Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse"

Transkript

1 Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse Afbud med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift Godkendt og underskrevet. 3 Bringstrup Præstegård - hulmursisolering - 5 % puljen Sag: Bringstrup Præstegård (548) - Bringstrup Sogn Afventer energimærkningsrapporterne. Tages op til en samlet vurdering i ligningsområdet 1. april Bringstrup Præstegård - hulmursisolering - 5 % puljen Bringstrup-Sigersted Menighedsråd anmoder i vedlagte skrivelse af 22. oktober 2009 om kr inkl. moms fra Provstiudvalgets 5 % pulje til hulmursisolering af Bringstrup Præstegård. Der vedlægges tilbud. Referat, Side: 1

2 Mødepunkt 4 Pedersborg - køb af kirkegårdsareal - 5 % puljen - Kirkegårdskonsulent Sag: Pedersborg - køb af kirkegårdsareal - 5 % puljen - Kirkegårdskonsulent (549) - Pedersborg Sogn Pedersborg - køb af kirkegårdsareal - 5 % puljen - Kirkegårdskonsulent Pedersborg Menighedsråd fremsender vedlagte mail af 6. november 2009: "Pedersborg kirkegård har gennem de sidste 10 år oplevet en stadig større stigning i begravelser og bisættelser. Det betyder at der trods omlægningen i år på østskråningen til flere urnegravsteder, i løbet af tre år vil mangle plads på fællesgraven. Vi har et større grønt areal markeret med gult, som vi godt kunne tænkes os at købe og omdanne til ny fællesgrav og lidt ekstra p- pladser. Kommunen har givet forhåndstilsagn om at det er muligt at købe grunden og at der kun er få begrænsninger som at der ikke må være store træer og at det fortsat skal have udseende af park. Vedlagt kort og kommunens behandling af vores forespørgsel. Beslutning Provstiudvalget er indstillet på at støtte projektet. Udarbejdelsen af skitseprojekter skal udføres af 2 forskellige arkitekter. Udgiften til skitseprojekterne søges afholdt af driftsrammen, skulle dette ikke være muligt, kan menighedsrådet ansøge på ny i 5 % puljen. Vi vil gerne bede om: 1) Tilladelse til udvidelse af kirkegården. 2) At vi kan få tilladelse til at bede Susanne Guldager om at udarbejde 2-3 skitseforslag inkl. overslagspriser, som vi kan tage stilling til i menighedsrådet. Dette indebærer formentlig en mindre projektsum som vi gerne vil bede om af 5% puljen, da vi ikke mener at vi kan vente til det kommer på budget Vi er ikke pt. kendt med størrelsen af denne projektsum. Måske kan vi bede Susanne Guldager om et tilbud på dette. 3) Tilsagn om at købet kan iværksættes, hvis vi accepterer et af skitseprojekterne. Pris ca kr + omk. til planændring. 4) Tilsagn om at vi kan få udarbejdet et rigtigt projekt med SG. Pris ukendt? 5) Hvis vi når så langt, vil vi gerne have kirkegårdsprojektet indarbejdet i langtidsplanerne til udførelse i " Referat, Side: 2

3 Mødepunkt 5 Provstsynsrapport prisfastsat Sag: Sct. Bendts Kirke - synsudskrift (350) - Ringsted Sogn Provstsynsrapport prisfastsat Ringsted Menighedsråd fremsender vedlagte provstesynsrapport for Sct. Bendts Kirke, Sognegården og Mahlerske Huse. 6 Provstesynsrapport - Klostermarkskirken - prisfastsat Sag: Klostermarkskirken - synsudskrift (351) - Ringsted Sogn Beslutning Godkendt som drift. Arbejderne kan afholdes, når der er plads i budgettet. Vedrørende pkt. 11 udfærdiger provsten en skrivelse om forholdet. Godkendt som drift. Arbejderne kan afholdes, når der er plads i budgettet. Provstesynsrapport - Klostermarkskirken - prisfastsat Ringsted Menighedsråd fremsender vedlagte provstesynsrapport for Klostermarkskirken. 7 Ringsted Kirkegård - provstesynsrapport prisfastsat Sag: Ringsted Kirkegård - syn (494) - Ringsted Sogn Godkendt som drift. Arbejderne kan afholdes, når der er plads i budgettet. Ringsted Kirkegård - provstesynsrapport prisfastsat Ringsted Menighedsråd fremsender vedlagte provstesynsrapport for Ringsted Kirkegård. 8 Slaglille Menighedsråd - kirkegårdsmuren - 5 % puljen Sag: Slaglille Menighedsråd - kirkegårdsmuren - 5 % puljen (550) - Slaglille Sogn Provstiudvalget besluttede, at renovering af kirkegårdsmuren søges indarbejdet i budget Muren bør holdes under observation og eventuelt understøttes - og stien afspærres. Slaglille Menighedsråd - kirkegårdsmuren - 5 % puljen Slaglille Menighedsråd ansøger i vedlagte skrivelse af 5. november 2009 om bevilling fra 5 % puljen til reparation af kirkegårdsmuren. Pris fra Birgitte Finks Tegnestue vil formentligt foreligge til mødet. Bilaget udleveret på mødet: Slaglille kirkegård mur mod syd-øst prisoverslag Referat, Side: 3

4 Mødepunkt 9 Organist i Vigersted og Kværkeby Kirke % stilling Sag: Organist Mia Birch Engsager (552) - Vigersted Sogn Beslutning Provstiudvalget anmoder om at se en arbejdsbeskrivelse og omfanget af tjenester. Organist i Vigersted og Kværkeby Kirke % stilling Vigersted og Kværkeby Menighedsråd afleverer 6. november 2009 et ønske om at få organiststillingen opnormeret fra en 85 % stilling til en 100 % stilling. 10 Vigersted Kirke - Nyt altertæppe og knæfald Sag: Vigersted Kirke - Nyt altertæppe og knæfald (551) - Vigersted Sogn Godkendt. Fremsendes til stiftet til de kirkelige myndigheders godkendelse. Vigersted Kirke - Nyt altertæppe og knæfald Vigersted Menighedsråd afleverer 6. november 2009 vedlagte materiale vedrørende nyt kortæppe og nyt knæfald. Vigersted Menighedsråd oplyser, at de har midler til formålet. 11 Orienteringsbrev, tilfredshedsundersøgelse Sag: Tilfredshedsundersøgelse (547) - Roskilde Stift Medtages til næste møde 9. december 2009 Orienteringsbrev, tilfredshedsundersøgelse Vedlagt orienteringbrev vedrørende landsdækkende undersøgelse af brugertilfredsheden med stiftsadministrationerne. Evaluering af brugertilfredshed med stiftsadministrationerne Vedlagt fremendes skemaer til brug for tilfredshedsundersøgelsen bilagt mail af 21. oktober Besvarelser skal været indsendt senest mandag den 21. december Diverse sager til afgørelse Ingen. Referat, Side: 4

5 13 Forslag til lokalplan nr. 230 Sag: Forslag til lokalplan nr. 230 (522) - Haraldsted Sogn Forslag til lokalplan nr. 230 Roskilde Stiftskontor forespørger i skrivelse af 19. oktober 2009, om forslag til lokalplan nr Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø i Ringsted Kommune berører de kirkelige omgivelser. Vi svarer stiftet, at de ikke berøres. 14 Forslag til lokalplan nr. SK 17 Sag: Forslag til lokalplan nr. SK 17 (521) - Lynge Sogn Forslag til lokalplan nr. SK 17 Roskilde Stiftskontor forespørger i skrivelse af 19. oktober 2009 om forslag til lokalplan nr. SK 17 - Område til offentlige formål ved Skælskørvej i Sorø Kommune berører de kirkelige omgivelser. Vi svarer stiftet, at de ikke berøres. 15 Engangsvederlag til kordegn Stefan Andreas Bodholdt Sag: Kordegn Stefan A. Bodholdt (74) - Ringsted Sogn Engangsvederlag til kordegn Stefan Andreas Bodholdt Roskilde Stiftskontor meddeler i vedlagte skrivelse af 21. oktober 2009 tildeling af engangsvederlag til kordegn Stefan Bodholdt. Referat, Side: 5

6 16 Skellebjerg Kirke - restaurering af kalkmalerier Sag: Skellebjerg Kirke - Kalkmalerier (258) - Skellebjerg Sogn Skellebjerg Kirke - restaurering af kalkmalerier Roskilde Stiftskontor meddeler Tersløse- Skellebjerg-Niløse Menighedsråd i skrivelse af 26. oktober 2009, at de har modtaget Provstiudvalgets skrivelse af 22. oktober 2009 vedr. ansøgning om restaurering af kalkmalerier i Skellebjerg Kirke. Stiftet har som led i sagsbehandlingen sendt sagen til udtalelse hos den kgl. bygningsinspektør og Nationalmuseet. Stiftet har gjort konsulenterne opmærksom på, at menighedsrådet har bedt om en hurtig behandling af sagen. Stiftet vil vende tilbage til sagen, når konsulenternes udtalelser foreligger. 17 Renovering af Slaglille Præstegård Sag: Renovering af Slaglille Præstegård - frigivelse af beløb fra salg af forpagterbolig (281) - Slaglille Sogn Renovering af Slaglille Præstegård Roskilde Stiftskontor har i skrivelse af 4. november 2009 ovf. kr ,19 til Slaglille- Bjernede-Alsted-Fjenneslev Præstegårdskasse vedrørende renovering af Slaglille Præstegård. Regningerne dækkes af indestående salgskapital fra præsteembedes forpagterbolig. 18 Engangsvederlag til kordegn Susanne Margrethe Jarman Topsøe Sag: Kordegn Susanne Margrethe Jarman Topsøe (198) - Sorø Sogn Engangsvederlag til kordegn Susanne Margrethe Jarman Topsøe Roskilde Stiftskontor meddeler i vedlagte skrivelse af 21. oktober 2009 tildeling af engangsvederlag til kordegn Susanne Topsø. Referat, Side: 6

7 19 Forslag til lokalplan nr. SK 28 - Kunstmuseum og bibliotek i Sorø Kommune Sag: Forslag til lokalplan nr. SK 28 - Kunstmuseum og bibliotek i Sorø Kommune (542) - Sorø Sogn Forslag til lokalplan nr. SK 28 - Kunstmuseum og bibliotek i Sorø Kommune Roskilde Stiftskontor forespørger i skrivelse af 22. oktober 2009, om forslag til lokalplan SK 28 - Kunstmuseum og bibliotek i Sorø Kommune berører de kirkelige omgivelser. Vi svarer stiftet, at de ikke berøres. 20 Engangsvederlag til kordegn Egon Kryger Hinrichsen Sag: Kordegn Egon Hinrichsen (73) - Tersløse Sogn Engangsvederlag til kordegn Egon Kryger Hinrichsen Roskilde Stiftskontor meddeler i vedlagte skrivelse af 21. oktober 2009 tildeling af engangsvederlag til kordegn Egon Kryger Hinrichsen. 21 Vetterslev - Høm frigivelse på prohiberet konto Sag: Prohiberet konto (309) - Vetterslev Sogn Vetterslev - Høm frigivelse på prohiberet konto Vetterslev-Høm Menighedsråd har i skrivelse af 23. september 2009 anmodet om at få frigivet kr ,00 på prohiberet konto i DIBA Ringsted til brug for betaling af messehagel. Godkendelse af frigivelsen er sendt til Diba Ringsted. 22 Rita Christiansen - flytning af urner fra Vigersted Kirkegård Sag: Ansøgning om tilladelse til flytning af urner (523) - Vigersted Sogn Rita Christiansen - flytning af urner fra Vigersted Kirkegård Til orientering fremsendes provstens behandling af sagen, jf. vedlagte mail af 22. oktober Referat, Side: 7

8 23 Stiftsråd - referat fra det konstituerende møde Sag: Stiftsråd (544) - Roskilde Stift Stiftsråd - referat fra det konstituerende møde Vedlagt fremsendes referat fra konstituerende møde i Stiftsrådet torsdag, den 22. oktober Kommende møder i 2010 Fastsættelse af kommende møder i husk kalender. PU-møder i 2010: Alle dage onsdag og møderne starter kl Langtidsplanlægningsmøder: Ringsted Ligningsområde: kl afholdes i Benløse gl. Skole. Sorø Ligningsområde: kl afholdes i Sogneladen i Lynge. 25 Eventuelt Jørgen Henriksen og Gerda Holm orienterede om nyt fyr i Benløse Kirke. Drøftelse af de nye lønninger/overenskomster. Referat, Side: 8

9 26 Underskrifter Således vedtaget oplæst: Underskrifter Lars Poulsen Jørgen Henriksen Hanne Jørgensen Ege Lau Frandsen Dorete Poulsen Holger Rasmussen Gerda Holm Mødet afsluttet kl Referat, Side: 9

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Afbud med anmeldt forfald: Ege Lau Frandsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Provstiudvalgsmedlem Holger Rasmussen anmodede om, at

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00 i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift.

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt med ændring af ordlyd

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra PU mødet 19.2.2014 Referat godkendt

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag:

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater m.m

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Referat fra Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet 5. februar 2015.

Referat fra Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet 5. februar 2015. HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE 5 3400 HILLERØD 48 24 90 60 PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16,1 3400 HILLERØD 70 23 03 93 e-mail: jfc@km.dk Hjemmeside: www.hilleroedprovsti.dk Hillerød den 17.

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde. Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen Janne Melcher forlod mødet efter punkt 5. Punkt 4: Per Schleiter deltager

Læs mere

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2 Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2 Mødepunkter Indstilling 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft 2 Godkendelse af referat

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Ove Steriner Rasmussen

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Ove Steriner Rasmussen Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Ove Steriner Rasmussen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Afbud fra Bente Nørgård-Sørensen. Poul Christensen mødt kl. 17.35. Grethe Krogh Jakobsen

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted Mødepunkt 1 Godkendelse af referat Referatet er godkendt Referatet ligger på provstiudvalgsportalen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var afbud til mødet fra Thyra Bohsen. 2 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4

REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 Afbud fra Karen Groth kl. 08.15 besøg fra Himmelev vedr. kirke Trekroner: repræsentant fra MHR redegjorde for nødvendig planlægning frem til byggefase.

Læs mere