REGISTRATURER BIND 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGISTRATURER BIND 6"

Transkript

1 GODSARKIVER PÅ SJÆLLAND REGISTRATURER BIND 6

2 Indholdsfortegnelse Side Løvenborg 1-90 Marienberg og Snertingegaard Marienborg Marienlyst Merløsegaard Mørkegaard st. - se Toftholm 118 Mørup Ni dløsegaard - se Hellestrup og Nidløsegaard 124 Nordfeld på Møn Nordruplund og Ødemarks godser Nysø Næsbyholm og Bavelse Nørager 167 Odsherreds gods - se under amtstuen 168 Oremandsgaard Ottestrup - se Giesegaard 188 Overberg (Krogstrup gods) 189 Pagterold 190 Petersgaard Rappenborg - se lysager, Rappenborg 195 Ravnstrup

3 J Arkivet i a±m±nucj.^ arkivregistraturer. * &--- /J77' JiXflLusé ^crv-e^irvr^ i 'f 7** LØVENBORG GODS k crv-il+'é-irr^. / / - [m&gl ^ a A j b O ^ i X * ~, ^a^ru^kcrut tcstt - / S T I. B > u., / '/m * / /l > 4 - td n j o 4*~ **s u i. i t, u. U ~ ^ /i/v^ ' - / li- /itt* Vrle-lt*. n U f - t'm "X»~* ti-t*. C U ^.,w-/w - w / - / JY M U U & t e f c & ^ 7 / / / Ikii- nif SU*- n i t ' - n v.?crfu^& a u - & <*. u u < ~ «g& *7 -<f ~ / is ts* O+øi^U* l / / /7 p. ^ jl s ts -C s T L *-* tr ^ v C. f g * * T ^ l l l L - t M l. ifo-cjjsu* sri+ fl. e~h ^ / 7^^ ' /r-//-/773 i?o7-;?3l. t ^ g ^ ^ J u r & L f $ 3 /* 18 7 / Clsn*%.cu**. ^-VtiW'AS-i e-^isl. [ tf /? / 7 * < ^ ^ & e r t c C l i n - ^Q-rC e^coc.. ^ 'crc^s ^aryv"c*lt*-v-c x«e~ -m t S.%k>. T^c(l$Zl?i0(^clt^n)~OL!%t>$ -

4 !. f» ^ f c l y C O k -, ' S U i* ' % I» & J - ^Uv,^*** w cryix l&$~0 -!%(f%* r ^/f/?ti ^*V. Îp5 y\ i/i- à. Jl esv±â*lsrb- ~ 8% i o-iry^\ol*~~r^ V-&&C ï î P^LisyLA,**u*% 19 o t ù h Í U í U Í V ^ ) lsni/ - < - y, / s n t ^ z. ~,. /í/t) i m 4 - t t o i V í C ^ f y ^ r ftoùt-cl C{ ) /&S3 - '* 7 i p i / e n j?o>v-c tviul, i& í f _ $*r<ÿu,tcnr^ :Uícctí- ta*~ cájsjtj!~ ">

5 ronrtsu.'trcrr*. 3 }îufï*si*.f * Qu Ÿ- hi^ixr L /^ ^pc^jry J a!/. s^7&-.. j f ^ U^%oC stv**!,*^ ^ - (jaisfa+p f "* ^ ol *yi+ J - ~ t j y U r C u f (ß.Ouujp^ri) ( ^ u ^ C * 4/ tt- f. í d t. A ^ J..,f c u á l c / f &, P f u c U ^ t U * f. ' ù y r i X i / c ^ f t t6w ^ U U ^ h 3 a * K é. f «Z A + /: ( CUú, *J /+ Ljptàîfj r A u XrtC., sc >-& f. L í U M. J - f ^ «. ÍLúLÁ\ f- ^7* ( * -y. ^ olsé^ ^ ^ Jt^isi^oCsüh J *, ^ 1 1 * * * * * * j ~ t 7A {3uC f- ñú<rúiám\ ^d- ' J *b i / 7/f c ^ ^ v ^ A, A^.^-/7/f / < -7-7-^ ^PP ^4> i! j / &&3J.O**. ^Z&tíf JsilL. ^>t/ U s^c ^j f s&n/^^x 'Ls 4-*~- útu^je^ ±**+01^-^. i cl^xy^ ^jirvt*~j D/u^f c^^y^/:$ aus}4 *~+*Aá~s^ ^ n>v ^t/nzlrcç Jísia~*. >( 4L'c^-C4. 0-Cc dl*st ; /S'il~SZ.

6 ' t C- l~l~7(s - / S S u.l^n, yv^ >^úy n 2 ^y1 CH^f~n o&^a~^<u sk h crv^r Verdit* e^yuy* ^L?-z4 w? à ^ V. à ^ u *fí U^2fí JÍt J fíy Á c u y u. ^ / ^ ^. ^fatctálsétc rpf?? /û? S K gey?/ -UU^St^z &- ^ ey's*rr<-*e& ZLÿ, $ e/ ^C Ce<f f S?. 4*a øt+s ZUzÆs^S', >. /&erx>, l x * ^ a ' * * * f * «r r te fr c K e t* - f< * - * - * o f p ' * ', «* /- /í^txsz. /t ^ er-z &SZ ^p <-*-*& ^SZOt & e * Á. *<<?uen A eré? zpo-gfsa/? Áz i> ? *ÏSC*e^</A j o o / Í A t ^ / ' y -*/2 í~<-/<- / / Æ fía^z c-'f ju S a n*/f' r^ t-^s /' /* f í 't ç* * *-* - «Sa^t^-^Aercz t a'e/ S * -p * <s* r/rff?-r r > k. fè*slc**s*t*> - g & r o / M ^ t /ras e.?xe.,f í o a. ^, * * * ' {ju* et*-<s ) / ^ A i u e A z ^ &Az */-c~ C^ r. sfe-s esz &x^j> 'ía^a^ú Ar-z^^ seo - y^ fíeoc^ y ~ s~& ^ A '?y>'' 'T-weS f*~c*-*~ fíe^c*^.

7 ADKOMSTSOKUI'IENTER OG JORDEBØGER 5 Løvenborg godsarkiv. '/ : Adkomstdokumenter 1 pk. = Anni. Indeholdør smøder, obligationer, domme i og tingsvidner. I Løvenbårg godsarkiv. a Adkomstdokumenter 1 pk. A n m : Indeholder kgl. bevillinger, kontrakter, breve m.m. / $ 7 7 /^cadt. % e *ø<~ccueafag //f a r 11 ** /P'e r-ejiy6 A ' A * %. / S ).../ f & r. Aa^- du. <t*ul4*-?h o-j cn*ui^ /*e/gf -ya.. Z. M t * Ar cft f o u - /yoy.c*/'/' / f é A é r & A Ll å l u S Æ t * 6 r * f / s 'J'Aa.jbet*.

8 kp 6 3. /737 * * ' % cn^r>' ÍTYX^ /yu/l^%c, ørv^sf r c ^ / ' j3^-ytfv» ^V\ fy'yttcsfccpfyíd. - ^ t f / iylcu^, TY- ^ J 'L^CJ&C 'iríji^p >í.o* f (rù^t «I7 J 7 ê^i^çuyt^ o-^ ^ S!>^ Ê*U*ûXsi^, *Z*CLa^ / + /}/ftpz^r ^ < ^LU^ L ^ c?c^t><^f ^^TZU^ 44*U~*L &Cli*+-± 'U^âi-r'^.-jfx. A % / * /<3 >v», y~wia^\ **. o* ^ T&^s Zc ^ *3 - c r ^2^-^Æryw* (^ ^yyi^um%cy^ 0-j ^í/ J sglpí> t ^ e^^útn/vo^i cr^ cbtofx*} ^^Ví-^vfcV3 r3*^<a j *%*\epv^\ Jsr^ p ^ Vl'LovU-*-^ -fv*\ P f v ^ -^yj / <Jy -'^JL$- ^ 7 j7. < $n.r-tst^jrcn^fj ^ crois] m Y.!' / ~7 5*0. (K^, ^ u û ^ a û A ^ i ^4v* Í^íp $f J P^orv-C&L-^ \_&-^/ /$ ^Ztrv ^ ^'Iaax.oC olt^ q '*b&dld\x^ ó^c e^a* L^CJ Zid^CLTcUïyX i / o w vz ^ ^ a Í u m ^ ÄT- 2^u/ / 7 Si) ) }{st. ÏÏasuJù. 3^rz^\ < y //. úy-vz/<. ^. ^ ÑP^oLPf ^LC^o^yt *Av ^ '^tsól&f ^ siz***y> &nrrzzd'u4* ++ <ÿl sa~*su^ <jí ^0 M-73 r w ä^ A^otSc^cjCbí V 3 71p~*óC( C/V* ^ s&a/j*-*c. *^<**»{ Á*n^L 7 ^ylsi\o*. 'JhÿLyn***-^ aj J^lfai o c^ kj^, ^<rro KS ^r d-s. 0.Jbt ÜL ojscx<-^l - Zt/ tj/ ^ 3uc^(. iu* 0*> AA~yi^ t r y ^ < d ^v* O.A'+t.insC!Jb^Msbr sl^ / J k. /2^~^ ous(- /í^^sr^v^ u ) 4 *$cr-o?.

9 'U ^ U j-* r & ^ j^ e U > S I^ T L ^ cu ^ i^ ^ T - J í L ' ' ' L + i^./ ÍL c J v J ^ jp t l^ ^ c n r* e < jy t f \ P. í. L ^ c L r o p ^ e í^ ^ r v..^ ^ S L 'r l ^ Jufas-Z~~D i s crtl > s 4 J 0 J J2«ä -.'T/7/Lc^-t3 i~/y í^jlsu*-±o^ f jßr/jm^ / P ^..J* J*»Á^ c» /i>+~\ c^.g*slsí~a~\ C\-o ->i X s t u ^ f ï % L ;.'?h?. ' í^ i / i'l c > ^ p U ~ y >w* Í úl^ ^ t y ^! S o c ^ -(^ e L c s x &\ o ~ ^ -e h ^ y L ú k U ^ t «*-*> * ~ tx rp ^ c ry f P ^ i^ L ^ á x ^ / ^ 4 i f ø b i s s i j ^ ^ ^ yv ^ P tp c n ^ Á j^ A ro -n P c ^. u x ^ M ^ : w y ^. J3^r^>r^/ ÿipj^êjh^f.. /-S^., ^ ^ 03 tl*4*r fli f i ryu^.. T. JJL. 9'í u X m^ ^ <( ^ e t + r - y + i U p l t / 3 X. \ >+*&+* sl. (Ztjrrfáj cr^ íúcáj je~-rsu^. / & 4. Ptfarcsidrfn, ^ crck h á\ f /*yi m ; 4^r7 *> >'" A ^ 0 S*±. SMJ fáúl y\ /é ^ C ^0T~^ íx 4*<-< ** fysxtyi^jt,^pyv*cç,b*yi*xÿix n, 3 ^ u >*^.ol X ^ ^ 'Z L*c+ZS M^. &\j fá'cúx^ -føx *n^iy++-i~i* 1"A Pcyt^L.J S'U.c aáv *Cs tc-sá^t. t. er\'a-**.c r^++ys/ na~k -e*-r<. i flféoxrl'&*.-&*, > 4*+? ú ~ Z L ^ ^ y S Æèi-^&yTlb yc*^ i ^ ax yi X^y^Scyyi^ S * * * ^

10 <^ßinH^v^crçryy ^crclj 8 foïfi %. 2. J ^ j^v -i. q-p o Ll^ y c ^/Lojty^ '/ts^. bi^ a M <y ál^olü^ ÍT^Ty^zt ^ ±4 *-, e-* ^'dryin ^ V ij ( i 7 / ( ( / t. -. V.., ; _ -, i ^ á^ Í Í y I^j í ^ J CH^ <V. u *.fr & i z>- P ( *J cryi^4^. cn^c^ tn-irt y 'l-c <^<v- ~^ 3 ^ /4L* f. «3y\ ( ck j x ^ Á ^ x cy crvcs* 2^çiu>eJL+ c^ p / ^ ^ \ ftrúf*^ 3 * - ^ 7.J?*-*.f$ > i Q^iru*iLs fccnst^'prr^ fv*~~*e L> *? 0*0^ /*? á / V Zy-ix^.-í«'^ - V7-í~ dtpv&ydrcryn- ^ffxti / i o JStYj uij &vx*~c L^v qajl 9/7/Lé* r^ tmj /T ^ /yt+eí* sj fó/z**n*0 p^ - cnrt i*y*é, Ç/H^ZyÀéc^ fccrusfa^v? fíf. (fr r o^ ø \4^*J% s r Ác *P. f & v+vf -fø ^cy*+c> : j píc jíú*+ h (? + 4f** %*)J/ ^ r x ( fyufóyu^, f y J f - c j*v^~> /t+%* ^*rr sj fyyvjtyi ^^ ^ y^cjáu^c,..'m'úrrc^0* ^ t ^ f r y > * + + & 7?VJ $ í. /&(. I //, ^ q -q U /( 'l/lcl>jsnfi-p 6-^ t] Ÿ^tûLc P&*T7-Co0i**V fø'^ux* r-> W ) ^^~tnr4fr.osi/ioct a w o í^ k P^ns^t^Jr-vr^ +i.ÿj-ÿtl0*rrfi oj 2 o- 06tl4l PokJ JL^ A.»*rr, ^cretas / & {. CL>**+m.: ^IC^Jt-y^ PÉróéT&di Z*. ( 6. Í P U ^ / M. f r u P f i ~ ~ r 7 j / 9 Z > r.

11 9- t Z.. T^ta^yn fåøwtn«**'e?c o^jrv-e^% S-pyj.: 'yyicrotsta-fyt^ '^K ^ 2rr] / & *. Løvenborg godsarkiv. 1731, 1758, 1782, : Diverse landmålingsforretninger og matrikeludskrifter... 1 pk TyT^ ' /9 /6. jo^i^yw 'V* ølf. '^%yz^s c^cr-ui^/asføy^øc d-ts*^u*/rcr\-~si ^croie.. i ^ c r o L i, Cbun*^.: Osi+cidcir^øCt+f Z\ v^l^v^c '*- ** >/L*u^ 4 f tsi 4 + ^ DsLSø Å 4 i~<^'1**<*lj ' / j L. %~ - c*~*~y /i^ccir. cla-t** rj ^ ~*=> CLCd^r ( J ^ '^ j. S^^Ckp(jL^ CLfnv-c/ dh^clr. plvx+^a/ ^ i-tl - 'Va s j ^ ^-ra [ LO 3. / i S4>\ 1 8 b l f. crriij^yuj^ crv-t-r ^AVtf6. (ol*^r *-r 1 -Pr^-!j) cc*nryi*i e^ a^f-+-esv< -o-kj f - ^ X/ ^Srv / jié-r>*as i t b f... : '.. $*++*+ ' ^f/v-e^u^str^ / 7 J ^ oll/utcc/aj' /Las<S "%yl~,eivi*+ ^<u << j <2brfi-å*r>+-^ Tt*.^, *Ao*a %.^ 0-fi*c~ Xf6*-rt^ tt*r & M*t Å ju^ aat+jtéiejjl* J^ di, *4.o -^rtiircf^ t^p $-fij r t *^ /Til, ø a~ s* Løvenborg godsarkiv. /<$, Retssager og domme, 1 pk. Anm: Heri også fæsteforbrydelsesdomme.

12 1 O c.ini^isso. 3 Crft^u.' * 'PttS-vC- í/l%n^k'v^t^r^n, tejlm ^ <J ^'^ -w-'-v-i-'í y* ví. yylo-outci^tx Yy^ iy &> * ^omo^3c^rá^íj, / / Á" i ;n ó-;i f. Cl&Ls ; ék* ~^ ^S^>Y2^4^>oLs^ 'T'Gko^^ ít^#^ ^ juc^o^cl^h^jí c-s /% - &] / 7 Y ^ / # ^^crvc.^j^á^ ' ^4ou $ri)~t*ur?hri *jfgrp^ /ö / 7./ A /??>< ^cryxiilô^ÿ^à^f C ^Y~v^ %^rrjt^) Y^ø*cA> * /fy. % **n 7 rv^^r^v- / *. / //i; / 7 c J ^ U ( V i X n ^ f t ) t lí^úy^i*] í&^y'f / 7 f ~ ~0 L f /73ff, /7 Y / 7 ^ T / ^ ^ f ^ W V ; /7S7 16+ /17o 1 71/lt^^ / ^ 7J^ 771(17 7 Yf/77 f UíaJÍ^ 3l ^crvx^j^rr^ J^ 187)3 z^ k 118Z l]( P M y ntt zjf n*yv7f '787 f 18lt 1 a</ tjclcäkcjl < trm^-cni)' 1 1 > Y, ^v»p ^l'* SrC í~* djjlrceut : J^ryvd^krz^ er^j' 7 Cry-K^ o^ CUdocr^} (TC >AJ IS'Ü, J pf V2 cr^~<1' Lr&*» ^ ^crc^ 7 'S'.

13 » T.' -, /V- / u &. r <r t r J : ')^Lcrc Ap jí -A^K. -my c / ^ ^ <3?r Í3L [ i ï î ] - y - ;/i(. V ' - - y y?. n n / «C ; ~ - Sd. / f r - - / ~ 1 3 / J i / $ * / % A f u ; - - K r /. / n i - - a z -! I ' / f t Z - ' / *.. - / _ - Y. / «7 - / - il i - - W. fsroi / - > _ - W. /83ûi~Z»j3j- - 2 ~ ( l r l i lïo& / - \ : ~ - y r.! 8 U Ù * r fj Z - ( id r i ' l ï / U ï - ^ J - - «2; $ - j ' y /. /*33 / - L ; 2XÎ j ^ - «0 7 - S IÍ / - C i g J l"4< PU. - - S3 r / $ * â. / ' ( «. ) îi.jlf. th / 8 3 n ^ _ k p a - p j / - 7 L?. ^ ^ - - Sf. / - / v / J A n. / C / ^ / - ( y - - Abo.. - / - K î J - - A (H - / m - w. / \ M t / ^ w ). i v y - / ( / y - IS-AA / '[ '/? ) ' - ~.HU\ ÍSA ú C A L / r j(^ ß ) z ~ h j4 / m - ^ / ~(ïo)' " r Q0*.. '* * * 4 ~ b (fi. l -iq-sÿ - ß-U. 3o. ClAU!8S~o. Ä î 7»8.!&Sl fiujt. i.,'ïï3j. - - y í : &rr *uf. 3o. ntl}.# «/ * ' r 7'.- <% 5 1 3J. h~~. SS'SJ.. /&{{$. sn-n z7.3fia//e*j.. / Sty. 8 % ÙLi.ii'G^'totj.. /. jvà. / -5/j ^ 7/-^ 'toÿ / (&!. & f.! Ù î... /- _ i*y?. / ^ F.^r. i/.&ÿ. /**ry. jy$. /fóf/r - - /$ /if&lc */r. / * 7 <? r - rtî^tl /sit'/r-lv'/f* r / ( 3 / / - ( i / - / - ^ 7 / - / / _ / - / - / ^ p*: (7- (7: f7i L7^

14 / M I f't - O l -! -.../? ' * * l í ' V e y / / ^ ~ /?, _ *.. i / *4 / ~r*\ ' I o! **/* : / / _ * * l omim -.. f * ;.! /?*V* / t 'k.lo / /íl /,, - / - // * //ó' i ú! V n - / - / / ;. i 'M y - / -.V 7. M 'K f r / -.'V>, / «?! j w * - /? l V n / - '/.o. énj*csi*j rcnr\ ^ ch^ cljí&ij 1 * "V / 7 ~ IH 1 /m, ^.pyp e*$-fñ^aj Ú]c^/iru^ jlx! < j< p -i rrvj 0 ^cr*o& J < M. n.! $ ny-n ;ík[7 h ')!8*% c i / k. /8 7 1 /r -! - (7 b-) i t f ' / y / - l é 1*/!* -.. h v r '. ; f _ i v. ^ Y Sí i ~! 9 r K n. /.?: /fr** *K. / / l t * V í i!% /<) / : 8 *Vsy - 3j ~ sí '& J / / -* ;» * V * r - 8 A A - ' - / ^ / so, -. - J * * V n. /.-! f * M :-/* h - / /&»* / - *; /fr*v/w*. / - -

15 Løvenborg godsarkiv / /98. Jordebog for baroniet Løvenborgs gods med af - og tilgangslister... 1 bd. 7 '^4 ^ ^ a C. 3 %. CTUaJ '-C b * - u -j r * /*?<?- I %-oy- ( # IL f $ u ~ l $ i l I H / - /

16 Korrespondance. ;l 1té 8 h, -itfr^s cru^r LcLg,o*cul^ ccj± J$-y~C*S-C -!?.+ Sfbi. L^yu. 3'<±yyl^ t ØT, '^*- 4» T'^rcU cv^^ / 8 L3 -^vw j^frv-l^jr-trr^. -fc^i - ^ t("?l&,/fy V» ^ * ir* IlGif-lllQ' Idfp... / ^ /:.,; \ (Pus^Épyu^ ^rl<jc ^ // rj ~ 3/f ~ y ^ J? n i $ ty. J * * ^ J j r * j Wlf+.JcfW. / 7 7 / ^ - /77^ / &<'.... Serv. U l l ^ - l l l S V. -. / -!Zi-, * * t U S V$- llll ^/i ±.,u~*~c cx^tux. en^clu^c^si^v' / '3 / - - _ jfø. l l l iv Y./lfvl% 4. ^ ^ j. / ; ;;".,- - - ntq.'vf,- /7 t S Vy f - - J - / ^ / i /. ro^ C; C n ^e ^ ; ^ ro-k7 r --- c7 ^enc^s m h Vc^S-y^^r &ny~e^ ZiøLs e^ful^d^ 3 'T'C<f-C ^ JL( {1 8 1 l8& % J y^jli^rio^>r %*'&/i.u >C 3fjfaj-L+^i &\'l)sj\ 3 y ^ <s^, ' ylcfnctc^y^. y k, 8 Pi. &.JK. Sol, n i ( p ls7o-lll8yé, # - % $ c l, c l/( ~ H 8 1 ^ i - - V 3., / 7? ^ # - / 7?. P % n 8 r tfr /78d V s $ l. 1 % 7s - iftrv. / tp / i </ *(' / /3o'. 1 2 c,. 4 ^ Pr t C V, t 7 < y ?. l % c n > 1/*- /fro3 % -. * 7 *. 8 '0 5 /% -/$Ø é>ie/(2,(u^ca Ui. U. trw / 3?. y~*.j.. / «i / L/ V<2 O. -l^u+tl. ^ Y4 / f rølty-180 f å s u ^ c &. Q**0**^ td+yu^j.. / / ^// / ^ 7 % *j /*** '&* ++ Uk enr^z/t~ta*j' ^ &p~tc /frol / ' 1*i*yrC f >.^\ Shru^cx^ 3 -

17 1 5 i 8 3 * Iß *51 Pc&j*^ X a ^ ^.jy. ^C nj*e~-4 jl+ '*rc*{j /L/Z &. A ^. J? f / 7. S^tiZf^ c ^ ^jry2s^ / 8*C Kf '$ e- y - y. ' tilu^z^i ^ya //V 1v/1 7! 4-, ^ 8.ÿ-^tÿdi f>u+~j^ Jß^3~p'U<s c/j ^crel, c^ric^j'. 1 ^ S M - / ^ > ^ UÅ. ^ C X ^ f r w c j H * ^ JfroJ^fr <Zfrcv* ~< '/ V ^ /-j, tu. * >. J? f r t. H^-crct^c*^-^ fr* *trr?y / w a ^ V i v. ^ -7 T J <^C> > G -rik * * 1' i i i0//jr' ^ crc^ ^ ^ ~ ^ rr^~é Otcrj^'fr <r-v-*-r ü f r.c±et ~~u^ Jl-rt^-i. ( L-/<*/ *&. $-*3. S'/2, ïficrcltcupx fr^ p*~ ~rr] M ' ~^P~V~e^sL^rçry-)> ^ertu-j. S i$t% i$l$2f &r& *r - -ß-m, V-v c**4~ * ^ Qrfrv^J z&r'., v - j * i-t*. J 3^p *^«rc MS : cn~+ ffy, W 'w4^t*wv^c ^i-^líw ^^WTVVl'c^ ÍT^ ^ f y ^ c ^ e r c h A ^ r f ii^ ï. f > SP«*/** 7-7/. '8 7 7~ / 9f. ^jrfrc û^. ^CrcJs^eryn^GjL&r-e^. J S 1 1 Lî k f r s j 2 l% - - fssi^a-/w/na - - /$ñ!!iæ - $ * 1 Z9/ z - * - / W. / y - / - / y ér. / - {Y&* 2++ *.:,2/jt-y~7 ^2L fr_ -/ frryv S*/ frrt syk^!î û ( Vï' %, /?<? ///

18 hercio 16 I M h / y 0 1 P áyq-^ur rc^-l' L~*ryí ^J ^ o-cf, (ons-e^r<uc <. SÎ>* -*>-C) ' Li> SL( n u - m u 'ù ul^ y t (f ' ^,i~.o í ilrí_clj'''zíy^a/l 'J-m j vc jíy W Pl'U+tufc&J ^r*- j! >tp4 -íryv-ajijú-ra^ <3^6 >V -tfv J! & ñ ( - ) 7 f)\x-«/u-a^<3 S» <-*» *. **'< -> ±+-*<-u-.. ZZ&kÁ*. i (.*.. >T Z/crcA^cr^rtX -r-t-~~:> J^víva.' í rv, Tí^t-i^y^k^^ker^Vlj - p j' / Ci.et-~~+~~,&*- 9 2~c *JLr<t>ÚJ ek~ a X 4 Jlirttr.t i«vk C ~r^jí^farc t' 3 &*+ / Jtù~cL. cuj+kf entier Chi-i-t^JektZku^. ^ /reocof^~<-c% kc fn.s.rvn 4-Trrj l- M i * A i - t M (, % / J U - W í. / S t f " A c - f t o r ^ A ' «' I. «!% iú ÍSZ -! $ i S H 'M i t y a - l$11ll U /. ^ l l o W t - l l o i K, / V lítí'/l- l u í * 1// '3 / '3 - / k V y. j f l f /7 ~ / 7á 3 l / ^ A ' L tz Z ^ r< -. ^ 0 - ^ V r z j «4 v * J w i ^ ^ f í L,! / V,. / Ä Sl U] Løvenborg godsarkiv , Cirkulærekopibog for Vognserup gods, / ±> (a. 1 pk. io^o>e^.-^o-r7, ^crclj, i 771-/7131 ^ é û / ô w - Z/o^rr-^kjtX åv*l~~ trrjj 8 PL.!/ 7 9.T-/SSY J spta <** /77/V-/783 V / % 'n $ 3 V -! 7 i 3 V t - - / ^ P - - ^ 7 r /7?iV - / W Vg - /sk /c* W * /7?? I ^ /**? / & (. / 6 0. L. - J7/. ' /túé>l / - It lo V i - /&( / W. L. - 7/ /s/ô V - is n 'V i /:k ' / GZ. ^ - s/f. V n W n y V i - / 7 k. t &> ' f s n + t -/** '% /7k '3 9.

19 1 7 í&íl!ys"*/ & & $ ^'frí Z u t *?C^c4 f $. (ú>,.(^pj^i^v-oyn-, t^ >crckci*r&«^'s. n m i t p w * l & W '<P, çrypisv*^ 'rf+j! e***-rr4-c~>^ elc **VX^ - - % J b. } ^ crya^-vj cr^cíl^o>rí~ ^cl^^cul^ cl*- $?*Tt*X. M «^ t M ^.[fii" 1?{. l i ^ n i ^ f h é ^ i Y - ' / 7 7 ^. / 7? * * - ; i l $ ~! l i ï â * /7 S7- /?7 7. * * * í /? * ' * / #- ) 7_/ V 3 * / ^ /% rj% ^ /Ù l*z?. n y -. ' f t & v - -,. ^ ~ * w *'-Y t Y ~. ($Zl-2< O ~ T - ßifv-t-^'fap) Ifri-Y ~2.ií> ^crc^a*jil^' / -, ; ; / - / *, ;-'? / - / 7 ^ /./ * * ~. / - / 3!frC 3 ~ ^ ^ "7. 3^pt/iA-c / ÇV «//2\ *y. ^ 3 '/é^l, í^ch>~zsí*~&-0\\ ^írx>{c±résuj /7 7«/7 fr7 T ^ e C i c r y * ^ ^troi / ^ / ^ j J k C U j á ^ J i t. rhí.. ^ 2 3* ojlíl. ojty^vrf ^.. /^. i o ^f n j-c ^ -J r c r -r ^ *" &~q L, o -d e ^ c s j. i /7 'fr- I / Ï 0 3 -/ ÏI/. f o ^ d J L c r y ^ -T in r -t ^ v -t t j / ^ c r o 1^ e r Y T S ú J L t L ^ -z ^ _,! 'í-cd^i.' «r * '(p?* <><>' b w ^ ' j ç o s ^ j ç û r t%. l % ù û. ~ l % H YVL^ / - / r. í 1%IL{ 1&L%~1&!L A / *-,- I Ji. U, ^ _ /*/ ^ /^/^-/f & Au2^tv 3-s-k. «/^ y*- -'t*,

20 crcl,, 1 8! Z L - / M S. O ^ o U X sù* croí + CTM-* 7 ftks 3ú^yi cry^u^k Dl7cn^Cj^<^J t- ax ol^c^&^c_w * -^VTC><>< / Vi' /s í7 -Ac... / / 7 9! S I S -. ' 8 3! / - / 'c?, ^ / 8 3 *.../- /*/. 8 i l ~! 8 Y o.... /- /ffy/- / m ~ /-.'*\2 8 y í ~ I 8 i i / / c'l/. / f ) S ~ / 8 > 8 /_ /^*. l $ 7 7 ^ /&S b 7)l onry^3p~cr^ cl&*s*<^soc±cy-c /^>^J>C / % (a. X - c ^ y ^ C L ~ *.: 'yyz.crviicijyi^' / ^. ircng ^fø~c wiåxj. I $! S'S' (s. O^C^x CrUa^s Oc /i-'u'l>øl4iz.c~j,sistsisu- ~-K V ^ A y ' Z r V v i 6^ ^» i ^ _. V 1'i^r^rz^^Zrn' v*t*4***ø ' ' i - o 0^. *71. /t^crc ^o*u^c^ ^ A ^-T^TJ i s n / / i -! s i lvt - * ^ h v k : _ ^ y^ui ô't^ *-p ^i- ûa sucnre*yt^4.,- X r '* W> ûc^c ' v^>vtr-v^, 5 i-a-c J CL^rzn^ñ ^ - sjt + $3chv*c^ J&v /0~7ryy3 ^^U^cn^uu*xjt^D ^ JV*» J^x y^i/^x M n>s/ CU*J ( /íz-^l^% S lá *~ n ro fo u y ^ yj U~*cAri> ' í v w -» y^v^o *J * > v fwtíyüf Í4 j*-&si t>- «tj /tíjtf. V- ~-< Y f - / g s *tø S&. j.jáfíí / / >$.

21 ^crc i 1 9 / W / <Zj^. -t'e ^ ^ S 'O x x c la * ^ ^ pn^ru,a^av f!ío~ynns~^ /? 'C-r~r^ r 'Ls /L* «' -^. f#ít-/8il A - j í -w, m i - / /, /'. J. - ÍL su+4 1* *«/^! '~Q. Q ^ a - as ' ^ ; ^ A ^ U y J<^TTH af ^ C 2&. * Ji^ J -yïa A. -V -ío tjz. 'S - * $ A ol^ U s S ' ^ ^ A c n ^ ^ u u ^ o U. *%. <^-*-nv C U U ^ ^ u ^ L j U-sL ^vo > i ~ c n ^ ^ s L ^ d ^ ti. f A U ^ r ^ ^ ^ k. < r ^ ^ o U. ü. 3z -t'kt-~sl~l*. V t í ^ P ^ v v w J - c U. Z ^. / I ^ v>q^-^c&zx L L /Vm,&L*^ o -( c*^*l+s& o u * Í AtX^a^s*_^c>L^. Í4 Í. ^ r W ^ J W V W U. < t ^ 4.«r^w,,oU á.ro-u^. $. kxca^<^<~. t*d. /iíhv ^8trduSf' V L Q. J^ o d t t d jsis-c&a. I * «^ a a * ^C Æ n.-/. ^ /rj ^IS^iariAy^eUyiít. /. O L -d s A ^ -íz ^ ^ a. ^ c u y ^ j. 'yvl.p-cíi.ja-^x-í ^VK ^Crv-t^, - -*TJ í 1 :<^i^*<rÿtj ^crtd) o-sa^s.! 8 L / & s ~' J^ä v^vh -'a^ ~*^^<riryy} ^ í»*4^u a ^3 /&. Í8LI-/811 - X- /9/.! - /. _ film : ^ A ~ * S ^ - r * S t í siw^r o** Y ^erc tc^a^<. ^-7<KJ { 8 W. 3 z*, t vw!8'rf n

22 !<P. 20 ^crcj^ory'sful^a.nr^i^ ^ ø^vl^u.p^i^j 'A^.'87 C A Cx C/\/L p ^. cq Q~C^\SL ^~=> <-*u* ^ ( ^ - t^ { r c T Y \ ^ c r o i o-dl<sj 8 (9 $ ~ / 8. ^Crc^s erufoy-t^) i &~1sWl+ <-*~JCr^^/l^ i?<,. 181*9-191*} - ISl. /? 3. f 99c - / > - / ^ /? *. / fr7~ /? / - / 5 y. t $ 9 Y ~ 19*7*11 1 % c r p - t ^ i T ^ fc^j - / - /?. ike-cizo^t /? rs yvv i *7J o$a *5WS -é^zinrc^ J-PT+vU.0^. < ZL, -*>f t AnT <= c^ AÁ*. t (nn *^ */a^t^/u^, q^ca^óz,zt.-^ tyj/l»-*~*c\.

23 ^crcfy A FÆSTE- OG HOVERIVÆSEN 2 1 y - 5?' T ^ t r - ^ ^ U j, flj^yn cry2^>-^ ^ctyy-cz * s1*vy/*k / / ^ y ^ 7 c/l>u<j <L ^. * * * ^Pcryti*^ ø j /lcc*> tn* é / yu fyé- fflt-stvilria' /yve~si^j^c : f y ^ ^ f y ntf-fr/fv - / #. / n / ~ / * é /** févfcfy fcry, / l f $ - /? o y... / ~ * c i z & f y /7#9-/ t / S '... JS^T's&y*, /777- / ^ / /.... / ~ ^,0 * / -.2 >* ocjlfy-z fpo-zy^ / / * 6 ~ / ty / 3.* ' - / ^ : /#32- /9i / - i i t ii * * * * f ^ 0 6 z ^ u X illo -{ z o % / ^.4 'h-*n : f y s. ' ^ fy s -^ T s U s it & Y l) ^ ^ C r& L, J' / ^ Q~o< 'Td'Laø-ird^j^c f Ø ^ A jyrv & tc t f e^ ^pcii^ycp. ^cry~*l. / 7 ^ / ~ i T. / < 0 *3 ^fy /*}&>& C U ^ t ^ ^ f y 2 ^ Z C u i^ fy f y /?7/ /**? nt+v-ey^u f y ^ t ^ c ry ^ y e rj f y / & Z.C i '~ C? f y / t t ø - f ø i a ~.. - tf-rccf-l~ f y $f3-%r. CX fyfy * C g f y t n u ^ f f y P9L-rtO% ^ n -LL~%fr<^ &"*** tn. (fy I 9~0 3 * SfL f<rn~~ t^?j,_ J n i / ^ ' - 7 r fit^ fc z z >< O-y+J. / 7 9 Y ~ 1 & Ls>S S^b ^sz. fcr^-e^y-t^ 'I *. W*. 5 ^ & 02, ^/v*^å^<rcp^ : L sl~i^aj jpytr^sia^ A-^y/ c^4~<^ ljc^cyar& -^i/u\/' /#/6( / # t * f / y. /?/. J'&v Él / 1 *7y

24 P r- ç >, ^çrv~tsut^ir&y\ zcrc^. 2 2 i '/ 9~ i^ 1*5. ^ 111 at~/&ó 6 n^ø-cu øu ^f nsk ^>Û~cA> &^tcrv~cï! $ ÍYfC^JL / Jt3 / l ^ o - * ü f. / 7 / 1 - / 7 < 7 ^ - Vjt / 1 M J A U ISO-! & o á> * X. % h 1]. / - «*. ''l/yí &C i*/ (ol+st sfl4aa+ jj 0KÚ*mf t~ l /!&. Í % Ú 1 - % H l% C* * '/? f a o i j. / - /HíeL o* /vs&. fu.a^.- % i v ía - l 9 n sa ^ - A J M / J - /- 2-j-v-*,./ ŸyU-^C ou ^ ílá- jtiuy-*>i*t 4. 'o^dns-csi*u/cry\ ^ c r o 4 ^Co'V-e^UifåYT^edUr'C ^v* o^z* - /. 'H/Le^ 8~CH)J / ^. Kt. A,. J y. 99/! ^ ÇrumCsv^'tfkOy~h crou, / / ó " / i & W. 'fäsi/'lc/l. crt*-? &o I 0 3~*e JLrCdKf cn~* / r-oi^ -ZU*U*r få. as : /XU-c-* J 2 ^ ^ A X ^ ^ a ^ r t lu J U y f f å u * ^ f r C l y f y *, S l ^ Ó**+>^_ /.'i^t&c^fåcarctjt /yc& r alisl*t«y ^ ry*x fye*r< J ( fyfr*^^ y u ±. oÿ jfy- ^Ae^U. / A. falo-íc^eyc? / *} Æ A v-c^ ía ttj ^ A - ^ r ø ø.

25 ^ crol* 2 3 fyñl. ^ ^Ui ^Strv-C^y ijt t--f Sf/^y^y Srry^ 2 / / Y Y.J *~ i / 7 9 / < (i.a J * - w.?cp^i-y^ ^p-y+c*yjl~ycfrc~% ol»-t..~s7v-fa. / 181. $7ryu+it^ ^c *n cll*++**> u* oltjlrceus ' w/í. $<r ^Ui dccnh** {*.Ol m **k>v CXsy^r-cr^ aj^<l ^tn><^ÿc*0'~cih^ ^f>n7*-tsu>'&*vm7^. 3. oyj^ ^4v a^cksocu* ^ ' ><Jb(\><**L. /u*~**lj ^<ø^fv*c^'&0vy] ( CA**\ 'ypía-fá^'yt***-^ rj ^/ntdisu^^x PCø^lTI^c^oU jl***-* ^dl^ui^u cj %r<ølcu^fv Ciy*' *j, O Cft~+ é^lcy^ øj. / &\+% c&jyi\ cj Ui^z-, i/zút L A 'L4- ollå~* as/? { c r v -< ^ & f u c í * 7^ x /. ^ Ji** ^+*is\ccu-l. ø\~\ J*cr>rø^~+.cLysu+*%^ i 2 rns-t^yi ^øc*jt. /7S^^. Qjy\A^&a*isÍAA^ øj ^ ^ pcolajlí^ <yo jí^-kt-c^ u rr<^ * --- f føv' ÍYa m ^ í. ccl Sâ*^j ÿ ù Á*r*-?> t/aa-**ß-+- o *. j/# ^ i v ]. Ü- tfb^eitr} Zr-rf^C-,'ytc&< a- idt-art. a-**r j S2-4 T frï U u>ut. 8. y ~. Í7 t9 j. jf. &ps *\a,& Ssu Ÿ>^t ^Tr<^sHAA+ p crv<r ^sfcía~?4-ruj- ' 4/L>~rJuj-. <. J ^ H t >» Í W U ï f U r v f y ^ p 0 * U jc L 0 i.tf f 4 + C rv ~ e -y \ 1 s t A.>- *L. ' Cp v J ^ C c rv < S ^ & > a s '? t.

26 24 C.nSO-ISSZ. ^ C i- / 2. r i ^Âji^rL : <y+f ^crf ^jr^^jy-try^ ^ 't^ y ^not^/. / ÿ<é ^a*t>**r* «- 'U*, ^ J. ^ ú c n s-c^ ysy / ~ }~? C. % ^ ù n x ^ À e ^. á ^ f ^ 'ß -v y j / 7 ^ ^ut^c^c U*eL *^ ^crvu*^eí**~~é^ / 7 76^73j. C ^ c ie ^ Å ^ ^ c J L j^ jj ^ f Cfi~\ ^ '&**-*>/' C + ~ > L j } ^ \ c ^ < ^c 4 U 4 ^ P ^ r x > > n. jly o ^ crzyr't. enj^j^ ^ 4*tA~* ^ nrr*e tí*9 * & / í/2 -yu>~^a r^ / & W / * ielojt.(s>). V-C~>-*C. y s /!<?/- / $ S Z. <* *-. -«.-c*. PCo^-^'gjt /g-oy-fa. dbv-cyi*. / 7 7f 7 ->/^ 7. <^V^o' fy^ AL t J $ L h ÁáZ^tvi A ^ A y ^ w P p V - y n f * +. /?<P0

27 Regnskabsvæsen. 25 <tcrrk I73 l-l7 $1. ^eroi i^ fy ^ USD ^ ' ^' tuzxtp. <$0^ Fow+oit^ jl<y%+*'k.as6- <v-toi~rfrx^ou. 2 enx*tjao^ p6 <. i*~oixa~rl<ur $Uy^ tx'ujp a -^ /}H U ^, /.sav <i*su*l Mr>rU-cM-yt *J f y JL*. J Q. cn) ^ J Løvenborg godsarkiv Diverse regnskaber for Birkholm gods... 1 pk. /</, A n m : Indeholder pengeregnskabef, skattelister, kornregnskaber, obligationer m.m. Afleveret fra LA. på Fyn, udtaget af Tåsinge og Scheelenborgs arkiv.

28 'cn&ioxji^r, n s i - / 7 ù>o. Icnr &'^iul<r ^ aj ^ cal v CU^su*.: 'TVL t r e t i ^ Z S. / ^ K, * ^ 7 --icavl, -Ri. crv**r v?^e^x^í.- ^ u> -í^0^'2s/' ^ */ c-* J h ^ ll A ^ ^ /7f i/ -'7S3 Hy. / &. é^é','7 s7 <7-^ J /7. jse.^1^, ésc~ (rv^s- Se^^í. - ' <+e fciif&s -j - 1^-Cci H - / 7 & U k A + ~ trj øt-v ou- o t^ ÓÍ4T S 3 '/ -sr3e/y / 7 f f /f ~s *û/y n s >'/r-s7''jr 'íc */\ - n^x" J4***ÿ<> - g ^úyc/y^c^k/ <s<-*í. / X *r w * &2 / 7 * T 7 y ^ ~ ~ / 7 * T f // cns<j ^taryu. - J ^oútal^xj rj - <s<-~c & i-ré* ^rcx^ cr^ M i v s ^ n r *. ^^cls -2.cr^jL*t(^ ^fnr-u^ 1íUe/L+* : JJft* yrøw n s j lh-i7^>''%. J k ir u / r * u u n s -y / r -n á * '/ r. '!' /7iT-í^ ''?/ 3}} Lf'i&sluds**** oj $ c r o b j J

29 4>, kr j l - ^/ j' -tl ^cxa, juusi H t **.i^ 7 l--r (- '(unnr^ J-, _ l-rrmr-, -ft'.j f L., U.%/Jr -H r - - ^ ' M V. i f% ' *. ' 7í í % -, ^. k { / - j Y ^ M r y; 7 >/^ -,!l»i a J-J 0* /7 í/-^ - 1? l ^ q ^ 3 [ & 7 /7 5>/ ^ [*%* ^ /~ I^J /l&h'y - / 7L/.JL( ^.( *2 Jlo^n^r^^/7 ^ - / I U+. v/- ^ /? j ~ n y ^ / ^. 7 i ^ /? * * r * f > U U f76yk-/76f*r~ A l ^ v f ^ Y ^ / C* J L r 1 t Á j U y t f 'J ^ / 7 yj :^ '7 /^r

30 ^jfo st^ u tr om, ^'croi V " 2 8 / 7 z'&cfi ~ l ^ Lf. 'S. ' ^ r GÇcrO*i fis 7 / Z/&, i y á%á~ n á7á 9 * /?4. 7 LPS' -, 7 u> */ST 7L *72-ß J /J'-ÅT'U^^J 1 7 <7 J {/S ~ c? & /J H i S / s ^ U ' / S /7? á 7 /'S ^uâ 17 á>í ^/r - &7 /^ «Tî^tv' K /7b& 'h/lûc&s'l ûkjs t-c 'yislish. /7 á>ú>l/s~ ~b7 '/s* J w y r - M ' / r n x. & i z» < ~ T S, j 1 7 7*7 ^/S ~ 7&/S -i/9. yyyia^ù^ / 7?7 7/%^ ~ n ù*a < ' y ". 7'/ii} '&* * ' i l >8 / s r - â l ' A - l ú & '/ r - á 8 / r»la^ >LkS / 7 (JP 7 S L e ^ L-4-0 c r y ^ ^ U ^ *2 J e^o *s 17 >8 }1 /iu/j-^ L U 168 / ~- 68 / r. ï h ^ u u j *s fru) vi %rf «----/ 1& 8 Y r - S 8 / r ^Su^ ~tj P i^yl^r-c y~i^s. U /7 6 1 Y " * 7 ó r/j" J? Y ~ 6 n 11. l à <U~yCsJ T ù y w n ^ ^ Z tu r?6 8!/r± 7 o '/r. / P é. P i Ÿ ^ k-u ~ ^*VV^ «^^TVW *y /* *~k&ik s / 7 à? ^s fk c O * / < J L ^ y ^ L U / 7? '/ r - y û '/ r P P y ^ ^ U U ^ 7 t * ï / < J ï ~ U ^ U n 6 8 / r -/*) ) 7 c Y -

31 > r I l á %C - H 1 Y ^^o^-,'k.c's'-<j' tr*~ «^I>e-v-v -vrj C?o~C^ t-^>y :- : 0 ' %, - V/7Z /->i njl O^xxyu^r< ^ **& /71ö </J~~ / 77/ í^p 3ÍU.ü^ej X ^ ^ CsJ ^ r v i Y t ^ / *77 Ô /^p - /*}")/ J ^ c y u ^ ^ c U r o ^ i^ r ^ c r y ^ a ^ r C ^ j cry J { e ^ c > K f I '/ r - l / Y r ~ül**2 Cn ^ * ^ ' C ^LC ilyt^ 2 c {^cyi^js{ q j 'jlíjl.& íals>isls* -\ ^ c*^l fê u. f - ( - ~ (f ~f ^ U^J ~ ~ ^ TJ <^ r->*t^ rtryj YVU-^t^, / 7 (é*/ (/f - / 7? / //j~ cn><j' *yt\ i^ xg /2&yj curuuc^ m o V r - i / V - T A^"í-»-'l A-^"i t^. Cn/^t^' i7^-í/-cocj^. / 77 à ~7 /. y v l y ^ 'Y ^ y i^ J u d r- 1 7 ó l/s'~ 7 í ^/s" la/»i v- ^ >C. 0 ' 777/ /<T~ 7 w fcu^cljyt /77i / T - 72 /J'. yylax^-n c±2í^e-cy~^-/ía& 7 71 l/p ~7 iv l* & +Z^2'VLa^<r 17 >fnc. /} JULyu^, Arr Try> û^r l^ ^ ^ / 7 7/~ 7 T AJ c «*ua+s 71^ 1-2/. /? % -? % /. /^'. - ^ '?*^t*~rcy*9é * 4 /7 -? zfr~ 7 3 % - TÚn'U.'ire. a - u ^, J^L, J Û /. / i ll/ Y ^ CeLt^^c^^A<t^ v^ ( / / /7^ C < r * ^ s /7 /<^/7j y y L c ^ ^ 0^ ^ / 7 7^/7 3 \7^ *S~0~y^-s2\ yss ím.bwi. 2ii+~^2 f/y^/i /77 3*/r- 7Y'/r.

32 3 O * n ^ / u - ^ t Æ l- ^ å c U ^ ifij 'y 7? % ~ - 7-7i í? < 'ßlß-yO.' ~ esi^yl*r~ly*a-, n i ^ V r - 7S r/s* D^crYVi^Yt.^^>^ ^o^^oly^. 'ú> a^v^ xj^ W 7 /7 771r Tylajti^ &- ~r< ^cn^i -r^<j *- / 7 7 */7 j-, Y* /77*t / ~-7 J /J $ 111 ^/ ^ ~ // > /yvby-^ Í&+4- / 77 S* ^/f~ //o «< j^o*a^*^rv) j*" V í / J^CL-^oí^y^ /*7 7 <0 /s ~ //? a ~ ^ 'r i r - M'V ;7,'7v-. a ^>v 7 «- / / 7 1 ô 'l/ s - ' / é i^ C ^ M r t ' I a a / * t p b *. / 7 "7 ^ * / 7 < É? Dt^y^ -. «~í /Il S/,- H Çy Tó&YU^z-íty/u^ Tyv* /7 7 ^ Hh-ty^D &+-& jhv' 2v^c-uv^j TziXst^L^^ / 7 7S' /^ø 7S z^ ' s %. 7 ^r. «'Sl^-'U-s TLidr- ^n/' 7^»pA»o é.a-4-u^ / 7 ls " TjtU-y1^ &y.'tra- *&s / 7 7 J /^ > «7 '/f* C L M y ^ A ^ n i f 7* - l i '/ s ' H '/s i^2>. 7, - oq T ta -r^n ^C Y ^ Tt '^-ù-! 11 (s!/ f ~ 77 /<jr*'. CL*s~Ùl^ y? /^ V a^, / /? < yyr C L y -ô x ^ <y, A ^ a ^ 11 & l/ r ~ H ^ <4-^ 7yUj*s^ 'flc^vt^ / n & /r~ n y/j~ n ^ i ^ o u ^ y ^ k u n i à l/ r n i V j ~ 11 iß Ál~ 77

33 <r~ty] Neroli f^í /** n n / \ 1 i. ' s l j ^ J /?<. -^V7.' J - J ^ÍT >-rt-l^r<^i^ U^d^v, yi^l j2. t/h~ -^ jpv ^ 'V^T* /?. r^ /íí a a^ >íx^' ( ^Cnr^t^ ^ ^ ^A^r aj ^i'^^tl ^Cr-sS\S*c ^Cs is/' jq'd^cl^xa^ ^ 9 j j "? ^ ^- * -/,gÿ-wi*»^kt t~$ ~~ L _ S&JS^ ^ en ^tfccryt^sy*c y/*^-z>/fcs&y& 3-^rC^i ^ ^ *-4* ^2.^2^-, *kscd* ^ v { A-^Xf /?<. y y u ^ <7 ^^ /Hj^a^cLa Jt^ytraJíÚj-1 ^ o v s ^ ^ - -*. ^ < ^ é en < u, C^^-ytpx o4^ejt 4^.ú^o séy- I V > V t n \ ^ - ' * / JV. " " s S S ^ S S? -'a ~ ^ - s y ^ y * 4 ^,,. s7^v-t-., A-S ^ ÅLic-vc^w, / el± o~ ^ <af_^1.^-. / >?

34 <ron<\ 3 2 / 7 ^./ *.;iw y^va <s^, t^rrj <cro^ / / 7 «i / - ^>V7.' /7 ^/g-/ t ftsid* l7 ^/ 8 / /C. n i c U ^ c J ^ ^ L u, / 7 ^ ( syc^-v'cdt^sj^ ^ ^ va.ax u*'t 'CryV'i T-C-n^, ~~CrV^-aÿC^ E Cwi P' y'o^'^lt,?w D -^-v'^'(-*>/ J/Í- S X 4%CT' >{^i ßy*y- á i^ A. < 0 / 7 9/A l ~ SiA i ^ ÄsO V >$. *-^- / 7 /^ M. v *^ / 7 'yyt.cjùe-^ cd~>r<-jyi^'fc*^ / / l7&l/él yvt^ck*+jl ^^ scde s t ~Zcry^<Zz ^^i V 'JLtsá / 7 ^ //fr3 r,^ -*y^^isc&sf 'Z^rY~t~iZL, o*jlr<^*^ál+-& W Z 2 Z Z & &, U 9. / y >Vry - n ^ - ^ * f '? - er - ~ ' /7 \ ' 0 trr^r<y^> /}/l/lc^x^n u+^c* 17 ^ /*& - ÍEacyv-d&*~ ~ / 7 ^ V" - - rrlx^cc^^^ y^ crj uùoù^-^. c^cl ***^ y a^quz.oïsùss CL+S á.^u-í-a-*/^ / 7 ^V^p /Í^Ca Á ^ jaj-ï^ cst^_, &st~& / ^ ^ V 3e-r~L.^+.*..n^ y $~ ~ ^ ^ ' ' ' ^ _ L _ n * '

35 3 3 n «s/ u * 9 *r. 4ZslJj-fJ' -^V\T 4-trr2 ^a~cz> ls ra A á i - 'vy aa J f ~7 &Ta 'S^ 0 ^ C r Y ^ ^ r ^ cy ^ - 3 'íb~á- / 7 /&Z> 1 A I^ üa & -y ' i e*~ ^ - r < ^ p ^{ f adsêf ^ Í o *^ A.cUC^^i j* t? < I ß^Gx-f *i ^ ^JrCTsr ÍjL -~ir^'r^cyt^zl *'*"_/ ' /^7 Pteryu^c y ' ^ JksfcZ / 7 ^/SJ. 111 T^t-zv^^j &cr^i^a r) 1/ fil r rl^ovis-ea-j lh*i^o*s~l& ffi^j v*^l í ^ a - / i / 7 ^#7 VLûùt**. &- sux*\z^'^ xmd^iss < / 'i^rv'^y^ ZJLA-, c^r 0 fjr / 7 * a/&7 *4 >2 Z u, : i s i [ z r - H s s ^ - yßl*-z\ : ^ ~**-^J0-yn,mC / 7 S' ,/4 ^rw^r<^«, / 7 S'7 l/s~ -^'//2. ßif. /1S1 f^y fcraá&f I7fr7 Vç -^ Y il. / #. fc Z ^ - p z Z % -* ) / w ^ o r W 'r t. ^ - > ^ t- Z U S 'S ZSt-A^Z^ fl^ ^l»j ^LAr if- / 7 Ti". Z ^ r 7 Z Z?e~ ^- ^ -í fcrr -._ ' '- - -:-y /?&*

36 3 4 <P ċr\> -t/vw ^7V j>. * n!! :.9? 9 - ^ -rv* ^P~V-L^> ^ - n j C / é J 'fl/sñ yv-r, sfø+å ^&pî* s\ /Ç/Cxcn^ «øj J> ø^ufi*#-*yo > *7ftft. Pt ry^n^^l^ 'k«ar H ftft Vll^p^ítylLrciÁ&r / 7 ftft yy'l&^t*v"} <*^2hA^ ir-tryj crj / 7 ft ft Vf O+Keli&jÿ^ Cfj ÍCc^'^-r / V ^ / ^ fr o s y~^r*^~ / 7. frf (ygft f ^ V /^v, w, _ øj^crv'c/dt-tiy? a^j ' 7 / O, L ^ T^V'T'tL^^t--» 'íí+^/r i7 ftû ih n*<v -, c V' 4^tf feaa psl*^~0j * 7 ft/ ^cryt^^^uuy jíst*s& 17ft/ Írcu Bytír! 7 f / :!-O 3 3, ' / /K! *7Q U lilt l l ^ í./^ sfusi: X»viv-rc 5/** / 7 ft^ ICeíj/^ r *» G^yítf / 7 ft 2^ v ^ ' //f^; Z7(/ / 7 f t 'j ^ ' ^ r ^ > + * 0? * J s i '.t ie u v -, j J / r f c & y u n 17^3 ^>C^ ~ ' l X c r y W v l. ^ L U f y x ^ é r y n t C y ^ f Z ^ /7*>Y 4*. 31yc r y ^ ^ ^ C ^ Í <4v- /7fX J ^?3 -J /??;^- 1? U/f- $/1*-

37 Løvenborg godsarkiv. 3 b X (div.år). Regnskaber og regnskabsbilag 4 pkr Nemligy (div.år)... 1 pk. Z 3?. u (div.år)... 1 pk. r (div.år)... 1 pk.,c Z i. tf (div.år)... 1 pk. & >, A n m : Indeholder bl.a. regnskaber over indt. og udg. ved jordebogsregnskaber, kornregnskaber, fortegnelse over kornsæd overført fra kornmagasinet til husholdningen, specifikation over partikulære udg. ved godsets administration, beregninger over indt. og udg. ved Løvenborg og Severinsmindes avling, regnskaber for administrationen af Kirstinedal m.m. Løvenborg godsarkiv Diverse regnskabsbilag Z S 8" - -2-Y Z, A n m ; Uordnede. 5 pkr. Løvenborg godsarkiv. Jr (div.år). Kasseekstrakter 4 pkr. Nemlig: * (div.år)... 1 pk. 4 ^ 3, v (div.år)... 1 pk. Z Y 9. i/ (div.år)... 1 pk. 9 i T. A (div.år)... 1 pk. JZ'V é>.

38 o o K 1S ^ 1/ - 18is>7. ^Conjtyn &i&x' w, O L/ r S f su s-yn : cyy^iy^y g LTL^r v J^CL^AxJ Cy Mr. / Y. ~r>2 i & ^ *TLV. v ru ^ r $ j a ^ u ir 07 c t^ o l^ i. L ^ y i^ ij- Y ZUUkA Sl^ri^ i^t aj ^r> ^ f&yff /frf% ^ S ^ P - 'L<rl^Y^C^ *7 y 2UL -^. 'tfétjtés -7 / «T J - / /Cc^ y 7 itku^f aj* *rc ^ (jn s ^ v L s frc ^ C K ^ O r ca> c^ sil^ ^ S ^ r Zll-lSS. A. ^crc Y ^ y fujeyfr $ u ^ c? Z q ^ V 9 y ^CLst&^U^ Ji*~s{yLsj '^tt/'u.øcl^ / øla. / J^a^uo '3-Ciw / ~$ orv^ojlt*s ~c*åjlas-~ø- *C y^a^zx / ^ L r - s i c r ^ o -l& T Qjuc4jsirv<^ jvk A r y X ^ M a^é^ys.o^as.. tr^w'v<7i^ 0i^ ^4~v*estsLs&ønr7i ^crci,. * J 8 0 } ^o-xlr>t-o> *--/ ^cryvtijrry* J^Utcejj%Af øj /,*c*oc e^t f~'f~es's>-*6-v->i) a ~ ~.: -i**; ifis/lliya.^ 3 4 ^ 0 ^ <&>**, - ^ o A r f ^ j S^rf ^$0*0^4 ^CLA44*+e D^oUdL^J ØJ < &. & *. J? Yot: I f r O ^ I M ^ - / & O t,% / & c. * & * U.&*.jr- fto : /?, /</** //, /// ~' $4c ~df2v- / 8 / Z / t Løvenborg godsarkiv Baroniet Løvenborgs jordebogsregnskaber... 1 pk. gis, Nemlig: bd bd. ' bd.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.9.2012 COM(2012) 490 final 2012/0235 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på den Europæiske Unions vegne i Den Blandede

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

r. on. I.nllge koi,rn. I ~.

r. on. I.nllge koi,rn. I ~. Inder ri s t e n s en u s l r u itruer. Pru Kristen.Iammer fr. Bedsred. I.IIIIg I Mørklæln/o Kl. 19'1 Skoler fr. i Aften skal der være m.rk. k Skole. 'Igt i Tiden Kl. 19J/I_ 61/. tvuncen 11o e I Hjælpearbejderen

Læs mere

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende:

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende: nr. ZOb (2 Linier) m Støt de Annoncerende er aøben hver Dag Klo 9_13 fredll!! l1lge Kl. b_t'. Lord.!: kun 9_12. "Y' Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll

Læs mere

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet.

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet. ørtheml1t1u UUHlIe Tiden herskende e Punkter paa Kammeraterne gende iii al møde r. by? fra Koldbyegnen gs sammen med hjem Ira Thisted en ung Mand ud øndag den o KI. \-5 nde: Øre r 2 dl. 92 48 &3 12 12

Læs mere

ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han

ror,~'::';,,~'~~ :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han Vorupør -fiskorbaad torlist. Redølørlb dea b'errede de lire omb(jrd'f~rc:øde. Our.. lir fem Slide Vorup.' allel ud lor.e!l nogle Redikabet '01:'1 de havde 'lende H.V ~ ror~'::';~'~~ :.':;' Vedkommende

Læs mere

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv dtborg blev ligesom et stort Kabel som forsynede Vejle Amts og Bys Sygehus med strøm blev ødelagt hvilket var til megen Gene. norske Regering en ring formelt fastslaaet at der bestaar Krigstilstand mellem

Læs mere

BAST, BISHOP ANTON {PICTURES AND CENTRAL MISSION) AND ARTICLES IN SWEDISH

BAST, BISHOP ANTON {PICTURES AND CENTRAL MISSION) AND ARTICLES IN SWEDISH BAST, BSHOP ANTON {PCTURES AND CENTRAL MSSON) AND ARTCLES N SWEDSH J ' ~ \ THE STATUTES OF l i ~ THE CENTRAL MSSON : ~ ' ~, ' THE ST A TUTES OF THE CENTRAL MSSON The Founder and Leader of the Central Mission,

Læs mere

Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I.

Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I. met! køldt 0l epklørende Vejr '''flere seo V.d'rej.llli' mod Ve.t. Re ".rtde1lyf(lerne' r.. nde.t 2036 "12' en.rukklls.10. Be Bilbade paa 6000 Kr. Skarp Kurs ved Thisted Ret - imo K~ KO mod de 8orle" BUb.ødelu.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i 'Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27

Læs mere

DSS 88317229 1 G-Il 296 Bulk So-rt / Hvid II I II III II I I

DSS 88317229 1 G-Il 296 Bulk So-rt / Hvid II I II III II I I DSS 88317229 1 G-Il 296 Bulk So-rt / Hvid I 1110024 II I II III II I I KØBENHAVNS BYRET Tinglysningsafdelingen Hestemollestrde 4, 1464 København K Fax: 33 93 31 90 Den Z, Û g. "?' Telf.: 33 93 32 33 lokal:

Læs mere

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

."", '''''''"'"",'''0 'Uonsli15kud mna snmtidi med Afgivelsen af (len i ~ 12. Slyk" 3, ''', se ikke fattende er være! ummer.

., '''''''','''0 'Uonsli15kud mna snmtidi med Afgivelsen af (len i ~ 12. Slyk 3, ''', se ikke fattende er være! ummer. at "ære pm "Jlc den doli1!- 1000 :viser, a! kortere nyttet til r anden :mod 300 ''', se ikke fattende er være! ummer. husvilde,."", 5aille. er. Re rederi-! u,..." ;-;;';;~;; havde.ltid nrer! de'.1h./!el!;er

Læs mere

Poul Sønderskov blev løsladl.

Poul Sønderskov blev løsladl. pr Poul Sønderskov blev løsladl. et Retsmøde i Oa.r Eltermiddag blev Odr. Poul Sønderskov Brond løsladt mens Sagen gaar sin videre Gang. Poul ~ønderøkov skal indtil Dommen er laldet være disponibel for

Læs mere

Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1

Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1 Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Udbud generelt... 4 Konkurrencestyrelsens vejledning om tilbudsloven... 6 Firmaets overvejelser... 7 Vejledning til

Læs mere

VEJVISER HORSENS KJØBSTADS. Ji JiANSEN, _J(JØBENHA VN. 1900-1901. CHR. HENRICHSEN'S FORLAG PRIS 3 KRONER HORSENS UDGIVET AF HORSENS AVIS' BOGTRYKKERI.

VEJVISER HORSENS KJØBSTADS. Ji JiANSEN, _J(JØBENHA VN. 1900-1901. CHR. HENRICHSEN'S FORLAG PRIS 3 KRONER HORSENS UDGIVET AF HORSENS AVIS' BOGTRYKKERI. HORSENS KJØBSTADS VEJVISER 1900-1901. UDGIVET AF f-edaktøf( } Ji JiANSEN, _J(JØBENHA VN. PRIS 3 KRONER HORSENS CHR. HENRICHSEN'S FORLAG HORSENS AVIS' BOGTRYKKERI. 1899 :>O 111. &3cmflen 11to?ta9c-t. ti

Læs mere

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet t:'1 AUUJU'~lJ Ul ~J~..."'" ~~U'... ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. U Miner mere. Ved Agger er yderligere nddrevet 3 Miner ved Lyngby 6 ved Sten bjerg 4 ved Vorupør 2 ved Vangsaa

Læs mere

De danske Hav-Fiskerier,

De danske Hav-Fiskerier, De danske Hav-Fiskerier, Geografisk Tidsskrift, Bind 6 (1882) Link til pdf: http://img.kb.dk/tidsskriftdk/pdf/gto/gto_0006-pdf/gto_0006_67630.pdf Link til webside: http://tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&print=no&id=67630

Læs mere

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film Åspp i ks g bill 2012 2 ÅRET DER GIK I 2012 fik lg ækk kivi luf u vig FilFy ylig fk i fybs bvish, g u fysk ku h l sig i Ki f ju 2012, g Asss f ju 2013 Filivsig lkl sæig f øj fs ivkf i FilFys bj Fål hvvsuviklig

Læs mere

(under {8,-. rndrnel-delsen kan. Steci. arnt n6dtager SøRÅvrr;iv. kr årliåil- adonnemeni 1o,_. r.r"""t-ri"ithologisk for århus ant, Fore_

(under {8,-. rndrnel-delsen kan. Steci. arnt n6dtager SøRÅvrr;iv. kr årliåil- adonnemeni 1o,_. r.rt-riithologisk for århus ant, Fore_ Søravnen L/77 Søravnen lltt KCCL. J6rn rjskilctsen oq Lars Abraharnscn ilak til Lisbeth, Flenrlning, Herning, Christian?egninger: Jenr-r 0regersen. l'oto: iied. hvor in:'.;et andet er anført. L,ed er '

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

. ved Klitmøller. Hedebrand. ma! tes. sen Oliemangelen bæmmer

. ved Klitmøller. Hedebrand. ma! tes. sen Oliemangelen bæmmer . Side 4. M.rkl_gnlllgen begynder J Af'eD Kl. 214;:; og vare.r til KJ. 4.30 Færdsel"ygterne tjol!ndeø 2137 o~.akke. 5.07. Hedebrand. ved Klitmøller. Eø Dreøg bavde smidt eø Tændstik. l Hedearealet Syd

Læs mere

Ketteholm. Grundejerfirrenitrg.t

Ketteholm. Grundejerfirrenitrg.t t. Grundejer{trreningeir Ketteholm Hvidovre den 2C. januar i990 Der indkaldels hermed til ordinær general f orsanl l ing f or Grundej erforeningen Kettehol m på Gungehusskol en, I arervære]set TIRSDAG

Læs mere

ÆR0 AVIS' BOGTRYKKERI MARSTAL. 1946

ÆR0 AVIS' BOGTRYKKERI MARSTAL. 1946 U L>(; VER E: KEDAKTQRERNE W. NELSEN. R. DNSEN. H. BJERREGAARD ÆR0 AVS' BOGTRYKKER MARSTAL. 1946 Offentlige Xontorer MARSTAL: Navneregister MARSTAL POSTADRESSEN l'(~i;i Fi.11 nvo1.t Tjc~iii(( D:iii (,i.

Læs mere

Kebauhawiiu tniverultet, v/uentralaamnistra-tjlpnen,

Kebauhawiiu tniverultet, v/uentralaamnistra-tjlpnen, / 'i' Af E 7 Journ.Nr. 42158 ' / / / ^ *JW modtaget d.?- 2 /4 19 76 Matr. nr....u.,i> lljjk &* fl.a Bagsværd by Stengård -*"=*- sogn Afløb: CV.: Beregn.: fø«^. fa?) -Æn*i«i jdia.wo^u^nå Vej Bagsværd Møllevej

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere