Finansforbundets magasin nr. 5, Økonomisk venskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansforbundets magasin nr. 5, 2008. Økonomisk venskab"

Transkript

1 Finansforbundets magasin nr. 5, 2008 Økonomisk venskab Den tætte relation med kunden indenfor Private Banking vil brede sig og blive hverdag for mange bankrådgivere i fremtiden. Læs side 22

2 DANMARKS BEDSTE RÅDGIVERUDDANNELSE DEN KOMPETENTE RÅDGIVER Du er i krydsfeltet mellem kunder, kompetencer og karrieren, hvor din faglige ekspertise sættes i spil, så du får succes i rådgivningen. Du træner dine personlige og salgsmæssige kompetencer. Vi kalder - med glimt i øjet - uddannelsen for DANMARKS BEDSTE RÅDGIVERUDDANNELSE Læs mere på Finanssektorens Uddannelsescenter ejes af 120 finansielle virksomheder, der omfatter godt medarbejdere. Vi arbejder projektorienteret og udvikler såvel faglig som almen uddannelse. Vi arbejder på alle niveauer, anvender e-learning og dækker uddannelse fra traditionelle finansfag til personlig udvikling, organisationsudvikling, salg og kommunikation. Uddannelsescentret driver tillige et moderne og professionelt kursus- og konferencecenter. Finanssektorens Uddannelsescenter har eksisteret siden 1969 og beskæftiger godt 100 medarbejdere. Vi arbejder ud fra et veldefineret værdigrundlag med følgende kerneværdier: kommunikation, kundeservice, det hele menneske, sund fornuft og fællesskab. Skovsvinget Skanderborg Telefon

3 indhold Nyheder Banker til kamp for klimaet leder De gode tider er sat under pres Økonomisk venskab med kunden Private Banking udfordrer rådgiverne inflation er godt Samfundsøkonomien kan godt tåle inflation på syv-otte procent 81 procent flere tvangsauktioner på et år Økonomiske krisetegn bliver tydeligere 5 skarpe Susanne Dolberg om sælger- og rådgiverrollen Globalt Krisen kradser fortsat en anden form for løn Tusindvis af finansansatte takker ja til lønpakker et ægteskab for kr. Klumme om bankhistorie spørgehjørnet Hjælp til at finde et nyt job medlemsservice Kursussamarbejde med Finansrådet medlemsservice Arrangementer for seniorer Ny professionsuddannelse godkendt Finansforbundet bekymret for den faglige kvalitet holdkaptajnen Tema: statskapitalisme finansjob: happy hour på jobbet Afdelingsdirektør Ejner Munk Svendsen har altid gået forrest. Statsfonde med astronomisk kapital i ryggen investerer milliarder i banker. Ny bog giver gode råd om, hvordan du skaber arbejdsglæde. Finans, Finansforbundets Magasin Medlem af Dansk Fagpresseforening. ISSN Nr. 5, maj 2008, 17. årgang Næste nummer 6. juni 2008 Udgiver: Finansforbundet, Applebys Plads 5, Postboks 1960, 1411 Kbh. K, telefon , telefax Redaktion: Yvonne Schantz (DJ), ansvarshavende, Carsten Jørgensen (DJ), redaktionsleder, Carsten Rasmussen (DJ), Elisabeth Teisen (DJ), Berit Villadsen (DJ), Jakob Thomsen Mads Anker (DJ), Annoncer: DG Media, Gammeltorv 18, 1457 København K, telefon , fax Læserindlæg: Senest torsdag den 15. maj. Synspunkter i bladet afspejler ikke nødvendigvis Finansforbundets holdning Oplag: Design og tryk: Datagraf Forsidefoto: Territorium Finans maj

4 Nyheder arbejds- TideN stiger De ansatte i den finansielle sektor arbejdede flere timer i 2007, end de gjorde året forinden. Faktisk steg det gennemsnitlige antal arbejdstimer ifølge tal fra Danmarks Statistik til timer i 2007 mod timer i fih Går efter privatkunder FIH Erhvervsbank er ikke længere forbeholdt erhvervslivet. 1. april slog banken dørene op for en internetbaseret bank for private kunder. Strategisk set kan vi ikke bare være i erhverv. Vi er nødt til at have noget, der ligner vores konkurrenter, forklarer adm. direktør Lars Johansen til Økonomisk Ugebrev og uddyber: Traditionelt har indlånsoverskuddet i husholdningerne været brugt til at finansiere indlånsunderskuddet hos erhvervslivet. Der har vi jo kørt med, at vi har lånt penge i euro-markedet, som også har været billigere end at samle indlån i Danmark. Det vil vi fortsat gøre, men lige i øjeblikket er euromarkedet noget dyrere, og der risikerer man at blive sat skakmat. Så store er marginalerne jo ikke på udlånsmarkedet, at man bare kan give 1 procent mere i indlånsrente. Så vi vil samle penge ind og konkurrere på lige fod med vores konkurrenter, siger Lars Johansen. lønnen steg med 4,9% Medarbejderne i penge- og realkreditinstitutternes løn steg i gennemsnit med 4,9 procent fra 2006 til Det viser seneste opgørelse blandt medlemmerne af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA). Til sammenligning steg lønnen hos de ansatte i forsikringsvirksom hederne med 5,1 procent. Andre kilder har beskrevet en lavere lønstigning hos de finansansatte. Således lyder meldingen fra Danmarks Statistik om en lønstigning på 4 procent i finanssektoren sidste år. Foto: Territorium banker Til kamp for klimaet Chefen for Nordiske Investeringsbanken (NIB) opfordrer nu alle verdens banker og finansielle virksomheder til at gå forrest i kampen for et bedre klima og miljø. Der er et nødvendigt behov for at gå fra tanke til handling, når det gælder kampen mod klimaforandringer. Den finansielle sektor må tage ansvar for at gøre det muligt ved at stille finansielle ressourcer og eksperter til rådighed. Denne sektor har en betydelig rolle for påvirkninger af miljøet, siger direktør Johnny Åkerholm fra NIB. I begyndelsen af 2008 valgte NIB at sætte omkring 7 milliarder kroner af til en ny låneordning, der kan bruges til at finansiere projekter, der medvirker til at begrænse klimaforandringerne. Miljøsatsninger skal ses som langsigtede investeringer. Ikke som udgifter. Konkurrencekraft og miljø hænger sammen, mener Johnny Åkerholm. NIB har hovedkontor i Helsinki og er en international finans institu tion, der ejes af otte medlemslande, heriblandt Danmark. 4 Finans maj 2008

5 nyhed stater fejer andre investorer af banen Stadig flere statsfonde køber sig ind i banker, og det er ikke altid til at skelne mellem politiske motiver og rent afkastmæssige overvejelser. Det bekymrer præsidenten for UNI-Finance, Allan Bang China Investment Corporation har investeret fem milliarder dollar i Morgan Stanley, og GIC (Government of Singapore Investment Corporation) er lige nu den største enkeltinvestor i verdens kriseramte banker med penge i Citigroup og schweiziske UBS. Til forskel fra andre investorer er de to nævnte fonde kontrolleret af stater henholdsvis Kina og Singapore og samtidig besidder disse og andre statsfonde astronomisk høje midler. Statsfonde er så kapitalstærke, at de vil kunne overtrumfe alle andre. I praksis findes der ikke nogen virksomheder i verden, som de ikke har mulighed for at købe. Men der er god grund til at være på vagt, i forhold til hvad deres hensigter er, siger Finansforbundets formand, Allan Bang, der i sin egenskab af præsident for UNI-Finance en sammenslutning af finansfagforeninger i verden følger udviklingen med statsfondene tæt. Det vil for eksempel være en speciel situation, hvis en statsfond køber infrastruktur i et andet land. På vores breddegrader er der en pæn trafik af privatiseringer, men hvad nu hvis et andet land via en statsfond kontrollerer el- eller vandforsyningen? Vil der så være tale om en almindelig investering, eller kan den være politisk motiveret, spørger Allan Bang. Ifølge fagforeningssammenslutningen UNI kontrollerer statsfondene omkring 2,5 procent af verdens finansielle værdier, og i løbet af ti år vil andelen stige til ni procent, skriver UNI i en rapport om statsfondene (Soveregin Welth Funds). Problemet er, at de fleste af fondene er meget lukkede, og indtil videre er de ikke underlagt nogen form for international politisk kontrol. For nylig mødtes UNI-Finance med EU-Kommissionen for at drøfte statsfonde, og Allan Bang lægger ikke skjul på, at statsfondene har stor faglig bevågenhed. Den norske oliefond har indført et etisk kodeks for, hvad man skal investere i. Og det er værd at nævne, at man solgte sine aktier i Wall-Mart, da det kom frem, at detailhandelsgiganten forbød fagforeninger. Men de fleste statsfonde har ikke lignende retningslinjer, påpeger præsidenten for UNI-Finance. UNI arbejder blandt andet for, at statsfondene skal erklære sig parate til at respektere de internationale arbejdstagerrettigheder i ILO (FN s organisation for arbejdsliv), at ansatte skal have ret til at organisere sig, og at der skal være ret til at indgå kollektive overenskomster. Herhjemme er både regeringen og Nationalbanken gået i tænkeboks for at finde ud af, hvordan Danmark skal forholde sig til de statslige in vesteringsfonde. Men tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen, som er formand for de europæiske socialdemokratier, er ikke i tvivl. Så vel hedge- og kapitalfonde som statslige investeringsfonde skal underligges højere krav om åbenhed, siger han til Finans. /CJO LæS TEMA SIDE Allan Bang, formand. Foto: Ricky Molloy Finans maj

6 nyheder Foto: Scanpix bøder Til syv lokalbanker En bøde på kroner til hver af bankerne Møns Bank, Vordingborg Bank, Totalbanken, Lokalbanken i Nordsjælland, Skælskør Bank, Lollands Bank og DiBa Bank for ulovligt samarbejde er udtryk for en mindre alvorlig overtrædelse, vurderer økonomisk ekspert Statsadvokaten har med udstedelsen af bøder på i alt fire millioner kroner nu sat et endeligt punktum i sagen om samarbejdet mellem Møns Bank, Lokalbanken i Nordsjælland, Skælskør Bank, Lollands Bank, Vordingborg Bank, Totalbanken og DiBa Bank. De syv banker blev af Konkurrencerådet i marts sidste år fundet skyldige i at have brudt konkurrenceloven ved at have dannet et kartelsamarbejde. Sagen blev kørt stort op af Konkurrencestyrelsen, hvis direktør, Agnete Gersing, erklærede, at der var tale om en meget alvorlig overtrædelse af konkurrenceloven. Afgørelsen lød på, at bankerne havde delt markedet mellem sig, blandt andet ved at aftale ikke at etablere filialer i de byer, hvor bankerne hver især har hovedsæde, ved ikke aktivt at jagte hinandens kunder og ved at udveksle informationer om gebyrer. Bankerne ankede straks sagen til Konkurrenceankenævnet, landets øverste konkurrencemyndighed, som i oktober afsagde en kendelse, der godt nok dømte samarbejdet ulovligt, men som ikke delte Konkurrencerådets karakteristik af samarbejdet og formulering af overtrædelsen med andre ord blev en del af Konkurrencerådets dokumentation skudt ned. Konkurrencestyrelsen valgte derpå at melde bankerne til politiet, måske for på den måde at få afprøvet alvoren. Ifølge Peter Møllgaard, leder af økonomisk institut på CBS, falder statsadvokatens afgørelse og bødens størrelse i fin forlængelse af Konkurrenceankenævnets afgørelse. Bøden på kroner til hver bank tolker han som en tilkendegivelse af, at konkurrenceloven er overtrådt, men at overtrædelsen er af mindre alvorlig karakter. Markedsdelingen med udveksling af informationer, løftet om at holde sig fra hinandens kunder og byer, hvor bankerne havde hovedsæder, er dømt klart ulovligt. Men det er takseret som en mindre alvorlig overtrædelse, vurderer Peter Møllgaard. /ET danske bank større end mærsk Danske Bank har nu overhalet A.P. Møller- Mærsk i konkurrencen om at være den største og dermed førende koncern i Danmark. Det viser en opgørelse over verdens største koncerner, som det amerikanske erhvervsmagasin Forbes har foretaget. Danske Bank kommer ind på en plads som nummer 139 i verden, mens A.P. Møller-Mærsk indtager pladsen som nummer 151. Jyske Bank og Sydbank er også repræsenteret på listen på henholdsvis plads nummer og Listen toppes af britiske HSBC Holdings. flere syge end ledige Antallet af arbejdsløse danskere er blevet væsentlig mindre efter flere års økonomisk opsving. Derimod er listen med syge danskere vokset dramatisk. Sygdom er nu en hyppigere årsag til, at folk ikke er i arbejde, end manglende job. Det viser en netop offentliggjort rapport fra Beskæftigelsesministeriet. Hele fem procent af arbejdsstyrken er syg, mens kun to procent er ledige. feriedagpenge i NyT ferieår FTF-A sendte i sidste halvdel af april breve ud til de medlemmer, der har optjent feriedagpenge for det nye ferieår, som begynder 1. maj. Feriedagpenge for det nye ferieår skal man søge om på TastSelv på FTF-A s hjemmeside Feriedagpenge for det gamle ferieår (1. maj 2007 til og med 30. april 2008), skal ansøges om på TastSelv senest 31. maj Ellers fortabes retten til ferie dagpengene. Det er et krav, at man har afholdt eventuelt optjente feriepenge fra en arbejdsgiver, inden man har ret til feriedagpenge. 6 Finans maj 2008

7 leder de Gode Tider er sat under pres Kompetencer skal udvikles livet igennem. En god uddannelse er en god start. Men den er kun en start. I en stadig mere kompliceret og globaliseret finansiel verden er uddannelse noget, der fortsætter hele arbejdslivet igennem. Som bankfolk ved vi, at når det er gode tider, er det klogt at spare op, så der er noget at tære på, når tiderne bliver mindre gode Det er i øjeblikket stadig gode tider i finanssektoren i Danmark. Den internationale finanskrise har bredt sig fra USA til resten af verden, men i Europa er indtil videre kun få lande alvorligt ramt. Resten ligger indtil i videre i læ for stormen. Om det vil lykkes for Danmark at holde sig helt fri af recession og finansiel krise, er et åbent spørgsmål. Men helt slippe, gør vi næppe. Det er da også de signaler, vores arbejdsgivere sender. I 2007 var der en tilgang på over medarbejdere i finansog forsikringssektoren. I 2008 forventer de kun en stigning på 179 medarbejdere. Det er langt fra alarmerende. Men sammenholdt med de negative tendenser i ude i verden, er der blot endnu et tegn på, at de gode tider er sat under pres. For den enkelte medarbejder kan krise og konjunkturer se ud som noget, der primært er et arbejdsgiveranliggende, fjernt fra deres konkrete hverdag. Sådan er det bare ikke. Globaliseringen af økonomien og et finansielt marked, der ikke respekterer grænser, har konsekvenser for den enkelte. Og klogskaben i at spare op er blevet endnu større. Vi tænker ikke på indskud på løn- eller pensionskontoen, men indskud på det, som vi kunne kalde kompetencekontoen. Uanset om det er gode eller dårlige tider, er det en betingelse for at have en fremtid i sektoren, at man har kompetencerne til at løse de mere og mere komplicerede, krævende, men også udfordrende opgaver, der vil være i sektoren. Derfor har Finansforbundet også stillet som betingelse, at kompetenceudvikling er en del af den nye overenskomst. Som noget nyt har alle nu ret til at få afklaret, hvilke kompetencer de allerede har, og ikke mindst hvilke kompetencer, de skal tilegne sig for at være attraktive medarbejdere både her og nu og på sigt. Og de har ikke mindst ret til at videreuddanne sig. Vi har desuden indført, at alle har ret til et kursus i engelsk eller et andet relevant sprog. Med den nye overenskomst i hånden kan alle få spottet deres kompetencemæssige styrker og svagheder ud og uddanne sig. De kan som de kloge spare op og dermed bevare og forbedre deres markedsværdi. Og det er vel ikke så ringe endda. Næstformand Kent Petersen, formand Allan Bang og næstformand Michael Budolfsen Finans maj

8 nyheder Foto: Stig Stasig minister sagde God for bankkøb Erhvervsminister Bendt Bendtsen gav Finanstilsynet lov til at mægle ved Sydbanks køb af banktrelleborg Bendt Bendtsen (K) gav Finanstilsynet lov til at sætte sig for bordenden i forhandlingerne om Sydbanks overtagelse af banktrelleborg. Det fremgår af et svar, som ministeren har givet Folketingets Erhvervsudvalg. Det bekræfter de formodninger, som en ekspert i bankredninger tidligere har fremsat i Nyhedsbrevet Finans, nemlig at Finanstilsynet har virket som mægler mellem de to banker i fusionen på samme måde, som det gjorde ved bankredninger i 1980'erne og 1990'erne. Problemet er, at man ikke forsøger at finde et bedre tilbud til aktionærerne. Enten ved at spørge flere potentielle købere eller ved at udskille de sunde dele af banken og sælge dem videre i et selvstændigt selskab, siger lektor, dr.merc. Finn Østrup. Folketingets Erhvervsudvalg har spurgt Bendt Bendtsen, hvilke ministre der har været inddraget i Sydbanks køb af banktrelleborg. Mandatet giver Finanstilsynet mulighed for at føre drøftelser med interesserede parter og interessenter med henblik på at løse krisen eller på rekonstruktion af pengeinstituttet, og i den konkrete sag har Finanstilsynet således fået tildelt et sådant mandat fra mig, skriver erhvervsminister Bendt Bendtsen i sit svar til udvalget. /JTH bankchef Går 90% Ned i løn Topchefen for Europas største bank, schweiziske UBS, Marcel Ospel, går ifølge nyhedsbureauet Bloomberg 90 procent ned i løn som følge af rekordstore tab på subprimelån. Marcel Ospel tjente sidste år 2,57 schweiziske franc eller 12,4 millioner kroner, men har afstået for at modtage bonus for 2007, da han er kommet under pres fra aktionærerne, efter at UBS havde lidt bankhistoriens største tab. subprimetab overstiger milliarder De negative økonomiske konsekvenser af subprimekrisen fortsætter med at brede sig. I april rundede det samlede tab milliarder kroner (232 milliarder dollar) på verdensplan. UBS og Merril Lynch er topscorere på listen over selskaber med størst tab med henholdsvis 179 milliarder kroner (38 milliarder dollar) og 118 milliarder kroner (25,1 milliarder dollar). dårlige regnskaber i vente Kreditkrisen og den økonomiske afmatning begynder nu at sætte spor i bankernes regnskaber. Førstekvartalsregnskaberne, som bliver offentliggjort i den kommende tid, vil for første gang i flere år vise dårligere resultater hos bankerne, og der kan meget vel komme nedjusteringer, vurderer analytikere ifølge Børsen. 8 Finans maj 2008

9

10 nyheder banker søsætter kulturtilbud Flere lokalbanker har for længst slået sig op på at sælge koncertbilletter og arrangere rejser som et led i deres markedsføring, og nu har Finanstilsynet endelig sagt god for det. En af disse er Sparekassen Kronjylland, der blandt meget andre kulturarrangementer, inviterer på en aften i selskab med den nationale historiefortæller og tv-vært, Piet van Deurs, på Fregatten Jylland./MDA Foto: Jakob Mark 10 Finans maj 2008

11 nyheder strejkeretten intakt Det norske finansforbund har fået medhold i en klage til FN-organisationen ILO, over, at Norges regering i 2006 tvangsløste en konflikt mellem forbundet og Finansnæringens Arbeidsgiverforening. Finansforbundets formand, Allan Bang, glæder sig over afgørelsen Det var et brud på internationale konventioner, da den norske regering i 2006 tvangsløste konflikten mellem det norske finansforbund og Finansnæringens Arbeidsgiver - forening. Det har FN s særlige organisation for arbejdsliv, ILO, slået fast efter en klage fra Finans forbundet i Norge. Overenskomstforhandlingerne i den norske finanssektor var endt i hårdknude i foråret 2006, fordi lønmodtagere og arbejdsgivere ikke kunne blive enige om de ansattes indflydelse på egne pensionsordninger. Arbejdsgiverne ville have ret til ensidigt at ændre i pensionsordningerne, Finansforbundet krævede veto ret til medarbejderne forsikringsansatte havde strejket i to uger, da Finansforbundet i juni varslede en optrapning med yderligere bankansatte. Arbejdsgiverne reagerede ved at lockoute alle finansansatte. Da et sidste mæglingsforsøg mislykkedes, valgte den norske regering at gribe ind og tvangsløse konflikten ved at sende afgørelsen i tvungent lønnævn. Det er et overgreb mod konfliktretten at afbryde en fuldt lovlig arbejdskamp. Det her betyder, at ansatte i finanssektoren fratages retten til at bruge strejke som kampmiddel, sagde formand for det norske Finansforbundet Jorunn Berland dengang. Nu er Jorunn Berland godt tilfreds med, at ILO har konstateret, at finanssektoren ikke kan anses for at være samfundskritisk tjenste i den snævre forstand af begrebet. Med det menes, at hverken liv, personlig sikkerhed eller sundhed for hele eller dele af befolkningen var i fare, på det tidspunkt hvor regeringen greb ind og stoppede konflikten. Jeg er vældig glad for, at vi fik medhold i vores klage, siger forbundsleder Jorunn Berland nu. Det bekræfter, at Finansforbundet havde ret, og det er en sejr for alle fagligt organiserede i Norge. Regeringens indgreb i arbejdskonflikten var utidig og urigtig. Jeg havde aldrig forestillet mig, at en rød-grøn regering kunne fratage sektoren strejkeretten. Også Allan Bang, formand for Finansforbundet, præsident for NFU og præsident for UNI-Europa Finance, glæder sig meget over ILO s klare tilkendegivelse og ikke bare på vegne af sine norske kolleger. Afgørelsen har ikke bare nordiske, men i lige så høj grad europæiske perspektiver. Det væsentlige er, at den finansielle sektor ikke vurderes at være så speciel, at strejkevåbnet ikke her kan anvendes som led i en faglig kamp. ILO s utvetydige afgørelse må give stof til eftertanke for alle regeringer, siger Allan Bang. /ET 120 finansfolk er med i vl-grupper Finanssektorens topchefer tager i stor stil mod opfordringen til at udveksle erfaringer og ideer med andre erhvervsfolk, ministre, politikere og højtstående embedsmænd i de i alt 72 VL-grupper (virksomhedsledergrupper), som Dansk Selskab for Virksomhedsledelse har etableret. Nyhedsbrevet Finans granskning af medlemslisterne på VL-gruppernes hjemmeside viser, at 120 af de i alt medlemmer i grupperne svarende til 4,5 procent arbejder i finanssektoren. Blot seks ud af 72 grupper tæller ingen bankdirektører eller andre fremtrædende repræsentanter for finanssektoren. Nordea har 15 ledere med i VL-grupper, Danske Bank har 12, fra Nykredit er 10 ledere med i VL-grupper, og så viser Nyhedsbrevet Finans optælling, at syv fra Spar Nord sidder med i de VL-grupper, der geografisk er koncentreret om Aalborg. Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) har flere gange kritiseret ministrenes medlemskaber af VL -grupper og direkte advaret om habilitetsproblemer. Således valgte direktør i Finanstilsynet Henrik Bjerre-Nielsen i 1997 at trække sig fra sin VL -grupper for at rydde enhver diskussion om habilitetsproblemer af vejen. Nyhedsbrevet Finans gennemgang af medlemslisterne for de 72 VLgrupper viser ingen iøjnefaldende sammentræf, hvor bankdirektører og embedsmænd fra Finanstilsynet eller andre myndigheder, som beskæftiger sig med finanssektorens vilkår, sidder i gruppe sammen. /CJO + JTH Foto: Scanpix Finans maj

12 nyheder Foto: Stig Stasig Fællestillidsmand Stefan Jørgensen (forrest) er godt tilfreds med den indgåede aftale. Ny husaftale med ibm Finansforbundet markerer, at det i høj grad også er et forbund for it-ansatte Finansforbundet, Den faglige Personaleforening i IBM, IBM Danmark A/S, IBM SDC og Dansk Industri har indgået en husaftale, som erstatter den hidtidige standardoverenskomst mellem Finansforbundet og IBM SDC pr. 1. april Det betyder, at parternes nye aftale fremover omfatter alle medarbejdere i IBM Danmark A/S, der er medlemmer af Finansforbundet. Med husaftalen udvider Finansforbundet sin hidtidige overenskomst med IBM SDC s cirka ansatte til nu også at omfatte medlemmer af Finansforbundet i hele IBM Danmark A/S. Dermed får de per 1. april mulighed for at blive ansat på husaftalens vilkår, som blandt andet indeholder en årlig lønrammestigning. IBM-medarbejderne kan årligt vælge, om de vil indgå i den kollektive husaftale eller være ansat på individuelle vilkår. For medarbejderne i IBM Danmark A/S har aftalen reel betydning fra Aftalen erstatter den standardoverenskomst, som Finansforbundet hidtil har haft med IBM SDC. Finansforbundets IBM SDC-ansatte medlemmer får i forbindelse med aftalen en række særlige overgangsvilkår, der sikrer medlemmerne, så længe de er ansat. Det er en god løsning, hvor vi har fået en pæn kompensation for de ting, vi måtte af med, og hvor princippet om automatiske lønstigninger er fastholdt. Medlemmerne havde frygtet det værste, så nu er de glade og fortrøstningsfulde. Ikke mindst fordi Den faglige Personaleforening har fået manifesteret, at organisationen spiller en rolle i IBM, siger Stefan Jørgensen, fællestillidsmand og næstformand i Den faglige Personaleforening i IBM. Overgangsvilkårene er et udtryk for en fornuftig balance mellem den bestående overenskomst og IBM s normale personalevilkår. At det er lykkedes at lave en så god aftale, skal tilskrives den store indsats, man har lagt i forhandlingsopgaven lokalt. Vi er glade for, at en række af vores gode sociale bestemmelser er ført med over i overgangsvilkårene, siger Kent Petersen, næstformand i Finansforbundet. Husaftalen sikrer, at der etableres et talsmandssystem hos IBM med baggrund i Den faglige Personaleforening. Derved står Finansforbundet, ved siden af HK og Lederne, bag de tre aftaler, der nu eksisterer hos IBM. Den nye husaftale er en klar understregning af, at Finansforbundet i højeste grad også er et forbund for it-ansatte. Vi har været med til at bygge det fundament, der skal til for at gøre Finansforbundet til et it-forbund. Det er vi stolte af. Nu skal vi i gang med at etablere et fornuftigt samarbejde med de øvrige organisationer i IBM for at komme videre, siger Stefan Jørgensen. /ET 12 Finans maj 2008

13 FlexFinans den rigtige vej til rådgiverjobbet Ønsker du at uddanne dig til finansrådgiver indenfor bank eller pension? Er du kontor-, butiks- eller salgsuddannet eller ansat i finanssektoren uden erhvervsuddannelse? Så er FlexFinans den bedste og mest målrettede uddannelse. I uddannelsen får du naturligvis merit for allerede opnået erhvervskompetence, og forløbet er kun på mellem 15 og 18 mdr. Med fx bankprofil får du kompetencer inden for bolig, investering, pension og personforsikringer. Efter uddannelsen får du titlen Finansassistent. Titlen er anerkendt i hele sektoren. FlexFinans er nu en del af den nye overenskomst med Finansforbundet. Er du interesseret eller har brug for rådgivning, så kontakt Finansrådets uddannelsesafdeling på tlf Du finder datoer og yderligere information på Finans maj

14 Portræt At være leder for andre har altid faldet ham naturligt. Både i skolegården og senere på jobbet har han gået forrest. Mød Ejner Munk Svendsen, der er en af Finansforbundets omkring leder-medlemmer og afdelingsdirektør i Sparekassen Vendsyssel i Hjørring Af Berit Villadsen Foto: Tao Lytzen old kaptajnen 14 Finans maj 2008

15 Jeg kan godt lide at lede andre i en retning og opleve, at andre også glædes ved det. det er særdeles tilfredsstillende Finans maj

16 Portræt holdkaptajnen Lige siden Ejner Munk Svendsen var dreng, bestemte han over de andre børn på vejen, hvad de skulle lege, og hvem der skulle være med. I dag er han 48 år gammel, og han bestemmer stadig. Vejen er skiftet ud med Sparekassen Vendsyssel i Hjørring, og børnene med 14 bankansatte, som Ejner er afdelingsdirektør for. Sparekassen ligner ikke et traditionelt pengeinstitut udefra. Langtfra. Væggene i den gamle fredede bygning er ud over Niels Larsen Stevns fresker fra 1936 prydet af 24 kunstmalerier af den færøske billedkunstner Bárdur Jákupsson. Der er knald på malerierne, som er farverige og dynamiske og ret utraditionelle for et pengeinstitut. Det samme er Ejner. Han maler ikke med farver, men med ord, og hvis hvert ord var et penselstrøg, havde han snart kunnet dekorere alle væggene. Det med at tale har Ejner fra sin mor, som ifølge Ejner kunne tale dobbelt så hurtigt som ham selv i barndomshjemmet i Skagen, hvor han voksede op sammen med sine to storesøstre. Ejner er ikke i tvivl om, at netop lysten til tale og dialog har været medvirkende til, at han i 2003 kunne kalde sig afdelingsdirektør i Sparekassen Vendsyssel. Dengang kom han fra en stilling som erhvervskundechef i Spar Nord. Først i Frederikshavn og senere Hjørring. Men allerede inden fungerede han som leder. Jeg tror, jeg har været leder i mange år, uden jeg vidste det. Jeg har altid været uformel gruppeleder, der forsøgte at trække i trådene og påvirke tingene. Det kan jeg ikke lade være med. Jeg vil gerne have tingene i min retning og få flest mulige andre til at synes, at det er en god ide at følge mig. Sådan er det nogle gange. Det er ikke noget, man tænker over. Måske fordi jeg taler meget og fører mig lidt frem. Sådan nogle mennesker er svære at holde nede, tror jeg. Skjorte med albuerum I Sparekassen Vendsyssel er der rum til at tale. Det mener Ejner er altafgørende for arbejdsklimaet og forholdet til de andre på holdet, som Ejner beskriver relationen til sine medarbejdere på. Han mener, at tillid og en fri og åben tone for - drer selvstændighed og selvledelse. Skjorten skal være tilstrækkelig stor til, at der er albuerum i den. I princippet er den enkelte medarbejder direktør på eget skrivebord. Det kan jeg godt lide, og det gør det meget nemmere at være leder. Min personlige opfattelse er, at problemer skal løses på lavest mulige niveau. Hvis der opstår en konflikt, Jeg vil hellere have skrammer på min næse end at undlade at stikke den frem ser jeg helst, at medarbejderne selv løser den, i stedet for at jeg skal optræde som en faderskikkelse og løse den. Men det er klart, at jeg har det overordnede ansvar og det sidste ord. 42-årige Lene Vittrup er pensionsrådgiver og har arbejdet i sparekassen i snart 23 år. Hun beskriver Ejner som en handlekraftig leder, der leder ud fra et princip om frihed under ansvar. Ejner stoler på os og det hold, han har. Der er ingen rangorden. Jeg kan huske en sommer for et par år siden, hvor vi var underbemandet, hvor Ejner tog kassen, fordi vi andre ikke havde tid til det. Han kan også rydde op i kantinen, hvis det er. Der er en holdånd, og vi hjælper hinanden med at få daglig dagen til at fungere. Ejner tager ledelsesansvaret meget alvorligt, og det fylder meget. Måske mere end de fleste af hans medarbejdere egentlig er klar over. Det følger ham på flere tider af døgnet. For eksempel når han kører i bil, ved aftensmaden eller lige inden han går i seng. Jeg tænker meget over tingene og evaluerer hele tiden mig selv. Dagen, der er gået. Om vi har fået en ny kunde eller mistet en. Jeg efterrationaliserer. Kunne man have gjort tingene anderledes og fået en bedre udgang på tingene? Nogle gange kan jeg ikke få hjernen til at slå fra og falde i søvn, hvis der er noget, der nager mig. Det kunne for eksempel være en beslutning eller en bemærkning, hvor jeg forsøger at være sjov, men kommer til at såre nogle i stedet. Det er nok det værste. Så har jeg det dårligt, og så bebrejder jeg mig selv. Jeg er meget selvkritisk og kan godt blive rigtig sur og skuffet over mig selv. Det er lidt irriterende nogle gange. Men så øver jeg mig i at sige. Sket er sket. Videre. Skrammer på næsen Og videre er Ejner kommet. Nysgerrighed og lysten til at ændre og præge ting og udvikle dem driver ham og har gjort det siden hans barndom. Men det er ikke noget, han har med sig hjemmefra. Mine forældre er på mange områder mine diametrale modsætninger. Det er måske også derfor, jeg havde konflikter med min far. Vi var for forskellige. Han var lønmodtager, socialdemokrat, nede på jorden, find din plads. Det var ikke lige mig. Jeg vil hellere have skrammer på min næse end at undlade at stikke den frem. Det vigtigste for min far var at gå hjem med en fodfejlsfri dag i bagagen, og der vil jeg nok 16 Finans maj 2008

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Sådan ruster du dine penge mod bankkrak

Sådan ruster du dine penge mod bankkrak Sådan ruster du dine penge mod bankkrak Konkursen i Tønder Bank kom som et lyn fra en klar himmel. Hvor stor er sandsynligheden for, at det sker for din bank? Af Louise Kastberg, 12. november 2012 03 Bliver

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af dit arbejdsliv i den finansielle sektor. Vi er fagforbundet for hele sektoren, og det betyder,

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING

FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING FINANSFORBUNDET MAJ 2012 FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING Regulering og økonomisk styring fra EU påvirker i høj grad den finansansattes hverdag og arbejdsliv, derfor er

Læs mere

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk på ret kurs FINANSFORBUNDETS forslag til regulering af den finansielle sektor i Danmark på ret kurs Finanskrisen har været øverst på dagsordenen det sidste års tid. Både i medier, på den politiske scene,

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL UNGE?

HALVE DAGPENGE TIL UNGE? HALVE DAGPENGE TIL UNGE? 3F siger nej. Vi holder regeringen fast på dens valgløfte Faglig Fælles Akasse LAVERE DAGPENGE VIL RAMME TUSINDER AF UNGE Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Pensioner deles kun ved skilsmisse, hvis man opretter en ægtepagt og det gør stadig færre, viser nye tal. Du kan derfor risikere at miste din pension,

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Spar tusindvis af kroner på banklånet

Spar tusindvis af kroner på banklånet Spar tusindvis af kroner på banklånet ankerne har meldt ud, at de ikke behandler alle kunder ens. ankkunderne opfordres derfor til at se sig godt for, hvis de ikke vil betale for meget for deres lån. Der

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET Knap hver anden arbejdssøgende føler, at det i mere eller mindre grad er deres egen skyld, at de ikke har et arbejde. Hvorfor mig? Var jeg for dyr, for besværlig, for

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

Compliance og international forsikring til erhvervslivet

Compliance og international forsikring til erhvervslivet Europæiske ERV sætter fokus på : Compliance og international forsikring til erhvervslivet Hvad betyder det for din virksomhed? Compliance i et forsikringsperspektiv ved forretningsrejse og udstationering

Læs mere

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag?

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Vi er AJKS AJKS er formidlernes foretrukne a-kasse. Vi organiserer journalister, fotografer, pressefotografer, grafikere, produktions medarbejdere, web-redaktører,

Læs mere

Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads. og et godt sted at være kunde

Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads. og et godt sted at være kunde Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads og et godt sted at være kunde Kristian Gren 35 år og gift med Tina Far til Emil, Magnus, August og Sebastian Cand. Merc. Int. Markting 2 år

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Link til Helle Thorning-Schmidts tale (Det talte ord gælder) Historien om hvordan Danmark fik sin grundlov fortæller meget om os som nation. Det

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen AL: Det opgaven handler om er hvad man kan ligge til grund for sammenbruddet i Roskilde Bank. Sådan som jeg har det er aktieoptionsordningen fra 2002 en stor del af

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat EU BANKUNION: Godt eller skidt for dansk økonomi? Medlemskab af EU s bankunion risikerer

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 Del: Det kan blive svært for statsligt ansatte at gøre karriere, når de flytter

Læs mere

14-23 28 30 34 36 37 38 32 27 24 12 8 10 FAGBEVÆGELSEN SKAL OVERLEVE PÅ TROVÆRDIGHED 15.2 25.8 % 30.6 % 33.2 35.4 % 44.2 ggg ggg Tovholder til finansuddannelsen KONSULENT TIL UDVIKLING

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu?

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu? LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SJÆLLAND & ØERNE LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF LILLEBÆLT-FYN Sjælland & Øerne Et liv uden for DC-hegnet: Fyringen tvang Pia Heidelbach Larsen, 41, og

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Guide. Foto: Iris. September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ryd op i dine. klatpensioner. Få styr på din pension.

Guide. Foto: Iris. September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ryd op i dine. klatpensioner. Få styr på din pension. Foto: Iris Guide September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ryd op i dine klatpensioner Få styr på din pension 14 sider KLATPENSIONER INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side 3-5 De glemte pensionsmilliarder

Læs mere

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale.

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 1. maj tale Mange tak for invitationen til at tale her i dag. Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920.

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Nokia Lumia 920 Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Finnerne har lanceret deres første model, der er baseret på Windows

Læs mere

Offentlig Ledelse. Børsen Forum A/S, 2011. Børsen Forum A/S Møntergade 19 DK 1140 København K Telefon 70 127 129

Offentlig Ledelse. Børsen Forum A/S, 2011. Børsen Forum A/S Møntergade 19 DK 1140 København K Telefon 70 127 129 Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 9 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 9 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 9 Offentligt Danish Venture Capital and Private Equity Association Skatteministeriet Att.: Skatteminister Kristian Jensen Nikolai Eigtveds gade 28 1402 København K Børsen Slotsholmsgade

Læs mere

Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid

Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid Lektor: - Små og mindre virksomheder risikerer at blive sat tilbage, hvis de ikke rider med på den digitale bølge I Danmark har vi i årevis bildt os selv

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK INDHOLD: AFDRAGSCHOK Stor boliggyser på vej...4 EU-bombe under boligmarkedet...6

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere