i klimaets tegn Nr. 1 februar årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i klimaets tegn Nr. 1 februar 2015 71. årgang"

Transkript

1 t i klimats tgn 4 2 N. 1 fua ågang

2 Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga Søng Tlfn: * Fax.: * * Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi Diktø Tlf: Diktinssktæ Tlf: Aministatinschf Tlf: Assistnt - ghli Tlf: Maian Chistiansn Assistnt - ghli Tlf: Pia Michalk Assistnt - uljning Tlf: Els Pvlsn Assistnt - uljning Tlf: Anita Fgh Masn Assistnt - uljning Tlf: Hnning Lsch Aln Palm Hansn Knu Chistnsn Mak Duus Tknisk Chf Tlf: Diftschf Tlf: Inspktø Tlf: Inspktø Tlf: YGGEAFDELINGEN Tag Sktt Chista Sktt 2 Sni iktø Tlf: Sktæ Tlf:

3 Paktisk plysning Åningsti: ag kntt: Stga ag Hjmmsi: Tsag kl samt kl t Søng kntt: Hlg Dachmanns Ga Søng Tlfn: Tlfax Hjmmsi: Manag tsag kl Tsag tillig kl Fag kl Tlfnti f kntn vil nmalt væ: Manag nsag kl Tsag kl Fag kl Tlfnti f mål Finn Masn (Omå 1+2): manag-fag kl tlf I Esjg (Omå 2+3): manag- fag kl tlf Tlfnti f inspktø Mak Duus Omå 1 + 2: Daglig fa kl tlf Knu Chistnsn Omå 2 + 3: Daglig fa kl tlf

4 t Fmann ha t Hva mkati - g hva skal vi m t? mkati t af vigtigst kntgn f n almn ligskt i Danmak. Kt ftalt ty mkatit, at n ha inflyls på g m til at slutt, hvan s ligmå skal væ. n ha t afgøn i n aglig ift. Dt ty nt ant, at n v, hva s huslj ugs til, gså i fhl til vlighlls, fnyls g fing. n skal væ m til at gø ligmåt til t jlig st at v at afhl fællsaktivitt. Hva mkati g hva skal vi m t? n i fællsska s gn ulj n ha ikk alti haft så mgt inflyls på almn lig, sm ha i ag. Fø 1970 hav man sm t til at utal sig mn hav ikk ngn slutningst. Sinhn ha n fåt mgt m inflyls i ligaflingn, g fa 1984 skull Inhl: Fmann ha t 4 Affal sting g hva så? 6 Nyt fa af Diktøn infm 8 Afling 3 9 stylssmø 12 Psnalnyt 15 Klima g ngi 16 Aflingsmø 16 Skvpakn, af Nyt fa Guntvigspakn 19 Antnnfningn 22 TV- g aipgamm 23 Nahjælp 29 Ny 30 Ticktyv 31 Aktivittskaln 48 Fsin vis føst slcll sm 42 fik installt. H vist på facan på Vantånsvængt i Søng 4 Raktin i 42: Mikal S. K. Jnsn/Tn A. Sønsn/Aln Høffl. Ansvashavn aktø Aln Høffl, tlf , INDLÆG TIL NÆSTE NUMMER SENEST 1. maj Dalin på t i 2015: 1. fua, 1. maj, 18. august g 15. nvm. Layut g tyk: Ihl Gafisk Puktin, ag. Opg: ks.

5 gså i ligslskan væ pæsntatin. I 1997 lv inflylsn uvit, så n fik fltal. Din lkal afling Sm i n almn lig ha u minflyls i all fhl på t st, u g m, n u måsk t. Aflingsmøt Hvt å inkals n i n ligafling til t mø, hv all vigtig slutning vøn aflingns ift hanls g vtags. Dt på aflingsmøt, at n slutt, hvilk aj g aktivitt, skal sætts i væk i aflingn i t kmmn å. Diss aj ann gung f næst ås ugt. ns huslj afhæng såls af aktivittsnivaut i aflingn. n vælg n aflingsstyls, vatag aflingns intss i t aglig. Aflingsstylsn Aflingsstylsns vigtigst pgav at sætt sig in i aflingns ift g på t aflingsmø flægg tt f an, g hvilk aj g aktivitt aflingsstylsn skønn, ø igangsætts i aflingn. Fsgn skal gkns af aflingsmøt f at kunn føs u i livt. Nå fsgn vtagt, skal aflingsstylsn sik, at ajt liv uføt. Dt kunn væ pttls af lgps, aangmnt g an ting. ligganisatinn Dt hl guntankn ag almn lig, at ingn må tjn png på t. Dn nklt afling hø un n ligganisatin. slutning vø ligganisatinn, g m ftst fl afling, tæffs af ganisatinns styls g pæsntantskat. Dt j sig m slutning på t m vnt pn g vø fx vtægt, aministatin, kø, salg g æning af jnmm. Rpæsntantskat ligganisatinns øvst mynigh g t mø mllm fa aflingn g ganisatinns styls. Hv ligafling i ligganisatinn ha minst n pæsntant. Rpæsntantskat stå af ganisatinsstyls g, sm aflingn hv isæ vælg sm mlm til pæsntantskat. Dt ty, at n alti ugø t fltal. V pæsntantskasmøt vælgs ligganisatinns styls, hv ign skal væ fltal af. An mlmm kan f ksmpl kmm fa kmmunalstylsn. Oganisatinsstylsn møs fl gang åligt. Dn vnt ansvalig f uljning, øknmi g tissvan lig. stylsn ha n vn lls g ansvat f iftn i ligganisatinn. I ligganisatinn stå m ag all slutning g mkatit gså tyligt til st på tt nivau. 4 2 Kaj Englhat 5 t

6 t Affals sting g hva så? Ja hva så?????? t a an, ikk gø t igtigt. Dtt n tankgang igtig mang af s ha. Mn hva kan man lt gø f at få m ps i sin stings nh? Føst tinglsn at man st kkt! E man fl m n cntain, t j nan, st fkt g alig n slv. Mn v at tag sig slv i amn kan man gø mgt f at all st kkt, g s u nan st fkt så ftæl ham t, i stt f at ftæll all an t. Mn husk n ting, vi ikk Plitiflk v f v na. Tig til n nklt stingsnh. H kan man gø mang ting f at få ksta ps i sin stingsnh. Pap: skæ t itu så fyl t mgt min. Pstik: ps t sammn g t giv m ps. Dås: klm m sammn så fyl min. Og man kan liv v m at kmm m ksmpl. Dt kun ns gn fantasi, gæns. Hv man ha fælls stings nh skal man tænk på at gså an gn vil hav ps, typisk t pap g pst nhn fylt føst, g mang gang t fi at man mn at alt pap skal hi, st pap ting skal man slv kø på gnugspsn. Min ting fyl igtig mgt, papkass m pstik mking, fa øl g savans ås, hvis man skill iss af g iv pappt itu, så fyl t ikk så mgt, g nan kan gså kmm af m sit pap g pst. Gnlt t g mtank løs mang ting, g gø at t hl ts alt vik. Søng Fsyning ha t slgan h ug lågt, m mns at hv nklt nh kan man i lågt s hva skal i, g an ha fælls sting, st skilt på nhn ftæll hva skal i. E u staig i tvivl hva skal i n nklt, kan u v hnvnls til 42s Inspktø få ulvt n fl fk hva skal i hv. 6

7 Nyt fa af. 13 Vstkl/Ringakkn 4 2 n hav på sist ås aflingsmø t ønsk til stylsn, sm gik på m vi ikk til jul kunn sp lit julhygg i aflingn. Sm sagt så gjt, stylsn kntakt. Mak Duus, fik skafft 3 jultæ, lv flt på Ringakkn g Vstkl. Søn g Matin fik sat lys på tæn, så lv jul i af.13. D mangln g staig lit m julhygg, syns vi i stylsn, så sønag. 7. c. invit vi n til julhygg i gilsaln til ælskiv g gløgg, så kunn vi lig vis gilsaln fm ft at n va lvt ny malt. Vi fik n igtig hygglig ftmiag g jligt at så mang møt fm, ung sm æl g ønfamili. Ikk nk m at t va n hygglig ftmiag, mn ca. 10 vill gn væ m til at v aktivitt i aflingn. Dt glæ s i stylsn, at n ønsk at væ m til at v aktivitt i aflingn, t giv t gt fællsska. t Nahjælp Dn 20. janua 2015, hav stylsn vt t aangmnt i aflingn m nahjælp. Simn Nøskv fa plitit km g ftalt hva nahjælp gik u på, g hvan vi slv kunn gø ngt f at ungå inu. D va 45 fmmøt, g spøglystn va st. Ngl ha all mlt sig til nahjælp ningn, g stilt nahjælp skilt sm vil liv sat p unt mking i aflingn. På stylsns vgn Fman Finn Maquasn 7

8 Diktøn infm t Aflingsmø, mkati fnyls! Så stat ålig aflingsmø ign hjønstnn i vs mkati. Husk t v aflingsmøn t kmmn ugtås aj kan iskuts, vtags, g all ha muligh f at kmm m fsg til fnyls ll fing i aflingn. Ntp aflingsmøt gså stt hv aministatinn kmm m infmatin f t kmmn å. Dt mgt vigtigt f aministatinn g mkatit at mang ltag, g kmm m input til vlighllssaj g n gnll stana i aflingn. Dt ts alt ikk aministatin til aglig i aflingn g v hva all ønsk sig. Gnnm sn å vi lvt møt m ønskt m at gø aflingsmøn lit m spænn spcilt un gnnmgangn af ugttt. Vi ha f i å valgt i n ækk afling at pøv ngt nyt. I stt f at gnnmgå all ugiftn vil vi kncnt s m lvant g fhåntlig giv n fståls f all ugiftn i aflingn. V iss mø vil vi gn mtag is / s f at kunn liv i fmtin. I fl afling vil tt uc længn af møn g giv m ti til at iskut hva skal sk i fmtin. visin. Spcilt afling m Sni-lig. I ag tills snilig til psn fylt 50 å g i fl afling ftinst til sni mllm 50 g 65 å. Ntp tt kiti mtag vi af igtig mang mlmm hnvnls mking a t ikk mang føl sig sm sni, lt fi man fylt 50. I ag t m alminligt at man sm 50 åig ftsat ha hjmmn øn. Df ønsk fningn at øft kitin sammn m Søng kmmunn så vi i fmtin ha m flksil uljningsgl sm tilgs mulighn f at hav attaktiv sammnsætning i v afling. Samtiig n tilpasning til mån vt samfun ha uviklt sig på. Vi hå på at s så mang sm muligt til vs aflingsmø g fhåntligt at vælgs nnu fl aflingsstyls n i ag. Aministatinn af n vvisning at flst plm g uvikling skal sk lkalt g ikk fa kntt. Mikal Jnsn 8 Ntp fmtin gså på pgammt til kmmn stylssmø i hvfningn hv gså v nuvæn uljningsgl tags p til

9 En lill skivls af afling Næstn samtiig m at afling 2 lv yggt i , stat yggit m af. 3. Tænt sm af. 3 yggt på, hav ls væt klnihav f n i lmstga, ls væt psgsps f sgg f Gasvækt. Tilig g aflingsfman, Plitiassistnt, Ch. Ptsn, mlm n. 68, utal i finls m fningns 50 ås juilæum i 1992 følgn: D va plm m pjktingn i statn, a Akitkt Kaa Klint va i gang m pjkting af Chistians Kikn g han kæv cnsu i finls m yggi i næhn af kikn. Mn p l m n lv hutigt løst g snat va yggit i gang. t Af. 3, Ringga A, tgnt af fningns Akitkt Mgns Miling, sm gså tgn af. 1+2 g stå af 36 hus, stån af 3 væls g 2 kam, samt kæl. Sm tilsynsføn va akitktns knstuktø Wølk. Dn føst ækk lv yggt af Mumst Hll fa Høuphav. Dn mitst, nst g agst, lv yggt af Mumst Antnsn. Husljn lv sat til 90 k./ ml., mn tt lø va v inflytningn i 1948/49 stgt til 100 k. Ringga i mitn af 40én. yggit af af. 3 ikk pågynt nnu. Dn mitst ækk lv yggt i n ngvaig gnvjspi, så mått skvls mu p hv nst ag, f at man vhvt kunn få støt funamntt. Rsultatt af all svæligh, sm vjt hav påføt ygmstn, mføt at husn km 26 cm, f ngt n i jn g f kunn kun kmm 17 9

10 t 10 cm. gs i kælvinun. Dt va isæ slmt på havsin af hust, f h nå tænt p mit på vinun. Dtt kst n l ugavning af t øvst tæn g æning. Dtt aj kst y g m s t n k., hvilkt va mang png ngang. Da vi nlig kunn flytt in, va mgt, sm nnu ikk va fæig. Dt, ngang hav væt jlig havj, va pga. afgavning lvt til n stiv lj, så vnt n mass aj h. Invnig va all ummn limfavt i n stanafav g va ingn kmft af t vi kn i ag. Køkknt va gansk vist ny kt, mn ikk tøt nnu. Slv m kign hav væt fi i ngl å, va vaknaphn staig st. Dn malj hånvask i køkknt mangl malj g øn til køkknvaskn va ustn. D va ingn vanhan, m skull vi slv kø. Ov f køkknvaskn va kgpsn, g t va n tazzp g 2 ustn ø, h skull vi gså slv kø såvl han sm gasappaat. D va nnu ingn tapp fa nt til kæl, g ignnm fl mån, mått vi nytt n alminlig stig. Sn lv n støt tapp fa Ringga af. 3. illt tag i stun g u i havn, hv tinnn kun va 15 cm.. Knstuktøn lv tilkalt g unskylt at mann hav vt f mang tin. Og t kan nk sigs va f mang, f halvln skull fjns f at tinnn hav nk. D va gså plm m gulvæn, f t tæ man kunn få nn gang va ikk tøt. Dt l.a. f så st vn mllm æn i ag. En af min kllga, flytt in sn n s, fy ag g nat i cntalkln, f han vill hav hust gt tøt, inn han flytt in. Hvis han hav nattjnst, skull jg hl øj m t. Og n fmiag, a jg kigg in, kunn jg ikk kmm in i stun, f all ø va lk. Da jg gik u i havn f at kigg in ignnm vinun, kunn jg s, hvf jg ikk kunn kmm in: paktgulvt hav jst sig g st næmst sm n flitsu. Dn tilkalt Tøm mått slå t vinu in g tag

11 Af t t pa ækk paktstav p, f at få gulvt på ps ign. Aflingn i ag. U af 40 lig i aflingn, 21 nvt m nyt køkkn g a. Rnvingn å skt i finls m inflytning g f ngls vkmmn i pin. Næstn all ha fåt ny vinu i stun g på 1. sal. Ønsk n at få uskiftt kælvinun, t ft gæln gl i afling, hvilkt ty ugiftn liv pågt husljn f n aftalt pi. I 2008 lv tagn nvt, m zinkklæning på kvistn. I øjlikkt aflingn i gang m at uskift lygtpæln til LED-pæ g v spa på ngin. Af ufing kan l.a. nævns kæln, hv n l ha plm m van g fugt i kæln. Løsningn æn ngs hl skln, mn ngt kstlig g ikk ngt png til i aflingn i øjlikkt. Husljnivaut f 4 umslig på ca k. g f 2 ums ca k. Jan Chistiansn 42 v nyt pnkvæk i af. 3 11

12 Rfat af ESTYRELSESMØDE t Onsag, n Pkt. 1. gnnmgang g gknls af visinsptklln m ltagls af visin g Ing Gnnmgang af visinsptkltt. Åts sultat ttt til k. Jævnfø vgt skivls fa LF kan 42 aftapp iftsstøttn v 30 å. (ca. 850 tk. / åligt) Af tilsku til afling 73 på 850 tk. stylsn påpg nklt småæning. Gknt m æning g mækning. Pkt. 2. huslj kllktiv åt Mtags på cm stylssmøt. Rfat af ESTYRELSESMØDE 12 Tsag Pkt. 1. gknls af fat n. 243, 244 g 246. Rfat gknt, g fat n. 244 gknt m ttls. Pkt. 2. fttningssag Rfat n. 246 mails u MJ int mking svicaftaln mllm Antnnfningn 42 g Stfa. Evt. ny lvanø fa ? MJ ha fåt hnvnls fa kmmunn angån s intss i lig væls til ung m sælig hv. Ha haft kig på syghuskllgi. stylsn giv MJ tills til at aj vi m sagn. Afvnt så n instilling fa MJ. Ingn intss fa 42. MJ ha fåt hnvnls fa Kllgins knt mking kø af 3 kllgi til gunvæi. Pkt. 3. yggi: A: Nyyggi: D mtagt tills til iugtagning af svømmhalln i Guntvigspakn fa n kl D aflvt infmatin u til all n i Guntvigspakn.

13 D skiftt avkat i sagn m A78. : Rnving: Skvpakn, Egnsun julnlukning n yggit følg tispnn. Pkt. 4 ku-uvalgn. KE int mking mø afhlt i KU uvalg. Pkt ks. ET int fa pæsntantskasmø i 8. ks. L 8. ks ønsk kntakt m kmmun ang. pn f almn ligfning. Pkt. 6. Antnn DOA TAS int mking DOA g tmapakk. Fmv int HPK fa mø i Antnnfningn 42 g DOA. Antnnfningn 42 v/hlg Palm Knusn D ikk afhlt mø i fningn. Pkt. 7. Fjnvam. A. ag ET int fa mø afhlt i ag Fjnvam hv n ny chf tiltæ p stylsn akk p mking at ET ftsætt i ag Fjnvam, a 42 slv vælg pæsntant htil.. Søng TAS int fa Søng Fjnvam. Pkt. 8. an sag Fmlæggls af ny pæsntatin af ugtt p. afling. TAS mail plæg u til H inn KE, TAS g MJ v ugtplæg på af. 44. D afhls ugtkusus f aflingsstyls n 27. janua 2015 kl , hv fningn gså væt v lit ma. ugtmapp sm tilig vt læggs ftsat på INFO til inting f aflingsmøn. Invitatin sns u n t Rfat af ESTYRELSESMØDE Tsag 8. janua 2015 Pkt. 1. gknls af hvfningns ugt 2015/16. Ing g Mikal gnnmgik ugttt. stylsn gknt ugt f 2015/2016 m på møt faln kmmnta. stylsn gknt flingn af stylsshnat g m flingn sm sist å 13

14 t 2/8 til fmann g 1/8 til stylsn. Vamgnska; 75 k. p. gnska pincipilt gknt hvis 42 v gnska. Hv lig vil så skull tal 3 x 75 k. f l, vam, van g kan vt. øfts n aat ning. MJ kntakt vanvæk mking uajls af gnskan f lig m imål. Raatningn p. lig øfts på stylsssmina. Faflyttgy øfts ligls på smina. Juiisk assistanc hævs m k. til isp. Fnn, l.a. til tssagn f Skvpakn. ig vgt. Dispsitinstillingn f gnskasåt 2015/2016 lv nstmmigt gknt af stylsn. ugt m ig vgt g mailt u til hvstylsn. Pkt. 2. Unskivls af visinsptkl Unskivs på stylssmøt n Rvisnsptkl ligg hs Ing. Pkt. 3. gåstn Fjnvam MJ afvnt tigmling fa Gåstn Fjnvam. stylsn vtg tilslutningn g villig mkstningsfit mlægning f aflingn i Egnsun. Pkt. 4. an sag Ånt KE: Lg vinu? MJ kntakt Lg mking 16 ny ø til af. 80. Diss skal statts 100% af Lg lls n n i n vlgift. KE: Pis på væls g gilsal af. 44 Mtags på stylssmøt n Intkusus f af. 44 afhls n KE mail pæsntatin u til stylsn D ltag 9 psn fa af. 44. all fa hvstylsn ltag. Hlg ha g mlt fa. 14

15 Psnalnyt: Vlkmmn TIL: Hnning Lsch, Fningn vil gn y vlkmmn til v ny tknisk chf, Hnning Lsch, sm vi hå vil iag psitivt til uviklingn af vs fning. Hnning kmm fa n stilling sm pjktchf v Søng Ingniø g yggftning, hv han ha væt ansat sist 16 å. t Hnning uannt ygningsknstuktø, mu, aut. kkmst mm. g ha tillig væt ansat på akitktknt. M mang ås faing fa ygganchn vil tt iag psitivt til vs ganisatin. D pimæ ajspgav vil væ llsn af vs inspktø g ift, samt fstå stø nving i aflingn samt nyyggi. Hnning 46 å g til aglig i Høuphav m sin famili. Vist u at n kan ftæll m s hy s! Ha u n intssant hy ll aktiv i n fning, sm kunn hav mang af vs s intss, så ha u nu muligh f at kmm m in histi m t sm u lig nu ptagt af g ltag i. Vi vil så uvælg st inlæg g ing m løn i t. Vi fstill s n A4 si, m skifttyp 10 g så vt. vhæftt t ill, sm skiv in intss g samtiig gn t link m ylig plysning. Hilsn Raktinn 15

16 Klima g Engistatgi Søng kmmun i øjlikkt v at uaj n ny ngistatgi hvis hvfmål at Søng kmmun pnå CO2 nutalitt i 2029, i samaj m Pjct Z. - Ruc ngifugt m 35% inn Hvfningns ngifug skal ucs m 50% inn t F at nn pn kan aliss kæv tt at gså lign i kmmunn gnlt uc ngifugt. ligfningn 42 ha f valgt at lægg sig i spisn inn f ngispalsn g ønsk at væ fgangsksmpl f an i kmmunn. Fningn ha f valgt n makant g mgt amitiøs statgi sm ha følgn visin: - Samajspatn i Pjct Z f at nå målt i Fntlø innf anvnlsn af ngiigtig løsning - U uskat m ngispals f v M iss visin vil ligfningn lægg sig hlt i fnt. Statgin skiv ligls kav til nving g fmtiig nyyggi. D afsætts ylig ålig tilsku til afling sm nginv f at få å til igtig løsning. Dt fvnts at statgin pulics i statn af fua g vil i føst mgang liv snt til v aflingsstyls g samajspatn. Statgin kan fa fua fins på vs hjmmsi. 16 AFDELINGSMØDER 2015 Afling Dat f af. Mø St kl Hlg Dachmanns Ga kl kl kl kl kl kl kl kl Vstkl kl Hlg Dachmanns Ga kl kl kl kl kl Tnvj kl Skæntn 25, kæln

17 kl kl Hlg Dachmanns Ga kl Hlg Dachmanns Ga kl Pæstgåspakn kl Hlg Dachmanns Ga kl kl kl Dgngån kl Sl kl Vstaln kl Egn fsamlingshus k kl Langsøgån kl Fællslkal Guntvigspakn kl Dgngån kl Dgngån kl Egnsun Gl. Skl kl Dgngån kl Egnsun Gl. skl kl Dgngån kl Dgngån kl Fællshust Njs jg kl Egnsun Gl. skl t Oganisatinsæning V tiltælsn af vs ny tknisk chf ftags n æning i vs ganisatin. Dn tknisk chf vil få ansvat f iftn i aflingn, hun inspktøn g måln. Samtiig vil nn iag m uviklingn af vs gn hånvækafling. Dn fmtiig lgupp i fningn vil hft stå af Diktø Mikal Jnsn, aministatinschf Ing Kistnsn, Diftschf (Hånvækaflingn) Aln Palm Hansn g Tknisk chf Hnning Lsch. F at figø m ti til svic g v inspktø ha Omål Søn ck vtagt all syn af lign, sm fø va flt på fl. Mns Søn gnnmgå n sist plæing ha v an mål miltiigt vtagt Søns må. På sigt vil Søn, fun syn ftsat vatag pgavn sm mål mn m gænst svic. Fningn ønsk m iss æning af kunn ptim v aglig ift g uvikling af fningn. Mikal Jnsn Diktø 17

18 t Skvpakn, Af. 73 Rnving Rnvingn af Skvpakn, af. 73, Egnsun ftsætt næstn ft n gt tispn. D invnig aj lv afsluttt sm pngt p til juln g nu mangl kun n nlig fæiggøls af mangl invnigt. Omvnt vi ftsat n smul fsinkt m uvnig aj, så vi imøs n staig mil vint så vi kan inhnt ngt af n tat ti. Vi hå ftsat at væ fæig til smmfin i å. Ufølsn af invnig aj i aflingn ha væt n ntlig mgang, it vi ha øt all um i lign. Spcilt n nlig finish af ajn ha skat at, g s t u til vi fant g g igtig løsning unvjs. Slvm n ha væt faflyttt mns ajn st på ha t givt fl gn g ikk all ha væt lig tilfs m at skull i n lssvgn i t pa ug. Omvnt hav t g væt hlt umuligt at i lign un nvingn. Også ngøing ha væt attt it støv næstn umulig hlt at fjn, slvm ngøingsfimat hav gjt gunigt nt. D invnig aj ugj n nving af avæls, vamanlæg, vananlæg, l-instaltin g kk. D kmmn ug vil hånvækn lø lign ignnm f at fæiggø sist mangl sm på gun af n stamm tispn svæ n l af. Mikal Jnsn 18

19 Nyt fa Guntvigspakn Enlig: Så ha Guntvigspakn fåt sin fitnss g svømmhal. Dn 29. nvm lv hlt "Ant hus", hv n kunn få lit til gann samt pøls. Så vit så gt Diss ha ånt fa kl til samt ign fa kl til hl ugn, i skivn stun. Dg kun f n! M tin så t jg/ stylsn på, at n vil nytt tt jlig tilu. Så ug t! All nu liv svømmhalln ugt nt ant til vangymnastik nsag fmiag m 20 tilmlt psn. Hva t fmv vil liv ugt til, p til all n. D kunn j kmm m i g fskllig fsalg. Til tt sat n pstkass p på stt. Så ug n! Til sist: Skal hust ha' t navn? En tilfs. Guntvigspakn t 19

20 t 20 Invils af Guntvigspakn fælls wllnssmå Sønag ftmiag, , møt lit v 100 fm til invilsn af s ny st wllnssmå, sm mfatt, t svømmassin, mtinsum g så t stt ånt fællsum, sm all st pn f nyttlsn af. Sniiktø Tag Sktt, ø fmmøt vlkmmn. Han va g f, at han nu kunn aflv fællsmåt til n g til n aglig ift i 42 aministatin. stylsn ha væt mgt aktiv g ha slv samlt alt ustyt, hvilkt Sniiktø, Tag Sktt, sm ha ansva f yggit, kvitt f un invilsstaln. Dtt gæl gså f uvalg pttt, sm i øjlikkt aj på, at liv ngl paktisk gl f nyttls af all fællsfacilittn. Fællsmåt t føst af sin at, hv inn f almn lig ha agang til n sgs facilitt. Omåt kun f aflingns g tal via husljn 300 k. ml. D kan så via s hvnøgl på stmt ti lukk sig in i måt. Tag Sktt takk mang f s tålmigh, ikk minst gn t mfø, at på n yggps i så mang mån. Tag Sktt slutt sin tal g vaglsn m t 3-flig hua. På gun af n fjl i ugn i svømmassint, lv pøvn g gknlsn af vankvalittn ikk fæig til tin, så mang fmmøt mått nøjs m at kigg på vant. Anls va t m mtinsummt, sm ønn hutig lv tagt i ug.

21 t Slv måt, pføt i EUCs tilig kantin. Mang af fmmøt lv vaskt af t impnn kamik kunstvæk, sm hæng i mitgangn til måt. Dt sklns tilig lv i 70 n, fmstill kunstn, sm nu ign ha fåt t nyt pulikum, nn gang af. 44s. ligfningns fman, Kaj Englhat, lykønsk gså af. 44 f s ny fin facilitt g uagt gså t 3-flig lv, f at n mått få igtig g glæ af måt. D va n g stmning nt n g fl gav utyk f at glæ sig til at nytt fællsmåt g all va kmmt t igtig gt naska i n ny afling, hv mang alig fø ha t i n ligfning. Eftfølgn va t taktmnt m pøls g lit at ikk til. 21

22 Antnnfningn 42 Gt nytå - Ja g t ny å stat igtig gt. t 22 DOA ha ingåt n ny 2 åig aftal m Stfa, sm lvanø af TV g Intnt signal. Aftaln ikk hlt sm vi i Antnnfning/ stylsn hav håt på, vi vill gn hav haft n 3 pakks løsning, mn t kunn vi svæ ikk pnå nn gang. Nå t nu sagt. Så vi i stylsn igtig psitiv v f n ny 2 pakks aftal, af fl gun. F t føst at aftaln lvt ingåt m Stfa, hav man in gåt aftaln m n ann lvanø, skull vi all hav skiftt tv x, g intnt ass skull æns, så t vill væ funt m n mass øvl g ksta aj f all ug. F t ant, pisn uænt, t vil sig, at ikk kmm pisstigning på t antnn iag vi tal i ag, så t a psitiv i iss spa ti. Vøn pgampakkn, så TV2 Film, lvt uskiftt m n ny sptskanal TV2 Spt. Vi få 2 ny igital pgamm, i pakk 2, t TLC g ID Invstigatin Discvy. I tmapakkn Spt TV2 spt kmmt på. Og i Nyh & Film ha TNT stattt TV2 Film. I fit Valg TV2 Spt, Kanal 4, 6 n, C-M Tnnis, mang g Dantt kmmt på. F at få ps til ny tjnst g uvils af ånt, vil nuvæn 7 analg kanal, i pakk 1, skift pgamps. D analg kanal i pakk 2 fliv uænt. Dn ny kanalnøgl kan ss ant st h i t, mn vi ha ikk fåt t tispunkt f kanalmlægningn nnu, så følg m på DOAs hjmmsi: ll DOAs infkanal, f sist nyt. DOA næstn v at væ fæig m at gav fikal m, g t vil sig, at nk snat flytt signalt fa Stfas snnt v DOAs ny fint, g m skull vi all gn få signal kvalitt in. Så alt i alt syns vi stylsn at vi stat 2015 på TV g Intnt sin psitiv. På stylsns vgn Fman Finn Maquasn.

23 DOAs PROGRAMMER 2015 Pakk 1 / gunpakkn 7 analg g 31 igital* ANALOGE / DIGITALE DIGITALE Pis 98,-/m. K: S-34 / 410 MHz K: S-35 / 418 MHz Pøvkanal K: S-36 / 426 MHz K: S-37 / 434 MHz t K: S-38 / 442 MHz K: S-39 / 450 MHz K: S-40 / 458 MHz Pakk 2 (+ pakk 1) 27 analg g 60 igital* * All igital kanal kan kun mtags i MPEG4 - ANALOGE / DIGITALE Pis 445,-/m. DIGITALE K: 44 / 655 MHz K: 45 / 663 MHz K: 46 / 671 MHz K: 48 / 687 MHz K: 49 / 695 MHz K: 50 / 703 MHz K: 51 / 711 MHz K: 52 / 719 MHz K: 53 / 727 MHz K: 54 / 735 MHz K: 55 / 743 MHz K: 56 / 751 MHz K: 57 / 759 MHz K: 57 / 759 MHz K: 58 / 757 MHz K: 59 / 775 MHz K: 60 / 783 MHz K: 61 / 791 MHz K: 62 / 799 MHz K: 63 / 807 MHz Rai (i all pakk) 24 aikanal F: 89,30 MHz F: 90,50 MHz F: 91,00 MHz F: 91,50 MHz F: 92,40 MHz F: 92,30 MHz F: 93,50 MHz F: 94,20 MHz F: 94,80 MHz F: 95,60 MHz F: 96,40 MHz F: 96,80 MHz F: 97,60 MHz F: 97,90 MHz F: 98,70 MHz F: 100,60 MHz F: 101,00 MHz F: 102,90 MHz F: 104,10 MHz F: 104,80 MHz F: 105,30 MHz F: 105,80 MHz F: 106,60 MHz F: 107,90 MHz 23

24 DOAs TEMAPAKKER 2015 Pakk 3 - Sptspakkn 290 k./m.* t Pakk 4 - Familipakkn 290 k./m.* Pakk 5 - Nyh & Film 290 k./m.* * RAAT VED VALG AF FLERE TEMAPAKKER PAKKE 3 TIL 5 V 2 tmapakk, pisn kun 381,- /m.. V 3 tmapakk pisn kun 457,- /m. V valg af n ll fl tmapakk, skal man sm min. ann på pakk 1. Og man skal hav n Stfa SmaTv ks ll n kt læs m t Stfa annmnt. 24

25 DOAs FRIT VALG 2015 Kanal til 99 k./m. p. stk. Kanal til 40 k./m. p. stk. t Kanal til 30 k./m. p. stk. Kanal til 20 k./m. p. stk. Samanylu TV 25

26 DOAs FRIT VALG 2015 Au Dhai TV AL-Jaza Kanal til 10 k./m. p. stk. t Duai TV ESC / ESC1 DOA Fit Valg kæv, at u ha n Stfa SmatTv ks ll n ktlæs m t Stfa kt. Ha u Stfa SmatTv ll kt, kan u still Stfa FitValg ikt på Min si. Ells kntakt Stfas kunsvic på tlfn: SERVICEINFORMATIONER FRA 42 All hnvnls i finls m antnnanlæggt skal sk til Stfa: - v iftsfstyls, på Intnt / SmatTv / Pgampakk / Tlfni g an tknisk spøgsmål på vnævnt må: Tknisk suppt på tlfn: Husk at hav kunnummt k til intastning! v mlls m flytning, pakkskift, tilkø af tjnst, gningsspøgsmål: Kunsvic på tlfn: Fl plysning m kunsvic g tknisk suppt på: S alti sist nyt på DOAs hjmmsi: 26 Sist vit "Kanalnøgln g kanalmlægningn af 7 analg kanal i pakk 1, tæ føst i kaft i løt af fua mån. S løn infmatin på DOAs hjmmsi g DOA s Infkanal"

27 t Sjælnsga Søng Tlf.:

28 t SYN: F at figø m ti til svic g v inspktø ha Omål Søn ck vtagt all syn af lign, sm fø va flt på fl. Mns Søn gnnmgå n sist plæing ha v an mål miltiigt vtagt Søns må. På sigt vil Søn, fun syn ftsat vatag pgavn sm mål mn m gænst svic. FALCK - SERVICE V anmlls af upsættlig ska un f kntti. ligfningn 42 ha aftalt m Falck, at skal løs plm, pstå v ska på lign, nå uhlt sk un f kntti. Dt skal samtiig pæciss, at ningn kun tæ i kaft, nå t alvlig g upsættlig ska, t j sig m. Vi gø pmæksm på, at ugift, pstå sm følg af misug af ningn, slvfølglig påligns n, åsag til misugt. Tlf.: Nøglsvic Vist u at vi ha Ljn kan pn svnøgl til sin ljligh hs Falck. Nøgln kan øgnt unt ulvs ll kvis m fylstgøn lgitimatin i tilfæl af, at ljn ha låst sig u. Såfmt ljn ikk ha pnt n nøgl, ftags øplukning, hvis Falck slv kan ufø plukning. 28 Må låssm tilkals, tt f ljns gn gning.

29 Ot Nahjælp hligvis slåt ignnm til flkningn. Ikk minst i vs lkalmå mang, spøg in til g mang, all ha tilmlt sig ningn g fåt ulvt skilt g mækat inik Nahjælp. Sm n ikt følg af t plv vi i jugn, at inusanmllsn falt m 25 %. Så liv nlig v m at tilml j. Vi kan sammn gø t nnu. Mn - klistmæk g skilt gø ikk ajt. Dt st vån im inu mnnsk. Dt kæfts af n hlt ny unsøgls af 20 inustyvs mtiv g mt: Altså tt hnvnls til fmm, pluslig i måt. Et gansk alminligt Hj, ll spøgsmål m, hvvit man kan hjælp m ngt, t y inustyvn sig ikk m. Han v, at han så st. Kø fmm il in i måt, så kig ft m. Hva va t f n il, hv mang sa i n. Hlst gistings numm sv. Nahjælp tin g t at Nahjælp skiltt g mækat gø ajt f s. D t vigtig fakt, sm m til at afhl inustyvn fa at y in, g læg mæk til at all ha m mnnsk at gø: 1. Vin m mnnsk. 2. Ly g liv fa lign g måt. 3. Nysgig likk fa na. Så afhl j nlig ikk fa at s hn v pnkvækt, ykk i gaint sv., f at inik v f ptntill inustyv, at I hl øj m na måt. Husk I ha j n aftal m js na, gån u på at I all hl øj. Hvan I liv tilmlt Nahjælp ningn g m m at fhin inu g tyvi kan I s på følgn hjmmsi: (20tyv-unsøglsn) 4 2 t Jg ha slv pøvt t i finls m mit aj. Jg køt in i t må, hv va Nahjælp, g plv at jg tyligt kunn s g mæk at n på s gn still g lig må hlt øj m n il jg køt i. H kmm vi fm til t væsntlig. Vi altså sm nøt til at væ aktiv. Ikk t hl smul m Skiltt kan stills på nahjælp.k, h kan u gså hnt n n gatis Nahjælps-App. Nå u ptt n pfil på nahjælp.k, få u n vlkmstpakk m t Nahjælpsklistmæk, n pjc g pstkt, sm kan ugs til at invit nan m i ningn. 29

30 t 30 NYE EOERE Af. 1 ml. n. Sunquistsga Af. 5 Ringivj Af. 6 Lupinvj Af. 10 Skivløkkn 13 II tv Af. 11 gmstløkkn 1 st th Af. 13 Ringakkn 17 A Vstkl Af. 13 Ungmslig Vstkl Af. 15 Kløvmakn Af. 16 Skvpakn Af. 18 S. Lanvj 35 II Af. 21 Mæhgnt 40 I Mæhgnt 36 st Mæhgnt 34A Af. 22 Ejvj Af. 24 Æl- g hanicaplig Skæntn Dyølga 10 I Skæntn Af. 30 Sønga St. Råhusga 9 I th jgga 10 II mf E jgga 2C Af. 33 V Mølmmn 14 II tv A Af. 34 Englshøjga 26 II Af. 35 Kngvj 9 I th Ankilga 32 II th Kngvj 9 I II Af. 37 jgga 27 III Af. 44 Guntvigspakn Af. 73 Skvpakn A Skvpakn Af. 74 Ungmslig Højmakn Af. 75 niktsvj Af. 78 ml. n. mjg mjg mjg Af. 80 Gatnpakn Af. 80 Æl- g hanicaplig Ælhavn Sunvængt A = lighavn i pågæln afling V = Væls L = yttljligh K = Kmmunns anvisningst E = Anvisningst til hvv G = Gnhusning

31 Ticktyvi Antallt af tick-tyvi i n fm sm I ønsk at få lyst, - nmlig situatin, hv gningsman/mæn på n ll ann vis hnvn sig til fft i vkmmns hjm g hft på n n ll ann må fa na m png ll væignstan, - svæ stign. Dn fm f ticktyvi ftags sm gl af fl psn, mn ngl p aln. Dn n psn skal istah n, mns øvig skal unsøg ljlighns øvig um g gmm f væi. Dt fgå hutigt g un psigt. Ticktyvn tit sæls ygtig til hutigt at fin fm til, hv væin gmt. Sm gl t kun n n tt hnvnls. Typisk spøg vkmmn ft hjælp af n n ll ann at. D ønsk t gs van, ugiv sig f at væ hjmmhjælp, m hjælp til at skiv n sk på t stykk papi.s.v. Alt m t fmål at kmm in i ljlighn/hust, så n ann pat umækt kan snig sig in g ftag tyvit. Sm gl pag n føst ag ft, at vkmmn ha væt usat f tick tyvi. Hva kan u sm gø f at ungå ticktyvi: a. Ån kun f psn sm u kn.. Lav aftal m psn sm skal søg ig, så v u hvnå kmm. c. Inn u måsk alligvl ån f øn f n fmm, så sik ig at vkmmn ha t lvligt æin. Tag a n ti t tag.. m at s ID. Hav kun få kntant ll væignstan liggn hjmm. f. Hav kun it ftnavn på øn, så v gningsmann ikk m u aln. ( D psøg sm gl kun flk aln). Hva gø u, hvis u alligvl lvt usat f ticktyvi: a. Kntakt plitit hutigst muligt.. Kntakt famili/ na/ vnn. c. Kntakt ankn g få spæt vt. kntkt.. va n. Få vlik.. Pøv at husk all talj på gningsman/ kvin. ( signalmnt ) f. Evt. flugtut/ flugtmil. g. Hva stjålt. Mang af fn føl sig ftfølgn utygg mn sjælnt m hjælp g få hll ikk tilu m t. man kan sm ff alti kntakt Offågivningn i Sy- g Sønjyln. I Søng, Aanaa g Haslv kmmun t på tlfn mllm klkkn 17 g 22 ll på mail: Hva gså vigtigt, at flst fsikingsslska ha n sni ning sm ækk ticktyvi på lig f m inustyvi. Dt liv tit vst t

Nr. 4 december 2014 70. årgang

Nr. 4 december 2014 70. årgang t 4 2 N. 4 cm 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

Nr. 2 september 2013 69. årgang

Nr. 2 september 2013 69. årgang t 4 2 N. 2 sptm 2013 69. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt

Læs mere

Nr. 1 april 2013 69. årgang

Nr. 1 april 2013 69. årgang t 4 2 N. 1 apil 2013 69. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt

Læs mere

Nr. 2 juni 2014 70. årgang

Nr. 2 juni 2014 70. årgang t 4 2 N. 2 juni 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

Nr. 2 september 2011 67. årgang

Nr. 2 september 2011 67. årgang t 4 2 N. 2 sptm 2011 67. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Diktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere

Nr. 1 april 2011 67. årgang

Nr. 1 april 2011 67. årgang t 4 2 N. 1 apil 2011 67. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Diktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere

Nr. 2 juni 2012 68. årgang

Nr. 2 juni 2012 68. årgang t 4 2 N. 2 juni 2012 68. ågang t 2 Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt

Læs mere

Nr. 3 december 2011 67. årgang

Nr. 3 december 2011 67. årgang t 4 2 N. 3 cm 2011 67. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Diktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere

Nr. 3 december 2013 69. årgang

Nr. 3 december 2013 69. årgang t 4 2 N. 3 cm 2013 69. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 Mnighsråsmø Syhavn Sogn Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 INDKALDELSE Bla nr.: 1 Formanns initialr: LR Inkalt lmmr: Tilst un Inkalt lmmr Tilst Eva Larsn Solvj Karin Holm Lina Kllam Lon Rasmussn Thomas Nilsn

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

Det bedste sted at være...

Det bedste sted at være... D s s væ C N U KONK V Smm u 011 - s s væ Bhus f s s gg fy, m gg f Dms s s Hv smm sømm 1 m us y f, væ f smg, g v fss u sm g f s s g svægh, Fåu Smm, sm Dms føs g søs Smm g å vs 3 s fm Bhus umm mugh f shg

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu.

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu. 2 K N Gø S mf Sk Im m mmj. Sk mmmmm k, m m, m m mm mm. A k, m mm. Im cm m k k mm jmk m m jk. E f D f m h bj å h, m j å, fm f ky, ck mfæ. På j f, m y å b øb f mm J, f få cm f h m, mf, fh å ø. I m. Q kk

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere

-udfordringer for alle. FED fest for de 13-16 årige. d c. c d. Weekendkursus find din favorit - kik indenfor. Vinter/forår 2015.

-udfordringer for alle. FED fest for de 13-16 årige. d c. c d. Weekendkursus find din favorit - kik indenfor. Vinter/forår 2015. -ufong fo all FED fs fo 13-16 åg Wknkusus fn n favo - kk nnfo Vn/foå 201 g o p s l b Blv Læ a yll vs u ø h u o k a p æ L h y b b o h n Fn Gv kommun E go lbu l DIG,......som gå 6. ll 7. klass og bo Gv kommun.

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE TIL KONTORER, BUTIKKER & JORDBRUGERE AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE daabak.dk VINTER 2012 Lablpint QL-710W QL-710W dn smat, kompakt lablpint md indbyggt tådløst ntkot og softwa til installation

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få

Læs mere

Priser 4699,- Spotpris. Måske Danmarks billigste. Kraftig zoom med billedstabilisator. Canon EOS 600D 18-135 IS

Priser 4699,- Spotpris. Måske Danmarks billigste. Kraftig zoom med billedstabilisator. Canon EOS 600D 18-135 IS Spt Måsk Danmarks illigst 4699,- Cann EOS 600D m/18-135 IS Kraftig zm m illstailisatr 18-135 IS n 18 mgapixl CMOS-snsr n Full HD vi 1080p n Intuitiv funktinsgui på skærmn n Brt ækkn 9-punkts AF n Vipar

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse.

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse. Tisdag dn 18. Fbua 2014 104. ågang n. 8 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Så fik Egbjg Møll sit Natuum! Bogmstklip md dn gyldn saks!

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

.090000561PA. Egen. ngen

.090000561PA. Egen. ngen V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H F K U 6 8 B 6 9 A F NANS ER NGSF ORSL AG RTPLBRT

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

.184ETB10156. KabelTV. ngen

.184ETB10156. KabelTV. ngen V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGERENSOP YSN NGT PARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H V m K U B 6 A F NANS ER NGSF ORS AG RTPBRT NT 6 6

Læs mere

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39 JYSK FODBOLD August 2010 JBU opfø yt fobolct i Tilst v Åhus Si 4 til 9 Nyt iititiv : Uifi Fobol bygg bo mllm msk Si 34 til 39 Rpotg: JM-fil fg følls Si 44 til 49 Jysk Fobol Jysk Bolspil-Uios officill fobolmgsi

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

VARMEFOBBRUGET VAFM ESPAF ERAD. af enengibesparelser og tilskud. Varmeforbrug over gennemsnittet for boligtypen

VARMEFOBBRUGET VAFM ESPAF ERAD. af enengibesparelser og tilskud. Varmeforbrug over gennemsnittet for boligtypen @ g + a c - xtt 3 3 C l (D n VARMEFOBBRUGET Varmefrbrug ver gennemsnittet fr bligtypen I 2O0B van det gennemsnitlige var mefnbnug i Mr-benhaven 15,1 MWh Pt-. 100 m2 Det gennemsnitlige var mefrbnug i 2008

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208 Bilag 3 Tknisk omplacringr indnfor udvalg, flrårig/varig Udvalg Sag (mn) Bvilling IMkonto Kontotyp Budgttilpasnin g Budgttilpasnin g Tilpasning af Intrn srvic budgt Tilpasning af Intrn srvic budgt Administrativt

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

N ET 15. r r. Ap co. brikos, Ing

N ET 15. r r. Ap co. brikos, Ing M rk c hkla d fyld t N ET 15 g md ab 70%, a riks briks, s gluks sirup, ukkr, kakam kakas a s s mør, m ælk. Chk ladfab rik Skvba kn A/S kkv 9320 H j 15 jallrup C hk la d f Sk abrik vb k na 93 akk /S 2 v

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGERENSOP YSN NGT PARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H A K B m A m SORGENFR GÅRDSVE 6 ST TH 800KONGENS YNGBY

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H Ræ K U B 9 6 98 A F NANS ER NGSF ORSL AG A O BRT

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Statistisk set er det umuligt, men to gange Tove jubilerer

Statistisk set er det umuligt, men to gange Tove jubilerer Nybygg Om- og tlbygnng Dø og vndu Tagabjd TsDAG dn 25. jun 2013 - sdn 1910 103. Ågang - n. 26 Rødmvj 62 5762 V. Sknng Mobl 5132 8990 ban@kkby-tom.dk www.kkbytøm.dk Statstsk st dt umulgt, mn to gang Tov

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H E K U B 8 A F NANS ER NGSF ORSL AG RTPLBRT NT

Læs mere

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal!

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal! V ch lv * Nu ch ll Sku-bukk lv, u k f. I lbuv g f UNDER lv! Vkk IWB51251C ECO Kc: 5 kg Vfbug: 43 l/vk Mål: H:85 B:59,5 D:53 c Søgåb: Bgæ l! Ovkk KD12WC 12 kuv Øv kuv juéb Lyvu: 49 B(A) Mål: H:82 B:59,5

Læs mere

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ 104. ÅRGANG NR. 52 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Kær læsr: Glædlig jul! Så r dt lig nu, at juln sættr n stoppr for hvrdagns

Læs mere

Oplevelser for alle! Bowl n Fun Horsens Strandkærvej 87 8700 Horsens Tlf. 75 64 56 55 Vi har online booking - læs mere på www.bowlnfun.

Oplevelser for alle! Bowl n Fun Horsens Strandkærvej 87 8700 Horsens Tlf. 75 64 56 55 Vi har online booking - læs mere på www.bowlnfun. Oplevelse fo alle! Bowl n Fun Hosens Standkævej 87 8700 Hosens Tlf. 75 64 56 55 Vi ha online ooking - læs mee på www.owlnfun.dk 2 Familieuffet & Bowling Søndag fa kl. 17.00 Bøn unde 12 å ½ pis TILBUD Hve

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub O Fotogafik Amatøklb ofa-fotoklbk oktob-cmb 2005 a lm o H g li E to o F Foma ha ot I kokc, bå klbb it og atioal i SDF, vi oft bill af atioll tig, fmm miljø ll måk hlt abtakt motiv Alt amm bill, om ligg

Læs mere

JT 379 www.whirlpool.com

JT 379 www.whirlpool.com JT 379.hilpool.com DK 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typpladn sva til spændingn i hjmmt. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i sidn af ovnummt. D hind, at d komm fdt og madpatikl

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter)

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter) 1 Referat til bestyrelsesmøde den 29. oktober 2012 kl. 18.00 Indhold 1. Formalia:... 1 2. Næste bestyrelsesmøde:... 1 3. Vagtperioder:... 1 4. Nye sager:... 2 5. Vicevært (ML):... 2 6. Økonomi:... 2 7.

Læs mere

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 foto: copenhagenmediacenter.com H JUA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 Velkommen til H JUA Magasinet ATO KAV DAKTØ H JUA Magasinet er et ansættelses- og arbejdsretligt tidsskrift, som beskæftiger

Læs mere

MAGASINET VENDER HJEM TIL SVANEKE BORNHOLM KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE

MAGASINET VENDER HJEM TIL SVANEKE BORNHOLM KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE NOVEMBER 2013 #4 MAGASINET BORNHOLM GRATIS 3 sktion 40 sid KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE JULEFROKOSTEN ET HØJDEPUNKT VALG 2013 HUSK DET NU - IKKE GLEMME AT STEMME BESAT AF BOMBERNE OG BESÆTTELSEN

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere