i klimaets tegn Nr. 1 februar årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i klimaets tegn Nr. 1 februar 2015 71. årgang"

Transkript

1 t i klimats tgn 4 2 N. 1 fua ågang

2 Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga Søng Tlfn: * Fax.: * * Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi Diktø Tlf: Diktinssktæ Tlf: Aministatinschf Tlf: Assistnt - ghli Tlf: Maian Chistiansn Assistnt - ghli Tlf: Pia Michalk Assistnt - uljning Tlf: Els Pvlsn Assistnt - uljning Tlf: Anita Fgh Masn Assistnt - uljning Tlf: Hnning Lsch Aln Palm Hansn Knu Chistnsn Mak Duus Tknisk Chf Tlf: Diftschf Tlf: Inspktø Tlf: Inspktø Tlf: YGGEAFDELINGEN Tag Sktt Chista Sktt 2 Sni iktø Tlf: Sktæ Tlf:

3 Paktisk plysning Åningsti: ag kntt: Stga ag Hjmmsi: Tsag kl samt kl t Søng kntt: Hlg Dachmanns Ga Søng Tlfn: Tlfax Hjmmsi: Manag tsag kl Tsag tillig kl Fag kl Tlfnti f kntn vil nmalt væ: Manag nsag kl Tsag kl Fag kl Tlfnti f mål Finn Masn (Omå 1+2): manag-fag kl tlf I Esjg (Omå 2+3): manag- fag kl tlf Tlfnti f inspktø Mak Duus Omå 1 + 2: Daglig fa kl tlf Knu Chistnsn Omå 2 + 3: Daglig fa kl tlf

4 t Fmann ha t Hva mkati - g hva skal vi m t? mkati t af vigtigst kntgn f n almn ligskt i Danmak. Kt ftalt ty mkatit, at n ha inflyls på g m til at slutt, hvan s ligmå skal væ. n ha t afgøn i n aglig ift. Dt ty nt ant, at n v, hva s huslj ugs til, gså i fhl til vlighlls, fnyls g fing. n skal væ m til at gø ligmåt til t jlig st at v at afhl fællsaktivitt. Hva mkati g hva skal vi m t? n i fællsska s gn ulj n ha ikk alti haft så mgt inflyls på almn lig, sm ha i ag. Fø 1970 hav man sm t til at utal sig mn hav ikk ngn slutningst. Sinhn ha n fåt mgt m inflyls i ligaflingn, g fa 1984 skull Inhl: Fmann ha t 4 Affal sting g hva så? 6 Nyt fa af Diktøn infm 8 Afling 3 9 stylssmø 12 Psnalnyt 15 Klima g ngi 16 Aflingsmø 16 Skvpakn, af Nyt fa Guntvigspakn 19 Antnnfningn 22 TV- g aipgamm 23 Nahjælp 29 Ny 30 Ticktyv 31 Aktivittskaln 48 Fsin vis føst slcll sm 42 fik installt. H vist på facan på Vantånsvængt i Søng 4 Raktin i 42: Mikal S. K. Jnsn/Tn A. Sønsn/Aln Høffl. Ansvashavn aktø Aln Høffl, tlf , INDLÆG TIL NÆSTE NUMMER SENEST 1. maj Dalin på t i 2015: 1. fua, 1. maj, 18. august g 15. nvm. Layut g tyk: Ihl Gafisk Puktin, ag. Opg: ks.

5 gså i ligslskan væ pæsntatin. I 1997 lv inflylsn uvit, så n fik fltal. Din lkal afling Sm i n almn lig ha u minflyls i all fhl på t st, u g m, n u måsk t. Aflingsmøt Hvt å inkals n i n ligafling til t mø, hv all vigtig slutning vøn aflingns ift hanls g vtags. Dt på aflingsmøt, at n slutt, hvilk aj g aktivitt, skal sætts i væk i aflingn i t kmmn å. Diss aj ann gung f næst ås ugt. ns huslj afhæng såls af aktivittsnivaut i aflingn. n vælg n aflingsstyls, vatag aflingns intss i t aglig. Aflingsstylsn Aflingsstylsns vigtigst pgav at sætt sig in i aflingns ift g på t aflingsmø flægg tt f an, g hvilk aj g aktivitt aflingsstylsn skønn, ø igangsætts i aflingn. Fsgn skal gkns af aflingsmøt f at kunn føs u i livt. Nå fsgn vtagt, skal aflingsstylsn sik, at ajt liv uføt. Dt kunn væ pttls af lgps, aangmnt g an ting. ligganisatinn Dt hl guntankn ag almn lig, at ingn må tjn png på t. Dn nklt afling hø un n ligganisatin. slutning vø ligganisatinn, g m ftst fl afling, tæffs af ganisatinns styls g pæsntantskat. Dt j sig m slutning på t m vnt pn g vø fx vtægt, aministatin, kø, salg g æning af jnmm. Rpæsntantskat ligganisatinns øvst mynigh g t mø mllm fa aflingn g ganisatinns styls. Hv ligafling i ligganisatinn ha minst n pæsntant. Rpæsntantskat stå af ganisatinsstyls g, sm aflingn hv isæ vælg sm mlm til pæsntantskat. Dt ty, at n alti ugø t fltal. V pæsntantskasmøt vælgs ligganisatinns styls, hv ign skal væ fltal af. An mlmm kan f ksmpl kmm fa kmmunalstylsn. Oganisatinsstylsn møs fl gang åligt. Dn vnt ansvalig f uljning, øknmi g tissvan lig. stylsn ha n vn lls g ansvat f iftn i ligganisatinn. I ligganisatinn stå m ag all slutning g mkatit gså tyligt til st på tt nivau. 4 2 Kaj Englhat 5 t

6 t Affals sting g hva så? Ja hva så?????? t a an, ikk gø t igtigt. Dtt n tankgang igtig mang af s ha. Mn hva kan man lt gø f at få m ps i sin stings nh? Føst tinglsn at man st kkt! E man fl m n cntain, t j nan, st fkt g alig n slv. Mn v at tag sig slv i amn kan man gø mgt f at all st kkt, g s u nan st fkt så ftæl ham t, i stt f at ftæll all an t. Mn husk n ting, vi ikk Plitiflk v f v na. Tig til n nklt stingsnh. H kan man gø mang ting f at få ksta ps i sin stingsnh. Pap: skæ t itu så fyl t mgt min. Pstik: ps t sammn g t giv m ps. Dås: klm m sammn så fyl min. Og man kan liv v m at kmm m ksmpl. Dt kun ns gn fantasi, gæns. Hv man ha fælls stings nh skal man tænk på at gså an gn vil hav ps, typisk t pap g pst nhn fylt føst, g mang gang t fi at man mn at alt pap skal hi, st pap ting skal man slv kø på gnugspsn. Min ting fyl igtig mgt, papkass m pstik mking, fa øl g savans ås, hvis man skill iss af g iv pappt itu, så fyl t ikk så mgt, g nan kan gså kmm af m sit pap g pst. Gnlt t g mtank løs mang ting, g gø at t hl ts alt vik. Søng Fsyning ha t slgan h ug lågt, m mns at hv nklt nh kan man i lågt s hva skal i, g an ha fælls sting, st skilt på nhn ftæll hva skal i. E u staig i tvivl hva skal i n nklt, kan u v hnvnls til 42s Inspktø få ulvt n fl fk hva skal i hv. 6

7 Nyt fa af. 13 Vstkl/Ringakkn 4 2 n hav på sist ås aflingsmø t ønsk til stylsn, sm gik på m vi ikk til jul kunn sp lit julhygg i aflingn. Sm sagt så gjt, stylsn kntakt. Mak Duus, fik skafft 3 jultæ, lv flt på Ringakkn g Vstkl. Søn g Matin fik sat lys på tæn, så lv jul i af.13. D mangln g staig lit m julhygg, syns vi i stylsn, så sønag. 7. c. invit vi n til julhygg i gilsaln til ælskiv g gløgg, så kunn vi lig vis gilsaln fm ft at n va lvt ny malt. Vi fik n igtig hygglig ftmiag g jligt at så mang møt fm, ung sm æl g ønfamili. Ikk nk m at t va n hygglig ftmiag, mn ca. 10 vill gn væ m til at v aktivitt i aflingn. Dt glæ s i stylsn, at n ønsk at væ m til at v aktivitt i aflingn, t giv t gt fællsska. t Nahjælp Dn 20. janua 2015, hav stylsn vt t aangmnt i aflingn m nahjælp. Simn Nøskv fa plitit km g ftalt hva nahjælp gik u på, g hvan vi slv kunn gø ngt f at ungå inu. D va 45 fmmøt, g spøglystn va st. Ngl ha all mlt sig til nahjælp ningn, g stilt nahjælp skilt sm vil liv sat p unt mking i aflingn. På stylsns vgn Fman Finn Maquasn 7

8 Diktøn infm t Aflingsmø, mkati fnyls! Så stat ålig aflingsmø ign hjønstnn i vs mkati. Husk t v aflingsmøn t kmmn ugtås aj kan iskuts, vtags, g all ha muligh f at kmm m fsg til fnyls ll fing i aflingn. Ntp aflingsmøt gså stt hv aministatinn kmm m infmatin f t kmmn å. Dt mgt vigtigt f aministatinn g mkatit at mang ltag, g kmm m input til vlighllssaj g n gnll stana i aflingn. Dt ts alt ikk aministatin til aglig i aflingn g v hva all ønsk sig. Gnnm sn å vi lvt møt m ønskt m at gø aflingsmøn lit m spænn spcilt un gnnmgangn af ugttt. Vi ha f i å valgt i n ækk afling at pøv ngt nyt. I stt f at gnnmgå all ugiftn vil vi kncnt s m lvant g fhåntlig giv n fståls f all ugiftn i aflingn. V iss mø vil vi gn mtag is / s f at kunn liv i fmtin. I fl afling vil tt uc længn af møn g giv m ti til at iskut hva skal sk i fmtin. visin. Spcilt afling m Sni-lig. I ag tills snilig til psn fylt 50 å g i fl afling ftinst til sni mllm 50 g 65 å. Ntp tt kiti mtag vi af igtig mang mlmm hnvnls mking a t ikk mang føl sig sm sni, lt fi man fylt 50. I ag t m alminligt at man sm 50 åig ftsat ha hjmmn øn. Df ønsk fningn at øft kitin sammn m Søng kmmunn så vi i fmtin ha m flksil uljningsgl sm tilgs mulighn f at hav attaktiv sammnsætning i v afling. Samtiig n tilpasning til mån vt samfun ha uviklt sig på. Vi hå på at s så mang sm muligt til vs aflingsmø g fhåntligt at vælgs nnu fl aflingsstyls n i ag. Aministatinn af n vvisning at flst plm g uvikling skal sk lkalt g ikk fa kntt. Mikal Jnsn 8 Ntp fmtin gså på pgammt til kmmn stylssmø i hvfningn hv gså v nuvæn uljningsgl tags p til

9 En lill skivls af afling Næstn samtiig m at afling 2 lv yggt i , stat yggit m af. 3. Tænt sm af. 3 yggt på, hav ls væt klnihav f n i lmstga, ls væt psgsps f sgg f Gasvækt. Tilig g aflingsfman, Plitiassistnt, Ch. Ptsn, mlm n. 68, utal i finls m fningns 50 ås juilæum i 1992 følgn: D va plm m pjktingn i statn, a Akitkt Kaa Klint va i gang m pjkting af Chistians Kikn g han kæv cnsu i finls m yggi i næhn af kikn. Mn p l m n lv hutigt løst g snat va yggit i gang. t Af. 3, Ringga A, tgnt af fningns Akitkt Mgns Miling, sm gså tgn af. 1+2 g stå af 36 hus, stån af 3 væls g 2 kam, samt kæl. Sm tilsynsføn va akitktns knstuktø Wølk. Dn føst ækk lv yggt af Mumst Hll fa Høuphav. Dn mitst, nst g agst, lv yggt af Mumst Antnsn. Husljn lv sat til 90 k./ ml., mn tt lø va v inflytningn i 1948/49 stgt til 100 k. Ringga i mitn af 40én. yggit af af. 3 ikk pågynt nnu. Dn mitst ækk lv yggt i n ngvaig gnvjspi, så mått skvls mu p hv nst ag, f at man vhvt kunn få støt funamntt. Rsultatt af all svæligh, sm vjt hav påføt ygmstn, mføt at husn km 26 cm, f ngt n i jn g f kunn kun kmm 17 9

10 t 10 cm. gs i kælvinun. Dt va isæ slmt på havsin af hust, f h nå tænt p mit på vinun. Dtt kst n l ugavning af t øvst tæn g æning. Dtt aj kst y g m s t n k., hvilkt va mang png ngang. Da vi nlig kunn flytt in, va mgt, sm nnu ikk va fæig. Dt, ngang hav væt jlig havj, va pga. afgavning lvt til n stiv lj, så vnt n mass aj h. Invnig va all ummn limfavt i n stanafav g va ingn kmft af t vi kn i ag. Køkknt va gansk vist ny kt, mn ikk tøt nnu. Slv m kign hav væt fi i ngl å, va vaknaphn staig st. Dn malj hånvask i køkknt mangl malj g øn til køkknvaskn va ustn. D va ingn vanhan, m skull vi slv kø. Ov f køkknvaskn va kgpsn, g t va n tazzp g 2 ustn ø, h skull vi gså slv kø såvl han sm gasappaat. D va nnu ingn tapp fa nt til kæl, g ignnm fl mån, mått vi nytt n alminlig stig. Sn lv n støt tapp fa Ringga af. 3. illt tag i stun g u i havn, hv tinnn kun va 15 cm.. Knstuktøn lv tilkalt g unskylt at mann hav vt f mang tin. Og t kan nk sigs va f mang, f halvln skull fjns f at tinnn hav nk. D va gså plm m gulvæn, f t tæ man kunn få nn gang va ikk tøt. Dt l.a. f så st vn mllm æn i ag. En af min kllga, flytt in sn n s, fy ag g nat i cntalkln, f han vill hav hust gt tøt, inn han flytt in. Hvis han hav nattjnst, skull jg hl øj m t. Og n fmiag, a jg kigg in, kunn jg ikk kmm in i stun, f all ø va lk. Da jg gik u i havn f at kigg in ignnm vinun, kunn jg s, hvf jg ikk kunn kmm in: paktgulvt hav jst sig g st næmst sm n flitsu. Dn tilkalt Tøm mått slå t vinu in g tag

11 Af t t pa ækk paktstav p, f at få gulvt på ps ign. Aflingn i ag. U af 40 lig i aflingn, 21 nvt m nyt køkkn g a. Rnvingn å skt i finls m inflytning g f ngls vkmmn i pin. Næstn all ha fåt ny vinu i stun g på 1. sal. Ønsk n at få uskiftt kælvinun, t ft gæln gl i afling, hvilkt ty ugiftn liv pågt husljn f n aftalt pi. I 2008 lv tagn nvt, m zinkklæning på kvistn. I øjlikkt aflingn i gang m at uskift lygtpæln til LED-pæ g v spa på ngin. Af ufing kan l.a. nævns kæln, hv n l ha plm m van g fugt i kæln. Løsningn æn ngs hl skln, mn ngt kstlig g ikk ngt png til i aflingn i øjlikkt. Husljnivaut f 4 umslig på ca k. g f 2 ums ca k. Jan Chistiansn 42 v nyt pnkvæk i af. 3 11

12 Rfat af ESTYRELSESMØDE t Onsag, n Pkt. 1. gnnmgang g gknls af visinsptklln m ltagls af visin g Ing Gnnmgang af visinsptkltt. Åts sultat ttt til k. Jævnfø vgt skivls fa LF kan 42 aftapp iftsstøttn v 30 å. (ca. 850 tk. / åligt) Af tilsku til afling 73 på 850 tk. stylsn påpg nklt småæning. Gknt m æning g mækning. Pkt. 2. huslj kllktiv åt Mtags på cm stylssmøt. Rfat af ESTYRELSESMØDE 12 Tsag Pkt. 1. gknls af fat n. 243, 244 g 246. Rfat gknt, g fat n. 244 gknt m ttls. Pkt. 2. fttningssag Rfat n. 246 mails u MJ int mking svicaftaln mllm Antnnfningn 42 g Stfa. Evt. ny lvanø fa ? MJ ha fåt hnvnls fa kmmunn angån s intss i lig væls til ung m sælig hv. Ha haft kig på syghuskllgi. stylsn giv MJ tills til at aj vi m sagn. Afvnt så n instilling fa MJ. Ingn intss fa 42. MJ ha fåt hnvnls fa Kllgins knt mking kø af 3 kllgi til gunvæi. Pkt. 3. yggi: A: Nyyggi: D mtagt tills til iugtagning af svømmhalln i Guntvigspakn fa n kl D aflvt infmatin u til all n i Guntvigspakn.

13 D skiftt avkat i sagn m A78. : Rnving: Skvpakn, Egnsun julnlukning n yggit følg tispnn. Pkt. 4 ku-uvalgn. KE int mking mø afhlt i KU uvalg. Pkt ks. ET int fa pæsntantskasmø i 8. ks. L 8. ks ønsk kntakt m kmmun ang. pn f almn ligfning. Pkt. 6. Antnn DOA TAS int mking DOA g tmapakk. Fmv int HPK fa mø i Antnnfningn 42 g DOA. Antnnfningn 42 v/hlg Palm Knusn D ikk afhlt mø i fningn. Pkt. 7. Fjnvam. A. ag ET int fa mø afhlt i ag Fjnvam hv n ny chf tiltæ p stylsn akk p mking at ET ftsætt i ag Fjnvam, a 42 slv vælg pæsntant htil.. Søng TAS int fa Søng Fjnvam. Pkt. 8. an sag Fmlæggls af ny pæsntatin af ugtt p. afling. TAS mail plæg u til H inn KE, TAS g MJ v ugtplæg på af. 44. D afhls ugtkusus f aflingsstyls n 27. janua 2015 kl , hv fningn gså væt v lit ma. ugtmapp sm tilig vt læggs ftsat på INFO til inting f aflingsmøn. Invitatin sns u n t Rfat af ESTYRELSESMØDE Tsag 8. janua 2015 Pkt. 1. gknls af hvfningns ugt 2015/16. Ing g Mikal gnnmgik ugttt. stylsn gknt ugt f 2015/2016 m på møt faln kmmnta. stylsn gknt flingn af stylsshnat g m flingn sm sist å 13

14 t 2/8 til fmann g 1/8 til stylsn. Vamgnska; 75 k. p. gnska pincipilt gknt hvis 42 v gnska. Hv lig vil så skull tal 3 x 75 k. f l, vam, van g kan vt. øfts n aat ning. MJ kntakt vanvæk mking uajls af gnskan f lig m imål. Raatningn p. lig øfts på stylsssmina. Faflyttgy øfts ligls på smina. Juiisk assistanc hævs m k. til isp. Fnn, l.a. til tssagn f Skvpakn. ig vgt. Dispsitinstillingn f gnskasåt 2015/2016 lv nstmmigt gknt af stylsn. ugt m ig vgt g mailt u til hvstylsn. Pkt. 2. Unskivls af visinsptkl Unskivs på stylssmøt n Rvisnsptkl ligg hs Ing. Pkt. 3. gåstn Fjnvam MJ afvnt tigmling fa Gåstn Fjnvam. stylsn vtg tilslutningn g villig mkstningsfit mlægning f aflingn i Egnsun. Pkt. 4. an sag Ånt KE: Lg vinu? MJ kntakt Lg mking 16 ny ø til af. 80. Diss skal statts 100% af Lg lls n n i n vlgift. KE: Pis på væls g gilsal af. 44 Mtags på stylssmøt n Intkusus f af. 44 afhls n KE mail pæsntatin u til stylsn D ltag 9 psn fa af. 44. all fa hvstylsn ltag. Hlg ha g mlt fa. 14

15 Psnalnyt: Vlkmmn TIL: Hnning Lsch, Fningn vil gn y vlkmmn til v ny tknisk chf, Hnning Lsch, sm vi hå vil iag psitivt til uviklingn af vs fning. Hnning kmm fa n stilling sm pjktchf v Søng Ingniø g yggftning, hv han ha væt ansat sist 16 å. t Hnning uannt ygningsknstuktø, mu, aut. kkmst mm. g ha tillig væt ansat på akitktknt. M mang ås faing fa ygganchn vil tt iag psitivt til vs ganisatin. D pimæ ajspgav vil væ llsn af vs inspktø g ift, samt fstå stø nving i aflingn samt nyyggi. Hnning 46 å g til aglig i Høuphav m sin famili. Vist u at n kan ftæll m s hy s! Ha u n intssant hy ll aktiv i n fning, sm kunn hav mang af vs s intss, så ha u nu muligh f at kmm m in histi m t sm u lig nu ptagt af g ltag i. Vi vil så uvælg st inlæg g ing m løn i t. Vi fstill s n A4 si, m skifttyp 10 g så vt. vhæftt t ill, sm skiv in intss g samtiig gn t link m ylig plysning. Hilsn Raktinn 15

16 Klima g Engistatgi Søng kmmun i øjlikkt v at uaj n ny ngistatgi hvis hvfmål at Søng kmmun pnå CO2 nutalitt i 2029, i samaj m Pjct Z. - Ruc ngifugt m 35% inn Hvfningns ngifug skal ucs m 50% inn t F at nn pn kan aliss kæv tt at gså lign i kmmunn gnlt uc ngifugt. ligfningn 42 ha f valgt at lægg sig i spisn inn f ngispalsn g ønsk at væ fgangsksmpl f an i kmmunn. Fningn ha f valgt n makant g mgt amitiøs statgi sm ha følgn visin: - Samajspatn i Pjct Z f at nå målt i Fntlø innf anvnlsn af ngiigtig løsning - U uskat m ngispals f v M iss visin vil ligfningn lægg sig hlt i fnt. Statgin skiv ligls kav til nving g fmtiig nyyggi. D afsætts ylig ålig tilsku til afling sm nginv f at få å til igtig løsning. Dt fvnts at statgin pulics i statn af fua g vil i føst mgang liv snt til v aflingsstyls g samajspatn. Statgin kan fa fua fins på vs hjmmsi. 16 AFDELINGSMØDER 2015 Afling Dat f af. Mø St kl Hlg Dachmanns Ga kl kl kl kl kl kl kl kl Vstkl kl Hlg Dachmanns Ga kl kl kl kl kl Tnvj kl Skæntn 25, kæln

17 kl kl Hlg Dachmanns Ga kl Hlg Dachmanns Ga kl Pæstgåspakn kl Hlg Dachmanns Ga kl kl kl Dgngån kl Sl kl Vstaln kl Egn fsamlingshus k kl Langsøgån kl Fællslkal Guntvigspakn kl Dgngån kl Dgngån kl Egnsun Gl. Skl kl Dgngån kl Egnsun Gl. skl kl Dgngån kl Dgngån kl Fællshust Njs jg kl Egnsun Gl. skl t Oganisatinsæning V tiltælsn af vs ny tknisk chf ftags n æning i vs ganisatin. Dn tknisk chf vil få ansvat f iftn i aflingn, hun inspktøn g måln. Samtiig vil nn iag m uviklingn af vs gn hånvækafling. Dn fmtiig lgupp i fningn vil hft stå af Diktø Mikal Jnsn, aministatinschf Ing Kistnsn, Diftschf (Hånvækaflingn) Aln Palm Hansn g Tknisk chf Hnning Lsch. F at figø m ti til svic g v inspktø ha Omål Søn ck vtagt all syn af lign, sm fø va flt på fl. Mns Søn gnnmgå n sist plæing ha v an mål miltiigt vtagt Søns må. På sigt vil Søn, fun syn ftsat vatag pgavn sm mål mn m gænst svic. Fningn ønsk m iss æning af kunn ptim v aglig ift g uvikling af fningn. Mikal Jnsn Diktø 17

18 t Skvpakn, Af. 73 Rnving Rnvingn af Skvpakn, af. 73, Egnsun ftsætt næstn ft n gt tispn. D invnig aj lv afsluttt sm pngt p til juln g nu mangl kun n nlig fæiggøls af mangl invnigt. Omvnt vi ftsat n smul fsinkt m uvnig aj, så vi imøs n staig mil vint så vi kan inhnt ngt af n tat ti. Vi hå ftsat at væ fæig til smmfin i å. Ufølsn af invnig aj i aflingn ha væt n ntlig mgang, it vi ha øt all um i lign. Spcilt n nlig finish af ajn ha skat at, g s t u til vi fant g g igtig løsning unvjs. Slvm n ha væt faflyttt mns ajn st på ha t givt fl gn g ikk all ha væt lig tilfs m at skull i n lssvgn i t pa ug. Omvnt hav t g væt hlt umuligt at i lign un nvingn. Også ngøing ha væt attt it støv næstn umulig hlt at fjn, slvm ngøingsfimat hav gjt gunigt nt. D invnig aj ugj n nving af avæls, vamanlæg, vananlæg, l-instaltin g kk. D kmmn ug vil hånvækn lø lign ignnm f at fæiggø sist mangl sm på gun af n stamm tispn svæ n l af. Mikal Jnsn 18

19 Nyt fa Guntvigspakn Enlig: Så ha Guntvigspakn fåt sin fitnss g svømmhal. Dn 29. nvm lv hlt "Ant hus", hv n kunn få lit til gann samt pøls. Så vit så gt Diss ha ånt fa kl til samt ign fa kl til hl ugn, i skivn stun. Dg kun f n! M tin så t jg/ stylsn på, at n vil nytt tt jlig tilu. Så ug t! All nu liv svømmhalln ugt nt ant til vangymnastik nsag fmiag m 20 tilmlt psn. Hva t fmv vil liv ugt til, p til all n. D kunn j kmm m i g fskllig fsalg. Til tt sat n pstkass p på stt. Så ug n! Til sist: Skal hust ha' t navn? En tilfs. Guntvigspakn t 19

20 t 20 Invils af Guntvigspakn fælls wllnssmå Sønag ftmiag, , møt lit v 100 fm til invilsn af s ny st wllnssmå, sm mfatt, t svømmassin, mtinsum g så t stt ånt fællsum, sm all st pn f nyttlsn af. Sniiktø Tag Sktt, ø fmmøt vlkmmn. Han va g f, at han nu kunn aflv fællsmåt til n g til n aglig ift i 42 aministatin. stylsn ha væt mgt aktiv g ha slv samlt alt ustyt, hvilkt Sniiktø, Tag Sktt, sm ha ansva f yggit, kvitt f un invilsstaln. Dtt gæl gså f uvalg pttt, sm i øjlikkt aj på, at liv ngl paktisk gl f nyttls af all fællsfacilittn. Fællsmåt t føst af sin at, hv inn f almn lig ha agang til n sgs facilitt. Omåt kun f aflingns g tal via husljn 300 k. ml. D kan så via s hvnøgl på stmt ti lukk sig in i måt. Tag Sktt takk mang f s tålmigh, ikk minst gn t mfø, at på n yggps i så mang mån. Tag Sktt slutt sin tal g vaglsn m t 3-flig hua. På gun af n fjl i ugn i svømmassint, lv pøvn g gknlsn af vankvalittn ikk fæig til tin, så mang fmmøt mått nøjs m at kigg på vant. Anls va t m mtinsummt, sm ønn hutig lv tagt i ug.

21 t Slv måt, pføt i EUCs tilig kantin. Mang af fmmøt lv vaskt af t impnn kamik kunstvæk, sm hæng i mitgangn til måt. Dt sklns tilig lv i 70 n, fmstill kunstn, sm nu ign ha fåt t nyt pulikum, nn gang af. 44s. ligfningns fman, Kaj Englhat, lykønsk gså af. 44 f s ny fin facilitt g uagt gså t 3-flig lv, f at n mått få igtig g glæ af måt. D va n g stmning nt n g fl gav utyk f at glæ sig til at nytt fællsmåt g all va kmmt t igtig gt naska i n ny afling, hv mang alig fø ha t i n ligfning. Eftfølgn va t taktmnt m pøls g lit at ikk til. 21

22 Antnnfningn 42 Gt nytå - Ja g t ny å stat igtig gt. t 22 DOA ha ingåt n ny 2 åig aftal m Stfa, sm lvanø af TV g Intnt signal. Aftaln ikk hlt sm vi i Antnnfning/ stylsn hav håt på, vi vill gn hav haft n 3 pakks løsning, mn t kunn vi svæ ikk pnå nn gang. Nå t nu sagt. Så vi i stylsn igtig psitiv v f n ny 2 pakks aftal, af fl gun. F t føst at aftaln lvt ingåt m Stfa, hav man in gåt aftaln m n ann lvanø, skull vi all hav skiftt tv x, g intnt ass skull æns, så t vill væ funt m n mass øvl g ksta aj f all ug. F t ant, pisn uænt, t vil sig, at ikk kmm pisstigning på t antnn iag vi tal i ag, så t a psitiv i iss spa ti. Vøn pgampakkn, så TV2 Film, lvt uskiftt m n ny sptskanal TV2 Spt. Vi få 2 ny igital pgamm, i pakk 2, t TLC g ID Invstigatin Discvy. I tmapakkn Spt TV2 spt kmmt på. Og i Nyh & Film ha TNT stattt TV2 Film. I fit Valg TV2 Spt, Kanal 4, 6 n, C-M Tnnis, mang g Dantt kmmt på. F at få ps til ny tjnst g uvils af ånt, vil nuvæn 7 analg kanal, i pakk 1, skift pgamps. D analg kanal i pakk 2 fliv uænt. Dn ny kanalnøgl kan ss ant st h i t, mn vi ha ikk fåt t tispunkt f kanalmlægningn nnu, så følg m på DOAs hjmmsi: ll DOAs infkanal, f sist nyt. DOA næstn v at væ fæig m at gav fikal m, g t vil sig, at nk snat flytt signalt fa Stfas snnt v DOAs ny fint, g m skull vi all gn få signal kvalitt in. Så alt i alt syns vi stylsn at vi stat 2015 på TV g Intnt sin psitiv. På stylsns vgn Fman Finn Maquasn.

23 DOAs PROGRAMMER 2015 Pakk 1 / gunpakkn 7 analg g 31 igital* ANALOGE / DIGITALE DIGITALE Pis 98,-/m. K: S-34 / 410 MHz K: S-35 / 418 MHz Pøvkanal K: S-36 / 426 MHz K: S-37 / 434 MHz t K: S-38 / 442 MHz K: S-39 / 450 MHz K: S-40 / 458 MHz Pakk 2 (+ pakk 1) 27 analg g 60 igital* * All igital kanal kan kun mtags i MPEG4 - ANALOGE / DIGITALE Pis 445,-/m. DIGITALE K: 44 / 655 MHz K: 45 / 663 MHz K: 46 / 671 MHz K: 48 / 687 MHz K: 49 / 695 MHz K: 50 / 703 MHz K: 51 / 711 MHz K: 52 / 719 MHz K: 53 / 727 MHz K: 54 / 735 MHz K: 55 / 743 MHz K: 56 / 751 MHz K: 57 / 759 MHz K: 57 / 759 MHz K: 58 / 757 MHz K: 59 / 775 MHz K: 60 / 783 MHz K: 61 / 791 MHz K: 62 / 799 MHz K: 63 / 807 MHz Rai (i all pakk) 24 aikanal F: 89,30 MHz F: 90,50 MHz F: 91,00 MHz F: 91,50 MHz F: 92,40 MHz F: 92,30 MHz F: 93,50 MHz F: 94,20 MHz F: 94,80 MHz F: 95,60 MHz F: 96,40 MHz F: 96,80 MHz F: 97,60 MHz F: 97,90 MHz F: 98,70 MHz F: 100,60 MHz F: 101,00 MHz F: 102,90 MHz F: 104,10 MHz F: 104,80 MHz F: 105,30 MHz F: 105,80 MHz F: 106,60 MHz F: 107,90 MHz 23

24 DOAs TEMAPAKKER 2015 Pakk 3 - Sptspakkn 290 k./m.* t Pakk 4 - Familipakkn 290 k./m.* Pakk 5 - Nyh & Film 290 k./m.* * RAAT VED VALG AF FLERE TEMAPAKKER PAKKE 3 TIL 5 V 2 tmapakk, pisn kun 381,- /m.. V 3 tmapakk pisn kun 457,- /m. V valg af n ll fl tmapakk, skal man sm min. ann på pakk 1. Og man skal hav n Stfa SmaTv ks ll n kt læs m t Stfa annmnt. 24

25 DOAs FRIT VALG 2015 Kanal til 99 k./m. p. stk. Kanal til 40 k./m. p. stk. t Kanal til 30 k./m. p. stk. Kanal til 20 k./m. p. stk. Samanylu TV 25

26 DOAs FRIT VALG 2015 Au Dhai TV AL-Jaza Kanal til 10 k./m. p. stk. t Duai TV ESC / ESC1 DOA Fit Valg kæv, at u ha n Stfa SmatTv ks ll n ktlæs m t Stfa kt. Ha u Stfa SmatTv ll kt, kan u still Stfa FitValg ikt på Min si. Ells kntakt Stfas kunsvic på tlfn: SERVICEINFORMATIONER FRA 42 All hnvnls i finls m antnnanlæggt skal sk til Stfa: - v iftsfstyls, på Intnt / SmatTv / Pgampakk / Tlfni g an tknisk spøgsmål på vnævnt må: Tknisk suppt på tlfn: Husk at hav kunnummt k til intastning! v mlls m flytning, pakkskift, tilkø af tjnst, gningsspøgsmål: Kunsvic på tlfn: Fl plysning m kunsvic g tknisk suppt på: S alti sist nyt på DOAs hjmmsi: 26 Sist vit "Kanalnøgln g kanalmlægningn af 7 analg kanal i pakk 1, tæ føst i kaft i løt af fua mån. S løn infmatin på DOAs hjmmsi g DOA s Infkanal"

27 t Sjælnsga Søng Tlf.:

28 t SYN: F at figø m ti til svic g v inspktø ha Omål Søn ck vtagt all syn af lign, sm fø va flt på fl. Mns Søn gnnmgå n sist plæing ha v an mål miltiigt vtagt Søns må. På sigt vil Søn, fun syn ftsat vatag pgavn sm mål mn m gænst svic. FALCK - SERVICE V anmlls af upsættlig ska un f kntti. ligfningn 42 ha aftalt m Falck, at skal løs plm, pstå v ska på lign, nå uhlt sk un f kntti. Dt skal samtiig pæciss, at ningn kun tæ i kaft, nå t alvlig g upsættlig ska, t j sig m. Vi gø pmæksm på, at ugift, pstå sm følg af misug af ningn, slvfølglig påligns n, åsag til misugt. Tlf.: Nøglsvic Vist u at vi ha Ljn kan pn svnøgl til sin ljligh hs Falck. Nøgln kan øgnt unt ulvs ll kvis m fylstgøn lgitimatin i tilfæl af, at ljn ha låst sig u. Såfmt ljn ikk ha pnt n nøgl, ftags øplukning, hvis Falck slv kan ufø plukning. 28 Må låssm tilkals, tt f ljns gn gning.

29 Ot Nahjælp hligvis slåt ignnm til flkningn. Ikk minst i vs lkalmå mang, spøg in til g mang, all ha tilmlt sig ningn g fåt ulvt skilt g mækat inik Nahjælp. Sm n ikt følg af t plv vi i jugn, at inusanmllsn falt m 25 %. Så liv nlig v m at tilml j. Vi kan sammn gø t nnu. Mn - klistmæk g skilt gø ikk ajt. Dt st vån im inu mnnsk. Dt kæfts af n hlt ny unsøgls af 20 inustyvs mtiv g mt: Altså tt hnvnls til fmm, pluslig i måt. Et gansk alminligt Hj, ll spøgsmål m, hvvit man kan hjælp m ngt, t y inustyvn sig ikk m. Han v, at han så st. Kø fmm il in i måt, så kig ft m. Hva va t f n il, hv mang sa i n. Hlst gistings numm sv. Nahjælp tin g t at Nahjælp skiltt g mækat gø ajt f s. D t vigtig fakt, sm m til at afhl inustyvn fa at y in, g læg mæk til at all ha m mnnsk at gø: 1. Vin m mnnsk. 2. Ly g liv fa lign g måt. 3. Nysgig likk fa na. Så afhl j nlig ikk fa at s hn v pnkvækt, ykk i gaint sv., f at inik v f ptntill inustyv, at I hl øj m na måt. Husk I ha j n aftal m js na, gån u på at I all hl øj. Hvan I liv tilmlt Nahjælp ningn g m m at fhin inu g tyvi kan I s på følgn hjmmsi: (20tyv-unsøglsn) 4 2 t Jg ha slv pøvt t i finls m mit aj. Jg køt in i t må, hv va Nahjælp, g plv at jg tyligt kunn s g mæk at n på s gn still g lig må hlt øj m n il jg køt i. H kmm vi fm til t væsntlig. Vi altså sm nøt til at væ aktiv. Ikk t hl smul m Skiltt kan stills på nahjælp.k, h kan u gså hnt n n gatis Nahjælps-App. Nå u ptt n pfil på nahjælp.k, få u n vlkmstpakk m t Nahjælpsklistmæk, n pjc g pstkt, sm kan ugs til at invit nan m i ningn. 29

30 t 30 NYE EOERE Af. 1 ml. n. Sunquistsga Af. 5 Ringivj Af. 6 Lupinvj Af. 10 Skivløkkn 13 II tv Af. 11 gmstløkkn 1 st th Af. 13 Ringakkn 17 A Vstkl Af. 13 Ungmslig Vstkl Af. 15 Kløvmakn Af. 16 Skvpakn Af. 18 S. Lanvj 35 II Af. 21 Mæhgnt 40 I Mæhgnt 36 st Mæhgnt 34A Af. 22 Ejvj Af. 24 Æl- g hanicaplig Skæntn Dyølga 10 I Skæntn Af. 30 Sønga St. Råhusga 9 I th jgga 10 II mf E jgga 2C Af. 33 V Mølmmn 14 II tv A Af. 34 Englshøjga 26 II Af. 35 Kngvj 9 I th Ankilga 32 II th Kngvj 9 I II Af. 37 jgga 27 III Af. 44 Guntvigspakn Af. 73 Skvpakn A Skvpakn Af. 74 Ungmslig Højmakn Af. 75 niktsvj Af. 78 ml. n. mjg mjg mjg Af. 80 Gatnpakn Af. 80 Æl- g hanicaplig Ælhavn Sunvængt A = lighavn i pågæln afling V = Væls L = yttljligh K = Kmmunns anvisningst E = Anvisningst til hvv G = Gnhusning

31 Ticktyvi Antallt af tick-tyvi i n fm sm I ønsk at få lyst, - nmlig situatin, hv gningsman/mæn på n ll ann vis hnvn sig til fft i vkmmns hjm g hft på n n ll ann må fa na m png ll væignstan, - svæ stign. Dn fm f ticktyvi ftags sm gl af fl psn, mn ngl p aln. Dn n psn skal istah n, mns øvig skal unsøg ljlighns øvig um g gmm f væi. Dt fgå hutigt g un psigt. Ticktyvn tit sæls ygtig til hutigt at fin fm til, hv væin gmt. Sm gl t kun n n tt hnvnls. Typisk spøg vkmmn ft hjælp af n n ll ann at. D ønsk t gs van, ugiv sig f at væ hjmmhjælp, m hjælp til at skiv n sk på t stykk papi.s.v. Alt m t fmål at kmm in i ljlighn/hust, så n ann pat umækt kan snig sig in g ftag tyvit. Sm gl pag n føst ag ft, at vkmmn ha væt usat f tick tyvi. Hva kan u sm gø f at ungå ticktyvi: a. Ån kun f psn sm u kn.. Lav aftal m psn sm skal søg ig, så v u hvnå kmm. c. Inn u måsk alligvl ån f øn f n fmm, så sik ig at vkmmn ha t lvligt æin. Tag a n ti t tag.. m at s ID. Hav kun få kntant ll væignstan liggn hjmm. f. Hav kun it ftnavn på øn, så v gningsmann ikk m u aln. ( D psøg sm gl kun flk aln). Hva gø u, hvis u alligvl lvt usat f ticktyvi: a. Kntakt plitit hutigst muligt.. Kntakt famili/ na/ vnn. c. Kntakt ankn g få spæt vt. kntkt.. va n. Få vlik.. Pøv at husk all talj på gningsman/ kvin. ( signalmnt ) f. Evt. flugtut/ flugtmil. g. Hva stjålt. Mang af fn føl sig ftfølgn utygg mn sjælnt m hjælp g få hll ikk tilu m t. man kan sm ff alti kntakt Offågivningn i Sy- g Sønjyln. I Søng, Aanaa g Haslv kmmun t på tlfn mllm klkkn 17 g 22 ll på mail: Hva gså vigtigt, at flst fsikingsslska ha n sni ning sm ækk ticktyvi på lig f m inustyvi. Dt liv tit vst t

Nr. 4 december 2014 70. årgang

Nr. 4 december 2014 70. årgang t 4 2 N. 4 cm 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

Nr. 2 september 2013 69. årgang

Nr. 2 september 2013 69. årgang t 4 2 N. 2 sptm 2013 69. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt

Læs mere

Nr. 3 september 2012 68. årgang

Nr. 3 september 2012 68. årgang t 4 2 N. 3 sptm 2012 68. ågang t 2 Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt

Læs mere

Nr. 1 april 2013 69. årgang

Nr. 1 april 2013 69. årgang t 4 2 N. 1 apil 2013 69. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt

Læs mere

Nr. 1 marts 2014 70. årgang

Nr. 1 marts 2014 70. årgang t 4 2 N. 1 mats 2014 70. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Diktø Mikal S. K. Jnsn Dikt n.: 7342

Læs mere

Nr. 2 juni 2014 70. årgang

Nr. 2 juni 2014 70. årgang t 4 2 N. 2 juni 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

Nr. 2 september 2011 67. årgang

Nr. 2 september 2011 67. årgang t 4 2 N. 2 sptm 2011 67. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Diktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere

Nr. 1 april 2011 67. årgang

Nr. 1 april 2011 67. årgang t 4 2 N. 1 apil 2011 67. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Diktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere

Nr. 2 juni 2012 68. årgang

Nr. 2 juni 2012 68. årgang t 4 2 N. 2 juni 2012 68. ågang t 2 Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt

Læs mere

Nr. 3 december 2011 67. årgang

Nr. 3 december 2011 67. årgang t 4 2 N. 3 cm 2011 67. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Diktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere

Nr. 3 december 2013 69. årgang

Nr. 3 december 2013 69. årgang t 4 2 N. 3 cm 2013 69. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik.

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik. mkanikud dannlsndk ns tid m f al l s a t s Vi ha bug fo dig Til at pa sto maskin md høj kav til tknik, hydaulik og lktonik n uddannls Uddannls: Landbugsmaskinmkanik Vaighd: Op til 4 1/2 å Uddannlssstd:

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

34. årgang Nr. 38 28. september 2014

34. årgang Nr. 38 28. september 2014 34. ågang N. 38 28. sptmb 2014 E-mail: Bakkanaln@bf-bakkn.dk Hjmmsid: www.bf-bakkn.dk Rdaktion Hjødis Dadlin søndag kl. 16 00 Rdigs af bofæll Indlæg til Bakkanaln: Skiv tkstn i aial 11 pkt Ovskift i aial

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne D sg FOAs mlmm om m l bogn FOA Analysskonn 21. mas 2007 Rgngn afhol n 22. mas s fj mamø om kvalsfomn. D fj mamø h Nyænknng, konkunc og ms kval fo pngn. FOA nv l mø. Tma hanl blan an om, hvoan man øg n

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden l U ll o f 7.- l k. 10 Ug Fou i 7 4 ? u t ic i t f i t æ p l U Få ty på i fti Ul fo ll 7.-10. kl ug 47 i Fou. Ko og ø ll ul it ig. Bliv ipit, få vi og pktik ifotio. Juliu Thoo Pl 1, Fikbg. D kø to og bu

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg vd dikt kontakt mllm skol og folag. Kopiing u-økonomisk og fobudt til hvvsfomål. Gn Bik Kistiansn E-bogn n fotsættls af A, B, C og D-bogn. Dn som diss opbyggt ov få typ opgav, mn md mang kndt

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Kjerulff Slagelse

Kjerulff Slagelse Slgls Svøklu Hy Mikklsn Rings A/S Hslvvj 12 4100 Rings www.h ikklsn.k www.ingsg.k Slgls Tnlægn Isl Tingsg & Eln Mikklsup Kjulff Slgls www.kjulff.k Slgls Svøklu Vlkn il H W Gs Kæ ll, I Slgls Svøklu vi gl

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene.

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene. Fag: Tysk Hold: 3 Læ: Tin Knt Jnsn Las-Pt Junag U- g Læing smål Faglig aktivitt Emn Tma Undvi sningsmål ITinddagl s Evalu ing 32-43 10. klass Dltag i samtal om cntal næ mn Fostå hovdindho ldt væsntlig

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 46 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 49

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 46 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 49 Si 4 Dnn si må ikk kopis Glæ & Bøn v/louis Timan Inholsfotgnls Om fofattn s 6 Foo s 7 Positiv psykoli styk s 7 Matialts mål s 8 D 24 styk s 8 Hvofo abj m styk?s 11 Såan bug u matialts 13 Læns olls 15 Intouktion

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kmml mfiii f Småt i 27- cmi f mm i i t f jt f E m mml mfiii å måt i i t Mj 21 Si 1 f 7 Ilftl...4 Ljli fl...4 Kmml mfiii...7 i 1.1 Smmlii mllm i i Dm: Kmml mfiii i lt...7 i 1.2 Smmlii mllm mm i i t: Kmml

Læs mere

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk.

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk. ITLITE n l: P på s l us slvn ln, v Mlssn l. s s sn vns- Tl Opløs sns l. v vl. Rn pns.... K K N NÆ T EN l. :,, :,. IN ---- R l p øs llæ,,,,,,, - -,,,, - Tlslnn,, Ul lln: n:.... l.. - - - Pn pn Nv l ( )

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

g e n m e o r d o s o s f f e o f b r d a H u a o Ci

g e n m e o r d o s o s f f e o f b r d a H u a o Ci Fbruar 2015 28. ÅRGANG Fbruar 2015 28. ÅRGANG M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci Maribo Civil Hunførrforning Tilsluttt

Læs mere

Maj 2015 28. ÅRGANG. g e. n m. e o. r d. o s. o s f. f b. f e o. r d. a H. u a. o Ci

Maj 2015 28. ÅRGANG. g e. n m. e o. r d. o s. o s f. f b. f e o. r d. a H. u a. o Ci M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci Maj 2015 28. ÅRGANG Maribo Civil Hunførrforning Tilsluttt lansforningn DcH

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

April 2011 Nr. 35 9. å r g a n g

April 2011 Nr. 35 9. å r g a n g Glimt af kampn fo fih Dn gyptisk lgation, sammn m 9 an nation fa Mllmøstn bsøgt skoln i ug 10, gav tilhøn n føllssmæssig fonmmls af, hva kampn fo fih bty. S si 4 Apil 2011 N. 35 9. å g a n g APRIL 2011

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Skoleåret 2012 2013. Vi skaber en. oelitesport.dk. indgår i din uddannelse. Kom i lære som idrætstalen. Har du viljen til at blive en af de bedste!

Skoleåret 2012 2013. Vi skaber en. oelitesport.dk. indgår i din uddannelse. Kom i lære som idrætstalen. Har du viljen til at blive en af de bedste! R T N L A T Y N Slåt 2012 2013 l DM l f Pwtl O f tl A S æ j Aaa Sf Jl stø AMas V sa va v ltst å als s 8S Pll Mat ljlø DM lv ltstat DM z TX DM-sølv f T Røssl S a L tl U18 U16 Kvalfat ltst wwwlst K læ s

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Nørremarksskolen

Kvalitetsrapport 2009. Nørremarksskolen Vjl Kommunal Skolvæsn Kvalittsrapport 2009 Skolrapport fra Nørrmarksskoln v Hnrik Brggrn Jssn Inln mærkningr. Kær skollr Hrm præsntrs kvalittsrapportn for 2009-2010. Vi har i nn gnration valgt at gør intastningn

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 Mnighsråsmø Syhavn Sogn Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 INDKALDELSE Bla nr.: 1 Formanns initialr: LR Inkalt lmmr: Tilst un Inkalt lmmr Tilst Eva Larsn Solvj Karin Holm Lina Kllam Lon Rasmussn Thomas Nilsn

Læs mere

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid 2015/16 D U B U L C V FR f FR w h FR hw på N R N O K å y m vp L T F R FRØBJ j p p f f m - fmv hw f u f T - Kuuhu A www.. Tf. 64 71 20 31 Kæ V Cu mm D u v hu v v m f, m u på m hvvp på T. Fmv V Cu f på f.

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

PROJEKT Visioner for det åbne land og landsbyer i Horns Herred syd for Jægerspris PROJEKT

PROJEKT Visioner for det åbne land og landsbyer i Horns Herred syd for Jægerspris PROJEKT POJKT V f t å g y H H y f Jægp POJKT pjktpæg - Fmt Lk - Tmg- 29. p 205 Fku Kmmu t yg H H Fku ygg: 44.343 : 248,63 km2 H H ygg: c. 6.200 (u ) : c. 5 km2 y: 6 æg y zy yzy Lkkktmt Kytæhz Pv z zt mugh v. gæg

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

Ringsted. Slagelse Svømmeklub

Ringsted. Slagelse Svømmeklub Rings Slgls Svøklu Kjulff Slgls www.kjulff.k Slgls Svøklu Vlkn il H W Gs Kæ ll, I Slgls Svøklu vi gl f kunn y vlkn il H W Gs 2013, s ign vks snlign sis å. Vi vil gn y svø, æn g l f Gnf, Hlufshl, Hlæk,

Læs mere

Jesper og Simon er Europas bedste til landbrug Læs side 9. Kerteminde Cityforening Sommertilbud. Slagter MORTEN

Jesper og Simon er Europas bedste til landbrug Læs side 9. Kerteminde Cityforening Sommertilbud. Slagter MORTEN KERTEMINDE MUNKEBO LANGESKOV ULLERSLEV www.ktmindugavis.dk TIRSDAG DEN 2. JUNI 2009. NR. 23. 4. ÅRGANG Vi ha ÅBENT TORSDAG d. 4. juni kl. 13-17 LUKKET fdag Gundslvdag. Slagt MORTEN Standvangn 4 Tlf. 6532

Læs mere

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver skulle kunne hvad hver hende havde ville lille ikke kommer hvis hvor hjem lidt alle

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

Morgenmad Ostemad 413 kcal. 1 grovbolle (ca. 80g) lagt sammen med 2 skiver ost 30+ (40g) + 1 banan (120g) Frokost Pastasalat 355 kcal

Morgenmad Ostemad 413 kcal. 1 grovbolle (ca. 80g) lagt sammen med 2 skiver ost 30+ (40g) + 1 banan (120g) Frokost Pastasalat 355 kcal 600 Kcl M Monm Ostm 43 kcl ovboll (c. 80) lt smmn m 2 skiv ost 30+ (40) + bnn (20) Fokost Pstslt 355 kcl 30 oft pst (å) 200 ønts, hn 00 boccoli, sto vt lo, 50 æt o lit slt 80 kyllinbyst 2 tsk psto som

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013 COMICS BØGER NYHEDSBREV 2013 »Hv v uøg ggtt, å t f p, v hvl f t, gtg!«g Su. Nu ht tplpu g pp Su Mu ttvufft g tg ptfty f ll g vlv. Så lg fty ftøbg... Bt fj ggtt, f å j flgt u fp g øb g huhå v t hl. Su Mu:

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012 Tgningsbiag Entpis 6780.76 Bysningsabd Hostbo V N >>> Øhom V N Api 2012 67 HOLSTEBRO - VEJLE 6770 ØLHOLM - VEJLE N Tgningsn. Indhod Må R. Dato Bm. 6780-1091 Osigtspan 1:25.000 26.06.2009 6780-36001 But

Læs mere

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her...

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 2 2 0 1 5 Jns mått ikk bliv kd af dt Ægg-lys Vind n adiostyt hlikopt LÆS h... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 141. ågang Udkomm 8 gang om åt Udgiv LM Kids Rdaktø Maia

Læs mere

PIGERNES AFTEN. TORSDAG DEN 5. MARTS...er der super gode tilbud og forkælelse til pigerne helt frem til kl. 21.00 hos

PIGERNES AFTEN. TORSDAG DEN 5. MARTS...er der super gode tilbud og forkælelse til pigerne helt frem til kl. 21.00 hos Lokalavis H OS KV IC K LY & S U P E R B E S T 11 ias4you.k PIGERNES AFTEN TORSDAG DEN 5. MARTS... sup go ilbu og fokælls il pig hl fm il kl. 21.00 hos A L mo, Buik Chalo, Ca4you, C Pøls, Ckiosk/Skjol Bu,

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet.

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet. Af M M B J NIVEAU: 8.-10. l VARIGHED: 6-8 l FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S, vl fæ- vmål fløb pfyl. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S v v læmål mpl på på læ. D vjl l fløb Nvll 2 Sv. l vby. Vjl må yb fløb, lv

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

Kerneprocesser barseldagpenge

Kerneprocesser barseldagpenge pc lp lp håt øi 4.1 Mt l P 4.1.1 hl l P 4.1.2 fø l P 4.1.3 øi tll ppl Opli 4.1.2.1 lp ftt Rfi 4.2 iitti i lp Håt lø æi 4.5 Mt hl æi til l P 4.5.1 fø æi til l P 4.5.2 tll æi Opli 4511 4.5.1.1 *ø på lt fil

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012-13

Kvalitetsrapport 2012-13 Vjl Kommunal Skolvæsn Kvalittsrapport 2012-13 Skolrapport fra Ungomsskoln Kær skollr Hrm præsntrs kvalittsrapportn for 2012-13. Dn byggr som tiligr år på forrig års skablon, såls at talfaktaarkn r uvit

Læs mere

NORRECCO. Vi tager os af jorden! Prisliste

NORRECCO. Vi tager os af jorden! Prisliste OCCO f! l l OCCO f! l p l fyl ml / / / / / / / / / / / / / / fyl f fyl (p) p l Æ / mx l II ( ) ( ) l Æ l ml () m /m,,,,,,7,,,,,,7 / / y G / /,,,7, /,,, 7,,,,,,,,7,7,,,,,,,,7,7,,,,, 7,,,,,,,,,,,,7,,,,7,,,,,

Læs mere

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv Tglgaad Entpis 11-17 Snydning s up ss d hu s Å iis Skalbog n M ad Lyng Vstgad Høby Sø by Fu gl sa ng s i P s Søby and Lillinsbog Hoskæ Kals ømad lø S t Vads Møll and olm Splidh s næ d Lin Sond up up S

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

V08 Navne på energisygdomme? V09 Hvilke terapier tilbyder du? masser - f. eks piskesmæld og fibromyalgi

V08 Navne på energisygdomme? V09 Hvilke terapier tilbyder du? masser - f. eks piskesmæld og fibromyalgi fin ksist mmnhæ din 5 md fin frmov 6 Alt., d hør til mmnh æng 7 Er ngisygdom ngisygdomm tilbyd ll høj udvikling tion LNS gør pg på andt 48 ja - d måls ja h bjdt hal clairvoy ant i 18 år bhandl ing af kroppn

Læs mere

Kerneprocesser Familieydelser

Kerneprocesser Familieydelser c Filil Filil øi 5.1 M øi filil 5.1.1 Ol ll filil øi 5.1.2 Afø filil øi 5.1.3 Aø i Ol ll Ol ll Ol ll øi øi øi hli øil ø l 5.1.2.1 5.1.2.2 5.1.2.3 F høi f ilii 5.1.3.1 Filil øi 5.2 Filil hå lø æi 5.5 M

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

00.X Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

00.X Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 00.X Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag AE DAn B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE MUS mu AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE IDR id AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5

Læs mere

Det bedste sted at være...

Det bedste sted at være... D s s væ C N U KONK V Smm u 011 - s s væ Bhus f s s gg fy, m gg f Dms s s Hv smm sømm 1 m us y f, væ f smg, g v fss u sm g f s s g svægh, Fåu Smm, sm Dms føs g søs Smm g å vs 3 s fm Bhus umm mugh f shg

Læs mere

Sætningsled og ordklasser

Sætningsled og ordklasser Sætningsl og orklssr Strtpunktt i n sætning hn til vrllt (usgnslt) kls for tmplsn llr lot TEMA. Rstn f sætningn kls REMA. Oft vil t vær sån, t knt informtion står på tmplsn, mns ny informtion plrs i rmln.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i k Lytf I omådt omkng Udbyhøj Lytbådhvn, vd udmundngn f Rnd Fjod og hvt lg udnfo, fnd nogt f lndt mt pændnd og vd fkvnd. Lytfk f hl lndt bøg hvt å dnn dyllk og fkg dl f Jyllnd, fo t fng n f d mng ølvblnk

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en novelle. Eleverne skal:

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en novelle. Eleverne skal: Af M M B J NIVEAU: 7.-8. l VARIGHED: 6-8 l FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S, vl fæ- vmål fløb pfyl. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S v v læmål mpl på på læ. D vjl l fløb Nvll 1 Sv l vby. Vjl må yb fløb, lv mø.

Læs mere

Fire Salmer. [Four Psalms] Op.74. Edvard Grieg (1843-1907) I. HVAD EST DU DOG SKJÖN SATB & BARITONE SOLO

Fire Salmer. [Four Psalms] Op.74. Edvard Grieg (1843-1907) I. HVAD EST DU DOG SKJÖN SATB & BARITONE SOLO Fr Sm [Fur Psms] O.74 1906 Edvard Grg (143-1907) I. HVAD EST DU DOG SKJÖN SATB & BARITONE SOLO II. III. JESUS KRISTUS ER OPFAREN SATB & BARITONE SOLO IV. I HIMMELEN SATB & BARITONE SOLO GUDS SÖN HAR GJORT

Læs mere

Fem danske sange. Arrangement for SAB & klaver

Fem danske sange. Arrangement for SAB & klaver Fem danske sange Arrangement for SAB & klav 1. Aprlvse (Grøn vårens hæk) 2. Nu lakk d ad t småt 3. dag vejr, solsknsvejr 4. en grønne sø vår 5. I skovens dybe stl ro Arr. Uffe Most 2013 opyrght Most Musc

Læs mere

0. klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

0. klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 0. klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 8.10 8.30 Morgenbånd Morgenbånd Morgenbånd Morgenbånd Morgenbånd 8.30 9.50 Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning 9.50 10.10 Bevægelsesbånd

Læs mere

Tekniskeoplysninger. O fentligeoplysninger. Planforhold. Kloak. Olietank Lejeforhold

Tekniskeoplysninger. O fentligeoplysninger. Planforhold. Kloak. Olietank Lejeforhold VI GTI GI NFORMATI ON D mæ m n h d nn n und ud æ æ c c udd h m d m æ n mm m dudud n M d nd nd m mæ æ n æ n d mmh nd K d d n d E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E nd m mæ n n h nd m mæ n m d m d

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8 Idhd: Optg d Svcmu d 5 3 Hdw d 8 0607 07 - ght vd Stup v30 Ey /3/6 vc mu Sd / Optg mu I d mu tt tm p t hv m d ty, d td ID mt ttt mu ttt md mtø f ggt Byt ASKIN-t f t få dgg t mu Et muput vg vd t fytt mø

Læs mere

holstebro Åbningstider Svensk Bingo

holstebro Åbningstider Svensk Bingo holstbo Åbigsti Svsk Bigo Maag: 10.30-14.30* & 18.30-21.30* Tisag: 10.30-14.30* & 18.30-21.30* Osag: 10.30-14.30* & 18.30-21.45* Tosag: 11.00-14.00* & 18.30-21.30* Fag: 10.30-14.30* & 18.30-21.30* Løag:

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere