Hovedforløb Data- og kommunikationsuddannelser vers. 9.1 Specialet Datatekniker infrastruktur (vers.9.1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedforløb Data- og kommunikationsuddannelser vers. 9.1 Specialet Datatekniker infrastruktur (vers.9.1)"

Transkript

1 Hovedforløb Data- og kommunikationsuddannelser vers. 9.1 Specialet Datatekniker infrastruktur (vers.9.1) Niveau 3 af den lokale undervisningsplan for uddannelsens hovedforløb Indhold Beskrivelse Hovedforløb 1 (vers 9.1)... 2 Beskrivelse Hovedforløb 2 (vers 9.1)... 2 Beskrivelse Hovedforløb 3 (vers. 9.1)... 2 Beskrivelse Hovedforløb 4 (vers. 9.1)... 2 Bedømmelse... 3 Praktiske oplysninger... 3 Faglige mål... 4 Beskrivelse Hovedforløb 5 (vers. 9.1)... 6 Bedømmelse... 7 Praktiske oplysninger... 7 Faglige mål... 7 Beskrivelse Hovedforløb 6 (vers. 9.1) Bedømmelse Praktiske oplysninger Faglige mål Beskrivelse Hovedforløb 7 (vers. 9.1) Bedømmelse Praktiske oplysninger Faglige mål Beskrivelse Hovedforløb 8 (vers. 9.1) Bedømmelse Praktiske oplysninger Faglige mål Beskrivelse af svendeprøven... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1

2 Beskrivelse Hovedforløb 1 (vers 9.1) Hovedforløb 1 på uddannelsen som Datatekniker med speciale i Infrastruktur og EUX Datatekniker med speciale i infrastruktur, er samlæst med IT-supporterne. For en nærmere beskrivelse af Hovedforløb 1 henvises til LUP for IT-Supportere. Beskrivelse Hovedforløb 2 (vers 9.1) Hovedforløb 2 på uddannelsen som Datatekniker med speciale i Infrastruktur og EUX Datatekniker med speciale i infrastruktur, er samlæst med IT-supporterne. For en nærmere beskrivelse af Hovedforløb 1 henvises til LUP for IT-Supportere. Beskrivelse Hovedforløb 3 (vers. 9.1) Hovedforløb 3 på uddannelsen som Datatekniker med speciale i Infrastruktur og EUX Datatekniker med speciale i infrastruktur, er samlæst med IT-supporterne. For en nærmere beskrivelse af Hovedforløb 1 henvises til LUP for IT-Supportere. Beskrivelse Hovedforløb 4 (vers. 9.1) Dette forløb retter sig mod dig, der sigter specifikt mod Datatekniker-infrastruktur og EUX Datatekniker-infrastruktur uddannelsens hovedforløb 4. På dette hovedforløb kommer du til at arbejde med følgende emner og fag. Netværksteknologi 1: I dette fag vil du arbejde med rutningsprotokollerne OSPF, EIGRP og BGP. Du vil arbejde med planlægning, konfiguration og vedligeholdelse. Du vil desuden arbejde med IP v6 adressering. Programmering I Java/C#: I dette fag lærer du at lave programmer i Java eller C# programmeringssproget. Du vil desuden stifte bekendtskab med begrebet Objektorienteret Programmering, og lære hvilke fordele dette giver. IT service management II: I dette fag vil du med udgangspunkt i en case, arbejde med intermediate niveuaet Operational Support and Analysis fra rammeværktøjet ITIL. Du vil her arbejde med konkret implementering af den driftsmæssige del af en IT-drift, med hensyntagen til den organisering der anbefales for organisationer der styrer efter ITIL rammeværktøjet. Backupteknologi I: Du vil i dette fag lære om hvordan man sætter en automatiseret backupløsning op for en server. Du vil lære om forskellige typer af backups der kan laves i denne sammenhæng. Backupteknologi II: Du vil i dette fag lære om Back-up strategier, TCO for Back-up løsninger, samt installere en automatiseret back-up løsning, udføre systemgenoprettelse. Du vil også lære om storageløsninger til back-up. Studietiden tilrettelægges og faciliteters af lærerteamet på data og kommunikationsuddannelserne. 2

3 Bedømmelse Igennem hele læringsforløbet foregår der en løbende mundtlig evaluering i form af dialog mellem lærer og elev. Gennem denne dialog vil du blive bekendt med dine udviklingsområder inden for det enkelte fag. Bedømmelsen gennem hele forløbet opdeles i: Løbende bedømmelse/evaluering Afsluttende bedømmelse Formålet med den løbende bedømmelse/evaluering er: At hjælpe og vejlede eleven undervejs i forløbet. At vejlede eleven i forhold til nye tiltag og justeringer. At eleven evaluerer på undervisningens indhold og metoder. At eleven ser på udviklingen i forløbet herunder egen indsats. At eleven får en tilbagemelding på, hvordan lærerteamet vurderer eleven i forhold til at nå målene i de enkelte fag. Formålet med afsluttende evaluering er: At eleven evaluerer på i hvilken grad de enkelte mål for forløbet blev indfriet. At eleven evaluerer på egen kompetenceudvikling i forhold til de enkelte fag. At lærerteamet evaluerer ud fra elevens præstationer. Fag Niveau Bedømmelse Netværksteknologi 1 Avanceret STA Programmering I Java/C# Avanceret STA IT service management II Avanceret STA Backupteknologi I Avanceret STA Backupteknologi II Avanceret STA Standpunkt (STA) = en H4 svendeprøveforløb varighed 6 uger Antal uger Netværksteknologi I 2, Programmering I Java/C# IT service management II Backupteknologi I 0, Backupteknologi II 1 Praktiske oplysninger H4 har en varighed på 6 uger Uddannelsen foregår på Campus 1, Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg. 3

4 Faglige mål Dette afsnit indeholder fag og målpinde fra uddannelsesordningen, der indgår i det pågældende hovedforløb. Disse mål er indsats i nedenstående skema, der er angivet bedømmelsesform og om det er Fag. Målpinde Bedømmelsesform Netværksteknologi I 1 Eleven kan, på niveau svarende til CCNP kurset, Implementing IP Routing v6 eller nyere, redegøre for principperne for avanceret IP-routing, herunder statisk og dynamisk klasseløst Routing. 2 Eleven kan redegøre for Routingprotokollerne OSPF (Open Shortest Path First), EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) og BGP (Border Gateway Protocol). 3 Eleven kan planlægge, implementere, konfigurere og drifte EIGRP Routing i komplekse Enterprise netværk bestående af flere lokationer. 4 Eleven kan planlægge, implementere, konfigurere og drifte OSPF Routing i komplekse Enterprise netværk bestående af flere lokationer. 5 Eleven kan planlægge, implementere, konfigurere og drifte BGP i komplekse Enterprise netværk. 6 Eleven kan optimere procedurerne for Routingopdatering, herunder anvendelsen af distribueringslister. 7 Eleven kan beskrive og konfigurere IPv6 adressering, Routing og tunneler. 8 Eleven kan udarbejde en implementeringsplan for implementeringen af Router services i et komplekst Enterprise netværk. 9 Eleven kan implementere Path Control i et netværk, og herunder anvende Offsets-Lists, IP SLA og PBR. 10 Eleven kan beskrive det grundlæggende udstyrs- og opsætningsbehov i forbindelse med implementeringen af fjernopkoblinger og mobile lokationer. 11 Eleven kan redegøre for fordele og ulemper ved IPv6. 12 Eleven kan redegøre for og konfigurere IP Multicasting. standpunkts karakter Programmering I Java/C# 1 Eleven kan, ud fra en case-opgave, selvstændigt designe, planlægge og udvikle et program i et af sprogene, der lever op til de stillede krav, og kan herigennem demonstrere viden, færdigheder og kompetencer ud over de i faget beskrevne mål og målniveauer. 2 Eleven kan ud fra en struktureret beskrivelse anvende et højniveauprogrammeringssprog, som eksempelvis Java eller C#, til at udarbejde mindre software-opgaver, og kan herunder anvende sprogets indbyggede moduler. 3 Eleven kan anvende sprogets grundlæggende operatorer og kontrolstrukturer til udvikling af objektorienterede programmer, herunder erklæring af standpunkts karakter 4

5 06256 IT service management II Backupteknologi I Backupteknologi II klasser (Classes), metoder m.m., Access kontrol til klassernes funktioner og data, samt parameteroverførsel til funktioner. 4 Eleven kan anvende simpel nedarvning. 1 Eleven kan, ud fra en case-opgave, selvstændigt beskrive en struktureret arbejdsproces for levering af IT-service, og kan herigennem demonstrere viden, færdigheder og kompetencer ud over de i faget beskrevne mål og målniveauer. 2 Eleven kan, på et fagligt niveau minimum svarende til ITIL Foundation Version 3, Operational Support and Analysis, arbejde ud fra strukturerede metoder for levering af IT-service. 3 Eleven kan beskrive vigtigheden ved at arbejde med operationel support og analyse i forbindelse med tjenesteydelser. 4 Eleven kan beskrive de aktiviteter, metoder og funktioner, der indgår i de enkelte support- og analyseprocesser. 5 Eleven kan beskrive, hvordan der kan opnås optimal drift gennem anvendelsen af operationel support og analyse. 6 Eleven kan redegøre for, hvordan man kan måle på operationel support og analyse. 7 Eleven kan beskrive vigtigheden af it-sikkerhed, og hvordan den kan understøtte operationel support og analyse. 8 Eleven kan beskrive hvilke tekniske og implementeringsmæssige krav, der er gældende i forbindelse med implementering af operationel support- og analyse. 9 Eleven kan beskrive hvilke udfordringer, kritiske succesfaktorer og risici, der kan være ved operationel support og analyse. 1 Eleven kan, ud fra en case-opgave, selvstændigt beskrive, planlægge, installere, konfigurere og dokumentere en avanceret og automatisk backupløsning på en server, og kan herigennem demonstrere viden, færdigheder og kompetencer ud over de i faget beskrevne mål og målniveauer. 2 Eleven kan redegøre for backupstrategier, herunder overvejelser som dataværdisætning, ændringshyppighed, mediekapacitet og medisperformance, portability samt availability. 3 Eleven kan installere og opsætte backup. 4 Eleven kan opsætte automatisk, daglig backup på Windows systemer Windows 2003 eller nyere. 5 Eleven kan anvende normal og incremental backup. 6 Eleven kan genindlæse backup fra backup medier og udføre system genoprettelse både standard og disaster. 7 Eleven kan schedulere programmer til at køre på forudbestemte tidspunkter vha. kommandoen AT. 1 Eleven kan, ud fra en case-opgave, selvstændigt beskrive, planlægge, konfigurere og dokumentere standpunkts karakter standpunkts karakter standpunkts karakter 5

6 en avanceret netværksbaseret backupløsning, og kan herigennem demonstrere viden, færdigheder og kompetencer ud over de i faget beskrevne mål og målniveauer. 2 Eleven har kendskab til forskellige backupsystemer. 3 Eleven har kendskab til klient/server backupsystemer og kan udføre mindre installationer med tilhørende konfiguration. 4 Eleven kan planlægge og konfigurere automatisk backup på en klient/server løsning. 5 Eleven kan anvende strukturerede metoder til fejlsøgning og fejludbedring af backup. 6 Eleven kender principperne bag begrebet TCO (Total Cost Ownership), herunder metoder for minimering af anskaffelses-, opgraderings- og vedligeholdelsesomkostninger. 7 Eleven kender strategier for håndtering af Storage Management. 8 Eleven kan redegøre for principperne i og kan deltage i opsætning af backupløsninger som f.eks. DAS (Direct Attached Storage), NAS (Network Attached Storage) og SAN (Storage Area Network). 9 Eleven kan redegøre for anvendelsen af protokollerne i SCSI og FCIP. 10 Eleven har kendskab til Storage Virtualization. Beskrivelse Hovedforløb 5 (vers. 9.1) Dette forløb retter sig mod dig, der sigter specifikt mod Datatekniker-infrastruktur og EUX Datatekniker-infrastruktur uddannelsens hovedforløb 5. På dette hovedforløb kommer du til at arbejde med følgende emner og fag. Netværksteknologi II: I dette fag vil du lære om grundlæggende switching terminologi og du vil lære at anvende VLANs, InterVLAN routing, samt Spanning Tree-protokollen. Du vil også lære om Network Management og lære om avancerede funktioner til sikkerhed og optimering af netværk. Programmering II: I dette fag vil lære at programmere i C# sproget. Du vil lære at lave en web service der overfører data i XML format. Du vil lære at benytte objektorienteret programmering i C#. IT-kravspecifikation: Gennem dette fag vil du via en konkret case lære at afdække kravene til et produkt og på baggrund af dette udarbejde kravsspecifikation og tilhørende accepttestspecifikation. Studietiden tilrettelægges og faciliteters af lærerteamet på data og kommunikationsuddannelserne. 6

7 Bedømmelse Igennem hele læringsforløbet foregår der en løbende mundtlig evaluering i form af dialog mellem lærer og elev. Gennem denne dialog vil du blive bekendt med dine udviklingsområder inden for det enkelte fag. Bedømmelsen gennem hele forløbet opdeles i: Løbende bedømmelse/evaluering Afsluttende bedømmelse Formålet med den løbende bedømmelse/evaluering er: At hjælpe og vejlede eleven undervejs i forløbet. At vejlede eleven i forhold til nye tiltag og justeringer. At eleven evaluerer på undervisningens indhold og metoder. At eleven ser på udviklingen i forløbet herunder egen indsats. At eleven får en tilbagemelding på, hvordan lærerteamet vurderer eleven i forhold til at nå målene i de enkelte fag. Formålet med afsluttende evaluering er: At eleven evaluerer på i hvilken grad de enkelte mål for forløbet blev indfriet. At eleven evaluerer på egen kompetenceudvikling i forhold til de enkelte fag. At lærerteamet evaluerer ud fra elevens præstationer. Fag Niveau Bedømmelse Netværksteknologi II Avanceret STA Programmering II Avanceret STA IT-kravspecifikation Avanceret STA Standpunkt (STA) = en Praktiske oplysninger Hovedforløb 5 har en varighed på 6 uger Uddannelsen foregår på Campus 1, Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg. Faglige mål Dette afsnit indeholder fag og målpinde fra uddannelsesordningen, der indgår i det pågældende hovedforløb. Disse mål er indsats i nedenstående skema, der er angivet bedømmelsesform og om det er Fag. Målpinde Bedømmelsesform Netværksteknologi II 1 Eleven kan, på niveau svarende til CCNP kurset, Implementing Switching v6" eller nyere, redegøre for principperne omkring Multilayer Switching i et Campus netværk. 2 Eleven kan redegøre for de generelle principper i en Multilayer Switch. 3 Eleven kan redegøre for den overordnede arkitektur i et Campus netværks design. 4 Eleven kan installere, konfigurere, administrere og opdatere Multilayer Switches i et netværk. 7

8 06237 Programmering II 5 Eleven kan redegøre for principperne omkring VLAN (Virtuel LAN) med tilhørende protokoller som VTP (VLAN Trunking Protocol) og DTP (Dynamic Trunking Protocol), og kan implementere og konfigurere et VLAN baseret netværk. 6 Eleven kan redegøre for, og konfigurere Link Aggregation som eks. Etherchannel. 7 Eleven kan redegøre for principperne omkring STP (Spanning Tree Protocols), og kan foretage implementering, konfiguration og fejlfinding heraf. 8 Eleven kan redegøre for metoderne i Inter-VLAN Routing, og kan foretage implementering og konfiguration heraf. 9 Eleven kan redegøre for, og opsætte DHCP og CEF. 10 Eleven kan implementere, konfigurere og håndtere systemer og teknikker i forhold til optimering af netværkstrafikken og til prioritering af tidskritisk trafik. 11 Eleven kan implementere høj tilgængelighed i forhold til et netværk, og anvende relevante værktøjer til overvågning heraf. 12 Eleven kan redegøre for de forskellige metoder til implementering af redundans i et Multilayer netværk. 13 Eleven kan implementere og konfigurere redundans i et Multilayer Switched netværk. 14 Eleven kan installere og konfigurere IOS Server Load Balance. 15 Eleven kan redegøre for forskellige former for angreb og trusler mod Switchede netværk, og herunder mulige sikkerhedsløsninger og værktøjer til overvågning af trafikken på nettet. 16 Eleven kan installere og konfigurere sikkerhedsløsninger til beskyttelse mod angreb på Switchede netværk. 17 Eleven kan planlægge og klargøre til integrationen af avancerede services i et Campus netværk, herunder håndtering af Converged Traffic, IPmulticast, Wireless Acces, Voice og Video. 18 Eleven kan installere og konfigurere QoS i forhold til Voice og Video trafik på netværket. 1 Eleven kan, ud fra en case-opgave, selvstændigt beskrive, udvikle, teste og dokumentere en kvalificeret.net Web-løsning, og kan herigennem demonstrere viden, færdigheder og kompetencer ud over de i faget beskrevne mål og målniveauer. 2 Eleven kan, på et fagligt niveau minimum svarende til MCP, "Programming with C#", arbejde med C# programmering. 3 Eleven kan redegøre for de elementer.net Framework består af. 4 Eleven kan, ud fra en struktureret beskrivelse, anvende programmeringssproget C# til udarbejdelse af mindre software opgaver. 8

9 06239 IT-kravspecifikation 5 Eleven kan anvende sprogets grundlæggende datatyper, operatorer og kontrolstrukturer til udvikling af objektorienterede programmer, herunder erklæring af klasser (Classes), metoder m.m., Access kontrol til klassernes metoder og data, samt arameteroverførsel til metoder. 6 Eleven kan anvende nedarving (Inheritance), samt undtagelser (Exceptions handling). 7 Eleven kan definere og anvende Delegates samt tilføje event specifikationer. 8 Eleven kan implementere properties og indexers. 9 Eleven kan anvende pre-definerede attributter. 10 Eleven kan, på et fagligt niveau minimum svarende til MCP, "Developing and Implementing Web Applications with Microsoft Visual C#.NET", arbejde med C#.NET programmering. 11 Eleven kan redegøre for de elementer.net Framework består af i forbindelse med ASP.NET. 12 Eleven kan fremstille komponenter i C#. 13 Eleven kan fremstille et ASP.NET Web Application project ved brug af Visual Studio.NET. 14 Eleven kan tilføje bruger og server controls til en ASP.NET webform. 15 Eleven kan fremstille og populate ASP.NET webforms. 16 Eleven kan anvende udviklingsmiljøets Trace og Debug objekter. 17 Eleven kan validere brugerinput. 18 Eleven kan anvende Microsoft ADO.NET til at tilgå data i ASP.NET web applikation. 19 Eleven kan indlæse Extensible Markup Language (XML) data. 20 Eleven kan gøre brug af kald til XML Web Services fra en ASP.NET applikation. 21 Eleven kan, på et fagligt niveau minimum svarende til MCP, "Programming with MS ADO.NET", redegøre for data-centric applikationer, ADO.NET samt ADO.NET og XML. 22 Eleven kan forbinde sig til en SQL-server og kan udføre dynamiske SQL kommandoer. 23 Eleven kan anvende XML i forbindelse med datasets, Table Mapping samt udarbejde XSD skemaer. 24 Eleven kan fremstille Web-Services, der anvender Microsoft ADO.NET til Query og opdatering af data source. 25 Eleven kan fejlfinde en ADO.NET applikation. 1 Eleven kan, ud fra en case-opgave, selvstændigt omsætte en kundes krav til et produkt- og designkrav, samt herudfra udarbejde og dokumentere en kvalificeret kravsspecifikation, og kan herigennem demonstrere viden, færdigheder og kompetencer ud over de i faget beskrevne mål og målniveauer. 9

10 2 Eleven har kendskab til de principper og metoder, der knytter sig til at omsætte virksomhedens, brugernes og kundens krav til produkt- og designkrav, herunder f.eks. brainstorming, interviews, Prototyping og Use Case teknikken. 3 Eleven kan, med udgangspunkt i et produkt- og designkrav, udarbejde en kravspecifikation til et itsystem, som skal anvendes i forbindelse med afgivelse/indhentning af tilbud. 4 Eleven kan analysere en kravspecifikation i forbindelse med afgivelse/indhentning af tilbud. 5 Eleven har kendskab til accepttest. 6 Eleven kan, i forbindelse med kravspecifikationen til en softwareopgave, udarbejde dokumentation i f.eks. UML notation. H5 varighed 6 uger Netværksteknologi II 2, Programmering II 2, IT-kravspecifikation 1 Beskrivelse Hovedforløb 6 (vers. 9.1) Dette forløb retter sig mod dig, der sigter specifikt mod Datatekniker-infrastruktur og EUX Datatekniker-infrastruktur uddannelsens hovedforløb 6. På dette hovedforløb kommer du til at arbejde med følgende emner og fag. Netværksteknologi III: I dette fag bygges der videre på rutningsprotokollerne og netværksteknologierne du mødte i faget Netværksteknologi II. IP telefoni II: Du vil i dette fag arbejde med at benytte et netværk til overførsel af telefonkald. Du vil arbejde med begrebet Quality of Service, og vil komme til, at sætte et netværk op til en telefoni løsning. Mobil og trådløse systemer: I dette fag vil arbejde med, og lære om mobile og trådløse teknologier til brug i trådløse netværk. Du vil lære om de forskellige overførselsprotokoller samt hvordan man sikrer data på disse systemer Serverteknologi blandet miljø: I dette fag vil du arbejde med konfiguration af protokoller som ex. Samba, til overførsel af data imellem Linux baserede og Windows baserede servere. Studietiden tilrettelægges og faciliteters af lærerteamet på data og kommunikationsuddannelserne. 10

11 Bedømmelse Igennem hele læringsforløbet foregår der en løbende mundtlig evaluering i form af dialog mellem lærer og elev. Gennem denne dialog vil du blive bekendt med dine udviklingsområder inden for det enkelte fag. Bedømmelsen gennem hele forløbet opdeles i: Løbende bedømmelse/evaluering Afsluttende bedømmelse Formålet med den løbende bedømmelse/evaluering er: At hjælpe og vejlede eleven undervejs i forløbet. At vejlede eleven i forhold til nye tiltag og justeringer. At eleven evaluerer på undervisningens indhold og metoder. At eleven ser på udviklingen i forløbet herunder egen indsats. At eleven får en tilbagemelding på, hvordan lærerteamet vurderer eleven i forhold til at nå målene i de enkelte fag. Formålet med afsluttende evaluering er: At eleven evaluerer på i hvilken grad de enkelte mål for forløbet blev indfriet. At eleven evaluerer på egen kompetenceudvikling i forhold til de enkelte fag. At lærerteamet evaluerer ud fra elevens præstationer. Fag Niveau Bedømmelse Netværksteknologi III Avanceret STA IP telefoni II Avanceret STA Mobil og trådløs systemer Avanceret STA Serverteknologi blandet miljø Avanceret STA Standpunkt (STA) = en Praktiske oplysninger Hovedforløb 6 har en varighed på 5,5 uger Uddannelsen foregår på Campus 1, Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg. Faglige mål Dette afsnit indeholder fag og målpinde fra uddannelsesordningen, der indgår i det pågældende hovedforløb. Disse mål er indsats i nedenstående skema, der er angivet bedømmelsesform og om det er Fag. Målpinde Bedømmelsesform Netværksteknologi III 1 Eleven kan, på niveau svarende til CCNP kurset, "Maintaining and Troubleshooting IP Networks v6" eller nyere, redegøre for principperne omkring overvågning, vedligeholdelse og fejlretning på komplekse Enterprise netværk. 2 Eleven kan planlægge og beskrive fundamentale procedurer for drift og vedligeholdelse af komplekse Enterprise netværk. 11

12 06228 IP telefoni II 3 Eleven kan beskrive metoder til, og implementere procedurer for fejlfinding og -retning af komplekse Enterprise netværk. 4 Eleven kan beskrive og udvælge værktøjer, applikationer og ressourcer, som er egnet i forhold til de enkelte vedligeholdelses- og fejlfindingsopgaver på netværket. 5 Eleven kan, i forbindelse med vedligeholdelsesopgaver og fejlsøgning, anvende specialiserede og relevante netværksværktøjer, udstyrs administrative værktøjer, netværksapplikationer, netværksanalysatorer og dokumentationsværktøjer. 6 Eleven kan gennemføre procedurer for vedligeholdelse og fejlretning på Campus Switched løsninger, herunder diagnosticering og løsning af problemer i VLANs, Spanning Tree, Switched Virtual Interfaces og Inter-VLAN Routing. 7 Eleven kan gennemføre procedurer for vedligeholdelse og fejlretning på Routede løsninger, herunder diagnosticering og løsning af problemer i forhold til Network Layer Connectivity, EIGRP, OSPF, Route Redistribution og BGP. 8 Eleven kan gennemføre fejlsøgning og -retning i forhold til fejl på IP-adresse services, herunder DHCP, NAT/PAT og IPv6 implementationer. 9 Eleven kan beskrive og anvende forskellige relevante Network Application Services til trafikovervågning, diagnostisering, fejlsøgning og - retning af performanceproblemer på netværk, herunder eks. QoS, Switche og Routere. 10 Eleven kan foretage fejlsøgning og -retning i forhold til konvergente netværksteknologier, herunder trådløse opkoblinger, integration af Voice og integration af Video. 11 Eleven kan beskrive og gennemføre procedurer for vedligeholdelse af sikkerheden på netværk, samt foretage diagnosticering, fejlsøgning og -retning i forhold til sikkerhedsproblemer. 1 Eleven kan, ud fra en case-beskrivelse selvstændigt designe, planlægge, installere, konfigurere og dokumentere en avanceret IP telefoni løsning, der omhandler de beskrevne mål, og kan herigennem demonstrere viden, færdigheder og kompetencer, der ligger ud over de i faget beskrevne mål og målniveauer. 2 Eleven kan forholde sig kritisk til grundlæggende principper og den grundlæggende arkitektur i IP telefoni/voip (Voice over IP), herunder anvendelsen af en digital PABC, som eksempelvis Cisco Call Manager. 3 Eleven kan selvstændigt designe avancerede IP telefoni løsninger, herunder udvælge relevant udstyr og efterfølgende kontrollere funktionaliteten af opsætningen. 12

13 06240 Mobil og trådløs systemer 4 Eleven kan uddybende redegøre for de problemstillinger, der kan være i forbindelse med etablering af en IP telefoni løsning, herunder nødvendigheden af QoS (Quality of Service) i netværket. 5 Eleven kan også i ikke-rutine situationer installere, sammenkoble og konfigurere relevant udstyr i forbindelse med eksempelvis en Cisco Call Manager, der gør det muligt at tilslutte netværksbaserede IP telefoner/soft Phones hvorfra/-til der kan foretages opkald internt som eksternt. 6 Eleven kan uddybende redegøre for mulige årsager til Delay/Latency og Jitter over IP-netværket, og kan medvirke ved reduktion eller fjernelse heraf. 7 Eleven kan foretage de nødvendige opdateringer på udstyr, som anvendes i forbindelse med IP telefoni. 8 Eleven tager selv initiativ til at foretage fejlsøgning på en IP telefoni løsning, herunder anvende relevante protokolanalyseværktøjer og relevant dokumentation. 9 Eleven er i stand til at forklare evt. opståede problemer i forhold til opgaveløsning og argumentere for valgte løsninger. 10 Eleven kan redegøre for standarderne og protokollerne som oftest anvendes i forbindelse med transport af telefoni over digitale netværk, herunder eksempelvis HTTP, SIP "Session Initiation Protocol" og H.323, også i ikke-rutine situationer. 1 Eleven har et indgående kendskab til forskellige typer af mobile og trådløse systemer. 2 Eleven kan på baggrund af egne overvejelser foretage valg af det bedst egnede mobile- og trådløse bærenet til en given anvendelse, som eksempelvis GSM, GPRS, UMTS, Bluetooth og IrDA. 3 Eleven kan selvstændigt i forbindelse med anvendelse af teknologierne omkring mobiltelefoner som eksempelvis Wireless Application Protokol (WAP) Gateways og Web Applikations Servere, dokumentere udført arbejde ud fra en selvstændigt formuleret opgaveløsning samt sikring af at resultatet opnås. 4 Eleven har et indgående kendskab til, og kan detaljeret beskrive hvordan der kan opnås datasikkerhed i forbindelse med mobile- og trådløse bærenet, som f.eks. Wireless Transport Layer Security (WTLS) i forbindelse med WAP. 5 Eleven kan anvende avancerede værktøjer og teknikker til leverance og manipulation af information på mobile enheder som f.eks. Extensible Markup Language (XML), Wireless Markup Language (WML), Extensible Stylesheet Language (XSL) og XSL Transformations (XSLT) af XML dokumenter, også i ikke-rutine situationer. 13

14 01587 Serverteknologi blandet miljø 6 Eleven kan anvende avancerede modeller og værktøjer til design af avancerede brugergrænseflader til små bærbare informationsapparater som Smartphones og PDA er. 1 Eleven kan opsætte en Samba fil-server i et Microsoft Windows netværk. 2 Eleven kan opsætte en printer på Samba server. 3 Eleven kan konfigurere en Samba server i et multibruger miljø bestående af Microsoft Windows operativsystemer og applikationer kombineret med en UNIX baseret server H6 varighed 5,5 uger Netværksteknologi III 2,5 IP telefoni II 1 Mobil og trådløs systemer 1 Serverteknologi blandet miljø 1 Beskrivelse Hovedforløb 7 (vers. 9.1) Dette forløb retter sig mod dig, der sigter specifikt mod Datatekniker-infrastruktur og EUX Datatekniker-infrastruktur uddannelsens hovedforløb 7. På dette hovedforløb kommer du til at arbejde med følgende emner og fag. Systemudvikling og projektstyring: I dette fag skal du lave en mini-svendeprøve hvor du laver beskrivelser af processen og det efterfølgende produkt, begrunder valg og fravalg i processen samt foretager en præsentation af det udførte arbejde. Serverteknologi II - cluster: Med dette fag vil du lære at planlægge, opsætte og fejlfinde på en Clusterløsning. Sikkerhed III: I dette fag fokuseres der igen på sikkerhed omkring et netværk. Du vil skulle redegøre for hvilke sikkerheds risici der er på et netværk, og vil komme til, at benytte en række værktøjer til, at overvåge og vedligeholde sikkerheden. Netværksdesign I: Du vil i dette fag lære at designe og beskrive et netværk på baggrund af en case, hvor en kunde opremser forskellige behov og krav til et fremtidigt netværk. Studietiden tilrettelægges og faciliteters af lærerteamet på data og kommunikationsuddannelserne. 14

15 Bedømmelse Igennem hele læringsforløbet foregår der en løbende mundtlig evaluering i form af dialog mellem lærer og elev. Gennem denne dialog vil du blive bekendt med dine udviklingsområder inden for det enkelte fag. Bedømmelsen gennem hele forløbet opdeles i: Løbende bedømmelse/evaluering Afsluttende bedømmelse Formålet med den løbende bedømmelse/evaluering er: At hjælpe og vejlede eleven undervejs i forløbet. At vejlede eleven i forhold til nye tiltag og justeringer. At eleven evaluerer på undervisningens indhold og metoder. At eleven ser på udviklingen i forløbet herunder egen indsats. At eleven får en tilbagemelding på, hvordan lærerteamet vurderer eleven i forhold til at nå målene i de enkelte fag. Formålet med afsluttende evaluering er: At eleven evaluerer på i hvilken grad de enkelte mål for forløbet blev indfriet. At eleven evaluerer på egen kompetenceudvikling i forhold til de enkelte fag. At lærerteamet evaluerer ud fra elevens præstationer. Fag Niveau Bedømmelse Systemsudvikling og projektstyring Avanceret STA Serverteknologi II- Cluster Avanceret STA Sikkerhed III Avanceret STA Netværksdesign 1 Avanceret STA Standpunkt (STA) = en Praktiske oplysninger Hovedforløb 7 har en varighed på 6,5 uger Uddannelsen foregår på Campus 1, Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg. Faglige mål Dette afsnit indeholder fag og målpinde fra uddannelsesordningen, der indgår i det pågældende hovedforløb. Disse mål er indsats i nedenstående skema, der er angivet bedømmelsesform og om det er Fag. Målpinde Bedømmelsesform Systemudvikling og 1 Eleven kan, ud fra en case-opgave, omhandlende udvikling og idriftsætning af et avanceret it-system, projektstyring selvstændigt beskrive, planlægge, tidsestimere, gennemføre og dokumentere udviklingsopgaven, og kan herigennem demonstrere viden, færdigheder og kompetencer ud over de i faget beskrevne mål og målniveauer. Endvidere kan eleven gennemføre en 15

16 01586 Serverteknologi - cluster Sikkerhed III præsentation af systemet, og beskrive valgte løsninger og fremgangsmåder. 2 Eleven kan på baggrund af egne overvejelser arbejde med de forskellige faser i projektstyring fra etableringen af et projekt, den overordnede planlægning af projektet, opstilling af hoved- og delmål, tidsestimering og deraf udledte ressourceforbrug, samt styring af projekter med tilhørende afrapportering. 3 Eleven kan selvstændigt og ud fra egne beregninger opbygge og idriftsætte et avanceret it-system. 4 Eleven tager selv initiativ til at udarbejde nødvendig produkt- og præsentationsdokumentation i forhold til præsentation af systemet. 5 Eleven kan selvstændigt forberede og i plenum gennemføre en præsentation af systemet. 6 Eleven er i stand til at forklare evt. opståede problemer i forhold til opgaveløsning og argumentere for valgte løsninger, også i ikke-rutine situationer. 7 Eleven har indgående kendskab til systemudviklingsmetoder, herunder tidligere bredt anvendte samt lovende nye metoder og kan herved situationsbestemt vælge og/eller tilpasse en metode. 1 Eleven kan planlægge, installere og vedligeholde clustre til forskellige formål. 2 Eleven kan vælge den clusterløsning der bedst opfylder det behov der er i virksomheden. 3 Eleven kan opsætte og konfigurere clusteret, på både Windows og Linux. 4 Eleven kan oprette web-applikations clustre og beregnings clustre. 5 Eleven kan administrere clustre, foretage oprettelse af cluster ressourcer samt foretage cluster troubleshooting. 6 Eleven kan installere Network Load Balancing cluster samt varetage troubleshooting 1 Eleven kan, på et fagligt niveau svarende til CCNA Security, arbejde med sikkerhed på netværksløsninger. 2 Eleven kan redegøre for typiske sårbarheder, der er i sikkerheden på et netværk. 3 Eleven kan redegøre for, hvordan sikkerheden kan forbedres på et netværk, og hvordan det, via en sikkerhedspolitik med tilhørende hjælpeværktøjer, er muligt at optimere sikkerheden. 4 Eleven kan konfigurere Layer 2 og 3 enheder inden for et netværksområde, hvor der eksempelvis anvendes Cisco Switch sikkerhedsfaciliteter og Cisco IOS. 5 Eleven kan konfigurere en Firewall til at udføre grundlæggende sikkerhedsoperationer på et netværk. 6 Eleven kan sikre et netværk ved hjælp af Network- Based Intrusion Prevention System. 7 Eleven kan opbygge et IPSec VPN netværk. 16

17 06252 Netværksdesign I 8 Eleven kan implementere Authentication, Authorization og Accounting løsninger til at sikre adgangen til netværket. 9 Eleven kan beskrive hvilke primære faktorer, der indgår, når der arbejdes med Compliance i en virksomhed. 10 Eleven kan beskrive hvilke offentlige sikkerhedsregler og gældende standarder for itsikkerhed, som ex DS484, der skal tages hensyn til i forbindelse med løsning af it-opgaver. 1 Eleven opnår et fagligt niveau minimum svarende til CCDA, "DESIGN". 2 Eleven kan, ud fra en analyse af kundens/virksomhedens bestående netværk, og ud fra kundens/virksomhedens nuværende og fremtidige behov, designe en netværksløsning. 3 Eleven kan designe et netværk, der tager hensyn til kundens/virksomhedens krav omkring performance, sikkerhed, kapacitet og skalerbarhed. 4 Eleven kan udvælge og sammensætte netværkskomponenter, som er mest optimale i forhold til en given LAN netværksdesignløsning. 5 Eleven kan udvælge og sammensætte netværkskomponenter, som er mest optimale i forhold til en given WAN netværksdesignløsning. 6 Eleven kan designe små til middelstore netværk ud fra en hierarkisk modulær facon, der indeholder discipliner som design af DHCP service, DNS service, NAT, PROXY, Remote Access adgang, Remote Authentication Dial-In User Service, netværkslagets navne- og adresseplan, samt valg af routingprotokol. 7 Eleven kan udarbejde en Network Management strategi. 8 Eleven kan udvide et netværksdesign i forhold til implementering og transport af Voice. 9 Eleven kan planlægge og udarbejde en plan for implementering af et design. 10 Eleven kan udarbejde et design dokument, som kan anvendes til at fremvise prototypen/pilotprojektet for kunden. H7 varighed 6,5 uger Systemudvikling og projektstyring Serverteknologi - cluster Sikkerhed III Netværksdesign I 2 17

18 Beskrivelse Hovedforløb 8 (vers. 9.1) Dette forløb retter sig mod dig, der sigter specifikt mod Datatekniker-infrastruktur og EUX Datatekniker-infrastruktur uddannelsens hovedforløb 8 svendeprøveforløb. På dette hovedforløb kommer du til at arbejde med følgende emner og fag. Udvikling: Du vil i dette fag skulle redegøre for udviklingstrends og værktøjer og metoder der typisk anvendes i forbindelse med udvikling og opbygning af IT-systemer. Du vil også skulle anvende strukturerede teknikker til udvikling og opbygning af IT-systemer. Eksamensforberedelse: I dette fag skal du forberede og gøre dig klar til eksamen. Afsluttende projekt: Gennem dette fag skal du på baggrund af en problemformulering udarbejde og opsætte et avanceret IT-system, samt dokumentere det via en proces- og en produktrapport. Afsluttende prøve: I dette fag skal du aflægge den endelige prøve. Se: Beskrivelse af svendeprøve for data- og kommunikationsuddannelserne Studietiden tilrettelægges og faciliteters af lærerteamet på data og kommunikationsuddannelserne. Bedømmelse Igennem hele læringsforløbet foregår der en løbende mundtlig evaluering i form af dialog mellem lærer og elev. Gennem denne dialog vil du blive bekendt med dine udviklingsområder inden for det enkelte fag. Bedømmelsen gennem hele forløbet opdeles i: Løbende bedømmelse/evaluering Afsluttende bedømmelse Formålet med den løbende bedømmelse/evaluering er: At hjælpe og vejlede eleven undervejs i forløbet. At vejlede eleven i forhold til nye tiltag og justeringer. At eleven evaluerer på undervisningens indhold og metoder. At eleven ser på udviklingen i forløbet herunder egen indsats. At eleven får en tilbagemelding på, hvordan lærerteamet vurderer eleven i forhold til at nå målene i de enkelte fag. Formålet med afsluttende evaluering er: At eleven evaluerer på i hvilken grad de enkelte mål for forløbet blev indfriet. At eleven evaluerer på egen kompetenceudvikling i forhold til de enkelte fag. At lærerteamet evaluerer ud fra elevens præstationer. Fag Niveau Bedømmelse Udvikling Avanceret STA Eksamensforberedelse - - Afsluttende projekt Avanceret STA 18

19 Afsluttende prøve Avanceret STA Standpunkt (STA) = en Praktiske oplysninger H8 har en varighed på 6 uger. Uddannelsen foregår på Campus 1, Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg. Faglige mål Dette afsnit indeholder fag og målpinde fra uddannelsesordningen, der indgår i det pågældende hovedforløb. Disse mål er indsats i nedenstående skema, der er angivet bedømmelsesform og om det er Fag. Målpinde Bedømmelsesform Udvikling Eksamensforberedelse Afsluttende projekt 1 Eleven kan redegøre for teknologiske udviklingstrends inden for it-området, og kan anvende denne viden i egen udviklingsproces. 2 Eleven kan redegøre for værktøjer og metoder, der typisk anvendes i forbindelse med udvikling og opbygning af it-systemer. 3 Eleven kan planlægge og tilrettelægge udviklingen og opbygningen af et it-system. 4 Eleven kan gennemføre udvikling og opbygning af itsystemer, og kan herunder vurdere slutresultatets kvalitet i forhold til gældende krav, standarder og normer. 5 Eleven kan anvende strukturerede teknikker i forbindelse med udvikling og opbygning af itsystemer. 6 Eleven kan anvende it-systemer til planlægning, gennemførelse og dokumentation af udviklings- og opbygningsopgaver, samt til systematisk kvalitetskontrol Forberedelse og afvikling af selve svendeprøven - 1 Eleven kan, ud fra et projektoplæg med casebeskrivelse, udarbejde en problemformulering med tilhørende kravspecifikation. 2 Eleven kan designe, planlægge, opbygge og idriftsætte et avanceret system, som overholder den opstillede kravspecifikation. 3 Eleven kan udarbejde en produkt- og procesrapport, som beskriver system og proces. 4 Eleven kan gennemføre projektet i et samarbejdet med andre elever, og kan herunder udvise en konstruktiv kommunikation med de øvrige elever. 5 Eleven kan gennemføre det afsluttende projekt jf. de gældende bestemmelser for den afsluttende prøve. 6 Eleven kan forberede og i forbindelse med den afsluttende prøve gennemføre en præsentation af systemet. 19

20 06495 Afsluttende prøve 1 Afs-prv. Datatekniker m/spec. i infrastruktur Eksamenskarakter H8 varighed 6 uger Udvikling Eksamensforberedelse Afsluttende projekt Afsluttende prøve 0 20

Datatekniker med infrastruktur som speciale

Datatekniker med infrastruktur som speciale Datatekniker med infrastruktur som speciale H3 infrastruktur indledning H3 varer ni uger. Alle fag er uddannelsesspecifikke fag. Opbygning Alle fag i hovedforløbet afvikles i selvstændige moduler. Eventuelle

Læs mere

Datatekniker med infrastruktur som speciale

Datatekniker med infrastruktur som speciale Datatekniker med infrastruktur som speciale H4 infrastruktur indledning H4 varer ni uger. Alle fag er uddannelsesspecifikke fag. Opbygning Alle fag i hovedforløbet afvikles i selvstændige moduler. Eventuelle

Læs mere

Undervisningen, H5. Hovedforløb 5. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Produktudv., produktion og service. Netværksdesign - CCDA,

Undervisningen, H5. Hovedforløb 5. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Produktudv., produktion og service. Netværksdesign - CCDA, Undervisningen, H5 Hovedforløb 5 10 ugers varighed Undervisningsfag Produktudv., produktion og service erverteknologi - Cluster Backupteknologi 2a Netværksdesign - CCDA, DEGN Bekendtgørelsesfag Grundfag:

Læs mere

Undervisningen, H6. Hovedforløb 6. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Netværksdesign, CCDP, ARCH

Undervisningen, H6. Hovedforløb 6. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Netværksdesign, CCDP, ARCH Undervisningen, H6 Hovedforløb 6 5 ugers varighed Undervisningsfag Bekendtgørelsesfag Grundfag: erverteknolog Blandet miljø erverteknologi - Design af datacenterløsning Områdefag: Bundne specialefag: erverteknologi

Læs mere

Undervisningen, H4. Hovedforløb 4. Bekendtgørelsesfag. Serverteknologi - Web. Multilayer switching. Informationsteknologi Læring, komm.

Undervisningen, H4. Hovedforløb 4. Bekendtgørelsesfag. Serverteknologi - Web. Multilayer switching. Informationsteknologi Læring, komm. Undervisningen, H4 Hovedforløb 4 10 ugers varighed Undervisningsfag Serverteknologi - Web. Multilayer switching Netværk fejlfinding Mobile systemer Informationsteknologi Læring, komm. & samarbejde Bekendtgørelsesfag

Læs mere

Datatekniker med infrastruktur som speciale og ITsupporter

Datatekniker med infrastruktur som speciale og ITsupporter Datatekniker med infrastruktur som speciale og ITsupporter H1 infrastruktur indledning H1 varer ti uger. For datateknikeren består det af ni uddannelsesspecifikke fag, samt valgfaget H1-projekt. IT-supporteren

Læs mere

Undervisningen, H3. Hovedforløb 3. Læring, kommunikation. Serverteknologi-LINUX. Serverteknologi-UNIX. IT-kravsspecifikation. Total antal Lektioner

Undervisningen, H3. Hovedforløb 3. Læring, kommunikation. Serverteknologi-LINUX. Serverteknologi-UNIX. IT-kravsspecifikation. Total antal Lektioner Undervisningen, H3 Hovedforløb 3 10 ugers varighed Grundfag: Læring, kommunikation og samarbejde Læring, kommunikation og samarbejde erverteknologi-unix erverteknologi-linux Remote Access IP telefoni IT-kravsspecifikation

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.07. 2011 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 04. juni 2010 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.08. 2011 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 856 af 11. juli 2011 om uddannelserne

Læs mere

Praktisk information. Tilmelding og spørgsmål Har du spørgsmål, eller ønsker du at blive tilmeldt vores kurser, er du meget velkommen til at kontakte:

Praktisk information. Tilmelding og spørgsmål Har du spørgsmål, eller ønsker du at blive tilmeldt vores kurser, er du meget velkommen til at kontakte: Datakurser 2013 Praktisk information Find resten online Læs mere om kursusindhold, priser og varighed på vores hjemmeside www.technology-college.dk under Efteruddannelse og Data. Tilmelding og spørgsmål

Læs mere

Datatekniker med programmering som speciale

Datatekniker med programmering som speciale Datatekniker med programmering som speciale H1 H1 varer ti uger bestående af ti uddannelsesspecifikke fag. Indhold På H1 beskæftiger du dig med at lære at programmere helt fra bunden. Forløbet er designet

Læs mere

Netværksdesign I. Rasmus Elmholt Netværksdesign I Side 1 af 6 RaEl@mercantec.dk

Netværksdesign I. Rasmus Elmholt Netværksdesign I Side 1 af 6 RaEl@mercantec.dk Netværksdesign I Rasmus Elmholt Netværksdesign I Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse Målpinde...2 Undervisningsform...2 Aflevering...3 Skema...3 Tidsplan...3 Netværksdesign I...4 Indledning...4 Generel beskrivelse...4

Læs mere

Undervisningen, H3. Hovedforløb 3. Total antal Lektioner. Operativsystemer 3. Netværk 3. Projekt. Områdefag: Netværk 3 36 18 54

Undervisningen, H3. Hovedforløb 3. Total antal Lektioner. Operativsystemer 3. Netværk 3. Projekt. Områdefag: Netværk 3 36 18 54 Undervisningen, H3 Hovedforløb 3 5 ugers varighed Netværk 3 Operativsystemer 3 Projekt Total antal Lektioner Områdefag: Netværk 3 36 18 54 Bundne specialefag: Operativsystemer 3 72 18 90 Fejlfinding 36

Læs mere

Datatekniker med infrastruktur som speciale og ITsupporter

Datatekniker med infrastruktur som speciale og ITsupporter Datatekniker med infrastruktur som speciale og ITsupporter H1 infrastruktur indledning H1 varer ti uger. For datateknikeren består det af ni uddannelsesspecifikke fag, samt valgfaget H1-projekt. IT-supporteren

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen... 2 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Hovedforløb Data- og kommunikationsuddannelser vers. 9.0 Specialet IT supporter (vers.9.0)

Hovedforløb Data- og kommunikationsuddannelser vers. 9.0 Specialet IT supporter (vers.9.0) Hovedforløb Data- og kommunikationsuddannelser vers. 9.0 Specialet IT supporter (vers.9.0) Niveau 3 af den lokale undervisningsplan for uddannelsens hovedforløb Indhold Beskrivelse Hovedforløb 1 (vers

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Skema 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Skema 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb... 6 Skema 1a - Fag med valgfrit højere præstationsniveau

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 15.07. 2012 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 509 af 31. maj 2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen. Elevtypesamling: Ungdom og EUV3. Metalindustriens uddannelsesudvalg

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen. Elevtypesamling: Ungdom og EUV3. Metalindustriens uddannelsesudvalg Side 1 af 207 Elevtypesamling: Ungdom og EUV3 Fag fælles for hovedforløb Øvrige 1590 Fiberinstallation Valgfri 1 Eleven kan udføre og implementere fiberinstallationer. 2 Eleven kan montere de korrekte

Læs mere

Undervisningen, H2. Hovedforløb 2. Informationsteknologi. Læring, kommunikation og samarbejde. Total antal Lektioner. Netværksteknologi Programmering

Undervisningen, H2. Hovedforløb 2. Informationsteknologi. Læring, kommunikation og samarbejde. Total antal Lektioner. Netværksteknologi Programmering Undervisningen, H2 Hovedforløb 2 10 ugers varighed Netværk III erverteknologi II Netværksteknologi Programmering Database Engelsk niveau E Informationsteknologi niveau E Læring, kommunikation og samarbejde

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.08.2010 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 04. juni 2010 om uddannelserne

Læs mere

Projektopgave Operativsystemer I

Projektopgave Operativsystemer I Velkommen til projekt på Data faget 6222 Operativsystemer I! Udarbejdet af: Anders Dahl Valgreen, mail adva@mercantec.dk, mobil 23 43 41 30 I dette projekt skal din gruppe i tæt samarbejde med resten af

Læs mere

Bedømmelse Faglige mål... 13

Bedømmelse Faglige mål... 13 Hovedforløb Data- og kommunikationsuddannelser vers. 9.1 Specialet IT supporter (vers.9.1) Niveau 3 af den lokale undervisningsplan for uddannelsens hovedforløb Indhold Beskrivelse Hovedforløb 1 (vers

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Navn

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Navn Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Uddannelse Speciale Navn Data og Kommunikation IT-Supporter Uddannelsen er en erhvervsuddannelse, der gennemføres efter reglerne for individuelt tilrettelagt

Læs mere

Managed LAN: Produktspecifikationer Version: 2.1

Managed LAN: Produktspecifikationer Version: 2.1 Generelt Lokalnettet er i stigende grad blevet et følsomt forretningskritisk område. Kunder forventer i større grad samme høje grad af stabilitet og sikkerhed på deres LAN (Local Area Network) løsning,

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Sagsnr.: 060.09S.54 Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen... Indholdsfortegnelse... Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen...

Læs mere

Øvrige kurser fra Technology College Aalborg

Øvrige kurser fra Technology College Aalborg Øvrige kurser fra Technology College Aalborg Migrering af Linux version til nyere versioner Du får kendskab til at migrere og opdatere en Linux Workstation til en anden Linux Server (eks. fra RedHat WS

Læs mere

Undervisningen, H1. Hovedforløb 1. Produktudv.produkt. Læring, Komm- og. Operativsystemer Server. Netværk semester 3. Netværk semester 2

Undervisningen, H1. Hovedforløb 1. Produktudv.produkt. Læring, Komm- og. Operativsystemer Server. Netværk semester 3. Netværk semester 2 Undervisningen, H1 Hovedforløb 1 10 ugers varighed Databaser Programmering ikkerhed 2 Backupteknologi Netværk semester 2 Operativsystemer erver Netværk semester 3 Produktudv.produkt. og service Læring,

Læs mere

IP routing. - flytter pakkerne effektivt på lag 3! Netteknik 1

IP routing. - flytter pakkerne effektivt på lag 3! Netteknik 1 IP routing - flytter pakkerne effektivt på lag 3! Netteknik Routingsteknik Routere er de enheder på netværket som kan flytte IP datapakker mellem forskellige logiske netværk (IP net) Router IP pakke protocol

Læs mere

IP routing. Netteknik 1. Routere er de enheder på netværket som kan flytte IP datapakker mellem forskellige logiske netværk (IP net) Router

IP routing. Netteknik 1. Routere er de enheder på netværket som kan flytte IP datapakker mellem forskellige logiske netværk (IP net) Router Netteknik (AMU 4447) IP routing - flytter pakkerne effektivt på lag 3! Netteknik Routingsteknik Routere er de enheder på netværket som kan flytte IP datapakker mellem forskellige logiske netværk (IP net)

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Lokal undervisningsplan niv. 3 (GF2 Data)

Lokal undervisningsplan niv. 3 (GF2 Data) Lokal undervisningsplan niv. 3 (GF2 Data) 1. Grundforløb... 2 1.1. (Introduktion til GF2)... 2 1.2. (Intro og temaforløb)... 2 1.3. (IT Essentials)... 4 1.4. (Introduction to Networks)... 6 1.5. (Programmering)...

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 15.07. 2013 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 28.01. 2013 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 509 af 31. maj 2012 om uddannelserne

Læs mere

Hovedforløb Data- og kommunikationsuddannelser vers. 9 Specialet IT-supporter Niveau 3 af den lokale undervisningsplan for uddannelsens hovedforløb

Hovedforløb Data- og kommunikationsuddannelser vers. 9 Specialet IT-supporter Niveau 3 af den lokale undervisningsplan for uddannelsens hovedforløb Hovedforløb Data- og kommunikationsuddannelser vers. 9 Specialet IT-supporter Niveau 3 af den lokale undervisningsplan for uddannelsens hovedforløb Indhold Beskrivelse Hovedforløb 1... 2 Bedømmelse...

Læs mere

Gateway sikkerhed. Område / Specialefag nr Datatekniker Infra & Prog

Gateway sikkerhed. Område / Specialefag nr Datatekniker Infra & Prog Gateway sikkerhed Område / Specialefag nr. 6245 Datatekniker Infra & Prog Formålet med faget Overblik over Firewall teknologi på Cisco, Linux & Windows platform Fagligt niveau Rutineret Udvalgte operativsystemer

Læs mere

Datatekniker med programmering som speciale H5

Datatekniker med programmering som speciale H5 Datatekniker med programmering som speciale H5 H5 består af et selvstændigt projekt som du definerer. Styringen af projektet er i centrum her, og ikke selve softwaren. H5 varer ti uger bestående af ni

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline pc-supporter

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline pc-supporter BEK nr 478 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.83T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Unispeed Blue Shield. Hotel Cafe' Camping plads Boligforening BRUGERVENLIGT FLEXIBELT SKALERBART. Hosted Lognings løsning til Netværk

Unispeed Blue Shield. Hotel Cafe' Camping plads Boligforening BRUGERVENLIGT FLEXIBELT SKALERBART. Hosted Lognings løsning til Netværk Unispeed Blue Shield Hosted Lognings løsning til Netværk Hotel Cafe' Camping plads Boligforening ETSI compliant CALEA compliant BRUGERVENLIGT FLEXIBELT SKALERBART OVERBLIK 3 SKALERBAR, MODULERET OG FREMTIDSSIKRET

Læs mere

Routeren. - og lag 3 switchen! Netteknik 1

Routeren. - og lag 3 switchen! Netteknik 1 Routeren - og lag 3 switchen! Netteknik 1 Routeren en introduktion NETVÆRK 10.0.0.0 NETVÆRK 192.168.1.0 E1 Router E0 S0 NETVÆRK 194.182.2.0 Grundlæggende LAN teknologi består af Ethernet switche der flytter

Læs mere

Projektoplæg - AMU kursus 44953 - Netteknik - Server - Videregående

Projektoplæg - AMU kursus 44953 - Netteknik - Server - Videregående Velkommen til projektforløbet på Netteknik - Server - Videregående! Udarbejdet af: Anders Dahl Valgreen, mail adva@mercantec.dk, mobil 23 43 41 30 I dette projekt skal din gruppe i tæt samarbejde med resten

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

Netværk, WAN teknik. Introduktion til VPN. Afdeling A Odense. WAN kredsløb. Hovedkontor Viborg. Afdeling B Roskilde

Netværk, WAN teknik. Introduktion til VPN. Afdeling A Odense. WAN kredsløb. Hovedkontor Viborg. Afdeling B Roskilde Netværk, WAN teknik Introduktion til VPN WAN kredsløb Viborg A Odense B Roskilde Indhold Forudsætninger... 3 Introduktion til VPN... 3 VPN tunnel... 3 Site-to-site VPN tunnel... 4 Site-to-site VPN tunnel

Læs mere

IP Telefoni. Modul 3

IP Telefoni. Modul 3 IP Telefoni Modul 3 Modul 3 Fastnet telefoni udvikling i DK Unified Communcations System IP telefon boot process Konfiguration af switch Aktivering af licens Konfiguration af router Packet Tracer IPT2

Læs mere

Virtual classroom: CCNA Boot Camp Accelerated

Virtual classroom: CCNA Boot Camp Accelerated Virtuelt kursus 5 dage DKK 25.300 Nr. 87930 A ekskl. moms Dato Sted 17-06-2019 Virtuelt kursus Kurset lærer dig blandt andet at installere, operere, konfirgurere og troubleshoote basale IPv4 og IPv6 netværk,

Læs mere

Introduktion til computernetværk

Introduktion til computernetværk Introduktion til computernetværk 24. oktober 2011 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Slide 1 Plan i dag Netværk generelt Lokalnet Internet Router Kabel/trådløs Firewall Lokal server (forward) Warriors

Læs mere

MoneyBank. Datatekniker svendeprøve 2011

MoneyBank. Datatekniker svendeprøve 2011 MoneyBank Datatekniker svendeprøve 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 2 Introduktion 3 2.1 Scenarie Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2.2 Baggrund for licitationen Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP AGENDA 01 Kort præsentation 02 Behov i forbindelse med de 4 dimensioner 03 Koncept for sikker forbindelser 04 Netværkssikkerhed

Læs mere

Softwareløsninger til dit netværk

Softwareløsninger til dit netværk www.draware.dk Softwareløsninger til dit netværk Overvågning Side 4 Analyse Side 11 Sikkerhed Side 14 Administration Side 21 Asset management Side 27 Dokumentation Side 30 Kundecitater Side 35 Bedre overblik

Læs mere

Avancerede Datanet. Udviklingen i Netværksarkitekturer. Ole Brun Madsen Professor Department of Control Engineering University of Aalborg

Avancerede Datanet. Udviklingen i Netværksarkitekturer. Ole Brun Madsen Professor Department of Control Engineering University of Aalborg Department of Control Engineering Distributed Real-time Systems Avancerede Datanet Udviklingen i Netværksarkitekturer Ole Brun Madsen Professor Department of Control Engineering University of Aalborg Avancerede

Læs mere

NETVÆRK... 2 OPERATIVSYSTEM OG SERVER...11 DATABASER...19 PROGRAMMERING, C# OG.NET TEKNOLOGI...21 IT-SERVICE...33

NETVÆRK... 2 OPERATIVSYSTEM OG SERVER...11 DATABASER...19 PROGRAMMERING, C# OG.NET TEKNOLOGI...21 IT-SERVICE...33 NETVÆRK... 2 ROUTER-1: DATAKOMMUNIKATION: NETVÆRKSTEKNOLOGIER OG -BEGREBER... 2 ROUTER-2: DATAKOMMUNIKATION: ROUTER OG SWITCH TEKNOLOGI... 3 ROUTER-3: DATAKOMMUNIKATION: SKALERING AF NETVÆRK... 4 ROUTER-4:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline pc-supporter Praktik Skole 10 uger Praktik Skole 5 uger Praktik Skole 5 uger Praktik Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline pc-supporter Udstedelsesdato: 1. juli 2011 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg

Læs mere

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse 3.1 INDLEDNING 2 3.2 MINDSTEKRAV TIL SLUTBRUGERNES KLIENTER MV 2 3.2.1 Mindstekrav til hardware for PC-klienter 2 3.2.2 Mindstekrav

Læs mere

Studieordning del 3-2014

Studieordning del 3-2014 Studieordning del 3-2014 Valgfag Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 6 del 3 Valgfag 1. Valgfrie uddannelseselementer...2 2. Valgfaget Android...2 3.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. August 2011 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 856 af 11. juli 2011 om uddannelserne

Læs mere

Metalindustriens uddannelsesudvalg. Nr. Målpind Gyldighedsperiode. Nr. Målpind Gyldighedsperiode

Metalindustriens uddannelsesudvalg. Nr. Målpind Gyldighedsperiode. Nr. Målpind Gyldighedsperiode Side 1 af 131 Elevtypesamling: Ungdom og EUV3 Fag fælles for hovedforløb Øvrige 1590 Fiberinstallation Valgfri 1 Eleven kan udføre og implementere fiberinstallationer. 01-07-2008 og fremefter 2 Eleven

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur

EU-udbud af WAN infrastruktur EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 2 Kundens IT-Miljø Side 1 af 6 Indhold 1.1 Formål... 3 1.2 Driftscentre i Kundens IT-Miljø... 3 1.3 Specifikation af Kundens netværksopbygning... 3 1.4 Arkitektur...

Læs mere

Projektopgave. Byg et netværk til gruppens nye firma!

Projektopgave. Byg et netværk til gruppens nye firma! Projektopgave Byg et netværk til gruppens nye firma! Hver gruppe skal selvstændigt opbygge et fysisk netværk som skal bruges i det videre Data H1 forløb til bl.a. fagene Serverteknologi I, Databaser og

Læs mere

H.323. Protocol suite. En ITU standard til VoIP

H.323. Protocol suite. En ITU standard til VoIP Protocol suite En ITU standard til VoIP VoIP Standarder ITU (International Telecommunication Union) udvikler standarder til teleindustrien. (offentliggjort i 1996) beskriver hvordan man opbygger telefoni

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Produktspecifikationer Hosted Firewall Version 2.5

Produktspecifikationer Hosted Firewall Version 2.5 Side 1 af 7 1. INTRODUKTION TIL HOSTED FIREWALL... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 3. FIREWALL MODELLER... 4 3.1. LILLE FIREWALL... 4 3.2. MELLEM FIREWALL... 5 3.3. STOR FIREWALL... 5 4. KONFIGURATIONER FOR

Læs mere

QoS. - prioritering af pakketransporten! Netteknik 1

QoS. - prioritering af pakketransporten! Netteknik 1 QoS - prioritering af pakketransporten! Netteknik 1 Hvad er Quality of Service? QoS er et netværks evne til at give en bedre service til bestemte former for netværkstrafik (fx tale). Typiske parametre

Læs mere

Mobil IT Sikkerhed. / Mette Nikander

Mobil IT Sikkerhed. / Mette Nikander Mobil IT Sikkerhed / Mette Nikander C-cure Etableret i 1993 Specialiseret i IT Sikkerhed Samarbejder med både danske og internationale leverandører Internationalt netværk af sikkerhedsspecialister Fungerende

Læs mere

VoIP. Voice over IP & IP-Telefoni. Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004

VoIP. Voice over IP & IP-Telefoni. Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004 VoIP Voice over IP & IP-Telefoni Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004 Oversigt over foredrag VoIP I Dag Hvordan står tingene i dag? Netværksstrukturen for VoIP Benyttede VoIP-standarder/protokoller

Læs mere

WEB Server og Ethernet Data Logger Lonbox PID4000

WEB Server og Ethernet Data Logger Lonbox PID4000 WEB Server og Ethernet Data Logger Lonbox PID4000 Åbne Netværk? LonMark XML/SOAP... FTP HTTP TCP IP UDP EIA852 IEC709.1 (LonTalk ) Ethernet WiFi (wireless) TP/FT-10 PL-20 Prolon Data Logger Udvikling Teknologi

Læs mere

Hvordan griber du moderniseringsprocessen an? Peter Janum Sode Senior Security Consultant pso@dubex.dk

Hvordan griber du moderniseringsprocessen an? Peter Janum Sode Senior Security Consultant pso@dubex.dk Hvordan griber du moderniseringsprocessen an? Peter Janum Sode Senior Security Consultant pso@dubex.dk Overordnet fremgangsmåde Identificér områder der hører under fundamental sikkerhed i risikovurderingen.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline radio-tv-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. juli 2011 Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 04/06/2010 om uddannelserne

Læs mere

Netteknik 1. AMU kursus nr. 44947. Netteknik 1 (AMU 44947) - anvendelse af teknologier og begreber. Formålet med kursus

Netteknik 1. AMU kursus nr. 44947. Netteknik 1 (AMU 44947) - anvendelse af teknologier og begreber. Formålet med kursus Netteknik 1 - anvendelse af teknologier og begreber AMU kursus nr. 44947 Formålet med kursus Overblik over Internet teknologier Sammenhængen mellem TCP/IP net og Pc en Ethernet-teknologi Ethernet switches

Læs mere

Vi gør opmærksom på at undervisningen kan foregå på engelsk, afhængig af instruktør og deltagere. Alt kursusmateriale er på engelsk.

Vi gør opmærksom på at undervisningen kan foregå på engelsk, afhængig af instruktør og deltagere. Alt kursusmateriale er på engelsk. Kursus 5 dage DKK 26.950 Nr. 87245 P ekskl. moms Dato Sted 11-03-2019 Hvidovre Denne accelerede er et intensivt kursus, som består af kurserne ICND1 og ICND2, der afholdes på 5 lange dage. Du lærer at

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Data. Her uddanner vi handlekraft. Velkommen til Sønderjyllands kraftcenter. Kontakt en kursussekretær. Tlf

Data. Her uddanner vi handlekraft. Velkommen til Sønderjyllands kraftcenter. Kontakt en kursussekretær. Tlf Her uddanner vi handlekraft Velkommen til Sønderjyllands kraftcenter Med adresser i Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder er EUC Syd en af Sønderjyllands største uddannelsesinstitutioner og vi mener

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

Introduktion til BGP 4 Border Gateway Protocol version 4

Introduktion til BGP 4 Border Gateway Protocol version 4 Introduktion til BGP 4 Border Gateway Protocol version 4 Emner Hvad er BGP Autonome Systemer (AS) BGP grundlæggende Overvågning af BGP Hvad er BGP? Border Gateway Protocol BGP er beskrevet i to RFC er

Læs mere

Undervisningen, H2. Hovedforløb 2

Undervisningen, H2. Hovedforløb 2 Undervisningen, H2 Hovedforløb 2 10 ugers varighed Netværk semester 3 Operativsystemer infrastruktur Engelsk niveau E Informationsteknologi niveau E Læring, kommunikation og samarbejde Produktudvikling,

Læs mere

Globeteam A/S. Windows Server 2012. Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum. SolutionsDay 2012, den 27. September, Brøndby Stadion

Globeteam A/S. Windows Server 2012. Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum. SolutionsDay 2012, den 27. September, Brøndby Stadion Globeteam A/S Windows Server 2012 Et hurtigt overblik over nyhederne og hvad betyder det for din virksomhed SolutionsDay 2012, den 27. September, Brøndby Stadion Lars Lohmann, Globeteam Principal, Infrastruktur,

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.5

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.5 Side 1 af 11 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 4 2.1. LØSNINGEN... 4 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. BLADE-SERVERNE... 5 2.4. NETVÆRK... 5 2.5. SAN-INFRASTRUKTUR... 5 2.6. VCENTER...

Læs mere

DRIFT VEDLIGEHOLDELSE IO-ANALYSE. 11-05-2012 EG Copyright

DRIFT VEDLIGEHOLDELSE IO-ANALYSE. 11-05-2012 EG Copyright DRIFT VEDLIGEHOLDELSE IO-ANALYSE 1 EG IT Koncern IT EG IT - Vision Én sammenhængende skalérbar IT-platform til understøttelse af IT-konsulentvirksomhed på det Skandinaviske marked EG IT IT Governance IT

Læs mere

IP Telefoni. IP telefoni introduktion. TDC IP telefoni Scale

IP Telefoni. IP telefoni introduktion. TDC IP telefoni Scale IP Telefoni IP telefoni introduktion TDC IP telefoni Scale Internet telefoni IP Telefoni VoIP??? Lidt om gammeldags telefoni Definitioner Internet Telefoni IP Telefoni VoIP PSTN: Public Switched Telephone

Læs mere

STUDIEORDNING. for. IT-teknolog

STUDIEORDNING. for. IT-teknolog STUDIEORDNING for IT-teknolog Revideret 01.02.2018 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer... 4 2.1. Netværksteknologi... 4 2.2. Indlejrede

Læs mere

Efteruddannelse er billetten til fremtidens job. Når du efteruddanner dig hos EUC Syd, tager vi udgangspunkt i din virkelighed, dine

Efteruddannelse er billetten til fremtidens job. Når du efteruddanner dig hos EUC Syd, tager vi udgangspunkt i din virkelighed, dine Her uddanner vi handlekraft Velkommen til Sønderjyllands kraftcenter Bagside Med adresser i Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder er EUC Syd Sønderjyllands største uddannelsesinstitution og vi mener

Læs mere

Drift & fejlfinding. Netteknik 1. Drift & fejfinding på IT systemer. Mercantec på de større IT systemer! Hvad er drift af IT systemer?

Drift & fejlfinding. Netteknik 1. Drift & fejfinding på IT systemer. Mercantec på de større IT systemer! Hvad er drift af IT systemer? Drift & fejlfinding - på de større IT systemer! Netteknik 1 Hvad er drift af IT systemer? Holde systemet kørende og brugbart Installation og konfiguration af hardware og software Fejlfinding af rapporterede

Læs mere

Introduktion til MPLS

Introduktion til MPLS Introduktion til MPLS Henrik Thomsen/EUC MIDT 2005 VPN -Traffic Engineering 1 Datasikkerhed Kryptering Data sikkerheds begreber Confidentiality - Fortrolighed Kun tiltænkte modtagere ser indhold Authentication

Læs mere

Quality of Service. - en introduktion! IP telefoni kursus

Quality of Service. - en introduktion! IP telefoni kursus Quality of Service - en introduktion! IP telefoni kursus IP standard service IP er designet til best-effort services Best-effort: Transport af data efter bedste-evne IP er fra starten designet til Komplekse

Læs mere

Curriculum Vitae & Præsentation

Curriculum Vitae & Præsentation Jakobs C.V. Version 2011_01_26 Curriculum Vitae & Præsentation Navn Jakob Krarup (født 8. maj 1972) Bopæl Ringkøbingvej 44 9220 Aalborg Øst Kontaktoplysninger Telefon: 321 123 32 Mobil: 25 18 88 91 Mail:

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover

Læs mere

Intro til Client Management

Intro til Client Management Intro til Client Management Den digitale arbejdsplads Neisa Denmark A/S info@neisa.dk Baldersbuen 40 2640 Hedehusene www.neisa.dk Tlf.: +45 4657 0333 CVR nr.: 78731311 1 Digitalisering og Disruption...

Læs mere

Studieordning for IT-teknolog National del Februar 2018

Studieordning for IT-teknolog National del Februar 2018 Studieordning for IT-teknolog National del Februar 2018 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 1 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer... 2

Læs mere

Fujitsu Siemens Computer

Fujitsu Siemens Computer Ivan Warrer Kongsager 12 2620 Albertslund Tlf. 43 64 44 13 Erhvervserfaring genereret indenfor IT over 20 år. Profilresume: Jeg har mere end 20 års erhvervs erfaring indenfor IT som havde sin begyndelse

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.7

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.7 Side 1 af 6 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 2.1. LØSNINGEN... 3 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. NETVÆRK... 4 2.4. STORAGE-INFRASTRUKTUR... 4 3. TILLÆGSYDELSER... 5 4. FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

SSSystems.local. Netværk. Sikkerhed. Webserver

SSSystems.local. Netværk. Sikkerhed. Webserver SSSystems.local Netværk Vi har valgt at bygge vores netværk på en måde der sikre at trafik fra DMZ en ikke kan komme ned til vores LAN. Både ved hjælp af firewall regler og NAT. Men for at sikre at vi

Læs mere

Revision af firewall. Jesper B. S. Christensen. Sikkerhed og Revision 6/7 September 2018

Revision af firewall. Jesper B. S. Christensen. Sikkerhed og Revision 6/7 September 2018 Revision af firewall Jesper B. S. Christensen Sikkerhed og Revision 6/7 September 2018 Jesper B. S. Christensen Senior Consultant Deloitte, Risk Advisory, Cyber Secure (dem I ikke har hørt om før) IT-Ingeniør,

Læs mere

Niveau 2 af den lokale undervisningsplan for Datauddannelsens hovedforløb

Niveau 2 af den lokale undervisningsplan for Datauddannelsens hovedforløb Datauddannelsens hovedforløb (vers. 9) Niveau 2 af den lokale undervisningsplan for Datauddannelsens hovedforløb Pædagogisk, didaktisk og metodisk grundlag På Datauddannelsen har vi en praksisnær tilgang

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

Datatekniker med programmering som speciale

Datatekniker med programmering som speciale Datatekniker med programmering som speciale H2 H1 varer ti uger bestående af ti uddannelsesspecifikke fag. Indhold På H2 er der fokus på at integrere Objektorienteret Programmering i dine programmer. Fagene

Læs mere

Curriculum Vitae. Uddannelse: 2001 Civilingeniør fra Danmaks tekniske universitet, fagprofil: styring og regulering.

Curriculum Vitae. Uddannelse: 2001 Civilingeniør fra Danmaks tekniske universitet, fagprofil: styring og regulering. Curriculum Vitae Navn Gitte Brunn Fugmann Adresse Mosegård Park 9 3500 Værløse. Telefonnr +45 3927 7371 E-mail gbr@fugmann.net Fødselsdato 24. april 1974 Fødselssted Rigshospitalet, København Ægteskabelige

Læs mere

Netteknik 1. AMU kursus nr Netværk grundlæggende ( AMU Netteknik 1 ) - anvendelse af teknologier og begreber. Formålet med kursus

Netteknik 1. AMU kursus nr Netværk grundlæggende ( AMU Netteknik 1 ) - anvendelse af teknologier og begreber. Formålet med kursus Netteknik 1 - anvendelse af teknologier og begreber AMU kursus nr. 44947 Formålet med kursus Overblik over Internet teknologier Sammenhængen mellem TCP/IP net og Pc en Ethernet-teknologi Ethernet switches

Læs mere

UC Partnerprofil. NetDesign A/S Gammelgårdsvej 91 3520 Farum. Profil

UC Partnerprofil. NetDesign A/S Gammelgårdsvej 91 3520 Farum. Profil NetDesign A/S Gammelgårdsvej 91 3520 Farum Profil Om os NetDesign er Danmarks største systemintegrator inden for IP-baserede kommunikationsløsninger. Vi integrerer og hoster alle former for moderne IPkommunikation

Læs mere

NETVÆRKSKURSUS Oktober November 2014. jmt 07-11-2014

NETVÆRKSKURSUS Oktober November 2014. jmt 07-11-2014 1 NETVÆRKSKURSUS Oktober November 2014 jmt 07-11-2014 2 Netværkskursus 14 17 Oktober 2014 ETHERNET 99% af al datatrafik er på ETH standard http://standards.ieee.org/ https://www.ieee.org/ 802.3 er ETH

Læs mere