Generalforsamling 30. marts

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 30. marts"

Transkript

1 Generalforsamling 30. marts Besøg GS på FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - FEBRUAR NR ÅRGANG

2 BÅDTRANSPORT SØSÆTNING OPTAGNING Sejl- og motorbåde indtil 12 tons Henning Larsen Søndervejen Kruså Telefon Mobil: HUSK! Deadline d. 4. april 2005 Har du ideer, har du stof, vil du være med til at lave et sjovere blad - så send dine bidrag til bladets redaktion, via mail eller på diskette eller med almindelig post.. Jo før jo bedre! - Alt i søsportsudstyr- SUNDGADE SØNDERBORG TELEFON

3 Ordinær GENERALFORSAMLING Onsdag den 30. marts kl i klubhuset Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent og protokolfører 2. Årsberetning ved formanden 3. Forelæggelse af regnskab og budget ved kassereren (Regnskab og budget kan ses på hjemmesiden eller kan fås ved henvendelse til kasserer Bent Brüning.) 4. Fastlæggelse af kontingent og indskud 5. Fastlæggelse af diverse priser og gebyrer 6. Forslag til vedtægtsændringer 7. Indkomne forslag 8. Valg til bestyrelse og suppleant Kasserer: Bent Brüning modtager genvalg Sejladsudvalgsformand: Poul Fribo modtager genvalg Broudvalgsformand: Ole Rieck modtager genvalg Klubhusudvalgsformand: Lorens Rossen modtager genvalg Juniorudvalgsformand: Lars Bønløkke modtager genvalg 9. Valg af revisor og suppleant: Revisor: Hans Peter Novrup modtager genvalg Revisorsuppleant: Chr. Paulsen Petersen modtager genvalg 10. Eventuelt Efter generalforsamlingens afslutning byder klubben på kaffe med brød. Bestyrelsen 3

4 Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer til behandling på generalforsamlingen 30. marts 2005: Nuværende tekst 4 Optagelse af medlemmer 1 Begæring om indmeldelse sendes til klubbens formand. Begæringen forelægges til afgørelse i bestyrelsen. 3.C Juniorafdeling. Som juniormedlem kan bestyrelsen optage enhver i alderen fra 9 år til og med det år, hvori den pågældende fylder 19 år. 4 Nyt punkt 14 Revision 1. På den ordinære generalforsamling vælges revisorer og to revisorsuppleanter således: Ny paragraf 18 Vedtægternes godkendelse Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den og ophæver al tidligere vedtægter for Gråsten Sejlklub. Forslag til ny tekst. Begæring om indmeldelse sendes til klubbens formand eller sekretær. Begæringen forelægges til afgørelse i bestyrelsen. Juniorafdeling. Som juniormedlem kan bestyrelsen optage enhver i alderen fra 7 år til og med det år, hvori den pågældende fylder 19 år.. Rettigheder kan kun arves mellem ægtefæller. 1. På den ordinære generalforsamling vælges revisorer og to revisorsuppleanter således: 1.A. 1 revisor og 1 revisorsuppleant er på valg hvert andet år (lige årstal). 1.B. 1 revisor og 1 revisorsuppleant er på valg hvert andet år (ulige årstal) 18 Salutkanon 1. Klubbens salutkanon kan kun benyttes i forbindelse med standersætning og nedhaling. 2. Kanonen må kun benyttes ifølge reglementet for salutkanonen 19 Vedtægternes godkendelse Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den og ophæver al tidligere vedtægter for Gråsten Sejlklub. 4

5 Bestyrelsesmøde Fraværende: Hans Jørgen, Poul J. og Leo. 1. Protokol. Referat fra bestyrelsesmøde den 1.november blev godkendt og underskrevet. 2. Siden sidst og indgået post / formanden. Følgende GS-terminer blev aftalt: Bestyrelsesmøde: 14. marts og 4.april. Generalforsamling: 30.marts. Standerhejsning: 7. maj. Standernedhaling den 8. oktober. Resten af årets terminer fastlægges på næste bestyrelsesmøde. Den 26. januar er der generalforsamling i DS i Lillebælt Sydkreds. Stig og Poul F. deltager. Hovedemnet er organisationsændring i DS. Bestyrelsen går ind for at DS skal satse på bredden i unionen. 3. Regnskab. Kassereren efterlyser regnskab og budgetter fra en del udvalg. 4. Ændringer i medlemskartotek. Nyt aktivt medlem Herman Eggert, Løgumkloster Keld Krogh Nielsen, Gråsten Max Rasmussen, Smedeby Bent Krogh Petersen, Broager Udmeldt Viggo Brodersen, Broager den 17. januar Kort orientering fra udvalgene. Broudvalg: Der er sat gelænder omkring mastekranen. Klubhusudvalget: Stort set intet. Pladsudvalg: Ikke til stede. Juniorudvalget: Vintertræningen er i gang. Der har været afholdt weekendarrangement. Sejladsudvalget: Intet. Festudvalget: Ikke til stede. Programudvalget: Der var 25 deltager til programmet om redningsveste. Der følger 2 sejladsberetninger. WEB-master: Husk at det er den enkelte udvalgsformand, der indlægger aktiviteter i kalenderen. Frank er dog klar til at hjælpe, hvis der måtte være problemer. Redaktøren: Mangler stof. Hvem kan tage sig af annoncesalg? 6. Eventuelt. Formanden mangler udvalgsberetninger til generalforsamlingen. Frank er i gang med at tage uddannelse til kanonér, og efterlyser i den forbindelse, at anvendelse af kanonen er beskrevet i vedtægterne. Næste bestyrelsesmøde: 14. marts Tage Møller sekretær 5

6 BHJ Gruppen er en international koncern inden for levnedsmiddelindustrien BHJ A/S - Ulsnæs Gråsten Tel.: Fax: den ægte Graasten-smag Graasten Salater A/S Teglværksvej Gråsten Telefon: Telefax:

7 BYGGERI nye toilet- og badefaciliteter ved klubhuset Som mange har set er byggeriet, der blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling, godt i gang. Rammen er, som det blev fremlagt på generalforsamlingen, en tilbygning, der fylder mellemrummet mellem klubhuset og hallen. Tilbygningen kommer til at indeholde 2 bade- og omklædningsrum med hver et toilet og to brusere. For enden af gangen bliver der et handikaptoilet. Under projekteringsarbejdet blev vi klar over, at isoleringen i de gamle toiletter er alt for ringe og for at få det ordnet, har vi besluttet, at taget på den gamle del skal hæves, så der bliver plads til ekstra isolering. Fra begyndelsen har det været et krav, at alt skulle være enkelt og vedligeholdelsen så nem som mulig. Alt inventar vil derfor blive væghængt og væggene beklædt med fliser. Varmeforsyningen har fra starten været projekteret som gulvvarme. Varmtvandsforsyningen krævede mere kapacitet, end vi har i forvejen. Mange muligheder har været diskuteret og der har været en del indsigelser mod at inddrage bruserummet i det gamle herretoilet til teknikrum. Beslutningen er derfor at omlægge hele varmeforsyningen i klubhuset og toiletter til gasvarme. De tre tidligere varmtvandsbeholdere vil blive erstattet af én ny, der anbringes sammen med gasfyret i det lille rum, der ligger lige ved siden af hoveddøren til klubhuset. I denne forbindelse vil elradiatorerne blive erstattet med moderne vandradiatorer. Denne løsning kan lade sig gøre, fordi vi kan få støtte fra elsparefonden til omlægningen af energiforsyning. Denne løsning giver også mulighed for senere at integrere et solvarmeanlæg. I de nuværende toiletrum har belysningen været for ringe og derfor sættes der flere lamper op. Lyset vil både i de nuværende toiletrum og i nybygningen blive styret af sensorer. De implicerede håndværkere har været meget imødekommende og hvis vejrlig og alle andre forudsætninger holder, er planen at kunne tage nybygningen og alle andre forandringer i brug til standerhejsningen. Byggeudvalget Stig Nissen BRUG FOR HJÆLP VED TILBYGNINGEN I forbindelse med klubbens tilbygning vil det være en stor fordel for klubben, hvis vi selv kan sætte fliser op i de nye lokaliteter. Derfor søger vi medlemmer der har forstand på (prøvet før) at sætte fliser op. Arbejdet skal, hvis vi holder tidsplanen, udføres omkring uge Henvendelse til Ole Rieck Byggeudvalget 7

8 Vinterprogram 2004/2005 Programudvalget kan sammen med Fiskenæs Bådlaug og Nybøl Nor Søsportsforening præsenterer vinterens program, som ser således ud: 09. februar kl I sejlbåd tværs gennem Sverige v/lars Møller, GS Foredrag om 24 dages tursejlads fra Gråsten rundt om Sydsverige til Mem, igennem 64 sluser i Gøta- og Trollhättenkanalen, over søerne Vättern og Vänern og tilbage til Gråsten fra Göteborg via Skagen. Kom i god tid da der bliver rift om pladserne. Tilmelding ikke nødvendig. 09. marts kl Besøg hos Brag, Sundgade 11, 6400 Sønderborg Vi er inviteret over at besøge Brag (Alt i søsportsudstyr) og i den anledning gives der 10% rabat på alle køb/bestillinger denne aften (dog ikke på tilbudsvarer!). Vi kører selv og mødes hos Brag kl Tilmelding til Bjørn på tlf senest Programudvalget ser frem til stor tilslutning ved vinterens arrangementer. 8

9 Arbejdsplan for pladsudvalget 2005 Ugenr. Aktivitet Deltagere eller dato kl. 9 Affaldsplads ordnes Bent Asmussen, H. J. Llaustsen, Poul Nielsen, Aksel Thiesen. Februar Udmåling af plads Finn Hjermov, Poul Nielsen 8 Traktorservice Hans Mortensen 11 Harvning sprøjtning af plads Peter Nissen, Carl Nissen, Hans Jørgen 12 Harvning af plads Bernhard Kluge 14 Legeplads ordnes Claus Gierl, Svend Gram 14 Haveborde, grill m.v. stilles frem Beck Mikkelsen, Claus Fischer, Jens S. Petersen 9.4. Fællessøsætning Traktor: H J Laustsen Fællessøsætning Traktor: Hans Mortensen Fællessøsætning Traktor: Henrik Hollona Fællesøsætning Traktor: Henrik Hollona Klargøring af plads til sommerbrug. Bernhard Jessen, Ole Rinneberg, Svend Nielsen, Jan Bruntse Uge 18 Harvning af plads Børge B.Hansen Maj Udlægning af bøjer John Falkenberg m.fl. Juni Pladsarbejde Aksel Thiesen og Bent Petersen Uge 22 Harvning af plads Børge B. Hansen Uge 24 Harvning af plads Børge B. Hansen Uge 31 Harvning af plads Peter Nissen Fællesoptagning 1.10 Fællesoptagning 8.10 Fællesoptagning Fællesoptagning Uge 45 Generel oprydning af plads P.E. Petersen. P. Pilegaard, Svend Olesen, Jan Aaskov, Jesper B Nielsen, Peter Mathiesen Navn med fremhævet skrift er initiativtager og indkalder! 9

10 Nyt fra Programudvalget - ARRANGEMENTER SIDEN SIDST Sejlklubbernes historie Sidst i november samles 40 interesserede og lyttede til Laurids Rosenlund fra Nybøl Nor Søsportsforening og Anker Hansen fra Gråsten Sejlklub. Der blev fortalt og vist billeder og vi fik alle en god fornemmelse af hvordan tidligere og nuværende klubkammerater har kæmpet hårdt for at få de klubber som vi har i dag. En stor tak til Laurids og til Anker. Oppustelige redningsveste I midten af januar mødte 25 op og mange medbragte deres oppustelige redningsveste og nye CO2 patroner/kalktabletter. Jørgen Farre fra Flyvestation Skrydstrup/Aabenraa Sejlclub viste os hvordan vi selv kan udføre denne service: 5) Pak redningsvesten så manuel udløser/mundstykke kan komme fri i en nødsituation Opbevar altid redningsveste i tørre omgivelser hængende på bøjler (kistebænke/plastikposer er ikke godt pga. fugt) Det blev gjort opmærksom på at også traditionelle redningsveste udgør en fare efter nogle år og skal også checkes for opdrift og opbevares tørre. En stor tak til Jørgen Farre. 1) Skrue CO2 patronen af og checke om den er brudt, hvis ikke check om vægten er OK (vægten er angivet på patronen) 2) Puste bælgen op med trykluft/støvsuger og se om den er tæt (undgå at puste pga. af fugt) 3) Udskifte kalktablet regelmæssigt (hvert andet år) og check datomærkning inden køb af nye 4) Sørg for at mekanikken fungere check om sylen som skal aktivere patronen kommer op Midnatssol og arktiske landskaber En uge senere var ikke mindre end 52 mødt op for at overvære foredraget med Kirsten og Kim. Kirsten og Kim sejlede fra Gråsten i maj 2003 hvorefter de sejlede op langs Norges vestkyst til Svalbard og videre nordpå indtil de ikke kunne komme videre for isen. Turen gik herefter i små step(!) via Island, Færøerne, Hebriderne og Ireland til Porto Santo ved Madeira. En utrolig god fortælling og fantastiske naturbilleder fra egne som de færreste af os har oplevet. Se mere på deres hjemmeside: En stor tak til Kirsten og Kim. Puv. Bjørn Vestergaard 10

11 Smarte ideer til DIN BÅD? Når vi besøger fremmede havne, bådudstillinger og lignende kigger vi efter nye ideer som fra tid til anden kan anvendes på ens egen båd. Ejeren af nedennævnte båd har her formået at samle en masse smarte ideer som gør livet lettere. Slut med at vandtanken løber tør når det er mørkt. Slut med at skulle lede efter en vandslange. Slut med ikke at kunne finde de rigtige forskruninger. NB: Måske skal vi være lidt forudseende og tilrette GS reglement..el og vand afbrydes/afmonteres inden havneområdet forlades.! 1) En praktisk gas-grill med aflæggerbord. Slut med at kravle rundt nede i kistebænken for at finde grill en. Slut med at lede efter et sted grill en kan stå. Selv gasflasken er placeret dejlig praktisk så den er let at komme til. 2) En praktisk box lige midt i cockpittet. Slut med at stuve havestole og andet uundværligt ned i svært tilgængelige kistebænke og stuverum. 3) Rindende vand ombord. Vi kender alle det praktiske i at have landstrøm ombord. Så hvorfor ikke rindende vand. 4) Ingen bom. Slut med at få bommen i hovedet. Slut med bompressening. Slut med alle linerne til lazy jack som normalt er et mareridt at få rigtig på plads. Kombineret med nedennævnte bimini undgår man sikkert også at få hat, briller og forlorne tænder hevet af når skøde/udhal uvilkårligt vil blafre ved vendinger. 5) En praktisk bimini (solsejl) til de varme sommerdag eller til at afværge en regnbyge. Meget udbredt under varmere himmelstrøg, men kræver normalt at storskødet er fastgjort på en bom over bimini en. 11

12 Fællessøsætning 2005 Der arrangeres fællessøsætning flg. datoer i april: Lørdag den 9.4. / Lørdag den / Lørdag den / Lørdag den Priserne er uforandret i forhold til 2004: 350 kr. for båd på vogn. 650 kr. for båd i stativ. Til gengæld er søsætning af både ud over fællessøsætning steget i pris til 500 kr. hos Henning Larsen. Stigningen er begrundet i stigning i oliepris samt det mindre rationelle forløb ved søsætning af 1 eller 2 både. Pladsudvalget sørger for traktorkørsel. Du sørger for at møde, så du kan hjælpe minimum de tre både, der er foran dig i rækkefølgen. Således vil alle få god hjælp med søsætning og fællesskabet vil nyde godt af det! Husk venligst: at se efter om din vogn er køreklar at kontrollere lufttryk i hjul og så videre. og husk så lige pengene! PLADSUDVALGET 12

13 Dansk Sejlunions turbøjer Af John Falkenberg Over en årrække har Dansk Sejlunion i samarbejde med medlemsklubberne udlagt turbøjer. De er en service, som rigtig mange tursejlere sætter stor pris på. Gråsten Sejlklub har siden 1992 udlagt fire bøjer på Flensborg Fjord, på de positioner som vi kender i dag. Landsplan udlægges ca 150 ankerbøjer på naturskønne og gode ankerpladser. Ankerbøjerne er gule og med sort markeret DS. Benyttelse af bøjen er forbeholdt medlemmer af klubber tilknyttet Dansk Sejlunion. Hækflag og klubstander skal føres. Hvor bøjerne ligger kan man finde på klik på tursejlads eller i Dansk Sejlunions tursejlerhæfte. I øvrigt er både på papir og elektroniske søkort. I Gråsten har vi et bøjeudvalg, som tager sig af det praktiske arbejde med at udlægge bøjerne i foråret og inddrage dem igen i efteråret. Udvalget sætter stor pris på at bøjerne er på plads og i orden hele sejlersæsonen dvs. fra maj til oktober. Er der uregelmæssigheder ved en bøje bedes I give udvalgsmedlemmerne et praj. Vi er glade for at vi i Gråsten Sejlklub har fået vores egen jolle med indenbordsmotor. Jollen er meget velegnet til det tunge arbejde med bøjer, kæder osv. I foråret skal kæderne udskiftes i Skelde Vig og i Stranderød. Den maksimale belastning på 15 tons må ikke overskrides. Flere fartøjer må gerne benytte en bøje, hvis den maksimale belastning ikke overskrides. (Et fartøjs belastning beregnes som fartøjets vægt.) Benyttelsen af bøjen sker på eget ansvar. Når bøjerne benyttes gælder bestemmelserne for føring af skibslys og signalfigurer. Det var måske en god ide at have turbøjerne i tankerne på ferieturen, det kan måske være med til at give nogle gode ferieoplevelser. Læs mere på: 13

14 Undervisning for juniorer i klubhuset Fælles søsætning Vinterferie juniorer aflyst 17 Hygge for juniorer i klubhuset KÆNTRINGSØVELSE Svømmeprøve i Bov Juniorsejlads Onsdagskapsejlads Juniorsejlads Skøjtehal for juniorer og deres familier Påskeferie - ingen undervisning for juniorer Undervisning for juniorer i klubhuset B-træningslejr i Gråsten for øvede Bsejlere B-træningslejr i Gråsten for øvede Bsejlere Fælles søsætning Juniorsejlads Onsdagskapsejlads Klargøring af joller og grej Klargøring af joller og grej GS GENERALFORSAML ING kl Træning for juniorer i Adsbøl Klargøring af joller og grej Fælles søsætning Juniorsejlads

15 15Aktivitetskalender Gråsten Sejlklub Februar Marts April Maj Undervisning for juniorer i klubhuset 03 Undervisning for juniorer i klubhuset Bestyrelsesmøde 04 Sejleraften for nye B og C sejlere Juniorsejlads Undervisning for juniorer i klubhuset I sejlbåd tværs gennem Sverige v/lars Møller, GS Hygge fastelavnsfest for juniorer og deres familier Besøg hos Brag ved programudvalget. Træning for juniorer i Adsbøl Fælles søsætning Standerhejsning kl Juniorsejlads Første kapsejlads aften Juniorsejlads Bestyrelsesmøde kl

16 Nyt fra juniorafdelingen Juniorweekend er bare det hotteste! I januar afholdt juniorerne den traditionsrige juniorweekend. Det handler om at gøre noget sammen og hygge sig. Dette års weekend har fået flere af børnene til at skrive og Fanglinen bringer her begge indlæg. (red.) Og så kan man snakke med de andre juniorer Af Jesper og Mathias to af de mindre Dagen startede med, at børnene pakkede deres ting ud i klubben. Bagefter kørte vi til Flensborg, hvor vi gik på museum. Det var rigtig sjovt, fordi man kunne prøve en masse ting og lære lidt om naturen og computerens tid. Og da vi havde spist frokost gik vi ned og bowlede i 1 time. Klokken 4 kørte vi hjem til klubben med en tur forbi Poetzch, hvor vi købte lidt slik. Hjemme i klubben, fik vi lasagne og pasta med kødsovs det smagte godt. Efterfulgt af is, og så så vi film også godt. Og efter det spillede vi playstation 2 og xbox. Det er sjovt at være med til junior weekend, fordi man kan snakke med de andre juniorer og lave en masse ting. Klokken 00:30 skulle der være ro i det lille rum. Juniorweekend med tur til Flensborg. Af Rasmus Michelsen en af de store Lørdag den 15/ skulle juniorsejlerne til Flensborg, for at se Phänomenta. Det er en slags eksperimentarium. Der kan man røre ved alt, der er udstillet, f.eks. en masse computere, der er computere fra 1966 til Den ene af dem kunne man spille Packman på. Der var også en krystalkugle med strøm i. Den legede vi rigtig meget med. Det er et sted med meget elektronik. Da vi var færdige med Phänomenta, skulle vi ud og gå et godt stykke vej, før vi nåede det sted vi skulle hen, nemlig bowlinghallen. Vi skulle gå op af en trappe for at komme til bowlinghallen. Da vi var kommet derop, skulle der laves hold. Efter det begyndte vi at spille. Da vi var 16

17 færdige med at spille bowling, gik vi op til bilerne. Så kørte vi op til Poetsch (en grænsebutik), hvor vi kunne købe slik, hvis vi ikke havde nok med hjemmefra. Derefter kørte vi ned til sejlklubben og da vi kom der begyndte vi at sætte playstation 2 og X-box op, så de var klar til brug. Så kom maden, vi fik lasagne. Det var rigtig dejligt at få noget at spise, og det smagte rigtig godt. Da vi havde spist, gik vi i gang men at spille playstation 2 og X-box, men der var også nogle der læste i en bog. Marco havde også en fremviser med. I starten blev den brugt til X-boxen. Efterhånden som aftenen skød frem, begyndte nogle at gå ind i det ene rum, for at snakke. Kl 00:30 gik de første i seng. Så blev der lidt mere roligt i lokalet. Så gik vi i gang med at se film, det var Scary Movie 3. Den så vi på storskærm. Da vi var færdige med at se filmen, så vi Scary Movie 1. De er begge hylende sjove. Da de var færdige gik de fleste i seng, og de største gik i gang med at spille GT 3 på storskærmen. Ved kl. 04:30 kom Niklas og Hans Henrik ud og så lagde vi os hen til de store. Til sidst faldt vi alle i søvn, det var altså ved 6 tiden. Om morgenen pakkede vi sammen og så kom de voksne og vi fik morgenmad. Efter det tog vi hjem. Det var en god weekend og den var hyggelig. HEMPEL Vi har alt til vedligeholdelse og maling af din båd. Flügger farver Malermester Orla Blaske Nielsen Sundnæs 6 C, 6300 Gråsten Telefon Åben , fredag 9-18, lørdag

18 Kristian på Gran Canaria En aften kom min far ind på mit værelse. Jeg sad og spillede playstation og ville ikke forstyrres. Han sagde, at jeg skulle skrue ned for musikken og høre efter. Jeg slukkede og hørte efter. Han kom med 2 tilbud. Enten at komme til Dubai med Stig fra Winner Optimist for at deltage i optimiststævne i 10 dage eller at komme til Gran Canaria i 14 dage og træne intensivt med landstrænere og arrangør Jette & Erich Kældsø fra Svendborg. Jeg tænkte nogle dage og svarede. Jeg valgte Gran Canaria, fordi jeg syntes, at det lød meget spændende og indbydende. Min far sendte en mail og meldte mig til. På forhånd var der 12 der havde booket sig og 2 havde reserveret. Erich lagde de sidste 2 pladser på OCD (Optimist hjemmeside). Efter 10 timer var de to pladser væk og holdet kom til at bestå af 8 drenge og 8 piger, til trods for at turen kom til at koste kr lommepenge. Efterhånden gik tiden og jeg blev mere og mere spændt. Far og mor måtte ud og købe en større kuffert og et plastik rør til mit sejl, da lufthavnen ikke behandler tingene godt. Erich havde en huskeliste, hvad jeg skulle have med. Dagen inde jeg tog af sted pakkede min mor på livet løs efter listen af det ene og andet. Torsdag d. 13 aftalte min far og Jette Kældsø, at jeg skulle tage toget til København, hvor jeg skulle overnatte hos Jonas (Erich og Jettes ældste søn som studerer og træner på Furesøen ved Holte) Dagbog Jeg stod tidligt op, da jeg skulle ud med aviser. Da jeg kom hjem, kunne jeg ikke sove var nok lidt spændt! Tiden gik langsomt. Jeg skulle afsted kl med tog fra Gråsten Station til København. Ved min afgang kom 8 af mine venner for at sige farvel og resten af familien. Jeg skulle heldigvis ikke køre helt alene, fordi Magnus Kældsø og Jacob Overgård kom på i Nyborg, fordi der ikke var plads i bilen med Erich, Jette og Silje (den mindste). I år var Magnus til VM i Ecuador og blev 25. Jacob var til EM i Sverige og blev 30. Da jeg mødte dem i toget, blev vi meget hurtige bekendte og snakkede om alt muligt. Tiden fra Nyborg gik rigtig hurtigt og på kort tid var vi på Københavns Hovedbanegård. Det var Jonas, som tog i mod os. Derefter gik turen med S-tog til Svanemøllen, hvor Jonas bor. Vi fik noget af bagagen op i lejligheden (6. etage,,, PUHA) Vi fik pizza, som var godt. Vi snakkede og hyggede os. Vi sov kl , skulle flyve kl med Mærsk Air fra Kastrup. 18

19 Dagbog Vi stod op kl. 4, fordi vi skulle køre i tog til Kastrup fra Svanemøllen. Erich, Jette og Silje kørte i bil til lufthavnen. at klappe, og så tog vi på vandet en halv times tid. Da vi kom ind var klokken blevet 18:00. Og vi tog tilbage til hotellet, hvor de fleste tog sig et bad. Så skulle vi på pizzeria. Da vi havde spist, sad vi alle sammen og hang lidt ved bordet. Faktisk var vi så trætte, at Simon faldt i søvn ved bordet. Da vi gik der fra var klokken blevet 21:30 og der var 19 grader varmt. Da vi nåede hjem, gik alle til ro. Undtagen os vi larmede lidt. Dagbog Vi mødtes alle i lufthavnen kl.05:45, vi var nok alle sammen lidt nervøse og trætte, da vi havde været tidligt oppe. Da de andre havde fået tjekket ind, skulle vi tage afsked med vores forældre. 10 min. efter skulle vi igennem sikkerhedskontrollen, der skete et lille uheld. Jacob havde glemt at han havde en multikniv liggende i sin håndbagagen. Så han blev selvfølgelig STOPPET. Så han måtte tilbage til check-in og få den sendt med en lille kasse der ned. Vi havde meget travlt, da vi var allerede var forsinket. Endelig var vi kommet ombord på flyet. En tur på ca. 5 timer ventede foran os. Vi fandt os hurtig en plads og begyndte så småt at falde i snak med vores sidemakker. I flyet spillede drengene og jeg poker og pigerne hyggesnakkede lidt de forskellige steder. Jeg nakkede dem for groft. Endelig landede vi i Las Palmas. Solen skinnede fra en sky fri himmel (25 grader varmt) og alle glædede sig helt vildt. Med bussen kørte vi direkte fra lufthavnen til hotel Fataga. Da vi havde fået fordelt os på værelserne, var vi klar til at tage på havnen. Jeg skulle være på værelse med Jacob, Magnus og Nikolai. Dernede brugte vi 2 timer på at få alt til Vi blev vækket pr. telefon af Kim kl Kim Skovgård er landstræner og var træner til VM. Vi havde kun 10 min. til vi skulle mødes i lobbyen for at være klar til løbeturen. Vi løb ned på stranden, hvor vi løb stafet i 4 hold. Løbeturen var på ca. 30 min. Jeg spurtede fra de andre. Det var rart at komme ud og løbe, fordi vi så blev rigtig klar til dagen. Senere spiste vi morgenmad på hotellet. Det var godt og der var et stort udvalg. Kim havde arrangeret et møde om træningen, hvor vi kom med forslag om, hvordan det kunne blive en god lejr. Vi gik ned til sejlklubben (ca. 10 min. gang) og riggede jollerne til. Dårlige kineser joller. Ville hellere have haft min egen med. Det blæste 6-7 m/sek, så det var perfekt forhold at træne i. Bølgerne var 1 m høje og kantede. Vi fik 2 gode kryds og 2 lange lænsere. Det var fedt at surfe på bølgerne 19

20 i det varme vejr. Da vi kom ind, var vinden taget til og det blæste 12 m/sek og bølgerne var blevet meget store. (2-3 m) Trænerteamet valgte at aflyse eftermiddagssejladsen pga. den hårde vind. Derfor skulle vi lave lektier i dag i stedet for i morgen. Vi lavede lektier i ca. 2 timer. Rigtig kedeligt. Vi så lidt spansk fodbold på storskærm, som var spændende. Bagefter gik turen ned på strandpromenaden, hvor der var bestilt bord på den "Glade gris". Det var et dansk par fra Kerteminde der ejede restauranten. Maden var bare god og bagefter var alle mætte og tilfredse. Så gik turen tilbage til hotellet og det var godnat kl , men desværre lammede vi langt ud på natten. UPS! Dagbog Dagen startede med, at vi blev vækket tidligt, da vi ikke vidste, om det var fridag eller sejlerdag, fordi vejrudsigten aftenen i forvejen var meget slem. Vi tog ud for at løbe og efterfølgende i bad og videre ned til det mega store morgenbuffet. Vejret var meget blæsende, så det blev besluttet at holde fridag fra sejlads og træning. Træner/holdleder aftalte, at vi skulle ned på den sydlige del af øen for at køre gokart, bade og shoppe. Ja det var bare lige mig. Vi tog bussen derned, som det var derhjemme. Efter en masse små gå ture " alla træner special", da de jo kendte området super godt, kom vi endelig til go-kart banen. Det var rigtig sjovt og selv trænerne skulle have en tur. Jonas smadrede et rat og jeg kørte i en dårlig go-kart, så jeg kom hele tiden bagud. Senere tog vi ned til den sydlige strandpromenade, hvor næsten alle var på Mc Donalds. Efter det fik vi lov til at gå rundt i ca. 1 time og bare hyggede. Der gik mange afrikanere rundt og solgte ure, briller og halskæde. Jeg kom til at provokere en, så han blev sur på mig. Så tog vi turen hjemad med en bus, som havde en sindssyg buschauffør, som kørte på den gale side af de 110 km/time. Da vi kom hjem tog vi på restaurant og efter det spillede vi kort og snakkede resten af aftenen indtil sengetid. Jeg var bare træt. Dagbog Vi vågnede kl Vi skulle have løbetøj på og badetøjet under armen, for vi skulle nemlig ned til sejlklubben for at bade. Vi løb i samlet flok ned ad hovedgaden til sejlklubben. Det var solopgang. Svømmeturen skulle gøre det ud for morgengymnastik. Vi skulle svømme 4 baner i det store 50 m saltvandsbassin. Efter svømmeturen løb vi tilbage til hotellet, hvor vi skulle spise morgenmad. Da vi var færdige med morgenmaden, der fik jeg 3 rundstykker og yoghurt. Bagefter skulle vi rigtigt have været ud at sejle, men det blæste for meget og der var for store bølger. I stedet for sejlads fik vi teori i det første pas. Det var lidt kedeligt. 20

21 Vi lærte noget om, hvordan man skulle sejle i store bølger og hvordan ens trim skulle være. Efter teorien tog vi ned til havnen, hvor vi fik en rundvisning i sejlklubben. Den var rigtig stor og flot. Man kunne spille basketball, fodbold, gå i fitness center, dyrke karate og gå i sauna. De havde også swimmingpool og en minibiograf, det var fedt. Der var også en meget fin restaurant, hvor mændene skal have lange bukser på for at komme ind. Da vi var færdig med rundvisningen, skulle vi have frokost og derefter tog vi på vandet. Det var rigtig sjovt at spille basket og fodbold. Det fik jeg meget tid til at gå med. Vinden havde lagt sig, men dønningerne var stadig meget store, så vi var nødt til at gå ud fra stranden og trænerne var nødt til at låne gummibåde i naboklubben. Det var rigtig svært at holde styr på dem syntes jeg. Vi trænede i ca. 4 timer og landede igen på stranden. De ansatte i klubben hjalp os med at sætte bådene i vandet, ligsom de stod og tog imod os, da vi skulle ind. De ansatte var meget flinke. Efter træningen slappede vi af i nogle timer, indtil vi skulle på "Den glade gris" for at spise. Da vi havde spist skulle vi hjem og sove efter en god dag. Kl. blev altid mange, når vi skulle ud at spise. Derfor fik vi ikke meget fritid! Dagbog Alle stod op kl og spiste morgenmad, fordi vi ville hurtigt på vandet. Da vi kom ned på havnen, skulle vi spille fodbold som opvarmning til sejlads. Da vi ville rigge til, blev vi lidt forsinket, fordi vi manglede en nøgle til det skur vores sejl stod i. Magnus, Jacob, Nikolai og jeg spillede basket med nogle spanier hvor vi vandt. De kom ned med nakken. Da vi endelig kom på vandet, sejlede vi langt ud, fordi vi skulle øve vendinger i store bølger. Jeg kunne mærke at jeg var ved at komme i form. Vi kom ind kl og fik noget at spise lækre sandwich. Resten af frokostpausen til at spille basketball og fodbold. Da vi endelig kom på vandet igen, øvede vi starter lige uden for havnen, hvor bølgerne ikke var særlig store. Pludselig fandt Frederikke G ud af, at der var en revne i hendes båd, hvor der sivede vand ind. Hun var derfor nødt til at sejle ind og kom derefter med trænerbåden ud igen. Vi kom ind fra træning kl og riggede af samt fik eftermiddags mad. Så fik vi en time til at gøre os klar til aftenens restaurant besøg, som var på sejlklubbens fine restaurant, hvor man skal have lange bukser på og altid være i følge med en voksen. Da maden endelig var færdig fandt Nina en bille i sin mad så der blev ikke spist så meget den aften. FØJ tænkte jeg! Dagbog Dagen startede sædvanligt med vækning kl og løbetur. Derefter spiste vi morgenmad, pakkede vores sejlertøj og gik ned på havnen. Vi blev delt op i 2 træningshold, men lavede næsten det samme. Vi trænede 21

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD og KDY s Ungdomscenter i Rungsted inviterer til træningslejr den 29.- 30. marts samt den 5.- 6. april. Lejrene er åbne for alle A- og B- sejlere. Alle A- sejlere skal

Læs mere

Vedtægter for Gråsten Sejlklub

Vedtægter for Gråsten Sejlklub 1 Navn og hjemsted 1. Gråsten Sejlklub, der er stiftet i 1929, er hjemmehørende i Sønderborg Kommune. 2. Klubnavnet Gråsten Sejlklub forkortes i al almindelighed til G.S. (GS). 2 Formål, stander og emblem

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Træningslejr Lignano 2010 Italien

Træningslejr Lignano 2010 Italien Træningslejr Lignano 2010 Italien Fællesfoto foran springvandet i Lignano, hvor vi boede. Udrejse: Afgang fra SSB lørdag d. 13/2 kl. 08.50 med luksus-bus (som nogle uger inden var blevet brugt under Klima

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009

Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009 Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009 Min tur til Sydafrika startede allerede fredag d. 3/4. Jeg holdt fri fra skole fredag for at køre til København. Der boede vi på Hotel Admiral til lørdag.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår K U N S T I "VÆREBRO RÅDGIVNING KUNST PROJEKT" Værebro Rådgivning Værebrovej 72, 2880 Bagsværd, Danmark Telefon: 45 39 57 60 60 B E R L I N 2011 ART BEYOND BORDERS I BERLIN Kunstprojektet

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

Søndag d. 21/10 2012. Holdleder Jette

Søndag d. 21/10 2012. Holdleder Jette Søndag d. 21/10 2012 Søndagen var energiniveauet højt allerede ved morgenbordet kl. 07.30 samt super stemning. Vi var heldige at få to store værelser stillet til rådighed så vores baggage kunne opbevares

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

KØBENAVN 25. april 2 maj BILLUND 25. april 2 maj

KØBENAVN 25. april 2 maj BILLUND 25. april 2 maj KØBENAVN 25. april Afrejse fra Københavnden 25 april kl. 06:30 ankomst til Palma kl. 09:25 DK 431 afrejse fra Palma den 02 maj kl. 10:45 ankomst til København kl. 13:45 DK 432 2 maj Afrejse fra København

Læs mere

Min første haj!!! Og min anden haj!!!

Min første haj!!! Og min anden haj!!! Min første haj!!! Og min anden haj!!! Her sidder jeg lige og får en slapper ved siden af Luke Egentlig havde min far og jeg ikke den store lyst til at tage af sted. Efter næsten 14 dages hæsblæsende ferie,

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

Turen til. Alanya, Tyrkiet

Turen til. Alanya, Tyrkiet Turen til Alanya, Tyrkiet 25. april 2010-2. maj 2010 Punkt... Side Søndag den 25. april 2010...3 Mandag den 26. april 2010...4 Tirsdag den 27. april 2010...5 Onsdag den 28. april 2010...6 Torsdag den 29.

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 1 Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 Deltagere 6 unge fra 8. klasse, 4 piger, 2 drenge. Tilstede Interviewe og referent ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008 LINKS OMKRING CALELLA M.M. www.calella-oktoberfest.com Om oktoberfesten i Calella www.inside.danehofgarden.dk Her kan man se nyt om turen mens vi er af sted. www.portaventura.co.uk/theme-park Her skal

Læs mere

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Dette lille hæfte indeholder alle de informationer, der er nødvendige for forberedelserne til at tage på sommerlejr. Skulle der stadig være nogle spørgsmål i

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Kære Make-A-Wish. Rejsen

Kære Make-A-Wish. Rejsen Kære Make-A-Wish Tak fordi I gav mig mit livs rejse. Nu vil jeg fortælle om mit eventyr. Tirsdag d. 14. august ringede det på min dør og der stod Lone og Morten. Jeg blev rigtig glad og vidste næsten ikke

Læs mere

Samuel. - en underlig fisk

Samuel. - en underlig fisk Samuel - en underlig fisk Fantasistafetten i Højen og Troldhøjen - oktober/november 2014 Der var engang en underlig blå fisk, der hed Samuel. Den kunne svømme ganske hurtigt - især hvis der var nogen efter

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Sommerlejren Sejerborg

Sommerlejren Sejerborg Sommerlejren Sejerborg Kære forældre. I dette informations brev vil I finde de praktiske oplysninger I har behov for, i forbindelse med jeres barns/børns lejrophold på Sejerborg. Vi glæder os til at give

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Julepyntede optimister til kapsejlads i GS

Julepyntede optimister til kapsejlads i GS Julepyntede optimister til kapsejlads i GS Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - FEBRUAR 2006 - NR. 1-38. ÅRGANG BÅDTRANSPORT SØSÆTNING OPTAGNING Sejl- og motorbåde indtil

Læs mere

Studietur til Bruxelles 2010 2c

Studietur til Bruxelles 2010 2c Studietur til Bruxelles 2010 2c Mandag den 8. marts Kl. 05.51 stod hele 2.c på Banegården i Ringkøbing, spændte på hvad denne uge ville bringe. I toget mod Esbjerg fejrede vi Rune som blev 19 år denne

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen.

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Vi er glade for I ønsker at repræsentere de danske farver ved NM i Horten. Med venlig hilsen Hold lederne

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Forslag 6. Valg i henhold til vedtægter

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Kære Dagbog søndag 01.07.12 Kære Dagbog mandag 02.07.12

Kære Dagbog søndag 01.07.12 Kære Dagbog mandag 02.07.12 Kære Dagbog søndag 01.07.12 I dag skulle vi mødes ved Zap-in kl. 00:00 for derefter at sku have pakket bussen, hvorefter turen gik mod Hannover i Tyskland, hvor vi skulle spille til en stor skyttefest.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13

3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13 3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13 Vi glæder os meget til at rejse med jer, og inden vi tager af sted, skal I læse nedenstående program for turen, som I også bedes medbringe, så I ved,

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager)

Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager) Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager) Hvad kan i læse om i præsentationen? Status på tilmeldinger Hvor mange bliver vi Transport til Kibæk og mødetid (for de spillere der

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015 Thailand & Laos 2015 Fra Bogense til Thailand og videre til Laos er en rejse på 24.000 km. Laos er det eneste land i Sydøstasien omgivet af lande til alle sider og et af de sidste kommunistiske lande tilbage.

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere