LINDØ UPDATE LINDØ INDUSTRIPARK A/S NR. 5 / DECEMBER 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LINDØ UPDATE LINDØ INDUSTRIPARK A/S NR. 5 / DECEMBER 2013"

Transkript

1 LINDØ UPDATE LINDØ INDUSTRIPARK A/S NR. 5 / DECEMBER 2013

2 Nr. 5 / December 2013 KÆRE LÆSER Michael Nymark Hansen, divisionsdirektør, Lindø Industripark A/S UDGIVER Lindø Industripark A/S /04 Så nåede vi i mål med den første del af opgaven i Lindø Industripark Kystvejen Munkebo Telefon Odense Havn har købt industriparken og overtager virksomheden den 1. januar 2014 og bliver dermed ansvarlig for at videreføre områdets positive udvikling. Informationen om salget blev positivt modtaget, for nu bliver to gode naboer I juni 2011 blev transportdivisionen oprettet som en selvstændig enhed under Lindø Industripark med ansvar for at operere kraner og køretøjer. Der er også her investeret store summer i renovering og opgradering af materiel. Senest har de store ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Michael Nymark Hansen REDAKTION Charlotte Wittenberg /06 /08 og samarbejdspartnere forbundet i ejerskab. Da A.P. Møller Mærsk grundlagde Lindø Industripark i september 2009, efter at det var blevet besluttet at stoppe bygningen af skibe og lukke Odense Staalskibsværft, var opgaven for Lindø Industripark at få skabt en moderne industripark med aktive lejere og på sigt gøre industriparken attraktiv for KAMAG-transportvogne været igennem den helt store overhaling inden transport af brofagene til Odins Bro, og samtlige kraner har gennemgået eftersyn og er blevet renoveret. Transportdivisionen har siden starten været i rivende vækst. Et voksende forretningsområde er test af løfteåg, hvor vi oplever stor efterspørgsel. Samtidig kan portalkranen og Kamag-transportvognene se frem til en travl periode med transport, løft TRYK OAB-Tryk a/s 5250 Odense SV den rette køber. Det var en ressourcekrævende opgave, og siden etableringen i 2009 har mellem 15 og 22 medarbejdere i industriparken udviklet projektet, og A.P. Møller Mærsk har investeret mere end kr. 200 mio. i konvertering af området. og vending af store vindmøllekomponenter til Bladt Industries, Vestas og Siemens. I 2014 bliver LORC klar til test af vindmølle-naceller i den nye testhal, hvor portalkranen skal løfte naceller ind og ud af testhallen gennem det aftagelige tag. OPLAG 600 danske 400 engelske Eftertryk tilladt med angivelse af kilde LINDØ UPDATE Udkommer i juni og december FORSIDE Julestemning på toppen af portalkranen i Lindø Industripark /10 /16 INDHOLD Udviklingen af Lindø Industripark fortsætter /04 At flytte en bro /06 Testhal og fundament færdigbygget /08 Fyn skal tilbage i det maritime rampelys /10 Nye lejere /12 Det var en kæmpe opgave, der skulle løses. Produktionshaller, bygninger og arealer, der tidligere fungerede som en samlet enhed for skibsproduktion, skulle opdeles i mindre lejemål med krav om brandadskillelse, opdeling af forsyninger m.v. Samtidig krævede det store investeringer at klargøre lejemål til nye lejere, bl.a. isolering af nogle af de store haller, der i dag er udlejet til Siemens, Vestas og Bladt Industries til produktion af vindmøllekomponenter. Industriparkens første og største lejer FAYARD indgik i 2009 en 25-årig lejekontrakt og flyttede ind i I dag er der fuld gang i aktiviteterne i dokområdet, hvor FAYARD udover at udføre skibsreparationer i deres egne tre dokke, i perioder lejer sig ind i den store dok 3 ved større projekter. Fayards aktiviteter har fra etableringen tilført megen aktivitet i industriparken; en synlighed og dynamik, som har stor værdi for området. Lindø Industripark har nået en udlejningsprocent på 70, og vi har netop nu 70 lejere. Vi er efter flere års intenst arbejde lykkes med at blive et kendt navn både nationalt og internationalt, så det er med glæde, at jeg nu giver bolden videre til Odense Havn med havnedirektør Carsten Aa i spidsen. Jeg er sikker på, at Odense Havn er den helt rette køber, som også vil deltage aktivt i videreudviklingen af området. Jeg vil benytte lejligheden til takke industriparkens medarbejdere for at have ydet en kæmpe indsats med at nå dertil, vi er i dag. Samtidig vil jeg også takke lejere og samarbejdspartnere for et godt og engageret samarbejde gennem de seneste 4 år. God jul og godt nytår Michael Nymark Hansen Besøg i Sydkorea /16 EWEA Offshore 2013 /16 Side 2 LINDØ UPDATE December 2013 December 2013 LINDØ UPDATE Side 3

3 Af Charlotte Wittenberg, Administrativ koordinator, Lindø Industripark A/S UDVIKLINGEN AF LINDØ INDUSTRIPARK FORTSÆTTER Carsten Aa Havnedirektør for Odense Havn siden 2005 Salgs- og marketingchef for Esbjerg Havn i 3 år Erhvervsmægler i 3 år 13 år i transportbranchen Bosiddende i Odense Gift, 3 børn Pr. 1. januar sætter havnedirektør Carsten Aa sig i direktørstolen for både Odense Havn og Lindø Industripark, og han glæder sig til de nye udfordringer. I det nye år vil Carsten Aa være en del arbejdspladser, samtidig med at man Langvarigt samarbejde unikke faciliteter og det gode samarbej- og bestyrelse, og der er en fuldstæn- forventes at kunne drage nytte af, idet at se i industriparken for at lære områ- drager fordel af de synergier, der op- Allerede i 2011 indgik Odense Havn de, vi allerede har i gang, og samtidig er dig adskillelse mellem Odense Havn det vil give bedre mulighed for bl.a. at det og lejerne bedre at kende. Umid- nås ved sammenlægningen. Eksem- og Lindø Industripark et samarbejde det hele lidt nemmere, når der fremover og Odense Kommune. På det netop få flere store borerigge ind til reparati- delbart vil der ikke være mærkbare pelvis kan havnens fleksible mobilkran om at tilbyde de fælles faciliteter på kun er en ejer, siger Carsten Aa. overståede byrådsmøde blev det be- on - og hvor aktuelt - benytte havnens forandringer for lejerne, udover at der benyttes på hele området, og de store Lindø som produktionssted for store sluttet, at bestyrelsen for Odense Havn fleksible 150 ts havnemobilkran. kan være andre kontaktpersoner end KAMAG-transportvognene kan benyt- infrastrukturprojekter samt offshore- og Odense Havn fremover skal bestå af tre politikere og sædvanligt, når man henvender sig. tes på Odense Havneterminal, hvil- vindmølleprojekter. Som en af ganske Odense Havn ejer et område på 3,4 to erhvervsfolk i stedet for som tidlige- Klar til at videreføre opgaven ket allerede er sket i forbindelse med få lokationer i Nordeuropa med milli- mio. m 2 fordelt mellem den indre havn re fem politikere, hvilket yderligere skal Carsten Aa slutter: Odense Havn er Det primære fokusområde vil stadig hånd tering af brofagene til Odins Bro, oner af kvadratmeter, løfte- og trans- (byhavnen) i Odense og Odense Hav- bidrage til at styrke erhvervsindsatsen i klar til at videreføre opgaven efter A.P. være offshorebranchen, herunder vind, udtaler Carsten Aa. portkapacitet på 1000 tons og en neterminal (industrihavnen) på Lindø. Odense Havn. Det forventes samtidig, Møller Mærsk, der har investeret skibsreparation m.v., men store infra- havnedybde på 11 meter er området i Kerneydelserne er udlejning af arealer, at nuværende bestyrelsesformand for mere end kr. 200 mio. i området siden strukturprojekter vil også med fordel stand til at imødekomme krav til projek- kraner og mandskab samt lastning/ Lindø Industripark Lars-Erik Brenøe, etableringen af industriparken i kunne produceres på Lindø, når de to ter af næsten enhver størrelse. losning af skibe ved kaj - og havnen har vil indtræde i bestyrelsen for Lindø In- store industri- og havne arealer lægges sammen. Odense Havn ønsker at fortsætte den positive udvikling i Lindø Industripark og udvikle området yderligere, så der kan skabes endnu flere Der viser sig en stigende interesse for store infrastrukturprojekter, og her kan vi drage fordel af de pt. 105 lejere. I 2012 byggede Odense Havn nyt hovedkontor på Noatunvej ved siden af den kommende Odins Bro ved Odense Kanal, og det er meningen, at både dette kontor og kontoret på Lindø fortsat vil huse medarbejdere relateret til de lokale aktiviteter. Odense Havns kraner beskæftiger sig hovedsageligt med håndtering af løst gods, men mange af kranførerne har en fortid på Lindøværftet og har derfor også erfaring med at håndtere større emner, hvilket også vil kunne udnyttes i fremtiden. Odense Havn er en kommunal selvstyrehavn, hvilket betyder, at havnens interesser varetages af havnens direktion dustripark den 1. januar, når salget er faldet på plads. Der er endnu ikke taget stilling til, hvem der ellers skal sidde i Lindø Industriparks bestyrelse, men at industriparkens formand fortsætter vil være med til at sikre kontinuitet i forbindelse med sammenlægningen Havneudvidelse En m 2 havneudvidelse af erhvervshavnen på Lindø er snart en realitet. VVM ansøgningen er godkendt, og Odense Havn er klar til at igangsætte, så snart der foreligger endelige kontrakter. Når havneudvidelsen er gennemført, vil havneterminalen råde over yderligere meter kaj med 11 meters vanddybde, hvilket Fayard, der er den største lejer i Lindø Industripark, Odense Havn og Lindø Industripark kan tilsammen tilbyde: 4,6 mio. m 2 industri-/havneområde m 2 planlagt havneudvidelse med m kaj m kaj med krandækning Industrihavn med op til 11 m vanddybde Sejlrende 11 m dyb og min. 60 m bred Store produktionshaller og lagerarealer Tørdok 90 x 315 m Løftekapacitet op til 1000 tons Intern transport op til 1000 tons (særtransporter op til 2000 tons) Havnemobilkran på 150 tons Mandskabsfaciliteter op til pers. Kantine parkeringspladser Møde- og konferencefaciliteter Kontorer og værksteder Side 4 LINDØ UPDATE December 2013 December 2013 LINDØ UPDATE Side 5

4 Brofagene til Odins Bro er ankommet til Odense Havneterminal fra Kina ombord på skibet Zhen Hua 8 Af AT FLYTTE EN BRO Peter Blazejewicz, Transport- og havnechef, Lindø Industripark A/S Odense er på vej til at få opfyldt en mangeårig drøm; en fast vejforbindelse over Odense Kanal. Med færdiggørelsen af Odins Bro lukkes hullet i ringvejssystemet, så trafikken mellem det nordvestlige og det nordøstlige Odense ikke længere skal ledes ind over havnen og gennem byen og Lindø Industriparks Transportdivision har været med til at løse denne opgave. Odins Bro er en såkaldt dobbelt svingbro, dvs. de to brosektioner drejes til side, når kanalen skal passeres af skibe. Konstruktionen er udført, så der bliver fri gennemsejling i kanalens fulde bredde, når broen er åben. Dette betyder også, at brofagene er relativt store: Hvert fag er næsten 100 m langt, og med fire vejbaner og en dobbeltrettet super-cykelsti er bredden oppe på 28 m. Hvert brofag vejer næsten 2000 ton. Brofagene er bygget i Kina og blev sejlet til Odense Havneterminal på Lindø på skibet Zhen Hua 8. På Lindø skulle brofagene køres i land og senere lastes på en pram for videre transport, et ad gangen, ind i Odense Kanal, hvor de skulle monteres på hvert sit drejefundament. Entreprenøren MT Højgaard A/S tildelte Blue Water Shipping A/S opgaven med at transportere brofagene fra Odense Havneterminal og frem til den endelige destination ved Odense Kanal. Opgaven med at køre brofagene i land fra Zhen Hua 8 og senere ud på prammen tilfaldt Lindø Industriparks Transportdivision, som en underentreprise for Blue Water Shipping A/S. De første drøftelser mellem Blue Water Shipping og Lindø Industripark ligger et par år tilbage, og det stod snart klart for os, at det burde være muligt at løse opgaven ved hjælp af industriparkens fire tunge Kamag transportvogne. Derefter begyndte mange måneders undersøgelser og grundig planlægning, der med mellemrum måtte justeres i takt med, at vi fik nye oplysninger. F.eks. ændrede producentens angivelse af brofagenes vægt sig flere gange i projektforløbet. På et tidspunkt havde vi indikationer på, at vognene ville blive belastet til 103% af deres nominelle lasteevne! Så galt gik det dog ikke; vi endte i realiteten med at køre med en vægt på lidt over 2000 ton pr. brofag inkl. det stål, der fordelte belastningen fra brofagene ned i køretøjerne. Med lasteevner på hhv. 450, 530, 550 og 580 ton kan de fire vogne tilsammen laste 2110 ton. Det kan umiddelbart lyde simpelt at lade fire køretøjer køre en strækning på ca. 80 m, hvor de blot skal køre ligeud, og i helt samme tempo. I virkeligheden var det noget mere kompliceret! Først skulle de placeres meget nøjagtigt på hver deres forudbestemte pladser under det aktuelle brofag: Pladser, der var fastlagt dels for at opnå samme relative belastning af vognene ift. deres lasteevne, og dels for at understøtte broen på de steder, hvor dens indre struktur havde tilstrækkelig styrke til at optage kræfterne, uden at broen deformeredes. Dernæst skulle vognene placeres fuldstændigt parallelt og med de i alt 320 (alle styrbare) hjul rettet ind på præcis samme kurs. Opsamling af et brofag skete ved, at de helt nedsænkede vogne blev løftet langsomt, indtil der lige akkurat var kontakt i hvert understøtningspunkt, og lasten blev derefter gradvist steppet op, indtil brofaget slap sine faste understøtninger på skibet. Hver vogn understøttede brofaget på seks små punkter, beliggende kun 1,5 m på hver sin side af broens centerlinie. Kørslen skete under nøje koordinering, i små etaper. Førerne af de fire køretøjer var i konstant radioforbindelse med de to dirigenter, der styrede operationen. Forud for hver etape dikterede dirigenterne hvert enkelt køretøjs hjulstilling og motoromdrejningstal, hvorefter vognene sattes i gang og stoppedes på kommando. Imellem hver etape indrapporterede førerne den enkelte vogns data; samlet last, tyngdepunktets placering over vognen, vognens elevation i de fire hjørner etc. På baggrund af dette samt egne observationer af broens stilling, dækkenes deformation, etc., dikterede dirigenterne så de nødvendige justeringer, før næste etape af kørslen kunne iværksættes. De fire Kamag-vogne på plads under et brofag ombord på Zhen Hua 8 Etapernes længde varierede meget; Under kørsel på fladt terræn i land kunne således at de rulleskøjter der skulle de faste understøtninger på prammen, der køres flere meter ad gangen, kun transportere brofaget de sidste meter fra afbrudt af korte stop for at kontrollere prammen og ind til den endelige placering på drejefundamentet i land, kunne broens retning og lastfordelingen mellem vognene. Under kørsel hen over ramperne mellem skib og land var etaperne placeres under brofaget. i mange tilfælde kun på 5-10 cm, før det Det er med tilfredshed og en vis stolthed, vi ser tilbage på en succesfuld gen- var nødvendigt at korrigere højder, vinkler og lastfordeling. Desuden skulle der nemførelse af en usædvanlig opgave. ventes i lange perioder på, at skib eller De mange måneders undersøgelser og pram flyttede ballastvand, således at grundig planlægning bragte os langt, krængningen holdtes på et minimum, og men det var en fantastisk professionel og køreramperne holdtes så tæt på vandret dedikeret indsats af det involverede personel, der bragte os i mål, slutter trans- som muligt. Tidsforbruget på en rejse på ca. 80 m med et brofag lå således på port- og havnechef Peter Blazejewicz. ca timer. Når prammen med et brofag var ankommet til byggepladsen For yderligere information se i Odense Kanal, var sidste opgave for Odense Kommunes hjemmeside Kamag-vognene at løfte brofaget fri af Koncentration under ombordkørsel over rampe; vognen skal på plads under broen. Side 6 LINDØ UPDATE December 2013 December 2013 LINDØ UPDATE Side 7

5 Af Tea Hviid, Head of Communication, LORC TESTHAL OG FUNDAMENT FÆRDIGBYGGET Syv måneder efter første spadestik, 125 lastbiler med flydende beton og et ingeniørmæssigt mesterværk af et testbænk-fundament, er den kvadratmeter store hal med aftagelige tage og fundamentet til LORC s testbænk nu bygget færdigt. Fra januar begynder General Electric opbygningen af de elektriske dele til testbænken. Fundamentet er nu færdigstøbt, og monteringsskinnerne til nacelle og motor bliver monteret. Motoren bliver i februar monteret mellem de to betonsøjler ved hjælp af 1000 tons portalkranen. Udefra har det måske ikke set ud af meget, men det er rent bluff. Især fundamentet til vores testbænk, som er udført parallelt med opbygning af hallen, har været et stort byggeprojekt, siger Lars Stylsvig Rasmussen, projektleder på LORC Nacelle Testing (LNT). Testbænken skal teste naceller vindmøllehuse til fremtidens store havvindmøller med en effekt på op til 10 MW. Det foregår med en kæmpe motor med et moment på 12 millioner newtonmeter ved en omløbshastighed på 10 omdrejninger pr. min. Eller sagt på en anden måde: Motoren har så mange kræfter, at den vil kunne svinge en almindelig familiebil på kilo rundt for enden af en én kilometer lang stang. Så store kræfter kræver tilstrækkelig fundering, og det har stillet helt specielle krav til udførslen tons beton Fundamentet står på 107 betonpæle, der er piloteret 16 meter ned i jorden, og ligger i et såkaldt badekar, som danner en vibrationsdæmpende membran omkring selve fundamentet. Det er bygget op af et sindrigt armeringsgitter i 3 meters dybde under jorden. Og deri er støbt ca tons beton eller hvad der svarer til indholdet af 125 betonblandingslastbiler. Det har været imponerende at følge arbejdet intet mindre. Fundamentet vejer det samme som halvdelen af portalkranen, så det er immervæk en tung sag, siger Lars Stylsvig Rasmussen. Tyskerne rykker ind I januar vil Lindø Industripark blive arbejdsplads for en række tyske testbænkmontører, der kommer fra General Electrics testbænkafdeling. De skal over de kommende måneder bygge selve testbænken op med transformer, motorer og frekvensomformer, el-skabe samt øvrige elektriske systemer, der skal til for at styre input til testbænk, simulering af data fra en vindmøllepark, reel opkobling til el-nettet etc. Vi er i gang med at bygge en af verdens største og mest avancerede former for indendørs vindmølletest. F.eks. bliver vores test af en vindmølles ydeevne i samspil med en hel vindmøllepark helt speciel og stiller store krav til vores evne til at simulere en hel vindmøllepark, som reelt er et kraftværk, siger Lars Stylsvig Rasmussen: Tænk på, at hver enkelt af disse vindmøller leverer strøm til omkring husstande, så det er enormt store og komplekse maskiner, der skal afprøves. LORC Nacelle Testing LORC Nacelle Testing (LNT) er udviklet i tæt samarbejde med både industri og universitetsverdenen. Designet er helt unikt med mulighed for bl.a. at teste naceller inklusiv navet, hvor vindmøllens vinger normalt er monteret. Det betyder, at tests kan gennemføres med nacellens pitchsystem og software intakt. LNT produceres af GE Power Conversion med en permanent magnetmotor (direct drive), der kan teste møller med effekt helt op til 10 MW. Drivmotoren har to statorer og en rotor, i alt 2 x 6,9 MW og vægt på omkring 300 tons. Testbænkens maksimale moment er Nm, og hastighedsspændet er 0 22 omdrejninger pr. minut. Ved hjælp af frekvensomformere og avanceret software kan møllerne testes i et simuleret elnet i et frekvensområde på Hz og et spændingsområde på 0-40 kv. Med netsimuleringen kan møllerne testes for stabilitet og styrke i en vindmøllepark med mange møller samt den samlede vindparks opførsel i el-nettet. Se LORC s nye film om testcentret på Fundamentet går 3 meter ned og er armeret med 150 tons jern og vibrationsdæmpende materiale i kanterne. 107 betonpæle bærer den tons tunge betonkonstruktion til testbænken. Tre dyr på afveje En morgen et par dage inden vi skulle fylde den første omgang beton i fundamentet, sad der pludselig to små harekillinger på bunden af fundaments karet under stålarmeringen. Så måtte mindste mand ned gennem gitteret for at redde dyrene og det lykkedes, fortæller Kent Borg Nellemann, der også tidligere i projektet redede en mus op fra bunden af fundamentskaret. Side 8 LINDØ UPDATE December 2013 December 2013 LINDØ UPDATE Side 9

6 Af Mette Lindved Norup, Presseansvarlig, Udvikling Fyn FYN SKAL TILBAGE I DET MARITIME RAMPELYS Siden den Fynske Maritime Klynge flyttede ind i lokaler i Lindø Industripark den 1. november i år har flere virksomheder allerede kunnet mærke de positive virkninger ved samarbejdet hos andre er forventningerne store. Fredag den 1. november gik Lindø Industripark og Fyns Maritime Klynge sammen om en fælles indsats, som skal udvikle det blå Fyn og skabe vækst, øget omsætning og viden i de fynske maritime virksomheder. Den Fynske Maritime Klynge er flyttet ind i midlertidige lokaler i industriparken, og tanken er, at virksomhederne i klyngen kan benytte sig af faciliteterne og netværke og lave forretning med industriparkens virksomheder. Og den tanke har flere af virksomhederne i Fyns Maritime Klynge allerede taget til sig: - Det er en spændende tanke for os at bo side om side med kunder og mulige samarbejdspartnere, og det er en unik mulighed for at blive en del af de mange spændende udviklingsprojekter i Fyns Maritime Klynge, siger Carsten Møller Sørensen, CEO i Fyns Kran Udstyr, medlem af Fyns Maritime Klynge. Carsten Møller Sørensen har allerede taget skridtet videre i samarbejdet og etableret Fyns Kran Udstyr i egne lokaler i industriparken for at kunne udfolde potentialerne fuldt ud. Også Faaborg-firmaet og medlem af Fyns Maritime Klynge, Aquatex, er flyttet ind i egne lokaler i Lindø Industripark: - Det er svært for en lille virksomhed som os at fortælle hele verden, hvor godt det, man kan, er. Ved at bosætte os her får vi adgang til industriparkens mange virksomheder, hvor mange af dem rækker langt ud i verden. Når vi indgår samarbejde med nogle af dem, kan de fortælle verden, hvad vi kan, og så er vi allerede kommet langt, siger Bjarne Ravn, chefkonsulent i Aquatex, der renser skibes vandsystemer på en ny og innovativ måde. Konference: Det blå Fyn en hjørnesten i det blå Danmark 27. februar 2014 afholder Lindø Industripark og Fyns Maritime Klynge en konference i Lindø Konferencecenter, der skal bidrage til at få Fyn tilbage i det maritime rampelys igen. Da Lindøværftet lukkede i 2012 mistede Fyn sin førerposition indenfor det maritime erhverv i Danmark. Den position skal nu vindes tilbage bl.a. via klyngesamarbejde og en innovativ tilgang til det maritime erhverv. Hovedtaler på konferencen er Anders Eldrup. Anders Eldrup er formand for Offshoreenergy.dk og kommende bestyrelsesformand for Lindoe Offshore Renewables Center fra 1. januar Fyns Maritime Klynge og Lindø Industripark søsatte samarbejdet med et kick-off møde den 1. november i Lindø Konferencecenter. Fakta om Fyns Maritime Klynge (FMK) FMK blev etableret i juni 2012 og er et professionelt netværk for virksomheder, uddannelsesinstitutioner og erhvervsfremmeaktører. Netværket arbejder med videndeling og innovation indenfor det maritime erhverv på Fyn. FMK består af 68 virksomheder, der tilsammen beskæftiger mere end 1300 mennesker og omsætter for ca. 2,5 milliarder kroner. FMK fokuserer på at være bæredygtig på både den korte og den lange bane. I FMK-regi er der allerede igangsat mere end 20 B2B-projekter og 15 forsknings- og udviklingsprojekter. Et stærkt supplement Hos Udvikling Fyn, som driver Fyns Maritime Klynge sammen med SDU, SIMAC og EMUC, tror man på, at samarbejdet kan medvirke til, at Fyn igen kan indtage sin position som førende på det maritime område: - Samarbejdet med Lindø Industripark er et meget stærkt supplement til Fyns Maritime Klynges faste lokation i Svendborg på SIMAC. Det er min klare fornemmelse, at vi - bl.a. med dette tiltag - er ved at mobilisere alle de stærke kræfter indenfor den maritime branche på Fyn, så vi kan få Fyn tilbage på det blå Danmarkskort, siger Mads Wojtynka, chef for Brancheudvikling i Udvikling Fyn. Hos KAMI forventer man, at samarbejdet kan give synlighed og nye samarbejdspartnere: - KAMI bakker altid op om Fyns Maritime Klynge og de initiativer, der sættes i søen i det regi, og samtidig er det en unik mulighed for at blive set og forhåbentlig skabe nogle nye kontakter til samarbejdspartnere indenfor den maritime branche. Vi er jo gode til stålproduktioner i sort jern, rustfrit stål, højstyrkestål og aluminium, og der må være nogle herude, der kan bruge de kompetencer i deres daglige arbejde, siger Nis Bjerring, partner i KAMI. Han fortsætter: - Der er et par klyngevirksomheder, der allerede har etableret sig fast her i Lindø Industripark, og vi vil da også bruge den her periode til at se, om det er relevant for os at gøre det samme. Aftalen mellem Fyns Maritime Klynge og Lindø Industripark løber i første omgang til 1. maj Side 10 LINDØ UPDATE December 2013 December 2013 LINDØ UPDATE Side 11

7 JKS ÅBNER KONTOR I LINDØ INDUSTRIPARK Danmarks største vikar- og rekrutteringsvirksomhed, JKS, har åbnet kontor i Lindø Industripark tæt på kundernes hverdag. LIFA A/S 3D PRÆCISIONSOPMÅLING Nu kan man spare turen til Odense, når der er behov for vikarer eller nye med- Det er en fleksibel løsning i et usikkert og dynamisk marked, hvor høje faste produktpalet finder man også rekrutteringsløsninger, outplacement, formid- LIFA har i efteråret 2013 etableret kontor i Lindø Industripark. Vi glæder os til at LIFA Metrology Når du har brug for præcise opmålinger 3D præcisionsopmåling arbejdere. JKS konsulenter tager imod lønomkostninger kan være risikable for ling af medarbejdere på projektansæt- tilbyde høj service og kvalitet i løsning af med tusindedele millimeters nøjagtig- Line-up af maskiner og emner kunder og kandidater på det nyåbnede kontor i Lindø Industripark hver onsdag formiddag og efter aftale på ugens andre dage. Med åbningen kommer vi tættere på de kunder, vi allerede samarbejder med og satser dermed på at kunne le- virksomhederne. En fleksibel personaleløsning kan enten anvendes som en fast strategi, hvor en vis procentdel af den samlede arbejdsstyrke udgøres af vikarer, eller den kan fungere som buffer ved f.eks. spidsbelastning, ændringer i telse og Try&Hire, hvor arbejdsgiver og medarbejder kan prøve hinanden af uden forpligtelser. Konsulenterne på det nye kontor ser frem til at levere professionelle løsninger opgaver inden for præcisionsopmåling og laserscanning. Vi løser måleopgaver inden for industrien med laserscanner og laser-tracker samt præcisionstotalstationer og nivellerinstrumenter. hed til at forbedre kvalitet og produktivitet, så kontakt LIFA Metrology. Vi er behjælpelige med at samle, analysere og præsentere 3D data til industri opmålinger. As-built opmåling Moniteringsopmålinger Kalibrering af tanke Deformationsopmåling af tanke 3D-opmåling til projektering vere en endnu bedre og mere målrettet ordretilgangen, ferie og sygdom. Beg- til gavn for lejerne i Lindø Industripark. LIFA har et mangeårigt samarbejde med LIFA Laserscanning service, fortæller Annika Hjorth, afde- ge tilgange sikrer, at lønomkostninger- Odense Staalskibsværft. Det har derfor Når du har brug for laserscanning med lingsleder hos JKS i Odense. ne ikke kommer ud af trit med omsæt- været naturligt for os at etablere kontor markedets mest nøjagtige ultra-hurtige ningen, og man kan samtidig fastholde i Lindø Industripark, hvor vi er tæt på laserscanner til at forbedre kvalitet og Løsninger der skaber overskud den fornødne produktivitet. kunder og samarbejdspartnere. produktivitet, så kontakt LIFA Laser- Stadig flere virksomheder øjner de prak- scanning. Vi sørger for at opfylde dine tiske og økonomiske fordele ved at bruge vikarer både inden for håndværk, industri og administrative funktioner. JKS har 20 års erfaring på området og et stærkt netværk blandt lokale kandidater og virksomheder. På JKS s JKS a/s, Jarlsberggade 15, 5000 Odense C Afd.leder Annika Hjorth, Tlf Vi ser frem til at samarbejde med alle om bord i Lindø Industripark. ønsker og behov for laserscanning, analyse og præsentation. LIFA A/S, Østergade 61, 5000 Odense C Tlf , G. SUNESEN ApS EN SERIØS SHIPPINGPARTNER Vi er en moderne dynamisk shippingvirksomhed, som siden virksomhedens opstart for næsten 50 år siden har beskæftiget os med skibsagentur, skibsbefragtning samt stevedoring. Alt efter kundens behov tilbyder vi både logistiske del- og totalløsninger. Mange års erfaring inden for transport giver den nødvendige basis for at opbygge en virksomhed, hvor både troværdighed og tillid er altafgørende i et gensidigt kundeforhold. Vi tilbyder 1. klasses service døgnet rundt. Via vores lokale tilstedeværelse og knowhow samt vores erfarne medarbejdere sikres et veltilrettelagt, pålideligt og omkostningseffektivt forløb. Vi følger løbende udviklingen i samfundet og dermed også udviklingen i transportmulighederne samt transportprisen. Virksomheden er non-stop tilstede på det globale fragtmarked, som er et variabelt marked. Populært sagt har vi fingeren på pulsen for derved at sikre, at vi hele tiden kan tilbyde vores kunder de mest attraktive løsninger. G. Sunesen ApS har kontorer på henholdsvis Odense Havn samt Odense Havneterminal. Men for at komme endnu tættere på flere af vores kunder og aktiviteter i Lindø Industripark var det derfor også en helt logisk beslutning for os at åbne et kontor i Lindø Industripark, hvor vi står klar til at tilbyde en seriøs og professionel service. Fem kernekompetencer: Skibsagentur Skibsbefragtning Stevedoring 1. klasses service Kompetitive priser G.Sunesen ApS, Norgekaj Odense C, Tlf Fonasba Standard Certificeret Medlem af Danmarks Skibsmæglerforening HYDROFOSS INNOVATIVE WATER SOLUTIONS Den 15. oktober etablerede Hydrofoss ApS sig i Lindø Industripark og ser frem til tæt kontakt med vores maritime kunder samt produktpræsentation i vores workshop. Hydrofoss producerer ferskvandsgeneratorer (FWG) til skibe og off -shore installationer, og Hydrofoss produkt adskiller sig markant fra konkurrenternes ved, at salt- & mineralbelægninger fjernes via ultralyd et system vi kalder ScaleGuard. I en Hydrofoss FWG med ScaleGuard er der ikke behov for at tilsætte nogen former for anti-scaling kemikalier, idet ultralydmodulerne aktiveres periodisk og effektivt fjerner alle former for belægning fra titaniumpladerne og de salte, som er fjernet fra pladerne, bliver suget med brinen ud af FWG en, så fordampningsprocessen kan fortsætte som normalt. Hydrofoss har gennemført omfattende testforløb, som har dokumenteret ScaleGuard systemets effektivitet, og testene har desuden bekræftet, at designkravet omkring erstatning af stål med polymer i zoner, hvor belastningen er under 30 MPa, er en succes: Ved at anvende bl.a. PVC og PP i store dele af konstruktionen er problemer omkring korrosion helt elimineret. Kapacitetsområde: HFW-P7 5-7 Ton/Day HFW-P Ton/Day HFW-P Ton/Day Installation på nybygning samt ved ombygning Udviklet specielt til offshore hotelplatforme, borerigge og skibsinstallation Hydrofoss ApS Højensvej 139, 5700 Svendborg Tlf Side 12 LINDØ UPDATE December 2013 December 2013 LINDØ UPDATE Side 13

8 DANSK GENKNUS ApS Dansk Genknus ApS med hovedkontor i Odense har pr. 15. oktober etableret kontor i Lindø Industripark. JAKOB JAKOBSEN APS Kvalitetsstyringsopgaver (ISO) og ingeniørarbejde. Dansk Genknus ApS har eksisteret i 12 Hovedområder og kerneydelser: kunder at indberette deres affaldstrans- Jakob Jakobsen ApS er et mindre pri- et arbejde med et såkaldt KLS-system. år og har nu valgt at etablere kontor i Behandling og forarbejdning porter til Miljøcenteret. Dermed signale- vatejet og selvstændigt ingeniørfirma, KLS er en forkortelse for Kvalitets- og Lindø Industripark. I virksomheden ar- af forskellige affaldsfraktioner res en sikkerhed hos vores kunder om, der tilbyder at udføre ingeniørarbejde Ledelsessystem, og det kan give mere bejder vi med en grøn tankegang og en Bortskaffelse og genvinding at vi er samarbejdspartneren, der både på timebasis. Det kan eksempelvis struktur for de tilpasninger, der dagligt miljørigtig politik, som er til gavn for vore af restprodukter sætter fokus på det globale, og handler være assistance til opbygning og imple- bør ske i en organisation med en vare kunder og vor fælles natur. Efter at have Nedbrydning af alle typer opgaver lokalt med omtanke. mentering af et kvalitetsstyrings system eller bestemt defineret ydelse. udført nogle projektopgaver for Lindø Knusning af større betonelementer i jeres organisation - eller det kan være Industripark er det oplagt for os at være Behandling, opskæring og sortering Den ansvarlige for vort kontor i Lindø udarbejdelse af teknisk tegningsmateri- Der udføres tekniske ad hoc opgaver en naturlig del af netværket på Lindø i af jern og metaller Industripark er Niels H. Roed, som står ale og skitser - samt såkaldte egentlige i Adobe Creative Suite, AutoCAD, 3D fremtiden, idet vi anser området som et Opkøb og videresalg af genanvende- til rådighed med sparring, service og løs- fotorealistiske visualiseringer til bedre Studio Max, Microsoft m.v. stort vækstpotentiale. lige produkter ningsforslag omkring vores ydelser. Niels forståelse af et fysisk produkt. Stort samarbejdsnetværk kan træffes på telefon eller Alt arbejde sker for virksomheder i Vi har allerede nu skabt flere relationer på området og tror på, at vi med vores tilstedeværelse her vil kunne skabe større synlighed og en mere direkte tilgang til nye kunderelationer. Vi er klar til at servicere netværket i Lindø Industri- Vi har en fleksibel og kompetent medarbejderstab, som står til rådighed. Vi sætter en stor ære i at sikre kvalitet i det arbejde, vi udfører. Vi har fokus i at fremstå som en miljø- og energibevidst virk- på hovedkontoret i Odense på telefon Eller endnu bedre: Kig forbi vort kontor i administrationsbygning C hos Dansk Genknus. Ofte er mit arbejde kendetegnet ved procedureudarbejdelser samt vejledning for industrivirksomheder, der måske allerede har et kvalitetsstyringssystem internt i organisationen. Og måske er der et ønske om at påbegynde Odense, rundt omkring på Fyn og lidt i Midt- og Sønderjylland. Jeg har valgt at holde til i Lindø Industripark, fordi der måske kan ske en synergi med de andre virksomheder, som også er beliggende i disse gode og attraktive faciliteter. Quality Engineering Jakob Jakobsen ApS Tlf Mobil park med vores ydelser. somhed, og derfor kan vi tilbyde vores AQUATEX Ekspert i ferskvand på Lindø Aquatex er ekspert i vedligeholdelse af vandsystemer og i bekæmpelse af ferskvandsforureninger på skibe og offshore. mandskab og passagerer samt mistede ordrer. Derfor har Aquatex samlet 16 råd på engelsk om at undgå ferskvandsforureninger: aquatex.dk/16-free-advices/ Energioptimering Nedsat køleevne på grund af belægninger i varmevekslere, ladeluftkølere eller BUSINESS CONNECT A/S Jesper Uhre Larsen grundlagde virksomheden BUSINESS CONNECT A/S gas, vind og offshore skubbe yderligere gang i salgsdelen via sin salgsbag- salg, strategi og ledelse samt besættelse af bestyrelsesposter. Ny rensemetode med godkendte produkter renser FWtanke, hydroforer, UV-anlæg og vandrør hurtigere og med længere renseintervaller. Det sparer tid og omkostninger for rederierne. Arbejdssikkerheden og miljøet er en vigtig del af de moderne rensemetoder. Aquatex har samarbejde med servicefirmaer, som udfører renseopgaver i Europa, Dubai og Singapore, og søger flere servicepartnere. 16 gratis råd om ferskvand En ferskvandsforurening om bord betyder fx ekstra liggetid i havnen, omkostninger til rensning, sygdom blandt rørsystemer giver færre sømil pr. ton fuel og ekstra slitage. Aquatex tilbyder CIP-rensning, så rensningerne ofte kan udføres under farten uden demontering af enhederne. Det sparer tid og penge. Aquatex på Lindø For at være tættere på kunder og servicepartnere har Aquatex åbnet et kontor i Lindø Industripark. Det betyder hurtigere rådgivning og løsning af flere opgaver. Aquatex, Lindø Industripark, Kystvejen 100C, 5330 Munkebo, tlf / Rensning af FW-anlæg CIP-rensning af: Varmevekslere Ladeluftkølere Væske/luftkølere Oliekølere Rør Rensning af vacuumtoiletter Rensning af afløb Desinfektioner Legionellabekæmpelse Rådgivning - 24/7 Support Renseprodukter Renseudstyr Renseservice Uddannelse Laboratorieservice med det formål at benytte værdien af sit store netværk igennem sin tid i ledende funktioner indenfor energibranchen bl.a. som Director hos Vestas og som CEO i Welcon. Derved ville han kunne være virksomheder behjælpelige med at få adgang til de rette beslutningstagere og hjælpe kunderne til at booste deres salg eller yde hjælp til afgrænsede interimsopgaver indenfor supply-chain, strategi og ledelse samt besættelse af bestyrelsesposter. Siden kom Klaus Andersen til som Partner, og han kunne med sit netværk og kompetencer indenfor bl.a. olie & grund fra bl.a. Siemens Wind Power, ABB og ALSTOM. Med kontorer i energibranchens brandpunkter Esbjerg og Hamburg - var det naturligt at åbne kontor også på Lindø, da nærvær og tilstedeværelse ude ved kunden er alfa og omega. BUSINESS CONNECT A/S har siden 2010 oplevet konstant vækst, og der er pt. 8 sælgere, og ydermere har vi nu en bred vifte af interims managers, der kan være behjælpelige med at løse netop dit behov indenfor projektledelse, QA, HSE, supply-chain, BUSINESS CONNECT ser frem til at blive en del af netværket på Lindø. Ved spørgsmål om vore CONNECT løsninger venligst kontakt: BUSINESS CONNECT A/S Lindø Industripark Kystvejen 100, bygning B, 1. sal 5330 Munkebo Klaus Andersen Tlf.: Side 14 LINDØ UPDATE December 2013 December 2013 LINDØ UPDATE Side 15

9 FYNS KRAN UDSTYR ETABLERER SIG I LINDØ INDUSTRIPARK Landets førende leverandør af løftegrej etablerer sig pr. 1. januar 2014 i Lindø Industripark. Beslutningen om at etablere os på Lindø har ikke været vanskelig. Vi er i den grad en virksomhed med fynske rødder og er samtidig blevet opfordret til det af flere af vores gode samarbejdspartnere på Lindø. Det er en spændende tanke at bo side og side med kunderne og en unik mulighed for at blive en del af de mange spændende udviklingsprojekter indenfor marine/offshore og vindindustrien, som i dag foregår i Lindø Industripark, fortæller CEO Carsten Møller Sørensen. Med vores løsninger til både marine-/ offshore- og vindindustrien er det naturligt for os at etablere os dér, hvor udviklingen sker og hvor vores kunder befinder sig, fortsætter Carsten Møller Sørensen. Fyns Kran Udstyr er samtidig blevet en del af den Fynske Maritime Klynge, som allerede er etableret på Lindø, og bliver derved medlem af det professionelle fynske netværk indenfor det maritime erhverv. Et netværk, hvor unikke kompetencer anvendes i fælles front mod markedet. Fakta om Fyns Kran Udstyr A/S Fyns Kran Udstyr A/S er den førende udbyder inden for løftegrej, stålwirer, tovværk, taljer, kraner samt beslægtet udstyr til industri, marine og offshore. Virksomheden er landsdækkende med afdelinger i Odense, København, Esbjerg og Aalborg og har i dag ca. 70 engagerede og kompetente medarbejdere samt 20 mobile serviceen heder. Mere info på: Brændekildevej 37 DK-5250 Odense SV Telefon Se profilfilm BESØG I SYDKOREA EWEA OFFSHORE 2013 Den 4. til 8. november besøgte Lindø Industripark Syd koreas hovedstad Seoul, hvor en række vindmølle-virksomheder blev besøgt. Formålet med besøget var at øge kendskabet til Lindø hos en række af de virksomheder, der allerede nu interesserer sig for det europæiske offshore-vindmarked, og som indenfor de nærmeste år ser ind i muligheder for at etablere sig i Europa. Udlejningschef Susanne Willers ses på fotoet sammen med vores lokale tolk Hyunjoo Jun, som bistod os ved alle møder og sikrede en god dialog og effektiv logistikstyring under hele besøget. Den europæiske vindmølle-organisation EWEA (European Wind and Energy Association) afholdte som vanligt offshore-messe i november, denne gang var det i Frankfurt og ligesom sidste gang i 2011, hvor messen blev afholdt i Amsterdam, havde industriparken en stand. Denne gang var standen en fællesstand med flere A.P. Møller - Mærsk virksomheder, der alle er aktive indenfor offshore-vind, og standen tiltrak mange besøgende ikke mindst under åbningsreceptionen, hvor vi havde prøvesmagning på specialøl fra Bryggeriet Vestfyen og chokolader fra Summerbird ved Assens. LINDØ UPDATE December 2013

Lindø. Et stærkt samarbejde mellem Odense Havn og Lindø Industripark. Infrastruktur - Offshore - Vind

Lindø. Et stærkt samarbejde mellem Odense Havn og Lindø Industripark. Infrastruktur - Offshore - Vind mellem Odense Havn og Lindø Industripark Infrastruktur - Offshore - Vind Lindø Et nyt stærkt samarbejde mellem Lindø Industripark og Odense Havn har taget form, og vi vil gerne præsentere mulighederne

Læs mere

Odense Havn og Lindø Industripark A/S

Odense Havn og Lindø Industripark A/S Odense Havn og Lindø Industripark A/S Historie 1918 Odense Staalskibsværft blev grundlagt som et personligt ejet firma af A.P. Møller 1959 Indvielse af Lindø Skibsværft ved Statsminister H.C. Hansen 2009

Læs mere

Lindoe Offshore Renewables Center. Navn

Lindoe Offshore Renewables Center. Navn Lindoe Offshore Renewables Center Navn email Billede Vision LORC skal være verdens førende center for viden, test og demonstration på området for vedvarende, offshore energi. Mission LORC skaber vækst

Læs mere

Nordjyske muligheder i den norske olie- og gasindustri THE WORLD IS ELECTRIC

Nordjyske muligheder i den norske olie- og gasindustri THE WORLD IS ELECTRIC Nordjyske muligheder i den norske olie- og gasindustri ELCOR SKAGEN A/S er en elektro-teknisk virksomhed som designer og producerer kontrol- og fordelingstavler til førende industrier i verden med den

Læs mere

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler?

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Et erhvervsliv i vækst, som har brug for dig 2 Vækst, innovation og gode

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Baggrund Energistyrelsen har med sit udbud af 450 MW møller i en række kystnæreområder, skabt mulighed for øget havneaktivitet

Læs mere

VELKOMMEN Kære Læser. Med venlig hilsen. Jens Mørk Adm. direktør, Mühlhan

VELKOMMEN Kære Læser. Med venlig hilsen. Jens Mørk Adm. direktør, Mühlhan VELKOMMEN Kære Læser Mühlhan Danmark er et datterselskab af Mühlhan Surface Protection International, der er et af verdens største firmaer inden for overfladebehandling. Vi har mere end hundrede års erfaring

Læs mere

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset 1 Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Offshore : Overordnet Dansk Offshore

Læs mere

18. marts Offshore. Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn. Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations

18. marts Offshore. Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn. Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations Offshore Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations Agenda Om Maersk Drilling Værftsophold Slide no. 2 Lad os hilse på Ben først... Slide no. 3 Olie

Læs mere

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Det Blå Danmark er en af Danmarks stærkeste erhvervsmæssige styrkepositioner.

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore Offshore Center Danmark og dansk offshore

Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore Offshore Center Danmark og dansk offshore Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore 2007 Offshore Center Danmark og dansk offshore 1 Program 1. Offshore Center Danmark - Baggrund og arbejde 2. Offshore sektoren og dens betydning

Læs mere

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning 2015 i hovedtræk 2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 Indledning 2015 var et år præget af stor volatilitet i verdensøkonomien og en oliepris, der ved årets udgang var faldet til 36 dollars for første gang

Læs mere

power to the sea integrerede elektriske løsninger

power to the sea integrerede elektriske løsninger power to the sea integrerede elektriske løsninger fra det store overblik til de små detaljer vi gør det komplicerede enkelt for dig hvor svært skal det være? Der er noget specielt over det maritime. Noget

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

PORT OF OPPORTUNITIES SÆT KURS MOD FREMTIDEN

PORT OF OPPORTUNITIES SÆT KURS MOD FREMTIDEN PORT OF OPPORTUNITIES SÆT KURS MOD FREMTIDEN 1 ALT PÅ ET STED. NÅR DU VÆLGER PORT OF FREDERIKSHAVN, ER DU I KNUDEPUNKTET FOR DEN NORDEUROPÆISKE SØFART. EN HAVN MED maritim service i verdensklasse, miljø-

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

DESIGN ENGINEERING & DOCUMENTATION. Du har behovet... idoc har løsningen!

DESIGN ENGINEERING & DOCUMENTATION. Du har behovet... idoc har løsningen! DESIGN ENGINEERING & DOCUMENTATION Du har behovet... idoc har løsningen! 1 Hos idoc har vi store ambitioner for fremtiden Vores ambitioner bygger på et tæt forhold til vores kunder. Ambitionerne er drivkraften

Læs mere

Nyhedsbrev. Januar 2016. glasværket A/S Norvangen 3D, opg. A, 2. sal 4220 Korsør Tlf. 5837 5010 Fax 5835 1010

Nyhedsbrev. Januar 2016. glasværket A/S Norvangen 3D, opg. A, 2. sal 4220 Korsør Tlf. 5837 5010 Fax 5835 1010 Nyhedsbrev Januar 2016 Nyhedsbrev Januar 2016 Side 2 Året 2015 nærmer sig hastigt sin afslutning Nyhedsbrev og 2016 står uden for døren og venter på at komme ind og vi glæder os! Glæder os over den udvikling

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

Skal du have en del af kagen?

Skal du have en del af kagen? Skal du have en del af kagen? Sådan bliver du leverandør til offshore industrien Erhvervsinitiativet Offshore Supply hjælper din virksomhed med at tage de første skridt ud på nye markeder. 50.000 milliarder

Læs mere

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Indhold: Baggrund.3 Vision.4 Strategi..5 Handlingsplan..7 Opfølgning..9 Baggrund Horsens by og havnen hører sammen og har gjort det i hundredvis af år. Havnen

Læs mere

Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5

Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5 KI L DE :AROUNDA2S E A-UGE342013 Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5 projekter, men jeg savnede entreprenørånden, hvilket var én af årsagerne til, at jeg tog jobbet hos A2SEA, forklarer Kaj Lindvig. Møllerne

Læs mere

Stena Recycling A/S. Lars Petersen CEO. Havnekonference 2011 Middelfart, den 4. november 2011

Stena Recycling A/S. Lars Petersen CEO. Havnekonference 2011 Middelfart, den 4. november 2011 Stena Recycling A/S Lars Petersen CEO Havnekonference 2011 Middelfart, den 4. november 2011 1 En del i Stena-sfæren Genvinding og handel Færgelinjer Offshore drilling Rederi Lejligheder Finans Adactum

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C.

PROJEKTBESKRIVELSE. The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C. April 2012 /cn PROJEKTBESKRIVELSE The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C. Det amerikanske forsvar, verdens største enkeltforbruger af energi, ønsker

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Velkommen til Årsmødet 2014

Velkommen til Årsmødet 2014 Odense Congress Center, torsdag d. 23. & fredag d. 24. oktober 2014 Velkommen til Årsmødet 2014 Bringing innovation to market & Cost reduction through innovation Safety Briefing Odense Congress Center,

Læs mere

INNOVATIVE LØSNINGER & GENSIDIG DIALOG

INNOVATIVE LØSNINGER & GENSIDIG DIALOG INNOVATIVE LØSNINGER & GENSIDIG DIALOG Hos Dansk Plast er vi utroligt stolte over vores arbejde. Vi lægger hver dag et stort stykke arbejde i at nå vores ultimative mål: at alle vores kunder er glade og

Læs mere

Dato: 15 10 2009. Præsentation Jakob Albertsen A/S

Dato: 15 10 2009. Præsentation Jakob Albertsen A/S Firmaet Jakob Albertsen A/S Virksomhedshistorie Jakob Albertsen blev grundlagt i 1902 Startede som autolakeri I 70 erne satsede man på industrien Lindøværftet har været samarbejdspartner i 25 år For fem

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Et holdbart samarbejde

Et holdbart samarbejde Et holdbart samarbejde Off-shore Marine Industri Food - I Hele Europa Underleverandører af stålkonstruktioner og engineering Beregning Konstruktion Produktion Dokumentation KAMI der består af KAMI STÅL

Læs mere

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN HAVNE 4 HAVNE ET NAVN Kære læser Det er mig en fornøjelse at kunne byde Dem velkommen til Guldborgsund Havne, der består af havnene; Nykøbing Falster, Orehoved, Stubbekøbing erhvervsog Fiskerihavn og Gedser

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre - hele dagen, også når de holder fri 2013 Sponsorkoncept:

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Totalleverandør af elektronik og el-installationer

Totalleverandør af elektronik og el-installationer Maritimt el Totalleverandør af elektronik og el-installationer Maritimt el Hanstholm Elektronik a/s - er totalleverandør af elektronik og el-installationer på det maritime område. Mere end 35 år i branchen

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Havnen som arbejdsplads

Havnen som arbejdsplads Havnen som arbejdsplads Danske Havnes kampagne Havnen forretning, liv og bæredygtighed Ajs Dam Firstline Communication A/S Firstline Communication A/S Udfordring Vi vil gerne have Vækst og udvikling

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

Hvordan bygger vi en havvindmøllepark - sikkert. Bygherrens forventninger til entreprenøren - med eksempler fra Anholt havvindmøllepark.

Hvordan bygger vi en havvindmøllepark - sikkert. Bygherrens forventninger til entreprenøren - med eksempler fra Anholt havvindmøllepark. Hvordan bygger vi en havvindmøllepark - sikkert. Bygherrens forventninger til entreprenøren - med eksempler fra Anholt havvindmøllepark. MSSM 2012 Maritim Sikkerhed Sundhed og Miljø. Session nr. 7, sal

Læs mere

-rettidig ekspertise...

-rettidig ekspertise... Østergaard Entreprise -rettidig ekspertise... Østergaard Entreprise beskæftiger sig med del- og totalentrepriser inden for renovering og nyanlæg af rørsystemer og ledningsarbejde i fjernvarmebranchen.

Læs mere

LOKAL EJERSKAB I VINDMØLLEPROJEKTER. Jette I. Kjær M. Sc. Projektleder vindaktiviteter

LOKAL EJERSKAB I VINDMØLLEPROJEKTER. Jette I. Kjær M. Sc. Projektleder vindaktiviteter LOKAL EJERSKAB I VINDMØLLEPROJEKTER Jette I. Kjær M. Sc. Projektleder vindaktiviteter KORT OM ENERGI FYN Forbrugerejet andelsselskab. Ejet af 175.000 andelshavere på Fyn. 6. største energiselskab i Danmark.

Læs mere

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning For tomandsvirksomheden Workform har deltagelsen i Rethink Business været værdifuld i forhold til at designe og producere

Læs mere

NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01. marine. service. industri. offshore

NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01. marine. service. industri. offshore NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01 marine service industri offshore 02 NORDHAVN MARINE & OFFSHORE NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 03 NORDHAVN MARINE & OFFSHORE EKSPERT I DIESELMOTORER, GENERATOR- OG FREMDRIVNINGSANLÆG

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

VIL DU VÆRE DIREKTØR?

VIL DU VÆRE DIREKTØR? VIL DU VÆRE DIREKTØR? MÅLRETTET GRADUATE-PROGRAM Graduate-uddannelse 1 Graduate-uddannelse 2 Hos Difko driver vi selvstændige virksomheder Difko er med over 35 års historie et af Danmarks ældste selskaber

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Tekniske udfordringer ved offshore vindmølle parker. Præsentation af Vestas Wind Systems A/S

Tekniske udfordringer ved offshore vindmølle parker. Præsentation af Vestas Wind Systems A/S Tekniske udfordringer ved offshore vindmølle parker Præsentation af Vestas Wind Systems A/S 4 Tekniske udfordringer ved offshore vindmølle parker 10. juni 2004 Hans Michael Hansen Technical Manager M.Sc.

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen

Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen Præsentation af rapport 1 Præsentation Disposition 1. Udfordringen 2. Anbefalingerne 1. Systemleverancer

Læs mere

Adecco er både Danmarks og verdens største samarbejdspartner på HR-løsninger!

Adecco er både Danmarks og verdens største samarbejdspartner på HR-løsninger! 2 er både Danmarks og verdens største samarbejdspartner på HR-løsninger! Det gør os til et naturligt omdrejningspunkt, når virksomheder og nye medarbejdere skal mødes om den fælles interesse at matche

Læs mere

Tænk fremtid tænk plast

Tænk fremtid tænk plast Tænk fremtid tænk plast Nyt marked for plastmaterialer i offshoreindustrien Udviklingsprojektet Substitution af materialer offshore skaber vækst i plastbranchen og forøget indtjening i offshoreindustrien

Læs mere

Forretningsudvikling i de mindre havne. Assens Havn, Havnechef Ole Knudsen Workshop- Udvikling eller afvikling Havnekonference 2014

Forretningsudvikling i de mindre havne. Assens Havn, Havnechef Ole Knudsen Workshop- Udvikling eller afvikling Havnekonference 2014 Forretningsudvikling i de mindre havne Assens Havn, Havnechef Ole Knudsen Workshop- Udvikling eller afvikling Havnekonference 2014 Arbejdsgruppen Status og udfordringer hvorfor en forretningsmanual? 1

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Sikkerhed og frihed. Mandskabskurve til HMF-kraner

Sikkerhed og frihed. Mandskabskurve til HMF-kraner Sikkerhed og frihed Mandskabskurve til HMF-kraner Arbejdsfrihed i højden En mandskabskurv også kaldet en MEWP (Mobile Elevating Work Platform) er det ideelle værktøj, når der skal arbejdes i højden. Fordelene

Læs mere

Visionær projektudvikling af ejendomme

Visionær projektudvikling af ejendomme Visionær projektudvikling af ejendomme 2 Innovater er en know-how baseret virksomhed, som beskæftiger sig med projektudvikling af ejendomme samt udlejning og salg af erhvervs-, bolig og detailprojekter

Læs mere

Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. we know how AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 35 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedafdelingen på 2.000 m² ligger i Brøndby,

Læs mere

VIL DU VÆRE DIREKTØR?

VIL DU VÆRE DIREKTØR? VIL DU VÆRE DIREKTØR? MÅLRETTET GRADUATE-PROGRAM Graduate-uddannelse 1 Graduate-uddannelse 2 Hos Difko driver vi selvstændige virksomheder Difko er med over 35 års historie et af Danmarks ældste selskaber

Læs mere

Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet

Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet 1 Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Olie & gas : Helikopteren Dansk Offshore Centerets

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

Nøglen til. grøn transport. I denne folder kan du læse mere om, hvordan Kolding Havn kan blive din nøgle til. grøn transport

Nøglen til. grøn transport. I denne folder kan du læse mere om, hvordan Kolding Havn kan blive din nøgle til. grøn transport I denne folder kan du læse mere om, hvordan Kolding Havn kan blive din nøgle til grøn transport Nøglen til grøn transport Når vi flytter gods fra et sted til andet har det konsekvenser for vores omgivelser.

Læs mere

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling EPI-center Danmark er et dynamisk og udviklende branchekontorfællesskab for iværksætter- og mikrovirksomheder, der arbejder inden for online salg og markedsføring. Vores kontorfællesskab strækker sig over

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguides

Bilag 1: Spørgeguides Bilag 1: Spørgeguides Indeholder tre spørgeguides til tre forskellige interviews. 1. Spørgeguide til interview med Søren Skydahl (it-ansvarlig). Den 11. april 2011 i Holstebro. Åbne spørgsmål (indledende

Læs mere

Århus 7. april Regionalt netværksmøde 2011 Offshore Center Danmark Århus Universitet. Manager Oil & Gas Tommy Petersen

Århus 7. april Regionalt netværksmøde 2011 Offshore Center Danmark Århus Universitet. Manager Oil & Gas Tommy Petersen Århus 7. april 2011 Regionalt netværksmøde 2011 Offshore Center Danmark Århus Universitet Manager Oil & Gas Tommy Petersen 1 Dagsorden Dagens program Velkommen ved Manager Oil & gas Tommy Petersen Velkommen

Læs mere

Vedr. resultatkontrakt, Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power

Vedr. resultatkontrakt, Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power OPLÆG Vedr. resultatkontrakt, Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power Historik DJURS Wind Power er etableret som forening i 21 med hjemsted i Norddjurs Kommune. Formålet er at: Synliggøre og markedsføre

Læs mere

Kort over parkeringsarealer:

Kort over parkeringsarealer: Å r g a n g 2, N u m m e r 1 N YHEDSBR EV I DETTE NUMMER: Vinter på Kolding Havn 1 Parkeringsafgift 2 Gudmundur 2 ISPS sikring 3 Oprensning af havnen Vejerboden flyttes Transport af silo DLG flytter siloanlæg

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Kommunikation af forandringer. NOV Flexibles

Kommunikation af forandringer. NOV Flexibles Kommunikation af forandringer NOV Flexibles Fra kabler til fleksible rør-systemer I Etableret i 1995 som en del af NKT Cables I Etableret som selvstændigt selskab i 1999 - NKT Flexibles I Producerer fleksible

Læs mere

FRA FAMILIEFIRMA til landsdækkende rengøringsvirksomhed VORES STYRKE ER VORES ERFARING

FRA FAMILIEFIRMA til landsdækkende rengøringsvirksomhed VORES STYRKE ER VORES ERFARING FRA FAMILIEFIRMA til landsdækkende rengøringsvirksomhed KN Rengøring blev en realitet, da den jyske vinduespolerer Kaj Nielsen i 1983 valgte at udvide sin forretning til også at omfatte rengøring. Tilliden

Læs mere

Rekruttering af specialister kræver specialister

Rekruttering af specialister kræver specialister Rekruttering af specialister kræver specialister Danmark kommer til at mangle tusindvis af dygtige specialister de kommende år Mærker I det allerede? Mangel på tekniske kompetencer en alvorlig udfordring

Læs mere

Fremtiden for Dansk Offshore Netværk

Fremtiden for Dansk Offshore Netværk Fremtiden for Dansk Offshore Netværk ved Johannes Bie, Director Oil & Gas, Offshoreenergy.dk Martin Lumby, Project manager, Offshoreenergy.dk Allan Christensen, Project Manager, Offshoreenergy.dk Indhold

Læs mere

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter!

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter! ERHVERVSBYGGERI Etagebyggeri Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger Renovering Skoler og institutioner Ungdomsboliger - vi bygger på værdier og synergi! Som familie løfter vi i flok... At løfte i flok

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Den nemme vej til den rigtige løsning

Den nemme vej til den rigtige løsning Den nemme vej til den rigtige løsning Vi er aldrig længere væk end den nærmeste telefon Du kan altid ringe og spørge til produkterne eller få klar besked om forventet levering af bestilte varer. Det er

Læs mere

Rose Holm A/S. Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK

Rose Holm A/S. Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK Rose Holm A/S Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK Agenda Kort præsentation af Rose Holm A/S Udgangspunkt Hvorfra kommer viljen til automatisering? Hvorfor automatisering? Forudsætninger

Læs mere

AABENRAA HAVN. Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling

AABENRAA HAVN. Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling AABENRAA HAVN Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling Godsomsætningen blev mindre end budgetteret Godsomsætning 2008-2012 2008 1.818.310 tons 2009 1.252.397 tons 2010 1.095.833 tons 2011

Læs mere

jobcamp 12 Tiltrækning af udenlandske investeringer til Danmark Hvad skal der til? Jan Kjærsgaard CEO Siemens Wind Power A/S

jobcamp 12 Tiltrækning af udenlandske investeringer til Danmark Hvad skal der til? Jan Kjærsgaard CEO Siemens Wind Power A/S jobcamp 12 Tiltrækning af udenlandske investeringer til Danmark Hvad skal der til? Jan Kjærsgaard CEO Siemens i Danmark ca. 6.600 ansatte Siemens A/S Nokia Siemens Networks A/S Siemens Høreapparater A/S

Læs mere

Konference : Region Syddanmarks kompetencecentre og -netværk. Offshore Center Danmark Præsentation - Onsdag d.8 december 2004

Konference : Region Syddanmarks kompetencecentre og -netværk. Offshore Center Danmark Præsentation - Onsdag d.8 december 2004 1 Konference : Region Syddanmarks kompetencecentre og -netværk Offshore Center Danmark Præsentation - Onsdag d.8 december 2004 Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Branchen Historie Formål og

Læs mere

Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense. Cortex Park

Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense. Cortex Park Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense Cortex Park Cortex Park salgsprospekt 2017 SALGSPROSPEKT Cortex Park 5230 Odense Skarpe hjerner, innovative samarbejder og succesfulde iværksættere. Odenses nye eventyr

Læs mere

Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver

Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver Rekruttering Try & Hire Vikar din medspiller på arbejdsmarkedet Dialog skaber kontakt Kontakt knytter mennesker Medarbejderne ApS er et landsdækkende

Læs mere

Håber på gevinst til klyngen

Håber på gevinst til klyngen 27-09-2016, Fyens Stiftstidende, Sektion 0 (Business-Fyn), Side 8, Knud Raasthøj raast@fyens.dk, 746 ord Håber på gevinst til klyngen For administrerende direktør i den velfærdsteknologiske klynge Welfare

Læs mere

Sammen kan vi inspirere verden.

Sammen kan vi inspirere verden. Sammen kan vi inspirere verden. Leander A/S er en international virksomhed, der er kendetegnet ved en række unikke produkter, en stærk designfilosofi, passionerede medarbejdere og et kæmpe potentiale.

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Kraner & Transport. Oversigt & Priser

Kraner & Transport. Oversigt & Priser Kraner & Transport Oversigt & Priser 30. april 2013 Page 1 of 16 Indhold Takstgrupper og generelle retningslinier... 3 Kraner... 4 1000 t Portalkran... 4 100 t havnekran ( MAN-kran )... 6 100 t havnekran

Læs mere

STÆRK PÅ OVERFLADEN. Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton

STÆRK PÅ OVERFLADEN. Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton STÆRK PÅ OVERFLADEN Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton Betonrenovering Overfladebehandling Wire Wrapping Glass Flake Lining Specialbelægninger Unikke kompetencer styrker samarbejdet

Læs mere

Industriel 3D måleteknik og digitalisering

Industriel 3D måleteknik og digitalisering Industriel 3D måleteknik og digitalisering Enestående service, professionelle teknikere og det bedste udstyr i verden gør Zebicon banebrydende indenfor industriel 3D scanning, 3D måling og digitalisering.

Læs mere

UDVIKLING AF KLIMAERHVERVENE PÅ SJÆLLAND. Date: June 25th 2009 Name Steen Donner

UDVIKLING AF KLIMAERHVERVENE PÅ SJÆLLAND. Date: June 25th 2009 Name Steen Donner UDVIKLING AF KLIMAERHVERVENE PÅ SJÆLLAND Date: June 25th 2009 Name Steen Donner Fordelene ved klynger European Cluster Observatory: Mere innovative 100% flere patenter og varemærkeregistreringer Højere

Læs mere

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023 Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Indhold Esbjerg Havn - En kommunal selvstyrehavn Lidt tal Forretningsområder

Læs mere

DJK - still going strong

DJK - still going strong Juni DJK - still going strong Indpakningen af DJK ændrer sig med andre ord løbende, men ydelserne, vi leverer, er stadig kendetegnet af sikkerhed, stabilitet, erfaring og kontinuitet. Denne kontinuitet

Læs mere

Kraner & Transport. Oversigt & Priser

Kraner & Transport. Oversigt & Priser Kraner & Transport Oversigt & Priser 1. marts 2015 Alle priser og beløb er angivet i danske kroner excl. moms og øvrige offentlige afgifter, og de kan ændres uden forudgående varsel. Der tages forbehold

Læs mere

Passion for tømmerhandel

Passion for tømmerhandel år med byggeri Passion for tømmerhandel Det hele startede i 1974. Drivkraften var en passion for tømmerhandel for medejer Vagn Hansen. Stedet var Øster Jølby midt på Mors, og det blev begyndelsen på den

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

Havn og skibe. Logistisk mesterpræstation. Havne

Havn og skibe. Logistisk mesterpræstation. Havne Havn og skibe Logistisk mesterpræstation Efter den komplicerede planlægnings- og godkendelsesfase følger den egentlige logistiske kraftakt: Byggeriet af en havmøllepark er et detaljearbejde, hvor samtlige

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere