Arkitektsyn 2013 BYGNING NR Helsingør. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund. Tlf: Fax:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 802. Helsingør. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund. Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11"

Transkript

1 Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 802 Helsingør Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: Fax:

2

3 Bygnings navn: Marinbiologisk Laboratorium, Helsingør Dato: Rådgiver: Rørbæk og Møller ApS Bygnings nr.: 802 lth/jlr Side: 1.1 ARKITEKTSYN 2013 Adresse: Strandpromenaden 5, 3000 Helsingør Matr. nr.: 23 ap, Marienlyst Klassifikation af bygning: Gruppe 1 Opførelsesår: Arkitekt: Kaj Gottlob / Eva og Nils Koppel Fakultet: Naturvidenskabeligt Brugere: Marinbiologisk Institut Bygningssynet afholdt den: 27. november 2012 Deltagere i synet: Bertel Johansen, KU, Campus Service Nord Anette Fischer, KU, Campus Service Jens Peder Jeppesen, KU, Øresundsakvariet Thomas Christensen, KU, Marinbiologisk Lab. John Steffensen, KU, Marinbiologisk Lab. Jens Larsen, KU, Marinbiologisk Lab. Lars Tangaa Hansen, RM Jette Lynge Rasmussen, RM 1 INDLEDNING Københavns Universitet, Campus Service og Rørbæk og Møller Arkitekter ApS har, i henhold til bestemmelserne i Boligministeriets "Vedligeholdelsescirkulære" af 11. december 2008, gennemført bygningssyn på: MARINBIOLOGISK LABORATORIUM 1.1 Kort bygningshistorisk oversigt: Den ældste bygning (lab.byg.1) : Laboratoriebygningen mod nord/vest blev under anden verdenskrig anvendt af tyskerne som torpedostation. Kaj Gottlob har i 1957 indrettet og ombygget den ældste til laboratoriebygning. På samme tid har Gottlob opført den bagvedliggende bolig. Nils Koppel har i 1971 opført den anden laboratoriebygning (lab.byg.2) med tilhørende bibliotek og auditorium. Herudover har Nils Koppel stået for en tilbygning (byg.3) til Kaj Gottlob s bolig, således at denne i dag fremstår som en kantine med tilhørende soverum til overnattende gæster samt kontorer. 1.2 Bygningsmæssig beskrivelse: Lab.byg.1 er en 2-etagers beton-bygning med zinkbeklædt tag.

4 Bygnings navn: Marinbiologisk Laboratorium, Helsingør Dato: Rådgiver: Rørbæk og Møller ApS Bygnings nr.: 802 lth/jlr Side: 1.2 Lab.byg.2 er en 2-etagers murstens-bygning, der fremstår hvidpudset med tagpaptag. Byg.3 er et etplans murstens-byggeri, der fremstår i gule mursten med tagpaptag. Der er plads til 16 overnattende gæster. Parkering langs Strandpromenaden er kommunalt areal.

5 Bygnings navn: Helsingør / Marinbiologisk Laboratorium Dato: Rådgiver: Bygnings nr: 802 Side: RM lth/jlr VEDLIGEHOLDELSESSYN 24 Trapper ( Prioritet 1 ) Bygn.: 1 Lab.byg.1: Adgangstrappe til loft i rum samt maleristandsættelse rum og Adgangstrappe til loft er alt for stejl. Overflader er nedslidte og trænger til istandsættelse. Etablering af ny spindeltrappe. Vægge og lofter samt træværk inkl. vinduer og døre istandsættes af maler. 32 Indervægge, komplettering ( Prioritet 1 ) Bygn.: 1 Lab.byg.1: Hulmursisolering på 1.sal samt isolering i tagrum Der er ikke isolering i hulmur på 1.sal samt i tagrum. På 1.sal er det generelt meget varmt om sommeren og meget koldt om vinteren. Udførelse af hulmursisolering samt isolering i tagrum. Det skal bemærkes, at der er igangsat et projekt vedr. udskiftning af taget på lab.byg.1, hvor isolering af tagrum indarbejdes ( Prioritet 2 ) Bygn.: - Teknikkælder under terræn, utæt betonloft Betonloftet over teknikkælder er utæt. Græsplæne inkl. jord i ca. 1 meters dybde fjernes og retableres efterfølgende. Betonloftet tætnes udefra evt. i form af en asfaltmembran ( Prioritet 1 ) Bygn.: 2 Lab.byg.2: Renovering af publikumstoiletter, etablering af handicapadgang til auditorie samt rengøringsrum Der er ikke handicaptoilet i publikumstoiletgruppe. Der er ikke handicapadgang fra udstilling til auditorie. Der mangler rengøringsrum. Renovering og ombygning af publikumstoiletgruppe, herunder etablering af handicaptoilet samt etablering udvidelse af døråbning inkl. automatik. Etablering af elevator/lift inkl. ombygning af trapperum. Etablering af rengøringsrum. Omfang er i.h.t. opstartnotat dateret udarbejdet af Rørbæk og Møller Arkitekter.

6 Bygnings navn: Helsingør / Marinbiologisk Laboratorium Dato: Rådgiver: Bygnings nr: 802 Side: RM lth/jlr ( Prioritet 1 ) Bygn.: 2 Byg.2: Indbrudssikring af vinduerne til auditorium Indbrudssikring af vinduerne til auditoriet bør udføres. Tilsynets anbefaling/henstilling: Metode for indbrudssikring skal afklares. Udførelse af indbrudssikring. 42 Indvendige vægoverflader ( Prioritet 1 ) Bygn.: 1 Lab.byg.1: Maling af luftkompressor-rum samt sammenlægn. af 2 toiletrum inkl. etablering af varmt vand Teknikrum i stueetage trænger meget til istandsættelse. Kontoret lige over teknikrum er plaget af støjgener fra teknikrum. 2 stk.toiletrum på 1.sal er meget små. Maleristandsættelse af vægge, loft, gulv og træværk samt isolering af loft i teknikrum. De 2 stk. toiletrum sammenlægges. Maleristandsættelse af vægge, loft, gulv og træværk samt etablering af varmt vand. Antallet af arbejdspladser skal vurderes, inden de 2 stk. toiletrum evt. sammenlægges ( Prioritet 1 ) Bygn.: 2 Lab.byg.2: Slibning og lakering af vægpaneler i auditorie Vægpanelernes overflade er "ru". De har formentlig fået for meget vand i forbindelse med rengøring. Panelerne afgiver lugt, hvilket skal der skal tages stilling til, når behandlingsmetode vælges. Slibning og lakering af vægpaneler ( Prioritet 2 ) Bygn.: 2 Lab.byg.2: Kontorer, lab. m.v., vedligeholdelse Overfladerne i rum til , til , til samt 02-1-G1 er nedslidte og trænger til vedligeholdelse. Vægge og lofter samt træværk inkl. vinduer og døre istandsættes af maler ( Prioritet 2 ) Bygn.: 1 Lab.byg.1: Maleristandsættelse af rum 1-002, -003, -005, -016, -021 og -022 Overfladerne er nedslidte og trænger til vedligeholdelse. Vægge og lofter samt træværk inkl. vinduer og døre istandsættes af maler.

7 Bygnings navn: Helsingør / Marinbiologisk Laboratorium Dato: Rådgiver: Bygnings nr: 802 Side: RM lth/jlr ( Prioritet 1 ) Bygn.: 3 Byg.3: Kantine, soverum m.v., vedligeholdelse Overfladerne er nedslidte og trænger til vedligeholdelse. Vægge og lofter samt træværk incl. vinduer og døre istandsættes af maler. Overslaget er baseret på maling af rum til , og til samt 03-0-G1 og 03-0-G ( Prioritet 1 ) Bygn.: 3 Byg.3: Vedligeholdelse af rum , -5 og -6, 03-0-G1, inkl W1, -W3, -W7 og -W8 Overfladerne er nedslidte og trænger til vedligeholdelse. Der er ikke bevægelsesfølere på belysning i bad- og toiletrum. Bad- og toiletrum er ikke ventileret. Vægge og lofter samt træværk inkl. vinduer og døre istandsættes af maler. Belysning udstyres med bevægelsesfølere i bad- og toiletrum. Der udføres ventilation ved toiletter og brusere. Det skal bemærkes, at arbejderne skal koordineres med ombygningsprojekt, der forventes at skulle udføres i nærmeste fremtid ( Prioritet 1 ) Bygn.: 2 Lab.byg.2: Trapperum TR2, vedligeholdelse Overfladerne er nedslidte og trænger til vedligeholdelse (kælder-1.sal). Vægge og lofter samt træværk inkl. vinduer og døre istandsættes af maler. Der skal tages hensyn til, at der i trapperummet hænger et stort maleri malet af Michael Ancher ( Prioritet 3 ) Bygn.: 1 Lab.byg.1: Trapperum TR1, vedligeholdelse Overfladerne er nedslidte og trænger til vedligeholdelse. Vægge og lofter samt træværk inkl. vinduer og døre istandsættes af maler.

8 Bygnings navn: Helsingør / Marinbiologisk Laboratorium Dato: Rådgiver: Bygnings nr: 802 Side: RM lth/jlr ( Prioritet 1 ) Bygn.: 3 Byg.3: Totalrenovering af køkken rum Køkkenet inkl. overflader og hårde hvidevarer er nedslidt og trænger til istandsættelse og modernisering. Vægge og lofter samt træværk inkl. vinduer og dør istandsættes af maler. Inventar udskiftes, inkl. industri-opvaskemaskine, komfur, emhætte, køleskab og elvandvarmer (vand til kaffemaskine). Borde udskiftes til hæve/sænkeborde. Der etableres udsugning ( Prioritet 1 ) Bygn.: 2 Lab.byg.2: Pudsreparationer på murede søjler m.v. i udstillingsområde Pudsen på murede søjler, ottekantet akvarier m.v. i udstillingsområde skaller af. Nogle af gulvklinkerne i sorteringsrum løfter sig langs gulvrist. Udførelse af pudsreparationer i udstillingsområde Det skal bemærkes, at der i 2012 er udført en vådrumsmembran på den indvendige side af soklen på det ene af de ottekantede akvarie/sildeakvariet (p.g.a. kondensdannelse). Udskiftning af gulvklinkerne, i alt ca. 0,5m ( Prioritet 2 ) Bygn.: 2 Lab.byg.2: Pudsreparationer på murede søjler m.v. i udstillingsområde Pudsen på murede søjler, ottekantet akvarier m.v. skaller af. Udførelse af pudsreparationer. Det skal bemærkes, at der i 2012 er udført en vådrumsmembran på den indvendige side af soklen på det ene af de ottekantede akvarie/sildeakvariet (p.g.a. kondensdannelse) ( Prioritet 3 ) Bygn.: 1 Lab.byg.1: Kontorer, lab.m.v., vedligeholdelse Overfladerne er nedslidte og trænger til vedligeholdelse. Vægge og lofter samt træværk inkl. vinduer og døre istandsættes af maler. Omfanget svarer til ca. 200 m2 etageareal.

9 Bygnings navn: Helsingør / Marinbiologisk Laboratorium Dato: Rådgiver: Bygnings nr: 802 Side: RM lth/jlr ( Prioritet 2 ) Bygn.: 1 Lab.byg.1+2: Renovering af flisevægge i vådrum Vægfliser løsner sig, og fuger mellem fliserne er utætte mange steder i vådrum i lab.byg. 1 og 2. Istandsættelse af flisevæggene ud fra samme metode som anvendt i synspkt , der er igangsat ultimo I de områder, hvor problemet er, udskiftes fliserne samtidig med, at der udføres dilatationsfuger. Afsat ,00 kr ( Prioritet 3 ) Bygn.: 2 Lab.byg.2: Pudsreparationer på murede søjler m.v. i udstillingsområde Pudsen på murede søjler, ottekantet akvarier m.v. skaller af. Udførelse af pudsreparationer. Det skal bemærkes, at der i 2012 er udført en vådrumsmembran på den indvendige side af soklen på det ene af de ottekantede akvarie/sildeakvariet (p.g.a. kondensdannelse) ( Prioritet 3 ) Bygn.: 3 Byg.3: Kontorer, værelser m.v., vedligeholdelse Overfladerne er nedslidte og trænger til vedligeholdelse. Vægge og lofter samt træværk inkl. vinduer og døre istandsættes af maler ( Prioritet 3 ) Bygn.: 2 Lab.byg.2: Kontorer, lab. M.v., vedligeholdelse Overfladerne er nedslidte og trænger til vedligeholdelse. Vægge og lofter samt træværk inkl. vinduer og døre istandsættes af maler. 43 Dæk og gulve, overflader ( Prioritet 1 ) Bygn.: 3 Byg.3: Udskiftning af gulvbelægning i kantine Gulvbelægningen er nedslidt og trænger til udskiftning. Udskiftning af gulvbelægning.

10 Bygnings navn: Helsingør / Marinbiologisk Laboratorium Dato: Rådgiver: Bygnings nr: 802 Side: RM lth/jlr ( Prioritet 2 ) Bygn.: 2 Lab.byg.2: Udskiftning af gulvbelægning i , 1.sal Linoleumsgulvbelægning er nedslidt. I forbindelse med nedlæggelse af bibliotek bør dette udskiftes og kompakt-reolerne fjernes. Når reolerne fjernes vil skinnerne sidde tilbage i gulvet. Fjernelse af reoler inkl. skinner i gulv. Evt. udfyldes hullerne i gulvet i stedet for at fjerne dem. Udskiftning af linoleumsbelægning ( Prioritet 1 ) Bygn.: 1 Lab.byg.1: Ny gulvbelægning i lab samt vedligeholdelse af dørtrin på hele 1.sal Støbeasfalt-gulvbelægning i rum er nedslidt og trænger til udskiftning. Der er et hul i etagedækket efter fjernet rør. Dørtrin på hele 1.sal er nedslidte og trænger til istandsættelse. Der lægges vinyl-gulvbelægning. Hul i etagedæk lukkes. Dørtrin slibes og lakeres ( Prioritet 1 ) Bygn.: 2 Lab.byg.2: Ny gulvbelægning inkl. overløbssikring i rum 1-112, -113 og -118 på 1.sal I rum arbejdes der med vand, men der er ikke gulvafløb og overløbssikring. I rum og arbejdes der også med vand, og der er gulvafløb, men ikke overløbssikring. Der etableres gulvafløb i Der etableres overløbssikring i rum 1-102, og ( Prioritet 3 ) Bygn.: 1 Lab.byg.1: Udskiftning af gulvbelægning Gulvbelægning er nedslidt og trænger til udskiftning. Udskiftning af gulvbelægning ( Prioritet 3 ) Bygn.: 12 Lab.byg.2: Udskiftning af gulvbelægning Gulvbelægning er nedslidt og trænger til udskiftning. Udskiftning af gulvbelægning.

11 Bygnings navn: Helsingør / Marinbiologisk Laboratorium Dato: Rådgiver: Bygnings nr: 802 Side: RM lth/jlr Inventar, terræn ( Prioritet 1 ) Bygn.: - Renovering af cykelparkering for Øresundsakvariet Cykelparkering for Øresundsakvariet trænger til renovering. Tilsynets anbefaling/henstilling: Udskiftning (evt. supplering) af cykelstativer til model VEKSØ i KU-model ( Prioritet 1 ) Bygn.: - Renovering af oplagsplads på hjørne mod nordvest Der er mangel på en samlet oplagsplads til bassiner, kar m.v., og mangel på at kunne transportere materiellet rundt på vogne. Det kan løses ved at etablere flisebelægning på hjørne mod nordvest (langs 1 stk. facade og 1 stk. gavl på bygning 3). Etablering af flisebelægning inkl. rydning af træer og buske. Der er regnet med ca. 150 m2 flisebelægning. Det er et ønske fra brugerne, at der etableres en overdækning af en del af flisebelægningen. Dette er ikke indeholdt i ovenstående økonomi. 79 Inventar og udstyr, bygning ( Prioritet 2 ) Bygn.: 2 Lab.byg.2: Lærred inkl. lys i auditorie I auditorie mangler der et fast lærred. Der er dårlig belysning ved kridttavle/undervisning. Levering og montering af fast lærred. Levering og montering af lys over lærred/kridttavle ( Prioritet 1 ) Bygn.: 2 Lab.byg.2: Udskiftning af lyskasse over ottekantet sildeakvarie i udstillingsrum Lyskasse over ottekantet akvarie er ved at falde fra hinanden og trænger til udskiftning. Udskiftning af lyskasse.

12 Bygnings navn: Helsingør / Marinbiologisk Laboratorium Dato: Rådgiver: Bygnings nr: 802 Side: RM lth/jlr ( Prioritet 1 ) Bygn.: 2 Lab.byg.2: Undersøgelse af stål på børnerørebassin samt "skosnuder" Der er rust"løbere" fra børnerørebassin. Det bør undersøges, om årsagen er utæthed eller kondens. Nederst på beklædningen på børnerørebassinet er der mange mærker fra skosnuder. Undersøgelse af årsag til rust"løbere". Undersøgelse af hvad der kan gøres ved beklædningen, evt. ændret konstruktion.

13 Bygnings navn: Marinbiologisk Laboratorium, Helsingør Dato: Rådgiver: Rørbæk og Møller ApS Bygnings nr.: 802 lth/jlr Side: MYNDIGHEDSKRAV Sorteret efter SfB-nr. indsættes lange projektbeskrivelser fra synsdatabasen. (Disse sider udskrives af Campus Service ved udtræk af synsdatabasen)

14 Bygnings navn: Marinbiologisk Laboratorium, Helsingør Dato: Rådgiver: Rørbæk og Møller ApS Bygnings nr.: 802 lth/jlr Side: MILJØFORHOLD 4.1 Drøftelse af alle aktuelle sager vedrørende miljøpåbud med et bygnings- eller anlægsmæssigt forhold: Tilsynets iagttagelser og forslag: - Tilsynets anbefalinger/henstillinger Indsamling af brugeroplysninger om, hvor der findes restasbest: 4.4 Vurdering af asbestens tilstand/indkapslingen heraf: - Tilsynets anbefalinger/henstillinger Vurdering af mærkningen/advarselsskiltningen: - Tilsynets anbefalinger/henstillinger -

15 Bygnings navn: Helsingør / Marinbiologisk Laboratorium Dato: Rådgiver: Bygnings nr: 802 Side: RM lth/jlr ARBEJDSMILJØ 32 Indervægge, komplettering Bygn.: 1 Lab.byg.1: Hulmursisolering på 1.sal samt isolering i tagrum Der er ikke isolering i hulmur på 1.sal samt i tagrum. På 1.sal er det generelt meget varmt om sommeren og meget koldt om vinteren. Udførelse af hulmursisolering samt isolering i tagrum. Det skal bemærkes, at der er igangsat et projekt vedr. udskiftning af taget på lab.byg.1, hvor isolering af tagrum indarbejdes. 79 Inventar og udstyr, bygning Bygn.: 2 Lab.byg.2: Lærred inkl. lys i auditorie I auditorie mangler der et fast lærred. Der er dårlig belysning ved kridttavle/undervisning. Levering og montering af fast lærred. Levering og montering af lys over lærred/kridttavle.

16 Bygnings navn: Marinbiologisk Laboratorium, Helsingør Dato: Rådgiver: Rørbæk og Møller ApS Bygnings nr.: 802 lth/jlr Side: ØVRIGE FORHOLD DRØFTET UNDER SYNET 6.1 Parkering langs Strandpromenaden er kommunalt areal. Plantning af træer, buske m.v. sker i henhold til en overordnet plan. Havearealet bliver vedligeholdt regelmæssigt. Det er udlejer CP-Udlejning, der har den indvendige vedligeholdelsespligt på bygning 4 Pavillion. I forbindelse med facaderenovering på bygning 2 i 2006 har EKJ rådgivende ingeniører as udarbejdet en rapport nr. 01, dateret , vedr. undersøgelse af trådbindernes tilstand. Konklusionen er, at der ikke monteres nye trådbindere. Næste gang facaderne maleristandsættes, skal der igen udarbejdes en undersøgelse af trådbindernes tilstand..

17 SfbNr Syns nr. Bygnnr. SynsBeskriv Overslag Alle beløb er kr. x eksl. moms.

18 Alle beløb er kr. x eksl. moms.

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 781,3. Område 1, Bülowsvej 17 (bygn. 37, 38A, 38B, 40)

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 781,3. Område 1, Bülowsvej 17 (bygn. 37, 38A, 38B, 40) Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 781,3 Område 1, Bülowsvej 17 (bygn. 37, 38A, 38B, 40) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn:

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704 Fiolstræde 4-6 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Fiolstræde 4-6, 1171

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

kalundborg lægecenter - projektforslag RH ARKITEKTER AS

kalundborg lægecenter - projektforslag RH ARKITEKTER AS august 2009 side 2 facader Resume Region Sjælland har besluttet, at der skal etableres et moderne lægecenter i den tidligere administrationsbygning på Kalundborg Sygehus. Bygningen, der er en af sygehusets

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Ejendommene bestående af Korsikagården som er beliggende Korsikavej 2-8, Palermovej 21-27, Milanovej 5, 7A-B og 9, Strandlodsvej 86, 88A-B

Læs mere

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Ejd. nr. 889 december 2014 Indhold Indledning:... 3 Stamdata:... 3 Sammenfatning:... 4 Vurdering:... 4 Økonomi... 5 Fremgangsmåde... 5 Bemærkninger

Læs mere

Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport

Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport TORKIL LAURSEN A/S Klovtofteparken 2, 2630 Taastrup Rådgivende ingeniørfirma F.R.I. Tlf: 43994000 Fax: 43525257 E-mail: tl@torkil-laursen.dk

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej 35-39 2000 Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: 11061-01 Dato: 17.02.2015 Besigtiget: 13.10.2014

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej Andelsboligforeningen Stenvinkel A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej BYGNINGSSYN OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Rekvirent Andelsboligforeningen Stenvinkel C/O Advodan Strandgade 51 3000 Helsingør

Læs mere

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Philip Smidth 03/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

198.764 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

198.764 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 12 Adresse: Sankt Thomas Alle 11 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte

Læs mere

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Rosenlund 04/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport August 2006 Sags nr. 06024 Emne: Tilstandsrapport Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1.1. Forord 3 1.2. Formål 3 1.3. Det videre forløb 3 2.

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Mozartsvej 22 2450 København SV ens energimærke: Gyldig fra 9. december 204 Til den 9. december 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Renovering i Borupgård 1og 2

Renovering i Borupgård 1og 2 Renovering i Borupgård 1og 2 Der afholdes beboermøde onsdag den 24. september kl. 19.00 i Borupgårdskolens kantine, Smakkevej 2 På beboermødet skal du være med til at beslutte, om vi skal gennemføre en

Læs mere

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN EF Godthåbs Have 07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan I Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening AB Kongelysvej 18-26 Kongelysvej 2820 Gentofte Udført af: Christian Funch Jensen Per Pedersen Besigtiget: 06.09.2011 NRGi Rådgivning A/S

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

Knudsker Boligselskab. Midgården I

Knudsker Boligselskab. Midgården I Midgården I Tilstandsrapport 2007 Midgården I Midgårdsvej 1-77 Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side 9 5. Vedligeholdelsesbudget

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere