Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. april 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. april 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP"

Transkript

1 Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. april 200 kl. 08:00 i Mødelokale SDP

2 Indholdsfortegnelse 011. Evaluering af fyraftensarrangement d.. marts Resultatrevision for Jobcenter Vesthimmerland Orientering om det enstrengede kommunale beskæftigelsessystem Orientering om beskæftigelsesplan Orientering om jobcentrets strategi for den fremtidige indsats Orientering om øget fokus på rettidighed i indsatsen for kontant- og starthjælpsmodtagere Orientering om nøgletal Orientering om varslings- og fordelingssager Økonomioversigt Orientering om projekt Ungdomsuddannelse til alle 36 2

3 Medlemmer Kaj Schou Mogens Futtrup Erik Thomsen Heine Pedersen Lone Dalgaard Olesen Kim Jacobsen Edel Nygaard Rusz Preben Christensen Inger Mie Rudbæk Søren P. Johansen Ella Holm Hansen Mikael Toft Fraværende Bemærkninger til dagsorden Det bemærkes, at de første to dagsordenpunkter mangler. De gennemgåes i stedet nedenstående: Dagsorden for LBR møde den 16. april 200 godkendes. Referat fra LBR møde den 12. februar 200 godkendes med følgende kommentar Suppleanter skal fremover have udsendt bilag med papirpost. Mødet blev afsluttet kl. 3

4 4 Vesthimmerlands Kommune, Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. april 200

5 011. Evaluering af fyraftensarrangement d.. marts 200 Sagsnr.: 0/8564 Fraværende: Erik Thomsen, Heine Pedersen, Mikael Toft Bilag: Sagsfremstilling Mødet blev gennemført succesfuldt og der deltog i alt 400 ledere, tillids- og sikkerhedsrepræsentanter og samarbejdspartnere som blev klogere på de krav fremtidens arbejdsmarked stiller til virksomheder og ansatte. Professor Henning Jørgensen fortalte om arbejdsmarkedet på en humoristisk og let forståeligt facon. B.S. Christiansen fortalte ud fra egne livserfaringer om sygefravær på arbejdspladsen. Blandt andet sagde BS at man skal have fokus på at være sig selv, være åben og ærlig samt få øje på det positive i enhver situation. Efterfølgende har flere virksomheder, som jobcentret har været i kontakt med, udtrykt stor tilfredshed med arrangementet. Virksomhederne har ligeledes tilkendegivet at de gerne vil deltage i lignende arrangementer 1-2 gange årligt. Fra samarbejdspartnere, også ud over kommunegrænsen, har jobcentret fået flere positive tilbagemeldinger og arrangementet antages at virke som positiv branding for LBR, Jobcenter Vesthimmerland og for hele Vesthimmerlands Kommune. Musikhusets rammer er flotte og den efterfølgende stående anretning blev brugt til networking med andre virksomheder og samarbejdspartnere. Administrationen indstiller at evalueringen tages til efterretning og det skal drøftes, hvorvidt jobcentret skal udarbejde forslag til yderligere et arrangement i 200 eller begyndelse af Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Der er stort set enighed om, at arrangementet har været rigtig godt. Arrangementet drøftes endvidere i forhold til indhold, formål og effekt. Her stilles der dog spørgsmålstegn ved, hvilke hensigter der oprindeligt har været med arrangementet. 5

6 Mere fokus på sygefravær i virksomhederne i Vesthimmerland har været en af hensigterne med arrangementet. Fokus på sygefravær i virksomheder drøftes. Evalueringen tages til efterretning. Det kan senere på året drøftes, om Jobcenteret skal afholde et lignende arrangement i

7 012. Resultatrevision for Jobcenter Vesthimmerland Sagsnr.: 0/8617 Fraværende: Erik Thomsen, Heine Pedersen, Mikael Toft Bilag: 317/0 Åben Resultatrevision.pdf Sagsfremstilling Formålet med resultatrevisionen er at vurdere jobcentrets indsats i 2008 med udgangspunkt i de resultater, der foreligger for indsatsen i Det medfører, at jobcentret skal beskrive og vurdere den udvikling der har været i 2008 og begrunde de udviklingstendenser, som resultaterne viser. Resultatrevisionen bruges således som fælles referenceramme blandt andet i forbindelse med drøftelse og udarbejdelse af beskæftigelsesplan Resultatrevisionens form er ændret i forhold til tidligere, hvilket bl.a. har medført, at resultatrevisionen ikke skal udarbejdes i en fast skabelon. Resultatrevisionen skal udarbejdes med udgangspunkt i 4 dele, resultatoversigten, besparelsespotentialet, scorekortet for ministerens mål og scorekortet for rettidighed. Alle 4 dele er vedlagt som bilag og er offentligt tilgængeligt på jobindsats.dk Tidsplan 200: 7 Primo marts Data til resultatrevisionen kan trækkes på jobindsats.dk Marts - April Jobcentret udarbejder resultatrevisionen 16. april LBR drøfter udkast til resultatrevision og kommer med bemærkninger Senest 20. april Resultatrevision sendes til høring i LBR via mail og post Senest 27. april Jobcentret modtager skriftligt LBR s bemærkninger til resultatrevision via mail 7. maj Beskæftigelsesudvalget vedtager resultatrevisionen Senest 1. juli Resultatrevisionen offentliggøres Udkast til resultatrevisionen 2008 for Jobcenter Vesthimmerland er vedlagt som bilag og vil blive gennemgået på mødet. Administrationen indstiller - at udkast til resultatrevision drøftes og der afgives kommentarer.

8 Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Administrationen orienterer om de vigtigste udfordringer for Jobcenter Vesthimmerland i 200 og 2010: Antallet af a-dagpengemodtagere er steget massivt siden november Tal fra arbejdsmarkedsportalen tyder dog på, at udviklingen stagnerer i marts. Jobcenter Vesthimmerland skal i 200 have fokus på at nedbringe antallet af a-dagpengemodtagere. Unge under 30 år er fortsat et fokusområde i 200. I 2007 faldt det samlede antal af ledige unge i Vesthimmerland og i 2008 er tallet desværre stedet igen. I Jobcenter Vesthimmerland er der fortsat fokus på projekt "Ungdomsuddannelse til alle". Herunder drøftes de begrænsede handlemuligheder for unge på a-dagpenge. Jobcenter Vesthimmerland har haft fokus på sygedagpengeområdet i 2008 og resultatet ses ved den positive udvikling på området. Nu er udfordringen at fortsætte den positive udvikling og have fokus på sygedagpengeforløb over 26 uger. Det stigende antal ledighedsydelsesmodtagere er en central udfordring i Jobcenter Vesthimmerland. Jobcentret iværksætter fleksjobkampagne og fokuserer på at hjælpe borgeren så hurtigt som muligt i fleksjob efter tilkendelse af fleksjob. Jobcenter Vesthimmerland skal i høj grad have fokus på rettighed for både a-dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere. Resultatoversigten drøftes og der blev i første omgang afgivet følgende kommentarer: - Resultatrevisionen indledes med en opsamling i punktform. Administrationen vil gennemskrive resultatrevisionen og sende den ud til høring i LBR med mail og post 20. april. Herefter modtager administrationen senest den 27. april bemærkninger fra LBR. Efterfølgende vedtager Beskæftigelsesudvalget resultatrevisionen og den offentliggøres senet den 1. juli. 8

9 013. Orientering om det enstrengede kommunale beskæftigelsessystem Sagsnr.: 0/217 Fraværende: Erik Thomsen, Heine Pedersen, Mikael Toft Bilag: Sagsfremstilling Den fremtidige ledelsesstruktur i jobcentret er blevet afklaret. Pr. 1. august bliver Jakob Drue Laursen Jobcenterchef og Vibeke Møller Holler bliver souschef. Souschefstillingen defineres som udgangspunkt som en administrativ lederstilling og souschefen fungerer som stedfortræder for jobcenterchefen. Souschefen får som arbejdsområdet ansvaret for opfølgning og tilsynet med anden aktør, ansvaret for jobcentrets egne udviklingsopgaver og projekter, samt ansvaret for udarbejdelsen af dagsorden og opfølgning på beslutninger fra LBR. Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Ultimo maj 200 vil den ny lovgivning om det enstrengede nye beskæftigelsessystem være vedtaget. SU-strukturen, som anvendes i jobcentret ændres til MED-struktur. Orienteringen tages til efterretning.

10 014. Orientering om beskæftigelsesplan 2010 Sagsnr.: 0/7880 Fraværende: Erik Thomsen, Heine Pedersen, Mikael Toft Bilag: 31882/0 Åben Temadag d 28 april.pdf 31881/0 Åben Beskæftigelsespolitisk styringshjul 200.pdf Sagsfremstilling Beskæftigelsesplanen anvendes af jobcentret, som et redskab, til at planlægge og tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen for det kommende år. Hvert år udmelder beskæftigelsesministeren 3 indsatsområder, som jobcentret skal sætte fokus i beskæftigelsesplanen. Udover ministerens indsatsområder kan jobcentret sætte fokus på lokale udfordringer i beskæftigelsesplanen, som kræver øget fokus og indsats. I det følgende bliver beskæftigelsesministerens indsatsområder og tidsplanen for arbejdsprocessen omkring beskæftigelsesplanen gennemgået. Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende indsatsområder og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Indsatsområde: Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har behov for. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed begrænses mest muligt. 2. Indsatsområde: Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger bliver nedbragt i forhold til året før. 3. Indsatsområde: Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelse-, og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelse-, og dagpengemodtagere under 30 år bliver nedbragt mest muligt. 10

11 Jobcentret Vesthimmerland vil i forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplan 2010 følge nedenstående tidsplan. Tidsplan: Februar Beskæftigelsesministeren udmelder målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i 2010 D. 20. april Beskæftigelsesregionen afholder konference om de kommende års beskæftigelsesindsats April - maj Maj - Juni Senest d. 1. juli D. 25. august D. 24. september D. 8. oktober Senest d. 31. oktober 10. januar 200 Temadag med LBR og beskæftigelsesudvalget Jobcentret udarbejder beskæftigelsesplanen Beskæftigelsesplan 2010 sendes i høring i LBR LBR drøfter beskæftigelsesplanen og kommer med bemærkninger Beskæftigelsesudvalget vedtager beskæftigelsesplanen, som herefter fremsendes til kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen vedtager beskæftigelsesplanen Beskæftigelsesplanen sendes til RBR Beskæftigelsesplanen samt budget offentliggøres Temadag: I løbet af foråret afholdes en fælles temadag, hvor LBR og Beskæftigelsesudvalget deltager. På temadagen skal indsatsmulighederne og målsætningerne for beskæftigelsesplan 2010 drøftes. Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den P.g.a. mange afbud til den fælles temadag mellem LBR og Beskæftigelsesudvalget flyttes temadagen til ultimo maj. Administrationen finder forslag til flere mulige datoer, og sender dem ud til LBR og Beskæftigelsesudvalget snarest. 11

12 Der kommer forslag om, at strategien i Beskæftigelsesplan 2010 indeholder mere konkrete mål end Beskæftigelsesplanen for 200. Orienteringen tages til efterretning. 12

13 13 Vesthimmerlands Kommune, Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. april 200

14 015. Orientering om jobcentrets strategi for den fremtidige indsats Sagsnr.: 0/8607 Fraværende: Erik Thomsen, Heine Pedersen, Mikael Toft Bilag: Sagsfremstilling Indsatsen i Jobcenter Vesthimmerland er bygget op omkring en virksomhedsrettet strategi. Det medfører, at Jobcenter Vesthimmerland i mindre grad anvender kommunale aktiveringsprojekter, da jobcentret prioriterer at de ledige har en tæt kontakt til virksomhederne. Samarbejdet mellem jobcentret og virksomhederne er et helt centralt omdrejningspunkt for beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vesthimmerland har siden opstart af jobcentret prioriteret indsatsen ud fra følgende strategi: At de virksomhedsrettede aktiveringstilbud - næst efter ordinær arbejde - er den hurtigste vej til selvforsørgelse i forhold til såvel arbejdsmarkedsparate som ikke arbejdsmarkedsparate ledige. Jobcentrets kontakt med virksomhederne er tilrettelagt ud fra en grundlæggende opfattelse af, at kontakten med virksomhederne skal være efter princippet hjælp til selvhjælp. Hvilket betyder, at jobcentret skal understøtte virksomhederne til i så høj grad som muligt selv at kunne håndtere rekrutteringen gennem Jobnet. I beskæftigelsesplanen for 200 har Jobcenter Vesthimmerland sat fokus på følgende dele i den virksomhedsrettede indsats. 14 Gennemsigtighed på arbejdsmarkedet Det er centralt, at alle ledige job kommer på jobnet. På den baggrund har jobcentret prioriteret en opsøgende virksomhedskontakt, hvor der bliver fulgt op på om alle ledige job kommer på jobnet. Jobformidling Jobcentret vil med en offensiv jobformidling medvirke til at virksomhederne får rekrutteret den arbejdskraft de har behov for. Der vil løbende blive fulgt op på om de jobannoncer, der på jobnet ikke bliver besat. Markedsudvidelse Jobcentret vil åbne flere jobmuligheder ved at have en aktiv virksomhedskontakt. Jobcentrets virksomhedskonsulenter

15 gennemfører en række førstegangsbesøg, hvor virksomhederne bliver orienteret om de muligheder, der er på jobmarkedet. Partnerskabsaftale Jobcentret har indgået partnerskabsaftaler med en række virksomheder. I en partnerskabsaftale forpligter jobcentret og virksomheden sig gensidigt på et samarbejde om at skabe mere rummelige arbejdspladser med det formål at skabe et bedre og mere fleksibelt arbejdsmarked med plads til alle. Virksomhedscentre Jobcentret har i samarbejde med lokale virksomheder etableret virksomhedscentre ude på virksomhederne. Det er et tilbud rettet mod kontanthjælpsmodtagere fra matchgruppe 3-5, hvor der er fokus på det rummelig arbejdsmarked. International rekrutteringsenhed workindenmark Igennem workindenmark har jobcentret mulighed for rekruttere arbejdskraft fra udlandet til job, der ikke er mulige at besætte. Netværkssamarbejde Jobcenter Vesthimmerland samarbejder med andre jobcentre omkring forskellige initiativer, som f.eks. voksenlæringekampagner, jobmesser og andre relevante initiativer. For de ledige, som er i risiko for langtidsledighed, tilbyder jobcentret en målrettet opkvalificering i form af øget brug af de virksomhedsrettede redskaber som virksomhedspraktik og løntilskud, idet det foruden opkvalificering ligeledes vil bidrage med netværk og kontakter, der kan understøtte den lediges vej tilbage i job. Alternativt vil der, hvis der vurderes behov herfor, blive tilbudt korte opkvalificerende forløb i form af uddannelse og kurser, herunder også særlige tilrettelagte forløb i samarbejde med virksomhederne indenfor brancher, hvor der efterspørges arbejdskraft. For andre vil der være behov for et brancheskift. Enten fordi kvalifikationerne ikke efterspørges eller fordi der er høj ledighed indenfor pågældendes fagområde. Her benytter jobcenteret sig af en række indsatser, som vil bero på en vurdering i den konkrete sag. For nogle vil der være behov for at snuse til nye fagområder enten via løntilskud eller praktik. For andre vil uddannelse/opkvalificering indenfor områder med meget gode beskæftigelsesmuligheder eller flaskehalse være en mulighed. Jobcenter Vesthimmerland ønsker at fastholde den virksomhedsrettede strategi 15

16 i årene fremover, idet et forpligtet samarbejde mellem jobcentret og virksomheder er omdrejningspunktet for at realisere de ønskelige effekter af beskæftigelsesindsatsen. Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Orienteringen tages til efterretning. 16

17 016. Orientering om øget fokus på rettidighed i indsatsen for kontant- og starthjælpsmodtagere Sagsnr.: 0/860 Fraværende: Erik Thomsen, Heine Pedersen, Mikael Toft Bilag: 3131/0 Åben Orientering om rettidighed fra Beskæftigelsesrådet.pdf Sagsfremstilling I forhold til rettidighed i indsatsen er der en række minimumskrav i lovgivningen der skal opfyldes, bl.a. hvor ofte dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere har krav på jobsamtaler samt tilbud om aktivering. Opfyldelse af rettidigheden i indsatsen for de ledige er et centralt aspekt, hvis god resultater skal opnås. En hyppig og rettidig indsats er med til at øge sandsynligheden for en hurtig afgang fra ledighed. Der er således indikationer på, at der er en positiv sammenhæng mellem indsats og resultater. Jobcentret har haft en lav rettidighed i forbindelse med gennemførelsen af jobsamtaler med kontant- og starthjælpsmodtagere. Det har medført, at jobcentret har iværksat en række initiativer, som betyder at der fremadrettet er en stram styring af jobsamtalerne, samt en effektiv opfølgning. De iværksatte initiativer og opfølgningsværktøjer på området, skal fremadrettet medvirke til, at rettidigheden bliver opfyldt. Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Orienteringen tages til efterretning. 17

18 017. Orientering om nøgletal Sagsnr.: 0/3121 Fraværende: Erik Thomsen, Heine Pedersen, Mikael Toft Bilag: 3133/0 Åben Ledighedstal fra beskæftigelsesregionen.pdf 3134/0 Åben Ledighedsudviklingen for de forsikrede ledige.pdf 3136/0 Åben Ledighedsudviklingen sep feb. 200.pdf 3137/0 Åben Nøgletal fra jobcentret.pdf Sagsfremstilling I februar var ledigheden i Vesthimmerland på 4, %, hvilket svarer til 760 arbejdsmarkedsparate fuldtidspersoner, heraf 710 forsikrede ledige og 50 kontanthjælpsmodtagere. I perioden fra september 2008 til februar 200 er antallet af arbejdsmarkedsparate fuldtidspersoner steget med 245,5 % fra 220 til 760, i samme periode var landsgennemsnittet steget med 0,6%. Jobcentrets nøgletal er præget af den udvikling, der er på arbejdsmarkedet med stigende ledighed, som har medført en stigning i antallet af dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Udviklingen på sygedagpengeområdet viser, at der er en stigning i de længerevarende sygedagpengeforløb over 26 uger, mens der er et fald i antallet af de kortere sygedagpengeforløb under 26 uger. Overordnet har det samlede antal af sygedagpengemodtagere været stabilt i de første 3 måneder af 200. I kraft af den stigende ledighed er det vanskeligere at få ledige i flexsjob, hvilket der har medført en stigning i antallet af personer på ledighedsydelse. Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den I nøgletallene for Vesthimmerlands Kommune ses den største stigning blandt arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og a-dagpengemodtagere. Det er specielt antallet af unge under 30 år, som stiger og indenfor denne gruppe er der flest mænd. Dette er en udfordring, som skal indarbejdes i 18

19 beskæftigelsesplanen for Et af de mest udfordrende områder p.t. er ledighedsydelse. Jobcentret ligger en indsats på området og har igangsat en kampagne for at få kontakt med virksomheder med henblik på etablering af fleksjob. Jobcentret har fokus på at sætte aktivit ind i det øjeblik, hvor borderen får tilkendt et fleksjob. Orienteringen tages til efterretning. 1

20 018. Orientering om varslings- og fordelingssager Sagsnr.: 0/8611 Fraværende: Erik Thomsen, Heine Pedersen, Mikael Toft Bilag: 3144/0 Åben Initiativ 1.pdf 3145/0 Åben Initiativ 2.pdf 3147/0 Åben Initiativ 3.pdf 3148/0 Åben Initiativ 4.pdf 314/0 Åben Lovgrundlag for varslingssager, samt procedure for jobcentrets forretningsgang i forbindelse med varslingssager.pdf 3150/0 Åben Stauts på arbejdsfordelinger i Vesthimmerland.pdf Sagsfremstilling Udviklingen på arbejdsmarkedet har medført en stigning i antallet af varslingsog fordelingssager. På den baggrund har beskæftigelsesministeren iværksat 4 initiativer, som medfører mere fleksible regler for arbejdsfordeling, flere penge i varslingspuljen, hurtigere hjælp når virksomhederne varsler fyringer og øget overvågning af udviklingen på arbejdsmarkedet. Beskrivelsen af de 4 nye initiativer er vedlagt i bilag. Endvidere vedlægges en beskrivelse af lovgrundlaget i forbindelse varslingssager, samt proceduren for jobcentrets forretningsgang i forbindelse med varslingssager. Det vedlægges ligeledes en oversigt over antallet af arbejdsfordelinger fordelt på brancher i Vesthimmerland siden d. 20. oktober 2008 og frem til d. 31. marts 200. Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Der orienteres om de 4 nye initiativer og hvordan de kan bruges. Jobcentret gør meget ud af at orientere virksomhederne om den hjælp de kan modtage fra Jobcentret. 20

21 Orienteringen tages til efterretning. 21

22 01. Økonomioversigt 200 Sagsnr.: 0/8614 Fraværende: Erik Thomsen, Heine Pedersen, Mikael Toft Bilag: Sagsfremstilling Bevillinger i 200 Projekt Rummelig Virksomheder i Vesthimmerland ,00 Forlængelse af Projekt Ungdomsuddannelse til alle ,00 2 Jobmagasiner ,00 Ekstrabevilling til fyraftensmøde ,00 I alt ,00 Samlede midler i ,00 Resterende midler i ,00 Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Orienteringen tages til efterretning. 22

23 020. Orientering om projekt Ungdomsuddannelse til alle Sagsnr.: 08/23132 Fraværende: Erik Thomsen, Heine Pedersen, Mikael Toft Bilag: Sagsfremstilling Der er nu gået et lille år siden Projekt Ungdomsuddannelse til alle startede op i Vesthimmerlands Kommune. Efter fælles konference på Vitskøl Kloster, den 11. december 2008, hvor alle projektdeltagerne var samlet en hel dag, blev der udarbejdet et Idékatalog med forslag til initiativer, der kan sættes i værk for at højne uddannelsesniveauet i Vesthimmerlands Kommune. Der er efterfølgende udvalgt enkelte punkter fra Idékataloget, som arbejdsgrupperne arbejder videre med i mindre projektgrupper. Administrationen vil på mødet kort uddybe formålet med projekt Ungdomsuddannelse til alle samt indholdet af Idékataloget. Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Projektleder, Rikke Gundersen, orienterer om ungeprojektet. Nyeste initiativer i projektet: - 17 ½ års samtaler. Overgangen fra socialforvaltning til jobcentret. - Erhvervskaravanen: fokus på mulighederne for unge på virksomheder i lokalområdet. - Åben/anonym rådgivning: unge som er påbegyndt uddannelse, men som på et tidspunkt har behov for ekstra støtte for ikke at droppe ud - pga. pludselig op ståede hændelser, som fx dødsfald i familien. - Ungdomsklasse i Ungdomsskoleregi. De unge, som har svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse under ordinære vilkår. - EGU pladser i offentlig regi. - Samarbejde med det lokale erhvervsliv mhp. at informere om kommunens indsats på området. - Artikelserie i lokalaviser. Unge med succeshistorier. - Ung til unge ambassadører. Unge der fortæller andre unge om egne erfaringer med igangværende uddannelse. 23

24 - Formaliseret samarbejde mellem uddannelsesaktører og Vesthimmerlands Kommune. - Mentorkorps. Mentor går på tværs af uddannelsessystemet dvs. fra grundskolen og det videre ungdomsuddannelsessystem. - Unge mødre. Støtte og vejledning til at fastholde dem på arbejdsmarkedet eller uddannelse. Lige nu ansøges der om godkendelse af ovenstående projekter. Ungeområdet og selve projektet drøftes, specielt med fokus på de økonomiske aspekter i projekterne. Gennemførelsen af projekterne er afhængig af økonomisk støtte. Orienteringen tages til efterretning. Underskrifter Kaj Schou Mogens Futtrup 24

25 Erik Thomsen Heine Pedersen Lone Dalgaard Olesen Kim Jacobsen Edel Nygaard Rusz Preben Christensen Inger Mie Rudbæk Søren P. Johansen Ella Holm Hansen Mikael Toft 25

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 013. Godkendelse af dagsorden 19 014. Godkendelse af referat 20 015. Orientering om LBR

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. februar 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. februar 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. februar 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 001. Godkendelse af dagsorden... 3 002. Godkendelse af referat... 4 003. Evaluering

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅDS MØDE DEN 9. MAJ 2007 KL. 14.00 PÅ VESTRE BOULEVARD 7 I AARS

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅDS MØDE DEN 9. MAJ 2007 KL. 14.00 PÅ VESTRE BOULEVARD 7 I AARS Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅDS MØDE DEN 9. MAJ 2007 KL. 14.00 PÅ VESTRE BOULEVARD 7 I AARS Indholdsfortegnelse Pkt. nr. Side 56 Dagsorden og referat. 81 57 Præsentation

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. februar 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. februar 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. februar 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 001. Godkendelse af dagsorden 3 002. Godkendelse af referat 4 003. Valg af midlertidig

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 070. Godkendelse af dagsorden 95 071. Godkendelse af referat 96 072. Orientering om konsekvenserne

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

Åben møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 01. februar 2011 kl. 14:00 i Mødelokale SDP

Åben møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 01. februar 2011 kl. 14:00 i Mødelokale SDP Åben møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 01. februar 2011 kl. 14:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 001. Godkendelse af dagsorden... 3 002. Godkendelse af referat... 4 003. Valg af 1.

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 23. oktober 2012 kl. 08:00 i Lokale SDP V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 23. oktober 2012 kl. 08:00 i Lokale SDP V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 23. oktober 2012 kl. 08:00 i Lokale SDP V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 038. Godkendelse af dagsorden... 71 039. Godkendelse af referat...

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 10, 2. februar 2011 Ny rettidighedsmåling for modtagere af a-dagpenge og kontant- og starthjælp, side 1 Ny måling af lediges bevægelser mellem matchkategori,

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Side 2 af 43 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. juni 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. juni 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. juni 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 039. Godkendelse af dagsorden 38 040. Godkendelse af referat 39 041. Orientering om det

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 15. juni 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 15. juni 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 15. juni 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 028. Godkendelse af dagsorden 40 029. Godkendelse af referat 41 030. Velkomst til nye medlemmer

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Gentofte Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 20. april 2010 Mødetidspunkt klokken 16.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Mødet hævet kl.: xx.xx Til stede Fraværende Hans Toft (Gentofte Kommune)

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalgets opgaver Jobcentret og kommunens beskæftigelsesindsats overfor: Forsikrede ledige. Kontant- og starthjælpsmodtagere. Sygedagpengemodtagere. Revalidender. Fleksjobbere

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune 1/7 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Om LBR Side 3 Ministerens fire overordnede mål Side 4 Anvendelse af puljemidler Side

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 26. oktober 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 26. oktober 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 26. oktober 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 053. Godkendelse af dagorden 76 054. Godkendelse af referat 77 055. Præsentation af UU-leder

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2009 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-18:00 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 16-03-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Ingen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt N o r d f y n Referat Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20110314 www.nordfynskommune.dk Ref. bak Dato 31. marts 2011 Mødedato:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 26. maj 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 09.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/104 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009

Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009 Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009 Data opdateret den 12-03-2009 Besparelsespotentiale - Norddjurs Forsørgelsesydelse 1. kvartal 2008-4. kvartal 2008 Potentiel

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

2. Godkendelse og opfølgning på referat fra LBR-mødet den 3. december 2013

2. Godkendelse og opfølgning på referat fra LBR-mødet den 3. december 2013 R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd og dialogmøde med BEU Mødedato 25. marts 2014 Mødetid Kl. 11.00-14.00 Mødested Mødelokale 1 Ringkøbing Rådhus Fraværende:

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: 17. december 2009 Lokale: Restaurant Hedelund i Brønderslev Tidspunkt: Kl. 15:30 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 27. november 2006 Starttidspunkt 14:00 Sluttidspunkt: 16:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Tom H. Thomsen. Suppleant Søren

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde 1 of 14 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Referat. LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Tid mandag den 20. august 2012 kl. 8:30 Sted Jobcentret - Mødelokalet bag kantinen Afbud Niels Erik Olsen, Karsten Edal, Bjarne Dideriksen, Lars Elfvengren Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

1. Lokalt Beskæftigelsesudvalg 3 2. Tema drøftelse beskæftigelsesområdet. 6 3. Mødekalender for 2006 7 4. Produktionsskolen Kongshøjgaard 8

1. Lokalt Beskæftigelsesudvalg 3 2. Tema drøftelse beskæftigelsesområdet. 6 3. Mødekalender for 2006 7 4. Produktionsskolen Kongshøjgaard 8 Referat fra Beskæftigelsesudvalgets møde den 23. februar 2006 Indholdsfortegnelse 1. Lokalt Beskæftigelsesudvalg 3 2. Tema drøftelse beskæftigelsesområdet. 6 3. Mødekalender for 2006 7 4. Produktionsskolen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

I det følgende bliver målene samt resultaterne fra Jobcenter Hvidovres Beskæftigelsesplan 2007 gennemgået.

I det følgende bliver målene samt resultaterne fra Jobcenter Hvidovres Beskæftigelsesplan 2007 gennemgået. Pkt.nr. 6 Afrapportering Beskæftigelsesplan 2007 613756 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at afrapporteringen tages til efterretning Politisk beslutning:

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Dagsorden møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Tirsdag den 23. august 2011, kl. 16.00 18.00 Jobcenterets mødelokale

Dagsorden møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Tirsdag den 23. august 2011, kl. 16.00 18.00 Jobcenterets mødelokale Dagsorden møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Tirsdag den 23. august 2011, kl. 16.00 18.00 Jobcenterets mødelokale Indholdsfortegnelse: Sag nr. 1 Forslag til ændring af forretningsorden,

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 17. august kl. 16.30-18.15 på Jobcenter Ballerup. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 17. august kl. 16.30-18.15 på Jobcenter Ballerup. mødte Baltorpvej 156 2750 Ballerup Tlf: 4477 6500 Dato: 18. august 2010 Tlf direkte: 4477 6501 Fax direkte: 4477 6566 E-mail: raa@balk.dk Kontakt: René Ansbøl Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 17. august

Læs mere

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt. 2. Godkendelse af referatet fra mødet den. --- Godkendt

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt. 2. Godkendelse af referatet fra mødet den. --- Godkendt N o r d f y n Referat Mødedato: Mandag den 20. juni 2011 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20110620 www.nordfynskommune.dk

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 22. oktober 2008 kl. 14:00 i Jobcenter

Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 22. oktober 2008 kl. 14:00 i Jobcenter Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 22. oktober 2008 kl. 14:00 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 186. Godkendelse af dagsorden 71 187. Godkendelse af referat 72 188. Status "Projekt Rummelige

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 7 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 10.20. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Myter og fakta. om beskæftigelsesindsatsen

Myter og fakta. om beskæftigelsesindsatsen Myter og fakta om beskæftigelsesindsatsen Myter og fakta om beskæftigelsesindsatsen Arbejdsløshed, beskæftigelse og aktivering. Det er med rette emner, der optager danskerne meget. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2012... 4 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012... 6

Læs mere

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen Punkt 3. Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen 2014-33589 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenindstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender At kontaktforløbet afvikles i henhold til

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2015 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015 Kommunen skal i 2014 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2015 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Grethe Bjært, Birger Munter, Erik Pedersen, Lars Antonsen

Grethe Bjært, Birger Munter, Erik Pedersen, Lars Antonsen N o r d f y n Referat Mødedato: Mandag den 19. marts 2012 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20120319 www.nordfynskommune.dk

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 05.03.2013 i Borgmesterens Mødelokale Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Pavillon Darumvej... 4 3 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 02. december 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, Multihuset Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen, Susanne Brixum, Annette

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Referat af Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013 for Allerød Kommune

Beskæftigelsesplan 2013 for Allerød Kommune Beskæftigelsesplan 2013 for Allerød Kommune Maj 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Allerød... 2 2. Udviklingen i jobcenterets målgrupper... 3 3. Ministerens

Læs mere

LBR NØGLETAL KØBENHAVN JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL KØBENHAVN JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 KØBENHAVN JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 2.februar 2012 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af nøgletal

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland På kanten af arbejdsmarkedet - Konference 2. december 2009 1 Overordnede udfordringer Horsens

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde. Bautahøj, Bautahøjvej 39, 3630 Jægerspris

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde. Bautahøj, Bautahøjvej 39, 3630 Jægerspris GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Bautahøj, Bautahøjvej 39, 3630 Jægerspris Ove

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 10. december 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP

Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 10. december 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 10. december 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 055. Godkendelse af dagsorden 98 056. Godkendelse af referat 99 057. Orientering om

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 030. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Beskæftigelsesudvalget 54 031. Drøftelse af 1. udkast

Læs mere

ESBJERG/FANØ JOBCENTER

ESBJERG/FANØ JOBCENTER LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 ESBJERG/FANØ JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Ministermål nr. 1 2013

Ministermål nr. 1 2013 Ministermål nr. 1 2013 type: Fagområde Flere unge skal have en uddannelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. lavt uddannelsesniveau

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Middelfart. Beskæftigelsesplan. Side 1 af 19

Beskæftigelsesplan 2009. Middelfart. Beskæftigelsesplan. Side 1 af 19 Beskæftigelsesplan 2009 Side 1 af 19 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministeriets mål for 2009... 4 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3.1 Status og udfordringer

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 1-3-1 Sagsnr. 11/311 Dokumentnr. 11 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Marts 1 1 Indholdsfortegnelse: 1. Målopfyldelse

Læs mere

Referat. Lokalt Beskæftigelsesråd 2012. Den 23. februar 2012 kl. 17:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr.

Referat. Lokalt Beskæftigelsesråd 2012. Den 23. februar 2012 kl. 17:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr. Referat Lokalt Beskæftigelsesråd 2012 Den 23. februar 2012 kl. 17:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr. 1 Indholdsfortegnelse Underskriftsark... 2 Indledende punkter

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 17. Besøg hos projektenhederne i Jammerbugt Kommune... 1 18. Status for

Læs mere