Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy"

Transkript

1 Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy

2 Indholdsfortegnelse 1 Forord Forudsætninger Eksisterende forhold Klimaskærm Brugsvandsinstallationer Varmeinstallationer Ventilationsinstallationer El-installationer inklusiv belysning Køleanlæg Bygningsautomatik Alternativ energi Indeklima Vedligeholdelse Forslag til tiltag Beskrivelse af tiltag Klimaskærm Brugsvandsinstallationer Varmeinstallationer Ventilationsinstallationer El-installationer inklusiv belysning Køleanlæg Bygningsautomatik Alternativ energi Alternative forslag Summering

3 1 Forord Favrskov Kommune har udbudt et ESCO-projekt på deres folkeskoler. I den forbindelse energiscreenes alle kommunens skoler og der opstilles forslag til energirenovering. Nærværende rapport beskriver de forslåede tiltag i på Korsholm Skole. 1.1 Forudsætninger Favrskov Kommune har givet oplysninger om arealer og energiforbrug mv. disse oplysninger ligger til grund for nedenstående analyse, beregninger og energibesparende forslag, medmindre andet er angivet i de enkelte tiltag. Alle investeringerne angivet i projektkataloget er anlægsinvesteringer. Følgende energipriser er benyttet til beregningerne. Alle priserne er eksklusiv moms. Medie Pris El 1650 kr./mwh Gas 7,8 kr./m 3 Vand 43,6 kr./m 3 Bygningerne blev inspiceret den januar Figur 1: Luftfoto af skolen 3

4 2 Eksisterende forhold 4

5 Følgende arealer er oplyst af kommunen og indeholdt i projektet Bygning Adresse Bygning Bygningsareal Garage og Kælder uden loft og udhuse kælder Korsholm Skole og klub Dambrosvej Klimaskærm Hovedparten af bygningerne er udført i massiv teglmursten i Der er efterfølgende opsat en træbarak med to klasselokaler. Klubbens bygninger er efterisoleret med hulmursisolering. Det var ikke muligt at få adgang til alle lofterne ved gennemgangen, de lofter i hovedbygning der var adgang til var efterisoleret. Det virker til at skunkisolering i klubben og 6.kl. bygningerne er i dårlig stand. De fleste vinduer og døre i bygningerne er udskiftet til nye med energiruder. Figur 2: Facade på skolen og SFO Figur 3: Skunk i klubben Brugsvandsinstallationer Der er en varmtvandsveksler til den varme brugsvand, placeret centralt i hovedbygningen, og en til klubben. Veksleren benytter gas som varmemedie. Cirkulationspumpen til det varme brugsvand er ikke energieffektiv. 5

6 Projektkatalog Korsholm Skole Figur 4: Varmtvandsproduktion De fleste brugsvandsinstallationer er renoveret Varmeinstallationer Bygningerne er opvarmet via gasfyr. I hovedbygningen er der tre nyere mindre gasfyr i kaskade og i klubben et mindre gasfyr. Bygningerne er opvarmet ved radiatorer. Der er monteret manuelle radiatortermostater på alle radiatorer. Termostaterne er af forskellig alder. Det virker som der er udskiftet når der er gået nogen i stykker. Figur 5: Radiator og radiatortermostat Varmesystemet er opbygget med shuntgrupper til radiatorerne i de enkelte områder. Der er stadig en del ældre pumper i varmesystemet, som burde udskiftes af både vedligeholdelses- og energimæssige årsager. Dog er der udskiftet enkelte steder, det virker som af der er udskiftet ved defekt. Motorventilerne er af alle af nyere dato. 6

7 Projektkatalog Korsholm Skole Figur 6: En blanding af pumper og ventiler Generelt ser det ud til at varmerørene er rimeligt isoleret, men på ældre pumper og ventiler mv. mangler der dog generelt isolering Ventilationsinstallationer Der er ikke så meget ventilation i bygningerne. Der er installeret et ventilationsanlæg til SFO en. Dette anlæg kørte ikke ved inspektionen til trods for at automatikken gav driftssignal. Der er et udsugningsanlæg i skolekøkkenet som er styret af tryk, som er monteret i køkkenet. I klasselokalerne i barakken er der monteret Airmaster til ventilation. Anlæggene er decentral styret i lokalerne. I musiklokalet og i klubben er der installeret naturlig ventilation via tryk i lokalet, der er ingen behovsstyring. Der er ingen ventilation i klasselokalerne i hovedbygning eller i 6. klassen. Figur 7: Ventilationsanlæg til SFO Figur 8: Styring til ventilation i skolekøkken 7

8 2.1.5 El-installationer inklusiv belysning Belysningen er udskiftet til T5-armaturer i de fleste klasselokaler. Der er dog stadig områder der har T8-armaturer såsom faglokaler, gymnastiksal, klubben 1.salen og barak mv. Der er ikke installeret bevægelsessensorer i alle klasselokaler. Figur 9: Belysningsarmatur på kontor Figur 10: Belysning i sløjdlokale Der er en del køleskabe placeret i diverse lokaler rundt om i bygningerne. Der er ladeskabe i depot ved kontoret til opladning af bærbare computere Køleanlæg Der er ingen køleanlæg på skolen Bygningsautomatik Der er ikke overordnet automatik på skolen. Både varme og ventilation er styret af stand-alone enheder. 8

9 Projektkatalog Korsholm Skole Figur 11: Varme og ventilationsstyring Alternativ energi Der er ingen alternativ energianlæg på skolen. 2.2 Indeklima Der er ingen ventilation i klasselokalerne med undtagelse i barakken og klubben. Der er eller ikke ventilation i gymnastiksalen, hvilket kan give dårligt indeklima og fugtproblemer, hvis der er meget fysisk aktivitet. Salen bliver også brugt til dagplejebørn. Der er en defekt på ventilationsanlægget der betjener SFO en, dette burde undersøges Der er ingen ventilation til lærerværelse og forberedelseslokalet. 2.3 Vedligeholdelse Der er en vinduesbrystning i klubben som er defekt. 9

10 3 Forslag til tiltag 10

11 3.1 Beskrivelse af tiltag I det følgende kapitel er de foreslåede tiltag beskrevet, samt de forventede konsekvenser tiltagene vil have på bygningerne og indeklimaet. De årlige besparelser i tabellerne er for det første år Klimaskærm Skunkene og lofterne i klubben og i 6.kl. bygningen efterisoleres. Lofterne isoleres med granulat og skunkene med batts. Lofterne og facaderne i barakken efterisoleres. Facaderne efterisoleres udvendig og afsluttes med eternitplader. Lofterne isoleres med granulat. Velux vinduerne i SFO en udskiftes til nye energiruder, 2 stk. Den defekte yderdør i klubben burde udskiftes til ny. Dette er primært af vedligeholdelsesmæssige årsager Efterisolering i klub og 6.kl. [MWh el m 3 ] Årlig besparelse [kr.] Varme: 12, Efterisolering af barak Varme: 8, Udskiftning af Velux vinduer Varme: 0, Udskiftning af yderdør Brugsvandsinstallationer Cirkulationspumpen til den varme brugsvand udskiftes. Der udskiftes til energirigtige kvalitetspumper, som f.eks. Grundfos eller Wilo. Besparelsen herved ligger i kapitlet Varmeinstallationer. Rør og andre komponenter omkring varmtvandsveksleren efterisoleres. Besparelsen herved ligger under teknisk isolering i kapitlet Varmeinstallationer Varmeinstallationer Der udskiftes fire stk. pumper i varmesystemet. Der udskiftes til energirigtige kvalitetspumper, som f.eks. Grundfos eller Wilo. Derudover sikres det, at alle pumperne slukker, når der ikke er behov. De steder der mangler teknisk isolering, efterisoleres så isolering lever op til gældende standard. Det gælder både for rør, ventiler og pumper mv. på varmesystemet og det varme brugsvand. 11

12 Ældre radiatortermostater udskiftes til nye termostater. Der regnes med at udskifte 20 stk. Udskiftning af pumper varme og ventilation [MWh el m 3 ] Årlig besparelse [kr.] El: 2, Teknisk isolering Varme: 3, Udskiftning af termostater Varme: 1, Ventilationsinstallationer Der installeres bevægelsessensor med aktiv tænd på udsugning til skolekøkkenet. Efterløbstiden sættes 10 min. I den forbindelse udskiftes tørretumblerne der kører på udskiftning til ny kondens tørretumbler Installation af PIR på udsug og udskiftning af tørretumbler [MWh el m 3 ] Varme: 4,92 El: 0,28 Årlig besparelse [kr.] El-installationer inklusiv belysning Belysningen i klasselokalerne og gangen i barakken udskiftes til nye T5- armarturer med bevægelsessensor. Der installeres bevægelsessensorer på den eksisterende belysning i klasselokalerne i hovedbygningen. Der installeres bevægelsessensorer på den eksisterende belysning i faglokalerne i hovedbygningen. Der installeres bevægelsessensorer på den eksisterende belysning i gangarealerne i hovedbygningen. Belysningen i gymnastiksalen udskiftes til nye T5-armarturer med bevægelsessensor. Der installeres bevægelsessensorer på den eksisterende belysning i musiklokalet i hovedbygningen. Der installeres bevægelsessensorer på den eksisterende belysning i klasselokale, køkken og garderobe i 6.kl. bygningen. Belysningen i garderoben i SFO en udskiftes til nye T5-armarturer med bevægelsessensor. 12

13 Der installeres bevægelsessensorer på den eksisterende belysning i køkkenet i SFO en. Der installeres bevægelsessensorer på den eksisterende belysning i kontorerne og depot ved kontor. Der installeres bevægelsessensor på belysningen på første salen i hovedbygningen. Der installeres bevægelsessensor på belysningen i stueetagen i klubben. T8 belysningen på første salen i klubben udskiftes til nye T5-aramturer med bevægelsessenorer. Der udskiftes tre frysere og fire køleskabe til nye energieffektive Siemens hvidvarer som er minimum A + mærket. [MWh el m 3 ] [kr.] Belysning El: 7, Udskiftning af hvidevarer El: 1, Køleanlæg Ingen tiltag Bygningsautomatik Der installeres nyt Siemens CTS-anlæg til styring af varme og ventilation. Der optimeres på temperaturer og setpunkter. For at sikre de rigtige temperaturer i bygningen installeres der referenceføler i forskellige lokaler. Der installeres CO 2 styring på ventilationsanlægget til SFO en. De automatiske vinduer kolbes på CTS, så det sikres at de lukker. Installation af CTS [MWh el m 3 ] Varme: 11,82 El: 3,01 [kr.] Alternativ energi Solcellerne er ikke længere en del af ESCO-projektet, pga. af lovændringerne på området. 13

14 3.2 Alternative forslag Det foreslås at der installeres ventilation i lærerforberedelseslokaler og lærerværelset af indeklimamæssige hensyn Det foreslås at der installeres ventilation i klasselokaler og faglokaler, hvor der ikke allerede er en form for ventilation. Det foreslås at der installeres ventilation i klasselokaler og faglokaler, hvor der ikke allerede er en form for ventilation. Ventilation i lærerområder Ventilation i klasselokaler 7 stk. [MWh el m 3 ] Årlig besparelse -1, , Ventilation i 6. klasser -2,

15 4 Summering Summeringen er uden tiltagene i kapitlet øvrige forslag Årlig besparelse Varme: 43 MWh El: 15 MWh Vand: 0 m 3 Økonomisk årlig besparelse kr. Simpel tilbagebetalingstid 24,4 år Anlægsinvestering kr. CO 2 reduktion 18,2 ton 15

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.1 MWh Fjernvarme, 142 kwh el. 1.6 MWh Fjernvarme, 362 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.1 MWh Fjernvarme, 142 kwh el. 1.6 MWh Fjernvarme, 362 kwh el SIDE 1 AF 16 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Plantagevej 11 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-109088 Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 791-118085 Energimærkning nr.: 200017158 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2009 Energikonsulent: Jesper Hau Firma: Leif Hansen Engineering A/S

BBR-nr.: 791-118085 Energimærkning nr.: 200017158 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2009 Energikonsulent: Jesper Hau Firma: Leif Hansen Engineering A/S SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vinkelvej 247 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-118085 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Haunstrupgård Afd. 2. Næstvedgade 35 2100 København Ø Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. januar 2013 Til den 24. januar

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 529 m3 Fjernvarme, 972 kwh el. 103 m³ Fjernvarme, 270 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 529 m3 Fjernvarme, 972 kwh el. 103 m³ Fjernvarme, 270 kwh el SIDE 1 AF 19 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gillestedvej 7 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-133282 Energikonsulent: Christian Schmidt Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hovedbygning: Udskiftning af toiletter 96 m³ vand 6321 kr. 26580 kr. 4.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hovedbygning: Udskiftning af toiletter 96 m³ vand 6321 kr. 26580 kr. 4. SIDE 1 AF 13 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langetoften 25 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009513 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 MWh Fjernvarme, 415 kwh el. 6.3 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 MWh Fjernvarme, 415 kwh el. 6.3 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lyngbyvej 105 Postnr./by: 8570 Trustrup BBR-nr.: 707-040823 Energikonsulent: Mette Maren Maltha Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lollandsvej 35 2000 Frederiksberg Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. august 2014 Til den 25. august 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vestergade Kollegiet Vestergade 31A 8000 Aarhus C Bygningernes energimærke: Gyldig fra 21. oktober 2013 Til den 21. oktober

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tandlægekollegiet Fuglesangs Alle 28 8210 Aarhus V Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2013 Til den 24. september

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1342 m³ Naturgas, 74 kwh el. -3391 m³ Naturgas, 74373 kwh el. 766 m³ Naturgas, 37 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1342 m³ Naturgas, 74 kwh el. -3391 m³ Naturgas, 74373 kwh el. 766 m³ Naturgas, 37 kwh el SIDE 1 AF 19 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogøvej 11 Postnr./by: 4060 Kirke Såby BBR-nr.: 350-005897 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grenåvej Kollegiet Dybbølvej 29 8240 Risskov ens energimærke: Gyldig fra 28. januar 204 Til den 28. januar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo - Afd 10-2 familiehuse Elsdyrvej 4 7100 Vejle Bygningernes energimærke: Gyldig fra 16. september 2013 Til den 16.

Læs mere

09.09.2014 ENERGIHANDLINGSPLAN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - ENGPARKEN

09.09.2014 ENERGIHANDLINGSPLAN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - ENGPARKEN 09.09.2014 ENERGIHANDLINGSPLAN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - ENGPARKEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 1.1 Bygningsbeskrivelse... 3 2 KORTLÆGNING AF FORBRUG... 4 2.1 Fordeling af energiforbrug...

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Nørregade 31 Postnr./by: 8464 Galten BBR-nr.: 746-000798-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Trekanten 17 6500 Vojens Bygningernes energimærke: Gyldig fra 15. januar 2014 Til den 15. januar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Christiansbjerg Kollegiet Gøteborg Alle 3 8200 Aarhus N ens energimærke: Gyldig fra 30. oktober 203 Til den 30. oktober 2023.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -4130 kwh Fjernvarme, 9638 kwh el. -1660 kwh Fjernvarme, 3504 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -4130 kwh Fjernvarme, 9638 kwh el. -1660 kwh Fjernvarme, 3504 kwh el SIDE 1 AF 18 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sdr Fælledvej 4 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113051 Energikonsulent: Per Mortensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

Energigennemgang af 9 kommunale bygninger

Energigennemgang af 9 kommunale bygninger Energigennemgang af 9 kommunale bygninger Energirapporter udarbejdet af Teknologisk Institut April 2012 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Bilag 3: Energirapporter Teknologisk Institut ENERGIGENNEMGANG AF ENRUM

Læs mere

Energimærke. Adresse: Frederiksgade 2 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Frederiksgade 2 Postnr./by: SIDE 1 AF 15 Adresse: Frederiksgade 2 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-562500-001 Energikonsulent: Jacob Lynggaard Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Søndergade 4, 6500 Vojens Søndergade 4 6500 Vojens Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. oktober 2012 Til den 3. oktober 2019.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport A/B Saltværksvej/ Kastrupvej Saltværksvej 71 2770 Kastrup Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. marts 2014 Til den 25. marts

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Munkegadekollegiet Gammel Munkegade 21A 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. oktober 2013 Til den 21. oktober

Læs mere

Energimærke. Adresse: Åboulevarden 43 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Åboulevarden 43 Postnr./by: SIDE 1 AF 15 Adresse: Åboulevarden 43 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-562527-001 Energikonsulent: Jacob Lynggaard Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Adresse: Langelandsgade 140 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Langelandsgade 140 Postnr./by: SIDE 1 AF 21 Adresse: Langelandsgade 140 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-331045-510 Energikonsulent: Henning Tinggaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nørreport Kollegiet Nørreport 24 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. oktober 2013 Til den 21. oktober 2023.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Steen Billes Torv Kollegiet Steen Billes Torv 3 8200 Aarhus N Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. oktober 2013 Til den

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 8,73 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 8,73 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 15 Adresse: Peter Bangs Vej 91 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-093276-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6.306 kwh el -3,06 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6.306 kwh el -3,06 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 16 Adresse: Højsletten 39 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-000032-002 Energikonsulent: Poul Erik Karlsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Jægersborgvej 122-128 Jægersborgvej 122 2820 Gentofte Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. september 2013 Til den 12. september

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vestervej 9 5935 Bagenkop Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. marts 2014 Til den 11. marts 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere