Indkomne bemærkninger til oplægget til helhedsplan for Bønnerup Havn.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkomne bemærkninger til oplægget til helhedsplan for Bønnerup Havn."

Transkript

1 Indkomne bemærkninger til oplægget til helhedsplan for Bønnerup Havn. Indholdsfortegnelse til bilagsmappe: 1. Referat fra borgermødet på Feriehotel Kattegat den 17. januar Afrapportering fra de to fokusgruppemøder den 29. april Høringssvar fra borgere, foreninger og erhvervsliv: a. Bønnerup og Omegns Borgerforening b. Bønnerup Lystbådehavn, Bønnerup Strand Bådelaug, Bønnerup Strand Sejlklub og Bønnerup Borgerforening (fælles forslag til ændringer i den fremlagte helhedsplan) c. Michael Neumann (direktør, Strandhotellerne A/S, Feriecenter Kattegat) d. Anders Engelund (helårsbeboer, Havet 36, Bønnerup Strand) e. Kim Lanzky (uddeler, Dagli Brugsen, Bønnerup Strand) f. Knud Rasmussen (helårsbeboer, Karens Bakke 2, Bønnerup Strand) g. Gouser Gudnason (helårsbeboer, Åvej 1, Bønnerup Strand) h. Jette Daugaard Andersen/Jensen Jørgen Andersen (ejere af Havet 1, som bruges som feriehus) 4. Skrivelse fra Mona Søjberg og Leo Nissen på vegne af Bønnerup Lystbådehavn vedrørende forhold, der direkte eller indirekte berører lystbådehavnen.

2

3 2

4 3

5 4

6

7

8

9 Norddjurs Kommune ønsker, at den omfattende havnefornyelse i Bønnerup skal blive startskuddet til at inddrage borgerne i en proces med henblik på at øge bosætningen og skabe en strategisk profileringsplatform for byen. I den forbindelse blev der den 29. april 2009 gennemført to fokusgrupper med personer fra lokalområdet med forskellige interesser og relation Bønnerup by og Bønnerup strand, herunder Bønnerup havn. Det overordnede formål med fokusgrupperne var at opnå et videngrundlag, som kan anvendes til følgende: At udvikle visioner for byen i overensstemmelse med borgernes behov og ønsker At understøtte byens strategiske brand De to fokusgrupper blev sammensat som henholdsvis en erhvervsgruppe og en borgergruppe. Nærmere bestemt bestod fokusgrupperne af interessenter fra følgende lokalgrupper: Erhvervsgruppen: Erhvervsfiskere, næringsdrivende på havnen og i byen Borgergruppen: Borgere med særligt interesseforhold til lystbådehavnen, sommerhusejere og byens borgere Fokusgruppedeltagerne blev rekrutteret telefonisk, dels på baggrund af en prioriteret liste med interessenter fra Norddjurs Kommune, dels ved tilfældig rundringning blandt borgere i Bønnerup by og Bønnerup Strand.

10 I det følgende præsenteres de pointer, kommentarer og forslag mv., som fremkom i forbindelse med fokusgrupperne. Resultaterne for de to fokusgrupper afrapporteres nedenfor samlet i en tematisk opbygning, der svarer til den anvendte spørgeguide. Enkelte konkrete og illustrerende citater fra fokusgruppedeltagerne er medtaget og anført i citationstegn. Det sociale liv og lokal fællesskabet blev af mange fremhævet som en positiv kvalitet og noget af det mest attraktive ved at bo i Bønnerup. En deltager fremhævede at her er liv, mens en anden påpegede, at man altid møder en, man kan få en sludder med. Også naturen med skoven, havet, stranden og havnemiljøet rangerer højt blandt Bønnerup-borgerne, når de skal beskrive områdets herlighedsværdi. Mange benytter det flittigt via blandt det omfattende sti-system. En deltager fremhævede også det specielle lys og viewet ud over vandet: Lyset ved solopgang og solnedgang det finder man ikke andre steder! Manglen på forurenende industri i området blev i den forbindelse fremhævet som en absolut kvalitet. Tryghed og ro samtidig med at der ikke langt til Randers og Grenå fremhæves også som en attraktiv værdi med Bønnerup. Det betyder blandt andet, at man som forældre har ro i sindet, når børnene færdes på egen hånd selv på havnen, for dér bliver der holdt øje med dem.

11 Mange deltagere fremhævede desuden stranden og havnen som en absolut kvalitet og et definerede træk ved Bønnerup. Stranden er en attraktiv sandstrand, og husene langs havet skaber tillige et interessant miljø. For specielt udefrakommende fremhæves havnen som det afgørende element i byen: Turisterne kommer efter havnen havet kan man også få andre steder. Havnen er som en magnet, fokus og centrum påpegede en deltager, mens en anden fremhævede, at der er en anden form for liv end i andre havne og det er vigtigt at bibeholde. Derudover er baglandet dog også med at til gøre Bønnerup mere attraktiv for turister og besøgende, ligesom det ses som et plus, at der er en række forskellige butikker i byen. I forhold til turisme og fritidsliv påpegede nogle, at det er med til at skabe liv: det var der ikke før hotellet, sagde en deltager. Flere deltagere fremhævede, at turismen betyder, at der kommer rigtig mange mennesker hernede. Specielt lørdag aften om sommeren er byen overrendt, og man oplever i den forbindelse fx autocampere på havnen, der camperer. Det ødelægger det for os, som bor her, fremhævede en deltager, mens en anden påpegede, at turister er ok, de skal blot opføre sig ordentligt. Alle var dog enige om, at Bønnerup ikke udelukkende skal være en turistby, da det vil betyde, at det særegne forsvinder. Med de mange mennesker følger således meget larm og trafik, motorcykler og folk omkring os. Det resulterer i meget svineri med affald o.l., hvorfor det blev påpeget, at der mangler flere skraldespande, og at disse bør placeres strategisk ift. købsstedet. I forhold til turister påpegede en deltager, at der mangler offentlige toiletforhold til de mange besøgende. Før lå Kommunen tæt på, i Glesborg. I dag er de kommunale institutioner spredt geografisk ud over kommunen. Man kunne få ordnet alt tæt på. Nu er det utilgængeligt, fremhævede en deltager. En række deltagere påpegede ydermere, at der mangler relevante institutioner såsom skoler, bibliotek, dagpasningsmuligheder, ligesom busforbindelserne til og fra byen heller ikke er for gode. En deltager sagde således, at unge mennesker ikke kan anbefales at flytte herud der mangler skoler og institutioner. Alt lukker kl , så man kan ikke arbejde langt fra hjemmet og fritidsaktiviteter er der også et stykke til. Desuden betyder boligpriserne på de attraktive grunde med vandet, at mange førstegangskøbere ikke har råd til at bosætte sig her hvilket forstærkes af, at det kræver to biler. Husene bliver solgt til udefrakommende med pengepungen i orden; pludselig står det halve af byen tom. Nogle påpegede

12 dog, at priserne er faldet, og der er nu igen huse til salg, mens andre i den forbindelse efterlyste flere lejeboliger i byen. En stor udfordring fremadrettet er ifølge mange deltagere, hvordan man sikrer indtægter til Bønnerup: Noget skal der ske der skal penge på bordet. Flere påpegede dog, at det er vigtigt, at udviklingen foregår så skånsomt som muligt. Placeringen af sommerhusområdet i skoven blev af en fokusgruppedeltager beskrevet som genial, da tilrejsende kommer direkte ned i en aktiv by med det samme. Der blev ytret ønske om, at man i fremtiden ikke skal blive mødt af et dødt sommerhusområde ved ankomsten; denne her by skal være en aktiv by hele tiden, som en af deltagerne fastslog. Det blev påpeget, at adgangsforholdene/-vejen er vigtige det vil sige omfartsvejen og lokalt fejler adgangsforholdene ikke noget. Cykelstier mv. fungerer fint, og de bruges rigtig flittigt. Ydermere er der meget store stisystemer, der også benyttes. Det blev fremhævet, at der dog mangler en cykelsti ned af bakken på det farligste sted, samt at Grusvejen i sommerhusområdet støver meget. I forhold til udvikling og de fremlagte planer herfor blev det fremhævet, at det tidligere lykkedes rigtig omkring møllerne, husene på havnen, lystbådehavnen det er udviklet med omtanke. Udvikling i fremtiden skal ske på samme vilkår. Flere deltagere fremhævede, at ferieboliger nede på havnen heller ikke skaber (helårs-)bosætning. I forhold til finansiering blev det påpeget, at de mange sommerhusgrunde i baglandet kan medvirke hertil, ligesom en repræsentant for en lokal detailhandel tilbød finansiering, såfremt havneudviklingsplanerne gav mulighed for at flytte virksomheden på havnen. Endelig fastslog en deltager, at eksisterende fritidsforeninger også skal tænkes ind i fremtidige planer.

13 Overordnet set var de fleste deltagere enige om, at havnen er hjertet i Bønnerup. I den forbindelse fremhævede nogle, at noget af attraktionsværdien ved havnen er, at der ikke er noget, hvor der i dag fx planlægges boliger på havnen. Fiskehandlerne blev også fremhævet af en deltager som meget vigtige, ligesom der var udbredt ønske om at bevare fiskerihavnen det skaber indtægter, men det kræver også vedligeholdelse. Et problem er, at der ikke er arvtagere, hvor det lokale fiskeri kunne slutte en dag. En deltager foreslog derfor at sammenlægge fiskerne i Grenå og Bønnerup. Det blev efterfølgende pointeret, at lystbådehavnen også kan betale sig, og måske skabe tilstrækkelige indtægter alene i fremtiden. En deltager fastslog i den forbindelse, at fonden og lystbådehavnen skal bære havnen videre i fremtiden. Med hensyn til den fremadrettede udvikling af havnen, så fandt de fleste deltagere, at det er afgørende at undgå en brutal udnyttelse af havnen, der ikke understøtter livet i lokalområdet. Det vil blot skabe irriterede borgere og modvirke, at udviklingen forankres i lokalbefolkningen. Selv om de fleste deltagere samtidig fandt udvikling af havnen nødvendig under forudsætning af at det sker i fornuftig balance og tempo var meningerne i forhold til den konkrete udvikling af havnen specielt på tværs af de to fokusgrupper dog delte. På den ene side var nogle deltagere grundlæggende imod at etablere flere bygninger på havnen, da byggeriet vil ske på bekostning af de nuværende Bønnerup-borgere. De ulemper, som i den forbindelse blev fremhævet, var blandt andet, at flere bygninger specielt fritids- og helårsboliger på havnen ikke tilføjer området noget og vil blokere udsynet til havnen. En deltager pointerede i den forbindelse: Det er fiskeri-/havnemiljøet, folk kommer og ser. Det skal ikke blokeres af boliger. Ligesom en anden deltager fastslog: Ingen boliger hverken lystbådehavnen og fiskerihavnen. Der er masser af sommerhusgrunde udlagt omme bagved Så længe der er 300 sommerhusgrunde ledige, er det et forkert signal at sende at bygge på havnen. I forhold til fritidsboligerne var den gennemgående bekymring blandt modstanderne af flere bygninger på havnen, at disse vil lukke havnens udvik-

14 lingsmuligheder, så der ikke er noget havn tilbage. Endelig fremhævede en tredje deltager, at det er vigtigt, at der er plads til, at biler og bådtrailerer skal kunne afsættes, som det er tilfældet nu. På den anden side var andre deltagere åbne over for at etablere enkelte bygninger på havnen. Specielt hvis der ville være tale om udlægning og udnyttelse af erhverv, fx værksteder med kunsthåndværk, cafeer o.l., der kan skabe liv. Således fastslog én deltager, at: Det store areal på havnen skal bebygges med relevante boliger til gavn for byen. Ligesom en anden pointerede, at det er vigtigt, at der i byen er forskellige typer arealer til salg. Det blev dog samtidig pointeret, at der skulle være tale om få og lave huse i maksimalt to etager. Blandt fortalerne for bygninger på havnen var der dog ikke enighed om, hvorvidt fremtidige bygninger skulle placeres på den vestlige eller østlige side af havnen. Der var dog flest fortalere for, at eventuelle bygninger skulle placeres på den havnens østlige del. I en helt tredje boldgade fastslog en deltager, at såfremt der skal boliger til, kunne man lade sig inspirere af Dubai-modellen det vil sige etablering af en kunstig ø med bebyggelse i vandet. Generelt var der udbredt enighed om, at livet (renovation og slæbested) ved lystbådehavnen skal bibeholdes. En deltager fastslog i den forbindelse, at det gode ved de fremlagte planer er, at lystbådefolket får mere plads. Endda endnu mere end i de nuværende planer. Det blev dog samtidig pointeret, at der i de nuværende planer er et problem med tilgangen til slæbestedet, da der synes at være for lidt plads. Specielt i forhold til finansieringen af udviklingsplanerne blev det foreslået, at lystbådehavnens areal blev købt af lystbådesejlerne med henblik på at sikre at området bibeholdes til fritidsliv. Således er der pt. mindst 50 sejlere på venteliste til lystbådehavnen. En udvidelse af lystbådehavnen kan således også skabe yderligere omsætning i byens butikker og forretninger. Mere konkret blev det endelig foreslået at genskabe havnen som en ø med kanal, så gennemstrømningen re-etableres. I forhold til specielt turister havde en del oplevet, at disse ikke blev ledt ind i byen og fx kunne have svært ved at finde fx supermarked pga. manglende skiltning/info-tavler. En deltager fastslog i den forbindelse, at skiltningen er elendig.

15 En anden deltager pointerede i den forbindelse, at byens inventar busskure, fortove mv. med fordel kunne shines op og vedligeholdes, så byen kunne tage sig endnu bedre ud. Ligeledes burde fortovene flere steder forlænges. Etablering af flere p-pladser på et egnet areal måske endda på en allerede bebygget grund blev ligeledes fremhævet som vigtigt i forhold til at pleje turismen i byen. Selv om der i vid udstrækning ikke er andre parkeringsforhold end ved havnen, beskrev mange deltagere på den ene side de nuværende parkeringsforhold som tilstrækkelige i hverdagen, men de fleste fandt på den anden side, at de ikke er gode nok og ikke har det, som skal til, på en varm sommerdag. Her hersker der kaos og folk smider bilerne, hvor de vil. En deltager pointerede, at trafikkaos kan betyde, at noget af det attraktive ved Bønnerup forsvinder. Nogle pointerede således, at man ved særlige dage/særlige arrangementer ikke kan køre lige til døren, og der mangler noget til at fraholde folk fra at holde i privatområderne i spidsbelastede områder. Omvendt pointerede andre, at der er gode muligheder for at holde i rabatterne, og at problemet jo kun er få gange/tidspunktet på året. Et forslag var at etablere tydeligt afmærkede båse og større udskrivning af parkeringsbøder ved ulovlig parkering. Samtidig fremhævede en deltager, at skiltningen tager ingen sig af, men at den i øvrigt ikke viser det korrekte sted hen. Bedre skiltning kan måske afhjælpe noget af problemet. Endeligt fremhævede en deltager, at lystbådefolket skal have gode, tætte adgangs- og parkeringsforhold, og hvis der bygges, kan der ikke parkeres eller slæbes både i vandet. Overordnet var de fleste deltager enige i, at stranden er kanon god og tilbyder gode bademuligheder. Specielt i forhold til børnefamilier blev det fremhævet, at stranden er meget børnevenlig, da den er sikker og ydermere er en rigtigt sand-strand. I forhold til udvikling og evt. udvidelse af badestranden tog diskussionen udgangspunkt i et grundlæggende dilemma mellem badegæster og disses brug af fx vandscootere og kite-surfing på den ene side og det fredede dyreliv og unikke fugleliv på den anden side. Nogle deltagere var i udgangspunktet imod at gøre mere ved strandarealerne blandt andet af hensyn til dyrelivet. Andre var positive over for udvikling og udbygning af strandarealerne, men lagde samtidig op til, at kite-

16 surferne/vand-scooterne skulle forbydes, da de kommer og ødelægger vandmiljøet og forstyrrer strandoplevelsen for de resterende strandgæster. Endelig havde en tredje gruppe af deltagere intet imod kite-surfere/vandscootere, men så derimod muligheder i at profilere Bønnerup med udgangspunkt i de gode forhold for netop kite-surfing og anden vandsport med henblik på at tiltrække nye grupper af turister. Nogle af deltagrene har overværet fremlæggelsen af udviklingsplanerne på det tidligere afholdte borgermøde, mens andre havde hørt om dem eller set dem i anden sammenhæng. I forbindelse med fokusgruppen blev skitser og tegninger af planerne omdelt, og disse blev efterfølgende diskuteret. En del deltagere fandt overordnet, at de fremlagte udviklingsplaner var flotte og rummede gode elementer. Mange var generelt positive over, at der skabes udvikling via en smule bebyggelse og flere aktiviteter. De fleste kommentarer og synspunktet i forhold til havneudviklingsplanerne centrerede sig hovedsagligt omkring placering af bygninger specielt boliger på havnen (se ovenfor). Deltagerne blev desuden bedt om at fremhæve hvilke elementer de i fremlagte planer, som efter deres mening var henholdsvis gode og dårlige. Følgende konkrete elementer i planerne blev fremhævet som gode: Udbygningen af lystbådehavnen At pladsen ved akvakultur-center udnyttes. Et Akvakultur-center kan generere besøgende, hvorfor det er vigtigt, at der kan blive adgang for offentligheden De foreslåede planer om broer og huse i østlige del De foreslåede udbygninger falder ind i helhedsbilledet, det er vigtigt, da der ikke skal være noget, som stritter Bygning på kommunens jord er i orden. Følgende konkrete elementer i planerne blev fremhævet som dårlige: Olien/affald i havnebassinet kan være svær at komme af med, uden udløb i bunden af havnen.

17 For tæt og kompakt bebygget: Der mangler parkering og plads til både og byfest Generelt for få friarealer Der skal ikke laves cirkus og tivoli på havnen dog med undtagelse til byfesten Manglende plads til byfesten, hvis planlagte bygninger ved markedsplads/grønning gennemføres Der mangler parkeringspladser ift. antallet af turister på en sommerdag. Ingen plads til fx sejladsarrangementer Mangel på adgangsforhold Manglende plads til fiskehandlerne I forhold til den fremadrettede udvikling af Bønnerup fremkom deltagerne tillige med en række konkrete forslag i forhold til at udvikle og profilere Bønnerup. I forhold til bebyggelse af havnen, pointerede en deltager, at det er vigtigt, at bygninger på havnen ikke bliver for høje for at undgå, at det afskærmer ud mod vandet; Der er ikke meget ved at have et hus i første række, hvis det bliver for højt. Derudover fastslog en anden, at det er vigtigt, at der er en pæn facade både ude fra og inde fra havnen. En deltager fastholdt desuden, at det var vigtigt, at give den lokale detailhandel adgang til nybygninger på havnen, da det ville repræsentere en finansieringsmulighed. En deltager foreslog, at genetablere havnen som ø-havn med kanal og med flere broer over. I forlængelse heraf fastslog en anden deltager dog, at dette kræver meget økonomisk og er vanskeligt pga. tilsanding. I forhold til den strategiske indsats med tiltrækning af turister, var der bred enighed om, at dette skal tænkes ind i udviklingen af infrastrukturen de mange turister i sommerhalvåret stiller store krav til veje, parkeringsforhold og skiltning. Profileringsmæssigt fastslog en deltager i den forbindelse, at man også skal passe på ikke at satse alt på turister, og pointerede, at Bønnerup skal ikke være et turistmekka med grillbarer, tivoli og københavnerarkader. I forlængelse heraf fremsatte en deltager desuden et forslag om at satse målrettet på at tiltrække unge mennesker, fx ved at søge at etablere et Team Danmark Center for vand- og sejlsport samt evt. forskning i vandsport. Tillige kunne man søge at tiltrække flere store arrangementer, som fx DM i kapsejlads. I den forbindelse påpegede en deltager, at det lokale fiskevand var meget rost i Tyskland blandt lystfiskere, hvilket ville være en op-

18 lagt profileringsmulighed. Ydermere blev det foreslået at brande områdets arkæologisk kulturhistorie, hvilket der rig mulighed for at opleve via gåture ud i naturen ud i baglandet. Der er fx gamle gravhøje, Nordeuropas største bosætningsplads, med udgravning og udstilling på Grenå Museum. Brugen og oplevelsen af de nærliggende naturområder kunne desuden bedres ved at gøre en række af de etablerede stier bredere. Det kan således være svært på cykel at køre og se samtidig specielt handicappede har svært ved at komme rundt. De erhvervsdrivende deltagere i fokusgrupperne blev bedt om at beskrive, hvilke betingelser og udfordringer, der er for at drive virksomhed i Bønnerup. Derudover blev forslag til at gøre Bønnerup mere erhvervsvenlig drøftet. Overordnet set fandt mange af de lokalt erhvervsdrivende deltagere, at det er svært at drive en fornuftig virksomhed i Bønnerup. Dels er man afhængig af turisterne i sommerhalvåret, og dels kan gammeldags tungt industrierhverv ikke kombineres med turisme. Nogle deltagere foreslog i den forbindelse at udnytte fiskeriet på havnen strategisk ved at skabe mulighed for at turister og andre besøgende kan opleve fiskeriet på nærmeste hold. Samtidig påpegede en deltager, at det er vigtigt, at der også skabes erhvervsudvikling, så Bønnerup ikke ender med at henstå som frilandsmuseum. Flere deltagere påpegede desuden, at der mangler flere små distance- /hjemmearbejdspladser. Spørgsmålet var i den forbindelse, hvordan man får folk til at flytte til byen, og kun pendle/flytte ud nogle dage om ugen. Endelig påpegede flere, at det var svært at skaffe kapital til at starte nye virksomheder op i området; bankerne vil ikke låne, hvorfor nogle efterspurgte alternative låne- og finansieringsmuligheder: Der bør tænkes i andre baner angående kapital/opstart af virksomheder Vi kan heller ikke forvente, at alle folk vil tage chancen og sætte hele deres liv og penge på spil, hvis de forfølger drømmen om fx en lille restaurant. Der skal være garanti. En anden forslog i forlængelse heraf, at kommunen burde undersøge mulighederne for at give garanti og hjælpe med til branding, og at en mulighed i den forbindelse var at udlægge kommunens stykke af havnen til gode betingelser for nye erhvervsdrivende. I forlængelse heraf påpegede en tredje, at man dog skulle være varsom med blot at tiltrække lykkeriddere. Endelig blev der kommenteret specifik på de muligheder, der ligger i den såkaldte Klitgården. Som en beskrev det: Der var tidligere liv. Det er der

19 ikke mere. Vi har forholdene hernede, de må ikke stå og forfalde. De skal bruges til noget andet, fx plejehjem.

20 Kommentarer til Masterplan for Bønnerup Havn fra Bønnerup og Omegns Borgerforening Et ønske om udvikling på den lokale befolknings præmisser. Vi hilser det velkomment, at Norddjurs Kommune med en skitse til Masterplan for Bønnerup Havn og et forslag til Helhedsplan for Bønnerup Strand ønsker at sætte nogle overordnede rammer for den fremtidige udvikling i Bønnerup. Det er dog vores opfattelse, at der i begge forslag lægges for stor vægt på initiativer, der primært retter sig mod at styrke områdets position som ferie- og fritidsområde og mindre vægt på initiativer, der kan forbedre vilkårene for byens fastboende befolkning. Vi ser meget gerne en fortsat udvikling af Bønnerup Havn og Bønnerup-området som helhed, men det bør være en udvikling, der tager udgangspunkt i den lokale befolknings præmisser og rummer initiativer, der kan tilgodese både fastboendes og turisters og feriegæsters ønsker og behov. Derfor siger vi nej tak til, at Bønnerup Strand skal blive til et nyt Løkken! (dvs. stendød om vinteren og et rent Tivoli/Bakken i 2 måneder om sommeren!). Bæredygtig udvikling som grundlag for den fremtidige udvikling Bønnerup Strand har altid haft havet og fiskeriet som det økonomiske grundlag for befolkningen levevilkår og for byens udvikling. Samspillet på godt og ondt med havet er det vigtigste element i byens identitet og fortælling og dét, som byen er kendt for udadtil. Den tætte sammenhæng med naturen og især havet skal vi fastholde og udvikle som grundlag for byens fortsatte udvikling. Vi skal bygge videre på det bedste i byens oprindelige fiskerkultur og i samspillet med naturen i bred forstand og give udviklingen en ny og moderne drejning i retning mod større bæredygtighed og trivsel. Bæredygtighed bør være det grundlæggende princip i vores vision og handlinger for den fremtidige udvikling af Bønnerup Strand. Vi skal samtidig arbejde for, at de bæredygtige løsninger forenes med respekt for byens historie og områdets kulturarv og med ønsket om højere kvalitet og mere æstetik. Vi skal samtidig arbejde for, at det gode liv i Bønnerup kan karakteriseres ved begreber som god tid, ro og fred, afslapning = no stress, åbenhed, hjertelighed og imødekommenhed, vi kommer hinanden ved og tager hånd om hinanden. Bæredygtig udvikling kan fx udmønte sig i: principper for nyt byggeri (lavenergi og sunde huse eller økologi) opstilling af principper for energirigtig renovering af eksisterende huse energibesparende foranstaltninger fjernvarme på basis af biobrændsel (lokalvarme) som erstatning for oliefyr og brændeovne busser, der kører på biodiesel, el eller brint mere vedvarende energi (jordvarme + solvarme) demonstrationsprojekt: belysning på havnen drevet af vandmølle/bølgeenergi og/eller solenergi respekt for områdets fauna og flora (benyttelse versus beskyttelse) lokalplaner efter disse principper nej tak til larmende og forstyrrende aktiviteter (vandscootere og kite-surfere) på bekostning af natur og fugleliv udvidelse og vedligeholdelse (!) af sti-nettet for fodgængere, cyklister og ridende 1

21 respekt for naturen! Rydde op og fjerne skrald og affald Mere viden om havmiljøet, fx info - og udstillinger på havnen (Samarbejde med Havets Hus/Kattegatcentret i Grenaa: Videncenter for Havmiljø) Ønsker til byudviklingen: Helårsbeboelse skal prioriteres over ferieboliger Bopælspligt i byzonen Norddjurs Kommune skal arbejde politisk for lokal beskatning af ferieboliger Behovet for flere feriehuse skal dokumenteres, før der gives byggetilladelser til flere feriehuse på havnen Ikke flere ferieboliger på især vestsiden af havnen. I stedet skal sejlklubben have bedre forhold (Se venligst høringssvar fra Fonden Bønnerup Lystbådehavn) Udsigten til havet skal bevares bedst muligt Plads til alle! Flere billige boliger for unge og andre med få midler. Vi vil gerne give byens unge mulighed for at blive boende i byen, men der mangler et tilbud om billige ungdomsboliger. Ønsker til havneudviklingen: Havnen og byen skal hænge bedre sammen! (Vi kan ikke flytte havnen op til byen, men vi kan flytte byen tættere på havnen) Brugsen skal flyttes på havnen ved siden af de eksisterende butikker, således at der opstår synergi mellem fiskehandel, grillbar, brugs, vandsport/fiskegrejsbutik og sportstøjbutikken Nej til en Køvenhavner-arkade (som skitseret i Masterplanen) og ja tak til et grønttorv og fisch-markt med markedsboder i sæsonen med frugt, grønt, ost, vin, øl, honning, blomster, lokale kunsthåndværkere og kunstnere. Havnen skal kunne rumme både almindelige erhverv, iværksættere og arbejdsfællesskaber, men med vægt på kvalitet, æstetik og bæredygtighed i arkitekturen. Nej tak til flere stålhaller a la bushallen. Ø-havnen skal genopfindes, således at der bliver et bedre havnemiljø. Ø-havnen skal etableres uden at der skabes tilsandingsproblemer eller fare for kviksand. Etablering af omklædningsfaciliteter for vinterbadere på én af molerne. Forbedring af forholdene for sejlklubben jf. Fonden Bønnerup Lystbådehavns høringssvar til kommunen. Forbedring af P-forholdene. Skiltning og flere pladser. Nej tak til parkerings-anarki om sommeren! Ønsker til udvikling af infrastrukturen Bedre og mere fleksibel busbetjening af Bønnerup Strand (hyppigere afgange, evt. mindre busser. Gerne forsøg med miljøvenlige minibusser på brint, el eller miljødiesel) Bedre vejforbindelser mellem Bønnerup og Motortrafikvejen Århus-Tirstrup. Det er nødvendigt at forbedre infrastrukturen, hvis der skal komme flere tilflyttere til byen. En kommende videreførelse af Frellingvejen over Kolind til Norddjurs bør tilgodese en mere direkte vejforbindelse mellem Bønnerup over Glesborg til Motortrafikvejen ved Rønde. Busforbindelsen mellem Bønnerup og Grenaa må ikke nedlægges. Vi skal sørge for, at de unge fortsat kan få en ungdomsuddannelse på skolerne i Grenaa. 2

22 Give mulighed for etablering af G 3-sendemast (UMTS), der kan forbedre mobilbetjeningen i Bønnerup-området for både lokale borgere og gæster. Ønsker til den kommunale service og planlægning Bedre information om udbuddet af erhvervsjord Bedre planlægning af erhvervsjord Adskillelse af erhvervsvirksomheder og boligområder. Vi vil gerne have lokale arbejdspladser, men ikke midt i boligområder. Tag os med på råd! Borgerforeningen har taget initiativ til at samle en bred kreds af nye og gamle, unge og ældre Bønnerupborgere, der også har rummet personer fra fiskeri, håndværk, detailhandel, kultur og kulturarv, som har formuleret de ovenstående synspunkter. Vi vil gerne tages med på råd i det videre arbejde med udvikling af Bønnerup by og havn og gerne deltage i de fokusgrupper, som Norddjurs Kommune vil etablere for at opsamle idéer til den videre udvikling af Bønnerup-områder. Med venlig hilsen Bønnerup og Omegns Borgerforening Ole Frandsen Formand 3

23

24 Norddjurs Kommune Udviklingsafdelingen Vedr. Kommuneplan 2009 Udarbejdet af Bønnerup Lystbådehavn, Bønnerup Strand Bådelaug, Bønnerup Strand Sejlklub, Bønnerup Borgerforening. Med baggrund i dialogmødet i Bønnerup den 17. januar, fremsendes forslag til ændringer til den fremlagte helhedsplan. På dialogmødet fremsatte fiskere og andre med kendskab forholdene tilbage i tiden forslag om, at man skulle overveje at genskabe gennemstrømning inde under land mellem vest- og øststranden. Dette ville, efter deres mening, medvirke til at fjerne en stor del af tilsandningen omkring molehovederne. Vi har efterfølgende talt med fiskerne om dette, og man mener, at hvis der løber en strøm vest øst omkring molehovederne på 0,5 knob, vil det ved en genåbning af en kanal under land bevirke en gennemstrømning her på min. 1 knob. Dette skal naturligvis undersøges nærmere ved hjælp af simuleringer hos firmaer, der kan foretage og simulere disse forhold. På mødet blev der fremført, at kanalen ville sande til, det er vi ikke helt sikker på, hvis gennemstrømningen bliver som oplyst, men såfremt der skulle ske tilsandning, så er det betydelig billigere fra landjorden at oprense kanalen, end at have en sandsuger til af oprense indsejlingen. Genetablering af gennemstrømningen under land vil også have den virkning, at det vil genetablere det vådområde øst for havnen, der tidligere har eksisteret. Området har tidligere været rigt på fiskeyngel, og det forventes at der igen bliver sivområde på stedet, som vil blive udklækningssted for fiskeyngel. Genetablering af kanalen, hvis bredde foreslås til 6-8 m, vil føre havnen tilbage til at være en øhavn, som vi mener, vil gøre den yderligere attraktiv for turisterne. Vi forestiller os, at kanalens forløb etableres i brede buer. Der anlægges moler med vandtrapper flere steder på begge sider af kanalen, og der kunne med fordel etableres små boder evt. med udeservering i forbindelse hermed. Skibsbyggervej føres over kanalen via en vejbro. Stikvejen (den gamle havnevej) øst for Cafeen og Den Blå Kutter foreslås lukket og der etableres en cykel- og gangbro over kanalen i stedet. Cykel- og gangbroen forbindes med den lukkede vej og der kan etableres parkering langs den lukkede vejs østside i retning nord-syd. Da kanalen etableres med bugtninger, vil der således opstå land syd for kanalen, som også kan benyttes til parkering og grønt område. Samtidig foreslås det, at den cykel- & gangbro der er påtænkt i handlingsplanen gennem østsidens boligområde føres over kanalen længere mod øst, der hvor kanalen udmunder i vådområdet.

Bilag KU 10.08.09 punkt 4, Helhedsplan for Bønnerup Havn: Indholdsfortegnelse til bilagsmappe:

Bilag KU 10.08.09 punkt 4, Helhedsplan for Bønnerup Havn: Indholdsfortegnelse til bilagsmappe: Bilag KU 10.08.09 punkt 4, Helhedsplan for Bønnerup Havn: Indholdsfortegnelse til bilagsmappe: 1. Referat fra borgermødet på Feriehotel Kattegat den 17. januar 2001 2. Afrapportering fra de to fokusgruppemøder

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land - Kort beskrivelse af omfanget af udbygningsplanerne Udvidelsen af Vedbæk Havn omfatter fl ere elementer: En havneudvidelse.

Læs mere

Dragør Havn. Byudvikling på havnearealer

Dragør Havn. Byudvikling på havnearealer Byudvikling på havnearealer 26. maj 2015 2 Indhold 1. Sadolin & Albæk kort fortalt 2. Projekterfaring 3. Områdets kvaliteter 4. Potentiale 5. Havneprojekter 6. Anbefalinger 3 Sadolin & Albæk - kort fortalt

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Der er ikke lokalt behov for havneudvidelsen. Udvid hellere et andet sted

Der er ikke lokalt behov for havneudvidelsen. Udvid hellere et andet sted Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 52209 Brevid. 1084241 Ref. SPC Dir. tlf. 46 31 35 43 sunepc@roskilde.dk Notat: Behandling af bemærkninger og indsigelser til høring om havneudvidelse

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Bilag 1 Afrapportering af dialogmøder Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Mht. formidling kan kommunen bidrage med standard tekster og billeder, til de enkelte udbyderes

Læs mere

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 VOLUMENSTUDIE AF ÅDEOPEVARING I KLINTHOLM HAVN X Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 Placering af hal til reparation og opmarganisering både i Klintholm havn. 2

Læs mere

HAVNE- OG MILJØPLAN FOR BØNNERUP LYSTBÅDEHAVN

HAVNE- OG MILJØPLAN FOR BØNNERUP LYSTBÅDEHAVN HAVNE- OG MILJØPLAN FOR BØNNERUP LYSTBÅDEHAVN Planer beskrivelser oversigtskort Dette er udarbejdet for at optimere forholdene for havnens brugere, gæstesejlere samt besøgende til havnens område, hvor

Læs mere

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Til Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Bemærkninger til Lokalplan 271, Boligformål

Læs mere

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: 79755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.00-P19-3-14 18.3.2015 Notat til bemærkninger i forbindelse med naboorientering

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven Lokalråd for Them-Salten Referat fra Borgermøde den 25. den 25. september 2014 i Salten borgerhus Dagsorden: 1 Valg af dirigent: 2 Præsentation af lokalrådets medlemmer 3 Siden sidst v/formanden Lokalbestyrelsen

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Frederiksværk Havn a.m.b.a. Masterplan for Frederiksværk Havn - bæredygtig udvikling. til glæde og gavn for ejere, brugere og kommunens borgere

Frederiksværk Havn a.m.b.a. Masterplan for Frederiksværk Havn - bæredygtig udvikling. til glæde og gavn for ejere, brugere og kommunens borgere Frederiksværk Havn a.m.b.a. Masterplan for Frederiksværk Havn - bæredygtig udvikling til glæde og gavn for ejere, brugere og kommunens borgere Bestyrelsen for Frederiksværk Havn A.m.b.a. har udarbejdet

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

REFERAT. Det Maritime Råd. Møde nr. 5

REFERAT. Det Maritime Råd. Møde nr. 5 REFERAT Det Maritime Råd Møde nr. 5 Tirsdag den 23. oktober 2012 kl. 18.30 Sted: Sejlklubbens lokaler på Bogense Havn Deltagere: Dagsorden Referat Formand for Teknik og Miljøudvalget, Kim Johansen (KJ)

Læs mere

Hornbæk Golfklub Medlemsmøde om Lærkeager d. 26. februar 2012

Hornbæk Golfklub Medlemsmøde om Lærkeager d. 26. februar 2012 Referat fra medlemsmøde Søndag d. 26. februar var der mødt ca. 45 aktive klubmedlemmer op i klubhuset til medlemsmøde nr. 2 om Lærkeager. Jens Peter bød velkommen og gennemgik kort dagsorden og formål

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Velkommen til en verden af oplevelser Feriehus inkl. fri entré til tropisk badeland, gratis børneunderholdning og slutrengøring Garanti for hyggelige feriedage

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 19. marts 2014 Tid 15.00 bustur 17.00 havnebestyrelsesmøde Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 10. april 2013 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Læs mere

Ændringsforslag: Fugletårnet må maksimalt være 6,5 m høje og må ikke placeres tættere på et boligområde end 50 meter.

Ændringsforslag: Fugletårnet må maksimalt være 6,5 m høje og må ikke placeres tættere på et boligområde end 50 meter. (Funktionspostkasse) Sendt:. maj 202 0:46 Emne: VS: Bemærkninger til -Forslag til Lokalplan 045 m.v. http://esdh/sj07/dok278273 SJ: - Kongensgade 8, 3550 Slangerup 47 35 24 3 Benny Juul Neis [mailto:benny@juul-neis.dk]

Læs mere

Hvor bevægelsesvenlig er din by?

Hvor bevægelsesvenlig er din by? Hvor bevægelsesvenlig er din by? Debat om ny viden og metoder Et indlæg om det bebyggede miljøs betydning for sundhed - med særlig fokus på Kolding by Slagelse 1. oktober 2009 Jens Troelsen, lektor, ph.d.

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg Viborg Kommune Teknik & Miljø Trafik og Veje Prinsens Allé 5 Att. Rasmus Ørtoft 24.10.2013 CM Sagsnr. 13/55654 Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, I henhold til samtale

Læs mere

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur Borgerlisten i Hørsholm Mindretalsudtalelse til forslaget til Helhedsplan 2009 2020 Hovedstruktur juni 2009 Derfor denne mindretalsudtalelse Hørsholm & verden omkring os Kommuneplanen, som vi her i Hørsholm

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn Velkommen til Nykøbing Sj. Havn Det ny havnekontor www.odsherredhavne.dk Gæstesejler i Nykøbing Sj. Havn Nykøbing Sj. Havn er et dejligt sted at overnatte. Havnen ligger tæt på byens gågade med mange restauranter

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

Notat. Detailplan, FTL-havnens østside. Baggrund for detailplanen. Aarhus Kommune

Notat. Detailplan, FTL-havnens østside. Baggrund for detailplanen. Aarhus Kommune Notat Detailplan, FTL-havnens østside Baggrund for detailplanen Juni 2012 vedtog byrådet Dispositionsplan for Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen samt arealerne mellem Grenaabanen og Skovvejen/Risskovstien,

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

KANDESTEDERNE. Udviklingsplan for Strandhotellerne Hjorths og Kokholm DIALOGSKITSE DECEMBER 2012

KANDESTEDERNE. Udviklingsplan for Strandhotellerne Hjorths og Kokholm DIALOGSKITSE DECEMBER 2012 KANDESTEDERNE Udviklingsplan for Strandhotellerne Hjorths og Kokholm DIALOGSKITSE DECEMBER 2012 Hotel Kandestederne K/S Marathonvej 5 9230 Svenstrup J OVERSIGTSKORT Hjorths Hotel og Kokholms Hotel - baggrund

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Greve Kommune Visionsseminar om erhvervsudvikling den 3. juni 2008 Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Nævningegruppe 1 De vigtigste udfordringer i Greve Kommune

Læs mere

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune V / formanden Hans Jørgen Jensen Sletten 3 9270 Klarup Tlf. : 9813 7075 Mail: hhjj@it.dk Energistyrelsen Mail ens@ens.dk Klarup den 22.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed UDSYN A/S - Frederiksø 2, bygning 3, 1. sal - 5700 Svendborg - 8888 6977 - mail@udsyn.com - www.udsyn.com PROJEKTSALG Type : boliger Byggerets m² : 3.760 m² Projekterede byggeri m² : 3.192 m² Pris pr.

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Evaluering af DM i Fladfisk 2011

Evaluering af DM i Fladfisk 2011 Nyhedsbrev 211/8 Danmarks næststørste fiskestævne 1 Onsevig Havn www.onsevighavn.dk Evaluering af 211 www.gadusn.dk Selv om har høstet mange roser, kan alt gøres bedre, derfor har vi i lighed med efter

Læs mere

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet.

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet. Retro- Genbrugsgruppen fokuserer på Halskovvej fra Biblioteket og op til og med gl. Fakta NU: Den nye Glarmester og Lotte Pristeds børnetøj. Desuden P-pladsen inde bagved Troldehytten. Af erhvervsdrivende

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Baggrund. European Energy ønsker at bygge flere solkraftværker på Bornholm. Side 2. Solprojekt Bornholm FORTROLIGT

Baggrund. European Energy ønsker at bygge flere solkraftværker på Bornholm. Side 2. Solprojekt Bornholm FORTROLIGT Baggrund Bornholms Regionskommune (BRK) har vedtaget en ambitiøs plan med det mål, at Bornholm bliver en grøn Ø, med en høj andel af vedvarende energi, forberedt til fremtidens intelligente el-system.

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune)

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Sejlsport har været en væsentlig del af fritidslivet i Fjordkommunen Frederikssund gennem mange årtier.

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

SKIVE SØSPORTS HAVN. Hvor skal vi hen? / Idèkatalog

SKIVE SØSPORTS HAVN. Hvor skal vi hen? / Idèkatalog SKIVE SØSPORTS HAVN Hvor skal vi hen? / Idèkatalog SKIVE SØSPORTS HAVN - er det godt sted at være som sejler, som bådejer, som medlem, som bestyrelse fordi: Vi har en god beliggendehed Vi har bygning og

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018 Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018 Vision for udviklingsplan 2018 Med målsætningerne i de 6 fokusområder vil vi gøre Skovløkkeområdet til et mærkbart bedre sted at bo og vi vil øge bosætningen i området

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

306 - Snogebæk - Balka

306 - Snogebæk - Balka 306 - Snogebæk - Balka Mindre handels- og serviceby Fuglereservat Balkalyngen Balka havn Jollehavn Sandstrand Sommerhusområde i fyrreskov Hunsemyre Havnemiljø Byzone Afgrænset byområde Sandstrand Sommerhusområde

Læs mere

Skal vi prøve at lave et kæmpe turist område?

Skal vi prøve at lave et kæmpe turist område? Skal vi prøve at lave et kæmpe turist område? Den Nye børnevenlige Vestkyst Med centrum i Bade Byerne Skælskør og Korsør Strand. Lidt ideer og nytænkning til Korsør og hele Slagelse kommune. Kamp nr. 1

Læs mere

Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende trafik.

Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende trafik. Tilkendegivelse omkring lukning af Heeringvej Att.: Hr. Vendel Larsen, Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Afsender Bemærkninger angående Teknik & Miljøs bemærkninger Teknik & Miljøs forslag til ændringer

Afsender Bemærkninger angående Teknik & Miljøs bemærkninger Teknik & Miljøs forslag til ændringer Udviklingsplan for legepladser Høringsbemærkninger og s vurdering Dato for modtagelse Afsender Bemærkninger angående s bemærkninger s forslag til ændringer 13.05.13 Grundejerforeningen Birkevænget/Sandmarken,

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv.

Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv. Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv. Baggrunden for campingpladsens etablering for ca. 40 år siden, var en stigende velstand hvor store dele af befolkningen fik

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere