A L / r j(^ ß ) z ~ h j4 / m - ^ / ~(ïo)' " r Q0*.. '* * * 4 ~ b (fi. l -iq-sÿ - ß-U. 3o. ClAU!8S~o. Ä î 7»8.!&Sl fiujt. i.,'ïï3j. - - y í : &rr *uf. 3o. ntl}.# «/ * ' r 7'.- <% 5 1 3J. h~~. SS'SJ.. /&{{$. sn-n z7.3fia//e*j.. / Sty. 8 % ÙLi.ii'G^'totj.. /. jvà. / -5/j ^ 7/-^ 'toÿ / (&!. & f.! Ù î... /- _ i*y?. / ^ F.^r. i/.&ÿ. /**ry. jy$. /fóf/r - - /$ /if&lc */r. / * 7 <? r - rtî^tl /sit'/r-lv'/f* r / ( 3 / / - ( i / - / - ^ 7 / - / / _ / - / - / ^ p*: (7- (7: f7i L7^

14 / M I f't - O l -! -.../? ' * * l í ' V e y / / ^ ~ /?, _ *.. i / *4 / ~r*\ ' I o! **/* : / / _ * * l omim -.. f * ;.! /?*V* / t 'k.lo / /íl /,, - / - // * //ó' i ú! V n - / - / / ;. i 'M y - / -.V 7. M 'K f r / -.'V>, / «?! j w * - /? l V n / - '/.o. énj*csi*j rcnr\ ^ ch^ cljí&ij 1 * "V / 7 ~ IH 1 /m, ^.pyp e*$-fñ^aj Ú]c^/iru^ jlx! < j< p -i rrvj 0 ^cr*o& J < M. n.! $ ny-n ;ík[7 h ')!8*% c i / k. /8 7 1 /r -! - (7 b-) i t f ' / y / - l é 1*/!* -.. h v r '. ; f _ i v. ^ Y Sí i ~! 9 r K n. /.?: /fr** *K. / / l t * V í i!% /<) / : 8 *Vsy - 3j ~ sí '& J / / -* ;» * V * r - 8 A A - ' - / ^ / so, -. - J * * V n. /.-! f * M :-/* h - / /&»* / - *; /fr*v/w*. / - -

15 Løvenborg godsarkiv / /98. Jordebog for baroniet Løvenborgs gods med af - og tilgangslister... 1 bd. 7 '^4 ^ ^ a C. 3 %. CTUaJ '-C b * - u -j r * /*?<?- I %-oy- ( # IL f $ u ~ l $ i l I H / - /

16 Korrespondance. ;l 1té 8 h, -itfr^s cru^r LcLg,o*cul^ ccj± J$-y~C*S-C -!?.+ Sfbi. L^yu. 3'<±yyl^ t ØT, '^*- 4» T'^rcU cv^^ / 8 L3 -^vw j^frv-l^jr-trr^. -fc^i - ^ t("?l&,/fy V» ^ * ir* IlGif-lllQ' Idfp... / ^ /:.,; \ (Pus^Épyu^ ^rl<jc ^ // rj ~ 3/f ~ y ^ J? n i $ ty. J * * ^ J j r * j Wlf+.JcfW. / 7 7 / ^ - /77^ / &<'.... Serv. U l l ^ - l l l S V. -. / -!Zi-, * * t U S V$- llll ^/i ±.,u~*~c cx^tux. en^clu^c^si^v' / '3 / - - _ jfø. l l l iv Y./lfvl% 4. ^ ^ j. / ; ;;".,- - - ntq.'vf,- /7 t S Vy f - - J - / ^ / i /. ro^ C; C n ^e ^ ; ^ ro-k7 r --- c7 ^enc^s m h Vc^S-y^^r &ny~e^ ZiøLs e^ful^d^ 3 'T'C<f-C ^ JL( {1 8 1 l8& % J y^jli^rio^>r %*'&/i.u >C 3fjfaj-L+^i &\'l)sj\ 3 y ^ <s^, ' ylcfnctc^y^. y k, 8 Pi. &.JK. Sol, n i ( p ls7o-lll8yé, # - % $ c l, c l/( ~ H 8 1 ^ i - - V 3., / 7? ^ # - / 7?. P % n 8 r tfr /78d V s $ l. 1 % 7s - iftrv. / tp / i </ *(' / /3o'. 1 2 c,. 4 ^ Pr t C V, t 7 < y ?. l % c n > 1/*- /fro3 % -. * 7 *. 8 '0 5 /% -/$Ø é>ie/(2,(u^ca Ui. U. trw / 3?. y~*.j.. / «i / L/ V<2 O. -l^u+tl. ^ Y4 / f rølty-180 f å s u ^ c &. Q**0**^ td+yu^j.. / / ^// / ^ 7 % *j /*** '&* ++ Uk enr^z/t~ta*j' ^ &p~tc /frol / ' 1*i*yrC f >.^\ Shru^cx^ 3 -

17 1 5 i 8 3 * Iß *51 Pc&j*^ X a ^ ^.jy. ^C nj*e~-4 jl+ '*rc*{j /L/Z &. A ^. J? f / 7. S^tiZf^ c ^ ^jry2s^ / 8*C Kf '$ e- y - y. ' tilu^z^i ^ya //V 1v/1 7! 4-, ^ 8.ÿ-^tÿdi f>u+~j^ Jß^3~p'U<s c/j ^crel, c^ric^j'. 1 ^ S M - / ^ > ^ UÅ. ^ C X ^ f r w c j H * ^ JfroJ^fr <Zfrcv* ~< '/ V ^ /-j, tu. * >. J? f r t. H^-crct^c*^-^ fr* *trr?y / w a ^ V i v. ^ -7 T J <^C> > G -rik * * 1' i i i0//jr' ^ crc^ ^ ^ ~ ^ rr^~é Otcrj^'fr <r-v-*-r ü f r.c±et ~~u^ Jl-rt^-i. ( L-/<*/ *&. $-*3. S'/2, ïficrcltcupx fr^ p*~ ~rr] M ' ~^P~V~e^sL^rçry-)> ^ertu-j. S i$t% i$l$2f &r& *r - -ß-m, V-v c**4~ * ^ Qrfrv^J z&r'., v - j * i-t*. J 3^p *^«rc MS : cn~+ ffy, W 'w4^t*wv^c ^i-^líw ^^WTVVl'c^ ÍT^ ^ f y ^ c ^ e r c h A ^ r f ii^ ï. f > SP«*/** 7-7/. '8 7 7~ / 9f. ^jrfrc û^. ^CrcJs^eryn^GjL&r-e^. J S 1 1 Lî k f r s j 2 l% - - fssi^a-/w/na - - /$ñ!!iæ - $ * 1 Z9/ z - * - / W. / y - / - / y ér. / - {Y&* 2++ *.:,2/jt-y~7 ^2L fr_ -/ frryv S*/ frrt syk^!î û ( Vï' %, /?<? ///

18 hercio 16 I M h / y 0 1 P áyq-^ur rc^-l' L~*ryí ^J ^ o-cf, (ons-e^r<uc <. SÎ>* -*>-C) ' Li> SL( n u - m u 'ù ul^ y t (f ' ^,i~.o í ilrí_clj'''zíy^a/l 'J-m j vc jíy W Pl'U+tufc&J ^r*- j! >tp4 -íryv-ajijú-ra^ <3^6 >V -tfv J! & ñ ( - ) 7 f)\x-«/u-a^<3 S» <-*» *. **'< -> ±+-*<-u-.. ZZ&kÁ*. i (.*.. >T Z/crcA^cr^rtX -r-t-~~:> J^víva.' í rv, Tí^t-i^y^k^^ker^Vlj - p j' / Ci.et-~~+~~,&*- 9 2~c *JLr<t>ÚJ ek~ a X 4 Jlirttr.t i«vk C ~r^jí^farc t' 3 &*+ / Jtù~cL. cuj+kf entier Chi-i-t^JektZku^. ^ /reocof^~<-c% kc fn.s.rvn 4-Trrj l- M i * A i - t M (, % / J U - W í. / S t f " A c - f t o r ^ A ' «' I. «!% iú ÍSZ -! $ i S H 'M i t y a - l$11ll U /. ^ l l o W t - l l o i K, / V lítí'/l- l u í * 1// '3 / '3 - / k V y. j f l f /7 ~ / 7á 3 l / ^ A ' L tz Z ^ r< -. ^ 0 - ^ V r z j «4 v * J w i ^ ^ f í L,! / V,. / Ä Sl U] Løvenborg godsarkiv , Cirkulærekopibog for Vognserup gods, / ±> (a. 1 pk. io^o>e^.-^o-r7, ^crclj, i 771-/7131 ^ é û / ô w - Z/o^rr-^kjtX åv*l~~ trrjj 8 PL.!/ 7 9.T-/SSY J spta <** /77/V-/783 V / % 'n $ 3 V -! 7 i 3 V t - - / ^ P - - ^ 7 r /7?iV - / W Vg - /sk /c* W * /7?? I ^ /**? / & (. / 6 0. L. - J7/. ' /túé>l / - It lo V i - /&( / W. L. - 7/ /s/ô V - is n 'V i /:k ' / GZ. ^ - s/f. V n W n y V i - / 7 k. t &> ' f s n + t -/** '% /7k '3 9.

19 1 7 í&íl!ys"*/ & & $ ^'frí Z u t *?C^c4 f $. (ú>,.(^pj^i^v-oyn-, t^ >crckci*r&«^'s. n m i t p w * l & W '<P, çrypisv*^ 'rf+j! e***-rr4-c~>^ elc **VX^ - - % J b. } ^ crya^-vj cr^cíl^o>rí~ ^cl^^cul^ cl*- $?*Tt*X. M «^ t M ^.[fii" 1?{. l i ^ n i ^ f h é ^ i Y - ' / 7 7 ^. / 7? * * - ; i l $ ~! l i ï â * /7 S7- /?7 7. * * * í /? * ' * / #- ) 7_/ V 3 * / ^ /% rj% ^ /Ù l*z?. n y -. ' f t & v - -,. ^ ~ * w *'-Y t Y ~. ($Zl-2< O ~ T - ßifv-t-^'fap) Ifri-Y ~2.ií> ^crc^a*jil^' / -, ; ; / - / *, ;-'? / - / 7 ^ /./ * * ~. / - / 3!frC 3 ~ ^ ^ "7. 3^pt/iA-c / ÇV «//2\ *y. ^ 3 '/é^l, í^ch>~zsí*~&-0\\ ^írx>{c±résuj /7 7«/7 fr7 T ^ e C i c r y * ^ ^troi / ^ / ^ j J k C U j á ^ J i t. rhí.. ^ 2 3* ojlíl. ojty^vrf ^.. /^. i o ^f n j-c ^ -J r c r -r ^ *" &~q L, o -d e ^ c s j. i /7 'fr- I / Ï 0 3 -/ ÏI/. f o ^ d J L c r y ^ -T in r -t ^ v -t t j / ^ c r o 1^ e r Y T S ú J L t L ^ -z ^ _,! 'í-cd^i.' «r * '(p?* <><>' b w ^ ' j ç o s ^ j ç û r t%. l % ù û. ~ l % H YVL^ / - / r. í 1%IL{ 1&L%~1&!L A / *-,- I Ji. U, ^ _ /*/ ^ /^/^-/f & Au2^tv 3-s-k. «/^ y*- -'t*,

20 crcl,, 1 8! Z L - / M S. O ^ o U X sù* croí + CTM-* 7 ftks 3ú^yi cry^u^k Dl7cn^Cj^<^J t- ax ol^c^&^c_w * -^VTC><>< / Vi' /s í7 -Ac... / / 7 9! S I S -. ' 8 3! / - / 'c?, ^ / 8 3 *.../- /*/. 8 i l ~! 8 Y o.... /- /ffy/- / m ~ /-.'*\2 8 y í ~ I 8 i i / / c'l/. / f ) S ~ / 8 > 8 /_ /^*. l $ 7 7 ^ /&S b 7)l onry^3p~cr^ cl&*s*<^soc±cy-c /^>^J>C / % (a. X - c ^ y ^ C L ~ *.: 'yyz.crviicijyi^' / ^. ircng ^fø~c wiåxj. I $! S'S' (s. O^C^x CrUa^s Oc /i-'u'l>øl4iz.c~j,sistsisu- ~-K V ^ A y ' Z r V v i 6^ ^» i ^ _. V 1'i^r^rz^^Zrn' v*t*4***ø ' ' i - o 0^. *71. /t^crc ^o*u^c^ ^ A ^-T^TJ i s n / / i -! s i lvt - * ^ h v k : _ ^ y^ui ô't^ *-p ^i- ûa sucnre*yt^4.,- X r '* W> ûc^c ' v^>vtr-v^, 5 i-a-c J CL^rzn^ñ ^ - sjt + $3chv*c^ J&v /0~7ryy3 ^^U^cn^uu*xjt^D ^ JV*» J^x y^i/^x M n>s/ CU*J ( /íz-^l^% S lá *~ n ro fo u y ^ yj U~*cAri> ' í v w -» y^v^o *J * > v fwtíyüf Í4 j*-&si t>- «tj /tíjtf. V- ~-< Y f - / g s *tø S&. j.jáfíí / / >$.

21 ^crc i 1 9 / W / <Zj^. -t'e ^ ^ S 'O x x c la * ^ ^ pn^ru,a^av f!ío~ynns~^ /? 'C-r~r^ r 'Ls /L* «' -^. f#ít-/8il A - j í -w, m i - / /, /'. J. - ÍL su+4 1* *«/^! '~Q. Q ^ a - as ' ^ ; ^ A ^ U y J<^TTH af ^ C 2&. * Ji^ J -yïa A. -V -ío tjz. 'S - * $ A ol^ U s S ' ^ ^ A c n ^ ^ u u ^ o U. *%. <^-*-nv C U U ^ ^ u ^ L j U-sL ^vo > i ~ c n ^ ^ s L ^ d ^ ti. f A U ^ r ^ ^ ^ k. < r ^ ^ o U. ü. 3z -t'kt-~sl~l*. V t í ^ P ^ v v w J - c U. Z ^. / I ^ v>q^-^c&zx L L /Vm,&L*^ o -( c*^*l+s& o u * Í AtX^a^s*_^c>L^. Í4 Í. ^ r W ^ J W V W U. < t ^ 4.«r^w,,oU á.ro-u^. $. kxca^<^<~. t*d. /iíhv ^8trduSf' V L Q. J^ o d t t d jsis-c&a. I * «^ a a * ^C Æ n.-/. ^ /rj ^IS^iariAy^eUyiít. /. O L -d s A ^ -íz ^ ^ a. ^ c u y ^ j. 'yvl.p-cíi.ja-^x-í ^VK ^Crv-t^, - -*TJ í 1 :<^i^*<rÿtj ^crtd) o-sa^s.! 8 L / & s ~' J^ä v^vh -'a^ ~*^^<riryy} ^ í»*4^u a ^3 /&. Í8LI-/811 - X- /9/.! - /. _ film : ^ A ~ * S ^ - r * S t í siw^r o** Y ^erc tc^a^<. ^-7<KJ { 8 W. 3 z*, t vw!8'rf n

22 !<P. 20 ^crcj^ory'sful^a.nr^i^ ^ ø^vl^u.p^i^j 'A^.'87 C A Cx C/\/L p ^. cq Q~C^\SL ^~=> <-*u* ^ ( ^ - t^ { r c T Y \ ^ c r o i o-dl<sj 8 (9 $ ~ / 8. ^Crc^s erufoy-t^) i &~1sWl+ <-*~JCr^^/l^ i?<,. 181*9-191*} - ISl. /? 3. f 99c - / > - / ^ /? *. / fr7~ /? / - / 5 y. t $ 9 Y ~ 19*7*11 1 % c r p - t ^ i T ^ fc^j - / - /?. ike-cizo^t /? rs yvv i *7J o$a *5WS -é^zinrc^ J-PT+vU.0^. < ZL, -*>f t AnT <= c^ AÁ*. t (nn *^ */a^t^/u^, q^ca^óz,zt.-^ tyj/l»-*~*c\.

23 ^crcfy A FÆSTE- OG HOVERIVÆSEN 2 1 y - 5?' T ^ t r - ^ ^ U j, flj^yn cry2^>-^ ^ctyy-cz * s1*vy/*k / / ^ y ^ 7 c/l>u<j <L ^. * * * ^Pcryti*^ ø j /lcc*> tn* é / yu fyé- fflt-stvilria' /yve~si^j^c : f y ^ ^ f y ntf-fr/fv - / #. / n / ~ / * é /** févfcfy fcry, / l f $ - /? o y... / ~ * c i z & f y /7#9-/ t / S '... JS^T's&y*, /777- / ^ / /.... / ~ ^,0 * / -.2 >* ocjlfy-z fpo-zy^ / / * 6 ~ / ty / 3.* ' - / ^ : /#32- /9i / - i i t ii * * * * f ^ 0 6 z ^ u X illo -{ z o % / ^.4 'h-*n : f y s. ' ^ fy s -^ T s U s it & Y l) ^ ^ C r& L, J' / ^ Q~o< 'Td'Laø-ird^j^c f Ø ^ A jyrv & tc t f e^ ^pcii^ycp. ^cry~*l. / 7 ^ / ~ i T. / < 0 *3 ^fy /*}&>& C U ^ t ^ ^ f y 2 ^ Z C u i^ fy f y /?7/ /**? nt+v-ey^u f y ^ t ^ c ry ^ y e rj f y / & Z.C i '~ C? f y / t t ø - f ø i a ~.. - tf-rccf-l~ f y $f3-%r. CX fyfy * C g f y t n u ^ f f y P9L-rtO% ^ n -LL~%fr<^ &"*** tn. (fy I 9~0 3 * SfL f<rn~~ t^?j,_ J n i / ^ ' - 7 r fit^ fc z z >< O-y+J. / 7 9 Y ~ 1 & Ls>S S^b ^sz. fcr^-e^y-t^ 'I *. W*. 5 ^ & 02, ^/v*^å^<rcp^ : L sl~i^aj jpytr^sia^ A-^y/ c^4~<^ ljc^cyar& -^i/u\/' /#/6( / # t * f / y. /?/. J'&v Él / 1 *7y

24 P r- ç >, ^çrv~tsut^ir&y\ zcrc^. 2 2 i '/ 9~ i^ 1*5. ^ 111 at~/&ó 6 n^ø-cu øu ^f nsk ^>Û~cA> &^tcrv~cï! $ ÍYfC^JL / Jt3 / l ^ o - * ü f. / 7 / 1 - / 7 < 7 ^ - Vjt / 1 M J A U ISO-! & o á> * X. % h 1]. / - «*. ''l/yí &C i*/ (ol+st sfl4aa+ jj 0KÚ*mf t~ l /!&. Í % Ú 1 - % H l% C* * '/? f a o i j. / - /HíeL o* /vs&. fu.a^.- % i v ía - l 9 n sa ^ - A J M / J - /- 2-j-v-*,./ ŸyU-^C ou ^ ílá- jtiuy-*>i*t 4. 'o^dns-csi*u/cry\ ^ c r o 4 ^Co'V-e^UifåYT^edUr'C ^v* o^z* - /. 'H/Le^ 8~CH)J / ^. Kt. A,. J y. 99/! ^ ÇrumCsv^'tfkOy~h crou, / / ó " / i & W. 'fäsi/'lc/l. crt*-? &o I 0 3~*e JLrCdKf cn~* / r-oi^ -ZU*U*r få. as : /XU-c-* J 2 ^ ^ A X ^ ^ a ^ r t lu J U y f f å u * ^ f r C l y f y *, S l ^ Ó**+>^_ /.'i^t&c^fåcarctjt /yc& r alisl*t«y ^ ry*x fye*r< J ( fyfr*^^ y u ±. oÿ jfy- ^Ae^U. / A. falo-íc^eyc? / *} Æ A v-c^ ía ttj ^ A - ^ r ø ø.

25 ^ crol* 2 3 fyñl. ^ ^Ui ^Strv-C^y ijt t--f Sf/^y^y Srry^ 2 / / Y Y.J *~ i / 7 9 / < (i.a J * - w.?cp^i-y^ ^p-y+c*yjl~ycfrc~% ol»-t..~s7v-fa. / 181. $7ryu+it^ ^c *n cll*++**> u* oltjlrceus ' w/í. $<r ^Ui dccnh** {*.Ol m **k>v CXsy^r-cr^ aj^<l ^tn><^ÿc*0'~cih^ ^f>n7*-tsu>'&*vm7^. 3. oyj^ ^4v a^cksocu* ^ ' ><Jb(\><**L. /u*~**lj ^<ø^fv*c^'&0vy] ( CA**\ 'ypía-fá^'yt***-^ rj ^/ntdisu^^x PCø^lTI^c^oU jl***-* ^dl^ui^u cj %r<ølcu^fv Ciy*' *j, O Cft~+ é^lcy^ øj. / &\+% c&jyi\ cj Ui^z-, i/zút L A 'L4- ollå~* as/? { c r v -< ^ & f u c í * 7^ x /. ^ Ji** ^+*is\ccu-l. ø\~\ J*cr>rø^~+.cLysu+*%^ i 2 rns-t^yi ^øc*jt. /7S^^. Qjy\A^&a*isÍAA^ øj ^ ^ pcolajlí^ <yo jí^-kt-c^ u rr<^ * --- f føv' ÍYa m ^ í. ccl Sâ*^j ÿ ù Á*r*-?> t/aa-**ß-+- o *. j/# ^ i v ]. Ü- tfb^eitr} Zr-rf^C-,'ytc&< a- idt-art. a-**r j S2-4 T frï U u>ut. 8. y ~. Í7 t9 j. jf. &ps *\a,& Ssu Ÿ>^t ^Tr<^sHAA+ p crv<r ^sfcía~?4-ruj- ' 4/L>~rJuj-. <. J ^ H t >» Í W U ï f U r v f y ^ p 0 * U jc L 0 i.tf f 4 + C rv ~ e -y \ 1 s t A.>- *L. ' Cp v J ^ C c rv < S ^ & > a s '? t.

26 24 C.nSO-ISSZ. ^ C i- / 2. r i ^Âji^rL : <y+f ^crf ^jr^^jy-try^ ^ 't^ y ^not^/. / ÿ<é ^a*t>**r* «- 'U*, ^ J. ^ ú c n s-c^ ysy / ~ }~? C. % ^ ù n x ^ À e ^. á ^ f ^ 'ß -v y j / 7 ^ ^ut^c^c U*eL *^ ^crvu*^eí**~~é^ / 7 76^73j. C ^ c ie ^ Å ^ ^ c J L j^ jj ^ f Cfi~\ ^ '&**-*>/' C + ~ > L j } ^ \ c ^ < ^c 4 U 4 ^ P ^ r x > > n. jly o ^ crzyr't. enj^j^ ^ 4*tA~* ^ nrr*e tí*9 * & / í/2 -yu>~^a r^ / & W / * ielojt.(s>). V-C~>-*C. y s /!<?/- / $ S Z. <* *-. -«.-c*. PCo^-^'gjt /g-oy-fa. dbv-cyi*. / 7 7f 7 ->/^ 7. <^V^o' fy^ AL t J $ L h ÁáZ^tvi A ^ A y ^ w P p V - y n f * +. /?<P0

27 Regnskabsvæsen. 25 <tcrrk I73 l-l7 $1. ^eroi i^ fy ^ USD ^ ' ^' tuzxtp. <$0^ Fow+oit^ jl<y%+*'k.as6- <v-toi~rfrx^ou. 2 enx*tjao^ p6 <. i*~oixa~rl<ur $Uy^ tx'ujp a -^ /}H U ^, /.sav <i*su*l Mr>rU-cM-yt *J f y JL*. J Q. cn) ^ J Løvenborg godsarkiv Diverse regnskaber for Birkholm gods... 1 pk. /</, A n m : Indeholder pengeregnskabef, skattelister, kornregnskaber, obligationer m.m. Afleveret fra LA. på Fyn, udtaget af Tåsinge og Scheelenborgs arkiv.

28 'cn&ioxji^r, n s i - / 7 ù>o. Icnr &'^iul<r ^ aj ^ cal v CU^su*.: 'TVL t r e t i ^ Z S. / ^ K, * ^ 7 --icavl, -Ri. crv**r v?^e^x^í.- ^ u> -í^0^'2s/' ^ */ c-* J h ^ ll A ^ ^ /7f i/ -'7S3 Hy. / &. é^é','7 s7 <7-^ J /7. jse.^1^, ésc~ (rv^s- Se^^í. - ' <+e fciif&s -j - 1^-Cci H - / 7 & U k A + ~ trj øt-v ou- o t^ ÓÍ4T S 3 '/ -sr3e/y / 7 f f /f ~s *û/y n s >'/r-s7''jr 'íc */\ - n^x" J4***ÿ<> - g ^úyc/y^c^k/ <s<-*í. / X *r w * &2 / 7 * T 7 y ^ ~ ~ / 7 * T f // cns<j ^taryu. - J ^oútal^xj rj - <s<-~c & i-ré* ^rcx^ cr^ M i v s ^ n r *. ^^cls -2.cr^jL*t(^ ^fnr-u^ 1íUe/L+* : JJft* yrøw n s j lh-i7^>''%. J k ir u / r * u u n s -y / r -n á * '/ r. '!' /7iT-í^ ''?/ 3}} Lf'i&sluds**** oj $ c r o b j J

29 4>, kr j l - ^/ j' -tl ^cxa, juusi H t **.i^ 7 l--r (- '(unnr^ J-, _ l-rrmr-, -ft'.j f L., U.%/Jr -H r - - ^ ' M V. i f% ' *. ' 7í í % -, ^. k { / - j Y ^ M r y; 7 >/^ -,!l»i a J-J 0* /7 í/-^ - 1? l ^ q ^ 3 [ & 7 /7 5>/ ^ [*%* ^ /~ I^J /l&h'y - / 7L/.JL( ^.( *2 Jlo^n^r^^/7 ^ - / I U+. v/- ^ /? j ~ n y ^ / ^. 7 i ^ /? * * r * f > U U f76yk-/76f*r~ A l ^ v f ^ Y ^ / C* J L r 1 t Á j U y t f 'J ^ / 7 yj :^ '7 /^r

30 ^jfo st^ u tr om, ^'croi V " 2 8 / 7 z'&cfi ~ l ^ Lf. 'S. ' ^ r GÇcrO*i fis 7 / Z/&, i y á%á~ n á7á 9 * /?4. 7 LPS' -, 7 u> */ST 7L *72-ß J /J'-ÅT'U^^J 1 7 <7 J {/S ~ c? & /J H i S / s ^ U ' / S /7? á 7 /'S ^uâ 17 á>í ^/r - &7 /^ «Tî^tv' K /7b& 'h/lûc&s'l ûkjs t-c 'yislish. /7 á>ú>l/s~ ~b7 '/s* J w y r - M ' / r n x. & i z» < ~ T S, j 1 7 7*7 ^/S ~ 7&/S -i/9. yyyia^ù^ / 7?7 7/%^ ~ n ù*a < ' y ". 7'/ii} '&* * ' i l >8 / s r - â l ' A - l ú & '/ r - á 8 / r»la^ >LkS / 7 (JP 7 S L e ^ L-4-0 c r y ^ ^ U ^ *2 J e^o *s 17 >8 }1 /iu/j-^ L U 168 / ~- 68 / r. ï h ^ u u j *s fru) vi %rf «----/ 1& 8 Y r - S 8 / r ^Su^ ~tj P i^yl^r-c y~i^s. U /7 6 1 Y " * 7 ó r/j" J? Y ~ 6 n 11. l à <U~yCsJ T ù y w n ^ ^ Z tu r?6 8!/r± 7 o '/r. / P é. P i Ÿ ^ k-u ~ ^*VV^ «^^TVW *y /* *~k&ik s / 7 à? ^s fk c O * / < J L ^ y ^ L U / 7? '/ r - y û '/ r P P y ^ ^ U U ^ 7 t * ï / < J ï ~ U ^ U n 6 8 / r -/*) ) 7 c Y -

31 > r I l á %C - H 1 Y ^^o^-,'k.c's'-<j' tr*~ «^I>e-v-v -vrj C?o~C^ t-^>y :- : 0 ' %, - V/7Z /->i njl O^xxyu^r< ^ **& /71ö </J~~ / 77/ í^p 3ÍU.ü^ej X ^ ^ CsJ ^ r v i Y t ^ / *77 Ô /^p - /*}")/ J ^ c y u ^ ^ c U r o ^ i^ r ^ c r y ^ a ^ r C ^ j cry J { e ^ c > K f I '/ r - l / Y r ~ül**2 Cn ^ * ^ ' C ^LC ilyt^ 2 c {^cyi^js{ q j 'jlíjl.& íals>isls* -\ ^ c*^l fê u. f - ( - ~ (f ~f ^ U^J ~ ~ ^ TJ <^ r->*t^ rtryj YVU-^t^, / 7 (é*/ (/f - / 7? / //j~ cn><j' *yt\ i^ xg /2&yj curuuc^ m o V r - i / V - T A^"í-»-'l A-^"i t^. Cn/^t^' i7^-í/-cocj^. / 77 à ~7 /. y v l y ^ 'Y ^ y i^ J u d r- 1 7 ó l/s'~ 7 í ^/s" la/»i v- ^ >C. 0 ' 777/ /<T~ 7 w fcu^cljyt /77i / T - 72 /J'. yylax^-n c±2í^e-cy~^-/ía& 7 71 l/p ~7 iv l* & +Z^2'VLa^<r 17 >fnc. /} JULyu^, Arr Try> û^r l^ ^ ^ / 7 7/~ 7 T AJ c «*ua+s 71^ 1-2/. /? % -? % /. /^'. - ^ '?*^t*~rcy*9é * 4 /7 -? zfr~ 7 3 % - TÚn'U.'ire. a - u ^, J^L, J Û /. / i ll/ Y ^ CeLt^^c^^A<t^ v^ ( / / /7^ C < r * ^ s /7 /<^/7j y y L c ^ ^ 0^ ^ / 7 7^/7 3 \7^ *S~0~y^-s2\ yss ím.bwi. 2ii+~^2 f/y^/i /77 3*/r- 7Y'/r.

32 3 O * n ^ / u - ^ t Æ l- ^ å c U ^ ifij 'y 7? % ~ - 7-7i í? < 'ßlß-yO.' ~ esi^yl*r~ly*a-, n i ^ V r - 7S r/s* D^crYVi^Yt.^^>^ ^o^^oly^. 'ú> a^v^ xj^ W 7 /7 771r Tylajti^ &- ~r< ^cn^i -r^<j *- / 7 7 */7 j-, Y* /77*t / ~-7 J /J $ 111 ^/ ^ ~ // > /yvby-^ Í&+4- / 77 S* ^/f~ //o «< j^o*a^*^rv) j*" V í / J^CL-^oí^y^ /*7 7 <0 /s ~ //? a ~ ^ 'r i r - M'V ;7,'7v-. a ^>v 7 «- / / 7 1 ô 'l/ s - ' / é i^ C ^ M r t ' I a a / * t p b *. / 7 "7 ^ * / 7 < É? Dt^y^ -. «~í /Il S/,- H Çy Tó&YU^z-íty/u^ Tyv* /7 7 ^ Hh-ty^D &+-& jhv' 2v^c-uv^j TziXst^L^^ / 7 7S' /^ø 7S z^ ' s %. 7 ^r. «'Sl^-'U-s TLidr- ^n/' 7^»pA»o é.a-4-u^ / 7 ls " TjtU-y1^ &y.'tra- *&s / 7 7 J /^ > «7 '/f* C L M y ^ A ^ n i f 7* - l i '/ s ' H '/s i^2>. 7, - oq T ta -r^n ^C Y ^ Tt '^-ù-! 11 (s!/ f ~ 77 /<jr*'. CL*s~Ùl^ y? /^ V a^, / /? < yyr C L y -ô x ^ <y, A ^ a ^ 11 & l/ r ~ H ^ <4-^ 7yUj*s^ 'flc^vt^ / n & /r~ n y/j~ n ^ i ^ o u ^ y ^ k u n i à l/ r n i V j ~ 11 iß Ál~ 77

33 <r~ty] Neroli f^í /** n n / \ 1 i. ' s l j ^ J /?<. -^V7.' J - J ^ÍT >-rt-l^r<^i^ U^d^v, yi^l j2. t/h~ -^ jpv ^ 'V^T* /?. r^ /íí a a^ >íx^' ( ^Cnr^t^ ^ ^ ^A^r aj ^i'^^tl ^Cr-sS\S*c ^Cs is/' jq'd^cl^xa^ ^ 9 j j "? ^ ^- * -/,gÿ-wi*»^kt t~$ ~~ L _ S&JS^ ^ en ^tfccryt^sy*c y/*^-z>/fcs&y& 3-^rC^i ^ ^ *-4* ^2.^2^-, *kscd* ^ v { A-^Xf /?<. y y u ^ <7 ^^ /Hj^a^cLa Jt^ytraJíÚj-1 ^ o v s ^ ^ - -*. ^ < ^ é en < u, C^^-ytpx o4^ejt 4^.ú^o séy- I V > V t n \ ^ - ' * / JV. " " s S S ^ S S? -'a ~ ^ - s y ^ y * 4 ^,,. s7^v-t-., A-S ^ ÅLic-vc^w, / el± o~ ^ <af_^1.^-. / >?

34 <ron<\ 3 2 / 7 ^./ *.;iw y^va <s^, t^rrj <cro^ / / 7 «i / - ^>V7.' /7 ^/g-/ t ftsid* l7 ^/ 8 / /C. n i c U ^ c J ^ ^ L u, / 7 ^ ( syc^-v'cdt^sj^ ^ ^ va.ax u*'t 'CryV'i T-C-n^, ~~CrV^-aÿC^ E Cwi P' y'o^'^lt,?w D -^-v'^'(-*>/ J/Í- S X 4%CT' >{^i ßy*y- á i^ A. < 0 / 7 9/A l ~ SiA i ^ ÄsO V >$. *-^- / 7 /^ M. v *^ / 7 'yyt.cjùe-^ cd~>r<-jyi^'fc*^ / / l7&l/él yvt^ck*+jl ^^ scde s t ~Zcry^<Zz ^^i V 'JLtsá / 7 ^ //fr3 r,^ -*y^^isc&sf 'Z^rY~t~iZL, o*jlr<^*^ál+-& W Z 2 Z Z & &, U 9. / y >Vry - n ^ - ^ * f '? - er - ~ ' /7 \ ' 0 trr^r<y^> /}/l/lc^x^n u+^c* 17 ^ /*& - ÍEacyv-d&*~ ~ / 7 ^ V" - - rrlx^cc^^^ y^ crj uùoù^-^. c^cl ***^ y a^quz.oïsùss CL+S á.^u-í-a-*/^ / 7 ^V^p /Í^Ca Á ^ jaj-ï^ cst^_, &st~& / ^ ^ V 3e-r~L.^+.*..n^ y $~ ~ ^ ^ ' ' ' ^ _ L _ n * '

35 3 3 n «s/ u * 9 *r. 4ZslJj-fJ' -^V\T 4-trr2 ^a~cz> ls ra A á i - 'vy aa J f ~7 &Ta 'S^ 0 ^ C r Y ^ ^ r ^ cy ^ - 3 'íb~á- / 7 /&Z> 1 A I^ üa & -y ' i e*~ ^ - r < ^ p ^{ f adsêf ^ Í o *^ A.cUC^^i j* t? < I ß^Gx-f *i ^ ^JrCTsr ÍjL -~ir^'r^cyt^zl *'*"_/ ' /^7 Pteryu^c y ' ^ JksfcZ / 7 ^/SJ. 111 T^t-zv^^j &cr^i^a r) 1/ fil r rl^ovis-ea-j lh*i^o*s~l& ffi^j v*^l í ^ a - / i / 7 ^#7 VLûùt**. &- sux*\z^'^ xmd^iss < / 'i^rv'^y^ ZJLA-, c^r 0 fjr / 7 * a/&7 *4 >2 Z u, : i s i [ z r - H s s ^ - yßl*-z\ : ^ ~**-^J0-yn,mC / 7 S' ,/4 ^rw^r<^«, / 7 S'7 l/s~ -^'//2. ßif. /1S1 f^y fcraá&f I7fr7 Vç -^ Y il. / #. fc Z ^ - p z Z % -* ) / w ^ o r W 'r t. ^ - > ^ t- Z U S 'S ZSt-A^Z^ fl^ ^l»j ^LAr if- / 7 Ti". Z ^ r 7 Z Z?e~ ^- ^ -í fcrr -._ ' '- - -:-y /?&*

36 3 4 <P ċr\> -t/vw ^7V j>. * n!! :.9? 9 - ^ -rv* ^P~V-L^> ^ - n j C / é J 'fl/sñ yv-r, sfø+å ^&pî* s\ /Ç/Cxcn^ «øj J> ø^ufi*#-*yo > *7ftft. Pt ry^n^^l^ 'k«ar H ftft Vll^p^ítylLrciÁ&r / 7 ftft yy'l&^t*v"} <*^2hA^ ir-tryj crj / 7 ft ft Vf O+Keli&jÿ^ Cfj ÍCc^'^-r / V ^ / ^ fr o s y~^r*^~ / 7. frf (ygft f ^ V /^v, w, _ øj^crv'c/dt-tiy? a^j ' 7 / O, L ^ T^V'T'tL^^t--» 'íí+^/r i7 ftû ih n*<v -, c V' 4^tf feaa psl*^~0j * 7 ft/ ^cryt^^^uuy jíst*s& 17ft/ Írcu Bytír! 7 f / :!-O 3 3, ' / /K! *7Q U lilt l l ^ í./^ sfusi: X»viv-rc 5/** / 7 ft^ ICeíj/^ r *» G^yítf / 7 ft 2^ v ^ ' //f^; Z7(/ / 7 f t 'j ^ ' ^ r ^ > + * 0? * J s i '.t ie u v -, j J / r f c & y u n 17^3 ^>C^ ~ ' l X c r y W v l. ^ L U f y x ^ é r y n t C y ^ f Z ^ /7*>Y 4*. 31yc r y ^ ^ ^ C ^ Í <4v- /7fX J ^?3 -J /??;^- 1? U/f- $/1*-

37 Løvenborg godsarkiv. 3 b X (div.år). Regnskaber og regnskabsbilag 4 pkr Nemligy (div.år)... 1 pk. Z 3?. u (div.år)... 1 pk. r (div.år)... 1 pk.,c Z i. tf (div.år)... 1 pk. & >, A n m : Indeholder bl.a. regnskaber over indt. og udg. ved jordebogsregnskaber, kornregnskaber, fortegnelse over kornsæd overført fra kornmagasinet til husholdningen, specifikation over partikulære udg. ved godsets administration, beregninger over indt. og udg. ved Løvenborg og Severinsmindes avling, regnskaber for administrationen af Kirstinedal m.m. Løvenborg godsarkiv Diverse regnskabsbilag Z S 8" - -2-Y Z, A n m ; Uordnede. 5 pkr. Løvenborg godsarkiv. Jr (div.år). Kasseekstrakter 4 pkr. Nemlig: * (div.år)... 1 pk. 4 ^ 3, v (div.år)... 1 pk. Z Y 9. i/ (div.år)... 1 pk. 9 i T. A (div.år)... 1 pk. JZ'V é>.

38 o o K 1S ^ 1/ - 18is>7. ^Conjtyn &i&x' w, O L/ r S f su s-yn : cyy^iy^y g LTL^r v J^CL^AxJ Cy Mr. / Y. ~r>2 i & ^ *TLV. v ru ^ r $ j a ^ u ir 07 c t^ o l^ i. L ^ y i^ ij- Y ZUUkA Sl^ri^ i^t aj ^r> ^ f&yff /frf% ^ S ^ P - 'L<rl^Y^C^ *7 y 2UL -^. 'tfétjtés -7 / «T J - / /Cc^ y 7 itku^f aj* *rc ^ (jn s ^ v L s frc ^ C K ^ O r ca> c^ sil^ ^ S ^ r Zll-lSS. A. ^crc Y ^ y fujeyfr $ u ^ c? Z q ^ V 9 y ^CLst&^U^ Ji*~s{yLsj '^tt/'u.øcl^ / øla. / J^a^uo '3-Ciw / ~$ orv^ojlt*s ~c*åjlas-~ø- *C y^a^zx / ^ L r - s i c r ^ o -l& T Qjuc4jsirv<^ jvk A r y X ^ M a^é^ys.o^as.. tr^w'v<7i^ 0i^ ^4~v*estsLs&ønr7i ^crci,. * J 8 0 } ^o-xlr>t-o> *--/ ^cryvtijrry* J^Utcejj%Af øj /,*c*oc e^t f~'f~es's>-*6-v->i) a ~ ~.: -i**; ifis/lliya.^ 3 4 ^ 0 ^ <&>**, - ^ o A r f ^ j S^rf ^$0*0^4 ^CLA44*+e D^oUdL^J ØJ < &. & *. J? Yot: I f r O ^ I M ^ - / & O t,% / & c. * & * U.&*.jr- fto : /?, /</** //, /// ~' $4c ~df2v- / 8 / Z / t Løvenborg godsarkiv Baroniet Løvenborgs jordebogsregnskaber... 1 pk. gis, Nemlig: bd bd. ' bd.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S

KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S SOMMER KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S D Tj Ty Ø S U H K S I Scwz F R j S 474 C Sw C ø y B f f y f B f S f Sw E C f f y Cc By ø y C y R BLU C**** G S& j j Njy P D H*** I Pø w I y M D f Njy: Bø S G Rj

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

"The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence"

The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence h cy f cq Cc I Cc cy Cph, 27 ch 2009 f Cc, W p p h h 43 f h I Cc cy Cph 2013 h w fw 40 y f h 3 IC h Cph 1973, wh h f, f h f fh f h IC, h fc W pp h h IC 2013 h f y 9 p Fy 13 p 2013 f y 16 p Fy 20 p 2013

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid 2015/16 D U B U L C V FR f FR w h FR hw på N R N O K å y m vp L T F R FRØBJ j p p f f m - fmv hw f u f T - Kuuhu A www.. Tf. 64 71 20 31 Kæ V Cu mm D u v hu v v m f, m u på m hvvp på T. Fmv V Cu f på f.

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk SYD DJURS KOMMUNE PLAN & BYG syddjurs@syddjurs.dk Tlf: 87530000 [... jekhltel Konsulent 1 J()~tJF\ ~R.\(. ;]fa)5f~ Advokat Flemming Dahl : ~GL\4f\ V&) ~\ %S1o \WS ~ Sønder Alle 9 8000 Aarhus C "JhJ~A)~)lo@

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

Spotlight. byens bedste tegnestue

Spotlight. byens bedste tegnestue Sptlt y t ttu FF " "t t t t- TAG PÅ VANDREEVE I NORGE NTYR P t tu tl Dy jø P 28-29 u & ju 2 015 N O ATI T I V IN t få ltl tl f tt pt t! p l t læt Du t T N Ft: Ij tl ll St: D pæ u f T: T c Fæ tt u w 24j

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser pj/blvpj Hlu Hlu hø l p uvl ll v fø/u Bå fø u l vhull D ul fl på, u- ll fø, u l l, fø l lup Æ l l fu l vhu y l hl på v f l hjlp uvl hlu Hlu l 8-12 f l D fø f l lv hlu bl v (l yll ø) Hf lv l, b vp, på vpl

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

Nykredit Marathon 19. MAJ 2013

Nykredit Marathon 19. MAJ 2013 yi Cph h 19 AJ 2013 RU CPEAE l f f i h å 12000 lø fyl Køh il 34 f yi Cph h F ålå hf på Il By lø på fl i I By ifl yh, fi i Ali Tili i y pl f FLKEFET I IDRE KBEA yi Cph h y i h f Køh i, h p plipi i il flili

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7 GIV EN GED Ju b æ ucc S 2-3 N U M M E 0 2 f b u 2 0 0 7 : UE S 2007 yu U L L A T Ø R N Æ S ( V ) A Af Af hj f 63 c f h-. D 25. U h/ uø f uhb Af, å u å u Af u, f h f u, bjy å j f. D fæ, Af hå. D uy å u,

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl F v Up f hlpl Hlvåpp 12 v Mål f v j Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v j ål fll l fll v F fhl l vvlå Hlpl S Fællc S Rl 12 K jpl fpll l Sj I 17 h v 18 vh Mål Væh 11 Njyll jpl p

Læs mere

Jazzens Stjerner Program

Jazzens Stjerner Program Jzz S 2016-2017 Ih Jzz S 2016-2017 3 F 4 S 1: Tp 12. 2016 5 S 2: Txf 30. 2016 6 S 3: 15. c 2016 7 S 4: xf 11. 2017 8 S 5: 15. f 2017 9 S 6: 18. 2017 10 11 Sp M fh f. Jzz S, y p f, h 2014 2015 f- c- Jzz

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kmml mfiii f Småt i 27- cmi f mm i i t f jt f E m mml mfiii å måt i i t Mj 21 Si 1 f 7 Ilftl...4 Ljli fl...4 Kmml mfiii...7 i 1.1 Smmlii mllm i i Dm: Kmml mfiii i lt...7 i 1.2 Smmlii mllm mm i i t: Kmml

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

NIVEAU: 7.-8. klasse. VARIGHED: 8-10 lektioner. FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her.

NIVEAU: 7.-8. klasse. VARIGHED: 8-10 lektioner. FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her. Af Mi M B J NIVEAU: 7.-8. l VARIGHED: 8-10 li FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅ: S, il fæi- iål fløb fyl. ÆRINGSMÅ OG TEGN PÅ ÆRING: S i læiål l å å læi. D jli ii il fløb Bifi i isi. il byi. Vjli å yb fløb, l ø i

Læs mere

NORRECCO. Vi tager os af jorden! Prisliste

NORRECCO. Vi tager os af jorden! Prisliste OCCO f! l l OCCO f! l p l fyl ml / / / / / / / / / / / / / / fyl f fyl (p) p l Æ / mx l II ( ) ( ) l Æ l ml () m /m,,,,,,7,,,,,,7 / / y G / /,,,7, /,,, 7,,,,,,,,7,7,,,,,,,,7,7,,,,, 7,,,,,,,,,,,,7,,,,7,,,,,

Læs mere

BIBELEN OG VERDEN. Et barn (eller to) er født i Betlehem GIV BØRNENE JULE- EVANGELIET. 12 sangere hjælper hiv-ramte børn. Levende debat om Bibelen

BIBELEN OG VERDEN. Et barn (eller to) er født i Betlehem GIV BØRNENE JULE- EVANGELIET. 12 sangere hjælper hiv-ramte børn. Levende debat om Bibelen IELE OG VEDE 4 2014 E ( ) GIV ØEE JULE- EVGELIET L T 12 j - L IELE OG VEDE IDHOLD S 6-9 M j 6 4 2014 IELSELSKET F 50 1360 K K T: 33 12 78 35 @ www SV UDGIVE M T Hj E DEG I E KIKE J D - j Gz I FOTO: Scx

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen Modtaget Fredericia den 03.04.14 7 MAJ 2014 Receptionen Indsigelser til lokalplan nr. 315 boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Indsigelser for følgende punkter: 1. Sti mellem Peder Bøgvads Vej og Puggårdsvej

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP.

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP. landbothy Struer Kommune Att.: Bjarke Danvig Planafdelingen Østergade 13 76 Struer MODTAGT 27 SP. 213 STRUR KOMMUN Thisted d. 26. september 213 Sagsnr. V618/KK/idb Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: Hoslagt

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

/AL-BANK. World Half Marathon Championships

/AL-BANK. World Half Marathon Championships / W f Cpp 1 I å f f, f f å * å, *: C I x, c 2013 2 IF/ 2014 c, p IF5, yf F5 F, 7, p 7 IF/ 2014 9 1011 p1213 15 p p17 p19 21 Cp2014 #W2014 Ff: 3 P! w Y, U f, å f på p f p, p U f p på p, på å P Pz p pp,

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE ANSK RAA IRÆT SAFUNSFAG K A E R AT E R I UNERVISNINGSATERIALE FRA 6. KLASSE T A V l, L p T S c A f Cl L Kj c lb Kl A l T P f K T O P j ù ù KAERATER ER PROUCERET AF TEATER O OG BLACK BOX TEATRE Kpl l p@.

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace 3 4x 4 p 2 2x 4 AA y q 2 u b Luc b < h u> V 22 V 2 V 3 V 2 1 4 V Y 3 4 P_Ub P_Kb P_å 33 h 3 c y b 12h y 2 y uyp F y F Fubyå F bå. ub 1 1 3 c 4 1 L 14 h b 33 RAAR å Ch Rå.-å uc Råå Råå F 4 Ch b KK 4 L 12

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune A l BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune Byplanvedtægt for et område af Avedere by, Brendbyester sogn, Glostrup kommune, omfattende *Avederegård villaby«,»storegårdens villaby«og»vesterkær«.

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

Liter 0 C. Liter sval - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Liter 0 C. Liter sval - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Frederiksberg Forsyning /S Stæhr Johansens Vej 18 51 00 Email ff@frbforsyning.dk Web: www.frbforsyning.dk Markedsoversigt med EU's energimærkning: Køle/eskabe med 2 døre, Højde redde Dybde d() /år eg eg

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET Liv i l blifli FORORD E bli i b, b. E bli hj. E hj j f lv liv, f f ff, chpi bll i y, i, æ il bliv p, l, bå ilh. E blifli pchw f flli hj, h il fæll, på hii læ, i. M ø fj liv i

Læs mere

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier Ny Søgning Arkivskaber: Baroniet Lehn Fra Til Officielle navne 1920 Lehn Godsarkiv 1781 1930 Baroniet Lehn Arkivnummer: QB046 Arkivinstitution: Landsarkivet for Fyn, Odense Fra Til Arkivserier 1738 1795

Læs mere

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler I y G æ E æøj bj Hh å h Ih O G æ 3 Pæ æføb 6 T 1: Væ å 7 T 2: F æå 8 T 3: Afæ c 10 T 4: O 11 T 5: Pæ 12 T 6: T æjø 14 T 7: Må ff 14 Sb æjø 15 Væ y b 15 K 16 S h ff 16 Sb 18 Pæ h 18 Pæ 19 B b øb f 19 Af

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

/AL-BANK. World Half Marathon Championships

/AL-BANK. World Half Marathon Championships / W f Cpp 1 I å f f, f f å æ* å, *: C I x, c 2013 2 IF/ W F CPIIP 2014 Wc f IF P c5 Wc f C P 5 Wc f Cp Cy y F 7 Wc f C p 7 IF Cc IF Cp 9 IF/ W f Cpp 2014 pcp 1011 pc p1213 w 15 C p w 17 IF/ W f Cpp 2014

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by Byplanvedtægt 6 For dele af Rungsted og Vallerød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 6 for dele af Rungsted og Vallerød by I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen , 01629.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00 Fredningen vedrører: Skibinge Kirke e Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-06-1951, 23-06-1952 Kendelser

Læs mere

Supplement til LOKALPLAN NR. 9

Supplement til LOKALPLAN NR. 9 Supplement til LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen i Nyborg Indhold Om lokalplaner... 3 Suplementets baggrund... 4 Supplementets indhold og område... 4 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning... 5 Lokalplanens

Læs mere

!" #$%&'#!(# $)#*+,,-

! #$%&'#!(# $)#*+,,- " #$%&'#(# $)#*+,,- " #$%&'#(# " # $ % $)#*+,,- $#./$/"#'#$$'01 $&$$$&$ '&2$&111$"1# $3 %$4('4#1 &5#"#6&"5#"$ $#6$(1 7$10)8#(#$& 90&1##(%#$4('4# $&'41#$ $#./$/1$#'0&:#4;

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN LISTE OVER DELVIST UDTRÅDTE EJENDOMME I henhold til loven er der mulighed for, at ejeomme/virksomheder efter aftale med kommunen kan

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

HVORNÅR. UNØDVENDIGT volden er faldet 19% - der er ingen unge i gaden efter kl gaden er ren kl ULEMPER: FORDELE: ALTERNATIVER:

HVORNÅR. UNØDVENDIGT volden er faldet 19% - der er ingen unge i gaden efter kl gaden er ren kl ULEMPER: FORDELE: ALTERNATIVER: O å Ey J J å EIEE A ZOE: å ø ZOE 1 å, h y, y y A ø f ø f P h ZOE 2 å h, h y f, ø å hø å h ø å Ph E å y ø f ZOE 3 å, h h ø f D h ø y J c E c h ø A A A A P A A ø D D D P ø z ø y ø P ø ø A J z P A A cc -

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

Partiel byplan 11. For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej. Gladsaxe Kommune

Partiel byplan 11. For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej. Gladsaxe Kommune Partiel byplan 11 For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej Gladsaxe Kommune Byplanvedtægt for et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej bestående af den af boligministeriet den 24/2 1950 godkendte

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

VIGTIG TRAFIKINFORMATION

VIGTIG TRAFIKINFORMATION f pf p I é I I É é I y W w p y Æ f p I ü I y pp p II p f f f W p É y c I é É ü C ff f f f É y Æ p f é É Y Y y IX C f I y Y y p Y I I Æ Æ p p I y C p f p cp f y f f f y y w é p p p f@p f 35 26 69 00 f f,

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

Plan for skriftlige prøver maj-juni 2015

Plan for skriftlige prøver maj-juni 2015 Plan for skriftlige prøver maj-juni 2015 Mød 10 min. før prøven begynder, pc-brugere dog ca. 30 min. før. Pladsoversigter og læs pc-instruks og generel instruks følger! Version 180515 Dato Hold og elevtal

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

OMRÅDE AVISEN. b g. m e. r d. l B. r i. Sådan er vort liv. Sommerlandet. Det sker JUNI 2009

OMRÅDE AVISEN. b g. m e. r d. l B. r i. Sådan er vort liv. Sommerlandet. Det sker JUNI 2009 JUNI 2009 OMRÅD AVISN V F - Ø A A - S B S S D» «: S 3 S 4-5 S 6 F: P B ø 69 V 2995 2 c 1195 5 V 10000 & ø 1000 95 5 5 2 ø 2 ø 26 V 4 995,- 2995,15 V 1 995,- 1395,32 V 5 995,- 3995,V 3 + 40 99,- : H A /

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 13. Vedtaget af. Fredenhsund byråd den 12. juni for et område af Oppe Sundby i Frederikssund kommune.

BYPLANVEDTÆGT NR. 13. Vedtaget af. Fredenhsund byråd den 12. juni for et område af Oppe Sundby i Frederikssund kommune. BYPLANVEDTÆGT NR. 13 for et område af Oppe Sundby i Frederikssund kommune. Vedtaget af Fredenhsund byråd den 12. juni 1973 Partiel byplanvedtægt nr. 13 for et område af Oppe Sundby, Frederikssund Kommune.

Læs mere