TENDENS ØRESUND Dansk version.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TENDENS ØRESUND 2012. Dansk version. www.tendensoresund.org"

Transkript

1 TENDENS ØRESUND Dansk version

2 2 Projektleder Birgitte Steenstrup, Dataindsamling, analyse og tekst Thomas Behrens Arbetsförmedlingen Mai Lundemark Københavns Kommune, Interreg-projektet Job og Uddannelse Gert Jørgensen Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Eivor Johansson Landskrona stad Anders Axelsson Region Skåne Christian Lindell Region Skåne Christina Ripa Region Skåne Daniel Svärd Region Skåne Lova Wigvall Region Skåne Lene Wittek-Holmberg Wonderful Copenhagen Britt Andresen Öresundskomiteen Peter Krygell Öresundskomiteen Find flere oplysninger her Grafisk design Mikael Forth/www.forth.dk Tryk CS-Grafisk A/S Oplag 500 stk. Oversættelse til svensk Thomas Hedberg Oversættelse til dansk og redigering Marianne Worm,

3 TENDENS ØRESUND INDHOLDSFORTEGNELSE KONTAKTPERSONER En region i udvikling ØRESUNDSREGIONEN...4 DANMARK Et sammenhængende ØRESUNDSREGIONEN og varieret arbejdsmarked..56 SVERIGE Forord Arbejdsmarked Beskæftigelsesregion Öresundskomiteen Pendlingen over Øresund Arbetsförmedlingen Region Sk Fakta om Øresundsregionen. Hovedstaden...6 og Sjælland Britt Andresen Thomas Behrens Christina R Geografi.... Gert Jørgensen Tilgængelighed og mobilitet +46 (0) (0) Kort over Øresundsregionen Flytninger christina.ri Demografi... 8 Birgitte Boligforhold Steenstrup og byggeri Helsingborg... stad 78 Anders Axe Københavns Kommune Boligpriser Marianne Toreblad (0)40 Viden og innovation Mai...12 Lundemark Trafikken over Øresund (0) anders.axel Økonomisk udvikling 12 Københavns Lufthavn Erhvervsstruktur... Peter 16 Krygell Christian L Region Hovedstaden Forskning og udvikling Landskrona stad Birgit Petersen Om analysen (0)40 Eivor Johansson christian.li Uddannelse Mørketal (0) Ørestat Kultur og oplevelser...40 Om Tendens Øresund Kultur... Region Sjælland 40 Lunds kommun Identitet... Per Anders Foss 45 Kontaktpersoner.... Jens Nilson Turisme (0) Sundhed Velfærd Malmö stad Necmi Incegül + 46 (0)

4 4 EN REGION I UDVIKLING FORORD EN REGION I UDVIKLING Forord Øresundsregionen er hjemsted for 3,8 millioner indbyggere, og de kommende 20 år ventes befolkningstallet at vokse med yderligere 10 procent. Regionen er en vigtig faktor for såvel den danske som den svenske nationaløkonomi, idet 27 procent af de to landes samlede BNP skabes i Øresundsregionen. Og øresundsintegrationen udgør i økonomisk sammenhæng en vigtig brik på begge sider af Øresund. Øresundspendlerne bidrog i 2010 med 5,5 milliarder kr. værditilvækst til den danske økonomi. Siden Øresundsbron åbnede i 2000, har den danske økonomi gennem øresundspendlingen modtaget en betydelig økonomisk indsprøjtning på i alt 33 milliarder kr. hvilket i 2010-priser svarer til 1,3 Øresundsbro. Den samfundsmæssige gevinst ved Øresundsbron overstiger med andre ord langt, hvad det har kostet at bygge den. Samtidig sparer Sverige udgifter til arbejdsløshedsunderstøttelse på 1,3 milliarder kroner årligt, fordi arbejdsløse svenskere får job i Danmark. Øresundsregionen er ligesom resten af Europa ramt af finanskrisen. Krisen har betydet, at stigningen i flytninger, pendlere og trafik over Øresund er bremset op. Antallet af daglige pendlere lå i 2011 på personer, hvilket er lidt under niveauet i 2008, hvor pendlinger var på sit hidtil højeste med næsten pendlere over Øresund. I 2011 tog i gennemsnit personrejsende (med bil, bus, tog eller færge) og køretøjer hver dag over Øresund. Det er en stigning på 1 procent i antal passagerer og et fald på 2 procent i antal køretøjer i forhold til året før. Den økonomiske tilvækst i Øresundsregionen (6 procent) har i perioden været lavere end gennemsnittet for EU27-området (13 procent). Udviklingen er markant lavere end i både Helsinkiregionen (24 procent) og i Stockholms län (30 procent). Dog voksede voksede bruttoregionalproduktet per beskæftiget i perioden stærkere i Øresundsregionen (5,3 procent) end gennemsnittet for alle regioner i Europa (4,2 procent). Dette er dog stadig lavere end i både Stockholm (19,2 procent) og Helsinki (16,9 procent) i perioden Dette er en situation, der skal rettes op på, hvis Øresundsregionen skal forblive en vigtig vækstmotor for hele Skandinavien. Øresundsregionen har mange potentialer, der med fordel kan udnyttes bedre. 35 procent af indbyggerne har en vide-

5 TENDENS ØRESUND regående uddannelse, hvilket er højere end det nationale niveau i både Danmark og Sverige. I alt cirka studerende læser ved regionens 11 universiteter og højere læreanstalter. Andelen af bruttoregionalprodukt der anvendes på forskning og udvikling i Øresundsregionen, er blandt de højeste (4,9 procent) i Europa. Samtidig placeres hele 43 procent af erhvervslivets samlede investeringer i forskning og udvikling for hele Danmark og Sverige i regionen. Alligevel tyder det på, at det kniber med at omsætte disse investeringer til innovationer og kommercielle produkter, hvilket er et generelt problem i både Danmark og Sverige. et øget og gensidigt samkvem på tværs af Øresund inden for såvel kultur, arbejdsmarked, viden og innovation som trafik og infrastruktur. TendensØresund følger og analyserer denne integration, og vi håber, du vil finde analyserne interessante. God læselyst! 12 år efter Øresundsbrons åbning er det glædeligt at konstatere, at den fælles øresundsregionale identitet blandt regionens borgere er voksende. Men identitet og integration forudsætter til stadighed

6 6 FAKTA OM ØRESUNDSREGIONEN GEOGRAFI FAKTA OM ØRESUNDSREGIONEN GEOGRAFI Geografisk består Øresundsregionen Sjælland, Lolland, Falster, Møn og Bornholm på den danske side og Skåne på den svenske side af Øresund deraf navnet. Administrativt består Øresundsregionen af tre regioner: Region Hovedstaden og Region Sjælland på den danske side og Skåne på den svenske side. Øresundsregionens danske og svenske del forbindes i syd af den 16 km lange Øresundsbro mellem København og Malmö, som åbnede i 2000, og i nord af færgeforbindelsen mellem Helsingør og Helsingborg. Øresundsregionen dækker et samlet areal på kvadratkilometer - svarende til halvdelen af hele Danmarks areal - fordelt med kvadratkilometer på den danske side og på den svenske side. Målt i kvadratmeter er Skåne størst, men omkring to tredjedele af de 3,8 millioner, der bor i Øresundsregionen, bor i den danske del af regionen. Den danske del af regionen har 2,5 millioner indbyggere og den svenske del 1,3 millioner. Øresundsregionen omfatter Danmarks hovedstad, København, og Sveriges tredjestørste by, Malmö. København- Malmö er det største byområde i Skandinavien. Den gennemsnitlige befolkningstæthed er 179 indbyggere per kvadratkilometer: flest på den danske side af sundet med 258 indbyggere per kvadratkilometer og færrest på den svenske side med 110 indbyggere per kvadratkilometer. Den geografiske variation er stor: fra tætte storbyområder som København og Malmö til relativt tyndt befolkede landsbykommuner på Lolland og i det østlige Skåne. Administrativt udgøres Øresundsregionen på den svenske side af 33 kommuner, som tilsammen udgør Region Skåne, og på den danske side af 46 kommuner, som tilsammen udgør Region Hovedstaden og Region Sjælland. Indbyggertal i Øresundsregionens seks største kommuner (medio 2012) København Frederiksberg Roskilde Malmö Helsingborg Lund Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån

7 Slagelse Odsherred Holbæk Sorø Næstved Ringsted Kalundborg Frederiks- værk- Hundested Frederikssund Åstorp Klippan Helsingborg Bjuv Gribskov Helsingør Svalöv Hillerød Fredensborg Egedal Høje- Lejre Roskilde Taastrup REGION SJÆLLAND Køge Faxe Hørsholm Allerød Rudersdal Furesø Greve Solrød Stevns Höganäs Båstad REGION HOVEDSTADEN Ängelhom Kävlinge Örkelljunga Perstorp Eslöv Landskrona Lomma Lund Burlöv Staffanstorp Sjöbo Malmö Svedala Vellinge Skurup Ystad Höör SKÅNE Hörby Osby TENDENS ØRESUND 2012 Östra Göinge Kristianstad Trelleborg Tommelilla Hässleholm Bromölla Simrishamn 7 REGION HOVEDSTADEN Lolland Guldborgsund Vordingborg Lyngby-Taarbæk Gladsaxe Gentofte Herlev Ballerup Rødovre Frederiksberg Albertslund Glostrup Copenhagen Brøndby Hvid- Ishøj Valovrlensbæk Tårnby Dragør Bornholm

8 8 FAKTA OM ØRESUNDSREGIONEN DEMOGRAFI DEMOGRAFI Befolkningstilvækst Andelen af ældre (+65) vokser hurtigere i den danske del af Øresundsregionen end i den svenske del, mens andelen af gruppen årige forventes at vokse hurtigere i den svenske end i den danske del. Forsørgerbyrden forventes på begge sider af sundet at stige med procent frem mod årsskiftet i forhold til Udvikling Der bor cirka indbyggere i Øresundsregionen heraf bor to tredjedele i den danske del. Dette tal forventes at vokse med indbyggere - godt 10 procent frem mod begyndelsen af 2030-tallet. Stigningstakten forventes at være højest i de førstkommende år, hvorefter den aftager noget i resten af den tyveårige prognoseperiode. Befolkningstæthed Antal indbyggere inden for en 2,5 km radius Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån. Kort: Region Skåne I Skåne forventes befolkningen at vokse med indbyggere. På den danske side forventes Region Hovedstaden at vokse med indbyggere, mens Region Sjælland først i perioden vil opleve et fald i indbyggerantallet på omkring indbyggere - dette fald forventes dog at aftage sidst i prognoseperioden. Samlet set vil tilvæksten i den danske del være på knap indbyggere i de kommende 20 år. Den erhvervsaktive gruppe (20-64-årige) forventes at stige med henholdsvis i Region Hovedstaden og i Skåne. Region Sjælland vil til gengæld opleve et fald i denne gruppe på omkring indbyggere frem mod årsskiftet 2031/2032. Flere børn og ældre Befolkningens alderssammensætning i Øresundsregionen forventes som helhed at undergå store ændringer i den kommende tyveårsperiode. Frem for alt forventes antallet af ældre

9 TENDENS ØRESUND (+65-årige) at stige markant. Det skyldes dels, at der i efterkrigstiden blev født mange børn i 1940 erne, og at disse generationer er nu på vej på pension. Dels skyldes den større andel ældrebefolkning, at vi som helhed lever længere. Der forventes også et stigende antal børn og unge, især i Region Hovedstaden og Skåne. Det skyldes for en stor del øget tilflytning - både migration fra udkantsområder i begge lande og immigration Udvikling i befolkningens alderssammensætning Antal Befolkningsudvikling Indbyggertal ved årsskifte Kilde. Danmarks Statistik, Statistiska Centralbyrån og Region Skåne; materiale bearbejdet af Region Skåne Gennemsnitlig årlig ændring Femårsperiode Øresundsregionen DK regionen Øresunds- SE År I alt 2001/ / / Prognose 2016/ / / / Kilde. Danmarks Statistik, Statistiska Centralbyrån og Region Skåne; materiale bearbejdet af Region Skåne Alder Region Hovedstaden 2011/2012 Prognose Region Hovedstaden 2031/2032 Skåne 2011/2012 Prognose Skåne 2031/2032 Region Sjælland 2011/2012 Prognose Region Sjælland 2031/2032

10 10 FAKTA OM ØRESUNDSREGIONEN DEMOGRAFI fra andre lande, dels at flere og flere efterhånden når den fødedygtige alder. Konsekvenser for samfundsøkonomien Forsørgerbyrden i Øresundsregionen forventes at stige markant på grund af den stigende befolkningstilvækst i især de ikkeerhvervsaktive aldersgrupper 0-19-årige og +65-årige, som vokser hurtigere end aldersgruppen år. Befolkningens ændrede alderssammensætning vil byde på udfordringer for velfærdssamfundet, som vi kender det, herunder især i forbindelse med børneomsorg, skoletilbud, ældrepleje og efterspørgsel på forskellige boligformer. Alle former for pasning, omsorg og pleje vil komme under pres, fordi der vil være færre i den erhvervsaktive alder til at bære den samlede forsørgerbyrde, og flere vil efterspørge offentlige ydelser. Forsørgerbyrden defineres som den byrde, hver person i den erhvervsaktive alder (20-64 år) skal forsørge ud over sig selv. I denne opgørelse er der udelukkende fokus på alder, og ikke hvorvidt personerne i den erhvervsaktive alder er i arbejde eller ej. I den danske del af Øresundsregionen er forsørgerbyrden i ,68 person, mens den i den svenske del er marginalt højere, nemlig 0,71. Det vil sige, at for hver 100 personer i den erhvervsaktive alder, skal skåningene forsørge tre personer mere end danskerne. Ved årsskiftet forventes disse tal at være steget til henholdsvis 0,79 Udvikling i forsørgerbyrden (den danske del) og 0,81 (den svenske del). Det vil være en stigning i forsørgerbyrden på omkring 16 procent i den danske del og 14 procent i den svenske del. Spændet mellem de to dele af Øresundsregionen vil da være indsnævret til en forskel på omkring 2 procent. Hvis man ser på fordelingen af forsørgerbyrden i de to regioner i den danske del af Øresundsregionen, er forskellen mellem de to markant højere end forskellen mellem den danske og svenske del: I Region Hovedstaden er forsørgerbyrden i 2012 på 0,64 og i Region Sjælland 0,77 - en forskel på 0,13. Ved årsskiftet forventes Region Geografi 2011/ / /2032 Øresundsregionen DK 0,68 0,71 0,79 Øresundsregionen SE 0,71 0,77 0,81 Region Hovedstaden 0,64 0,65 0,72 Region Sjælland 0,77 0,86 0,98 Kilde: Danmarks Statistik, Statistiska Centralbyrån og Region Skåne; materiale er bearbejdet af Region Skåne

11 TENDENS ØRESUND Hovedstadens forsørgerbyrde at være 0,72, og Region Sjælland vil have en forsørgerbyrde på 0,98 en markant stigning på 27 procent for Region Sjælland og 13 procent for Region Hovedstaden i forhold til Selv om forsørgerbyrden er stigende i hele Øresundsregionen, vil stigningen med andre ord være markant større i Region Sjælland og Skåne i forhold til Region Hovedstaden: Skåne og Region Hovedstaden vil ved årsskiftet have en forsørgerbyrde på henholdsvis 0,79 og 0,98, mens Region Hovedstaden forventes at have en forsørgerbyrde på 0,72. Dalende nettomigration Befolkningstilvæksten i Øresundsregionen forventes at bestå af nyfødte og tilflyttere. Antallet af fødsler per år er større end antallet af døde per år i såvel Skåne som Region Hovedstaden. I slutningen af den tyveårige prognoseperiode forventes antallet af dødsfald at stige yderligere, hvilket skyldes at flere og flere pensionister vil være kommet op i den alder, hvor det naturligt begynder at tynde ud i antallet på grund af alderdom. Det er vanskeligt at vurdere fremtidens flytninger, men nettotilflytningen (antal tilflytninger minus antal fraflytninger) forventes at falde på såvel den danske side som den svenske side af Øresund. Danmarks Statistik har udarbejdet prognoserne for den danske del af Øresundsregionen, og Region Skåne for den svenske del. Prognosernes usikkerhed bliver større, når de brydes ned på kommuneniveau, og tallene bør tolkes med et gran salt. Befolkningstilvæksten forventes at være højest i de største kommuner og disses nabokommuner. Befolkningsudvikling ( ) Ændring i procent Kilde: Danmarks Statistik, Statistiska Centralbyrån og Region Skåne; materiale bearbejdet af Region Skåne

12 12 VIDEN OG INNOVATION ØKONOMISK UDVIKLING VIDEN OG INNOVATION ØKONOMISK UDVIKLING Bruttoregionalprodukt i et europæisk perspektiv På nationalt plan har man bruttonationalprodukt (BNP), som er et mål for et lands samlede produktive indsats per år beregnet som værdien af den samlede produktion af varer og tjenesteydelser minus værdien af de anvendte råvarer og hjælpestoffer. På regionalt plan har man bruttoregionalprodukt (BRP), som er et mål for en regions økonomiske udvikling. Målet beregnes på samme måde som BNP, bare på regionalt plan. Den økonomiske vækst i Øresundsregionen har i perioden været lavere end gennemsnittet for EU27- området: henholdsvis 6,1 procent i Øresundsregionen og 12,8 procent i EU27- landene. Og i sammenligning med Helsinkiregionen og Stockholms län har Øresundsregionens økonomiske vækst været endnu svagere i samme periode: Helsinki har haft en BRP-vækst på 24 procent og Stockholm 30 procent. Desværre mangler der BRP-oplysninger for perioden efter 2009 på grund af efterslæb i den regionaløkonomiske statistik. Eurostats oplysninger om udviklingen Index: 2000= i BNP indikerer dog, at Skåne, Stockholm og Helsinki også i 2010 og 2011 har haft en højere vækst end Region Hovedstaden og Region Sjælland. Væksten har siden 2009 været højere i Sverige og Finland end i Danmark. Udvikling i BRP og BRP per beskæftiget i EU27 og Øresundsregionen ( ) EU27 BRP Øresundsregionen BRP EU27 BRP/beskæftiget Øresundsregionen BRP/beskæftiget Kilde: Eurostat, Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån. Beregninger: Region Skåne

13 TENDENS ØRESUND BRP i Øresundsregionen sammenlignet med EU27 ( ) i millioner euro (2000-priser) Vækst EU ,8% Øresundsregionen DK ,4% Region Hovedstaden ,5% Region Sjælland ,9% Øresundsregionen SE ,4% Øresundsregionen ,1% Danmark ,0% Sverige ,2% Stockholm ,5% Helsinki ,0% Kilde: Eurostat, Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån. Beregninger: Region Skåne En forklaring på den højere vækst i den svenske del af Øresundsregionen end i den danske er, at befolkningen i den svenske del voksede med 9 procent i perioden , mens befolkningen i den danske del voksede med 4 procent. En voksende befolkning kræver et større udbud af varer og tjenesteydelser, hvilket bidrager til øget BRP. Produktivitet Produktivitet måles som regel som øget produktion per arbejdstime. Det er imidlertid ikke muligt at måle på regionalt plan - i stedet kan man med fordel måle værditilvækst per beskæftiget. I Øresundsregionen har væksten i arbejdskraftens produktivitet i perioden været noget bedre end gennemsnittet for EU27-landene: 5,3 procent i Øresundsregionen og 4,2 procent i EU27. I sammenligning med Stockholms län og Helsinkiregionen har udviklingen i Øresundsregionen været væsentlig svagere: Stockholm har i perioden haft en BRP-vækst på 19 procent per beskæftiget og Helsinki 17 procent. Inden for Øresundsregionen har Region Hovedstaden dog oplevet en kraftigere produktivitetsvækst end Skåne i perioden Region Sjælland blev hårdt ramt af finanskrisen i 2008 og har såvel en negativ BRP-udvikling generelt som BRP-udvikling per beskæftiget. Den samlede BRP-vækst per beskæftiget har i den svenske del været på 5 procent sammenlignet med 6 procent i den danske del.

14 14 90 VIDEN OG INNOVATION ØKONOMISK UDVIKLING EU27 BRP EU27 BRP/beskæftiget Øresundsregionen BRP Øresundsregionen BRP/beskæftiget BRP-udvikling i Øresundsregionen ( ) Øresundsregionen SE (Skåne) 110 Region Hovedstaden 105 Øresundsregionen DK Region Sjælland Kilde: Eurostat, Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån. Beregninger: Region Skåne Økonomisk vækst i Øresundsregionen Det er for tidligt at tale om Øresundsregionen som en funktionelt integreret økonomisk enhed. Regionen har dog potentialet til på sigt at blive et betydeligt økonomisk centrum, hvis økonomierne på begge sider af sundet bliver knyttet stærkere sammen. Et mål for Øresundsregionens økonomiske potentiale er, at regionen tegner sig for omkring 27 procent af Danmarks og BRP per beskæftiget i Øresundsregionen sammenlignet med EU27 ( ) i euro (2000-priser) Tillväxt EU ,2% Øresundsregionen DK ,7% Region Hovedstaden ,5% Region Sjælland ,6% Øresundsregionen SE (Skåne) ,5% Øresundsregionen ,3% Danmark ,8% Sverige ,0% Stockholm ,2% Helsinki ,9% Kilde: Eurostat, Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån. Beregninger: Region Skåne

15 TENDENS ØRESUND Sveriges samlede BNP. Den danske del af Øresundsregionen stod i 2009 for 49 procent af Danmarks samlede BNP. Region Hovedstaden alene står for 38 procent og Region Sjælland for 11 procent. Den svenske del af Øresundsregionen stod for 11 procent af Sveriges samlede BNP, hvilket har været uændret siden Den danske del af Øresundsregionen tegner sig for to tredjedele af Øresundsregionens samlede BRP. BRP-væksten har været højere i Skåne end i den danske del af Øresundsregionen, hvilket til dels skyldes, at finanskrisen ramte Danmark hårdere end Sverige. Mens Skånes BRP i perioden steg med 13 procent, var den tilsvarende stigning i den danske del af Øresundsregionen på kun 3 procent.

16 16 VIDEN OG INNOVATION ERHVERVSSTRUKTUR ERHVERVSSTRUKTUR Øresundsregionen undergår ligesom resten af den vestlige verden nogle strukturelle ændringer: Andelen af beskæftigede inden for den private servicesektor er stigende, mens andelen af beskæftigede inden for produktion og landbrug er faldende. På grund af databrud i statistikken i 2007 er det ikke muligt at beskrive regionens langsigtede strukturændring, men givet er det, at der er store strukturelle forskelle regionens enkelte områder imellem. I 2010 var cirka 11 procent af det samlede antal beskæftigede i Region Hovedstaden beskæftiget inden for fremstillingsvirksomhed, inklusive byggebranchen til sammenligning var dette tal for Region Sjælland og Skåne henholdsvis 18 og 20 procent. Selv om fremstillingsvirksomhed går tilbage i alle tre regioner i Øresundsregionen, oplever Region Hovedstaden det største fald. Til gengæld er der en meget stor andel beskæftigede 52 procent - inden for den private servicesektor i Region Hovedstaden. I Region Sjælland og Skåne står den private servicesektor for henholdsvis 43 og 44 procent af den samlede beskæftigelse. De mest fremtrædende sektorer i alle tre regioner er forretningsservice, transport og engrosog detailhandel. Hightechsektoren i Europa Globaliseringen betyder, at de gamle økonomier står over for øget konkurrence fra lande med lavere omkostninger og for at imødegå den øgede konkurrence, skal der tænkes nyt. En strategi kunne være i højere grad at konkurrere på viden frem for pris i forbindelse med vareproduktion og tjenesteydelser. For at kunne analysere hvor videnintensive landenes/regionernes produktion er, har OECD udpeget en række brancher af særlig interesse under klassifikationen hightech. Hightech omfatter brancher med højteknologisk serviceydelse- og vareproduktion, for eksempel specialisering i produktion af lægemidler, kommunikation og fly og for servicesektorens vedkommende forskning og udvikling samt it- og teleydelser. Det er noget misvisende at kalde disse brancher for højteknologiske, da det snarere handler om videnbrancher, som dels er værdiskabende i sig selv, dels udbyder tjenesteydelser, som styrker det øvrige erhvervsliv. Men eftersom begrebet hightech er standard inden for OECD, vil vi også benytte dette begreb i denne rapport. En høj beskæftigelsesandel inden for den højteknologiske sektor anses for at være et vigtigt konkurrenceparameter for at nå EU 2020-målene.

17 TENDENS ØRESUND Beskæftigede (dagbefolkning) per branche i procent (2010) Branche Skåne Region Hovedstaden Region Sjælland Danmark + Sverige, eksklusive Øresundsregionen Landbrug, skovbrug og fiskeri 2,0 0,4 2,7 2,3 Råstofindvinding 0,1 0,1 0,1 0,2 Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 2,3 0,8 2,0 1,6 Tekstil- og læderindustri 0,1 0,1 0,1 0,2 Træ- og papirindustri, trykkerier 1,4 0,3 0,6 1,7 Olieraffinaderier mv. 0,0 0,0 0,1 0,0 Kemisk industri 0,8 0,5 0,6 0,4 Medicinalindustri 0,4 1,5 1,1 0,2 Plast-, glas- og betonindustri 1,3 0,4 1,1 0,9 Metalindustri 1,4 0,5 1,0 2,4 Elektronikindustri 0,3 0,8 0,4 0,8 Fremst. af elektrisk udstyr 0,4 0,2 0,3 0,6 Maskinindustri 1,5 0,7 1,4 2,0 Transportmiddelindustri 0,5 0,0 0,1 1,6 Møbel og anden industri mv. 1,3 0,5 0,9 1,2 Energiforsyning 0,5 0,3 0,5 0,6 Vandforsyning og renovation 0,5 0,3 0,5 0,4 Bygge og anlæg 7,1 4,2 7,5 6,5 Handel 13,9 14,2 16,2 13,3 Transport 5,3 5,1 5,3 4,9 Hoteller og restauranter 3,0 3,4 2,5 3,2 Information og kommunikation 3,3 6,2 2,9 3,5 Finansiering og forsikring 1,4 4,5 3,0 2,1 Ejendomshandel og udlejning 1,6 1,8 1,7 1,5 Reklame, Rådgivning og øvrig erhvervsservice 5,4 6,6 3,7 4,8 Forskning og udvikling 1,2 1,0 0,6 0,4 Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service 5,1 5,2 4,8 4,9 Offentlig administration, forsvar og politi 4,7 6,7 5,7 5,4 Undervisning 10,9 8,1 7,6 9,9 Sundhed og socialvæsen 16,4 18,4 19,7 17,0 Kultur og fritid 1,9 2,3 1,4 1,8 Andre serviceydelser mv. 2,4 3,9 3,4 2,6 Uoplyst aktivitet 1,4 0,9 0,7 0,9 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 Antal beskæftigede Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån

18 18 VIDEN OG INNOVATION ERHVERVSSTRUKTUR Hvad angår høj og middel hightech industriproduktion, indtager Øresundsregionen i sammenligning med andre Nuts2 1 -regioner i EU15-området ingen fremtrædende plads. Høj og middel hightech industriproduktion er koncentreret i det sydvestlige Tyskland og nordlige Italien samt Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn. Øresundsregionen har sammen med Oslo, Stockholm og Helsinki sin styrkeposition inden for højteknologisk service, som omfatter post- og telekommunikation, databehandling samt forskning og udvikling. Hvis man tager afsæt i det absolutte antal beskæftigede inden for hightechsektoren, indtager Øresundsregionen en tiendeplads blandt de 232 regioner, som indgår i statistikken. 1 Nuts2 er EU s regionale inddeling og omfatter i alt 319 regioner størstedelen af Eurostats regionale statistik rapporteres på Nuts2-niveau. Ikke alle regioner indgår i alle statistikker. Vi har i denne rapport arbejdet med et sammenligningsgrundlag på cirka 150 europæiske regioner. Den højteknologiske servicesektor i de 20 førende europæiske regioner sorteret per antal beskæftigede (2011) Placering Land Region Andel af beskæftigede Antal beskæftigede 1 Frankrig Île de France 6, Spanien Comunidad de Madrid 6, Storbritannien Outer London 5, Italien Lombardia 3, Italien Lazio (NUTS 2006) 5, Tyskland Oberbayern 5, Storbritannien Berkshire, Buckinghamshire 9, and Oxfordshire 8 Storbritannien Inner London 6, Polen Mazowieckie 4, Danmark/Sverige Øresundsregionen 5, Spanien Cataluña 2, Sverige Stockholm 7, Tyskland Köln 4, Tyskland Berlin 4, Frankrig Rhône-Alpes 2, Tyskland Düsseldorf 3, Finland Etelä-Suomi (NUTS 2006) 5, Tyskland Stuttgart 3, Irland Southern and Eastern 4, Nederlandene Zuid-Holland 3, Tyskland Darmstadt 3, Tyskland Karlsruhe 4, Storbritannien Surrey, East and West Sussex 4, Ungarn Közép-Magyarország 4, Danmark Hovedstaden 6, Kilde: Eurostat. Materialet er efterbearbejdet af Region Skåne

19 TENDENS ØRESUND Den højteknologiske servicesektor i de 20 førende europæiske regioner sorteret efter andel af beskæftigede inden for hightechydelser af det samlede antal beskæftigede (2011) Placering Land Region Andel af Antal Specialiseringsgrad beskæftigede beskæftigede 1 Storbritannien Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire 9, ,3 2 Tjekkiet Praha 8, ,9 3 Sverige Stockholm 7, ,8 4 Slovakien Bratislavský kraj 7, ,6 5 Spanien Comunidad de Madrid 6, ,4 6 Norge Oslo og Akershus 6, ,4 7 Frankrig Île de France 6, ,4 8 Storbritannien Inner London 6, ,4 9 Danmark Hovedstaden 6, ,3 10 Belgien Prov. Brabant Wallon 5, ,1 11 Storbritannien Outer London 5, ,1 12 Italien Lazio (NUTS 2006) 5, ,0 13 Tyskland Oberbayern 5, ,0 14 Frankrig Etelä-Suomi (NUTS 2006) 5, ,0 15 Belgien Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest 5, ,0 16 Østrig Wien 5, ,9 17 Belgien Prov. Vlaams-Brabant 5, ,9 18 Nederlandene Utrecht 5, ,8 19 Danmark/Sverige Øresundsregionen 5, ,8 20 Slovenien Zahodna Slovenija 4, ,8 21 Sverige Sydsverige 4, ,7 22 Irland Southern and Eastern 4, ,7 23 Schweiz Zürich 4, ,7 24 Holland Flevoland 4, ,7 25 Island Ísland 4, ,7 Kilde: Eurostat. Materialet er efterbearbejdet af Region Skåne

VIDEN OG INNOVATION FORSKNING OG UDVIKLING

VIDEN OG INNOVATION FORSKNING OG UDVIKLING 28 FORSKNING OG UDVIKLING Innovationsprocessens første fase består ofte af forskning og udvikling (FoU). Der opstår den videnbase, som ligger til grund for højteknologiske og -kvalitative produkter, varer

Læs mere

i Øresundsregionen, oplever Region Hovedstaden det største fald.

i Øresundsregionen, oplever Region Hovedstaden det største fald. 16 ERHVERVSSTRUKTUR Øresundsregionen undergår ligesom resten af den vestlige verden nogle strukturelle ændringer: Andelen af beskæftigede inden for den private servicesektor er stigende, mens andelen af

Læs mere

Ø R E S U N D S R E G I O N E N

Ø R E S U N D S R E G I O N E N WWW.TENDENSORESUND.ORG Dansk version ØRESUNDSREGIONEN INDBYGGERNE I ØRESUNDSREGIONEN Øresundsregionen er hjem for 3,8 millioner indbyggere, og i de næste 20 år ventes befolkningstallet at vokse med yderligere

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007

Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007 Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007 99 danske kommuner i Øresundsregionen bliver til 46 Betydning for Øresundsdatabanken Pr. 1. januar 2007 træder den ny kommunalreform i Danmark i kraft. Herved

Læs mere

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Dato: 15. maj 2014 Forfatter DSt: Michael Berg Rasmussen 1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk afgrænsning af Øresundsregionen Øresundsregionen er i Ørestat

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Produktivitetsudviklingen

Produktivitetsudviklingen Den 22. juli 2014 KR Produktivitetsudviklingen Af Cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) Væksten i den danske produktivitet har siden 1995 været utilfredsstillende. Det har den også været i de senere år

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik -

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik - Indhold Bruttoværditilvækst 2005 priser 1993-2005 2005 priser 2006-2012 Årets priser 1993-2005 Årets priser 2006-2012 Bruttoværditilvækst (mio kr) 2005 priser, kædede værdier 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Hvad er Øresundsregionen? Øresundsregionen er i Ørestat (Øresundsdatabanken) defineret som et område bestående af: I Danmark: Alle kommuner

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

Den sociale arv i Østdanmark.

Den sociale arv i Østdanmark. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den sociale arv i Østdanmark. Andelen af unge fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse Januar 2012 Den sociale arv i Østdanmark.

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

NOTAT. Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune Allerød Kommune

NOTAT. Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune Allerød Kommune NOTAT Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune 2008-2013 Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen er en afbalanceret udvikling, som sikrer, at der er balance mellem boligudbygning og udbygning

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK September 212 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle

Læs mere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 17. august 2009 J.nr.: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Konklusion Udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år i Østdanmark fra juni

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse

Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse Vil manglen på arbejdskraft bremse væksten i Region Hovedstaden De fremtidige beskæftigelsespolitiske udfordringer Oplæg

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Morsø Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Januar 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

Pendling i Østdanske kommuner

Pendling i Østdanske kommuner Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Pendling i Østdanske kommuner November 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter I finanskrisens første år tabte bygge- og anlægsbranchen hver femte fuldtidsstilling, mens den private sektor kun mistede hver tiende. I bygge-

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Mariagerfjord Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Frederikshavn Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Danmark er en lille åben økonomi, og vi profiterer i høj grad af den frie bevægelighed af varer, tjenester

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

TAL OM: Læsø Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Læsø Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Læsø Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give et hurtigt

Læs mere

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17 & tal trends 2013 INDHOLD Befolkning 5 Pendling 7 Indkomst 9 Beskæftigelse 11 Erhverv 13 Uddannelse 17 Stigende indbyggertal og salg af byggegrunde Holstebro Kommune er i positiv udvikling på mange områder.

Læs mere

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen?

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 10. september 2010 Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Der sættes i notatet fokus på, om manglende rettidighed i de enkelte jobcentre

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014

TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014 TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014 1 2 Modellen og kortene er fremstillet af Tetraplan A/S på vegne af Region Skåne og Ørestat III-projektet i 2014. Grafik: Jenny Willman, wilmadesign.se

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Denne analyse stiller skarpt på Greater Copenhagens vækst i forhold til en af regionens største konkurrenter, Stockholm. 25.02.2015 Side 1/5 Analysen

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS Behov for fornyet øresundsintegration Öresundskomiteens nye integrationsindeks viser, at øresundsintegrationen ligger på et højt niveau men det er gået tilbage siden

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Februar 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT ETNISK LEDIGHED - AKTUELT BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE NIVEAU OG UDVIKLING FOR ETNISKE GRUPPER 1 STIGENDE LEDIGHED, ISÆR BLANDT IKKE-VESTLIGE NYDANSKE 2

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015 16 kommuner har lagt finanskrisen bag sig I 16 ud af landets 98 kommuner er der i dag flere fuldtidsjob end i 2008. Det viser specialkørsler fra Danmarks Statistiks beskæftigelsesstatistikker, som estatistik

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Vækstbarometer. Sund, kreativ, grøn og smart vækst. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Sund, kreativ, grøn og smart vækst. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Sund, kreativ, grøn og smart vækst Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 15. juni 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016

Læs mere

Få er midlertidigt ansat i Danmark

Få er midlertidigt ansat i Danmark Få er midlertidigt ansat i I er relativt få ansat på en midlertidig ansættelsesordning. I EU er det omkring pct., der er ansat midlertidigt. I er det knap pct. Ser man på aldersgruppen -34-årige, er tendensen

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:5 21. april 2009. Overnatninger på vandrerhjem 2008. Se på www.dst.dk/se100

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:5 21. april 2009. Overnatninger på vandrerhjem 2008. Se på www.dst.dk/se100 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2009:5 21. april 2009 Samlet fald på 4 pct. Overnatninger på vandrerhjem 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: Der var 1,25 mio. overnatninger på danske vandrerhjem

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed December 2012 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Soliditet 1 Resume Ultimo november 2012 udgjorde andelen af C-ratede virksomheder (Kredit frarådes) 17,4 % af den samlede virksomhedsmasse

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE. Overblik over erhvervsstruktur

GLADSAXE KOMMUNE. Overblik over erhvervsstruktur GLADSAXE KOMMUNE Overblik over erhvervsstruktur 1 FORORD Hvor står erhvervslivet i Gladsaxe stærkt? Hvilke brancher er særligt fremtrædende? Hvor har Gladsaxe konkurrencefordele, der kan skabe vækst i

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Oktober 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark HOVEDS TADEN & SJÆLLAND Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark - Udvikling fra februar 2008 til februar 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland April

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED 48 KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED SUNDHED En befolknings sundhedstilstand afspejler såvel borgernes levevis som sundhedssystemets evne til at forebygge og helbrede sygdomme. Hvad angår sundhed og velfærd,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juli 2012 Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2011 Pr. 1. januar 2011 var der 176.359 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune.

Læs mere

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 1. december 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden December 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Industrien i Danmark. Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012. Af de ca. 300.000 beskæftigede. 63 pct. af omsætningen skete på eksportmarkedet

Industrien i Danmark. Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012. Af de ca. 300.000 beskæftigede. 63 pct. af omsætningen skete på eksportmarkedet Industriens udvikling 2000-2012 Temapublikation oktober 2013 Claus Andersen Industrien i Danmark Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012 Af de ca. 300.000 beskæftigede 63 pct. af omsætningen skete

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 14. januar 2013 Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Sammenlignet med andre EU15-lande er beskæftigelsen

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Perspektiver i uddannelse i beskæftigelsesindsatsen 19. september 2012. Kontorchef Kirsten Thomsen

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Perspektiver i uddannelse i beskæftigelsesindsatsen 19. september 2012. Kontorchef Kirsten Thomsen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Perspektiver i uddannelse i beskæftigelsesindsatsen 19. september 2012 Kontorchef Kirsten Thomsen Befolkningen opgjort på uddannelsesbaggrund pr. okt. 2010 (16-66-årige)

Læs mere

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Marts 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Øresundsregionen - C

Øresundsregionen - C Øresundsregionen - C 2 Øresundsregionen The Øresund Region Nr. (No.) Side (Page) Øresundsregionen (tekst) The Øresund Region (text) 3 Befolkning Population C 1.1 Areal og befolkning Area and population

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

5. Vækst og udvikling i hele Danmark

5. Vækst og udvikling i hele Danmark 5. 5. Vækst og udvikling i hele Danmark Vækst og udvikling i hele Danmark Der er fremgang i Danmark efter krisen. Der har været stigende beskæftigelse de seneste år især i hovedstadsområdet og omkring

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i marts 13 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 7 ud af 1 arbejdspladser har under 5 ansatte

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere