Model HT V~, 50 Hz 3000 W, IP25 Maks. Vandtemperatur: 35 C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Model HT30220 230 V~, 50 Hz 3000 W, IP25 Maks. Vandtemperatur: 35 C"

Transkript

1 - DA KSN rettelser 1.pdf 27/10/08 10:17:49 () ELECTRIC POOL HEATER DANISH 7.5 X 10.5 PANTONE 295U 11/15/ A EN 1.pdf 1 13/10/ BETJENINGSVEJLEDNING Elektrisk poolvarmer Model HT V~, 50 Hz 3000 W, IP25 Maks. Vandtemperatur: 35 C Kun til illustration. VIGTIGT SIKKERHEDSREGLER Sørg for at læse, forstå og følge alle instruktionerne nøje, før du installerer produktet og tager det i brug. Prøv også disse andre fine Intex produkter: pools, pool tilbehør, oppustelige pools og indendørs legetøj, luftmadrasser og både kan findes hos store forhandlere eller besøg vores hjemmeside Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp All rights Intex reserved/tous Marketing Ltd. droits - Intex réservés/todos Development los Co. derechos Ltd. - Intex reservados/alle Trading Ltd. - Rechte Intex 2010 Recreation vorbehalten. Intex Marketing Corp. Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso All rights - Intex en reserved/tous Recreation China/Gedruckt Corp. droits in China. réservés/todos los derechos reservados/alle Rechte Trademarks vorbehalten. used Printed some in countries China/Imprimé of All the rights world en reserved/tous Chine/Impreso under license droits from/ en réservés/todos China/Gedruckt Marques utilisées los in derechos China. dans certains reservados/alle pays sous licence Trademarks de/marcas Rechte used vorbehalten. registradas in some Printed countries utilizadas in China/Imprimé of en the algunos world países under en Chine/Impreso del license mundo from/ bajo en China/Gedruckt licencia Marques de/warenzeichen utilisées in China. dans verwendet certains pays in einigen sous licence Ländern de/marcas Trademarks der Welt registradas used in Lizenz von/intex utilizadas in some countries Marketing en algunos of the Ltd. países world under to/à/a/an del license Intex mundo from/ Development bajo licencia Marques Co. de/warenzeichen utilisées dans certains Ltd., 8th Floor, Dah verwendet pays sous Sing in einigen licence de/marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/warenzeichen verwendet in einigen Ländern Financial der Centre, Welt in 108 Lizenz Gloucester von/intex Road, Marketing Wanchai, Ltd. Hong to/à/a/an Kong Intex & Intex Trading Recreation Ltd., Intex Corp., Development P.O. Box 1440, Co. Long Ltd., Beach, G.P.O Ländern der Welt in Lizenz von/intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box CA 28829, Box Hong Distributed 28829, Kong Hong in & the Intex Kong European Recreation & Intex Recreation Union Corp., by/distribué Corp., P.O. P.O. Box dans Box 1440, l Union 1440, Long Long Européenne Beach, CA par/distribuido Distributed Distributed en la in unión the in the European European Union por/vertrieb by/distribué Union in der by/distribué dans Europäischen l Union dans Européenne l Union Européenne durch/intex par/distribuido Trading B.V., en la en P.O. unión la unión Box Europea nr por/vertrieb 4700 BB in in Roosendaal der der Europäischen The Union Union durch/intex Netherlands durch/intex Trading B.V., Trading P.O. B.V., Box P.O. nr. Box 1075 nr BB BB Roosendaal The The Netherlands DK Manual DK HR.indd 1 18/10/

2 - DA KSN rettelser 2.pdf 27/10/08 10:18:57 1 () ELECTRIC POOL HEATER DANISH 7.5 X 10.5 PANTONE 295U 11/15/2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Advarsel... 3 Liste over delene og reference... 4 Opstillingsvejledning Driftstidstabel... 8 Elektrisk poolvarmer Mulighed for fastmontering... 9 Pleje af poolen og kemikalier Vinteropbevaring Fejlfindingsskema Almindelige poolproblemer Generelle sikkerhedsregler Begrænset garanti Intex servicekontorers beliggenhed Krav til filterpumpens gennemstrømningshastighed: liter/time Arbejdsvandtemperatur: 17 til 35 C Egnet til brug i pool med følgende rumindhold: under liter Pooltype Gallons (poolens størrelse i fod) Kubikmeter (poolens størrelse i meter) Rektangulær Længde x bredde x gnsntl. dybde x 7.5 Længde x bredde x gnsntl. dybde Rund Længde x bredde x gnsntl. dybde x 5.9 Længde x bredde x gnsntl. dybde x 0.79 Oval Længde x bredde x gnsntl. dybde x 6.0 Længde x bredde x gnsntl. dybde x 0.80 GEM DENNE VEJLEDNING Side 2 Manual DK HR.indd 2 18/10/

3 - DA KSN rettelser 3.pdf 27/10/08 10:22:03 () ELECTRIC POOL HEATER DANISH 7.5 X 10.5 PANTONE 295U 11/15/2007 SIKKERHEDSREGLER VIGTIGT SIKKERHEDSREGLER Sørg for at læse, forstå og følge alle instruktionerne nøje, før du installerer produktet og tager det i brug. LÆS OG FØLG ALLE ANVISNINGERNE ADVARSEL For at reducere risikoen for personskade må børn kun bruge dette produkt, hvis de er under konstant opsyn. Før altid opsyn med børn og handicappede personer. Undgå at tildække ledningen. Placer ledningen et sted, hvor den ikke bliver beskadiget af plæneklippere, hækkesakse og andet udstyr. Ledningen kan ikke udskiftes. Hvis ledningen beskadiges, skal hele produktet kasseres. For at reducere risikoen for elektrisk stød skal du undgå at anvende forlængerledninger, timere, stikadaptere eller stikomformere til at slutte enheden til strømforsyningen. Brug en fastmonteret stikkontakt. Brug en korrekt monteret stikkontakt med 16 ampere eller mere. Sørg for at stikket passer rigtigt og sidder sikkert i kontakten. Hvis du er i tvivl, kontakt en autoriseret elektriker. Samling og demontering må kun foretages af voksne. Undgå at slutte stikket til eller at trække det ud, hvis du står i vand eller har våde hænder. Anbring produktet væk fra poolen for at forhindre, at børn kravler op på produktet for at komme i poolen. Hold produktet og ledningen/ledningerne utilgængelige for børn. Undgå at anvende dette produkt, mens poolen er i brug. Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du flytter produktet, gør det rent, udfører service på det eller foretager justeringer af det. Poolvarmeren skal altid anbringes lavere end slangetilslutningen, når den er i brug. Produktet skal anbringes i lodret position. Tænd ikke produktet, hvis der ikke er vand i det. Tænd ikke produktet, hvis der er risiko for, at vandet i produktet er frosset. Må kun bruges til fritstående pools. Må ikke bruges til spa. Løft ikke produktet i ledningen. Få en elektriker til at installere en stikkontakt, der er godkendt til udendørsbrug og er beskyttet mod sne og regn, ved siden af det sted, hvor varmeren skal bruges. Sørg for at anbringe ledningen og varmeren, så de ikke kan beskadiges af dyr. Brug ikke forlængerledninger. Efterse ledningen inden brug. Tag stikket til varmeren ud af stikkontakten, når varmeren ikke er i brug, og inden den skal fjernes fra poolen. Opbevar poolvarmeren inden døre efter afslutningen af sæsonen. Brug ikke sprøjtehoved. Udgangen må ikke tilsluttes andre vandhaner eller fittings end de specificerede. Sørg for at holde pumpens stik minimum 3,5 meter fra poolen. Stikket skal være tilgængeligt efter montering af pumpe. Dette produkt må ikke bruges af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sanselige eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden medmindre de har fået vejledning eller instruktion i brug af produktet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med produktet. Dette produkt er kun beregnet til brug til de formål, der er beskrevet i brugsanvisningen! MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DISSE ADVARSLER KAN MEDFØRE MATERIELLE SKADER, ALVORLIG PERSONSKADE ELLER DØDSFALD. Disse produktadvarsler, anvisninger og sikkerhedsregler, der følger med produktet, dækker nogle almindeligt forekommende risici ved vandsportsudstyr og omfatter ikke alle fare-og risicimomenter. Brug din sunde fornuft og almindelige dømmekraft i forbindelse med vandaktiviteter. GEM DENNE VEJLEDNING Side 3 Manual DK HR.indd 3 18/10/

4 1 () ELECTRIC POOL HEATER DANISH 7.5 X 10.5 PANTONE 295U 11/15/2007 LISTE OVER DELENE OG REFEREN LISTE OVER DELENE BEMÆRK: Tegningerne er kun til illustration. De svarer ikke nødvendigvis til produktets faktiske størrelse. Er ikke i skala. INDHOLDSLISTE Før du installerer produktet, skal du bruge et par minutter på at kontrollere indholdet og gør dig fortrolig med delene. N DE PIÈCE BESKRIVELSE ANTAL RESERVEDEL NUMMER SLANGE SLANGEKLEMME SLANGEPAKNING Oplys modelnummer og reservedelsnummer i forbindelse med bestilling af reservedele GEM DENNE VEJLEDNING Side 4 Manual DK HR.indd 4 18/10/

5 - DA KSN rettelser 5.pdf 27/10/08 9:54:25 () ELECTRIC POOL HEATER DANISH 7.5 X 10.5 PANTONE 295U 11/15/2007 OPSTILLINGSVEJLEDNING OPSTILLINGSVEJLEDNING Dette apparat er klar til brug under følgende betingelser: Fri klor (HCLO+CLO) Op til 3 ppm.. i ph t l pp 8.0 y ni sklorid r Op til 100 Op til ppm 250 ppm Kalcium hårdhed Op til 500 ppm Isocyanid syre Op til 100 ppm Bromid Op til 8 ppm Kalcium hårdhed Op til 500 ppm Bromid Op till 8 ppm VIGTIGT: Den elektriske poolvarmer skal installeres som det sidste stykke pooludstyr inden saltvandspool- eller klorgeneratorsystemet i returløbsslangen til poolen. 1. Saml den fritstående pool og dens filterpumpe som beskrevet i installationsvejledningen. 2. Tag den elektriske poolvarmer og dens tilbehør ud af emballagen. 3. Slut poolvarmeren til slangen efter filterpumpen. 4. Slut slangen (1) til indløbet på poolvarmeren. (Se næste side) 5. Hvis den fritstående pool er fyldt med vand, skal du skrue sinettet af siforbindelsesstykkerne og indsætte de sorte hattelignende propper i siforbindelsesstykkerne, før du installerer poolvarmeren. Gå direkte til trin 6, hvis poolen er tom. 6. Fjern returløbsslangen (til poolen) fra filterpumpens tilslutningsstuds, og slut den til den øverste tilslutningsstuds på poolvarmeren med en slangeklemme. 7. Slut den anden slange til den nederste tilslutningsstuds på poolvarmeren og til den nederste pumpetilslutning. Kontrollér, om alle slangespændestykkerne (2) er strammet. 8. Sæt evt. sinettene tilbage i siforbindelsesstykkerne i poolen, når du har fjernet de sorte hattelignende propper, som forhindrede vandet i at løbe ud af poolen. 9. Sæt stikket til poolvarmeren i stikkontakten. Test fejlstrømsafbryderen som vist på næste side. 10. Tænd for pumpen. Kontrollér, at der flyder vand gennem varmeren. Tænd herefter for varmeren. VIGTIGT Hvis varmeren ikke står i lodret position, afbrydes den automatisk af en sikkerhedsafbryder. Sørg for, at varmeren altid står i lodret position, når stikket sidder i stikkontakten. GEM DENNE VEJLEDNING Side 5 Manual DK HR.indd 5 18/10/

6 () ELECTRIC POOL HEATER DANISH 7.5 X 10.5 PANTONE 295U 11/15/2007 OPSTILLINGSVEJLEDNING ELEKTRISK POOLVARMER OPSTILLINGSVEJLEDNING (fortsat) VAND TIL POOL 1. Sæt fejlstrømsafbryderen i stikkontakten. Tryk på RESET-knappen på stikket til fejlstrømsafbryderen. Indikatoren skal lyse. Se fig Tryk på T-knappen på stikket til fejlstrømsafbryderen. Indikatoren skal være slukket. Se fig 2. VIGTIGT VAND FRA POOL FILTERPUMPE Filterpumpen skal køre, inden der tændes for varmeren. BETJENINGSVEJLEDNING TIL FEJLSTRØMSAFBRYDER T RESET T RESET NULSTILLE Fig (1) 3. Tryk på knappen RESET for at bruge enheden. Brug ikke enheden, hvis testen mislykkes. Få en elektriker til at undersøge årsagen til fejlen. TEST Fig (2) GEM DENNE VEJLEDNING Side 6 Manual DK HR.indd 6 18/10/

7 () ELECTRIC POOL HEATER DANISH 7.5 X 10.5 PANTONE 295U 11/15/2007 OPSTILLINGSVEJLEDNING 1. Drej knappen med uret til positionen "I" for at tænde den elektriske poolvarmer. Se fig Den røde indikator øverst på varmeren tændes for at vise, at varmeren er tændt. 3. Lad varmeren være tændt, til den ønskede temperatur er opnået. 4. Drej knappen mod uret til positionen "0" for at slukke den elektriske poolvarmer. Se fig 4. BEMÆRK: Sluk for varmeren, inden du slukker filterpumpen eller benytter poolen. 5. Den røde indikator øverst på varmeren slukkes. BETJENINGSVEJLEDNING SÆRLIGE BEMÆRKNINGER Brug altid et termometer til at undersøge vandtemperaturen i poolen, inden poolen benyttes. Hvis termometeret viser en vandtemperatur på over 35 C, skal du vente med at bruge poolen, til temperaturen er faldet til under 35 C. Brug ikke poolvarmeren igen, før vandtemperaturen er faldet til under 28 C. VIGTIGT Brug ALDRIG poolen, hvis vandtemperaturen er over 35 C. Undlad at bruge poolvarmeren, mens poolen er i brug, eller der befinder sig nogen i poolen. Fig (3) Fig (4) GEM DENNE VEJLEDNING Side 7 Manual DK HR.indd 7 18/10/

8 skema.pdf - DA KSN 1 rettelser 15/10/10 8.pdf /10/ () ELECTRIC POOL HEATER DANISH 7.5 X 10.5 PANTONE 295U 11/15/2007 English DRIFTSTIDSTABEL Pooltype Water Vandkapacitet Capacity (Beregnet (Calculated til 90 at % 90% for for pools med metalramme Frame Poolog 80 % foreasy and 80% Set-pools for Easy og Set ovale & Oval pools) Pool) Time Tid for to temperaturstigning increase by 1 på degree 1 grad Fahrenheit Time Tid for to temperaturstigning increase by 1 på degree 1 grad Celsius (gallons) (Gals) (Liters) (liter) (timer) (Hours) (timer) (Hours) INTEX FRITSTÅENDE POOLS 8' x 27" 30" (244cm x 68cm) 76cm) ' 8' x 30" (244cm (305cm x 76cm) EASY SET 10' 12' x 30" (305cm (366cm x 76cm) ' x 30" 36" (366cm x 76cm) 91cm) BASSIN 12' x 42" 36" (366cm x 107cm) 91cm) ' 15' x 42" 36" (366cm (457cm x 107cm) 91cm) ' x 42" 36" (457cm x 107cm) 91cm) ' 10' x 42" 30" (457cm (305cm x 107cm) 76cm) RUND METALRAMME- POOL 10' 12' x 30" (305cm (366cm x 76cm) 12' 15' x 30" 36" (366cm (457cm x 76cm) 91cm) 15' x 42" 36" (457cm x 107cm) 91cm) 15' x 42" 48" (457cm x 107cm) 122cm) /8" x 15' 59" x x 48" 23-5/8" (457cm (220cm x 122cm) x 150cm x 60cm) LILLE REKTANGULÆR METALRAMME POOL 102-1/2" 86-5/8" x 59" 63" x 23-5/8" 25-5/8" (220cm (260cm x 150cm 160cm x 60cm) 65cm) 102-1/2" 118" x 78-3/4" x 63" x 25-5/8" 29-1/2" (260cm (300cm x 160cm 200cm x 65cm) 75cm) 118" 149-5/8" x 78-3/4" x 78-3/4" x 29-1/2" x 31-1/2" (300cm (380cm x x 200cm 220cm x 75cm) 80cm) 149-5/8" 177-1/4" x 78-3/4" 86-5/8" x 31-1/2" 33-1/2" (380cm (450cm x 220cm x 80cm) 85cm) /4" x 86-5/8" x 33-1/2" (450cm x 220cm x 85cm) Noter: Ovenstående tabel er kun til reference. Data er målt på en solskinsdag i en pool med 25 grader vand overdækket med et soltæppe. Den omgivende luft og vandets temperatur kan påvirke effekten af opvarmningen. GEM DENNE VEJLEDNING Side 8 Manual DK HR.indd 8 18/10/

9 () ELECTRIC POOL HEATER DANISH 7.5 X 10.5 PANTONE 295U 11/15/2007 ELEKTRISK POOLVARMER MULIGHED FOR FASTMONTERING ELEKTRISK POOLVARMER MULIGHED FOR FASTMONTERING Nogle lande, især EU-landene, kræver, at den elektriske poolvarmer fastgøres til jorden eller til et underlag i fast opret position. Kontakt de lokale myndigheder for at finde ud af, om der findes lovgivning i dit område vedrørende elektriske poolvarmere til fritstående swimmingpools. Hvis det er tilfældet, kan den elektriske poolvarmer monteres på en platform ved hjælp af de to huller i bunden. Se den nedenstående tegning. Den elektriske poolvarmer kan monteres på et cementunderlag eller på et underlag af træ for at undgå, at den vælter ved et uheld. Den samlede konstruktion skal veje over 18 kg. I henhold til den europæiske standard EN skal dette produkt fastgøres til jorden eller til et fast underlag. 1. Monteringshullerne har en diameter på 6,4 mm og sidder 156 mm fra hinanden. 2. Brug to bolte og låsemøtrikker med en diameter på maks. 6,4 mm. 156 mm GEM DENNE VEJLEDNING Side 9 Manual DK HR.indd 9 18/10/

10 - DA KSN rettelser 10.pdf 27/10/08 10:26:28 11 () ELECTRIC POOL HEATER DANISH 7.5 X 10.5 PANTONE 295U 11/15/2007 POOL VEDLIGEHOLDELSE PLEJE AF POOLEN OG KEMIKALIER Alle pools kræver vedligeholdelse for at holde vandet rent og hygiejnisk. Hvis du anvender kemikalierne korrekt, hjælper filteret med at holde vandet rent. Kontakt poolforhandleren for at få oplysninger vedrørende korrekt brug af klor, algefjerner og andre kemiske midler, som kræves for at opnå helt rent vand. Opbevar kemikalier til poolen utilgængeligt for børn. Tilsæt aldrig kemikalier, mens der er personer i poolen. Dette kan medføre hud- og øjenirritation. Daglig kontrol af vandets ph-værdi og kemikaliebehandling er meget vigtigt og kan ikke understreges nok. Klor, algefjerner og opretholdelse af den korrekte ph-værdi er nødvendigt, når poolen fyldes, samt i løbet af sæsonen. Kontakt din lokale swimmingpoolforhandler for at få yderligere oplysninger. Sæsonens første fyldning af poolen kan resultere i brakvand, der kræver ekstra vandadditiver og ekstra filterskift. Undgå at bruge poolen, før ph-værdien har nået det rette niveau. Kontakt din lokale swimmingpoolforhandler for at få yderligere oplysninger. Hav altid nye filtre klar. Skift filtret hver anden uge. Klorholdigt vand kan beskadige græsplæner, haver eller buskadser, når børn leger i poolen og sprøjter vand uden for poolen. Græsplænen under poolbeklædningen vil blive ødelagt. Bemærk, at visse typer græs kan vokse gennem beklædningen, men dette har ingen indvirkning på funktionen. VINTEROPBEVARING 1. Før du tømmer poolen i forbindelse med vinteropbevaring eller for at flytte den, skal du kontrollere, at vandet ledes hen til et egnet vandafløb på afstand af huset. Kontrollér de lokale bestemmelser for retningslinjer vedrørende bortskaffelse af vand fra swimmingpools. 2. Tag ledningen ud af stikkontakten. 3. Når du har tømt al vandet ud af poolen, skal du afmontere slangerne fra den elektriske poolvarmer ved at følge installationsanvisningerne i omvendt rækkefølge. 4. Lufttør enheden, før du stiller den væk. 5. Opbevar enheden og tilbehøret på et tørt, temperaturkontrolleret sted, hvor der er mellem 0 o C og 40 o C. 6. Den originale emballage kan bruges til opbevaring. GEM DENNE VEJLEDNING Side 10 Manual DK HR.indd 10 18/10/

11 - DA KSN rettelser 11.pdf 27/10/08 10:29:06 () ELECTRIC POOL HEATER DANISH 7.5 X 10.5 PANTONE 295U 11/15/2007 FEJLFINDINGSSKEMA FEJLFINDINGSSKEMA PROBLEM ARSAG LØSNING DEN RØDE INDIKATOR TÆNDES IKKE UNDER BRUG VANDTEMPERATUREN STIGER IKKE, SELV OM DEN RØDE INDIKATOR ER TÆNDT VANDTEMPERATUREN ER FOR HØJ SLANGEN LÆKKER 1. Stikket er ikke sat i stikkontakten. 2. Knappen er ikke drejet helt til positionen I. 3. Jordfejlsafbryderen/ fejlstrømsafbryderen er ikke tændt. 4. Vandtemperaturen er for høj. 5. Ingen gennemstrømning. 6. Lav vandgennemstrømning. 1. Der bruges ikke pooloverdækning eller soltæppe. 2. Varmerens kapacitet er for lille til poolens størrelse eller vandkapacitet. 3. Vandtemperaturen er for lav. 1. Opvarmningstiden er for lang. 1. Slangens spændestykker. Sæt stikket i stikkontakten. Drej knappen med uret til positionen "I" for at tænde den elektriske poolvarmer. Sæt stikket til jordfejlsafbryderen/ fejlstrømsafbryderen stikkontakten igen, og tryk på knappen RESET. Temperatursensoren afbryder strømmen til varmeren, når vandtemperaturen er over ca. 35 C. Varmeren startes igen, når temperaturen er faldet til ca. 28 C. Tænd filterpumpen. Kontrollér, at stempelventilerne er åbne (hvis monterede). Kontrollér, at filterindsatsen er fri for snavs. Luk indesluttet luft ud af cirkulationsrøret. Kontrollér, at vandindgangs- og vandudgangsslangen vender rigtigt. Vend i modsat fald slangerne. Brug altid soltæppet, hvis der ikke er nogen i poolen. Forøg opvarmningstiden. Stop varmeren, og afkort opvarmningstiden. Stram spændestykkerne, eller udskift dem. 2. Slangepakningerne. Genmonter eller udskift spændestykkerne. JORDFEJLSAFBRYDEREN/ FEJLSTRØMSAFBRYDEREN BLIVER VED AT SLÅ FRA 1. Defekt produkt eller fejl i det elektriske kredsløb. Tag stikket til jordfejlsafbryderen/ fejlstrømsafbryderen ud af stikkontakten, sæt det i igen, og tryk derefter på knappen RESET for at genstarte varmeren. Kontakt dit Intex Servicecenter, hvis den bliver ved med at slå fra. SLANGE INDSATS De hvide indsatser i begge slangens ender skal forblive i og skal sidde godt fast i slangen. Undgå at fjerne de hvide indsatser fra slangerne. Disse indsatser kan ikke repareres. For at gøre det nemmere at tilslutte slangerne til de sorte slangetilslutninger, der stikker ud på poolvæggen, kan du bruge en sæbevandsopløsning (bland 6 dråber opvaskemiddel med 1/2 kop vand) til at smøre indsatserne ved at dyppe slangeenderne i opløsningen. Fortsæt i henhold til brugsanvisningen. Undgå at bruge smøremidler som f.eks. maskin- eller industriolie eller fedt. GEM DENNE VEJLEDNING Side 11 Manual DK HR.indd 11 18/10/

12 - DA KSN rettelser 12.pdf 27/10/08 10:31:59 () ELECTRIC POOL HEATER DANISH 7.5 X 10.5 PANTONE 295U 11/15/2007 ALMINDELIGE PROBLEMER ALMINDELIGE POOLPROBLEMER PROBLEM BESKRIVELSE ÅRSAG LØSNING ALGER FARVET VAND OPSLÆMMET SUBSTANS I VANDET KONSTANT LAV VANDSTAND BUNDFALD I POOLEN BESKIDT OVERFLADE Grønligt vand. Grønne eller sorte pletter på pooldugen. Pooldugen er slimet og/eller lugter ubehageligt. Vandet bliver blåt, brunt eller sort, når det klorbehandles. Vandet har et uigennemsigtigt og mælkeagtigt udseende. Vandstanden er lavere end den foregående dag. Skidt eller sand på bunden af poolen. Blade og lignende. Klormængden og PH-værdien trænger til at blive justeret. Kobber, jern eller mangan i vandet oxyderer på grund af kloret. Dette er almindeligt visse steder. Hårdt "Hårdt vand vand" på på grund grund af for høj PH-værdi. Klorindholdet er er lavt. lavt. Fremmede partikler i i vandet. Revne eller hul i pooldugen. Revne eller hul i slange. Spændebåndene er ikke stramme nok. Hyppig anvendelse med stor trafik til og fra poolen. Poolen står for tæt på nogle træer. VIGTIGT Chokbehandling "Chokbehandling" med med klor. klor. Kontroller PH-værdien og og korriger til anbefalet til niveau. niveau. Kontakt forhandler af af poolkemikalier angående angående dette. dette. Fjern forsigtigt Fjern pletterne forsigtigt med pletterne en børste. med en Vedligehold børste. korrekt Vedligehold klorværdi. korrekt klorværdi. Justér PH-værdien til anbefalet niveau. Lad pumpen køre, indtil vandet er klart. Udskift filtret hyppigt. Justér PH-værdien til anbefalet niveau. Kontroller klorværdien. Rens eller udskift filtret. Find revnen/ hullet og sæt en lap på. Reparer/udskift slange. Stram alle spændebånd. Brug Intex suger til at rense bunden af poolen. Brug Intex pool skimmer. Hvis du fortsat oplever problemer, skal du kontakte vores kundeservice for at få hjælp. Se kontaktoplysningerne på bagsiden. GEM DENNE VEJLEDNING Side 12 Manual DK HR.indd 12 18/10/

13 () ELECTRIC POOL HEATER DANISH 7.5 X 10.5 PANTONE 295U 11/15/2007 SIKKERHEDSREGLER GENERELLE SIKKERHEDSREGLER Vandrekreation er både sjovt og terapeutisk. Det er dog forbundet med risiko for skader eller død. For at reducere risikoen for skader, læs og følg alle advarsler og instruktioner på produkt, pakke etc. Husk dog, at produktadvarsler, instruktioner og sikkerhedsregler kun dækker almindelig risiko ved vandrekreation, men ikke alle former for risiko og fare. For yderligere sikkerhed, lær også følgende generelle regler samt regler fra internationale sikkerhedsorganisationer at kende: Forlang konstant opsyn. Lær at svømme. Tag dig tid til at lære førstehjælp. Instruer alle, der skal se efter dine børn, om potentielle farer ved pools og om beskyttelsesforanstaltninger som eksempelvis låste døre, barrierer etc. Lær børnene, hvad de skal gøre i tilfælde af en ulykke. Brug sund fornuft og dømmekraft ved enhver form for vandaktivitet. Opsyn - opsyn - opsyn. GEM DENNE VEJLEDNING Side 13 Manual DK HR.indd 13 18/10/

14 () ELECTRIC POOL HEATER DANISH 7.5 X 10.5 PANTONE 295U 11/15/2007 BEGRÆNSET GARANTI Din elektriske poolvarmer er fremstillet med materialer og i udførelse af højeste kvalitet. Alle Intex-produkter er blevet kontrolleret og er fri for defekter ved deres afsendelse fra fabrikken. Denne begrænsede garanti gælder kun for den elektriske poolvarmer. Bestemmelserne i denne begrænsede garanti gælder kun for den oprindelige køber og kan ikke overdrages. Denne begrænsede garanti gælder i en periode på ét (1) år fra købsdatoen. Gem den originale kvittering sammen med denne brugsanvisning som dokumentation for køb af produktet ved fremsættelse af krav under garantien; i modsat fald bortfalder den begrænsede garanti. Hvis du finder en fabrikationsfejl i denne garantiperiode på ét (1) år, skal du kontakte det lokale Intex servicecenter, der er anført i denne brugsanvisning. Servicecenteret afgør, om garantikravet kan gøres gældende. UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ER BEGRÆNSET TIL VILKÅRENE I DENNE GARANTI, OG INTEX, VIRKSOMHEDENS AUTORISEREDE AGENTER ELLER MEDARBEJDERE KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE OVER FOR KØBEREN ELLER NOGEN ANDEN PART FOR DIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER IFALDE ET ERSTATNINGSANSVAR. Denne begrænsede garanti dækker ikke ved uagtsomhed, unormal brug eller drift, ukorrekt installation, ulykke, manglende overholdelse af anvisningerne eller skader, der opstår som følge af omstændigheder uden for Intex kontrol, herunder, men ikke begrænset til, almindelig slitage og skader, som skyldes, at produktet har været udsat for brand, oversvømmelse, frost, regn eller andre udefrakommende miljømæssige påvirkninger. Denne begrænsede garanti dækker kun dele og komponenter solgt af Intex. Denne begrænsede garanti dækker ikke uautoriserede ændringer, reparationer eller afmontering foretaget af andre end personalet hos et Intex Servicecenter. Omkostninger forbundet med tab af poolvand, kemikalier eller vandskade er ikke omfattet af denne garanti. Personskade eller tingsskade er ikke omfattet af denne garanti. GEM DENNE VEJLEDNING Side 14 Manual DK HR.indd 14 18/10/

15 () ELECTRIC POOL HEATER DANISH 7.5 X 10.5 PANTONE 295U 11/15/ A A EN 19.pdf EN 19.pdf 1 13/10/ /10/ Hvis der er spørgsmål til produkterne eller man ønsker at bestille reservedele kan man kontakte et af de nedennævnte kontorer, eller besøge hvor man kan finde svar på hyppigt stillede spørgsmål. AREAL BELIGGENHED AREAL BELIGGENHED ASIA INTEX DEVELOPMENT CO. LTD. 8TH FLOOR, DAH SING FINANCIAL CENTRE, 108 GLOUCESTER ROAD, WANCHAI, HONG KONG TEL: ASIA ASIA INTEX FAX: INTEX DEVELOPMENT DEVELOPMENT CO. LTD. CO. LTD. 9TH FLOOR, 9TH FLOOR, DAH Website: SING DAH FINANCIAL SING FINANCIAL CENTRE, CENTRE, EUROPE 108 GLOUCESTER INTEX 108 GLOUCESTER TRADING ROAD, B.V. ROAD, WANCHAI, WANCHAI, POSTBUS HONG 1075, KONG HONG KONG 4700 BB ROOSENDAAL, TEL: TEL: FAX: THE FAX: NETHERLANDS TEL: 31-(0) Website: FAX: Website: 31-(0) EUROPE EUROPE INTEX INTEX TRADING TRADING B.V. B.V. POSTBUS Website: POSTBUS 1075, , BB 4700 ROOSENDAAL, BB ROOSENDAAL, FRANCE THE INTEX NETHERLANDS NETHERLANDS SERVICE (FRANCE) SAS TEL: 52, 31-(0) TEL: ROUTE 31-(0) NATIONALE, FAX: (0) FAX: 31-(0) BEAUFORT, FRANCE TEL: (0.15 TTC/min) Website: Website: FRANCE FRANCE UNITEX FAX: UNITEX / INTEX / 25 INTEX SERVICE 18 09SERVICE FRANCE FRANCE S.A.S S.A.S 52, ROUTE 52, ROUTE NATIONALE, NATIONALE, Website: BEAUFORT, BEAUFORT, FRANCE FRANCE GERMANY TEL: STEINBACH 08 TEL: GMBH (0,15 /min) (0,15 /min) GERMANY FAX: AN 03 FAX: 84 DER WELLE Website: Website: FRANKFURT GERMANY GERMANY STEINBACH STEINBACH TEL: 0800 VERTRIEBSGMBH VERTRIEBSGMBH C/O FAX: WEBOPAC C/O WEBOPAC LOGISTICS LOGISTICS GMBH GMBH INTER-LOGISTIK-PARK INTER-LOGISTIK-PARK KAUFBEUREN KAUFBEUREN ITALY TEL: Website: 0180 TEL: (0,14 /min A &(0,14 /min Aaus MARKETING dem aus Festnetz, dem Festnetz, SERVICE Mobilfunk Mobilfunk max. 0,42 /min) max. 0,42 /min) FAX: OFFICE: + FAX: 43 (7262) + 43 VIA (7262) DEI MESTIERI 8, ITALY ITALY A & FAX: A MARKETING A & A MARKETING SERVICE SERVICE VIA RAFFAELLO VIA RAFFAELLO SANZIO SANZIO VILLASANTA VILLASANTA (MI) (MI) TEL: Website: 199 TEL: UK FAX: TOY +39 FAX: 039 BROKERS LTD MARKETING HOUSE, CONCOREZZO, MILANO - ITALY Website: TEL: Website: Website: BLACKSTONE Website: ROAD, UK UK TOY HUNTINGDON, BROKERS TOY BROKERS LTD CAMBS. LTD BLACKSTONE TEL: BLACKSTONE ROAD, ROAD, HUNTINGDON, HUNTINGDON, FAX: CAMBS. CAMBS PE29 6EF. PE29 UK6EF. UK TEL: TEL: FAX: Website: FAX: SWITZERLAND GWM AGENCY Website: GARTEN-U. Website: WOHNMÖBEL, MARKETING PE29 MARKETING 6EF. HOUSE, UK HOUSE, SWITZERLAND SWITZERLAND GWM RÄFFELSTRASSE AGENCY GWM AGENCY 25, GARTEN-U. POSTFACH, GARTEN-U. WOHNMÖBEL, WOHNMÖBEL, RÄFFELSTRASSE CH-8045 RÄFFELSTRASSE ZURICH/SWITZERLAND 25, 25, POSTFACH, POSTFACH, TEL: CH or CH-8045 ZURICH/SWITZERLAND FAX: TEL: or 65 TEL: or FAX: FAX: Website: SPAIN / PORTUGAL Website: KOKIDO Website: BVI LIMITED SPAIN / SPAIN PORTUGAL / PORTUGAL Nostrum C/PLOMO Nostrum Iberian Iberian Market 5-7, NAVE Market S.A. 19 S.A. POLÍGONO Av. de INDUSTRIAL la Av. Albufera, de la Albufera, 321 AIMAYR 321 SAN MARTÍN DE LAMadrid, VEGAMadrid, Spain Spain MADRID SPAIN TEL: TEL: TEL: FAX FAX for Spain: FAX: for Spain: 34 for Spain: for Spain: FAX for FAX Portugal: for Portugal: for Portugal: for Portugal: AUSTRALIA Website: HUNTER Website: OVERSEAS PTY LTD AUSTRALIA AUSTRALIA HUNTER LEVEL HUNTER PRODUCTS 1, 225 PRODUCTS BAY PTY STREET, LTD PTY LTD LEVEL BRIGHTON, LEVEL 1, 225 BAY 1, 225 VICTORIA, STREET, BAY STREET, BRIGHTON, AUSTRALIA BRIGHTON, VICTORIA, VICTORIA, AUSTRALIA TEL: AUSTRALIA or TEL: TEL: or FAX: FAX: or FAX: NEW ZEALAND NEW ZEALAND NEW ZEALAND Website: HAKA Website: NEW ZEALAND LIMITED HAKA UNIT NEW HAKA 4, ZEALAND 11 NEW ORBIT ZEALAND LIMITED DIVE, LIMITED ALBANY, UNIT AUCKLAND 4, UNIT 11 ORBIT 4, 11 ORBIT DIVE, 0757, ALBANY, NEW DIVE, ZEALAND ALBANY, AUCKLAND TEL: AUCKLAND , NEW 0757, ZEALAND NEW ZEALAND FAX: FAX: FAX: MIDDLE EAST FIRST Website: GROUP TRADING Website: REGION MIDDLE MIDDLE EAST EAST FIRST AL GROUP FIRST MOOSA GROUP INTERNATIONAL GROUP INTERNATIONAL BUILDING, 1ST REGION REGION AL MOOSA FLOOR, AL MOOSA GROUP OFFICE GROUP BUILDING, 102 BUILDING, & 103, 1ST UMM 1ST HURAIR FLOOR, ROAD, FLOOR, OFFICE KARAMA, OFFICE 102 & 103, 102 DUBAI, UMM & 103, UAE HURAIR UMM HURAIR ROAD, TEL: ROAD, KARAMA, KARAMA, DUBAI, DUBAI, UAE UAE TEL: TEL: / / TEL: FAX: INTEX(46839) TEL: INTEX(46839) / / FAX: FAX: Website: Website: SOUTH AFRICA Website: SOUTH AFRICA WOOD WOOD & & HYDE SOUTH AFRICA WOOD & HYDE HYDE PACKER PACKER AVENUE, INDUSTRIA 2, 2, PACKER AVENUE, INDUSTRIA 2, CAPE CAPE TOWN, CAPE TOWN, SOUTH SOUTH AFRICA AFRICA TEL: TEL: TEL: FAX: FAX: FAX: PORTEZUELO, PORTEZUELO, QUILICURA, QUILICURA, SANTIAGO, CHILE. INDUSTRIAL SANTIAGO, PORTEZUELO, CHILE. CHILE / ARGENTINA CHILE / URUGUAY / URUGUAY / PERU / URUGUAY COMEXA COMEXA S.A. S.A S.A. EL JUNCAL SAN EL IGNACIO JUNCAL 100, PARQUE 100, 0201, PARQUE INDUSTRIAL PARQUE INDUSTRIAL TEL: QUILICURA, TEL: SANTIAGO, CHILE TEL: FAX: SAUDI ARABIA SAUDI ARABIAN MARKETING & AGENCIES CO. LTD. PRINCE AMIR MAJED STREET, AL-SAFA DISTRICT. JEDDAH, KINGDOM OF SAUDI ARABIA TEL: ARGENTINA ARGENTINA JARSE JARSE INDUSTRIAL FAX: INDUSTRIAL Y COMERCIAL 4084 Y COMERCIAL S.A S.A MANUEL MANUEL GARCIA GARCIA Nº124, PARQUE Nº124, PARQUE PATRICO, PATRICO, BUENOS BUENOS AIRES, AIRES, ARGENTINA ARGENTINA TEL: TEL: Website: (interno (interno 106); 106); AUSTRIA TEL: ( TEL: STEINBACH ( interno interno 145) VERTRIEBSGMBH 145) Martín AUSTRIA Cosoleto: Martín Cosoleto: Daniel AISTINGERSTRAßE Centurion: Daniel Centurion: 2 Website: Website: PERU PERU COMEXA COMEXA S.A SCHWERTBERG S.A. AVENIDA AVENIDA COMANDANTE TEL: 0800 COMANDANTE ESPINAR ESPINAR 142, 142, MIRAFLORES, MIRAFLORES, FAX: LIMA, PERÚ LIMA, PERÚ TEL: TEL: SAUDI ARABIA SAUDI ARABIA SAUDI ARABIAN SAUDI ARABIAN MARKETING MARKETING & & AGENCIES AGENCIES Website: CO. LTD. CO. LTD. CZECH REPUBLIC / PRINCE PRINCE AMIR INTEX MAJED AMIR TRADING MAJED STREET, STREET, S.R.O. EASTERN EUROPE AL-SAFA AL-SAFA DISTRICT. BENESOVSKA DISTRICT. JEDDAH, 23, JEDDAH, KINGDOM KINGDOM 101 OF SAUDI OF 00 PRAHA ARABIA SAUDI ARABIA 10, TEL: TEL: FAX: FAX: CZECH REPUBLIC TEL: Website: Website: FAX: AUSTRIA AUSTRIA STEINBACH STEINBACH VERTRIEBSGMBH VERTRIEBSGMBH AISTINGERSTRAßE AISTINGERSTRAßE 2 2 BELGIUM 4311 SCHWERTBERG 4311 SIMBA-DICKIE SCHWERTBERG TEL: 0820 TEL: - MOESKROENSESTEENWEG C, (0,145 /min (0,145 /min 8511 aus allen AALBEKE, aus Netzen) allen Netzen) BELGIUM FAX: + FAX: 43 (7262) + 43 TEL: (7262) Website: Website: FAX: CZECH CZECH REPUBLIC REPUBLIC / / INTEX INTEX TRADING TRADING S.R.O. S.R.O. EASTERN EASTERN DENMARK EUROPE EUROPE BENESOVSKA BENESOVSKA K.E. 23, MATHIASEN 23, A/S PRAHA PRAHA SINTRUPVEJ 10, 10, 12, DK-8220 CZECH CZECH REPUBLIC REPUBLIC TEL: TEL: BRABRAND, DENMARK FAX: FAX: TEL: FAX: BELGIUM BELGIUM N.V. SIMBA-DICKIE N.V. SIMBA-DICKIE BELGIUM BELGIUM S.A. S.A. MOESKROENSESTEENWEG 383C, 383C, 8511 AALBEKE, 8511 Website: AALBEKE, BELGIUM BELGIUM SWEDEN TEL: 0800 TEL: LEKSAM AB FAX: FAX: BRANDSVIGSGATAN , S ÄNGELHOLM, Website: Website: SWEDEN DENMARK DENMARK K.E. MATHIASEN K.E. TEL: MATHIASEN +46 A/S431 A/S SINTRUPVEJ SINTRUPVEJ FAX: 12, DK , 431 DK BRABRAND, BRABRAND, DENMARK DENMARK TEL: TEL: FAX: +45 FAX: 86 Website: NORWAY NORSTAR AS Website: Website: PINDSLEVEIEN 1, SWEDEN SWEDEN LEKSAM LEKSAM AB AB BRANDSVIGSGATAN N-3221 SANDEFJORD, BRANDSVIGSGATAN 6, 6, S S-262 ÄNGELHOLM, NORWAY 73 ÄNGELHOLM, SWEDEN SWEDEN TEL: TEL: +46 TEL: 431 FAX: FAX: +46 FAX: NORWAY NORWAY FINLAND Website: Website: Website: NORSTAR NORSTAR AS AS OY PINDSLEVEIEN PINDSLEVEIEN SUOMALAISTENTIE 1, 1, 7, N-3221 SANDEFJORD, N-3221 FIN SANDEFJORD, NORWAY ESPOO, NORWAY TEL: +47 TEL: 33 FINLAND FAX: +47 FAX: 33 TEL: FINLAND FINLAND NORSTAR NORSTAR OY OY RUSSIA SUOMALAISTENTIE SUOMALAISTENTIE Website: 7, 7, FIN FIN ESPOO, LLC BAUER ESPOO, FAX: Website: Website: FINLAND FINLAND KIEVSKAYA STR., 20, TEL: +358 TEL: MOSCOW, FAX: RUSSIA FAX: TEL: /8626/9802 Website: Website: FAX: MOSCOW, MOSCOW, RUSSIA RUSSIA POLAND TEL: /8626/9802 TEL: KATHAY /8626/9802 HASTER FAX: FAX: UL LUTYCKA 3, POZNAN RUSSIA RUSSIA LLC BAUER LLC KIEVSKAYA KIEVSKAYA Website: STR., 20, STR., 20, TEL: /380 Website: Website: FAX: POLAND KATHAY HASTER POLAND KATHAY HASTER UL. LUTYCKA UL. LUTYCKA 3, , POZNAN POZNAN HUNGARY TEL: +48 TEL: 61 RECONTRA LTD./RICKI LTD. FAX: +48 FAX: 61 H BUDAPEST, DARÓCZI ÚT 1-3, HUNGARY Website: Website: HUNGARY HUNGARY RECONTRA RECONTRA TEL: LTD./RICKI +361 LTD./RICKI /113 LTD. H-1113 BUDAPEST, H-1113 FAX: BUDAPEST, +361 DARÓCZI 209 DARÓCZI 2634 ÚT 1-3, ÚT 1-3, HUNGARY HUNGARY BRAZIL TEL: +361 TEL: 372 KONESUL / /113 FAX: MARKETING & SALES LTDA FAX: BRASIL BRASIL INÁCIO BORBA, CEP , KONESUL KONESUL MARKETING CHÁCARA MARKETING SANTO & SALES & ANTONIO SALES LTDA LTDA - SÃO RUA ANTONIO RUA PAULO ANTONIO DAS - CHAGAS, SPDAS - BRASIL CHAGAS, CEP TEL: , - CEP , CHÁCARA SANTO (11) 5183 ANTONIO 8866 CHÁCARA SANTO ANTONIO - SÃO - SÃO PAULO PAULO - SP FAX: - BRASIL - SP 55 -(11) BRASIL TEL: 55 TEL: (11) (11) ISRAEL ISRAEL ALFIT TOYS ALFIT LTD TOYS LTD MOSHAV MOSHAV NEHALIM, MESHEK NEHALIM, 32, 49950, ISRAEL MESHEK MESHEK 32, TEL: 49950, 32, ISRAEL 49950, ISRAEL ISRAEL FAX: 55 FAX: (11) ALFIT (11) 4646 TOYS LTD MOSHAV NEHALIM, TEL: TEL: FAX: FAX: FAX: HESE INSTRUCTIONS GEM DENNE VEJLEDNING Side 15 Manual DK HR.indd 15 18/10/

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions SOLAR BOOSTER G/GH/GW 107319183 e (03.2014) Instruktionsbog... 3-31 Instruksjonsbok... 32-59 Instruktionsbok... 60-87 Käyttöohje... 88-117 Printed in Hungary Copyright 2014 Nilfisk-ALTO

Læs mere

SRE 25 E. 4 > u 1 = FIN

SRE 25 E. 4 > u 1 = FIN SRE 5 E 3 5 FIN 4 > u = MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING 4 38 50

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Brugsvejledning Copyright 2011 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Indhold Nilfisk E 130.2 / E 140.2 / E 145.2 1 Sikkerhedsforanstaltninger og advarsler...3

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Ultra Platinum-sprøjter

Ultra Platinum-sprøjter Reparation Ultra Platinum-sprøjter 313733D DA - Bærbar airless sprøjtning af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer. Kun til professionel brug. Godkendt til brug på europæiske eksplosive atmosfærelokaliteter.-

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Lagerbeholdningskontrol-system

Lagerbeholdningskontrol-system DK Lagerbeholdningskontrol-system stst-79, STST30000 A B C F G D E H I A) Hovedenhed B) Sporingsenhed x5 C) Monteringsbeslag D) Brugerkort x5 E) Reserveværktøjskabler x3 F) USB kabel G) Taske til skruer

Læs mere

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series FARVELASERPRINTER Brugervejledning CLP-300 Series Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Samsung Electronics

Læs mere

R 263 T. 4 > u 1 = FIN

R 263 T. 4 > u 1 = FIN R 23 T 3 2 5 FIN 4 > u 1 = MANUEL D UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING 2 14

Læs mere

Monolaserprinter Brugerhåndbog

Monolaserprinter Brugerhåndbog ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Tak, fordi du har købt et Samsung-produkt. Du kan få endnu bedre service ved at registrere dit produkt på www.samsung.com/global/register

Læs mere

SUUNTO SMART SENSOR BRUGERVEJLEDNING

SUUNTO SMART SENSOR BRUGERVEJLEDNING SUUNTO SMART SENSOR BRUGERVEJLEDNING 2 1 Velkommen... 3 2 Sikkerhed... 4 3 Kom i gang... 6 3.1 Montering på bælte... 6 3.2 Tilknytning... 7 4 Brug Suunto Smart Sensor... 9 5 Pleje og support... 11 5.1

Læs mere

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugermanual Samsung Jungfrau Nordic N-Serie 1 Indhold Side Sikkerhedsforanstaltning 3 Tjek før ibrugtagning 4 Unitten 5 Fjernbetjening 6 Basis funktioner

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

2 års garanti W 450 SE

2 års garanti W 450 SE 2 års garanti W 450 SE 1 2 5 4 6 3 2 1 7 8 9 11 10 13 12 3 4a 4b # 0209058 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 3 4 5 6 7 1 9 8 10 11 W 450 SE Tillykke med din WAGNER sprøjtepistol. Du har anskaffet et kvalitetsprodukt,

Læs mere

Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL

Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL Model: SL-350TRS-CE-D Installationsvejledning 0086 ADVARSEL: Hvis oplysningerne i denne vejledning ikke følges nøje, kan det resultere i brand eller eksplosion og tingskade, personskade eller død. Undgå

Læs mere

Operating instructions POSEIDON PE/DE

Operating instructions POSEIDON PE/DE Operating instructions POSEIDON PE/DE 106169229 c Printed in Hungary Copyright 2012 Nilfisk-ALTO Instruktionsbog... 3-15 User manual... 16-28 Betriebsanleitung... 29-41 Manuel d instructions... 42-54 Manuale

Læs mere

ICC 2. Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12)

ICC 2. Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12) ICC 2 Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12) Læs denne brugsanvisning før første gangs brug af apparater og følg anvisningerne. Gem brugsanvisningen til senere brug eller til senere ejere.

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed og betjeningsvejledninger 2 2. Installation og montering 5 3. Beskrivelse af betjeningsknapperne

Læs mere

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: 2 Emballage og indhold 3 Information omkring installationen 4 Instruktion

Læs mere

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140469 D Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger 2 Beskrivelse 3 Før idriftsættelse 4 Betjening / drift 5 Anvendelsesområder og arbejdsmetoder 6 Efter

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING DK BRUGSANVISNING Udpakning. Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. ECO pumpeserien er fremstillet på baggrund af den nyeste innovation og tekniske udvikling indenfor pumper, og

Læs mere

Fjernbetjening Nucleus CR230

Fjernbetjening Nucleus CR230 Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove NSW 2066, Australia Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352 Cochlear Americas 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA Tel: +1 303

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere