Model HT V~, 50 Hz 3000 W, IP25 Maks. Vandtemperatur: 35 C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Model HT30220 230 V~, 50 Hz 3000 W, IP25 Maks. Vandtemperatur: 35 C"

Transkript

1 - DA KSN rettelser 1.pdf 27/10/08 10:17:49 () ELECTRIC POOL HEATER DANISH 7.5 X 10.5 PANTONE 295U 11/15/ A EN 1.pdf 1 13/10/ BETJENINGSVEJLEDNING Elektrisk poolvarmer Model HT V~, 50 Hz 3000 W, IP25 Maks. Vandtemperatur: 35 C Kun til illustration. VIGTIGT SIKKERHEDSREGLER Sørg for at læse, forstå og følge alle instruktionerne nøje, før du installerer produktet og tager det i brug. Prøv også disse andre fine Intex produkter: pools, pool tilbehør, oppustelige pools og indendørs legetøj, luftmadrasser og både kan findes hos store forhandlere eller besøg vores hjemmeside Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp All rights Intex reserved/tous Marketing Ltd. droits - Intex réservés/todos Development los Co. derechos Ltd. - Intex reservados/alle Trading Ltd. - Rechte Intex 2010 Recreation vorbehalten. Intex Marketing Corp. Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso All rights - Intex en reserved/tous Recreation China/Gedruckt Corp. droits in China. réservés/todos los derechos reservados/alle Rechte Trademarks vorbehalten. used Printed some in countries China/Imprimé of All the rights world en reserved/tous Chine/Impreso under license droits from/ en réservés/todos China/Gedruckt Marques utilisées los in derechos China. dans certains reservados/alle pays sous licence Trademarks de/marcas Rechte used vorbehalten. registradas in some Printed countries utilizadas in China/Imprimé of en the algunos world países under en Chine/Impreso del license mundo from/ bajo en China/Gedruckt licencia Marques de/warenzeichen utilisées in China. dans verwendet certains pays in einigen sous licence Ländern de/marcas Trademarks der Welt registradas used in Lizenz von/intex utilizadas in some countries Marketing en algunos of the Ltd. países world under to/à/a/an del license Intex mundo from/ Development bajo licencia Marques Co. de/warenzeichen utilisées dans certains Ltd., 8th Floor, Dah verwendet pays sous Sing in einigen licence de/marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/warenzeichen verwendet in einigen Ländern Financial der Centre, Welt in 108 Lizenz Gloucester von/intex Road, Marketing Wanchai, Ltd. Hong to/à/a/an Kong Intex & Intex Trading Recreation Ltd., Intex Corp., Development P.O. Box 1440, Co. Long Ltd., Beach, G.P.O Ländern der Welt in Lizenz von/intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box CA 28829, Box Hong Distributed 28829, Kong Hong in & the Intex Kong European Recreation & Intex Recreation Union Corp., by/distribué Corp., P.O. P.O. Box dans Box 1440, l Union 1440, Long Long Européenne Beach, CA par/distribuido Distributed Distributed en la in unión the in the European European Union por/vertrieb by/distribué Union in der by/distribué dans Europäischen l Union dans Européenne l Union Européenne durch/intex par/distribuido Trading B.V., en la en P.O. unión la unión Box Europea nr por/vertrieb 4700 BB in in Roosendaal der der Europäischen The Union Union durch/intex Netherlands durch/intex Trading B.V., Trading P.O. B.V., Box P.O. nr. Box 1075 nr BB BB Roosendaal The The Netherlands DK Manual DK HR.indd 1 18/10/

2 - DA KSN rettelser 2.pdf 27/10/08 10:18:57 1 () ELECTRIC POOL HEATER DANISH 7.5 X 10.5 PANTONE 295U 11/15/2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Advarsel... 3 Liste over delene og reference... 4 Opstillingsvejledning Driftstidstabel... 8 Elektrisk poolvarmer Mulighed for fastmontering... 9 Pleje af poolen og kemikalier Vinteropbevaring Fejlfindingsskema Almindelige poolproblemer Generelle sikkerhedsregler Begrænset garanti Intex servicekontorers beliggenhed Krav til filterpumpens gennemstrømningshastighed: liter/time Arbejdsvandtemperatur: 17 til 35 C Egnet til brug i pool med følgende rumindhold: under liter Pooltype Gallons (poolens størrelse i fod) Kubikmeter (poolens størrelse i meter) Rektangulær Længde x bredde x gnsntl. dybde x 7.5 Længde x bredde x gnsntl. dybde Rund Længde x bredde x gnsntl. dybde x 5.9 Længde x bredde x gnsntl. dybde x 0.79 Oval Længde x bredde x gnsntl. dybde x 6.0 Længde x bredde x gnsntl. dybde x 0.80 GEM DENNE VEJLEDNING Side 2 Manual DK HR.indd 2 18/10/

3 - DA KSN rettelser 3.pdf 27/10/08 10:22:03 () ELECTRIC POOL HEATER DANISH 7.5 X 10.5 PANTONE 295U 11/15/2007 SIKKERHEDSREGLER VIGTIGT SIKKERHEDSREGLER Sørg for at læse, forstå og følge alle instruktionerne nøje, før du installerer produktet og tager det i brug. LÆS OG FØLG ALLE ANVISNINGERNE ADVARSEL For at reducere risikoen for personskade må børn kun bruge dette produkt, hvis de er under konstant opsyn. Før altid opsyn med børn og handicappede personer. Undgå at tildække ledningen. Placer ledningen et sted, hvor den ikke bliver beskadiget af plæneklippere, hækkesakse og andet udstyr. Ledningen kan ikke udskiftes. Hvis ledningen beskadiges, skal hele produktet kasseres. For at reducere risikoen for elektrisk stød skal du undgå at anvende forlængerledninger, timere, stikadaptere eller stikomformere til at slutte enheden til strømforsyningen. Brug en fastmonteret stikkontakt. Brug en korrekt monteret stikkontakt med 16 ampere eller mere. Sørg for at stikket passer rigtigt og sidder sikkert i kontakten. Hvis du er i tvivl, kontakt en autoriseret elektriker. Samling og demontering må kun foretages af voksne. Undgå at slutte stikket til eller at trække det ud, hvis du står i vand eller har våde hænder. Anbring produktet væk fra poolen for at forhindre, at børn kravler op på produktet for at komme i poolen. Hold produktet og ledningen/ledningerne utilgængelige for børn. Undgå at anvende dette produkt, mens poolen er i brug. Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du flytter produktet, gør det rent, udfører service på det eller foretager justeringer af det. Poolvarmeren skal altid anbringes lavere end slangetilslutningen, når den er i brug. Produktet skal anbringes i lodret position. Tænd ikke produktet, hvis der ikke er vand i det. Tænd ikke produktet, hvis der er risiko for, at vandet i produktet er frosset. Må kun bruges til fritstående pools. Må ikke bruges til spa. Løft ikke produktet i ledningen. Få en elektriker til at installere en stikkontakt, der er godkendt til udendørsbrug og er beskyttet mod sne og regn, ved siden af det sted, hvor varmeren skal bruges. Sørg for at anbringe ledningen og varmeren, så de ikke kan beskadiges af dyr. Brug ikke forlængerledninger. Efterse ledningen inden brug. Tag stikket til varmeren ud af stikkontakten, når varmeren ikke er i brug, og inden den skal fjernes fra poolen. Opbevar poolvarmeren inden døre efter afslutningen af sæsonen. Brug ikke sprøjtehoved. Udgangen må ikke tilsluttes andre vandhaner eller fittings end de specificerede. Sørg for at holde pumpens stik minimum 3,5 meter fra poolen. Stikket skal være tilgængeligt efter montering af pumpe. Dette produkt må ikke bruges af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sanselige eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden medmindre de har fået vejledning eller instruktion i brug af produktet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med produktet. Dette produkt er kun beregnet til brug til de formål, der er beskrevet i brugsanvisningen! MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DISSE ADVARSLER KAN MEDFØRE MATERIELLE SKADER, ALVORLIG PERSONSKADE ELLER DØDSFALD. Disse produktadvarsler, anvisninger og sikkerhedsregler, der følger med produktet, dækker nogle almindeligt forekommende risici ved vandsportsudstyr og omfatter ikke alle fare-og risicimomenter. Brug din sunde fornuft og almindelige dømmekraft i forbindelse med vandaktiviteter. GEM DENNE VEJLEDNING Side 3 Manual DK HR.indd 3 18/10/

4 1 () ELECTRIC POOL HEATER DANISH 7.5 X 10.5 PANTONE 295U 11/15/2007 LISTE OVER DELENE OG REFEREN LISTE OVER DELENE BEMÆRK: Tegningerne er kun til illustration. De svarer ikke nødvendigvis til produktets faktiske størrelse. Er ikke i skala. INDHOLDSLISTE Før du installerer produktet, skal du bruge et par minutter på at kontrollere indholdet og gør dig fortrolig med delene. N DE PIÈCE BESKRIVELSE ANTAL RESERVEDEL NUMMER SLANGE SLANGEKLEMME SLANGEPAKNING Oplys modelnummer og reservedelsnummer i forbindelse med bestilling af reservedele GEM DENNE VEJLEDNING Side 4 Manual DK HR.indd 4 18/10/

5 - DA KSN rettelser 5.pdf 27/10/08 9:54:25 () ELECTRIC POOL HEATER DANISH 7.5 X 10.5 PANTONE 295U 11/15/2007 OPSTILLINGSVEJLEDNING OPSTILLINGSVEJLEDNING Dette apparat er klar til brug under følgende betingelser: Fri klor (HCLO+CLO) Op til 3 ppm.. i ph t l pp 8.0 y ni sklorid r Op til 100 Op til ppm 250 ppm Kalcium hårdhed Op til 500 ppm Isocyanid syre Op til 100 ppm Bromid Op til 8 ppm Kalcium hårdhed Op til 500 ppm Bromid Op till 8 ppm VIGTIGT: Den elektriske poolvarmer skal installeres som det sidste stykke pooludstyr inden saltvandspool- eller klorgeneratorsystemet i returløbsslangen til poolen. 1. Saml den fritstående pool og dens filterpumpe som beskrevet i installationsvejledningen. 2. Tag den elektriske poolvarmer og dens tilbehør ud af emballagen. 3. Slut poolvarmeren til slangen efter filterpumpen. 4. Slut slangen (1) til indløbet på poolvarmeren. (Se næste side) 5. Hvis den fritstående pool er fyldt med vand, skal du skrue sinettet af siforbindelsesstykkerne og indsætte de sorte hattelignende propper i siforbindelsesstykkerne, før du installerer poolvarmeren. Gå direkte til trin 6, hvis poolen er tom. 6. Fjern returløbsslangen (til poolen) fra filterpumpens tilslutningsstuds, og slut den til den øverste tilslutningsstuds på poolvarmeren med en slangeklemme. 7. Slut den anden slange til den nederste tilslutningsstuds på poolvarmeren og til den nederste pumpetilslutning. Kontrollér, om alle slangespændestykkerne (2) er strammet. 8. Sæt evt. sinettene tilbage i siforbindelsesstykkerne i poolen, når du har fjernet de sorte hattelignende propper, som forhindrede vandet i at løbe ud af poolen. 9. Sæt stikket til poolvarmeren i stikkontakten. Test fejlstrømsafbryderen som vist på næste side. 10. Tænd for pumpen. Kontrollér, at der flyder vand gennem varmeren. Tænd herefter for varmeren. VIGTIGT Hvis varmeren ikke står i lodret position, afbrydes den automatisk af en sikkerhedsafbryder. Sørg for, at varmeren altid står i lodret position, når stikket sidder i stikkontakten. GEM DENNE VEJLEDNING Side 5 Manual DK HR.indd 5 18/10/

6 () ELECTRIC POOL HEATER DANISH 7.5 X 10.5 PANTONE 295U 11/15/2007 OPSTILLINGSVEJLEDNING ELEKTRISK POOLVARMER OPSTILLINGSVEJLEDNING (fortsat) VAND TIL POOL 1. Sæt fejlstrømsafbryderen i stikkontakten. Tryk på RESET-knappen på stikket til fejlstrømsafbryderen. Indikatoren skal lyse. Se fig Tryk på T-knappen på stikket til fejlstrømsafbryderen. Indikatoren skal være slukket. Se fig 2. VIGTIGT VAND FRA POOL FILTERPUMPE Filterpumpen skal køre, inden der tændes for varmeren. BETJENINGSVEJLEDNING TIL FEJLSTRØMSAFBRYDER T RESET T RESET NULSTILLE Fig (1) 3. Tryk på knappen RESET for at bruge enheden. Brug ikke enheden, hvis testen mislykkes. Få en elektriker til at undersøge årsagen til fejlen. TEST Fig (2) GEM DENNE VEJLEDNING Side 6 Manual DK HR.indd 6 18/10/

7 () ELECTRIC POOL HEATER DANISH 7.5 X 10.5 PANTONE 295U 11/15/2007 OPSTILLINGSVEJLEDNING 1. Drej knappen med uret til positionen "I" for at tænde den elektriske poolvarmer. Se fig Den røde indikator øverst på varmeren tændes for at vise, at varmeren er tændt. 3. Lad varmeren være tændt, til den ønskede temperatur er opnået. 4. Drej knappen mod uret til positionen "0" for at slukke den elektriske poolvarmer. Se fig 4. BEMÆRK: Sluk for varmeren, inden du slukker filterpumpen eller benytter poolen. 5. Den røde indikator øverst på varmeren slukkes. BETJENINGSVEJLEDNING SÆRLIGE BEMÆRKNINGER Brug altid et termometer til at undersøge vandtemperaturen i poolen, inden poolen benyttes. Hvis termometeret viser en vandtemperatur på over 35 C, skal du vente med at bruge poolen, til temperaturen er faldet til under 35 C. Brug ikke poolvarmeren igen, før vandtemperaturen er faldet til under 28 C. VIGTIGT Brug ALDRIG poolen, hvis vandtemperaturen er over 35 C. Undlad at bruge poolvarmeren, mens poolen er i brug, eller der befinder sig nogen i poolen. Fig (3) Fig (4) GEM DENNE VEJLEDNING Side 7 Manual DK HR.indd 7 18/10/

8 skema.pdf - DA KSN 1 rettelser 15/10/10 8.pdf /10/ () ELECTRIC POOL HEATER DANISH 7.5 X 10.5 PANTONE 295U 11/15/2007 English DRIFTSTIDSTABEL Pooltype Water Vandkapacitet Capacity (Beregnet (Calculated til 90 at % 90% for for pools med metalramme Frame Poolog 80 % foreasy and 80% Set-pools for Easy og Set ovale & Oval pools) Pool) Time Tid for to temperaturstigning increase by 1 på degree 1 grad Fahrenheit Time Tid for to temperaturstigning increase by 1 på degree 1 grad Celsius (gallons) (Gals) (Liters) (liter) (timer) (Hours) (timer) (Hours) INTEX FRITSTÅENDE POOLS 8' x 27" 30" (244cm x 68cm) 76cm) ' 8' x 30" (244cm (305cm x 76cm) EASY SET 10' 12' x 30" (305cm (366cm x 76cm) ' x 30" 36" (366cm x 76cm) 91cm) BASSIN 12' x 42" 36" (366cm x 107cm) 91cm) ' 15' x 42" 36" (366cm (457cm x 107cm) 91cm) ' x 42" 36" (457cm x 107cm) 91cm) ' 10' x 42" 30" (457cm (305cm x 107cm) 76cm) RUND METALRAMME- POOL 10' 12' x 30" (305cm (366cm x 76cm) 12' 15' x 30" 36" (366cm (457cm x 76cm) 91cm) 15' x 42" 36" (457cm x 107cm) 91cm) 15' x 42" 48" (457cm x 107cm) 122cm) /8" x 15' 59" x x 48" 23-5/8" (457cm (220cm x 122cm) x 150cm x 60cm) LILLE REKTANGULÆR METALRAMME POOL 102-1/2" 86-5/8" x 59" 63" x 23-5/8" 25-5/8" (220cm (260cm x 150cm 160cm x 60cm) 65cm) 102-1/2" 118" x 78-3/4" x 63" x 25-5/8" 29-1/2" (260cm (300cm x 160cm 200cm x 65cm) 75cm) 118" 149-5/8" x 78-3/4" x 78-3/4" x 29-1/2" x 31-1/2" (300cm (380cm x x 200cm 220cm x 75cm) 80cm) 149-5/8" 177-1/4" x 78-3/4" 86-5/8" x 31-1/2" 33-1/2" (380cm (450cm x 220cm x 80cm) 85cm) /4" x 86-5/8" x 33-1/2" (450cm x 220cm x 85cm) Noter: Ovenstående tabel er kun til reference. Data er målt på en solskinsdag i en pool med 25 grader vand overdækket med et soltæppe. Den omgivende luft og vandets temperatur kan påvirke effekten af opvarmningen. GEM DENNE VEJLEDNING Side 8 Manual DK HR.indd 8 18/10/

9 () ELECTRIC POOL HEATER DANISH 7.5 X 10.5 PANTONE 295U 11/15/2007 ELEKTRISK POOLVARMER MULIGHED FOR FASTMONTERING ELEKTRISK POOLVARMER MULIGHED FOR FASTMONTERING Nogle lande, især EU-landene, kræver, at den elektriske poolvarmer fastgøres til jorden eller til et underlag i fast opret position. Kontakt de lokale myndigheder for at finde ud af, om der findes lovgivning i dit område vedrørende elektriske poolvarmere til fritstående swimmingpools. Hvis det er tilfældet, kan den elektriske poolvarmer monteres på en platform ved hjælp af de to huller i bunden. Se den nedenstående tegning. Den elektriske poolvarmer kan monteres på et cementunderlag eller på et underlag af træ for at undgå, at den vælter ved et uheld. Den samlede konstruktion skal veje over 18 kg. I henhold til den europæiske standard EN skal dette produkt fastgøres til jorden eller til et fast underlag. 1. Monteringshullerne har en diameter på 6,4 mm og sidder 156 mm fra hinanden. 2. Brug to bolte og låsemøtrikker med en diameter på maks. 6,4 mm. 156 mm GEM DENNE VEJLEDNING Side 9 Manual DK HR.indd 9 18/10/

10 - DA KSN rettelser 10.pdf 27/10/08 10:26:28 11 () ELECTRIC POOL HEATER DANISH 7.5 X 10.5 PANTONE 295U 11/15/2007 POOL VEDLIGEHOLDELSE PLEJE AF POOLEN OG KEMIKALIER Alle pools kræver vedligeholdelse for at holde vandet rent og hygiejnisk. Hvis du anvender kemikalierne korrekt, hjælper filteret med at holde vandet rent. Kontakt poolforhandleren for at få oplysninger vedrørende korrekt brug af klor, algefjerner og andre kemiske midler, som kræves for at opnå helt rent vand. Opbevar kemikalier til poolen utilgængeligt for børn. Tilsæt aldrig kemikalier, mens der er personer i poolen. Dette kan medføre hud- og øjenirritation. Daglig kontrol af vandets ph-værdi og kemikaliebehandling er meget vigtigt og kan ikke understreges nok. Klor, algefjerner og opretholdelse af den korrekte ph-værdi er nødvendigt, når poolen fyldes, samt i løbet af sæsonen. Kontakt din lokale swimmingpoolforhandler for at få yderligere oplysninger. Sæsonens første fyldning af poolen kan resultere i brakvand, der kræver ekstra vandadditiver og ekstra filterskift. Undgå at bruge poolen, før ph-værdien har nået det rette niveau. Kontakt din lokale swimmingpoolforhandler for at få yderligere oplysninger. Hav altid nye filtre klar. Skift filtret hver anden uge. Klorholdigt vand kan beskadige græsplæner, haver eller buskadser, når børn leger i poolen og sprøjter vand uden for poolen. Græsplænen under poolbeklædningen vil blive ødelagt. Bemærk, at visse typer græs kan vokse gennem beklædningen, men dette har ingen indvirkning på funktionen. VINTEROPBEVARING 1. Før du tømmer poolen i forbindelse med vinteropbevaring eller for at flytte den, skal du kontrollere, at vandet ledes hen til et egnet vandafløb på afstand af huset. Kontrollér de lokale bestemmelser for retningslinjer vedrørende bortskaffelse af vand fra swimmingpools. 2. Tag ledningen ud af stikkontakten. 3. Når du har tømt al vandet ud af poolen, skal du afmontere slangerne fra den elektriske poolvarmer ved at følge installationsanvisningerne i omvendt rækkefølge. 4. Lufttør enheden, før du stiller den væk. 5. Opbevar enheden og tilbehøret på et tørt, temperaturkontrolleret sted, hvor der er mellem 0 o C og 40 o C. 6. Den originale emballage kan bruges til opbevaring. GEM DENNE VEJLEDNING Side 10 Manual DK HR.indd 10 18/10/

11 - DA KSN rettelser 11.pdf 27/10/08 10:29:06 () ELECTRIC POOL HEATER DANISH 7.5 X 10.5 PANTONE 295U 11/15/2007 FEJLFINDINGSSKEMA FEJLFINDINGSSKEMA PROBLEM ARSAG LØSNING DEN RØDE INDIKATOR TÆNDES IKKE UNDER BRUG VANDTEMPERATUREN STIGER IKKE, SELV OM DEN RØDE INDIKATOR ER TÆNDT VANDTEMPERATUREN ER FOR HØJ SLANGEN LÆKKER 1. Stikket er ikke sat i stikkontakten. 2. Knappen er ikke drejet helt til positionen I. 3. Jordfejlsafbryderen/ fejlstrømsafbryderen er ikke tændt. 4. Vandtemperaturen er for høj. 5. Ingen gennemstrømning. 6. Lav vandgennemstrømning. 1. Der bruges ikke pooloverdækning eller soltæppe. 2. Varmerens kapacitet er for lille til poolens størrelse eller vandkapacitet. 3. Vandtemperaturen er for lav. 1. Opvarmningstiden er for lang. 1. Slangens spændestykker. Sæt stikket i stikkontakten. Drej knappen med uret til positionen "I" for at tænde den elektriske poolvarmer. Sæt stikket til jordfejlsafbryderen/ fejlstrømsafbryderen stikkontakten igen, og tryk på knappen RESET. Temperatursensoren afbryder strømmen til varmeren, når vandtemperaturen er over ca. 35 C. Varmeren startes igen, når temperaturen er faldet til ca. 28 C. Tænd filterpumpen. Kontrollér, at stempelventilerne er åbne (hvis monterede). Kontrollér, at filterindsatsen er fri for snavs. Luk indesluttet luft ud af cirkulationsrøret. Kontrollér, at vandindgangs- og vandudgangsslangen vender rigtigt. Vend i modsat fald slangerne. Brug altid soltæppet, hvis der ikke er nogen i poolen. Forøg opvarmningstiden. Stop varmeren, og afkort opvarmningstiden. Stram spændestykkerne, eller udskift dem. 2. Slangepakningerne. Genmonter eller udskift spændestykkerne. JORDFEJLSAFBRYDEREN/ FEJLSTRØMSAFBRYDEREN BLIVER VED AT SLÅ FRA 1. Defekt produkt eller fejl i det elektriske kredsløb. Tag stikket til jordfejlsafbryderen/ fejlstrømsafbryderen ud af stikkontakten, sæt det i igen, og tryk derefter på knappen RESET for at genstarte varmeren. Kontakt dit Intex Servicecenter, hvis den bliver ved med at slå fra. SLANGE INDSATS De hvide indsatser i begge slangens ender skal forblive i og skal sidde godt fast i slangen. Undgå at fjerne de hvide indsatser fra slangerne. Disse indsatser kan ikke repareres. For at gøre det nemmere at tilslutte slangerne til de sorte slangetilslutninger, der stikker ud på poolvæggen, kan du bruge en sæbevandsopløsning (bland 6 dråber opvaskemiddel med 1/2 kop vand) til at smøre indsatserne ved at dyppe slangeenderne i opløsningen. Fortsæt i henhold til brugsanvisningen. Undgå at bruge smøremidler som f.eks. maskin- eller industriolie eller fedt. GEM DENNE VEJLEDNING Side 11 Manual DK HR.indd 11 18/10/

12 - DA KSN rettelser 12.pdf 27/10/08 10:31:59 () ELECTRIC POOL HEATER DANISH 7.5 X 10.5 PANTONE 295U 11/15/2007 ALMINDELIGE PROBLEMER ALMINDELIGE POOLPROBLEMER PROBLEM BESKRIVELSE ÅRSAG LØSNING ALGER FARVET VAND OPSLÆMMET SUBSTANS I VANDET KONSTANT LAV VANDSTAND BUNDFALD I POOLEN BESKIDT OVERFLADE Grønligt vand. Grønne eller sorte pletter på pooldugen. Pooldugen er slimet og/eller lugter ubehageligt. Vandet bliver blåt, brunt eller sort, når det klorbehandles. Vandet har et uigennemsigtigt og mælkeagtigt udseende. Vandstanden er lavere end den foregående dag. Skidt eller sand på bunden af poolen. Blade og lignende. Klormængden og PH-værdien trænger til at blive justeret. Kobber, jern eller mangan i vandet oxyderer på grund af kloret. Dette er almindeligt visse steder. Hårdt "Hårdt vand vand" på på grund grund af for høj PH-værdi. Klorindholdet er er lavt. lavt. Fremmede partikler i i vandet. Revne eller hul i pooldugen. Revne eller hul i slange. Spændebåndene er ikke stramme nok. Hyppig anvendelse med stor trafik til og fra poolen. Poolen står for tæt på nogle træer. VIGTIGT Chokbehandling "Chokbehandling" med med klor. klor. Kontroller PH-værdien og og korriger til anbefalet til niveau. niveau. Kontakt forhandler af af poolkemikalier angående angående dette. dette. Fjern forsigtigt Fjern pletterne forsigtigt med pletterne en børste. med en Vedligehold børste. korrekt Vedligehold klorværdi. korrekt klorværdi. Justér PH-værdien til anbefalet niveau. Lad pumpen køre, indtil vandet er klart. Udskift filtret hyppigt. Justér PH-værdien til anbefalet niveau. Kontroller klorværdien. Rens eller udskift filtret. Find revnen/ hullet og sæt en lap på. Reparer/udskift slange. Stram alle spændebånd. Brug Intex suger til at rense bunden af poolen. Brug Intex pool skimmer. Hvis du fortsat oplever problemer, skal du kontakte vores kundeservice for at få hjælp. Se kontaktoplysningerne på bagsiden. GEM DENNE VEJLEDNING Side 12 Manual DK HR.indd 12 18/10/

13 () ELECTRIC POOL HEATER DANISH 7.5 X 10.5 PANTONE 295U 11/15/2007 SIKKERHEDSREGLER GENERELLE SIKKERHEDSREGLER Vandrekreation er både sjovt og terapeutisk. Det er dog forbundet med risiko for skader eller død. For at reducere risikoen for skader, læs og følg alle advarsler og instruktioner på produkt, pakke etc. Husk dog, at produktadvarsler, instruktioner og sikkerhedsregler kun dækker almindelig risiko ved vandrekreation, men ikke alle former for risiko og fare. For yderligere sikkerhed, lær også følgende generelle regler samt regler fra internationale sikkerhedsorganisationer at kende: Forlang konstant opsyn. Lær at svømme. Tag dig tid til at lære førstehjælp. Instruer alle, der skal se efter dine børn, om potentielle farer ved pools og om beskyttelsesforanstaltninger som eksempelvis låste døre, barrierer etc. Lær børnene, hvad de skal gøre i tilfælde af en ulykke. Brug sund fornuft og dømmekraft ved enhver form for vandaktivitet. Opsyn - opsyn - opsyn. GEM DENNE VEJLEDNING Side 13 Manual DK HR.indd 13 18/10/

14 () ELECTRIC POOL HEATER DANISH 7.5 X 10.5 PANTONE 295U 11/15/2007 BEGRÆNSET GARANTI Din elektriske poolvarmer er fremstillet med materialer og i udførelse af højeste kvalitet. Alle Intex-produkter er blevet kontrolleret og er fri for defekter ved deres afsendelse fra fabrikken. Denne begrænsede garanti gælder kun for den elektriske poolvarmer. Bestemmelserne i denne begrænsede garanti gælder kun for den oprindelige køber og kan ikke overdrages. Denne begrænsede garanti gælder i en periode på ét (1) år fra købsdatoen. Gem den originale kvittering sammen med denne brugsanvisning som dokumentation for køb af produktet ved fremsættelse af krav under garantien; i modsat fald bortfalder den begrænsede garanti. Hvis du finder en fabrikationsfejl i denne garantiperiode på ét (1) år, skal du kontakte det lokale Intex servicecenter, der er anført i denne brugsanvisning. Servicecenteret afgør, om garantikravet kan gøres gældende. UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ER BEGRÆNSET TIL VILKÅRENE I DENNE GARANTI, OG INTEX, VIRKSOMHEDENS AUTORISEREDE AGENTER ELLER MEDARBEJDERE KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE OVER FOR KØBEREN ELLER NOGEN ANDEN PART FOR DIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER IFALDE ET ERSTATNINGSANSVAR. Denne begrænsede garanti dækker ikke ved uagtsomhed, unormal brug eller drift, ukorrekt installation, ulykke, manglende overholdelse af anvisningerne eller skader, der opstår som følge af omstændigheder uden for Intex kontrol, herunder, men ikke begrænset til, almindelig slitage og skader, som skyldes, at produktet har været udsat for brand, oversvømmelse, frost, regn eller andre udefrakommende miljømæssige påvirkninger. Denne begrænsede garanti dækker kun dele og komponenter solgt af Intex. Denne begrænsede garanti dækker ikke uautoriserede ændringer, reparationer eller afmontering foretaget af andre end personalet hos et Intex Servicecenter. Omkostninger forbundet med tab af poolvand, kemikalier eller vandskade er ikke omfattet af denne garanti. Personskade eller tingsskade er ikke omfattet af denne garanti. GEM DENNE VEJLEDNING Side 14 Manual DK HR.indd 14 18/10/

15 () ELECTRIC POOL HEATER DANISH 7.5 X 10.5 PANTONE 295U 11/15/ A A EN 19.pdf EN 19.pdf 1 13/10/ /10/ Hvis der er spørgsmål til produkterne eller man ønsker at bestille reservedele kan man kontakte et af de nedennævnte kontorer, eller besøge hvor man kan finde svar på hyppigt stillede spørgsmål. AREAL BELIGGENHED AREAL BELIGGENHED ASIA INTEX DEVELOPMENT CO. LTD. 8TH FLOOR, DAH SING FINANCIAL CENTRE, 108 GLOUCESTER ROAD, WANCHAI, HONG KONG TEL: ASIA ASIA INTEX FAX: INTEX DEVELOPMENT DEVELOPMENT CO. LTD. CO. LTD. 9TH FLOOR, 9TH FLOOR, DAH Website: SING DAH FINANCIAL SING FINANCIAL CENTRE, CENTRE, EUROPE 108 GLOUCESTER INTEX 108 GLOUCESTER TRADING ROAD, B.V. ROAD, WANCHAI, WANCHAI, POSTBUS HONG 1075, KONG HONG KONG 4700 BB ROOSENDAAL, TEL: TEL: FAX: THE FAX: NETHERLANDS TEL: 31-(0) Website: FAX: Website: 31-(0) EUROPE EUROPE INTEX INTEX TRADING TRADING B.V. B.V. POSTBUS Website: POSTBUS 1075, , BB 4700 ROOSENDAAL, BB ROOSENDAAL, FRANCE THE INTEX NETHERLANDS NETHERLANDS SERVICE (FRANCE) SAS TEL: 52, 31-(0) TEL: ROUTE 31-(0) NATIONALE, FAX: (0) FAX: 31-(0) BEAUFORT, FRANCE TEL: (0.15 TTC/min) Website: Website: FRANCE FRANCE UNITEX FAX: UNITEX / INTEX / 25 INTEX SERVICE 18 09SERVICE FRANCE FRANCE S.A.S S.A.S 52, ROUTE 52, ROUTE NATIONALE, NATIONALE, Website: BEAUFORT, BEAUFORT, FRANCE FRANCE GERMANY TEL: STEINBACH 08 TEL: GMBH (0,15 /min) (0,15 /min) GERMANY FAX: AN 03 FAX: 84 DER WELLE Website: Website: FRANKFURT GERMANY GERMANY STEINBACH STEINBACH TEL: 0800 VERTRIEBSGMBH VERTRIEBSGMBH C/O FAX: WEBOPAC C/O WEBOPAC LOGISTICS LOGISTICS GMBH GMBH INTER-LOGISTIK-PARK INTER-LOGISTIK-PARK KAUFBEUREN KAUFBEUREN ITALY TEL: Website: 0180 TEL: (0,14 /min A &(0,14 /min Aaus MARKETING dem aus Festnetz, dem Festnetz, SERVICE Mobilfunk Mobilfunk max. 0,42 /min) max. 0,42 /min) FAX: OFFICE: + FAX: 43 (7262) + 43 VIA (7262) DEI MESTIERI 8, ITALY ITALY A & FAX: A MARKETING A & A MARKETING SERVICE SERVICE VIA RAFFAELLO VIA RAFFAELLO SANZIO SANZIO VILLASANTA VILLASANTA (MI) (MI) TEL: Website: 199 TEL: UK FAX: TOY +39 FAX: 039 BROKERS LTD MARKETING HOUSE, CONCOREZZO, MILANO - ITALY Website: TEL: Website: Website: BLACKSTONE Website: ROAD, UK UK TOY HUNTINGDON, BROKERS TOY BROKERS LTD CAMBS. LTD BLACKSTONE TEL: BLACKSTONE ROAD, ROAD, HUNTINGDON, HUNTINGDON, FAX: CAMBS. CAMBS PE29 6EF. PE29 UK6EF. UK TEL: TEL: FAX: Website: FAX: SWITZERLAND GWM AGENCY Website: GARTEN-U. Website: WOHNMÖBEL, MARKETING PE29 MARKETING 6EF. HOUSE, UK HOUSE, SWITZERLAND SWITZERLAND GWM RÄFFELSTRASSE AGENCY GWM AGENCY 25, GARTEN-U. POSTFACH, GARTEN-U. WOHNMÖBEL, WOHNMÖBEL, RÄFFELSTRASSE CH-8045 RÄFFELSTRASSE ZURICH/SWITZERLAND 25, 25, POSTFACH, POSTFACH, TEL: CH or CH-8045 ZURICH/SWITZERLAND FAX: TEL: or 65 TEL: or FAX: FAX: Website: SPAIN / PORTUGAL Website: KOKIDO Website: BVI LIMITED SPAIN / SPAIN PORTUGAL / PORTUGAL Nostrum C/PLOMO Nostrum Iberian Iberian Market 5-7, NAVE Market S.A. 19 S.A. POLÍGONO Av. de INDUSTRIAL la Av. Albufera, de la Albufera, 321 AIMAYR 321 SAN MARTÍN DE LAMadrid, VEGAMadrid, Spain Spain MADRID SPAIN TEL: TEL: TEL: FAX FAX for Spain: FAX: for Spain: 34 for Spain: for Spain: FAX for FAX Portugal: for Portugal: for Portugal: for Portugal: AUSTRALIA Website: HUNTER Website: OVERSEAS PTY LTD AUSTRALIA AUSTRALIA HUNTER LEVEL HUNTER PRODUCTS 1, 225 PRODUCTS BAY PTY STREET, LTD PTY LTD LEVEL BRIGHTON, LEVEL 1, 225 BAY 1, 225 VICTORIA, STREET, BAY STREET, BRIGHTON, AUSTRALIA BRIGHTON, VICTORIA, VICTORIA, AUSTRALIA TEL: AUSTRALIA or TEL: TEL: or FAX: FAX: or FAX: NEW ZEALAND NEW ZEALAND NEW ZEALAND Website: HAKA Website: NEW ZEALAND LIMITED HAKA UNIT NEW HAKA 4, ZEALAND 11 NEW ORBIT ZEALAND LIMITED DIVE, LIMITED ALBANY, UNIT AUCKLAND 4, UNIT 11 ORBIT 4, 11 ORBIT DIVE, 0757, ALBANY, NEW DIVE, ZEALAND ALBANY, AUCKLAND TEL: AUCKLAND , NEW 0757, ZEALAND NEW ZEALAND FAX: FAX: FAX: MIDDLE EAST FIRST Website: GROUP TRADING Website: REGION MIDDLE MIDDLE EAST EAST FIRST AL GROUP FIRST MOOSA GROUP INTERNATIONAL GROUP INTERNATIONAL BUILDING, 1ST REGION REGION AL MOOSA FLOOR, AL MOOSA GROUP OFFICE GROUP BUILDING, 102 BUILDING, & 103, 1ST UMM 1ST HURAIR FLOOR, ROAD, FLOOR, OFFICE KARAMA, OFFICE 102 & 103, 102 DUBAI, UMM & 103, UAE HURAIR UMM HURAIR ROAD, TEL: ROAD, KARAMA, KARAMA, DUBAI, DUBAI, UAE UAE TEL: TEL: / / TEL: FAX: INTEX(46839) TEL: INTEX(46839) / / FAX: FAX: Website: Website: SOUTH AFRICA Website: SOUTH AFRICA WOOD WOOD & & HYDE SOUTH AFRICA WOOD & HYDE HYDE PACKER PACKER AVENUE, INDUSTRIA 2, 2, PACKER AVENUE, INDUSTRIA 2, CAPE CAPE TOWN, CAPE TOWN, SOUTH SOUTH AFRICA AFRICA TEL: TEL: TEL: FAX: FAX: FAX: PORTEZUELO, PORTEZUELO, QUILICURA, QUILICURA, SANTIAGO, CHILE. INDUSTRIAL SANTIAGO, PORTEZUELO, CHILE. CHILE / ARGENTINA CHILE / URUGUAY / URUGUAY / PERU / URUGUAY COMEXA COMEXA S.A. S.A S.A. EL JUNCAL SAN EL IGNACIO JUNCAL 100, PARQUE 100, 0201, PARQUE INDUSTRIAL PARQUE INDUSTRIAL TEL: QUILICURA, TEL: SANTIAGO, CHILE TEL: FAX: SAUDI ARABIA SAUDI ARABIAN MARKETING & AGENCIES CO. LTD. PRINCE AMIR MAJED STREET, AL-SAFA DISTRICT. JEDDAH, KINGDOM OF SAUDI ARABIA TEL: ARGENTINA ARGENTINA JARSE JARSE INDUSTRIAL FAX: INDUSTRIAL Y COMERCIAL 4084 Y COMERCIAL S.A S.A MANUEL MANUEL GARCIA GARCIA Nº124, PARQUE Nº124, PARQUE PATRICO, PATRICO, BUENOS BUENOS AIRES, AIRES, ARGENTINA ARGENTINA TEL: TEL: Website: (interno (interno 106); 106); AUSTRIA TEL: ( TEL: STEINBACH ( interno interno 145) VERTRIEBSGMBH 145) Martín AUSTRIA Cosoleto: Martín Cosoleto: Daniel AISTINGERSTRAßE Centurion: Daniel Centurion: 2 Website: Website: PERU PERU COMEXA COMEXA S.A SCHWERTBERG S.A. AVENIDA AVENIDA COMANDANTE TEL: 0800 COMANDANTE ESPINAR ESPINAR 142, 142, MIRAFLORES, MIRAFLORES, FAX: LIMA, PERÚ LIMA, PERÚ TEL: TEL: SAUDI ARABIA SAUDI ARABIA SAUDI ARABIAN SAUDI ARABIAN MARKETING MARKETING & & AGENCIES AGENCIES Website: CO. LTD. CO. LTD. CZECH REPUBLIC / PRINCE PRINCE AMIR INTEX MAJED AMIR TRADING MAJED STREET, STREET, S.R.O. EASTERN EUROPE AL-SAFA AL-SAFA DISTRICT. BENESOVSKA DISTRICT. JEDDAH, 23, JEDDAH, KINGDOM KINGDOM 101 OF SAUDI OF 00 PRAHA ARABIA SAUDI ARABIA 10, TEL: TEL: FAX: FAX: CZECH REPUBLIC TEL: Website: Website: FAX: AUSTRIA AUSTRIA STEINBACH STEINBACH VERTRIEBSGMBH VERTRIEBSGMBH AISTINGERSTRAßE AISTINGERSTRAßE 2 2 BELGIUM 4311 SCHWERTBERG 4311 SIMBA-DICKIE SCHWERTBERG TEL: 0820 TEL: - MOESKROENSESTEENWEG C, (0,145 /min (0,145 /min 8511 aus allen AALBEKE, aus Netzen) allen Netzen) BELGIUM FAX: + FAX: 43 (7262) + 43 TEL: (7262) Website: Website: FAX: CZECH CZECH REPUBLIC REPUBLIC / / INTEX INTEX TRADING TRADING S.R.O. S.R.O. EASTERN EASTERN DENMARK EUROPE EUROPE BENESOVSKA BENESOVSKA K.E. 23, MATHIASEN 23, A/S PRAHA PRAHA SINTRUPVEJ 10, 10, 12, DK-8220 CZECH CZECH REPUBLIC REPUBLIC TEL: TEL: BRABRAND, DENMARK FAX: FAX: TEL: FAX: BELGIUM BELGIUM N.V. SIMBA-DICKIE N.V. SIMBA-DICKIE BELGIUM BELGIUM S.A. S.A. MOESKROENSESTEENWEG 383C, 383C, 8511 AALBEKE, 8511 Website: AALBEKE, BELGIUM BELGIUM SWEDEN TEL: 0800 TEL: LEKSAM AB FAX: FAX: BRANDSVIGSGATAN , S ÄNGELHOLM, Website: Website: SWEDEN DENMARK DENMARK K.E. MATHIASEN K.E. TEL: MATHIASEN +46 A/S431 A/S SINTRUPVEJ SINTRUPVEJ FAX: 12, DK , 431 DK BRABRAND, BRABRAND, DENMARK DENMARK TEL: TEL: FAX: +45 FAX: 86 Website: NORWAY NORSTAR AS Website: Website: PINDSLEVEIEN 1, SWEDEN SWEDEN LEKSAM LEKSAM AB AB BRANDSVIGSGATAN N-3221 SANDEFJORD, BRANDSVIGSGATAN 6, 6, S S-262 ÄNGELHOLM, NORWAY 73 ÄNGELHOLM, SWEDEN SWEDEN TEL: TEL: +46 TEL: 431 FAX: FAX: +46 FAX: NORWAY NORWAY FINLAND Website: Website: Website: NORSTAR NORSTAR AS AS OY PINDSLEVEIEN PINDSLEVEIEN SUOMALAISTENTIE 1, 1, 7, N-3221 SANDEFJORD, N-3221 FIN SANDEFJORD, NORWAY ESPOO, NORWAY TEL: +47 TEL: 33 FINLAND FAX: +47 FAX: 33 TEL: FINLAND FINLAND NORSTAR NORSTAR OY OY RUSSIA SUOMALAISTENTIE SUOMALAISTENTIE Website: 7, 7, FIN FIN ESPOO, LLC BAUER ESPOO, FAX: Website: Website: FINLAND FINLAND KIEVSKAYA STR., 20, TEL: +358 TEL: MOSCOW, FAX: RUSSIA FAX: TEL: /8626/9802 Website: Website: FAX: MOSCOW, MOSCOW, RUSSIA RUSSIA POLAND TEL: /8626/9802 TEL: KATHAY /8626/9802 HASTER FAX: FAX: UL LUTYCKA 3, POZNAN RUSSIA RUSSIA LLC BAUER LLC KIEVSKAYA KIEVSKAYA Website: STR., 20, STR., 20, TEL: /380 Website: Website: FAX: POLAND KATHAY HASTER POLAND KATHAY HASTER UL. LUTYCKA UL. LUTYCKA 3, , POZNAN POZNAN HUNGARY TEL: +48 TEL: 61 RECONTRA LTD./RICKI LTD. FAX: +48 FAX: 61 H BUDAPEST, DARÓCZI ÚT 1-3, HUNGARY Website: Website: HUNGARY HUNGARY RECONTRA RECONTRA TEL: LTD./RICKI +361 LTD./RICKI /113 LTD. H-1113 BUDAPEST, H-1113 FAX: BUDAPEST, +361 DARÓCZI 209 DARÓCZI 2634 ÚT 1-3, ÚT 1-3, HUNGARY HUNGARY BRAZIL TEL: +361 TEL: 372 KONESUL / /113 FAX: MARKETING & SALES LTDA FAX: BRASIL BRASIL INÁCIO BORBA, CEP , KONESUL KONESUL MARKETING CHÁCARA MARKETING SANTO & SALES & ANTONIO SALES LTDA LTDA - SÃO RUA ANTONIO RUA PAULO ANTONIO DAS - CHAGAS, SPDAS - BRASIL CHAGAS, CEP TEL: , - CEP , CHÁCARA SANTO (11) 5183 ANTONIO 8866 CHÁCARA SANTO ANTONIO - SÃO - SÃO PAULO PAULO - SP FAX: - BRASIL - SP 55 -(11) BRASIL TEL: 55 TEL: (11) (11) ISRAEL ISRAEL ALFIT TOYS ALFIT LTD TOYS LTD MOSHAV MOSHAV NEHALIM, MESHEK NEHALIM, 32, 49950, ISRAEL MESHEK MESHEK 32, TEL: 49950, 32, ISRAEL 49950, ISRAEL ISRAEL FAX: 55 FAX: (11) ALFIT (11) 4646 TOYS LTD MOSHAV NEHALIM, TEL: TEL: FAX: FAX: FAX: HESE INSTRUCTIONS GEM DENNE VEJLEDNING Side 15 Manual DK HR.indd 15 18/10/

BETJENINGSVEJLEDNING. Oval Ramme Pool VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER

BETJENINGSVEJLEDNING. Oval Ramme Pool VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER () OVAL FRAME POOL DANISH 7.5 X 0.3 PANTONE 95U 06//00 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER Sørg for at læse, forstå og følge alle instruktionerne nøje, før du installerer produktet og tager det

Læs mere

28 www.intexnordic.com. Side 28

28 www.intexnordic.com. Side 28 28 www.intexnordic.com Side 28 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Sørg for at læse, forstå og følge alle instruktionerne nøje, før du installerer produktet og tager det i brug. Manual Krystal Clean Poolwater

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding:

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding: TANK MIX S VILKÅR FOR BRUG OG ANSVARSAFSKRIVELSE Læs venligst disse vilkår omhyggeligt før brug, klik derefter på knappen "Jeg accepterer" nederst på siden for at angive, at du accepterer disse betingelser

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Gør værkstedet bedre Udstødningsgas og svejserøg, støv fra slibning og skæring, oliespild og slanger der roder på værkstedsgulve -

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Clinique Sonic System vibrerende rensebørste. brugsanvisning

Clinique Sonic System vibrerende rensebørste. brugsanvisning Clinique Sonic System vibrerende rensebørste brugsanvisning VIGTIGE FORHOLDSREGLER Clinique Sonic System er ikke tiltænkt personer (inklusiv børn) med fysiske hæmninger, manglende føle- eller mentale evner

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Wonderfil Wrap Automatisk luftpudepumpe. Brugsanvisning Oversættelse af original manual

Wonderfil Wrap Automatisk luftpudepumpe. Brugsanvisning Oversættelse af original manual Automatisk luftpudepumpe Brugsanvisning Oversættelse af original manual Wonderfil Wrap is covered by U.S. Patent 8272510. Other patents pending. www.sealedair.com WFW 11/12 Wonderfil Wrap is covered by

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Hvad kan du nå i løbet af 2½ time? Funktioner og fordele. EZstrip TR Muncher

Hvad kan du nå i løbet af 2½ time? Funktioner og fordele. EZstrip TR Muncher EZstrip TR Muncher Stort tilgangsdæksel Hvad kan du nå i løbet af 2½ time? NOV Mono påbegyndte produktionen af ekscentersnekkepumper i 1935, efterfulgt af et sortiment af NOV Mono Muncher neddelere i 1981

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

FREMTIDEN OG FJERNVARME

FREMTIDEN OG FJERNVARME FREMTIDEN OG FJERNVARME ENERGIPOLITISK KONFERENCE Fjernvarmeindustrien, 26. marts 2015 Axel Olesen Instituttet for Fremtidsforskning Instituttet for Fremtidsforskning: www.iff.dk At styrke beslutningsgrundlaget

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING INDHOLD AF ÆSKE HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L SPÆNDINGSADAPTER ADAPTER ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP) TILSLUT KAMERAET TIL

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Brugsanvisning til DenForm DreamPool 550 Tillykke med din nye swimmingpool

Brugsanvisning til DenForm DreamPool 550 Tillykke med din nye swimmingpool Brugsanvisning til DenForm DreamPool 550 Tillykke med din nye swimmingpool Denne brugsanvisning henviser til illustrationerne i den trykte brugsanvisning! ( Brochuren med den orange forside der medfølger

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere