VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej Lærkeby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby"

Transkript

1 VEDLIGEHOLDELSESPLAN Lærkevej Lærkeby

2 Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu... 3 Hvad er en Vedligeholdelsesplan... 3 Baggrunden for en Vedligeholdelsesplanen... 3 Vurderingsdato og rapport udarbejdelse... 3 Udleverede materiale og dokumenter... 3 Vedligeholdelsesplanen er udarbejdet af... 3 Rapportens konklusioner... 4 Ejendommen som helhed... 4 Bedømmelse... 5 Prioritering... 6 de vigtigste, i prioriteret rækkefølge:... 6 Vedligeholdelse de vigtigste, i prioriteret rækkefølge:... 6 Forbedring de vigtigste, i prioriteret rækkefølge:... 6 Anslået levetider for udvendige bygningsdele... 7 Økonomisk overblik (i kroner inkl. moms)... 7 Generel information... 8 Vedligeholdelsesarbejdet... 8 Besigtigelsen og forbehold... 8 Økonomisk overblik... 9 Forklaring til aktivitetsbeskrivelse Uddybning af de enkelte aktiviteter Andre bemærkninger Om Vedligeholdelsesplanen Hvad kan en vedligeholdelsesplan bruges til? Ansvar Om Byggesagkyndig.nu Et netværk af byggesagkyndige Side 2

3 Om denne rapport Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu Hvad er en Vedligeholdelsesplan En vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu hjælper bolig- og bygningsejere med at skabe overblik over deres bygnings behov for vedligeholdelse og renovering. Der er fokus på bygningens stand set ud fra en byggeteknisk og arkitektonisk betragtning. Jeres rådgiver gennemgår bygningen fra kælder til kvist, og altid i god dialog og sparring med Jer. Baggrunden for en Vedligeholdelsesplanen Denne rapport er bestilt af: Peter Sommer og Lærke Hansen Lærkevej Lærkeby Vurderingsdato og rapport udarbejdelse Nærværende rapport er udarbejdet efter besøg på ovenstående adresse den 30. april 2014 Rapporten er udarbejdet hhv. den 2. juli og fremsendt den 2. juli Udleverede materiale og dokumenter Følgende materialer og dokumenter var til rådighed for rådgiveren: BBR-ejermeddelse Delvist energiforbrug opgørelser. Vedligeholdelsesplanen er udarbejdet af Byggesagkyndig: Morten K. Mathiasen Bygningsingeniør, tømrer, Energikonsulent Syn & Skønsmand udnævnt af Voldgiftsnævnet. Mobiltelefon: Side 3

4 Beskrivelser og konklusioner Rapportens konklusioner Ejendommen som helhed Huset på Lærkevej 99 er en klassisk ældre ejendom opført i 1943, og er et yderst fint og flot hus for sin alder. Ejendommen er en høj bygning med to næsten fulde etager, (høj 1. sal) og en høj rejsning af taget, der bl.a. giver mulighed for høje skunkvægge og ikke mindst et relativt stort og brugbart loftsrum, (2. sal). Hertil er der en høj og fuld kælder under huset. Samlet set er der 181 kvadratmeter beboelsesareal, men tæller man kælderen med er der godt 270 gode og brugbare kvadratmeter. Huset er opført med fine gule mursten, der bl.a. har fine detaljer i udførelsen med gule studsfuger, synligt tagværk i tagkonstruktionen, oprindelige vinduer med koblede rammer. Og taget er belagt med røde ler vingetegl, som er understrøget. Der er en høj skorsten på siden af huset, og så er der en relativt stor og støbt stenterrasse med tilhørende trappe ned til haven på husets sydvestlige hjørne. Dertil er der en garage som ligeledes er oprindelig. Taget her er fladt med tagpap, med nogle høje mursten-karme. Ejendommen er moderat bevaringsværdig, og har en SAVEkategori på 5 på Kulturstyrelsens lister over bevaringsværdige huse. (billedet er et hyperlink). Der er tilknyttet en række flatterende kommentarer vedr. vurderingen af ejendommen, såsom Arkitektonisk værdi: Udtryksfulde facader, in rumlighed mod have, gode detaljer. Og under Bevaringsmæssig værdi står der: Fint eksempel for sin tid. Jeg har ikke kunnet finde et gyldigt energimærke for huset. Men det vurderes til at ligge lidt lavt på denne liste, grundet husets størrelse og ikke mindst klimaskærmen som er relativt dårligt isoleret. Computeranimeret billede, (Apple Maps). Side 4

5 Beskrivelser og konklusioner Bedømmelse De grundlæggende bygningsdele: murværk, tagkonstruktion og ikke mindst vinduerne er af en meget høj kvalitet. Selve standen af huset kunne dog være bedre på nogle områder, men generelt er der tale om et meget fint hus, som har fået en god løbende vedligehold. Men både murværk, vinduer og tag skal repareres og vedligeholdes over den kommende tid. Men generelt taler vi om vedligeholdelse og bevaring af husets gode og oprindelige bygningsdele. Den generelle konklusion på denne rapport er, at der skal tages fat, primært udvendigt for ikke helt at miste de oprindelige og gode materialer. Særligt vinduerne trænger til en opdatering, med nye kitfalse, maling mv. Styrken ved huset, set fra et fagligt og vedligeholdelsesmæssigt synspunkt er de grundlæggende gedigne materialer som teglene, der er brugt både til mur, kælder og tag, samt husets tagkonstruktion der gør at bygningsdelenes levetid har været så lang. Svagheden ved huset, set fra et fagligt og vedligeholdelsesmæssigt synspunkt er imidlertid, dels at huset ikke er specielt godt isoleret, hvad angår ydervægge. Og det bør undersøges, om husets ydervægge e r hulmursisoleret, og om det kunne være muligt med dette. Huset er meget højt, hvilket set ud fra et vedligeholdelsesmæssigt aspekt er en lidt kedelig kendsgerning, hvilket gør at man ofte har behov for enten stillads eller lift, for selv nogle simple opgaver som at få malet husets træværk. Yderligere kan nævnes at kælderen altid vil være den bygningsdel der vil optage en del bekymringer, og det er da også hernede at vi finder den største post, som handler en fugtsikring og renovering af denne. Læs nærmere i diskussionen bagerst i rapporten. Huset er forbedret med omfangsdræn, men der er ikke efterisoleret i den forbindelse rundt om huset. Side 5

6 Beskrivelser og konklusioner Prioritering de vigtigste, i prioriteret rækkefølge: Afløb og kloak Tv-inspektion af alle kloakker og brønde Brønde og kloakker er af skader på brønde og kloakker El-installationer Generelt el-tjek af samtlige lejligheder og fælles installationer El-installationer er og forbedringer af installationer Murværk af skadet fuger, sålbænke mv. Skorsten af nedbrudt skorsten Stenterrasse Renovering af stenterrasse Garageport Udskiftning af garageport Badeværelse Udskiftning af bruseniche-bund Garagetag Nyt lag tagpap på eksisterende tag. Gasfyr Udskiftning af gasfyr, (evt. konvertering) Vedligeholdelse de vigtigste, i prioriteret rækkefølge: Vinduer Snedkergennemgang Vinduer Malerbehandlinger af vinduer Hoveddør Malerbehandling af hoveddør Træværk Malerbehandling af træværk Kviste Vedligehold af kviste, (maling mv.) installationer Løbende vedligehold og udbedring Tag Løbende tagtjek Vinduer og døre Løbende vedligehold og udbedring Forbedring de vigtigste, i prioriteret rækkefølge: Murværk Hulmursisolering Kælder Renovering og fugtsikring af kælderrum Vvs-installationer Udskiftning af ældre termostater Side 6

7 Beskrivelser og konklusioner Anslået levetider for udvendige bygningsdele - Tagets levetid anslås til at være lang, og have mellem år endnu, med rette vedligehold. - Vinduer og dørenes levetid anslås til omkring år endnu, med rette og løbende vedligehold. - Murværkets fuger levetid anslås til meget lang til omkring år dog skal enkelte allerede skiftes nu. - Sokkelpuds, sålbænke mv. anslås til at have en levetid på omkring 0-15 år. Alle ovennævnte forventede levetider, er betinget af løbende vedligehold igennem de sidste år af bygningsdelenes levetid. Økonomisk overblik (i kroner inkl. moms) 0-12 mdr. 1-4 år 4-10 år år I alt I alt I alt I alt I alt I alt Samlede omkostninger Heraf udbedring Heraf vedligeholdelse Heraf forbedringer Side 7

8 Generel information Generel information Vedligeholdelsesarbejdet Det anbefales at gennemføre de kommende års vedligehold som anført i vedligeholdelsesplan og budget, hvor det står angivet hvilke tiltag der anbefales udført ved de enkelte bygningsdele. Hvis finansiering af dette samlet ikke er mulig for husejerne, rådgives gerne om ændret prioritering idet arbejdet i praksis kan gennemføres på mange måder. Man skal dog være opmærksom på, at en række arbejder er indbyrdes afhængige og/eller afhængige af stillads eller lign. hjælpemidler. Prioritering Det er i tidsplansforslaget tilstræbt, at alle arbejder kan gennemføres så rationelt som muligt, under hensynstagen til de enkeltes arbejders karakter og indbyrdes afhængighed. Men det må påregnes, at der kan ændres en del på dette i forbindelse med en detailplanlægning, og/eller ved kontrahering med den udførende håndværkervirksomhed, afhængigt af disse aktuelle muligheder på opførelsestidspunktet. Udførelse, styring og tilsyn Det vil utvivlsomt være til økonomisk fordel for husejer, at nogle af de anførte arbejder udføres i regning, med en stram styring og løbende kontrol af såvel omfang som kvaliteten af det udførte. Dette gælder i særdeleshed aktiviteterne 02, 03, (08), 11, 12, og 17. Planlægning Det er væsentligt, at der forud for gennemførelsen af større vedligeholdelsesarbejder, udføres en grundig planlægning og koordinering af de enkelte aktørers indsats, således at spildtid i størst muligt omfang undgås og muligheden for et godt samarbejde parterne imellem øges. Her tænkes bl.a. på rettidig levering af materialer, materiel og kvalificeret arbejdskraft. Desuden er det nødvendigt at en kompetent byggeledelse styrer, koordinerer og kontrollerer forløbet af arbejdsprocessen indenfor de rammer der aftalt med jer, foreningens bestyrelse. Systematik Det anbefales desuden ultimo hvert år, at det kommende års anbefalede vedligehold gennemgås og vurderes, samt at alle relevante bygningsdele hvert 4. år systematisk gennemgås, og synes med henblik på revision af vedligeholdelsesplan og budget. Besigtigelsen og forbehold Besigtigelsen er udført sammen med husejerne Peter Sommer og Lærke Hansen, samt deres hussnedker Jesper Holm. Der er givet mundtlig rådgivning på adresse, men nærværende rapport indeholder ikke nødvendigvis alle de berørte emner eksempelvis tagrummet, som der er redegjort for tidligere. Ejendommen er besigtiget fra terræn, og taget er besigtiget oppe fra tagpaptaget på garagen, samt gennem tagvinduer. Enkelte områder har ikke været tilgængelige; udvendigt pga. beplantning udvendigt, og indvendigt pga. indbo. Mængder I forbindelse med prisfastsættelsen er omtrentlige mængder skønnet for de væsentligste bygningsdele, og der er ikke opført en præcis opmåling. Byggesagkyndig.nu tilbyder at kunne måle huset præcist op igennem vores samarbejdspartnere til brug for mere præcis tilbudsindhentning. Side 8

9 Økonomiske overblik & Budget Økonomisk overblik MOSEHØJVEJ 38, Charlottenlund Denne vedligeholdelsesplan er bestilt af: Eva Ziegler, M osehøjvej 38, 2920 Charlottenlund Ko mmentarer Nedenstående oversigt viser udbedringer og vedligeholdelses, der bør ske på ejendommen over de næste 15 år. Generelle betingelser Tallene i nedenstående skemaer er baseret på vores erfaringer, samt diverse priser fra V&S prisbøgerne. Enkelte priser er indhentet fra leverandører. Bindende priser kan kun opnås ved indhentning af egentlige tilbud. Tidspunkter for udførelse er baseret på almindelige forældelse af de pågældende materialer, og bør kontrolleres årligt. A kt. nr.: 0-6 mdr. 1-2 år 2-3 år 4-5 år 6-10 år år Stillads / Bygningsdel: Aktivitet: lift: I alt I alt I alt I alt I alt I alt Afløb og kloak Tv-inspektion af alle kloakker og brønde Udb Brønde og kloakker er af skader på brønde og kloakker Udb El-installationer Generelt el-tjek af samtlige lejligheder og fælles installationer Udb El-installationer er og forbedringer af installationer Udb Murværk Hulmursisolering Forb. (R) Kælder Renovering og fugtsikring af kælderrum Forb Murværk af skadet fuger, sålbænke mv. Udb. R Skorsten af nedbrudt skorsten Udb. R Vinduer Snedkergennemgang Vedl. (R) Vinduer Malerbehandlinger af vinduer Vedl. R Hoveddør Malerbehandling af hoveddør Vedl Vvs-installationer Løbende vedligehold og udbedring Vedl Vvs-installationer Udskiftning af ældre termostater Forb Træværk Malerbehandling af træværk Vedl. (R) Kviste Vedligehold af kviste, (maling mv.) Vedl. R Stenterrasse Renovering af stenterrasse Udb. R Tag Løbende tagtjek Vedl. (R) Garageport Udskiftning af garageport Udb. R Badeværelse Udskiftning af bruseniche-bund Udb Vinduer og døre Løbende vedligehold og udbedring Vedl. R Garagetag Nyt lag tagpap på eksisterende tag. Udb. (R) Gasfyr Udskiftning af gasfyr, (evt. konvertering) Udb Stillads Opsætning af stillads og leje, (byggeplads) Udb Alle bygningsdele Løbende vedligehold og udbedring Udb. (Lift) Samlet estimerede omkostninger i alt: ,00 kr Heraf udbedring kr Heraf vedligeholdelse kr Heraf forbedringer kr Side 9

10 Forklaring til aktivitetsbeskrivelsen Forklaring til aktivitetsbeskrivelse På de efterfølgende sider beskrives de aktiviteter, som den byggesagkyndige har konstateret bør udføres på huset. Ikke alle de energimæssige forbedringsforslag er beskrevet i nærværende vedligeholdelsesplan, idet de beskrives i Energimærket. Beskrivelserne indeholder følgende oplysninger: Bygningsdel: Den del af bygningen, som aktiviteten vedrører. Aktivitetsnavn: Hvad skal der gøres ved den pågældende bygningsdel? Formål: Hvorfor er det vigtigt, at det bliver gjort? Nummer: Aktiviteterne er nummeret til internt brug. Tidspunkt: Den byggesagkyndiges vurdering af, hvornår en given aktivitet senest bør udføres. Vedligeholdelsesaktiviteter kan forekomme flere gange inden for tidsplanens interval. Aktivitetstype: på boligen er opdelt i følgende typer: er (udb.): Skader eller mangler, der skal ordnes, for at boligen bringes på normal vedligeholdelsesmæssig stand. Vedligeholdelse (vedl.): Aktiviteter, der skal udføres for at holde bygningen i normal vedligeholdelsesmæssig stand, så skader undgås. Forbedring (forb.): Aktiviteter, der anbefales udført, for eksempelvis at spare på energiforbruget, nedsætte vedligeholdelsesbehovet eller anden forbedring af huset. Priser: Alle priser er inkl. moms og baseret på rådgiverens skøn og erfaring. Endelig pris kan kun opnås ved indhentning af håndværkertilbud. Dette er vi gerne behjælpelige med. Uddybning af aktiviteten: Hvor på huset er det konkrete problem? Og hvad er problemstillingen samt risici ved skaden. Beskrivelse af aktiviteten: Hvor på huset er det konkrete problem? Hvordan udbedres problemet i hovedtræk? Generel arbejdsbeskrivelse. Side 10

11 Uddybning af de enkelte aktiviteter Afløb og kloak Tv-inspektion af alle kloakker og brønde At sikre at afløb og brønde fungerer optimalt, og at der ikke er nærliggende risiko for skader på bygningsdelen kr. inkl. moms kr. inkl. moms kr. inkl. moms Tilstand og skadesomfang Evt. skadesomfang kendes ikke, og netop af denne årsag er det vigtigt, at der bliver foretaget en screening af grundens brønde, samt kloaksystemer. Bl.a. er der ikke kigget på pumpebrønden længe, og den er helt gemt væk bag planter mv. Fremgangsmåde Der hyres et kloakservicefirma som har en kloakmesters autorisation. Disse sender et kamera ned igennem kloaknettet, hvor man så kan se diverse skader og fejl på anlægget herunder også eventuelle rotteskader. Her skulle der ligge en brønd et sted. Der udarbejdes derefter en rapport, (som skal være præcis og brugbar), og herefter kan der indhentes tilbud på udbedring se næste aktivitet. Flere skader og fejl kan være dækket af husforsikringen. Fag: Kloakmester Typisk får man også undersøgt for rotteproblemer. Side 11

12 Afløb og kloak af skader på kloakker og brønde At sikre at afløb og brønde fungerer optimalt, og at der ikke er nærliggende risiko for skader på bygningsdelen kr. inkl. moms kr. inkl. moms kr. inkl. moms Forklaring Efter forudgående aktivitet og undersøgelse, kan man nu systematisk få udbedret de fejl og skader som der måtte være. Erfaringsmæssigt vil der være behov for mindre udbedringer, strømpeforinger og evt. behov for rottesikring. Fremgangsmåde Efter anbefaling fra en autoriseret kloakmester kan man indhente tilbud på de eventuelle skader, og/eller melde dem til forsikringen. Herefter udbedres skaderne og et kloakfirma, eller en jord/betonentreprenør. Det er typisk huller som disse der kan klares med en strømpeforing Det afsatte beløb er et forsigtigt skøn, og må kunne forventes at afvige meget alt efter skaderne. Fag: Kloakmester Arbejdet kan udføres hele året, men det er at foretrække i sommerhalvåret hvis der skal graves. Strømpeforing Side 12

13 El-installationer Generelt el-tjek af alle husets installationer At få udført en gennemgang af el-installationen i hele huset, af en autoriseret elektriker for at sikre ejendommen imod brand og personskader kr. inkl. moms kr. inkl. moms kr. inkl. moms Forklaring Det anbefales at få udført en relativ standardiseret gennemgang af el-installationen (El-tjek). En autoriseret elektriker gennemgår ejendommen fra A-Z, og påpeger de steder hvor installationen ikke er lovlig, og/eller af anden grund bør fornyes. Der kan være decideret mulighed for at opnå besparelser på el-regningen. Stikkontakter skilles ad i alle rum, og kontrolleres. Fremgangsmåde Normalt fremsendes der en rapport efterfølgende, som beskriver hvad man bør lave og hvad det cirka vil koste. Med denne rapport/tilbud i hånden, kan man i eget tempo få udbedret fejlene, én efter én. Fag: Autoriseret el-installatør. Arbejdet kan udføres hele året. Side 13

14 El-installationer og forbedringer af installationer At få forbedret eventuelle fejl og mangler på elinstallationen i hele huset kr. inkl. moms kr. inkl. moms kr. inkl. moms Forklaring Der er her sat et skønnet beløb af til diverse udbedringer. Dette værende alt fra udskiftninger af enkelte sikringsgrupper, rep. af stikkontakter til udskiftning af hele hovedtavler. Fremgangsmåde Når man har el-rapporten, kan der indhentes tilbud på de arbejder som man gerne vil prioritere, (eller som den autoriserede installatør prioriterer for en). Herefter får man udbedret eventuelle fejl og skader. Det afsatte beløb er et forsigtigt skøn, og må kunne forventes at afvige meget alt efter omfang. Fag: Autoriseret el-installatør. Arbejdet kan udføres hele året. Side 14

15 Murværk Hulmursisolering At sikre en bedre varmekomfort, undgå sortsværtning, og ikke mindst for at spare på varmeregningen, Forklaring Det er pt. ikke undersøgt nærmere, om huset er hulmursisoleret eller ej. Ofte er husene blevet efterisoleret efter oliekrisen i 70 erne. Men hvis huset her ikke er hulmursisoleret, kan der være mange penge at spare årligt på varmeregningen. 05 Forbedring kr. inkl. moms kr. inkl. moms kr. inkl. moms I dag borer man typisk et stort hul i fugerne, og blæser granulat ind. Noterede skader Der ses tegn på væsentlige kuldebroer, særligt på 1. salen og ud mod den nordøstlige gavl. Et isoleringsfirma undersøger først hulmuren for at konstatere hulmurens nuværende stand og evt. indhold af gammelt isoleringsmateriale. Hvis hulrummet er frit kan der relativt nemt blæses nyt isoleringsgranulat ind, igennem borede huller i fugerne. Fag: Isolatør, (indblæser), isoleringsfirma Nogle isolatører tager hele sten, men det mener jeg bør undgås. Efterfølgende skal fugerne lukkes. Lad en murer gøre dette, i stedet for isolatøren! Se aktivitet nr. 07 Der ses tegn på kuldebroer i lofterne og særligt på Peters kontor ved gavlen. Side 15

16 Kælder Renovering af fugtsikring af kælderrum At skabe bedre vilkår for kælderen, og brug af samme, uden risiko for fugt, skimmel, radon mv. Tilstand og skadesomfang Kælderen står som udgangspunkt okay. Men der er de klassiske fugtproblemer dernede, med opstigende grundfugt, kolde ydervægge mv. Dette er også fint nok, for en kælder der bruges moderat. Men det er ikke okay for en kælder der bruges til beboelse, træningsrum mv. 06 Forbedring kr. inkl. moms kr. inkl. moms kr. inkl. moms Noterede skader Der ses generel løs puds flere steder i kælderen, (normalt). Men i kælderværelset ses der store og mange områder med løst puds, hvilket angiveligt skyldes at man har malet her med en form for plastmaling. Ydermere ses der massivt skimmelvækst på stort set alle vægge. Væggen lider meget af fugtproblemer og skimmelvækst. Der er trægulve, hvor man kan risikere at der er lign. skader og problemer under(!) Løse fuger kradses ud, løse mursten mures helt om, (umiddelbart genbrug af sten om muligt). Derefter lægges der nye afdækninger på den alle, en afdækning som der bør være en hat på. Fag: Murer, jord/beton Arbejdet bør udføres snarligt, for at undgå sundhedsskader. Læs nærmere bagerst i rapporten. Bagved sengen ses der voldsomme udbrud af løs puds og maling. Side 16

17 Murværk af skadet fuger, sålbænke mv. At lukke revner og sprækker for derved at beskytte og sikre murværket og de bagvedliggende bygningsdele imod skadelig fugtindtrængning Tilstand og skadesomfang Murværket er i en generel god stand, dog er der flere steder som skal eftergås. Noterede skader Der ses kraftigere revner flere steder, særligt i murstik over vinduer og døre, og særligt udtalt på husets sydvestlige facader, Der ses udvaskede fuger hist og her kr. inkl. moms kr. inkl. moms kr. inkl. moms, smæssigt er der tale om en renovering efter princippet hvor det trænger. Altså eftergås alle facader grundigt for løstsiddende, forvitret og afskallet mørtelfuger, som kradses ud og omfuges. Omfugningen skal ske med største respekt for det nuværende murværk, herunder de gule studsfuger! Revne over fransk altandør Eventuelt skadet og ødelagte mursten udskiftes. Revner forstærkes evt. med armeringsjern. Sålbænke og gesimser skal også nøje eftergås, og have lukket revner, utætheder, mangler klinker mv. Fag: Murer. Blandingsforhold og mørteltyper: KC 35/65/650, KC 60/40/850, KKh 50/50/700, KKh 35/65/500 Læs mere på og Udgiften til stilladsleje og lign er ikke medregnet Også murværk ved garagen skal eftergås, sammen med tagstenene derpå, og sålbænkene i omkring hele huset. Denne aktivitet kræver milde temperaturer, hverken for varmt eller for koldt, yderligere er det bedst, hvis vejret er tørt.. Side 17

18 Skorsten af skorsten At lukke revner og sprækker for derved at beskytte og sikre det særligt udsatte murværk imod skadelig fugtindtrængning og frostsprængninger. Tilstand og skadesomfang Skorsten er meget høj, og har en del skader på den. Noterede skader Udfaldne fuger og murstenene er de næste der står for skud. Samtlige fuger i skorstenen kradses ud og fuges om. Afdækningen eftergås i samme moment, og stigebøjlerne sikres. Fag: Murer kr. inkl. moms kr. inkl. moms kr. inkl. moms Arbejdet kan udføres hele året, men efteråret er at foretrække for at undgå for store varmepåvirkninger om sommeren eller frosten om vinteren. Døgntemperaturen bør ikke komme under 5 C. Skorstenen set fra oven, skadet fuger. Udgiften til stillads, byggeplads, liftleje er ikke medtaget i denne post. Se aktivitet nr. 23. Se også forrige aktivitet nr. 07 vedr. det øvrige murværk. Der kan spares en del penge ved at lave det hele samlet. Udfaldne fuger, ses særligt i bunden. Side 18

19 Vinduer og terrassedøre Snedkergennemgang At sikre vinduernes funktioner, for derigennem at sikre en korrekt brugbarhed, og holdbarhed. Tilstand og skadesomfang Før en malerbehandling, skal alle vinduerne eftergås af en snedker. Flere af vinduerne går en smule stramt, har løse beslag, anverfer der ikke lukker stramt, samt skadet tætningsbånd mv. 09 Vedligehold kr. inkl. moms kr. inkl. moms kr. inkl. moms En snedker gennemgår hvert eneste vindue med henblik på vedligehold. Vinduerne justeres, høvles og slibes til, skruer strammes, hængsler, greb og skinner smøres (og fastgøres). Diverse ødelagte anverfer, stormkroge, tætningslister mv. udskiftes etc. Alt efter behov. Hængsler, skruer, karme og rammer eftergås. Fag: Snedker/tømrer Den angivne pris kan varierer en del, og denne aktivitet kan anbefales at få udført i regning. Læs mere på side 8. Arbejdet kan udføres hele året, men mere behageligt for beboerne i sommerhalvåret, idet vinduerne skal åbnes.. Særligt de koblede rammer skal eftergås grundigt, for at sikre deres funktion. Side 19

20 Vinduer Malerbehandlinger af vinduer At beskytte, forebygge og vedligeholde træværket. Tilstand og skadesomfang Vinduerne er i en lidt blandet stand. Nogle står meget fint, og andre trænger faktisk til omgående behandling, (men det har de nok gjort i nogle år). skal ske efter Raadvad Metoden. Vejledning er vedlagt som bilag til denne rapport. men kan ellers findes på: 10 ( ) 6-10 år Vedligehold kr. inkl. moms kr. inkl. moms kr. inkl. moms Træværket slibes, (nogle steder i bund) revner i træet kittes/spartles og slibes igen. Glaskit udskiftes. Herefter afvaskes det hele, og træværket males en til to gange med en heldækkende maling til træværk, (linolie). På de kølige facader er vinduerne i rigtig fin stand. Arbejdet er både indvendigt og udvendigt, og mellemrammer. En total gennemgang. Forrige aktivitet bør udføres først. Fag: Specialiseret maler Arbejdet kan udføres det meste af året, men mere behageligt for beboeren i sommerhalvåret, idet vinduerne skal åbnes. Desuden tørrer malingen hurtigere om sommeren end om vinteren. Aktivitet er relativ temperaturfølsom, den bør ikke udføres ved temperaturer under 10, yderligere er det bedst, hvis vejret er tørt. Undgå også at male i stærk og direkte sol. På de varme facader trænger vinduerne og altandørene en del, og skal udbedres hurtigst muligt. Udgiften til stillads, byggeplads, liftleje er ikke medtaget i denne post. Se aktivitet nr. 23. Side 20

21 Hoveddør Malerbehandling af hoveddør At beskytte, forebygge og vedligeholde træværket. Samt at holde indgangen smuk og indbydende. Tilstand og skadesomfang Der ses ingen videre skader på nuværende tidspunkt, og sådan skal det jo fortsætte. Træværket slibes grundigt, og evt. revner i træværket kittes/spartles og slibes igen. Herefter afvaskes det hele og grundes med en grundmaling til træ. Afslutningsvis males træværket en til to gange, med en heldækkende maling til træværk. Fag: Maler Arbejdet kan udføres det meste af året, men aktivitet er relativ temperaturfølsom, den bør ikke udføres ved temperaturer under 10, yderligere er det bedst, hvis vejret er tørt. 11 Flot original hoveddør. Vedligehold 800 kr. inkl. moms kr. inkl. moms kr. inkl. moms Side 21

22 Vvs-installationer Løbende vedligehold og udbedring At sikre kældervægge og murværk imod skadelig fugtophopning grundet opstigende grundfugt. 12 Vedligehold kr. inkl. moms kr. inkl. moms Se budget. Forklaring På lidt samme måde som første aktiviteter nr. 1 og 3, anbefales det at få kontrolleret diverse vvsinstallationer af en autoriserede vvs-installatør. Man kan tegne decideret serviceaftaler med vvsfirmaer, som kommer jævnligt forbi og går vvsinstallationerne igennem. Noterede skader Der ses mindre tæringer på vandrørene under gasfyret. Der er ligeledes begyndende tæring på diverse faldstammer. En autoriseret vvs-installatør gennemgår husenes vvs-installationer, og påpeger de steder hvor installationen ikke er lovlig, og/eller af anden grund bør fornyes. Dette kunne være tæringer, rindende vandhaner eller toiletter, manglende isolering, etc. Mindre tæringer på varmerør. Der er hermed sat nogle teoretiske beløber ind til løbende vedligehold af de ældre installationer over årene. Fag: Autoriserede vvs-installatør Arbejdet kan udføres hele året, og efter behov. Begyndende tæringer på faldstammer. Side 22

23 Vvs-installationer Udskiftning af ældre termostater At skabe energiforbedringer og dermed spare på varmeregningen. Forklaring Flere af husets termostatventiler er af ældre dato, (nogle så gamle, at de slet ikke er termostater, men blot ventiler) og ved at skifte disse kan der opnås fine besparelser på sigt af varmeregningen, ( 99 kwh per år per termostat, svarende til ca m 3 gas eller mere). Ligeledes kan det give en bedre varmekomfort, idet varmen tænder når der er brug for den og omvendt, slukker igen når der er varmt nok. 13 Forbedring kr. inkl. moms kr. inkl. moms kr. inkl. moms Fremgangsmåde Selve arbejdet er relativt simpelt, når først vandet er tappet af anlægget. Denne ventil regulerer ikke ind efter rumtemperaturen, hvilket giver energispild. Selve termostaten og termostathuset skiftes, og erstattes med en ny og moderne en. Fag: vvs-installatør Arbejdet kan med fordel udføres i forbindelse med at varmesæsonen starter, når man alligevel har en vvs er på besøg. Ved at investere i systemet Danfoss Living Connect kan alle radiatorer styres et centralt sted fra i huset, og nemt programmeres til natsænkning, ferie mode mv. Udgiften til et sådant system er dog det mindst det dobbelte. Side 23

24 Træværk Malerbehandling af træværk At beskytte, forebygge og vedligeholde træværket. Forklaring Indenfor relativ kort tid, skal stort set al træværk på huset males, herunder vindskeder, spærender og udhængslister, samt remme. Selve arbejdet er relativt let at udføre, hvis man ser bort fra højderne. Noteret skader Der ses en del træt træværk, som efterhånden trænger til en malerhandling særligt remenderne der stikker ud af gavlene trænger. 14 Vedligehold kr. inkl. moms kr. inkl. moms kr. inkl. moms Efter afvaskning/fejning males træværket en til to gange med en træbeskyttende og heldækkende træbeskyttelse. Er der algeforekomster eller anden vækst, er det vigtigt at det afvaskes grundigt inden malingen påføres. Remender og spær, samt vindskeder. Fag: Murer, (tømrer) Arbejdet kan udføres i forbindelse med andre facaderenoveringsprojekter, men kan også laves separat. Arbejdet kan udføres hele året, men efteråret er at foretrække. Denne aktivitet kræver relativt milde temperaturer (omkring 10 i dagstemperatur), yderligere er det bedst, hvis vejret er tørt. Udgiften til stillads, byggeplads, liftleje er ikke medtaget i denne post. Se aktivitet nr. 23. Der er en del træværk, og der er langt op. Side 24

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø VEDLIGEHOLDELSESPLAN Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu...

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø VEDLIGEHOLDELSESPLAN Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu...

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Brandstrupvej 107 2610 Rødovre

Brandstrupvej 107 2610 Rødovre "Vi ved, at din bolig er noget særligt for dig og dine. Det er selve grundlaget for vores indsats. Vi rådgiver også med hjertet." Brandstrupvej 107 2610 Rødovre Bolius Boligejernes Videncenter A/S Lautrupvang

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden EF MARSTALSGADE 28-32 Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden Dette informationsmateriale fremsendes til alle ejere i EF Marstalsgade 28-32 til almen orientering omkring det eventuelt

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Skelbrovej 8 2650 Hvidovre Dato : 2010-06-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16767719 Matr. nr./ejerlav 6GG / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr. 72427

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Mågevej 16, 4700 Næstved 19. januar 2015 H-15-02034-0007 370-018082 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken 7263 Oversigt over klagepunkter: 1. Punkterede vinduer i soveværelse i tagetage 2. Punkterede vinduer i køkken 3. Rådangreb i vinduer i soveværelse i tagetage 4. Rådangreb i vinduer i badeværelse i tagetage

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N ADELGADE 18 KALUNDBORG KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Roasvej 40 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Henrik Møgelgaard Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Lundgaard 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Møllevangen 119 8450 Hammel Dato: 31-8-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-6358 Matr. nr./ejerlav 7o Hammel By, Hammel. EBAS sagsnr. 59044

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N ACCISSEBODEN KALUNDBORG KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Bygningseftersyn Logbog

Bygningseftersyn Logbog Assens Kommune Side: 1 Bygningseftersyn Logbog Barløse Legestue Barløsevej 47 5610 Assens Assens Kommune Side: 2 BYGNINGS EFTERSYN - Logbog Ejendom: Barløse Legestue Opvarmning: Oliefyr Anvendelse: Ungdomsskole

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Nødvendige skemaer og evt. skema til løsning ligger også bag denne opgave.

Nødvendige skemaer og evt. skema til løsning ligger også bag denne opgave. Opgave 06 Klimaskærm Ved hjælp af tjekskemaerne for tagkonstruktion og facade (se kap. 5 eller bilag i kap. 12), samt energiløsningerne (dette kapitel eller kapitel 8), samt bilag kan du løse denne opgave.

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Ejendommen Kastrupvej 67 69 og Italiensvej 2, København S EF Schelenborg Vedligeholdelsesbudget for årene 2010 2021 Udgave : 1 Dato : juli 2010 Rev.dato : EKJ-sag

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11137

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11137 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11137 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 16. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 10.00 til 12.10 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået.

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået. Lis Lange og Preben Erland Hansen Almevej 15 3230 Græsted Tlf. 48 39 24 01 Mail egemose.alme@gmail.com Helsinge, d. 07. august 2017. ALMEVEJ 15, 3230 GRÆSTED Efter anmodning fra Lis og Preben har undertegnede

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. "

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Hej Claus Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Jeg beskriver her projektet, oppefra og ned (ca.): Huset er på

Læs mere

5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler

5 års gennemgang fællesområder Nye fejl/mangler 5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler lb. nr Område Pkt. Mangelbeskrivelse Udbedres Afvist Besigtiges Kommentar 1 Generelt Kloak/faldstammer: vi skal have slamsuger på, ca. hver 6. mdr. i nogle

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J. nr Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING J. nr Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J. nr. 9149 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: På baggrund af klageskema af xx.xx.2009, betragtes følgende som klagepunkt. Bygning A: 1. Revne mellem murværk og let væg i

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers NV. Notat 1 Baggrund: På baggrund af mødet d. 27.10.2015, har vi besigtiget Randers HF & VUC beliggende på ovennævnte

Læs mere

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestensborg Alle 23 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Frejasvej 11 Postnr./by: 4640 Fakse BBR-nr.: 320-006490 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Murbyg ApS

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8013 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Vandindtrængning gennem tagvindue 2. Manglende oplysninger om kendte ulovlige elinstallationer, idet der kommer gnister ud fra stikkontakter og installationer.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 11075 Besigtigelsesdato: 12. september 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16196 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget fredag d. 16. august 2017 i tidsrummet mellem kl. 10:00 og 11:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7059 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Pletter på indervæg mod garage i sydøstligt værelse. 2. Tagnedløb delvist ureglementeret udført. 3. Kun 3 tagnedløb i forhold til tagfladen. 4. Muret

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Sommerstedgade 25-27 1718 København V Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN 17. august 2011 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 Bygningsdele,

Læs mere

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ny Munkegade 75 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-339178 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger.

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Gaihede ingeniører og arkitekter Vi er specialiseret i totalrådgivning indenfor: Renovering

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere