Blad nr juli årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Blad nr. 3-3. juli 2006-33. årgang"

Transkript

1 Medlemsblad for KERTEMINDE SEJLKLUB Blad nr juli årgang

2 TANK OK Benzin eller diesel 24 timer i døgnet - og betal med kontanter, Dankort, Diners Club Kort, Eurocard eller OK Benzinkort Café Lager/varebestilling: Slagter: Delikatessen: Bager: Kontor: Åbningstider: mandag - fredag 9:00-19:00 lørdag 8:00-16:00 5% DIVIDENDE Excl. moms + VED HAVNEN KERTEMINDE

3 GENERALFORSAMLING. Referat af Ordinær Generalforsamling 21. marts 2006 i Kerteminde Sejlklub Ca. 50 fremmødte til generalforsamlingen. Formanden Peer Schrøder byder velkommen. Mads Kirketorp vælges til dirigent Mads takker for valget og erklærer Generalforsamlingen for lovligt indkaldt. Formandens beretning Peer: Klubben har været til møde med kommunen i brugerudvalget. Jeg sagde, at vi har en del problemer med økonomien, og at vi har mange landskendte aktiviteter. Jeg nævnte, at vi holder Danmarks største jollestævne, og at vi i år holder 3 DM-er. Det er meget fin reklame for Kerteminde. Jeg sagde, at vi ikke kan fortsætte det meget høje aktivitetsniveau, hvis vi ikke får noget mere hjælp fra kommunen. Jeg nævnte, at vi allerede har sagt nej til ét DM i år. Politikerne svarede, at de gerne ville have en egentlig ansøgning. De lovede os ikke noget. Vi talte også om delfinarieplanerne, og jeg sagde, at Marinaens bådplads er statsareal, som kystdirektoratet bestemmer over. Sejlklubben mener ikke, at der kan blive tale om at bruge arealet til parkeringsplads. Der tales om 750 pladser. Vi har arbejdet sammen med havnefogeden, og der vil blive udskiftet brodæk på bro 0 og bro 4 i år. Det er havnens folk, som laver arbejdet. Det spares der en del ved. Efter planen skal der udskiftes yderligere 2 broer i Der vil i år blive lagt en række store sten langs træspunsen på bro 10 s nordside. Spunsen er ikke stærk nok til at modstå høje bølger fra nordvest. Der har måske ikke været bølger fra den retning endnu, men det er selvfølgelig godt at være på forkant. Som HELT utilsigtet bivirkning vil det vise sig, at det bliver sværere at bade fra bro 10. Så der arbejdes på at få en badebro lidt henne ad Nordstranden. Der bliver lagt ekstra sten på molerne, de steder, hvor der er lunker (lavere områder) Der er planer om trådløs internetforbindelse i Marinaen, og der er sat et par antenner op. Men foreløbig på forsøgsbasis. Kommunens IT-afdeling har nok at gøre med sammenlægnin- 3

4 gen. Som det meget tydeligt vil fremgå af regnskabet, så bruges der mange penge i klubben. Men det er udgifter til ungdom og materiel, så jeg synes, at det er fremadrettet. Til slut vil jeg gerne fortælle om en oplevelse, jeg havde, mens vi byggede på gummibådshuset. Der kom en herre cyklende, han havde en stor schæfer i snor, og han kendte åbenbart nogle af hjælperne. Han havde en del ærekrænkende og latrinære bemærkninger om vores byggeri. Jeg kunne ikke finde på noget begavet at svare, og han cyklede videre. Men han sendte 5000 kr. fra firmaet til Sailextreme. Jeg er meget modtagelig for den slags kritik. Sejladsudvalget Hans Erik: Det går godt. Vi har gang i Fyn Rundt, DM Luffe 37, DM Scan Kap 99 og Novo Nordisk. Kølbådsudvalget, Jens Mohr Ernst: Der er tilfredshed over måleregelerne. Vi kører sideløbende med et Kerteminde-handicap i forhold til tidligere års resultater. Længden på benene bliver længere især for de store både. Jens har sat ny PC er op i Bureauet. Klassebåde, Erik Køster: Vi ønsker flere sejlere, der er også 4 plads til andre klassebåde. Vi laver kortere intensive baner i kommende sæson. Pigesejlads, Birgitte Refstrup: 2005 var en god sæson med et lille felt. Dejlig afslutning m/grill oa. Samt god mad v/marianne i klubhuset. Vi ønsker flere pigebåde m/skippere. Der må gerne være én rådgivende mand om bord. Sæsonstart 3. april Den 19. april er der regelaften v/egon Høeg. Vi har også i år planlagt Sail Extreme Lady Ship i Pinsen juni. Vi glæder os til kommende sæson. Ungdoms-/Jolleudvalg, Jens Thurøe: Spændende sæson med blanding af unge og ældre. Vi er ca. 80 sejlere i alt. A og B sejlerne har sejlet siden primo februar. C-sejlerne starter op fra 25. marts 06. Vi er glade for de nye lokaler. Vi er blevet DS Kraftcenter. Vi har infomøde 29. marts hvervekampagne, Munkebo Svømmehal 29. april. Vi har i alt ca. 40 træningsaftener. Sail Extreme i pinsen. Der er træningslejr for hele Danmark i uge 29 DM for 29 er aug. Vi sejer i år i Optimistjoller, Zoom8, Laser og 29 er. Vi har fået én Zoom8 sponsoreret af Nordea Kerteminde Afdeling. Den nye bankdirektør kommer til stander-

5 hejsning hvor vi bliver præsenteret for den nye jolle. Vi skal have i alt 3 Zoom8. Sejlerskolen, Steen: Det går ufatteligt godt. Vi har et luksusproblem i form af, at der er mange som ønsker at sejle. Vi mangler instruktører. Vi har i alt 30 elever: års-elever, års-elever og 9 efterskoleelever. Materialeudvalg, Tony Dall: Der har været travlhed. Laser- og Europajolle er på værft. Der er opsat reoler i containeren, så man få ting på plads. Fyn-Rundt-ting og Havnefestting kommer i containeren. Der er lavet port til gummibådshus og opsat lamper i klubhuset efter malerarbejdet. Der er lavet nye skabe i gangen v/bureauet og der er sat skilte på dørene m/rygepolitik. Planer for kommende sæson: 1 motor udskiftes. Følgebåde er meget booket op. Bookingliste vil blive lagt ud på nye hjemmeside. Bladudvalg, Frede Scherning: Klubbladet: Vi forsøger at få det til at balancere, det giver nok ikke overskud. Festudvalg, Anette Olsen: God deltagelse v/arrangementer. Der er standerhejsning den 1. april 2006, man kan bestille mad hos Marianne. Planlægningsudvalg, Niels Juul: Hjemmesiden er klar til 1. april. Man SKAL selv lægge sine ting på hjemmesiden dette er humlen -. Man kan allerede nu skrive til hjemmesiden. Evt. opstartsproblemer: kontakt Niels Juul. Vi laver en version 2 m/korrektioner. Tursejladsudvalg, Dorthe Hindsgavl: Vi laver 4 ture i år. Ene tur er en kapsejlads til Lundeborg. Andre ture går til Lohals, Samsø, Reersø. Der bliver udlagt bøjer som sidste år. Havnefestudvalg, Erik Beck: Kører planmæssigt. Regnskab 2005, Gorm Larsen: Vi har underskud for 1. gang i mange år. Der har været store aktiviteter. Underskuddet er på kr ,00. Der har været tunge ting i bl.a. ungdomsafdelingen, Sejlerskolen samt Fællesomkostninger. Der er bl.a. købt en gummibåd m/motor, afrenser, ombygning af Jollehuset, Container, Projektor. Der har været en fantastisk aktivitet i Ungdomsafdelingen det er en god ide at satse pengene der. Der er givet ét år mere af repræsentantskabet. Klubhuset har næsten givet overskud 5

6 nåede ikke overskud p.g.a. reparation af gulv v/toiletterne. Der er store afskrivninger på bådene, men det er flot vi afskriver så hurtigt og det er OK at gøre det, så der hurtigt bliver plads til noget nyt. Vores egenkapital er på ca. kr ,00. Regnskab godkendt ved håndsoprækning af flertallet. Indkomne forslag: Ingen Budget 2006, Gorm Larsen: Der er ikke kommet budget fra alle udvalg men dog fra de bærende udvalg. Vi er blevet konfronteret med tallene. Vi satser på Ungdomsafdelingen. Vi er ikke en sparekasse vi har gode både og en økonomi, som løber rundt. Rettelse: Fællesomk./materiel kr ,00 skal være 0,00. Kr ,00 står under note 3: Ledsagebåde og materiel kr ,00. Budgettet blev kraftigt diskuteret. Konklusion: FU skal bestræbe sig på at overholde budget Det er vedtaget med flertal, at vi fra 2007 må have en kontingentforhøjelse på kr. 100,00 pr. medlem hvilket vil give ca. kr ,00 pr. år. 6 4 stemmer var imod. Valg af revisorer: Revisorer genvalgt: Lis Cortzen og Karsten Koch. Ulla Andresen blev valgt til revisorsuppleant. Evt.: Videre diskussion af budgetoverskridelse. Peer afslutter generalforsamling og takker for god ro og orden. Referent: Helle Mark Dall SKAL DU SEJLE MED KS-STANDER I ÅR? Du har igen i år mulighed for at få en GRATIS klubstander Meld din gast, kone, mand, barn, far, mor, kæreste, nabo eller en helt anden ind i Kerteminde Sejlklub og få en gratis KS-klubstander til din båd. Henvendelse til Tony Dall tlf

7 BUDGETTER. Når vi lægger et budget i en sejlklub, så skal det forstås som en spådom. Vi prøver at forudse, hvor store udgifter og indtægter vi får i den næste periode. Sådan en sejlklub har ikke samme økonomiske betingelser som en virksomhed; det vigtigste er ikke at få overskud til ejerne. Sejlklubbens økonomi kan heller ikke sammenlignes med en families økonomi, hvor det gælder om at spare op til sine gamle dage. De forskellige udvalg har ikke alle deres udgifter på rede hånd inden perioden starter, men kommer ofte senere med overraskelser. Så er der selvfølgelig flere muligheder. Én er at standse for pengene. Men før man gør det skal man huske, at udvalgsformændene gør et stort frivilligt, og i perioder utaknemmeligt arbejde; så en spand koldt vand kan køle noget på energien. Og de flittigste finder måske andre fritidsinteresser. Jeg tror, at vi kommer længst, hvis udvalgene får udstrakt selvstyre, især når de får nye ideer. Jeg mener, at vi gerne må højne kvaliteten i klubarbejdet, og det koster noget. Klubbens tilbud må gerne blive bedre, og flere må gerne hjælpe til. Mange er klubmedlemmer for at GØRE noget, ikke kun for at få noget, men så vil de tit gerne bestemme noget. Selvfølgelig vil vi også gerne have nye og flere medlemmer. Det mener jeg vi godt kan få, men kvaliteten i klubarbejdet skal være i orden. Hvis man ser sig om i udvalgene, så kører det faktisk rigtig, rigtig godt rundt omkring. Der er så mange, som er meget flittige. Det er vejen frem. Og husk så på tiderne sejlsporten har det ikke så let, der er læssevis af tilbud til børn, unge og voksne. Det skal vi konkurrere med. Og så til slut: Nej, budgetterne må altså ikke skride så meget fremover, som de gjorde i Peer. TURBØJER. Som vi plejer vil vi lægge ankerbøjer ud i bugten. Når vejret bliver tilpas er bøjerne klar og så vil de blive lagt ud på ca. samme positioner som i Efter placering vil de nøjagtige positioner blive oplyst her i klubbladet på hjemmesiden. Turudvalget. 7

8 DUBAI JUNIOR REGATTA Den 19 januar fløj vi til Dubai i De Forenede Emirater. Stig Bløcher fra WinnerOptimist var holdleder for 10 optimister samt tre juniorer, der skulle sejle laser 4,7. I alt deltog 98 optimister og 39 lasersejlere fra 18 lande. Perfekte forhold og et fantastisk arrangement med international jury og baneledere gjorde det til en positiv oplevelse at sejle laser for første gang. Før stævnet trænede vi i tre dage og prøvede formen af i tune-up sejladsen, hvor jeg blev nummer to. Der blev sejlet 12 sejladser, hvorfra de 10 bedste sejlere gik videre til en sidste og trettende sejlads. Den foregik tæt på land, som i matchrace og var derfor meget tilskuervenlig. Efter de første elleve sejladser lå jeg nummer tre, men i tolvte sejlads smuttede en svensker foran mig. Jeg lå derfor nu nummer fire inden sidste sejlads. Jeg slog svenskeren og endte som nummer tre samlet. En placering efter verdensmesteren fra Sydafrika. arabiske sheiker. Det viste sig senere, at Kong Konstantin skulle dele pokaler ud. Turen var ment som opvarmning til den kommende sæson, men der blev også tid til andet end sejlads bl.a en tur til Det Indiske Ocean og en tur i ørkenen, hvor vi kørte bilrace og oplevede en beduin lejr. Jes Bonde fra Haderslev blev nummer 1 i optimistklassen. Kristian Kirketerp fra Egå nummer 1 i juniorklassen. Jeg blev nummer 3 i Laser 4,7 og dermed sluttede Danmark samlet som næstbedste nation. Så det var i alt et godt stævne for de danske sejlere. Vi nåede heldigvis lige at komme hjem, før det blev kritisk at være dansker i Mellemøsten. Med Sejlerhilsen fra Christian Stemann Andersen Præmieoverrakelsen var en kæmpe oplevelse og der var dækket op til fin middag med deltagelse af Kong Konstantin, hans sønner og diverse 8

9 PALAMOS & BARCELONA. Nogle af optimist teamets A-sejlere har været på træningslejr i udlandet i løbet af vinteren. I det følgen-de kan i læse lidt om sejlernes oplevelser fra Gran Canaria uge 3 og 4, Palamos nord for Barcelona uge 7. Gran Canaria 2006 Af Magnus Jung Johansen 12 år - A-sejler Hele turen startede med at vi mødtes i lufthavnen i Kastrup. Efter at vi havde fået tjekket vores bagage ind gik vi ned til flyet og satte kursen mod Las Palmas, Gran Canaria. Efter en ca. 5 timers flyvetur landede vi på Grand Canaria i højt solskin og 25c. Vi skyndte os at få bagagen og så tog vi en bus til Las Palmas. Da vi var kommet frem til det hotel, hvor vi skulle tilbringe de næste 2 uger fik vi vores værelser og begyndte at pakke ud. De fleste af os rejste uden vores forældre,og det var rigtig hyggeligt at være sammen med jævnaldrende optimist-sejlere fra andre klubber. Da vi havde pakket ud tog vi vores sejlertøj og gik ned på havnen, hvor vi fik en rundvisning i den rigtig seje sejlklub. Det var den kongelige spanske klub så der var ikke sparet på noget. De havde det hele, karateklub, motionscenter, biograf, squashbaner, hall of fame, basketball, sauna, pool, en stor restaurant, og meget mere. Efter en god rundvisning gik vi ned til nogle helt nye Winner optimist joller der var kommet ned i en container ugen før. Da vores sejl var sat på tog vi på vandet og fik et par timers træning. Vi havde nogle af de bedste danske trænere med, Kim Skovgaard og Jonas Kældsø, så det fik vi meget ud af. Da vi kom ind fra vandet riggede vi af og tog op på hotellet og fik en god portion aftensmad. De næste dage var næsten ens. Vi startede med at tage løbetøj på og så tog vi ud for at løbe. Da vi var færdige med løbeturen ventede der et overdådigt morgenmadsbord. Så tog vi vores sejlertøj og gik ned på havnen for at sejle. Vandet var så varmt så vi kunne sejle med shorts og kort våddragt. Da vi så kom ind sidst på dagen fik vi noget tid hvor vi kunne shoppe eller bade i poolen. På grund af dårligt vejr blev vores første fridag rykket en dag frem. Den var rigtig sjov. Vi var nede syd på øen hvor der var en miniørken. Vores næste fridag blev dog en smule mislykket. Det regnede meget, men til sidst blev det dog solskin. 9

10 Efter 14 super sjove dage tog vi flyet hjem og i lufthavnen sagde vi farvel til de nye venner. På de to uger fik vi mere end 40 timers kapsejladstræning på vandet og meget god teoretisk undervisning på land. Det var alt i alt en rigtig god tur, som både gav nogle gode sejler-kammerater og masser af god træning til årets kapsejladser. Magnus. Barcelona af Balder Tobiasen 12 år A-sejler Det er første gang, jeg har været væk alene fra mine forældre. Jeg synes, det var en stor oplevelse. Jeg lærte rigtigt mange nye at kende. Det var dejligt med det varme vejr. Det var bare lidt hårdt, for hver morgen skulle vi ud at løbe en fem kilometer. En af dagene svømmede vi i stedet. Vi sejlede hver dag undtagen på frida- 10 gene. Det var hårdt men sjovt. Vi kom sent hjem på hotellet, men efter det havde vi fri. De fleste fik tiden til at gå med at købe souveniers. Om søndagen tog vi en kapsejlads med spaniolerne. Det gik rigtigt godt for os. Den første fridag tog vi ud i en ørken, hvor vi fulgte den til et turiststed. Det var rigtigt sjovt. Der var en sandkunster, klovne, spillemaskiner og en masse spisestede. Den anden fridag var det meningen, at vi skulle ud at køre på go-cart, men hen af dagen begyndte det at regne rigtigt meget. Så alt vandet fra bjerget fossede ned på vejene. På vejene var der 10 cm højt vand. Så det droppede vi og tog en bus hjem. Det meste af dagen gik med at køre i bus. Da vi var kommet hjem tog vi til et kæmpe magasin. Så blev det tid til at pakke alle souvenierne og tøj sammen. Vi stod tidligt op og så gik det ellers hjemad i fly. Balder.

11 11

12 BIG L KLØVER ØSTERSØENS BØLGER Rejsebrev 7 fra Big L s tur Østersøen rundt på 5 måneder Rejsebrev nr.6 sluttede i Oscarshamn, og jeg vil lige kort fortælle, hvad vi har bedrevet siden da. Turen gik over Kalmar til den lille by Kristianobel, som er en gammel dansk grænsebesiddelse. Byen er "snuttet" med velholdte træhuse, en typisk dansk kirke med dannebrog vejende side om side med det svenske flag og en fæstningsmur, der minder om danskens storhedstid. Hej alle I derhjemme, så er der nyt fra søens folk! Kerteminde d. 20. september 2005 Hej alle sammen, ja som det fremgår af ovenstående ligger BIG L nu på sin plads igen. Det var en underlig fornemmelse at sejle ind i Kerteminde havn og sætte punktum for 4 1/2 md. s eventyr. 12 Vi beslutter at sejle gennem Blekingeskærgården, da vi gerne ville gense Hanö. Som så ofte starter turen i det smukkeste solskin, og vi har fin udsigt til en række store vindmøller, der ikke eksisterer på vores søkort, og pludselig forsvinder de også fra horisonten. De næste 10 sm. sejlede vi i en tågebanke, som vi ikke havde oplevet siden, vi sejlede ind til Finland, og så er det "sjovest", når man har opdaterede søkort, og at lystfartøjer bruger deres tågehorn! Vi var kun 2 både der gjorde brug af tågehorn, og begge førte dansk flag. Heldigvis forsvandt tågen inden vi skulle sejle ind i skærgården, og vi fik en meget smuk tur ind til Karlskrona. Her kan vi varmt anbefale, at man tager ud og ser "Marine Museet" ude på den gamle flådebase Kungsholmen. Vi tilbragte 5 spændende timer på stedet, indtil vi måtte kapitulere på grund af ømme fødder.

13 Hanöbugten er nok til en hel ferie Fra Karlskrona valgte vi turen forbi Kungsholmen og selve byen, det ser også flot ud fra søsiden. Turen gik videre under Hasslöbroen (som er fjernbetjent) og videre udenskærs til et stykke før Karlshamn, hvor man kan tage et flot farled indenskærs. Hvis man ville prioritere dette område, kunne man tilbringe en spændende ferie her, for der er masser af småhavne på øerne, gode ankerpladser og meget smuk natur. Turen til Hanö foregik for motor på spejlblankt vand, og 1sm. før vi når havnen, møder vi "Ironside" med Anna og Petter, det søde svenske par, som vi lærte at kende på Gotland, og var sammen med i Letland Efter at have sejlet modsat vej rundt i Østersøen i 2md. krydsede vores spor hinanden igen, og efter en hyggelig sludder over søgelænderet, fik vi vores udlånte bog tilbage og vinkede farvel. De næste 2 dage tilbragte vi på Hanö, som vi har tabt vores hjerte til. Denne gang lykkedes det os at trave og klatre hele øen rundt i en afvekslende og meget spændende natur. Da vi gik mod vindretningen, så vi mange rådyr. Havnen er et populært sted for de lokale, så der kan godt være ret overfyldt sidst på dagen. Endelig kom jeg til Christiansø Vi har læst, at Hanöbugten skulle have et grimt ry med hensyn til søbriser og barskt vand, men vi må sige, at de gange vi har krydset den, har det været magssejlads. Jeg har altid ønsket at besøge Christiansø, men sidst vi var på Bornholm, var vejret ikke til det. Da vi nu sad i Simrishamn, var det fristende at tage en afstikker ud i Østersøen igen. Vejrudsigten var ikke helt håbløs, så vi valgte at "vove det ene øje" og gå den vej over. Det har vi ikke fortrudt!!!!! Som eneste danske båd, lagde vi os ved en ankerbøje på Fredriksø i det flotteste Augustvejr. Om aftenen sad vi ude og spiste vi gourme-flæskesteg på restauranten til den flotteste udsigt og den smukkeste solnedgang, vi længe havde set. Uha! - hvor har vi det dog godt - vi to. Mens vi sad og spiste, kom en kæmpe skrubtudse adstadigt hoppende hen over terrassen ind under min stol, vi tror det er én de har hyret i sommerhalvåret!! Næste dag var vi ude på rundtur langs fæstningsmuren, og så de specielle huse, haver og naturen, som gør et besøg på Christians-/Frederiksø til noget helt specielt. 13

14 Flænget genua Via Tein på Bornholm sejlede vi tilbage til Sverige, hvor vi gik ind til Ystad. Fra Ystad gik turen næste morgen til Gislöv läge. På turen derhen skulle vi lige sejle fra en Bavaria 31 med fire mænd ombord, dette foregik på hårdt kryds og i en af de skarpe vendinger fik genuaen fat i salingshornet, det kostede en flænge på 6m. i sejlet øv. Til de fire mænds store forundring, sejlede vi derefter med flagrende fane forbi dem. Det var vores sidste hele forsejl, så jeg måtte i gang med nål og tråd. Adskillige timer og bøjede synåle senere, kunne vi heldigvis sætte en repareret genua, og den har holdt til dags dato. Per måtte selvfølgelig også en tur i masten og forstærke tapen på salingshornene. Næste dag ankom den hollandske båd Cas Cou med Maja og Fred, som vi havde ligget uden på i Polen, og mødt forskellige steder siden. De var blevet forsinket p.g.a. et alvorligt uheld i den svenske skærgård, så nu fik vi lejlighed til at få en hyggelig snak, udveksle erfaringer og få sagt ordentlig farvel til hinanden. Da vi var ved at gøre klar til afgang mod Falsterbokanalen og Dragør, kom et ungt par over til os. De var lidt betænkelige ved den hårde vind, så vi tilbød at følges med dem og holde 14 kontakt over VHFén. Som sagt så gjort, vi snakkede med dem et par gange undervejs, til vi var igennem kanalen og fik lidt slæk på skøderne. De var meget glade for, at vi havde støttet dem, og syntes de havde fået alle tiders sejlads --- så er det vel nok dejligt at være sejler! Jamen så var vi jo pludselig i Danevang igen; og hjemme føltes lige rundt om hjørnet! Vi tilbragte nogle dage i Svanemølle-havn, det første sted, hvor vi har været udsat for overhovedet ikke at kunne finde en ledig plads efter 1 times rundtur i havnen. Efter et par ture til storstaden og familiebesøg, gik turen syd om sjælland. Familien blev besøgt på sydfyn, og så havde vi planlagt det sådan, at vi kunne deltage i Kerteminde sejlklubs turtræf i Lundeborg. Signalflagene kom over top, så vi kunne markere, at vi var kommet hjem, og give de andre en festlig velkomst. Det var dejligt at se så mange kendte ansigter, og vi havde en hyggelig eftermiddag og aften. Ikke helt parate til at vende hjem, sejlede vi rundt om Fyn. Turen sluttede med en pragtfuld sejlads fra Assens til Kerteminde med passende vind sol solnedgang over Æbelø

15 månelys nat og en plads, der stod tom lige til at glide ind på. Et stort velkomstkram og en kold øl hos Marianne så er vi hjemme igen. Vi er fyldt op med dejlige oplevelser, som vi lige skal have sorteret oppe i hovedet.. drømmen holdt.. båden holdt... vi holdt... og vi elsker hinanden. Med sejlerhilsen Per og Vivi Er det sikkert at sejle i Polen og de baltiske lande? Turde I godt forlade båden? Havde I ikke vrøvl med myndighederne? Der er bare et lille udvalg af spørgsmålene, som vi er blevet mødt med undervejs og efter at vi er kommet hjem. Ingen har spurgt om, hvordan det var i Tyskland eller Finland, og hvorfor egentlig ikke? De formaliteter, der forlanges/forventes, at vi overholder er da stort set ens i alle de lande, vi har været sejlende til undervejs. Inden vi sejlede hjemmefra, unde søgte vi nøje, hvordan procedurerne er i de forskellige lande, bl.a. i engelske og tyske Pilots. Vi havde gjort os nogle tanker om ikke at udstråle, at vi bare kom og kunne købe hvad som helst, vise respekt for landets/befolkningens måde at gøre tingene på og se på tingene fra et positivt synspunkt (vi kom jo for fornøjelsens skyld) Mens vi har opholdt os i Polen og de baltiske lande, har vi slet ikke skænket det en tanke, at vi ikke trygt skulle kunne forlade vores båd i de forsk. havne, også for en hel dag af gangen. På intet tidspunkt har vi følt os utrygge, eller været bange for vores sikkerhed. Overalt har vi mødt stor gæstfrihed, og trods den store sprogbarriere (især i Polen), har folk været hjælpsomme og det har bestemt været dejligt at have det danske flag til at veje fra flagspillet. Med en god planlægning og lidt omtanke, kan det være en anderledes spændende udfordrende billig naturmæssig forrygende fornøjelse at sejle i Polen Letland og Estland. Vi mødte kun 1 dansker undervejs i Tallin, men tyskerne og hollænderne, som vi fulgtes med vendte tilbage år efter år med samme begejstring. Skulle nogen få lyst til at sejle til de lande, vi har gæstet på vores tur, er I velkomne til at trække på nogle af de 15

16 erfaringer, vi har gjort os i de 4 1/2 md., vi har været undervejs. Det er stadig herligt at sejle hilsen Per og Vivi HUSK juni Sail Extreme. 5. juni Lady Ship juni Classic Fyn Rundt juni Sommer Camp joller august Havnefest august DM. 29erne aug. DM. Luffe aug. DM. Scan-kap Novo Nordisk Sail Cup. 9. september Romsø Rundt. 7. oktober Afriggersejlads. TURUDVALGET. Vi er blevet opfordret til at lave en telefonliste så vi kan huske hinanden på de forskellige ture. Kan også bruges hvis der pludselig er ændringer i destinationen på grund af vejret. Så er du interesseret i at få en SMSreminder om tur samt destination, bedes du sende et mobiltelefon nr. og navn til eller ring til Dorthe /

17 NOVO NORDISK SAIL CUP Kalundborg sejlklub og Kerteminde Sejlklub afholder en fælles kapsejlads fra Kalundborg den 26. august 2006, med sidste båd i mål lørdag eftermiddag. Sejladsen er tænkt som en sejlads, der ikke kun er baseret på kapsejlads, men også scoialt samvær. Derfor bliver der fælles spisning med musik efter sejladsen. Alle er velkomne, også turbåde der ikke sejler kapsejlads, så mød op i Kalundborg denne weekend. (gratis havneplads for alle, der deltager i arrangementet). Så reserver allerede nu weekenden den 26/27 august. Program i næste klubblad og på hjemmesiden senere. 17

18 ATTER JYDER... Fra Mathias og Jesper har vi modtaget lidt stof om deres satsning i sejlsportens formel I. Et stort skridt for team85.com blev taget i weekenden 1-2 april, hvor vi begge rykkede teltpløkkerne op og flyttede. De er nu banket i jorden i Århus, hvor vi de kommende år vil have base. Så nu er jeg atter jyde, og Mathias forbliver en. Beslutningen om at flytte til Århus, tog vi i forbindelse med vores OL satsning. Vi vil så kombinere vores sejlsports karriere med en sideløbende uddannelse. Jeg begynder på uddannelsen som maskiningeniør og Mathias begynder at læse informationsvidenskab, vi starter begge på studiet sidst i august. Siden efteråret har Mathias være i beredskabsstyrelsen og er bl.a. blevet uddannet brandmand, taget stort kørerkort og lært en masse førstehjælp. Jeg har i mellemtiden arbejdet hos Poul Andersens Maskinfabrik i Kerteminde, hvor jeg desværre måtte sige farvel til en god arbejdsplads dagen før vi flyttede til Århus. Nu er vi ved at indrette os i vores nye lejlighed i Århus V og dagene 18 flyver nærmest af sted. I øjeblikket ser en typisk dag sådan ud: Vi starter dagen med en løbetur hvis vejret er godt, ellers tager vi ud i Atletion og styrketræner. Fordi vi er på Danske Sejlunions udviklingshold kan vi gratis træne derude. Derefter tager vi hjem og spiser lidt frokost og kører så ud til Kaløvig havn og sejler et par timer. Finn Beton er fastansat i Kaløvig, og igen fordi vi er på udviklingsholdet under DS, er han også vores træner. Han har en kæmpe viden om alt der kan sejle, og ved selvfølgelig en masse omkring 49er sejlads. Da vi var på vandet den anden dag og havde haft fokus på vores vendinger en times tid kom han ud i gummibåden og gav os noget kostbare tips. Det er en kæmpe støtte at have en siddende i en gummibåd ved siden af, som kan fortælle hvilke fejl man laver og hvordan man kan gøre det bedre. Generel status over vores projekt. Vi har gennem hele vinteren arbejdet med at finde både penge og materiel. Vores største problem var, at vi skulle have en trailer til at transportere jollen rundt på. Som I kan se på billederne er det ikke en almindelig helt almindelig trailer,

19 som man lige går ned og køber. Selve rammen under kassen er en almindelig bådtrailer, men kassen ovenover er specielt lavet. Trailer er sponsoreret af Østjydsk Bank. Kassen er sponsoreret af El-bo produktion. Vi har allerede taget traileren i brug og bruger den hver gang vi er på vandet. Alt vores grej plus lidt mere kan ligge i denne kasse. Når vi skal kører sydpå for at sejle stævner, lægger vi bare 49eren op ovenpå kassen, og så er vi kørt. Udover denne uundværlige trailer har vi også fået sponseret rigtige sejlerure fra Optimum Time. Desuden har Robatech Danmark valgt at indgå i et samarbejde med os, og det vil i fremtiden kunne ses på vores fok. Til sidst vil jeg også gerne takke Kerteminde Yachtværft, som har hjulpet med reparation af lidt grej. Uden disse samarbejdspartnere ville team85.com ikke eksistere. Vi ser meget frem til den kommende sæson og håber på store fremskridt både på land, men ikke mindst på vandet. Der sker konstant nye ting i vores projekt; så kig ind på og se billeder, film eller tilmeld dig nyheds mailen. Sejlerhilsner fra Team85.com Mathias Aggerbo og Jesper Høeg 19

20 SAIL EXTREME Invitation som hjælper til Sail Extreme i Pinsen juni Sail Extreme er et stort arrangement, og det kræver mange ressourcer. Stævnets sportslige succes er i høj grad afhængig af mange frivillige hjælpere. Der sejles på 5 baneområder. Det kræver et mandskab på vandet på ca. 75 personer kølbåde og ca. 20 mærkebåde. Til alle hjælpere er der en hjælperpakke med bl.a. ID-kort, mad- og drikkebilletter. Der er fuld forplejning til alle hjælpere de dage, hvor man er aktiv: Morgenmad i teltet i forbindelse med hjælpermøde, smør selv boller og 2 vand/øl til dagens strabadser på vandet samt grill-middag inkl. 1 øl/vand i teltet om aftenen. Kære Sejler, gast, forældre eller ven. Få et par gode og hyggelige dage i pinsen, hvor du kan være med til at løfte landets største og bedste sejlerstævne. Vi søger specielt: Hurtige joller/både der kan fungere som mærkebåde. Mandskab til mål- og mærkebåde Meld dig til Kent Tobiasen Stenosgade 8, 5230 Odense M Mobil , Telefon se også 20

21 VI VENTER OG VENTER... Vi venter og venter. Men den kommer ikke den lune dag, der gør at vi alle sammen står skulder ved skulder på havnen og polerer vores både. Vi sidder hjemme i lænestolen og kigger ud på regnen. Nå, nu ved vi jo, at det snart er Påske og så kommer det gode vejr; sådan er det altid. Jeg har bestemt, at nu skal det være, der skal vaskes og poleres blåfrosne fingre eller ej mødte kort Per Roungkvist på havnen: Nå, jeg skal vel lige komme med alle flosklerne? hvornår skal du i vandet? ja, jeg ligger jo allerede derude med mast og det hele! Så nu skal det være! Selv om Per har stået inden døre og hygget sig med arbejdet kan han, kan jeg vel også, og der er jo mange der ikke er kommet ud endnu, så med lidt held bliver jeg ikke den sidste. Vi har fået stormsikret bro 10 og delfinariet har tilsyneladende lidt skibbrud det giver lidt af et problem, for hvad bliver så det næste emne når vejret er blevet gennemdiskuteret. Højskolen er et nærliggende emne for byen, men det kan næppe få sejlere til at råbe op; det ligger jo helt oppe på toppen af bakken og der er ingen der gider bruge vores pladser at stille bilen på, når der så bliver 2 kilometer at vandre næ, vi må finde på noget andet. Hvad skal der ske på havnen når vi ikke skal have et stort hul til delfiner? Hvem skal bygge hvad, når den store silo er fjernet? Boliger, slikbutikker eller værtshus, det hele findes i byen allerede og nu er der lige åbnet et bryggeri i nabolaget de gør det ikke nemmere for os at finde på noget at snakke om. Måske kunne en gangbro over havnen skabe lidt uro og spænding, men det kræver vel at der er lidt mere at komme over på sydsiden til; eller er det mig der er kommet der for lidt? Nye broer i marinaen herligt at se og færdes på. Det er pænt arbejde der er lavet - og skynd Jer så lige at få den sidste smule lavet færdig inden det gode vejr kommer for alvor og broerne skal bruges. Kapsejladsfolket fryser over de gule bøjer. Men nu ser det ud til at de er ved at være klar til søsætning de har fået en gang bundmaling og flagene er fornyet god sæson! Tursejlerne lader nok vente lidt på sig. Man kan vel med nogen ret forvente at der ikke lige frem vil være kø for at få en ankerplads ved en bøje for at få sig en dukkert. Når den tid kommer skal vi nok få de bøjer lagt ud; skulle vandet nå op på badetemperatur er det jo rart at båden 21

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011 Stævner, RS X o.s.v. KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 og Budget 2011 Foreningsoplysninger Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde CVR-nr. 50 78 28 16 Telefon 6532 2590 Internet www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO K E R T E M I N D E S E J L K L U B OPTIMIST STORJOLLER KØLBÅDE KLASSEBÅDE SEJLERSKOLE TURSEJLADS FYN RUNDT SAIL EXTREME HAVNEFEST www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Regnskab 2012

KERTEMINDE SEJLKLUB. Regnskab 2012 KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2012 Budget 2013 Foreningsoplysninger Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde CVR-nr. 50 78 28 16 Telefon 6532 2590 Internet www.kerteminde-sejlklub.dk E-mail info@kerteminde-sejlklub

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig.

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig. ÅRHUSKLUBBERNE OG DANSK SEJLUNION BYDER VELKOMMEN TIL TUNØ SEJLERLEJR D. 2. 7. AUG. VIL DU GÅ GLIP AF 6 SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Alle optimister og juniorsejlere fra sejlklubberne i Århus, Egå, Kaløvig,

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser

A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser Indbydelse til: Det 5. Sail extre-mas Fredag den 12. til søndag den 14. december 2008 Deltagere: A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser Ideen bag Sail extre-mas Sail extre-mas er ment som en

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Vores salg af øl, pølser, is, kaffe og kage forløb supergodt, selv om vi til sidst måtte støvsuge hele Egå og Risskov for pølser.

Vores salg af øl, pølser, is, kaffe og kage forløb supergodt, selv om vi til sidst måtte støvsuge hele Egå og Risskov for pølser. Formandens beretning på generalforsamling den 2. nov. 2011 Men inden jeg går til selve beretningen, vil jeg gerne følge op på min tale fra i lørdags og have lov til at takke alle dem, der på den ene eller

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620.

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Vi fik den midt i maj måned, og kunne lige nå en enkelt week-end på

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje!

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Rejsebrev 6 fra Junior Cup i Reggio Calabria i Italien. Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Simon, Stephan

Læs mere

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år.

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år. Sommercamp 2015 Årets Sommercamp for unge sejlere fik en rigtig fin optakt. Tilmeldingerne strømmede ind tidligt i år og da vi startede op var der 23 tilmeldte sejlere fra Sejlklubberne KDY, Nappedam,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund.

Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund. Skillinge Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund. Skillinge var tidligere en betydningsfuld

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009

Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009 Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009 Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter vågner nu op igen og jollerne er pakket ud igen på Jollepladsen ved Frederikssund Lystbådehavn før påsken. Nu

Læs mere

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år.

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 års jubilæum Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 år er meget lang tid at skulle forholde sig til, og samfundet vil sandsynligvis

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí?

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí? Kære Aabenraa Rotary Klub Como vão as coisas por aí? Jeg vil gerne først takke mange gange for, at I har givet mig muligheden for at komme ud som udvekslingsstudent og opleve en helt ny og spændende kultur!

Læs mere

Kompasset november 2016

Kompasset november 2016 Kompasset november 2016 Standernedhaling Standernedhalingen 2016 blev afholdt i fint vejr søndag 30. oktober. I denne weekend blev samtidigt afholdt et juniorarrangement med overnatning, klubmesterskab

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 9. april Så er sæsonen i gang! I det skønneste vejer fik vi Skærtorsdag sat sejlene på, og gjort klar til

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 5. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Torsdag den 11. juni, individuelle finaler: Tre medaljer mere til Danmark! Efter dagens finaler stod klart at

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Annas og min rejse begyndte på Odense Banegård d. 17. november kl. 8. Selv om det var tidligt, var humøret højt, da vi satte kursen mod Kastrup

Læs mere

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette.

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Mandag den 26. juli. Endelig, da klokken var 10 fik vi huset for os selv og koloni ugen kunne

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016.

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Modelsejlklubben Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Klubbens årlige generalforsamling blev i år afholdt i Herslev Strand Sejlklub`s klubhus lørdag 27 jan. kl. 11.00. Der var mødt 9 deltagere

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Mörrum 29/5-1/6 2014

Mörrum 29/5-1/6 2014 Mörrum 29/5-1/6 2014 Endelig kom turen til Mörrum. Vi var 5 seniorer og 2 juniorer tilmeldt. Vi kørte fra Hørsholm torsdag morgen kl. 04.00. Kenneth ville køre senere. Forventningerne til at fange den

Læs mere

En ungdomssejler i Faaborg Sejlklub Hvad kan man forvente efter 3 sæsoner? Hvilke ønsker og mål er realistiske?

En ungdomssejler i Faaborg Sejlklub Hvad kan man forvente efter 3 sæsoner? Hvilke ønsker og mål er realistiske? 2014 Første hele sæson i Zoom8 Året 2014 var første gang jeg deltog i et ranglistestævne i Zoom8. Torm stævnet fandt sted i Faaborg, hvor jeg bor og har daglig træning, så jeg følte det var et godt stævne

Læs mere

2016 Sidste tur. en halv time foran og ARGO var også på vej. 24 sømil blev logget.

2016 Sidste tur. en halv time foran og ARGO var også på vej. 24 sømil blev logget. 2016 Sidste tur Fredag Så er vi startet på årets sidste tur. Efter et laaangt kryds til Oddesundbroen, hvor vi ventede et kvarter, krydsede vi videre til Jegind Tap, hvor vinden nu var øget fra 7-9 til

Læs mere

Søndag og mandag kom 15 knarrer til Rørvig for at sejle det traditionelle sommerstævne.

Søndag og mandag kom 15 knarrer til Rørvig for at sejle det traditionelle sommerstævne. Knarr sommerstævne 2011, Rørvig Søndag og mandag kom 15 knarrer til Rørvig for at sejle det traditionelle sommerstævne. Mandag aften var RØS vært ved velkomst middagen i deres dejlige nye klubhus. I høj

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Race report fra Triple Ironman i Lensahn

Race report fra Triple Ironman i Lensahn Race report fra Triple Ironman i Lensahn Jeg vil her skrive lidt om projektet 3 double ironman - fra ide til handling. Da jeg i 2011 gennemførte Copenhagen Challenge, var det en super fed oplevelse, og

Læs mere

Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden

Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden Lørdag d. 1. september satte vi kurs mod nord Private Lady på traileren målet Hjarbæk Havn. Jens havde studeret vejrudsigten og fundet den gunstigste

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 FREDAGSNYT FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 Sidste skoledag Fredag den 24. juni fra kl. 8.05-11.15. Storegruppen møder allerede kl. 7.30 til morgenkaffe med lærerne. Efter morgensang

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

KÆRE NYE MEDLEM - VELKOMMEN TIL KERTEMINDE SEJLKLUB.

KÆRE NYE MEDLEM - VELKOMMEN TIL KERTEMINDE SEJLKLUB. KÆRE NYE MEDLEM - VELKOMMEN TIL KERTEMINDE SEJLKLUB. Kerteminde Sejlklub er blandt Fyns største sejlklubber med omkring 400 medlemmer. Dette skyldes først og fremmest klubbens høje aktivitetsniveau, som

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Opgaver til:»tak for turen!«

Opgaver til:»tak for turen!« Opgaver til:»tak for turen!«1. Hvad kan du se på bogens forside? 2. Hvad kan du læse på bogens bagside? 3. Hvad tror du bogen handler om? En invitation 1. Hvad hedder Lindas veninde? 2. Hvorfor ringer

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere