TENDENS ØRESUND Dansk version.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TENDENS ØRESUND 2012. Dansk version. www.tendensoresund.org"

Transkript

1 TENDENS ØRESUND Dansk version

2 2 Projektleder Birgitte Steenstrup, Dataindsamling, analyse og tekst Thomas Behrens Arbetsförmedlingen Mai Lundemark Københavns Kommune, Interreg-projektet Job og Uddannelse Gert Jørgensen Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Eivor Johansson Landskrona stad Anders Axelsson Region Skåne Christian Lindell Region Skåne Christina Ripa Region Skåne Daniel Svärd Region Skåne Lova Wigvall Region Skåne Lene Wittek-Holmberg Wonderful Copenhagen Britt Andresen Öresundskomiteen Peter Krygell Öresundskomiteen Find flere oplysninger her Grafisk design Mikael Forth/www.forth.dk Tryk CS-Grafisk A/S Oplag 500 stk. Oversættelse til svensk Thomas Hedberg Oversættelse til dansk og redigering Marianne Worm,

3 TENDENS ØRESUND INDHOLDSFORTEGNELSE KONTAKTPERSONER En region i udvikling ØRESUNDSREGIONEN...4 DANMARK Et sammenhængende ØRESUNDSREGIONEN og varieret arbejdsmarked..56 SVERIGE Forord Arbejdsmarked Beskæftigelsesregion Öresundskomiteen Pendlingen over Øresund Arbetsförmedlingen Region Sk Fakta om Øresundsregionen. Hovedstaden...6 og Sjælland Britt Andresen Thomas Behrens Christina R Geografi.... Gert Jørgensen Tilgængelighed og mobilitet +46 (0) (0) Kort over Øresundsregionen Flytninger christina.ri Demografi... 8 Birgitte Boligforhold Steenstrup og byggeri Helsingborg... stad 78 Anders Axe Københavns Kommune Boligpriser Marianne Toreblad (0)40 Viden og innovation Mai...12 Lundemark Trafikken over Øresund (0) anders.axel Økonomisk udvikling 12 Københavns Lufthavn Erhvervsstruktur... Peter 16 Krygell Christian L Region Hovedstaden Forskning og udvikling Landskrona stad Birgit Petersen Om analysen (0)40 Eivor Johansson christian.li Uddannelse Mørketal (0) Ørestat Kultur og oplevelser...40 Om Tendens Øresund Kultur... Region Sjælland 40 Lunds kommun Identitet... Per Anders Foss 45 Kontaktpersoner.... Jens Nilson Turisme (0) Sundhed Velfærd Malmö stad Necmi Incegül + 46 (0)

4 4 EN REGION I UDVIKLING FORORD EN REGION I UDVIKLING Forord Øresundsregionen er hjemsted for 3,8 millioner indbyggere, og de kommende 20 år ventes befolkningstallet at vokse med yderligere 10 procent. Regionen er en vigtig faktor for såvel den danske som den svenske nationaløkonomi, idet 27 procent af de to landes samlede BNP skabes i Øresundsregionen. Og øresundsintegrationen udgør i økonomisk sammenhæng en vigtig brik på begge sider af Øresund. Øresundspendlerne bidrog i 2010 med 5,5 milliarder kr. værditilvækst til den danske økonomi. Siden Øresundsbron åbnede i 2000, har den danske økonomi gennem øresundspendlingen modtaget en betydelig økonomisk indsprøjtning på i alt 33 milliarder kr. hvilket i 2010-priser svarer til 1,3 Øresundsbro. Den samfundsmæssige gevinst ved Øresundsbron overstiger med andre ord langt, hvad det har kostet at bygge den. Samtidig sparer Sverige udgifter til arbejdsløshedsunderstøttelse på 1,3 milliarder kroner årligt, fordi arbejdsløse svenskere får job i Danmark. Øresundsregionen er ligesom resten af Europa ramt af finanskrisen. Krisen har betydet, at stigningen i flytninger, pendlere og trafik over Øresund er bremset op. Antallet af daglige pendlere lå i 2011 på personer, hvilket er lidt under niveauet i 2008, hvor pendlinger var på sit hidtil højeste med næsten pendlere over Øresund. I 2011 tog i gennemsnit personrejsende (med bil, bus, tog eller færge) og køretøjer hver dag over Øresund. Det er en stigning på 1 procent i antal passagerer og et fald på 2 procent i antal køretøjer i forhold til året før. Den økonomiske tilvækst i Øresundsregionen (6 procent) har i perioden været lavere end gennemsnittet for EU27-området (13 procent). Udviklingen er markant lavere end i både Helsinkiregionen (24 procent) og i Stockholms län (30 procent). Dog voksede voksede bruttoregionalproduktet per beskæftiget i perioden stærkere i Øresundsregionen (5,3 procent) end gennemsnittet for alle regioner i Europa (4,2 procent). Dette er dog stadig lavere end i både Stockholm (19,2 procent) og Helsinki (16,9 procent) i perioden Dette er en situation, der skal rettes op på, hvis Øresundsregionen skal forblive en vigtig vækstmotor for hele Skandinavien. Øresundsregionen har mange potentialer, der med fordel kan udnyttes bedre. 35 procent af indbyggerne har en vide-

5 TENDENS ØRESUND regående uddannelse, hvilket er højere end det nationale niveau i både Danmark og Sverige. I alt cirka studerende læser ved regionens 11 universiteter og højere læreanstalter. Andelen af bruttoregionalprodukt der anvendes på forskning og udvikling i Øresundsregionen, er blandt de højeste (4,9 procent) i Europa. Samtidig placeres hele 43 procent af erhvervslivets samlede investeringer i forskning og udvikling for hele Danmark og Sverige i regionen. Alligevel tyder det på, at det kniber med at omsætte disse investeringer til innovationer og kommercielle produkter, hvilket er et generelt problem i både Danmark og Sverige. et øget og gensidigt samkvem på tværs af Øresund inden for såvel kultur, arbejdsmarked, viden og innovation som trafik og infrastruktur. TendensØresund følger og analyserer denne integration, og vi håber, du vil finde analyserne interessante. God læselyst! 12 år efter Øresundsbrons åbning er det glædeligt at konstatere, at den fælles øresundsregionale identitet blandt regionens borgere er voksende. Men identitet og integration forudsætter til stadighed

6 6 FAKTA OM ØRESUNDSREGIONEN GEOGRAFI FAKTA OM ØRESUNDSREGIONEN GEOGRAFI Geografisk består Øresundsregionen Sjælland, Lolland, Falster, Møn og Bornholm på den danske side og Skåne på den svenske side af Øresund deraf navnet. Administrativt består Øresundsregionen af tre regioner: Region Hovedstaden og Region Sjælland på den danske side og Skåne på den svenske side. Øresundsregionens danske og svenske del forbindes i syd af den 16 km lange Øresundsbro mellem København og Malmö, som åbnede i 2000, og i nord af færgeforbindelsen mellem Helsingør og Helsingborg. Øresundsregionen dækker et samlet areal på kvadratkilometer - svarende til halvdelen af hele Danmarks areal - fordelt med kvadratkilometer på den danske side og på den svenske side. Målt i kvadratmeter er Skåne størst, men omkring to tredjedele af de 3,8 millioner, der bor i Øresundsregionen, bor i den danske del af regionen. Den danske del af regionen har 2,5 millioner indbyggere og den svenske del 1,3 millioner. Øresundsregionen omfatter Danmarks hovedstad, København, og Sveriges tredjestørste by, Malmö. København- Malmö er det største byområde i Skandinavien. Den gennemsnitlige befolkningstæthed er 179 indbyggere per kvadratkilometer: flest på den danske side af sundet med 258 indbyggere per kvadratkilometer og færrest på den svenske side med 110 indbyggere per kvadratkilometer. Den geografiske variation er stor: fra tætte storbyområder som København og Malmö til relativt tyndt befolkede landsbykommuner på Lolland og i det østlige Skåne. Administrativt udgøres Øresundsregionen på den svenske side af 33 kommuner, som tilsammen udgør Region Skåne, og på den danske side af 46 kommuner, som tilsammen udgør Region Hovedstaden og Region Sjælland. Indbyggertal i Øresundsregionens seks største kommuner (medio 2012) København Frederiksberg Roskilde Malmö Helsingborg Lund Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån

7 Slagelse Odsherred Holbæk Sorø Næstved Ringsted Kalundborg Frederiks- værk- Hundested Frederikssund Åstorp Klippan Helsingborg Bjuv Gribskov Helsingør Svalöv Hillerød Fredensborg Egedal Høje- Lejre Roskilde Taastrup REGION SJÆLLAND Køge Faxe Hørsholm Allerød Rudersdal Furesø Greve Solrød Stevns Höganäs Båstad REGION HOVEDSTADEN Ängelhom Kävlinge Örkelljunga Perstorp Eslöv Landskrona Lomma Lund Burlöv Staffanstorp Sjöbo Malmö Svedala Vellinge Skurup Ystad Höör SKÅNE Hörby Osby TENDENS ØRESUND 2012 Östra Göinge Kristianstad Trelleborg Tommelilla Hässleholm Bromölla Simrishamn 7 REGION HOVEDSTADEN Lolland Guldborgsund Vordingborg Lyngby-Taarbæk Gladsaxe Gentofte Herlev Ballerup Rødovre Frederiksberg Albertslund Glostrup Copenhagen Brøndby Hvid- Ishøj Valovrlensbæk Tårnby Dragør Bornholm

8 8 FAKTA OM ØRESUNDSREGIONEN DEMOGRAFI DEMOGRAFI Befolkningstilvækst Andelen af ældre (+65) vokser hurtigere i den danske del af Øresundsregionen end i den svenske del, mens andelen af gruppen årige forventes at vokse hurtigere i den svenske end i den danske del. Forsørgerbyrden forventes på begge sider af sundet at stige med procent frem mod årsskiftet i forhold til Udvikling Der bor cirka indbyggere i Øresundsregionen heraf bor to tredjedele i den danske del. Dette tal forventes at vokse med indbyggere - godt 10 procent frem mod begyndelsen af 2030-tallet. Stigningstakten forventes at være højest i de førstkommende år, hvorefter den aftager noget i resten af den tyveårige prognoseperiode. Befolkningstæthed Antal indbyggere inden for en 2,5 km radius Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån. Kort: Region Skåne I Skåne forventes befolkningen at vokse med indbyggere. På den danske side forventes Region Hovedstaden at vokse med indbyggere, mens Region Sjælland først i perioden vil opleve et fald i indbyggerantallet på omkring indbyggere - dette fald forventes dog at aftage sidst i prognoseperioden. Samlet set vil tilvæksten i den danske del være på knap indbyggere i de kommende 20 år. Den erhvervsaktive gruppe (20-64-årige) forventes at stige med henholdsvis i Region Hovedstaden og i Skåne. Region Sjælland vil til gengæld opleve et fald i denne gruppe på omkring indbyggere frem mod årsskiftet 2031/2032. Flere børn og ældre Befolkningens alderssammensætning i Øresundsregionen forventes som helhed at undergå store ændringer i den kommende tyveårsperiode. Frem for alt forventes antallet af ældre

9 TENDENS ØRESUND (+65-årige) at stige markant. Det skyldes dels, at der i efterkrigstiden blev født mange børn i 1940 erne, og at disse generationer er nu på vej på pension. Dels skyldes den større andel ældrebefolkning, at vi som helhed lever længere. Der forventes også et stigende antal børn og unge, især i Region Hovedstaden og Skåne. Det skyldes for en stor del øget tilflytning - både migration fra udkantsområder i begge lande og immigration Udvikling i befolkningens alderssammensætning Antal Befolkningsudvikling Indbyggertal ved årsskifte Kilde. Danmarks Statistik, Statistiska Centralbyrån og Region Skåne; materiale bearbejdet af Region Skåne Gennemsnitlig årlig ændring Femårsperiode Øresundsregionen DK regionen Øresunds- SE År I alt 2001/ / / Prognose 2016/ / / / Kilde. Danmarks Statistik, Statistiska Centralbyrån og Region Skåne; materiale bearbejdet af Region Skåne Alder Region Hovedstaden 2011/2012 Prognose Region Hovedstaden 2031/2032 Skåne 2011/2012 Prognose Skåne 2031/2032 Region Sjælland 2011/2012 Prognose Region Sjælland 2031/2032

10 10 FAKTA OM ØRESUNDSREGIONEN DEMOGRAFI fra andre lande, dels at flere og flere efterhånden når den fødedygtige alder. Konsekvenser for samfundsøkonomien Forsørgerbyrden i Øresundsregionen forventes at stige markant på grund af den stigende befolkningstilvækst i især de ikkeerhvervsaktive aldersgrupper 0-19-årige og +65-årige, som vokser hurtigere end aldersgruppen år. Befolkningens ændrede alderssammensætning vil byde på udfordringer for velfærdssamfundet, som vi kender det, herunder især i forbindelse med børneomsorg, skoletilbud, ældrepleje og efterspørgsel på forskellige boligformer. Alle former for pasning, omsorg og pleje vil komme under pres, fordi der vil være færre i den erhvervsaktive alder til at bære den samlede forsørgerbyrde, og flere vil efterspørge offentlige ydelser. Forsørgerbyrden defineres som den byrde, hver person i den erhvervsaktive alder (20-64 år) skal forsørge ud over sig selv. I denne opgørelse er der udelukkende fokus på alder, og ikke hvorvidt personerne i den erhvervsaktive alder er i arbejde eller ej. I den danske del af Øresundsregionen er forsørgerbyrden i ,68 person, mens den i den svenske del er marginalt højere, nemlig 0,71. Det vil sige, at for hver 100 personer i den erhvervsaktive alder, skal skåningene forsørge tre personer mere end danskerne. Ved årsskiftet forventes disse tal at være steget til henholdsvis 0,79 Udvikling i forsørgerbyrden (den danske del) og 0,81 (den svenske del). Det vil være en stigning i forsørgerbyrden på omkring 16 procent i den danske del og 14 procent i den svenske del. Spændet mellem de to dele af Øresundsregionen vil da være indsnævret til en forskel på omkring 2 procent. Hvis man ser på fordelingen af forsørgerbyrden i de to regioner i den danske del af Øresundsregionen, er forskellen mellem de to markant højere end forskellen mellem den danske og svenske del: I Region Hovedstaden er forsørgerbyrden i 2012 på 0,64 og i Region Sjælland 0,77 - en forskel på 0,13. Ved årsskiftet forventes Region Geografi 2011/ / /2032 Øresundsregionen DK 0,68 0,71 0,79 Øresundsregionen SE 0,71 0,77 0,81 Region Hovedstaden 0,64 0,65 0,72 Region Sjælland 0,77 0,86 0,98 Kilde: Danmarks Statistik, Statistiska Centralbyrån og Region Skåne; materiale er bearbejdet af Region Skåne

11 TENDENS ØRESUND Hovedstadens forsørgerbyrde at være 0,72, og Region Sjælland vil have en forsørgerbyrde på 0,98 en markant stigning på 27 procent for Region Sjælland og 13 procent for Region Hovedstaden i forhold til Selv om forsørgerbyrden er stigende i hele Øresundsregionen, vil stigningen med andre ord være markant større i Region Sjælland og Skåne i forhold til Region Hovedstaden: Skåne og Region Hovedstaden vil ved årsskiftet have en forsørgerbyrde på henholdsvis 0,79 og 0,98, mens Region Hovedstaden forventes at have en forsørgerbyrde på 0,72. Dalende nettomigration Befolkningstilvæksten i Øresundsregionen forventes at bestå af nyfødte og tilflyttere. Antallet af fødsler per år er større end antallet af døde per år i såvel Skåne som Region Hovedstaden. I slutningen af den tyveårige prognoseperiode forventes antallet af dødsfald at stige yderligere, hvilket skyldes at flere og flere pensionister vil være kommet op i den alder, hvor det naturligt begynder at tynde ud i antallet på grund af alderdom. Det er vanskeligt at vurdere fremtidens flytninger, men nettotilflytningen (antal tilflytninger minus antal fraflytninger) forventes at falde på såvel den danske side som den svenske side af Øresund. Danmarks Statistik har udarbejdet prognoserne for den danske del af Øresundsregionen, og Region Skåne for den svenske del. Prognosernes usikkerhed bliver større, når de brydes ned på kommuneniveau, og tallene bør tolkes med et gran salt. Befolkningstilvæksten forventes at være højest i de største kommuner og disses nabokommuner. Befolkningsudvikling ( ) Ændring i procent Kilde: Danmarks Statistik, Statistiska Centralbyrån og Region Skåne; materiale bearbejdet af Region Skåne

12 12 VIDEN OG INNOVATION ØKONOMISK UDVIKLING VIDEN OG INNOVATION ØKONOMISK UDVIKLING Bruttoregionalprodukt i et europæisk perspektiv På nationalt plan har man bruttonationalprodukt (BNP), som er et mål for et lands samlede produktive indsats per år beregnet som værdien af den samlede produktion af varer og tjenesteydelser minus værdien af de anvendte råvarer og hjælpestoffer. På regionalt plan har man bruttoregionalprodukt (BRP), som er et mål for en regions økonomiske udvikling. Målet beregnes på samme måde som BNP, bare på regionalt plan. Den økonomiske vækst i Øresundsregionen har i perioden været lavere end gennemsnittet for EU27- området: henholdsvis 6,1 procent i Øresundsregionen og 12,8 procent i EU27- landene. Og i sammenligning med Helsinkiregionen og Stockholms län har Øresundsregionens økonomiske vækst været endnu svagere i samme periode: Helsinki har haft en BRP-vækst på 24 procent og Stockholm 30 procent. Desværre mangler der BRP-oplysninger for perioden efter 2009 på grund af efterslæb i den regionaløkonomiske statistik. Eurostats oplysninger om udviklingen Index: 2000= i BNP indikerer dog, at Skåne, Stockholm og Helsinki også i 2010 og 2011 har haft en højere vækst end Region Hovedstaden og Region Sjælland. Væksten har siden 2009 været højere i Sverige og Finland end i Danmark. Udvikling i BRP og BRP per beskæftiget i EU27 og Øresundsregionen ( ) EU27 BRP Øresundsregionen BRP EU27 BRP/beskæftiget Øresundsregionen BRP/beskæftiget Kilde: Eurostat, Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån. Beregninger: Region Skåne

13 TENDENS ØRESUND BRP i Øresundsregionen sammenlignet med EU27 ( ) i millioner euro (2000-priser) Vækst EU ,8% Øresundsregionen DK ,4% Region Hovedstaden ,5% Region Sjælland ,9% Øresundsregionen SE ,4% Øresundsregionen ,1% Danmark ,0% Sverige ,2% Stockholm ,5% Helsinki ,0% Kilde: Eurostat, Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån. Beregninger: Region Skåne En forklaring på den højere vækst i den svenske del af Øresundsregionen end i den danske er, at befolkningen i den svenske del voksede med 9 procent i perioden , mens befolkningen i den danske del voksede med 4 procent. En voksende befolkning kræver et større udbud af varer og tjenesteydelser, hvilket bidrager til øget BRP. Produktivitet Produktivitet måles som regel som øget produktion per arbejdstime. Det er imidlertid ikke muligt at måle på regionalt plan - i stedet kan man med fordel måle værditilvækst per beskæftiget. I Øresundsregionen har væksten i arbejdskraftens produktivitet i perioden været noget bedre end gennemsnittet for EU27-landene: 5,3 procent i Øresundsregionen og 4,2 procent i EU27. I sammenligning med Stockholms län og Helsinkiregionen har udviklingen i Øresundsregionen været væsentlig svagere: Stockholm har i perioden haft en BRP-vækst på 19 procent per beskæftiget og Helsinki 17 procent. Inden for Øresundsregionen har Region Hovedstaden dog oplevet en kraftigere produktivitetsvækst end Skåne i perioden Region Sjælland blev hårdt ramt af finanskrisen i 2008 og har såvel en negativ BRP-udvikling generelt som BRP-udvikling per beskæftiget. Den samlede BRP-vækst per beskæftiget har i den svenske del været på 5 procent sammenlignet med 6 procent i den danske del.

14 14 90 VIDEN OG INNOVATION ØKONOMISK UDVIKLING EU27 BRP EU27 BRP/beskæftiget Øresundsregionen BRP Øresundsregionen BRP/beskæftiget BRP-udvikling i Øresundsregionen ( ) Øresundsregionen SE (Skåne) 110 Region Hovedstaden 105 Øresundsregionen DK Region Sjælland Kilde: Eurostat, Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån. Beregninger: Region Skåne Økonomisk vækst i Øresundsregionen Det er for tidligt at tale om Øresundsregionen som en funktionelt integreret økonomisk enhed. Regionen har dog potentialet til på sigt at blive et betydeligt økonomisk centrum, hvis økonomierne på begge sider af sundet bliver knyttet stærkere sammen. Et mål for Øresundsregionens økonomiske potentiale er, at regionen tegner sig for omkring 27 procent af Danmarks og BRP per beskæftiget i Øresundsregionen sammenlignet med EU27 ( ) i euro (2000-priser) Tillväxt EU ,2% Øresundsregionen DK ,7% Region Hovedstaden ,5% Region Sjælland ,6% Øresundsregionen SE (Skåne) ,5% Øresundsregionen ,3% Danmark ,8% Sverige ,0% Stockholm ,2% Helsinki ,9% Kilde: Eurostat, Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån. Beregninger: Region Skåne

15 TENDENS ØRESUND Sveriges samlede BNP. Den danske del af Øresundsregionen stod i 2009 for 49 procent af Danmarks samlede BNP. Region Hovedstaden alene står for 38 procent og Region Sjælland for 11 procent. Den svenske del af Øresundsregionen stod for 11 procent af Sveriges samlede BNP, hvilket har været uændret siden Den danske del af Øresundsregionen tegner sig for to tredjedele af Øresundsregionens samlede BRP. BRP-væksten har været højere i Skåne end i den danske del af Øresundsregionen, hvilket til dels skyldes, at finanskrisen ramte Danmark hårdere end Sverige. Mens Skånes BRP i perioden steg med 13 procent, var den tilsvarende stigning i den danske del af Øresundsregionen på kun 3 procent.

16 16 VIDEN OG INNOVATION ERHVERVSSTRUKTUR ERHVERVSSTRUKTUR Øresundsregionen undergår ligesom resten af den vestlige verden nogle strukturelle ændringer: Andelen af beskæftigede inden for den private servicesektor er stigende, mens andelen af beskæftigede inden for produktion og landbrug er faldende. På grund af databrud i statistikken i 2007 er det ikke muligt at beskrive regionens langsigtede strukturændring, men givet er det, at der er store strukturelle forskelle regionens enkelte områder imellem. I 2010 var cirka 11 procent af det samlede antal beskæftigede i Region Hovedstaden beskæftiget inden for fremstillingsvirksomhed, inklusive byggebranchen til sammenligning var dette tal for Region Sjælland og Skåne henholdsvis 18 og 20 procent. Selv om fremstillingsvirksomhed går tilbage i alle tre regioner i Øresundsregionen, oplever Region Hovedstaden det største fald. Til gengæld er der en meget stor andel beskæftigede 52 procent - inden for den private servicesektor i Region Hovedstaden. I Region Sjælland og Skåne står den private servicesektor for henholdsvis 43 og 44 procent af den samlede beskæftigelse. De mest fremtrædende sektorer i alle tre regioner er forretningsservice, transport og engrosog detailhandel. Hightechsektoren i Europa Globaliseringen betyder, at de gamle økonomier står over for øget konkurrence fra lande med lavere omkostninger og for at imødegå den øgede konkurrence, skal der tænkes nyt. En strategi kunne være i højere grad at konkurrere på viden frem for pris i forbindelse med vareproduktion og tjenesteydelser. For at kunne analysere hvor videnintensive landenes/regionernes produktion er, har OECD udpeget en række brancher af særlig interesse under klassifikationen hightech. Hightech omfatter brancher med højteknologisk serviceydelse- og vareproduktion, for eksempel specialisering i produktion af lægemidler, kommunikation og fly og for servicesektorens vedkommende forskning og udvikling samt it- og teleydelser. Det er noget misvisende at kalde disse brancher for højteknologiske, da det snarere handler om videnbrancher, som dels er værdiskabende i sig selv, dels udbyder tjenesteydelser, som styrker det øvrige erhvervsliv. Men eftersom begrebet hightech er standard inden for OECD, vil vi også benytte dette begreb i denne rapport. En høj beskæftigelsesandel inden for den højteknologiske sektor anses for at være et vigtigt konkurrenceparameter for at nå EU 2020-målene.

17 TENDENS ØRESUND Beskæftigede (dagbefolkning) per branche i procent (2010) Branche Skåne Region Hovedstaden Region Sjælland Danmark + Sverige, eksklusive Øresundsregionen Landbrug, skovbrug og fiskeri 2,0 0,4 2,7 2,3 Råstofindvinding 0,1 0,1 0,1 0,2 Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 2,3 0,8 2,0 1,6 Tekstil- og læderindustri 0,1 0,1 0,1 0,2 Træ- og papirindustri, trykkerier 1,4 0,3 0,6 1,7 Olieraffinaderier mv. 0,0 0,0 0,1 0,0 Kemisk industri 0,8 0,5 0,6 0,4 Medicinalindustri 0,4 1,5 1,1 0,2 Plast-, glas- og betonindustri 1,3 0,4 1,1 0,9 Metalindustri 1,4 0,5 1,0 2,4 Elektronikindustri 0,3 0,8 0,4 0,8 Fremst. af elektrisk udstyr 0,4 0,2 0,3 0,6 Maskinindustri 1,5 0,7 1,4 2,0 Transportmiddelindustri 0,5 0,0 0,1 1,6 Møbel og anden industri mv. 1,3 0,5 0,9 1,2 Energiforsyning 0,5 0,3 0,5 0,6 Vandforsyning og renovation 0,5 0,3 0,5 0,4 Bygge og anlæg 7,1 4,2 7,5 6,5 Handel 13,9 14,2 16,2 13,3 Transport 5,3 5,1 5,3 4,9 Hoteller og restauranter 3,0 3,4 2,5 3,2 Information og kommunikation 3,3 6,2 2,9 3,5 Finansiering og forsikring 1,4 4,5 3,0 2,1 Ejendomshandel og udlejning 1,6 1,8 1,7 1,5 Reklame, Rådgivning og øvrig erhvervsservice 5,4 6,6 3,7 4,8 Forskning og udvikling 1,2 1,0 0,6 0,4 Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service 5,1 5,2 4,8 4,9 Offentlig administration, forsvar og politi 4,7 6,7 5,7 5,4 Undervisning 10,9 8,1 7,6 9,9 Sundhed og socialvæsen 16,4 18,4 19,7 17,0 Kultur og fritid 1,9 2,3 1,4 1,8 Andre serviceydelser mv. 2,4 3,9 3,4 2,6 Uoplyst aktivitet 1,4 0,9 0,7 0,9 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 Antal beskæftigede Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån

18 18 VIDEN OG INNOVATION ERHVERVSSTRUKTUR Hvad angår høj og middel hightech industriproduktion, indtager Øresundsregionen i sammenligning med andre Nuts2 1 -regioner i EU15-området ingen fremtrædende plads. Høj og middel hightech industriproduktion er koncentreret i det sydvestlige Tyskland og nordlige Italien samt Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn. Øresundsregionen har sammen med Oslo, Stockholm og Helsinki sin styrkeposition inden for højteknologisk service, som omfatter post- og telekommunikation, databehandling samt forskning og udvikling. Hvis man tager afsæt i det absolutte antal beskæftigede inden for hightechsektoren, indtager Øresundsregionen en tiendeplads blandt de 232 regioner, som indgår i statistikken. 1 Nuts2 er EU s regionale inddeling og omfatter i alt 319 regioner størstedelen af Eurostats regionale statistik rapporteres på Nuts2-niveau. Ikke alle regioner indgår i alle statistikker. Vi har i denne rapport arbejdet med et sammenligningsgrundlag på cirka 150 europæiske regioner. Den højteknologiske servicesektor i de 20 førende europæiske regioner sorteret per antal beskæftigede (2011) Placering Land Region Andel af beskæftigede Antal beskæftigede 1 Frankrig Île de France 6, Spanien Comunidad de Madrid 6, Storbritannien Outer London 5, Italien Lombardia 3, Italien Lazio (NUTS 2006) 5, Tyskland Oberbayern 5, Storbritannien Berkshire, Buckinghamshire 9, and Oxfordshire 8 Storbritannien Inner London 6, Polen Mazowieckie 4, Danmark/Sverige Øresundsregionen 5, Spanien Cataluña 2, Sverige Stockholm 7, Tyskland Köln 4, Tyskland Berlin 4, Frankrig Rhône-Alpes 2, Tyskland Düsseldorf 3, Finland Etelä-Suomi (NUTS 2006) 5, Tyskland Stuttgart 3, Irland Southern and Eastern 4, Nederlandene Zuid-Holland 3, Tyskland Darmstadt 3, Tyskland Karlsruhe 4, Storbritannien Surrey, East and West Sussex 4, Ungarn Közép-Magyarország 4, Danmark Hovedstaden 6, Kilde: Eurostat. Materialet er efterbearbejdet af Region Skåne

19 TENDENS ØRESUND Den højteknologiske servicesektor i de 20 førende europæiske regioner sorteret efter andel af beskæftigede inden for hightechydelser af det samlede antal beskæftigede (2011) Placering Land Region Andel af Antal Specialiseringsgrad beskæftigede beskæftigede 1 Storbritannien Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire 9, ,3 2 Tjekkiet Praha 8, ,9 3 Sverige Stockholm 7, ,8 4 Slovakien Bratislavský kraj 7, ,6 5 Spanien Comunidad de Madrid 6, ,4 6 Norge Oslo og Akershus 6, ,4 7 Frankrig Île de France 6, ,4 8 Storbritannien Inner London 6, ,4 9 Danmark Hovedstaden 6, ,3 10 Belgien Prov. Brabant Wallon 5, ,1 11 Storbritannien Outer London 5, ,1 12 Italien Lazio (NUTS 2006) 5, ,0 13 Tyskland Oberbayern 5, ,0 14 Frankrig Etelä-Suomi (NUTS 2006) 5, ,0 15 Belgien Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest 5, ,0 16 Østrig Wien 5, ,9 17 Belgien Prov. Vlaams-Brabant 5, ,9 18 Nederlandene Utrecht 5, ,8 19 Danmark/Sverige Øresundsregionen 5, ,8 20 Slovenien Zahodna Slovenija 4, ,8 21 Sverige Sydsverige 4, ,7 22 Irland Southern and Eastern 4, ,7 23 Schweiz Zürich 4, ,7 24 Holland Flevoland 4, ,7 25 Island Ísland 4, ,7 Kilde: Eurostat. Materialet er efterbearbejdet af Region Skåne

VIDEN OG INNOVATION FORSKNING OG UDVIKLING

VIDEN OG INNOVATION FORSKNING OG UDVIKLING 28 FORSKNING OG UDVIKLING Innovationsprocessens første fase består ofte af forskning og udvikling (FoU). Der opstår den videnbase, som ligger til grund for højteknologiske og -kvalitative produkter, varer

Læs mere

i Øresundsregionen, oplever Region Hovedstaden det største fald.

i Øresundsregionen, oplever Region Hovedstaden det største fald. 16 ERHVERVSSTRUKTUR Øresundsregionen undergår ligesom resten af den vestlige verden nogle strukturelle ændringer: Andelen af beskæftigede inden for den private servicesektor er stigende, mens andelen af

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Dato: 15. maj 2014 Forfatter DSt: Michael Berg Rasmussen 1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk afgrænsning af Øresundsregionen Øresundsregionen er i Ørestat

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED 48 KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED SUNDHED En befolknings sundhedstilstand afspejler såvel borgernes levevis som sundhedssystemets evne til at forebygge og helbrede sygdomme. Hvad angår sundhed og velfærd,

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed December 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Hvad er det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Samarbejde

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Udgivelser Politikens Lokalaviser A/S

Udgivelser Politikens Lokalaviser A/S Udgivelser Politikens Lokalaviser A/S Lokalaviser (titler) i Danmark 1. Adresseavisen Ebeltoft 2. Adresseavisen Syddjurs 3. Albertslund Posten 4. Allerød Nyt 5. Allerød Nyt Weekend 6. Bolig-Motor-Job/Fritid

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Urbaniseringen i et globalt perspektiv

Urbaniseringen i et globalt perspektiv 284 8 Urbaniseringen i et globalt perspektiv 285 286 Sammenfatning Danmark er ikke alene om, at befolkningen flytter mod byerne, og Danmark er langt fra at være blandt de lande, hvor den største andel

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

Faldet i antallet af konkurser fortsætter

Faldet i antallet af konkurser fortsætter Ny analyse fra Experian: Faldet i antallet af konkurser fortsætter Den 3. marts 2011 490 virksomheder gik konkurs i februar 2011, og sammenlignet med 533 konkurser i februar sidste år, er der tale om et

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 H Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 Match, interesse og ingen interesse i Akademikerkampagnen hele DK 32% 28% Match Interesse Ingen interesse 40% Note: Tallene er angivet i procent Phonerkampagnen

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Erhvervsdynamik og produktivitet

Erhvervsdynamik og produktivitet Den 9. januar 2013 Erhvervsdynamik og produktivitet Flere årsager bag sammenhængen Stor forskel på tværs af virksomhedsstørrelse Virksomhedsstørrelse varierer på tværs af brancher 1. Fra lille til stor

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

1. Geographic and administrative division of the Öresund Region in the Örestat databank

1. Geographic and administrative division of the Öresund Region in the Örestat databank Date: 15 May 2014 Author, Statistics Denmark: Michael Berg Rasmussen 1. Geographic and administrative division of the Öresund Region in the Örestat databank Geographic delimitation of the Öresund Region

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

konklusioner erhvervsliv

konklusioner erhvervsliv Dette afsnit beskriver erhvervslivet og dets udvikling i kommunen. Erhververne påvirker i høj grad bosætningen og beskæftigelsen i kommunen, da 55% af borgerne bor i samme kommune, som de arbejder i. Erhvervsbrancherne

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Producentprisindeks for varer og tjenester

Producentprisindeks for varer og tjenester Udvidelseaftjenesteprisindekset Nye deflatorer L68 Fast ejendom Producentprisindeks for varer og tjenester A Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Fremstillingsvirksomhed D El-, gas-,

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.06 baggrund og analyse Fokus på ufaglærte Hidtil har det været nemt at få arbejde som ufaglært men det

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere