DAU- BLADET Tidsskrift for Dansk Automationsselskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAU- BLADET Tidsskrift for Dansk Automationsselskab"

Transkript

1 AFSENDER: Dansk Automationsselskab Hans Edvard Teglers Vej Charlottenlund Returneres ved varig adresseændring B 04/ 2010/ NOVEMBER ISSN Har I også lyst at være med til at sponsorere DAu Bladet? Så send logo i en højtopløselig fil til Det koster kr. + moms for de kommende 2 numre af DAu bladet. PERFORMANCE DAu-bladet støttes i øjeblikket af følgende sponsorer Omkostninger Spild Kvalitet Fleksibilitet Oppetid Energi Tema: Nå målet! - Forøg konkurrenceevnen via performance og optimering. OEE Produktionens vigtigste KPI 3 Er det nemt bliver det gjort synlighed i produktion 4 DAu Bladets fremtid Spørgeskema 5 OMAC en principiel teknisk gennemgang 6 Med tomografi kan du se ind i processen uden kamera 8 Referat: Procesoptimering hvorfor og hvordan 10 Så er det på tide at sige farvel til DAu 12 Referat: 6. DAu Safety ERFA gruppemøde 13 Godau DAu 15 DAU- BLADET Tidsskrift for Dansk Automationsselskab Tidsskrift for Dansk Automationsselskab

2 ISSN Udgiver: Dansk Automationsselskab Sekretariat: Lillian Reesen Dansk Automationsselskab Hans Edvard Teglers Vej Charlottenlund Tlf.: / Fax: web-site: Sats, repro og tryk: K-Grafisk DAu s bestyrelse: Leif Tångberg (formand/chairman) Tångberg Pro-Consult Mogens Aagaard (næstformand) ABB A/S Torsten Olsen (kasserer) Haldor Topsøe Ernst Madsen Novo Nordisk A/S Leder v/ Salgsdirektør Frank Faurholt, Siemens A/S Du sidder nu med det sidste nummer af DAu bladet for 2010 i dine hænder. At et år snart går på held kommer nok ikke som den helt store overraskelse, men det kommende nytår er alligevel noget helt særligt i DAu sammenhæng. Vi har i løbet af 2010 haft stor fokus på hvordan DAu skal videreføres og videreudvikles, således at vores medlemmer og brugere af vores aktiviteter kan få størst mulig udbytte af DAu. DAu er en non profit organisation, der bygger på en stor del af frivillig arbejde fra mange gode kræfter, samt et velfungerende sekretariat. Som alle andre virksomheder og organisationer skal også DAu følge med tiden og hele tiden positionerer sig optimalt i forhold til fremtidens udfordringer i vores samfund og vores branche. Vi skal søge derhen hvor vores stemmer bliver hørt, og vores holdninger har de største muligheder for at blive omsat til konkrete handlinger. Vi er en lille organisation, der har behov for at sikre en fortsat solidt økonomisk basis for vores aktiviteter, en effektiv struktur og en attraktiv palette af tilbud. DAu er midt i en forandringsproces, hvor vi med respekt og taknemlighed for tidligere tiders store indsats, nu må nytænke og udfordre mange af vores interne processer, vores strukturer, vores konference- og medietilbud m.m. Vi skal simpelthen gøre DAu og vores aktiviteter endnu mere attraktive for vores medlemmer og brugere og gøre det med lavest mulige omkostninger. Kun herved sikrer vi vores fortsatte eksistens, samt give os mulighed for at leve op til vores formålsparagraf. Lillian Reesen har været aktiv i DAu i mange år. Først som et centralt bestyrelsesmedlem i en for DAu kritisk periode og siden via sit firma ReLian Consult, har Lillian i mange år været krop og sjæl i DAu og har gennem sit engagerede virke i sekretariatet, stået for den daglige kontakt til medlemmerne og været den bærende kraft omkring bl.a. DAu bladet og Ligeledes har Lillian været tovholder for vores mange konferencer. DAu s kontrakt med ReLian Consult udløber d og jeg vil på den samlede bestyrelses vegne takke Lillian for hendes langvarige og altid engagerede arbejde for DAu. Allan P. Kjær COWI A/S John Brorup Festo A/S Leif Poulsen NNE Pharmaplan A/S Frank Faurholt (ansvh. Redaktør) Siemens A/S Kasper Agerbæk Emerson Process Management Claus R. Olsen Dansk Industri Per Thyme Rockwell Automation A/S Flemming Schou Rockwool International A/S John Ammentorp Rambøll Hassan Yazdi FLSmidth Automation Vagn Kudsk ABB A/S I sammenhæng med, at udløbet af kontrakten med ReLian Consult blev fastlagt til d , tog bestyrelsen fat i en grundig evaluering af det optimale fremtidige setup for DAu. Mange muligheder blev evalueret og valget faldt på DI og helt specifikt på DI ITEK DI ITEK er et branchefællesskab i DI for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation. Du kan finde yderligere information på I løbet af 2010 har vi gennemført de nødvendige ændringer i vores vedtægter se DAu blad nr. 1 for derigennem at klargøre DAu til en tilknytning til DI ITEK. Dette arbejde er nu færdiggjort og også DI ITEK har formelt godkendt at DAu optages som medlemsorganisation. De formelle processer er altså nu gennemført og vi er i bestyrelsen i fuld gang med integrationsarbejdet. Vi arbejder med følgende fokusområder: Udnyttelse af stordriftsfordelene ved at lade DI ITEK håndterer DAu s sekretariatetsfunktioner, for derigennem at gøre godt endnu bedre og optimere diverse interne processer ud fra en målsætning om en omkostningsbesparelse Et opdateret konferencekoncept, der skal sikre endnu bedre konferencer, der både understøtter vores formålsparagraffer og bidrager positivt til DAu s økonomi En analyse af mulighederne for et opdateret setup, omkring vores DAu blad og vores hjemmeside og i det hele taget at modernisere vores medie tilbud. Målet er at udnytte relevante mediestrukturer og teknologier bedre, for derigennem at øge kvaliteten og reducerer omkostningerne Medlemshvervning og medlemstilknytning er et af de centrale områder for DAu i denne integrationsproces. Vi ønsker at øge vores medlemsantal og tilbyde vores ydelser for så mange som muligt, enten via et direkte medlemskab i DAu, forskellige former for tilknytninger til DAu eller køb af vores ydelser. Vi vil løbende via dette blad, via og evt. direkte kontakt fra DAu og/eler DI ITEK holde dig orienteret og involveret. Målet er at sikre netop din støtte til det vores fælles projekt, nemlig et stærkt og fremtidssikret DAu til din fordel. OEE Produktionens vigtigste KPI Igennem tiderne har de enkelte forretningsområder i Danfoss arbejdet med forskellige forretnings optimerings filosofier, TPM, TQM, Business Excellence, alle sammen programmer fyldt med forskellige værktøjer til at optimere produktionen. For ca. 8 år siden valgte Danfoss ledelse at alle firmaets processer skulle optimeres ud fra Lean Manufacturing tanken. I Danfoss regi, er disse tiltag samlet under organisationen Danfoss Business Systems, DBS, og Manufacturing delen er understøttet af Danfoss Productivity Programme, DPP. I DPP s værktøjskasse, ligger OEE, som er et must, i områder hvor det er maskiner der er bestemmende for output. OEE består af 3 faktorer: 1. Availability (Hvor stor en del af tiden er udstyret til rådighed) 2. Performance (Teknisk udnyttelse) 3. Kvalitet (Frafalds procent) Der er 2 store problemstillinger i måling af OEE: v/ Christian E. Mortensen, Technology Manager, PCBA Factory, Danfoss Power Electronics A/S 1. Planlagt produktions tid Når man vil starte med at måle OEE, skal beregnings skemaet/systemet kende den tid som udstyret burde kunne køre i en given periode. Det letteste, og måske det mest reelle, er at regne med 24 timer pr. døgn gange det antal døgn man har bemandet udstyret. Man vil så have følgende organisatoriske tab: Normalt er 3 skift ikke lig med 24 timer Møder mm Planlagt vedligehold Udsving i efterspørgslen, vil hurtigt resultere i lukning af skift Såfremt man ikke ønsker at regne med 24 timer, skal der laves faste regler for udstyrets åbnings tid. Man skal her ikke glemme, at OEE meget hurtigt bliver en motivations faktor for operatører og opstillere, og det kan virke demotiverende at opnå en dårlig OEE pga. en urealistisk åbningstid og eller faktorer som operatøren ikke har indflydelse på. 2. Nominel Cyklus tid Såfremt man har et meget komplekst produkt mix, hvor der jævnligt justeres på processer, kan det være en meget stor udfordring at holde de nominelle cyklus tider ajour. Det samme gør sig gældende såfremt man kan køre et produkt på flere linier hvor cyklus tiden ikke er ens. OEE i praksis Som nævnt ovenfor, er OEE ikke kun en ledelses KPI, men i høj grad også en motivations faktor for medarbejderne. Det er derfor min erfaring, at man i planlægningen af sit OEE beregnings værktøj, skal tage højde for at kunne vise en medarbejder kurve og en ledelses kurve. I Danfoss Power Electronics PCB fabrik, udføres OEE målingen derfor på følgende måde: Output måles som antal OK print ud af linien. Hvert print har en stregkode, der indeholder varenummeret. OEE systemet slår varenummeret op i en tabel for at finde den nominelle cyklus tid, og beregner pr. tidsenhed hvor mange af det givne produkt mix linien burde have kørt, og sammenholder dette med det reelle output. Ovenstående gøres minut for minut døgnet rundt, og kaldes for 24 timers OEE Resultatet vises i en graf (nederst på siden): Den blå linie viser den effektivt opnåede produktions tid (med den forbrugte tid som x- akse) og den røde linie i grafen angiver målet. En OEE måling er ikke meget værd, med mindre tabs årsager også registreres. I Danfoss Power Electronics anvender i 3P systemet fra PJD A/S, til at registrere de daglige tab (Stop, Møder, Vedligehold osv.) I dette system, beder vi operatørerne om at Checke ind, så snart de skal arbejde på en given linie. Denne registrering anvender vi til at beregne en bemandet OEE. Dvs. vi tager 24 timers OEE og dividerer dette med forholdet mellem den tid skiftet reelt har været bemandet og 480 minutter = 8 timer. 3

3 Returneres ved varig adresseændring ISSN Omkostninger Spild Kvalitet Fleksibilitet Oppetid Energi via performance og optimering. 02/2010/MAJ Bedre konkurrencevene med investeringer i automation, it og elektronik 3 Solars nye bygning lavenergiklasse 1 4 SCADA softwaren FactoryTalk View overtager bygningsautomatik hos Solar i Vejen 6 Virksomheder kræver at ansatte bliver bevidste om egne kompetencer 7 Procesoptimering med Advanced Process Control 8 OEE konference hos Rambøll 10 DAu Formandens beretning Referat: Repræsentantskabsmøde 12 Indkaldelse: Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 14 Spændende DAu konferencer i støbeskeen 15 DAu Bladet søger sponsorer 15 Tidsskrift for Dansk Automationsselskab Herover vises en kurve over den bemandede OEE på én af vores linier. Ud over det viste OEE system, opererer vi med et stoptids registrerings system. Hvad anvendes registreringen til Hver morgen afholdes et problemløsningsmøde, hvor sidste døgns top 3 stop gennemgås, for at aftale om der skal igangsættes opgaver ud fra disse observationer. Ud fra den devise har Danfoss A/S i Kolding kørt et pilotprojekt i en af afdelingerne. Formålet med projektet er at flytte alt papir arbejdet i deres Lean Production over i et softwareprogram for at forenkle arbejdsgangene. Forenkling Hos Danfoss har man udviklet sin Lean filosofi DPP (Danfoss Productivity Program). Systemet er udviklet til og har altid kørt på papirbasis. Men hos en af afdelingerne hos Danfoss Kolding har man i samarbejde med PJD A/S kørt et pilotprojekt, hvor alt papirarbejdet er fjernet og alt foregår elektronisk i et program kaldet 3P (Production Performance Program). Formålet har ikke været at forbedre selve Lean principperne, da de fuldt ud virker efter hensigten, men tværtimod bibeholde Vore OEE registreringer overføres hver uge til en såkaldt uge rapport, som danner grundlag for et afdelingsmøde, hvor alle KPI s gennemgås. OEE tallene indtegnes i et diagram, så trend osv. Overvåges. OEE som numerisk størrelse Min erfaring viser mig, at det er yderst vanskeligt at sammenligne forskellige firmaers OEE tal. Tallet kan rumme mange forskellige ting. Er det nemt bliver det gjort synlighed i produktion v/ Flemming Thyssen, alle de kendte dokumenter blot i elektronisk form. - I papirudgaven er der meget efterbehandling af dataene. Når de blev indleveret skulle de først tastes ind i et regneark og herefter skulle der udskrives statistikker som så blev hængt op på Lean tavlen i afdelingen, fortæller afdelingsleder Palle Møller. I dag hænger der en fladskærm med touch screen rundt ved arbejdspladserne. Her kan medarbejderne selv indrapportere direkte ved skærmen og efterfølgende se de netop indtastede tal straks optræde i statistikkerne. Altid sidste nye tal At man kan se prognoserne ligeså snart tallene er indrapporteret ser Palle Møller som en af de største fordele ved systemet. - Førhen kunne de tal vi snakkede ud fra OEE er en uvurderlig KPI for den daglige styring af ens produktion, men det er et forholdstal, som man kan sammenligne fra dag til dag og uge til uge inden for sin egen produktion, men man skal være mere end forsigtig, når man prøver at sammenligne 2 OEE værdier, fra forskellige firmaer. godt være op til en uge gamle, da behandlingstiden var længere. Nu kan vi se det sande billede hele tiden. - Medarbejderne i produktionen rapporterer ind hver hele time og vi kan med det samme se, om vi er bagefter det estimerede i produktionen. Vi kan se hvor stor en fejlprocent der er og ikke mindst årsagen til at vi eventuelt er bagefter. Netop overblikket i ugerapporten mener Palle Møller er den største fordel ved systemet, fordi den er dynamisk og altid passer, samtidig giver det en nem overskuelighed over alle dataene. En anden god ting er at der nu ligger standardtekster til at beskrive fejlene ved nedbrud. Samtidig bliver alt logget og det er nemt at trække en statistik ud af systemet. - Vi kan selv vælge hvad vi vil se en statistik over, skal det være over hele afdelingen en af produktionslinjerne, eller helt ned på den enkelte maskine, alt bliver logget og gemt til senere brug. - Samtidig har vi oprettet standardtekster for alle fejl der opstår, så man vælger en standardtekst. Førhen skulle den enkelte selv skrive hvad fejlen var og tingene bliver opfattet forskelligt af mennesker, så det var også en årsag til misforståelser. De mest almindelige ting at bruge systemet til er at registrere den aktuelle produktion, registrere stoptider og årsagen til stoppet, samt kassation af emner. Derudover bruger Danfoss det også til info fra ledelsen, beskeder til hinanden mellem skiftene, TO-DO lister, og 5 S opfølgning. Men der er i princippet ingen begrænsninger for hvad der kan rapporteres og behandles af data i anlægget, samtidig er det muligt at udveksle data med virksomhedens ERP system (SAP/R3). Ørnens øje I starten var medarbejderne ikke glade for systemet, da de følte at det var en overvågning af dem, at deres arbejde kunne overvåges fra time til time, men det har aldrig været hensigten med systemet. - Førhen kunne jeg også overvåge hvad alle lavede, men der gik måske et par dage inden jeg fik rapporterne, det er den eneste forskel, fortæller Palle Møller. Men efter at systemet er kørt ind er medarbejderne blevet glade for systemet da det letter dem for en del arbejde. - Jeg kaldte systemet for ørnens øje i starten og var negativ da det blev indført, fortæller operatør Dorte Nielsen. - Men vi føler ikke at det bliver brugt til overvågning, tværtimod kan vi se at de data som vi indleverer, bliver brugt til noget nu. Det er også blevet lettere for os at dokumentere nedbrud overfor reparationsafdelingen, hvilket er en god ting. - Men det bedste er at systemet selv regner produktiviteten for hver enkelt af os ud, uanset hvor mange vi arbejder på linjen af gangen, også selv om vi møder ind forskudt. Førhen var der sat mange timer af til at ordne papirgangen i Lean systemet. - I afdelingen her, der er på 35 mand, har vi sparet timer for det der svarer til en 1½ stilling, så der er virkelig noget at hente hjem igen, mener Palle Møller. PJD A/S leverer løsninger indenfor Automation og industriel IT. DAu Bladets fremtid SPØRGESKEMA For løbende at evaluere DAu bladets opbygning, indhold og profil i forhold til medlemmernes behov og ønsker, har vi laver en lille spørgeskema undersøgelse. Vi håber at du vil bidrage til denne proces ved at besvare spørgsmålene og returnere dine svar til DAU. Send gerne dine svar i en mail eller scan spørgeskemaet ind og send det i en mail til Dorte Nielsen foran en af de fem touch screen der hænger rundt i produktionen, som medarbejdere både rapporterer data på og trækker produktionsoplysninger ud af. Lean tavle som den ser ud i en af de afdelinger der endnu ikke styrer deres Lean Production elektronisk. Alt det papir der hænger på tavlen er nu afskaffet af en fladskærm i afdeling 972 hos Danfoss i Kolding. Det papir der hænger på tavlen er nu afskaffet af en fladskærm i afdeling 972 hos Danfoss i Kolding. 1. Skal DAu Bladet fortsætte som et trykt blad der udsendes til alle medlemmer JA NEJ 2. Vil du foretrække at bladet blot kommer som et nyhedsbrev på en mail JA NEJ 3. Har du noget imod at der er annoncer på max 2 sider JA NEJ 4. Vil du/i selv annoncere JA NEJ 5. Skal der være en side i DAu Bladet med ordet frit*) JA NEJ DAU BLADET PERFORMANCE Tema: Nå målet! - Forøg konkurrenceevnen DAU- BLADET *) Under ordet frit kan alle kommentere brancherelevante emner, nyheder og man kan komme med pressemeddelelser, som der jo allerede modtages mange af i DAu, men som hidtil ikke har kunnet publiceres. Det bliver dog en side der skal betales for. 4 5

4 Afslutningsvis vises nogle eksempler på hvordan vi i Siemens via vores SIMATIC, SIMOTION og SINAMICS produkter har implementeret OMAC tankegangen, vi kalder det OPL (Optimized Packaging Line). Der henvises til andre automationsleverandører for deres implementering. 6 OMAC en principiel teknisk gennemgang v/ Ulf Lindhard, Siemens A/S Arbejdet indenfor OMAC har som nævnt andet steds i dette blad til formål at definere en række fælles definitioner og et fælles sprogbrug, primært indenfor pakkemaskiner, således at automations- og netværksstruktur kan harmoniseres. Standardiseringsarbejdet udføres i OMAC (Organization for Machine Automation and Control), men den efterfølgende implementering i automationsprodukterne er op til de enkelte produktleverandører. Denne artikel vil med inspiration fra materiale tilgængelig på give en overordnet sammenfatning af nogle af de grundlæggende principper i OMAC tankegangen. Afslutningsvis vises nogle eksempler på hvordan vi i Siemens via vores SIMATIC, SIMOTION og SINAMICS produkter har implementeret OMAC tankegangen, vi kalder det OPL (Optimized Packaging Line). Typisk indgår de enkelte pakkemaskiner (pakke-, Bedre palleterings-, billede følger etiketteringsmaskiner o.l) i en samlet pakkelinie. Det er i denne sammenhæng nødvendigt først at definere Typisk indgår de enkelte pakkemaskiner (pakke-, palleterings-, etiketteringsmaskiner o.l) i en typen samlet af pakkelinie. de enkelte Det maskiner i denne og sammenhæng ikke mindst nødvendigt deres indbyrdes først at definere kommunikation typen af de enkelte og individuelle funktionalitet. Der arbejdes med 4 (5) forskellige maskiner og ikke mindst deres indbyrdes kommunikation og individuelle funktionalitet. linietyper. Der arbejdes med 4 (5) forskellige linietyper. Linietype Funktionalitet Beskrivelse Linietype 1 Autonome maskiner Denne type maskiner arbejder med udgangspunkt i input fra egne føleorganer og har ingen egentlig kommunikation med andre maskiner i pakkelinien Linietype 2A Maskiner med begrænset kommunikation via digitale og/eller analoge I/O Linietype 2B Maskiner med kommunikation via egentligt netværk Linietype 3 Maskiner med HMI/SCADA funktionalitet Linietype 4 Maskiner med integration til MES og ERP systemer Denne type kan også sende og modtage simple data fra andre maskiner via digitale og/eller analoge signaler. Der er altså her tale om en simpel kommunikation uden et egentligt netværk Denne type kan også sende og modtage data fra andre maskiner via et egentligt netværk og har altså mulighed for at sende og modtage større datamængder Her har maskinerne og dermed den samlede pakkelinie en yderligere dataopsamlings- og betjeningsfunktionalitet, der bl.a. gør fejl- og diagnose håndtering mere effektiv Denne type maskiner og pakkelinier er forbundet med MES og/eller ERP systemer, hvorved håndtering af produktionsordre, tilbagemelding om faktisk produktionskvantitet og kvalitet etc. er mulig PackML (Packaging Machine Language) er det sprog som bruges indenfor OMAC og som definerer diverse modeller og deres indhold. PackML (Packaging Machine Language) er det sprog som bruges indenfor OMAC og som Der definerer tages udgangspunkt diverse modeller og i en deres PackML indhold. tilstandsmodel (state model). Der findes en række veldefinerede tilstande for en maskine og disse tilstande kan grupperes i 4 typer PackML Der tages (Packaging udgangspunkt Machine i en PackML Language) tilstandsmodel er det sprog (state som bruges model). indenfor Der findes OMAC en række og som af tilstande. definerer diverse modeller og deres indhold. veldefinerede tilstande for en maskine og disse tilstande kan grupperes i 4 typer af tilstande. Der Tilstandstyper tages udgangspunkt i en PackML Beskrivelse tilstandsmodel (state model). Der findes en række veldefinerede No Command tilstande State for en maskine Midlertidig og disse tilstande der kan automatisk grupperes overgår i 4 typer til af Final tilstande. State efter færdiggørelsen af sin logiske funktion, f.eks. tilstanden Tilstandstyper Beskrivelse STOPPING No Final Command State State Midlertidig Statisk tilstand, tilstand f.eks. der tilstanden automatisk STOPPED overgår til Final State efter Transient State færdiggørelsen Arbejdende tilstand af sin hvor logiske maskinen funktion, udfører f.eks. en tilstanden given funktion, STOPPING f.eks. tilstanden PRODUCING Final Quiescent State State Statisk Ventende tilstand, tilstand f.eks. hvor tilstanden maskinen STOPPED har modtaget sine driftsdata Transient State Arbejdende og venter på tilstand at gå i hvor en Transient maskinen State. udfører Et en eksempel given funktion, herpå f.eks. er tilstanden tilstanden READY PRODUCING Quiescent State Ventende tilstand hvor maskinen har modtaget sine driftsdata og venter på at gå i en Transient State. Et eksempel herpå Endelig kan maskinen/modellen være i en række driftstilstande (MODES) f.eks. Automatic, Semi-Automatic, Manual og Maintenance. Afhængig af driftstilstand vil PackML modellen ændre sig for en given maskine. Endelig kan maskinen/modellen være i en række driftstilstande (MODES) f.eks. Automatic, Semi-Automatic, Manual og Maintenance. Afhængig af driftstilstand vil PackML modellen ændre sig for en given maskine. Som det ses er arbejdet med modellen i dens forskellige modes hele grundlaget for pakkemaskinens automationsstruktur. Modellen kan med stor fordel anvendes i mange for skellige situationer, f.eks. ved funktionsbeskrivelse og som dokumentation til hjælp ved fejlfinding etc. Som det ses er arbejdet med modellen i dens forskellige modes hele grundlaget for pakkemaskinens PC-Based (SoftPLC) automationsstruktur. Modellen kan med stor fordel anvendes i mange for Controller Based (PLC) skellige situationer, f.eks. ved funktionsbeskrivelse og som dokumentation til hjælp ved Drive Based fejlfinding etc. I praksis kan automationsløsningen opbygges på 3 måder Afhængig af valgt løsning, vil selve styrings-, HMI og effektdelen være fordelt forskelligt. Fordele og ulemper ved de 3 strukturer vil ikke blive behandlet i denne artikel, blot skal nævnes at OMAC understøtter alle mulighederne og at et innovativt automationskoncept bør ligeledes kunne beherske I praksis alle kan disse automationsløsningen 3 muligheder. opbygges på 3 måder PC-Based (SoftPLC) Controller Based (PLC) Drive Based Afhængig af valgt løsning, vil selve styrings-, HMI og effektdelen være fordelt forskelligt. Fordele og ulemper ved de 3 strukturer vil ikke blive behandlet i denne artikel, blot skal nævnes at OMAC understøtter alle mulighederne og at et innovativt automationskoncept bør ligeledes kunne beherske alle disse 3 muligheder. Maskinen/modellen kan kan typisk typisk skifte skifte tilstand tilstand i 3 situationer: er tilstanden READY i 3 situationer: Som et Som resultat et resultat af en af en kommando, f.eks. en startkommando Maskinen/modellen Tilstandsændring, kan typisk f.eks. f.eks. skifte ved ved mangel tilstand på i 3 materiale situationer: under produktion Automatisk efter en No Command State, f.eks. efter afslutning af opstart Automatisk Som et Nu efter resultat er en PackML af en No kommando, Command tilstandsmodellen f.eks. State, en startkommando f.eks. på efter plads afslutning og hardware-, af opstart software- og netværksstrukturen Nu er er PackML tilstandsmodellen på plads og hardware-, software- og netværksstrukturen er fastlagt, men hvordan kommer brugeren så nu konkret videre? Der findes Tilstandsændring, 11 fastlagt, veldefinerede f.eks. men tilstande ved mangel hvordan i PackML på kommer modellen. materiale under brugeren Nedenfor produktion så er angivet nu konkret 4 eksempler videre? og der henvises Automatisk til materiale efter på en No Command for State, en komplet f.eks. oversigt efter afslutning af opstart Der findes 11 veldefinerede tilstande i PackML modellen. Nedenfor er angivet 4 Der Tilstandsnavn findes 11 eksempler og der PackAL veldefinerede Tilstandstype henvises (Packaging tilstande Beskrivelse i PackML til materiale Application modellen. på Function Nedenfor er for Block angivet en komplet Library) 4 eksempler oversigt. er en og definition der af en henvises PackAL (Packaging Application Function Block Library) er en definition af OFF til materiale række Final på State funktionsblokke Maskinen for komplet der er kan/skal uden oversigt power anvendes enten bevidst i OMAC eller grundet sammenhæng. fejl Dette STARTING Transient State Maskinen klargøres til produktion via f.eks. opvarmning, en række funktionsblokke der kan/skal anvendes i OMAC sammenhæng. Tilstandsnavn bibliotek Tilstandstype er skrevet Beskrivelse efter IEC som er defineret af PLCopen. selvtest eller kalibrering OFF Ved at benytte kildetekst skrevet jfr. IEC , vil dette bibliotek kunne Dette bibliotek er skrevet efter IEC som er defineret af PLCopen. READY Final Quiescent State State Maskinen er har uden f.eks. power færdiggjort enten STARTING bevidst eller og grundet venter på en at fejl STARTING kompileres Transient State til stort Maskinen gå set i PRODUCING alle klargøres gængse til produktion controllere via f.eks. på markedet. opvarmning, Ved at benytte kildetekst skrevet jfr. IEC , vil dette bibliotek kunne kompileres til stort set alle gængse controllere på markedet. STOPPING No Command selvtest Maskinen eller foretager kalibrering en kontrolleret nedlukning og går i en READY Quiescent State Maskinen veldefineret har og f.eks. sikker færdiggjort STOPPED STARTING tilstand og venter på at Ved benyttelse af gå disse i PRODUCING funktionsblokke med udgangspunkt i PackML tilstandsmodellen er den STOPPING På konkrete No kan Command downloades implementering et Maskinen Excel regneark nu foretager godt PackML en i gang. kontrolleret V3.0 Demo nedlukning Excel og hvor går PackML i en Ved benyttelse af disse funktionsblokke med udgangspunkt i PackML tilstandsmodellen er den konkrete implementering nu godt i gang. modellen kan simuleres og hvor man veldefineret kan blive fortrolig og sikker med STOPPED principperne tilstand i PackML modellen. PackTags er et udtryk for navngivningen af tags/signaler i standarten. På Tips: Download og kan gem downloades filen lokalt, tillad et Excel udførslen regneark af macro er PackML ved V3.0 åbning Demo af in regnearket Excel hvor og PackML På modellen Igen kan henvises downloades til dokumentationen et Excel regneark på PackML V3.0 Demo for en in Excel reducer evt. kan sikkerhedsniveauet simuleres og hvor i man Excel. kan blive fortrolig med principperne i PackML modellen. fuldstændig oversigt. De angivne hvor PackML PowerTags modellen kan anvendes simuleres som og hvor input man og kan output blive (og fortrolig dermed med interface) principperne reducer i PackML evt. sikkerhedsniveauet på de funktionsblokke PackTags der indgår er et udtryk i for navngivningen af tags/signaler i standarten. Tips: Download og gem filen lokalt, tillad udførslen af macro er ved åbning af regnearket og PackML modellen. biblioteket Tip: i Excel. Download (Packaging og gem Application filen lokalt, Function tillad udførslen Block af Library). Fordelen herved er Igen at henvises til dokumentationen på for en fuldstændig oversigt. De macro er ved åbning navngivningen af regnearket af og PackTags reducer evt. bliver sikkerhedsniveauet ens uanset produkt- i Excel. og løsningsleverandør, hvorved angivne PowerTags anvendes som input og output (og dermed interface) på de funkslutbrugeren hurtigt og effektivt kan overskue signalstruktur, signaltilstande og ikke mindst deres sammenhænge og betydning, på tværs af hele hans produktionsapparat. Hvordan dette PackAL er integreret i de enkelte produkter er selvfølgelig forskelligt. Om det er direkte integreret i programmeringssoftwaren eller kan importeres/kompileres er mindre vigtigt. Vigtigt er at brugeren nu kan fokusere på applikationen i et mere eller mindre leverandør uafhængigt miljø. tionsblokke der indgår i PackML biblioteket (Packaging Application Function Block Library). Fordelen herved er at navngivningen af PackTags bliver ens uanset produkt- og løsningsleverandør, hvorved slutbrugeren hurtigt og effektivt kan overskue signalstruktur, signaltilstande og ikke mindst deres sammenhænge og betydning, på tværs af hele hans produktionsapparat. Hvordan dette PackAL er integreret i de enkelte produkter er selvfølgelig forskelligt. Om det er direkte integreret i programmeringssoftwaren eller kan importeres/kompileres er mindre vigtigt. Vigtigt er at brugeren nu kan fokusere på applikationen i et mere eller mindre leverandør uafhængigt miljø. Optimized Packaging Line fra Siemens I Siemens har vi udviklet et koncept som vi kalder OPL (Optimized Packaging Line) der tager udgangspunkt i en række best practice eksempler på anvendelse af OMAC / PackML i forskellige maskintyper, f.eks. indenfor Wrapping, Labeling, Palletizing, Filling and proportioning og mange flere. OPL bygger altså videre på grundstrukturen i OMAC og stiller en række endnu mere forfinede og applikationsspecifikke løsningsmodeller til rådighed, uden at gå på kompromis med grundprincipperne i OMAC. For at understøtte både slutbruger, rådgiver, OEM er og systemintegrator har vi udviklet en Optimized Packaging Line projekthåndbog, der sikre at konceptet indarbejdes konsekvent lige fra udbudsmaterialet, til den efterfølgende projektgennemførsel og dermed i den færdige løsning. Med udgangspunkt i håndbogen og de mange medfølgende eksempler og funktionsblokke er brugeren hurtigt i gang og kan høste fordelene ved at anvende OMAC / PackML i konkrete projekter. Interessante links: 7

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK 1 Performance Management: Udvælg dine KPI er med omtanke, keep it simple Danfoss Kolding Cheminova 2 Indhold 1. Introduktion til PJD Production Performance 2. Optimering hvem taler vi om 3. Lean manuel

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking Energi & forsyning Energi & Forsyning SRO standardisering i forsyningsvirksomheder Økonomisystem Kundecentersystem Dokument & projektstyringssystem Portal og kommunikation Ledelsesrapporteringssystem Asset

Læs mere

Få succesmed automatisering i producerende virksomheder

Få succesmed automatisering i producerende virksomheder SESAM seminar nr. 100 Få succesmed automatisering i producerende virksomheder 0 SESAM seminar nr. 100 Få succes med automatisering i producerende virksomheder Program #1 09:00-09:10 Velkomst og introduktion

Læs mere

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE Innovation og vækst starter på NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE 3. - 6. september 2013 h i 1 3. d k 5 0 Å R S J U B I L Æ U M Hele den danske industri mødes på Nordens største industrimesse I år fejrer

Læs mere

TeMA! TIDSSKrIFT For DANSK AUTomATIoNSSELSKAB. Automation og it set i et globalt perspektiv side 10. 01 2011 marts

TeMA! TIDSSKrIFT For DANSK AUTomATIoNSSELSKAB. Automation og it set i et globalt perspektiv side 10. 01 2011 marts 01 2011 marts TeMA! Automation og it set i et globalt perspektiv side 10 2 Automation ind i di 3 dau s fremtidige struktur og invitation til informationsmøde 29. marts 4 dau s nye sekretariat 5 dau rapport

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

pakning og palletering

pakning og palletering Fyldning, pakning og palletering - automatiske turnkey-anlæg Vertikale og horisontale processer Komplette fylde-, pakke- og palleteringslinjer Sealing System har et klart mål, som vi dagligt forfølger:

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur GAPP GAPP projektmodel Struktur Gennemgang af GAPP projektmodel struktur Formål og mål med GAPP projektmodel Struktur af dokumenter Referencemodel og tilhørende matrice Baggrund Produktion Automation Myndigheds-

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking SESAM møde 104 Produktions it & Automation Strategisk, taktisk og operationelt SESAM møde 104 Hvorledes udarbejdes en produktions it strategi? Hvorledes implementeres en produktions it strategi? Hvad er

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

Change management og automatisk backup. Har du styr på din backup? versiondog. Automated Versioning & Backup

Change management og automatisk backup. Har du styr på din backup? versiondog. Automated Versioning & Backup Change management og automatisk backup Har du styr på din backup? versiondog Håndterer du data manuelt? Håndterer du stadigvæk dine software programmer og data manuelt?(plc, SCADA, robotter, CNC...) I

Læs mere

Processen at vælge leverandører og systemintegratorer

Processen at vælge leverandører og systemintegratorer Introduktion Processen at vælge leverandører og systemintegratorer ERP Carsten Nøkleby Formand SESAM Civilingeniør & Ph.D MES.. SCADA Koncern Fabriks PLC......... Fortrådning PLC......... Fieldbus / sensor

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

Udfordringer Automation Projektledelse Networking

Udfordringer Automation Projektledelse Networking Udfordringer Forsyningsvirksomhedernes udfordringer med anvendelse af it, for at effektivisere forretningen, øge forsyningssikkerheden og øge servicen over for kunderne Proceskonsulent Lene Jensen, COWI

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Tavler og processtyring

Tavler og processtyring 38 Tavler og processtyring Tavler og Processtyring Vi er blandt de førende producenter af tavler og automationsløsninger til det industrielle og maritime marked. 39 Tavler og processtyring Vi kan tilbyde

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

DAu konference - september 2013

DAu konference - september 2013 DAu konference - september 2013 Sådan sikres ensartet kvalitet i MES applikationer implementeret på 70 Arla mejerier Allan Møller Schmidt, Solution Consultant Arla Foods GBS-IT, MSA 23-09-2013 Tema - Rejse

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management Foto: istockphoto Medlem af DILF eller DFM: 1.250 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. Temadag Den 14. april 2008 SAS Scandinavia Hotel København Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver

Læs mere

DAMRC nyhedsbrev 1 / 2015

DAMRC nyhedsbrev 1 / 2015 DAMRC nyhedsbrev 1 / 2015 Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter aftale med Direktør Klaus Bonde Ørskov kbo@damrc.com Hvis du er interesseret i at høre mere

Læs mere

Memo risiko analyse på deduster

Memo risiko analyse på deduster Memo risiko analyse på deduster To: All From: DEr CC: Date: January 6, 2015 Re: Risiko analyse på deduster. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Formål:... 2 Risiko analyse:... 2 Risiko resultater

Læs mere

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System KURSUSLØSNING Kursusadministration og seminarhåndtering Dynateam A/S Customer Relationship Management System Kursusløsning til dit overblik over alle processer og aktiviteter! er alle processer Hvem er

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder TM - er NEM IT til alle virksomheder Introduktion Virksomheder bør ikke stræbe efter de alt omfattende visioner og tro, at de med analyse og projektmodeller kan udvikle den optimale digitale løsning. I

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Automationsteknologi. Oplæg ved: Michael Danielsen/KEA

Automationsteknologi. Oplæg ved: Michael Danielsen/KEA Oplæg ved: Michael Danielsen/KEA Hvordan så det ud i fortiden? 80 erne Office 90 erne Office 00 erne ERP Database MES HMI PLC HMI/Scada PLC Scada PLC Hvordan så det ud i fortiden? 80 erne 90 erne 00 erne

Læs mere

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op Indhold Resume Ansættelser Uddannelse Ledelse Erfaring Teknik Resultater Privat Referencer CV et her på siden indeholder på nogle punkter en uddybning af mit CV. Yderligere oplysninger gives gerne, send

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Morten Bodilsen, Divisionsdirektør Elektriker, Automationsingeniør og HD-O. mob@kia.dk, +45 4080 0040

Morten Bodilsen, Divisionsdirektør Elektriker, Automationsingeniør og HD-O. mob@kia.dk, +45 4080 0040 Morten Bodilsen, Divisionsdirektør Elektriker, Automationsingeniør og HD-O mob@kia.dk, +45 4080 0040 Kjærgaard fakta Etableret i 1921 Leverandør af alt fra trykknapper til turnkey-projekter indenfor automation

Læs mere

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box Bag in Box Propex er totalleverandør af løsninger til emballering af produkter i Bag in Box. Propex er med fra start til slut med rådgivning, valg af udstyr, installation og service af dit anlæg. Propex

Læs mere

IT-løsning til trælaster NAV. Timber

IT-løsning til trælaster NAV. Timber IT-løsning til trælaster NAV Timber NAV4Timber ny brancheløsning til trælasterne - udviklet på nyeste teknologi naturligvis! Umiddelbart efter frigivelsen af den spritnye Microsoft Dynamics NAV 2013 gik

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNERNE

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

APEX i Praksis Martin B. Nielsen. Navn. MBNDATA Emne

APEX i Praksis Martin B. Nielsen. Navn. MBNDATA Emne APEX i Praksis Martin B. Nielsen Navn MBNDATA Emne Foredragsholderen Oracle/APEX Arkitekt/udvikler/DBA Siden Oracle v.5 (1988) APEX Siden 2007, men før (Database provider, HTMLDB) MBNDATA siden 1996 MBNDATA

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Afstem forventningerne Vi ved det, og det er så simpelt. Lyt til din kunde og afstem forventningerne - og alligevel går det galt - kunden klager og er ikke tilfreds med den forventede kvalitet. Sådan kan

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper.

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations S7-1200 Standard Pumpestyringen, er en fleksibel PLC-styring til pumpestationer med forskellig hardware-konfiguration.

Læs mere

Complexity management 2012

Complexity management 2012 KONFERENCE Den 30. maj 2012 Radisson BLU Falconer Hotel, København Complexity management 2012 Mød: Pfizer Consumer Healthcare Rockwool Skandinavien Carlsberg Danmark A/S Martin Professional A/S Læs stregkoden

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended

Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended Basic Modul 1 Software Kursus K120101 K120102 K120103 K120104 K120105 K120106 Dato 31.1-1.2.12 6.-7.3.12 8.-9.5.12 21.-22.8.12 2.-3.10.12 20.-21.11.12 Modul

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNEREN

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015

ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015 ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015 1 Nu varer det ikke længe ISO9001:2015 er lige på trapperne. Final Draft blev udgivet den 9. juli 2015 og medio september 2015 udgives både 9001 og 14

Læs mere

Optimering af produktionen hos Novadan

Optimering af produktionen hos Novadan Optimering af produktionen hos Novadan Strategisk produktivitetsudvikling og automatisering Per Dige Pedersen og Frank Jensen 23-10-2014 Innovators in Cleaning Største danske producent af rengørings- og

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Journalmodulet er udviklet specifikt til psykologer med stor fokus på sikkerhed. Journalen indeholder bl.a.:

Journalmodulet er udviklet specifikt til psykologer med stor fokus på sikkerhed. Journalen indeholder bl.a.: ClinicCare Web Produktblad 2012 Psykologjournal ClinicCare/ Novolog ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Indhold Journalmodulets opbygning

Læs mere

TRANSPORT ENKEL OG LØNSOM MOBILITET LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT. The new approach to software. LittleBeacon

TRANSPORT ENKEL OG LØNSOM MOBILITET LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT. The new approach to software. LittleBeacon ENKEL OG LØNSOM LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT TRANSPORT MOBILITET The new approach to software LittleBeacon CASESTORY POUL SCHOU løser transport og logistik opgaver i hele Danmark fra deres domicil

Læs mere

Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter

Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter Præsentation Kompetencer: Projekt- og procesledelse Udbudsret og proces Jurist kontraktret Tør udfordrer Organisatorisk kendskab Tænker I effektive

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Effektiv projektorienteret produktion Velkommen til seminaret Effektiv projektorienteret produktion Styrk overblikket, og reager i tide på udsving i projektets

Læs mere

Science Future Camp: Smart Factory

Science Future Camp: Smart Factory Science Future Camp: Smart Factory Smart Factory Projektet er et samarbejde mellem Mads Clausen Instituttet og en række små og mellemstore virksomheder (SMV er) i Sønderborgområdet virksomhederne er en

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Et samlet telefonnummer Service i dag og service i fremtiden?

Et samlet telefonnummer Service i dag og service i fremtiden? DAu konference OT versus IT, Novo Nordisk 26.11.2014, Tom Guldbrandsen Et samlet telefonnummer Service i dag og service i fremtiden? ABB Group November 26, 2014 Slide 1 OT-folkets ønsker: Et samlet telefonnummer

Læs mere

Logistikkens dag 2. december 2013

Logistikkens dag 2. december 2013 Logistikkens dag 2. december 2013 Simuleringsmodeller til optimering af produktion og logistik Poul Mose Johansen Kort om Integrate Vi er et kompetent team bestående af 6 konsulenter med lang uddannelsesmæssig

Læs mere

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Kvalitet Sikkerhed Tryghed proxsafe løser dine nøgleproblemer Hvor er digital kameraet? Hvem har brugt firmabilen? Hvornår var teknikeren sidst i

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Tema: Nå målet! - Forøg konkurrenceevnen via performance og optimering.

Tema: Nå målet! - Forøg konkurrenceevnen via performance og optimering. AFSENDER: Dansk Automationsselskab Hans Edvard Teglers Vej 5 2920 Charlottenlund Returneres ved varig adresseændring B 01/2010/FEBRUAr ISSN 1601-6750 Har I også lyst at være med til at sponsorere DAu Bladet?

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Komplette SRO-løsninger til vandværker

Komplette SRO-løsninger til vandværker Vandværker Komplette SRO-løsninger til vandværker optimer driften gennem styring, regulering og overvågning B.v. electronic a/s Automation med ansvar Den stærke partner i Vandværksbranchen Gennem mange

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Mødet afholdtes på DHI Institut for Vand og Miljø s adresse, Agern Alle 11, 2970 Hørsholm. Torkil Jønch-Clausen bød velkommen

Læs mere

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski Partner session 1 Mamut One Temadag 12. & 13. august 2009 Antonio Bibovski Agenda Mamut ONE Leverance En god investering for dine kunder Mamut Online Desktop Installation i praksis Mamut Validis Analyseværktøj

Læs mere

Opnå optimal ydeevne, samtidig med at du øger fortjenesten. Modicon M221 PLC er

Opnå optimal ydeevne, samtidig med at du øger fortjenesten. Modicon M221 PLC er Opnå optimal ydeevne, samtidig med at du øger fortjenesten Modicon M221 Få det maksimale ud af dine maskiners ydeevne med MachineStruxure Den NÆSTE generation af MachineStruxure er en komplet automationsløsning,

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Avanceret softwarelogik der optimerer flow management

Avanceret softwarelogik der optimerer flow management Avanceret softwarelogik der optimerer flow management Laboratoriet i Herlev Get your ideas moving Udvikling af mekatronik til industrien og medicosektoren Opstartet i 2009. ApS. 10 mill. i omsætning High

Læs mere

DAU- BLADET Tidsskrift for Dansk Automationsselskab

DAU- BLADET Tidsskrift for Dansk Automationsselskab 02/2010/MAJ ISSN 1601-6750 Omkostninger Spild Kvalitet PERFORMANCE Fleksibilitet Oppetid Energi Tema: Nå målet! - Forøg konkurrenceevnen via performance og optimering. Bedre konkurrencevene med investeringer

Læs mere

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse Lean Six Sigma Sponsoruddannelse For dig, der skal til at fungere som sponsor på et Lean Six Sigma forbedringsprojekt og er interesseret i at være klædt bedst muligt på til denne nye rolle. Baggrund Vores

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

Six Sigma effektivitet og arbejdsglæde hånd i hånd. Arbejdsmiljø i tiden Årskonference 2012 17. 19. april

Six Sigma effektivitet og arbejdsglæde hånd i hånd. Arbejdsmiljø i tiden Årskonference 2012 17. 19. april Six Sigma effektivitet og arbejdsglæde hånd i hånd Arbejdsmiljø i tiden Årskonference 2012 17. 19. april Master Black Belt, Cand. Oecon. og MMD Ane S. Ry Storm Management A/S April 2012 Min opgave Effektivitet

Læs mere

Professionel it-drift af din forretningsplatform

Professionel it-drift af din forretningsplatform Professionel it-drift af din forretningsplatform Din billet til it-afdelingens rejse fra costcenter til kraftcenter INVITATION TIL GRATIS KONFERENCE København, 2. juni Aarhus, 3. juni Tag kollegerne med

Læs mere

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder:

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder: TEMADAG Tirsdag den 16.november 2010 på Hotel Scandic Kolding Facility management Mød følgende virksomheder: Sponsorer: Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed 1 Hvorfor er Lean interessant for danske kommuner? Den kommunale virkelighed

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

MJPower engineering Ecu Link.

MJPower engineering Ecu Link. MJPower engineering Ecu Link. Trin for trin instruktioner. I dette eksempel starter vi med at teste en cykel med et Power Commander nul map. Man er nødt til at have en præcis omdrejningstal registrering,

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde Mødetavle.indd 1 08-09-2011 21:28:44 Indhold Rulles sammen med tryksiden udad Intro Emne Resultat Check-in Tid Start / slut Pause / pauser

Læs mere

Mejerisektoren - ost

Mejerisektoren - ost Working Class Food Automatiserer arbejdsprocesser til: Mejerisektoren - ost Effektiv og fleksibel: - Håndtering i højhygiejne zoner - Pakning - Mixpakning - Palletering Håndtering i højhygiejne zoner Skånsomt

Læs mere

elektronik og software

elektronik og software af elektronik og software Amfitech Amfitech startede startede 1. 1. januar januar 1998. 1998. Amfitech Amfitech ejes ejes af af Jørn Jørn Eskildsen Eskildsen og og Lars Lars Munch. Munch. Vi Vi er er begge

Læs mere