REGISTRATURER BIND 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGISTRATURER BIND 6"

Transkript

1 GODSARKIVER PÅ SJÆLLAND REGISTRATURER BIND 6

2 Indholdsfortegnelse Side Løvenborg 1-90 Marienberg og Snertingegaard Marienborg Marienlyst Merløsegaard Mørkegaard st. - se Toftholm 118 Mørup Ni dløsegaard - se Hellestrup og Nidløsegaard 124 Nordfeld på Møn Nordruplund og Ødemarks godser Nysø Næsbyholm og Bavelse Nørager 167 Odsherreds gods - se under amtstuen 168 Oremandsgaard Ottestrup - se Giesegaard 188 Overberg (Krogstrup gods) 189 Pagterold 190 Petersgaard Rappenborg - se lysager, Rappenborg 195 Ravnstrup

3 J Arkivet i a±m±nucj.^ arkivregistraturer. * &--- /J77' JiXflLusé ^crv-e^irvr^ i 'f 7** LØVENBORG GODS k crv-il+'é-irr^. / / - [m&gl ^ a A j b O ^ i X * ~, ^a^ru^kcrut tcstt - / S T I. B > u., / '/m * / /l > 4 - td n j o 4*~ **s u i. i t, u. U ~ ^ /i/v^ ' - / li- /itt* Vrle-lt*. n U f - t'm "X»~* ti-t*. C U ^.,w-/w - w / - / JY M U U & t e f c & ^ 7 / / / Ikii- nif SU*- n i t ' - n v.?crfu^& a u - & <*. u u < ~ «g& *7 -<f ~ / is ts* O+øi^U* l / / /7 p. ^ jl s ts -C s T L *-* tr ^ v C. f g * * T ^ l l l L - t M l. ifo-cjjsu* sri+ fl. e~h ^ / 7^^ ' /r-//-/773 i?o7-;?3l. t ^ g ^ ^ J u r & L f $ 3 /* 18 7 / Clsn*%.cu**. ^-VtiW'AS-i e-^isl. [ tf /? / 7 * < ^ ^ & e r t c C l i n - ^Q-rC e^coc.. ^ 'crc^s ^aryv"c*lt*-v-c x«e~ -m t S.%k>. T^c(l$Zl?i0(^clt^n)~OL!%t>$ -

4 !. f» ^ f c l y C O k -, ' S U i* ' % I» & J - ^Uv,^*** w cryix l&$~0 -!%(f%* r ^/f/?ti ^*V. Îp5 y\ i/i- à. Jl esv±â*lsrb- ~ 8% i o-iry^\ol*~~r^ V-&&C ï î P^LisyLA,**u*% 19 o t ù h Í U í U Í V ^ ) lsni/ - < - y, / s n t ^ z. ~,. /í/t) i m 4 - t t o i V í C ^ f y ^ r ftoùt-cl C{ ) /&S3 - '* 7 i p i / e n j?o>v-c tviul, i& í f _ $*r<ÿu,tcnr^ :Uícctí- ta*~ cájsjtj!~ ">

5 ronrtsu.'trcrr*. 3 }îufï*si*.f * Qu Ÿ- hi^ixr L /^ ^pc^jry J a!/. s^7&-.. j f ^ U^%oC stv**!,*^ ^ - (jaisfa+p f "* ^ ol *yi+ J - ~ t j y U r C u f (ß.Ouujp^ri) ( ^ u ^ C * 4/ tt- f. í d t. A ^ J..,f c u á l c / f &, P f u c U ^ t U * f. ' ù y r i X i / c ^ f t t6w ^ U U ^ h 3 a * K é. f «Z A + /: ( CUú, *J /+ Ljptàîfj r A u XrtC., sc >-& f. L í U M. J - f ^ «. ÍLúLÁ\ f- ^7* ( * -y. ^ olsé^ ^ ^ Jt^isi^oCsüh J *, ^ 1 1 * * * * * * j ~ t 7A {3uC f- ñú<rúiám\ ^d- ' J *b i / 7/f c ^ ^ v ^ A, A^.^-/7/f / < -7-7-^ ^PP ^4> i! j / &&3J.O**. ^Z&tíf JsilL. ^>t/ U s^c ^j f s&n/^^x 'Ls 4-*~- útu^je^ ±**+01^-^. i cl^xy^ ^jirvt*~j D/u^f c^^y^/:$ aus}4 *~+*Aá~s^ ^ n>v ^t/nzlrcç Jísia~*. >( 4L'c^-C4. 0-Cc dl*st ; /S'il~SZ.

6 ' t C- l~l~7(s - / S S u.l^n, yv^ >^úy n 2 ^y1 CH^f~n o&^a~^<u sk h crv^r Verdit* e^yuy* ^L?-z4 w? à ^ V. à ^ u *fí U^2fí JÍt J fíy Á c u y u. ^ / ^ ^. ^fatctálsétc rpf?? /û? S K gey?/ -UU^St^z &- ^ ey's*rr<-*e& ZLÿ, $ e/ ^C Ce<f f S?. 4*a øt+s ZUzÆs^S', >. /&erx>, l x * ^ a ' * * * f * «r r te fr c K e t* - f< * - * - * o f p ' * ', «* /- /í^txsz. /t ^ er-z &SZ ^p <-*-*& ^SZOt & e * Á. *<<?uen A eré? zpo-gfsa/? Áz i> ? *ÏSC*e^</A j o o / Í A t ^ / ' y -*/2 í~<-/<- / / Æ fía^z c-'f ju S a n*/f' r^ t-^s /' /* f í 't ç* * *-* - «Sa^t^-^Aercz t a'e/ S * -p * <s* r/rff?-r r > k. fè*slc**s*t*> - g & r o / M ^ t /ras e.?xe.,f í o a. ^, * * * ' {ju* et*-<s ) / ^ A i u e A z ^ &Az */-c~ C^ r. sfe-s esz &x^j> 'ía^a^ú Ar-z^^ seo - y^ fíeoc^ y ~ s~& ^ A '?y>'' 'T-weS f*~c*-*~ fíe^c*^.

7 ADKOMSTSOKUI'IENTER OG JORDEBØGER 5 Løvenborg godsarkiv. '/ : Adkomstdokumenter 1 pk. = Anni. Indeholdør smøder, obligationer, domme i og tingsvidner. I Løvenbårg godsarkiv. a Adkomstdokumenter 1 pk. A n m : Indeholder kgl. bevillinger, kontrakter, breve m.m. / $ 7 7 /^cadt. % e *ø<~ccueafag //f a r 11 ** /P'e r-ejiy6 A ' A * %. / S ).../ f & r. Aa^- du. <t*ul4*-?h o-j cn*ui^ /*e/gf -ya.. Z. M t * Ar cft f o u - /yoy.c*/'/' / f é A é r & A Ll å l u S Æ t * 6 r * f / s 'J'Aa.jbet*.

8 kp 6 3. /737 * * ' % cn^r>' ÍTYX^ /yu/l^%c, ørv^sf r c ^ / ' j3^-ytfv» ^V\ fy'yttcsfccpfyíd. - ^ t f / iylcu^, TY- ^ J 'L^CJ&C 'iríji^p >í.o* f (rù^t «I7 J 7 ê^i^çuyt^ o-^ ^ S!>^ Ê*U*ûXsi^, *Z*CLa^ / + /}/ftpz^r ^ < ^LU^ L ^ c?c^t><^f ^^TZU^ 44*U~*L &Cli*+-± 'U^âi-r'^.-jfx. A % / * /<3 >v», y~wia^\ **. o* ^ T&^s Zc ^ *3 - c r ^2^-^Æryw* (^ ^yyi^um%cy^ 0-j ^í/ J sglpí> t ^ e^^útn/vo^i cr^ cbtofx*} ^^Ví-^vfcV3 r3*^<a j *%*\epv^\ Jsr^ p ^ Vl'LovU-*-^ -fv*\ P f v ^ -^yj / <Jy -'^JL$- ^ 7 j7. < $n.r-tst^jrcn^fj ^ crois] m Y.!' / ~7 5*0. (K^, ^ u û ^ a û A ^ i ^4v* Í^íp $f J P^orv-C&L-^ \_&-^/ /$ ^Ztrv ^ ^'Iaax.oC olt^ q '*b&dld\x^ ó^c e^a* L^CJ Zid^CLTcUïyX i / o w vz ^ ^ a Í u m ^ ÄT- 2^u/ / 7 Si) ) }{st. ÏÏasuJù. 3^rz^\ < y //. úy-vz/<. ^. ^ ÑP^oLPf ^LC^o^yt *Av ^ '^tsól&f ^ siz***y> &nrrzzd'u4* ++ <ÿl sa~*su^ <jí ^0 M-73 r w ä^ A^otSc^cjCbí V 3 71p~*óC( C/V* ^ s&a/j*-*c. *^<**»{ Á*n^L 7 ^ylsi\o*. 'JhÿLyn***-^ aj J^lfai o c^ kj^, ^<rro KS ^r d-s. 0.Jbt ÜL ojscx<-^l - Zt/ tj/ ^ 3uc^(. iu* 0*> AA~yi^ t r y ^ < d ^v* O.A'+t.insC!Jb^Msbr sl^ / J k. /2^~^ ous(- /í^^sr^v^ u ) 4 *$cr-o?.

9 'U ^ U j-* r & ^ j^ e U > S I^ T L ^ cu ^ i^ ^ T - J í L ' ' ' L + i^./ ÍL c J v J ^ jp t l^ ^ c n r* e < jy t f \ P. í. L ^ c L r o p ^ e í^ ^ r v..^ ^ S L 'r l ^ Jufas-Z~~D i s crtl > s 4 J 0 J J2«ä -.'T/7/Lc^-t3 i~/y í^jlsu*-±o^ f jßr/jm^ / P ^..J* J*»Á^ c» /i>+~\ c^.g*slsí~a~\ C\-o ->i X s t u ^ f ï % L ;.'?h?. ' í^ i / i'l c > ^ p U ~ y >w* Í úl^ ^ t y ^! S o c ^ -(^ e L c s x &\ o ~ ^ -e h ^ y L ú k U ^ t «*-*> * ~ tx rp ^ c ry f P ^ i^ L ^ á x ^ / ^ 4 i f ø b i s s i j ^ ^ ^ yv ^ P tp c n ^ Á j^ A ro -n P c ^. u x ^ M ^ : w y ^. J3^r^>r^/ ÿipj^êjh^f.. /-S^., ^ ^ 03 tl*4*r fli f i ryu^.. T. JJL. 9'í u X m^ ^ <( ^ e t + r - y + i U p l t / 3 X. \ >+*&+* sl. (Ztjrrfáj cr^ íúcáj je~-rsu^. / & 4. Ptfarcsidrfn, ^ crck h á\ f /*yi m ; 4^r7 *> >'" A ^ 0 S*±. SMJ fáúl y\ /é ^ C ^0T~^ íx 4*<-< ** fysxtyi^jt,^pyv*cç,b*yi*xÿix n, 3 ^ u >*^.ol X ^ ^ 'Z L*c+ZS M^. &\j fá'cúx^ -føx *n^iy++-i~i* 1"A Pcyt^L.J S'U.c aáv *Cs tc-sá^t. t. er\'a-**.c r^++ys/ na~k -e*-r<. i flféoxrl'&*.-&*, > 4*+? ú ~ Z L ^ ^ y S Æèi-^&yTlb yc*^ i ^ ax yi X^y^Scyyi^ S * * * ^

10 <^ßinH^v^crçryy ^crclj 8 foïfi %. 2. J ^ j^v -i. q-p o Ll^ y c ^/Lojty^ '/ts^. bi^ a M <y ál^olü^ ÍT^Ty^zt ^ ±4 *-, e-* ^'dryin ^ V ij ( i 7 / ( ( / t. -. V.., ; _ -, i ^ á^ Í Í y I^j í ^ J CH^ <V. u *.fr & i z>- P ( *J cryi^4^. cn^c^ tn-irt y 'l-c <^<v- ~^ 3 ^ /4L* f. «3y\ ( ck j x ^ Á ^ x cy crvcs* 2^çiu>eJL+ c^ p / ^ ^ \ ftrúf*^ 3 * - ^ 7.J?*-*.f$ > i Q^iru*iLs fccnst^'prr^ fv*~~*e L> *? 0*0^ /*? á / V Zy-ix^.-í«'^ - V7-í~ dtpv&ydrcryn- ^ffxti / i o JStYj uij &vx*~c L^v qajl 9/7/Lé* r^ tmj /T ^ /yt+eí* sj fó/z**n*0 p^ - cnrt i*y*é, Ç/H^ZyÀéc^ fccrusfa^v? fíf. (fr r o^ ø \4^*J% s r Ác *P. f & v+vf -fø ^cy*+c> : j píc jíú*+ h (? + 4f** %*)J/ ^ r x ( fyufóyu^, f y J f - c j*v^~> /t+%* ^*rr sj fyyvjtyi ^^ ^ y^cjáu^c,..'m'úrrc^0* ^ t ^ f r y > * + + & 7?VJ $ í. /&(. I //, ^ q -q U /( 'l/lcl>jsnfi-p 6-^ t] Ÿ^tûLc P&*T7-Co0i**V fø'^ux* r-> W ) ^^~tnr4fr.osi/ioct a w o í^ k P^ns^t^Jr-vr^ +i.ÿj-ÿtl0*rrfi oj 2 o- 06tl4l PokJ JL^ A.»*rr, ^cretas / & {. CL>**+m.: ^IC^Jt-y^ PÉróéT&di Z*. ( 6. Í P U ^ / M. f r u P f i ~ ~ r 7 j / 9 Z > r.

11 9- t Z.. T^ta^yn fåøwtn«**'e?c o^jrv-e^% S-pyj.: 'yyicrotsta-fyt^ '^K ^ 2rr] / & *. Løvenborg godsarkiv. 1731, 1758, 1782, : Diverse landmålingsforretninger og matrikeludskrifter... 1 pk TyT^ ' /9 /6. jo^i^yw 'V* ølf. '^%yz^s c^cr-ui^/asføy^øc d-ts*^u*/rcr\-~si ^croie.. i ^ c r o L i, Cbun*^.: Osi+cidcir^øCt+f Z\ v^l^v^c '*- ** >/L*u^ 4 f tsi 4 + ^ DsLSø Å 4 i~<^'1**<*lj ' / j L. %~ - c*~*~y /i^ccir. cla-t** rj ^ ~*=> CLCd^r ( J ^ '^ j. S^^Ckp(jL^ CLfnv-c/ dh^clr. plvx+^a/ ^ i-tl - 'Va s j ^ ^-ra [ LO 3. / i S4>\ 1 8 b l f. crriij^yuj^ crv-t-r ^AVtf6. (ol*^r *-r 1 -Pr^-!j) cc*nryi*i e^ a^f-+-esv< -o-kj f - ^ X/ ^Srv / jié-r>*as i t b f... : '.. $*++*+ ' ^f/v-e^u^str^ / 7 J ^ oll/utcc/aj' /Las<S "%yl~,eivi*+ ^<u << j <2brfi-å*r>+-^ Tt*.^, *Ao*a %.^ 0-fi*c~ Xf6*-rt^ tt*r & M*t Å ju^ aat+jtéiejjl* J^ di, *4.o -^rtiircf^ t^p $-fij r t *^ /Til, ø a~ s* Løvenborg godsarkiv. /<$, Retssager og domme, 1 pk. Anm: Heri også fæsteforbrydelsesdomme.

12 1 O c.ini^isso. 3 Crft^u.' * 'PttS-vC- í/l%n^k'v^t^r^n, tejlm ^ <J ^'^ -w-'-v-i-'í y* ví. yylo-outci^tx Yy^ iy &> * ^omo^3c^rá^íj, / / Á" i ;n ó-;i f. Cl&Ls ; ék* ~^ ^S^>Y2^4^>oLs^ 'T'Gko^^ ít^#^ ^ juc^o^cl^h^jí c-s /% - &] / 7 Y ^ / # ^^crvc.^j^á^ ' ^4ou $ri)~t*ur?hri *jfgrp^ /ö / 7./ A /??>< ^cryxiilô^ÿ^à^f C ^Y~v^ %^rrjt^) Y^ø*cA> * /fy. % **n 7 rv^^r^v- / *. / //i; / 7 c J ^ U ( V i X n ^ f t ) t lí^úy^i*] í&^y'f / 7 f ~ ~0 L f /73ff, /7 Y / 7 ^ T / ^ ^ f ^ W V ; /7S7 16+ /17o 1 71/lt^^ / ^ 7J^ 771(17 7 Yf/77 f UíaJÍ^ 3l ^crvx^j^rr^ J^ 187)3 z^ k 118Z l]( P M y ntt zjf n*yv7f '787 f 18lt 1 a</ tjclcäkcjl < trm^-cni)' 1 1 > Y, ^v»p ^l'* SrC í~* djjlrceut : J^ryvd^krz^ er^j' 7 Cry-K^ o^ CUdocr^} (TC >AJ IS'Ü, J pf V2 cr^~<1' Lr&*» ^ ^crc^ 7 'S'.

13 » T.' -, /V- / u &. r <r t r J : ')^Lcrc Ap jí -A^K. -my c / ^ ^ <3?r Í3L [ i ï î ] - y - ;/i(. V ' - - y y?. n n / «C ; ~ - Sd. / f r - - / ~ 1 3 / J i / $ * / % A f u ; - - K r /. / n i - - a z -! I ' / f t Z - ' / *.. - / _ - Y. / «7 - / - il i - - W. fsroi / - > _ - W. /83ûi~Z»j3j- - 2 ~ ( l r l i lïo& / - \ : ~ - y r.! 8 U Ù * r fj Z - ( id r i ' l ï / U ï - ^ J - - «2; $ - j ' y /. /*33 / - L ; 2XÎ j ^ - «0 7 - S IÍ / - C i g J l"4< PU. - - S3 r / $ * â. / ' ( «. ) îi.jlf. th / 8 3 n ^ _ k p a - p j / - 7 L?. ^ ^ - - Sf. / - / v / J A n. / C / ^ / - ( y - - Abo.. - / - K î J - - A (H - / m - w. / \ M t / ^ w ). i v y - / ( / y - IS-AA / '[ '/? ) ' - ~.HU\ ÍSA ú C A L / r j(^ ß ) z ~ h j4 / m - ^ / ~(ïo)' " r Q0*.. '* * * 4 ~ b (fi. l -iq-sÿ - ß-U. 3o. ClAU!8S~o. Ä î 7»8.!&Sl fiujt. i.,'ïï3j. - - y í : &rr *uf. 3o. ntl}.# «/ * ' r 7'.- <% 5 1 3J. h~~. SS'SJ.. /&{{$. sn-n z7.3fia//e*j.. / Sty. 8 % ÙLi.ii'G^'totj.. /. jvà. / -5/j ^ 7/-^ 'toÿ / (&!. & f.! Ù î... /- _ i*y?. / ^ F.^r. i/.&ÿ. /**ry. jy$. /fóf/r - - /$ /if&lc */r. / * 7 <? r - rtî^tl /sit'/r-lv'/f* r / ( 3 / / - ( i / - / - ^ 7 / - / / _ / - / - / ^ p*: (7- (7: f7i L7^

14 / M I f't - O l -! -.../? ' * * l í ' V e y / / ^ ~ /?, _ *.. i / *4 / ~r*\ ' I o! **/* : / / _ * * l omim -.. f * ;.! /?*V* / t 'k.lo / /íl /,, - / - // * //ó' i ú! V n - / - / / ;. i 'M y - / -.V 7. M 'K f r / -.'V>, / «?! j w * - /? l V n / - '/.o. énj*csi*j rcnr\ ^ ch^ cljí&ij 1 * "V / 7 ~ IH 1 /m, ^.pyp e*$-fñ^aj Ú]c^/iru^ jlx! < j< p -i rrvj 0 ^cr*o& J < M. n.! $ ny-n ;ík[7 h ')!8*% c i / k. /8 7 1 /r -! - (7 b-) i t f ' / y / - l é 1*/!* -.. h v r '. ; f _ i v. ^ Y Sí i ~! 9 r K n. /.?: /fr** *K. / / l t * V í i!% /<) / : 8 *Vsy - 3j ~ sí '& J / / -* ;» * V * r - 8 A A - ' - / ^ / so, -. - J * * V n. /.-! f * M :-/* h - / /&»* / - *; /fr*v/w*. / - -

15 Løvenborg godsarkiv / /98. Jordebog for baroniet Løvenborgs gods med af - og tilgangslister... 1 bd. 7 '^4 ^ ^ a C. 3 %. CTUaJ '-C b * - u -j r * /*?<?- I %-oy- ( # IL f $ u ~ l $ i l I H / - /

16 Korrespondance. ;l 1té 8 h, -itfr^s cru^r LcLg,o*cul^ ccj± J$-y~C*S-C -!?.+ Sfbi. L^yu. 3'<±yyl^ t ØT, '^*- 4» T'^rcU cv^^ / 8 L3 -^vw j^frv-l^jr-trr^. -fc^i - ^ t("?l&,/fy V» ^ * ir* IlGif-lllQ' Idfp... / ^ /:.,; \ (Pus^Épyu^ ^rl<jc ^ // rj ~ 3/f ~ y ^ J? n i $ ty. J * * ^ J j r * j Wlf+.JcfW. / 7 7 / ^ - /77^ / &<'.... Serv. U l l ^ - l l l S V. -. / -!Zi-, * * t U S V$- llll ^/i ±.,u~*~c cx^tux. en^clu^c^si^v' / '3 / - - _ jfø. l l l iv Y./lfvl% 4. ^ ^ j. / ; ;;".,- - - ntq.'vf,- /7 t S Vy f - - J - / ^ / i /. ro^ C; C n ^e ^ ; ^ ro-k7 r --- c7 ^enc^s m h Vc^S-y^^r &ny~e^ ZiøLs e^ful^d^ 3 'T'C<f-C ^ JL( {1 8 1 l8& % J y^jli^rio^>r %*'&/i.u >C 3fjfaj-L+^i &\'l)sj\ 3 y ^ <s^, ' ylcfnctc^y^. y k, 8 Pi. &.JK. Sol, n i ( p ls7o-lll8yé, # - % $ c l, c l/( ~ H 8 1 ^ i - - V 3., / 7? ^ # - / 7?. P % n 8 r tfr /78d V s $ l. 1 % 7s - iftrv. / tp / i </ *(' / /3o'. 1 2 c,. 4 ^ Pr t C V, t 7 < y ?. l % c n > 1/*- /fro3 % -. * 7 *. 8 '0 5 /% -/$Ø é>ie/(2,(u^ca Ui. U. trw / 3?. y~*.j.. / «i / L/ V<2 O. -l^u+tl. ^ Y4 / f rølty-180 f å s u ^ c &. Q**0**^ td+yu^j.. / / ^// / ^ 7 % *j /*** '&* ++ Uk enr^z/t~ta*j' ^ &p~tc /frol / ' 1*i*yrC f >.^\ Shru^cx^ 3 -

17 1 5 i 8 3 * Iß *51 Pc&j*^ X a ^ ^.jy. ^C nj*e~-4 jl+ '*rc*{j /L/Z &. A ^. J? f / 7. S^tiZf^ c ^ ^jry2s^ / 8*C Kf '$ e- y - y. ' tilu^z^i ^ya //V 1v/1 7! 4-, ^ 8.ÿ-^tÿdi f>u+~j^ Jß^3~p'U<s c/j ^crel, c^ric^j'. 1 ^ S M - / ^ > ^ UÅ. ^ C X ^ f r w c j H * ^ JfroJ^fr <Zfrcv* ~< '/ V ^ /-j, tu. * >. J? f r t. H^-crct^c*^-^ fr* *trr?y / w a ^ V i v. ^ -7 T J <^C> > G -rik * * 1' i i i0//jr' ^ crc^ ^ ^ ~ ^ rr^~é Otcrj^'fr <r-v-*-r ü f r.c±et ~~u^ Jl-rt^-i. ( L-/<*/ *&. $-*3. S'/2, ïficrcltcupx fr^ p*~ ~rr] M ' ~^P~V~e^sL^rçry-)> ^ertu-j. S i$t% i$l$2f &r& *r - -ß-m, V-v c**4~ * ^ Qrfrv^J z&r'., v - j * i-t*. J 3^p *^«rc MS : cn~+ ffy, W 'w4^t*wv^c ^i-^líw ^^WTVVl'c^ ÍT^ ^ f y ^ c ^ e r c h A ^ r f ii^ ï. f > SP«*/** 7-7/. '8 7 7~ / 9f. ^jrfrc û^. ^CrcJs^eryn^GjL&r-e^. J S 1 1 Lî k f r s j 2 l% - - fssi^a-/w/na - - /$ñ!!iæ - $ * 1 Z9/ z - * - / W. / y - / - / y ér. / - {Y&* 2++ *.:,2/jt-y~7 ^2L fr_ -/ frryv S*/ frrt syk^!î û ( Vï' %, /?<? ///

18 hercio 16 I M h / y 0 1 P áyq-^ur rc^-l' L~*ryí ^J ^ o-cf, (ons-e^r<uc <. SÎ>* -*>-C) ' Li> SL( n u - m u 'ù ul^ y t (f ' ^,i~.o í ilrí_clj'''zíy^a/l 'J-m j vc jíy W Pl'U+tufc&J ^r*- j! >tp4 -íryv-ajijú-ra^ <3^6 >V -tfv J! & ñ ( - ) 7 f)\x-«/u-a^<3 S» <-*» *. **'< -> ±+-*<-u-.. ZZ&kÁ*. i (.*.. >T Z/crcA^cr^rtX -r-t-~~:> J^víva.' í rv, Tí^t-i^y^k^^ker^Vlj - p j' / Ci.et-~~+~~,&*- 9 2~c *JLr<t>ÚJ ek~ a X 4 Jlirttr.t i«vk C ~r^jí^farc t' 3 &*+ / Jtù~cL. cuj+kf entier Chi-i-t^JektZku^. ^ /reocof^~<-c% kc fn.s.rvn 4-Trrj l- M i * A i - t M (, % / J U - W í. / S t f " A c - f t o r ^ A ' «' I. «!% iú ÍSZ -! $ i S H 'M i t y a - l$11ll U /. ^ l l o W t - l l o i K, / V lítí'/l- l u í * 1// '3 / '3 - / k V y. j f l f /7 ~ / 7á 3 l / ^ A ' L tz Z ^ r< -. ^ 0 - ^ V r z j «4 v * J w i ^ ^ f í L,! / V,. / Ä Sl U] Løvenborg godsarkiv , Cirkulærekopibog for Vognserup gods, / ±> (a. 1 pk. io^o>e^.-^o-r7, ^crclj, i 771-/7131 ^ é û / ô w - Z/o^rr-^kjtX åv*l~~ trrjj 8 PL.!/ 7 9.T-/SSY J spta <** /77/V-/783 V / % 'n $ 3 V -! 7 i 3 V t - - / ^ P - - ^ 7 r /7?iV - / W Vg - /sk /c* W * /7?? I ^ /**? / & (. / 6 0. L. - J7/. ' /túé>l / - It lo V i - /&( / W. L. - 7/ /s/ô V - is n 'V i /:k ' / GZ. ^ - s/f. V n W n y V i - / 7 k. t &> ' f s n + t -/** '% /7k '3 9.

19 1 7 í&íl!ys"*/ & & $ ^'frí Z u t *?C^c4 f $. (ú>,.(^pj^i^v-oyn-, t^ >crckci*r&«^'s. n m i t p w * l & W '<P, çrypisv*^ 'rf+j! e***-rr4-c~>^ elc **VX^ - - % J b. } ^ crya^-vj cr^cíl^o>rí~ ^cl^^cul^ cl*- $?*Tt*X. M «^ t M ^.[fii" 1?{. l i ^ n i ^ f h é ^ i Y - ' / 7 7 ^. / 7? * * - ; i l $ ~! l i ï â * /7 S7- /?7 7. * * * í /? * ' * / #- ) 7_/ V 3 * / ^ /% rj% ^ /Ù l*z?. n y -. ' f t & v - -,. ^ ~ * w *'-Y t Y ~. ($Zl-2< O ~ T - ßifv-t-^'fap) Ifri-Y ~2.ií> ^crc^a*jil^' / -, ; ; / - / *, ;-'? / - / 7 ^ /./ * * ~. / - / 3!frC 3 ~ ^ ^ "7. 3^pt/iA-c / ÇV «//2\ *y. ^ 3 '/é^l, í^ch>~zsí*~&-0\\ ^írx>{c±résuj /7 7«/7 fr7 T ^ e C i c r y * ^ ^troi / ^ / ^ j J k C U j á ^ J i t. rhí.. ^ 2 3* ojlíl. ojty^vrf ^.. /^. i o ^f n j-c ^ -J r c r -r ^ *" &~q L, o -d e ^ c s j. i /7 'fr- I / Ï 0 3 -/ ÏI/. f o ^ d J L c r y ^ -T in r -t ^ v -t t j / ^ c r o 1^ e r Y T S ú J L t L ^ -z ^ _,! 'í-cd^i.' «r * '(p?* <><>' b w ^ ' j ç o s ^ j ç û r t%. l % ù û. ~ l % H YVL^ / - / r. í 1%IL{ 1&L%~1&!L A / *-,- I Ji. U, ^ _ /*/ ^ /^/^-/f & Au2^tv 3-s-k. «/^ y*- -'t*,

20 crcl,, 1 8! Z L - / M S. O ^ o U X sù* croí + CTM-* 7 ftks 3ú^yi cry^u^k Dl7cn^Cj^<^J t- ax ol^c^&^c_w * -^VTC><>< / Vi' /s í7 -Ac... / / 7 9! S I S -. ' 8 3! / - / 'c?, ^ / 8 3 *.../- /*/. 8 i l ~! 8 Y o.... /- /ffy/- / m ~ /-.'*\2 8 y í ~ I 8 i i / / c'l/. / f ) S ~ / 8 > 8 /_ /^*. l $ 7 7 ^ /&S b 7)l onry^3p~cr^ cl&*s*<^soc±cy-c /^>^J>C / % (a. X - c ^ y ^ C L ~ *.: 'yyz.crviicijyi^' / ^. ircng ^fø~c wiåxj. I $! S'S' (s. O^C^x CrUa^s Oc /i-'u'l>øl4iz.c~j,sistsisu- ~-K V ^ A y ' Z r V v i 6^ ^» i ^ _. V 1'i^r^rz^^Zrn' v*t*4***ø ' ' i - o 0^. *71. /t^crc ^o*u^c^ ^ A ^-T^TJ i s n / / i -! s i lvt - * ^ h v k : _ ^ y^ui ô't^ *-p ^i- ûa sucnre*yt^4.,- X r '* W> ûc^c ' v^>vtr-v^, 5 i-a-c J CL^rzn^ñ ^ - sjt + $3chv*c^ J&v /0~7ryy3 ^^U^cn^uu*xjt^D ^ JV*» J^x y^i/^x M n>s/ CU*J ( /íz-^l^% S lá *~ n ro fo u y ^ yj U~*cAri> ' í v w -» y^v^o *J * > v fwtíyüf Í4 j*-&si t>- «tj /tíjtf. V- ~-< Y f - / g s *tø S&. j.jáfíí / / >$.

21 ^crc i 1 9 / W / <Zj^. -t'e ^ ^ S 'O x x c la * ^ ^ pn^ru,a^av f!ío~ynns~^ /? 'C-r~r^ r 'Ls /L* «' -^. f#ít-/8il A - j í -w, m i - / /, /'. J. - ÍL su+4 1* *«/^! '~Q. Q ^ a - as ' ^ ; ^ A ^ U y J<^TTH af ^ C 2&. * Ji^ J -yïa A. -V -ío tjz. 'S - * $ A ol^ U s S ' ^ ^ A c n ^ ^ u u ^ o U. *%. <^-*-nv C U U ^ ^ u ^ L j U-sL ^vo > i ~ c n ^ ^ s L ^ d ^ ti. f A U ^ r ^ ^ ^ k. < r ^ ^ o U. ü. 3z -t'kt-~sl~l*. V t í ^ P ^ v v w J - c U. Z ^. / I ^ v>q^-^c&zx L L /Vm,&L*^ o -( c*^*l+s& o u * Í AtX^a^s*_^c>L^. Í4 Í. ^ r W ^ J W V W U. < t ^ 4.«r^w,,oU á.ro-u^. $. kxca^<^<~. t*d. /iíhv ^8trduSf' V L Q. J^ o d t t d jsis-c&a. I * «^ a a * ^C Æ n.-/. ^ /rj ^IS^iariAy^eUyiít. /. O L -d s A ^ -íz ^ ^ a. ^ c u y ^ j. 'yvl.p-cíi.ja-^x-í ^VK ^Crv-t^, - -*TJ í 1 :<^i^*<rÿtj ^crtd) o-sa^s.! 8 L / & s ~' J^ä v^vh -'a^ ~*^^<riryy} ^ í»*4^u a ^3 /&. Í8LI-/811 - X- /9/.! - /. _ film : ^ A ~ * S ^ - r * S t í siw^r o** Y ^erc tc^a^<. ^-7<KJ { 8 W. 3 z*, t vw!8'rf n

22 !<P. 20 ^crcj^ory'sful^a.nr^i^ ^ ø^vl^u.p^i^j 'A^.'87 C A Cx C/\/L p ^. cq Q~C^\SL ^~=> <-*u* ^ ( ^ - t^ { r c T Y \ ^ c r o i o-dl<sj 8 (9 $ ~ / 8. ^Crc^s erufoy-t^) i &~1sWl+ <-*~JCr^^/l^ i?<,. 181*9-191*} - ISl. /? 3. f 99c - / > - / ^ /? *. / fr7~ /? / - / 5 y. t $ 9 Y ~ 19*7*11 1 % c r p - t ^ i T ^ fc^j - / - /?. ike-cizo^t /? rs yvv i *7J o$a *5WS -é^zinrc^ J-PT+vU.0^. < ZL, -*>f t AnT <= c^ AÁ*. t (nn *^ */a^t^/u^, q^ca^óz,zt.-^ tyj/l»-*~*c\.

23 ^crcfy A FÆSTE- OG HOVERIVÆSEN 2 1 y - 5?' T ^ t r - ^ ^ U j, flj^yn cry2^>-^ ^ctyy-cz * s1*vy/*k / / ^ y ^ 7 c/l>u<j <L ^. * * * ^Pcryti*^ ø j /lcc*> tn* é / yu fyé- fflt-stvilria' /yve~si^j^c : f y ^ ^ f y ntf-fr/fv - / #. / n / ~ / * é /** févfcfy fcry, / l f $ - /? o y... / ~ * c i z & f y /7#9-/ t / S '... JS^T's&y*, /777- / ^ / /.... / ~ ^,0 * / -.2 >* ocjlfy-z fpo-zy^ / / * 6 ~ / ty / 3.* ' - / ^ : /#32- /9i / - i i t ii * * * * f ^ 0 6 z ^ u X illo -{ z o % / ^.4 'h-*n : f y s. ' ^ fy s -^ T s U s it & Y l) ^ ^ C r& L, J' / ^ Q~o< 'Td'Laø-ird^j^c f Ø ^ A jyrv & tc t f e^ ^pcii^ycp. ^cry~*l. / 7 ^ / ~ i T. / < 0 *3 ^fy /*}&>& C U ^ t ^ ^ f y 2 ^ Z C u i^ fy f y /?7/ /**? nt+v-ey^u f y ^ t ^ c ry ^ y e rj f y / & Z.C i '~ C? f y / t t ø - f ø i a ~.. - tf-rccf-l~ f y $f3-%r. CX fyfy * C g f y t n u ^ f f y P9L-rtO% ^ n -LL~%fr<^ &"*** tn. (fy I 9~0 3 * SfL f<rn~~ t^?j,_ J n i / ^ ' - 7 r fit^ fc z z >< O-y+J. / 7 9 Y ~ 1 & Ls>S S^b ^sz. fcr^-e^y-t^ 'I *. W*. 5 ^ & 02, ^/v*^å^<rcp^ : L sl~i^aj jpytr^sia^ A-^y/ c^4~<^ ljc^cyar& -^i/u\/' /#/6( / # t * f / y. /?/. J'&v Él / 1 *7y

24 P r- ç >, ^çrv~tsut^ir&y\ zcrc^. 2 2 i '/ 9~ i^ 1*5. ^ 111 at~/&ó 6 n^ø-cu øu ^f nsk ^>Û~cA> &^tcrv~cï! $ ÍYfC^JL / Jt3 / l ^ o - * ü f. / 7 / 1 - / 7 < 7 ^ - Vjt / 1 M J A U ISO-! & o á> * X. % h 1]. / - «*. ''l/yí &C i*/ (ol+st sfl4aa+ jj 0KÚ*mf t~ l /!&. Í % Ú 1 - % H l% C* * '/? f a o i j. / - /HíeL o* /vs&. fu.a^.- % i v ía - l 9 n sa ^ - A J M / J - /- 2-j-v-*,./ ŸyU-^C ou ^ ílá- jtiuy-*>i*t 4. 'o^dns-csi*u/cry\ ^ c r o 4 ^Co'V-e^UifåYT^edUr'C ^v* o^z* - /. 'H/Le^ 8~CH)J / ^. Kt. A,. J y. 99/! ^ ÇrumCsv^'tfkOy~h crou, / / ó " / i & W. 'fäsi/'lc/l. crt*-? &o I 0 3~*e JLrCdKf cn~* / r-oi^ -ZU*U*r få. as : /XU-c-* J 2 ^ ^ A X ^ ^ a ^ r t lu J U y f f å u * ^ f r C l y f y *, S l ^ Ó**+>^_ /.'i^t&c^fåcarctjt /yc& r alisl*t«y ^ ry*x fye*r< J ( fyfr*^^ y u ±. oÿ jfy- ^Ae^U. / A. falo-íc^eyc? / *} Æ A v-c^ ía ttj ^ A - ^ r ø ø.

25 ^ crol* 2 3 fyñl. ^ ^Ui ^Strv-C^y ijt t--f Sf/^y^y Srry^ 2 / / Y Y.J *~ i / 7 9 / < (i.a J * - w.?cp^i-y^ ^p-y+c*yjl~ycfrc~% ol»-t..~s7v-fa. / 181. $7ryu+it^ ^c *n cll*++**> u* oltjlrceus ' w/í. $<r ^Ui dccnh** {*.Ol m **k>v CXsy^r-cr^ aj^<l ^tn><^ÿc*0'~cih^ ^f>n7*-tsu>'&*vm7^. 3. oyj^ ^4v a^cksocu* ^ ' ><Jb(\><**L. /u*~**lj ^<ø^fv*c^'&0vy] ( CA**\ 'ypía-fá^'yt***-^ rj ^/ntdisu^^x PCø^lTI^c^oU jl***-* ^dl^ui^u cj %r<ølcu^fv Ciy*' *j, O Cft~+ é^lcy^ øj. / &\+% c&jyi\ cj Ui^z-, i/zút L A 'L4- ollå~* as/? { c r v -< ^ & f u c í * 7^ x /. ^ Ji** ^+*is\ccu-l. ø\~\ J*cr>rø^~+.cLysu+*%^ i 2 rns-t^yi ^øc*jt. /7S^^. Qjy\A^&a*isÍAA^ øj ^ ^ pcolajlí^ <yo jí^-kt-c^ u rr<^ * --- f føv' ÍYa m ^ í. ccl Sâ*^j ÿ ù Á*r*-?> t/aa-**ß-+- o *. j/# ^ i v ]. Ü- tfb^eitr} Zr-rf^C-,'ytc&< a- idt-art. a-**r j S2-4 T frï U u>ut. 8. y ~. Í7 t9 j. jf. &ps *\a,& Ssu Ÿ>^t ^Tr<^sHAA+ p crv<r ^sfcía~?4-ruj- ' 4/L>~rJuj-. <. J ^ H t >» Í W U ï f U r v f y ^ p 0 * U jc L 0 i.tf f 4 + C rv ~ e -y \ 1 s t A.>- *L. ' Cp v J ^ C c rv < S ^ & > a s '? t.

26 24 C.nSO-ISSZ. ^ C i- / 2. r i ^Âji^rL : <y+f ^crf ^jr^^jy-try^ ^ 't^ y ^not^/. / ÿ<é ^a*t>**r* «- 'U*, ^ J. ^ ú c n s-c^ ysy / ~ }~? C. % ^ ù n x ^ À e ^. á ^ f ^ 'ß -v y j / 7 ^ ^ut^c^c U*eL *^ ^crvu*^eí**~~é^ / 7 76^73j. C ^ c ie ^ Å ^ ^ c J L j^ jj ^ f Cfi~\ ^ '&**-*>/' C + ~ > L j } ^ \ c ^ < ^c 4 U 4 ^ P ^ r x > > n. jly o ^ crzyr't. enj^j^ ^ 4*tA~* ^ nrr*e tí*9 * & / í/2 -yu>~^a r^ / & W / * ielojt.(s>). V-C~>-*C. y s /!<?/- / $ S Z. <* *-. -«.-c*. PCo^-^'gjt /g-oy-fa. dbv-cyi*. / 7 7f 7 ->/^ 7. <^V^o' fy^ AL t J $ L h ÁáZ^tvi A ^ A y ^ w P p V - y n f * +. /?<P0

27 Regnskabsvæsen. 25 <tcrrk I73 l-l7 $1. ^eroi i^ fy ^ USD ^ ' ^' tuzxtp. <$0^ Fow+oit^ jl<y%+*'k.as6- <v-toi~rfrx^ou. 2 enx*tjao^ p6 <. i*~oixa~rl<ur $Uy^ tx'ujp a -^ /}H U ^, /.sav <i*su*l Mr>rU-cM-yt *J f y JL*. J Q. cn) ^ J Løvenborg godsarkiv Diverse regnskaber for Birkholm gods... 1 pk. /</, A n m : Indeholder pengeregnskabef, skattelister, kornregnskaber, obligationer m.m. Afleveret fra LA. på Fyn, udtaget af Tåsinge og Scheelenborgs arkiv.

28 'cn&ioxji^r, n s i - / 7 ù>o. Icnr &'^iul<r ^ aj ^ cal v CU^su*.: 'TVL t r e t i ^ Z S. / ^ K, * ^ 7 --icavl, -Ri. crv**r v?^e^x^í.- ^ u> -í^0^'2s/' ^ */ c-* J h ^ ll A ^ ^ /7f i/ -'7S3 Hy. / &. é^é','7 s7 <7-^ J /7. jse.^1^, ésc~ (rv^s- Se^^í. - ' <+e fciif&s -j - 1^-Cci H - / 7 & U k A + ~ trj øt-v ou- o t^ ÓÍ4T S 3 '/ -sr3e/y / 7 f f /f ~s *û/y n s >'/r-s7''jr 'íc */\ - n^x" J4***ÿ<> - g ^úyc/y^c^k/ <s<-*í. / X *r w * &2 / 7 * T 7 y ^ ~ ~ / 7 * T f // cns<j ^taryu. - J ^oútal^xj rj - <s<-~c & i-ré* ^rcx^ cr^ M i v s ^ n r *. ^^cls -2.cr^jL*t(^ ^fnr-u^ 1íUe/L+* : JJft* yrøw n s j lh-i7^>''%. J k ir u / r * u u n s -y / r -n á * '/ r. '!' /7iT-í^ ''?/ 3}} Lf'i&sluds**** oj $ c r o b j J

29 4>, kr j l - ^/ j' -tl ^cxa, juusi H t **.i^ 7 l--r (- '(unnr^ J-, _ l-rrmr-, -ft'.j f L., U.%/Jr -H r - - ^ ' M V. i f% ' *. ' 7í í % -, ^. k { / - j Y ^ M r y; 7 >/^ -,!l»i a J-J 0* /7 í/-^ - 1? l ^ q ^ 3 [ & 7 /7 5>/ ^ [*%* ^ /~ I^J /l&h'y - / 7L/.JL( ^.( *2 Jlo^n^r^^/7 ^ - / I U+. v/- ^ /? j ~ n y ^ / ^. 7 i ^ /? * * r * f > U U f76yk-/76f*r~ A l ^ v f ^ Y ^ / C* J L r 1 t Á j U y t f 'J ^ / 7 yj :^ '7 /^r

30 ^jfo st^ u tr om, ^'croi V " 2 8 / 7 z'&cfi ~ l ^ Lf. 'S. ' ^ r GÇcrO*i fis 7 / Z/&, i y á%á~ n á7á 9 * /?4. 7 LPS' -, 7 u> */ST 7L *72-ß J /J'-ÅT'U^^J 1 7 <7 J {/S ~ c? & /J H i S / s ^ U ' / S /7? á 7 /'S ^uâ 17 á>í ^/r - &7 /^ «Tî^tv' K /7b& 'h/lûc&s'l ûkjs t-c 'yislish. /7 á>ú>l/s~ ~b7 '/s* J w y r - M ' / r n x. & i z» < ~ T S, j 1 7 7*7 ^/S ~ 7&/S -i/9. yyyia^ù^ / 7?7 7/%^ ~ n ù*a < ' y ". 7'/ii} '&* * ' i l >8 / s r - â l ' A - l ú & '/ r - á 8 / r»la^ >LkS / 7 (JP 7 S L e ^ L-4-0 c r y ^ ^ U ^ *2 J e^o *s 17 >8 }1 /iu/j-^ L U 168 / ~- 68 / r. ï h ^ u u j *s fru) vi %rf «----/ 1& 8 Y r - S 8 / r ^Su^ ~tj P i^yl^r-c y~i^s. U /7 6 1 Y " * 7 ó r/j" J? Y ~ 6 n 11. l à <U~yCsJ T ù y w n ^ ^ Z tu r?6 8!/r± 7 o '/r. / P é. P i Ÿ ^ k-u ~ ^*VV^ «^^TVW *y /* *~k&ik s / 7 à? ^s fk c O * / < J L ^ y ^ L U / 7? '/ r - y û '/ r P P y ^ ^ U U ^ 7 t * ï / < J ï ~ U ^ U n 6 8 / r -/*) ) 7 c Y -

31 > r I l á %C - H 1 Y ^^o^-,'k.c's'-<j' tr*~ «^I>e-v-v -vrj C?o~C^ t-^>y :- : 0 ' %, - V/7Z /->i njl O^xxyu^r< ^ **& /71ö </J~~ / 77/ í^p 3ÍU.ü^ej X ^ ^ CsJ ^ r v i Y t ^ / *77 Ô /^p - /*}")/ J ^ c y u ^ ^ c U r o ^ i^ r ^ c r y ^ a ^ r C ^ j cry J { e ^ c > K f I '/ r - l / Y r ~ül**2 Cn ^ * ^ ' C ^LC ilyt^ 2 c {^cyi^js{ q j 'jlíjl.& íals>isls* -\ ^ c*^l fê u. f - ( - ~ (f ~f ^ U^J ~ ~ ^ TJ <^ r->*t^ rtryj YVU-^t^, / 7 (é*/ (/f - / 7? / //j~ cn><j' *yt\ i^ xg /2&yj curuuc^ m o V r - i / V - T A^"í-»-'l A-^"i t^. Cn/^t^' i7^-í/-cocj^. / 77 à ~7 /. y v l y ^ 'Y ^ y i^ J u d r- 1 7 ó l/s'~ 7 í ^/s" la/»i v- ^ >C. 0 ' 777/ /<T~ 7 w fcu^cljyt /77i / T - 72 /J'. yylax^-n c±2í^e-cy~^-/ía& 7 71 l/p ~7 iv l* & +Z^2'VLa^<r 17 >fnc. /} JULyu^, Arr Try> û^r l^ ^ ^ / 7 7/~ 7 T AJ c «*ua+s 71^ 1-2/. /? % -? % /. /^'. - ^ '?*^t*~rcy*9é * 4 /7 -? zfr~ 7 3 % - TÚn'U.'ire. a - u ^, J^L, J Û /. / i ll/ Y ^ CeLt^^c^^A<t^ v^ ( / / /7^ C < r * ^ s /7 /<^/7j y y L c ^ ^ 0^ ^ / 7 7^/7 3 \7^ *S~0~y^-s2\ yss ím.bwi. 2ii+~^2 f/y^/i /77 3*/r- 7Y'/r.

32 3 O * n ^ / u - ^ t Æ l- ^ å c U ^ ifij 'y 7? % ~ - 7-7i í? < 'ßlß-yO.' ~ esi^yl*r~ly*a-, n i ^ V r - 7S r/s* D^crYVi^Yt.^^>^ ^o^^oly^. 'ú> a^v^ xj^ W 7 /7 771r Tylajti^ &- ~r< ^cn^i -r^<j *- / 7 7 */7 j-, Y* /77*t / ~-7 J /J $ 111 ^/ ^ ~ // > /yvby-^ Í&+4- / 77 S* ^/f~ //o «< j^o*a^*^rv) j*" V í / J^CL-^oí^y^ /*7 7 <0 /s ~ //? a ~ ^ 'r i r - M'V ;7,'7v-. a ^>v 7 «- / / 7 1 ô 'l/ s - ' / é i^ C ^ M r t ' I a a / * t p b *. / 7 "7 ^ * / 7 < É? Dt^y^ -. «~í /Il S/,- H Çy Tó&YU^z-íty/u^ Tyv* /7 7 ^ Hh-ty^D &+-& jhv' 2v^c-uv^j TziXst^L^^ / 7 7S' /^ø 7S z^ ' s %. 7 ^r. «'Sl^-'U-s TLidr- ^n/' 7^»pA»o é.a-4-u^ / 7 ls " TjtU-y1^ &y.'tra- *&s / 7 7 J /^ > «7 '/f* C L M y ^ A ^ n i f 7* - l i '/ s ' H '/s i^2>. 7, - oq T ta -r^n ^C Y ^ Tt '^-ù-! 11 (s!/ f ~ 77 /<jr*'. CL*s~Ùl^ y? /^ V a^, / /? < yyr C L y -ô x ^ <y, A ^ a ^ 11 & l/ r ~ H ^ <4-^ 7yUj*s^ 'flc^vt^ / n & /r~ n y/j~ n ^ i ^ o u ^ y ^ k u n i à l/ r n i V j ~ 11 iß Ál~ 77

33 <r~ty] Neroli f^í /** n n / \ 1 i. ' s l j ^ J /?<. -^V7.' J - J ^ÍT >-rt-l^r<^i^ U^d^v, yi^l j2. t/h~ -^ jpv ^ 'V^T* /?. r^ /íí a a^ >íx^' ( ^Cnr^t^ ^ ^ ^A^r aj ^i'^^tl ^Cr-sS\S*c ^Cs is/' jq'd^cl^xa^ ^ 9 j j "? ^ ^- * -/,gÿ-wi*»^kt t~$ ~~ L _ S&JS^ ^ en ^tfccryt^sy*c y/*^-z>/fcs&y& 3-^rC^i ^ ^ *-4* ^2.^2^-, *kscd* ^ v { A-^Xf /?<. y y u ^ <7 ^^ /Hj^a^cLa Jt^ytraJíÚj-1 ^ o v s ^ ^ - -*. ^ < ^ é en < u, C^^-ytpx o4^ejt 4^.ú^o séy- I V > V t n \ ^ - ' * / JV. " " s S S ^ S S? -'a ~ ^ - s y ^ y * 4 ^,,. s7^v-t-., A-S ^ ÅLic-vc^w, / el± o~ ^ <af_^1.^-. / >?

34 <ron<\ 3 2 / 7 ^./ *.;iw y^va <s^, t^rrj <cro^ / / 7 «i / - ^>V7.' /7 ^/g-/ t ftsid* l7 ^/ 8 / /C. n i c U ^ c J ^ ^ L u, / 7 ^ ( syc^-v'cdt^sj^ ^ ^ va.ax u*'t 'CryV'i T-C-n^, ~~CrV^-aÿC^ E Cwi P' y'o^'^lt,?w D -^-v'^'(-*>/ J/Í- S X 4%CT' >{^i ßy*y- á i^ A. < 0 / 7 9/A l ~ SiA i ^ ÄsO V >$. *-^- / 7 /^ M. v *^ / 7 'yyt.cjùe-^ cd~>r<-jyi^'fc*^ / / l7&l/él yvt^ck*+jl ^^ scde s t ~Zcry^<Zz ^^i V 'JLtsá / 7 ^ //fr3 r,^ -*y^^isc&sf 'Z^rY~t~iZL, o*jlr<^*^ál+-& W Z 2 Z Z & &, U 9. / y >Vry - n ^ - ^ * f '? - er - ~ ' /7 \ ' 0 trr^r<y^> /}/l/lc^x^n u+^c* 17 ^ /*& - ÍEacyv-d&*~ ~ / 7 ^ V" - - rrlx^cc^^^ y^ crj uùoù^-^. c^cl ***^ y a^quz.oïsùss CL+S á.^u-í-a-*/^ / 7 ^V^p /Í^Ca Á ^ jaj-ï^ cst^_, &st~& / ^ ^ V 3e-r~L.^+.*..n^ y $~ ~ ^ ^ ' ' ' ^ _ L _ n * '

35 3 3 n «s/ u * 9 *r. 4ZslJj-fJ' -^V\T 4-trr2 ^a~cz> ls ra A á i - 'vy aa J f ~7 &Ta 'S^ 0 ^ C r Y ^ ^ r ^ cy ^ - 3 'íb~á- / 7 /&Z> 1 A I^ üa & -y ' i e*~ ^ - r < ^ p ^{ f adsêf ^ Í o *^ A.cUC^^i j* t? < I ß^Gx-f *i ^ ^JrCTsr ÍjL -~ir^'r^cyt^zl *'*"_/ ' /^7 Pteryu^c y ' ^ JksfcZ / 7 ^/SJ. 111 T^t-zv^^j &cr^i^a r) 1/ fil r rl^ovis-ea-j lh*i^o*s~l& ffi^j v*^l í ^ a - / i / 7 ^#7 VLûùt**. &- sux*\z^'^ xmd^iss < / 'i^rv'^y^ ZJLA-, c^r 0 fjr / 7 * a/&7 *4 >2 Z u, : i s i [ z r - H s s ^ - yßl*-z\ : ^ ~**-^J0-yn,mC / 7 S' ,/4 ^rw^r<^«, / 7 S'7 l/s~ -^'//2. ßif. /1S1 f^y fcraá&f I7fr7 Vç -^ Y il. / #. fc Z ^ - p z Z % -* ) / w ^ o r W 'r t. ^ - > ^ t- Z U S 'S ZSt-A^Z^ fl^ ^l»j ^LAr if- / 7 Ti". Z ^ r 7 Z Z?e~ ^- ^ -í fcrr -._ ' '- - -:-y /?&*

36 3 4 <P ċr\> -t/vw ^7V j>. * n!! :.9? 9 - ^ -rv* ^P~V-L^> ^ - n j C / é J 'fl/sñ yv-r, sfø+å ^&pî* s\ /Ç/Cxcn^ «øj J> ø^ufi*#-*yo > *7ftft. Pt ry^n^^l^ 'k«ar H ftft Vll^p^ítylLrciÁ&r / 7 ftft yy'l&^t*v"} <*^2hA^ ir-tryj crj / 7 ft ft Vf O+Keli&jÿ^ Cfj ÍCc^'^-r / V ^ / ^ fr o s y~^r*^~ / 7. frf (ygft f ^ V /^v, w, _ øj^crv'c/dt-tiy? a^j ' 7 / O, L ^ T^V'T'tL^^t--» 'íí+^/r i7 ftû ih n*<v -, c V' 4^tf feaa psl*^~0j * 7 ft/ ^cryt^^^uuy jíst*s& 17ft/ Írcu Bytír! 7 f / :!-O 3 3, ' / /K! *7Q U lilt l l ^ í./^ sfusi: X»viv-rc 5/** / 7 ft^ ICeíj/^ r *» G^yítf / 7 ft 2^ v ^ ' //f^; Z7(/ / 7 f t 'j ^ ' ^ r ^ > + * 0? * J s i '.t ie u v -, j J / r f c & y u n 17^3 ^>C^ ~ ' l X c r y W v l. ^ L U f y x ^ é r y n t C y ^ f Z ^ /7*>Y 4*. 31yc r y ^ ^ ^ C ^ Í <4v- /7fX J ^?3 -J /??;^- 1? U/f- $/1*-

37 Løvenborg godsarkiv. 3 b X (div.år). Regnskaber og regnskabsbilag 4 pkr Nemligy (div.år)... 1 pk. Z 3?. u (div.år)... 1 pk. r (div.år)... 1 pk.,c Z i. tf (div.år)... 1 pk. & >, A n m : Indeholder bl.a. regnskaber over indt. og udg. ved jordebogsregnskaber, kornregnskaber, fortegnelse over kornsæd overført fra kornmagasinet til husholdningen, specifikation over partikulære udg. ved godsets administration, beregninger over indt. og udg. ved Løvenborg og Severinsmindes avling, regnskaber for administrationen af Kirstinedal m.m. Løvenborg godsarkiv Diverse regnskabsbilag Z S 8" - -2-Y Z, A n m ; Uordnede. 5 pkr. Løvenborg godsarkiv. Jr (div.år). Kasseekstrakter 4 pkr. Nemlig: * (div.år)... 1 pk. 4 ^ 3, v (div.år)... 1 pk. Z Y 9. i/ (div.år)... 1 pk. 9 i T. A (div.år)... 1 pk. JZ'V é>.

38 o o K 1S ^ 1/ - 18is>7. ^Conjtyn &i&x' w, O L/ r S f su s-yn : cyy^iy^y g LTL^r v J^CL^AxJ Cy Mr. / Y. ~r>2 i & ^ *TLV. v ru ^ r $ j a ^ u ir 07 c t^ o l^ i. L ^ y i^ ij- Y ZUUkA Sl^ri^ i^t aj ^r> ^ f&yff /frf% ^ S ^ P - 'L<rl^Y^C^ *7 y 2UL -^. 'tfétjtés -7 / «T J - / /Cc^ y 7 itku^f aj* *rc ^ (jn s ^ v L s frc ^ C K ^ O r ca> c^ sil^ ^ S ^ r Zll-lSS. A. ^crc Y ^ y fujeyfr $ u ^ c? Z q ^ V 9 y ^CLst&^U^ Ji*~s{yLsj '^tt/'u.øcl^ / øla. / J^a^uo '3-Ciw / ~$ orv^ojlt*s ~c*åjlas-~ø- *C y^a^zx / ^ L r - s i c r ^ o -l& T Qjuc4jsirv<^ jvk A r y X ^ M a^é^ys.o^as.. tr^w'v<7i^ 0i^ ^4~v*estsLs&ønr7i ^crci,. * J 8 0 } ^o-xlr>t-o> *--/ ^cryvtijrry* J^Utcejj%Af øj /,*c*oc e^t f~'f~es's>-*6-v->i) a ~ ~.: -i**; ifis/lliya.^ 3 4 ^ 0 ^ <&>**, - ^ o A r f ^ j S^rf ^$0*0^4 ^CLA44*+e D^oUdL^J ØJ < &. & *. J? Yot: I f r O ^ I M ^ - / & O t,% / & c. * & * U.&*.jr- fto : /?, /</** //, /// ~' $4c ~df2v- / 8 / Z / t Løvenborg godsarkiv Baroniet Løvenborgs jordebogsregnskaber... 1 pk. gis, Nemlig: bd bd. ' bd.

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

"The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence"

The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence h cy f cq Cc I Cc cy Cph, 27 ch 2009 f Cc, W p p h h 43 f h I Cc cy Cph 2013 h w fw 40 y f h 3 IC h Cph 1973, wh h f, f h f fh f h IC, h fc W pp h h IC 2013 h f y 9 p Fy 13 p 2013 f y 16 p Fy 20 p 2013

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier Ny Søgning Arkivskaber: Baroniet Lehn Fra Til Officielle navne 1920 Lehn Godsarkiv 1781 1930 Baroniet Lehn Arkivnummer: QB046 Arkivinstitution: Landsarkivet for Fyn, Odense Fra Til Arkivserier 1738 1795

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr.

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr. V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening 1 Navn og medlemmer Foreningens navn er Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL

Læs mere

!"#$%&'()*+#*+,"$-(,#&.#"#/$+0!!()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$

!#$%&'()*+#*+,$-(,#&.##/$+0!!()+,$&)*12+*##/$#,)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %052(6&+*+$ "#$%&'()*+#*+,"$(,#&.#"#/$+0()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&*3.34*$ $ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$ $ "#$%&'()('*%+,./01 2"&%3%4%5%&63527++%&8%3 9 :";73"4""$(:,'(;*%(< =%*&%5%(>?"(8,%3@"6

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EO

EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EO Ejerfrenlngen Lindevang 7e EJERFRENINGEN LINEVANG 7 E RESULTATPGRELSE FR 1. JUL1214-3. JUNI 215 G BALANCE PR. 3. JUNI 215-1- Ejerfrenlngen Lindevang 7e INHL SF RTEGNELSE Resultatpgrelse, driftsregnskab...

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD AVREP STEN h Foå 2015 ELEVARTIKLER P Bch æ fø j o h! o o å Cu??? 90 % å jo f u o S æ o DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI AR KØBT NY GÅRD LANDMAND EJENDOMS MEDJÆLPER T S D I S N SIDE Ry h J h 15 å hf øj f

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

Fredningsdeklaration

Fredningsdeklaration 02048.21 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.21 Fredningen vedrører: Hammer Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-09-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3

Kirke!#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 Kirke!"#$%& SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453 August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 ! Til eftertanke... K OLOFON "#$%&'()*&+,-*.#/&0,)1 2&3#.4&*0$5*&3&,#,

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

!"#$% $& $ $&" ' $ '( " )& $% * %+$& )&" $&, +-$&+ % $+$&+ $%%. /0123 1 4 5 6 78 9:;: ? @ 1 A B10? C C0DEF D G7 H=I8 G7II78 J7: G= : K 7 I I77 77 77 I 77II 7 7 7: ; 7 I 7 I I 7< 7 I 7 7 7 I= 78 II77

Læs mere

arøo- mm tealw %tetrøø^ tøiiiti»i te. t$nfrfcgr g@8åe par^i fe# s&* 1809 m%* %%tøf #$^ig^ $f»#ai If $&$& 63, 0 H -9 é «& sr i # ^ H?

arøo- mm tealw %tetrøø^ tøiiiti»i te. t$nfrfcgr g@8åe par^i fe# s&* 1809 m%* %%tøf #$^ig^ $f»#ai If $&$& 63, 0 H -9 é «& sr i # ^ H? Mtr. nr., ejerhv, sogn: (i København kvarter) \ eller (i de sønderjydske lands- ' dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: $»m*.jm«mb..m/m Stempel: T&^kr. øre Akt: Skab Købers

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af Thermografirapport 2010 I l:i le7 Udarbejdet af Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia Tlf.: 76 20 75 15-36 16 83 44 www. tr.jeld-lauridsen. dk rd Undersøgdsessted: Thorsager

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Oversigt over genvejstaster i GeoCAD

Oversigt over genvejstaster i GeoCAD Oversigt over genvejstaster i GeoCAD (Husk at der er forskel på STORE og små bogstaver!) Oversigten er opdelt efter menu-bjælken fra juni 2008. FILER rg gg GG lg ag aw rf gf fo og AI AE af kf xu xm RASTER

Læs mere

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage MAGAIN Vl l VEND13 - D Fl- Kulu VEND13 Vl l VEND13 (F: b) b Hllw b ll C Nj, b b M l fl fl, f u bl c b VEND13 D Fl Kulu E, f l l æ b fll E, flbc, æ u bf ø, l l f E, fl l flbcæf f l, b, l æ fluluf D l æ

Læs mere

- Alt stål varmforzinkes.

- Alt stål varmforzinkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVCruDE INGENIØRER?m GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Vingetoften, Herlev

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Vingetoften, Herlev VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Vingetoften, Herlev 1 Foreningens navn og område Foreningens navn er: Grundejerforeningen Vingetoften, Herlev. Dens hjemsted er Herlev Kommune. Foreningens område er matr.nr.:

Læs mere

Deklaration - kun salg med tilladelse fra Fond 22, m.fl. Sydvestlig del Skæve, Vesterskovvej 41 23-04-1999

Deklaration - kun salg med tilladelse fra Fond 22, m.fl. Sydvestlig del Skæve, Vesterskovvej 41 23-04-1999 Registrant over Skøder og Deklarationer og diverse Gl. Sæby kommune Titel: Adresser/Matrikel nr. Dato: Omslag: Kasser: Bind 1 - Skøder og deklarationer: Bind 1. Deklaration vandledning 22a Grønhede, Volstrup

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

Bilag 4. Input-output tabel for ADAM

Bilag 4. Input-output tabel for ADAM Bilag 4. Input-output tabel for ADAM Bilag 4. ADAMs input-output tabel 173 På de følgende sider vises input-output tabellen i marts 1995 versionen af ADAM. Tabellen er dannet ved aggregering af nationalregnskabets

Læs mere

', loktj- Café GOD ENERGI

', loktj- Café GOD ENERGI t'sr*^mr ', loktj- Café GOD ENERGI i t SKRTV VENLIGST MED BLOKBOGSTAVER! oj lo vol ve *- Itø^c (/-O^K > rk

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N BROVEJEN CHR RICHARDTSVEJ KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. O-8.2 Udvidelse af Vordingborg Kaserne Vordingborg maj 2006 20 kr. Lokalplanlægning Planloven indeholder bestemmelser om Byrådets

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl Antallet af vandskader siden 1992 Antal skader 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Antal skader 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Læs mere

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu.

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu. 2 K N Gø S mf Sk Im m mmj. Sk mmmmm k, m m, m m mm mm. A k, m mm. Im cm m k k mm jmk m m jk. E f D f m h bj å h, m j å, fm f ky, ck mfæ. På j f, m y å b øb f mm J, f få cm f h m, mf, fh å ø. I m. Q kk

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Lokalplan 257. for Aurehøj Gymnasium

Lokalplan 257. for Aurehøj Gymnasium Lokalplan 257 for Aurehøj Gymnasium INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 257 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

I@+ !"#$%&'()*$+,--,".+ !(+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ "#$$!

I@+ !#$%&'()*$+,--,.+ !(+/0.1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),#&3+ #$$! "#$%&'()*'"+,-.'' "#$%&'()*$+,--,".+ (+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4$#%+,-6++ 7,%8&)(#+9#:#&+;>?@>++ A)$$#+B)(%8#&+;#(*#(=+>CDE@+++

Læs mere

\ DEAS. E/F Niels Ebbesens Gade 12 & 12A Niels Ebbesensgade 12 & t2 A. Årsregnskab for 2OL4. Administrator. Ejd. 1o8-6s4lJER.

\ DEAS. E/F Niels Ebbesens Gade 12 & 12A Niels Ebbesensgade 12 & t2 A. Årsregnskab for 2OL4. Administrator. Ejd. 1o8-6s4lJER. \ DEAS EJEDOMS- ADMSTRATO E/F iels Ebbesens Gade 12 & 12A iels Ebbesensgade 12 & t2 A 9OOO Aalbrg CVR nr. 29475952 Årsregnskab fr 2OL4 Administratr DEAS A/S Skibbrgade 3 9OOO Aalbrg Ejd. 18-6s4lJER Ledelsespåtegning

Læs mere

" #$%&' &()'*)+ &', - & *. /...

 #$%&' &()'*)+ &', - & *. /... ! " #$%' ()'*)+ ', - *. /.... 01 2 0 0 3445 1. MOTIVATION PROBLEMFELT...4 1.1 PROBLEMFELT...4 1.2 PROBLEMFORMULERING...8 1.2.1 Uddybning af problemformulering...9 1.3 AFGRÆNSNING...9 2. METODE VIDENSKABSTEORI...10

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

ICDP-indsatser i hverdagens skolepraksis på Charlotteskolen, Vejle

ICDP-indsatser i hverdagens skolepraksis på Charlotteskolen, Vejle +,-./#0$1'21%3#45%3$'6%011789%:3'71#1:;,4'39822%1789%09%?3'01@312%$A0$%31%0

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov (\i { REVISIOSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR. HD HØEGH.CULDBERGS GADE 67. SOOO ARHUS C Ejerfreningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskv Årsrapprt 27 Freningsplysninger Freningen Ejerfreningen

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

01742.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01742.00. Fredningen vedrører: Mern Kirke 24-10-1951, 19-01-1952, 14-04-1953. Domme. la ksatio nskom miss ionen

01742.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01742.00. Fredningen vedrører: Mern Kirke 24-10-1951, 19-01-1952, 14-04-1953. Domme. la ksatio nskom miss ionen 01742.00 Afgørelser- Reg. nr.: 01742.00 Fredningen vedrører: Mern Kirke Domme la ksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet =ratininn~nævnet..-_..- -.~ - - --- - - - - 24-10-1951 19-01-1952-14-04-1953

Læs mere

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden!

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden! OCCO i f! Pi li ui OCCO A/ K- 9 - Pø Kø l. 7 Fx 9 6 C umm if@cc. www.cc. OCCO i f! l Pili p.. ui. Pø. / il il l. /. / G. / / 9 um, u cm.,-,-,-,- / 9 um, cm. 9,- 9,- 9,- 9,- / 9 m, u cm. 9,- 9,- 9,- 9,-

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Det bedste sted at være...

Det bedste sted at være... D s s væ C N U KONK V Smm u 011 - s s væ Bhus f s s gg fy, m gg f Dms s s Hv smm sømm 1 m us y f, væ f smg, g v fss u sm g f s s g svægh, Fåu Smm, sm Dms føs g søs Smm g å vs 3 s fm Bhus umm mugh f shg

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

Lokalplan nr. 10.000-02

Lokalplan nr. 10.000-02 glagt a l s m Fnotlrigt -f2re.4.2008 Tæt-lav boligbebyggelse ved e Off.2008 6.2 Skagensvej-Snehvidevej, Hjørring 40 Kandestederne ns an d TA N Kjul strand Åbyen um E39 Guldager Grønnerup Vrå Høgsted Å

Læs mere

& 0 // *0 // 70 " : /"

& 0 // *0 // 70  : / ## # " # $ %& () * +, --./ 01." 231.$ *.$ * 3 *.+,. 04. 0. 0.5 & 0.5 *0.5 (6.5 70.5 80 / 06 / 09 / :-) 0 / :0 / : / ; / 20 / 8 /. 04 // 0 // ' '.' "# 0 // & 0 // *0 // (6 // 70 /" 80 /" 06 /" 09 /" :)

Læs mere

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen G/F Tisvildelund Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen Kundenummer 3300546748 Ostergade 33 Policenummer 3502921 6520 Toftlund Hefte I af 2 Sagsbehandler nr. R98 19.t2.2007 Z31Z Bygningsforsi kri ng -

Læs mere