Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige"

Transkript

1 AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget i en a-kasse, mens du aftjener din værnepligt. Sker der ændringer i de oplysninger, som du har givet på ledighedserklæringen, skal du give besked til a-kassen. Husk at læse vejledningen på side 2 og 3, før du udfylder blanketten. CPR-nummer Navn mv. Navn Adresse Postnr. By Telefonnummer Jobcenteret Hvornår blev du tilmeldt som arbejdssøgende i jobcenteret? dag måned år Oplysning om uddannelsen eller værnepligten Uddannelsesstedets eller tjenestestedets navn Uddannelsesstedets eller tjenestestedets adresse Hvilken uddannelse er der tale om? A Nyuddannede B Værnepligtige Uddannelsen er begyndt den Tjenesten er begyndt den dag måned år dag måned år Uddannelsen er gennemført den Tjenesten afsluttes eller er afsluttet den dag måned år dag måned år Oplysning om arbejde og arbejdsophør Har du haft arbejde, efter at du afsluttede uddannelsen eller værnepligten? Ja Nej Fik du eller arbejdsgiveren tilskud til din løn? Ja Nej Arbejdsforholdets datoer Første arbejdsdag: dag måned år Sidste arbejdsdag: dag måned år Har du inden for de sidste 14 uger før tilmeldingen som arbejdssøgende i jobcenteret fået økonomisk dækning for et antal timer eller haft arbejde udover 37 timer om ugen (30 timer for deltidsforsikrede)? Ja Udfyld AR 232 Nej Har du haft arbejdsophør inden for de seneste 12 måneder, hvor du inden for 3 måneder efter ophøret har modtaget offentlige ydelser til forsørgelse (bortset fra ydelser fra a-kassen)? Ja Nej Har du selv sagt op? Ja Nej Dato for opsigelsen dag måned år Beskriv årsagen til ophøret og vedlæg evt. kopi af opsigelsen samt supplerende oplysninger. AK-Samvirke AR v01 Side 1 af 3

2 CPR-nummer Andre oplysninger Får du førtidspension efter lov om social pension, delpension eller tilsvarende udenlandske ydelser, eller har du søgt herom? Ja Nej Har du andet lønnet eller ulønnet arbejde? Får du dansk eller udenlandsk pension eller lignende? Ja Udfyld AR 259 Nej Ejer eller driver du eller din ægtefælle selvstændig virksomhed - eventuelt som et selskab - fx landbrug, forretning, udlejningsvirksomhed? Ja Udfyld AR 259 Nej Arbejder du eller har du arbejdet i en virksomhed, der drives af dig eller din ægtefælle, samlever eller nærmeste familie? Ja Udfyld AR 259 Nej Arbejder du eller har du arbejdet i et selskab, hvori du eller din ægtefælle, samlever eller nærmeste familie ejer aktier eller anparter? Ja Udfyld AR 259 Nej Er du selv- eller medbygger? Ja Udfyld AR 259 Nej Er du eller din ægtefælle momsregistreret? Ja Udfyld AR 259 Nej Har du varig opholds- og arbejdstilladelse i Danmark? (Udfyldes kun, hvis du ikke er statsborger i Danmark) Ja Nej Oplysninger om uddannelse Deltager du i eller er du tilmeldt en uddannelse? Ja Nej Hvilken uddannelse? Ugentligt antal undervisningstimer? Eventuelle bemærkninger Underskrift Jeg erklærer på tro og love, at oplysningerne er rigtige, jf. 86, stk. 1 og 2, og 87, stk. 1 og 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Jeg erklærer samtidig, at jeg er bekendt med, at retten til dagpenge er betinget af, at jeg er tilmeldt som arbejdssøgende i jobcenteret, og at jeg senest 3 uger efter tilmeldingen har et godkendt CV på Endelig erklærer jeg, at jeg har læst vejledningen. Dato Underskrift Husk Vejledning Gennemført uddannelse Hermed menes, at alle karakterer er givet, og al studieaktivitet er ophørt. Datoen for uddannelsens gennemførelse kan altid være datoen på eksamensbeviset, hvis beviset er udstedt ved studieaktivitetens ophør. Offentlige tilskud Hermed menes fx tilskud eller støtte efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats eller den sociale lovgivning. Tilmelding som arbejdssøgende i jobcenteret For at få dagpenge skal du være tilmeldt som arbejdssøgende i jobcenteret. Du skal tilmelde dig første dag, du er ledig. Tilmelding skal ske enten elektronisk på eller ved personlig henvendelse i jobcenteret eller hos a-kassen. Din dokumentation for tilmeldingen er et datostemplet dagpengekort eller en kvittering for elektronisk tilmelding. Du skal huske at bekræfte din jobsøgning på "Min side" på Jobnet mindst hver 7. dag, da det har betydning for din ret til dagpenge. Husk at tilmelde dig igen, hvis du er blevet afmeldt i jobcenteret - fx på grund af ferie eller sygdom. CV Det er en betingelse for, at du kan få dagpenge, at du inden 3 uger fra tilmeldingen som arbejdssøgende i jobcenteret har oprettet eller ajourført og fået godkendt dit CV i Jobnet. Du finder Jobnet på følgende adresse: AK-Samvirke AR v01 Side 2 af 3

3 Vejledning (fortsat) Arbejdsophør Du skal oplyse, om du inden for de seneste 12 måneder før arbejdsophøret har haft andre arbejdsforhold, hvor du har opsagt eller er blevet afskediget fra arbejdet. Hvis du inden for de seneste 12 måneder har haft andre arbejdsophør, skal du oplyse, om du har modtaget offentlige ydelser til forsørgelse inden for de første 3 måneder efter arbejdsophøret. Offentlige ydelser til forsørgelse kan fx være kontanthjælp eller sygedagpenge. Årsag til arbejdsophør Det er vigtigt, at du skriver om årsagen til arbejdsophøret så klart som muligt. Selvstændig virksomhed Der er tale om selvstændig virksomhed, når den drives som enkeltmandsvirksomhed, og når den drives som et selskab. Du er selvstændig, hvis du ved arbejde for dig selv eller din ægtefælle driver eller er med i en selvstændig virksomhed. Det gælder også, hvis du arbejder i et selskab, hvor du eller din ægtefælle ejer hele eller en del af selskabskapitalen. Nær familie er egne eller din ægtefælles børn, børnebørn, forældre, bedsteforældre eller søskende. Du skal altid svare Ja på spørgsmålene om selvstændig virksomhed, hvis - du eller din ægtefælle har ansatte, - du er registreret hos SKAT som medarbejdende ægtefælle, - du i sæsonen eller ind imellem arbejder som selvstændig, - du har bortforpagtet virksomheden, eller - du har en maskinstation til at udføre arbejdet. Opholds- og arbejdstilladelse Hvis du ikke er dansk statsborger, kan opholds- og arbejdstilladelse have betydning for, om du kan få udbetalt dagpenge. Hvis du ikke er dansk statsborger, skal du derfor oplyse, om du har varig opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. Underskrift Husk dato og underskrift. Bemærk, at du skriver under på tro og love. Oplysninger, der viser sig at være urigtige, kan medføre krav om tilbagebetaling af dagpenge mv. og tab af rettigheder. Det står i 86, stk. 1 og 2, og 87, stk. 1 og 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Du kan også blive meldt til politiet. Kontrol og anden information De oplysninger, som du giver på denne blanket, kan blive kontrolleret. Det kan fx ske ved hjælp af oplysninger fra arbejdsgivere og myndigheder. Kontrol kan også ske ved registersamkøring. I henhold til persondataloven skal det oplyses, at - a-kassen kan indhente oplysninger fra din arbejdsgiver til brug for afklaring af dine rettigheder og pligter, - a-kassen registrerer modtagne oplysninger, - a-kassen kan i kontroløjemed benytte oplysninger i a-kassen og SKAT's indkomstregister til registersamkøring, - du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger a-kassen registrerer om dig, og - du kan kræve forkerte oplysninger rettet. Er du i tvivl? - Spørg a-kassen. AK-Samvirke AR v01 Side 3 af 3

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed Driver du selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, kan du på visse betingelser få supplerende dagpenge som medlem af a-kassen. Her kan

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] som dimittend Meld dig ledig på Jobnet Dimittend Denne vejledning skal du kun anvende, hvis du kan sige ja til følgende: Du er nyuddannet, optaget eller på

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid F O A s A K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold........................................................................Side Betingelserne for ret til supplerende dagpenge..........................................3

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. Indhold Arbejdsmarked og uddannelse 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 14 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Social sikring over landegrænser 30 Sygdom og arbejdsskade 38 Arbejdsskade

Læs mere

Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2)

Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2) Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2) blanket 9 Med denne blanket giver du som kvindelig ægtefælle, registreret partner eller

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation Invitation til brug for ansøgning om visum VU2_da_150415_v1.1 1. Information om værten - dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn Efternavn Bopælsadresse i Danmark Nationalitet

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere