Kulturudvalgets studietur til Barcelona

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturudvalgets studietur til Barcelona"

Transkript

1 Kulturudvalgets studietur til Barcelona februar 2009 Kulturudvalgets studietur til Barcelona

2 Tirsdag den 24. februar Guided byrundtur i Barcelona med bus Britta Guldmann guidede os rundt i byen, hvor vi blev præsenteret for ideerne i byplanlægningen og en række monumenter og vigtige bygningsværker. Det er bemærkelsesværdigt, hvordan byen har flyttet sig markant i forbindelse med første og anden verdensudstilling i henholdsvis 1888 og 1929 samt olympiaden i Det var eksempelvis i forbindelse med OL, at byen vendte sig mod havet og etablerede havneområder beregnet til ophold og aktiviteter for befolkningen. I 1990 erne er der også satset på det kulturelle område med opførelse af flere spændende museer. Perioden under Franco-styret står tilbage som en mellemperiode uden særlig stor udvikling, hvor der primært blev opført byggerier med fokus på praktisk anvendelighed. På Mont Juic bjerget blev delegationen præsenteret for en række store anlæg fra verdensudstillingen i 1929 og OL Der var desuden lejlighed til at få overblik og nyde udsigten ud over by og havn. 2

3 Onsdag den 25. februar Generel introduktion til Catalonien og Barcelona Honorær konsul, advokat Hanne Pape gav en fin orientering om det politiske system og aktuelle politiske og samfundsmæssige udfordringer og kulturlivet i Barcelona. Undervejs var der lejlighed til at delegationen kunne stille spørgsmål og få uddybet forhold der havde særlig interesse. Det politiske system Den spanske demokratiske forfatning er fra Franco døde nov En føderation var ikke muligt, men der blev oprettet 17 autonome regioner Regionerne er inddelt i 55 provinser og mere end 5000 kommuner. I Madrid, Murcia og Santander falder provins og region sammen. I Catalonien er der fire provinser. Baskerlandet, Catalonien og Galicien var historisk selvstændige. Helt tilbage fra den spanske arvefølgekrig, der sluttede i 1713, har der været kamp mod centralmagten. Udviklingen går mod stadig større autonomi. I Catalonien danner tre partier koalition (Tripartito), bestående af et socialistisk og et nationalistisk socialt parti samt De Grønne. Partierne sidder i anden periode. Union og Converzensa havde førhen regeret i 23 år. Det katalanske sprog bruges mere og mere, mens spansk bruges relativt mindre. Det kan give problemer for eksempelvis tilflyttere, da spansk er andetsprog i skolen og niveauet noget lavere. Mallorca og Valencia taler også catalansk. I alt 9 mio. mennesker taler catalansk. Det konservative parti PP sad på centralmagten fra 1996 til Herefter har Socialisterne været ved magten under ledelse af José Luis Zapatero. Udenrigspolitik er et nationalt anliggende men regionerne kan i visse tilfælde sende repræsentanter til EU vedr. sager, der har særlig relevans. De enkelte autonomier forhandler med centralregeringen vedr. skatteudskrivning og fordeling. Skolevæsen, sundhedsvæsen og universitet hører under det regionale niveau. I Catalonien er der mange privathospitaler, som samarbejder med det offentlige. Vurderingen er, at modellen fungerer godt. Generelt er de skandinaviske landes velfærdssamfund model for udvikling af Catalonien. Barcelona kommune har ca. 1,5 mio. indbyggere. I Stor-Barcelona er der ca. 3,5 mio. indbyggere. Socialisterne regerer kommunen, dog uden absolut flertal. Generelt har kommunerne langt mindre kompetencer end tilfældet er i Danmark. Kommunen er endvidere delt op i 10 distrikter, som mest har administrativ betydning. Integration Hver 6. Indbygger i Barcelona er udlænding. Der er ikke så mange flygtninge, men derimod mange immigranter fra Marokko, Pakistan, Ecuador og Mellemamerika. Generelt er integrationen god. For immigranter fra Latinamerika udgør sproget heller ikke nogen barriere. El Raval er immigrantkvarteret i Barcelona. Man har gjort meget for at forbedre området og skabe andre tilbud end beboelse. Der er flyttet offentlige institutioner og museer ind, f.eks. Richard Meiers kunstmuseum. Der findes også kvarterer med mange indvandrere og sociale problemer 3

4 i forstæderne, men uden for Barcelona kommune. Der er dog ikke tale om massive koncentrationer. Økonomi I Spanien er bilindustri og byggesektor er hårdt ramt af finanskrisen. Catalonien er ramt på grund af industrien, mens byggesektoren er knapt så hårdt ramt, da det især er gået ud over byggeri af ferieboliger, hvilket ikke er så aktuelt i Barcelona. Den registrerede arbejdsløshed er steget meget på det seneste og udgør ca. 13 %, men sort arbejde samtidig med modtagelse af arbejdsløshedsunderstøttelse er ret udbredt. Kulturområdet I Catalonien var der en kulturel opblomstring i den sidste del af 1800-tallet med modernistabevægelsen. Kunsten skulle tilpasses den moderne tid. Gaudi står som den vigtigste eksponent for perioden. Der var i øvrigt også forbindelser til kunstnermiljøet i Skagen. Menac museet, som ligger i det gamle Museo de National, giver et overblik over Modernistabevægelsens malerkunst. Også det catalanske sprog blev moderniseret og fik en opblomstring. Barcelona havde en storhedstid og var ret langt foran resten af Spanien. I 1888 blev der holdt verdensudstilling i Barcelona. Denne udstilling var dog ikke præget af modernista-bevægelsen, men havde en mere tilbageskuende byggestil, som var populær i hele Spanien. Der er en del momenter i bybilledet fra den første Verdensudstilling, som også sætter sit præg på byen i dag. Tilsvarende har verdensudstillingen i 1929 og OL i 1992 sat et kraftigt præg på byen. Kulturarrangementet Forum 2004 var tiltænkt en lignende rolle for et havneområde i den nordlige del af Barcelona, men det gav ikke den forventede effekt. Forum 2004 indeholdt spændende aktiviteter, men fik ikke imponerende besøgstal og var en økonomisk fiasko. Barcelona i dag er et intellektuelt og kulturelt centrum, dog med en tendens til at det lukker sig lidt om det nationale. Fonde og private virksomheder finansierer en del af kulturen. Eksempelvis har banken Caixa stor tradition for at involvere sig kulturelt og i udstillingsvirksomhed. Som noget nyt har man etableret et Kunstråd for hele Catalonien, som skal bistå og rådgive den catalanske regering. Generelt er der stor folkelig opbakning til kultur, men ikke alle tager imod de kulturelle tilbud. Centralregeringen har også understøttet idrætsudviklingen, bl.a. med store tilskud til idrætsanlæggene der blev opført i forbindelse med OL. FC Barcelona (Barca) er mere end en klub - det er samlingssted for catalansk nationalfølelse. Det har i den sammenhæng betydning at en sportsklub er en accepteret måde at udtrykke sit tilhørsforhold til Barcelona på. De store stjerner har også stor betydning som forbilleder for børn. Foreningslivet fungerer ikke på samme måde som i Danmark, da meget foregår i skole- og sportsklub regi. Musikundervisningen foregår ofte som fritidsaktivitet, måske organiseret af skolen, men mod en vis betaling. Barcelona har ingen pendant til folkeoplysningen, men man er meget langt fremme med it-støttet undervisning og distance-undervisning på det catalanske universitet. 4

5 Konsulatet arbejder i mindre målestok med samarbejder på det kulturelle område. Bl.a. har man samarbejde med fonde om fremme af dansk kultur, og er på den måde involveret i udstillinger mv. Konsulatets hovedopgave er dog at hjælpe danskere i nød. Orientering om bibliotekspolitik i Barcelona og besøg på to biblioteker Delegationen havde et møde med direktøren for bibliotekerne i Barcelona, tidligere kulturdirektør i Catalonien, Ms. Assumpta Bailac. I hele regionen er der 183 biblioteker. I Barcelona kommune er der 10 distrikter med hver sit hovedbibliotek og i alt 22 lokalbiblioteker. Hvis man havde besøgt Barcelona i 1997 ville man have fundet 18 biblioteker, små, gammeldags og utidssvarende. Nu er der 32 velfungerende og moderne biblioteker med gode faciliteter og tre mere er under opførelse. Når planen er komplet, vil der være 10 distriktsbiblioteker, 32 lokalbiblioteker og et nyt hovedbibliotek, som pt. forventes at være færdigt i Årsagen er den store biblioteksmasterplan fra 1998 til 2010, som har ændret billedet totalt. Planen er en del af den satsning på kultur, som Barcelona har foretaget lige siden diktaturets ophævelse i slutningen af 70 erne. Al by- og politisk planlægning indeholder elementer af en kulturpolitik, der satser på byens borgere. Således betragtes bibliotekerne som vigtige infrastrukturelle elementer i såvel byplanlægning, men i høj grad også som vigtige instrumenter for social inklusion, integration og sammenhængskraft i samfundet. En rygrad for al den øvrige kulturelle aktivitet. Biblioteksplanen indeholder beskrivelser af standarder, størrelser på anlæg og modelbetragtninger, der er blevet ført ud i livet over årene. Kommunen og regionalrådet arbejder sammen, blandt andet om et program til fremme af læsning, et program, der omfatter samtlige bibliotekstyper, folke- forsknings-, skole- og specialbiblioteker. Besøgstallet har udviklet sig fra 1,8 mio. besøg årlig til 5,7 mio. 50 % af de besøgende kommer for fritidsbesøg, mens 20 % er studerende. Tidligere var 80 % af de besøgende studerende. Nu hvor biblioteksplanen er realiseret for 90 % vedkommende, arbejdes der på nye målsætninger. Et vigtigt tema bliver yderligere at forbedre sammenhængen med lokalsamfundet. Der arbejdes med at introducere selvbetjeningskiosker for kommunale services på bibliotekerne - en form for borgersevice. 5

6 Baggrunden for den store succes, som biblioteksplanen har været, er at de forskellige administrative og politiske lag har formået at arbejde sammen og koordinere, endda specialisere sig indbyrdes. Den klare rollefordeling mellem de forskellige administrative enheder har betydet et forholdsvis gnidningsfrit forløb og først og fremmest, at der er blevet bygget serviceenheder af en passende størrelse og volumen og med et tilstrækkeligt driftsgrundlag. Madrid nævnes som eksempel på at et tilsvarende initiativ har resulteret i et stort antal nye faciliteter, som desværre er alt for små og ikke har haft så stor effekt. I perioden fra 1996 til 2011 bliver der i alt investeret 113 mio. Euro eller ca. 838 mio. kr. i nye biblioteksfaciliteter. Det årlige driftsbudget er på ca. 17 mio. Euro, svarende til ca. 126 mio. kr., hvoraf ca. 20 % går til medieindkøb. Alle biblioteker har en fornyelsesplan for medier, svarende til 10 % udskiftning årligt. Besøg på Jaume Fuster Bibliotek Biblioteket er beliggende lige ved metrostation og ny pladsdannelse. Bygningen er moderne arkitektur i tre plan og blev indviet i Biblioteket har et højt besøgstal på pr. dag. Det betjener sammen med yderligere et lokalbibliotek et distrikt med ca indbyggere. Der er 22 fuldtidsstillinger, 65 timers ugentlig åbning og åbent alle ugens dage, hvilket er betydeligt mere end f.eks. hovedbiblioteket i Århus. Det kan kun lade sig gøre, fordi al administration, udviklingsaktiviteter, planlægning, indkøb samt program- og arrangementsvirksomhed foretages centralt, således at personalet på de forskellige biblioteker udelukkende foretager rene driftsopgaver relateret til åbningstiden. Der er en ikke særlig omfattende, men til gengæld ret ny mediesamling på enheder. 6

7 Jaume Fuster Biblioteket er et af de 10 distriktsbiblioteker og er på godt m2. Det rummer faciliteter som auditorium til 250 personer med scene og scenebelysning. Auditoriet bruges til f.eks. forfatterarrangementer, mindre musikarrangementer, møder og debatter og lejes også ud til såvel civilsamfundsaktiviteter som til private og kommercielle aktiviteter. Lejen varierer alt efter om der er tale om kommercielle eller civilsamfundsaktiviteter. Der er miniauditorium/mødelokale til personer, et stort udstillingslokale med skiftende udstillinger, udlånskontrolområde. Der er en stor og åben læsesal, en cafe med servering af lune retter, en stor børneafdeling med biblioteksfunktion og mindre arrangementsområde samt værkstedsfaciliteter. På første og anden sal er der medieområder, der har mange studiepladser og et glasinddækket møderum. Overalt er der adgang til trådløst internet, og mange brugere har selv laptop med. Trods intensiv brug er der i alle zoner krav om ro, og en sikkerhedsvagt sørger for ro og orden. Biblioteket har en del arrangementer og organiserer også aktiviteter så som sprogmøder, hvor man eksempelvis sætter en engelsktalende sammen med en der taler spansk. Huset har en ganske spændende arkitektur med mange udkig og lysindfald, skæve vinkler og inspirerende rumligheder, til gengæld er der en ret ordinær indretning med hensyn til materialevalg og møblement, lyst og venligt, men ikke særlig spektakulært. Besøg på Sagrada Familia Bibliotek og Medborgercenter Medborgercenteret er beliggende tæt på Metrostation og er bibliotek for distriktet Eixample med ca indbyggere. Det er beliggende i et ombygget shopping center, og der er stadig fødevaremarked i kælderafdelingen. Stedet er taget i brug i 2007 efter omfattende ombygning. Det rummer medborgercenteret, som støtter community-aktiviteter i distriktet. Aktiviteterne ligner dele af de aktiviteter, som Sport & Fritid støtter i form af foreningsstøtte og folkeoplysningsaktiviteter. Samtidig danner bibliotek og medborgercenteret ramme om debat- og demokratiaktiviteter i området. Eksempelvis er der i øjeblikket en stor borgerinddragelsesproces om fysisk planlægning i Eixample-kvarteret, hvor der er dannet borgergrupper om forskellige temaer. I disse grupper deltager såvel medarbejdere fra medborgercenteret som biblioteksmedarbejdere, og møderne foregår i medborgercenterets faciliteter. 7

8 Stedet indeholder i øvrigt en sal med scene og omklædningsfaciliteter, meget store og farverige børnefaciliteter, både i form af traditionelt børnebibliotek, men også i form af fine værkstedfaciliteter for børn, som kan udlejes. En af årsagerne til de særdeles gode børnefaciliteter er, at skolebibliotekerne angiveligt er dårligt fungerende, så der er et element af kompensation i satsningen på dette område. Selve biblioteket består af fire åbne planer med stor transparens og lysindfald, der dæmpes af eksterne metalnetafskærmninger. Meget trendy indretning, sorte reoler med farvede baggrundsplader, mange gode studiepladser ud mod det centrale trapperum og langs vinduespartierne. Uderum med beskyttede legemuligheder for børn, som drives af en særlig børnekulturorganisation. Opsamling inspiration for Århus: Biblioteksplan Barcelona har med den ambitiøse biblioteksplan etableret 35 nye og renoverede biblioteker til afløsning for de 18 gamle og utidssvarende. Satsningen på bibliotekerne hænger sammen med en kulturpolitik, hvor borgerne er i centrum, hvor bibliotekerne er vigtige redskaber for social inklusion, sammenhængskraft og integration af nye medborgere. Bibliotekerne betragtes som rygraden i en kulturpolitik, der spiller ind på alle andre planområder. I Århus har vi en strukturplan, der ikke er økonomisk prioriteret af Byrådet og endnu ikke realiseret, men som har udgangspunkt i samme type af såvel kulturpolitiske overvejelser og model- 8

9 betragtninger som i Barcelona. Biblioteksledelsen i Barcelona har i øvrigt været på studietur til Århus, og Århus-bibliotekerne er på flere måder forbillede for de spanske biblioteker. Medborgercentre Der er på nuværende tidspunkt etableret ca m2 biblioteksareal. 10 distriktsbiblioteker på ca m2 hver, og 25 lokalbiblioteker på ca m2. Medietilbuddet omfatter selvfølgelig digitale medier og internetadgang og trådløse netværk. Bibliotekerne fremstår som moderne medborgercentre, hvor biblioteket danner rammen om flere andre aktiviteter af folkeoplysende karakter samt udlån af lokaler til foreninger og grupper. I Århus er de større biblioteker på vej mod at transformeres til medborgercentre som i Barcelona, mens de mindre biblioteker, som typisk er halvt så store som de mindre i Barcelona, får en familieprofil. Nyt hovedbibliotek Som en af ganske få europæiske storbyer har Barcelona endnu ikke et egentligt hovedbibliotek, men et nyt er planlagt til 2014 nogenlunde samtidig med åbningen af Multimediehuset i Århus. Der vil være videndelingsaktiviteter vedrørende planlægningen mellem Barcelona og Århus i årene fremover. Institutioner som kvartersløft Både biblioteker, kulturfabrikker og sports- og idrætsanlæg placeres tæt ved offentlig transport som metrostationer og ofte i de kvarterer i distrikterne, der har behov for løft. Det mest markante eksempel er placeringen af Richard Meiers moderne kunstmuseum i El Naval, men offentlige institutioner placeres på lignende måde i kvarterer, der af forskellige årsager har behov for opmærksomhed og løft. Torsdag den 26. februar DHuB Design Hub Barcelona 9

10 Mr. Ramon Prat præsenterede Design Hub Barcelona, som indtil 2011 har til huse på to midlertidige adresser. Den afdeling delegationen besøgte ligger i det gotiske kvarter ganske tæt på Picasso-museet, hvor man håber på at nogle besøgende hertil også får øje på designcenteret. Centeret er indrettet i en gammel bygning, som er moderniseret. Der var også lejlighed til at studere en model for det nye designcenter, som er under opførelse og åbnes i Dette center er beliggende i et byomdannelsesområde, og skal være med til at ændre karakteren og skabe liv i lokalområdet. Igen et eksempel på den bevidste strategi om at placere offentlige institutioner i områder, som trænger til et løft. Designcenteret bygger på princippet om klyngedannelse, hvor der arbejdes på at skabe netværk mellem fagfolk/kuratorer, forskere og virksomheder inden for design i bred forstand. Formålene er flere: 1. At formidle historien og give publikum og fagfolk mulighed for at studere design 2. At analysere udviklingen og opbygge scenarier, dvs. forskning i design og bidrag til netværksdannelse 3. At skabe handling i form af udvikling af nye produkter M.h.t. designcenterets publikumsrettede aktiviteter peges der på vigtigheden af at skelne mellem forskellige målgrupper, når udstillingsvirksomheden tilrettelægges nemlig det meget fagorienterede publikum, hvor der ikke kan forventes høje publikumstal, og det brede, almindeligt interesserede publikum. Da udstillingsvirksomheden vil være en kostbar del af et eventuelt nyt centers virksomhed, er det vigtigt at gøre sig målgruppen helt klar på forhånd. En af strategierne er udnyttelse af moderne teknologi med håndholdte computere som dels formidler udstillingen på forskellige sprog dels giver mulighed for personalisering, hvor den besøgende kan få ekstra information på særlige interesseområder. Delegationen fik en spændende omvisning i centerets aktuelle udstilling om design i forskellige facetter af turistindustrien. Det handler eksempelvis om den måde man designer behov for forventninger hos folk til gavn for turistindustrien. Udstillingen indeholdt også en række spændende eksempler på design af oplevelser og omgivelser eksempelvis i Las Vegas og en ny by i Dubai efter samme model men i endnu større skala. Opsamling inspiration for Århus: Design Hub Barcelona gav god inspiration i forhold til de tanker, der gøres i Århus om etablering af et center for arkitektur, design og ny teknologi, herunder om vanskelighederne med at skabe udstillinger med bred publikumsmæssig appel. 10

11 Introduktion til Barcelonas kulturpolitik og strategi Mr. Jordi Pascual præsenterede udviklingen i Barcelonas kulturpolitik i de senere år og den nyeste kulturstrategi, som blev vedtaget i Kulturrådmanden Mr. Jordi Martí deltog under en del af mødet og fortalte navnlig om kulturens betydning for byen og satsningen med kulturproduktionscentre. Baggrunden for den seneste kulturstrategi: De seneste 30 år siden den første demokratiske regering har været præget af stor energi og udvikling. Kultur har haft stor betydning især i de første år. Perioden frem til Ol i 1992 var præget af, at mange store kulturinstitutioner blev planlagt og etableret. Fra var der ikke så stor kulturudvikling med nye tiltag, men der blev arbejdet med konsolidering og forbedring af eksisterende institutioner - at få tingene til at fungere. Eksempelvis evnen til at håndtere den store publikumstilstrømning til nogle af de kendte museer. Det var dog også i denne periode man påbegyndte den store satsning på biblioteksområdet. I 2004 afholdt Barcelona et stort anlagt kulturprojekt, Forum Det blev ikke nogen succes. Eksperterne kom til begivenheden, men den almindelige borger eller turist blev væk. Besøgstallet blev på 3 mio. hvor man havde forventet og budgetteret med 7 mio. besøgende. Kulturstrategi 2006 Kultur et nøgleinstrument i byens politik. Det afspejler sig i økonomien, men også som indflydelse på byplanlægning, skoler etc. Kultur er et instrument til at skabe vækst og generere turisme etc. Men kultur har også en egenværdi. Satsningen på kultur sker derfor ikke bare med sigte på at opnå de effekter, som Richardt Florida beskriver i sin teori om kreative byer. Det mest betydningsfulde projekt i den nye kulturstrategi er en satsning med 10 nye kulturproduktionscentre på i alt m2. Kulturproduktionscentrene skal skabe gode forhold for skabende kunstnere og kreativ industri. De 10 centre vil have forskellig specialisering, men nogle planlægges dog at være multifunktionelle. Etableringen af centrene sker i en parallel proces, hvor man leder efter fysiske steder og samtidig arbejder med organisering og indhold. Der foregår idéudveksling med andre byer så som Berlin, der arbejder med de samme typer projekter. Et betydningsfuldt element i udviklingen er inddragelse af unge arkitekter i projekterne med det formål at skabe involvering og innovation. Organiseringen af centrene er noget der stadig arbejdes med. Hangaren, med fokus på visuel kunst er oprettet. Dette center er etableret som en fondskonstruktion, hvor der er en leder på det artistiske felt sammen med en manager, der tager sig af det administrative. Denne model kan blive overført til andre centre. Som noget nyt er der også med den seneste kulturstrategi nedsat et Kunstråd. Rådet består 11

12 af 45 medlemmer hvor 1/3 kommer fra kulturlivet, 1/3 kultureksperter og 1/3 borgere fra de 10 distrikter og 5 repræsentanter fra partierne. Kulturinstituttet Kulturinstituttet hører under Barcelonas bystyre, men er en uafhængig institution. Det årlige budget er på 106 mio. euro. Det forventes ikke at budgettet til Kulturinstituttet vil stige i de kommende år, så der skal foretages prioriteringer. Da der er flere enheder, som investerer i kultur er der et arbejde med at få de forskellige kulturinstitutioner placeret på det rigtige niveau nationalt, regionalt og kommunalt. Også i Barcelona opleves problemstillinger mellem de forskellige regeringsniveauer. Barcelona er ikke kun hovedstad i Catalonien, men også noget i sig selv. Desuden er Barcelona er ikke den eneste by i Catalonien, hvilket regionsregeringen lægger vægt på, men 80 % af kulturbudgettet går til Barcelona. Opsamling inspiration for Århus: Barcelonas kulturstrategi fra 2006 er ambitiøs og ligner på flere dimensioner kulturpolitikken for Århus Kommune Der satses på høj kvalitet og på udvikling af produktionsmiljøer inden for alle genrer. Udviklingen og implementeringen af strategien vil være interessant at følge i de kommende år som inspiration til politikudviklingen i Århus. I Barcelona indgår kultur som et overordnet og tværgående element i byens udviklingsstrategi på en måde, der ikke kendes tilsvarende i udviklingsstrategierne for Århus. Det vil være interessant at følge denne strategis gennemslagskraft. Nærhedsprincippet er centralt i Barcelonas kulturpolitik på en måde og med en konsekvens, der ikke kendes i Århus. De nye produktionscentre placeres således i distrikter, der trænger til et generelt løft som katalysatorer for udviklingen, og med en ambition om at der skabes et samspil mellem kulturcenter og den omliggende bydels beboere. Bibliotekspolitikken er med 12

13 til i høj grad at styrke denne strategi. I forhold til planerne for de såkaldt udsatte områder i Århus vil det være oplagt at følge implementeringen af Barcelonas nærhedsstrategi for at se om de ønskede mål opnås. BARCELONA ART FACTORIES PROGRAMME Kulturfabrikker Factory of Fabra & Coats Kulturpolitikken rummer en kulturfabriksstrategi med ambitionen at gøre Barcelona til kulturelt og kunstnerisk laboratorium. Der arbejdes både med en række specialiserede produktionscentre (som fx centret for cirkus) og tværdisciplinære centre som den nedlagte tekstilfabrik i Sant Andreu på m2. Området omkring kulturproduktionscentret skal også omdannes, så der bliver civic centre, en skole samt ungdomsboliger. Tekstilfabrikken er en stor bygning på 4 plan. En lille del af bygningen er midlertidigt indrettet, da fabrikken har været anvendt til Red Bull Music Academy. Dette internationale projekt flytter mellem forskellige byer, hvor man udnytter gamle industribygninger til at etablere workshops for 60 musikere i en camp. Fabrikken huser også midlertidigt en radio, som producerer udsendelser med musik. Størstedelen af huset fremstår stadig helt umoderniseret. Der arbejdes på at definere indhold, organisering og de konkrete planer for ombygningen. Der er tale om en ret løst struktureret proces, hvor udfordringerne bl.a. består i at få produktionscenteret integreret i lokalområdet, at finde de rigtige kunstnere mv. til centeret og at få bygningen moderniseret med respekt for historien, da fabrikken har haft stor betydning i lokalområdet som arbejdsplads. 13

14 Cirkusproduktionscenteret La Central del Circ Delegationen besøgte cirkusproduktionscenteret, der har midlertidigt til huse i to telte i Parc del Forum. Parken blev etableret i forbindelse med Forum 2004, mens cirkuscenteret er ca. et år gammelt. La Central del Circ opfylder et behov for at professionelle artister har et sted at træne og indstudere nyt materiale. For at anvende faciliteterne er der krav om, at man er professionel artist. Der er dermed ikke tilknyttet en artistskole til centeret. Barcelona har et cirkusskoletilbud andetsteds, men ikke på et professionelt niveau, som man kan tilbyde i eksempelvis Frankrig. Selve centeret er organiseret som en selvstændig organisation, som får et driftstilskud fra Kommunen. Det kommende byggeri til cirkusproduktionscenteret skal etableres under et betondæk, der bæres af høje søjler. Dermed kan man imødekomme artisternes krav om en lokalitet med stor loftshøjde. Der er tale om at man udnytter eksisterende strukturer i Forum Det er samtidig med til at skabe indhold og liv i området, som forekommer meget stort og mennesketomt på en almindelig hverdag. Dog bliver området lejlighedsvis anvendt til større arrangementer og koncerter. Opsamling inspiration for Århus: Erfaringerne med udvikling af tekstilfabrikken vil være meget interessant at følge og indgå i dialog omkring, da intentionerne minder meget om ideerne bag Godsbanen. Erfaringerne fra processen omkring Godsbanen kan også være interessante for andre, der arbejder med udvikling af lignende projekter, hvilket foregår over hele Europa. Eksempelvis må den meget løst strukturerede proces omkring tekstilfabrikken i Barcelona nødvendigvis strammes til, når den egentlige renovering skal påbegyndes. Kort besøg på biblioteket på Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra I forbindelse med besøget på Art Factory i tekstilfabrikken var der lejlighed til et hurtigt besøg på distriktsbiblioteket for Sant Andreu, som ligger lige overfor tekstilfabrikken og ligeledes er indrettet i en af de tidligere fabriksbygninger. Det er åbnet for 5 år siden. Området er et tidligere arbejderkvarter med en del immigranter fra Sydamerika og Marokko. Biblioteket fungerer som community center. Det bruges til møder, arrangementer samt almindeligt brug og ophold. Bygningen er forsynet med solcellepaneler. 14

15 Avislæsesalen i stueplan var fuld af brugere. De tre øvrige planer med mediesamling og computeradgang var i varierende grad fyldt med brugere. Biblioteket fremstod i øvrigt med lyse, åbne plan, men også lidt kedeligt inventar og belægninger var noget slidte. Arrangementsprogrammet var ganske fyldigt. Som på andre distriktsbiblioteker er programmet primært tilrettelagt centralt, men selvfølgelig foregår en stor del af aktiviteterne uden for det officielle program med lokalt organiserede civilsamfundsaktiviteter. Fredag den 27. februar Orchestra Barcelona and Catalunya Møde med musikchefen for Det catalanske nationalorkester, Patrick Alfaya McShane samt rundvisning i L Auditori, det moderne musikhus fra L Auditori Delegationen besøgte symfoniorkestret i L Auditori, en nyere koncertsal med 10 års jubilæum i år. Koncertsalen var planlagt til indvielse i forbindelse med OL i 1992, men byggeriet blev udskudt i 6 år, idet operaen Teatre de Liceu var brændt og Barcelona prioriterede genopførelsen af Operaen. Bygningen ejes af fond. Delegationen fik lejlighed til at se den største koncertsal med plads til 2200 publikummer. 15

16 Orchestra Barcelona and Catalunya Musikchef Patrick Alfaya McShane orienterede om symfoniorkesteret. Det blev grundlagt i 1943 og havde tidligere til huse i Palau de Musica. I 1999 flyttede orkesteret til de nye omgivelser, men der spilles også fortsat koncerter i Palau de Musica. Orkesteret består af 96 musikere og har 5 ansatte i administrationen, hvortil kommer den tekniske stab. I selve koncerthusets organisation er der folk, som tager sig af marketing og økonomistyring. Musikchefen fandt denne opdeling problematisk, da det kunne være svært at få kommunikationen til at flyde fornuftigt. Den fælles økonomifunktion havde f.eks. endnu ikke været i stand til at give en status på regnskab 2008, så han havde ingen viden om overskud/underskud. Budgettet for orkesteret er 7,6 mio. euro (96 musikere) + 2,5 mio. euro til eksterne kunstnere. 25 % af budgettet tilvejebringes via billetindtægter. Der er også begrænsede indtægter på mellem euro årligt fra sponsorer, men tiderne er også vanskelige her hvad dette angår. Orkesteret rekrutterer i højere grad end Århus sine musikere blandt udenlandske musikere. Dette skyldes især at musikuddannelsen i Spanien har haft et kvalitetsproblem, hvorfor ca. 50 % af orkestrets medlemmer komme fra andre lande. Catalonien har lavet sine egne musikskoler, fordi de statslige musikskoler ikke er gode nok. Publikum er ret konservativt, mens publikum i Galicien også kommer til de mere eksperimenterende og moderne koncerter, angiveligt fordi der ikke er så meget andet at foretage sig. I Barcelona og Madrid er der mange andre tilbud, så publikum fravælger det mere udfordrende. Generelt er det en udfordring for orkesteret at finde fornuftige aktiviteter i sommerperioden. 16

17 Der er en forpligtelse til at optræde i provinsen i Catalonien, hvilket er en anstødssten for orkesterets tillidsfolk, som ønsker at orkesteret skal blive i Barcelona. Idéen om at bidrage til fællesskabet er ikke i så høj grad til stede. Den regionale regering bidrager imidlertid økonomisk til orkesteret. Derfor navnet Orchestra Barcelona and Catalunya (OBC). Nationalregeringen bidrager kun til to statslige orkestre samt et enkelt i Santiago de Compostela. Der er som et led i den nyeste kulturstrategi etableret et kunstråd for Katalonien. Kunstrådet er et rådgivende organ, men orkesteret skal principielt spørge kunstrådet, f.eks. når der skal ansættes direktør eller hoveddirigent. Da ingen medlemmer af de nuværende kunstrådet besidder musikfaglig ekspertise indenfor klassisk musik forekommer den rådgivende funktion ikke så velfungerende på dette felt. Konstruktionen er dermed en udfordring, da netop Catalonien er den vigtigste region, hvad angår symfonisk musik og opera. På overenskomstområdet står orkesteret også med udfordringer. Musikernes er omfattet af den generelle overenskomst for kommunalt ansatte hvis musikernes specielle overenskomst ikke beskriver en bestemt situation. Det betyder eksempelvis, at musikere kan påberåbe sig forskellige fridage, som deres egen overenskomst ikke beskriver. Sociale og pædagogiske formidlingsaktiviteter samt integration Orkestret har en række interessante formidlings projekter. Der har været afholdt koncerter for udviklingshæmmede hvor blandt andet blinde medborgere er begyndt at benytte orkestrets koncerttilbud i større omfang. Ligeledes har man med en vis succes afholdt koncerter for indsatte i byens fængsel. Orkesteret har ikke egen skoletjeneste, men samarbejder tæt med byens skolevæsen. Børn med koncentrationsproblemer kommer i grupper på 10 tæt på orkesteret, sidder på scenen og får mulighed for at følge og spørge ind til musikken under prøver. Erfaringerne viser, at disse aktiviteter styrker børnenes evner til at fokusere og koncentrere sig. I forhold til borgere af anden etnisk herkomst har orkestret arbejdet sammen med et arabisk orkester som har afholdt koncerter i L Audotori. Det har været en udfordring at få muslimske borgere til at benytte koncerttilbuddet men via opsøgende arbejde og takket være det arabiske orkester er benyttelsen steget betydeligt. 17

18 Classic Live Orkesteret indgår sammen med Aarhus Symfoniorkester i et samarbejde med i alt 15 orkestre i Classic Live.. Orkestrene skal sende live koncerter på nettet mod betaling (1 euro pr. dag). Efterfølgende er der mulighed for on demand i en periode på tre-fire uger efter koncerten er afholdt. Symfoniorkesteret i Lahti er initiativtager og er begyndt at sende koncerter på nettet. Barcelonas symfoniorkester forventer at begynde udsendelserne i oktober. Det koster ca euro at opsætte webcams etc. Dertil kommer omkostninger til erfarne kamerafolk. Driftsudgiften i Lahti er ca euro pr. koncert. Det er måske ikke i første omgang en god forretning at medvirke, men det er Patrick Alfaya McShanes holdning, at man skal være på nettet, da det er fremtiden. Koncerterne kan også tilbydes eksempelvis skoler og indgå i formidlingsindsatsen. I øvrigt transmitteres der radiokoncerten om søndagen på Radio Catalunya. Det er meget populære udsendelser med ca. ½ mio. lyttere. Det giver ingen indtægt for orkesteret, men programmet eksponeres etc. Opsamling inspiration for Århus: Erfaringsudveksling og fælles udvikling af Classic Live er vigtig, for at satsningen får så stor gennemslagskraft som muligt. I Århus satser orkesteret på at få en sponsor til at betale for det tekniske udstyr. Orkestrets tiltag for øget tilgængelighed for blinde og samarbejdet med det muslimske orkester er interessante aktiviteter, som kunne være relevante at gennemføre i Århus i samarbejde mellem Musikhuset og Aarhus Symfoniorkester. Basketball i oplevelsesøkonomien og samarbejdet med frivillige Badalona er en forstadskommune til Barcelona med indbyggere. Byen er hjemsted for basketball klubben Joventut Badalona som altid har ligget i den bedste spanske liga. I modsætning til Barcelona og nogle af de andre store basketball hold er Joventut ikke en underafdeling men klubben i Badalona. Basketball og de tilknyttede faciliteter er omdrejningspunkt for byens identitet og stolthed. Joventut har hjemsted i Palau Municipal d'esports de Badalona. Delegationen besøgte hallen, som kan rumme tilskuere. Hallen husede også den olympiske basketballturnering i I hallen blev delegationen varmt modtaget af den politisk ansvarlige for idrætsområdet Mr. Josep Duran Vázquez samt repræsentanter fra forvaltningen. Ved mødet deltog endvidere frivillige, som er med i kommunes korps af frivillige på over 1000 mennesker; et korps som opstod i forbindelse med OL i 92 og er siden udviklet. Mr. Josep Duran Vázquez præsenterede Badalona Kommune og fortalte om idrættens store betydning for byen. Mest markant er basketball, som interesserer mange i byen. Eksempelvis tiltrækker Joventuts hjemmekampe i basketligaen ca tilskuere. Men basketball er også bredt forankret, da mange børn går til basketball i fritiden. Badalona markedsføres som de frivilliges by. Samarbejdet med de frivillige er sat i system med en samlet organisation, hvor man kan melde sig til. De frivillige arbejder på tværs af fritids-, sports og socialområdet. De frivillige har en gul uniform, som gør dem let genkendelige ved arrangementer. Belønningen for at være frivillig er gode oplevelser. Dog modtager man forplejning, hvis deltagelsen strækker sig længere end tre timer. 18

19 Korpset af frivillige har stor betydning for afvikling af begivenheder i byen. Et eksempel er Special Olympics i Special Opympics er en international organisation, som afholder olympiader for udviklingshæmmede. Ved Special Olympics 2004 i Badalona deltog idrætsudøvere fra 17 forskellige nationer. Der var registreret 870 frivillige hjælpere i forbindelse med begivenheden. Korpset af frivillige bliver misundt af Barcelona, som af og til har forsøgt at lukrere på Badalonas organisation af frivillige. 19

20 Magic Badalona Delegationen besøgte Magic Badalona; et kompleks, der forener en række kommercielle aktiviteter med idræt, primært i form af basketball. Ud over en lang række forretninger og spisesteder er der biograf, go cart bane og helsecenter. Et interaktivt museum om basketball er midlertidigt sat i stå på grund af den aktuelle finanskrise. Oven på centeret er der anlagt 9 basketball baner. Der er tag over banerne, men konstruktionen er delvist åben, gulvet af beton og konstruktionen i det hele taget gennemført i robuste materialer. Skoler kan bruge banerne mod en beskeden betaling. Centeret åbnede oktober Det forventes at aktivitetsniveauet vil stige, når skolerne har haft mulighed for at indarbejde brugen af faciliteterne i planlægningen. Joventut Badalona er omdrejningspunkt for store dele af oplevelsesøkonomien i Badalona. De to store anlæg, selve basketarenaen og Magic Badalona, indkøbscenter og oplevelsested, tjener på hver deres måde til basketklubbens eksistens og fortsatte udvikling. Basketball arenaen er kommunal ejet, mens oplevelsescenteret ligger på kommunens grund og overgår til kommunalt eje efter 50 år. Der er dermed et meget synligt udtryk for kommunens engagement i klubben. Finansieringen af Magic Badalona er tilvejebragt af de entreprenører, der har opført centeret gennem banklån. Basketklubben har ikke direkte økonomisk risiko. Ved et evt. økonomisk kollaps af centreret risikerer klubben udelukkende et indtægtstab, hvorimod den ikke hæfter for lån i bygningerne. 20

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE 19.-24. maj 2015 Gastronomi, vin og kulturrejse Barcelona & Catalonien I 1980 erne og 1990 erne kom en række revolutionære unge vinmagere

Læs mere

3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13

3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13 3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13 Vi glæder os meget til at rejse med jer, og inden vi tager af sted, skal I læse nedenstående program for turen, som I også bedes medbringe, så I ved,

Læs mere

Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011

Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011 Guggenheim, Bilbao Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011 Programforslag og tilbud fra byrejsen.dk strategisk byudvikling Baggrund: Roskilde Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE 19.-24. maj 2015 Gastronomi, vin og kulturrejse Barcelona & Catalonien For blot 30 år siden kostede de vinene fra Priorat området syd for

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. oktober 2008

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. oktober 2008 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. oktober 2008 Sag nr. 1 Emne: Studiebesøg i Vancouver og Victoria, British Columbia, Canada for medlemmer af regionsrådet 2 bilag Studiebesøg

Læs mere

Kaizen Tour til Japan. Lær Lean ved kilden

Kaizen Tour til Japan. Lær Lean ved kilden Kaizen Tour til Japan Lær Lean ved kilden Kaizen Tour til Japan lær Lean ved kilden Vil du lære det rigtige Lean at kende, så er en Kaizen Tour til Japan lige noget for dig. På denne studierejse får du

Læs mere

FIRMAREJSER I SPANIEN. arcelona. citytours

FIRMAREJSER I SPANIEN. arcelona. citytours FIRMAREJSER I SPANIEN citytours arcelona Introduktion Spanien er et oplagt valg til firmarejsen! City Tours Barcelona har base i Barcelona - en destination der har et bredt udvalg af tilbud og giver mulighed

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Fra Schiphol tog vi med toget til Eden Hotel, hvor vi afleverede vort bagage, og begav os ud at spise. Vi spiste på Restaurant Incanto kl. 12.00.

Fra Schiphol tog vi med toget til Eden Hotel, hvor vi afleverede vort bagage, og begav os ud at spise. Vi spiste på Restaurant Incanto kl. 12.00. Dato 14-07-2015 Dok.nr. 97778/15 Sagsnr. 14/10045 Ref. Pkha Evaluering af studietur til Amsterdam for Udvalget for Kultur og Fritid Forberedelsen af turen, herunder materiale, information mv. Vi startede

Læs mere

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

AMS T ER DAM velfærd- og ældrepleje

AMS T ER DAM velfærd- og ældrepleje STUDIETUR AMS T ER DAM velfærd- og ældrepleje onsdag d. 6. maj til fredag d. 8. maj LOLLAND KOMMUNE STUDIETURSPROGRAM AMSTERDAM 2015 lolland kommune TOGREJSENDE ONSDAG D. 6. MAJ 11.10: Afgang Nykøbing

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet af Trine Bille Kristiansand Kommune i Norge har en stiftelse Cultiva Kristiansand Kommunes Energiværksstiftelse. Stiftelsen har

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Hamburg Baseret på 120 deltagere

Inspiration Rejsemål: Hamburg Baseret på 120 deltagere Inspiration Rejsemål: Hamburg Baseret på 120 deltagere Besøg Beatles gamle gennembruds-by og kom tæt på en storby i rivende udvikling. Hamburg er en af Tysklands ældste og mest velhavende byer, men det

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Velkommen til Sportshotellet!

Velkommen til Sportshotellet! Velkommen til Sportshotellet! Sportshotellet ligger blot 2 km. fra Århus centrum og drives af Atletion A/S. Hotellet ligger i byens smukkeste grønne område nær Marselisborg Slot og har de små stadionsøer

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Barcelona Baseret på 18 deltagere

Inspiration Rejsemål: Barcelona Baseret på 18 deltagere Inspiration Rejsemål: Barcelona Baseret på 18 deltagere Verden er fuld af fascinerende byer med adgang til unikke oplevelser og gode faciliteter. Blandt dem alle har Barcelona en særlig stjerne hos Eventcom

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGET STUDIETUR 2015

BESKÆFTIGELSESUDVALGET STUDIETUR 2015 BESKÆFTIGELSESUDVALGET STUDIETUR 2015 Deltagerliste Thomas Medom Alderman Social Affairs and Employment +45 27 51 79 61 Hans Halvorsen Chairman +45 21 66 81 03 Hüseyin Arac Vice Chairman +45 22 90 62 90

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces Rejserapport PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004 Managing events in public open spaces Indhold 1) Rejserapport fra Gent 2) Rapport fra Gent: Study of the Ghent Festivities Baggrund for workshoppen Liveable

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

Overblik over det danske arenamarked

Overblik over det danske arenamarked Overblik over det danske arenamarked Søren Bang Idrættens Analyseinstitut Frederikshavn, 24. februar 2009 Idrættens Analyseinstituts fokus på arenabyggerier: To undersøgelser af stadion- og arenabyggerier

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne

Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne Staten DIF Nationalt: Arrangører/byer Rådgivning/Viden/Penge Internationalt: IF er/presse Netværk og synlighed Mission: 1 International branding

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015

Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015 Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015 - med The Scandinavian Delegation of Family Physicians Teknisk arrangør: Rejsebureauet Jesper Hannibal ApS * Fredensgade 36B * 8000 Åarhus C Kontakt:

Læs mere

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008 LINKS OMKRING CALELLA M.M. www.calella-oktoberfest.com Om oktoberfesten i Calella www.inside.danehofgarden.dk Her kan man se nyt om turen mens vi er af sted. www.portaventura.co.uk/theme-park Her skal

Læs mere

Kulturrejse til Beijing 22. september 1. oktober 2010

Kulturrejse til Beijing 22. september 1. oktober 2010 Kulturrejse til Beijing 22. 1. oktober 2010 Du har nu mulighed for at få en spændende kultur- og badmintonoplevelse til i Beijing, Kina. DGI badminton har arrangeret rejsen, som byder på badmintonkampe

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Kulturkonference 2011

Kulturkonference 2011 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger, folkeoplysningsudvalg samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og indbyder til Kulturkonference 2011 30. september 2. oktober 2011

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Udfra en liste på 20 funktionaliteter har 262 respondenter prioriteret kunne vælge hvilke af de 20

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet BIBLIOTEKARFORBUNDET BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet DORTE SKOT-HANSEN BYENSOMSCENE SCENE

Læs mere

31. august, 2012. A window of opportunity. Den kinesiske plejehjemssektor

31. august, 2012. A window of opportunity. Den kinesiske plejehjemssektor 31. august, 2012 A window of opportunity Den kinesiske plejehjemssektor Delegationsrejse til Vestkina d. 25.-29. november I forlængelse af informationsmøderne i Danmark arrangerer Eksportrådet en besøgstur

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

Unik. central. beliggenhed

Unik. central. beliggenhed Unik central beliggenhed Velkommen til Tivoli Congress Center Unik beliggenhed Downtown Copenhagen Vi er meget stolte af at kunne præsentere Tivoli Congress Center, Downtown Copenhagen. Tivoli Congress

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Du har som træner nu mulighed for at få en spændende kultur- og badmintonoplevelse til i Beijing, Kina. DGI badminton har arrangeret rejsen, som byder på

Læs mere

SEE 20:10 SKIVE KFUM-Spejdernes Korpslejr

SEE 20:10 SKIVE KFUM-Spejdernes Korpslejr Velkommen til SEE 20:10 SKIVE KFUM-Spejdernes Korpslejr Så går det løs 24. juli til 1. august 2010 Skive Øvelsesterræn SEE pladsen SEE 20:10 Lejrpladsen set fra toppen af bakken ved scenen SEE 20:10 torvet

Læs mere

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI Mission BiblioteksCenter for Integration vil på nationalt niveau understøtte bibliotekssektorens muligheder

Læs mere

Nordisk Forum. Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00

Nordisk Forum. Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00 Nordisk Forum Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00 Nordisk Forum for mangfoldighed og værdiskabelse Tre ledende aktører i Norge, Sverige og Danmark

Læs mere

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 Program Onsdag, den 21. maj 2008 Ankomst og indkvartering på Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen. Hotellet ligger i centrum af Århus 200 meter fra Banegården

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Foreløbig Rejseprogram, foreløbig ugeplan og Huskeseddel

Foreløbig Rejseprogram, foreløbig ugeplan og Huskeseddel Detaljeret rejseprogram for Tur/Retur fra Thisted til Dublin Information omhandlende Dag Dato Kl Program Bemærkninger Afrejse Søndag 30.03 10:55! 17:41 Selve ugen Mandag Torsdag Afrejse fra Thisted Banegård

Læs mere

Træningsophold i Prag og omegn. Træningskampe og besøg hos lokale klubber. Service for jeres fodboldklub i Prag

Træningsophold i Prag og omegn. Træningskampe og besøg hos lokale klubber. Service for jeres fodboldklub i Prag Træningsophold i Prag og omegn Træningskampe og besøg hos lokale klubber Service for jeres fodboldklub i Prag Velkommen til sportsrejser brochure: Fodbold Vi har gode erfaringer med at arrangere træningslejre

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ

HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ 1 Kunst- og kulturgruppen i Korsør BAGGRUND: Halsskov Hovedgade

Læs mere

At satse på det enestående og samtidig sikre bredden

At satse på det enestående og samtidig sikre bredden At satse på det enestående og samtidig sikre bredden Oplæg ved Kulturpolitikken efter kommunalreformen 10. 11. september 2007 Else Trangbæk, professor, institutleder Mit personlige udgangspunkt -gymnasten

Læs mere

Uddannelsesudvalget. Besøg i Korea og Japan 2. 9. september 2006 Skitse til Program

Uddannelsesudvalget. Besøg i Korea og Japan 2. 9. september 2006 Skitse til Program Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 381 Offentligt Uddannelsesudvalget Besøg i Korea og Japan 2. 9. september 2006 Skitse til Program Søndag den 3. september 11:25 Ankomst til Seoul Tjek in hotel,

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Studietur til Amsterdam for Byggesocietetet d. 23-26. september 2012

Studietur til Amsterdam for Byggesocietetet d. 23-26. september 2012 Studietur til Amsterdam for Byggesocietetet d. 23-26. september 2012 Amsterdam er med sin gamle by med de mange kanaler en fantastisk attraktion i sig selv. I de senere år er der igangsat en stor udbygning

Læs mere

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof Samarbejdsaftale For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6.

Læs mere

Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen

Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen september 2014 - Hvem hjælper jer med opgaven Idrætsfaciliteter, analyse og rådgivning Udvikling og analyse af drift, organisering og aktiviteter

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen.

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Index INDHOLDSFORTEGNELSE side Innovativ digital formidling... 3 Idékatalog 4 Udvalgte funktioner 5 Kort 6 Kalender 7

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Bymidter, byliv og detailhandel

Bymidter, byliv og detailhandel Dansk Byplanlaboratorium, 25. oktober 2012 Bymidter, byliv og detailhandel Torsten Bo Jørgensen byrejsen.dk Strategisk Byudvikling byrejsen.dk Strategisk Byudvikling Konsulentfirma med speciale i strategisk

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere