DAU- BLADET Tidsskrift for Dansk Automationsselskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAU- BLADET Tidsskrift for Dansk Automationsselskab"

Transkript

1 AFSENDER: Dansk Automationsselskab Hans Edvard Teglers Vej Charlottenlund Returneres ved varig adresseændring B 04/ 2010/ NOVEMBER ISSN Har I også lyst at være med til at sponsorere DAu Bladet? Så send logo i en højtopløselig fil til Det koster kr. + moms for de kommende 2 numre af DAu bladet. PERFORMANCE DAu-bladet støttes i øjeblikket af følgende sponsorer Omkostninger Spild Kvalitet Fleksibilitet Oppetid Energi Tema: Nå målet! - Forøg konkurrenceevnen via performance og optimering. OEE Produktionens vigtigste KPI 3 Er det nemt bliver det gjort synlighed i produktion 4 DAu Bladets fremtid Spørgeskema 5 OMAC en principiel teknisk gennemgang 6 Med tomografi kan du se ind i processen uden kamera 8 Referat: Procesoptimering hvorfor og hvordan 10 Så er det på tide at sige farvel til DAu 12 Referat: 6. DAu Safety ERFA gruppemøde 13 Godau DAu 15 DAU- BLADET Tidsskrift for Dansk Automationsselskab Tidsskrift for Dansk Automationsselskab

2 ISSN Udgiver: Dansk Automationsselskab Sekretariat: Lillian Reesen Dansk Automationsselskab Hans Edvard Teglers Vej Charlottenlund Tlf.: / Fax: web-site: Sats, repro og tryk: K-Grafisk DAu s bestyrelse: Leif Tångberg (formand/chairman) Tångberg Pro-Consult Mogens Aagaard (næstformand) ABB A/S Torsten Olsen (kasserer) Haldor Topsøe Ernst Madsen Novo Nordisk A/S Leder v/ Salgsdirektør Frank Faurholt, Siemens A/S Du sidder nu med det sidste nummer af DAu bladet for 2010 i dine hænder. At et år snart går på held kommer nok ikke som den helt store overraskelse, men det kommende nytår er alligevel noget helt særligt i DAu sammenhæng. Vi har i løbet af 2010 haft stor fokus på hvordan DAu skal videreføres og videreudvikles, således at vores medlemmer og brugere af vores aktiviteter kan få størst mulig udbytte af DAu. DAu er en non profit organisation, der bygger på en stor del af frivillig arbejde fra mange gode kræfter, samt et velfungerende sekretariat. Som alle andre virksomheder og organisationer skal også DAu følge med tiden og hele tiden positionerer sig optimalt i forhold til fremtidens udfordringer i vores samfund og vores branche. Vi skal søge derhen hvor vores stemmer bliver hørt, og vores holdninger har de største muligheder for at blive omsat til konkrete handlinger. Vi er en lille organisation, der har behov for at sikre en fortsat solidt økonomisk basis for vores aktiviteter, en effektiv struktur og en attraktiv palette af tilbud. DAu er midt i en forandringsproces, hvor vi med respekt og taknemlighed for tidligere tiders store indsats, nu må nytænke og udfordre mange af vores interne processer, vores strukturer, vores konference- og medietilbud m.m. Vi skal simpelthen gøre DAu og vores aktiviteter endnu mere attraktive for vores medlemmer og brugere og gøre det med lavest mulige omkostninger. Kun herved sikrer vi vores fortsatte eksistens, samt give os mulighed for at leve op til vores formålsparagraf. Lillian Reesen har været aktiv i DAu i mange år. Først som et centralt bestyrelsesmedlem i en for DAu kritisk periode og siden via sit firma ReLian Consult, har Lillian i mange år været krop og sjæl i DAu og har gennem sit engagerede virke i sekretariatet, stået for den daglige kontakt til medlemmerne og været den bærende kraft omkring bl.a. DAu bladet og Ligeledes har Lillian været tovholder for vores mange konferencer. DAu s kontrakt med ReLian Consult udløber d og jeg vil på den samlede bestyrelses vegne takke Lillian for hendes langvarige og altid engagerede arbejde for DAu. Allan P. Kjær COWI A/S John Brorup Festo A/S Leif Poulsen NNE Pharmaplan A/S Frank Faurholt (ansvh. Redaktør) Siemens A/S Kasper Agerbæk Emerson Process Management Claus R. Olsen Dansk Industri Per Thyme Rockwell Automation A/S Flemming Schou Rockwool International A/S John Ammentorp Rambøll Hassan Yazdi FLSmidth Automation Vagn Kudsk ABB A/S I sammenhæng med, at udløbet af kontrakten med ReLian Consult blev fastlagt til d , tog bestyrelsen fat i en grundig evaluering af det optimale fremtidige setup for DAu. Mange muligheder blev evalueret og valget faldt på DI og helt specifikt på DI ITEK DI ITEK er et branchefællesskab i DI for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation. Du kan finde yderligere information på I løbet af 2010 har vi gennemført de nødvendige ændringer i vores vedtægter se DAu blad nr. 1 for derigennem at klargøre DAu til en tilknytning til DI ITEK. Dette arbejde er nu færdiggjort og også DI ITEK har formelt godkendt at DAu optages som medlemsorganisation. De formelle processer er altså nu gennemført og vi er i bestyrelsen i fuld gang med integrationsarbejdet. Vi arbejder med følgende fokusområder: Udnyttelse af stordriftsfordelene ved at lade DI ITEK håndterer DAu s sekretariatetsfunktioner, for derigennem at gøre godt endnu bedre og optimere diverse interne processer ud fra en målsætning om en omkostningsbesparelse Et opdateret konferencekoncept, der skal sikre endnu bedre konferencer, der både understøtter vores formålsparagraffer og bidrager positivt til DAu s økonomi En analyse af mulighederne for et opdateret setup, omkring vores DAu blad og vores hjemmeside og i det hele taget at modernisere vores medie tilbud. Målet er at udnytte relevante mediestrukturer og teknologier bedre, for derigennem at øge kvaliteten og reducerer omkostningerne Medlemshvervning og medlemstilknytning er et af de centrale områder for DAu i denne integrationsproces. Vi ønsker at øge vores medlemsantal og tilbyde vores ydelser for så mange som muligt, enten via et direkte medlemskab i DAu, forskellige former for tilknytninger til DAu eller køb af vores ydelser. Vi vil løbende via dette blad, via og evt. direkte kontakt fra DAu og/eler DI ITEK holde dig orienteret og involveret. Målet er at sikre netop din støtte til det vores fælles projekt, nemlig et stærkt og fremtidssikret DAu til din fordel. OEE Produktionens vigtigste KPI Igennem tiderne har de enkelte forretningsområder i Danfoss arbejdet med forskellige forretnings optimerings filosofier, TPM, TQM, Business Excellence, alle sammen programmer fyldt med forskellige værktøjer til at optimere produktionen. For ca. 8 år siden valgte Danfoss ledelse at alle firmaets processer skulle optimeres ud fra Lean Manufacturing tanken. I Danfoss regi, er disse tiltag samlet under organisationen Danfoss Business Systems, DBS, og Manufacturing delen er understøttet af Danfoss Productivity Programme, DPP. I DPP s værktøjskasse, ligger OEE, som er et must, i områder hvor det er maskiner der er bestemmende for output. OEE består af 3 faktorer: 1. Availability (Hvor stor en del af tiden er udstyret til rådighed) 2. Performance (Teknisk udnyttelse) 3. Kvalitet (Frafalds procent) Der er 2 store problemstillinger i måling af OEE: v/ Christian E. Mortensen, Technology Manager, PCBA Factory, Danfoss Power Electronics A/S 1. Planlagt produktions tid Når man vil starte med at måle OEE, skal beregnings skemaet/systemet kende den tid som udstyret burde kunne køre i en given periode. Det letteste, og måske det mest reelle, er at regne med 24 timer pr. døgn gange det antal døgn man har bemandet udstyret. Man vil så have følgende organisatoriske tab: Normalt er 3 skift ikke lig med 24 timer Møder mm Planlagt vedligehold Udsving i efterspørgslen, vil hurtigt resultere i lukning af skift Såfremt man ikke ønsker at regne med 24 timer, skal der laves faste regler for udstyrets åbnings tid. Man skal her ikke glemme, at OEE meget hurtigt bliver en motivations faktor for operatører og opstillere, og det kan virke demotiverende at opnå en dårlig OEE pga. en urealistisk åbningstid og eller faktorer som operatøren ikke har indflydelse på. 2. Nominel Cyklus tid Såfremt man har et meget komplekst produkt mix, hvor der jævnligt justeres på processer, kan det være en meget stor udfordring at holde de nominelle cyklus tider ajour. Det samme gør sig gældende såfremt man kan køre et produkt på flere linier hvor cyklus tiden ikke er ens. OEE i praksis Som nævnt ovenfor, er OEE ikke kun en ledelses KPI, men i høj grad også en motivations faktor for medarbejderne. Det er derfor min erfaring, at man i planlægningen af sit OEE beregnings værktøj, skal tage højde for at kunne vise en medarbejder kurve og en ledelses kurve. I Danfoss Power Electronics PCB fabrik, udføres OEE målingen derfor på følgende måde: Output måles som antal OK print ud af linien. Hvert print har en stregkode, der indeholder varenummeret. OEE systemet slår varenummeret op i en tabel for at finde den nominelle cyklus tid, og beregner pr. tidsenhed hvor mange af det givne produkt mix linien burde have kørt, og sammenholder dette med det reelle output. Ovenstående gøres minut for minut døgnet rundt, og kaldes for 24 timers OEE Resultatet vises i en graf (nederst på siden): Den blå linie viser den effektivt opnåede produktions tid (med den forbrugte tid som x- akse) og den røde linie i grafen angiver målet. En OEE måling er ikke meget værd, med mindre tabs årsager også registreres. I Danfoss Power Electronics anvender i 3P systemet fra PJD A/S, til at registrere de daglige tab (Stop, Møder, Vedligehold osv.) I dette system, beder vi operatørerne om at Checke ind, så snart de skal arbejde på en given linie. Denne registrering anvender vi til at beregne en bemandet OEE. Dvs. vi tager 24 timers OEE og dividerer dette med forholdet mellem den tid skiftet reelt har været bemandet og 480 minutter = 8 timer. 3

3 Returneres ved varig adresseændring ISSN Omkostninger Spild Kvalitet Fleksibilitet Oppetid Energi via performance og optimering. 02/2010/MAJ Bedre konkurrencevene med investeringer i automation, it og elektronik 3 Solars nye bygning lavenergiklasse 1 4 SCADA softwaren FactoryTalk View overtager bygningsautomatik hos Solar i Vejen 6 Virksomheder kræver at ansatte bliver bevidste om egne kompetencer 7 Procesoptimering med Advanced Process Control 8 OEE konference hos Rambøll 10 DAu Formandens beretning Referat: Repræsentantskabsmøde 12 Indkaldelse: Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 14 Spændende DAu konferencer i støbeskeen 15 DAu Bladet søger sponsorer 15 Tidsskrift for Dansk Automationsselskab Herover vises en kurve over den bemandede OEE på én af vores linier. Ud over det viste OEE system, opererer vi med et stoptids registrerings system. Hvad anvendes registreringen til Hver morgen afholdes et problemløsningsmøde, hvor sidste døgns top 3 stop gennemgås, for at aftale om der skal igangsættes opgaver ud fra disse observationer. Ud fra den devise har Danfoss A/S i Kolding kørt et pilotprojekt i en af afdelingerne. Formålet med projektet er at flytte alt papir arbejdet i deres Lean Production over i et softwareprogram for at forenkle arbejdsgangene. Forenkling Hos Danfoss har man udviklet sin Lean filosofi DPP (Danfoss Productivity Program). Systemet er udviklet til og har altid kørt på papirbasis. Men hos en af afdelingerne hos Danfoss Kolding har man i samarbejde med PJD A/S kørt et pilotprojekt, hvor alt papirarbejdet er fjernet og alt foregår elektronisk i et program kaldet 3P (Production Performance Program). Formålet har ikke været at forbedre selve Lean principperne, da de fuldt ud virker efter hensigten, men tværtimod bibeholde Vore OEE registreringer overføres hver uge til en såkaldt uge rapport, som danner grundlag for et afdelingsmøde, hvor alle KPI s gennemgås. OEE tallene indtegnes i et diagram, så trend osv. Overvåges. OEE som numerisk størrelse Min erfaring viser mig, at det er yderst vanskeligt at sammenligne forskellige firmaers OEE tal. Tallet kan rumme mange forskellige ting. Er det nemt bliver det gjort synlighed i produktion v/ Flemming Thyssen, alle de kendte dokumenter blot i elektronisk form. - I papirudgaven er der meget efterbehandling af dataene. Når de blev indleveret skulle de først tastes ind i et regneark og herefter skulle der udskrives statistikker som så blev hængt op på Lean tavlen i afdelingen, fortæller afdelingsleder Palle Møller. I dag hænger der en fladskærm med touch screen rundt ved arbejdspladserne. Her kan medarbejderne selv indrapportere direkte ved skærmen og efterfølgende se de netop indtastede tal straks optræde i statistikkerne. Altid sidste nye tal At man kan se prognoserne ligeså snart tallene er indrapporteret ser Palle Møller som en af de største fordele ved systemet. - Førhen kunne de tal vi snakkede ud fra OEE er en uvurderlig KPI for den daglige styring af ens produktion, men det er et forholdstal, som man kan sammenligne fra dag til dag og uge til uge inden for sin egen produktion, men man skal være mere end forsigtig, når man prøver at sammenligne 2 OEE værdier, fra forskellige firmaer. godt være op til en uge gamle, da behandlingstiden var længere. Nu kan vi se det sande billede hele tiden. - Medarbejderne i produktionen rapporterer ind hver hele time og vi kan med det samme se, om vi er bagefter det estimerede i produktionen. Vi kan se hvor stor en fejlprocent der er og ikke mindst årsagen til at vi eventuelt er bagefter. Netop overblikket i ugerapporten mener Palle Møller er den største fordel ved systemet, fordi den er dynamisk og altid passer, samtidig giver det en nem overskuelighed over alle dataene. En anden god ting er at der nu ligger standardtekster til at beskrive fejlene ved nedbrud. Samtidig bliver alt logget og det er nemt at trække en statistik ud af systemet. - Vi kan selv vælge hvad vi vil se en statistik over, skal det være over hele afdelingen en af produktionslinjerne, eller helt ned på den enkelte maskine, alt bliver logget og gemt til senere brug. - Samtidig har vi oprettet standardtekster for alle fejl der opstår, så man vælger en standardtekst. Førhen skulle den enkelte selv skrive hvad fejlen var og tingene bliver opfattet forskelligt af mennesker, så det var også en årsag til misforståelser. De mest almindelige ting at bruge systemet til er at registrere den aktuelle produktion, registrere stoptider og årsagen til stoppet, samt kassation af emner. Derudover bruger Danfoss det også til info fra ledelsen, beskeder til hinanden mellem skiftene, TO-DO lister, og 5 S opfølgning. Men der er i princippet ingen begrænsninger for hvad der kan rapporteres og behandles af data i anlægget, samtidig er det muligt at udveksle data med virksomhedens ERP system (SAP/R3). Ørnens øje I starten var medarbejderne ikke glade for systemet, da de følte at det var en overvågning af dem, at deres arbejde kunne overvåges fra time til time, men det har aldrig været hensigten med systemet. - Førhen kunne jeg også overvåge hvad alle lavede, men der gik måske et par dage inden jeg fik rapporterne, det er den eneste forskel, fortæller Palle Møller. Men efter at systemet er kørt ind er medarbejderne blevet glade for systemet da det letter dem for en del arbejde. - Jeg kaldte systemet for ørnens øje i starten og var negativ da det blev indført, fortæller operatør Dorte Nielsen. - Men vi føler ikke at det bliver brugt til overvågning, tværtimod kan vi se at de data som vi indleverer, bliver brugt til noget nu. Det er også blevet lettere for os at dokumentere nedbrud overfor reparationsafdelingen, hvilket er en god ting. - Men det bedste er at systemet selv regner produktiviteten for hver enkelt af os ud, uanset hvor mange vi arbejder på linjen af gangen, også selv om vi møder ind forskudt. Førhen var der sat mange timer af til at ordne papirgangen i Lean systemet. - I afdelingen her, der er på 35 mand, har vi sparet timer for det der svarer til en 1½ stilling, så der er virkelig noget at hente hjem igen, mener Palle Møller. PJD A/S leverer løsninger indenfor Automation og industriel IT. DAu Bladets fremtid SPØRGESKEMA For løbende at evaluere DAu bladets opbygning, indhold og profil i forhold til medlemmernes behov og ønsker, har vi laver en lille spørgeskema undersøgelse. Vi håber at du vil bidrage til denne proces ved at besvare spørgsmålene og returnere dine svar til DAU. Send gerne dine svar i en mail eller scan spørgeskemaet ind og send det i en mail til Dorte Nielsen foran en af de fem touch screen der hænger rundt i produktionen, som medarbejdere både rapporterer data på og trækker produktionsoplysninger ud af. Lean tavle som den ser ud i en af de afdelinger der endnu ikke styrer deres Lean Production elektronisk. Alt det papir der hænger på tavlen er nu afskaffet af en fladskærm i afdeling 972 hos Danfoss i Kolding. Det papir der hænger på tavlen er nu afskaffet af en fladskærm i afdeling 972 hos Danfoss i Kolding. 1. Skal DAu Bladet fortsætte som et trykt blad der udsendes til alle medlemmer JA NEJ 2. Vil du foretrække at bladet blot kommer som et nyhedsbrev på en mail JA NEJ 3. Har du noget imod at der er annoncer på max 2 sider JA NEJ 4. Vil du/i selv annoncere JA NEJ 5. Skal der være en side i DAu Bladet med ordet frit*) JA NEJ DAU BLADET PERFORMANCE Tema: Nå målet! - Forøg konkurrenceevnen DAU- BLADET *) Under ordet frit kan alle kommentere brancherelevante emner, nyheder og man kan komme med pressemeddelelser, som der jo allerede modtages mange af i DAu, men som hidtil ikke har kunnet publiceres. Det bliver dog en side der skal betales for. 4 5

4 Afslutningsvis vises nogle eksempler på hvordan vi i Siemens via vores SIMATIC, SIMOTION og SINAMICS produkter har implementeret OMAC tankegangen, vi kalder det OPL (Optimized Packaging Line). Der henvises til andre automationsleverandører for deres implementering. 6 OMAC en principiel teknisk gennemgang v/ Ulf Lindhard, Siemens A/S Arbejdet indenfor OMAC har som nævnt andet steds i dette blad til formål at definere en række fælles definitioner og et fælles sprogbrug, primært indenfor pakkemaskiner, således at automations- og netværksstruktur kan harmoniseres. Standardiseringsarbejdet udføres i OMAC (Organization for Machine Automation and Control), men den efterfølgende implementering i automationsprodukterne er op til de enkelte produktleverandører. Denne artikel vil med inspiration fra materiale tilgængelig på give en overordnet sammenfatning af nogle af de grundlæggende principper i OMAC tankegangen. Afslutningsvis vises nogle eksempler på hvordan vi i Siemens via vores SIMATIC, SIMOTION og SINAMICS produkter har implementeret OMAC tankegangen, vi kalder det OPL (Optimized Packaging Line). Typisk indgår de enkelte pakkemaskiner (pakke-, Bedre palleterings-, billede følger etiketteringsmaskiner o.l) i en samlet pakkelinie. Det er i denne sammenhæng nødvendigt først at definere Typisk indgår de enkelte pakkemaskiner (pakke-, palleterings-, etiketteringsmaskiner o.l) i en typen samlet af pakkelinie. de enkelte Det maskiner i denne og sammenhæng ikke mindst nødvendigt deres indbyrdes først at definere kommunikation typen af de enkelte og individuelle funktionalitet. Der arbejdes med 4 (5) forskellige maskiner og ikke mindst deres indbyrdes kommunikation og individuelle funktionalitet. linietyper. Der arbejdes med 4 (5) forskellige linietyper. Linietype Funktionalitet Beskrivelse Linietype 1 Autonome maskiner Denne type maskiner arbejder med udgangspunkt i input fra egne føleorganer og har ingen egentlig kommunikation med andre maskiner i pakkelinien Linietype 2A Maskiner med begrænset kommunikation via digitale og/eller analoge I/O Linietype 2B Maskiner med kommunikation via egentligt netværk Linietype 3 Maskiner med HMI/SCADA funktionalitet Linietype 4 Maskiner med integration til MES og ERP systemer Denne type kan også sende og modtage simple data fra andre maskiner via digitale og/eller analoge signaler. Der er altså her tale om en simpel kommunikation uden et egentligt netværk Denne type kan også sende og modtage data fra andre maskiner via et egentligt netværk og har altså mulighed for at sende og modtage større datamængder Her har maskinerne og dermed den samlede pakkelinie en yderligere dataopsamlings- og betjeningsfunktionalitet, der bl.a. gør fejl- og diagnose håndtering mere effektiv Denne type maskiner og pakkelinier er forbundet med MES og/eller ERP systemer, hvorved håndtering af produktionsordre, tilbagemelding om faktisk produktionskvantitet og kvalitet etc. er mulig PackML (Packaging Machine Language) er det sprog som bruges indenfor OMAC og som definerer diverse modeller og deres indhold. PackML (Packaging Machine Language) er det sprog som bruges indenfor OMAC og som Der definerer tages udgangspunkt diverse modeller og i en deres PackML indhold. tilstandsmodel (state model). Der findes en række veldefinerede tilstande for en maskine og disse tilstande kan grupperes i 4 typer PackML Der tages (Packaging udgangspunkt Machine i en PackML Language) tilstandsmodel er det sprog (state som bruges model). indenfor Der findes OMAC en række og som af tilstande. definerer diverse modeller og deres indhold. veldefinerede tilstande for en maskine og disse tilstande kan grupperes i 4 typer af tilstande. Der Tilstandstyper tages udgangspunkt i en PackML Beskrivelse tilstandsmodel (state model). Der findes en række veldefinerede No Command tilstande State for en maskine Midlertidig og disse tilstande der kan automatisk grupperes overgår i 4 typer til af Final tilstande. State efter færdiggørelsen af sin logiske funktion, f.eks. tilstanden Tilstandstyper Beskrivelse STOPPING No Final Command State State Midlertidig Statisk tilstand, tilstand f.eks. der tilstanden automatisk STOPPED overgår til Final State efter Transient State færdiggørelsen Arbejdende tilstand af sin hvor logiske maskinen funktion, udfører f.eks. en tilstanden given funktion, STOPPING f.eks. tilstanden PRODUCING Final Quiescent State State Statisk Ventende tilstand, tilstand f.eks. hvor tilstanden maskinen STOPPED har modtaget sine driftsdata Transient State Arbejdende og venter på tilstand at gå i hvor en Transient maskinen State. udfører Et en eksempel given funktion, herpå f.eks. er tilstanden tilstanden READY PRODUCING Quiescent State Ventende tilstand hvor maskinen har modtaget sine driftsdata og venter på at gå i en Transient State. Et eksempel herpå Endelig kan maskinen/modellen være i en række driftstilstande (MODES) f.eks. Automatic, Semi-Automatic, Manual og Maintenance. Afhængig af driftstilstand vil PackML modellen ændre sig for en given maskine. Endelig kan maskinen/modellen være i en række driftstilstande (MODES) f.eks. Automatic, Semi-Automatic, Manual og Maintenance. Afhængig af driftstilstand vil PackML modellen ændre sig for en given maskine. Som det ses er arbejdet med modellen i dens forskellige modes hele grundlaget for pakkemaskinens automationsstruktur. Modellen kan med stor fordel anvendes i mange for skellige situationer, f.eks. ved funktionsbeskrivelse og som dokumentation til hjælp ved fejlfinding etc. Som det ses er arbejdet med modellen i dens forskellige modes hele grundlaget for pakkemaskinens PC-Based (SoftPLC) automationsstruktur. Modellen kan med stor fordel anvendes i mange for Controller Based (PLC) skellige situationer, f.eks. ved funktionsbeskrivelse og som dokumentation til hjælp ved Drive Based fejlfinding etc. I praksis kan automationsløsningen opbygges på 3 måder Afhængig af valgt løsning, vil selve styrings-, HMI og effektdelen være fordelt forskelligt. Fordele og ulemper ved de 3 strukturer vil ikke blive behandlet i denne artikel, blot skal nævnes at OMAC understøtter alle mulighederne og at et innovativt automationskoncept bør ligeledes kunne beherske I praksis alle kan disse automationsløsningen 3 muligheder. opbygges på 3 måder PC-Based (SoftPLC) Controller Based (PLC) Drive Based Afhængig af valgt løsning, vil selve styrings-, HMI og effektdelen være fordelt forskelligt. Fordele og ulemper ved de 3 strukturer vil ikke blive behandlet i denne artikel, blot skal nævnes at OMAC understøtter alle mulighederne og at et innovativt automationskoncept bør ligeledes kunne beherske alle disse 3 muligheder. Maskinen/modellen kan kan typisk typisk skifte skifte tilstand tilstand i 3 situationer: er tilstanden READY i 3 situationer: Som et Som resultat et resultat af en af en kommando, f.eks. en startkommando Maskinen/modellen Tilstandsændring, kan typisk f.eks. f.eks. skifte ved ved mangel tilstand på i 3 materiale situationer: under produktion Automatisk efter en No Command State, f.eks. efter afslutning af opstart Automatisk Som et Nu efter resultat er en PackML af en No kommando, Command tilstandsmodellen f.eks. State, en startkommando f.eks. på efter plads afslutning og hardware-, af opstart software- og netværksstrukturen Nu er er PackML tilstandsmodellen på plads og hardware-, software- og netværksstrukturen er fastlagt, men hvordan kommer brugeren så nu konkret videre? Der findes Tilstandsændring, 11 fastlagt, veldefinerede f.eks. men tilstande ved mangel hvordan i PackML på kommer modellen. materiale under brugeren Nedenfor produktion så er angivet nu konkret 4 eksempler videre? og der henvises Automatisk til materiale efter på en No Command for State, en komplet f.eks. oversigt efter afslutning af opstart Der findes 11 veldefinerede tilstande i PackML modellen. Nedenfor er angivet 4 Der Tilstandsnavn findes 11 eksempler og der PackAL veldefinerede Tilstandstype henvises (Packaging tilstande Beskrivelse i PackML til materiale Application modellen. på Function Nedenfor er for Block angivet en komplet Library) 4 eksempler oversigt. er en og definition der af en henvises PackAL (Packaging Application Function Block Library) er en definition af OFF til materiale række Final på State funktionsblokke Maskinen for komplet der er kan/skal uden oversigt power anvendes enten bevidst i OMAC eller grundet sammenhæng. fejl Dette STARTING Transient State Maskinen klargøres til produktion via f.eks. opvarmning, en række funktionsblokke der kan/skal anvendes i OMAC sammenhæng. Tilstandsnavn bibliotek Tilstandstype er skrevet Beskrivelse efter IEC som er defineret af PLCopen. selvtest eller kalibrering OFF Ved at benytte kildetekst skrevet jfr. IEC , vil dette bibliotek kunne Dette bibliotek er skrevet efter IEC som er defineret af PLCopen. READY Final Quiescent State State Maskinen er har uden f.eks. power færdiggjort enten STARTING bevidst eller og grundet venter på en at fejl STARTING kompileres Transient State til stort Maskinen gå set i PRODUCING alle klargøres gængse til produktion controllere via f.eks. på markedet. opvarmning, Ved at benytte kildetekst skrevet jfr. IEC , vil dette bibliotek kunne kompileres til stort set alle gængse controllere på markedet. STOPPING No Command selvtest Maskinen eller foretager kalibrering en kontrolleret nedlukning og går i en READY Quiescent State Maskinen veldefineret har og f.eks. sikker færdiggjort STOPPED STARTING tilstand og venter på at Ved benyttelse af gå disse i PRODUCING funktionsblokke med udgangspunkt i PackML tilstandsmodellen er den STOPPING På konkrete No kan Command downloades implementering et Maskinen Excel regneark nu foretager godt PackML en i gang. kontrolleret V3.0 Demo nedlukning Excel og hvor går PackML i en Ved benyttelse af disse funktionsblokke med udgangspunkt i PackML tilstandsmodellen er den konkrete implementering nu godt i gang. modellen kan simuleres og hvor man veldefineret kan blive fortrolig og sikker med STOPPED principperne tilstand i PackML modellen. PackTags er et udtryk for navngivningen af tags/signaler i standarten. På Tips: Download og kan gem downloades filen lokalt, tillad et Excel udførslen regneark af macro er PackML ved V3.0 åbning Demo af in regnearket Excel hvor og PackML På modellen Igen kan henvises downloades til dokumentationen et Excel regneark på PackML V3.0 Demo for en in Excel reducer evt. kan sikkerhedsniveauet simuleres og hvor i man Excel. kan blive fortrolig med principperne i PackML modellen. fuldstændig oversigt. De angivne hvor PackML PowerTags modellen kan anvendes simuleres som og hvor input man og kan output blive (og fortrolig dermed med interface) principperne reducer i PackML evt. sikkerhedsniveauet på de funktionsblokke PackTags der indgår er et udtryk i for navngivningen af tags/signaler i standarten. Tips: Download og gem filen lokalt, tillad udførslen af macro er ved åbning af regnearket og PackML modellen. biblioteket Tip: i Excel. Download (Packaging og gem Application filen lokalt, Function tillad udførslen Block af Library). Fordelen herved er Igen at henvises til dokumentationen på for en fuldstændig oversigt. De macro er ved åbning navngivningen af regnearket af og PackTags reducer evt. bliver sikkerhedsniveauet ens uanset produkt- i Excel. og løsningsleverandør, hvorved angivne PowerTags anvendes som input og output (og dermed interface) på de funkslutbrugeren hurtigt og effektivt kan overskue signalstruktur, signaltilstande og ikke mindst deres sammenhænge og betydning, på tværs af hele hans produktionsapparat. Hvordan dette PackAL er integreret i de enkelte produkter er selvfølgelig forskelligt. Om det er direkte integreret i programmeringssoftwaren eller kan importeres/kompileres er mindre vigtigt. Vigtigt er at brugeren nu kan fokusere på applikationen i et mere eller mindre leverandør uafhængigt miljø. tionsblokke der indgår i PackML biblioteket (Packaging Application Function Block Library). Fordelen herved er at navngivningen af PackTags bliver ens uanset produkt- og løsningsleverandør, hvorved slutbrugeren hurtigt og effektivt kan overskue signalstruktur, signaltilstande og ikke mindst deres sammenhænge og betydning, på tværs af hele hans produktionsapparat. Hvordan dette PackAL er integreret i de enkelte produkter er selvfølgelig forskelligt. Om det er direkte integreret i programmeringssoftwaren eller kan importeres/kompileres er mindre vigtigt. Vigtigt er at brugeren nu kan fokusere på applikationen i et mere eller mindre leverandør uafhængigt miljø. Optimized Packaging Line fra Siemens I Siemens har vi udviklet et koncept som vi kalder OPL (Optimized Packaging Line) der tager udgangspunkt i en række best practice eksempler på anvendelse af OMAC / PackML i forskellige maskintyper, f.eks. indenfor Wrapping, Labeling, Palletizing, Filling and proportioning og mange flere. OPL bygger altså videre på grundstrukturen i OMAC og stiller en række endnu mere forfinede og applikationsspecifikke løsningsmodeller til rådighed, uden at gå på kompromis med grundprincipperne i OMAC. For at understøtte både slutbruger, rådgiver, OEM er og systemintegrator har vi udviklet en Optimized Packaging Line projekthåndbog, der sikre at konceptet indarbejdes konsekvent lige fra udbudsmaterialet, til den efterfølgende projektgennemførsel og dermed i den færdige løsning. Med udgangspunkt i håndbogen og de mange medfølgende eksempler og funktionsblokke er brugeren hurtigt i gang og kan høste fordelene ved at anvende OMAC / PackML i konkrete projekter. Interessante links: 7

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK 1 Performance Management: Udvælg dine KPI er med omtanke, keep it simple Danfoss Kolding Cheminova 2 Indhold 1. Introduktion til PJD Production Performance 2. Optimering hvem taler vi om 3. Lean manuel

Læs mere

Deltag i de tre workshops: 1) Hvad er fremtidens platforme? 2) Hvad er fremtidens standarder? 3) Hvem er fremtidens automationstekniker?

Deltag i de tre workshops: 1) Hvad er fremtidens platforme? 2) Hvad er fremtidens standarder? 3) Hvem er fremtidens automationstekniker? Fremtidens platform? Fremtidens automations og produktionsplatforme: ERP, MES, DCS, SCADA og PLC er under forandring. Deltag i de tre workshops: 1) Hvad er fremtidens platforme? 2) Hvad er fremtidens standarder?

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking Energi & forsyning Energi & Forsyning SRO standardisering i forsyningsvirksomheder Økonomisystem Kundecentersystem Dokument & projektstyringssystem Portal og kommunikation Ledelsesrapporteringssystem Asset

Læs mere

Smartere HMI kan forbedre din virksomheds KPI er. Konference hos Marketenderiet 4. december 2012

Smartere HMI kan forbedre din virksomheds KPI er. Konference hos Marketenderiet 4. december 2012 Smartere HMI kan forbedre din virksomheds KPI er Konference hos Marketenderiet 4. december 2012 Velkommen Konferenceudvalg: - Leif Poulsen, NNE Pharmaplan - Frank Faurholt, Siemens - Per Larsen, ABB -

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking Energi & forsyning Energi & forsyning Opstartsmøde Velkomst Hvem og hvad er SESAM? Program 09:30-10:15 Velkomst og introduktion Carsten Nøkleby, SESAM-World 10:15-10:30 Rammerne for dagen - Mål og formål

Læs mere

til produktions-virksomheder i Danmark (og deres afdelinger globalt)

til produktions-virksomheder i Danmark (og deres afdelinger globalt) PJD A/S har 25 års erfaring med Automation og Industriel IT PJD A/S, grundlagt i 1990, PJD Production Performance ApS, grundlagt i 2008 www.pjd.dk & www.pjdpp.dk 1 Automation og industriel IT til produktions-virksomheder

Læs mere

Produktivitet Automation og produktivitet

Produktivitet Automation og produktivitet Produktivitet PRODUKTIVITET Automation og produktivitet SESAM møde nr. 102 Produktivitet Automation og produktivitet 1 Program SESAM møde nr. 102 09:00-09:15 Velkomst og introduktion Carsten Nøkleby Kort

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking SESAM møde 106 Opbygning af produktionsanlæg HMI, proces kontrol, standardisering SESAM møde 106 Hvad kræver det at kommer man fra Proces & Instrumenterings diagram til kørende anlæg? Hvad er fordele og

Læs mere

2013-09-04 SESAM Seminar Erfaring med opbygning af produktionslinjer og fordelene ved standardisering af grænseflader til maskiner og udstyr

2013-09-04 SESAM Seminar Erfaring med opbygning af produktionslinjer og fordelene ved standardisering af grænseflader til maskiner og udstyr 2013-09-04 SESAM Seminar Erfaring med opbygning af produktionslinjer og fordelene ved standardisering af grænseflader til maskiner og udstyr PJD A/S har 23 års erfaring med Automation og Industriel IT

Læs mere

Valg af automationsplatform

Valg af automationsplatform Valg af automationsplatform - i en global virksomhed En global markeds leder VELUX Gruppens nøgle tal 40 salgs selskaber i hele verden 23 produktions fabrikker I elleve lande 10,000 ansatte globalt Technology

Læs mere

Få succesmed automatisering i producerende virksomheder

Få succesmed automatisering i producerende virksomheder SESAM seminar nr. 100 Få succesmed automatisering i producerende virksomheder 0 SESAM seminar nr. 100 Få succes med automatisering i producerende virksomheder Program #1 09:00-09:10 Velkomst og introduktion

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

pakning og palletering

pakning og palletering Fyldning, pakning og palletering - automatiske turnkey-anlæg Vertikale og horisontale processer Komplette fylde-, pakke- og palleteringslinjer Sealing System har et klart mål, som vi dagligt forfølger:

Læs mere

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE Innovation og vækst starter på NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE 3. - 6. september 2013 h i 1 3. d k 5 0 Å R S J U B I L Æ U M Hele den danske industri mødes på Nordens største industrimesse I år fejrer

Læs mere

Generel fremstillingsindustri - MES

Generel fremstillingsindustri - MES Generel fremstillingsindustri - MES Automation af industrielle produktioner Der er store muligheder i automation af industrielle produktioner med industrisoftware. Vores erfaring er, at der både er store

Læs mere

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur GAPP GAPP projektmodel Struktur Gennemgang af GAPP projektmodel struktur Formål og mål med GAPP projektmodel Struktur af dokumenter Referencemodel og tilhørende matrice Baggrund Produktion Automation Myndigheds-

Læs mere

Strategisk arbejdsstyrkeplanlægning

Strategisk arbejdsstyrkeplanlægning Strategisk arbejdsstyrkeplanlægning organisatorisk effektivitet consulting sales staffing support Profiles International Denmark DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND SHETLAND Indholdsfortegnelse Introduktion........................................

Læs mere

3P Stoptidsregistrering

3P Stoptidsregistrering PJD 3P Stop dsregistrering skærmbilleder med forklaring Side 1 3P Stoptidsregistrering Opnå højere produktivitet PJD 3P Stoptidsregistrering - et værktøj til enkel og kosteffektiv driftsopfølgning PJD

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub.

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere

Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg?

Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg? SESAM møde 107 Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg? Analyse Projektbeskrivelse Løsningsbeskrivelse Fremstilling

Læs mere

Best Practice for it og automationsprojekter Huskeliste med råd og erfaringer

Best Practice for it og automationsprojekter Huskeliste med råd og erfaringer Best Practice for it og automationsprojekter Huskeliste med råd og erfaringer Allan P. Kjær, Ph.D. (E), senior specialist IT og automation, COWI A/S Der er mange måder at planlægge og gennemføre et industrielt

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning:

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning: Introduktion til EA3 Mit navn er Marc de Oliveira. Jeg er systemanalytiker og datalog fra Københavns Universitet og denne artikel hører til min artikelserie, Forsimpling (som også er et podcast), hvor

Læs mere

3 halvleg. 1 halvleg. Opvarmning. 2 halvleg. 3 halvleg. Advanced & Powerful. Basic PC-based Automation. Diagnose. Online Tools & Add-on s

3 halvleg. 1 halvleg. Opvarmning. 2 halvleg. 3 halvleg. Advanced & Powerful. Basic PC-based Automation. Diagnose. Online Tools & Add-on s Opvarmning 1 halvleg 2 halvleg 3 halvleg Basic PC-based Automation Advanced & Powerful PC-based Automation Online Tools & Add-on s PC-based Automation Diagnose PC-based Automation En kort film Diagnose

Læs mere

Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder

Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder ROB-EX Scheduler til produktionsplanlægning ROB-EX Scheduler er en standardsoftwareløsning til produktionsplanlægning, som hjælper dig med at styre

Læs mere

Udfordringer Automation Projektledelse Networking

Udfordringer Automation Projektledelse Networking Udfordringer Forsyningsvirksomhedernes udfordringer med anvendelse af it, for at effektivisere forretningen, øge forsyningssikkerheden og øge servicen over for kunderne Proceskonsulent Lene Jensen, COWI

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

Indkøb af maskiner og automationsløsninger

Indkøb af maskiner og automationsløsninger Indkøb af maskiner og automationsløsninger SESAM nr. 109 seminar 22. april 2014 Seminaret afholdes hos: Arla Foods Sønderhøj 14 8260 Viby J Seminaret er udarbejdet i samarbejde med foredragsholderne Indkøb

Læs mere

Bisca A/S. Nordens største kiks og kagefabrik. Teamwork, problemløsning, kommunikation og LEAN. Per Jensen Teknisk Chef

Bisca A/S. Nordens største kiks og kagefabrik. Teamwork, problemløsning, kommunikation og LEAN. Per Jensen Teknisk Chef Bisca A/S Nordens største kiks og kagefabrik Teamwork, problemløsning, kommunikation og LEAN Per Jensen Teknisk Chef Side 1 Hvem er vi? 2 Hvem er vi? 40.000 m3 under tag 18 produktions linier 16000 ton/år

Læs mere

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring.

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Palle Ragn 1/6 Introduktion til casen Casen beskriver et forløb for implementering af et system for en af Stibo s kunder. Efter casen har

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management Foto: istockphoto Medlem af DILF eller DFM: 1.250 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. Temadag Den 14. april 2008 SAS Scandinavia Hotel København Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver

Læs mere

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder TM - er NEM IT til alle virksomheder Introduktion Virksomheder bør ikke stræbe efter de alt omfattende visioner og tro, at de med analyse og projektmodeller kan udvikle den optimale digitale løsning. I

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking SESAM møde 104 Produktions it & Automation Strategisk, taktisk og operationelt SESAM møde 104 Hvorledes udarbejdes en produktions it strategi? Hvorledes implementeres en produktions it strategi? Hvad er

Læs mere

Supply Chain Netværk Design

Supply Chain Netværk Design Supply Chain Netværk Design Indsigt og forretningsværdi Den Danske Supply Chain Konference København den 8. juni 2016 Formålet med i dag Give en generel forståelse af hvad supply chain netværk design er

Læs mere

Automation og industrielle it projekter - Hvordan planlægger og gennemfører du dit projekt optimalt? Konference hos COWI A/S 28.

Automation og industrielle it projekter - Hvordan planlægger og gennemfører du dit projekt optimalt? Konference hos COWI A/S 28. Automation og industrielle it projekter - Hvordan planlægger og gennemfører du dit projekt optimalt? Konference hos COWI A/S 28. august 2012 Velkommen Johnny Krogh Søren, Implementation manager Chr. Hansen

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Analyse af byggeriet som forretning

Analyse af byggeriet som forretning Jakob Orbesen, konsulent jaor@di.dk, 2132 0321 OKTOBER 2017 Analyse af byggeriet som forretning Byggeriet er overordnet en fornuftig forretning, som i forhold til overskudsgrad og afkastet af investeret

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNERNE

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNEREN

Læs mere

look at Calibration

look at Calibration Take a look at Calibration Kalibrering er en samling af handlinger som, under specifikke betingelser, etablerer forholdet mellem værdier fra et måleinstrument eller målesystem, eller værdier fra et referencemateriale

Læs mere

IT-løsning til trælaster NAV. Timber

IT-løsning til trælaster NAV. Timber IT-løsning til trælaster NAV Timber NAV4Timber ny brancheløsning til trælasterne - udviklet på nyeste teknologi naturligvis! Umiddelbart efter frigivelsen af den spritnye Microsoft Dynamics NAV 2013 gik

Læs mere

Tietgenskolen - Nørrehus. Data warehouse. Database for udviklere. Thor Harloff Lynggaard DM08125

Tietgenskolen - Nørrehus. Data warehouse. Database for udviklere. Thor Harloff Lynggaard DM08125 Tietgenskolen - Nørrehus Data warehouse Database for udviklere Thor Harloff Lynggaard DM08125 Juni 2010 Indhold Beskrivelse... 3 Data warehouse... 3 Generelt... 3 Sammenligning... 3 Gode sider ved DW...

Læs mere

DU FÅR: MÅLRETTEDE TILBUD STØRRE FLEKSIBILITET STØRRE INDFLYDELSE

DU FÅR: MÅLRETTEDE TILBUD STØRRE FLEKSIBILITET STØRRE INDFLYDELSE MEDLEMSKAB RA 2018 DU FÅR: MÅLRETTEDE TILBUD STØRRE FLEKSIBILITET STØRRE INDFLYDELSE NY KONTINGENTSTRUKTUR FRA 2018 Fra 1. januar 2018 Vindmølleindustrien du får tilbud, der er bedre tilpasset din virksomheds

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Farm Manager medarbejder: KMZ

Farm Manager medarbejder: KMZ J A S O P E L SF A R MMA NA G E R V A R ENR. : 4 0 2 0 0 0 3 9 D A NS K Titel: Basis bruger vejledning Side 2 of 8 1. Indholdsfortegnelse a. Punkt 2 - Forord b. Punkt 3 - System Introduktion c. Punkt

Læs mere

Overvejelser ved valg af IT system

Overvejelser ved valg af IT system Overvejelser ved valg af IT system Teknologisk Institut v/: Tanya Sørensen, faglig leder Agenda Implementeringsproces og kravspecifikation Case Hvordan kommer vi videre? Implementeringsproces og kravspecifikation

Læs mere

Journalmodulet er udviklet specifikt til psykologer med stor fokus på sikkerhed. Journalen indeholder bl.a.:

Journalmodulet er udviklet specifikt til psykologer med stor fokus på sikkerhed. Journalen indeholder bl.a.: ClinicCare Web Produktblad 2012 Psykologjournal ClinicCare/ Novolog ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Indhold Journalmodulets opbygning

Læs mere

Kaizenevent En introduktion til metoden

Kaizenevent En introduktion til metoden : LEANREJSEN - Kaizenevent En introduktion til metoden Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle

Læs mere

Vandforsyning. Trendsættende SRO-systemer siden (+45)

Vandforsyning. Trendsættende SRO-systemer siden (+45) Vandforsyning Trendsættende SRO-systemer siden 1983 (+45) 97 52 50 22 info@frontmatec.com www.frontmatec.com Tillad os at præsentere Frontmatec SRO-løsninger til vandforsyningsbranchen Vandforsyningernes

Læs mere

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Skab sammenhæng og synergi mellem mål, handleplan og et procesorienteret ledelsessystem Skab udvikling på baggrund af bevidst styring

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Netværksdag for automationsuddannelser Kl. 09:30 15:00 DTU Ballerup Bliv bedre til at rekruttere nyuddannede medarbejdere

Netværksdag for automationsuddannelser Kl. 09:30 15:00 DTU Ballerup Bliv bedre til at rekruttere nyuddannede medarbejdere Netværksdag for automationsuddannelser 27-10-2016 Kl. 09:30 15:00 DTU Ballerup Bliv bedre til at rekruttere nyuddannede medarbejdere 1 Velkomst: Mangel på teknisk arbejdskraft er en udfordring Ved Global

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System KURSUSLØSNING Kursusadministration og seminarhåndtering Dynateam A/S Customer Relationship Management System Kursusløsning til dit overblik over alle processer og aktiviteter! er alle processer Hvem er

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

Tavler og processtyring

Tavler og processtyring 38 Tavler og processtyring Tavler og Processtyring Vi er blandt de førende producenter af tavler og automationsløsninger til det industrielle og maritime marked. 39 Tavler og processtyring Vi kan tilbyde

Læs mere

Reference arkitektur for dokumentation i automationsprojekter

Reference arkitektur for dokumentation i automationsprojekter Reference arkitektur for dokumentation i automationsprojekter SESAM nr. 110 seminar 3. juni 2014 Seminaret afholdes hos: Solar Danmark A/S Industrivej Vest 43 6600 Vejen Seminaret er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

TeMA! TIDSSKrIFT For DANSK AUTomATIoNSSELSKAB. Automation og it set i et globalt perspektiv side 10. 01 2011 marts

TeMA! TIDSSKrIFT For DANSK AUTomATIoNSSELSKAB. Automation og it set i et globalt perspektiv side 10. 01 2011 marts 01 2011 marts TeMA! Automation og it set i et globalt perspektiv side 10 2 Automation ind i di 3 dau s fremtidige struktur og invitation til informationsmøde 29. marts 4 dau s nye sekretariat 5 dau rapport

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box Bag in Box Propex er totalleverandør af løsninger til emballering af produkter i Bag in Box. Propex er med fra start til slut med rådgivning, valg af udstyr, installation og service af dit anlæg. Propex

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Få dit robotprojekt op af skuffen - Nye teknologier kan redde din business case 3. DECEMBER 2013

Få dit robotprojekt op af skuffen - Nye teknologier kan redde din business case 3. DECEMBER 2013 Få dit robotprojekt op af skuffen - Nye teknologier kan redde din business case 3. DECEMBER 2013 Velkommen Peter Vangsø Jeberg, - Project Manager, Ramboll Automation and Electro - Konferenceansvarlig for

Læs mere

Informationsforvaltning i det offentlige

Informationsforvaltning i det offentlige Informationsforvaltning i det offentlige 1 Baggrund Den omfattende digitalisering af den offentlige sektor i Danmark er årsag til, at det offentlige i dag skal håndtere større og større mængder digital

Læs mere

Asset management Sådan kommer I godt i gang

Asset management Sådan kommer I godt i gang Asset management Sådan kommer I godt i gang Hvordan kommer I godt i gang? I denne artikel præsenterer vi fem vigtige overvejelser, som anlægstunge virksomheder står overfor, når de skal gå fra traditionel

Læs mere

Agenda. OptiPeople Virksomhed/løsninger

Agenda. OptiPeople Virksomhed/løsninger Agenda SESAM, torsdag 8/9-2016 OptiPeople Virksomhed/løsninger Hvordan vi ser HMI løsninger Hvilke data til hvem Hvordan data til hvem Hvorfor data til hvem Hvilke medier til hvem Output ved brug af data

Læs mere

VEE. VELUX Equipment Efficiency. Præsentation: SESAM seminar 31.3 2011

VEE. VELUX Equipment Efficiency. Præsentation: SESAM seminar 31.3 2011 VEE VELUX Equipment Efficiency Præsentation: SESAM seminar 31.3 2011 Indhold Fakta om VELUX Fakta om VELUX Accessories / Gåsdal Bygningsindustri A/S VEE Præsentation/navn/Dato VELUX Gruppen Etableret i

Læs mere

MES Industriel IT SCADA Automation. Frontmatec. Fødevarer. (+45)

MES Industriel IT SCADA Automation. Frontmatec. Fødevarer. (+45) MES Industriel IT SCADA Automation Frontmatec Fødevarer (+45) 97 52 50 22 info@frontmatec.com www.frontmatec.com Tillad os at præsentere Frontmatec Vi har over 30 års erfaring med MES Industriel IT og

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Memo risiko analyse på deduster

Memo risiko analyse på deduster Memo risiko analyse på deduster To: All From: DEr CC: Date: January 6, 2015 Re: Risiko analyse på deduster. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Formål:... 2 Risiko analyse:... 2 Risiko resultater

Læs mere

Mere end flådestyring

Mere end flådestyring www.toyota-forklifts.dk TOYOTA I_SITE Mere end flådestyring Hvordan kan jeg reducere omkostninger i forbindelse med skader? Hvad er min optimale flådestørrelse? Hvordan kan jeg øge min udnyttelsesgrad?

Læs mere

Forældretilfredshed 2012

Forældretilfredshed 2012 Forældretilfredshed 2012 Antal svar: 34, svarprocent: 81% LÆSEVEJLEDNING TIL SIDER MED FREKVENSOVERSIGT Tema / Fokus Spørgsmål fra det givne tema Benchmark / sammenligning med alle institutioner i undersøgelsen

Læs mere

ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015

ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015 ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015 1 Nu varer det ikke længe ISO9001:2015 er lige på trapperne. Final Draft blev udgivet den 9. juli 2015 og medio september 2015 udgives både 9001 og 14

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

SESAM Generalforsamling

SESAM Generalforsamling SESAM Generalforsamling Den 16. september 2015 Afholdes hos Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV kl. 18:00 20:30 27. ordinære generalforsamling vil blive afholdt ifølge vedtægter for SESAM. Dagsorden

Læs mere

Logistikkens dag 2. december 2013

Logistikkens dag 2. december 2013 Logistikkens dag 2. december 2013 Simuleringsmodeller til optimering af produktion og logistik Poul Mose Johansen Kort om Integrate Vi er et kompetent team bestående af 6 konsulenter med lang uddannelsesmæssig

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

look at Calibration

look at Calibration Take a look at Calibration Kalibrering er en samling af handlinger som, under specifikke betingelser, etablerer forholdet mellem værdier fra et måleinstrument eller målesystem, eller værdier fra et referencemateriale

Læs mere

Dataopsamling i produktion til anvendelse for procesoptimeringer

Dataopsamling i produktion til anvendelse for procesoptimeringer Dataopsamling i produktion til anvendelse for procesoptimeringer Case: Holmris Group Udarbejdet af Tanya Sørensen, faglig leder, Teknologisk Institut Om virksomheden Holmris Group består af 3 stærke brands:

Læs mere

Den datadrevne fabrik sådan høster du potentialet ved digitalisering og automation

Den datadrevne fabrik sådan høster du potentialet ved digitalisering og automation Den datadrevne fabrik sådan høster du potentialet ved digitalisering og automation Hvordan kommer du i gang med dit automationsprojekt? Hvad er dine værktøjer, når du skal gennemføre investeringer i produktionen?

Læs mere

TIA-portal Motion Control

TIA-portal Motion Control Engineered with TIA Portal Maj 2014 TIA-portal Motion Control siemens.com/tia-portal Motion Control i TIA-portal Page 2 V1.0 Motion i TIA-portalen vores maskine skal være smart og mere fleksibel! Motion

Læs mere

Dokumentation på sundhedsområdet

Dokumentation på sundhedsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 06-05-2013 Sagsnr. 2013-51280 Dokumentation på sundhedsområdet Sagen om dokumentation på sundhedsområdet blev af Socialudvalget

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

FØLSGAARD AUTOMATION FØLSGAARD AUTOMATION

FØLSGAARD AUTOMATION FØLSGAARD AUTOMATION AUTOMATION FØLSGAARD AUTOMATION FØLSGAARD AUTOMATION Med tilføjelsen af Mitsubishi Electric s Automations program tilbyder Hans Følsgaard A/S i dag den komplette automationsløsning, uanset din applikations

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere