Blad nr juli årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Blad nr. 3-3. juli 2006-33. årgang"

Transkript

1 Medlemsblad for KERTEMINDE SEJLKLUB Blad nr juli årgang

2 TANK OK Benzin eller diesel 24 timer i døgnet - og betal med kontanter, Dankort, Diners Club Kort, Eurocard eller OK Benzinkort Café Lager/varebestilling: Slagter: Delikatessen: Bager: Kontor: Åbningstider: mandag - fredag 9:00-19:00 lørdag 8:00-16:00 5% DIVIDENDE Excl. moms + VED HAVNEN KERTEMINDE

3 GENERALFORSAMLING. Referat af Ordinær Generalforsamling 21. marts 2006 i Kerteminde Sejlklub Ca. 50 fremmødte til generalforsamlingen. Formanden Peer Schrøder byder velkommen. Mads Kirketorp vælges til dirigent Mads takker for valget og erklærer Generalforsamlingen for lovligt indkaldt. Formandens beretning Peer: Klubben har været til møde med kommunen i brugerudvalget. Jeg sagde, at vi har en del problemer med økonomien, og at vi har mange landskendte aktiviteter. Jeg nævnte, at vi holder Danmarks største jollestævne, og at vi i år holder 3 DM-er. Det er meget fin reklame for Kerteminde. Jeg sagde, at vi ikke kan fortsætte det meget høje aktivitetsniveau, hvis vi ikke får noget mere hjælp fra kommunen. Jeg nævnte, at vi allerede har sagt nej til ét DM i år. Politikerne svarede, at de gerne ville have en egentlig ansøgning. De lovede os ikke noget. Vi talte også om delfinarieplanerne, og jeg sagde, at Marinaens bådplads er statsareal, som kystdirektoratet bestemmer over. Sejlklubben mener ikke, at der kan blive tale om at bruge arealet til parkeringsplads. Der tales om 750 pladser. Vi har arbejdet sammen med havnefogeden, og der vil blive udskiftet brodæk på bro 0 og bro 4 i år. Det er havnens folk, som laver arbejdet. Det spares der en del ved. Efter planen skal der udskiftes yderligere 2 broer i Der vil i år blive lagt en række store sten langs træspunsen på bro 10 s nordside. Spunsen er ikke stærk nok til at modstå høje bølger fra nordvest. Der har måske ikke været bølger fra den retning endnu, men det er selvfølgelig godt at være på forkant. Som HELT utilsigtet bivirkning vil det vise sig, at det bliver sværere at bade fra bro 10. Så der arbejdes på at få en badebro lidt henne ad Nordstranden. Der bliver lagt ekstra sten på molerne, de steder, hvor der er lunker (lavere områder) Der er planer om trådløs internetforbindelse i Marinaen, og der er sat et par antenner op. Men foreløbig på forsøgsbasis. Kommunens IT-afdeling har nok at gøre med sammenlægnin- 3

4 gen. Som det meget tydeligt vil fremgå af regnskabet, så bruges der mange penge i klubben. Men det er udgifter til ungdom og materiel, så jeg synes, at det er fremadrettet. Til slut vil jeg gerne fortælle om en oplevelse, jeg havde, mens vi byggede på gummibådshuset. Der kom en herre cyklende, han havde en stor schæfer i snor, og han kendte åbenbart nogle af hjælperne. Han havde en del ærekrænkende og latrinære bemærkninger om vores byggeri. Jeg kunne ikke finde på noget begavet at svare, og han cyklede videre. Men han sendte 5000 kr. fra firmaet til Sailextreme. Jeg er meget modtagelig for den slags kritik. Sejladsudvalget Hans Erik: Det går godt. Vi har gang i Fyn Rundt, DM Luffe 37, DM Scan Kap 99 og Novo Nordisk. Kølbådsudvalget, Jens Mohr Ernst: Der er tilfredshed over måleregelerne. Vi kører sideløbende med et Kerteminde-handicap i forhold til tidligere års resultater. Længden på benene bliver længere især for de store både. Jens har sat ny PC er op i Bureauet. Klassebåde, Erik Køster: Vi ønsker flere sejlere, der er også 4 plads til andre klassebåde. Vi laver kortere intensive baner i kommende sæson. Pigesejlads, Birgitte Refstrup: 2005 var en god sæson med et lille felt. Dejlig afslutning m/grill oa. Samt god mad v/marianne i klubhuset. Vi ønsker flere pigebåde m/skippere. Der må gerne være én rådgivende mand om bord. Sæsonstart 3. april Den 19. april er der regelaften v/egon Høeg. Vi har også i år planlagt Sail Extreme Lady Ship i Pinsen juni. Vi glæder os til kommende sæson. Ungdoms-/Jolleudvalg, Jens Thurøe: Spændende sæson med blanding af unge og ældre. Vi er ca. 80 sejlere i alt. A og B sejlerne har sejlet siden primo februar. C-sejlerne starter op fra 25. marts 06. Vi er glade for de nye lokaler. Vi er blevet DS Kraftcenter. Vi har infomøde 29. marts hvervekampagne, Munkebo Svømmehal 29. april. Vi har i alt ca. 40 træningsaftener. Sail Extreme i pinsen. Der er træningslejr for hele Danmark i uge 29 DM for 29 er aug. Vi sejer i år i Optimistjoller, Zoom8, Laser og 29 er. Vi har fået én Zoom8 sponsoreret af Nordea Kerteminde Afdeling. Den nye bankdirektør kommer til stander-

5 hejsning hvor vi bliver præsenteret for den nye jolle. Vi skal have i alt 3 Zoom8. Sejlerskolen, Steen: Det går ufatteligt godt. Vi har et luksusproblem i form af, at der er mange som ønsker at sejle. Vi mangler instruktører. Vi har i alt 30 elever: års-elever, års-elever og 9 efterskoleelever. Materialeudvalg, Tony Dall: Der har været travlhed. Laser- og Europajolle er på værft. Der er opsat reoler i containeren, så man få ting på plads. Fyn-Rundt-ting og Havnefestting kommer i containeren. Der er lavet port til gummibådshus og opsat lamper i klubhuset efter malerarbejdet. Der er lavet nye skabe i gangen v/bureauet og der er sat skilte på dørene m/rygepolitik. Planer for kommende sæson: 1 motor udskiftes. Følgebåde er meget booket op. Bookingliste vil blive lagt ud på nye hjemmeside. Bladudvalg, Frede Scherning: Klubbladet: Vi forsøger at få det til at balancere, det giver nok ikke overskud. Festudvalg, Anette Olsen: God deltagelse v/arrangementer. Der er standerhejsning den 1. april 2006, man kan bestille mad hos Marianne. Planlægningsudvalg, Niels Juul: Hjemmesiden er klar til 1. april. Man SKAL selv lægge sine ting på hjemmesiden dette er humlen -. Man kan allerede nu skrive til hjemmesiden. Evt. opstartsproblemer: kontakt Niels Juul. Vi laver en version 2 m/korrektioner. Tursejladsudvalg, Dorthe Hindsgavl: Vi laver 4 ture i år. Ene tur er en kapsejlads til Lundeborg. Andre ture går til Lohals, Samsø, Reersø. Der bliver udlagt bøjer som sidste år. Havnefestudvalg, Erik Beck: Kører planmæssigt. Regnskab 2005, Gorm Larsen: Vi har underskud for 1. gang i mange år. Der har været store aktiviteter. Underskuddet er på kr ,00. Der har været tunge ting i bl.a. ungdomsafdelingen, Sejlerskolen samt Fællesomkostninger. Der er bl.a. købt en gummibåd m/motor, afrenser, ombygning af Jollehuset, Container, Projektor. Der har været en fantastisk aktivitet i Ungdomsafdelingen det er en god ide at satse pengene der. Der er givet ét år mere af repræsentantskabet. Klubhuset har næsten givet overskud 5

6 nåede ikke overskud p.g.a. reparation af gulv v/toiletterne. Der er store afskrivninger på bådene, men det er flot vi afskriver så hurtigt og det er OK at gøre det, så der hurtigt bliver plads til noget nyt. Vores egenkapital er på ca. kr ,00. Regnskab godkendt ved håndsoprækning af flertallet. Indkomne forslag: Ingen Budget 2006, Gorm Larsen: Der er ikke kommet budget fra alle udvalg men dog fra de bærende udvalg. Vi er blevet konfronteret med tallene. Vi satser på Ungdomsafdelingen. Vi er ikke en sparekasse vi har gode både og en økonomi, som løber rundt. Rettelse: Fællesomk./materiel kr ,00 skal være 0,00. Kr ,00 står under note 3: Ledsagebåde og materiel kr ,00. Budgettet blev kraftigt diskuteret. Konklusion: FU skal bestræbe sig på at overholde budget Det er vedtaget med flertal, at vi fra 2007 må have en kontingentforhøjelse på kr. 100,00 pr. medlem hvilket vil give ca. kr ,00 pr. år. 6 4 stemmer var imod. Valg af revisorer: Revisorer genvalgt: Lis Cortzen og Karsten Koch. Ulla Andresen blev valgt til revisorsuppleant. Evt.: Videre diskussion af budgetoverskridelse. Peer afslutter generalforsamling og takker for god ro og orden. Referent: Helle Mark Dall SKAL DU SEJLE MED KS-STANDER I ÅR? Du har igen i år mulighed for at få en GRATIS klubstander Meld din gast, kone, mand, barn, far, mor, kæreste, nabo eller en helt anden ind i Kerteminde Sejlklub og få en gratis KS-klubstander til din båd. Henvendelse til Tony Dall tlf

7 BUDGETTER. Når vi lægger et budget i en sejlklub, så skal det forstås som en spådom. Vi prøver at forudse, hvor store udgifter og indtægter vi får i den næste periode. Sådan en sejlklub har ikke samme økonomiske betingelser som en virksomhed; det vigtigste er ikke at få overskud til ejerne. Sejlklubbens økonomi kan heller ikke sammenlignes med en families økonomi, hvor det gælder om at spare op til sine gamle dage. De forskellige udvalg har ikke alle deres udgifter på rede hånd inden perioden starter, men kommer ofte senere med overraskelser. Så er der selvfølgelig flere muligheder. Én er at standse for pengene. Men før man gør det skal man huske, at udvalgsformændene gør et stort frivilligt, og i perioder utaknemmeligt arbejde; så en spand koldt vand kan køle noget på energien. Og de flittigste finder måske andre fritidsinteresser. Jeg tror, at vi kommer længst, hvis udvalgene får udstrakt selvstyre, især når de får nye ideer. Jeg mener, at vi gerne må højne kvaliteten i klubarbejdet, og det koster noget. Klubbens tilbud må gerne blive bedre, og flere må gerne hjælpe til. Mange er klubmedlemmer for at GØRE noget, ikke kun for at få noget, men så vil de tit gerne bestemme noget. Selvfølgelig vil vi også gerne have nye og flere medlemmer. Det mener jeg vi godt kan få, men kvaliteten i klubarbejdet skal være i orden. Hvis man ser sig om i udvalgene, så kører det faktisk rigtig, rigtig godt rundt omkring. Der er så mange, som er meget flittige. Det er vejen frem. Og husk så på tiderne sejlsporten har det ikke så let, der er læssevis af tilbud til børn, unge og voksne. Det skal vi konkurrere med. Og så til slut: Nej, budgetterne må altså ikke skride så meget fremover, som de gjorde i Peer. TURBØJER. Som vi plejer vil vi lægge ankerbøjer ud i bugten. Når vejret bliver tilpas er bøjerne klar og så vil de blive lagt ud på ca. samme positioner som i Efter placering vil de nøjagtige positioner blive oplyst her i klubbladet på hjemmesiden. Turudvalget. 7

8 DUBAI JUNIOR REGATTA Den 19 januar fløj vi til Dubai i De Forenede Emirater. Stig Bløcher fra WinnerOptimist var holdleder for 10 optimister samt tre juniorer, der skulle sejle laser 4,7. I alt deltog 98 optimister og 39 lasersejlere fra 18 lande. Perfekte forhold og et fantastisk arrangement med international jury og baneledere gjorde det til en positiv oplevelse at sejle laser for første gang. Før stævnet trænede vi i tre dage og prøvede formen af i tune-up sejladsen, hvor jeg blev nummer to. Der blev sejlet 12 sejladser, hvorfra de 10 bedste sejlere gik videre til en sidste og trettende sejlads. Den foregik tæt på land, som i matchrace og var derfor meget tilskuervenlig. Efter de første elleve sejladser lå jeg nummer tre, men i tolvte sejlads smuttede en svensker foran mig. Jeg lå derfor nu nummer fire inden sidste sejlads. Jeg slog svenskeren og endte som nummer tre samlet. En placering efter verdensmesteren fra Sydafrika. arabiske sheiker. Det viste sig senere, at Kong Konstantin skulle dele pokaler ud. Turen var ment som opvarmning til den kommende sæson, men der blev også tid til andet end sejlads bl.a en tur til Det Indiske Ocean og en tur i ørkenen, hvor vi kørte bilrace og oplevede en beduin lejr. Jes Bonde fra Haderslev blev nummer 1 i optimistklassen. Kristian Kirketerp fra Egå nummer 1 i juniorklassen. Jeg blev nummer 3 i Laser 4,7 og dermed sluttede Danmark samlet som næstbedste nation. Så det var i alt et godt stævne for de danske sejlere. Vi nåede heldigvis lige at komme hjem, før det blev kritisk at være dansker i Mellemøsten. Med Sejlerhilsen fra Christian Stemann Andersen Præmieoverrakelsen var en kæmpe oplevelse og der var dækket op til fin middag med deltagelse af Kong Konstantin, hans sønner og diverse 8

9 PALAMOS & BARCELONA. Nogle af optimist teamets A-sejlere har været på træningslejr i udlandet i løbet af vinteren. I det følgen-de kan i læse lidt om sejlernes oplevelser fra Gran Canaria uge 3 og 4, Palamos nord for Barcelona uge 7. Gran Canaria 2006 Af Magnus Jung Johansen 12 år - A-sejler Hele turen startede med at vi mødtes i lufthavnen i Kastrup. Efter at vi havde fået tjekket vores bagage ind gik vi ned til flyet og satte kursen mod Las Palmas, Gran Canaria. Efter en ca. 5 timers flyvetur landede vi på Grand Canaria i højt solskin og 25c. Vi skyndte os at få bagagen og så tog vi en bus til Las Palmas. Da vi var kommet frem til det hotel, hvor vi skulle tilbringe de næste 2 uger fik vi vores værelser og begyndte at pakke ud. De fleste af os rejste uden vores forældre,og det var rigtig hyggeligt at være sammen med jævnaldrende optimist-sejlere fra andre klubber. Da vi havde pakket ud tog vi vores sejlertøj og gik ned på havnen, hvor vi fik en rundvisning i den rigtig seje sejlklub. Det var den kongelige spanske klub så der var ikke sparet på noget. De havde det hele, karateklub, motionscenter, biograf, squashbaner, hall of fame, basketball, sauna, pool, en stor restaurant, og meget mere. Efter en god rundvisning gik vi ned til nogle helt nye Winner optimist joller der var kommet ned i en container ugen før. Da vores sejl var sat på tog vi på vandet og fik et par timers træning. Vi havde nogle af de bedste danske trænere med, Kim Skovgaard og Jonas Kældsø, så det fik vi meget ud af. Da vi kom ind fra vandet riggede vi af og tog op på hotellet og fik en god portion aftensmad. De næste dage var næsten ens. Vi startede med at tage løbetøj på og så tog vi ud for at løbe. Da vi var færdige med løbeturen ventede der et overdådigt morgenmadsbord. Så tog vi vores sejlertøj og gik ned på havnen for at sejle. Vandet var så varmt så vi kunne sejle med shorts og kort våddragt. Da vi så kom ind sidst på dagen fik vi noget tid hvor vi kunne shoppe eller bade i poolen. På grund af dårligt vejr blev vores første fridag rykket en dag frem. Den var rigtig sjov. Vi var nede syd på øen hvor der var en miniørken. Vores næste fridag blev dog en smule mislykket. Det regnede meget, men til sidst blev det dog solskin. 9

10 Efter 14 super sjove dage tog vi flyet hjem og i lufthavnen sagde vi farvel til de nye venner. På de to uger fik vi mere end 40 timers kapsejladstræning på vandet og meget god teoretisk undervisning på land. Det var alt i alt en rigtig god tur, som både gav nogle gode sejler-kammerater og masser af god træning til årets kapsejladser. Magnus. Barcelona af Balder Tobiasen 12 år A-sejler Det er første gang, jeg har været væk alene fra mine forældre. Jeg synes, det var en stor oplevelse. Jeg lærte rigtigt mange nye at kende. Det var dejligt med det varme vejr. Det var bare lidt hårdt, for hver morgen skulle vi ud at løbe en fem kilometer. En af dagene svømmede vi i stedet. Vi sejlede hver dag undtagen på frida- 10 gene. Det var hårdt men sjovt. Vi kom sent hjem på hotellet, men efter det havde vi fri. De fleste fik tiden til at gå med at købe souveniers. Om søndagen tog vi en kapsejlads med spaniolerne. Det gik rigtigt godt for os. Den første fridag tog vi ud i en ørken, hvor vi fulgte den til et turiststed. Det var rigtigt sjovt. Der var en sandkunster, klovne, spillemaskiner og en masse spisestede. Den anden fridag var det meningen, at vi skulle ud at køre på go-cart, men hen af dagen begyndte det at regne rigtigt meget. Så alt vandet fra bjerget fossede ned på vejene. På vejene var der 10 cm højt vand. Så det droppede vi og tog en bus hjem. Det meste af dagen gik med at køre i bus. Da vi var kommet hjem tog vi til et kæmpe magasin. Så blev det tid til at pakke alle souvenierne og tøj sammen. Vi stod tidligt op og så gik det ellers hjemad i fly. Balder.

11 11

12 BIG L KLØVER ØSTERSØENS BØLGER Rejsebrev 7 fra Big L s tur Østersøen rundt på 5 måneder Rejsebrev nr.6 sluttede i Oscarshamn, og jeg vil lige kort fortælle, hvad vi har bedrevet siden da. Turen gik over Kalmar til den lille by Kristianobel, som er en gammel dansk grænsebesiddelse. Byen er "snuttet" med velholdte træhuse, en typisk dansk kirke med dannebrog vejende side om side med det svenske flag og en fæstningsmur, der minder om danskens storhedstid. Hej alle I derhjemme, så er der nyt fra søens folk! Kerteminde d. 20. september 2005 Hej alle sammen, ja som det fremgår af ovenstående ligger BIG L nu på sin plads igen. Det var en underlig fornemmelse at sejle ind i Kerteminde havn og sætte punktum for 4 1/2 md. s eventyr. 12 Vi beslutter at sejle gennem Blekingeskærgården, da vi gerne ville gense Hanö. Som så ofte starter turen i det smukkeste solskin, og vi har fin udsigt til en række store vindmøller, der ikke eksisterer på vores søkort, og pludselig forsvinder de også fra horisonten. De næste 10 sm. sejlede vi i en tågebanke, som vi ikke havde oplevet siden, vi sejlede ind til Finland, og så er det "sjovest", når man har opdaterede søkort, og at lystfartøjer bruger deres tågehorn! Vi var kun 2 både der gjorde brug af tågehorn, og begge førte dansk flag. Heldigvis forsvandt tågen inden vi skulle sejle ind i skærgården, og vi fik en meget smuk tur ind til Karlskrona. Her kan vi varmt anbefale, at man tager ud og ser "Marine Museet" ude på den gamle flådebase Kungsholmen. Vi tilbragte 5 spændende timer på stedet, indtil vi måtte kapitulere på grund af ømme fødder.

13 Hanöbugten er nok til en hel ferie Fra Karlskrona valgte vi turen forbi Kungsholmen og selve byen, det ser også flot ud fra søsiden. Turen gik videre under Hasslöbroen (som er fjernbetjent) og videre udenskærs til et stykke før Karlshamn, hvor man kan tage et flot farled indenskærs. Hvis man ville prioritere dette område, kunne man tilbringe en spændende ferie her, for der er masser af småhavne på øerne, gode ankerpladser og meget smuk natur. Turen til Hanö foregik for motor på spejlblankt vand, og 1sm. før vi når havnen, møder vi "Ironside" med Anna og Petter, det søde svenske par, som vi lærte at kende på Gotland, og var sammen med i Letland Efter at have sejlet modsat vej rundt i Østersøen i 2md. krydsede vores spor hinanden igen, og efter en hyggelig sludder over søgelænderet, fik vi vores udlånte bog tilbage og vinkede farvel. De næste 2 dage tilbragte vi på Hanö, som vi har tabt vores hjerte til. Denne gang lykkedes det os at trave og klatre hele øen rundt i en afvekslende og meget spændende natur. Da vi gik mod vindretningen, så vi mange rådyr. Havnen er et populært sted for de lokale, så der kan godt være ret overfyldt sidst på dagen. Endelig kom jeg til Christiansø Vi har læst, at Hanöbugten skulle have et grimt ry med hensyn til søbriser og barskt vand, men vi må sige, at de gange vi har krydset den, har det været magssejlads. Jeg har altid ønsket at besøge Christiansø, men sidst vi var på Bornholm, var vejret ikke til det. Da vi nu sad i Simrishamn, var det fristende at tage en afstikker ud i Østersøen igen. Vejrudsigten var ikke helt håbløs, så vi valgte at "vove det ene øje" og gå den vej over. Det har vi ikke fortrudt!!!!! Som eneste danske båd, lagde vi os ved en ankerbøje på Fredriksø i det flotteste Augustvejr. Om aftenen sad vi ude og spiste vi gourme-flæskesteg på restauranten til den flotteste udsigt og den smukkeste solnedgang, vi længe havde set. Uha! - hvor har vi det dog godt - vi to. Mens vi sad og spiste, kom en kæmpe skrubtudse adstadigt hoppende hen over terrassen ind under min stol, vi tror det er én de har hyret i sommerhalvåret!! Næste dag var vi ude på rundtur langs fæstningsmuren, og så de specielle huse, haver og naturen, som gør et besøg på Christians-/Frederiksø til noget helt specielt. 13

14 Flænget genua Via Tein på Bornholm sejlede vi tilbage til Sverige, hvor vi gik ind til Ystad. Fra Ystad gik turen næste morgen til Gislöv läge. På turen derhen skulle vi lige sejle fra en Bavaria 31 med fire mænd ombord, dette foregik på hårdt kryds og i en af de skarpe vendinger fik genuaen fat i salingshornet, det kostede en flænge på 6m. i sejlet øv. Til de fire mænds store forundring, sejlede vi derefter med flagrende fane forbi dem. Det var vores sidste hele forsejl, så jeg måtte i gang med nål og tråd. Adskillige timer og bøjede synåle senere, kunne vi heldigvis sætte en repareret genua, og den har holdt til dags dato. Per måtte selvfølgelig også en tur i masten og forstærke tapen på salingshornene. Næste dag ankom den hollandske båd Cas Cou med Maja og Fred, som vi havde ligget uden på i Polen, og mødt forskellige steder siden. De var blevet forsinket p.g.a. et alvorligt uheld i den svenske skærgård, så nu fik vi lejlighed til at få en hyggelig snak, udveksle erfaringer og få sagt ordentlig farvel til hinanden. Da vi var ved at gøre klar til afgang mod Falsterbokanalen og Dragør, kom et ungt par over til os. De var lidt betænkelige ved den hårde vind, så vi tilbød at følges med dem og holde 14 kontakt over VHFén. Som sagt så gjort, vi snakkede med dem et par gange undervejs, til vi var igennem kanalen og fik lidt slæk på skøderne. De var meget glade for, at vi havde støttet dem, og syntes de havde fået alle tiders sejlads --- så er det vel nok dejligt at være sejler! Jamen så var vi jo pludselig i Danevang igen; og hjemme føltes lige rundt om hjørnet! Vi tilbragte nogle dage i Svanemølle-havn, det første sted, hvor vi har været udsat for overhovedet ikke at kunne finde en ledig plads efter 1 times rundtur i havnen. Efter et par ture til storstaden og familiebesøg, gik turen syd om sjælland. Familien blev besøgt på sydfyn, og så havde vi planlagt det sådan, at vi kunne deltage i Kerteminde sejlklubs turtræf i Lundeborg. Signalflagene kom over top, så vi kunne markere, at vi var kommet hjem, og give de andre en festlig velkomst. Det var dejligt at se så mange kendte ansigter, og vi havde en hyggelig eftermiddag og aften. Ikke helt parate til at vende hjem, sejlede vi rundt om Fyn. Turen sluttede med en pragtfuld sejlads fra Assens til Kerteminde med passende vind sol solnedgang over Æbelø

15 månelys nat og en plads, der stod tom lige til at glide ind på. Et stort velkomstkram og en kold øl hos Marianne så er vi hjemme igen. Vi er fyldt op med dejlige oplevelser, som vi lige skal have sorteret oppe i hovedet.. drømmen holdt.. båden holdt... vi holdt... og vi elsker hinanden. Med sejlerhilsen Per og Vivi Er det sikkert at sejle i Polen og de baltiske lande? Turde I godt forlade båden? Havde I ikke vrøvl med myndighederne? Der er bare et lille udvalg af spørgsmålene, som vi er blevet mødt med undervejs og efter at vi er kommet hjem. Ingen har spurgt om, hvordan det var i Tyskland eller Finland, og hvorfor egentlig ikke? De formaliteter, der forlanges/forventes, at vi overholder er da stort set ens i alle de lande, vi har været sejlende til undervejs. Inden vi sejlede hjemmefra, unde søgte vi nøje, hvordan procedurerne er i de forskellige lande, bl.a. i engelske og tyske Pilots. Vi havde gjort os nogle tanker om ikke at udstråle, at vi bare kom og kunne købe hvad som helst, vise respekt for landets/befolkningens måde at gøre tingene på og se på tingene fra et positivt synspunkt (vi kom jo for fornøjelsens skyld) Mens vi har opholdt os i Polen og de baltiske lande, har vi slet ikke skænket det en tanke, at vi ikke trygt skulle kunne forlade vores båd i de forsk. havne, også for en hel dag af gangen. På intet tidspunkt har vi følt os utrygge, eller været bange for vores sikkerhed. Overalt har vi mødt stor gæstfrihed, og trods den store sprogbarriere (især i Polen), har folk været hjælpsomme og det har bestemt været dejligt at have det danske flag til at veje fra flagspillet. Med en god planlægning og lidt omtanke, kan det være en anderledes spændende udfordrende billig naturmæssig forrygende fornøjelse at sejle i Polen Letland og Estland. Vi mødte kun 1 dansker undervejs i Tallin, men tyskerne og hollænderne, som vi fulgtes med vendte tilbage år efter år med samme begejstring. Skulle nogen få lyst til at sejle til de lande, vi har gæstet på vores tur, er I velkomne til at trække på nogle af de 15

16 erfaringer, vi har gjort os i de 4 1/2 md., vi har været undervejs. Det er stadig herligt at sejle hilsen Per og Vivi HUSK juni Sail Extreme. 5. juni Lady Ship juni Classic Fyn Rundt juni Sommer Camp joller august Havnefest august DM. 29erne aug. DM. Luffe aug. DM. Scan-kap Novo Nordisk Sail Cup. 9. september Romsø Rundt. 7. oktober Afriggersejlads. TURUDVALGET. Vi er blevet opfordret til at lave en telefonliste så vi kan huske hinanden på de forskellige ture. Kan også bruges hvis der pludselig er ændringer i destinationen på grund af vejret. Så er du interesseret i at få en SMSreminder om tur samt destination, bedes du sende et mobiltelefon nr. og navn til eller ring til Dorthe /

17 NOVO NORDISK SAIL CUP Kalundborg sejlklub og Kerteminde Sejlklub afholder en fælles kapsejlads fra Kalundborg den 26. august 2006, med sidste båd i mål lørdag eftermiddag. Sejladsen er tænkt som en sejlads, der ikke kun er baseret på kapsejlads, men også scoialt samvær. Derfor bliver der fælles spisning med musik efter sejladsen. Alle er velkomne, også turbåde der ikke sejler kapsejlads, så mød op i Kalundborg denne weekend. (gratis havneplads for alle, der deltager i arrangementet). Så reserver allerede nu weekenden den 26/27 august. Program i næste klubblad og på hjemmesiden senere. 17

18 ATTER JYDER... Fra Mathias og Jesper har vi modtaget lidt stof om deres satsning i sejlsportens formel I. Et stort skridt for team85.com blev taget i weekenden 1-2 april, hvor vi begge rykkede teltpløkkerne op og flyttede. De er nu banket i jorden i Århus, hvor vi de kommende år vil have base. Så nu er jeg atter jyde, og Mathias forbliver en. Beslutningen om at flytte til Århus, tog vi i forbindelse med vores OL satsning. Vi vil så kombinere vores sejlsports karriere med en sideløbende uddannelse. Jeg begynder på uddannelsen som maskiningeniør og Mathias begynder at læse informationsvidenskab, vi starter begge på studiet sidst i august. Siden efteråret har Mathias være i beredskabsstyrelsen og er bl.a. blevet uddannet brandmand, taget stort kørerkort og lært en masse førstehjælp. Jeg har i mellemtiden arbejdet hos Poul Andersens Maskinfabrik i Kerteminde, hvor jeg desværre måtte sige farvel til en god arbejdsplads dagen før vi flyttede til Århus. Nu er vi ved at indrette os i vores nye lejlighed i Århus V og dagene 18 flyver nærmest af sted. I øjeblikket ser en typisk dag sådan ud: Vi starter dagen med en løbetur hvis vejret er godt, ellers tager vi ud i Atletion og styrketræner. Fordi vi er på Danske Sejlunions udviklingshold kan vi gratis træne derude. Derefter tager vi hjem og spiser lidt frokost og kører så ud til Kaløvig havn og sejler et par timer. Finn Beton er fastansat i Kaløvig, og igen fordi vi er på udviklingsholdet under DS, er han også vores træner. Han har en kæmpe viden om alt der kan sejle, og ved selvfølgelig en masse omkring 49er sejlads. Da vi var på vandet den anden dag og havde haft fokus på vores vendinger en times tid kom han ud i gummibåden og gav os noget kostbare tips. Det er en kæmpe støtte at have en siddende i en gummibåd ved siden af, som kan fortælle hvilke fejl man laver og hvordan man kan gøre det bedre. Generel status over vores projekt. Vi har gennem hele vinteren arbejdet med at finde både penge og materiel. Vores største problem var, at vi skulle have en trailer til at transportere jollen rundt på. Som I kan se på billederne er det ikke en almindelig helt almindelig trailer,

19 som man lige går ned og køber. Selve rammen under kassen er en almindelig bådtrailer, men kassen ovenover er specielt lavet. Trailer er sponsoreret af Østjydsk Bank. Kassen er sponsoreret af El-bo produktion. Vi har allerede taget traileren i brug og bruger den hver gang vi er på vandet. Alt vores grej plus lidt mere kan ligge i denne kasse. Når vi skal kører sydpå for at sejle stævner, lægger vi bare 49eren op ovenpå kassen, og så er vi kørt. Udover denne uundværlige trailer har vi også fået sponseret rigtige sejlerure fra Optimum Time. Desuden har Robatech Danmark valgt at indgå i et samarbejde med os, og det vil i fremtiden kunne ses på vores fok. Til sidst vil jeg også gerne takke Kerteminde Yachtværft, som har hjulpet med reparation af lidt grej. Uden disse samarbejdspartnere ville team85.com ikke eksistere. Vi ser meget frem til den kommende sæson og håber på store fremskridt både på land, men ikke mindst på vandet. Der sker konstant nye ting i vores projekt; så kig ind på og se billeder, film eller tilmeld dig nyheds mailen. Sejlerhilsner fra Team85.com Mathias Aggerbo og Jesper Høeg 19

20 SAIL EXTREME Invitation som hjælper til Sail Extreme i Pinsen juni Sail Extreme er et stort arrangement, og det kræver mange ressourcer. Stævnets sportslige succes er i høj grad afhængig af mange frivillige hjælpere. Der sejles på 5 baneområder. Det kræver et mandskab på vandet på ca. 75 personer kølbåde og ca. 20 mærkebåde. Til alle hjælpere er der en hjælperpakke med bl.a. ID-kort, mad- og drikkebilletter. Der er fuld forplejning til alle hjælpere de dage, hvor man er aktiv: Morgenmad i teltet i forbindelse med hjælpermøde, smør selv boller og 2 vand/øl til dagens strabadser på vandet samt grill-middag inkl. 1 øl/vand i teltet om aftenen. Kære Sejler, gast, forældre eller ven. Få et par gode og hyggelige dage i pinsen, hvor du kan være med til at løfte landets største og bedste sejlerstævne. Vi søger specielt: Hurtige joller/både der kan fungere som mærkebåde. Mandskab til mål- og mærkebåde Meld dig til Kent Tobiasen Stenosgade 8, 5230 Odense M Mobil , Telefon se også 20

21 VI VENTER OG VENTER... Vi venter og venter. Men den kommer ikke den lune dag, der gør at vi alle sammen står skulder ved skulder på havnen og polerer vores både. Vi sidder hjemme i lænestolen og kigger ud på regnen. Nå, nu ved vi jo, at det snart er Påske og så kommer det gode vejr; sådan er det altid. Jeg har bestemt, at nu skal det være, der skal vaskes og poleres blåfrosne fingre eller ej mødte kort Per Roungkvist på havnen: Nå, jeg skal vel lige komme med alle flosklerne? hvornår skal du i vandet? ja, jeg ligger jo allerede derude med mast og det hele! Så nu skal det være! Selv om Per har stået inden døre og hygget sig med arbejdet kan han, kan jeg vel også, og der er jo mange der ikke er kommet ud endnu, så med lidt held bliver jeg ikke den sidste. Vi har fået stormsikret bro 10 og delfinariet har tilsyneladende lidt skibbrud det giver lidt af et problem, for hvad bliver så det næste emne når vejret er blevet gennemdiskuteret. Højskolen er et nærliggende emne for byen, men det kan næppe få sejlere til at råbe op; det ligger jo helt oppe på toppen af bakken og der er ingen der gider bruge vores pladser at stille bilen på, når der så bliver 2 kilometer at vandre næ, vi må finde på noget andet. Hvad skal der ske på havnen når vi ikke skal have et stort hul til delfiner? Hvem skal bygge hvad, når den store silo er fjernet? Boliger, slikbutikker eller værtshus, det hele findes i byen allerede og nu er der lige åbnet et bryggeri i nabolaget de gør det ikke nemmere for os at finde på noget at snakke om. Måske kunne en gangbro over havnen skabe lidt uro og spænding, men det kræver vel at der er lidt mere at komme over på sydsiden til; eller er det mig der er kommet der for lidt? Nye broer i marinaen herligt at se og færdes på. Det er pænt arbejde der er lavet - og skynd Jer så lige at få den sidste smule lavet færdig inden det gode vejr kommer for alvor og broerne skal bruges. Kapsejladsfolket fryser over de gule bøjer. Men nu ser det ud til at de er ved at være klar til søsætning de har fået en gang bundmaling og flagene er fornyet god sæson! Tursejlerne lader nok vente lidt på sig. Man kan vel med nogen ret forvente at der ikke lige frem vil være kø for at få en ankerplads ved en bøje for at få sig en dukkert. Når den tid kommer skal vi nok få de bøjer lagt ud; skulle vandet nå op på badetemperatur er det jo rart at båden 21

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2011 Budget 2012

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2011 Budget 2012 Stævner, RS X o.s.v. KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2011 og Budget 2012 1 Foreningsoplysninger Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde CVR-nr. 50 78 28 16 Telefon 6532 2590 Internet www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Referat Jolleudvalgsmøde 6. juli 2011

Referat Jolleudvalgsmøde 6. juli 2011 Mødedato: Onsdag d. 6. juli 2011. Til stede: Fraværende: Jesper Tang, Peter Olesen, Jens Thurøe, Henrik Møhl, Martin Værbak, Henrik Boye, Gitte Kold, Fini Rasmussen. Jens Brock Johansen Næste møde: 18.

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009

Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009 Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009 Min tur til Sydafrika startede allerede fredag d. 3/4. Jeg holdt fri fra skole fredag for at køre til København. Der boede vi på Hotel Admiral til lørdag.

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008 LINKS OMKRING CALELLA M.M. www.calella-oktoberfest.com Om oktoberfesten i Calella www.inside.danehofgarden.dk Her kan man se nyt om turen mens vi er af sted. www.portaventura.co.uk/theme-park Her skal

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Kære Make-A-Wish. Rejsen

Kære Make-A-Wish. Rejsen Kære Make-A-Wish Tak fordi I gav mig mit livs rejse. Nu vil jeg fortælle om mit eventyr. Tirsdag d. 14. august ringede det på min dør og der stod Lone og Morten. Jeg blev rigtig glad og vidste næsten ikke

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

Turen til. Alanya, Tyrkiet

Turen til. Alanya, Tyrkiet Turen til Alanya, Tyrkiet 25. april 2010-2. maj 2010 Punkt... Side Søndag den 25. april 2010...3 Mandag den 26. april 2010...4 Tirsdag den 27. april 2010...5 Onsdag den 28. april 2010...6 Torsdag den 29.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD og KDY s Ungdomscenter i Rungsted inviterer til træningslejr den 29.- 30. marts samt den 5.- 6. april. Lejrene er åbne for alle A- og B- sejlere. Alle A- sejlere skal

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Optimist Sailing Team Denmark Årsberetning 2009 og budget 2010 Udarbejdet af bestyrelsen for Optimist Sailing Team Denmark, Dec 2009

Optimist Sailing Team Denmark Årsberetning 2009 og budget 2010 Udarbejdet af bestyrelsen for Optimist Sailing Team Denmark, Dec 2009 Optimist Sailing Team Denmark Årsberetning 2009 og budget 2010 Udarbejdet af bestyrelsen for Optimist Sailing Team Denmark, Dec 2009 Side 1 Optimist status 2009 Endnu en sejlersæson er overstået og vi

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Evaluering af introugen 2014

Evaluering af introugen 2014 Evaluering af introugen 2014 Evaluering Mad på introturen Aktiviteter på introturen Jyttetid Modtagelse 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Præsentation af

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Annas og min rejse begyndte på Odense Banegård d. 17. november kl. 8. Selv om det var tidligt, var humøret højt, da vi satte kursen mod Kastrup

Læs mere

Træningslejr Lignano 2010 Italien

Træningslejr Lignano 2010 Italien Træningslejr Lignano 2010 Italien Fællesfoto foran springvandet i Lignano, hvor vi boede. Udrejse: Afgang fra SSB lørdag d. 13/2 kl. 08.50 med luksus-bus (som nogle uger inden var blevet brugt under Klima

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst.

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Under optimale vejrforhold gik vi efter Fjällbacka skærgården, Väderöarna uden for, og Kosterøerne i nord ud for Strømstad. Start og slut: Heestrand,

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år.

En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år. En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år. Sejlklubben Fælleskabet Attraktive Aktiverende Uddannelse Trænere og som aktivitets og den frivillige sejladstilbud sejladser og træning instruktører

Læs mere

Studietur til Bruxelles 2010 2c

Studietur til Bruxelles 2010 2c Studietur til Bruxelles 2010 2c Mandag den 8. marts Kl. 05.51 stod hele 2.c på Banegården i Ringkøbing, spændte på hvad denne uge ville bringe. I toget mod Esbjerg fejrede vi Rune som blev 19 år denne

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Velkommen til generalforsamling 2013. Vi har igen i år haft den bedste sæson i mange år. Vi har haft et højt aktivitetsniveau. Mange har bestået

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat Mødereferat FSK. 11.02.2015 19.00-22.00 Fælleshuset Havnen Møde indkaldt af: Melsen Mødetype: Generalforsamling Ansvarlig for udstyr: Referent: Bent Damsgaard Ordstyrer: Deltagere: Jan Lauridsen Melsen,

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i OCD afholdt i Horsens den 24.5.2014

Referat fra Generalforsamlingen i OCD afholdt i Horsens den 24.5.2014 Referat fra Generalforsamlingen i OCD afholdt i Horsens den 24.5.2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Claus Ladefoged blev valgt som dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Dirigenten startede

Læs mere

Nyhedsbrev. CISV Nordsjælland. Oktober 2012. Det kan du se:

Nyhedsbrev. CISV Nordsjælland. Oktober 2012. Det kan du se: Oktober 2012 CISV Nordsjælland Det kan du se: Info aften Her kan du se datoerne for vores kommende infomøder. Siden Sidst Nyt medlemssystem Vi har fået nyt medlemssystem, og her kan du læse hvad det for

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem Nyhedsbrev nr. 7 Den 24. juli 2012 Kære medlem Sea Challenge Fyn 2012 der er brug for din indsats Der er stort brug for din indsats, når vi skal afvikle vores del af Sea Challenge Fyn 2012 fra torsdag

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 Vi har haft en god sommer og vi har haft et godt besøg af gæstesejlere! Billedet er fra en tirsdags sejlads, hvor gæsten

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD CUP LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Vilkår og budget for Optimistlandsholdet

Vilkår og budget for Optimistlandsholdet Vilkår og budget for Optimistlandsholdet Den dag, hvor udtagelserne til de internationale stævne slutter færdiggøres ranglisten, som viser hvem, der får muligheden for at komme til et af de internationale

Læs mere