TERMOGRAFI AF BYGNINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TERMOGRAFI AF BYGNINGER"

Transkript

1 TERMOGRAFI AF BYGNINGER Præsentation fra:. Har drevet virksomhed: Dansk Infrarød Inspektion A/S siden september Mit erfaringsgrundlag med tæthed i byggeriet, bygger på udførsel af mere end 1500 stk. BlowerDoor test af mange forskellige typer bygninger, samt være instruktør på Dampspærrekurser over hele landet sammen med de Tekniske Skoler. Udføre mange Syn & Skøn for retten og voldgift sager over hele landet. ITC Level I og II termograf og instruktør. Har være med forfatter på Byg-Erfa Termografi bladet. Har være med forfatter på vejledning i bygningstermografi December 2014, Bygningstermografi, Kuldebroer, utætheder. Tekst og billeder må ikke gengives uden forudgående aftale.

2 HVAD ER BYGNINGSTERMOGRAFI?

3 HVAD ER BYGNINGSTERMOGRAFI?

4 HVAD ER BYGNINGSTERMOGRAFI?

5 HVAD ER BYGNINGSTERMOGRAFI?

6 HVAD ER BYGNINGSTERMOGRAFI?

7 HVAD ER BYGNINGSTERMOGRAFI?

8 HVAD ER BYGNINGSTERMOGRAFI?

9 HVAD ER BYGNINGSTERMOGRAFI?

10 HVAD ER BYGNINGSTERMOGRAFI?

11 HVAD ER BYGNINGSTERMOGRAFI? Uensartet hulmursisolering. Det ser ud som om hulmursisoleringen er uensartet placeret, så der er huller i isoleringen. Dette kan med fordel udbedres. Dette gøres ved at en isolatør blæser isolering ind de steder hvor der mangler isolering. Mange isolatører kommer gratis ud og kigger på huset og giver et uforpligtende tilbud på efterisoleringen.

12 HVAD ER BYGNINGSTERMOGRAFI? Uensartet hulmursisolering. Det ser ud som om hulmursisoleringen er uensartet placeret, så der er huller i isoleringen. Dette kan med fordel udbedres. Dette gøres ved at en isolatør blæser isolering ind de steder hvor der mangler isolering. Mange isolatører kommer gratis ud og kigger på huset og giver et uforpligtende tilbud på efterisoleringen.

13 HVAD ER BYGNINGSTERMOGRAFI? Målt: temperatur inde Målt ude Fugtighed 94 %

14 HVAD ER BYGNINGSTERMOGRAFI?

15 HVAD ER BYGNINGSTERMOGRAFI?

16 HVOR FORETAGES TERMOGRAFERING? En tommelfingerregel inden for termografering er, at det er ca. 10 gange bedre at lokalisere kuldebroer og utætheder i konstruktionen indefra i forhold til udefra. Udvendig termografering kan primært benyttes til at danne et hurtigt overblik over bygningen.

17 KØB AF VEJLEDNING I BYGNINGSTEMOGRAFI. Vejledning i trykt udgave Vejledningen kan købes i trykt udgave, (112 sider i farver i paperback, ca. 17x 24 cm, hvilket er lidt større end A5-format). Pris ekskl. moms: 280 kr inkl. forsendelse Pris inkl. moms: 350 kr inkl. forsendelse Send en mail til Henrik Poulin på hvis du ønsker et eller flere eksemplarer af bogen.

18 VEJLEDNING I BYGNINGSTERMOGRAFI. Vejledningen tager udgangspunkt i DS/EN suppleret med viden fra andre relevante standarder, anvisninger og krav, samt erfaring fra gruppens egne medlemmer. Vejledningen er desuden tilpasset den danske byggebranche, således at der i vejledningen både fremgår krav og anbefalinger fra bygningsreglementet, men også fra andre relevante metoder/standarder som fx Passivhus. De krav der anvendes i vejledningen er udelukkende baseret på nuværende Bygningsreglement (BR10). Termografiresultater fra bygninger som ikke er udført efter BR10, skal således ikke sammenholdes med kravene beskrevet i denne vejledning, men med kravene fra daværende Bygningsreglement.

19 Baggrund for vejledningen i bygningstermografi Termografering af huse er en metode, som kan anvendes til at påpege termiske afvigelser i bygningens klimaskærm uden destruktive indgreb i konstruktionen. Termografering er således blevet et vigtigt redskab i kampen om at reducere bygningers energiforbrug og til at opnå fornuftige indeklimaforhold. Indtil for få år siden var termografiudstyr meget kostbart at anskaffe og det var derfor primært de store firmaer som anvendte termografering. I dag er fokus på energi og indeklima imidlertid vokset samtidig med at priserne på termografiudstyr er faldet. Dette har medført, at der er kommet mange flere aktører i spil, hvoraf flere ikke har den nødvendige uddannelse og viden omkring termografering. Den manglende viden har sidenhen gjort, at branchen i dag oplever flere fejlanalyserede termograferinger end førhen.

20 HVAD ER BYGNINGSTERMOGRAFI? For at undgå disse fejlanalyser er der brug for klare retningslinjer inden for bygningstermografering, som gør det lettere og mere sikkert at: Udføre termograferingen. Analysere resultaterne. Udarbejde ensartede og forståelige rapporter. Formålet med denne vejledning er, at sikre at bygningstermografi udføres og analyseres ensartet og korrekt, så der ikke opstår misforståelse og fejlfortolkninger, som kan føre til fejlagtige anbefalinger. Vejledningen er primært udarbejdet som et hjælperedskab til termografering af enfamiliehuse, men vil også kunne anvendes til fx kontorbyggerier, uddannelsesinstitutioner m.fl.

21 UDFØRSEL AF BYGNINGSTERMOGRAFI. Termografering af person bag PE-folie med standard termografikamera (langbølget IR)

22 UDFØRSEL AF BYGNINGSTERMOGRAFI. Termografering af person bag PE-folie med standard termografikamera (langbølget IR)

23 UDFØRSEL AF BYGNINGSTERMOGRAFI. Termografering af tre glas med varmt vand, bag klar PE-folie med standard termografikamera (langbølget IR)

24 UDFØRSEL AF BYGNINGSTERMOGRAFI. Termografering af tre glas med varmt vand, bag klar PE-folie med standard termografikamera (langbølget IR)

25 UDFØRSEL AF BYGNINGSTERMOGRAFI.

26 UDFØRSEL AF BYGNINGSTERMOGRAFI.

27 UDFØRSEL AF BYGNINGSTERMOGRAFI.

28 UDFØRSEL AF BYGNINGSTERMOGRAFI.

29 UDFØRSEL AF BYGNINGSTERMOGRAFI.

30 UDFØRSEL AF BYGNINGSTERMOGRAFI. I eksempel 1 er der blevet målt en rumtemperatur på 23 C, en relativ luftfugtighed på 50% og en overfladetemperatur på 13 C.

31 UDFØRSEL AF BYGNINGSTERMOGRAFI. Vanddampdiagrammet illustrer, at den relative fugtighed I eksempel for overfladen 1 der blevet i eksempel målt en 1 er rumtemperatur ca. 90%. Det på betyder 23 C, at en der relativ er risiko luftfugtighed for skimmelvækst på 50% og en (90% overfladetemperatur > 75%), men ingen på umiddelbar 13 C. risiko for kondensdannelse (90% < 100%).

32 UDFØRSEL AF BYGNINGSTERMOGRAFI. I eksempel 2 er der blevet målt en rumtemperatur på 25 C, en relativ luftfugtighed på 60% og en overfladetemperatur på 10 C.

33 UDFØRSEL AF BYGNINGSTERMOGRAFI. Vanddampdiagrammet illustrer, at den relative fugtighed for overfladen i eksempel 2 er 100%. Det betyder at der både er risiko for skimmelvækst og kondensdannelse.

34 UDFØRSEL AF BYGNINGSTERMOGRAFI.

35 UDFØRSEL AF BYGNINGSTERMOGRAFI.

36 GENERELT OM TERMOGRAFERING Termografi udstyr, opløsning ved detektoren Pixel.

37 GENERELT OM TERMOGRAFERING C: Opløsningen indikerer afvigelser i temperaturen. Denne opløsning bør så vidt muligt kun bruges til egenkontrol i en virksomhed og ikke ved rådgivningsopgaver. Opløsningen forventes inden for få år at udgå. B: Opløsningen defineres som professionel, men på lang afstand vil små afvigelser være svære at lokalisere. Denne opløsning bør således kun anvendes i projekter hvor det er tilstrækkeligt med termografering på kort afstand A: Opløsningen sikrer en god billedkvalitet, hvor det er muligt at opdage små afvigelser i konstruktionen fra lang afstand. Denne opløsning bør anvendes ved syn- og skønssager

38 UDFØRSEL AF BYGNINGSTERMOGRAFI. Termisk opløsning ved detektoren Pixel. Opløsning 80 X 60 Klasse C. Opløsning 320 X 240 Klasse B. Opløsning 640 X 480 Klasse A.

39 UDFØRSEL AF BYGNINGSTERMOGRAFI.

40 UDFØRSEL AF BYGNINGSTERMOGRAFI.

41 UDFØRSEL AF BYGNINGSTERMOGRAFI.

42 UDFØRSEL AF BYGNINGSTERMOGRAFI.

43 UDFØRSEL AF BYGNINGSTERMOGRAFI.

44 UDFØRSEL AF BYGNINGSTERMOGRAFI.

45 UDFØRSEL AF BYGNINGSTERMOGRAFI.

46 UDFØRSEL AF BYGNINGSTERMOGRAFI.

47 UDFØRSEL AF BYGNINGSTERMOGRAFI.

48 RAPPORT. De områder som rapporten som udgangspunkt skal indeholde er: Generelle oplysninger. Bygningsforhold. Vejrforhold under og inden termografering. Oplysninger vedrørende de termograferede bygningsdetaljer. Måleresultater. Analyse og konklusion.

49 RAPPORT. I rapporten bør følgende generelle oplysninger beskrives: Kundens kontaktoplysninger (Firma, ID nummer, navn, adresse, postnummer). Navn på operatør som har udarbejdet undersøgelsen og rapporten. Beskrivelse af test med henvisning til DS/EN Angivelse af, at målingen er udført med et IR kamera inkl. modeltype og serienummer. Reference til operatørens uddannelse i form af certifikat, udsteder og certifikat nummer osv. Kort beskrivelse af opgavens omfang. Dato for udførelse af rapport og underskrift.

50 ENERGIFORBRUG Hvad betyder tæthed for bygningens energiforbrug? Hvis man tager udgangspunkt i varmetabsberegningen (fiktivt hus), er denne sat til at infiltrationen sker på baggrund af ventilationen i bygningen. Her er der ikke medregnet utætheder, som kan forekomme i bygningen, eksempelvis ved utæthed omkring vinduer. Denne utæthed har indflydelse på varmetabet og er derfor en vigtig faktor for at få et mere præcist billede af bygningens varmetab.

51 ENERGIFORBRUG

52 ENERGIFORBRUG

53 ENERGIFORBRUG

54 ENERGIFORBRUG

55 ENERGIFORBRUG

56 ENERGIFORBRUG

57 ANALYSEVÆRKTØJ.

58 ANALYSEVÆRKTØJ.

59 ANALYSEVÆRKTØJ.

60

61

62 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN Udarbejdet af: Tekst og billeder må ikke gengives uden forudgående aftale.

Energitjenesten's Energitjek

Energitjenesten's Energitjek Energitjenesten's Energitjek Enderækkehus Furesølund 3520 Farum Energitjekket er udført af: Energitjenesten Sjælland Energivejleder: Lars Kristensen 7. december 2012 Hvad er et Energitjek Overblik og idéer

Læs mere

Hyldemosen Udarbejdet for KAB

Hyldemosen Udarbejdet for KAB Wissenberg A/S Valdemarsgade 14 1665 København V Tlf: 33 86 34 86 info@wissenberg.dk www.wissenberg.dk Hyldemosen Udarbejdet for KAB Dato: 24. april 2013 CVR-nr: 26369126 Kontaktoplysninger: Init: SAM/.ls

Læs mere

Energirenovering af ældre etage ejendomme

Energirenovering af ældre etage ejendomme Energirenovering af ældre etage ejendomme Med henblik på isolering 7. Semester speciale Skrevet af: Michael Bang Lund Bygningskonstruktøruddanelsen. VIA University College, Campus Horsens Foråret Abstrakt...1

Læs mere

SBi-anvisning 239 Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning

SBi-anvisning 239 Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning SBi-anvisning 239 Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning 1. udgave 2012 11 0,034 56 0,005 45,45 0,022 1,088 0,00045 0,002 2200 0,6875 Efterisolering af småhuse energibesparelser og

Læs mere

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør!

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! af Projektleder Ole Alm, Det Grønne Hus og EnergiTjenesten i Køge De fleste ved godt, at det er en god ide

Læs mere

Energitjenesten's Energitjek

Energitjenesten's Energitjek Energitjenesten's Energitjek Torben Hansen Løvkærparken 41 4030 Tune Energitjekket er udført af: Energitjenesten Sjælland Vestergade 3C 4600 Køge CVR nr: 1977 0990 Energivejleder: Kirsten Sander 20. november

Læs mere

Termografi Rapport. Nordborgvej 75B - 6430 Nordborg - Tlf. 60706090. Malene Godt Avnbølvej 8 Ullerup. Dato for undersøgelse:

Termografi Rapport. Nordborgvej 75B - 6430 Nordborg - Tlf. 60706090. Malene Godt Avnbølvej 8 Ullerup. Dato for undersøgelse: Nordborgvej 75B - 6430 Nordborg - Tlf. 60706090 Termografi Rapport Malene Godt Avnbølvej 8 Ullerup Dato for undersøgelse Udført af 1(18) Peter Jensen Indholdsfortegnelse Side 1 Forside Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Blower Door-test og praktiske erfaringer

Blower Door-test og praktiske erfaringer ISOLINK rådgivende ingeniørvirksomhed Lars Due ITC Level III termograf og instruktør Blower Door-test Bygningstermografering Rådgivning om materialer og metoder til tæt klimaskærm. Undervisning ITC Level

Læs mere

Vindues- og Facadedag 2015

Vindues- og Facadedag 2015 Vindues- og Facadedag 2015 Orientering om BR2015 og 2020 på baggrund af Energistyrelsens udsendte høringsudgave samt - lancering af den frivillige bæredygtighedsklasse Ved Niels Strange/Dansk Byggeri Sted:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lindevej 14 Postnr./by: 5800 Nyborg BBR-nr.: 450-002497 Energikonsulent: Per Krag Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitektfirmaet

Læs mere

EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser. Februar 2015. Troels Kildemoes, Ekolab

EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser. Februar 2015. Troels Kildemoes, Ekolab EUDP-projekt Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser Februar 2015 Troels Kildemoes, Ekolab Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Varmetab i klimaskærmen

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 11 Adresse: Græsvængevej 10 Postnr./by: 5960 Marstal BBR-nr.: 492-001488-001 Energikonsulent: Leif Werborg Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Enfamiliehuse generel del.

Enfamiliehuse generel del. Enfamiliehuse generel del. 2. Energimærkning i hovedtræk, side 3: Afsnittet udtrykker en god ambition og lyder godt, men det må ikke opfattes som om vi har projekteret en række specifikke renoveringsforslag

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

bliver styret via brugernavn og adgangskode, som sekretariatet tildeler den enkelte

bliver styret via brugernavn og adgangskode, som sekretariatet tildeler den enkelte Indhold Årsberetning 2 Skader på kviste beklædt med zink 2 Forbehold 3 Præklusivt Proklama 3 Fugt problemer i træhuse 3 ERFA-grupper og information 4-5 Tilstandsrapport eller Byggeteknisk gennemgang? 5

Læs mere

Klimatjek. viden og handling

Klimatjek. viden og handling Klimatjek viden og handling Denne rapport er et eksempel. Rapporten illustrerer opbygning og indhold af en Klimatjek rapport fra Energitjenesten Sjælland/ Det Grønne hus. Indhold i rapporten er 'klippet'

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

Indvendig efterisolering af massive murede vægge

Indvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af massive murede vægge For etageejendomme fra ca. 1850 1920 er ydervæggene fuldmurede (massive).

Læs mere

BBR-nr.: 580-015983 Energimærkning nr.: 100114818 Gyldigt 5 år fra: 24-03-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-015983 Energimærkning nr.: 100114818 Gyldigt 5 år fra: 24-03-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Merianvænget 1 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015983 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 461-057063 Energimærkning nr.: 100114827 Gyldigt 5 år fra: 24-03-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-057063 Energimærkning nr.: 100114827 Gyldigt 5 år fra: 24-03-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bøgedals Alle 44 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-057063 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Bachelorprojekt - BT7BAC

Bachelorprojekt - BT7BAC AARHUS INGENIØRHØJSKOLE - AARHUS UNIVERSITET Bachelorprojekt - BT7BAC Energirenovering af Fredensbjergparken Gruppe B3: Jonas Utoft Carstensen og Peder Dahl Rasmussen 28-05-2014 Jonas Utoft Carstensen

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Indeklimaforhold ved energirenovering

Indeklimaforhold ved energirenovering Indeklimaforhold ved energirenovering Thomas Witterseh, Lis Winther Funch, Ditte Marie Jørgensen, Vagn Holk Lauridsen, Christian Drivsholm, Christian Grønborg Nicolaisen, Bent Kofoed, Carsten Johansen,

Læs mere

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 05 OG 00 I BR0 OPLEVELSER BLANDT EJERE AF NYE LAVENERGI-ENFAMILIEHUSE OG ERFARINGER BLANDT AKTØRER I BYGGEBRANCHEN

Læs mere

Nordisk Engineering ApS. Boligrådgivning. Huseftersyn energiberegning - klimakontrol. Nordisk Engineering ApS Tlf.: 86 48 88 08 www.nordeng.

Nordisk Engineering ApS. Boligrådgivning. Huseftersyn energiberegning - klimakontrol. Nordisk Engineering ApS Tlf.: 86 48 88 08 www.nordeng. Boligrådgivning Huseftersyn energiberegning - klimakontrol Forord: Nordisk Engineering ApS er et velrenommeret ingeniør- og rådgivningsfirma der har eksisteret i branchen i mange år. Vi beskæftiger os

Læs mere

Nordisk Engineering ApS. Boligrådgivning - Huseftersyn

Nordisk Engineering ApS. Boligrådgivning - Huseftersyn Boligrådgivning - Huseftersyn Forord: Nordisk Engineering ApS Nordisk Engineering ApS er et velrenommeret ingeniør- og rådgivningsfirma der har eksisteret i branchen i mange år. Vi beskæftiger os med mange

Læs mere

BBR-nr.: 550-011279 Energimærkning nr.: 100124571 Gyldigt 5 år fra: 19-06-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 550-011279 Energimærkning nr.: 100124571 Gyldigt 5 år fra: 19-06-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Melbyparken 1 Postnr./by: 6780 Skærbæk BBR-nr.: 550-011279 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 5: ENERGIRIGTIGT VALG AF RUDER OG VINDUER BYG DTU U-005 1999 Version 3 26-03-2001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkedammen 22 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-010295 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere