i klimaets tegn Nr. 1 februar årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i klimaets tegn Nr. 1 februar 2015 71. årgang"

Transkript

1 t i klimats tgn 4 2 N. 1 fua ågang

2 Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga Søng Tlfn: * Fax.: * * Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi Diktø Tlf: Diktinssktæ Tlf: Aministatinschf Tlf: Assistnt - ghli Tlf: Maian Chistiansn Assistnt - ghli Tlf: Pia Michalk Assistnt - uljning Tlf: Els Pvlsn Assistnt - uljning Tlf: Anita Fgh Masn Assistnt - uljning Tlf: Hnning Lsch Aln Palm Hansn Knu Chistnsn Mak Duus Tknisk Chf Tlf: Diftschf Tlf: Inspktø Tlf: Inspktø Tlf: YGGEAFDELINGEN Tag Sktt Chista Sktt 2 Sni iktø Tlf: Sktæ Tlf:

3 Paktisk plysning Åningsti: ag kntt: Stga ag Hjmmsi: Tsag kl samt kl t Søng kntt: Hlg Dachmanns Ga Søng Tlfn: Tlfax Hjmmsi: Manag tsag kl Tsag tillig kl Fag kl Tlfnti f kntn vil nmalt væ: Manag nsag kl Tsag kl Fag kl Tlfnti f mål Finn Masn (Omå 1+2): manag-fag kl tlf I Esjg (Omå 2+3): manag- fag kl tlf Tlfnti f inspktø Mak Duus Omå 1 + 2: Daglig fa kl tlf Knu Chistnsn Omå 2 + 3: Daglig fa kl tlf

4 t Fmann ha t Hva mkati - g hva skal vi m t? mkati t af vigtigst kntgn f n almn ligskt i Danmak. Kt ftalt ty mkatit, at n ha inflyls på g m til at slutt, hvan s ligmå skal væ. n ha t afgøn i n aglig ift. Dt ty nt ant, at n v, hva s huslj ugs til, gså i fhl til vlighlls, fnyls g fing. n skal væ m til at gø ligmåt til t jlig st at v at afhl fællsaktivitt. Hva mkati g hva skal vi m t? n i fællsska s gn ulj n ha ikk alti haft så mgt inflyls på almn lig, sm ha i ag. Fø 1970 hav man sm t til at utal sig mn hav ikk ngn slutningst. Sinhn ha n fåt mgt m inflyls i ligaflingn, g fa 1984 skull Inhl: Fmann ha t 4 Affal sting g hva så? 6 Nyt fa af Diktøn infm 8 Afling 3 9 stylssmø 12 Psnalnyt 15 Klima g ngi 16 Aflingsmø 16 Skvpakn, af Nyt fa Guntvigspakn 19 Antnnfningn 22 TV- g aipgamm 23 Nahjælp 29 Ny 30 Ticktyv 31 Aktivittskaln 48 Fsin vis føst slcll sm 42 fik installt. H vist på facan på Vantånsvængt i Søng 4 Raktin i 42: Mikal S. K. Jnsn/Tn A. Sønsn/Aln Høffl. Ansvashavn aktø Aln Høffl, tlf , INDLÆG TIL NÆSTE NUMMER SENEST 1. maj Dalin på t i 2015: 1. fua, 1. maj, 18. august g 15. nvm. Layut g tyk: Ihl Gafisk Puktin, ag. Opg: ks.

5 gså i ligslskan væ pæsntatin. I 1997 lv inflylsn uvit, så n fik fltal. Din lkal afling Sm i n almn lig ha u minflyls i all fhl på t st, u g m, n u måsk t. Aflingsmøt Hvt å inkals n i n ligafling til t mø, hv all vigtig slutning vøn aflingns ift hanls g vtags. Dt på aflingsmøt, at n slutt, hvilk aj g aktivitt, skal sætts i væk i aflingn i t kmmn å. Diss aj ann gung f næst ås ugt. ns huslj afhæng såls af aktivittsnivaut i aflingn. n vælg n aflingsstyls, vatag aflingns intss i t aglig. Aflingsstylsn Aflingsstylsns vigtigst pgav at sætt sig in i aflingns ift g på t aflingsmø flægg tt f an, g hvilk aj g aktivitt aflingsstylsn skønn, ø igangsætts i aflingn. Fsgn skal gkns af aflingsmøt f at kunn føs u i livt. Nå fsgn vtagt, skal aflingsstylsn sik, at ajt liv uføt. Dt kunn væ pttls af lgps, aangmnt g an ting. ligganisatinn Dt hl guntankn ag almn lig, at ingn må tjn png på t. Dn nklt afling hø un n ligganisatin. slutning vø ligganisatinn, g m ftst fl afling, tæffs af ganisatinns styls g pæsntantskat. Dt j sig m slutning på t m vnt pn g vø fx vtægt, aministatin, kø, salg g æning af jnmm. Rpæsntantskat ligganisatinns øvst mynigh g t mø mllm fa aflingn g ganisatinns styls. Hv ligafling i ligganisatinn ha minst n pæsntant. Rpæsntantskat stå af ganisatinsstyls g, sm aflingn hv isæ vælg sm mlm til pæsntantskat. Dt ty, at n alti ugø t fltal. V pæsntantskasmøt vælgs ligganisatinns styls, hv ign skal væ fltal af. An mlmm kan f ksmpl kmm fa kmmunalstylsn. Oganisatinsstylsn møs fl gang åligt. Dn vnt ansvalig f uljning, øknmi g tissvan lig. stylsn ha n vn lls g ansvat f iftn i ligganisatinn. I ligganisatinn stå m ag all slutning g mkatit gså tyligt til st på tt nivau. 4 2 Kaj Englhat 5 t

6 t Affals sting g hva så? Ja hva så?????? t a an, ikk gø t igtigt. Dtt n tankgang igtig mang af s ha. Mn hva kan man lt gø f at få m ps i sin stings nh? Føst tinglsn at man st kkt! E man fl m n cntain, t j nan, st fkt g alig n slv. Mn v at tag sig slv i amn kan man gø mgt f at all st kkt, g s u nan st fkt så ftæl ham t, i stt f at ftæll all an t. Mn husk n ting, vi ikk Plitiflk v f v na. Tig til n nklt stingsnh. H kan man gø mang ting f at få ksta ps i sin stingsnh. Pap: skæ t itu så fyl t mgt min. Pstik: ps t sammn g t giv m ps. Dås: klm m sammn så fyl min. Og man kan liv v m at kmm m ksmpl. Dt kun ns gn fantasi, gæns. Hv man ha fælls stings nh skal man tænk på at gså an gn vil hav ps, typisk t pap g pst nhn fylt føst, g mang gang t fi at man mn at alt pap skal hi, st pap ting skal man slv kø på gnugspsn. Min ting fyl igtig mgt, papkass m pstik mking, fa øl g savans ås, hvis man skill iss af g iv pappt itu, så fyl t ikk så mgt, g nan kan gså kmm af m sit pap g pst. Gnlt t g mtank løs mang ting, g gø at t hl ts alt vik. Søng Fsyning ha t slgan h ug lågt, m mns at hv nklt nh kan man i lågt s hva skal i, g an ha fælls sting, st skilt på nhn ftæll hva skal i. E u staig i tvivl hva skal i n nklt, kan u v hnvnls til 42s Inspktø få ulvt n fl fk hva skal i hv. 6

7 Nyt fa af. 13 Vstkl/Ringakkn 4 2 n hav på sist ås aflingsmø t ønsk til stylsn, sm gik på m vi ikk til jul kunn sp lit julhygg i aflingn. Sm sagt så gjt, stylsn kntakt. Mak Duus, fik skafft 3 jultæ, lv flt på Ringakkn g Vstkl. Søn g Matin fik sat lys på tæn, så lv jul i af.13. D mangln g staig lit m julhygg, syns vi i stylsn, så sønag. 7. c. invit vi n til julhygg i gilsaln til ælskiv g gløgg, så kunn vi lig vis gilsaln fm ft at n va lvt ny malt. Vi fik n igtig hygglig ftmiag g jligt at så mang møt fm, ung sm æl g ønfamili. Ikk nk m at t va n hygglig ftmiag, mn ca. 10 vill gn væ m til at v aktivitt i aflingn. Dt glæ s i stylsn, at n ønsk at væ m til at v aktivitt i aflingn, t giv t gt fællsska. t Nahjælp Dn 20. janua 2015, hav stylsn vt t aangmnt i aflingn m nahjælp. Simn Nøskv fa plitit km g ftalt hva nahjælp gik u på, g hvan vi slv kunn gø ngt f at ungå inu. D va 45 fmmøt, g spøglystn va st. Ngl ha all mlt sig til nahjælp ningn, g stilt nahjælp skilt sm vil liv sat p unt mking i aflingn. På stylsns vgn Fman Finn Maquasn 7

8 Diktøn infm t Aflingsmø, mkati fnyls! Så stat ålig aflingsmø ign hjønstnn i vs mkati. Husk t v aflingsmøn t kmmn ugtås aj kan iskuts, vtags, g all ha muligh f at kmm m fsg til fnyls ll fing i aflingn. Ntp aflingsmøt gså stt hv aministatinn kmm m infmatin f t kmmn å. Dt mgt vigtigt f aministatinn g mkatit at mang ltag, g kmm m input til vlighllssaj g n gnll stana i aflingn. Dt ts alt ikk aministatin til aglig i aflingn g v hva all ønsk sig. Gnnm sn å vi lvt møt m ønskt m at gø aflingsmøn lit m spænn spcilt un gnnmgangn af ugttt. Vi ha f i å valgt i n ækk afling at pøv ngt nyt. I stt f at gnnmgå all ugiftn vil vi kncnt s m lvant g fhåntlig giv n fståls f all ugiftn i aflingn. V iss mø vil vi gn mtag is / s f at kunn liv i fmtin. I fl afling vil tt uc længn af møn g giv m ti til at iskut hva skal sk i fmtin. visin. Spcilt afling m Sni-lig. I ag tills snilig til psn fylt 50 å g i fl afling ftinst til sni mllm 50 g 65 å. Ntp tt kiti mtag vi af igtig mang mlmm hnvnls mking a t ikk mang føl sig sm sni, lt fi man fylt 50. I ag t m alminligt at man sm 50 åig ftsat ha hjmmn øn. Df ønsk fningn at øft kitin sammn m Søng kmmunn så vi i fmtin ha m flksil uljningsgl sm tilgs mulighn f at hav attaktiv sammnsætning i v afling. Samtiig n tilpasning til mån vt samfun ha uviklt sig på. Vi hå på at s så mang sm muligt til vs aflingsmø g fhåntligt at vælgs nnu fl aflingsstyls n i ag. Aministatinn af n vvisning at flst plm g uvikling skal sk lkalt g ikk fa kntt. Mikal Jnsn 8 Ntp fmtin gså på pgammt til kmmn stylssmø i hvfningn hv gså v nuvæn uljningsgl tags p til

9 En lill skivls af afling Næstn samtiig m at afling 2 lv yggt i , stat yggit m af. 3. Tænt sm af. 3 yggt på, hav ls væt klnihav f n i lmstga, ls væt psgsps f sgg f Gasvækt. Tilig g aflingsfman, Plitiassistnt, Ch. Ptsn, mlm n. 68, utal i finls m fningns 50 ås juilæum i 1992 følgn: D va plm m pjktingn i statn, a Akitkt Kaa Klint va i gang m pjkting af Chistians Kikn g han kæv cnsu i finls m yggi i næhn af kikn. Mn p l m n lv hutigt løst g snat va yggit i gang. t Af. 3, Ringga A, tgnt af fningns Akitkt Mgns Miling, sm gså tgn af. 1+2 g stå af 36 hus, stån af 3 væls g 2 kam, samt kæl. Sm tilsynsføn va akitktns knstuktø Wølk. Dn føst ækk lv yggt af Mumst Hll fa Høuphav. Dn mitst, nst g agst, lv yggt af Mumst Antnsn. Husljn lv sat til 90 k./ ml., mn tt lø va v inflytningn i 1948/49 stgt til 100 k. Ringga i mitn af 40én. yggit af af. 3 ikk pågynt nnu. Dn mitst ækk lv yggt i n ngvaig gnvjspi, så mått skvls mu p hv nst ag, f at man vhvt kunn få støt funamntt. Rsultatt af all svæligh, sm vjt hav påføt ygmstn, mføt at husn km 26 cm, f ngt n i jn g f kunn kun kmm 17 9

10 t 10 cm. gs i kælvinun. Dt va isæ slmt på havsin af hust, f h nå tænt p mit på vinun. Dtt kst n l ugavning af t øvst tæn g æning. Dtt aj kst y g m s t n k., hvilkt va mang png ngang. Da vi nlig kunn flytt in, va mgt, sm nnu ikk va fæig. Dt, ngang hav væt jlig havj, va pga. afgavning lvt til n stiv lj, så vnt n mass aj h. Invnig va all ummn limfavt i n stanafav g va ingn kmft af t vi kn i ag. Køkknt va gansk vist ny kt, mn ikk tøt nnu. Slv m kign hav væt fi i ngl å, va vaknaphn staig st. Dn malj hånvask i køkknt mangl malj g øn til køkknvaskn va ustn. D va ingn vanhan, m skull vi slv kø. Ov f køkknvaskn va kgpsn, g t va n tazzp g 2 ustn ø, h skull vi gså slv kø såvl han sm gasappaat. D va nnu ingn tapp fa nt til kæl, g ignnm fl mån, mått vi nytt n alminlig stig. Sn lv n støt tapp fa Ringga af. 3. illt tag i stun g u i havn, hv tinnn kun va 15 cm.. Knstuktøn lv tilkalt g unskylt at mann hav vt f mang tin. Og t kan nk sigs va f mang, f halvln skull fjns f at tinnn hav nk. D va gså plm m gulvæn, f t tæ man kunn få nn gang va ikk tøt. Dt l.a. f så st vn mllm æn i ag. En af min kllga, flytt in sn n s, fy ag g nat i cntalkln, f han vill hav hust gt tøt, inn han flytt in. Hvis han hav nattjnst, skull jg hl øj m t. Og n fmiag, a jg kigg in, kunn jg ikk kmm in i stun, f all ø va lk. Da jg gik u i havn f at kigg in ignnm vinun, kunn jg s, hvf jg ikk kunn kmm in: paktgulvt hav jst sig g st næmst sm n flitsu. Dn tilkalt Tøm mått slå t vinu in g tag

11 Af t t pa ækk paktstav p, f at få gulvt på ps ign. Aflingn i ag. U af 40 lig i aflingn, 21 nvt m nyt køkkn g a. Rnvingn å skt i finls m inflytning g f ngls vkmmn i pin. Næstn all ha fåt ny vinu i stun g på 1. sal. Ønsk n at få uskiftt kælvinun, t ft gæln gl i afling, hvilkt ty ugiftn liv pågt husljn f n aftalt pi. I 2008 lv tagn nvt, m zinkklæning på kvistn. I øjlikkt aflingn i gang m at uskift lygtpæln til LED-pæ g v spa på ngin. Af ufing kan l.a. nævns kæln, hv n l ha plm m van g fugt i kæln. Løsningn æn ngs hl skln, mn ngt kstlig g ikk ngt png til i aflingn i øjlikkt. Husljnivaut f 4 umslig på ca k. g f 2 ums ca k. Jan Chistiansn 42 v nyt pnkvæk i af. 3 11

12 Rfat af ESTYRELSESMØDE t Onsag, n Pkt. 1. gnnmgang g gknls af visinsptklln m ltagls af visin g Ing Gnnmgang af visinsptkltt. Åts sultat ttt til k. Jævnfø vgt skivls fa LF kan 42 aftapp iftsstøttn v 30 å. (ca. 850 tk. / åligt) Af tilsku til afling 73 på 850 tk. stylsn påpg nklt småæning. Gknt m æning g mækning. Pkt. 2. huslj kllktiv åt Mtags på cm stylssmøt. Rfat af ESTYRELSESMØDE 12 Tsag Pkt. 1. gknls af fat n. 243, 244 g 246. Rfat gknt, g fat n. 244 gknt m ttls. Pkt. 2. fttningssag Rfat n. 246 mails u MJ int mking svicaftaln mllm Antnnfningn 42 g Stfa. Evt. ny lvanø fa ? MJ ha fåt hnvnls fa kmmunn angån s intss i lig væls til ung m sælig hv. Ha haft kig på syghuskllgi. stylsn giv MJ tills til at aj vi m sagn. Afvnt så n instilling fa MJ. Ingn intss fa 42. MJ ha fåt hnvnls fa Kllgins knt mking kø af 3 kllgi til gunvæi. Pkt. 3. yggi: A: Nyyggi: D mtagt tills til iugtagning af svømmhalln i Guntvigspakn fa n kl D aflvt infmatin u til all n i Guntvigspakn.

13 D skiftt avkat i sagn m A78. : Rnving: Skvpakn, Egnsun julnlukning n yggit følg tispnn. Pkt. 4 ku-uvalgn. KE int mking mø afhlt i KU uvalg. Pkt ks. ET int fa pæsntantskasmø i 8. ks. L 8. ks ønsk kntakt m kmmun ang. pn f almn ligfning. Pkt. 6. Antnn DOA TAS int mking DOA g tmapakk. Fmv int HPK fa mø i Antnnfningn 42 g DOA. Antnnfningn 42 v/hlg Palm Knusn D ikk afhlt mø i fningn. Pkt. 7. Fjnvam. A. ag ET int fa mø afhlt i ag Fjnvam hv n ny chf tiltæ p stylsn akk p mking at ET ftsætt i ag Fjnvam, a 42 slv vælg pæsntant htil.. Søng TAS int fa Søng Fjnvam. Pkt. 8. an sag Fmlæggls af ny pæsntatin af ugtt p. afling. TAS mail plæg u til H inn KE, TAS g MJ v ugtplæg på af. 44. D afhls ugtkusus f aflingsstyls n 27. janua 2015 kl , hv fningn gså væt v lit ma. ugtmapp sm tilig vt læggs ftsat på INFO til inting f aflingsmøn. Invitatin sns u n t Rfat af ESTYRELSESMØDE Tsag 8. janua 2015 Pkt. 1. gknls af hvfningns ugt 2015/16. Ing g Mikal gnnmgik ugttt. stylsn gknt ugt f 2015/2016 m på møt faln kmmnta. stylsn gknt flingn af stylsshnat g m flingn sm sist å 13

14 t 2/8 til fmann g 1/8 til stylsn. Vamgnska; 75 k. p. gnska pincipilt gknt hvis 42 v gnska. Hv lig vil så skull tal 3 x 75 k. f l, vam, van g kan vt. øfts n aat ning. MJ kntakt vanvæk mking uajls af gnskan f lig m imål. Raatningn p. lig øfts på stylsssmina. Faflyttgy øfts ligls på smina. Juiisk assistanc hævs m k. til isp. Fnn, l.a. til tssagn f Skvpakn. ig vgt. Dispsitinstillingn f gnskasåt 2015/2016 lv nstmmigt gknt af stylsn. ugt m ig vgt g mailt u til hvstylsn. Pkt. 2. Unskivls af visinsptkl Unskivs på stylssmøt n Rvisnsptkl ligg hs Ing. Pkt. 3. gåstn Fjnvam MJ afvnt tigmling fa Gåstn Fjnvam. stylsn vtg tilslutningn g villig mkstningsfit mlægning f aflingn i Egnsun. Pkt. 4. an sag Ånt KE: Lg vinu? MJ kntakt Lg mking 16 ny ø til af. 80. Diss skal statts 100% af Lg lls n n i n vlgift. KE: Pis på væls g gilsal af. 44 Mtags på stylssmøt n Intkusus f af. 44 afhls n KE mail pæsntatin u til stylsn D ltag 9 psn fa af. 44. all fa hvstylsn ltag. Hlg ha g mlt fa. 14

15 Psnalnyt: Vlkmmn TIL: Hnning Lsch, Fningn vil gn y vlkmmn til v ny tknisk chf, Hnning Lsch, sm vi hå vil iag psitivt til uviklingn af vs fning. Hnning kmm fa n stilling sm pjktchf v Søng Ingniø g yggftning, hv han ha væt ansat sist 16 å. t Hnning uannt ygningsknstuktø, mu, aut. kkmst mm. g ha tillig væt ansat på akitktknt. M mang ås faing fa ygganchn vil tt iag psitivt til vs ganisatin. D pimæ ajspgav vil væ llsn af vs inspktø g ift, samt fstå stø nving i aflingn samt nyyggi. Hnning 46 å g til aglig i Høuphav m sin famili. Vist u at n kan ftæll m s hy s! Ha u n intssant hy ll aktiv i n fning, sm kunn hav mang af vs s intss, så ha u nu muligh f at kmm m in histi m t sm u lig nu ptagt af g ltag i. Vi vil så uvælg st inlæg g ing m løn i t. Vi fstill s n A4 si, m skifttyp 10 g så vt. vhæftt t ill, sm skiv in intss g samtiig gn t link m ylig plysning. Hilsn Raktinn 15

16 Klima g Engistatgi Søng kmmun i øjlikkt v at uaj n ny ngistatgi hvis hvfmål at Søng kmmun pnå CO2 nutalitt i 2029, i samaj m Pjct Z. - Ruc ngifugt m 35% inn Hvfningns ngifug skal ucs m 50% inn t F at nn pn kan aliss kæv tt at gså lign i kmmunn gnlt uc ngifugt. ligfningn 42 ha f valgt at lægg sig i spisn inn f ngispalsn g ønsk at væ fgangsksmpl f an i kmmunn. Fningn ha f valgt n makant g mgt amitiøs statgi sm ha følgn visin: - Samajspatn i Pjct Z f at nå målt i Fntlø innf anvnlsn af ngiigtig løsning - U uskat m ngispals f v M iss visin vil ligfningn lægg sig hlt i fnt. Statgin skiv ligls kav til nving g fmtiig nyyggi. D afsætts ylig ålig tilsku til afling sm nginv f at få å til igtig løsning. Dt fvnts at statgin pulics i statn af fua g vil i føst mgang liv snt til v aflingsstyls g samajspatn. Statgin kan fa fua fins på vs hjmmsi. 16 AFDELINGSMØDER 2015 Afling Dat f af. Mø St kl Hlg Dachmanns Ga kl kl kl kl kl kl kl kl Vstkl kl Hlg Dachmanns Ga kl kl kl kl kl Tnvj kl Skæntn 25, kæln

17 kl kl Hlg Dachmanns Ga kl Hlg Dachmanns Ga kl Pæstgåspakn kl Hlg Dachmanns Ga kl kl kl Dgngån kl Sl kl Vstaln kl Egn fsamlingshus k kl Langsøgån kl Fællslkal Guntvigspakn kl Dgngån kl Dgngån kl Egnsun Gl. Skl kl Dgngån kl Egnsun Gl. skl kl Dgngån kl Dgngån kl Fællshust Njs jg kl Egnsun Gl. skl t Oganisatinsæning V tiltælsn af vs ny tknisk chf ftags n æning i vs ganisatin. Dn tknisk chf vil få ansvat f iftn i aflingn, hun inspktøn g måln. Samtiig vil nn iag m uviklingn af vs gn hånvækafling. Dn fmtiig lgupp i fningn vil hft stå af Diktø Mikal Jnsn, aministatinschf Ing Kistnsn, Diftschf (Hånvækaflingn) Aln Palm Hansn g Tknisk chf Hnning Lsch. F at figø m ti til svic g v inspktø ha Omål Søn ck vtagt all syn af lign, sm fø va flt på fl. Mns Søn gnnmgå n sist plæing ha v an mål miltiigt vtagt Søns må. På sigt vil Søn, fun syn ftsat vatag pgavn sm mål mn m gænst svic. Fningn ønsk m iss æning af kunn ptim v aglig ift g uvikling af fningn. Mikal Jnsn Diktø 17

18 t Skvpakn, Af. 73 Rnving Rnvingn af Skvpakn, af. 73, Egnsun ftsætt næstn ft n gt tispn. D invnig aj lv afsluttt sm pngt p til juln g nu mangl kun n nlig fæiggøls af mangl invnigt. Omvnt vi ftsat n smul fsinkt m uvnig aj, så vi imøs n staig mil vint så vi kan inhnt ngt af n tat ti. Vi hå ftsat at væ fæig til smmfin i å. Ufølsn af invnig aj i aflingn ha væt n ntlig mgang, it vi ha øt all um i lign. Spcilt n nlig finish af ajn ha skat at, g s t u til vi fant g g igtig løsning unvjs. Slvm n ha væt faflyttt mns ajn st på ha t givt fl gn g ikk all ha væt lig tilfs m at skull i n lssvgn i t pa ug. Omvnt hav t g væt hlt umuligt at i lign un nvingn. Også ngøing ha væt attt it støv næstn umulig hlt at fjn, slvm ngøingsfimat hav gjt gunigt nt. D invnig aj ugj n nving af avæls, vamanlæg, vananlæg, l-instaltin g kk. D kmmn ug vil hånvækn lø lign ignnm f at fæiggø sist mangl sm på gun af n stamm tispn svæ n l af. Mikal Jnsn 18

19 Nyt fa Guntvigspakn Enlig: Så ha Guntvigspakn fåt sin fitnss g svømmhal. Dn 29. nvm lv hlt "Ant hus", hv n kunn få lit til gann samt pøls. Så vit så gt Diss ha ånt fa kl til samt ign fa kl til hl ugn, i skivn stun. Dg kun f n! M tin så t jg/ stylsn på, at n vil nytt tt jlig tilu. Så ug t! All nu liv svømmhalln ugt nt ant til vangymnastik nsag fmiag m 20 tilmlt psn. Hva t fmv vil liv ugt til, p til all n. D kunn j kmm m i g fskllig fsalg. Til tt sat n pstkass p på stt. Så ug n! Til sist: Skal hust ha' t navn? En tilfs. Guntvigspakn t 19

20 t 20 Invils af Guntvigspakn fælls wllnssmå Sønag ftmiag, , møt lit v 100 fm til invilsn af s ny st wllnssmå, sm mfatt, t svømmassin, mtinsum g så t stt ånt fællsum, sm all st pn f nyttlsn af. Sniiktø Tag Sktt, ø fmmøt vlkmmn. Han va g f, at han nu kunn aflv fællsmåt til n g til n aglig ift i 42 aministatin. stylsn ha væt mgt aktiv g ha slv samlt alt ustyt, hvilkt Sniiktø, Tag Sktt, sm ha ansva f yggit, kvitt f un invilsstaln. Dtt gæl gså f uvalg pttt, sm i øjlikkt aj på, at liv ngl paktisk gl f nyttls af all fællsfacilittn. Fællsmåt t føst af sin at, hv inn f almn lig ha agang til n sgs facilitt. Omåt kun f aflingns g tal via husljn 300 k. ml. D kan så via s hvnøgl på stmt ti lukk sig in i måt. Tag Sktt takk mang f s tålmigh, ikk minst gn t mfø, at på n yggps i så mang mån. Tag Sktt slutt sin tal g vaglsn m t 3-flig hua. På gun af n fjl i ugn i svømmassint, lv pøvn g gknlsn af vankvalittn ikk fæig til tin, så mang fmmøt mått nøjs m at kigg på vant. Anls va t m mtinsummt, sm ønn hutig lv tagt i ug.

21 t Slv måt, pføt i EUCs tilig kantin. Mang af fmmøt lv vaskt af t impnn kamik kunstvæk, sm hæng i mitgangn til måt. Dt sklns tilig lv i 70 n, fmstill kunstn, sm nu ign ha fåt t nyt pulikum, nn gang af. 44s. ligfningns fman, Kaj Englhat, lykønsk gså af. 44 f s ny fin facilitt g uagt gså t 3-flig lv, f at n mått få igtig g glæ af måt. D va n g stmning nt n g fl gav utyk f at glæ sig til at nytt fællsmåt g all va kmmt t igtig gt naska i n ny afling, hv mang alig fø ha t i n ligfning. Eftfølgn va t taktmnt m pøls g lit at ikk til. 21

22 Antnnfningn 42 Gt nytå - Ja g t ny å stat igtig gt. t 22 DOA ha ingåt n ny 2 åig aftal m Stfa, sm lvanø af TV g Intnt signal. Aftaln ikk hlt sm vi i Antnnfning/ stylsn hav håt på, vi vill gn hav haft n 3 pakks løsning, mn t kunn vi svæ ikk pnå nn gang. Nå t nu sagt. Så vi i stylsn igtig psitiv v f n ny 2 pakks aftal, af fl gun. F t føst at aftaln lvt ingåt m Stfa, hav man in gåt aftaln m n ann lvanø, skull vi all hav skiftt tv x, g intnt ass skull æns, så t vill væ funt m n mass øvl g ksta aj f all ug. F t ant, pisn uænt, t vil sig, at ikk kmm pisstigning på t antnn iag vi tal i ag, så t a psitiv i iss spa ti. Vøn pgampakkn, så TV2 Film, lvt uskiftt m n ny sptskanal TV2 Spt. Vi få 2 ny igital pgamm, i pakk 2, t TLC g ID Invstigatin Discvy. I tmapakkn Spt TV2 spt kmmt på. Og i Nyh & Film ha TNT stattt TV2 Film. I fit Valg TV2 Spt, Kanal 4, 6 n, C-M Tnnis, mang g Dantt kmmt på. F at få ps til ny tjnst g uvils af ånt, vil nuvæn 7 analg kanal, i pakk 1, skift pgamps. D analg kanal i pakk 2 fliv uænt. Dn ny kanalnøgl kan ss ant st h i t, mn vi ha ikk fåt t tispunkt f kanalmlægningn nnu, så følg m på DOAs hjmmsi: ll DOAs infkanal, f sist nyt. DOA næstn v at væ fæig m at gav fikal m, g t vil sig, at nk snat flytt signalt fa Stfas snnt v DOAs ny fint, g m skull vi all gn få signal kvalitt in. Så alt i alt syns vi stylsn at vi stat 2015 på TV g Intnt sin psitiv. På stylsns vgn Fman Finn Maquasn.

23 DOAs PROGRAMMER 2015 Pakk 1 / gunpakkn 7 analg g 31 igital* ANALOGE / DIGITALE DIGITALE Pis 98,-/m. K: S-34 / 410 MHz K: S-35 / 418 MHz Pøvkanal K: S-36 / 426 MHz K: S-37 / 434 MHz t K: S-38 / 442 MHz K: S-39 / 450 MHz K: S-40 / 458 MHz Pakk 2 (+ pakk 1) 27 analg g 60 igital* * All igital kanal kan kun mtags i MPEG4 - ANALOGE / DIGITALE Pis 445,-/m. DIGITALE K: 44 / 655 MHz K: 45 / 663 MHz K: 46 / 671 MHz K: 48 / 687 MHz K: 49 / 695 MHz K: 50 / 703 MHz K: 51 / 711 MHz K: 52 / 719 MHz K: 53 / 727 MHz K: 54 / 735 MHz K: 55 / 743 MHz K: 56 / 751 MHz K: 57 / 759 MHz K: 57 / 759 MHz K: 58 / 757 MHz K: 59 / 775 MHz K: 60 / 783 MHz K: 61 / 791 MHz K: 62 / 799 MHz K: 63 / 807 MHz Rai (i all pakk) 24 aikanal F: 89,30 MHz F: 90,50 MHz F: 91,00 MHz F: 91,50 MHz F: 92,40 MHz F: 92,30 MHz F: 93,50 MHz F: 94,20 MHz F: 94,80 MHz F: 95,60 MHz F: 96,40 MHz F: 96,80 MHz F: 97,60 MHz F: 97,90 MHz F: 98,70 MHz F: 100,60 MHz F: 101,00 MHz F: 102,90 MHz F: 104,10 MHz F: 104,80 MHz F: 105,30 MHz F: 105,80 MHz F: 106,60 MHz F: 107,90 MHz 23

24 DOAs TEMAPAKKER 2015 Pakk 3 - Sptspakkn 290 k./m.* t Pakk 4 - Familipakkn 290 k./m.* Pakk 5 - Nyh & Film 290 k./m.* * RAAT VED VALG AF FLERE TEMAPAKKER PAKKE 3 TIL 5 V 2 tmapakk, pisn kun 381,- /m.. V 3 tmapakk pisn kun 457,- /m. V valg af n ll fl tmapakk, skal man sm min. ann på pakk 1. Og man skal hav n Stfa SmaTv ks ll n kt læs m t Stfa annmnt. 24

25 DOAs FRIT VALG 2015 Kanal til 99 k./m. p. stk. Kanal til 40 k./m. p. stk. t Kanal til 30 k./m. p. stk. Kanal til 20 k./m. p. stk. Samanylu TV 25

26 DOAs FRIT VALG 2015 Au Dhai TV AL-Jaza Kanal til 10 k./m. p. stk. t Duai TV ESC / ESC1 DOA Fit Valg kæv, at u ha n Stfa SmatTv ks ll n ktlæs m t Stfa kt. Ha u Stfa SmatTv ll kt, kan u still Stfa FitValg ikt på Min si. Ells kntakt Stfas kunsvic på tlfn: SERVICEINFORMATIONER FRA 42 All hnvnls i finls m antnnanlæggt skal sk til Stfa: - v iftsfstyls, på Intnt / SmatTv / Pgampakk / Tlfni g an tknisk spøgsmål på vnævnt må: Tknisk suppt på tlfn: Husk at hav kunnummt k til intastning! v mlls m flytning, pakkskift, tilkø af tjnst, gningsspøgsmål: Kunsvic på tlfn: Fl plysning m kunsvic g tknisk suppt på: S alti sist nyt på DOAs hjmmsi: 26 Sist vit "Kanalnøgln g kanalmlægningn af 7 analg kanal i pakk 1, tæ føst i kaft i løt af fua mån. S løn infmatin på DOAs hjmmsi g DOA s Infkanal"

27 t Sjælnsga Søng Tlf.:

28 t SYN: F at figø m ti til svic g v inspktø ha Omål Søn ck vtagt all syn af lign, sm fø va flt på fl. Mns Søn gnnmgå n sist plæing ha v an mål miltiigt vtagt Søns må. På sigt vil Søn, fun syn ftsat vatag pgavn sm mål mn m gænst svic. FALCK - SERVICE V anmlls af upsættlig ska un f kntti. ligfningn 42 ha aftalt m Falck, at skal løs plm, pstå v ska på lign, nå uhlt sk un f kntti. Dt skal samtiig pæciss, at ningn kun tæ i kaft, nå t alvlig g upsættlig ska, t j sig m. Vi gø pmæksm på, at ugift, pstå sm følg af misug af ningn, slvfølglig påligns n, åsag til misugt. Tlf.: Nøglsvic Vist u at vi ha Ljn kan pn svnøgl til sin ljligh hs Falck. Nøgln kan øgnt unt ulvs ll kvis m fylstgøn lgitimatin i tilfæl af, at ljn ha låst sig u. Såfmt ljn ikk ha pnt n nøgl, ftags øplukning, hvis Falck slv kan ufø plukning. 28 Må låssm tilkals, tt f ljns gn gning.

29 Ot Nahjælp hligvis slåt ignnm til flkningn. Ikk minst i vs lkalmå mang, spøg in til g mang, all ha tilmlt sig ningn g fåt ulvt skilt g mækat inik Nahjælp. Sm n ikt følg af t plv vi i jugn, at inusanmllsn falt m 25 %. Så liv nlig v m at tilml j. Vi kan sammn gø t nnu. Mn - klistmæk g skilt gø ikk ajt. Dt st vån im inu mnnsk. Dt kæfts af n hlt ny unsøgls af 20 inustyvs mtiv g mt: Altså tt hnvnls til fmm, pluslig i måt. Et gansk alminligt Hj, ll spøgsmål m, hvvit man kan hjælp m ngt, t y inustyvn sig ikk m. Han v, at han så st. Kø fmm il in i måt, så kig ft m. Hva va t f n il, hv mang sa i n. Hlst gistings numm sv. Nahjælp tin g t at Nahjælp skiltt g mækat gø ajt f s. D t vigtig fakt, sm m til at afhl inustyvn fa at y in, g læg mæk til at all ha m mnnsk at gø: 1. Vin m mnnsk. 2. Ly g liv fa lign g måt. 3. Nysgig likk fa na. Så afhl j nlig ikk fa at s hn v pnkvækt, ykk i gaint sv., f at inik v f ptntill inustyv, at I hl øj m na måt. Husk I ha j n aftal m js na, gån u på at I all hl øj. Hvan I liv tilmlt Nahjælp ningn g m m at fhin inu g tyvi kan I s på følgn hjmmsi: (20tyv-unsøglsn) 4 2 t Jg ha slv pøvt t i finls m mit aj. Jg køt in i t må, hv va Nahjælp, g plv at jg tyligt kunn s g mæk at n på s gn still g lig må hlt øj m n il jg køt i. H kmm vi fm til t væsntlig. Vi altså sm nøt til at væ aktiv. Ikk t hl smul m Skiltt kan stills på nahjælp.k, h kan u gså hnt n n gatis Nahjælps-App. Nå u ptt n pfil på nahjælp.k, få u n vlkmstpakk m t Nahjælpsklistmæk, n pjc g pstkt, sm kan ugs til at invit nan m i ningn. 29

30 t 30 NYE EOERE Af. 1 ml. n. Sunquistsga Af. 5 Ringivj Af. 6 Lupinvj Af. 10 Skivløkkn 13 II tv Af. 11 gmstløkkn 1 st th Af. 13 Ringakkn 17 A Vstkl Af. 13 Ungmslig Vstkl Af. 15 Kløvmakn Af. 16 Skvpakn Af. 18 S. Lanvj 35 II Af. 21 Mæhgnt 40 I Mæhgnt 36 st Mæhgnt 34A Af. 22 Ejvj Af. 24 Æl- g hanicaplig Skæntn Dyølga 10 I Skæntn Af. 30 Sønga St. Råhusga 9 I th jgga 10 II mf E jgga 2C Af. 33 V Mølmmn 14 II tv A Af. 34 Englshøjga 26 II Af. 35 Kngvj 9 I th Ankilga 32 II th Kngvj 9 I II Af. 37 jgga 27 III Af. 44 Guntvigspakn Af. 73 Skvpakn A Skvpakn Af. 74 Ungmslig Højmakn Af. 75 niktsvj Af. 78 ml. n. mjg mjg mjg Af. 80 Gatnpakn Af. 80 Æl- g hanicaplig Ælhavn Sunvængt A = lighavn i pågæln afling V = Væls L = yttljligh K = Kmmunns anvisningst E = Anvisningst til hvv G = Gnhusning

31 Ticktyvi Antallt af tick-tyvi i n fm sm I ønsk at få lyst, - nmlig situatin, hv gningsman/mæn på n ll ann vis hnvn sig til fft i vkmmns hjm g hft på n n ll ann må fa na m png ll væignstan, - svæ stign. Dn fm f ticktyvi ftags sm gl af fl psn, mn ngl p aln. Dn n psn skal istah n, mns øvig skal unsøg ljlighns øvig um g gmm f væi. Dt fgå hutigt g un psigt. Ticktyvn tit sæls ygtig til hutigt at fin fm til, hv væin gmt. Sm gl t kun n n tt hnvnls. Typisk spøg vkmmn ft hjælp af n n ll ann at. D ønsk t gs van, ugiv sig f at væ hjmmhjælp, m hjælp til at skiv n sk på t stykk papi.s.v. Alt m t fmål at kmm in i ljlighn/hust, så n ann pat umækt kan snig sig in g ftag tyvit. Sm gl pag n føst ag ft, at vkmmn ha væt usat f tick tyvi. Hva kan u sm gø f at ungå ticktyvi: a. Ån kun f psn sm u kn.. Lav aftal m psn sm skal søg ig, så v u hvnå kmm. c. Inn u måsk alligvl ån f øn f n fmm, så sik ig at vkmmn ha t lvligt æin. Tag a n ti t tag.. m at s ID. Hav kun få kntant ll væignstan liggn hjmm. f. Hav kun it ftnavn på øn, så v gningsmann ikk m u aln. ( D psøg sm gl kun flk aln). Hva gø u, hvis u alligvl lvt usat f ticktyvi: a. Kntakt plitit hutigst muligt.. Kntakt famili/ na/ vnn. c. Kntakt ankn g få spæt vt. kntkt.. va n. Få vlik.. Pøv at husk all talj på gningsman/ kvin. ( signalmnt ) f. Evt. flugtut/ flugtmil. g. Hva stjålt. Mang af fn føl sig ftfølgn utygg mn sjælnt m hjælp g få hll ikk tilu m t. man kan sm ff alti kntakt Offågivningn i Sy- g Sønjyln. I Søng, Aanaa g Haslv kmmun t på tlfn mllm klkkn 17 g 22 ll på mail: Hva gså vigtigt, at flst fsikingsslska ha n sni ning sm ækk ticktyvi på lig f m inustyvi. Dt liv tit vst t

Nr. 4 december 2014 70. årgang

Nr. 4 december 2014 70. årgang t 4 2 N. 4 cm 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

Nr. 2 juni 2014 70. årgang

Nr. 2 juni 2014 70. årgang t 4 2 N. 2 juni 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

Nr. 2 september 2013 69. årgang

Nr. 2 september 2013 69. årgang t 4 2 N. 2 sptm 2013 69. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

Et temamagasin om, hvordan den virker livet på både globale handel på den nordlige og sydlige halvkugle

Et temamagasin om, hvordan den virker livet på både globale handel på den nordlige og sydlige halvkugle VEJVI SER T L E S R A ADV m ligh n Enhv gh vikli j g i hø t tiligt on n v h, m o in Et tmmg t på bå v li k i v å l p globl hn g hlvkugl li y g o g n noli SPIL SPIL SPIL FOR FOR FOR IL DIT L IV DIT L IV

Læs mere

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3 fxbugt NR. 17 - TIRSDAG DEN 21. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgv: www.fxbugt.dk Hædt Evy Kuds modtog i tosdgs Doigs Mdlj ft mg ås fivilligt bjd i Fx Rød Kos. S

Læs mere

Når monsterregnen kommer

Når monsterregnen kommer ISBN 978-87-991224-8-6 Laskabsakitktu Bachlouals Laskabsakitkt abj at plalæ, foiv o fovalt by o uaal i b fosta. Målt at skab stiul, vlfu o iljøiti oivls fo sk. Uals bskæfti si bå kustisk o atu viskabli

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse Åsbning 2007 fo Unicf danmak Til all bøn Sundhd, Uddannls, Lighd, Bskyls Foo: UNICEF Danmak/Kain Aan INDHOld 202000 77 E god å fo bønn og fo UNICEF sid 4 En bd vdn fo bøn sid 6 Dansk dud sid 8 Klimafoanding

Læs mere

BEBOERBLADET LANGESØGÅRDEN. Nr. 2 maj 2015 71. årgang

BEBOERBLADET LANGESØGÅRDEN. Nr. 2 maj 2015 71. årgang T NGSØGÅN 4 2 Nr. 2 maj 2015 71. årgang AMINISTATINN: oligforeningen 42 Holger rachmanns Gade 1 6400 Sønderborg Telefon: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.b42.dk * -mail: post@b42.dk AMINISTATINN T Mikael

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film Åspp i ks g bill 2012 2 ÅRET DER GIK I 2012 fik lg ækk kivi luf u vig FilFy ylig fk i fybs bvish, g u fysk ku h l sig i Ki f ju 2012, g Asss f ju 2013 Filivsig lkl sæig f øj fs ivkf i FilFys bj Fål hvvsuviklig

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv)

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv) Kapls Mdlsblad fo Dansk Kaplsfoing 49 novb 2011 Julfs onsdag d. 21. dcb kl. 17.00 På Basion + Løv (Lill Møll) Chisianshavns Voldgad 50, 1424 Købhavn K (Mo il Chisianshavns Tov) Ko il julfs på Basion +

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

Få alle fordelene allerede i år med Pension For Selvstændige

Få alle fordelene allerede i år med Pension For Selvstændige Ny bog: "Foss" skriver erhvervshistorien om > 6 7 Prikker til produktivitet Får medarbejrne resultatløn, øges produktiviteten, viser ny DI-unrsøgelse > si 3 MMV'ere un miljøkrav MMV-virksomher stiller

Læs mere