DF Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING"

Transkript

1 DF Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING

2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, som begynder, når du har modtaget policen: Hvis du fx får policen mandag den 1., kan du fortryde aftalen til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente med at fortryde til den følgende hverdag. Sådan fortryder du Hvis du fortryder, er det vigtigt, at du giver os besked, inden fristen udløber. Og giver du skriftlig besked - fx pr. brev eller - skal du have sendt beskeden, inden fristen udløber. Du kan eventuelt sende dit brev anbefalet og gemme postkvitteringen, hvis du vil have bevis for, at du har fortrudt i tide. Du skal give besked til Danske Forsikring, Borupvang 4, 2750 Ballerup eller Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, CPR-/CVR-nummer og dine forsikringer. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, kan du blot skrive til: Danske Forsikring Borupvang Ballerup Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, kan du blot skrive til samme adresse. Vi skal informere dig om, at oplysninger om dit kundeforhold bliver registreret centralt i Topdanmark. Provision Vi kan oplyse, at nogle af Danske Forsikrings medarbejdere får provision eller bonus, når de sælger en forsikring. NemKonto Danske Forsikring benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit CPR-/SE-/CVR-nummer. Topdanmark, Danske Bank og Danica Pension Topdanmark Forsikring A/S og Danske Bank Koncernen, herunder Danica Pension, har indgået en samarbejdsaftale, som gør det muligt for Danske Bank og Danica Pension at formidle forsikringer til Topdanmark. Forsikringer formidlet gennem Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K, og forsikringer formidlet gennem Danica Pension, Parallelvej 17, 2800 Kgs. Lyngby bliver placeret i Danske Forsikring A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup, CVR-nr

3 Indholdsfortegnelse Side Et par ord om Hjemforsikringen....4 Et par ord om skadehjælp...4 Fælles vilkår 1. Hvem er forsikret? Hvor dækker forsikringen? Forsikringens betaling Gebyr Indeksregulering Selvrisiko Varighed, opsigelse og ændring Ret til besigtigelse Flytning og risikoændring Hvis skaden sker Hvis skaden også er dækket af anden forsikring Krig, naturkatastrofer, oversvømmelse og atomenergi Ankenævn Lovgivning....9 Indboforsikringen 15. Hvilke ting omfatter forsikringen og hvilke skader er dækket? Dækningsskema Hvordan erstatter vi skaderne? Udgifter til redning, oprydning og flytning Underforsikring Psykologisk krisehjælp Bagageforsikringen 21. Bagageforsikringen Ansvarsforsikringen 22. Hvornår er man ansvarlig? Hvilket ansvar er dækket? Hvilket ansvar er ikke dækket? Særlige regler Hvis skadelidte selv har en forsikring Forsikringssum Retshjælpsforsikringen 28. Retshjælpsforsikringen Tilvalg til Hjemforsikringen 29. Plusdækning Udvidet elektronikdækning Udvidet cykeldækning Glas- og sanitetsdækning Ordforklaring Forklarer de ord i vilkårene, der er markeret med en *

4 Et par ord om Hjemforsikringen Hjemforsikringen består af en indboforsikring, en bagageforsikring, en ansvarsforsikring og en retshjælpsforsikring. Du kan herudover købe følgende tilvalg til Hjemforsikringen: Plusdækning Udvidet elektronikdækning Udvidet cykeldækning Glas- og sanitetsdækning Din police indeholder oplysning om hvilke dækninger, din Hjemforsikring har. Hvis du får mange skader Formålet med en forsikring er at dække uforudsete skader. Forsikringens pris afhænger af udgifterne til skader, og derfor kan du, ved at forebygge skader, hjælpe med at fastholde prisen på forsikringen. Det betyder også, at hvis du har et atypisk forløb på din forsikring, kan din forsikring blive ændret fx så din pris eller selvrisiko stiger. I så fald vil du få besked, inden det sker. Et par ord om skadehjælp Du kan anmelde skader på eller ringe til vores skadehjælp på telefon

5 Fælles vilkår 1. Hvem er forsikret? A Forsikringstageren med husstand Ved husstand forstår vi familiemedlemmer, herunder plejebørn, der bor hos forsikringstageren. Personer, der er gift med eller lever i fast parforhold med forsikringstageren eller hjemmeboende børn er også en del af husstanden. Vi sidestiller et bofællesskab bestående af maksimalt 2 personer med et fast parforhold. For at være omfattet af forsikringen skal de nævnte personer være tilmeldt folkeregistret på forsikringstagerens helårsadresse. Dette gælder dog ikke for forsikringstagerens ægtefælle eller samlever, der er flyttet på plejehjem eller i beskyttet bolig. Logerende er ikke omfattet af forsikringen. Husstandens ugifte børn, der bor uden for hjemmet, er også omfattet. Det er en betingelse, at barnet ikke er fyldt 21 år og ikke lever i fast parforhold eller har fastboende børn hos sig. Ophører dækningen af en forsikret på grund af ændring i ovennævnte forhold, er den pågældende dækket, indtil anden forsikring er købt, dog højst i 3 måneder fra ændringen. B Delebørn Forsikringstagerens samt den nuværende ægtefælles eller samlevers delebørn under 21 år, når de opholder sig hos denne, hvis de ikke er dækket af egen eller en anden forsikring. C Medhjælp i husholdningen Fastboende medhjælp i husholdningen, herunder au-pair medhjælp, hvis de er tilmeldt folkeregistret på forsikringstagerens helårsadresse. Ikke fastboende medhjælp i husholdningen er omfattet af ansvarsforsikringen og kun i forbindelse med handlinger, der er foretaget som et led i forsikringstagerens husførelse. 2. Hvor dækker forsikringen? A Indboforsikringen dækker i Danmark (dog ikke Færøerne og Grønland), når de forsikrede ting befinder sig 1. i og ved forsikredes helårsbolig (forsikringsstedet). Ved flytning dækker forsikringen - i indtil 3 måneder fra den faktiske overtagelsesdag af den nye helårsbolig - i både den gamle og den nye helårsbolig 2. i kundeboks i pengeinstitut 3. på plejehjem eller i beskyttet bolig. Ægtefælle eller samlever til forsikringstageren er her dækket med en indbosum på kr. (2014). Penge m.m.* og særlige private værdigenstande er dækket med indtil kr. (2014) pr. skade ved simpelt tyveri. Bagage-, ansvars- og retshjælpsforsikringen samt købte tilvalgsdækninger, bortset fra glas og sanitet, gælder også for denne ægtefælle eller samlever. B Herudover dækker indboforsikringen 1. uden for helårsboligen i indtil 12 måneder, dog højst i 3 måneder ved flytning 2. i et af Danske Forsikring godkendt flyttefirma, container eller opbevaringsmagasin i indtil 12 måneder 3. ting, der er medbragt fra helårsboligen til fritidsboligen i perioden 1. april til 31. oktober, selv om fritidsboligen ikke er beboet. Uden for denne periode dækker indboforsikringen kun almindeligt privat indbo, og kun hvis indboet befinder sig i selve fritidsboligen 4. ting, der er medbragt fra helårsboligen til campingvogn, beboelsesvogn, telt eller lystfartøj, så længe en forsikret opholder sig eller overnatter der. 5

6 C Bagageforsikringen* dækker under rejse til/fra og i udlandet i indtil 3 måneder fra afrejsedato. Se de nærmere vilkår for dækningen i pkt. 21. D Ansvars- og retshjælpsforsikringen dækker i Danmark. I resten af verden, herunder Færøerne og Grønland, dækker forsikringen i indtil 3 måneder fra afrejsedato. E Er der købt tilvalgsdækning for glas og sanitet, gælder denne dækning kun på forsikringstagerens helårsadresse. 3. Forsikringens betaling A Pris og afgifter Prisen bliver fastsat efter Danske Forsikrings gældende tarif. Sammen med beløbet opkræver vi skadesforsikringsafgift og andre afgifter til det offentlige i henhold til gældende lovgivning. B Udgifter ved opkrævningen Forsikringstageren betaler alle udgifter i forbindelse med opkrævningen. C Betalingsadresse Opkrævningen bliver sendt til den oplyste betalingsadresse. Hvis betalingsadressen bliver ændret, skal Danske Forsikring have besked hurtigst muligt. D Rettidig betalingsdag Beløbet bliver opkrævet med oplysning om sidste rettidige betalingsdag. E For sen betaling Bliver beløbet ikke betalt rettidigt, sender Danske Forsikring et rykkerbrev. Hvis beløbet ikke bliver betalt inden for den frist, der står i rykkerbrevet, mister forsikrede retten til erstatning. For hvert rykkerbrev, Danske Forsikring sender, opkræver vi et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på Beløbet kan også blive oplyst ved henvendelse til Danske Forsikring. Vi har i øvrigt ret til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven og ret til at overdrage beløbet til retslig inkasso. 4. Gebyr Gebyr for serviceydelser Danske Forsikring har ret til at forhøje eksisterende gebyrer eller indføre nye gebyrer, fx for at få dækket øgede omkostninger til serviceydelser såsom opkrævninger, ekspeditioner og andre ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling. Vi forhøjer et eksisterende gebyr med en måneds varsel til den første i en måned. Vi indfører nye gebyrer med tre måneders varsel til den første i en måned. Vi varsler forhøjelser og nye gebyrer via vores hjemmeside. Gebyrerne fremgår af prislisten på Beløbene kan også blive oplyst ved henvendelse til Danske Forsikring. 5. Indeksregulering A Hvilke beløb og hvornår? Forsikringssummer, selvrisikobeløb og andre beløb, der er nævnt i police eller vilkår, bliver indeksreguleret en gang om året den 1. januar, hvis ikke der umiddelbart efter beløbet står, at det ikke bliver indeksreguleret. B Regulering af prisen Prisen bliver indeksreguleret ved den første opkrævning i kalenderåret. C Hvilket indeks? Indeksreguleringen følger udviklingen i lønindekset for den private sektor fra Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af dette indeks, kan Danske Forsikring bruge et andet indeks fra Danmarks Statistik. 6

7 6. Selvrisiko A Betaling af selvrisiko Har forsikringen en selvrisiko, fremgår beløbet af policen, opkrævningen eller under den enkelte dækning i vilkårene. Forsikringstageren betaler den første del af enhver skade med selvrisikobeløbet, efter at erstatningen er opgjort. Danske Forsikring lægger ikke selvrisikobeløb ud. B Mindre skader eller krav 1. Forsikringstageren behandler og betaler selv de krav, der ikke overstiger selvrisikobeløbet. 2. Forsikringen dækker ikke omkostninger og renter vedrørende krav, der ikke overstiger selvrisikobeløbet. C Hvis flere forsikringer bliver ramt af samme skade Har forsikringstageren flere forsikringer i Danske Forsikring, der bliver ramt af samme skade, gælder kun det højeste selvrisikobeløb blandt de skaderamte forsikringer. 7. Varighed, opsigelse og ændring A Hvor længe gælder forsikringen? 1. Forsikringen gælder for et år ad gangen (forsikringstiden). 2. Forsikringen fortsætter, hvis ikke forsikringstageren eller Danske Forsikring opsiger den skriftligt med mindst 1 måneds varsel til forsikringstidens udløb (årsdagen). Forsikringstageren har dog en særlig mulighed for at opsige forsikringen med 30 dages varsel til den første i en måned mod at betale et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på Beløbet kan også blive oplyst ved henvendelse til Danske Forsikring. B Opsigelse eller ændring ved skade 1. Fra den dag Danske Forsikring har modtaget en skadeanmeldelse, og indtil 1 måned efter at vi har betalt erstatning, afvist at dække skaden eller afsluttet skadesagen, kan både forsikringstageren og Danske Forsikring opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. 2. I stedet for at opsige forsikringen kan Danske Forsikring - også med mindst 14 dages varsel - ændre forsikringens vilkår fx ved at begrænse dækningen, forhøje prisen eller ved at indføre en selvrisiko, forhøje en eksisterende selvrisiko eller kræve bedre sikring. Forsikringstageren kan vælge at lade forsikringen udgå fra det tidspunkt, hvor ændringen skal træde i kraft. Vi skal have skriftlig besked inden. C Ændring af vilkår og pris 1. Danske Forsikring kan ændre vilkår og pris med virkning fra enhver forfaldsdag. Ændringen skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel. 2. Ændrer Danske Forsikring vilkår eller pris, har forsikringstageren ret til at opsige forsikringen til forfaldsdagen. 3. Reglen om skriftlig information med mindst 1 måneds varsel og forsikringstagerens ret til at opsige forsikringen gælder ikke, når der udelukkende er tale om indeksregulering. 8. Ret til besigtigelse Danske Forsikring har ret til at besigtige forsikringsstedet for at vurdere risikoforholdene. 9. Flytning og risikoændring A Hvornår skal Danske Forsikring have besked? Af hensyn til prisen og de vilkår, der gælder for forsikringen, skal Danske Forsikring have besked, hvis 1. forsikringstageren flytter til en anden helårsbolig 2. helårsboligens tagbeklædning bliver ændret 3. helårsboligen bliver anvendt til andet end beboelse 4. indboet bortset fra tøj bliver opmagasineret uden for helårsboligen. 7

8 B Når Danske Forsikring har fået besked Når vi har fået besked om ændringen, tager vi stilling til om og på hvilke vilkår, forsikringen kan fortsætte. C Hvis Danske Forsikring ikke får besked Hvis vi ikke får besked om ændringen, risikerer forsikrede at miste retten til erstatning helt eller delvist. 10. Hvis skaden sker A Du skal anmelde skaden hurtigst muligt til Danske Forsikring Sker der en skade, skal vi have besked hurtigst muligt. Du kan anmelde skaden på pr. telefon eller på en blanket, som du kan få hos Danske Forsikring. Når du anmelder en skade, gælder de almindelige bestemmelser om forældelse i lov om forsikringsaftaler. B Tyveri, røveri, overfald og hærværk skal du også anmelde til politiet Er der tale om tyveri, røveri eller overfald, forsøg på det eller hærværk, skal du straks anmelde det til politiet. Sker skaden i udlandet, skal du desuden sende en skriftlig bekræftelse til Danske Forsikring fra politiet på stedet. Hvis det på grund af særlige omstændigheder ikke er muligt at kontakte politiet på stedet, skal en anden repræsentation på stedet - rejseleder eller hotel - udarbejde en bekræftelse. Ved anmeldelse af tyveriskade skal du sandsynliggøre, at der er tale om tyveri, da forsikringen ikke dækker glemte, tabte eller forlagte ting. C Du skal afværge eller begrænse en skade Du skal så vidt muligt afværge eller begrænse skaden. Danske Forsikring kan iværksætte handlinger med samme formål. D Udbedring af en skade - kun efter aftale med Danske Forsikring Udbedring af skade, nedrivning eller fjernelse af det beskadigede må kun ske efter aftale med Danske Forsikring. Foreløbig udbedring må dog ske, hvis den er nødvendig for at afværge alvorlige følger. Men du skal opbevare eventuelt udskiftede dele, indtil skadesagen er afsluttet. 11. Hvis skaden også er dækket af anden forsikring Er der købt forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller bliver indskrænket, hvis forsikring også er købt i andet selskab, gælder de samme forbehold for denne forsikring. Denne bestemmelse vedrører kun det indbyrdes forhold mellem selskaberne, som således betaler erstatningen i fællesskab. 12. Krig, naturkatastrofer, oversvømmelse og atomenergi Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en følge af: A Krig mv. Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog under sådanne forhold, når forsikrede er på rejse uden for Danmark i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. Det er en betingelse, at forsikrede ikke 1. rejser til et land, der befinder sig i en af de anførte situationer 2. selv deltager i handlingerne. B Naturkatastrofer Jordskælv eller andre naturkatastrofer i Danmark, Færøerne og Grønland. C Oversvømmelse mv. Oversvømmelse fra hav, fjord, sø og vandløb. 8

9 D Atomenergi mv. Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. 13. Ankenævn A Klagemulighed Er der opstået uenighed mellem forsikrede og Danske Forsikring om forsikringsforholdet, og har en ny skriftlig henvendelse til os ikke givet et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede klage til Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon mellem kl. 10 og 13. B Sådan kan forsikrede klage Du skal sende klagen til Ankenævnet på et særligt klageskema og betale et mindre gebyr. Gebyret bliver betalt tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen, hvis klagen bliver afvist, eller hvis du selv tilbagekalder klagen. Klageskema og girokort til betaling af gebyr kan du få hos: 1. Danske Forsikring 2. Ankenævnet for Forsikring Lovgivning Dansk lovgivning, blandt andet lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed, danner grundlag for forsikringsaftalen. Indboforsikringen 15. Hvilke ting omfatter forsikringen og hvilke skader er dækket? A Dækningsskemaet I dækningsskemaet pkt. 16, side står, hvilke ting der er omfattet af forsikringen, hvilke skader den dækker, samt de undtagelser og begrænsninger, der gælder for forsikringen. B Hvilke ting omfatter forsikringen? Til venstre lodret i skemaet står, hvilke ting der er omfattet af forsikringen, og hvilke ting der ikke er omfattet. C Hvilke skader dækker forsikringen? I de vandrette felter øverst i skemaet står de skadetyper, forsikringen kan dække. Herunder er nævnt de undtagelser og begrænsninger, der gælder for de enkelte typer af skader. 9

10 16. Dækningsskema = dækket = ikke dækket A Forsikringen omfatter 1. Ting, der er nævnt i pkt. C-K, hvis forsikrede ejer dem eller har risikoen for dem ved lån eller leje. 2. Hjælpemidler*, som forsikrede ejer eller låner af det offentlige, er dækket med indtil kr. (2014) pr. skade. 3. Ting under opmagasinering, dog ikke ting nævnt under pkt. E og F. Forsikringen dækker direkte skade som følge af 1. Brand* 2. El-skade 3. Indbrudstyveri Brand samt lynnedslag direkte i bygningen, eksplosion*, pludselig opstået tilsodning* fra forskriftmæssigt indrettet anlæg til rum opvarmning, nedstyrtning af eller fra luft fartøj, brandslukningsskade og bortkomst under brand. Skade på elektriske apparater som følge af kortslutning, induktion, overspænding eller lignende i disse. Der gælder en obligatorisk selvrisiko på kr. (2014) pr. skade. Har indboforsikringen en højere selvrisko, er det denne selvrisiko, der gælder. 1. Tyveri fra forsvarligt låst* bygning, lokale eller kundeboks i pengeinstitut. 2. Tricktyveri. Hvis en eller flere ukendte personer får adgang til forsikringsstedet under falsk dække og stjæler eller narrer ting fra forsikrede. Særlige private værdigenstande er dækket med indtil kr. (2014) pr. skade. B Forsikringen omfatter ikke 1. Ting, der fast hører til fritidshus, sø- eller luftfartøj*, campingvogn eller motorkøretøj, der er indrettet til beboelse. 2. Motordrevne køretøjer*, campingvogne, sø- eller luftfartøjer* samt dele og tilbehør til disse. Dog dækker vi dele og tilbehør til et motordrevet køretøj med indtil kr. (2014) pr. skade, hvis forsikrede ikke har det køretøj, som delene og tilbehøret hører til. 3. Ting, der bliver anvendt erhvervsmæssigt*. 4. Ting, der har et erhvervsmæssigt tilsnit. Dog dækker vi hobbygenstande med et professionelt tilsnit, uanset art med indtil kr. (2014) pr. skade, hvis anvendelsen alene er hobbymæssig. C Almindeligt privat indbo Dvs. alt, hvad der hører til en privat boligs normale udstyr, herunder hårde hvidevarer, hvis det ikke er særskilt nævnt i pkt. D-J. Have- og arbejdsredskaber med en motorydelse på højst 20 hk er dækket med indtil kr. (2014) pr. skade. D Særligt privat indbo Elektriske apparater til billede, foto, lyd, kommunikation, kopiering, navigation eller spil og tilbehør til disse herunder antenner. Private computere med tilbehør, kikkerter, musikinstrumenter, pelse, pelsværk, skind, antikviteter, malerier, kunstværker, ægte tæpper, vin, spiritus, ammunition og våben. Bånd, hukommelseskort, cd er, dvd er, film, kassetter og plader. E Penge m.m.* Er dækket med indtil kr. (2014) pr. skade. F Særlige private værdigenstande Mønt- og frimærkesamlinger, lomme- og armbåndsure, smykker, ædelstene, perler samt ting af guld, platin eller sølv er dækket med indtil 10% af forsikringssummen pr. skade. 1. Skade ved svidning eller smeltning fx gløder fra tobaksrygning eller pejs. 2. Skade på ting, der med vilje udsættes for ild eller varme. Brand, svidning, smeltning eller forkulning af vasketøj i vaskemaskiner eller tørretumblere er dækket, når skaden skyldes mekanisk eller teknisk svigt. Vask eller tørring ved for høje temperaturer er ikke dækket. Ikke 1. I loft- og kælderrum i etagebyggeri. 2. I udhuse og garager. Ikke 1. I loft- og kælderrum i etagebyggeri. 2. I udhuse og garager. Forsikringen dækker ikke 1. Skade, som er dækket af garanti eller serviceordning. 2. Skade, der skyldes fejlmontering eller fejltilslutning, forkert udført reparation eller skade, der sker under reparation. 3. Skade, der skyldes, at apparatet er blevet overbelastet eller anvendt forkert. 4. Skade på apparater, der kun er til udendørs brug. 1. Hvis boligen har været ubeboet* i mere end 6 måneder. 2. Fra bygning eller lokale, hvor der ikke har været nogen hjemme, og hvor tyven har skaffet sig adgang gennem vinduer, der ikke har været lukkede og tilhaspede eller døre, der ikke har været lukkede og låste. 3. Fra hotelværelse, hotellejlighed, feriebolig, kahyt, togkupé eller kundeboks i pengeinstitut, hvis der ikke er konstateret voldeligt opbrud*. 4. Fra bil, turistbus, campingvogn, beboelsesvogn, telt, sø- eller luftfartøj*, se dog kolonne 4. Simpelt tyveri. 1. Højst 5% af forsikringssummen ved indbrud i loft og kælderrum i etagebyggeri. 2. Højst 10% af forsikringssummen ved indbrud i udhuse og garager. Ikke 1. Fra loft- og kælderrum i etagebyggeri. 2. Fra udhuse og garager. Våben og ammunition er kun dækket, hvis tingene er opbevaret i aflåst og godkendt våbenskab. Ikke 1. Fra loft- og kælderrum i etagebyggeri. 2. Fra udhuse og garager. 3. Hvis boligen har været ubeboet i mere end 2 måneder. Ikke 1. Fra loft- og kælderrum i etagebyggeri. 2. Fra udhuse og garager. 3. Hvis boligen har været ubeboet i mere end 2 måneder. G Cykler og cykeldele Cykler, herunder el-cykler er dækket med indtil kr. (2014) pr. cykel pr. skade. Løse cykeldele er dækket med indtil kr. (2014) pr. skade. H Småbåde indtil 5,5 meters længde herunder kanoer og kajakker med tilbehør er dækket med indtil kr. (2014) pr. skade. Påhængsmotorer dog højst 5 hk. Windsurfere, sejlbrætter og både med indenbords motor med tilbehør hertil er ikke dækket. I Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som forsikrede ejer, og som lønmodtager bruger i sit erhverv, er dækket med indtil kr. (2014) pr. skade. J Husdyr, der ikke bliver brugt erhvervsmæssigt*, er dækket med indtil kr. (2014) pr. skade. Ikke indbrud i arbejdsskure og containere. K Bygningsdele som forsikrede som lejer har vedligeholdelsespligten for eller bygningsdele som lejer ejer*, hvis der ikke er en bygningsforsikring, der dækker. Dækning indtil kr. (2014) pr. skade. Hobbydrivhuse med glas dog kun indtil kr. (2014) pr. skade. 10

11 16. Dækningsskema A Forsikringen omfatter 1. Ting, der er nævnt i pkt. C-K, hvis forsikrede ejer dem eller har risikoen for dem ved lån eller leje. 2. Hjælpemidler*, som forsikrede ejer eller låner af det offentlige, er dækket med indtil kr. (2014) pr. skade. 3. Ting under opmagasinering, dog ikke ting nævnt under pkt. E og F. B Forsikringen omfatter ikke 1. Ting, der fast hører til fritidshus, sø- eller luftfartøj*, campingvogn eller motorkøretøj, der er indrettet til beboelse. 2. Motordrevne køretøjer*, campingvogne, sø- eller luftfartøjer* samt dele og tilbehør til disse. Dog dækker vi dele og tilbehør til et motordrevet køretøj med indtil kr. (2014) pr. skade, hvis forsikrede ikke har det køretøj, som delene og tilbehøret hører til. 3. Ting, der bliver anvendt erhvervsmæssigt*. 4. Ting, der har et erhvervsmæssigt tilsnit. Dog dækker vi hobbygenstande med et professionelt tilsnit, uanset art med indtil kr. (2014) pr. skade, hvis anvendelsen alene er hobbymæssig. C Almindeligt privat indbo Dvs. alt, hvad der hører til en privat boligs normale udstyr, herunder hårde hvidevarer, hvis det ikke er særskilt nævnt i pkt. D-J. Have- og arbejdsredskaber med en motorydelse på højst 20 hk er dækket med indtil kr. (2014) pr. skade. D Særligt privat indbo Elektriske apparater til billede, foto, lyd, kommunikation, kopiering, navigation eller spil og tilbehør til disse herunder antenner. Private computere med tilbehør, kikkerter, musikinstrumenter, pelse, pelsværk, skind, antikviteter, malerier, kunstværker, ægte tæpper, vin, spiritus, ammunition og våben. Bånd, hukommelseskort, cd er, dvd er, film, kassetter og plader. = dækket = ikke dækket Forsikringen dækker direkte skade som følge af 4. Simpelt tyveri 5. Røveri og overfald mv. 1. Tyveri uden for bygning eller fra uaflåst bygning eller lokale. 2. Tyveri fra bil, turistbus, beboelsesvogn, sø- eller luftfartøj* samt beboet campingvogn og telt. 3. Tyveri fra gravsteder, som en af de forsikrede har brugsretten til. Beplantning er dog ikke dækket. 1. Glemte, tabte eller forlagte ting. 2. Tyveri begået af forsikrede, deres medhjælp eller logerende. 3. Tyveri fra boligen, når den er ubeboet*, udlånt eller udlejet. 4. Under opmagasinering. 5. Tyveri fra uaflåste telte, der er forladte. 6. a. Tyveri fra bil, turistbus, campingvogn, beboelsesvogn, sø- eller luftfartøj*, hvis der ikke er tegn på voldeligt opbrud* af udvendig lås, dør eller vindue. b. Forsikringen dækker dog med indtil kr. (2014) pr. skade ved tyveri fra aflåst bil, selvom der ikke er konstateret voldeligt opbrud af bilens udvendige lås, dør eller vindue. Højst 2% af forsikringssummen 1. Fra loft- og kælderrum i etagebyggeri. 2. Fra udhuse og garager. 3. For udvendig bagage på biler. Havetraktorer er kun dækket, hvis de er låst med fastmonteret låseanordning eller kæde med hængelås. Forsikringen dækker ikke 1. Højst 10% af forsikringssummen. Våben og ammunition er kun dækket, hvis tingene er opbevaret i aflåst og godkendt våbenskab. 2. Dog højst kr. (2014) pr. skade ved tyveri fra bil, turistbus, beboelsesvogn, sø- eller luftfartøj*, telt og beboet campingvogn, men kun hvis det stjålne ikke var synligt udefra. 3. Ikke a. Fra loft- og kælderrum i etagebyggeri. b. Fra udhuse og garager. c. For udvendig bagage på bilen. 1. Tyveri, hvor tyven bruger vold eller truer med straks at bruge vold mod forsikrede. 2. Tyveri og andre skader på ting som følge af overfald på forsikrede personer. 3. Tyveri af ting i forsikredes umiddelbare nærhed, hvis tyveriet er bemærket af forsikrede eller af andre i det øjeblik, hvor tyven tog tingen, og der øjeblikkeligt bliver råbt om hjælp, eller andre kan bevidne tyveriet. E Penge m.m.* Er dækket med indtil kr. (2014) pr. skade. F Særlige private værdigenstande Mønt- og frimærkesamlinger, lomme- og armbåndsure, smykker, ædelstene, perler samt ting af guld, platin eller sølv er dækket med indtil 10% af forsikringssummen pr. skade. Højst kr. (2014) pr. skade. Denne begrænsning gælder dog ikke ved røveri og overfald. G Cykler og cykeldele Cykler, herunder el-cykler er dækket med indtil kr. (2014) pr. cykel pr. skade. Løse cykeldele er dækket med indtil kr. (2014) pr. skade. H Småbåde indtil 5,5 meters længde herunder kanoer og kajakker med tilbehør er dækket med indtil kr. (2014) pr. skade. Påhængsmotorer dog højst 5 hk. Windsurfere, sejlbrætter og både med indenbords motor med tilbehør hertil er ikke dækket. Kun dækning, hvis cyklen var låst med en godkendt lås*. Årer, sejl, mast, påhængsmotor og andet udstyr er ikke dækket. I Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som forsikrede ejer, og som lønmodtager bruger i sit erhverv, er dækket med indtil kr. (2014) pr. skade. J Husdyr, der ikke bliver brugt erhvervsmæssigt*, er dækket med indtil kr. (2014) pr. skade. K Bygningsdele som forsikrede som lejer har vedligeholdelsespligten for eller bygningsdele som lejer ejer*, hvis der ikke er en bygningsforsikring, der dækker. Dækning indtil kr. (2014) pr. skade. Hobbydrivhuse med glas dog kun indtil kr. (2014) pr. skade. Kun tyveri fra forsikredes helårsbolig og kun hvis bygningsdelene er fastmonterede eller opført på fundament. 11

12 16. Dækningsskema = dækket = ikke dækket A Forsikringen omfatter 1. Ting, der er nævnt i pkt. C-K, hvis forsikrede ejer dem eller har risikoen for dem ved lån eller leje. 2. Hjælpemidler*, som forsikrede ejer eller låner af det offentlige, er dækket med indtil kr. (2014) pr. skade. 3. Ting under opmagasinering, dog ikke ting nævnt under pkt. E og F. B Forsikringen omfatter ikke 1. Ting, der fast hører til fritidshus, sø- eller luftfartøj*, campingvogn eller motorkøretøj, der er indrettet til beboelse. 2. Motordrevne køretøjer*, campingvogne, sø- eller luftfartøjer* samt dele og tilbehør til disse. Dog dækker vi dele og tilbehør til et motordrevet køretøj med indtil kr. (2014) pr. skade, hvis forsikrede ikke har det køretøj, som delene og tilbehøret hører til. 3. Ting, der bliver anvendt erhvervsmæssigt*. 4. Ting, der har et erhvervsmæssigt tilsnit. Dog dækker vi hobbygenstande med et professionelt tilsnit, uanset art med indtil kr. (2014) pr. skade, hvis anvendelsen alene er hobbymæssig. Forsikringen dækker direkte skade som følge af 6. Hærværk 7. Færdselsuheld og 8. Udstrømning og udsivning havari af væsker mv. 1. Skade forvoldt med vilje i og ved forsikredes helårsbolig eller fritidsbolig. 2. Hærværk på gravsteder, som en af de forsikrede har brugsretten til. Beplantning er dog ikke dækket. 1. Hvis skaden er forvoldt af en forsikret, medhjælp, logerende eller andre personer, der med forsikredes samtykke eller i øvrigt lovligt befinder sig på forsikredes private område. 2. Hvis boligen har været ubeboet* i mere end 6 måneder. 1. Skade på forsikrede ting som følge af færdselsuheld, hvor et trafikmiddel* er indblandet (påkørsel, sammenstød, væltning). 2. Havaritilfælde med et lystfartøj med overdækkede køjepladser, hvis forsikrede er med som passager. Fartøjet må ikke tilhøre en af de forsikrede. Forsikringen dækker med indtil kr. (2014) pr. skade og kun almindeligt og særligt privat indbo. Forsikringen dækker ikke 1. Flyttegods eller ting, der bliver transporteret mod betaling. 2. Skade på selve trafikmidlet. 3. Skade på ting, der tabes og efterfølgende bliver kørt over, medmindre der er købt Plusdækning. 1. Udstrømning af vand, damp, olie, eller kølevæske, der sker pludseligt fra installationer, akvarier eller andre beholdere med et rumindhold på 20 liter eller derover. 2. Hvis skaden stammer fra skjulte rørinstallationer*, dækker vi også ved udsivning. 3. Skade på lejers ting er også dækket, når vand siver ud fra røranlæg, der befinder sig uden for lejemålet. 1. Skade som følge af frostsprængning i bygning eller lokale, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigt i varmeforsyningen.* 2. Skade som følge af frostsprængning af udendørs installationer. 3. Skade som følge af opstigning af grund- eller kloakvand, se dog om sky-* og tøbrud* under kolonne Skade fra tagrender og nedløbsrør. 5. Skade som følge af bygge- og reparations arbejder. 6. Tabet af selve den udflydende væske. C Almindeligt privat indbo Dvs. alt, hvad der hører til en privat boligs normale udstyr, herunder hårde hvidevarer, hvis det ikke er særskilt nævnt i pkt. D-J. Have- og arbejdsredskaber med en motorydelse på højst 20 hk er dækket med indtil kr. (2014) pr. skade. D Særligt privat indbo Elektriske apparater til billede, foto, lyd, kommunikation, kopiering, navigation eller spil og tilbehør til disse herunder antenner. Private computere med tilbehør, kikkerter, musikinstrumenter, pelse, pelsværk, skind, antikviteter, malerier, kunstværker, ægte tæpper, vin, spiritus, ammunition og våben. Bånd, hukommelseskort, cd er, dvd er, film, kassetter og plader. Højst 5% af forsikringssummen 1. I loft- og kælderrum i etagebyggeri. 2. I udhuse og garager. Ikke 1. I loft- og kælderrum i etagebyggeri. 2. I udhuse og garager. E Penge m.m.* Er dækket med indtil kr. (2014) pr. skade. F Særlige private værdigenstande Mønt- og frimærkesamlinger, lomme- og armbåndsure, smykker, ædelstene, perler samt ting af guld, platin eller sølv er dækket med indtil 10% af forsikringssummen pr. skade. G Cykler og cykeldele Cykler, herunder el-cykler er dækket med indtil kr. (2014) pr. cykel pr. skade. Løse cykeldele er dækket med indtil kr. (2014) pr. skade. H Småbåde indtil 5,5 meters længde herunder kanoer og kajakker med tilbehør er dækket med indtil kr. (2014) pr. skade. Påhængsmotorer dog højst 5 hk. Windsurfere, sejlbrætter og både med indenbords motor med tilbehør hertil er ikke dækket. I Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som forsikrede ejer, og som lønmodtager bruger i sit erhverv, er dækket med indtil kr. (2014) pr. skade. J Husdyr, der ikke bliver brugt erhvervsmæssigt*, er dækket med indtil kr. (2014) pr. skade. Hærværk på cykler i forbindelse med tyveri eller tyveriforsøg er dækket uanset stedet. Hærværk på småbåde i forbindelse med tyveri eller tyveriforsøg er dækket uanset stedet. Hærværk på tilbehør er kun dækket, når det befinder sig i aflåst bygning. Kun i forbindelse med indbrudstyveri, men ikke fra arbejdsskure og containere. Færdselsuheld er dækket, hvis der er købt Udvidet cykeldækning. K Bygningsdele som forsikrede som lejer har vedligeholdelsespligten for eller bygningsdele som lejer ejer*, hvis der ikke er en bygningsforsikring, der dækker. Dækning indtil kr. (2014) pr. skade. Hobbydrivhuse med glas dog kun indtil kr. (2014) pr. skade. Kun skade i bygning på forsikringsstedet. 12

13 16. Dækningsskema A Forsikringen omfatter 1. Ting, der er nævnt i pkt. C-K, hvis forsikrede ejer dem eller har risikoen for dem ved lån eller leje. 2. Hjælpemidler*, som forsikrede ejer eller låner af det offentlige, er dækket med indtil kr. (2014) pr. skade. 3. Ting under opmagasinering, dog ikke ting nævnt under pkt. E og F. B Forsikringen omfatter ikke 1. Ting, der fast hører til fritidshus, sø- eller luftfartøj*, campingvogn eller motorkøretøj, der er indrettet til beboelse. 2. Motordrevne køretøjer*, campingvogne, sø- eller luftfartøjer* samt dele og tilbehør til disse. Dog dækker vi dele og tilbehør til et motordrevet køretøj med indtil kr. (2014) pr. skade, hvis forsikrede ikke har det køretøj, som delene og tilbehøret hører til. 3. Ting, der bliver anvendt erhvervsmæssigt*. 4. Ting, der har et erhvervsmæssigt tilsnit. Dog dækker vi hobbygenstande med et professionelt tilsnit, uanset art med indtil kr. (2014) pr. skade, hvis anvendelsen alene er hobbymæssig. C Almindeligt privat indbo Dvs. alt, hvad der hører til en privat boligs normale udstyr, herunder hårde hvidevarer, hvis det ikke er særskilt nævnt i pkt. D-J. Have- og arbejdsredskaber med en motorydelse på højst 20 hk er dækket med indtil kr. (2014) pr. skade. Forsikringen dækker direkte skade som følge af 9. Storm*, sky*- og tøbrud* mv. 10. Strømafbrydelse 1. Stormskade, hvis skaden er en følge af samtidig skade på bygningen. 2. Oversvømmelse fra tag, terræn eller altan som følge af voldsomt sky*- eller tøbrud,* når vandet ikke kan få normalt afløb. 3. Skade som følge af smeltevand eller nedbør, hvis skaden er en umiddelbar følge af stormskade eller anden pludselig skade på bygningen eller afdækningsmateriale på denne, hvis afdækningsmaterialet har været korrekt anbragt og fastgjort. 4. Skade på lejers ting er også dækket, når nedbør eller smeltevand trænger gennem utætheder i bygningen eller stiger op gennem afløb i bygningen. Forsikringen dækker ikke 1. Skade på ting uden for bygning, medmindre skaden er en følge af stormskade på bygning. 2. Ved enhver skade som følge af voldsomt sky-* eller tøbrud* dækker forsikringen højst med: a. 5% af forsikringssummen i kælderrum i etagebyggeri. b. 10% af forsikringssummen i alle andre kældre. Derudover gælder en obligatorisk selvrisiko på kr. (2014) pr. skade. Har indboforsikringen en højere selvrisiko, er det denne selvrisiko, der gælder. = dækket = ikke dækket Skade som følge af tilfældig strømafbrydelse samt efterfølgende skade på indbogenstande som følge af optøede fødevarer. Skade, der skyldes at en af de forsikrede har afbrudt strømmen. Køle- og dybfrostvarer er dækket med indtil kr. (2014) pr. skade og kun i helårsboligen. D Særligt privat indbo Elektriske apparater til billede, foto, lyd, kommunikation, kopiering, navigation eller spil og tilbehør til disse herunder antenner. Private computere med tilbehør, kikkerter, musikinstrumenter, pelse, pelsværk, skind, antikviteter, malerier, kunstværker, ægte tæpper, vin, spiritus, ammunition og våben. Bånd, hukommelseskort, cd er, dvd er, film, kassetter og plader. E Penge m.m.* Er dækket med indtil kr. (2014) pr. skade. F Særlige private værdigenstande Mønt- og frimærkesamlinger, lomme- og armbåndsure, smykker, ædelstene, perler samt ting af guld, platin eller sølv er dækket med indtil 10% af forsikringssummen pr. skade. G Cykler og cykeldele Cykler, herunder el-cykler er dækket med indtil kr. (2014) pr. cykel pr. skade. Løse cykeldele er dækket med indtil kr. (2014) pr. skade. H Småbåde indtil 5,5 meters længde herunder kanoer og kajakker med tilbehør er dækket med indtil kr. (2014) pr. skade. Påhængsmotorer dog højst 5 hk. Windsurfere, sejlbrætter og både med indenbords motor med tilbehør hertil er ikke dækket. I Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som forsikrede ejer, og som lønmodtager bruger i sit erhverv, er dækket med indtil kr. (2014) pr. skade. J Husdyr, der ikke bliver brugt erhvervsmæssigt*, er dækket med indtil kr. (2014) pr. skade. K Bygningsdele som forsikrede som lejer har vedligeholdelsespligten for eller bygningsdele som lejer ejer*, hvis der ikke er en bygningsforsikring, der dækker. Dækning indtil kr. (2014) pr. skade. Hobbydrivhuse med glas dog kun indtil kr. (2014) pr. skade. Bygningsdele, der er fastmonterede eller opført på fundament er dog dækket ved stormskade. 13

14 17. Hvordan erstatter vi skaderne? Danske Forsikring kan vælge mellem følgende måder at erstatte tabet på efter en skade: A Reparation Vi betaler, hvad det koster at lade den beskadigede ting reparere ved at sætte tingen i væsentlig samme stand som før skaden. Ved væsentlig samme stand forstår vi, at tingen i sin ydelse, sin anvendelse og sit udseende i al væsentlighed har samme nytteværdi* for dig som før skaden. Hvis reparationsudgiften er mere end 50 % af nyværdien* på skadetidspunktet, opgør vi erstatningen efter de regler, der gælder ved totalskade jf. pkt. 17 C. B Værdiforringelse I stedet for eller i forbindelse med reparation kan vi også betale for værdiforringelse, hvis tingen efter reparation er blevet mindre værd. Værdiforringelsen bliver udregnet som forskellen mellem værdien af tingen uden skade og værdien efter reparation. C Totalskade Hvis en ting er beskadiget så meget, at den ikke kan blive repareret efter de regler, der er nævnt under pkt. 17 A, eller hvis tingen er stjålet, erstatter vi skaden ved at betale for eller levere tilsvarende ting som de beskadigede eller stjålne. For de ting, hvor der gælder særlige erstatningsregler, vil erstatningen blive opgjort efter reglerne i pkt. 17 D. Hvis vi betaler erstatning som totalskade, tilhører de erstattede ting Danske Forsikring. 1. Erstatning til nyværdi* Ting, der er købt som nye inden for de sidste 2 år før skaden og i øvrigt ikke er beskadigede, erstatter vi med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye ting. For de ting, hvor der gælder særlige erstatningsregler, vil erstatningen blive opgjort efter reglerne i pkt. 17 D. I stedet for at betale kan vi vælge at levere nye ting svarende til det beskadigede eller stjålne. Kan vi ikke skaffe tilsvarende identiske ting, kan vi erstatte med et beløb, der svarer til, hvad det vil koste at levere nærmeste tilsvarende nye ting i samme standard som det beskadigede eller stjålne. 2. Erstatning til dagsværdi eller nytteværdi* a. Ting, der er mere end 2 år gamle, købt som brugte eller i forvejen er beskadigede, erstatter vi med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye ting med rimeligt fradrag for værdiforringelse* som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. For ting, hvor nytteværdien* ikke er væsentligt nedsat før skaden, kan vi kun gøre fradrag for nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder, men ikke for alder og brug. For de ting, hvor der gælder særlige erstatningsregler, vil erstatningen blive opgjort efter reglerne i pkt. 17 D. I stedet for at betale kan vi vælge at levere ting svarende til det beskadigede eller stjålne. Kan vi ikke levere identiske ting, kan vi erstatte med et beløb, der svarer til, hvad det vil koste at levere nærmeste tilsvarende nye ting i samme standard som det beskadigede eller stjålne. b. Følgende ting, der er mere end 2 år gamle eller købt som brugte, kan vi erstatte med brugte identiske ting Guld- og sølvvarer Lomme- og armbåndsure, som er købt som brugte Smykker, som er købt som brugte Møbler, som er købt som brugte Porcelæn og platter Lamper Glasvarer 3. Kontant erstatning i stedet for genlevering Ønsker forsikrede ikke at få de ting genleveret, som Danske Forsikring har tilbudt, afslutter vi skadesagen med en kontant erstatning, svarende til den pris vi skal betale for tilsvarende ting hos den eller de leverandør(er), vi har anvist. Danske Forsikring kan i stedet for vælge at gøre fradrag som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder for ting, der bliver erstattet til dagsværdi, jf. pkt 17 C, 2 eller bruge de særlige afskrivningsregler i pkt. 17 D for de ting, vi har nævnt i punktet. 14

15 D Særlige erstatningsregler ved totalskade Der er fastsat særlige afskrivningsregler for følgende ting, hvis disse ikke var beskadigede før skaden 1. Elektriske apparater til lyd eller billede herunder radio- og tv-apparater, videoudstyr, stereoanlæg, højttaleranlæg, fotoudstyr samt tilbehør til disse ting, antenner, walkietalkies, fastnettelefon og telefonsvarer, elektrisk hobbyværktøj, elektriske musikinstrumenter, hårde hvidevarer herunder el-radiatorer samt andre almindelige elektriske apparater til brug i hjemmet* erstatter vi efter denne tabel Alder % af nyværdien på genanskaffelsestidspunktet 0-2 år 100 % 2-3 år 85 % 3-4 år 75 % 4-5 år 65 % 5-6 år 50 % 6-7 år 40 % 7-8 år 30 % 8 år og derover 20 % 2. Private computere, spillekonsoller, telefax- og fotokopimaskiner, navigations- og satellitudstyr, mobiltelefoner samt tilbehør til disse ting erstatter vi efter denne tabel Alder % af nyværdien på genanskaffelsestidspunktet 0-1 år 100 % 1-2 år 90 % 2-3 år 70 % 3-4 år 50 % 4-5 år 30 % 5 år og derover 10 % 3. Briller, solbriller og høreapparater erstatter vi efter denne tabel Alder % af nyværdien på genanskaffelsestidspunktet 0-2 år 100 % 2-3 år 90 % 3-4 år 80 % 4-5 år 75 % 5-6 år 70 % 6-7 år 65 % 7-8 år 60 % 8-9 år 50 % 9-10 år 40 % år 30 % 11 år og derover 20 % 4. Cykler og løse cykeldele erstatter vi efter denne tabel Alder % af nyværdien på genanskaffelsestidspunktet 0-1 år 100 % 1-2 år 90 % 2-3 år 81 % 3-4 år 73 % 4-5 år 66 % 5-6 år 59 % 6-7 år 53 % 7-8 år 48 % 8-9 år 43 % 9-10 år 39 % år 35 % år 31 % år 28 % år 25 % år 22 % år 19 % 15

16 16-17 år 16 % år 13 % 18 år og derover 10 % Ved tyverier erstatter vi kun, hvis cyklen eller el-cyklen har et fastmonteret dansk stelnummer og dette bliver oplyst til os. Dette gælder også for carboncykler og cykler importeret fra udlandet uden dansk stelnummer. Ved simpelt tyveri (se dækningsskemaet pkt. 16.4) er det desuden en forudsætning for dækning, at cyklen var låst med en lås, der er godkendt af Dansk Varefakta Nævn, og låsebeviset bliver sendt til os med oplysning om, hvilken dato låsen er købt. Vi betragter ikke cykler med en hjuldiameter på under 12 tommer som cykler, men som almindeligt privat indbo. 5. Ting, købt uden for Danmark Ting, der er købt i udlandet og indført i Danmark, erstatter vi højst med købsprisen i udlandet på skadetidspunktet tillagt eventuel toldafgift betalt til Skat. 6. Private optagelser og computerprogrammer mv. Hvis der sker skade på private film-, båndoptagelser, programmer eller elektroniske lagringsmedier fx disketter, kassetter, hukommelseskort, cd er og dvd er, betaler vi højst, hvad det koster at købe uindspillede bånd, disketter, cd er og hukommelseskort, nye råfilm eller til aftryk af eventuelt bevarede negativer. Vi erstatter ikke manuskripter og tekniske tegninger. 7. Egne fremstillede ting Hvis der sker skade på ting, forsikrede selv har fremstillet, fx malerier, kunstværker, smykker og tøj, betaler vi højst, hvad det koster at købe det tilsvarende rå materiale. E Dokumentation For at få erstatning, skal du kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at du har haft de beskadigede eller stjålne ting. Du skal også kunne dokumentere, hvornår tingene er købt og til hvilken pris. Dokumentationen kan være kvitteringer, regninger eller købekontrakter. Er tingene købt privat, skal du sikre dig en dateret overdragelseserklæring, hvor det fremgår, hvad der er købt og til hvilken pris. Overdragelseserklæringen skal indeholde navn og adresse på både køber og sælger. Hvis du ikke kan dokumentere eller sandsynliggøre dit erstatningskrav, kan vi afvise kravet eller fastsætte erstatningen efter et skøn. I egen interesse bør du derfor gemme kvitteringer for køb af alle nye ting, og i mindst 5 år for mere langvarige forbrugsgoder. 18. Udgifter til redning, oprydning og flytning A Forsikringen dækker også, hvis der sker skade på de forsikrede ting i forbindelse med forsvarlige redningsforanstaltninger til afværgelse af umiddelbar truende skade på personer eller på ting, der tilhører andre. B I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen, betaler vi ud over forsikringssummen rimelige, nødvendige og dokumenterede merudgifter til 1. Redning, bevaring og oprydning efter skaden. 2. Ud- og indflytning. 3. Genhusning og opmagasinering i indtil 1 år. Besparelser eller erstatning fra anden side vil blive modregnet. C Hvis en lejer, andelshaver eller ejerlejlighedsindehaver som følge af en skade, der ville være dækket af en sædvanlig bygningsforsikring, er ude af stand til at bebo sin helårsbolig, og udgifterne ikke kan forlanges afholdt af ejeren, betaler vi udgifterne som nævnt under pkt. B. 16

17 19. Underforsikring Forsikringssummen skal altid være tilstrækkelig til at dække værdien af alle de forsikrede ting. Hvis værdien af de forsikrede ting overstiger forsikringssummen på policen, er der tale om underforsikring. De steder i dækningsskemaet eller vilkårene i øvrigt, hvor der er anført en procentsats eller et dækningsbeløb, vil skaden blive erstattet fuldt ud inden for procentsatsen eller dækningsbeløbet, selv om der er tale om underforsikring. Erstatningen for skade på de forsikrede ting kan ikke overstige forsikringssummen på skadetidspunktet. Hvis værdien af alle dine ting overstiger forsikringssummen på skadetidspunktet, medfører det, at erstatningen bliver nedsat. Dette gælder også ved en partiel skade. Er værdien af hele indboet fx dobbelt så stor som forsikringssummen, medfører det, at en skade kun bliver erstattet med halvdelen af tabet. 20. Psykologisk krisehjælp Forsikringen dækker psykologisk krisehjælp, hvis du har været direkte impliceret i en af følgende skadesituationer og dette har medført en akut psykisk krise for dig 1. Brandskade, der har kostet menneskeliv, eller hvor der har været overhængende fare for menneskeliv. 2. Røveri, vold eller overfald. Forsikringen dækker indtil 10 timers konsultation hos psykolog for den forsikrede person. Da der er tale om hjælp efter en akut psykisk krise, dækker forsikringen kun, hvis behovet bliver anmeldt til os senest 3 måneder efter skaden. Bagageforsikringen 21. Bagageforsikringen A Forsikringssum Bagageforsikringen* dækker med indtil 10% af forsikringssummen for indboforsikringen. Indboet er dækket under rejser til/fra og i udlandet, Færøerne og Grønland i indtil 3 måneder fra afrejsedato. Hvis der er købt Udvidet cykeldækning, så er forsikringssummen for cykler forhøjet. Denne forhøjelse er udover forsikringssummen for bagage, som er max 10% af indboforsikringssummen under rejser. B Hvilke ting er omfattet? Forsikringen omfatter de samme ting, som indboforsikringen gør, når forsikrede medbringer eller sender disse som bagage. Ting, som forsikrede anskaffer sig på rejsen, er også omfattet. Almindeligt privat indbo og særligt privat indbo, der er lånt eller lejet, er også omfattet af forsikringen. C Hvilke skader er dækket? 1. Forsikringen dækker de samme skader, som indboforsikringen dækker (se dækningsskemaet pkt. 16). Skader omfattet af Plusdækningen, Udvidet elektronikdækning eller Udvidet cykeldækning er kun dækket, hvis disse tilvalgsdækninger er købt, og det fremgår af policen. 2. Bagage, bortset fra penge m.m.* og særlige private værdigenstande, som forsikrede sender med fly, bane eller fragtmand, er desuden dækket ved bortkomst eller beskadigelse, uanset om bestemmelsesstedet er i Danmark eller i udlandet. 3. Bagage, bortset fra penge m.m.* og særlige private værdigenstande, som forsikrede medbringer og anbringer i et særligt bagagerum i en bus, er dækket ved bortkomst under selve transportforløbet ved rejse til/fra og i udlandet, Færøerne og Grønland. 17

18 Det er en betingelse, at busrejsen er et led i selve rejsen, og at denne er købt hos en sædvanlig rejseudbyder. Ved bortkomst dækker forsikringen efter reglerne om simpelt tyveri i dækningsskemaet. D Forsikringen dækker ikke 1. skader, som skyldes dårlig emballage eller udflyden af medbragte væsker 2. skader, som består i almindelig ramponering af kufferter, tasker og anden bagage 3. tab eller udgifter ved forsinket fremkomst af bagagen 4. skader, der er omfattet af en anden forsikring, der dækker bagagen. De undtagelser og begrænsninger, der gælder for indboforsikringen, (se dækningsskemaet), gælder også for bagageforsikringen*. E Hvordan erstatter vi skaderne? Skaderne bliver opgjort efter de samme regler, som gælder for indboforsikringen. F Selvrisiko Har indboforsikringen en selvrisiko, gælder denne selvrisiko også her under bagageforsikringen*. Ansvarsforsikringen 22. Hvornår er man ansvarlig? 1. Efter gældende ret er man juridisk ansvarlig, når man ved fejl eller forsømmelse er skyld i den skete skade. Med andre ord er man ansvarlig, når man kan gøre for det. Er man uden skyld i skaden, kan der være tale om et hændeligt uheld, eller at andre har skylden. I disse situationer er man ikke erstatningsansvarlig, og derfor må skadelidte selv bære tabet. 2. Sker der en skade, skal du altid overlade det til Danske Forsikring at tage stilling til, om du eller andre af de forsikrede er erstatningsansvarlig for den skete skade. Anerkender du eller andre af de forsikrede selv erstatningspligten eller kravet, risikerer I selv at måtte betale erstatningen og eventuelle omkostninger, da tilsagn af den art ikke er bindende for Danske Forsikring. 23. Hvilket ansvar er dækket? Forsikringen betaler erstatning for skade på personer, ting og dyr, de forsikrede som privatpersoner eller som hus- og grundejer efter gældende retspraksis er blevet erstatningsansvarlige for, mens forsikringen er i kraft. Selv om de forsikrede ikke er juridisk ansvarlige for skaden, dækker forsikringen alligevel 1. Personskade forvoldt af børn under 5 år, hvis det manglende juridiske ansvar alene skyldes barnets alder eller manglende udvikling og andre ikke er medansvarlige for skaden. Det kan fx være forældre eller andre, der passer barnet på skadetidspunktet, ikke har holdt tilstrækkeligt opsyn med barnet. 2. Skade på ting og dyr, der er forvoldt af børn under 5 år efter de samme regler som ved personskade. Der gælder dog en selvrisiko på kr. (2014) pr. skade. 3. Gæstebudsskade. Her forstår vi en skade på ting, som sker under almindeligt privat samvær. Privat samvær kan både være inden for i hjemmet eller andre steder uden for hjemmet. Der gælder en selvrisiko på kr. (2014) pr. skade. Selvrisikoen, der er nævnt i pkt. 2 og 3, bliver trukket fra i erstatningen. Skadelidte kan ikke kræve beløbet betalt af forsikrede, da der efter gældende retspraksis ikke er ansvar på disse områder. 18

19 24. Hvilket ansvar er ikke dækket? A Aftale Ansvar, der udelukkende er støttet på ordlyden i en kontrakt, lejeaftale eller andet aftalegrundlag. B Egne ting Ansvar for skade, der sker på ting eller dyr, som de forsikrede ejer. C Erhverv eller arbejde for andre Ansvar for skade, der sker i forbindelse med erhverv eller arbejde for andre med eller uden betaling. Ved arbejde for andre forstår vi også større vennetjenester som fx flyttearbejde, rengøring, servering, pasning af hus, have eller børn. Frivilligt arbejde i foreninger og klubber er også at forstå som arbejde for andre. D Have- og arbejdsredskaber med motor Ansvar for skade, der sker ved brug af have- og arbejdsredskaber med motor, hvis motorydelse overstiger 20 hk. Skade på selve have- eller arbejdsredskabet er heller ikke dækket. E Hunde Ansvar for skade, der er forvoldt af hunde. Som hundeejer skal man købe en lovpligtig hundeansvarsforsikring. F Jagt Ansvar for skade, der sker under jagt eller i umiddelbar forbindelse med jagt, når dette ansvar er dækket af en jagtforsikring eller ville være dækket af den lovpligtige jagtforsikring. G Luftfartøjer Ansvar for skade, der sker ved brug af luftfartøjer, herunder radiostyrede modelfly, som forsikrede selv kan købe en særskilt ansvarsforsikring for. Skade på selve luftfartøjet er heller ikke dækket. H Selvforskyldt beruselse, narkotika mv. Ansvar for skade, der sker som følge af selvforskyldt beruselse, selvforskyldt påvirkning af narkotika eller andre lignende giftstoffer eller selvforskyldt påvirkning af andre rusmidler. Dette gælder uanset skadevolders sindstilstand. I Varetægt Ansvar for skade, der sker på ting, som de forsikrede bruger eller har brugt, opbevarer, transporterer, bearbejder, behandler, har sat sig i besiddelse af eller af andre grunde, end dem der her er oplyst, har i deres varetægt med eller uden ejerens tilladelse. Ved varetægt forstår vi, at forsikrede har en selvstændig råden over tingen. Også selvom det kun er for en kort periode. J Virksomhed på forsikringsstedet Ansvar for skade, der sker i forbindelse med, at der bliver drevet erhvervsvirksomhed på forsikringsstedet. Det gælder uanset virksomhedens art og størrelse. 25. Særlige regler A Anlægs- og byggearbejde Forsikringen dækker ikke ansvar for skade, der sker under anlægs- og byggearbejde ved: Udgravning Grundforstærkning Pilotering Nedbrydning Grundvandssænkning Brug af sprængstoffer Personskader er dog dækket 19

20 B Både og jetski Forsikringen dækker ikke ansvar for skade, der sker med både og jetski. Forsikringen dækker dog 1. Tingskade, der sker ved sejlads med: Kanoer Kajakker Småbåde indtil 5,5 meters længde, hvis bådens motorydelse ikke overstiger 5 hk. Windsurfere og sejlbrætter. 2. Personskade forvoldt ved sejlads med: Både uden motor Både, hvis motorydelse ikke overstiger 25 hk Windsurfere og sejlbrætter C Forsætlig skade Forsikringen dækker ikke ansvar for skade, der er forvoldt med forsæt. Forsikringen dækker dog, hvis skaden er forvoldt af personer under 14 år, eller af personer som på grund af sindstilstand mangler evnen til at handle fornuftigt. Forsikrede, som på grund af sindstilstand mangler evnen til at handle fornuftigt, skal kunne dokumentere dette i form af en speciallægeerklæring. D Forurening Forsikringen dækker ikke ansvar for skade, der sker ved forurening af eller igennem luft, vand eller jord. Forsikringen dækker dog, hvis skaden er opstået ved et enkeltstående uheld og forsikrede har overholdt de offentlige forskrifter. Et enkeltstående uheld er en skade, der sker øjeblikkeligt og uventet, dvs., at årsag og virkning skal være sammenfaldende. E Heste Forsikringen dækker ansvar for de skader, heste til privat brug kan forvolde. Forsikringen dækker dog kun, hvis forsikrede person er juridisk ansvarlig for skaden. F Legetøj, hobby og sportsudstyr med motor Forsikringen dækker ikke ansvar for skade, der sker ved brug af legetøj, hobby og sportsudstyr, hvis motorydelse overstiger 5 hk eller legetøjet/udstyret kan køre mere end 15 km i timen. Forsikringen dækker dog ansvar for personskade, der sker ved brug af gocarts, hvis motorydelse ikke overstiger 25 hk. Skade på selve udstyret er heller ikke dækket. G Lånte og lejede ting Forsikringen dækker ikke ansvar for skade, der sker på lånte eller lejede ting eller dyr. Forsikringen dækker dog enhver skade på lånte og lejede ting eller dyr, der er nævnt i dækningsskemaet for indboforsikringen pkt. 16 C, 16 D, 16 G, 16 H og 16 J i de første 30 dage af låne- eller lejeperioden. Der gælder en selvrisiko på kr. (2014) pr. skade. H Motordrevet køretøj Forsikringen dækker ikke ansvar for skade, der sker ved brug af et motordrevet køretøj, uanset motorens størrelse. Et motordrevet køretøj er et køretøj, som er forsynet med en motor som drivkraft fx en bil, motorcykel, knallert, traktor, motorredskab eller invalidekøretøj, der kan køre mere end 15 km i timen. Skade på selve køretøjet er heller ikke dækket. I Tjenester for andre Forsikringen dækker ikke ansvar for skade, der sker, når forsikrede udfører en tjeneste for andre. Tjenester for andre kan fx være at hjælpe med at fælde et træ, vande blomster, tømme postkasse. I de situationer vil domstolene ikke pålægge forsikrede et erstatningsansvar, fordi tjenesten bliver udført på skadelidtes egen risiko. Tjenesten kan både være udført på opfordring eller på eget initiativ. Skaden kan dog være dækket, hvis skadevolder har båret sig særlig ubetænksomt ad. 20

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 Betingelserne gælder for MasterCard Platinum og MasterCard Platinum Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer Sektion C Forlænget

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Forsikrings betingelser Nr. RF-07 Gældende fra 11. juli 2014 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

ŠKODA All Inclusive. Forsikringsbetingelser for. Person- og varebiler. finansieret via. ŠKODA Finans

ŠKODA All Inclusive. Forsikringsbetingelser for. Person- og varebiler. finansieret via. ŠKODA Finans ŠKODA All Inclusive Forsikringsbetingelser for Person- og varebiler finansieret via ŠKODA Finans Oktober 2013 - version 1.43 Gældende for køretøjer indregistreret 10.2013 Dækninger: Aftalen vil omfatte:

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn?

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Mange forældre tænker slet ikke på forsikringer, når børnene er små. Men vi har alle hørt om børn, som på den ene eller anden måde kommer til skade og får

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen Daginstitutionen og forsikring Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen 19 1 Til læseren Hvem har ansvaret? handler om forsikringsforhold i vuggestue, børnehave og tilsvarende institutioner. Pjecen giver

Læs mere

og forsikring Bilen og forsikring indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en bilforsikring.

og forsikring Bilen og forsikring indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en bilforsikring. BILEN OG FORSIKRING SEPTEMBER 2014 SIDE 1 Bilen og forsikring Bilen og forsikring indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en bilforsikring. Forsikringsoplysningen,

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5 FORSIKRINGSBETINGELSER KOMBINERET ENTREPRISEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 460-04 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Indhold Side Indhold Side

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Efter branden Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Hvad sker der efter branden? Efter en brand er der konkrete problemer og spørgsmål, der trænger sig på. For hvad sker der i

Læs mere

Få en god start med Privatsikring

Få en god start med Privatsikring Få en god start med Privatsikring Velkommen til Privatsikring Vi er glade for at byde dig velkommen til Privatsikring og håber at, du finder dig til rette i rollen som forsikringsrådgiver. Med Privatsikring

Læs mere

6655-1 April 2015. Hjælp ved FEJLTANKNING

6655-1 April 2015. Hjælp ved FEJLTANKNING 6655-1 April 2015 Hjælp ved FEJLTANKNING Topdanmark Forsikring A/S Hjælp ved fejltankning 6655-1 April 2015 2 Indholdsfortegnelse Et par ord om Hjælp ved fejltankning.... 3 Hvis du får brug for hjælp...

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Undgå brand - ansvaret er også dit

Undgå brand - ansvaret er også dit Undgå brand - ansvaret er også dit Forebyggelse er sund fornuft Når man bor i en lejlighed, er det ikke sikkert, man tænker over, at man selv har et ansvar for at undgå brand. På de følgende sider finder

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Fordi vi kender dig, kan vi bedre rådgive dig Ideen bag Privatsikring er enkel: Fordi din rådgiver kender dig og din situation,

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID

Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere