Generalforsamling 30. marts

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 30. marts"

Transkript

1 Generalforsamling 30. marts Besøg GS på FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - FEBRUAR NR ÅRGANG

2 BÅDTRANSPORT SØSÆTNING OPTAGNING Sejl- og motorbåde indtil 12 tons Henning Larsen Søndervejen Kruså Telefon Mobil: HUSK! Deadline d. 4. april 2005 Har du ideer, har du stof, vil du være med til at lave et sjovere blad - så send dine bidrag til bladets redaktion, via mail eller på diskette eller med almindelig post.. Jo før jo bedre! - Alt i søsportsudstyr- SUNDGADE SØNDERBORG TELEFON

3 Ordinær GENERALFORSAMLING Onsdag den 30. marts kl i klubhuset Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent og protokolfører 2. Årsberetning ved formanden 3. Forelæggelse af regnskab og budget ved kassereren (Regnskab og budget kan ses på hjemmesiden eller kan fås ved henvendelse til kasserer Bent Brüning.) 4. Fastlæggelse af kontingent og indskud 5. Fastlæggelse af diverse priser og gebyrer 6. Forslag til vedtægtsændringer 7. Indkomne forslag 8. Valg til bestyrelse og suppleant Kasserer: Bent Brüning modtager genvalg Sejladsudvalgsformand: Poul Fribo modtager genvalg Broudvalgsformand: Ole Rieck modtager genvalg Klubhusudvalgsformand: Lorens Rossen modtager genvalg Juniorudvalgsformand: Lars Bønløkke modtager genvalg 9. Valg af revisor og suppleant: Revisor: Hans Peter Novrup modtager genvalg Revisorsuppleant: Chr. Paulsen Petersen modtager genvalg 10. Eventuelt Efter generalforsamlingens afslutning byder klubben på kaffe med brød. Bestyrelsen 3

4 Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer til behandling på generalforsamlingen 30. marts 2005: Nuværende tekst 4 Optagelse af medlemmer 1 Begæring om indmeldelse sendes til klubbens formand. Begæringen forelægges til afgørelse i bestyrelsen. 3.C Juniorafdeling. Som juniormedlem kan bestyrelsen optage enhver i alderen fra 9 år til og med det år, hvori den pågældende fylder 19 år. 4 Nyt punkt 14 Revision 1. På den ordinære generalforsamling vælges revisorer og to revisorsuppleanter således: Ny paragraf 18 Vedtægternes godkendelse Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den og ophæver al tidligere vedtægter for Gråsten Sejlklub. Forslag til ny tekst. Begæring om indmeldelse sendes til klubbens formand eller sekretær. Begæringen forelægges til afgørelse i bestyrelsen. Juniorafdeling. Som juniormedlem kan bestyrelsen optage enhver i alderen fra 7 år til og med det år, hvori den pågældende fylder 19 år.. Rettigheder kan kun arves mellem ægtefæller. 1. På den ordinære generalforsamling vælges revisorer og to revisorsuppleanter således: 1.A. 1 revisor og 1 revisorsuppleant er på valg hvert andet år (lige årstal). 1.B. 1 revisor og 1 revisorsuppleant er på valg hvert andet år (ulige årstal) 18 Salutkanon 1. Klubbens salutkanon kan kun benyttes i forbindelse med standersætning og nedhaling. 2. Kanonen må kun benyttes ifølge reglementet for salutkanonen 19 Vedtægternes godkendelse Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den og ophæver al tidligere vedtægter for Gråsten Sejlklub. 4

5 Bestyrelsesmøde Fraværende: Hans Jørgen, Poul J. og Leo. 1. Protokol. Referat fra bestyrelsesmøde den 1.november blev godkendt og underskrevet. 2. Siden sidst og indgået post / formanden. Følgende GS-terminer blev aftalt: Bestyrelsesmøde: 14. marts og 4.april. Generalforsamling: 30.marts. Standerhejsning: 7. maj. Standernedhaling den 8. oktober. Resten af årets terminer fastlægges på næste bestyrelsesmøde. Den 26. januar er der generalforsamling i DS i Lillebælt Sydkreds. Stig og Poul F. deltager. Hovedemnet er organisationsændring i DS. Bestyrelsen går ind for at DS skal satse på bredden i unionen. 3. Regnskab. Kassereren efterlyser regnskab og budgetter fra en del udvalg. 4. Ændringer i medlemskartotek. Nyt aktivt medlem Herman Eggert, Løgumkloster Keld Krogh Nielsen, Gråsten Max Rasmussen, Smedeby Bent Krogh Petersen, Broager Udmeldt Viggo Brodersen, Broager den 17. januar Kort orientering fra udvalgene. Broudvalg: Der er sat gelænder omkring mastekranen. Klubhusudvalget: Stort set intet. Pladsudvalg: Ikke til stede. Juniorudvalget: Vintertræningen er i gang. Der har været afholdt weekendarrangement. Sejladsudvalget: Intet. Festudvalget: Ikke til stede. Programudvalget: Der var 25 deltager til programmet om redningsveste. Der følger 2 sejladsberetninger. WEB-master: Husk at det er den enkelte udvalgsformand, der indlægger aktiviteter i kalenderen. Frank er dog klar til at hjælpe, hvis der måtte være problemer. Redaktøren: Mangler stof. Hvem kan tage sig af annoncesalg? 6. Eventuelt. Formanden mangler udvalgsberetninger til generalforsamlingen. Frank er i gang med at tage uddannelse til kanonér, og efterlyser i den forbindelse, at anvendelse af kanonen er beskrevet i vedtægterne. Næste bestyrelsesmøde: 14. marts Tage Møller sekretær 5

6 BHJ Gruppen er en international koncern inden for levnedsmiddelindustrien BHJ A/S - Ulsnæs Gråsten Tel.: Fax: den ægte Graasten-smag Graasten Salater A/S Teglværksvej Gråsten Telefon: Telefax:

7 BYGGERI nye toilet- og badefaciliteter ved klubhuset Som mange har set er byggeriet, der blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling, godt i gang. Rammen er, som det blev fremlagt på generalforsamlingen, en tilbygning, der fylder mellemrummet mellem klubhuset og hallen. Tilbygningen kommer til at indeholde 2 bade- og omklædningsrum med hver et toilet og to brusere. For enden af gangen bliver der et handikaptoilet. Under projekteringsarbejdet blev vi klar over, at isoleringen i de gamle toiletter er alt for ringe og for at få det ordnet, har vi besluttet, at taget på den gamle del skal hæves, så der bliver plads til ekstra isolering. Fra begyndelsen har det været et krav, at alt skulle være enkelt og vedligeholdelsen så nem som mulig. Alt inventar vil derfor blive væghængt og væggene beklædt med fliser. Varmeforsyningen har fra starten været projekteret som gulvvarme. Varmtvandsforsyningen krævede mere kapacitet, end vi har i forvejen. Mange muligheder har været diskuteret og der har været en del indsigelser mod at inddrage bruserummet i det gamle herretoilet til teknikrum. Beslutningen er derfor at omlægge hele varmeforsyningen i klubhuset og toiletter til gasvarme. De tre tidligere varmtvandsbeholdere vil blive erstattet af én ny, der anbringes sammen med gasfyret i det lille rum, der ligger lige ved siden af hoveddøren til klubhuset. I denne forbindelse vil elradiatorerne blive erstattet med moderne vandradiatorer. Denne løsning kan lade sig gøre, fordi vi kan få støtte fra elsparefonden til omlægningen af energiforsyning. Denne løsning giver også mulighed for senere at integrere et solvarmeanlæg. I de nuværende toiletrum har belysningen været for ringe og derfor sættes der flere lamper op. Lyset vil både i de nuværende toiletrum og i nybygningen blive styret af sensorer. De implicerede håndværkere har været meget imødekommende og hvis vejrlig og alle andre forudsætninger holder, er planen at kunne tage nybygningen og alle andre forandringer i brug til standerhejsningen. Byggeudvalget Stig Nissen BRUG FOR HJÆLP VED TILBYGNINGEN I forbindelse med klubbens tilbygning vil det være en stor fordel for klubben, hvis vi selv kan sætte fliser op i de nye lokaliteter. Derfor søger vi medlemmer der har forstand på (prøvet før) at sætte fliser op. Arbejdet skal, hvis vi holder tidsplanen, udføres omkring uge Henvendelse til Ole Rieck Byggeudvalget 7

8 Vinterprogram 2004/2005 Programudvalget kan sammen med Fiskenæs Bådlaug og Nybøl Nor Søsportsforening præsenterer vinterens program, som ser således ud: 09. februar kl I sejlbåd tværs gennem Sverige v/lars Møller, GS Foredrag om 24 dages tursejlads fra Gråsten rundt om Sydsverige til Mem, igennem 64 sluser i Gøta- og Trollhättenkanalen, over søerne Vättern og Vänern og tilbage til Gråsten fra Göteborg via Skagen. Kom i god tid da der bliver rift om pladserne. Tilmelding ikke nødvendig. 09. marts kl Besøg hos Brag, Sundgade 11, 6400 Sønderborg Vi er inviteret over at besøge Brag (Alt i søsportsudstyr) og i den anledning gives der 10% rabat på alle køb/bestillinger denne aften (dog ikke på tilbudsvarer!). Vi kører selv og mødes hos Brag kl Tilmelding til Bjørn på tlf senest Programudvalget ser frem til stor tilslutning ved vinterens arrangementer. 8

9 Arbejdsplan for pladsudvalget 2005 Ugenr. Aktivitet Deltagere eller dato kl. 9 Affaldsplads ordnes Bent Asmussen, H. J. Llaustsen, Poul Nielsen, Aksel Thiesen. Februar Udmåling af plads Finn Hjermov, Poul Nielsen 8 Traktorservice Hans Mortensen 11 Harvning sprøjtning af plads Peter Nissen, Carl Nissen, Hans Jørgen 12 Harvning af plads Bernhard Kluge 14 Legeplads ordnes Claus Gierl, Svend Gram 14 Haveborde, grill m.v. stilles frem Beck Mikkelsen, Claus Fischer, Jens S. Petersen 9.4. Fællessøsætning Traktor: H J Laustsen Fællessøsætning Traktor: Hans Mortensen Fællessøsætning Traktor: Henrik Hollona Fællesøsætning Traktor: Henrik Hollona Klargøring af plads til sommerbrug. Bernhard Jessen, Ole Rinneberg, Svend Nielsen, Jan Bruntse Uge 18 Harvning af plads Børge B.Hansen Maj Udlægning af bøjer John Falkenberg m.fl. Juni Pladsarbejde Aksel Thiesen og Bent Petersen Uge 22 Harvning af plads Børge B. Hansen Uge 24 Harvning af plads Børge B. Hansen Uge 31 Harvning af plads Peter Nissen Fællesoptagning 1.10 Fællesoptagning 8.10 Fællesoptagning Fællesoptagning Uge 45 Generel oprydning af plads P.E. Petersen. P. Pilegaard, Svend Olesen, Jan Aaskov, Jesper B Nielsen, Peter Mathiesen Navn med fremhævet skrift er initiativtager og indkalder! 9

10 Nyt fra Programudvalget - ARRANGEMENTER SIDEN SIDST Sejlklubbernes historie Sidst i november samles 40 interesserede og lyttede til Laurids Rosenlund fra Nybøl Nor Søsportsforening og Anker Hansen fra Gråsten Sejlklub. Der blev fortalt og vist billeder og vi fik alle en god fornemmelse af hvordan tidligere og nuværende klubkammerater har kæmpet hårdt for at få de klubber som vi har i dag. En stor tak til Laurids og til Anker. Oppustelige redningsveste I midten af januar mødte 25 op og mange medbragte deres oppustelige redningsveste og nye CO2 patroner/kalktabletter. Jørgen Farre fra Flyvestation Skrydstrup/Aabenraa Sejlclub viste os hvordan vi selv kan udføre denne service: 5) Pak redningsvesten så manuel udløser/mundstykke kan komme fri i en nødsituation Opbevar altid redningsveste i tørre omgivelser hængende på bøjler (kistebænke/plastikposer er ikke godt pga. fugt) Det blev gjort opmærksom på at også traditionelle redningsveste udgør en fare efter nogle år og skal også checkes for opdrift og opbevares tørre. En stor tak til Jørgen Farre. 1) Skrue CO2 patronen af og checke om den er brudt, hvis ikke check om vægten er OK (vægten er angivet på patronen) 2) Puste bælgen op med trykluft/støvsuger og se om den er tæt (undgå at puste pga. af fugt) 3) Udskifte kalktablet regelmæssigt (hvert andet år) og check datomærkning inden køb af nye 4) Sørg for at mekanikken fungere check om sylen som skal aktivere patronen kommer op Midnatssol og arktiske landskaber En uge senere var ikke mindre end 52 mødt op for at overvære foredraget med Kirsten og Kim. Kirsten og Kim sejlede fra Gråsten i maj 2003 hvorefter de sejlede op langs Norges vestkyst til Svalbard og videre nordpå indtil de ikke kunne komme videre for isen. Turen gik herefter i små step(!) via Island, Færøerne, Hebriderne og Ireland til Porto Santo ved Madeira. En utrolig god fortælling og fantastiske naturbilleder fra egne som de færreste af os har oplevet. Se mere på deres hjemmeside: En stor tak til Kirsten og Kim. Puv. Bjørn Vestergaard 10

11 Smarte ideer til DIN BÅD? Når vi besøger fremmede havne, bådudstillinger og lignende kigger vi efter nye ideer som fra tid til anden kan anvendes på ens egen båd. Ejeren af nedennævnte båd har her formået at samle en masse smarte ideer som gør livet lettere. Slut med at vandtanken løber tør når det er mørkt. Slut med at skulle lede efter en vandslange. Slut med ikke at kunne finde de rigtige forskruninger. NB: Måske skal vi være lidt forudseende og tilrette GS reglement..el og vand afbrydes/afmonteres inden havneområdet forlades.! 1) En praktisk gas-grill med aflæggerbord. Slut med at kravle rundt nede i kistebænken for at finde grill en. Slut med at lede efter et sted grill en kan stå. Selv gasflasken er placeret dejlig praktisk så den er let at komme til. 2) En praktisk box lige midt i cockpittet. Slut med at stuve havestole og andet uundværligt ned i svært tilgængelige kistebænke og stuverum. 3) Rindende vand ombord. Vi kender alle det praktiske i at have landstrøm ombord. Så hvorfor ikke rindende vand. 4) Ingen bom. Slut med at få bommen i hovedet. Slut med bompressening. Slut med alle linerne til lazy jack som normalt er et mareridt at få rigtig på plads. Kombineret med nedennævnte bimini undgår man sikkert også at få hat, briller og forlorne tænder hevet af når skøde/udhal uvilkårligt vil blafre ved vendinger. 5) En praktisk bimini (solsejl) til de varme sommerdag eller til at afværge en regnbyge. Meget udbredt under varmere himmelstrøg, men kræver normalt at storskødet er fastgjort på en bom over bimini en. 11

12 Fællessøsætning 2005 Der arrangeres fællessøsætning flg. datoer i april: Lørdag den 9.4. / Lørdag den / Lørdag den / Lørdag den Priserne er uforandret i forhold til 2004: 350 kr. for båd på vogn. 650 kr. for båd i stativ. Til gengæld er søsætning af både ud over fællessøsætning steget i pris til 500 kr. hos Henning Larsen. Stigningen er begrundet i stigning i oliepris samt det mindre rationelle forløb ved søsætning af 1 eller 2 både. Pladsudvalget sørger for traktorkørsel. Du sørger for at møde, så du kan hjælpe minimum de tre både, der er foran dig i rækkefølgen. Således vil alle få god hjælp med søsætning og fællesskabet vil nyde godt af det! Husk venligst: at se efter om din vogn er køreklar at kontrollere lufttryk i hjul og så videre. og husk så lige pengene! PLADSUDVALGET 12

13 Dansk Sejlunions turbøjer Af John Falkenberg Over en årrække har Dansk Sejlunion i samarbejde med medlemsklubberne udlagt turbøjer. De er en service, som rigtig mange tursejlere sætter stor pris på. Gråsten Sejlklub har siden 1992 udlagt fire bøjer på Flensborg Fjord, på de positioner som vi kender i dag. Landsplan udlægges ca 150 ankerbøjer på naturskønne og gode ankerpladser. Ankerbøjerne er gule og med sort markeret DS. Benyttelse af bøjen er forbeholdt medlemmer af klubber tilknyttet Dansk Sejlunion. Hækflag og klubstander skal føres. Hvor bøjerne ligger kan man finde på klik på tursejlads eller i Dansk Sejlunions tursejlerhæfte. I øvrigt er både på papir og elektroniske søkort. I Gråsten har vi et bøjeudvalg, som tager sig af det praktiske arbejde med at udlægge bøjerne i foråret og inddrage dem igen i efteråret. Udvalget sætter stor pris på at bøjerne er på plads og i orden hele sejlersæsonen dvs. fra maj til oktober. Er der uregelmæssigheder ved en bøje bedes I give udvalgsmedlemmerne et praj. Vi er glade for at vi i Gråsten Sejlklub har fået vores egen jolle med indenbordsmotor. Jollen er meget velegnet til det tunge arbejde med bøjer, kæder osv. I foråret skal kæderne udskiftes i Skelde Vig og i Stranderød. Den maksimale belastning på 15 tons må ikke overskrides. Flere fartøjer må gerne benytte en bøje, hvis den maksimale belastning ikke overskrides. (Et fartøjs belastning beregnes som fartøjets vægt.) Benyttelsen af bøjen sker på eget ansvar. Når bøjerne benyttes gælder bestemmelserne for føring af skibslys og signalfigurer. Det var måske en god ide at have turbøjerne i tankerne på ferieturen, det kan måske være med til at give nogle gode ferieoplevelser. Læs mere på: 13

14 Undervisning for juniorer i klubhuset Fælles søsætning Vinterferie juniorer aflyst 17 Hygge for juniorer i klubhuset KÆNTRINGSØVELSE Svømmeprøve i Bov Juniorsejlads Onsdagskapsejlads Juniorsejlads Skøjtehal for juniorer og deres familier Påskeferie - ingen undervisning for juniorer Undervisning for juniorer i klubhuset B-træningslejr i Gråsten for øvede Bsejlere B-træningslejr i Gråsten for øvede Bsejlere Fælles søsætning Juniorsejlads Onsdagskapsejlads Klargøring af joller og grej Klargøring af joller og grej GS GENERALFORSAML ING kl Træning for juniorer i Adsbøl Klargøring af joller og grej Fælles søsætning Juniorsejlads

15 15Aktivitetskalender Gråsten Sejlklub Februar Marts April Maj Undervisning for juniorer i klubhuset 03 Undervisning for juniorer i klubhuset Bestyrelsesmøde 04 Sejleraften for nye B og C sejlere Juniorsejlads Undervisning for juniorer i klubhuset I sejlbåd tværs gennem Sverige v/lars Møller, GS Hygge fastelavnsfest for juniorer og deres familier Besøg hos Brag ved programudvalget. Træning for juniorer i Adsbøl Fælles søsætning Standerhejsning kl Juniorsejlads Første kapsejlads aften Juniorsejlads Bestyrelsesmøde kl

16 Nyt fra juniorafdelingen Juniorweekend er bare det hotteste! I januar afholdt juniorerne den traditionsrige juniorweekend. Det handler om at gøre noget sammen og hygge sig. Dette års weekend har fået flere af børnene til at skrive og Fanglinen bringer her begge indlæg. (red.) Og så kan man snakke med de andre juniorer Af Jesper og Mathias to af de mindre Dagen startede med, at børnene pakkede deres ting ud i klubben. Bagefter kørte vi til Flensborg, hvor vi gik på museum. Det var rigtig sjovt, fordi man kunne prøve en masse ting og lære lidt om naturen og computerens tid. Og da vi havde spist frokost gik vi ned og bowlede i 1 time. Klokken 4 kørte vi hjem til klubben med en tur forbi Poetzch, hvor vi købte lidt slik. Hjemme i klubben, fik vi lasagne og pasta med kødsovs det smagte godt. Efterfulgt af is, og så så vi film også godt. Og efter det spillede vi playstation 2 og xbox. Det er sjovt at være med til junior weekend, fordi man kan snakke med de andre juniorer og lave en masse ting. Klokken 00:30 skulle der være ro i det lille rum. Juniorweekend med tur til Flensborg. Af Rasmus Michelsen en af de store Lørdag den 15/ skulle juniorsejlerne til Flensborg, for at se Phänomenta. Det er en slags eksperimentarium. Der kan man røre ved alt, der er udstillet, f.eks. en masse computere, der er computere fra 1966 til Den ene af dem kunne man spille Packman på. Der var også en krystalkugle med strøm i. Den legede vi rigtig meget med. Det er et sted med meget elektronik. Da vi var færdige med Phänomenta, skulle vi ud og gå et godt stykke vej, før vi nåede det sted vi skulle hen, nemlig bowlinghallen. Vi skulle gå op af en trappe for at komme til bowlinghallen. Da vi var kommet derop, skulle der laves hold. Efter det begyndte vi at spille. Da vi var 16

17 færdige med at spille bowling, gik vi op til bilerne. Så kørte vi op til Poetsch (en grænsebutik), hvor vi kunne købe slik, hvis vi ikke havde nok med hjemmefra. Derefter kørte vi ned til sejlklubben og da vi kom der begyndte vi at sætte playstation 2 og X-box op, så de var klar til brug. Så kom maden, vi fik lasagne. Det var rigtig dejligt at få noget at spise, og det smagte rigtig godt. Da vi havde spist, gik vi i gang men at spille playstation 2 og X-box, men der var også nogle der læste i en bog. Marco havde også en fremviser med. I starten blev den brugt til X-boxen. Efterhånden som aftenen skød frem, begyndte nogle at gå ind i det ene rum, for at snakke. Kl 00:30 gik de første i seng. Så blev der lidt mere roligt i lokalet. Så gik vi i gang med at se film, det var Scary Movie 3. Den så vi på storskærm. Da vi var færdige med at se filmen, så vi Scary Movie 1. De er begge hylende sjove. Da de var færdige gik de fleste i seng, og de største gik i gang med at spille GT 3 på storskærmen. Ved kl. 04:30 kom Niklas og Hans Henrik ud og så lagde vi os hen til de store. Til sidst faldt vi alle i søvn, det var altså ved 6 tiden. Om morgenen pakkede vi sammen og så kom de voksne og vi fik morgenmad. Efter det tog vi hjem. Det var en god weekend og den var hyggelig. HEMPEL Vi har alt til vedligeholdelse og maling af din båd. Flügger farver Malermester Orla Blaske Nielsen Sundnæs 6 C, 6300 Gråsten Telefon Åben , fredag 9-18, lørdag

18 Kristian på Gran Canaria En aften kom min far ind på mit værelse. Jeg sad og spillede playstation og ville ikke forstyrres. Han sagde, at jeg skulle skrue ned for musikken og høre efter. Jeg slukkede og hørte efter. Han kom med 2 tilbud. Enten at komme til Dubai med Stig fra Winner Optimist for at deltage i optimiststævne i 10 dage eller at komme til Gran Canaria i 14 dage og træne intensivt med landstrænere og arrangør Jette & Erich Kældsø fra Svendborg. Jeg tænkte nogle dage og svarede. Jeg valgte Gran Canaria, fordi jeg syntes, at det lød meget spændende og indbydende. Min far sendte en mail og meldte mig til. På forhånd var der 12 der havde booket sig og 2 havde reserveret. Erich lagde de sidste 2 pladser på OCD (Optimist hjemmeside). Efter 10 timer var de to pladser væk og holdet kom til at bestå af 8 drenge og 8 piger, til trods for at turen kom til at koste kr lommepenge. Efterhånden gik tiden og jeg blev mere og mere spændt. Far og mor måtte ud og købe en større kuffert og et plastik rør til mit sejl, da lufthavnen ikke behandler tingene godt. Erich havde en huskeliste, hvad jeg skulle have med. Dagen inde jeg tog af sted pakkede min mor på livet løs efter listen af det ene og andet. Torsdag d. 13 aftalte min far og Jette Kældsø, at jeg skulle tage toget til København, hvor jeg skulle overnatte hos Jonas (Erich og Jettes ældste søn som studerer og træner på Furesøen ved Holte) Dagbog Jeg stod tidligt op, da jeg skulle ud med aviser. Da jeg kom hjem, kunne jeg ikke sove var nok lidt spændt! Tiden gik langsomt. Jeg skulle afsted kl med tog fra Gråsten Station til København. Ved min afgang kom 8 af mine venner for at sige farvel og resten af familien. Jeg skulle heldigvis ikke køre helt alene, fordi Magnus Kældsø og Jacob Overgård kom på i Nyborg, fordi der ikke var plads i bilen med Erich, Jette og Silje (den mindste). I år var Magnus til VM i Ecuador og blev 25. Jacob var til EM i Sverige og blev 30. Da jeg mødte dem i toget, blev vi meget hurtige bekendte og snakkede om alt muligt. Tiden fra Nyborg gik rigtig hurtigt og på kort tid var vi på Københavns Hovedbanegård. Det var Jonas, som tog i mod os. Derefter gik turen med S-tog til Svanemøllen, hvor Jonas bor. Vi fik noget af bagagen op i lejligheden (6. etage,,, PUHA) Vi fik pizza, som var godt. Vi snakkede og hyggede os. Vi sov kl , skulle flyve kl med Mærsk Air fra Kastrup. 18

19 Dagbog Vi stod op kl. 4, fordi vi skulle køre i tog til Kastrup fra Svanemøllen. Erich, Jette og Silje kørte i bil til lufthavnen. at klappe, og så tog vi på vandet en halv times tid. Da vi kom ind var klokken blevet 18:00. Og vi tog tilbage til hotellet, hvor de fleste tog sig et bad. Så skulle vi på pizzeria. Da vi havde spist, sad vi alle sammen og hang lidt ved bordet. Faktisk var vi så trætte, at Simon faldt i søvn ved bordet. Da vi gik der fra var klokken blevet 21:30 og der var 19 grader varmt. Da vi nåede hjem, gik alle til ro. Undtagen os vi larmede lidt. Dagbog Vi mødtes alle i lufthavnen kl.05:45, vi var nok alle sammen lidt nervøse og trætte, da vi havde været tidligt oppe. Da de andre havde fået tjekket ind, skulle vi tage afsked med vores forældre. 10 min. efter skulle vi igennem sikkerhedskontrollen, der skete et lille uheld. Jacob havde glemt at han havde en multikniv liggende i sin håndbagagen. Så han blev selvfølgelig STOPPET. Så han måtte tilbage til check-in og få den sendt med en lille kasse der ned. Vi havde meget travlt, da vi var allerede var forsinket. Endelig var vi kommet ombord på flyet. En tur på ca. 5 timer ventede foran os. Vi fandt os hurtig en plads og begyndte så småt at falde i snak med vores sidemakker. I flyet spillede drengene og jeg poker og pigerne hyggesnakkede lidt de forskellige steder. Jeg nakkede dem for groft. Endelig landede vi i Las Palmas. Solen skinnede fra en sky fri himmel (25 grader varmt) og alle glædede sig helt vildt. Med bussen kørte vi direkte fra lufthavnen til hotel Fataga. Da vi havde fået fordelt os på værelserne, var vi klar til at tage på havnen. Jeg skulle være på værelse med Jacob, Magnus og Nikolai. Dernede brugte vi 2 timer på at få alt til Vi blev vækket pr. telefon af Kim kl Kim Skovgård er landstræner og var træner til VM. Vi havde kun 10 min. til vi skulle mødes i lobbyen for at være klar til løbeturen. Vi løb ned på stranden, hvor vi løb stafet i 4 hold. Løbeturen var på ca. 30 min. Jeg spurtede fra de andre. Det var rart at komme ud og løbe, fordi vi så blev rigtig klar til dagen. Senere spiste vi morgenmad på hotellet. Det var godt og der var et stort udvalg. Kim havde arrangeret et møde om træningen, hvor vi kom med forslag om, hvordan det kunne blive en god lejr. Vi gik ned til sejlklubben (ca. 10 min. gang) og riggede jollerne til. Dårlige kineser joller. Ville hellere have haft min egen med. Det blæste 6-7 m/sek, så det var perfekt forhold at træne i. Bølgerne var 1 m høje og kantede. Vi fik 2 gode kryds og 2 lange lænsere. Det var fedt at surfe på bølgerne 19

20 i det varme vejr. Da vi kom ind, var vinden taget til og det blæste 12 m/sek og bølgerne var blevet meget store. (2-3 m) Trænerteamet valgte at aflyse eftermiddagssejladsen pga. den hårde vind. Derfor skulle vi lave lektier i dag i stedet for i morgen. Vi lavede lektier i ca. 2 timer. Rigtig kedeligt. Vi så lidt spansk fodbold på storskærm, som var spændende. Bagefter gik turen ned på strandpromenaden, hvor der var bestilt bord på den "Glade gris". Det var et dansk par fra Kerteminde der ejede restauranten. Maden var bare god og bagefter var alle mætte og tilfredse. Så gik turen tilbage til hotellet og det var godnat kl , men desværre lammede vi langt ud på natten. UPS! Dagbog Dagen startede med, at vi blev vækket tidligt, da vi ikke vidste, om det var fridag eller sejlerdag, fordi vejrudsigten aftenen i forvejen var meget slem. Vi tog ud for at løbe og efterfølgende i bad og videre ned til det mega store morgenbuffet. Vejret var meget blæsende, så det blev besluttet at holde fridag fra sejlads og træning. Træner/holdleder aftalte, at vi skulle ned på den sydlige del af øen for at køre gokart, bade og shoppe. Ja det var bare lige mig. Vi tog bussen derned, som det var derhjemme. Efter en masse små gå ture " alla træner special", da de jo kendte området super godt, kom vi endelig til go-kart banen. Det var rigtig sjovt og selv trænerne skulle have en tur. Jonas smadrede et rat og jeg kørte i en dårlig go-kart, så jeg kom hele tiden bagud. Senere tog vi ned til den sydlige strandpromenade, hvor næsten alle var på Mc Donalds. Efter det fik vi lov til at gå rundt i ca. 1 time og bare hyggede. Der gik mange afrikanere rundt og solgte ure, briller og halskæde. Jeg kom til at provokere en, så han blev sur på mig. Så tog vi turen hjemad med en bus, som havde en sindssyg buschauffør, som kørte på den gale side af de 110 km/time. Da vi kom hjem tog vi på restaurant og efter det spillede vi kort og snakkede resten af aftenen indtil sengetid. Jeg var bare træt. Dagbog Vi vågnede kl Vi skulle have løbetøj på og badetøjet under armen, for vi skulle nemlig ned til sejlklubben for at bade. Vi løb i samlet flok ned ad hovedgaden til sejlklubben. Det var solopgang. Svømmeturen skulle gøre det ud for morgengymnastik. Vi skulle svømme 4 baner i det store 50 m saltvandsbassin. Efter svømmeturen løb vi tilbage til hotellet, hvor vi skulle spise morgenmad. Da vi var færdige med morgenmaden, der fik jeg 3 rundstykker og yoghurt. Bagefter skulle vi rigtigt have været ud at sejle, men det blæste for meget og der var for store bølger. I stedet for sejlads fik vi teori i det første pas. Det var lidt kedeligt. 20

21 Vi lærte noget om, hvordan man skulle sejle i store bølger og hvordan ens trim skulle være. Efter teorien tog vi ned til havnen, hvor vi fik en rundvisning i sejlklubben. Den var rigtig stor og flot. Man kunne spille basketball, fodbold, gå i fitness center, dyrke karate og gå i sauna. De havde også swimmingpool og en minibiograf, det var fedt. Der var også en meget fin restaurant, hvor mændene skal have lange bukser på for at komme ind. Da vi var færdig med rundvisningen, skulle vi have frokost og derefter tog vi på vandet. Det var rigtig sjovt at spille basket og fodbold. Det fik jeg meget tid til at gå med. Vinden havde lagt sig, men dønningerne var stadig meget store, så vi var nødt til at gå ud fra stranden og trænerne var nødt til at låne gummibåde i naboklubben. Det var rigtig svært at holde styr på dem syntes jeg. Vi trænede i ca. 4 timer og landede igen på stranden. De ansatte i klubben hjalp os med at sætte bådene i vandet, ligsom de stod og tog imod os, da vi skulle ind. De ansatte var meget flinke. Efter træningen slappede vi af i nogle timer, indtil vi skulle på "Den glade gris" for at spise. Da vi havde spist skulle vi hjem og sove efter en god dag. Kl. blev altid mange, når vi skulle ud at spise. Derfor fik vi ikke meget fritid! Dagbog Alle stod op kl og spiste morgenmad, fordi vi ville hurtigt på vandet. Da vi kom ned på havnen, skulle vi spille fodbold som opvarmning til sejlads. Da vi ville rigge til, blev vi lidt forsinket, fordi vi manglede en nøgle til det skur vores sejl stod i. Magnus, Jacob, Nikolai og jeg spillede basket med nogle spanier hvor vi vandt. De kom ned med nakken. Da vi endelig kom på vandet, sejlede vi langt ud, fordi vi skulle øve vendinger i store bølger. Jeg kunne mærke at jeg var ved at komme i form. Vi kom ind kl og fik noget at spise lækre sandwich. Resten af frokostpausen til at spille basketball og fodbold. Da vi endelig kom på vandet igen, øvede vi starter lige uden for havnen, hvor bølgerne ikke var særlig store. Pludselig fandt Frederikke G ud af, at der var en revne i hendes båd, hvor der sivede vand ind. Hun var derfor nødt til at sejle ind og kom derefter med trænerbåden ud igen. Vi kom ind fra træning kl og riggede af samt fik eftermiddags mad. Så fik vi en time til at gøre os klar til aftenens restaurant besøg, som var på sejlklubbens fine restaurant, hvor man skal have lange bukser på og altid være i følge med en voksen. Da maden endelig var færdig fandt Nina en bille i sin mad så der blev ikke spist så meget den aften. FØJ tænkte jeg! Dagbog Dagen startede sædvanligt med vækning kl og løbetur. Derefter spiste vi morgenmad, pakkede vores sejlertøj og gik ned på havnen. Vi blev delt op i 2 træningshold, men lavede næsten det samme. Vi trænede 21

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse.

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Svømmeklubben MK 31, K1 Træningslejr uge 7, 2013 Palma, Mallorca Lørdag 9/2-13 Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Pga. bagage

Læs mere

Lørdag eftermiddag. Søndag morgen

Lørdag eftermiddag. Søndag morgen Drømmekommunen Der var engang en familie, der ville tage på ferie langt væk fra København. De valgte en by, der hed Halsnæs, fordi de havde hørt hvor fantastisk og fortryllet den var blevet. De tog af

Læs mere

Logbog fra Clara Meinckes deltagelse i EM 2014

Logbog fra Clara Meinckes deltagelse i EM 2014 Logbog fra Clara Meinckes deltagelse i EM 2014 EM Sofia Dag 1: Vi mødtes i lufthavnen 14:45, men fløj først 16:50. Vi mellemlander i München. Vi kiggede lidt butikker, og nu flyver vi videre til Sofia.

Læs mere

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år.

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år. Sommercamp 2015 Årets Sommercamp for unge sejlere fik en rigtig fin optakt. Tilmeldingerne strømmede ind tidligt i år og da vi startede op var der 23 tilmeldte sejlere fra Sejlklubberne KDY, Nappedam,

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

MED HØJSKOLEN I TYRKIET JANUAR 2008

MED HØJSKOLEN I TYRKIET JANUAR 2008 MED HØJSKOLEN I TYRKIET JANUAR 2008 Dagbog fra Tyrkiet Søndag d. 13. jan. mandag d. 14. jan. 2008 Vi mødtes oppe på Limfjordsskolen kl. 18 og gjorde os klar til at tage med svømmebussen, som kørte os til

Læs mere

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 FREDAGSNYT FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 Sidste skoledag Fredag den 24. juni fra kl. 8.05-11.15. Storegruppen møder allerede kl. 7.30 til morgenkaffe med lærerne. Efter morgensang

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Overnatning i Buerup d. 22 23. august 2013

Overnatning i Buerup d. 22 23. august 2013 Torsdag d. 22. august Så kom dagen endelig hvor vi igen skulle af sted på overnatning i Buerup, så da vi havde sagt farvel til mor og far, og bussen var pakket, blev GPS en indstillet til forsamlingshuset

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine.

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. I dag blev Marius og jeg vækket tidligt, klokken 7 kom Arne ind i teltet til Marius og jeg og sagde at vi skulle skynde os lidt for vi

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST. Christiansminde

SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST. Christiansminde SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST Christiansminde Lørdag Regnvejr Luna kommer hjem fra 2 uger i Thailand og vi henter hende i lufthavnen ved halvottetiden. Hjemme hos Luna spiser vi morgenmad og snakker

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille.

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille. 28/05-2014 I dag er det anden dagen. I går mødtes vi på stationen, og tog derefter toget til Ringsted, hvor der var en kort ventetid, efterfulgt af en lang tur hele vejen til Aalborg. På denne togtur var

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Grisejagt i Sverige. 19. 22. september 2012. Onsdag den 19. september

Grisejagt i Sverige. 19. 22. september 2012. Onsdag den 19. september Grisejagt i Sverige 19. 22. september 2012 Onsdag den 19. september For cirka en måned siden blev jeg af et par gode jagtkammerater, Anette og Kim, spurgt om jeg ville med dem til Sverige på jagt. Det

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Surf symposium 2013. Kristian deltog ikke i dagens workshops, da hans tilstedeværelse anden steds var

Surf symposium 2013. Kristian deltog ikke i dagens workshops, da hans tilstedeværelse anden steds var Surf symposium 2013 Fredag den 18. oktober, drog to kajakroere fra HTN (Jacob Jensen & Kristian Balslev ) afsted mod Klitmøller. Med en vis portion spænding i maven, masser af grej i bagagerummet og to

Læs mere

LEJRSKOLE RIBE Y-klassen Oktober 2008 Sissel, Lotte, Clara-Maria, Pernille, Aske, Mads, Henrik og Jonas Stig, Sanne, Gerd, Tinna, Anette og Lisbeth

LEJRSKOLE RIBE Y-klassen Oktober 2008 Sissel, Lotte, Clara-Maria, Pernille, Aske, Mads, Henrik og Jonas Stig, Sanne, Gerd, Tinna, Anette og Lisbeth LEJRSKOLE RIBE Y-klassen Oktober 2008 Sissel, Lotte, Clara-Maria, Pernille, Aske, Mads, Henrik og Jonas Stig, Sanne, Gerd, Tinna, Anette og Lisbeth Mandag d. 6. oktober Klokken 9.00 var de to busser og

Læs mere

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner?

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? For unge under 25 Om tirsdagen For grupper Om fredagen X 1. Hvad koster telefon + fri sms om måneden?

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013.

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013. Stensnæsskolen Juli 2013 Nyhedsbrev Årgang 12 Nummer 7 I dette nummer: Skolebus 1 Nye ringetider 2 0.A på Thorup Hede 3 5.A s piger på bytur 4-5 Venskabsklasser 6-8 4.A i Sverige 8-10 2.A laver e-bøger

Læs mere

Juletur til Goslar. 1 4. december 2009

Juletur til Goslar. 1 4. december 2009 Juletur til Goslar. 1 4. december 2009 1 Så er vi klar til afgang fra Hundested. Klokken er 8.00. Turen går mod Rødbyhavn med opsamling i Frederiksværk og Roskilde. Vejret er fint (som sædvanligt), og

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

Ferietur Slettestrand uge 30 2010 --- ooo 0 ooo ---

Ferietur Slettestrand uge 30 2010 --- ooo 0 ooo --- Deltagere: Michelle, Marianne R, Pernille, Michael og Ove Personale: Rita, Karen og Kurt Mandag den 26. juli. Dagen begyndte tidligt med bad og morgenmad. Kurt pakkede bussen medens der blev spist morgenmad.

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD og KDY s Ungdomscenter i Rungsted inviterer til træningslejr den 29.- 30. marts samt den 5.- 6. april. Lejrene er åbne for alle A- og B- sejlere. Alle A- sejlere skal

Læs mere

Tirsdag Afgang mod Niagara Falls

Tirsdag Afgang mod Niagara Falls Tirsdag Afgang mod Niagara Falls De gamle kom og hentede mig på kollegiet kl. 09:30 hvorefter vi begav os på den lange køretur mod Niagara Falls. Selve turen føltes dog ikke særlig lang, da jeg sov lidt

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

4. klasses avis 17. 21. maj 2010

4. klasses avis 17. 21. maj 2010 4. klasses avis 17. 21. maj 2010 Den fede overraskelse Mandag morgen klokken tidlig tog 4 og 5 til tyskland med tog I toget fik de at vide hvad de skulle alle dagene. Mandag med tog, tirsdag kanotur, onsdag

Læs mere

Dagbog fra Falster 2011

Dagbog fra Falster 2011 Dagbog fra Falster 2011 Klara Toft 394, Sigrid R. Poulsen 324, Kristine Dahl 396, Freja Restorff 285 Mandag d. 27. juni I dag ankom vi til campingpladsen, fyldt med glæde og spænding med alle vores tunge

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette.

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Mandag den 26. juli. Endelig, da klokken var 10 fik vi huset for os selv og koloni ugen kunne

Læs mere

Jagttur den 16. maj 2012

Jagttur den 16. maj 2012 Jagttur den 16. maj 2012 Som så mange andre jægere var jeg også ude den 16. om morgenen. Det var godt nok tidligt. Uret ringede kl. 04.00 men op kom jeg og ud på reviret og så også tre små bukke, som ikke

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3 .oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og Elever indtager vandrehjem og oplever Danmarks fødsel på Møns Klint Rejsen til Møn Lavet af: Nambahlou D.1/10.2014 Det var en lang rejse. Vi skulle både tage

Læs mere

En ungdomssejler i Faaborg Sejlklub Hvad kan man forvente efter 3 sæsoner? Hvilke ønsker og mål er realistiske?

En ungdomssejler i Faaborg Sejlklub Hvad kan man forvente efter 3 sæsoner? Hvilke ønsker og mål er realistiske? 2014 Første hele sæson i Zoom8 Året 2014 var første gang jeg deltog i et ranglistestævne i Zoom8. Torm stævnet fandt sted i Faaborg, hvor jeg bor og har daglig træning, så jeg følte det var et godt stævne

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí?

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí? Kære Aabenraa Rotary Klub Como vão as coisas por aí? Jeg vil gerne først takke mange gange for, at I har givet mig muligheden for at komme ud som udvekslingsstudent og opleve en helt ny og spændende kultur!

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Turen til Tenerife 14. april 2009 21. april 2009

Turen til Tenerife 14. april 2009 21. april 2009 Turen til Tenerife 14. april 2009 21. april 2009 Punkt... Side Tirsdag den 14. april 2009...3 Onsdag den 15. april 2009...4 Torsdag den 16. april 2009...5 Fredag den 17. april 2009...7 Lørdag den 18. april

Læs mere

Turen går til Skagen 2012

Turen går til Skagen 2012 Turen går til Skagen 2012 Graceland - Randers Nabohotellet Frokost i sommerhuset Frokost i sommerhuset Hilda danser med nevø Karen og Hilda Anne Lise - hvile til middag Søndag den 13. Maj, drager 3 beboere:

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

En tur til det græske øhav.

En tur til det græske øhav. Maj 2015 En tur til det græske øhav. Mange har sikkert prøvet at gå på en havnekaj sydpå, og set ind i den ene lækre båd efter den anden og tænkt, det må være dejligt at sidde i sådan en båd og sejle rundt

Læs mere

European Youth Cup Héviz, Ungarn maj 2016

European Youth Cup Héviz, Ungarn maj 2016 : Rejsebrev 6 Lørdag den 7. maj. Individuel finale dag! Der var lagt op til tre meget spændende individuelle finaler, hvor vi var sikre på minimum en medalje. Første mand på banen var Christoffer der skulle

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

OCD LANDSLEJR KDY RUNGSTED 28-30NOV14 PRAKTISK INFORMATION

OCD LANDSLEJR KDY RUNGSTED 28-30NOV14 PRAKTISK INFORMATION OCD LANDSLEJR KDY RUNGSTED 28-30NOV14 PRAKTISK INFORMATION 1 GENEREL INFORMATION GÆLDER ALLE Jolle og udstyr: Husk alt: Jolle, mast, sprydstage, bom, sejl, ror, sværd, vindpil og værktøjskasse Placering

Læs mere

Lejrskole til Svendborg. - Slotte og natur på Sydfyn. Karina, Simon, Janni, Lea, Kasper, Louise og Mette. Sus, Karina, Lisa Ann og Lisbeth

Lejrskole til Svendborg. - Slotte og natur på Sydfyn. Karina, Simon, Janni, Lea, Kasper, Louise og Mette. Sus, Karina, Lisa Ann og Lisbeth Lejrskole til Svendborg - Slotte og natur på Sydfyn Karina, Simon, Janni, Lea, Kasper, Louise og Mette Sus, Karina, Lisa Ann og Lisbeth Limfjordsskolen 2007 I dag kom dagen, hvor vi tog til Svendborg.

Læs mere

Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy.

Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy. Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy. I år deltog der 7 ungdomsløbere: Julius, Bjarke, Daniel, Fillip, Rasmus, Jens Kristian og Hans. Fra klubben deltog Henrik Holm, Søren German og Steen Holmegaard

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Efter en lang flyvetur ankom vi til Newark, vores billetter til Amtrak var udløbet pga. af forsinkelsen men vi fandt ud af at købe nogle nye.

Efter en lang flyvetur ankom vi til Newark, vores billetter til Amtrak var udløbet pga. af forsinkelsen men vi fandt ud af at købe nogle nye. BE 2010 BENTLEY USER KONFERENCE I PHILADELPHIA Det sjove. Vi var 3 fra VD, Kåre Friis-Christensen, VDS, Allan Lundgren, VDK og jeg, Jette Voigt, VDS. Kåre og jeg startede fra Skanderborg kl. 04:50 lørdag

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 5. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Torsdag den 11. juni, individuelle finaler: Tre medaljer mere til Danmark! Efter dagens finaler stod klart at

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng Projekt Godnat CD Se jeg ligger i min seng Se mig jeg ligger i min seng x 2 Og tænker på alle de skøre ting som jeg så ud-i-haven her idag Uh-ha - Jeg tror - jeg så en stor giraf, men dens prikker de var

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

Harzen 2010. Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove

Harzen 2010. Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove Harzen 2010 Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove Vi lagde ud fredag formiddag sol og 22 grader og havde besluttet os for at starte til venstre op af bakke, men B holdet stod

Læs mere

Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev proppet til det yderste med bagage og mad til de 7 dage.

Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev proppet til det yderste med bagage og mad til de 7 dage. Kofucamp 2010 Teams: Team 1: Sempai Laurits Team 2: Sempai Mads Team 3: Sempai Monica Team 4: Sempai Sebastian Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev

Læs mere

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset Sønderborg d.5. feb 17 Sendt til: Bestyrelsen SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset 1. Seneste nyt fra formanden og øvrige a. Idrætshøjskolen køber en Gummibåd, som SYC

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013 Fælles info Fastelavn. Vi holdt fastelavn mandag efter vinterferien. Vi flyttede det hertil fordi vi havde Danmarks Indsamling i uge 6, men til næste år flytter vi det tilbage, så det ligger tættere på

Læs mere

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE Faldsled vandrerhjem Søndag d. 7 oktober: Vi kørte fra Limfjordsskolen kl. 12.15.

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere