( ) Poul H. Mathiesen - referat_de fem_0208 Page 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(17-08-2007) Poul H. Mathiesen - referat_de fem_0208 Page 1"

Transkript

1 ( ) Poul H. Mathiesen - referat_de fem_0208 Page 1 De Fem i Faaborg WORKSHOP DEN 22. juni REFERAT INTRODUKTION Faaborg står overfor at udvikle en masterplan for byens udvikling i de kommende år. Det gælder udviklingen af de fysiske omgivelser men også af kulturen, livet og historien. Udviklingen af denne masterplan sker i dialog mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og en bredt sammensat task force af aktører fra Faaborg. Første skridt i udviklingen af masterplanen var arrangementet De fem i Faaborg, der blev afholdt den 22. juni. Faaborg-Midtfyn Kommune havde inviteret fem kompetente danskere til byen for, med deres blik udefra, at identificere de unikke potentialer, som byen har at arbejde videre med i fremtiden. Denne start på udviklingsprocessen blev valgt for at sikre at udviklingen af en ny masterplan ikke bare tager afsæt i vanetænkning men i lyset af nye ideer og et kritisk blik udefra. De fem i Faaborg bestod af: Claus Meyer Ekspert i fødevarer og madkultur. Jørgen Duus Reklamemand og ekspert i livsstil og forbrug. Anne Skare Nielsen Ekspert i innovation, Future Navigator. Ulla Tofte Ekspert i kunst og kulturhistorie, leder af kulturfestivalen Golden Days. Trine Berthold Arkitekt og associeret partner i Schmidt Hammer Lassen. OPGAVEN De fem blev stillet opgaven at udpege fem potentialer, som de mener er noget særligt for Faaborg og fem ideer til, hvordan byen kan udnytte disse potentialer bedre. Dertil skulle de fem præsentere et bud på en overordnet vision en ledestjerne for udviklingen af Faaborg by. Vision Potentialer Ideer DAGENS FORLØB Dagen var delt op i to dele. Første del af dagen arbejdede de fem på at udvikle et bud på vision, potentialer og konkrete ideer. Herefter mødtes de med en task force af 25 fremtrædende Faaborg-borgere for i fællesskab at videreudvikle ideerne. DE NÆSTE SKRIDT Task-forcen arbejder i en heldagsworkshop den 21. august videre med potentialerne med henblik på at konkretisere og udfolde dem yderligere. Resultaterne af denne workshop præsenteres for borgerne på et offentligt møde i begyndelsen af september. Herefter indleder Faaborg-Midtfyn Kommune det egentlige arbejde med at formulere

2 ( ) Poul H. Mathiesen - referat_de fem_0208 Page 2 masterplanen på baggrund af oplægget fra disse workshops. I denne proces vil Taskforcen blive inddraget som sparringspartnere. VISIONEN Faaborg er en lomme Ved ankomsten til Faaborg er det slående hvilken fantastisk, men også hvilken lille by Faaborg er. Det er en by, der ligger gemt i en lomme i landskabet klart adskilt fra det omgivende landskab og vandet. Det kan synes banalt, men Faaborgs unikke potentiale ligger netop i at by, vand og landskab er så klart adskilt. Den adskillelse skal dyrkes også i fremtiden ved at betragte og styrke Faaborg som en lomme. Byen er sig selv, og oser af hemmelig oase. Det er måske lidt besværligt at komme dertil, men når man først er der, åbner byen sig som et unikt rekreativt sted. - Jørgen Duus Visionen for Faaborg som en lomme i landskabet har en række konkrete konsekvenser for den fremtidige udvikling af Faaborg. For det første foreskriver visionen, at der satses på indbygning frem for udbygning, dvs. at der primært satses på at fortætte den eksisterende by med nybyggeri frem for at bygge nyt omkring byen. Dette skal sikre, at grænsen mellem by og landskab ikke udviskes. Visionen gælder også de mere bløde aspekter af Faaborgs karakter af lomme. Der er en sjæl i byen, som både indbyggere, turister og andre besøgende skal gøres til medejere af. Derfor må det gerne være eksklusivt og besværligt at komme til byen : det er en rituel handling, der deles med de andre, der abonnerer på lomme-tanken og føler sig hjemme her. De 5 potentialer 1) MADKULTUREN Det smukkeste hverdagskøkken i Danmark Skab en madkultur, der lever lokalt i stedet for som eksportvare. Gå målrettet efter at skabe det smukkeste hverdagskøkken i Danmark Claus Meyer. Det smukkeste hverdagskøkken i Danmark beskriver, hvordan Faaborg kan udnytte egnens stærke fødevarekultur på en helt ny måde. Mange steder i Danmark markedsfører man sig på sine gode fødevarer. I Faaborg har man mulighed for at skabe noget helt særligt ved ikke bare at markedsføre, men derimod at leve madkulturen ved at gøre gode fødevarer til en del af alle Faaborgenseres hverdag. Det smukkeste hverdagskøkken skal leve i skolerne, på arbejdspladserne, på torvet, i restauranterne og i køkkenerne derhjemme. Madkulturen skal leve i hjerterne på borgerne og i hverdagskøkkenet. Det ville for alvor være noget unikt, der ville sætte Faaborg på Danmarkskortet. Konkret kunne projektet rumme en lang række tiltag fra skolemad til nye samarbejder mellem virksomheder, bønder og kokke i området. I diskussionen af de fems oplæg blev det fremhævet, at det smukkeste hverdagskøkken skal handle om mere end velsmag og lokale fødevarer, og ses i en bredere sammenhæng med bl.a. sundhedsspørgsmål, erhvervsudvikling og eksport samt bæredygtighed.

3 ( ) Poul H. Mathiesen - referat_de fem_0208 Page 3 Blandt de konkrete forslag, der kan indtænkes i det smukkeste hverdagskøkken er At udbyde grøntsagshaver ud fra folkeaktieprincip. At kommunen stiller et lokale til rådighed, hvor månedens lokale køkken kan udfolde sig som en tilbagevendende begivenhed. At borgeren kårer årets hverdagskok. Den bedste til at lave mad derhjemme. At udgangspunktet kortlægges - hvad findes der allerede i Faaborg 2) Fleksible boformer til fleksible borgere Få flexborgerne til Faaborg Faaborg må indse, at byen ikke kan tiltrække de unge kreative på fuldtid, men måske på flextid. Nye borgere med nye ressourcer vil give byen en helt anden dynamik. - Ulla Tofte Flexborgere til Faaborg forholder sig til den oplevelse de fem havde af Faaborg, nemlig at de alle fem forelskede sig i byen, men stadig hellere ville bo i København pga. karrieren. Hvor ingen af dem kunne se sig selv som fuldtidsborgere i byen, kunne de derimod godt se sig selv som flexborger, der bor en del af året i Faaborg, men også føler sig hjemme andre steder i verden. Derfor er opfordringen at tænke i nye type borgerskaber og boligformer. Der skal være plads til folk, der bor i byen på en anden måde end hverdagsmåden. Dem der måske bor i byen i en måned, tre eller fem om året skal også kunne tage ejerskab og føle sig som en del af et lokalsamfund, som de længes efter når de er væk. Flexborgerne kan meget vel være en vigtig del af fremtidens Faaborgensere. Visionen om nye fleksible måder at flytte til byen på gælder også alternative boformer, der kan appellere til nye typer af mennesker. Det kunne være nye boliger i naturen eller nye kollektive måder at bo sammen på. Blandt de konkrete forslag der kan indtænkes i flextænkningen er: At udbyde nye boformer, som f.eks. klyngeboliger i naturen, pæleboliger i sumpen ved Falsled, bondegård på timeshare og boliger på vandet. At fortætte byen ved f.eks. regulering af flexboliger og bebyggelse af eksisterende grunde som pt. er optaget af industriområde. 3) KREATIV KULTUR Lad kreative helte udfordre Faaborg Skab forbindelse med smukke mennesker og deres ideer. Tilbyd billige kunstnerboliger til gengæld for at kunsterne forærer 12 malerier, foredrag eller digte tilbage i løbet af

4 ( ) Poul H. Mathiesen - referat_de fem_0208 Page 4 deres ophold. Det giver byen kant midt i al pænheden. Trine Bertholdt De kreative helte foreslår at skabe ny kreativ energi i byen ved at bygge en række gæsteboliger til kunstnere, og invitere interessante og inspirerende mennesker til at flytte her til i en kortere eller længere periode på invitation fra byen og et nyt Faaborglegat. En kreativ helt kan være en billedkunstner, madkunstner eller erhvervsmand, der indgår en pagt med byen og bidrager til lokalmiljøet med sin spidskompetence. Vedkommende kan komme ud på skoler og fortælle om sit arbejde, invitere ind i sin gæstebolig eller donere sin kunst til byen. Arkitektonisk set skal boligen stritte ud fra det man ellers ser i Faaborg, f.eks. en bolig på vandet, der kan udfordre byen og give den noget kant. Læg vægt på at de kreative helte er et positivt element i byens udvikling, og at udvælgelsen tager udgangspunkt i, hvad der allerede er i byen, som f.eks. sejlads eller filmindustri. På den måde integreres de bedst muligt, og kan fungere som inspiratorer og blive en aktiv del af byens udvikling. Blandt de konkrete forslag der kan medtænkes i de kreative helte er: At indstifte Faaborg-legatet At bygge kreative boliger ved kysten eller avantgarde-byggeri i midtbyen 4) VANDKULTUR Indtag vandet! Faaborg kan indtage vandet ved at tænke udad og skabe liv på vandet og give en moderne kontrast til den nostalgiske bymidte. Anne Skare Nielsen Indtag vandet virker måske banalt, men vandet og naturen er helt særegne potentialer for Faaborg. Derfor skal der tænkes udad og vandet skal inddrages i byens udvikling. En øjebæ ude i vandet, som kan give lidt kontrast til den nostalgiske bymidte er en mulighed. Og vandet skal ikke kun være forbeholdt sommeraktivitet; der skal altså også være plads til vintersport. For rigtigt at indtage vandet, skal det aktiveres på den mest overbevisende og nytænkende måde. Der skal mere til end en strand. F.eks. en sund strand uden sand og en nydelsesø med fokus på rekreation og luksus. En ny bebyggelse på vandet kunne gøre Faaborg til Danmarks Dubai på pæle. Et sats på Faaborg som Europas foretrukne hav- og vandparadis med verdens største undervandsakvarium kunne være et langsigtet oplevelses-projekt. Blandt de konkrete forslag, der kan indtænkes i indtag vandet er At skabe en søstjerneformet oplevelsesø, der byder på alt indenfor forskning, vandunderholdning og luksusrekreation. At lave en sund og familievenlig strand uden sand.

5 ( ) Poul H. Mathiesen - referat_de fem_0208 Page 5 At lave en havn med plads til mindre og større luksusbåde. 5) FORTÆTNING AF BYEN Fra udbygning til indbygning Dyrk bymidten ved at lave en frizone udenfor midten, og styrk den historiske bykerne ved at opgradere den æstetisk og funktionelt. Jørgen Duus De fleste byer i Danmark vil udbygge, men med fra udbygning til indbygning skal Faaborg gå mod strømmen og sige stop! Bymidten er i dag overset, men hvis bymuren blev dyrket og gjort mere synlig, kunne bymidten få et snert af eksklusivitet. Faaborg har ikke brug for flere villakvarterer og forstæder. Midtbyen skal i stedet gøres mere kvalitativ og smukkere for på den måde at styrke lomme-tanken. Økonomisk set kan det svare sig, fordi der herved tiltrækkes andre og bedre stillede borgere samt nye turister. Ved at fortætte byen og bygge på en ny måde kan der gøres plads til indbyggere i midtbyen, samtidig med at byen stadig bibeholder sin klare afgrænsning fra naturen og havet. Som situationen er nu kommer 70 % af turisterne til Faaborg pga. naturen. Visionen er, at i fremtiden skal 70% komme pga. byen. (ligesom i Ebeltoft, Ribe, Skagen). Blandt de konkrete forslag der kan indtænkes i fra udbygning til indbygning er: At skabe fælles fodslag mellem erhverv, kommune, turisme og foreninger om at udvikle byen. At gå i dybden med at definere hvad god arkitektur er i Faaborg, dvs. at skabe en arkitekturpolitik. At tiltrække flere unikke butikker og spisesteder til bykernen. At definere hvor der kan bygges nyt. DET VIDERE ARBEJDE De fem potentialer vil indgå i det videre arbejde med Masterplanen for Faaborg. De ideer, der her er præsenteret er ikke endelige løsninger, men afsæt for en videre diskussion. Vision, temaer, ideer og potentialer skal udfordres og fokuseres til det kommende møde. Hvilke ideer skal blive til virkelighed, og hvordan kommer vi videre i udviklingen VISIONEN : SKAL FAABORG UDVIKLES SOM EN TÆT, EKSKLUSIV LOMME MADKULTUR : HVORDAN KAN GODE OG SUNDE FØDEVARER BLIVE EN DEL AF BYENS PROFIL OG NOGET BYEN LEVER FLEXBORGERE : HVORDAN TILTRÆKKES MENNESKER, DER VIL LEVE ANDERLEDES ELLER PÅ DELTID

6 ( ) Poul H. Mathiesen - referat_de fem_0208 Page 6 VANDET : HVORDAN KAN VANDET UDNYTTES PÅ NYTÆNKENDE MÅDER INDBYGNING : HVOR KAN DER BYGGES NYT OG HVORDAN SIKRES SAMMENHÆNGEN MED DEN HISTORISKE BY IDEBANK I løbet af dagen opstod en lang række ideer, hvoraf en god del er oplistet her. Museum i halvtom fabriksbygning ved Lidl Nydelsesstrand på Bjørnø. Adgang via bro eller færge der sejler i pendulfart Faaborg som mini-cannes med Film Fyn som spydspids Lav et mobilt malkeanlæg i stedet for at satse på områdets kød. Der er mere økonomisk potentiale i ost end i kød. Tiltræk nye borgere ved at lave eksklusive områder. Tal i ekstremer ved at lave områder der er for eksklusive til almindelige mennesker Udvid Florida tanken big time ved at satse udelukkende på at skabe pensionisternes paradis (og find ud af hvordan man kommer af med dem inden de fylder 80 og begynder at koste kommunale penge igen) FMK er et drømmeland, og Faaborg er for pæn og perfekt til at tiltrække den kreative klasse. Gadelivet må ikke blive slået ihjel med museum og banker på det centrale torv Lav en minilufthavn til privatfly. Sats på børnefamilier i stedet for 50+ generation. Det kræver muligvis at man har tålmodighed til at vente en generation. Sats på Danmarks bedste skolemad ved at spise det der produceres i området Lav en Faaborg-Midtfyn flagship store i København (a la Løgismose) Lav Europas første sadistiske restaurant i Domhuset skønheden i landskabet Faaborg er den ægte provinsby: Appellerer til de kreative på gråt guld niveau Turistpotentialet er gigantisk! Evt. som kreativ turisme Lav politik som beta-modeller: Afprøv det før endelig vedtagelse Trafik skal være ineffektiv Spil koloni-kortet ligesom Skagen: Vejen til Faaborg er f.eks. en mentalhygiejnisk fantastisk oplevelse Opret en stilling som oplevelsesdirektør / art director der kan fokusere og koncentrere Faaborgs indsats som turist- og kulturby. Værdibaseret erhvervspolitik: Løft det offentlige indkøb, så det bliver rugekasse for lokaltalent Lav Faaborg til diabetikerland: Om få år er 1 ud af 8 diabetiker. Kom på forkant med udviklingen og gør egnen til særligt nem og velegnet til diabetikere.

7 ( ) Poul H. Mathiesen - referat_de fem_0208 Page 7 Der skal også være plads til de fede, grimme og skæve Lav by til dejlige mennesker! Gå ikke så meget efter en særlig målgruppe. I stedet for at kende og definere målet helt, skal vi have deltids-værdier Lav kolonihaver lidt udenfor byen Toscana-metaforen fungerer, men Faaborg er Siena og Svendborg er Firenze. Lillebror-forholdet giver nogle udfordringer man må forholde sig til.

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR

REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR RKITEKTUREN REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR 2 FORORD FORORD 3 AF KULTUR- MINISTER Carina Christensen FOR- ORD VI SKAL TURDE TÆNKE VISIONÆRT Siden udgivelsen af den nationale arkitekturpolitik

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis. Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops på Færøerne. Runavik og Suðuroy

Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis. Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops på Færøerne. Runavik og Suðuroy Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops på Færøerne Runavik og Suðuroy Introduktion Nordisk Ministerråds arbejdsgruppe for bæredygtig

Læs mere

Dit Lolland - din fremtid

Dit Lolland - din fremtid Dit Lolland - din fremtid Det konservative valgprogram ved kommunalvalget 2009 Side 1 af 15 Konservative Lolland 2009 Dit Lolland din fremtid Vi konservative arbejder på en spændende og positiv fremtid

Læs mere

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Opsamling på indkomne forslag til drøftelse i Byrådet. 1 Indhold Læsevejledning s. 3 Hvad kan Helsingør få ud af Værftshallerne? s. 5 Hvad kan Værftshallerne

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

SAMMEN OM VANDET. Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation

SAMMEN OM VANDET. Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation SAMMEN OM VANDET Klimatilpasning med merværdi rummer et stort potentiale for kommuner og forsyningsselskaber. Men

Læs mere

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Nemmere, grønnere og mere inspirerende 3.7 % Omsætningsvækst i FY13 Mange har mistet deres job, det er blevet sværere at låne penge, bolighandlen står stille,

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

FREMTIDEN TILHØRER DE SERVICEMINDED

FREMTIDEN TILHØRER DE SERVICEMINDED FREMTIDEN TILHØRER DE SERVICEMINDED På fremtidens arbejdsmarked er du, hvad du sidst har udrettet. Derfor skal du kunne opfinde dig selv igen og igen, siger fremtidsforsker Liselotte Lyngsø. Hun fremhæver

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING November 2012 TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING TimeLine revitalisering af halvanden kilometer lukket landevej med fokus på bevægelse, oplevelser og forbindelser. 1 INDHOLD s. 3 Introduktion

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune 2 FORORD BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune har i de seneste år oplevet en tilbagegang

Læs mere

De danske provinsbyer har fået nye smukke byrum - men er de dynamiske nok?

De danske provinsbyer har fået nye smukke byrum - men er de dynamiske nok? De danske provinsbyer har fået nye smukke byrum - men er de dynamiske nok? Af Gitte Marling og Helle Juul Bymidterne har fået et løft over det ganske land. Bilerne er blevet fortrængt til fordel for ikke

Læs mere

Formål med forprojektet... 3 Hvorfor er det vigtigt?... 3 Metode... 4 Analyse del 1... 6 Analyse del 2...11 Målsætninger og indstilling...

Formål med forprojektet... 3 Hvorfor er det vigtigt?... 3 Metode... 4 Analyse del 1... 6 Analyse del 2...11 Målsætninger og indstilling... 1 1 Formål med forprojektet... 3 2 Hvorfor er det vigtigt?...3 3 Metode... 4 4 Analyse del 1... 6 4.1 Desk og field research på filmbyer...6 4.1.1 FilmFyn...6 4.1.2 Århus Filmby...8 4.1.3 Ystad Film i

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv UDVIKLINGSPLAN 2011 Hjørring Kommune Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv 2 INDHOLD Billeder: Carl Hansen m.fl. Indledning s. 3 Fremtidsbillede s. 4 Fuld revision af Kommuneplanen i 2013 s.

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech vinter 2011/12 10 Green Tech Center Vejle Nyt klyngehus for fremtidens vedvarende energiløsninger Visioner Vækst Viden 16 Vejle vinder! Vejles nye erhvervspolitik, som tegner et visionært billede frem

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere