Slutrapport vedr. Projekt - Økologisk Isolering. Journal nr / Projektet indeholder flg. Aktiviteter:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slutrapport vedr. Projekt - Økologisk Isolering. Journal nr. 75664/97 0025 Projektet indeholder flg. Aktiviteter:"

Transkript

1 Slutrapport vedr. Projekt - Økologisk Isolering. Journal nr / v. Britta Edelberg Vejle VVS og Økobyg Hover kirkevej Vejle Marts 2003 Projektet indeholder flg. Aktiviteter: 1. Merudgifter ved projektering med halm, hør og papir. 2. Merudgifter ved udførelse og projektering, fordi vi har prøvet mange forskellige konstruktioner. 5. udvikling af arbejdsmetoder og konstruktioner ved udvendig isolering med halmballer. 3. Merudgifter ved isolering med hør og papir. 4. Indsamling af eksisterende viden om og evt. videreudvikling af arbejdsredskaber og metoder ved hørisolering x åbent hus 7. Løbende fotografering og udførelse af plancheudstilling om isolering med muslingeskaller, hør, halm og papiruld. 8. Udførelse af modelhus. 9. Udførelse af tilhørende oplysningsmateriale. Støtten fra isoleringspuljen er modtaget i forbindelse med gennemførelse af et byggeri vi idag kalder : Fra stald til bæredygtig bolig. Formålet med byggeriet har været: Skabe et eksempel for andre håndværkere, bygherrer og projekterende på et bæredygtigt byggeri. Etablere et udstillingshus i et område af Danmark, hvor der på dette tidspunkt stort set ikke var eksempler på bæredygtigt byggeri. Give de håndværksfirmaer der deltog i udførelsen, erfaring med bæredygtige konstruktioner og materialer. Udnytte erfaringerne fra byggeriet til at lave oplysningsmaterialer om alternative isoleringsmaterialer og indgå i udvikling af bedre redskaber til skæring i hørisolering.

2 Punkt 5 er lagt ind under punkterne 1og 2, da det i praksis har vist sig at forberedelser, projektering og udførelse har foregået sideløbende. Ad 1. Merudgifter ved projektering med halm, hør og papir. For at blive i stand til at projektere med disse materialer har bygningskonstruktør Britta Edelberg på vegne af Vejle VVS og Økobyg deltaget i forskellige aktiviteter: Besøgt halmhusbyggeriet Spirillen i Horsens. Udflugt hos Steen Møller i halmhus i Feldballe, for at høre om erfaringer med halm og muslingeskaller. Studier af eksisterende materiale om alternativ isolering i form af bøger og brochurer. Udvikling af konkrete løsninger til konstruktioner med halm og papiruld, som sidenhen er diskuteret med andre håndværkere før endelig løsning er valgt. Ad. 2 Merudgifter ved udførelse og projektering, fordi vi har prøvet mange forskellige konstruktioner. Vi havde to grunde til at vælge mange forskellige konstruktioner og mange forskellige isoleringsmaterialer: Vi ville gerne selv have erfaring med så meget som muligt Vi ville gerne kunne vise mange forskellige løsninger på et sted. Vi valgte at isolere nordgavlen af huset med halm, facader øst og vest med papiruld, kvisten med hør. Derudover afprøvede vi forskellige gulvkonstruktioner med forskellige typer isolering. Det er helt klart, at det er dyrere at tegne og bygge på denne måde, fordi man ikke opnår rutine på projektet og derfor bruger mange flere arbejdstimer først og fremmest i udførelsesfasen. Til gengæld er byggeriet blevet et godt præsentationsprojekt. I perioder har vi mange besøgende også nu 2 år efter færdiggørelsen af byggeriet. Vi oplever at folk får rigtig meget ud af et besøg, som sjældent tager mindre end 2 timer, fordi der er så mange erfaringer at få her på stedet. Ad. 3 Merudgifter ved isolering med hør og papir. Vi brugte papiruld til efterisolering af ydervægge og til isolering af terrændæk. Når man isolerer med papiruld bliver det dyrere end med mineraluld først og fremmest fordi der stilles andre krav til konstruktionen. Papiruldsmaterialet kan prismæssigt konkurrere med mineraluld i konstruktioner hvor det kan blæses ind, fordi selve arbejdsmetoden er hurtig. I vores tilfælde skulle vi bruge papiruld til udvendig isolering. Papirulden blev blæst ind bag en beklædning af magnesitbundne træuldsplader. Alternativ kunne vi have valgt en løsning med at lime mineraluldsbatts på eks. murværk. Selve konstruktionen af træskelet og beklædning gjorde løsningen med papirulden dyrere end alternativet, både hvad angår lønomkostninger og materialeprisen.

3 Vi brugte hør til isolering af loftkonstruktionen i kvisten. Hør er ( og var) dyrere pr. m2 i indkøbspris. Derudover får man en øget transportomkostning, fordi det ikke er lagervare på trælasten. Det koster lidt flere arbejdstimer at arbejde med, fordi materialet er sværere at bearbejde. Til gengæld er det utrolig dejligt at arbejde med, og kræver ingen brug af maske. Der er intet spild ved materialet, fordi det er så stærkt at man gemmer evt. afskær til stopning omkring døre og vinduer. Det som først og fremmest gør at hør og papiruld har svære konkurrencevilkår er at der stilles større krav til konstruktionernes brandmodstandsevne end hvis man bruger mineraluld. For det meste klares det med et ekstra lag gips, men det betyder en større materialeudgift og ikke mindst større udgift til arbejdsløn. Ad. 4. Indsamling af eksisterende viden om og evt. videreudvikling af arbejdsredskaber og metoder ved hørisolering. På LØB s landsmøde 2001 præsenterede byggefirmaet Egen Vinding og Datter et skæreredskab med en rundsavsklinge uden tænder. Det skar vældig fint, men var dyrt i anskaffelsessum og krævede en speciel arbejdsform for at udføre tilskæringen rationelt. Maskinen ser ud til at være velegnet ved nybyggeri og større byggeprojekter. Den kræver at man er to om arbejdet for at arbejdet foregår rationelt. En der monterer og tager mål og een der hele tiden står ved maskinen og skærer op. Firmaet HBC i Holbæk, der selv sælger hørisolering sælger en kniv til ca. 300 kr. incl. moms. Med denne kniv er man nødt til at lave et skærebord af f.eks. 2 krydsfinerplader med en rille imellem. Man saver så nærmest batsen over ved at skære ned i rillen.der skal bruges mange kræfter og snittet bliver en smule flosset. På en bygningsrundsav er man istand til at skære en hørbatts rimelig nøjagtig med et lidt flosset snit. Det kan betale sig at bruge denne løsning, hvis man skal skære mange bats til en byggeopgave. Rundsaven fyldes dog hele tiden af afskær og skal renses ofte. Vi satte os som opgave at få udviklet et skæreværktøj til hørisolering, som er velegnet til at skære batsene på stedet og helst på samme måde som man kan skære i en mineraluldsbatts nemlig direkte ned i et underlag af træ. Det måtte ikke være dyrere end at små virksomheder med mindre isoleringsopgaver kunne finde på at investere i det. Via nettet fik vi kontakt til en dansk forening af knivmagere og knivmager Anders Fredriksen fik opgaven at udføre 3 knive til afprøvning hos 3 håndværksfirmaer. Den første kniv har været i brug og det har vist sig at den kan skære ca. 40 lbm inden den skal slibes op. Opslibning foregår kun på håndslibesten. Man skal lære at opslibe kniven, men da der indenfor tømrerfaget er mange forskellige værktøjer som svendene skal lære at slibe bør det kunne indarbejdes. Knivene koster 1800 kr incl. moms. Det er noget dyrere en kniven fra HBC, men til gengæld er det en kniv der skærer noget bedre og hurtigere og en kniv af langt bedre kvalitet både hvad

4 angår stål og skaft. Ad.6 2 x åbent hus Byggeriet er gennemført september Der har været afholdt 2 x åbent hus. Forår 2000 med ca. 100 besøgende. efterår 2001 med over 400 besøgende. I forbindelse med begge arrangementer har der været god avisomtale i det lokale Vejle Amts Folkeblad. Det første åbent hus arrangement foregik under byggeriet, hvilket gjorde det muligt for folk at se de åbne konstruktioner. 4 håndværkere stod til rådighed for de besøgende. Vi havde lavet en materialeudstilling, hvor folk fik en grundig indføring i hvad miljøvurdering af byggematerialer vil sige. De besøgende kom hjem med god viden om alternativ isolering og miljørigtigt byggeri i det hele taget. I forbindelse med 2. åbent hus blev afholdt et foredrag v. Agner Thulesen om bæredygtigt byggeri og papirisolatør Henning Bådsmand have lavet en særskilt udstilling om papiruld. Vi havde lavet en folder om byggeriets konstruktioner i 15o eksemplarer. Håndværkerne, der havde gennemført byggeriet, viste rundt og fortalte. Derudover har der været adskillige besøg fra teknisk skole, LØB regionalgruppe, familier, der skal igang med at bygge selv. Vi har holdt en enkelt foredragsaften om finske masseovne og solvarme, hvor folk så også fik lidt information om husets isolering. I oktober nr blev byggeriet omtalt i bladet Vedvarende Energi og Miljø. Ad. 7. Løbende fotografering og udførelse af plancheudstilling om isolering med muslingeskaller, hør, halm og papiruld. Undervejs i byggeriet har vi taget fotos af de forskellige processer. På baggrund af disse billeder producerede vi i første omgang nogle mindre plancher om byggeriet, som vi har brugt i forbindelse med åbent hus arrangementerne, så folk foruden de færdige byggeri kunne se, hvordan man arbejder med materialerne. Vi havde forestillet os at lave nogle plancher om alternativ isolering, hvor folk kunne få oplyst U-værdier m.v. På baggrund af erfaringer efter at have deltaget i udstilling om bæredygtigt byggeri i Herninghallerne har vi i stedet valgt at lave nogle meget enkle plancher med store billeder og enkel tekst. Folk er ikke indstillet på at stoppe op og studere en planche. De går i stedet hurtigt forbi og skal fanges ind på billeder og kort klar tekst. Vores mål med udstillingen har været, at når de har set plancherne, skulle de gerne have forstået: 1. Der findes alternativer til mineraluld 2. Man skal tænke på ressourceforbrug. 3. Man skal tænke på arbejdsmiljøet

5 4. Der er andre brandkrav når man isolerer med brandbar isolering 5. Man skal være ekstra opmærksom på at arbejde og lagre tørt, når man arbejder med organiske byggematerialer. 6. Man kan udføre diffussionsåbne konstruktioner. Ad. 8 Udførelse af modelhus Modelhuset er udført i målestoksforholdet 1 10 Huset er udført som en sekskant med seks forskellige forslag til lette ydervægskonstruktioner og 2 tunge ydervægskonstruktioner ud til glasoverdækket uderum. Inde i huset kan man opleve 2 forskellige tunge skillevægskonstruktioner og 4 lette. Der er 3 forskellige forslag til loft- og tagkonstruktioner. Af hensyn til at folk kan kigge ned i huset er resten af tagfelterne helt åbne. Langt hen ad vejen har vi fulgt konstruktionsanvisningerne fra heftet : Alternativ isolering - en håndbog med byggetekniske eksempler og detaljer. På trods af det lille målestoksforhold har vi gennemført at fremstille konstruktionerne konstruktivt korrekt. Indenfor budgettet har det ikke været muligt at gennemføre vores oprindelige planer med også at bruge huset til at fortælle om bæredygtigt byggeri i det hele taget. Modelhuset kan dog bruges som det er nu til at fortælle om alternativ isolering. Derudover står der en finsk masseovn i huset, som også indeholder passiv solvarmeeksempel i form af glasoverdækket uderum. Senere vil vi så supplere med solvarme og forskellige forslag til løsning på vinduer. Ad 9. Udførelse af tilhørende oplysningsmateriale. I forbindelse med 2. Åbent-hus arrangement uddelte vi en folder, der beskriver de forskellige konstruktioner i huset. En simpel sort/hvid folder kopieret på egen kopimaskine. Derudover har vi betalt udgifter til slutrapport og revisor over denne post.

6 Vejle d Tillæg til Slutrapport vedr. Projekt Økologisk Isolering. Journal nr / v. Britta Edelberg Vejle VVS og Økobyg Hover Kirkevej Vejle Status og gennemgang af byggeriet: Projekt økologisk isolering og vores erfaringer med de forskellige isoleringsmaterialer. Erfaringer med muslingeskaller til isolering og kapilarbrydende lag i terrændæk. Renovering af eksisterende udbygning til beboelse blev påbegyndt d med ophugning af eksisterende betondæk. Der blev fjernet 60 cm beton, brokker og jord. Kælder til komposttoilet etableredes. Vand og afløb etableredes. Herefter blev der lagt et lag af 40 cm muslingeskaller. Ovenpå muslingeskallerne blev lagt forskellige gulvkonstruktioner: Stue og køkken: 10 cm polystyren, 10 cm sand og 5,5 cm tegl og træklodser. Værelser: 10 cm stabilgrus/makadam, 10 cm papiruldsisolering, 22mm fyrretræsgulv på 12 cm strøer. Kontor: 10 cm polystyren, gulvvarmeslanger, 8 cm stabligrus, 6 cm grovt lergulv og 6 cm fint lergulv. Overfladebehandlet med 2 x linolie og 1 x voks. 60 m3 muslingeskaller blev leveret med vognmand i slutningen af januar. De stank. Skallerne var blandet med krabber og køddele, der ikke var fjernet fra skallerne og som snaskede imellem skallerne. Vi var lidt betænkelige ved at putte dem ind i et terrændæk. De lå uoverdækket i to måneder og det hjalp meget på stanken, men der var stadig uomdannet kød og snask. Vi kørte muslingeskallerne ind med trillebør og det var en nem arbejdsproces, men tidskrævende således at besparelsen på materialet i forhold til indblæste lecanødder næsten blev spist op i arbejdsløn. Desuden var skallerne for hård en belastning på normale trillebørhjul. Efter 4 punkteringer købte vi specialdæk. Efter udlægning blev muslingeskallerne komprimeret ved at køre med en pladevibrator på rionet ovenpå skallerne. Herefter havde vi et rimeligt stabilt arbejdsgulv, men overdækkede med krydsfinerplader, hvor vi færdedes. Alligevel knustes muslingeskallerne i det øverste lag så meget, at vi var nødt til at efterfylde med ca. 5 cm lecanødder, da vi skulle færdiggøre gulvene. Lugten forsvandt efterhånden helt, mens muslingeskallerne lå under tag og med masser af ventilation. Vi har ikke haft problemer med fluer el. lign. Fremtidsvisioner med muslingeskaller: Hvis produktet kan leveres rent og lugtfri og blæses ud som lecanødder, er det set fra et arbejdsmæssigt synspunkt et godt alternativ til lecanødder. Det er bedre at gå på og vil sansynligvis ikke støve nær så meget som lecanødder gør under indblæsning. På nybyggeri vil en lastil bare kunne læsse skallerne af på selve dækket, hvor vores arbejdsproces var besværliggjort af, at vi skulle ind igennem dørhullerne.

7 Erfaringer med papiruld til isolering af terrændæk, udvendig isolering og hulmursisolering: Opbevaring på byggepladsen Tidligt i projektet havde vi brug for 3 sække papiruld. Tømrermesteren, der stod for indblæsning af papiruld i ydervæggene senere i projektet vurderede imidlertid, at det bedst kunne betale sig at få leveret 25 sække på een gang til senere indblæsning. Vognmanden, der kom med materialet, ankom, da der ikke var håndværkere på byggepladsen, hvorfor han smed pakkerne direkte på jorden. Her kom pakkerne til at ligge i mange måneder overdækket. Da vi skulle til at bruge af sækkene viste det sig, at hvis der blot havde været et lille hul i en sæk, der lå på jorden, sugede papiulden rigtig godt væde til sig. 5 6 sække blev skadet. Til gengæld er der ingen fare for at papirulden blæser væk, da vægtfylden er høj. Sækkene frister heller ikke til tyveri fra byggepladsen i så høj grad som polystyren og mineraluldspakker. Konklusionen må være, at modtager man papiruld til længere opbevaring udendørs skal materialet op på paller og dækkes 100% med gode pressennniiger. Papiruld til isolering af gulve: Vi isolerede med papiruld mellem strøerne ved først at tømme sækkene ud i en balje. Derefter piskede vi massen op, fyldte ud mellem strøerne ved at hælde det fra baljen. Vi var to tømrere om arbejdet. Støvet generede luftvejene en smule. Vi vandede let efter udlægning, men der var alligevel støv i luften og en svag syrelugt, der generede især den ene tømrer. Papirulden pakker sig ellers hurtigt, men alligevel ligger der lidt materiale på strøer, som man børster væk, og som så støver lidt. Sammenlignet med let mineraluldsstøv, som hænger i luften i dagevis var støvproblemet dog langt mindre og vi brugte ikke støvmasker. Udvendig isolering med papiruld: Udenpå eksisterende ydermur af tegl med 8 cm hulmur blev monteret et lodret træskelet. Soklen blev beklædt med eternitplader hængt op i nederst i træskellettet og udfyldt med lecanødder. Vi kunne også have brugt muslingeskaller, men vi havde ikke flere og skallerne kan kun købes i mængder a m3. Herefter beklædtes træskellettet i 2 meters højde med 35 mm magnesitbundne træuldsplader og øverst med 9 mm vindgips. Isoleringstykkelsen er 125 mm bag træuld og 175 mm bag vindgips. Papiruld blev blæst ind ovenfra af specialfirma efter at nederste række tagplader var skubbet op. Under vinduer blev der blæst ind før sålbænk monteredes. Ydervægge var blæst fuld af papiruldsisolering på en kort arbejdsdag for 2 personer. Magnesitbundne træuldsplader: Træuldspladerne blev senere kalkpudset og udenpå vindgipsen blev der træbeklædt. Træuldspladerne var nemme at tilpasse og materialet er holdbart selv i smalle strimler. Vi udførte lysninger omring vinduerne også i træuldsplader til pudsning og skifersålbænke. Vi nåede ikke at pudse hele ydervæggen inden vinter. Her står træuldspladern kun med udkast udsat for vind og vejr. De suger en smule fugt, men klarer iøvrigt det meget våde vejrlig. Papiruld som hulmursisolering. Lejlighedsskel mod syd blev udført som 400 mm hulmur af ubrændte lersten med 100 mm papiruld i hulrummet. Under opmuring fyldte vi papiruld i hulmuren løbende. Den sidste halve meter blev isoleret med hørbats.

8 Erfaringer med hørisolering til isolering af tagkonstruktionen: Oprindelig var planlagt hør til udvendig isolering af ydervæg sammen med papiruld. Imidlertid blev det for dyr og besværlig en løsning. Derfor blev ydervæggen udelukkende isoleret med papir, mens kvistloftet blev isoleret med hørbatts bag en BD30 konstruktion af gipsplader. Hørbatts blev indkøbt hos trælasten Grønborg i Kolding, som var nærmeste leverandør. Battsene blev skåret med kniv købt hos hørproducenten HBC i Holbæk. Vi lagde to krydsfinerplader ud med en rille imellem og skar battsene i rillen. Det gik rimeligt, men noget mere langsommeligt end at skære i mineraluld. Vi forsøgte os uden held med brug af sakse, fåresakse og forskellige typer skarpe knive. Senere vil vi prøve forsøg med skærende tekstilværktøjer. Det er svært at skære materialet præcist. Vi skar det en smule for stort og havde ingen problemer med at proppe det ind, da materialet giver sig. Arbejdet støvede en smule, men støvet er tungt og lugten fra hør er dejlig. Der er intet materialespild, da fibrene er stærke og seje, hvorfor rester kan genbruges til stopning omkring f.eks. døre og vinduer. Når man isolererer med mineraluld, har man ofte bunker af afskær specielt ved renovering. Det er der ikke, når man isolerer med hør. Det skal også tages med, når man sammenligner prisen på hør og mineraluld.

9 Erfaringer med halm som isoleringsmateriale til vandret loft og udvendig isolering af ydervæg. Bygningen er isoleret med halmballer på loft og ydervæg mod nord. Halmen blev indkøbt august 1999 efter vi selv havde checket halmen på marken og sikret os at den blev høstet i en tørvejrsperiode. Det er utrolig vigtig at halmen er tør. Halmen blev lagret under tag i et år. Den trækker mange mus under lagring, fordi der trods alt er en del korn i halmen. På loftet er lagt to lag halmballer med forskudte samlinger. Ovenpå halmballerne er overfladen dækket med lerpuds både for at hindre adgang for rotter og mus og for at skabe en lufttæt isolering. Oprindelig var det meningen at afrette det buede loft med perlite inden halmballerne blev lagt ud. Det viste sig at være en meget dyr løsning, når vi ikke skulle bruge perlite i større mængder. Vi valgte derfor at lægge lecanødder ud i stedet for. Isoleringsevnen er ringere end perlite, men til gengæld kunne det blæses ud på loftet i stedet for at slæbe sække. Hvis man havde kunne købe sække med perlite hos den lokale trælast havde det været økonomisk forsvarligt, men transporten fra Sjælland fordyrede løsningen urimeligt. Isolering af gavlen foregik i en ustabil vejrperiode med masser af regn. Det skærper ens agtsomhed overfor materialets sårbarhed overfor vand. Skal man arbejde med halm i Danmark skal man sørge for supergod afdækning under udførsel. Vi monterede et træskelet udført af 2 forskallingsbrædder samlet med hulplader så vi opnåede en bredde 2 cm smallere end halmballens bredde på 30 cm. Vi monterede træskellettet pr 90 cm, så det dels passede ved vinduer, men også i halmballens længde. Derefter pressede vi halmballerne ind mellem stolperne. Vi stablede dem ovenpå hinanden uden forbandt. Derefter spændte vi for hveranden halmballe patentbånd, som blev skruet fast til forskallingsstolperne for at forhindre at halmballerne f.eks. ved storm suges af facaden. Omkring de buede vinduer og også de lodrette lysninger lavede vi spredt forskalling og pressede løs halm bag ved. Halvdelen af gavlfladen spændte vi kyllingetråd på før vi lavede udkast og på den anden halvdel lavede vi udkast direkte på halmballerne for at undersøge, hvad der giver det pæneste og mest holdbare resultat. Vi havde vendt halmballerne så snorene var synlige. Det betød at afretning af halmvæggen nærmest var umulig, og det var en fejl. Vi ville nemlig afslutte med en glat pudset facade og det betød et stort arbejde med at rette den ujævne halmgavl op med puds. Da vi tillige havde valgt at pudse med en dyr jurakalkmørtel blev det en kostbar erfaring. Vi har problemer med revner i pudsen, som vi dog regner med til foråret at kunne få bugt med ved et lag finpuds. Sålbænke blev udført af skiffer lagt i mørtel direkte ovenpå halmballer. Fremtidsvision: Isolering med halm har været en langt mere arbejdskrævende proces end isolering med papiruld og træuldsplader. Hvis halm skal kunne konkurrere på det traditionelle arbejdsmarked, som udvendig isolering af f.eks. ydermure, bør det igennem en lettere industrialiseringsproces, hvor der fremstilles ensartede halmballer eller halmplader af en eller anden art. Erfaringsopsamling maj Her 2 år efter færdiggørelse af ydervæg mod nord kan vi ikke se forskel på den væg der er dækket med kyllingetråd og den væg der er pudset direkte på halmen. Der er kun fine revner der udfyldes når vi kalker. I fugtigt vejr kan man mod øst og vest se striber, hvor træuldspladerne skiller. På halmvæggen derimod ses ingen skel.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Økologisk campingplads med alternativ isolering

Økologisk campingplads med alternativ isolering Gals Klint Camping, februar 2001 Rapport for projektet: Økologisk campingplads med alternativ isolering Formål Nærværende rapport skal give Energistyrelsen en redegørelse for projektets gennemførelse og

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør:

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør: 10 gode grunde til at ISOLERE MED PAPIRULD SPAR OP TIL 50% på varmeregningen Din autoriserede Papiruldsisolatør: Hvad er Papiruld? Isoleringsmaterialet Papiruld er et granulat, der kan anvendes til nybyggeri

Læs mere

Miljøvenlige tekniske bygninger i Sejlflod Kommune

Miljøvenlige tekniske bygninger i Sejlflod Kommune Redaktionel bemærkning fra Byg og Byg: Efterfølgende tekst har været offentliggjort som artikel i Stads- og Havneingeniøren nr.11, 1999, dog kun med 1 foto. Miljøvenlige tekniske bygninger i Sejlflod Kommune

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Halm. Huse ved Vadehavet - Forundringskort Halm

Halm. Huse ved Vadehavet - Forundringskort Halm Halm Halm blev brugt til at blande i lerklining, både i vikingetiden og i bindingsværkshuse omkring 1634. Halmstrå kan let knække. Flere halmstrå sammen er stærkere end ét strå. Halm Halmstrå er hule,

Læs mere

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestensborg Alle 23 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre PAPIRISOLERING Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med papirisolering Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre MILJØRIGTIGT KVALITET ERFARING GARANTI HÅNDVÆRK Et

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 9. Status. Huset tager form

Nyhedsbrev nr. 9. Status. Huset tager form Nyhedsbrev nr. 9 6. juli 2015 Hvordan vælger man en god isoleringsløsning, der er velegnet til en diffusionsåben konstruktion og har gode miljø- og arbejdsmiljømæssige egenskaber? I dette nyhedsbrev vil

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

16-4-2012. Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen

16-4-2012. Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen Sag: Parcelhus Dato: 06-06-12 Sagsnr: F2012-02 Udarb. Af: Ellen Agger OVERSKRIFT Side 0 af 5 16-4-2012 BTH HASLEV BYGNINGSOPMÅLING Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve.

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve. LET SVÆRHEDSGRD: Opgaven er ikke svær. Du skal bare bruge vaterpas og tommestok flittigt. TIDSFORRUG: Selve arbejdet kan udføres på to enkelte arbejdsdage med flere dages mellemrum (tørretid for stolpebetonen).

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Fremstilling af blæsebælge (Nyrebælge)

Fremstilling af blæsebælge (Nyrebælge) Jeg skulle bruge en blæsebælg til mit støbehåndværk på vikingemarkederne, min plan var at lave et sæt Nyrebælge, lidt i stil med de bælge der er vist på Sigrudsristningen, jeg tænkte meget over hvordan

Læs mere

Passiv Ventilation med Cupolex

Passiv Ventilation med Cupolex Passiv Ventilation med Cupolex Pernille Kjærsgaard, Orbicon Kresten B. Andersen, Orbicon Martin Stærmose, Region Sjælland Christian Fabricius, Region Sjælland Thomas Hauerberg Larsen, Orbicon Beliggenhed

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni Projektforslag til Tilbygning af Svalevej 33 for Linda og Bjarne Lagoni Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra vejen Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Nye energikrav Murværksdag 7. november 2006 Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene til Bygningsreglement 1995. Ikrafttræden

Læs mere

Menighedssal/garderobe/børnerum-beskrivelse v. 3.2, 2011-11-13 MAB

Menighedssal/garderobe/børnerum-beskrivelse v. 3.2, 2011-11-13 MAB Menighedssal/garderobe/børnerum-beskrivelse v. 3.2, 2011-11-13 MAB Nr. Delopgave Besluttet specifikation fra byggegruppen Kommentar Bemærkninger/argumenter/noter BR01 Skillevæg til lille depot BR02 Vindue

Læs mere

Forebyggelse betaler sig sådan undgår du brand

Forebyggelse betaler sig sådan undgår du brand Forebyggelse betaler sig sådan undgår du brand Når du har en Landbrugsforsikring hos os, giver vi dig råd og vejledning om, hvordan du forebygger skader. Jo sikrere dit landbrug er, jo mindre er risikoen

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

VED KØB AF SKUR TIL CARPORT

VED KØB AF SKUR TIL CARPORT TILLÆG TIL MONTAGE VEJLEDNING. VED KØB AF SKUR TIL CARPORT Det er kun nødvendigt at læse denne vejledning, hvis du også har valgt skur på din carport. Du SKAL dog også læse vejledning fra carporten, da

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by: Resultat 6990 Ulfborg BBR-nr.: 661-183477-001 Energikonsulent: Ole Dammark Knudsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Aftalekæde og tilskudsoversigt B2C Isolering

Aftalekæde og tilskudsoversigt B2C Isolering Aftalekæde og tilskudsoversigt B2C Isolering Skriftligt tilbud udarbejdes, hvor følgende tekst fremgår: Energibesparelsen overdrages til og håndteres af Energibolig, der vil kontakte dig omkring dette

Læs mere

Byg sådan 4. Merisolering indvendigt af ydervæg traditionel løsning. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt

Byg sådan 4. Merisolering indvendigt af ydervæg traditionel løsning. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Byg sådan 4 Merisolering indvendigt af ydervæg traditionel løsning paroc.dk PAROC PROTECTION Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Januar 2013 INVENDIG ISOLERING HVIS FACADEN SKAL BIBEHOLDES, SOM

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Kallerupvej 180 4400 Kallundborg Dato: 10-9-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-22262 Matr. nr./ejerlav 5a Kallerup By, Raklev EBAS sagsnr.

Læs mere

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Date: 200310 Company : TætHus Operator: HD 1 Inspektion overview Arbejdsbetingelser: Energitjek med termografering på lejlighed 2-3 april 2010,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by: SIDE 1 AF 51 Adresse: Knasten 84 Postnr./by: 9260 Gistrup BBR-nr.: 851-551581-001 Energikonsulent: Jørgen Stengaard-Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste.

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. 1 Indhold 1 Sikkerhedsregler ved brug af centralstøvsugeren...............

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Sletten 22 Postnr./by: Resultat 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-009656-001 Energikonsulent: Hans Tørnstrøm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086 J. nr. 8086 Oversigt over klagepunkter: 1. Fejlagtige oplysninger om ydervægskonstruktion. Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vi klager over, at den byggesagkyndige ikke har videregivet

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Bremavej 003A 4793 Bogø By BBR-nr.: 390-004794 Energikonsulent: Steffen Albrektsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen.

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen. Skønsmandens erklæring 8106 Oversigt over klagepunkter 1. 2. Fugt og skader i kældervægge. Olietanken. Vejret på besigtigelsestidspunktet Tørvejr svag vind ca. 24 0. Øvrige forhold Klagers selvrisiko på

Læs mere

Energimærke. Adresse: Carl Albretsens Vej 8 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Carl Albretsens Vej 8 Postnr./by: SIDE 1 AF 30 Adresse: Carl Albretsens Vej 8 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-013205-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Klerkegården. Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget

Klerkegården. Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget Klerkegården Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget Indhold Hvad bliver nyt i din bolig? Side 4 Arbejdet udføres i to omgange Side 4 Reparationer udføres bedst muligt Side 5 Her kan du stille

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

Porebeton [mm] Hvor der anvendes listelofter mod tagrum. Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader.

Porebeton [mm] Hvor der anvendes listelofter mod tagrum. Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader. Side 1 Lejlighedsskel med Multipladen 535, Murblokken 535 og Vægelementet 575 Når det drejer sig om reduktionstal for en dobbelt væg, så er det vigtigt, at de to vægdele er fuldstændig adskilte med adskilt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vigvej 17 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014413 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søagerparken 045 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-151153 Energikonsulent: Heinrich Gisselmann Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning

Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning H.C. Ørstedsvej 6. Skive FOTO: Loftfoto med angivelse af hvor ny sammenbgning udføres. Beskrivelse. Opførelse af ny skolebygning på 384 m² med undervisningsrum,

Læs mere

Byg sådan 3. Merisolering af ydervægge. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt

Byg sådan 3. Merisolering af ydervægge. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Byg sådan 3 Merisolering af ydervægge paroc.dk PAROC PROTECTION Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Januar 2013 UDVENDIG ISOLERING GIVER HUSET VARMT TØJ PÅ At merisolere huset er en god investering.

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13067 Besigtigelse den: 16. september 2013 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9087 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Køkken, sætninger i gulve, store fuger over køkkenbord i vægfliser, sætninger i gulve i bryggers. 2. Sætninger

Læs mere

Halmballehus i Munksøgård

Halmballehus i Munksøgård Bygge- og Miljøteknik A/S Halmballehus i Munksøgård bebyggelsen erfaringer efter et Projektet er gennemført som et led i Energistyrelsens udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering under

Læs mere

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering Spar energi med garanti - ideer til sikker isolering Indledning I denne lille brochure kan du få et overblik over mulighederne for efterisolering med Rockwool stenuldsgranulat og de deraf følgende energibesparelser.

Læs mere

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS Udvikling i U-værdier Krav i 1979 Linjetab i 2001 2 1 www.energikoncept.dk 3 http://www.byggeriogenergi.dk/ 4 2 Energiløsninger bliver revideret og bliver løbende

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

gennemfarvet facadeplade

gennemfarvet facadeplade power board gennemfarvet facadeplade POWER BOARD POWER BOARD C facadeplader gennemfarvet fibercementplade i 3 farver Bredde mm 1200 Længde mm 2400 Tykkelse mm 8 Vægt kg pr. plade 33,41 Vægt kg pr. m 2

Læs mere

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd Tilbudet omfatter: Murer Tømrer Blikkenslager Glas Maler Jord, beton og kloak VVS El Der kan afgives tilbud på alle entrepriser. Tilbudet skal omfatte den samlede opgave inden for hver entreprise og tage

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest IR000911.IS2 På billet ses Murværket med en ensartet isoleringsværdi. Vinduerne i stue plan ses med normalt varmetab for denne type vinduer. Kældervinduet ses med et større varmetab. Taget

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 6163 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Manglende fundament under tilbygningen 2. Forkerte skruer i facadebeklædningen 3. Manglende redningsåbning. Forkert U-værdi 4.

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 16022 Besigtigelsesdato: 29. april 2016 kl. 11.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8107 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Fugtig kældervæg mod syd. 2. Utæt hjørne i tagpap ved skorsten samt fugt i mur i stue. 3. Lyskassevange revnet

Læs mere

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U BILAG 1 energikravene fra BR 1995 Kenneth Korsholm Hansen 178630 Energikravene fra BR 2015 39 Indholds fortegnelse 1.0 Indledning med problemformulering...... 7 1.1. Baggrundsinformation og præsentation

Læs mere

Victor Stoltze og Lars Thomsen Roskilde HTX 10-12-2007

Victor Stoltze og Lars Thomsen Roskilde HTX 10-12-2007 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering...side 3 Problemfase...side 3 Analysefase.side 4 Løsningsfase side 4 Produktionsfase.side 5 Konklusionsfase...side 7 Logbog..side 8 Onsdag 24. oktober.side 8 Onsdag

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fugleparken 63 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-023775 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Bygningskontoret

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gåbensevej 67 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-013639 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Frostsikring af udhuse

Frostsikring af udhuse Frostsikring af udhuse Under den kraftige kulde vi havde vinteren 2011/12, havde flere beboere problemer med frosne vandrør i udhusene. Derfor har bestyrelsen besluttet at udarbejde denne guide, som forhåbentligt

Læs mere

HardiePlank. Brædder. www.cembrit.dk

HardiePlank. Brædder. www.cembrit.dk HardiePlank Brædder www.cembrit.dk Smukt som træ med fibercements fordele Det suveræne alternativ til træbrædder HardiePlank brædder har samme struktur og udseende som træbrædder, men er fremstillet af

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Væggene (forskalling) skal genbruges i det nye byggeri, ligeledes yderdøren som her er afmonteret.

Væggene (forskalling) skal genbruges i det nye byggeri, ligeledes yderdøren som her er afmonteret. Det gamle skur i enden af carporten pilles ned. Væggene (forskalling) skal genbruges i det nye byggeri, ligeledes yderdøren som her er afmonteret. Her er væggen afmonteret, så den kan genanvendes som sidebeklædning

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Ny våbenboks Svinninge skytteforening Arbejdsplan

Ny våbenboks Svinninge skytteforening Arbejdsplan Ny våbenboks Svinninge skytteforening Arbejdsplan Delopgaver Klargøring af lokaler ( 50 m banen ) udføres den. 1/7-5/7 Bestilling af materialer udføres den. 1/7-4/7 Boksfundament udføres den. uge 28 (7-10

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere