Byggeorientering går nye digitale veje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggeorientering går nye digitale veje"

Transkript

1 B Y G G E O R I E N T E R I N G Juni Ny version af ludoc er på gaden Det kendte IT-værktøj til optimering af beskriv elsesprocessen er op dateret. Miljømærke i Middelfart Byggecentrum Kursuscenter i Middelfart har fået tildelt Den Grønne Nøgle, som er turist erhvervets officielle miljømærke. Nyt efterårskatalog fra Kurser og Konferencer I Byggecentrums store efterårskatalog bliver der sat ekstra fokus på kurser inden for energi- og miljøområdet og på det brede udvalg af populære og aktuelle kurser inden for jura og byggeteknik. HFB på landsturne Håndbog For Bygningsindustriens redaktion besøgte 12 uddannelsesinstitutioner over hele landet. Masser af nyhedsbreve Selv om dette er det sidste nummer af Byggeorientering, er der rig lejlighed for at modtage gratis nyhedsbreve fra Byggecentrum med masser af nyttig viden. NYE BØGER Byggeriets innovation Nyt liv i parcelhuset Eurocode 3 fork. udg Media Facades Teglbaronen Nyt fra Byg-erfa Byggeorientering går nye digitale veje I forlængelse af Byggecentrums overordnede strategi med en digitalisering, er dette det sidste nummer af Byggeorientering. I stedet står en lang række målrettede nyhedsbreve klar til at levere nyheder om bøger, produkter og serviceydelser. Byggecentrum har en overordnet strategi om at gå den digitale vej, og derfor er det et naturligt skridt, at Byggeorientering fra dette nummer bliver forvandlet til en række digitale nyhedsbreve med nyheder (fra Byggecentrum). Gennemgående digitalisering Administrerende direktør for Byggecentrum, Jørn Vibe Andreasen forklarer om de nye muligheder ved de digitale nyhedsbreve: Vi ønsker at give vores mange forskellige kunder og samarbejdspartnere den bedst mulige nyhedsservice, og det gør vi bedst gennem digitale nyhedsbreve. De kommer lige til indbakken og har en meget kort produktionstid, så de vil altid være højaktuelle. Målrettede nyheder Et ønske er at bruge digitaliseringen til at forbedre nyhederne, så den direkte digitale information rammer de rigtige målgrupper. Jørn Vibe Andreasen uddyber: Når vi udgiver mange digitale nyhedsbreve med forskellige emner, så giver vi abonnenterne mulighed for selv at vælge deres nyheder. På den måde får også smallere områder plads til at boltre sig. Så jeg vil varmt anbefale, at man går ind på www. byggecentrum.dk og tilmelder sig de nyhedsbreve, som vækker ens professionelle interesse. I alt udgiver Byggecentrum 10 nyhedsbreve, der dækker emner som bognyheder, daglige nyheder fra byggebranchen, kursusnyheder og mange andre emner. Man kan læse mere om indholdet af de enkelte nyhedsbreve på bagsiden. LÆS MERE PÅ BAGSIDEN På kan du tilmelde dig de nyhedsbreve, der passer til dig.

2 Det kendte IT-værktøj til optimering af beskrivelsesprocessen er opdateret, så det understøtter den helt nye 2. generation af bips beskrivelsesværktøj og indeholder en mængde andre optimeringer. Ny version af Ludoc er på gaden Byggecentrums Data & Software har netop udgivet Ludoc i en ny version, som understøtter bips beskrivelsesværktøj i 2. generation. Det er med til at gøre beskrivelsesprocessen i byggeprojekter meget hurtigere og giver en høj sikkerhed, når man får mulighed for at genbruge bips standardiserede beskrivelsestekster. Ekstra i den nye version Ud over at understøtte bips nyeste beskrivelsesværktøj, indeholder Ludoc som det eneste program også en revisionsstyring og udveksling af be skrivelser efter bips egen XML-standard for beskrivelser. René Olsen fra Byggecentrum er ikke bleg for at forklare om de mere tekniske nyheder ved programmet Vi har lyttet til vores brugere og åbnet op for, at man kan bruge op til seks spalter, så man ud over at få vist bips Vejledning, Basisbeskrivelse og Projektspecifikke beskrivelse, også kan sætte en spalte op til kvalitetssikring, firmaspecifikke beskrivelser eller kommentarer. Det er helt op til ens behov på den enkelte opgave. Billigere Ludoc Også efter ønske fra brugerne er Ludocs licensstruktur blevet ændret, så det bliver billigere at komme i gang med Ludoc, når man køber en licens, kan man udover den hidtidige 'samtidige brugere'-licens nu også vælge en billigere navngiven bruger -licens. Få de seneste nyheder og informationer om Ludoc og alle andre digitale nyheder ved at gå ind på og bliv tilmeldt til nyhedsbrevet fra Data & Software. Miljømærke i Middelfart Byggecentrum Kursuscenter i Middelfart har fået tildelt Den Grønne Nøgle, som er turisterhvervets officielle miljømærke. Mærket er gæsternes garanti for, at kursuscenteret tager ekstra hensyn til miljø og sundhed uden at gå på kompromis med kvalitet og service. Kursuscenteret har udarbejdet en miljøpolitik og indført miljøledelse dels for at sikre, at medarbejderne kender grundlaget for Den Grønne Nøgle og løbende informeres om initiativer og miljøspørgsmål, og dels for at fastholde fokus på hele miljøarbejdet, så alle bidrager til at nå målene. Den Grønne Nøgle kendes også som Green Key, og ordningen er udbredt i en række lande i og uden for Europa. I Danmark er det blandt andet Miljøstyrelsen, HORESTA, Visit Denmark, m. fl., der står bag ordningen. Få nyheder, information og tilbud fra Byggecentrums kursuscenter på kursuscenter.byggecentrum.dk Det grønne miljø indenfor går også igen uden for i de naturskønne omgivelser. 2 BYGG EO RIENTERING

3 N Y E B Ø G E R ARKITEKTUR og kunst Få friske bognyheder fra Danmarks største byggefaglige boghandel fast hver 14. dag. Tilmeld dig på Byggeriets Innovation Er det muligt at skabe udvikling i byggebranchen, der har flere århundreders byggeskik, økonomisk rationale og vanetænkning på bagen? Svaret er JA. I knap 4 år, fra sommeren 2005 til nytår 2008, har Byggeriets Innovation, på basis af en bevilling fra Real dania, arbejdet med at fremme nytænkning og nye måder at gøre tingene på i den danske byggebranche. Ved at yde faglig bistand og økonomisk støtte til konkrete udviklingsprojekter, har målet været at vise, at det er muligt at skabe innovative løsninger på tværs af eksisterende faggrænser og virksom heder imellem. Byggeriets Innovation, sider. Indb. 206 x 270 mm Isbn Kr. 280,00 Denne bog opsamler erfaringerne med at understøtte innovation i byggeriet. Der fortælles om projekter, som Byggeriets Innovation har arbejdet med, og den innovationsmåde der er anvendt i projekterne. Bogen demonstrerer, at det er muligt for branchen at gøre op med sin hidtidige tradition for udvikling, og peger på at fornyelsen også kan komme fra nicheprojekter. Endvidere viser bogen, hvordan en aktør som Byggeriets Innovation kan fungere som 'innovationsbrooker' på tværs af byggeriets fragmenterede værdikæde. Byggeriets Innvation Innovation af byggeriet i teori og praksis placerer sig centralt i diskussionen om byggeriets fremtid, og henvender sig derfor til alle, der vil tage del i den diskussion. Bogens indhold består af tre lige dele: Cases Innovationsværktøjer Teori. BYGG EO RIENTERING

4 Nyt liv i parcelhuset Fordommene om parcelhuset er mange. De er kedelige, grimme og så er de lidt småborgerlige. Men parcelhusene er populære som aldrig før. Ofte er de placeret i attraktive områder, de har en tilpas størrelse og så er de ikke mindst til at komme i nærheden af rent økonomisk. Nyt liv i parcelhuset efterfølgeren til Farvel Parcel giver et væld af input til, hvordan de ofte kedelige parcelhuse, der blev bygget for år siden, kan gentænkes og forandres til funktionelle og tidssvarende boliger, hvor livskvaliteten samtidig øges. Marianne Sommer og Trine Baadsgaard Sommer & Baadsgaard, sider. Hft. 246 x 206 mm Isbn Kr. 199,20 Der er inspiration at hente i de ni udvalgte eksempler på vellykkede forvandlinger af traditionelle parcelhuse. Og tre arkitekter giver hver deres bud på, hvordan et rødt murstenshus på 115 kvadratmeter ved hjælp af en om- og tilbygning kan forandres til en større, funktionel og moderne villa for en familie på fire. Tillige giver fremtidsforskeren, indretningsarkitekten, ejendomsmægleren og energikonsulenten deres gode råd med på vejen, når det drejer sig om at puste nyt liv i parcelhuset. Bogen er fuld af inspiration, gode råd og masser af billeder til dig, der søger hjælp til at se parcelhusets uendeligt mange muligheder. Bogen har fået fondsstøtte fra Realdania og Nykredit. Skæv og national Dansk byplanlægning 1830 til 1938 Danmark støbes kunne være titlen på denne bog, der fortæller om fremvæksten af det danmarksbillede, som vi kender i dag. Det var i denne periode, at matricen til det moderne Danmark blev formet, og hvor nationalstaten blev født på en nærmest traumatisk baggrund: nederlaget i 1864, der skabte tvivl om, hvorvidt nationen kunne overleve som selvstændig stat. Hans Helge Madsen Bogværket, sider. Indb. 253 x 261 mm Isbn Kr. 318,40 Udgangspunktet er opløsningen af enevældens snærende bånd. Med indførelsen af folkestyret åbnes der for en sand malstrøm af forandringer. Det bliver derfor en beretning om epokegørende opfindelser, om tøjlesløs kapitalisme, og om hvordan udskiftningen af de gamle landsbyfællesskaber forvandlede land og by. En dansk byplanlægning opstår gradvist med import af tankegods fra især England og Tyskland. Hans Helge Madsen følger tilblivelsen af den danske byplanlægning frem mod vedtagelsen af den første brugbare byplanlov i By og land skal formes, og hverken natur eller menneskene som arbejdskraft er en uudtømmelig ressource. Få friske bognyheder fra Danmarks største byggefaglige boghandel fast hver 14. dag. Tilmeld dig på 4 BYGG EO RIENTERING

5 Sustainable Compact City Bæredygtig kompakt by Sustainable Compact City er et opslagsværk, der henvender sig til fagfolk og beslutningstagere indenfor byggeri og byplanlægning. I publikationen vises en metode til at undersøge tæthed og kompakthed i det byggede miljø, som kan tjene til redskab for alle parter i beslutningsprocesser vedrørende udvikling af nye bebyggelser med krav om øget tætheder i bymiljøet. Poul Bæk Pedersen Arkitektens Forlag, sider, Hft 222 x 275 mm Isbn Kr. 152,00 Bogen skal være med til at flytte grænserne for diskussionen af kompakte bydele i Danmark. Et opslagsværk, der ikke alene giver inspiration, men også viden og indsigt i en række centrale parametre knyttet til tæthed og kvalitet: friarealer, dagslys, energi, vind og bokvalitet. Det skubber til de vante forestillinger om grænser for tæthed, og giver radikale eksempler på kompakte bebyggelser med arkitektoniske løsninger vi ikke umiddelbart kender fra det danske, urbane, byggede landskab. Bogen er på dansk og engelsk. Yes is More An Archicomic on Architectural Evolution Kataloget til udstillingen YES IS MORE om Bjarke Ingels Group på Dansk Arkitektur Center. Modsat en klassisk arkitektonisk monografi, er denne bog mere et manifest over populærkultur, samtidig med at være den første store dokumentation af B.I.G.'s fremstormende virke. Som bogen beskriver, er dette en praksis hvor metoder, processer, redskaber og tilgangen til arkitekturens koncept er præcis ligeså vild, kompromisløs og resultatorienteret som den verden, der omgiver den og som B.I.G. velkommer med et grænseløst YES. BIG Bjarke Ingels Group, sider. Hft. 170 x 250 mm Isbn Kr. 159,20 Lykkens arkitektur Lykkens arkitektur er en bog om en af de ting, der optager os mest; vores boliger og de spørgsmål, der er forbundet med vores bosteder og deres indretning. En fascinerende rejse gennem arkitekturens filosofi og psykologi som giver os en ny optik til at betragte vores hjem, byens rum og os selv. Alain de Botton behandler i Lykkens arkitektur et forhold, der er centralt og spiller en betydelig rolle i vores liv. Vores boliger og de ting vi fylder dem med påvirker os mere end vi umiddelbart tror. At tage arkitekturen alvorlig er at acceptere, at vi er forskellige mennesker forskellige steder. Alain de Botton Tiderne Skifter, sider. Hft. 162 x 210 mm Isbn Kr. 239,20 Bogen argumenterer for, at det er arkitekturens opgave at få os til at se, hvordan vores liv ideelt set kunne være. Med blikket på de mest ydmyge boliger såvel som nogle af verdens mest kendte bygninger undersøger Botton, hvordan vores private hjem og officielle bygningsværker påvirker vores følelser. Bogen følger arkitekturens historiske udvikling fra arkitekter som Andreas Palladio og Le Corbusier til Norman Foster. BYGG EO RIENTERING

6 Ved vandet Sommerhuse ved sø og hav Med kilometerlange kystlinier og små og store søer inden for rækkevidde, har danskerne en lang tradition for at opholde sig ved vandet om sommeren. Og ingen kan vel sige sig fri for at gemme på en lykkelig drøm om lange, varme somre, og det frie og enkle sommerhusliv med masser af tid i skønne omgivelser. Gitte Stærbo Gyldendal, sider. Indb. 252 x 281 mm Isbn Kr. 159,96 Ved vandet er en inspirerende boligbog, der i ord og billeder inviterer indenfor hos et udvalg af de smukkeste danske sommerhuse, og igennem seksten kapitler fortæller om deres tilblivelse, indretning, beboere og livet ved vandet. Vægten er lagt på de klassiske sommerhuse, hvor arkitekturen i særlig høj grad spiller sammen med den omgivende natur. Og hvor livet i tæt kontakt med vind og vejr og sol har sat sit præg på indretningsstilen, der er karakteristisk, let, lys og skandinavisk. Fra ydmyge badehuse, ombyggede bådehuse og feriehytter til store familiesommerhuse med plads til flere generationer. Glimt af Rom Rom har haft en kolossal betydning for den europæiske kulturs udvikling. I over tusind år kunne man tale om byen som Europas æstetiske hovedstad. Indenfor kunstarterne maleri, skulptur og arkitektur var det herfra, impulserne udgik, og det var hertil, kunstnerne og de dannelseshungrende rejste. Glimt af Rom er beretningen om Roms tusindårige historie, om kultur, kunst m.m. fra grundlæggelsen til vore dage. Disponeret i et kronologisk forløb og i temaafsnit, som sætter fokus på kendte og mindre kendte sider af livet i byen gennem århundrederne. Herudover fortæller de to forfattere om det Rom, der ikke er malernes og arkitekternes om dagliglivet i millionbyen og om det moderne Italien. Thomas Harder og Hans Scheving Gyldendal, sider, Indb. 258 x 281 mm Isbn Kr. 319,96 Glimt af Rom er en levende fortælling om den evige stad, hvor kvarterer, huse, monumenter og pladser lyser en i møde fra siderne, både i tekst og billeder. Utzon Inspiration Vision Architecture En klassiker nu i 2. udgave. Operahuset i Sidney er en af de mest berømte moderne bygninger i verden. Alligevel er det lykkedes arkitekten bag at holde sig uden for offentlighedens søgelys, og han er forblevet den mindst kendte af de store moderne arkitekter. Richard Weston åbner med denne bog døren ind til Utzons teknikker og kreative processer. Bogen indeholder observationer og anekdoter fra Utzon selv, suppleret med et væld af skitser og tegninger fra hans egne arkiver, som trækker læseren ind i en fantastisk visionær verden tilhørende en af de største arkitekter nogensinde. Bogen er på engelsk. Richard Weston Edition Bløndal, sider. Indb. 2. udgave 296 x 337 mm Isbn Kr. 700,00 6 BYGG EO RIENTERING

7 Stolen Dansk design er verdensberømt, og helt centralt står møblerne med stolen som et af de absolutte omdrejningspunkter. Mange danske stole har ligefrem fået ikonstatus, fx Arne Jacobsen-klassikere som Svanen, Myren og Ægget; Wegners Den Runde Stol, og Verner Pantons Chair. Men hvad betyder Danish Design i dag, mere end 50 år efter, at danske møbler for alvor brød igennem på den internationale designarena? Mette Strømgaard Dalby Gads Forlag, sider. Indb. 214 x 250 mm Isbn Kr. 159,20 I denne bog fortæller Mette Strømgaard Dalby fra Trapholt Kunstmuseum om stolen som et stykke hverdagsdesign, der ikke alene er til at sidde eller samle på, men som også er med til at fortælle, hvem vi er. Undervejs præsenteres en række af de vigtigste danske stole, fra Faaborgstolen i 1914 over Børge Mogensen, Hans Wegner, Finn Juhl, Poul Kjærholm, Arne Jacobsen og Verner Panton. Dansk design 2. udgave Design mere end flot overflade og smuk form. På én gang en historiebog, en opslagsbog og et snapshot af, hvor dansk design befinder sig lige nu. Dansk design er en rejse gennem tiden fra vikingeskibe og helleristninger til de nyeste møbler og f.eks. en brugervenlig rygbåren støvsuger. Thomas Dickson Gyldendal, sider. Indb. 225 x 251 mm Isbn Kr. 239,96 Bogen spænder over de fleste designområder, fra kongeligt porcelæn på storebæltsfærger, til telefonbokse, Ekstra Bladets layout og t-shirts fra Nørgaard på Strøget. Tidsskriftet Tegl 1/09 Tegl er et tidsskrift, der udgives af Murerfagets Oplysningsråd. Artiklerne har til hensigt at skabe inspiration, refleksion og debat om arkitektur og udvikling inden for det murede byggeri. Udkommer 4 gange årligt. Forlaget Tegl, sider, hæftet 240 x 290 mm Kr. 60,00 Dette nummer indeholder bl.a. artikler om: Kvadrat Mursten er den røde tråd Opgave Arkitektstuderende og mursten på Holmen Prasat Kravan Murstenstempel i Angkor Afsyring Mur rent! Få friske bognyheder fra Danmarks største byggefaglige boghandel fast hver 14. dag. Tilmeld dig på BYGG EO RIENTERING

8 Ny arkitektur i hovedstaden Copenhagen X 2009/2010 Copenhagen X utroligt populære guide til ny arkitektur i hovedstaden er blevet endnu bedre. Bogen udgives nu i stærkt revideret version med helt nye opslag over mere end 100 nye byggerier, pladser og kvarterer, der har taget form i hovedstaden inden for de senere år. Den nye byguide er i år inddelt i afsnit: kultur, pladser, boliger, erhverv, offentlige bygninger, forbindelser og kvarterer. Hvert afsnit introduceres af centrale figurer fra dansk kulturog erhvervsliv, blandt andet Mads Øvlisen, journalist Karsten Ifversen, kunstnerisk leder Kirsten Delholm og journalist Pernille Steensgaard. Redaktør Eva Ørum DAC Dansk Arkitektur Center, sider. Hft. 106 x 280 mm Isbn Kr. 68,00 NORMER OG STANDARDER DS-Hæfte 12: udg. ISO 9001 og ISO 9004 i nye udgaver Fortolkninger og ændringer Dette hæfte beskriver ændringerne i år 2008 udgaven af ISO 9001 i forhold til 2000-udgaven. Hæftet beskriver ind ledningsvis de væsentligste ændringer, herefter er der en oversigt over den nye afsnitsinddeling i ISO 9001:2008 med angivelse af referencer til den gældende ISO 9001:2000. Dansk Standard, sider. Hft. 208 x 296 mm Isbn Kr. 795,00 Endvidere gennemgås samtlige afsnit i det nye dokument i form af et kort resumé af indholdet i de enkelte afsnit samt DS' certificeringsfunktionens bemærkninger til afsnittet. Endelig indeholder hæftet også svar på en række hyppigt stillede spørgsmål vedr. kvalitetsstyring i relation til den kommende standard. Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af elevatorer Specialelevatorer til transport af personer og gods Del 40: Trappelifte og skrånende løfteplatforme til personer med hæmmede bevægelsesmuligheder I serien af europæiske standarder for elevatorer er turen nu kommet til hjælpemidler til handicappede. DS/EN omhandler sikkerhedskrav, installation og vedligeholdelse af specialelevatorer, dvs. trappelifte og skrånende løfteplatforme til personer med hæmmede bevægelsesmuligheder. Dansk Standard, sider. Hft. 208 x 296 mm Kr. 584,00 Standarden gælder både for lifte til stående eller siddende personer og for lifte til kørestole. 8 BYGG EO RIENTERING

9 DS-håndbog 166.2:2009 Vejledning i referencesystemer En håndbog om TAGnummerering, bogstavkoder, modularisering og grænseflader Med DS-håndbog 166.2, Vejledning i referencesystemer, får du en letforståelig forklaring på hvordan man bruger den nye fælles ISO/IEC standardserie med bl.a. nye fælles bogstavkoder, der gælder på tværs af de fleste brancher. Teknikken fra den nye ISO/IEC beskrives i håndbogen med mange praktiske eksempler. Dansk Standard, sider. Hft. 208 x 296 mm Isbn Kr. 795,00 Håndbogen henvender sig til alle teknikere (maskin-, el-, proces-, bygningsteknikere mm.), som har brug for at udarbejde nummersystemer (kendt som 'TAG-numre') til deres tekniske objekter, komponenter, dele m.v. efter de nye fælles internationale regler. At ISO/IEC nu også er en ISO-standard betyder, at man for første gang nu har mulighed for at danne et fælles sprog på tværs af faggrænser, hvilket også er forklaret i håndbogen. Håndbogen er omfattende, men skrevet på et let forståeligt sprog med mange figurer og eksempler, der understøtter forståelsen. Alle tabellerne med de nye bogstavkoder er på dansk. DS/EN 15665:2009 Ventilation i bygninger Bestemmelse af ydeevnekriterier for ventilations systemer til boliger Denne europæiske standard giver kriterier for fastlæggelse af ydeevnen for ventilationssystemer (til nye, eksisterende og nyindrettede bygninger) som anvendes til enkelt-, fler- eller multifamilie boliger og lejligheder over et år. Standarden angiver måder til fastlæggelse af kriterier for anvendelse ved designklasser i lovgivningen og/eller standarder. Dansk Standard, sider. Hft. 208 x 296 mm Kr. 402,00 Disse kriterier er specifikt anvendt ved: mekanisk ventilerede bygninger (mekanisk udblæsning, mekanisk forsyning eller balanceret system); naturlig ventilation med stuvningseffekt for passive kanaler; hybridsystem skiftende mellem mekanisk og naturlige tilstande; Standarden behandler hygiejneaspekter og indeluftkvalitet. Sundhedsrisici ved tobaksrøg er ikke medtaget i denne europæiske standard. DS-håndbog 111.1:2009 Jern og stål Del 1: Terminologi, betegnelser og dokumentation Denne DS-håndbog for jern og stål, del 1, omfatter standarder for definition og klassifikation af stål, betegnelsessystemer for stål, tekniske leveringsbetingelser og certifikater for stål. Håndbogen er suppleret med 3 artikler om stålfremstilling, stålbetegnelser og materialecertifikater. Dansk Standard, sider. Hft. 208 x 296 mm Isbn Kr. 1395,00 BYGG EO RIENTERING

10 DS/EN 1993 FU:2009 Forkortet udgave af Eurocode 3 Stålkonstruktioner Den foreliggende DS/EN 1993 FU indeholder sådanne dele af Eurocode 3-systemet som gør det muligt at beregne de fleste konstruktioner alene på grundlag af den. En konstruktion, der tilfredsstiller kravene i DS/EN 1993 FU vil også tilfredsstille de tilsvarende krav i Eurocode 3. Dansk Standard, sider. Hft. 175 x 249 mm Isbn Kr. 495,00 Ydermere er de nationale annekser samt tillæg indarbejdet i denne forkortede udgave, og forfatterne har indarbejdet en række supplerende kommentarer, som kan være forklaringer, baggrund for teksten i den komplette eurocode og / eller henvisninger til supplerende vejledninger. DS/INF 172:2009 Baggrundsundersøgelser i forbindelse med udarbejdelse af Nationale Annekser til EN 1990 og EN 1991 Sikkerhedsformat, lastkombinationer, partialkoefficienter, udmattelse, snelast, vindlast, mm. Dette dokument indeholder forskellige arbejdsnotater fra udarbejdelsen af nationale annekser til EN 1990 og EN 1991 og revisionen af DS 409 i 2005/2006. Kapitel 1 beskriver det valgte grundlæggende sikkerhedsformat, herunder hvordan variationskoefficienter for styrkeparametre og bæreevner bestemmes. Endvidere beskrives kombination af laster for STR/GEO og EQU/UPL og kalibrering af partialkoefficienter for laster og materialer. I kapitel 3 behandles udmattelse. I kapitel 4 omtales baggrunden for hvorledes vandret masselast indføres i det nationale anneks til EN Kapitel 5, 6 og 7 beskriver baggrunden for nogle af valgene i de nationale annekser til EN (nyttelast), EN (snelast) og EN (vindlast). Kapitel 8 beskriver konsekvensvurderinger dels i form af sammenligninger af regningsmæssige nyttelaster i fleretages huse og dels i et eksempel med eksempler på lastkombinationer og regningsmæssige lasteffekter fra egenlast, nyttelast, snelast og vindlast. Dansk Standard, sider. Hft. 208 x 296 mm Kr. 735,00 udenlandske Clear Glass Creating New Perspectives Vigtigheden af glas i byggeriet i menneskets søgen efter lys og varme er en historie for sig gennem hele arkitekturhistorien. Glas er stadig og vil fortsætte med at være en af de mest essentielle og alsidige materialer. Såvel som glas kan bruges i facadedesign, anvendes det også som et element i strukturen af byggeriet, hvor glasset kan forekomme i mange forskellige former og farver med de nye egenskaber, som den moderne teknologi har skabt. Chris van Uffelen Braun, sider. Indb. 235 x 235 mm Isbn Kr. 319,00 Ved brug af imponerende billeder, planer, skitser og informativ tekst, udforsker Clear Glass tidløsheden og den stadige fascination, som dette gennemsigtige materiale har opnået. Bogen fører os frem gennem arkitektoniske typologier og fremviser ansete og nyskabende samtidige arkitektprojekter fra hele verden. 10 BYGG EO RIENTERING

11 Engineered Transparency The Technical, Visual and Spatial Effects of Glass Glas er et af de mest allestedsnærværende og gennemarbejdede byggematerialer. På trods af den afgørende rolle, som glas har haft i moderne arkitektur over det sidste århundrede, er der stadig et stykke vej til fuldt ud at forstå de kulturelle og teknologiske virkninger dette komplekse og sofistikerede bygningsmateriale har. Engineered Transparency samler en mangefacetteret gruppe af internationale arkitekter, ingeniører, fabrikanter og kritikere til sammen at tage glas op til revision i lyset af de sidste nye tekniske og strukturelle resultater. I lyset af denne udvikling, er glasset genopdukket som et nyt arkitektonisk materiale, der tilbyder nye og tidligere utrolige, visuelle og rumlige oplevelser. Redaktion: Michael Bell og Jeannie Kim Princeton Architectural Press, sider. Indb. 216 x 273 mm Isbn Kr. 359,00 Bogen giver mange flotte og varierede eksempler på glasdesign, som diskuteres af redaktionen, og er krydret med essays om de mange muligheder glasset som materiale giver. Set in Stone Rethinking a Timeless Material Dette tidløse materiale skaber nye milesten i international arkitektur. Sten er stærke, fascinerende og mangesidige, og sten er til stadig inspiration for alle typer af arkitekter. Set in Stone viser på en imponerende måde både letheden og moderniteten i natursten, mursten og keramiske sten. Med både billeder, skitser og plantegninger, indeholder bogen en præsentation af 64 unikke, nutidige bygninger og indretninger med brug af sten. I dag placerer arkitekterne stadig sten på sten, men effekten har sjældent været så elegant som nu i det 21. århundrede. Dirk Meyhöfer Braun, sider. Indb. 235 x 235 mm Isbn Kr. 319,00 Concrete Architecture in Finland Den finske beton arkitektur i det 21. århundrede søger klarhed og enkelhed. Der bliver nu lagt mere vægt på materialets natur end tidligere, og facaderne er ligefremme og harmoniske med omhyggeligt udførte detaljer. Også betonens plasticitet er blevet anvendt; overfladerne krummes og bøjes smalle og slanke strukturer, såvel som store og tunge, har fundet deres plads. Arkitektur fotografen Jussi Tiainen har i sine flotte billeder fanget betonens foranderlige natur, den glatte og rå overflade, hårdheden og blødheden, styrken og følsomheden og lyset og skyggen. Jussi Tiainen Rakennustiet Oy, sider. Indb. 205 x 266 mm Isbn Kr. 329,00 I Concrete Architecture in Finland fremvises 16 nutidige eksempler på den finske beton arkitektur både små og store bygninger, nye byggerier og renoveringer. Ydermere bidrager Maritta Koivisto fra det finske magasin Betoni med en interessant vinkel på brugen af beton i byggeriet og arkitekturen. Få friske bognyheder fra Danmarks største byggefaglige boghandel fast hver 14. dag. Tilmeld dig på BYGG EO RIENTERING

12 Frank Gehry On Line Den anerkendte arkitekt Frank Gehry ser tegninger som et begrebsmæssigt værktøj; hans flydende, uforudsigelige skitser viser hvordan han søger efter ideer med sin pen. Denne flotte bog i en kassette af papskiver, der erindrer om Gehrys møbler giver læseren en dybdegående analyse af Gehrys tegninger gennem de sidste to årtier, hvor computerudviklet design er begyndt at dominere den almindelige praksis for arkitekter. Esther da Costa Meyer analyserer Gehrys særegenhed, hans inspiration fra tidligere og nutidig kunst, og hans bidrag til den arkitektoniske tegnekunst. Og så ofte som muligt, lader forfatteren Gehry selv kommentere. Esther Da Costa Meyer Yale University Press, sider. Indb. 150 x 213 mm Isbn Kr. 169,00 Da Costa Meyer anfører at Gehrys skitser er det første led på en lang kæde, der passerer gennem adskillige modeller og computergengivelser indtil bygningen er helt færdigbygget. Forfatteren konstaterer dog at disse excentriske arbejder kraftigt udtrykker Gehrys kritik af den dogmatiske tone af modernisme, der var fremherskende da han startede sin karriere, og hans egne forsøg på at bringe humor, følelse og drama tilbage i arkitekturen. Le Corbusier and the Occult Da Charles-Édouard Jeanneret genopfandt sig selv som Le Corbusier i Paris, genopfandt han også de første tredive år af sit liv ved at fremhæve nogle begivenheder og helt udelade andre. Som han selv forklarede i et brev: Le Corbusier er et pseudonym. Le Corbusier skaber hensynsløst arkitektur. Han forfølger uselvisk ideer; han ønsker ikke at kompromittere sig selv Han er en helhed fri fra kødelighedens byrder. J. K. Birksted The MIT Press, sider. Indb. 230 x 292 mm Isbn Kr. 319,00 Gennem indgående studier, som udfordrer tidligere overbevisninger, opsporer Le Corbusier an the Occult Le Corbusiers særlige modernistiske rumlige og arkitektoniske konstruktionsideer, baseret på overraskende nye dokumenter fra hidtil ukendte familie- og lokale arkiver. Gilbert Rohde Modern Design for Modern Living Kun få designere har gjort mere for at påvirke efterkrigstidens amerikanske interiør end møbeldesigner Gilbert Rohde ( ). Denne første dybdeborende bog om Rohde undersøger, hvordan han bragte et industrielt design perspektiv ind i møbelindustrien, og undervejs introducerede modernismen til en bredere skare af amerikanere, især gennem hans modulmøblering. Ved at følge Rohdes karriere hos Herman Miller Furniture Company, hvor han var ansat i 1930 erne og 1940 erne, placerer Phyllis Ross hans arbejder i en bred kulturel og økonomisk sammenhæng. Phyllis Ross Yale University Press, sider. Indb. 220 x 272 mm Isbn Kr. 329,00 Bogen viser hvordan Rohdes fokus på komfort, information, multifunktionalitet og fleksibilitet overførte det europæiske designs forudsætninger ind i møbler, der passede til den amerikanske livsstil. I dag er Rohdes møbler og dekorative designs særdeles eftertragtede blandt samlere. Historien om hans karriere afrunder vores forståelse for Rohdes fascinerende bidrag til den amerikanske kultur. 12 BYGG EO RIENTERING

13 Hitoshi Abe Eksklusiv præsentation af en af de mest talentfulde, yngre navne i japansk arkitektur: Hitoshi Abe (f. 1962) og 26 udvalgte værker, der spænder fra én- og flerfamiliehuse til museer, stadioner og broer. Opdelt i kapitlerne Line, Surface og Volume. Naomi Pollock Phaidon., sider. Indb. 259 x 297 mm Isbn Kr. 439,00 Sozgorod Faksimile der erstausgabe von 1930 I 1930 fremlagde Nikolai Miljutin med bogen Sozgorod en byggeteknisk vision for en marxistisk præget by- og livsførelse. Orienteringen mod vestlige planlægningsideer i henhold til hans holdning mod decentraliserede storbyer, gjorde ham til ufrivillig statsfjende af den unge Sovjetunion og Sozgorod til forbudt litteratur. I dag eksisterer kun enkelte eksemplarer i verden af bogens første oplag. Denne faksimile udgave bringer Miljutins testamente ud til den bredere offentlighed. Nikolai A. Miljutin DOM Publishers, og 128 sider. Hft. To bind i kassette. 265 x 235 mm Isbn Kr. 409,00 Bogen er kendt som standardværket i tidlig sovjetisk arkitekturteori og indeholder skitser, billeder og Miljutins betragtninger. Bøgerne er på tysk og russisk. Seventy Nordic Architects Seventy Nordic Architects præsenterer arbejderne og ansigterne på 70 unge arkitektfirmaer fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. På første hånd anskueliggør David Sokols interviews de yderst udtryksfulde arkitektur- og designsamfund i Nordeuropa. Bogen viser mange eksempler på arkitektur, byplanlægning såvel som landskabsarkitektur i og udenfor Skandinavien illustreret på flotte billeder. Seventy Nordic Architects præsenterer ikke kun de etablerede navne, men fokuserer også på lovende nye navne, som står ved begyndelsen af deres løbebane som arkitekt eller designer. David Sokol DOM Publishers, sider. Indb. 260 x 210 mm Isbn Kr. 409,00 Få friske bognyheder fra Danmarks største byggefaglige boghandel fast hver 14. dag. Tilmeld dig på BYGG EO RIENTERING

14 José Cruz Ovalle Spirit of Nature Wood Architecture Award 2008 José Cruz Ovalle s arkitektur er bredt præsenteret i denne bog 18 bygninger, der er færdiggjort mellem 1992 og Ud over Ovalle s træbygninger, indeholder bogen også bestemte beton bygninger, hvori træ er blevet brugt i interiøret og til specielle detaljer. Blandt de private huse i bogen er også Ovalle s eget hjem og atelier, såvel som huse fra Quinchamali og Valle Escondido. José Cruz Ovalle Rakennustiet Oy, sider. Hft. 216 x 238 mm Isbn Kr. 349,00 De offentlige bygninger inkluderer den chilenske pavillion til Expo 92 i Sevilla, Adolfo Ibañez Universitetsbygninger og Explora hotellerne i Patagonien og på Påskeøen. Blandt de industrielle bygninger er Centromaderas fabrik og kontor og Pérez Cruz og los Robles vinkældre. Projekterne er præsenteret både med billeder, plantegninger og skitser, som åbner øjnene for nogle unikke bygninger og den rige arkitektur, der findes i Chile. Limited Edition Prototypes, One-Offs and Design Art Furniture Gennem design prototyper, begrænsede udgaver og designsom-kunst-inventar dokumenterer Limited Edition et nyt fænomen i nutidig møbel design. Denne omfattende og inspirerende bog er illustreret med et stort udvalg af arbejder, der afspejler det bedste inden for dette nye område. Bogen indeholder både nye og bag kulisserne billeder fra nogle af forkæmperne, som f. eks. Gaetano Pesce, Maarten Baas og Zaha Hadid, og også en fascinerende samling af nye og i højere grad ukendte navne indenfor området. Sophie Lovell Birkhäuser, sider. Indb. 204 x 264 mm Isbn Kr. 439,00 Fra mere end 40 interviews med nøgle designere, fabrikanter, galleriejere, auktionshuse og kritikere, har Sophie Lovell samlet og katalogiseret et unikt overblik over et af de mest spændende kreative områder i vores tid. 101 Things I Learned in Architecture School Dette er en bog, som arkitektstuderende vil opbevare indenfor rækkevidde. Dog højst sandsynligt uden for undervisernes synsvidde, for bogen udtrykker i et klart og præcist sprog de ting, som i undervisningslokalet kan forekomme dunkle og vanskelige at forstå. Disse 101 præcise lektioner i design, tegning, den kreative proces og præsentation fra grundbegreber som at tegne en lige linie til de mere indviklede begreber om eksempelvis farve teorier giver en efterspurgt begynderbog om arkitektonisk forståelse. Matthew Frederick The MIT Press, sider. Indb. 132 x 185 mm Isbn Kr. 99,00 Hver lektion benytter sig af et opslag på to sider med en kort forklaring og en illustration, som kan variere fra diagrammer til det mere humoristiske. Bogen er skrevet af en arkitekt og instruktør, der kun alt for godt kan huske de uldne vendinger fra sin studietid. Alle arkitekter, både studerende og erfarne, kan bruge bogen som inspiration og guide, som kan tage dig 'back to basics', når man står overfor en kompleks opgave. 14 BYGG EO RIENTERING

15 Factory Design Fabrikker er fundamentale strukturer egentlig fornuftige kasser rum til maskiner, der udfører klart definerede produktionsprocesser. Når funktionaliteten er det vigtigste og budgettet er begrænset påtager arkitekturen sig en spændende rolle. Factory Design viser på hvilke kreative og overraskende måder arkitekterne fra hele verden går til værks, når fabrikker skal designes. Når specialisterne på feltet er i gang, bliver fabrikkerne til æstetiske objekter og et visitkort for ethvert firma. Chris van Uffelen Braun, sider. Indb. 225 x 295 mm Isbn Kr. 459,00 Bygningerne i bogen er fabrikker, der let overskrider deres funktionelle skaller. Vi ser godt illustrerede projekter, og bogen dokumenterer denne typologi som en afhandling om store arkitekter og små midler, der afslører den høje kvalitet i planlægning og virkeliggørelsen af arkitektoniske koncepter. Big Box Reuse Amerika bevæger sig mod at blive et firkantet landskab af store kasser, der er forbundet via hovedveje. Når en af de store kasser med firmaer udvider og må flytte til en endnu større kasse længere nede af vejen, efterlader firmaet mere end bare en ledig skal; det efterlader et forandret landskab, som ikke kan ændres tilbage. Et stort område af land omkring kassen er blevet asfalteret. Afkørsler fra hovedvejen leder derhen, og lokale veje ender her. Med tusinder af tomme store kasser spredt ud over Amerika, er disse områder blevet til en dominerende faktor i landskabet. Julia Christensen The MIT Press, sider. Indb. 262 x 262 mm Isbn Kr. 209,00 I Big Box Reuse viser Julia Christensen hvordan 10 lokalsamfund har taget fat i dette problem og har forandret tomme Wal-Mart- og Kmart-bygninger til noget andet: en kirke, et bibliotek, en skole, et rekreationscenter og andre medborgerlige funktioner. Uanset hvilken funktion kassen nu har fået, viser det lokalsamfundets opfindsomhed og kreativitet men samtidigt rejser det spørgsmål om, hvordan disse kasser påvirker livet i det lokale samfund. Living Streets Vores livsbetingelser afspejler forholdene i vores samfund. For tiden er der en lang række af mærkbart forskellige livsbetingelser. Den delte lejlighed, fra starten tænkt som en ungdoms-model, er ved at blive et mere vigtigt koncept for de ældre. Men single lejlighedstrenden fortsætter ufortrødent, selv om der er en bevidst bevægelse mod rumlig organisering, der inkluderer kontaktmuligheder. Peter Ebner og Julius Klaffke Springer Verlag, sider. Hft. 230 x 264 mm Isbn Kr. 279,00 Samfundsfaciliteter, som workshops, køkkener eller gæstelejligheder, og mødesteder, som saunaer eller haver, tilføjer beboelsesprojekter en større værdi. Det er grunden til at tilgangsveje er af stor vigtighed, specielt ved beboelsesprojekter med et mindre budget. Living Streets dokumenterer og analyserer de forskellige typer i nyere internationale eksempler, og sætter dem i sammenhæng med historiske bygninger og overdækkede gågader bygget mellem 1920 erne og 1970 erne. BYGG EO RIENTERING

16 Defining Urban Design CIAM Architects and the Formation of a Discipline, I denne gennemresearchede bog efterforsker Eric Mumford hvordan medlemmer af the International Congress of Modern Architecture (CIAM), som f. eks. Walter Gropius og Josep Lluís Sert, udviklede idéen om det urbane design fra 1940 erne til 1960 erne. Nu er dette felt ganske udbredt og har haft sin indflydelse på universitetsafdelinger og byggeprojekter over hele verden, men urbanismens rødder i CIAM er ikke klart for alle. Eric Mumford Yale University Press, sider. Indb. 211 x 262 mm Isbn Kr. 299,00 CIAM foreslog en ny type arkitektur, som både trak på strategier fra den moderne kunst og ingeniørarbejde, for at fremme effektiviteten og den fornuftige byplanlægning. Mumford anfægter idéen om at moderne urbanisme kun resulterede i rydningen af historiske kvarterer til fordel for kommunalt boligbyggeri, som var dømt til at mislykkedes. I stedet skulle CIAMs mål virke som middel for at forme det urbane design, og det var snarere afvisningen fra politikere og bureaukrater af disse mål, der ledte til de nu kendte og sørgelige resultater i USA for urban fornyelse og byens uhæmmede vækst. Space, Time & Architecture 5. rev. udgave The Growth of a New Tradition Space, Time & Architecture er en milesten indenfor moderne arkitektur. Den er blevet genoptrykt mange gange siden udgivelsen i 1941 og oversat til et halvt dusin sprog. I denne reviderede udgave er der blevet tilføjet mange nye sektioner og 81 nye illustrationer. Kapitlerne om de store samtidige arkitekter er udvidet, som bl.a. nyt materiale om udviklingen hos Frank Lloyd Wright og Walter Gropius. Siegfried Giedion Harvard University Press, sider. Hft. 170 x 246 mm Isbn Kr. 299,00 Bogens analyser omhandler Le Corbusier og andre, og har opdaterede afsnit om Mies ven der Rohe og Alvar Aalto. Endvidere er der tilføjet et helt nyt afsnit om Jørn Utzon, hvis arbejder forfatteren mener repræsenterer arkitekturen efter 2. verdenskrig, som eksempelvis operahuset i Sidney. Et nyt essay, Changing Notions of the City, opsporer udviklingen af byens opbygning gennem historien og kigger på nutidige forsøg på at håndtere urban vækst, som f. eks arbejder af José Luis Sert og Kenzo Tange. Til slut er konklusionen udvidet til at indeholde en undersøgelse af grænserne for økologi i arkitekturen. Rome New Architecture Guide til 31 af de nyeste arkitekturprojekter i og omkring Rom, opførte eller på vej, præsenteret over 4-6 sider med tekst, fotos, visualiseringer og tegninger. Mange kendte arkitekter og tegnestuer er repræsenteret, såsom Richard Meier, Zaha Hadid, ABDR, OMA og Massimiliano Fuksas. Sebastiano Brandolini Skira Editore S.P.A., sider. Hft. 163 x 218 mm Isbn Kr. 219,00 16 BYGG EO RIENTERING

17 GENERELT Beyond the Bubble The New Japanese Architecture Imponerende, smukt tilrettelagt værk om de nyeste, mest prægnante værker i japansk arkitektur fra midten af 1990'erne til i dag. I modsætning til den eksplosive 'bubble era' i 1980erne og begyndelsen af 1990erne, 'the golden age of Japanese architecture', der karakteriseres af meget ekspressive, formmæssigt eksperimenterende tendenser, demonstrerer den efterfølgende periode en søgen efter beskedenhed, tilbageholdenhed og miljøbestemt nyskabelse. Botond Bognar Phaidon, sider. Indb. 250 x 290 mm Isbn Kr. 489,00 30 værker af bl.a. Tele-Design, Koji Yagi, Kazunari Sakamoto, Atelier Bow-Wow, Waro Kishi, Jun Aoki, Yasumitsu Matsunaga, Obayashi Corporation, Kengo Kuma og Toyo Ito. Digital Architecture Now A Global Survey of Emerging Talent Digital Architecture Now præsenterer de hotteste visionære arkitekter fra hele verden. Bogen fremhæver de arkitekter, som skubber det digitale design og software ud til grænserne, og viser hvordan radikale eksperimenter stadig kan føre til spektakulære resultater. Neil Spiller placerer nutidige arbejder i kontekst af den nylige udvikling på området, og betragter den digitale arkitekturs fremtidige muligheder. Kernen i bogen er arkitekternes bedste projekter, som præsenteres med vitale, farverige og enestående detaljer gennem tekst, skitser og betragtninger, der udfordrer vores antagelser om 3-D rum og redefinerer fremtiden for arkitekturen. Neil Spiller Thames & Hudson, sider. Indb. 250 x 280 mm Isbn Kr. 289,00 Hatch The New Architectural Generation Opsigtsvækkende og interessant publikation, der præsenterer 114 unge arkitekter og arkitektfirmaer, der givetvis kommer til at definere de fysiske strukturer i vore byer i de næste 30 år. Talentmassen er overvældende, og det er tydeligt at for de fleste af dem gælder de gamle traditionelle grænser for arkitektarbejde ikke mere, ligesom modernismen for længst er forladt som ortodoks platform. Kieran Long Laurence King Publishing, sider. Indb. 196 x 256 mm Isbn Kr. 249,00 Korte tekster og mere end 800 fotos og tegninger dokumenterer at vi har noget i vente. Deviations: Designing Architecture > A Manual Denne utraditionelle og meget interessante håndbog og brugermanual i arkitektur- og designpædagogik er både en dokumentation af førsteårskurset på ETH i Zürich, og et forsøg på at redefinere den arkitektoniske praksis, ved at flytte fokus fra det rent formbaserede til hvad arkitekturen kan bringes til at præstere, dens ydeevne, så at sige. Marc Angélil og Dirk Hebel Birkhäuser, sider. Indb. 172 x 234 mm Isbn Kr. 299,00 En speciel grafisk navigationsstruktur guider læseren gennem bogen, der er inddelt i tematiske områder: Rum, program, teknologi, kontekst og form. BYGG EO RIENTERING

18 Introduction to Architectural Technology Forståelsen for forbindelsen mellem design og teknologi er af afgørende betydning for at kunne forstå arkitektur. Med klar adresse til arkitektstuderende præsenterer denne bog en let tilgængelig introduktion til alle aspekter af arkitekturens teknologi: strukturel fysik, strukturelle elementer og former, opvarmning, belysning, miljøforhold og computer-modellering. I tilgift udforsker bogen aktuel computerteknik som en hjælp til forudberegning af bygningers strukturelle og miljømæssige adfærd. Endelig forklarer den ved hjælp af historiske eksempler hvordan forskellige bygningsteknologiers succes er direkte relaterede til deres kulturelle kontekst. Pete Silver og Will McLean Laurence King Publishing, sider. Indb. 216 x 218 mm Isbn Kr. 199,00 Media Facades History, Technology, Content Media Facades introducerer en kanon af media-arkitektur terminologi, og viser historien af media facader gennem tidlige eksempler som f. eks. Times Square, NY og Centre Pompidou, Paris. De nyeste udviklinger er præsenteret ved cirka 30 internationale projekter af nutidig media arkitektur, som er opdelt og klassificeret i syv forskellige tekniske kategorier: Projekterede facader, bag-projekterede facader, vindueslys facader, display facader, oplyste facader, mekaniske facader og 3D display facader. Hver af disse syv kategorier bliver introduceret med en forklaring af teknologien og ved hjælp af bygningseksempler. M. Hank Hausler AVEdition, sider. Indb. 218 x 234 mm Isbn Kr. 439,00 I hvert eksempel præsenteres projektets data og en kort beskrivelse og den anvendte teknologi. Media Facades afsluttes med en analyse af repræsentative karakteristika af media facader, som udmønter sig i en introduktion af muligt indhold til mediet. Camps A Guide to 21st-Century Space Hvad er en lejr? I august 2005 viste alverdens nyhedsudsendelser omkring evakuerede efter orkanen Katrina, der boede i lejr i 'Superdome' og israelske og palæstinensiske unge i 'Seeds of Peace'-lejren, der diskuterede evakueringen af de besatte områder i Gaza striben. Samtidigt, uden kameraernes rækkevidde, gjorde adskillige spejderlejre, sportslejre og campister sig klar til at pakke deres lejre sammen og vende tilbage efter sommerferien. I Camps undersøger Charlie Hailey idéen og pladsen bag lejre, som endnu en dimension af det 21. århundrede. Charlie Hailey The MIT Press, sider. Hft. 136 x 196 mm Isbn Kr. 209,00 Vi får at se hvordan politik influerer lejrene og ændrer måderne vi tænker om og bygger nye miljøer. Hailey beskriver lejre fra forskellige regioner, formål og former, og navigerer gennem de iboende paradokser, der uundgåeligt vil være i zoner, som hverken er midlertidige eller permanente. Mere end 150 diagrammer, skitser, bygninger og planer, satellitbilleder og meget mere viser lejrenes kompleksitet og forskellighed. I dag er lejre en del af spørgsmålene om identitet, boplads, sikkerhed og mobilitet. Lejrpladserne oplever kampene, ulykkerne og mulighederne for global eksistens som ingen andre pladser. 18 BYGG EO RIENTERING

19 91 Issue 3: More than Architecture Tidsskriftet 91 er mere end et arkitekturtidsskrift og griber derfor fat i mange aspekter i de forskelligartede emner. Artiklerne bevæger sig videre ud med kunst, litteratur og rejser, ligeså med teknik, forskning og fotografier eller indretning, mode og sport. Den tredje udgave af 91 beskæftiger sig med temaet tempo: Det er svært at stå imod forøgelse af tempoet; navnlig når det tempofyldte liv er blevet erklæret en dyd. Også byggekunsten kan ikke længere sige sig fri for at stræbe mod hurtigheden. Birkhäuser, sider. Hft. 234 x 310 mm Isbn Kr. 219,00 I et essay opgør Davis Staretz hurtigheden og tidspresset indenfor arkitekturen. 91 følger også Carlo Baumschlager på motorcykel gennem skoven ved Bregenz, og læseren lærer betydningen af ordet fart. Laurids Ortner åbner døren til sin Wiener-lejlighed og fremviser tidløs indretning. Som midtpunkt i Elsewhere artiklen står Sicilien, og dermed spørgsmålet om ny arkitektur på denne traditionsrige middelhavsø. Lidt mere hektisk går det for sig i Oslo: det norske firma Jensen & Skodvin lærer tilhængerne af spektakulære former, at til slut er det ikke tiden men byggepladsen, der tæller. Snøhetta Works Snøhetta er et førende hold af arkitekter fra Norge med kontorer i Oslo og New York. Dette er den første udgivelse, der fremviser Snøhettas mest vigtige igangværende og færdigbyggede projekter. Projekterne omfatter bl.a. Biblioteket i Alexandria (2002), det nye operahus i Oslo (2008) og The Gateway Project i Ras Al- Khaimah, Dubai. Redaktion Snøhetta Lars Müller Publishers, sider. Indb. 225 x 286 mm Isbn Kr. 439,00 Snøhettas arbejder og projekter udvikler sig omkring et samarbejde og udveksling mellem forskellige discipliner. Arkitekterne lægger stor vægt på at forbinde arkitekturen med landskabsarkitekturen og indretningen. I hvert af deres projekter bliver alle de fundamentale aspekter ved byggepladsen kigget på med friske øjne og diskuteret. Dette giver Snøhetta mulighed for at opdage og udvikle en konstant strøm af nye og varierede løsninger. Som en del af Snøhettas forsøg på at indflette forskellige discipliner, involverer arkitekterne altid lokale og internationale kunstnere i deres projekter. At arbejde sammen med kunstnerne fra den første fase af projekterne, giver en god basis for de senere stadier af processen. HAVE, DESIGN OG INDRETNING Indret ude Stemningsfulde haver En udendørs indretningsbog, som i smukke og inspirerende billedreportager præsenterer en række haver, der alle er stemningsfulde, frodige, farverige og frem for alt fulde af liv. Det er bestemt ikke prydhaver, men haver man kan gå på opdagelse i, lege og hygge sig i. Bogen giver gode råd og konkret viden om bl.a. planter, farve- og materialevalg, hønsehold samt opskrifter med havens råvarer. Julia Mincarelli og Birgitta Wolgang Drejer Gyldendal, sider. Indb. 244 x 281 mm Isbn Kr. 279,96 BYGG EO RIENTERING

20 Den vilde have I Den vilde have er naturen inviteret ind i haven. Bogen viser, hvordan man kan skabe haver med robust charme, hvis man samarbejder med naturen. Der arbejdes med balancen mellem det styrede og det vildtvoksende og kultur og natur. Den vilde have er kort sagt fyldt med inspiration til at gøre haven mere levende og dramatisk. Jens Thejsen Gyldendal, sider. Indb. 235 x 235 mm Isbn Kr. 199,96 Bogen bygger på flere års arbejde med at opbygge og pleje haver inspireret af naturens plantesamfund. Kapitlerne omhandler blandt andet: natur i haven; æstetik og økologi; haveoplevelser i det vilde og grønne tage og grønne facader. Forfatter og fotograf er Jens Thejsen, økolog, der underviser på Jordbrugets UddannelsesCenter i Århus. Grill med gnist og glød Carsten Olsen Den Skaldede Kok er professionel kok og grillentusiast. Han har gennem femten år lært at udnytte de forskellige grilltyper optimalt, og han har tryllet den ene lækre ret frem efter den anden. I denne nye bog giver han sin store viden videre, så alle kan gøre ham kunsten efter. Bogen indeholder opskrifter på mere end 60 herreretter, der alle har rødder i traditionen, men også har fået tilført noget nyt. Carsten Olsen Gyldendal, sider. Indb. 203 x 296 mm Isbn Kr. 159,96 Du vælger selv om du vil grille med kul, gas eller på bål. Og du får alle Olsens tricks, når det gælder røgning i grillen samt opskrifter på det lækreste tilbehør marinader, pestoer, snacks og salater, kompotter og chutneyer. Og gider du ikke grille, kan du godt bruge bogen alligevel. Så er det bare inde i køkkenet det foregår. Simpelt og enkelt. Hjem med sjæl Farve+rum At skabe et flot indrettet hjem er én sag. At have nemt ved at leve og ånde i det, er en helt anden. Når du indretter dit hjem på en måde, der rummer en sand fortælling om den, du er, og når hjemmet afspejler det liv og den energi, der pulserer inden for hjemmets fire vægge, skaber du et hjem, hvor du kan trække dig tilbage og hente styrke og ro. Shannon Fricke Gyldendal, sider. Indb. 220 x 253 mm Isbn Kr. 279,96 Bogen er en kreativ rejse, der giver dig en masse uvurderlig og praktisk information alt sammen videregivet på en afslappet og uautoriseret måde: Du får en forståelse for de mere praktiske elementer i det at designe et rum, fx designprincipper som lys, rum, proportioner, detaljer og kittet der får det hele til at hænge sammen nemlig farverne. 20 BYGG EO RIENTERING

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup PRESSEMEDDELELSE: Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup Stor og bæredygtig arkitektur. Med den begrundelse får arkitekt Kim Flensborg og Arkitektfirmaet

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

Arkitema. For Arkitema er dac RE-THINK en fælles proces, der skal føre til nye erkendelser af den danske byggebranches styrker og svagheder.

Arkitema. For Arkitema er dac RE-THINK en fælles proces, der skal føre til nye erkendelser af den danske byggebranches styrker og svagheder. Drømmen om at et byggeprojekt kan overskues, styres og kontrolleres af én aktør er urealistisk. Det er på tide at gøre op med denne forældede tankegang, der i sidste ende fører til dårligt byggeri uden

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Ophold på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Smuk beliggenhed Imponerende arkitektur Hotel Koldingfjord ligger midt i den smukkeste natur omkranset af 25 ha fredskov og direkte ned til Kolding

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Fredericia Furniture Designdreven ledelse

Fredericia Furniture Designdreven ledelse Fredericia Furniture Designdreven ledelse Fredericia Furniture er en af Danmarks førende møbelproducenter og blev etableret i 1911 af N. P. Ravnsø under navnet Fredericia Stolefabrik. I 1955 overtog Andreas

Læs mere

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE?

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? 2 HILLERØD DEN FØRSTE BOKLOK KOMMUNE Hillerød kommune var den første kommune som kunne tilbyde BoKlok boliger i Danmark. Det skete med opførelsen

Læs mere

Anerkendende arbejde i skoler

Anerkendende arbejde i skoler Anerkendende arbejde i skoler E lspeth McAdam Pete r Lang Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel På dansk ved René Kristensen Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel Af Elspeth

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe L Y S TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe Arkitektskolen Aarhus 25. februar 2010 program Onsdag den 25. februar

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Mellemrummets Palæstina studietur

Mellemrummets Palæstina studietur Mellemrummets Palæstina studietur Marts 2015 Café Mellemrummet har i løbet af 2014 givet deres overskud fra cafeen i støtte til AcionAid s globale platform i, hvor unge palæstinensere deltager i kurser,

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus Byens Netværk 02.12.08. Tekst og foto: Nanna Jardorf Siden Carl Julius Aller og hans hustru Laura Aller i 1970 erne stiftede Aller Etablissement

Læs mere

FILMINSTITUT I THAILAND ER VINDEREN AF WIENERBERGER BRICK AWARD OG MODTAGER GRAND PRIZE

FILMINSTITUT I THAILAND ER VINDEREN AF WIENERBERGER BRICK AWARD OG MODTAGER GRAND PRIZE FILMINSTITUT I THAILAND ER VINDEREN AF WIENERBERGER BRICK AWARD OG MODTAGER GRAND PRIZE Overrækkelsen af Brick 14 foregik den 8. maj i Architekturzentrum Wien. Wienerberger Brick Award 14 Formålet med

Læs mere

ærlighed gennem enkelhed

ærlighed gennem enkelhed Paustian Arkitekt ærlighed gennem enkelhed 2 Paustian Arkitekt arbejder ud fra et ønske om, at funktion, arkitektur og byggeøkonomi skal gå op i en højere enhed. Paustian Arkitekt, ærlighed gennem enkelhed

Læs mere

NIKOLAJ. Inspirerende HYGEBJERG. foredrag og workshops DESIGNER. om design, idéudvikling, apps,

NIKOLAJ. Inspirerende HYGEBJERG. foredrag og workshops DESIGNER. om design, idéudvikling, apps, NIKOLAJ Inspirerende HYGEBJERG foredrag og workshops DESIGNER om design, idéudvikling, apps, FORFATTER arkitekur, design thinking og innovation UNDERVISER & S Nikolaj Hygebjerg, er uddannet industriel

Læs mere

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster.

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster. 'Bolig for livet' 'Bolig for livet' var det første af seks demohuse i 'Model Home 2020'-serien. Det blev indviet i april 2009, og en testfamilie familien Simonsen flyttede ind i huset 1. juli 2009. Familien

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann viden giver sejlglæde // Kapsejlads - opgavefordeling, kommunikation, boathandling //Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO Forsidefoto:

Læs mere

OM SKOLEN KUNSTLINJEN

OM SKOLEN KUNSTLINJEN OM SKOLEN Københavns Kunstskole er et uddannelsesalternativ og et væksthus for de kunstneriske. Skolen er en platform for uddannelse, kunstnerisk udvikling, værkproduktion, debat og formidling. Skolen

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Living. Blød beton. Bolig Tendens Design Brevkasse. Design: 10 designere fejrer 10 år med Bourgielampen. Side 4

Living. Blød beton. Bolig Tendens Design Brevkasse. Design: 10 designere fejrer 10 år med Bourgielampen. Side 4 Gå på opdagelse på vores nye website www.planet-huse.dk 8008-02 SØNDAG DEN 9. MARTS 2014 Bolig Tendens Design Brevkasse Living Design: 10 designere fejrer 10 år med Bourgielampen. Side 4 Blød beton Det

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011 Udenfor hjem Jeg boede på det danske institut i en måned. Det har været et meget spændende og udbytterigt ophold for

Læs mere

- Går du rundt og. skaber dig?

- Går du rundt og. skaber dig? - Går du rundt og skaber dig? 2 Hvis du går rundt og skaber dig, er din organisation Arkitektforbundet er for skabende mennesker. Dvs. for arkitekter, designere og planlæggere. Ja, for alle, der arbejder

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Drejebog for strandsafari

Drejebog for strandsafari Drejebog for strandsafari Fase Fase 0/5 0/5 Her tegner I de overordnede linjer for jeres strandsafari og deler projektets opgaver imellem jer i styregruppen. Tips & tricks Formål Skriv, med jeres egne

Læs mere

KURSER PÅ MADAKADEMIET 2014

KURSER PÅ MADAKADEMIET 2014 KURSER PÅ MADAKADEMIET 2014 Mad Events Byliv Rejse Lige midt i København ligger Danmarks nye højskole: Suhrs Madakademiet. Her får du masser af hands-on i køkkenerne, møder nogle af byens bedste kokke

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

BIG og BNS i innovativt parløb til fast pris

BIG og BNS i innovativt parløb til fast pris BIG og BNS i innovativt parløb til fast pris Man kan godt bygge unik arkitektur i totalentreprise. Det er Gammel Hellerup Gymnasiums seneste knopskud bevis på. Totalentreprise har et blakket ry blandt

Læs mere

partner, arkiekt MAA Preben Rasmussen.

partner, arkiekt MAA Preben Rasmussen. NR.9 02 PROJEKTER Lautrup vandværk - med fint detaljeret murværk med Petersen Tegl D48. Arkitektur: Arkitekt MAA Frank Jakobsen, Ballerup Kommune. Vandkunst En perle blandt tekniske bygninger ligger i

Læs mere

Eksamensspørgsmål til 12 elever i designc - anonymiserede

Eksamensspørgsmål til 12 elever i designc - anonymiserede Eksamensspørgsmål til 12 elever i designc - anonymiserede 1 Emne Produktdesign og kommunikationsdesign med henblik på bæredygtighed. Du skal præsentere analyser af 2 professionelle eksempler på produktdesign

Læs mere

Innovation i praksis. Rikke Slot Kristensen Aalborg Tekniske Gymnasium. Studieretningen Industrielt Design [Teknologi A og design B]

Innovation i praksis. Rikke Slot Kristensen Aalborg Tekniske Gymnasium. Studieretningen Industrielt Design [Teknologi A og design B] Innovation i praksis Rikke Slot Kristensen Aalborg Tekniske Gymnasium Studieretningen Industrielt Design [Teknologi A og design B] Industrielt Design kunstnerisk konference? Underviser indenfor teknologisk

Læs mere

www.cado.dk Telefon 70 22 26 28 E-mail mail@cado.dk

www.cado.dk Telefon 70 22 26 28 E-mail mail@cado.dk Tilbud til Rødvig Havn på maritim legeplads CADO Ideologi og mål: CADO arbejder for løsninger, der stimulerer børn og unges udvikling. CADO har et klart mål vi vil gennem unikke produkter og uderumsdesign

Læs mere

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke-

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke- 76 ET TREDJE STED 77 ANNE ELLEKJÆR Dome of Visions er mange ting: Et opdateret forsamlingshus, et byudviklingsprojekt, et arkitektonisk og et bæredygtigt projekt klimatisk såvel leder i Dome of Visions

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005 1. UDGAVE Betonvarer Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-håndbog 134.4.1 Betonvarer Del 4.1 Belægningssten, fliser og kantsten af beton Betonvarer Del 4.1: Belægningssten,

Læs mere

Opsamling fra første workshop BETON og INNOVATION. Scenarieworkshop

Opsamling fra første workshop BETON og INNOVATION. Scenarieworkshop Opsamling fra første workshop BETON og INNOVATION Scenarieworkshop Opsummeret resultat af innovationstjek i en række betonvirksomheder inden workshoppen Det er de erfarne personer der bær udvikling Visionen

Læs mere

,,Børge. Der er ingen japanske turister denne

,,Børge. Der er ingen japanske turister denne 8 Living Møbeldesign SØNDAG DEN 11. MARTS 2012 Havearkitekten Morten Klint, som indrettede den store, skrå grund på fortrinlig vis, skabte en have med solkroge og op til fire meter brede hække, der snildt

Læs mere

Denne blanket SKAL udfyldes og vedhæftes din optagelses opgave.

Denne blanket SKAL udfyldes og vedhæftes din optagelses opgave. Birk Centerpark 5 Tel. +45 87 55 05 00 teko@viauc.dk DK-7400 Herning CVR 30 77 30 47 www. Viauc.dk/teko Specialevalgs skema Denne blanket SKAL udfyldes og vedhæftes din optagelses opgave. Navn: Ida Leerbæk

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Drømmen om et smukkere hus

Drømmen om et smukkere hus Drømmen om et smukkere hus 1 Vores kærlighed til træ har en forklaring Vores virksomhed har bygget trapper i det lille lokalsamfund Norsjö i Västerbottens siden 1923. Det er ret nemt at forstå, hvorfra

Læs mere

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Spørgsmålene nedenfor er alle fra før 2011, hvor eksamensprojektet blev indført på c-niveau, men de kan evt. bruges som inspiration i forbindelse med udformningen

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

DESIGNERPOLITIK Demokratisk design sætter dansk arkitektur i førersædet Af Mette Trudsø Susanne Sayers Onsdag den 1.

DESIGNERPOLITIK Demokratisk design sætter dansk arkitektur i førersædet Af Mette Trudsø Susanne Sayers Onsdag den 1. Demokratisk design sætter dansk arkitektur i førersædet - UgebrevetA4.dk 30-06-2015 22:50:42 DESIGNERPOLITIK Demokratisk design sætter dansk arkitektur i førersædet Af Mette Trudsø Susanne Sayers Onsdag

Læs mere

Et skolemiljø, som inspirerer og motiverer

Et skolemiljø, som inspirerer og motiverer Et skolemiljø, som inspirerer og motiverer 3 I grunden handler det om trivsel Første dag efter sommerferien. Hele kroppen dirrer af forventning og nervøsitet. At møde de samme lærere og kammerater føles

Læs mere

Kerneformål. Hos Kvadrat arbejder vi kontinuerligt på at flytte de æstetiske, kunstneriske og teknologiske grænser for tekstildesign

Kerneformål. Hos Kvadrat arbejder vi kontinuerligt på at flytte de æstetiske, kunstneriske og teknologiske grænser for tekstildesign Kreativ vækst Kerneformål Hos Kvadrat arbejder vi kontinuerligt på at flytte de æstetiske, kunstneriske og teknologiske grænser for tekstildesign Vi skaber produkter af høj kvalitet, som hjælper arkitekter

Læs mere

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask Højkantparket Ask Villa OpNed, CEBRA arkitekter Woodfl Højkantparket Merbau. MT Højgaard - Kbh. En stærk partner for arkitekter og bygherrer Luksusboliger på havnefronter, eksklusive firmadomiciler og

Læs mere

Louisiana DET ARABISKE NU

Louisiana DET ARABISKE NU Louisiana DET ARABISKE NU Tekst: Dorthe Bendtsen, arkitekt MAA og journalist DJ Foto: Mathilde Schjerning Byens Netværk har været en tur i Arabien. Eller i hvert fald noget der ligner! D. 6. marts var

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE

TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE KØBENHAVN FOR BØRN OG UNGE AKADEMIET FOR WWW.VlSUEL-lNNOVATlON.DK børnenes design INSPIRERENDE SOMMER SommerCampus på AVI er det mest kreative og inspirerende

Læs mere

INTELLIGENT ARKITEKTONISK LYS ENHANCED BRAND AMBIENCE

INTELLIGENT ARKITEKTONISK LYS ENHANCED BRAND AMBIENCE INTELLIGENT ARKITEKTONISK LYS ENHANCED BRAND AMBIENCE ET OVERVÆLDENDE INTELLIGENT LYSDESIGN MED 2400 LYSKILDER. ET ENESTÅENDE HUS FYLDT MED KUNST. EN AFTEN MED INTERNATIONALE OPLÆG. ET KIG BAG PANELERNE

Læs mere

25% DANSK DESIGN OG KVALITET I BADEVÆRELSET. NYHED! Eksklusive bruseafskærmninger til intropriser. SUPERGODE TILBUD på lækre badmøbler SPAR OP TIL

25% DANSK DESIGN OG KVALITET I BADEVÆRELSET. NYHED! Eksklusive bruseafskærmninger til intropriser. SUPERGODE TILBUD på lækre badmøbler SPAR OP TIL DANSK DESIGN OG KVALITET I BADEVÆRELSET BAD & BRUS INSPIRATION OG GODE KAMPAGNEPRISER NYHED! Eksklusive bruseafskærmninger til intropriser SPAR OP TIL 25% SUPERGODE TILBUD på lækre badmøbler Dansani /

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Forkortet udgave af Eurocode 0 Projekteringsgrundlag for konstruktioner

Forkortet udgave af Eurocode 0 Projekteringsgrundlag for konstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 0 Projekteringsgrundlag for konstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 0 - Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner DANSK STANDARD 2010 Projektnummer M243326 Grafisk

Læs mere

Hovedaktiviteter 2014. Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet. Danmark

Hovedaktiviteter 2014. Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet. Danmark Hovedaktiviteter 2014 Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet Danmark Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet København: Vodroffsvej 9B, 1900 Frederiksberg C, tlf. 33310421 Århus: v/ V. Simonsen,

Læs mere

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum Nomaden Nomaden er flyttet til den smalle gade i den lille købstad. På den 400 meter lange kulturvej har Nomaden slået sig ned i mellem to byhuse det gule og det røde. Det er i forbindelse med det store

Læs mere

aar hus arki design tekt erne

aar hus arki design tekt erne design aar hus arki tekt design grafik / tekst: aarhus arkitekterne a/s 2. udgave afdeling for design For os er design en integreret del af dét at skabe bygninger og rum, og designafdelingens opgaver ligger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

28 maj 2015. Hun forsøder hverdagen med design og kunst Arkitekt og designer Helle Willum Jensen har skabt sit eget seniorjob på Ørestad Plejecenter

28 maj 2015. Hun forsøder hverdagen med design og kunst Arkitekt og designer Helle Willum Jensen har skabt sit eget seniorjob på Ørestad Plejecenter 28 maj 2015 Nr. 5-28. maj 2015. Nr. 5 Hun forsøder hverdagen med design og kunst Arkitekt og designer Helle Willum Jensen har skabt sit eget seniorjob på Ørestad Plejecenter Af Eva Birgitte Jensen Fotos:

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU LIDT OM PETER LUNDBERG Billedkunstner, forfatter og foredragsholder. (F: 1955) Peter Lundbergs billedkunstneriske karriere startede i 1969, og i mange år blev

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

BAG OM Sika Design, Vipp, Multiform, Malling + Living. TRENDS OG FARVER Forår/sommer 15 og efterår/vinter 15/16

BAG OM Sika Design, Vipp, Multiform, Malling + Living. TRENDS OG FARVER Forår/sommer 15 og efterår/vinter 15/16 BAG OM Sika Design, Vipp, Multiform, Malling + Living TRENDS OG FARVER Forår/sommer 15 og efterår/vinter 15/16 TEMA: RUM & ARKITEKTUR Tidsånden har sat sig igennem i byplanlægningen Fremtidens boligudtryk

Læs mere

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer efteruddannelse HørsHolm, lyngby, odense & Vejle Vinter/forår 2012 bygningers

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

EVOLIN THE EVOLUTION OF LINEN

EVOLIN THE EVOLUTION OF LINEN EVOLIN THE EVOLUTION OF LINEN NÅR KUN FANTASTISK ER GODT NOK At skabe det perfekte for hver ny service på restauranten er blevet betydelig nemmere. Evolin er et helt nyt materiale, der kombinerer luksus

Læs mere

PRESSALIT. MATRIX Vi satte os for at udvikle den perfekte vask. Og skabte en unik serie.

PRESSALIT. MATRIX Vi satte os for at udvikle den perfekte vask. Og skabte en unik serie. I 2014 fyldte Pressalit 60 år. Meget er sket, og meget mere vil ske. Succes handler om at overraske positivt igen og igen. PRESSALIT SPACES Nyt syn på unikke løsninger MATRIX Vi satte os for at udvikle

Læs mere

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet BIBLIOTEKARFORBUNDET BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet DORTE SKOT-HANSEN BYENSOMSCENE SCENE

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Etageejendommenes haute couture

Etageejendommenes haute couture ROCKPANEL CASE STUDY 1/2013 Etageejendommenes haute couture Renovering af facaden på en måde, så bygningen blev til en tidssvarende perle Vi har erstattet en funktionel overflade med et virkelig udtryksfuldt

Læs mere

RETAILMENT. RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix.

RETAILMENT. RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix. RETAILMENT RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix. Hver for sig byder de fire brands på stor erfaring med butiksindretning, mannequiner

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Velkommen til Nordisk Ministerråds og BIN-Nordens 3. konference i projektet Børn og kultur i det 21. århundrede hvad ved vi?

Velkommen til Nordisk Ministerråds og BIN-Nordens 3. konference i projektet Børn og kultur i det 21. århundrede hvad ved vi? Børn & kultur det æstetiskes betydning? 25.10.07 Velkomst Velkommen til Hotel ÖRK, Island velkommen til sagaernes ø! En mere dramatisk ramme omkring det æstetiskes betydning i liv, i kunst og i medier

Læs mere

Unik. central. beliggenhed

Unik. central. beliggenhed Unik central beliggenhed Velkommen til Tivoli Congress Center Unik beliggenhed Downtown Copenhagen Vi er meget stolte af at kunne præsentere Tivoli Congress Center, Downtown Copenhagen. Tivoli Congress

Læs mere