Indkomne bemærkninger til oplægget til helhedsplan for Bønnerup Havn.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkomne bemærkninger til oplægget til helhedsplan for Bønnerup Havn."

Transkript

1 Indkomne bemærkninger til oplægget til helhedsplan for Bønnerup Havn. Indholdsfortegnelse til bilagsmappe: 1. Referat fra borgermødet på Feriehotel Kattegat den 17. januar Afrapportering fra de to fokusgruppemøder den 29. april Høringssvar fra borgere, foreninger og erhvervsliv: a. Bønnerup og Omegns Borgerforening b. Bønnerup Lystbådehavn, Bønnerup Strand Bådelaug, Bønnerup Strand Sejlklub og Bønnerup Borgerforening (fælles forslag til ændringer i den fremlagte helhedsplan) c. Michael Neumann (direktør, Strandhotellerne A/S, Feriecenter Kattegat) d. Anders Engelund (helårsbeboer, Havet 36, Bønnerup Strand) e. Kim Lanzky (uddeler, Dagli Brugsen, Bønnerup Strand) f. Knud Rasmussen (helårsbeboer, Karens Bakke 2, Bønnerup Strand) g. Gouser Gudnason (helårsbeboer, Åvej 1, Bønnerup Strand) h. Jette Daugaard Andersen/Jensen Jørgen Andersen (ejere af Havet 1, som bruges som feriehus) 4. Skrivelse fra Mona Søjberg og Leo Nissen på vegne af Bønnerup Lystbådehavn vedrørende forhold, der direkte eller indirekte berører lystbådehavnen.

2

3 2

4 3

5 4

6

7

8

9 Norddjurs Kommune ønsker, at den omfattende havnefornyelse i Bønnerup skal blive startskuddet til at inddrage borgerne i en proces med henblik på at øge bosætningen og skabe en strategisk profileringsplatform for byen. I den forbindelse blev der den 29. april 2009 gennemført to fokusgrupper med personer fra lokalområdet med forskellige interesser og relation Bønnerup by og Bønnerup strand, herunder Bønnerup havn. Det overordnede formål med fokusgrupperne var at opnå et videngrundlag, som kan anvendes til følgende: At udvikle visioner for byen i overensstemmelse med borgernes behov og ønsker At understøtte byens strategiske brand De to fokusgrupper blev sammensat som henholdsvis en erhvervsgruppe og en borgergruppe. Nærmere bestemt bestod fokusgrupperne af interessenter fra følgende lokalgrupper: Erhvervsgruppen: Erhvervsfiskere, næringsdrivende på havnen og i byen Borgergruppen: Borgere med særligt interesseforhold til lystbådehavnen, sommerhusejere og byens borgere Fokusgruppedeltagerne blev rekrutteret telefonisk, dels på baggrund af en prioriteret liste med interessenter fra Norddjurs Kommune, dels ved tilfældig rundringning blandt borgere i Bønnerup by og Bønnerup Strand.

10 I det følgende præsenteres de pointer, kommentarer og forslag mv., som fremkom i forbindelse med fokusgrupperne. Resultaterne for de to fokusgrupper afrapporteres nedenfor samlet i en tematisk opbygning, der svarer til den anvendte spørgeguide. Enkelte konkrete og illustrerende citater fra fokusgruppedeltagerne er medtaget og anført i citationstegn. Det sociale liv og lokal fællesskabet blev af mange fremhævet som en positiv kvalitet og noget af det mest attraktive ved at bo i Bønnerup. En deltager fremhævede at her er liv, mens en anden påpegede, at man altid møder en, man kan få en sludder med. Også naturen med skoven, havet, stranden og havnemiljøet rangerer højt blandt Bønnerup-borgerne, når de skal beskrive områdets herlighedsværdi. Mange benytter det flittigt via blandt det omfattende sti-system. En deltager fremhævede også det specielle lys og viewet ud over vandet: Lyset ved solopgang og solnedgang det finder man ikke andre steder! Manglen på forurenende industri i området blev i den forbindelse fremhævet som en absolut kvalitet. Tryghed og ro samtidig med at der ikke langt til Randers og Grenå fremhæves også som en attraktiv værdi med Bønnerup. Det betyder blandt andet, at man som forældre har ro i sindet, når børnene færdes på egen hånd selv på havnen, for dér bliver der holdt øje med dem.

11 Mange deltagere fremhævede desuden stranden og havnen som en absolut kvalitet og et definerede træk ved Bønnerup. Stranden er en attraktiv sandstrand, og husene langs havet skaber tillige et interessant miljø. For specielt udefrakommende fremhæves havnen som det afgørende element i byen: Turisterne kommer efter havnen havet kan man også få andre steder. Havnen er som en magnet, fokus og centrum påpegede en deltager, mens en anden fremhævede, at der er en anden form for liv end i andre havne og det er vigtigt at bibeholde. Derudover er baglandet dog også med at til gøre Bønnerup mere attraktiv for turister og besøgende, ligesom det ses som et plus, at der er en række forskellige butikker i byen. I forhold til turisme og fritidsliv påpegede nogle, at det er med til at skabe liv: det var der ikke før hotellet, sagde en deltager. Flere deltagere fremhævede, at turismen betyder, at der kommer rigtig mange mennesker hernede. Specielt lørdag aften om sommeren er byen overrendt, og man oplever i den forbindelse fx autocampere på havnen, der camperer. Det ødelægger det for os, som bor her, fremhævede en deltager, mens en anden påpegede, at turister er ok, de skal blot opføre sig ordentligt. Alle var dog enige om, at Bønnerup ikke udelukkende skal være en turistby, da det vil betyde, at det særegne forsvinder. Med de mange mennesker følger således meget larm og trafik, motorcykler og folk omkring os. Det resulterer i meget svineri med affald o.l., hvorfor det blev påpeget, at der mangler flere skraldespande, og at disse bør placeres strategisk ift. købsstedet. I forhold til turister påpegede en deltager, at der mangler offentlige toiletforhold til de mange besøgende. Før lå Kommunen tæt på, i Glesborg. I dag er de kommunale institutioner spredt geografisk ud over kommunen. Man kunne få ordnet alt tæt på. Nu er det utilgængeligt, fremhævede en deltager. En række deltagere påpegede ydermere, at der mangler relevante institutioner såsom skoler, bibliotek, dagpasningsmuligheder, ligesom busforbindelserne til og fra byen heller ikke er for gode. En deltager sagde således, at unge mennesker ikke kan anbefales at flytte herud der mangler skoler og institutioner. Alt lukker kl , så man kan ikke arbejde langt fra hjemmet og fritidsaktiviteter er der også et stykke til. Desuden betyder boligpriserne på de attraktive grunde med vandet, at mange førstegangskøbere ikke har råd til at bosætte sig her hvilket forstærkes af, at det kræver to biler. Husene bliver solgt til udefrakommende med pengepungen i orden; pludselig står det halve af byen tom. Nogle påpegede

12 dog, at priserne er faldet, og der er nu igen huse til salg, mens andre i den forbindelse efterlyste flere lejeboliger i byen. En stor udfordring fremadrettet er ifølge mange deltagere, hvordan man sikrer indtægter til Bønnerup: Noget skal der ske der skal penge på bordet. Flere påpegede dog, at det er vigtigt, at udviklingen foregår så skånsomt som muligt. Placeringen af sommerhusområdet i skoven blev af en fokusgruppedeltager beskrevet som genial, da tilrejsende kommer direkte ned i en aktiv by med det samme. Der blev ytret ønske om, at man i fremtiden ikke skal blive mødt af et dødt sommerhusområde ved ankomsten; denne her by skal være en aktiv by hele tiden, som en af deltagerne fastslog. Det blev påpeget, at adgangsforholdene/-vejen er vigtige det vil sige omfartsvejen og lokalt fejler adgangsforholdene ikke noget. Cykelstier mv. fungerer fint, og de bruges rigtig flittigt. Ydermere er der meget store stisystemer, der også benyttes. Det blev fremhævet, at der dog mangler en cykelsti ned af bakken på det farligste sted, samt at Grusvejen i sommerhusområdet støver meget. I forhold til udvikling og de fremlagte planer herfor blev det fremhævet, at det tidligere lykkedes rigtig omkring møllerne, husene på havnen, lystbådehavnen det er udviklet med omtanke. Udvikling i fremtiden skal ske på samme vilkår. Flere deltagere fremhævede, at ferieboliger nede på havnen heller ikke skaber (helårs-)bosætning. I forhold til finansiering blev det påpeget, at de mange sommerhusgrunde i baglandet kan medvirke hertil, ligesom en repræsentant for en lokal detailhandel tilbød finansiering, såfremt havneudviklingsplanerne gav mulighed for at flytte virksomheden på havnen. Endelig fastslog en deltager, at eksisterende fritidsforeninger også skal tænkes ind i fremtidige planer.

13 Overordnet set var de fleste deltagere enige om, at havnen er hjertet i Bønnerup. I den forbindelse fremhævede nogle, at noget af attraktionsværdien ved havnen er, at der ikke er noget, hvor der i dag fx planlægges boliger på havnen. Fiskehandlerne blev også fremhævet af en deltager som meget vigtige, ligesom der var udbredt ønske om at bevare fiskerihavnen det skaber indtægter, men det kræver også vedligeholdelse. Et problem er, at der ikke er arvtagere, hvor det lokale fiskeri kunne slutte en dag. En deltager foreslog derfor at sammenlægge fiskerne i Grenå og Bønnerup. Det blev efterfølgende pointeret, at lystbådehavnen også kan betale sig, og måske skabe tilstrækkelige indtægter alene i fremtiden. En deltager fastslog i den forbindelse, at fonden og lystbådehavnen skal bære havnen videre i fremtiden. Med hensyn til den fremadrettede udvikling af havnen, så fandt de fleste deltagere, at det er afgørende at undgå en brutal udnyttelse af havnen, der ikke understøtter livet i lokalområdet. Det vil blot skabe irriterede borgere og modvirke, at udviklingen forankres i lokalbefolkningen. Selv om de fleste deltagere samtidig fandt udvikling af havnen nødvendig under forudsætning af at det sker i fornuftig balance og tempo var meningerne i forhold til den konkrete udvikling af havnen specielt på tværs af de to fokusgrupper dog delte. På den ene side var nogle deltagere grundlæggende imod at etablere flere bygninger på havnen, da byggeriet vil ske på bekostning af de nuværende Bønnerup-borgere. De ulemper, som i den forbindelse blev fremhævet, var blandt andet, at flere bygninger specielt fritids- og helårsboliger på havnen ikke tilføjer området noget og vil blokere udsynet til havnen. En deltager pointerede i den forbindelse: Det er fiskeri-/havnemiljøet, folk kommer og ser. Det skal ikke blokeres af boliger. Ligesom en anden deltager fastslog: Ingen boliger hverken lystbådehavnen og fiskerihavnen. Der er masser af sommerhusgrunde udlagt omme bagved Så længe der er 300 sommerhusgrunde ledige, er det et forkert signal at sende at bygge på havnen. I forhold til fritidsboligerne var den gennemgående bekymring blandt modstanderne af flere bygninger på havnen, at disse vil lukke havnens udvik-

14 lingsmuligheder, så der ikke er noget havn tilbage. Endelig fremhævede en tredje deltager, at det er vigtigt, at der er plads til, at biler og bådtrailerer skal kunne afsættes, som det er tilfældet nu. På den anden side var andre deltagere åbne over for at etablere enkelte bygninger på havnen. Specielt hvis der ville være tale om udlægning og udnyttelse af erhverv, fx værksteder med kunsthåndværk, cafeer o.l., der kan skabe liv. Således fastslog én deltager, at: Det store areal på havnen skal bebygges med relevante boliger til gavn for byen. Ligesom en anden pointerede, at det er vigtigt, at der i byen er forskellige typer arealer til salg. Det blev dog samtidig pointeret, at der skulle være tale om få og lave huse i maksimalt to etager. Blandt fortalerne for bygninger på havnen var der dog ikke enighed om, hvorvidt fremtidige bygninger skulle placeres på den vestlige eller østlige side af havnen. Der var dog flest fortalere for, at eventuelle bygninger skulle placeres på den havnens østlige del. I en helt tredje boldgade fastslog en deltager, at såfremt der skal boliger til, kunne man lade sig inspirere af Dubai-modellen det vil sige etablering af en kunstig ø med bebyggelse i vandet. Generelt var der udbredt enighed om, at livet (renovation og slæbested) ved lystbådehavnen skal bibeholdes. En deltager fastslog i den forbindelse, at det gode ved de fremlagte planer er, at lystbådefolket får mere plads. Endda endnu mere end i de nuværende planer. Det blev dog samtidig pointeret, at der i de nuværende planer er et problem med tilgangen til slæbestedet, da der synes at være for lidt plads. Specielt i forhold til finansieringen af udviklingsplanerne blev det foreslået, at lystbådehavnens areal blev købt af lystbådesejlerne med henblik på at sikre at området bibeholdes til fritidsliv. Således er der pt. mindst 50 sejlere på venteliste til lystbådehavnen. En udvidelse af lystbådehavnen kan således også skabe yderligere omsætning i byens butikker og forretninger. Mere konkret blev det endelig foreslået at genskabe havnen som en ø med kanal, så gennemstrømningen re-etableres. I forhold til specielt turister havde en del oplevet, at disse ikke blev ledt ind i byen og fx kunne have svært ved at finde fx supermarked pga. manglende skiltning/info-tavler. En deltager fastslog i den forbindelse, at skiltningen er elendig.

15 En anden deltager pointerede i den forbindelse, at byens inventar busskure, fortove mv. med fordel kunne shines op og vedligeholdes, så byen kunne tage sig endnu bedre ud. Ligeledes burde fortovene flere steder forlænges. Etablering af flere p-pladser på et egnet areal måske endda på en allerede bebygget grund blev ligeledes fremhævet som vigtigt i forhold til at pleje turismen i byen. Selv om der i vid udstrækning ikke er andre parkeringsforhold end ved havnen, beskrev mange deltagere på den ene side de nuværende parkeringsforhold som tilstrækkelige i hverdagen, men de fleste fandt på den anden side, at de ikke er gode nok og ikke har det, som skal til, på en varm sommerdag. Her hersker der kaos og folk smider bilerne, hvor de vil. En deltager pointerede, at trafikkaos kan betyde, at noget af det attraktive ved Bønnerup forsvinder. Nogle pointerede således, at man ved særlige dage/særlige arrangementer ikke kan køre lige til døren, og der mangler noget til at fraholde folk fra at holde i privatområderne i spidsbelastede områder. Omvendt pointerede andre, at der er gode muligheder for at holde i rabatterne, og at problemet jo kun er få gange/tidspunktet på året. Et forslag var at etablere tydeligt afmærkede båse og større udskrivning af parkeringsbøder ved ulovlig parkering. Samtidig fremhævede en deltager, at skiltningen tager ingen sig af, men at den i øvrigt ikke viser det korrekte sted hen. Bedre skiltning kan måske afhjælpe noget af problemet. Endeligt fremhævede en deltager, at lystbådefolket skal have gode, tætte adgangs- og parkeringsforhold, og hvis der bygges, kan der ikke parkeres eller slæbes både i vandet. Overordnet var de fleste deltager enige i, at stranden er kanon god og tilbyder gode bademuligheder. Specielt i forhold til børnefamilier blev det fremhævet, at stranden er meget børnevenlig, da den er sikker og ydermere er en rigtigt sand-strand. I forhold til udvikling og evt. udvidelse af badestranden tog diskussionen udgangspunkt i et grundlæggende dilemma mellem badegæster og disses brug af fx vandscootere og kite-surfing på den ene side og det fredede dyreliv og unikke fugleliv på den anden side. Nogle deltagere var i udgangspunktet imod at gøre mere ved strandarealerne blandt andet af hensyn til dyrelivet. Andre var positive over for udvikling og udbygning af strandarealerne, men lagde samtidig op til, at kite-

16 surferne/vand-scooterne skulle forbydes, da de kommer og ødelægger vandmiljøet og forstyrrer strandoplevelsen for de resterende strandgæster. Endelig havde en tredje gruppe af deltagere intet imod kite-surfere/vandscootere, men så derimod muligheder i at profilere Bønnerup med udgangspunkt i de gode forhold for netop kite-surfing og anden vandsport med henblik på at tiltrække nye grupper af turister. Nogle af deltagrene har overværet fremlæggelsen af udviklingsplanerne på det tidligere afholdte borgermøde, mens andre havde hørt om dem eller set dem i anden sammenhæng. I forbindelse med fokusgruppen blev skitser og tegninger af planerne omdelt, og disse blev efterfølgende diskuteret. En del deltagere fandt overordnet, at de fremlagte udviklingsplaner var flotte og rummede gode elementer. Mange var generelt positive over, at der skabes udvikling via en smule bebyggelse og flere aktiviteter. De fleste kommentarer og synspunktet i forhold til havneudviklingsplanerne centrerede sig hovedsagligt omkring placering af bygninger specielt boliger på havnen (se ovenfor). Deltagerne blev desuden bedt om at fremhæve hvilke elementer de i fremlagte planer, som efter deres mening var henholdsvis gode og dårlige. Følgende konkrete elementer i planerne blev fremhævet som gode: Udbygningen af lystbådehavnen At pladsen ved akvakultur-center udnyttes. Et Akvakultur-center kan generere besøgende, hvorfor det er vigtigt, at der kan blive adgang for offentligheden De foreslåede planer om broer og huse i østlige del De foreslåede udbygninger falder ind i helhedsbilledet, det er vigtigt, da der ikke skal være noget, som stritter Bygning på kommunens jord er i orden. Følgende konkrete elementer i planerne blev fremhævet som dårlige: Olien/affald i havnebassinet kan være svær at komme af med, uden udløb i bunden af havnen.

17 For tæt og kompakt bebygget: Der mangler parkering og plads til både og byfest Generelt for få friarealer Der skal ikke laves cirkus og tivoli på havnen dog med undtagelse til byfesten Manglende plads til byfesten, hvis planlagte bygninger ved markedsplads/grønning gennemføres Der mangler parkeringspladser ift. antallet af turister på en sommerdag. Ingen plads til fx sejladsarrangementer Mangel på adgangsforhold Manglende plads til fiskehandlerne I forhold til den fremadrettede udvikling af Bønnerup fremkom deltagerne tillige med en række konkrete forslag i forhold til at udvikle og profilere Bønnerup. I forhold til bebyggelse af havnen, pointerede en deltager, at det er vigtigt, at bygninger på havnen ikke bliver for høje for at undgå, at det afskærmer ud mod vandet; Der er ikke meget ved at have et hus i første række, hvis det bliver for højt. Derudover fastslog en anden, at det er vigtigt, at der er en pæn facade både ude fra og inde fra havnen. En deltager fastholdt desuden, at det var vigtigt, at give den lokale detailhandel adgang til nybygninger på havnen, da det ville repræsentere en finansieringsmulighed. En deltager foreslog, at genetablere havnen som ø-havn med kanal og med flere broer over. I forlængelse heraf fastslog en anden deltager dog, at dette kræver meget økonomisk og er vanskeligt pga. tilsanding. I forhold til den strategiske indsats med tiltrækning af turister, var der bred enighed om, at dette skal tænkes ind i udviklingen af infrastrukturen de mange turister i sommerhalvåret stiller store krav til veje, parkeringsforhold og skiltning. Profileringsmæssigt fastslog en deltager i den forbindelse, at man også skal passe på ikke at satse alt på turister, og pointerede, at Bønnerup skal ikke være et turistmekka med grillbarer, tivoli og københavnerarkader. I forlængelse heraf fremsatte en deltager desuden et forslag om at satse målrettet på at tiltrække unge mennesker, fx ved at søge at etablere et Team Danmark Center for vand- og sejlsport samt evt. forskning i vandsport. Tillige kunne man søge at tiltrække flere store arrangementer, som fx DM i kapsejlads. I den forbindelse påpegede en deltager, at det lokale fiskevand var meget rost i Tyskland blandt lystfiskere, hvilket ville være en op-

18 lagt profileringsmulighed. Ydermere blev det foreslået at brande områdets arkæologisk kulturhistorie, hvilket der rig mulighed for at opleve via gåture ud i naturen ud i baglandet. Der er fx gamle gravhøje, Nordeuropas største bosætningsplads, med udgravning og udstilling på Grenå Museum. Brugen og oplevelsen af de nærliggende naturområder kunne desuden bedres ved at gøre en række af de etablerede stier bredere. Det kan således være svært på cykel at køre og se samtidig specielt handicappede har svært ved at komme rundt. De erhvervsdrivende deltagere i fokusgrupperne blev bedt om at beskrive, hvilke betingelser og udfordringer, der er for at drive virksomhed i Bønnerup. Derudover blev forslag til at gøre Bønnerup mere erhvervsvenlig drøftet. Overordnet set fandt mange af de lokalt erhvervsdrivende deltagere, at det er svært at drive en fornuftig virksomhed i Bønnerup. Dels er man afhængig af turisterne i sommerhalvåret, og dels kan gammeldags tungt industrierhverv ikke kombineres med turisme. Nogle deltagere foreslog i den forbindelse at udnytte fiskeriet på havnen strategisk ved at skabe mulighed for at turister og andre besøgende kan opleve fiskeriet på nærmeste hold. Samtidig påpegede en deltager, at det er vigtigt, at der også skabes erhvervsudvikling, så Bønnerup ikke ender med at henstå som frilandsmuseum. Flere deltagere påpegede desuden, at der mangler flere små distance- /hjemmearbejdspladser. Spørgsmålet var i den forbindelse, hvordan man får folk til at flytte til byen, og kun pendle/flytte ud nogle dage om ugen. Endelig påpegede flere, at det var svært at skaffe kapital til at starte nye virksomheder op i området; bankerne vil ikke låne, hvorfor nogle efterspurgte alternative låne- og finansieringsmuligheder: Der bør tænkes i andre baner angående kapital/opstart af virksomheder Vi kan heller ikke forvente, at alle folk vil tage chancen og sætte hele deres liv og penge på spil, hvis de forfølger drømmen om fx en lille restaurant. Der skal være garanti. En anden forslog i forlængelse heraf, at kommunen burde undersøge mulighederne for at give garanti og hjælpe med til branding, og at en mulighed i den forbindelse var at udlægge kommunens stykke af havnen til gode betingelser for nye erhvervsdrivende. I forlængelse heraf påpegede en tredje, at man dog skulle være varsom med blot at tiltrække lykkeriddere. Endelig blev der kommenteret specifik på de muligheder, der ligger i den såkaldte Klitgården. Som en beskrev det: Der var tidligere liv. Det er der

19 ikke mere. Vi har forholdene hernede, de må ikke stå og forfalde. De skal bruges til noget andet, fx plejehjem.

20 Kommentarer til Masterplan for Bønnerup Havn fra Bønnerup og Omegns Borgerforening Et ønske om udvikling på den lokale befolknings præmisser. Vi hilser det velkomment, at Norddjurs Kommune med en skitse til Masterplan for Bønnerup Havn og et forslag til Helhedsplan for Bønnerup Strand ønsker at sætte nogle overordnede rammer for den fremtidige udvikling i Bønnerup. Det er dog vores opfattelse, at der i begge forslag lægges for stor vægt på initiativer, der primært retter sig mod at styrke områdets position som ferie- og fritidsområde og mindre vægt på initiativer, der kan forbedre vilkårene for byens fastboende befolkning. Vi ser meget gerne en fortsat udvikling af Bønnerup Havn og Bønnerup-området som helhed, men det bør være en udvikling, der tager udgangspunkt i den lokale befolknings præmisser og rummer initiativer, der kan tilgodese både fastboendes og turisters og feriegæsters ønsker og behov. Derfor siger vi nej tak til, at Bønnerup Strand skal blive til et nyt Løkken! (dvs. stendød om vinteren og et rent Tivoli/Bakken i 2 måneder om sommeren!). Bæredygtig udvikling som grundlag for den fremtidige udvikling Bønnerup Strand har altid haft havet og fiskeriet som det økonomiske grundlag for befolkningen levevilkår og for byens udvikling. Samspillet på godt og ondt med havet er det vigtigste element i byens identitet og fortælling og dét, som byen er kendt for udadtil. Den tætte sammenhæng med naturen og især havet skal vi fastholde og udvikle som grundlag for byens fortsatte udvikling. Vi skal bygge videre på det bedste i byens oprindelige fiskerkultur og i samspillet med naturen i bred forstand og give udviklingen en ny og moderne drejning i retning mod større bæredygtighed og trivsel. Bæredygtighed bør være det grundlæggende princip i vores vision og handlinger for den fremtidige udvikling af Bønnerup Strand. Vi skal samtidig arbejde for, at de bæredygtige løsninger forenes med respekt for byens historie og områdets kulturarv og med ønsket om højere kvalitet og mere æstetik. Vi skal samtidig arbejde for, at det gode liv i Bønnerup kan karakteriseres ved begreber som god tid, ro og fred, afslapning = no stress, åbenhed, hjertelighed og imødekommenhed, vi kommer hinanden ved og tager hånd om hinanden. Bæredygtig udvikling kan fx udmønte sig i: principper for nyt byggeri (lavenergi og sunde huse eller økologi) opstilling af principper for energirigtig renovering af eksisterende huse energibesparende foranstaltninger fjernvarme på basis af biobrændsel (lokalvarme) som erstatning for oliefyr og brændeovne busser, der kører på biodiesel, el eller brint mere vedvarende energi (jordvarme + solvarme) demonstrationsprojekt: belysning på havnen drevet af vandmølle/bølgeenergi og/eller solenergi respekt for områdets fauna og flora (benyttelse versus beskyttelse) lokalplaner efter disse principper nej tak til larmende og forstyrrende aktiviteter (vandscootere og kite-surfere) på bekostning af natur og fugleliv udvidelse og vedligeholdelse (!) af sti-nettet for fodgængere, cyklister og ridende 1

21 respekt for naturen! Rydde op og fjerne skrald og affald Mere viden om havmiljøet, fx info - og udstillinger på havnen (Samarbejde med Havets Hus/Kattegatcentret i Grenaa: Videncenter for Havmiljø) Ønsker til byudviklingen: Helårsbeboelse skal prioriteres over ferieboliger Bopælspligt i byzonen Norddjurs Kommune skal arbejde politisk for lokal beskatning af ferieboliger Behovet for flere feriehuse skal dokumenteres, før der gives byggetilladelser til flere feriehuse på havnen Ikke flere ferieboliger på især vestsiden af havnen. I stedet skal sejlklubben have bedre forhold (Se venligst høringssvar fra Fonden Bønnerup Lystbådehavn) Udsigten til havet skal bevares bedst muligt Plads til alle! Flere billige boliger for unge og andre med få midler. Vi vil gerne give byens unge mulighed for at blive boende i byen, men der mangler et tilbud om billige ungdomsboliger. Ønsker til havneudviklingen: Havnen og byen skal hænge bedre sammen! (Vi kan ikke flytte havnen op til byen, men vi kan flytte byen tættere på havnen) Brugsen skal flyttes på havnen ved siden af de eksisterende butikker, således at der opstår synergi mellem fiskehandel, grillbar, brugs, vandsport/fiskegrejsbutik og sportstøjbutikken Nej til en Køvenhavner-arkade (som skitseret i Masterplanen) og ja tak til et grønttorv og fisch-markt med markedsboder i sæsonen med frugt, grønt, ost, vin, øl, honning, blomster, lokale kunsthåndværkere og kunstnere. Havnen skal kunne rumme både almindelige erhverv, iværksættere og arbejdsfællesskaber, men med vægt på kvalitet, æstetik og bæredygtighed i arkitekturen. Nej tak til flere stålhaller a la bushallen. Ø-havnen skal genopfindes, således at der bliver et bedre havnemiljø. Ø-havnen skal etableres uden at der skabes tilsandingsproblemer eller fare for kviksand. Etablering af omklædningsfaciliteter for vinterbadere på én af molerne. Forbedring af forholdene for sejlklubben jf. Fonden Bønnerup Lystbådehavns høringssvar til kommunen. Forbedring af P-forholdene. Skiltning og flere pladser. Nej tak til parkerings-anarki om sommeren! Ønsker til udvikling af infrastrukturen Bedre og mere fleksibel busbetjening af Bønnerup Strand (hyppigere afgange, evt. mindre busser. Gerne forsøg med miljøvenlige minibusser på brint, el eller miljødiesel) Bedre vejforbindelser mellem Bønnerup og Motortrafikvejen Århus-Tirstrup. Det er nødvendigt at forbedre infrastrukturen, hvis der skal komme flere tilflyttere til byen. En kommende videreførelse af Frellingvejen over Kolind til Norddjurs bør tilgodese en mere direkte vejforbindelse mellem Bønnerup over Glesborg til Motortrafikvejen ved Rønde. Busforbindelsen mellem Bønnerup og Grenaa må ikke nedlægges. Vi skal sørge for, at de unge fortsat kan få en ungdomsuddannelse på skolerne i Grenaa. 2

22 Give mulighed for etablering af G 3-sendemast (UMTS), der kan forbedre mobilbetjeningen i Bønnerup-området for både lokale borgere og gæster. Ønsker til den kommunale service og planlægning Bedre information om udbuddet af erhvervsjord Bedre planlægning af erhvervsjord Adskillelse af erhvervsvirksomheder og boligområder. Vi vil gerne have lokale arbejdspladser, men ikke midt i boligområder. Tag os med på råd! Borgerforeningen har taget initiativ til at samle en bred kreds af nye og gamle, unge og ældre Bønnerupborgere, der også har rummet personer fra fiskeri, håndværk, detailhandel, kultur og kulturarv, som har formuleret de ovenstående synspunkter. Vi vil gerne tages med på råd i det videre arbejde med udvikling af Bønnerup by og havn og gerne deltage i de fokusgrupper, som Norddjurs Kommune vil etablere for at opsamle idéer til den videre udvikling af Bønnerup-områder. Med venlig hilsen Bønnerup og Omegns Borgerforening Ole Frandsen Formand 3

23

24 Norddjurs Kommune Udviklingsafdelingen Vedr. Kommuneplan 2009 Udarbejdet af Bønnerup Lystbådehavn, Bønnerup Strand Bådelaug, Bønnerup Strand Sejlklub, Bønnerup Borgerforening. Med baggrund i dialogmødet i Bønnerup den 17. januar, fremsendes forslag til ændringer til den fremlagte helhedsplan. På dialogmødet fremsatte fiskere og andre med kendskab forholdene tilbage i tiden forslag om, at man skulle overveje at genskabe gennemstrømning inde under land mellem vest- og øststranden. Dette ville, efter deres mening, medvirke til at fjerne en stor del af tilsandningen omkring molehovederne. Vi har efterfølgende talt med fiskerne om dette, og man mener, at hvis der løber en strøm vest øst omkring molehovederne på 0,5 knob, vil det ved en genåbning af en kanal under land bevirke en gennemstrømning her på min. 1 knob. Dette skal naturligvis undersøges nærmere ved hjælp af simuleringer hos firmaer, der kan foretage og simulere disse forhold. På mødet blev der fremført, at kanalen ville sande til, det er vi ikke helt sikker på, hvis gennemstrømningen bliver som oplyst, men såfremt der skulle ske tilsandning, så er det betydelig billigere fra landjorden at oprense kanalen, end at have en sandsuger til af oprense indsejlingen. Genetablering af gennemstrømningen under land vil også have den virkning, at det vil genetablere det vådområde øst for havnen, der tidligere har eksisteret. Området har tidligere været rigt på fiskeyngel, og det forventes at der igen bliver sivområde på stedet, som vil blive udklækningssted for fiskeyngel. Genetablering af kanalen, hvis bredde foreslås til 6-8 m, vil føre havnen tilbage til at være en øhavn, som vi mener, vil gøre den yderligere attraktiv for turisterne. Vi forestiller os, at kanalens forløb etableres i brede buer. Der anlægges moler med vandtrapper flere steder på begge sider af kanalen, og der kunne med fordel etableres små boder evt. med udeservering i forbindelse hermed. Skibsbyggervej føres over kanalen via en vejbro. Stikvejen (den gamle havnevej) øst for Cafeen og Den Blå Kutter foreslås lukket og der etableres en cykel- og gangbro over kanalen i stedet. Cykel- og gangbroen forbindes med den lukkede vej og der kan etableres parkering langs den lukkede vejs østside i retning nord-syd. Da kanalen etableres med bugtninger, vil der således opstå land syd for kanalen, som også kan benyttes til parkering og grønt område. Samtidig foreslås det, at den cykel- & gangbro der er påtænkt i handlingsplanen gennem østsidens boligområde føres over kanalen længere mod øst, der hvor kanalen udmunder i vådområdet.

Bilag KU 10.08.09 punkt 4, Helhedsplan for Bønnerup Havn: Indholdsfortegnelse til bilagsmappe:

Bilag KU 10.08.09 punkt 4, Helhedsplan for Bønnerup Havn: Indholdsfortegnelse til bilagsmappe: Bilag KU 10.08.09 punkt 4, Helhedsplan for Bønnerup Havn: Indholdsfortegnelse til bilagsmappe: 1. Referat fra borgermødet på Feriehotel Kattegat den 17. januar 2001 2. Afrapportering fra de to fokusgruppemøder

Læs mere

Bemærkninger fra bordene dialogmøde Gjøl Havn, torsdag den 11. maj 2017

Bemærkninger fra bordene dialogmøde Gjøl Havn, torsdag den 11. maj 2017 Bemærkninger fra bordene dialogmøde Gjøl Havn, torsdag den 11. maj 2017 Nedenfor er gengivet til udsagn, som deltagerne i mødet skrev på de omdelte papirer Hvilken retning skal Gjøl Havn udvikle sig i?

Læs mere

VS: Indsigelse. Klubhus/kajak Snaptun havn. X 02-02-2015 10:09:36 DDKOM\lene1404

VS: Indsigelse. Klubhus/kajak Snaptun havn. X 02-02-2015 10:09:36 DDKOM\lene1404 Lene Stegemejer Fra: Sendt: 2. februar 2015 08:44 Til: Lene Stegemejer Emne: VS: Indsigelse. Klubhus/kajak Snaptun havn Nr. 1 Journaliseret: JournaliseretInfo: X 02-02-2015 10:09:36 DDKOM\lene1404 Planlægger

Læs mere

KULTUR OG BORGERSER- VICE Sport & Fritid Aarhus Kommune

KULTUR OG BORGERSER- VICE Sport & Fritid Aarhus Kommune Detailplan for Vestsiden af FTL-havnen Side 1 af 11 Baggrund for detailplanen Juni 2012 vedtog byrådet Dispositionsplan for Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen samt arealerne mellem Grenaabanen og Skovvejen/

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

DAGSORDEN WORKSHOP D. 7. APRIL 2014:

DAGSORDEN WORKSHOP D. 7. APRIL 2014: DAGSORDEN WORKSHOP D. 7. APRIL 2014: 1. Velkomst og formål med mødet ved Birger Jensen, Formand - Miljø, Klima og Trafi k 2. Præsentationsrunde 3. Oplæg v. Hasløv og Kjærsgaard. 4. Emner til debat v. Haslev

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Sammenskrevet referat fra borgermødet 18. juni 2014

Sammenskrevet referat fra borgermødet 18. juni 2014 Sammenskrevet referat fra borgermødet 18. juni 2014 Dagsorden: 1. Fremtidige indkøbsmuligheder 2. Lokalplaner og udvikling 3. Lokaldemokratiets fremtid Velkomst ved Søren Knudsen. På borgermødet var ca.

Læs mere

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Cafe nr. 1: Fjerritslevs udvikling Slagterigrunden : Området bør anvendes til grønt område. Et alternativ kunne være ungdomsboliger der bygges uden at fjerne alle

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

#1 Fritidsområde. #4 Roklub Silo. #7 Byporte. Forbindelse mellem by og havn. Grusplads. Fritidshavn. Sti langs vandet. Vestergade

#1 Fritidsområde. #4 Roklub Silo. #7 Byporte. Forbindelse mellem by og havn. Grusplads. Fritidshavn. Sti langs vandet. Vestergade F O R S L A G T I L I N D S AT S O M R Å D E R #2 Forbindelse mellem by og havn #3 Grusplads #1 Fritidsområde Strand #4 Byporte Havnega de Museum #8 Fritidshavn #5 Sti langs vandet Kirke Vestergade Skole

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af aktivitetshus ved Båring Strand

Ansøgning om tilladelse til etablering af aktivitetshus ved Båring Strand Middelfart Kommune Båring d. 2/4-2013 Att.: Jacob Kloch Østergade 21 5580 Nr. Åby Ansøgning om tilladelse til etablering af aktivitetshus ved Båring Strand På vegne af foreningen Båring Vig Kystaktiviteter

Læs mere

Kommentar fra: Resumé af kommentarerne Svar på kommentarerne Lars Tvedskov konstaterer, at det ikke er muligt at Lars Tvedskov

Kommentar fra: Resumé af kommentarerne Svar på kommentarerne Lars Tvedskov konstaterer, at det ikke er muligt at Lars Tvedskov Kommentarer til Prioriteringskatalog for Greve Kyst 1. Kommentar fra: Resumé af kommentarerne Svar på kommentarerne Lars Tvedskov konstaterer, at det ikke er muligt at Lars Tvedskov forholde sig til de

Læs mere

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby.

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B.03.03.01 Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Center for Teknik og Miljø september 2015 Indkomne bemærkninger 1. Bjarne Pedersen. Dokumentnr. 60. Ønsker ikke

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016.

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Kerteminde, den 2. november 2016 Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Faseopdeling. Kertemindelisten foreslår, at udmøntningen af byomdannelsesplanen

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Udvikling af Bønnerup Havn 12. december 2008

Udvikling af Bønnerup Havn 12. december 2008 Udvikling af Bønnerup Havn 12. december 2008 Kysten ved Bønnerup Strand Som led i Norddjurs Kommunes arbejde med en udviklingsplan for Bønnerup Havn er der udarbejdet en illustrativ helhedsplan for havneområdet.

Læs mere

Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning. - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne

Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning. - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne 1. Intro Først en række afstemninger for at lære udstyret at kende. Dernæst en runde ved bordene, hvor I lærer

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Informations & Debatmøde

Informations & Debatmøde Informations & Debatmøde HØRUPHAV BROLAUG 15. november 2017 1 Agenda: kl. 18.30 Velkomst Vin og ost. kl. 19.00 Informationer fra Bestyrelsen. Vin & ost. kl. 19.30 Debat, indlæg fra Bestyrelsen. Vin & ost.

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Kommuneplan for Langeland Kommune

Kommuneplan for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Havneområder 1.H.1 Lystbådehavnen 1.H.2 Trafikhavnen Fremtidig anvendelse Bebyggelsens art og ydre fremtræden Lystbåde og fiskerihavn med faciliteter

Læs mere

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Silkeborg, den 6. juni 2007 Vedr.: Ansøgning om udvidelse af overnatningskapacitet i et kommende feriecenter ved Fjellerup

Læs mere

Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting for Norddjurs Kommune 20. November 2007 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 RESUMÉ 2 OPLANDSANALYSENS

Læs mere

På mødet blev der opfordret til at nedfælde 3 punkter til ønsker i forbindelse med havneudvidelse.

På mødet blev der opfordret til at nedfælde 3 punkter til ønsker i forbindelse med havneudvidelse. Referat 30. juni 2014 Udvidelse Fur Havn Borgermøde torsdag den 26. juni 2014 kl. 17.00 19.00 i Fur Forsamlingshus Til stede: Mette Kirstine Thomsen, COWI Karin Munch Nielsen, Schønherr Kim Hald, Skive

Læs mere

Notat. Noter og resume af følgegruppe møde for Kanalgadeprojektet den 13.03.14. Resume af Følgegruppens holdninger

Notat. Noter og resume af følgegruppe møde for Kanalgadeprojektet den 13.03.14. Resume af Følgegruppens holdninger Notat Noter og resume af følgegruppe møde for Kanalgadeprojektet den 13.03.14 Resume af Følgegruppens holdninger Især fire forhold blev nævnt af følgegruppen: 1. Gruppen efterspørger en bedre løsning for

Læs mere

7 Distrikt Rudbjerg 230 DISTRIKT RUDBJERG

7 Distrikt Rudbjerg 230 DISTRIKT RUDBJERG 7 Distrikt Rudbjerg 230 DISTRIKT RUDBJERG 7.1 Centerby - Dannemare DISTRIKT RUDBJERG 231 Rammenr.: 381-C1.1 Rammenavn: Lokalcenter i Dannemare Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde,

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND FREDERICIA Fredericias bynære strande, Østerstrand og Hyby Lund Strand, giver byens borgere og gæster helt unikke udfoldelses- og oplevelsesmuligheder. Strandene har derfor rigtig mange besøgende året

Læs mere

Udvidelse af Skagen bymidte

Udvidelse af Skagen bymidte Debatoplæg Udvidelse af Skagen bymidte Foroffentlighedsfase Indkaldelse af idéer og synspunkter 09.09.2016-23.09.2016 Baggrund Ét af Frederikshavn Kommunes fire vækstspor er Oplevelser & Turisme. Hvert

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12 Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn Praksis Arkitekter - 30.05.12 HOVEDGREB Hovedgrebet tager afsæt i den eksisterende runde havn fra 1930erne. Omkring denne etableres en ellipseformet ydermole der lægger

Læs mere

NATURLEGEPLADS PÅ BAKKEGÅRDS ALLÉ.

NATURLEGEPLADS PÅ BAKKEGÅRDS ALLÉ. NATURLEGEPLADS PÅ BAKKEGÅRDS ALLÉ. Man bliver aldrig for gammel til at lege I Langeskov by er der 2 små offentlige legepladser, samt 1 på hver skole. Der findes også 3 andre mindre, som ejes/varetages

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17. REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.30 Til stede Borgere: 76 Politikere: 11 Administration: 14 PROGRAM

Læs mere

Kommentarer til forslag til lokalplan nr af december Fra Borgergruppen for Ammmendrup udstykningen.

Kommentarer til forslag til lokalplan nr af december Fra Borgergruppen for Ammmendrup udstykningen. Kommentarer til forslag til lokalplan nr.106.05 af december 2005. Fra Borgergruppen for Ammmendrup udstykningen. 22. december 2005. Kommentarer til forslag til lokalplan nr.106.05 af december 2005 fra

Læs mere

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange Referat fra tema2 Byudvikling og Bosætning Pilegårdsskolen, Langeskov 14.05 2007 Program 19.00 Musik og velkomst ved udvalgsformanden 19.15 Niras informerer om cafebordsmetode 19.20 Hanne fortæller om

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Hornbæk Golfklub Medlemsmøde om Lærkeager d. 26. februar 2012

Hornbæk Golfklub Medlemsmøde om Lærkeager d. 26. februar 2012 Referat fra medlemsmøde Søndag d. 26. februar var der mødt ca. 45 aktive klubmedlemmer op i klubhuset til medlemsmøde nr. 2 om Lærkeager. Jens Peter bød velkommen og gennemgik kort dagsorden og formål

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Nørresundby Sejlklub

Nørresundby Sejlklub Nørresundby Sejlklub Deltager: Per Palle Niels Ingolf Steen Lars. Bestyrelsesmøde d: 11-04-2016 1/Godkendelse af referat fra d: 07-03-16 = Godkendt Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 17-03-16

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 13. Nymindegab 13.01 Nymindegab 13.02 Houstrup 13.03 Lønne 13.10 Åbent land Nymindegab Bevaringsværdige bygninger Rammer 13.01 Nymindegab Status Nymindegab er en kystby med udviklingspotentiale indenfor

Læs mere

Vi har arbejdet med de punkter, som idegruppen lagde op til ved Borgermødet den 2/9 2015.

Vi har arbejdet med de punkter, som idegruppen lagde op til ved Borgermødet den 2/9 2015. Skive Kommune Teknisk Forvaltning, Plan og Support Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller tek@skivekommune.dk Civilingeniør Fejl! Hyperlinkreferencen er ugyldig. Teknisk Forvaltning - Plan & Support - Plan

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 10:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

Nappedam Bådelaug Molsvej Rønde

Nappedam Bådelaug Molsvej Rønde Generalforsamling d. 22. november 2017: Forslag fra bestyrelsen: Forslag nr. 1 om fuldmagtsforhold: Nuværende formulering i vedtægternes 13: Til hver bådplads, hvortil der er betalt indskud, gives én stemme

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Naturværdier i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune

Naturværdier i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune Naturværdier i sø-landskabet Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune Antal Spørgeskema om naturværdier Respondenter 33 personer, 23 mænd,

Læs mere

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding 1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding Kom med idéer og forslag til miljørapport og planforslag fra den 22. marts 2017 til den 19. april 2017 Kolding Kommune

Læs mere

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Indhold: Baggrund.3 Vision.4 Strategi..5 Handlingsplan..7 Opfølgning..9 Baggrund Horsens by og havnen hører sammen og har gjort det i hundredvis af år. Havnen

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017

Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017 Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017 Kære beboere på og omkring Aarhus Ø På din vej til og fra Aarhus Ø, når du kigger ud af vinduerne fra din lejlighed og når du færdes i området, kan du se, at vi arbejder

Læs mere

SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY

SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY HAVNEHALLEN - den gode maritime oplevelse i et lokalt miljø Projektplan - Bilag til Ansøgningsskema Stedet Tæller 4.11.2015 HASLØV & KJÆRSGAARD I 1 Havnehallen Odden Havneby - den

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Udvikling af Bønnerup Havn 17. juni 2010

Udvikling af Bønnerup Havn 17. juni 2010 Udvikling af Bønnerup Havn 17. juni 2010 Kysten ved Bønnerup Strand Som led i Norddjurs Kommunes arbejde med en udviklingsplan for Bønnerup Havn er der udarbejdet en illustrativ helhedsplan for havneområdet.

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Til Kerteminde Kommune. Hermed fremsender jeg et forslag med nogle idéer til Nordre Havnekaj i Kerteminde.

Til Kerteminde Kommune. Hermed fremsender jeg et forslag med nogle idéer til Nordre Havnekaj i Kerteminde. Fra: Vagn Løye [mailto:vagn.loye@gmail.com] Sendt: 7. november 2016 09:51 Til: Kerteminde Kommune Emne: Byomdannelsesplan Til Kerteminde Kommune Hermed fremsender jeg et forslag med nogle idéer til Nordre

Læs mere

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale Situationen i dag Fordelingen af grønne arealer, som Bæveren kan benytte til fællesarealer, er i dag meget usammenhængende og giver ikke mulighed for at danne et godt offentligt rum, hvor folk kan mødes.

Læs mere

Referat af møde om Fruerlundparken den 17. februar 2010 på rådhuset i Arden

Referat af møde om Fruerlundparken den 17. februar 2010 på rådhuset i Arden Notat Plan Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 01.02.05-P16-4-10 Ref.: Vibeke Kjær Christensen Direkte tlf. 97 11 36 74

Læs mere

Dyrskueplads med mangfoldige muligheder

Dyrskueplads med mangfoldige muligheder Dyrskueplads med mangfoldige muligheder Roskilde Kommune, Park- og Vejafdelingen der har været store arrangementer på Dyrskuepladsen siden sidst i 1960erne, og det største antal besøgende var på Roskilde

Læs mere

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land - Kort beskrivelse af omfanget af udbygningsplanerne Udvidelsen af Vedbæk Havn omfatter fl ere elementer: En havneudvidelse.

Læs mere

ÅRHUS STIFT Telefon DALGAS AVENUE 46 Telefax ÅRHUS C

ÅRHUS STIFT Telefon DALGAS AVENUE 46 Telefax ÅRHUS C ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk Århus Kommune plaenlaegningogbyggeri@aarhus.dk Den 10. december 2009 Dokument nr.:

Læs mere

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 383 Offentligt Ferring, den 11.04.2017 Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Projektbeskrivelse: Jolle- og kajakhus

Projektbeskrivelse: Jolle- og kajakhus NAPPEDAM BÅDELAUG Projektbeskrivelse: Jolle- og kajakhus Side!1 NAPPEDAM BÅDELAUG NAPPEDAM BÅDELAUG BYGGER NYE KLUBFACILITETER FOR JOLLE- OG KAJAKAFDELING Baggrundsinformation en bådehavn for foden af

Læs mere

Ringsted, Til: Ringsted Kommune, Teknik og Miljøcenter. Bilag: 1. Billede af parkering 2. Velkomst til Haraldsted Sø

Ringsted, Til: Ringsted Kommune, Teknik og Miljøcenter. Bilag: 1. Billede af parkering 2. Velkomst til Haraldsted Sø Ringsted, 17-07-2014 Til: Ringsted Kommune, Teknik og Miljøcenter Bilag: 1. Billede af parkering 2. Velkomst til Haraldsted Sø Emne: Indsigelse i forbindelse med nabo-orientering omkring RIKA s ønske om

Læs mere

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: 79755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.00-P19-3-14 18.3.2015 Notat til bemærkninger i forbindelse med naboorientering

Læs mere

Referat fra debatmøde vedr. udviklingen af De Gamles By d. 26.04.12

Referat fra debatmøde vedr. udviklingen af De Gamles By d. 26.04.12 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Referat fra debatmøde vedr. udviklingen af De Gamles By d. 26.04.12 Der blev d. 26.04.12 afholdt debatmøde vedr. helhedsplanen i De

Læs mere

STOP 37 Rønnede. København E47 E55 E47 E55. Næstved. Rønnede. Rødby. A R K I T E K T F I R M A A R N E M E L D G A A R D & Co Aps

STOP 37 Rønnede. København E47 E55 E47 E55. Næstved. Rønnede. Rødby. A R K I T E K T F I R M A A R N E M E L D G A A R D & Co Aps København E47 E47 E55 E55 Næstved Ny Næstvedvej Rønnede Rødby Drive-in Restauranter Tankstation Hotel Pylonskilt Mod Rønnede Golfbane Borupvej Ny Næstvedvej Mod Næstved Restaurant 3 STOP 37 Rønnede Opholdsareal

Læs mere

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Til Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Bemærkninger til Lokalplan 271, Boligformål

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Vi holder, hvad vi lover Regions- og kommunalvalg 2017 Indholdsfortegnelse 1. Erhvervslivet... 3 Arbejdspladser... 3 Vi skal styrke iværksætteri... 3 2. Kultur &

Læs mere

Nyt liv ved Fjellerup Strand

Nyt liv ved Fjellerup Strand Nyt liv ved Fjellerup Strand Bygning fra fiskeriets storhedstid Norddjurs Kommune ansøger om deltagelse i Realdania-kampagnen Stedet tæller med projektet Nyt liv ved Fjellerup Strand. Projektet tager ud

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

Ø-politik i Lolland Kommune

Ø-politik i Lolland Kommune Forside: Forslag til: Ø-politik i Lolland Kommune Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø i udvikling Lolland Kommune 2015 Hele dokumentet tænkes opsat i henhold til Lolland Kommunes grafiske profil. Side 2. Øerne

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 10. april 2013 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Læs mere

FORSLAG - TILLÆG NR. 5 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2013

FORSLAG - TILLÆG NR. 5 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2013 Offentlig høring i perioden fra 16.09.2015 til 11.11.2015 FORSLAG - TILLÆG NR. 5 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2013 Baggrund I 2003 2004 udarbejdede gl. Fakse Kommune en samlende og perspektiverende lokalplan for

Læs mere

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Att. Marc Jørgensen Sundholmsvej 8 2300 København S E-mail ZH3T@okf.kk.dk www.avlu.dk Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi 2014 - offentlig høring Amager Vest

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 24.juni 2013 Tid 10.00 Sted Havnekontoret, Vestre Kaj 16 Medlemmer Karsten Nonbo (V) Michael Rex (A) Niels D. Kelberg (O) Otto V. Poulsen (V) Per Sørensen (A) Tilforordnede

Læs mere

Borgermøde Høje-Taastrup Kommune 7. april 2008

Borgermøde Høje-Taastrup Kommune 7. april 2008 Borgermøde Høje-Taastrup Kommune 7. april 2008 Borgermødet på Hedehusene Fritidscenter begyndte kl. 19.30, omkring 130 deltagerne havde fundet deres pladser, da Borgmester Michael Ziegler og Viceborgmester

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Aarhus Syd. Hvad skal der til for at Aarhus Syd forbliver attraktiv for virksomheder? Business Academy Aarhus / Erhvervsakademi Aarhus Research Team

Aarhus Syd. Hvad skal der til for at Aarhus Syd forbliver attraktiv for virksomheder? Business Academy Aarhus / Erhvervsakademi Aarhus Research Team Aarhus Syd Hvad skal der til for at Aarhus Syd forbliver attraktiv for virksomheder? Business Academy Aarhus / Erhvervsakademi Aarhus Research Team Research Team: Christian K. Jørgensen Jesper B. Laumann

Læs mere

Friluftsliv på havnen

Friluftsliv på havnen Lærervejledning Tidsforbrug Klassetrin 1-2 timer 6.-9. klasse OM UNDERVISNINGSFORLØBET FRILUFTSLIV PÅ HAVNEN Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i tre typer mennesker, der færdes på havnen: A) Familien,

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE 1 67 FRA SCT. PEDERS KIRKE TIL AXELTORV SCT. PEDERS KIRKE Engang var Sct. Peders Kirke centrum i Næstved. Den var det naturlige pejlemærke og tre indfaldsveje ledte direkte mod kirken. SCT. PEDERS KIRKEPLADS

Læs mere

Ændringsforslag: Fugletårnet må maksimalt være 6,5 m høje og må ikke placeres tættere på et boligområde end 50 meter.

Ændringsforslag: Fugletårnet må maksimalt være 6,5 m høje og må ikke placeres tættere på et boligområde end 50 meter. (Funktionspostkasse) Sendt:. maj 202 0:46 Emne: VS: Bemærkninger til -Forslag til Lokalplan 045 m.v. http://esdh/sj07/dok278273 SJ: - Kongensgade 8, 3550 Slangerup 47 35 24 3 Benny Juul Neis [mailto:benny@juul-neis.dk]

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

Notat. Naturskolen på Bågø. Forslag 1: Nyt naturcenter som barmarksprojekt. Til: KFU. Fra: Karen Mann

Notat. Naturskolen på Bågø. Forslag 1: Nyt naturcenter som barmarksprojekt. Til: KFU. Fra: Karen Mann Notat Til: KFU Fra: Karen Mann Naturskolen på Bågø På KFU mødet d. 8. august blev der præsenteret fire modeller for den fremtidige naturskole på Bågø. I dette notat redegøres kort for to af modellerne

Læs mere

Samarbejde omkring udvikling af midtbyen

Samarbejde omkring udvikling af midtbyen Samarbejde omkring udvikling af midtbyen Dør byliv uden butikker? Dør butikker uden byliv? Urban Lab konference den 5. november 2015 Dorthe Bjerre. SYNERGII Når jeg er færdig, så skulle i helst sidde inde

Læs mere

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 1 Torrild lokalråds bestyrelse, Torrild den 8. december 2015. Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 Dagsorden: 1. Velkomst ved formand Henrik Iversen 2. Oplæg ved Kommunaldirektør

Læs mere