LINDØ UPDATE LINDØ INDUSTRIPARK A/S NR. 5 / DECEMBER 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LINDØ UPDATE LINDØ INDUSTRIPARK A/S NR. 5 / DECEMBER 2013"

Transkript

1 LINDØ UPDATE LINDØ INDUSTRIPARK A/S NR. 5 / DECEMBER 2013

2 Nr. 5 / December 2013 KÆRE LÆSER Michael Nymark Hansen, divisionsdirektør, Lindø Industripark A/S UDGIVER Lindø Industripark A/S /04 Så nåede vi i mål med den første del af opgaven i Lindø Industripark Kystvejen Munkebo Telefon Odense Havn har købt industriparken og overtager virksomheden den 1. januar 2014 og bliver dermed ansvarlig for at videreføre områdets positive udvikling. Informationen om salget blev positivt modtaget, for nu bliver to gode naboer I juni 2011 blev transportdivisionen oprettet som en selvstændig enhed under Lindø Industripark med ansvar for at operere kraner og køretøjer. Der er også her investeret store summer i renovering og opgradering af materiel. Senest har de store ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Michael Nymark Hansen REDAKTION Charlotte Wittenberg /06 /08 og samarbejdspartnere forbundet i ejerskab. Da A.P. Møller Mærsk grundlagde Lindø Industripark i september 2009, efter at det var blevet besluttet at stoppe bygningen af skibe og lukke Odense Staalskibsværft, var opgaven for Lindø Industripark at få skabt en moderne industripark med aktive lejere og på sigt gøre industriparken attraktiv for KAMAG-transportvogne været igennem den helt store overhaling inden transport af brofagene til Odins Bro, og samtlige kraner har gennemgået eftersyn og er blevet renoveret. Transportdivisionen har siden starten været i rivende vækst. Et voksende forretningsområde er test af løfteåg, hvor vi oplever stor efterspørgsel. Samtidig kan portalkranen og Kamag-transportvognene se frem til en travl periode med transport, løft TRYK OAB-Tryk a/s 5250 Odense SV den rette køber. Det var en ressourcekrævende opgave, og siden etableringen i 2009 har mellem 15 og 22 medarbejdere i industriparken udviklet projektet, og A.P. Møller Mærsk har investeret mere end kr. 200 mio. i konvertering af området. og vending af store vindmøllekomponenter til Bladt Industries, Vestas og Siemens. I 2014 bliver LORC klar til test af vindmølle-naceller i den nye testhal, hvor portalkranen skal løfte naceller ind og ud af testhallen gennem det aftagelige tag. OPLAG 600 danske 400 engelske Eftertryk tilladt med angivelse af kilde LINDØ UPDATE Udkommer i juni og december FORSIDE Julestemning på toppen af portalkranen i Lindø Industripark /10 /16 INDHOLD Udviklingen af Lindø Industripark fortsætter /04 At flytte en bro /06 Testhal og fundament færdigbygget /08 Fyn skal tilbage i det maritime rampelys /10 Nye lejere /12 Det var en kæmpe opgave, der skulle løses. Produktionshaller, bygninger og arealer, der tidligere fungerede som en samlet enhed for skibsproduktion, skulle opdeles i mindre lejemål med krav om brandadskillelse, opdeling af forsyninger m.v. Samtidig krævede det store investeringer at klargøre lejemål til nye lejere, bl.a. isolering af nogle af de store haller, der i dag er udlejet til Siemens, Vestas og Bladt Industries til produktion af vindmøllekomponenter. Industriparkens første og største lejer FAYARD indgik i 2009 en 25-årig lejekontrakt og flyttede ind i I dag er der fuld gang i aktiviteterne i dokområdet, hvor FAYARD udover at udføre skibsreparationer i deres egne tre dokke, i perioder lejer sig ind i den store dok 3 ved større projekter. Fayards aktiviteter har fra etableringen tilført megen aktivitet i industriparken; en synlighed og dynamik, som har stor værdi for området. Lindø Industripark har nået en udlejningsprocent på 70, og vi har netop nu 70 lejere. Vi er efter flere års intenst arbejde lykkes med at blive et kendt navn både nationalt og internationalt, så det er med glæde, at jeg nu giver bolden videre til Odense Havn med havnedirektør Carsten Aa i spidsen. Jeg er sikker på, at Odense Havn er den helt rette køber, som også vil deltage aktivt i videreudviklingen af området. Jeg vil benytte lejligheden til takke industriparkens medarbejdere for at have ydet en kæmpe indsats med at nå dertil, vi er i dag. Samtidig vil jeg også takke lejere og samarbejdspartnere for et godt og engageret samarbejde gennem de seneste 4 år. God jul og godt nytår Michael Nymark Hansen Besøg i Sydkorea /16 EWEA Offshore 2013 /16 Side 2 LINDØ UPDATE December 2013 December 2013 LINDØ UPDATE Side 3

3 Af Charlotte Wittenberg, Administrativ koordinator, Lindø Industripark A/S UDVIKLINGEN AF LINDØ INDUSTRIPARK FORTSÆTTER Carsten Aa Havnedirektør for Odense Havn siden 2005 Salgs- og marketingchef for Esbjerg Havn i 3 år Erhvervsmægler i 3 år 13 år i transportbranchen Bosiddende i Odense Gift, 3 børn Pr. 1. januar sætter havnedirektør Carsten Aa sig i direktørstolen for både Odense Havn og Lindø Industripark, og han glæder sig til de nye udfordringer. I det nye år vil Carsten Aa være en del arbejdspladser, samtidig med at man Langvarigt samarbejde unikke faciliteter og det gode samarbej- og bestyrelse, og der er en fuldstæn- forventes at kunne drage nytte af, idet at se i industriparken for at lære områ- drager fordel af de synergier, der op- Allerede i 2011 indgik Odense Havn de, vi allerede har i gang, og samtidig er dig adskillelse mellem Odense Havn det vil give bedre mulighed for bl.a. at det og lejerne bedre at kende. Umid- nås ved sammenlægningen. Eksem- og Lindø Industripark et samarbejde det hele lidt nemmere, når der fremover og Odense Kommune. På det netop få flere store borerigge ind til reparati- delbart vil der ikke være mærkbare pelvis kan havnens fleksible mobilkran om at tilbyde de fælles faciliteter på kun er en ejer, siger Carsten Aa. overståede byrådsmøde blev det be- on - og hvor aktuelt - benytte havnens forandringer for lejerne, udover at der benyttes på hele området, og de store Lindø som produktionssted for store sluttet, at bestyrelsen for Odense Havn fleksible 150 ts havnemobilkran. kan være andre kontaktpersoner end KAMAG-transportvognene kan benyt- infrastrukturprojekter samt offshore- og Odense Havn fremover skal bestå af tre politikere og sædvanligt, når man henvender sig. tes på Odense Havneterminal, hvil- vindmølleprojekter. Som en af ganske Odense Havn ejer et område på 3,4 to erhvervsfolk i stedet for som tidlige- Klar til at videreføre opgaven ket allerede er sket i forbindelse med få lokationer i Nordeuropa med milli- mio. m 2 fordelt mellem den indre havn re fem politikere, hvilket yderligere skal Carsten Aa slutter: Odense Havn er Det primære fokusområde vil stadig hånd tering af brofagene til Odins Bro, oner af kvadratmeter, løfte- og trans- (byhavnen) i Odense og Odense Hav- bidrage til at styrke erhvervsindsatsen i klar til at videreføre opgaven efter A.P. være offshorebranchen, herunder vind, udtaler Carsten Aa. portkapacitet på 1000 tons og en neterminal (industrihavnen) på Lindø. Odense Havn. Det forventes samtidig, Møller Mærsk, der har investeret skibsreparation m.v., men store infra- havnedybde på 11 meter er området i Kerneydelserne er udlejning af arealer, at nuværende bestyrelsesformand for mere end kr. 200 mio. i området siden strukturprojekter vil også med fordel stand til at imødekomme krav til projek- kraner og mandskab samt lastning/ Lindø Industripark Lars-Erik Brenøe, etableringen af industriparken i kunne produceres på Lindø, når de to ter af næsten enhver størrelse. losning af skibe ved kaj - og havnen har vil indtræde i bestyrelsen for Lindø In- store industri- og havne arealer lægges sammen. Odense Havn ønsker at fortsætte den positive udvikling i Lindø Industripark og udvikle området yderligere, så der kan skabes endnu flere Der viser sig en stigende interesse for store infrastrukturprojekter, og her kan vi drage fordel af de pt. 105 lejere. I 2012 byggede Odense Havn nyt hovedkontor på Noatunvej ved siden af den kommende Odins Bro ved Odense Kanal, og det er meningen, at både dette kontor og kontoret på Lindø fortsat vil huse medarbejdere relateret til de lokale aktiviteter. Odense Havns kraner beskæftiger sig hovedsageligt med håndtering af løst gods, men mange af kranførerne har en fortid på Lindøværftet og har derfor også erfaring med at håndtere større emner, hvilket også vil kunne udnyttes i fremtiden. Odense Havn er en kommunal selvstyrehavn, hvilket betyder, at havnens interesser varetages af havnens direktion dustripark den 1. januar, når salget er faldet på plads. Der er endnu ikke taget stilling til, hvem der ellers skal sidde i Lindø Industriparks bestyrelse, men at industriparkens formand fortsætter vil være med til at sikre kontinuitet i forbindelse med sammenlægningen Havneudvidelse En m 2 havneudvidelse af erhvervshavnen på Lindø er snart en realitet. VVM ansøgningen er godkendt, og Odense Havn er klar til at igangsætte, så snart der foreligger endelige kontrakter. Når havneudvidelsen er gennemført, vil havneterminalen råde over yderligere meter kaj med 11 meters vanddybde, hvilket Fayard, der er den største lejer i Lindø Industripark, Odense Havn og Lindø Industripark kan tilsammen tilbyde: 4,6 mio. m 2 industri-/havneområde m 2 planlagt havneudvidelse med m kaj m kaj med krandækning Industrihavn med op til 11 m vanddybde Sejlrende 11 m dyb og min. 60 m bred Store produktionshaller og lagerarealer Tørdok 90 x 315 m Løftekapacitet op til 1000 tons Intern transport op til 1000 tons (særtransporter op til 2000 tons) Havnemobilkran på 150 tons Mandskabsfaciliteter op til pers. Kantine parkeringspladser Møde- og konferencefaciliteter Kontorer og værksteder Side 4 LINDØ UPDATE December 2013 December 2013 LINDØ UPDATE Side 5

4 Brofagene til Odins Bro er ankommet til Odense Havneterminal fra Kina ombord på skibet Zhen Hua 8 Af AT FLYTTE EN BRO Peter Blazejewicz, Transport- og havnechef, Lindø Industripark A/S Odense er på vej til at få opfyldt en mangeårig drøm; en fast vejforbindelse over Odense Kanal. Med færdiggørelsen af Odins Bro lukkes hullet i ringvejssystemet, så trafikken mellem det nordvestlige og det nordøstlige Odense ikke længere skal ledes ind over havnen og gennem byen og Lindø Industriparks Transportdivision har været med til at løse denne opgave. Odins Bro er en såkaldt dobbelt svingbro, dvs. de to brosektioner drejes til side, når kanalen skal passeres af skibe. Konstruktionen er udført, så der bliver fri gennemsejling i kanalens fulde bredde, når broen er åben. Dette betyder også, at brofagene er relativt store: Hvert fag er næsten 100 m langt, og med fire vejbaner og en dobbeltrettet super-cykelsti er bredden oppe på 28 m. Hvert brofag vejer næsten 2000 ton. Brofagene er bygget i Kina og blev sejlet til Odense Havneterminal på Lindø på skibet Zhen Hua 8. På Lindø skulle brofagene køres i land og senere lastes på en pram for videre transport, et ad gangen, ind i Odense Kanal, hvor de skulle monteres på hvert sit drejefundament. Entreprenøren MT Højgaard A/S tildelte Blue Water Shipping A/S opgaven med at transportere brofagene fra Odense Havneterminal og frem til den endelige destination ved Odense Kanal. Opgaven med at køre brofagene i land fra Zhen Hua 8 og senere ud på prammen tilfaldt Lindø Industriparks Transportdivision, som en underentreprise for Blue Water Shipping A/S. De første drøftelser mellem Blue Water Shipping og Lindø Industripark ligger et par år tilbage, og det stod snart klart for os, at det burde være muligt at løse opgaven ved hjælp af industriparkens fire tunge Kamag transportvogne. Derefter begyndte mange måneders undersøgelser og grundig planlægning, der med mellemrum måtte justeres i takt med, at vi fik nye oplysninger. F.eks. ændrede producentens angivelse af brofagenes vægt sig flere gange i projektforløbet. På et tidspunkt havde vi indikationer på, at vognene ville blive belastet til 103% af deres nominelle lasteevne! Så galt gik det dog ikke; vi endte i realiteten med at køre med en vægt på lidt over 2000 ton pr. brofag inkl. det stål, der fordelte belastningen fra brofagene ned i køretøjerne. Med lasteevner på hhv. 450, 530, 550 og 580 ton kan de fire vogne tilsammen laste 2110 ton. Det kan umiddelbart lyde simpelt at lade fire køretøjer køre en strækning på ca. 80 m, hvor de blot skal køre ligeud, og i helt samme tempo. I virkeligheden var det noget mere kompliceret! Først skulle de placeres meget nøjagtigt på hver deres forudbestemte pladser under det aktuelle brofag: Pladser, der var fastlagt dels for at opnå samme relative belastning af vognene ift. deres lasteevne, og dels for at understøtte broen på de steder, hvor dens indre struktur havde tilstrækkelig styrke til at optage kræfterne, uden at broen deformeredes. Dernæst skulle vognene placeres fuldstændigt parallelt og med de i alt 320 (alle styrbare) hjul rettet ind på præcis samme kurs. Opsamling af et brofag skete ved, at de helt nedsænkede vogne blev løftet langsomt, indtil der lige akkurat var kontakt i hvert understøtningspunkt, og lasten blev derefter gradvist steppet op, indtil brofaget slap sine faste understøtninger på skibet. Hver vogn understøttede brofaget på seks små punkter, beliggende kun 1,5 m på hver sin side af broens centerlinie. Kørslen skete under nøje koordinering, i små etaper. Førerne af de fire køretøjer var i konstant radioforbindelse med de to dirigenter, der styrede operationen. Forud for hver etape dikterede dirigenterne hvert enkelt køretøjs hjulstilling og motoromdrejningstal, hvorefter vognene sattes i gang og stoppedes på kommando. Imellem hver etape indrapporterede førerne den enkelte vogns data; samlet last, tyngdepunktets placering over vognen, vognens elevation i de fire hjørner etc. På baggrund af dette samt egne observationer af broens stilling, dækkenes deformation, etc., dikterede dirigenterne så de nødvendige justeringer, før næste etape af kørslen kunne iværksættes. De fire Kamag-vogne på plads under et brofag ombord på Zhen Hua 8 Etapernes længde varierede meget; Under kørsel på fladt terræn i land kunne således at de rulleskøjter der skulle de faste understøtninger på prammen, der køres flere meter ad gangen, kun transportere brofaget de sidste meter fra afbrudt af korte stop for at kontrollere prammen og ind til den endelige placering på drejefundamentet i land, kunne broens retning og lastfordelingen mellem vognene. Under kørsel hen over ramperne mellem skib og land var etaperne placeres under brofaget. i mange tilfælde kun på 5-10 cm, før det Det er med tilfredshed og en vis stolthed, vi ser tilbage på en succesfuld gen- var nødvendigt at korrigere højder, vinkler og lastfordeling. Desuden skulle der nemførelse af en usædvanlig opgave. ventes i lange perioder på, at skib eller De mange måneders undersøgelser og pram flyttede ballastvand, således at grundig planlægning bragte os langt, krængningen holdtes på et minimum, og men det var en fantastisk professionel og køreramperne holdtes så tæt på vandret dedikeret indsats af det involverede personel, der bragte os i mål, slutter trans- som muligt. Tidsforbruget på en rejse på ca. 80 m med et brofag lå således på port- og havnechef Peter Blazejewicz. ca timer. Når prammen med et brofag var ankommet til byggepladsen For yderligere information se i Odense Kanal, var sidste opgave for Odense Kommunes hjemmeside Kamag-vognene at løfte brofaget fri af Koncentration under ombordkørsel over rampe; vognen skal på plads under broen. Side 6 LINDØ UPDATE December 2013 December 2013 LINDØ UPDATE Side 7

5 Af Tea Hviid, Head of Communication, LORC TESTHAL OG FUNDAMENT FÆRDIGBYGGET Syv måneder efter første spadestik, 125 lastbiler med flydende beton og et ingeniørmæssigt mesterværk af et testbænk-fundament, er den kvadratmeter store hal med aftagelige tage og fundamentet til LORC s testbænk nu bygget færdigt. Fra januar begynder General Electric opbygningen af de elektriske dele til testbænken. Fundamentet er nu færdigstøbt, og monteringsskinnerne til nacelle og motor bliver monteret. Motoren bliver i februar monteret mellem de to betonsøjler ved hjælp af 1000 tons portalkranen. Udefra har det måske ikke set ud af meget, men det er rent bluff. Især fundamentet til vores testbænk, som er udført parallelt med opbygning af hallen, har været et stort byggeprojekt, siger Lars Stylsvig Rasmussen, projektleder på LORC Nacelle Testing (LNT). Testbænken skal teste naceller vindmøllehuse til fremtidens store havvindmøller med en effekt på op til 10 MW. Det foregår med en kæmpe motor med et moment på 12 millioner newtonmeter ved en omløbshastighed på 10 omdrejninger pr. min. Eller sagt på en anden måde: Motoren har så mange kræfter, at den vil kunne svinge en almindelig familiebil på kilo rundt for enden af en én kilometer lang stang. Så store kræfter kræver tilstrækkelig fundering, og det har stillet helt specielle krav til udførslen tons beton Fundamentet står på 107 betonpæle, der er piloteret 16 meter ned i jorden, og ligger i et såkaldt badekar, som danner en vibrationsdæmpende membran omkring selve fundamentet. Det er bygget op af et sindrigt armeringsgitter i 3 meters dybde under jorden. Og deri er støbt ca tons beton eller hvad der svarer til indholdet af 125 betonblandingslastbiler. Det har været imponerende at følge arbejdet intet mindre. Fundamentet vejer det samme som halvdelen af portalkranen, så det er immervæk en tung sag, siger Lars Stylsvig Rasmussen. Tyskerne rykker ind I januar vil Lindø Industripark blive arbejdsplads for en række tyske testbænkmontører, der kommer fra General Electrics testbænkafdeling. De skal over de kommende måneder bygge selve testbænken op med transformer, motorer og frekvensomformer, el-skabe samt øvrige elektriske systemer, der skal til for at styre input til testbænk, simulering af data fra en vindmøllepark, reel opkobling til el-nettet etc. Vi er i gang med at bygge en af verdens største og mest avancerede former for indendørs vindmølletest. F.eks. bliver vores test af en vindmølles ydeevne i samspil med en hel vindmøllepark helt speciel og stiller store krav til vores evne til at simulere en hel vindmøllepark, som reelt er et kraftværk, siger Lars Stylsvig Rasmussen: Tænk på, at hver enkelt af disse vindmøller leverer strøm til omkring husstande, så det er enormt store og komplekse maskiner, der skal afprøves. LORC Nacelle Testing LORC Nacelle Testing (LNT) er udviklet i tæt samarbejde med både industri og universitetsverdenen. Designet er helt unikt med mulighed for bl.a. at teste naceller inklusiv navet, hvor vindmøllens vinger normalt er monteret. Det betyder, at tests kan gennemføres med nacellens pitchsystem og software intakt. LNT produceres af GE Power Conversion med en permanent magnetmotor (direct drive), der kan teste møller med effekt helt op til 10 MW. Drivmotoren har to statorer og en rotor, i alt 2 x 6,9 MW og vægt på omkring 300 tons. Testbænkens maksimale moment er Nm, og hastighedsspændet er 0 22 omdrejninger pr. minut. Ved hjælp af frekvensomformere og avanceret software kan møllerne testes i et simuleret elnet i et frekvensområde på Hz og et spændingsområde på 0-40 kv. Med netsimuleringen kan møllerne testes for stabilitet og styrke i en vindmøllepark med mange møller samt den samlede vindparks opførsel i el-nettet. Se LORC s nye film om testcentret på Fundamentet går 3 meter ned og er armeret med 150 tons jern og vibrationsdæmpende materiale i kanterne. 107 betonpæle bærer den tons tunge betonkonstruktion til testbænken. Tre dyr på afveje En morgen et par dage inden vi skulle fylde den første omgang beton i fundamentet, sad der pludselig to små harekillinger på bunden af fundaments karet under stålarmeringen. Så måtte mindste mand ned gennem gitteret for at redde dyrene og det lykkedes, fortæller Kent Borg Nellemann, der også tidligere i projektet redede en mus op fra bunden af fundamentskaret. Side 8 LINDØ UPDATE December 2013 December 2013 LINDØ UPDATE Side 9

6 Af Mette Lindved Norup, Presseansvarlig, Udvikling Fyn FYN SKAL TILBAGE I DET MARITIME RAMPELYS Siden den Fynske Maritime Klynge flyttede ind i lokaler i Lindø Industripark den 1. november i år har flere virksomheder allerede kunnet mærke de positive virkninger ved samarbejdet hos andre er forventningerne store. Fredag den 1. november gik Lindø Industripark og Fyns Maritime Klynge sammen om en fælles indsats, som skal udvikle det blå Fyn og skabe vækst, øget omsætning og viden i de fynske maritime virksomheder. Den Fynske Maritime Klynge er flyttet ind i midlertidige lokaler i industriparken, og tanken er, at virksomhederne i klyngen kan benytte sig af faciliteterne og netværke og lave forretning med industriparkens virksomheder. Og den tanke har flere af virksomhederne i Fyns Maritime Klynge allerede taget til sig: - Det er en spændende tanke for os at bo side om side med kunder og mulige samarbejdspartnere, og det er en unik mulighed for at blive en del af de mange spændende udviklingsprojekter i Fyns Maritime Klynge, siger Carsten Møller Sørensen, CEO i Fyns Kran Udstyr, medlem af Fyns Maritime Klynge. Carsten Møller Sørensen har allerede taget skridtet videre i samarbejdet og etableret Fyns Kran Udstyr i egne lokaler i industriparken for at kunne udfolde potentialerne fuldt ud. Også Faaborg-firmaet og medlem af Fyns Maritime Klynge, Aquatex, er flyttet ind i egne lokaler i Lindø Industripark: - Det er svært for en lille virksomhed som os at fortælle hele verden, hvor godt det, man kan, er. Ved at bosætte os her får vi adgang til industriparkens mange virksomheder, hvor mange af dem rækker langt ud i verden. Når vi indgår samarbejde med nogle af dem, kan de fortælle verden, hvad vi kan, og så er vi allerede kommet langt, siger Bjarne Ravn, chefkonsulent i Aquatex, der renser skibes vandsystemer på en ny og innovativ måde. Konference: Det blå Fyn en hjørnesten i det blå Danmark 27. februar 2014 afholder Lindø Industripark og Fyns Maritime Klynge en konference i Lindø Konferencecenter, der skal bidrage til at få Fyn tilbage i det maritime rampelys igen. Da Lindøværftet lukkede i 2012 mistede Fyn sin førerposition indenfor det maritime erhverv i Danmark. Den position skal nu vindes tilbage bl.a. via klyngesamarbejde og en innovativ tilgang til det maritime erhverv. Hovedtaler på konferencen er Anders Eldrup. Anders Eldrup er formand for Offshoreenergy.dk og kommende bestyrelsesformand for Lindoe Offshore Renewables Center fra 1. januar Fyns Maritime Klynge og Lindø Industripark søsatte samarbejdet med et kick-off møde den 1. november i Lindø Konferencecenter. Fakta om Fyns Maritime Klynge (FMK) FMK blev etableret i juni 2012 og er et professionelt netværk for virksomheder, uddannelsesinstitutioner og erhvervsfremmeaktører. Netværket arbejder med videndeling og innovation indenfor det maritime erhverv på Fyn. FMK består af 68 virksomheder, der tilsammen beskæftiger mere end 1300 mennesker og omsætter for ca. 2,5 milliarder kroner. FMK fokuserer på at være bæredygtig på både den korte og den lange bane. I FMK-regi er der allerede igangsat mere end 20 B2B-projekter og 15 forsknings- og udviklingsprojekter. Et stærkt supplement Hos Udvikling Fyn, som driver Fyns Maritime Klynge sammen med SDU, SIMAC og EMUC, tror man på, at samarbejdet kan medvirke til, at Fyn igen kan indtage sin position som førende på det maritime område: - Samarbejdet med Lindø Industripark er et meget stærkt supplement til Fyns Maritime Klynges faste lokation i Svendborg på SIMAC. Det er min klare fornemmelse, at vi - bl.a. med dette tiltag - er ved at mobilisere alle de stærke kræfter indenfor den maritime branche på Fyn, så vi kan få Fyn tilbage på det blå Danmarkskort, siger Mads Wojtynka, chef for Brancheudvikling i Udvikling Fyn. Hos KAMI forventer man, at samarbejdet kan give synlighed og nye samarbejdspartnere: - KAMI bakker altid op om Fyns Maritime Klynge og de initiativer, der sættes i søen i det regi, og samtidig er det en unik mulighed for at blive set og forhåbentlig skabe nogle nye kontakter til samarbejdspartnere indenfor den maritime branche. Vi er jo gode til stålproduktioner i sort jern, rustfrit stål, højstyrkestål og aluminium, og der må være nogle herude, der kan bruge de kompetencer i deres daglige arbejde, siger Nis Bjerring, partner i KAMI. Han fortsætter: - Der er et par klyngevirksomheder, der allerede har etableret sig fast her i Lindø Industripark, og vi vil da også bruge den her periode til at se, om det er relevant for os at gøre det samme. Aftalen mellem Fyns Maritime Klynge og Lindø Industripark løber i første omgang til 1. maj Side 10 LINDØ UPDATE December 2013 December 2013 LINDØ UPDATE Side 11

7 JKS ÅBNER KONTOR I LINDØ INDUSTRIPARK Danmarks største vikar- og rekrutteringsvirksomhed, JKS, har åbnet kontor i Lindø Industripark tæt på kundernes hverdag. LIFA A/S 3D PRÆCISIONSOPMÅLING Nu kan man spare turen til Odense, når der er behov for vikarer eller nye med- Det er en fleksibel løsning i et usikkert og dynamisk marked, hvor høje faste produktpalet finder man også rekrutteringsløsninger, outplacement, formid- LIFA har i efteråret 2013 etableret kontor i Lindø Industripark. Vi glæder os til at LIFA Metrology Når du har brug for præcise opmålinger 3D præcisionsopmåling arbejdere. JKS konsulenter tager imod lønomkostninger kan være risikable for ling af medarbejdere på projektansæt- tilbyde høj service og kvalitet i løsning af med tusindedele millimeters nøjagtig- Line-up af maskiner og emner kunder og kandidater på det nyåbnede kontor i Lindø Industripark hver onsdag formiddag og efter aftale på ugens andre dage. Med åbningen kommer vi tættere på de kunder, vi allerede samarbejder med og satser dermed på at kunne le- virksomhederne. En fleksibel personaleløsning kan enten anvendes som en fast strategi, hvor en vis procentdel af den samlede arbejdsstyrke udgøres af vikarer, eller den kan fungere som buffer ved f.eks. spidsbelastning, ændringer i telse og Try&Hire, hvor arbejdsgiver og medarbejder kan prøve hinanden af uden forpligtelser. Konsulenterne på det nye kontor ser frem til at levere professionelle løsninger opgaver inden for præcisionsopmåling og laserscanning. Vi løser måleopgaver inden for industrien med laserscanner og laser-tracker samt præcisionstotalstationer og nivellerinstrumenter. hed til at forbedre kvalitet og produktivitet, så kontakt LIFA Metrology. Vi er behjælpelige med at samle, analysere og præsentere 3D data til industri opmålinger. As-built opmåling Moniteringsopmålinger Kalibrering af tanke Deformationsopmåling af tanke 3D-opmåling til projektering vere en endnu bedre og mere målrettet ordretilgangen, ferie og sygdom. Beg- til gavn for lejerne i Lindø Industripark. LIFA har et mangeårigt samarbejde med LIFA Laserscanning service, fortæller Annika Hjorth, afde- ge tilgange sikrer, at lønomkostninger- Odense Staalskibsværft. Det har derfor Når du har brug for laserscanning med lingsleder hos JKS i Odense. ne ikke kommer ud af trit med omsæt- været naturligt for os at etablere kontor markedets mest nøjagtige ultra-hurtige ningen, og man kan samtidig fastholde i Lindø Industripark, hvor vi er tæt på laserscanner til at forbedre kvalitet og Løsninger der skaber overskud den fornødne produktivitet. kunder og samarbejdspartnere. produktivitet, så kontakt LIFA Laser- Stadig flere virksomheder øjner de prak- scanning. Vi sørger for at opfylde dine tiske og økonomiske fordele ved at bruge vikarer både inden for håndværk, industri og administrative funktioner. JKS har 20 års erfaring på området og et stærkt netværk blandt lokale kandidater og virksomheder. På JKS s JKS a/s, Jarlsberggade 15, 5000 Odense C Afd.leder Annika Hjorth, Tlf Vi ser frem til at samarbejde med alle om bord i Lindø Industripark. ønsker og behov for laserscanning, analyse og præsentation. LIFA A/S, Østergade 61, 5000 Odense C Tlf , G. SUNESEN ApS EN SERIØS SHIPPINGPARTNER Vi er en moderne dynamisk shippingvirksomhed, som siden virksomhedens opstart for næsten 50 år siden har beskæftiget os med skibsagentur, skibsbefragtning samt stevedoring. Alt efter kundens behov tilbyder vi både logistiske del- og totalløsninger. Mange års erfaring inden for transport giver den nødvendige basis for at opbygge en virksomhed, hvor både troværdighed og tillid er altafgørende i et gensidigt kundeforhold. Vi tilbyder 1. klasses service døgnet rundt. Via vores lokale tilstedeværelse og knowhow samt vores erfarne medarbejdere sikres et veltilrettelagt, pålideligt og omkostningseffektivt forløb. Vi følger løbende udviklingen i samfundet og dermed også udviklingen i transportmulighederne samt transportprisen. Virksomheden er non-stop tilstede på det globale fragtmarked, som er et variabelt marked. Populært sagt har vi fingeren på pulsen for derved at sikre, at vi hele tiden kan tilbyde vores kunder de mest attraktive løsninger. G. Sunesen ApS har kontorer på henholdsvis Odense Havn samt Odense Havneterminal. Men for at komme endnu tættere på flere af vores kunder og aktiviteter i Lindø Industripark var det derfor også en helt logisk beslutning for os at åbne et kontor i Lindø Industripark, hvor vi står klar til at tilbyde en seriøs og professionel service. Fem kernekompetencer: Skibsagentur Skibsbefragtning Stevedoring 1. klasses service Kompetitive priser G.Sunesen ApS, Norgekaj Odense C, Tlf Fonasba Standard Certificeret Medlem af Danmarks Skibsmæglerforening HYDROFOSS INNOVATIVE WATER SOLUTIONS Den 15. oktober etablerede Hydrofoss ApS sig i Lindø Industripark og ser frem til tæt kontakt med vores maritime kunder samt produktpræsentation i vores workshop. Hydrofoss producerer ferskvandsgeneratorer (FWG) til skibe og off -shore installationer, og Hydrofoss produkt adskiller sig markant fra konkurrenternes ved, at salt- & mineralbelægninger fjernes via ultralyd et system vi kalder ScaleGuard. I en Hydrofoss FWG med ScaleGuard er der ikke behov for at tilsætte nogen former for anti-scaling kemikalier, idet ultralydmodulerne aktiveres periodisk og effektivt fjerner alle former for belægning fra titaniumpladerne og de salte, som er fjernet fra pladerne, bliver suget med brinen ud af FWG en, så fordampningsprocessen kan fortsætte som normalt. Hydrofoss har gennemført omfattende testforløb, som har dokumenteret ScaleGuard systemets effektivitet, og testene har desuden bekræftet, at designkravet omkring erstatning af stål med polymer i zoner, hvor belastningen er under 30 MPa, er en succes: Ved at anvende bl.a. PVC og PP i store dele af konstruktionen er problemer omkring korrosion helt elimineret. Kapacitetsområde: HFW-P7 5-7 Ton/Day HFW-P Ton/Day HFW-P Ton/Day Installation på nybygning samt ved ombygning Udviklet specielt til offshore hotelplatforme, borerigge og skibsinstallation Hydrofoss ApS Højensvej 139, 5700 Svendborg Tlf Side 12 LINDØ UPDATE December 2013 December 2013 LINDØ UPDATE Side 13

8 DANSK GENKNUS ApS Dansk Genknus ApS med hovedkontor i Odense har pr. 15. oktober etableret kontor i Lindø Industripark. JAKOB JAKOBSEN APS Kvalitetsstyringsopgaver (ISO) og ingeniørarbejde. Dansk Genknus ApS har eksisteret i 12 Hovedområder og kerneydelser: kunder at indberette deres affaldstrans- Jakob Jakobsen ApS er et mindre pri- et arbejde med et såkaldt KLS-system. år og har nu valgt at etablere kontor i Behandling og forarbejdning porter til Miljøcenteret. Dermed signale- vatejet og selvstændigt ingeniørfirma, KLS er en forkortelse for Kvalitets- og Lindø Industripark. I virksomheden ar- af forskellige affaldsfraktioner res en sikkerhed hos vores kunder om, der tilbyder at udføre ingeniørarbejde Ledelsessystem, og det kan give mere bejder vi med en grøn tankegang og en Bortskaffelse og genvinding at vi er samarbejdspartneren, der både på timebasis. Det kan eksempelvis struktur for de tilpasninger, der dagligt miljørigtig politik, som er til gavn for vore af restprodukter sætter fokus på det globale, og handler være assistance til opbygning og imple- bør ske i en organisation med en vare kunder og vor fælles natur. Efter at have Nedbrydning af alle typer opgaver lokalt med omtanke. mentering af et kvalitetsstyrings system eller bestemt defineret ydelse. udført nogle projektopgaver for Lindø Knusning af større betonelementer i jeres organisation - eller det kan være Industripark er det oplagt for os at være Behandling, opskæring og sortering Den ansvarlige for vort kontor i Lindø udarbejdelse af teknisk tegningsmateri- Der udføres tekniske ad hoc opgaver en naturlig del af netværket på Lindø i af jern og metaller Industripark er Niels H. Roed, som står ale og skitser - samt såkaldte egentlige i Adobe Creative Suite, AutoCAD, 3D fremtiden, idet vi anser området som et Opkøb og videresalg af genanvende- til rådighed med sparring, service og løs- fotorealistiske visualiseringer til bedre Studio Max, Microsoft m.v. stort vækstpotentiale. lige produkter ningsforslag omkring vores ydelser. Niels forståelse af et fysisk produkt. Stort samarbejdsnetværk kan træffes på telefon eller Alt arbejde sker for virksomheder i Vi har allerede nu skabt flere relationer på området og tror på, at vi med vores tilstedeværelse her vil kunne skabe større synlighed og en mere direkte tilgang til nye kunderelationer. Vi er klar til at servicere netværket i Lindø Industri- Vi har en fleksibel og kompetent medarbejderstab, som står til rådighed. Vi sætter en stor ære i at sikre kvalitet i det arbejde, vi udfører. Vi har fokus i at fremstå som en miljø- og energibevidst virk- på hovedkontoret i Odense på telefon Eller endnu bedre: Kig forbi vort kontor i administrationsbygning C hos Dansk Genknus. Ofte er mit arbejde kendetegnet ved procedureudarbejdelser samt vejledning for industrivirksomheder, der måske allerede har et kvalitetsstyringssystem internt i organisationen. Og måske er der et ønske om at påbegynde Odense, rundt omkring på Fyn og lidt i Midt- og Sønderjylland. Jeg har valgt at holde til i Lindø Industripark, fordi der måske kan ske en synergi med de andre virksomheder, som også er beliggende i disse gode og attraktive faciliteter. Quality Engineering Jakob Jakobsen ApS Tlf Mobil park med vores ydelser. somhed, og derfor kan vi tilbyde vores AQUATEX Ekspert i ferskvand på Lindø Aquatex er ekspert i vedligeholdelse af vandsystemer og i bekæmpelse af ferskvandsforureninger på skibe og offshore. mandskab og passagerer samt mistede ordrer. Derfor har Aquatex samlet 16 råd på engelsk om at undgå ferskvandsforureninger: aquatex.dk/16-free-advices/ Energioptimering Nedsat køleevne på grund af belægninger i varmevekslere, ladeluftkølere eller BUSINESS CONNECT A/S Jesper Uhre Larsen grundlagde virksomheden BUSINESS CONNECT A/S gas, vind og offshore skubbe yderligere gang i salgsdelen via sin salgsbag- salg, strategi og ledelse samt besættelse af bestyrelsesposter. Ny rensemetode med godkendte produkter renser FWtanke, hydroforer, UV-anlæg og vandrør hurtigere og med længere renseintervaller. Det sparer tid og omkostninger for rederierne. Arbejdssikkerheden og miljøet er en vigtig del af de moderne rensemetoder. Aquatex har samarbejde med servicefirmaer, som udfører renseopgaver i Europa, Dubai og Singapore, og søger flere servicepartnere. 16 gratis råd om ferskvand En ferskvandsforurening om bord betyder fx ekstra liggetid i havnen, omkostninger til rensning, sygdom blandt rørsystemer giver færre sømil pr. ton fuel og ekstra slitage. Aquatex tilbyder CIP-rensning, så rensningerne ofte kan udføres under farten uden demontering af enhederne. Det sparer tid og penge. Aquatex på Lindø For at være tættere på kunder og servicepartnere har Aquatex åbnet et kontor i Lindø Industripark. Det betyder hurtigere rådgivning og løsning af flere opgaver. Aquatex, Lindø Industripark, Kystvejen 100C, 5330 Munkebo, tlf / Rensning af FW-anlæg CIP-rensning af: Varmevekslere Ladeluftkølere Væske/luftkølere Oliekølere Rør Rensning af vacuumtoiletter Rensning af afløb Desinfektioner Legionellabekæmpelse Rådgivning - 24/7 Support Renseprodukter Renseudstyr Renseservice Uddannelse Laboratorieservice med det formål at benytte værdien af sit store netværk igennem sin tid i ledende funktioner indenfor energibranchen bl.a. som Director hos Vestas og som CEO i Welcon. Derved ville han kunne være virksomheder behjælpelige med at få adgang til de rette beslutningstagere og hjælpe kunderne til at booste deres salg eller yde hjælp til afgrænsede interimsopgaver indenfor supply-chain, strategi og ledelse samt besættelse af bestyrelsesposter. Siden kom Klaus Andersen til som Partner, og han kunne med sit netværk og kompetencer indenfor bl.a. olie & grund fra bl.a. Siemens Wind Power, ABB og ALSTOM. Med kontorer i energibranchens brandpunkter Esbjerg og Hamburg - var det naturligt at åbne kontor også på Lindø, da nærvær og tilstedeværelse ude ved kunden er alfa og omega. BUSINESS CONNECT A/S har siden 2010 oplevet konstant vækst, og der er pt. 8 sælgere, og ydermere har vi nu en bred vifte af interims managers, der kan være behjælpelige med at løse netop dit behov indenfor projektledelse, QA, HSE, supply-chain, BUSINESS CONNECT ser frem til at blive en del af netværket på Lindø. Ved spørgsmål om vore CONNECT løsninger venligst kontakt: BUSINESS CONNECT A/S Lindø Industripark Kystvejen 100, bygning B, 1. sal 5330 Munkebo Klaus Andersen Tlf.: Side 14 LINDØ UPDATE December 2013 December 2013 LINDØ UPDATE Side 15

9 FYNS KRAN UDSTYR ETABLERER SIG I LINDØ INDUSTRIPARK Landets førende leverandør af løftegrej etablerer sig pr. 1. januar 2014 i Lindø Industripark. Beslutningen om at etablere os på Lindø har ikke været vanskelig. Vi er i den grad en virksomhed med fynske rødder og er samtidig blevet opfordret til det af flere af vores gode samarbejdspartnere på Lindø. Det er en spændende tanke at bo side og side med kunderne og en unik mulighed for at blive en del af de mange spændende udviklingsprojekter indenfor marine/offshore og vindindustrien, som i dag foregår i Lindø Industripark, fortæller CEO Carsten Møller Sørensen. Med vores løsninger til både marine-/ offshore- og vindindustrien er det naturligt for os at etablere os dér, hvor udviklingen sker og hvor vores kunder befinder sig, fortsætter Carsten Møller Sørensen. Fyns Kran Udstyr er samtidig blevet en del af den Fynske Maritime Klynge, som allerede er etableret på Lindø, og bliver derved medlem af det professionelle fynske netværk indenfor det maritime erhverv. Et netværk, hvor unikke kompetencer anvendes i fælles front mod markedet. Fakta om Fyns Kran Udstyr A/S Fyns Kran Udstyr A/S er den førende udbyder inden for løftegrej, stålwirer, tovværk, taljer, kraner samt beslægtet udstyr til industri, marine og offshore. Virksomheden er landsdækkende med afdelinger i Odense, København, Esbjerg og Aalborg og har i dag ca. 70 engagerede og kompetente medarbejdere samt 20 mobile serviceen heder. Mere info på: Brændekildevej 37 DK-5250 Odense SV Telefon Se profilfilm BESØG I SYDKOREA EWEA OFFSHORE 2013 Den 4. til 8. november besøgte Lindø Industripark Syd koreas hovedstad Seoul, hvor en række vindmølle-virksomheder blev besøgt. Formålet med besøget var at øge kendskabet til Lindø hos en række af de virksomheder, der allerede nu interesserer sig for det europæiske offshore-vindmarked, og som indenfor de nærmeste år ser ind i muligheder for at etablere sig i Europa. Udlejningschef Susanne Willers ses på fotoet sammen med vores lokale tolk Hyunjoo Jun, som bistod os ved alle møder og sikrede en god dialog og effektiv logistikstyring under hele besøget. Den europæiske vindmølle-organisation EWEA (European Wind and Energy Association) afholdte som vanligt offshore-messe i november, denne gang var det i Frankfurt og ligesom sidste gang i 2011, hvor messen blev afholdt i Amsterdam, havde industriparken en stand. Denne gang var standen en fællesstand med flere A.P. Møller - Mærsk virksomheder, der alle er aktive indenfor offshore-vind, og standen tiltrak mange besøgende ikke mindst under åbningsreceptionen, hvor vi havde prøvesmagning på specialøl fra Bryggeriet Vestfyen og chokolader fra Summerbird ved Assens. LINDØ UPDATE December 2013

OKTOBER 2014. Blå motorveje frem for sorte. Tre søfolk i land. Vild med Lindøs portalkran. Indvielse af testcenter for vindmøller

OKTOBER 2014. Blå motorveje frem for sorte. Tre søfolk i land. Vild med Lindøs portalkran. Indvielse af testcenter for vindmøller # 02 OKTOBER 2014 Blå motorveje frem for sorte Tre søfolk i land Vild med Lindøs portalkran Indvielse af testcenter for vindmøller LOOKOUT # 02 OKTOBER 2014 UDGIVER LINDØ port of ODENSE Odense Havn Noatunvej

Læs mere

Lindø update. Nr. 3 / December 2012

Lindø update. Nr. 3 / December 2012 Lindø update Lindø Industripark A/S Nr. 3 / December 2012 Nr. 3 / December 2012 Udgiver Lindø Industripark A/S Kystvejen 100 5330 Munkebo Telefon 30 10 77 10 www.lindo-industripark.dk /05 ansvarshavende

Læs mere

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt OFFSHORE VINDENERGI ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3 < Vend avisen for at læse om offshore olie og gas NYE

Læs mere

Det blå kraftcenter. Frederikshavn Skagen 2012. Efterspurgte unge De maritime uddannelser i Nordjylland uddanner de unge til sikre og velbetalte job

Det blå kraftcenter. Frederikshavn Skagen 2012. Efterspurgte unge De maritime uddannelser i Nordjylland uddanner de unge til sikre og velbetalte job Tillægget er udgivet af Frederikshavn Kommune, Marcod og Erhvervshus Nord Det blå kraftcenter Frederikshavn Skagen 2012 4&6 markante 10 Stærk maritim 18&19 havneudvidelser klynge Frederikshavn og Skagen

Læs mere

Esbjerg Havn strøg forbi finanskrisen

Esbjerg Havn strøg forbi finanskrisen n y h e d s m a g a s i n e t NR. 3 // OktOBER // 2014 Esbjerg Havn strøg forbi finanskrisen Læs siderne 14-16 Odense lykkes med bolig og havn Side 6-9 Offshore er lykkes på Rømø Side 12-13 Side 21-23

Læs mere

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 Vind på havet DANMARKS ENERGI TIL VÆKST Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 De udvalgte Vindindustrien har masser af jobs. Mød et af de unge talenter. Side 22

Læs mere

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech vinter 2011/12 10 Green Tech Center Vejle Nyt klyngehus for fremtidens vedvarende energiløsninger Visioner Vækst Viden 16 Vejle vinder! Vejles nye erhvervspolitik, som tegner et visionært billede frem

Læs mere

AARHUS HAVN APRIL 2015

AARHUS HAVN APRIL 2015 AARHUS HAVN APRIL 2015 Overbevisende undervandsskanning IT-projekt på Aarhus havn vandt Digitaliseringsprisen 2015 Dania Trucking stærkt videre på egne ben Aarhus er for alvor blevet krydstogtdestination

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7.

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7. 1 Indhold 1. INFORMATION s 5 2. VELKOMST s 11 3. INSPIRATION s 21 Forord En uendelig og fantastisk rejse 4. INFORMATION s 27 5. INVOLVERING s 31 6. PÅSKØNNELSE s 35 7. UDVIKLING s 39 8. OMSORG s 43 9.

Læs mere

BIRKA STOCKHOLM PÅ VISIT I RØNNE

BIRKA STOCKHOLM PÅ VISIT I RØNNE NR. 2 - JULI 2015 RØNNE HAVN A/S BIRKA STOCKHOLM PÅ VISIT I RØNNE STRATEGISK SAMARBEJDE UDLØSER NYE ARBEJDSPLADSER RØNNE HAVN KLAR TIL UDVIDELSE KRYDSTOGTER BETYDER INDTÆGTER TIL BORNHOLM NYT LOGO TIL

Læs mere

Intelligente samarbejder på havnen

Intelligente samarbejder på havnen N o 33 Forår 2015 transport Aalborg Intelligente samarbejder på havnen Læs også om: Portræt af ny havnekaptajn Ny mand i Bladt Industries Kæmpekran rykker ind Reparation af jernbanespor Aalborg Havn -

Læs mere

Nr. 3 december 2003. business intelligence

Nr. 3 december 2003. business intelligence Nr. 3 december 2003 business intelligence Indhold Samarbejde med resultater... 3 Lars Qvortrup Business Intelligence til små og mellemstore virksomheder 4 Tim Hansson og Thomas Møhring Fælles viden og

Læs mere

Initiativer skal sikre vækst

Initiativer skal sikre vækst Nr. 8 december 2009 Holship er klar til opsvinget... Vækstpanel hjælper de gode ideer på vej... Vitro-handelen faldt på plads på få dage... Som lokal sparekasse har vi en særlig forpligtelse... Business

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

Business, innovation og uddannelse TREKANTOMRÅDET DANMARKS VÆKSTCENTER ANNONCETILLÆG

Business, innovation og uddannelse TREKANTOMRÅDET DANMARKS VÆKSTCENTER ANNONCETILLÆG Business, innovation og uddannelse TREKANTOMRÅDET DANMARKS VÆKSTCENTER ANNONCETILLÆG 2 Trekantområdet består af seks kommuner med hver vores identitet. Vi står sammen om at skabe en fremtid på et fælles

Læs mere

TEMA: 10 procent. Søfartens Ledere. Michael Meisel. Sådan tilpasser du din pension. flere pladser på maritime uddannelser

TEMA: 10 procent. Søfartens Ledere. Michael Meisel. Sådan tilpasser du din pension. flere pladser på maritime uddannelser PFA s nye pensionsordning Sådan tilpasser du din pension Søfartens Ledere nr. 3 2014 CEO Søren Thomsen, Esvagt: Dansk besætning er en god forretning Michael Meisel Gjorde linjehavne klar til Triple E Læs

Læs mere

Program. Styrk dit faglige netværk Mød op mod 150 udstillere Mange spændende foredrag. Qvortrups to ansigter

Program. Styrk dit faglige netværk Mød op mod 150 udstillere Mange spændende foredrag. Qvortrups to ansigter Program Ajour Management and Technology Ajour Odense Congress Center Torsdag den 28. november & Fredag den 29. november Maskinmestrenes erhvervskonference Maskinmestrenes Forening Maskinmestrenes Forening

Læs mere

7 MINUTTER PÅ FLASKE LOGISTIK SKAL DER TIL RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ

7 MINUTTER PÅ FLASKE LOGISTIK SKAL DER TIL RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ NR. 1 - MAJ 2015 RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ 7 MINUTTER PÅ FLASKE NYE CERTIFICERINGER TIL HAVNEN LOGISTIK SKAL DER TIL NYT WEBSITE BEDSTE REGNSKAB TIL

Læs mere

13 døgns. brandslukning. Generalforsamling Fuld opbakning til DIS-sagen. Kompetencer i verdensklasse Søfartens Lederes nye vision

13 døgns. brandslukning. Generalforsamling Fuld opbakning til DIS-sagen. Kompetencer i verdensklasse Søfartens Lederes nye vision Generalforsamling Fuld opbakning til DIS-sagen Kompetencer i verdensklasse Søfartens Lederes nye vision Tema: Havvindmøller Giver jobs til søs og på havne 13 døgns brandslukning charlotte mærsk læs overstyrmandens

Læs mere

OFFSHORE OLIE OG GAS. STORE GEVINSTER OFFSHORE Der skabes mange nye job i offshoresektoren, og også i fremtiden vil industrien være vigtig for Danmark

OFFSHORE OLIE OG GAS. STORE GEVINSTER OFFSHORE Der skabes mange nye job i offshoresektoren, og også i fremtiden vil industrien være vigtig for Danmark OFFSHORE OLIE OG GAS ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK Her udvider offshoresektoren Både i Danmark og udlandet investeres i udbygning af olieproduktionen Side 6 < Vend avisen for at læse om offshore

Læs mere

Magasinet om virksomheder, dynamik og udvikling i Horsens. Ihærdig, ung virksomhed mærker ikke krisen - Dansk Gasteknik har fundet sin niche

Magasinet om virksomheder, dynamik og udvikling i Horsens. Ihærdig, ung virksomhed mærker ikke krisen - Dansk Gasteknik har fundet sin niche 1. årgang. nr. 1. Lørdag 26. februar 2011 www.horsens-erhverv.dk ErhvervH rsens Magasinet om virksomheder, dynamik og udvikling i Horsens Northern Greens indtager Europa - I starten handlede det om mange

Læs mere

magasin for byggeri, anlæg og industri 2 En struktøruddannelse i verdensklasse 2 Partnerskabsaftaler skal få de unge tilbage i byggefagene

magasin for byggeri, anlæg og industri 2 En struktøruddannelse i verdensklasse 2 Partnerskabsaftaler skal få de unge tilbage i byggefagene 12. årgang nr. 4, december 2014 magasin for byggeri, anlæg og industri Fokus på uddannelse 2 En struktøruddannelse i verdensklasse 2 Partnerskabsaftaler skal få de unge tilbage i byggefagene 2 Energivejleder

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4

KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4 venture VÆKSTFONDENS MAGASIN / NR. 1 / JUNI 2011 KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4 EJERSKIFTE SKABER VÆKST Læs

Læs mere

METAL. Verdensnyhed skal skabe job M A G A S I N E T ROBOTTEN KLARER OPERATIONEN. Jobstafet Gear og grej Klumme Dine penge LASERROBOT PÅ TESTCENTER:

METAL. Verdensnyhed skal skabe job M A G A S I N E T ROBOTTEN KLARER OPERATIONEN. Jobstafet Gear og grej Klumme Dine penge LASERROBOT PÅ TESTCENTER: M E D L E M S M A G A S I N F O R D A N S K M E T A L # 1 2 0 1 3 METAL M A G A S I N E T Metal tjekker din kontrakt på 24 timer DYGTIGE DANSKERE: DU LEVERER VAREN ROBOTTEN KLARER OPERATIONEN SIKKERT JOB

Læs mere

TEMAER. Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM. El-installatør eller ej? s. 7. Firmaet Greensteam s. 18

TEMAER. Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM. El-installatør eller ej? s. 7. Firmaet Greensteam s. 18 Nummer 27 19. september 2011 TEMAER Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM El-installatør eller ej? s. 7 Firmaet Greensteam s. 18 Engelsk som fællessprog - fordele eller ulempe s. 22 Skoleblad for

Læs mere

Din frokost side 12-18 RESPONS. Nytænkning, reklame og spidse albuer side 26. En dag der vil blive husket side 24

Din frokost side 12-18 RESPONS. Nytænkning, reklame og spidse albuer side 26. En dag der vil blive husket side 24 MARTS 09 Nr. 13 RESPONS RESPONS i Holland: Nytænkning, reklame og spidse albuer side 26 DEN 5. JANUAR: En dag der vil blive husket side 24 DEN VARME STOL: Chefkokken og de varme kartofler side 20 Jeg har

Læs mere

GODE KOLLEGER BETYDER ALT

GODE KOLLEGER BETYDER ALT 04 2014 f-f.dk FAKTORER DER SKRÆMMER EN MÅSKE KOMMENDE 9ARBEJDSGIVER FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER DITTE VIGSØ, GREAT PLACE TO WORK: Alle vinder på den gode arbejdsplads MEDLEMSTILBUD: 9 ud af 10 sparer

Læs mere

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk.

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. dansk fjernvarmes magasin nr. 6 JUNI 2012 nyheder Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. praksis Nyt værk sikrer fleksibilitet Et nyt flisværk giver Midtlangeland

Læs mere