TENDENS ØRESUND Dansk version.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TENDENS ØRESUND 2012. Dansk version. www.tendensoresund.org"

Transkript

1 TENDENS ØRESUND Dansk version

2 2 Projektleder Birgitte Steenstrup, Dataindsamling, analyse og tekst Thomas Behrens Arbetsförmedlingen Mai Lundemark Københavns Kommune, Interreg-projektet Job og Uddannelse Gert Jørgensen Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Eivor Johansson Landskrona stad Anders Axelsson Region Skåne Christian Lindell Region Skåne Christina Ripa Region Skåne Daniel Svärd Region Skåne Lova Wigvall Region Skåne Lene Wittek-Holmberg Wonderful Copenhagen Britt Andresen Öresundskomiteen Peter Krygell Öresundskomiteen Find flere oplysninger her Grafisk design Mikael Forth/www.forth.dk Tryk CS-Grafisk A/S Oplag 500 stk. Oversættelse til svensk Thomas Hedberg Oversættelse til dansk og redigering Marianne Worm,

3 TENDENS ØRESUND INDHOLDSFORTEGNELSE KONTAKTPERSONER En region i udvikling ØRESUNDSREGIONEN...4 DANMARK Et sammenhængende ØRESUNDSREGIONEN og varieret arbejdsmarked..56 SVERIGE Forord Arbejdsmarked Beskæftigelsesregion Öresundskomiteen Pendlingen over Øresund Arbetsförmedlingen Region Sk Fakta om Øresundsregionen. Hovedstaden...6 og Sjælland Britt Andresen Thomas Behrens Christina R Geografi.... Gert Jørgensen Tilgængelighed og mobilitet +46 (0) (0) Kort over Øresundsregionen Flytninger christina.ri Demografi... 8 Birgitte Boligforhold Steenstrup og byggeri Helsingborg... stad 78 Anders Axe Københavns Kommune Boligpriser Marianne Toreblad (0)40 Viden og innovation Mai...12 Lundemark Trafikken over Øresund (0) anders.axel Økonomisk udvikling 12 Københavns Lufthavn Erhvervsstruktur... Peter 16 Krygell Christian L Region Hovedstaden Forskning og udvikling Landskrona stad Birgit Petersen Om analysen (0)40 Eivor Johansson christian.li Uddannelse Mørketal (0) Ørestat Kultur og oplevelser...40 Om Tendens Øresund Kultur... Region Sjælland 40 Lunds kommun Identitet... Per Anders Foss 45 Kontaktpersoner.... Jens Nilson Turisme (0) Sundhed Velfærd Malmö stad Necmi Incegül + 46 (0)

4 4 EN REGION I UDVIKLING FORORD EN REGION I UDVIKLING Forord Øresundsregionen er hjemsted for 3,8 millioner indbyggere, og de kommende 20 år ventes befolkningstallet at vokse med yderligere 10 procent. Regionen er en vigtig faktor for såvel den danske som den svenske nationaløkonomi, idet 27 procent af de to landes samlede BNP skabes i Øresundsregionen. Og øresundsintegrationen udgør i økonomisk sammenhæng en vigtig brik på begge sider af Øresund. Øresundspendlerne bidrog i 2010 med 5,5 milliarder kr. værditilvækst til den danske økonomi. Siden Øresundsbron åbnede i 2000, har den danske økonomi gennem øresundspendlingen modtaget en betydelig økonomisk indsprøjtning på i alt 33 milliarder kr. hvilket i 2010-priser svarer til 1,3 Øresundsbro. Den samfundsmæssige gevinst ved Øresundsbron overstiger med andre ord langt, hvad det har kostet at bygge den. Samtidig sparer Sverige udgifter til arbejdsløshedsunderstøttelse på 1,3 milliarder kroner årligt, fordi arbejdsløse svenskere får job i Danmark. Øresundsregionen er ligesom resten af Europa ramt af finanskrisen. Krisen har betydet, at stigningen i flytninger, pendlere og trafik over Øresund er bremset op. Antallet af daglige pendlere lå i 2011 på personer, hvilket er lidt under niveauet i 2008, hvor pendlinger var på sit hidtil højeste med næsten pendlere over Øresund. I 2011 tog i gennemsnit personrejsende (med bil, bus, tog eller færge) og køretøjer hver dag over Øresund. Det er en stigning på 1 procent i antal passagerer og et fald på 2 procent i antal køretøjer i forhold til året før. Den økonomiske tilvækst i Øresundsregionen (6 procent) har i perioden været lavere end gennemsnittet for EU27-området (13 procent). Udviklingen er markant lavere end i både Helsinkiregionen (24 procent) og i Stockholms län (30 procent). Dog voksede voksede bruttoregionalproduktet per beskæftiget i perioden stærkere i Øresundsregionen (5,3 procent) end gennemsnittet for alle regioner i Europa (4,2 procent). Dette er dog stadig lavere end i både Stockholm (19,2 procent) og Helsinki (16,9 procent) i perioden Dette er en situation, der skal rettes op på, hvis Øresundsregionen skal forblive en vigtig vækstmotor for hele Skandinavien. Øresundsregionen har mange potentialer, der med fordel kan udnyttes bedre. 35 procent af indbyggerne har en vide-

5 TENDENS ØRESUND regående uddannelse, hvilket er højere end det nationale niveau i både Danmark og Sverige. I alt cirka studerende læser ved regionens 11 universiteter og højere læreanstalter. Andelen af bruttoregionalprodukt der anvendes på forskning og udvikling i Øresundsregionen, er blandt de højeste (4,9 procent) i Europa. Samtidig placeres hele 43 procent af erhvervslivets samlede investeringer i forskning og udvikling for hele Danmark og Sverige i regionen. Alligevel tyder det på, at det kniber med at omsætte disse investeringer til innovationer og kommercielle produkter, hvilket er et generelt problem i både Danmark og Sverige. et øget og gensidigt samkvem på tværs af Øresund inden for såvel kultur, arbejdsmarked, viden og innovation som trafik og infrastruktur. TendensØresund følger og analyserer denne integration, og vi håber, du vil finde analyserne interessante. God læselyst! 12 år efter Øresundsbrons åbning er det glædeligt at konstatere, at den fælles øresundsregionale identitet blandt regionens borgere er voksende. Men identitet og integration forudsætter til stadighed

6 6 FAKTA OM ØRESUNDSREGIONEN GEOGRAFI FAKTA OM ØRESUNDSREGIONEN GEOGRAFI Geografisk består Øresundsregionen Sjælland, Lolland, Falster, Møn og Bornholm på den danske side og Skåne på den svenske side af Øresund deraf navnet. Administrativt består Øresundsregionen af tre regioner: Region Hovedstaden og Region Sjælland på den danske side og Skåne på den svenske side. Øresundsregionens danske og svenske del forbindes i syd af den 16 km lange Øresundsbro mellem København og Malmö, som åbnede i 2000, og i nord af færgeforbindelsen mellem Helsingør og Helsingborg. Øresundsregionen dækker et samlet areal på kvadratkilometer - svarende til halvdelen af hele Danmarks areal - fordelt med kvadratkilometer på den danske side og på den svenske side. Målt i kvadratmeter er Skåne størst, men omkring to tredjedele af de 3,8 millioner, der bor i Øresundsregionen, bor i den danske del af regionen. Den danske del af regionen har 2,5 millioner indbyggere og den svenske del 1,3 millioner. Øresundsregionen omfatter Danmarks hovedstad, København, og Sveriges tredjestørste by, Malmö. København- Malmö er det største byområde i Skandinavien. Den gennemsnitlige befolkningstæthed er 179 indbyggere per kvadratkilometer: flest på den danske side af sundet med 258 indbyggere per kvadratkilometer og færrest på den svenske side med 110 indbyggere per kvadratkilometer. Den geografiske variation er stor: fra tætte storbyområder som København og Malmö til relativt tyndt befolkede landsbykommuner på Lolland og i det østlige Skåne. Administrativt udgøres Øresundsregionen på den svenske side af 33 kommuner, som tilsammen udgør Region Skåne, og på den danske side af 46 kommuner, som tilsammen udgør Region Hovedstaden og Region Sjælland. Indbyggertal i Øresundsregionens seks største kommuner (medio 2012) København Frederiksberg Roskilde Malmö Helsingborg Lund Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån

7 Slagelse Odsherred Holbæk Sorø Næstved Ringsted Kalundborg Frederiks- værk- Hundested Frederikssund Åstorp Klippan Helsingborg Bjuv Gribskov Helsingør Svalöv Hillerød Fredensborg Egedal Høje- Lejre Roskilde Taastrup REGION SJÆLLAND Køge Faxe Hørsholm Allerød Rudersdal Furesø Greve Solrød Stevns Höganäs Båstad REGION HOVEDSTADEN Ängelhom Kävlinge Örkelljunga Perstorp Eslöv Landskrona Lomma Lund Burlöv Staffanstorp Sjöbo Malmö Svedala Vellinge Skurup Ystad Höör SKÅNE Hörby Osby TENDENS ØRESUND 2012 Östra Göinge Kristianstad Trelleborg Tommelilla Hässleholm Bromölla Simrishamn 7 REGION HOVEDSTADEN Lolland Guldborgsund Vordingborg Lyngby-Taarbæk Gladsaxe Gentofte Herlev Ballerup Rødovre Frederiksberg Albertslund Glostrup Copenhagen Brøndby Hvid- Ishøj Valovrlensbæk Tårnby Dragør Bornholm

8 8 FAKTA OM ØRESUNDSREGIONEN DEMOGRAFI DEMOGRAFI Befolkningstilvækst Andelen af ældre (+65) vokser hurtigere i den danske del af Øresundsregionen end i den svenske del, mens andelen af gruppen årige forventes at vokse hurtigere i den svenske end i den danske del. Forsørgerbyrden forventes på begge sider af sundet at stige med procent frem mod årsskiftet i forhold til Udvikling Der bor cirka indbyggere i Øresundsregionen heraf bor to tredjedele i den danske del. Dette tal forventes at vokse med indbyggere - godt 10 procent frem mod begyndelsen af 2030-tallet. Stigningstakten forventes at være højest i de førstkommende år, hvorefter den aftager noget i resten af den tyveårige prognoseperiode. Befolkningstæthed Antal indbyggere inden for en 2,5 km radius Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån. Kort: Region Skåne I Skåne forventes befolkningen at vokse med indbyggere. På den danske side forventes Region Hovedstaden at vokse med indbyggere, mens Region Sjælland først i perioden vil opleve et fald i indbyggerantallet på omkring indbyggere - dette fald forventes dog at aftage sidst i prognoseperioden. Samlet set vil tilvæksten i den danske del være på knap indbyggere i de kommende 20 år. Den erhvervsaktive gruppe (20-64-årige) forventes at stige med henholdsvis i Region Hovedstaden og i Skåne. Region Sjælland vil til gengæld opleve et fald i denne gruppe på omkring indbyggere frem mod årsskiftet 2031/2032. Flere børn og ældre Befolkningens alderssammensætning i Øresundsregionen forventes som helhed at undergå store ændringer i den kommende tyveårsperiode. Frem for alt forventes antallet af ældre

9 TENDENS ØRESUND (+65-årige) at stige markant. Det skyldes dels, at der i efterkrigstiden blev født mange børn i 1940 erne, og at disse generationer er nu på vej på pension. Dels skyldes den større andel ældrebefolkning, at vi som helhed lever længere. Der forventes også et stigende antal børn og unge, især i Region Hovedstaden og Skåne. Det skyldes for en stor del øget tilflytning - både migration fra udkantsområder i begge lande og immigration Udvikling i befolkningens alderssammensætning Antal Befolkningsudvikling Indbyggertal ved årsskifte Kilde. Danmarks Statistik, Statistiska Centralbyrån og Region Skåne; materiale bearbejdet af Region Skåne Gennemsnitlig årlig ændring Femårsperiode Øresundsregionen DK regionen Øresunds- SE År I alt 2001/ / / Prognose 2016/ / / / Kilde. Danmarks Statistik, Statistiska Centralbyrån og Region Skåne; materiale bearbejdet af Region Skåne Alder Region Hovedstaden 2011/2012 Prognose Region Hovedstaden 2031/2032 Skåne 2011/2012 Prognose Skåne 2031/2032 Region Sjælland 2011/2012 Prognose Region Sjælland 2031/2032

10 10 FAKTA OM ØRESUNDSREGIONEN DEMOGRAFI fra andre lande, dels at flere og flere efterhånden når den fødedygtige alder. Konsekvenser for samfundsøkonomien Forsørgerbyrden i Øresundsregionen forventes at stige markant på grund af den stigende befolkningstilvækst i især de ikkeerhvervsaktive aldersgrupper 0-19-årige og +65-årige, som vokser hurtigere end aldersgruppen år. Befolkningens ændrede alderssammensætning vil byde på udfordringer for velfærdssamfundet, som vi kender det, herunder især i forbindelse med børneomsorg, skoletilbud, ældrepleje og efterspørgsel på forskellige boligformer. Alle former for pasning, omsorg og pleje vil komme under pres, fordi der vil være færre i den erhvervsaktive alder til at bære den samlede forsørgerbyrde, og flere vil efterspørge offentlige ydelser. Forsørgerbyrden defineres som den byrde, hver person i den erhvervsaktive alder (20-64 år) skal forsørge ud over sig selv. I denne opgørelse er der udelukkende fokus på alder, og ikke hvorvidt personerne i den erhvervsaktive alder er i arbejde eller ej. I den danske del af Øresundsregionen er forsørgerbyrden i ,68 person, mens den i den svenske del er marginalt højere, nemlig 0,71. Det vil sige, at for hver 100 personer i den erhvervsaktive alder, skal skåningene forsørge tre personer mere end danskerne. Ved årsskiftet forventes disse tal at være steget til henholdsvis 0,79 Udvikling i forsørgerbyrden (den danske del) og 0,81 (den svenske del). Det vil være en stigning i forsørgerbyrden på omkring 16 procent i den danske del og 14 procent i den svenske del. Spændet mellem de to dele af Øresundsregionen vil da være indsnævret til en forskel på omkring 2 procent. Hvis man ser på fordelingen af forsørgerbyrden i de to regioner i den danske del af Øresundsregionen, er forskellen mellem de to markant højere end forskellen mellem den danske og svenske del: I Region Hovedstaden er forsørgerbyrden i 2012 på 0,64 og i Region Sjælland 0,77 - en forskel på 0,13. Ved årsskiftet forventes Region Geografi 2011/ / /2032 Øresundsregionen DK 0,68 0,71 0,79 Øresundsregionen SE 0,71 0,77 0,81 Region Hovedstaden 0,64 0,65 0,72 Region Sjælland 0,77 0,86 0,98 Kilde: Danmarks Statistik, Statistiska Centralbyrån og Region Skåne; materiale er bearbejdet af Region Skåne

11 TENDENS ØRESUND Hovedstadens forsørgerbyrde at være 0,72, og Region Sjælland vil have en forsørgerbyrde på 0,98 en markant stigning på 27 procent for Region Sjælland og 13 procent for Region Hovedstaden i forhold til Selv om forsørgerbyrden er stigende i hele Øresundsregionen, vil stigningen med andre ord være markant større i Region Sjælland og Skåne i forhold til Region Hovedstaden: Skåne og Region Hovedstaden vil ved årsskiftet have en forsørgerbyrde på henholdsvis 0,79 og 0,98, mens Region Hovedstaden forventes at have en forsørgerbyrde på 0,72. Dalende nettomigration Befolkningstilvæksten i Øresundsregionen forventes at bestå af nyfødte og tilflyttere. Antallet af fødsler per år er større end antallet af døde per år i såvel Skåne som Region Hovedstaden. I slutningen af den tyveårige prognoseperiode forventes antallet af dødsfald at stige yderligere, hvilket skyldes at flere og flere pensionister vil være kommet op i den alder, hvor det naturligt begynder at tynde ud i antallet på grund af alderdom. Det er vanskeligt at vurdere fremtidens flytninger, men nettotilflytningen (antal tilflytninger minus antal fraflytninger) forventes at falde på såvel den danske side som den svenske side af Øresund. Danmarks Statistik har udarbejdet prognoserne for den danske del af Øresundsregionen, og Region Skåne for den svenske del. Prognosernes usikkerhed bliver større, når de brydes ned på kommuneniveau, og tallene bør tolkes med et gran salt. Befolkningstilvæksten forventes at være højest i de største kommuner og disses nabokommuner. Befolkningsudvikling ( ) Ændring i procent Kilde: Danmarks Statistik, Statistiska Centralbyrån og Region Skåne; materiale bearbejdet af Region Skåne

12 12 VIDEN OG INNOVATION ØKONOMISK UDVIKLING VIDEN OG INNOVATION ØKONOMISK UDVIKLING Bruttoregionalprodukt i et europæisk perspektiv På nationalt plan har man bruttonationalprodukt (BNP), som er et mål for et lands samlede produktive indsats per år beregnet som værdien af den samlede produktion af varer og tjenesteydelser minus værdien af de anvendte råvarer og hjælpestoffer. På regionalt plan har man bruttoregionalprodukt (BRP), som er et mål for en regions økonomiske udvikling. Målet beregnes på samme måde som BNP, bare på regionalt plan. Den økonomiske vækst i Øresundsregionen har i perioden været lavere end gennemsnittet for EU27- området: henholdsvis 6,1 procent i Øresundsregionen og 12,8 procent i EU27- landene. Og i sammenligning med Helsinkiregionen og Stockholms län har Øresundsregionens økonomiske vækst været endnu svagere i samme periode: Helsinki har haft en BRP-vækst på 24 procent og Stockholm 30 procent. Desværre mangler der BRP-oplysninger for perioden efter 2009 på grund af efterslæb i den regionaløkonomiske statistik. Eurostats oplysninger om udviklingen Index: 2000= i BNP indikerer dog, at Skåne, Stockholm og Helsinki også i 2010 og 2011 har haft en højere vækst end Region Hovedstaden og Region Sjælland. Væksten har siden 2009 været højere i Sverige og Finland end i Danmark. Udvikling i BRP og BRP per beskæftiget i EU27 og Øresundsregionen ( ) EU27 BRP Øresundsregionen BRP EU27 BRP/beskæftiget Øresundsregionen BRP/beskæftiget Kilde: Eurostat, Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån. Beregninger: Region Skåne

13 TENDENS ØRESUND BRP i Øresundsregionen sammenlignet med EU27 ( ) i millioner euro (2000-priser) Vækst EU ,8% Øresundsregionen DK ,4% Region Hovedstaden ,5% Region Sjælland ,9% Øresundsregionen SE ,4% Øresundsregionen ,1% Danmark ,0% Sverige ,2% Stockholm ,5% Helsinki ,0% Kilde: Eurostat, Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån. Beregninger: Region Skåne En forklaring på den højere vækst i den svenske del af Øresundsregionen end i den danske er, at befolkningen i den svenske del voksede med 9 procent i perioden , mens befolkningen i den danske del voksede med 4 procent. En voksende befolkning kræver et større udbud af varer og tjenesteydelser, hvilket bidrager til øget BRP. Produktivitet Produktivitet måles som regel som øget produktion per arbejdstime. Det er imidlertid ikke muligt at måle på regionalt plan - i stedet kan man med fordel måle værditilvækst per beskæftiget. I Øresundsregionen har væksten i arbejdskraftens produktivitet i perioden været noget bedre end gennemsnittet for EU27-landene: 5,3 procent i Øresundsregionen og 4,2 procent i EU27. I sammenligning med Stockholms län og Helsinkiregionen har udviklingen i Øresundsregionen været væsentlig svagere: Stockholm har i perioden haft en BRP-vækst på 19 procent per beskæftiget og Helsinki 17 procent. Inden for Øresundsregionen har Region Hovedstaden dog oplevet en kraftigere produktivitetsvækst end Skåne i perioden Region Sjælland blev hårdt ramt af finanskrisen i 2008 og har såvel en negativ BRP-udvikling generelt som BRP-udvikling per beskæftiget. Den samlede BRP-vækst per beskæftiget har i den svenske del været på 5 procent sammenlignet med 6 procent i den danske del.

14 14 90 VIDEN OG INNOVATION ØKONOMISK UDVIKLING EU27 BRP EU27 BRP/beskæftiget Øresundsregionen BRP Øresundsregionen BRP/beskæftiget BRP-udvikling i Øresundsregionen ( ) Øresundsregionen SE (Skåne) 110 Region Hovedstaden 105 Øresundsregionen DK Region Sjælland Kilde: Eurostat, Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån. Beregninger: Region Skåne Økonomisk vækst i Øresundsregionen Det er for tidligt at tale om Øresundsregionen som en funktionelt integreret økonomisk enhed. Regionen har dog potentialet til på sigt at blive et betydeligt økonomisk centrum, hvis økonomierne på begge sider af sundet bliver knyttet stærkere sammen. Et mål for Øresundsregionens økonomiske potentiale er, at regionen tegner sig for omkring 27 procent af Danmarks og BRP per beskæftiget i Øresundsregionen sammenlignet med EU27 ( ) i euro (2000-priser) Tillväxt EU ,2% Øresundsregionen DK ,7% Region Hovedstaden ,5% Region Sjælland ,6% Øresundsregionen SE (Skåne) ,5% Øresundsregionen ,3% Danmark ,8% Sverige ,0% Stockholm ,2% Helsinki ,9% Kilde: Eurostat, Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån. Beregninger: Region Skåne

15 TENDENS ØRESUND Sveriges samlede BNP. Den danske del af Øresundsregionen stod i 2009 for 49 procent af Danmarks samlede BNP. Region Hovedstaden alene står for 38 procent og Region Sjælland for 11 procent. Den svenske del af Øresundsregionen stod for 11 procent af Sveriges samlede BNP, hvilket har været uændret siden Den danske del af Øresundsregionen tegner sig for to tredjedele af Øresundsregionens samlede BRP. BRP-væksten har været højere i Skåne end i den danske del af Øresundsregionen, hvilket til dels skyldes, at finanskrisen ramte Danmark hårdere end Sverige. Mens Skånes BRP i perioden steg med 13 procent, var den tilsvarende stigning i den danske del af Øresundsregionen på kun 3 procent.

16 16 VIDEN OG INNOVATION ERHVERVSSTRUKTUR ERHVERVSSTRUKTUR Øresundsregionen undergår ligesom resten af den vestlige verden nogle strukturelle ændringer: Andelen af beskæftigede inden for den private servicesektor er stigende, mens andelen af beskæftigede inden for produktion og landbrug er faldende. På grund af databrud i statistikken i 2007 er det ikke muligt at beskrive regionens langsigtede strukturændring, men givet er det, at der er store strukturelle forskelle regionens enkelte områder imellem. I 2010 var cirka 11 procent af det samlede antal beskæftigede i Region Hovedstaden beskæftiget inden for fremstillingsvirksomhed, inklusive byggebranchen til sammenligning var dette tal for Region Sjælland og Skåne henholdsvis 18 og 20 procent. Selv om fremstillingsvirksomhed går tilbage i alle tre regioner i Øresundsregionen, oplever Region Hovedstaden det største fald. Til gengæld er der en meget stor andel beskæftigede 52 procent - inden for den private servicesektor i Region Hovedstaden. I Region Sjælland og Skåne står den private servicesektor for henholdsvis 43 og 44 procent af den samlede beskæftigelse. De mest fremtrædende sektorer i alle tre regioner er forretningsservice, transport og engrosog detailhandel. Hightechsektoren i Europa Globaliseringen betyder, at de gamle økonomier står over for øget konkurrence fra lande med lavere omkostninger og for at imødegå den øgede konkurrence, skal der tænkes nyt. En strategi kunne være i højere grad at konkurrere på viden frem for pris i forbindelse med vareproduktion og tjenesteydelser. For at kunne analysere hvor videnintensive landenes/regionernes produktion er, har OECD udpeget en række brancher af særlig interesse under klassifikationen hightech. Hightech omfatter brancher med højteknologisk serviceydelse- og vareproduktion, for eksempel specialisering i produktion af lægemidler, kommunikation og fly og for servicesektorens vedkommende forskning og udvikling samt it- og teleydelser. Det er noget misvisende at kalde disse brancher for højteknologiske, da det snarere handler om videnbrancher, som dels er værdiskabende i sig selv, dels udbyder tjenesteydelser, som styrker det øvrige erhvervsliv. Men eftersom begrebet hightech er standard inden for OECD, vil vi også benytte dette begreb i denne rapport. En høj beskæftigelsesandel inden for den højteknologiske sektor anses for at være et vigtigt konkurrenceparameter for at nå EU 2020-målene.

17 TENDENS ØRESUND Beskæftigede (dagbefolkning) per branche i procent (2010) Branche Skåne Region Hovedstaden Region Sjælland Danmark + Sverige, eksklusive Øresundsregionen Landbrug, skovbrug og fiskeri 2,0 0,4 2,7 2,3 Råstofindvinding 0,1 0,1 0,1 0,2 Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 2,3 0,8 2,0 1,6 Tekstil- og læderindustri 0,1 0,1 0,1 0,2 Træ- og papirindustri, trykkerier 1,4 0,3 0,6 1,7 Olieraffinaderier mv. 0,0 0,0 0,1 0,0 Kemisk industri 0,8 0,5 0,6 0,4 Medicinalindustri 0,4 1,5 1,1 0,2 Plast-, glas- og betonindustri 1,3 0,4 1,1 0,9 Metalindustri 1,4 0,5 1,0 2,4 Elektronikindustri 0,3 0,8 0,4 0,8 Fremst. af elektrisk udstyr 0,4 0,2 0,3 0,6 Maskinindustri 1,5 0,7 1,4 2,0 Transportmiddelindustri 0,5 0,0 0,1 1,6 Møbel og anden industri mv. 1,3 0,5 0,9 1,2 Energiforsyning 0,5 0,3 0,5 0,6 Vandforsyning og renovation 0,5 0,3 0,5 0,4 Bygge og anlæg 7,1 4,2 7,5 6,5 Handel 13,9 14,2 16,2 13,3 Transport 5,3 5,1 5,3 4,9 Hoteller og restauranter 3,0 3,4 2,5 3,2 Information og kommunikation 3,3 6,2 2,9 3,5 Finansiering og forsikring 1,4 4,5 3,0 2,1 Ejendomshandel og udlejning 1,6 1,8 1,7 1,5 Reklame, Rådgivning og øvrig erhvervsservice 5,4 6,6 3,7 4,8 Forskning og udvikling 1,2 1,0 0,6 0,4 Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service 5,1 5,2 4,8 4,9 Offentlig administration, forsvar og politi 4,7 6,7 5,7 5,4 Undervisning 10,9 8,1 7,6 9,9 Sundhed og socialvæsen 16,4 18,4 19,7 17,0 Kultur og fritid 1,9 2,3 1,4 1,8 Andre serviceydelser mv. 2,4 3,9 3,4 2,6 Uoplyst aktivitet 1,4 0,9 0,7 0,9 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 Antal beskæftigede Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån

18 18 VIDEN OG INNOVATION ERHVERVSSTRUKTUR Hvad angår høj og middel hightech industriproduktion, indtager Øresundsregionen i sammenligning med andre Nuts2 1 -regioner i EU15-området ingen fremtrædende plads. Høj og middel hightech industriproduktion er koncentreret i det sydvestlige Tyskland og nordlige Italien samt Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn. Øresundsregionen har sammen med Oslo, Stockholm og Helsinki sin styrkeposition inden for højteknologisk service, som omfatter post- og telekommunikation, databehandling samt forskning og udvikling. Hvis man tager afsæt i det absolutte antal beskæftigede inden for hightechsektoren, indtager Øresundsregionen en tiendeplads blandt de 232 regioner, som indgår i statistikken. 1 Nuts2 er EU s regionale inddeling og omfatter i alt 319 regioner størstedelen af Eurostats regionale statistik rapporteres på Nuts2-niveau. Ikke alle regioner indgår i alle statistikker. Vi har i denne rapport arbejdet med et sammenligningsgrundlag på cirka 150 europæiske regioner. Den højteknologiske servicesektor i de 20 førende europæiske regioner sorteret per antal beskæftigede (2011) Placering Land Region Andel af beskæftigede Antal beskæftigede 1 Frankrig Île de France 6, Spanien Comunidad de Madrid 6, Storbritannien Outer London 5, Italien Lombardia 3, Italien Lazio (NUTS 2006) 5, Tyskland Oberbayern 5, Storbritannien Berkshire, Buckinghamshire 9, and Oxfordshire 8 Storbritannien Inner London 6, Polen Mazowieckie 4, Danmark/Sverige Øresundsregionen 5, Spanien Cataluña 2, Sverige Stockholm 7, Tyskland Köln 4, Tyskland Berlin 4, Frankrig Rhône-Alpes 2, Tyskland Düsseldorf 3, Finland Etelä-Suomi (NUTS 2006) 5, Tyskland Stuttgart 3, Irland Southern and Eastern 4, Nederlandene Zuid-Holland 3, Tyskland Darmstadt 3, Tyskland Karlsruhe 4, Storbritannien Surrey, East and West Sussex 4, Ungarn Közép-Magyarország 4, Danmark Hovedstaden 6, Kilde: Eurostat. Materialet er efterbearbejdet af Region Skåne

19 TENDENS ØRESUND Den højteknologiske servicesektor i de 20 førende europæiske regioner sorteret efter andel af beskæftigede inden for hightechydelser af det samlede antal beskæftigede (2011) Placering Land Region Andel af Antal Specialiseringsgrad beskæftigede beskæftigede 1 Storbritannien Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire 9, ,3 2 Tjekkiet Praha 8, ,9 3 Sverige Stockholm 7, ,8 4 Slovakien Bratislavský kraj 7, ,6 5 Spanien Comunidad de Madrid 6, ,4 6 Norge Oslo og Akershus 6, ,4 7 Frankrig Île de France 6, ,4 8 Storbritannien Inner London 6, ,4 9 Danmark Hovedstaden 6, ,3 10 Belgien Prov. Brabant Wallon 5, ,1 11 Storbritannien Outer London 5, ,1 12 Italien Lazio (NUTS 2006) 5, ,0 13 Tyskland Oberbayern 5, ,0 14 Frankrig Etelä-Suomi (NUTS 2006) 5, ,0 15 Belgien Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest 5, ,0 16 Østrig Wien 5, ,9 17 Belgien Prov. Vlaams-Brabant 5, ,9 18 Nederlandene Utrecht 5, ,8 19 Danmark/Sverige Øresundsregionen 5, ,8 20 Slovenien Zahodna Slovenija 4, ,8 21 Sverige Sydsverige 4, ,7 22 Irland Southern and Eastern 4, ,7 23 Schweiz Zürich 4, ,7 24 Holland Flevoland 4, ,7 25 Island Ísland 4, ,7 Kilde: Eurostat. Materialet er efterbearbejdet af Region Skåne

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010 Udviklingshjælp til Danmark Vækstudredning 2010 Udgivet af DI Redaktion: Kent Damsgaard m.fl. Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 978-87-7353-870-8 2000.9.10 SIDE 1 UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere

2. Løn og konkurrenceevne

2. Løn og konkurrenceevne 2. Løn og konkurrenceevne 2.1 Sammenfatning 63 2.2 Løn afgørende for konkurrenceevne 65 2.3 Lønmodtagerens gevinst ved at arbejde 8 2.4 Danmark taber markedsandele 92 Arbejdsmarkedsrapport 212_Kapitel

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2008 Udgivet af: VisitDenmark Januar 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com ISBN

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2014 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-93227-00-2

Læs mere

Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner

Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner Delfinansieret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (Landdistriktspuljen) Center for Regional- og Turismeforskning 1 Titel: Ungdomsuddannelser med

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

GRØN PRODUKTION I DANMARK

GRØN PRODUKTION I DANMARK GRØN PRODUKTION I DANMARK og dens betydning for dansk økonomi Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøministeriet November 212 Grøn produktion i Danmark Grøn produktion

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Program for Den Europæiske Regionalfond i Danmark 2007-2013. Regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Innovation og Viden

Program for Den Europæiske Regionalfond i Danmark 2007-2013. Regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Innovation og Viden Program for Den Europæiske Regionalfond i Danmark 2007-2013 Regional konkurrenceevne og beskæftigelse Innovation og Viden 12. februar 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 2. Socioøkonomisk beskrivelse

Læs mere

PLANLÆGNING FOR ERHVERVSUDVIKLING I KØBENHAVN

PLANLÆGNING FOR ERHVERVSUDVIKLING I KØBENHAVN PLANLÆGNING FOR ERHVERVSUDVIKLING I KØBENHAVN Økonomiforvaltningen 2014 Indledning og udgangspunkt 1. Indledning og udgangspunkt 1.1 Baggrund Københavns Kommune har som mange andre storbyer oplevet en

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE Produktivitet og videregående uddannelse 24. marts 2010 Forfattere Martin Junge, Seniorøkonom, ph.d., CEBR Jan Rose Skaksen, Director, Professor, CEBR Projektleder

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 Regionalpolitisk vækstredegørelse

Læs mere

Produktivitetseffekter af uddannelse og generelt uddannelsesløft i den private sektor

Produktivitetseffekter af uddannelse og generelt uddannelsesløft i den private sektor Produktivitetseffekter af uddannelse og generelt uddannelsesløft i den private sektor - En analyse på baggrund af en detaljeret uddannelsesopdeling juni 2013 Udført i samarbejde mellem og CEBR Centre for

Læs mere

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REDEGØRELSE Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget Udgivet

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

ARITAKE-WILD. Fælles arbejdsprogram for de sociale partnere på europæisk plan for 2006 2008

ARITAKE-WILD. Fælles arbejdsprogram for de sociale partnere på europæisk plan for 2006 2008 Fælles arbejdsprogram for de sociale partnere på europæisk plan for 2006 2008 Fælles undersøgelse vedrørende omstrukturering i EU15 Fase et Danmark Nationalt dossier Forfatter til dossierudkastet: Gennemgået

Læs mere

Et forspring i vidensamfundet. Nye perspektiver på intellektuel ejendomsret i dansk erhvervsliv. Patent- og Varemærkestyrelsen

Et forspring i vidensamfundet. Nye perspektiver på intellektuel ejendomsret i dansk erhvervsliv. Patent- og Varemærkestyrelsen Et forspring i vidensamfundet Nye perspektiver på intellektuel ejendomsret i dansk erhvervsliv Patent- og Varemærkestyrelsen Februar 2005 1 2 Forord De seneste år har danske virksomheder for alvor taget

Læs mere

Vækstvilkår i Danmark

Vækstvilkår i Danmark Vækstvilkår i Danmark Maj 22 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vækstvilkår i Danmark Maj 22 Vækstvilkår i Danmark Maj 22 Oplag: 5 ISBN: Trykt udgave 87-7862-142-9 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-144-5 Omslag:

Læs mere

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Udarbejdet af Anders Hedetoft og Karin Topsø Larsen Marts 2011 For Kompetenceforum Bornholm Indhold 1. Analysens konklusioner og anbefalinger... 4 2. Arbejdskraftbalance

Læs mere