STUDENTERHUsnfS SITUATION OG FREMTID / SEP 90 OKTOBER MARTS 1992

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDENTERHUsnfS SITUATION OG FREMTID / SEP 90 OKTOBER 1983 - MARTS 1992"

Transkript

1 ~..;{..~,j~!" '""",'-~''''''_' nu.. mm_.'_....-=:;=- -= $7_- ---~.~, '='~-'''--'.-.o'''--_'. O'_. ~"=",.-'_ "~'~.'_' ~ ~_._,_~,,-,~...,,.,," ",'". <'~', -'r ",-," HA...J Dl _-"_o :FAGPOLITIK :. ~, FAGRAD / PÆDAGOGIK / STUDEBTERHUSET / KRITISK PSYKOLOGISK / BREVE FRA UNI / JUNI 90 FORUM / SOCIALISTISK FOROK / PSYKOLOG FORBNIBGEN / PAP SH VEDR. '3TYREFORM / GAMMELT mllbjiriv STUDENTERHUsnfS SITUATION OG FREMTID / SEP 90 OKTOBER MARTS 1992 BREV HUSGRUPPE, BEST, NATHAN VEDR STUbENTERHUSET / SEP 90 BREV OM JOBTILBUD - MO /NOV 90 POTl'ENS UDFORDRING / DEC 90 BREV UTE VEDR FORUM / JAN 91 INTERNATIONALE / SANG BREV JOHAN P.H - STUDENTERHUSET JAN 91 OVERORDNET FORSTAELSESRAMME FOR KRIPSY / PRAKTIK OKT 83 TIL BIBLIOTEKSTILSYNET VEDR STØTTE / FORUM KP FEB 91 MØDE MED EN ARBEJDSPLADS / PRKTISK DEC 82 REGNSKAB PLUS OVERSIGT FORUM 19B9 OG 90 / FORUM KP FEB 90 FORSIDE TIL TIDSSKRIFTET KONKRETUH / JULI B4 TLF I STUDEN'I'ERHUSET / SH MARTS 91 REFERAT AF STORMØDE VEDR. PIZZA-PQCK / KOLL. JULI 86 STUDENTERHUSE;T - OG 1. MAJ / RUSHÅNDBOGEN EFTERÅR 91 ANBEFALET BREV TIL PIZZA-POCK / AUG 86 MØDEINDKALDELSE SOC.FORUM / SEP 91 STROFER OVER INGENTING; TIL NOGET / KOLL. SEP B6 SOMMERLEJR O~ ERFARINGER HERMED / SEMINAR EFTERÅR 91 HUN OG HAN pa FULDMADE-TRIP / KÆR. SEP 86 TIL SH-GENERJI.LFoRSAMLING VEDR REPRÆSENTANTSKABET / SH OKT 91 KlAGE TIL DEKAN VEDR. SPECIALET / JAN B7 HOLD FASTERE OM MIG / DIGT. HJÆRTELYST - RADMANOSGADE 7 / AVIS JAN 87 PROGRAMMER FeR SEMINAR OM PSYKISKE PROB / HILLERØD EFT 91 FOR EN OPHÆVELSE AF DET NUVÆRENDE PRINCIP / KOLL. JAN 87 FORUM KP / RE KLAME okt 91 RAoMANDSGADEKoMPLEKSET - EN PERSONLIG DRØM / KoLL. JAN 87 BREV SR / SH NoV 91 TERAPISPEC / ANNONCE FEB 87 HISTORIEN OM S~DENTERHUSET / SH DEC 91 MANDEGRUPPE SØGER, F~RE APRIL 87 ØKONOMISK ov[rsigt SH / SH DEC 91 VEDR. EJVIND RIISGAARD / FORUM KP AUG '87 VIL VI HA' DETTE I. VORE$ HUS ~ PRoB NAZI / NoV 91 KÆRE DIGl / FORUM JP AUG 87.. VEDR SMS-PER / JAN 9~. KOLLEKTIVANNDNCE / KOLL MARTS 87 VOTERINGSMØDET I SH VEDR. PELLE / SH JAN 92 STUDENTERGRUPPE VEDR. BIBLIOTEK I STUDEN'I'ERHUSET / SEP 87 DET DER ~D LUND / DEC 91 FABRIKSLITTERATUR ~ RØDT BIBLIOTEK / SH S:E:P 87 STUDENT~BET ~ OPLÆG TIL FAGENE/FAK / SH DEC 91,TIL INFORMATION VEDR BØGER / FORUM KP SEP 87 BREV Mo 'OG SR / SH JAN 92 KOLLEKTIVE DRØMME.Ol{ ET KREATIVT LANflSTEi;I / KoLL. DEC 87 BIBLIOTEKSTILSYNET - STØTTE TIL FORUM NR 8 / FORUM DEC 91 REF FRA FoJ;ltll!l-M0DE / FORUM KP JAN 88 CROWLEY / KLASSEKAMP FORUM S~ER AKTIVISTER / PSY'K;OLoGNYT FEB Ss TEMAER SOCIALISTISK FORUM / SOC.FORUM FEB 92 ADRESSELISTE BESTYRELSEN / SH 88, BEKÆMP FASCISME OG RACISME / DEMO MØV 91 FORUM FOR'SOCIALISTISK DEBAT OG ANALYSE ~ + 2 / SOC.FO JAN 88 PRAKTIKEVALUERING / PRAKTIK JAN 92 FORUM SØGER AWr-IVISTER- / FORUM KP/ PSYKOLOGNYT FEB BB DET YDERSTE HØJRE I BRO / MARTS' 92 LILa.: BREV FORUM-GRUPP~ fms TIL FÆRDIGORGANISERINGEN / APRIL BB KÆRE ANNONCER FORUM-LÆSER / ANNONæ MAJ 88' HVOR MEGET SKAL DER' TIL, FØR DET ER ALVOR? ORGANISERINGSMØDER I KP-RAD / JAN 88 1.MAJ SNIGE TIL BEST: MXSTILLESVOTUH / SHMARTS 92 HVAD DER KAN UNDFANGES I FRIHED KAN Vo!<SE / INDPUT MAJ 88 3REV FORUM-GRUPPEN - DET ER SVÆRT / JUNI 88 NØGLE :ror IlmDBLDlG: REGNSKAB FORUM / SEP 88 SERVICE FOR LÆSEREN; INFORMATION FRA OS / FORUM KP NR 4 OKT 8B BEFRIET OMRÅDE - SEMINARINDKALDELSE 10.KP / DEC 88 "RÆSRoQSTRÆF - Ip'DIQII,DELSE / DEC 811, E1- : FAGKRITIK/OEgAVER _ rtlrum opsæ1'ning 'I.:rAN,88.. BERLIN TUR-RETUR / SoMMERUNI ~PRIL FAGPOLITIK {fag/råd, ~æd; ANSØGNING TIL SOC.INST / MAJ 89 Studenterhuset, psykolog ANSØGNING ALMENE FOND. PLUMS FOND MY / SH MAJ 89 ~~~~nd[~'o;;.cial!..s.::..s~_!..o_~-,_!.:!_t}:_k_!_s.!.~o_1_o_9_~ s_':. _ BREV ~IBLIoTEKSTILSYNET VEDR STØTl'E / FORUM KP MAJ 89 INTERNATIONALE ADRESSER 1981 CIRRlCULUM VITAE /.ARBEJDEliliP FORHISTORIE: FAGLIGE LIVSLINIER / ARBEJDE APRIL 87 PRAKSISBISTORXJ FOR RADGIVRINQ/TBBAPI. JOBANSØGNINGER PSYK / 0+1'1' 89 12~SEMINAR ~ ENDKALDEl.SE" PLUS BREVE / SEM NOV B9 B1- : KRlpSY-ARl'lKLER KOLLEKTIV - RønT / ANNONCE',. H84 AT BESTEM DEMoKRATI - SoC.FORUM. GLÆNØ I SEMINAR MAJ 90 HISTo Al; ME SIGiiAM FONDSSØGNING - AIÆN FOliO "I SH FEB 90 A~'" RUN A3- REGNIlUI!SQIFTER FUNDSMÆS FREMTIDSVÆRKSTED - SOCIALE LIVSFORMER / KURSUS MARTS 90 STARTER SIGT C1- : INTERNE FAGLIGE NOTER Fl- EKTERNE SKRIFTEJl

2 Regnbuen 25.marts 1992 Til Studenterhusets bestyrelse. VEDR. VALGET TIL BESTYRELSEN PÅ SIDSTE GENERALFORSAMLING. Det er med dyb beklagelse, at vi - efter generalforsamlingen blev bekendt med, at Pelle B. blev indlemmet i bestyrelsen. Og at han endvidere på efterfølgende bestyrelsesmøde fik ansvar for to nøgleposter: nøgler og intern booking. At Pelle B. så ikke fik disse poster alene, ændrer ikke noget grundlæggende på problemet. Generalforsamlingen startede ellers i tillid. Der ville være fredsvalg, og ingen af os havde noget at udsætte på de opstillede personer - og vi gav tillid tilbage ved at tillade os at gå fra generalforsamlingen til mindemarchen om Henrik, der blev bombemyrdet. At andre så havde noget at udsætte på et af de opstillede bestyrelseskandidater, det var et problem de involverede personer tog med vedkommende, der så valgte at trække sig. Dette er helt fint, for hvis ikke der på forhånd er en art praktisk tillid, så må problemet tages op. At problemet ift vedkommende så ikke blev taget åbent op, kan vi kun beklage. Samtidig ligger der dog også et vist hensyn at tage til den pågældende. Men vi vil stadig mene, at det var en fejl, at det ikke blev gjort åbent i dette tilfælde. Mht Pelle B. der stillede op efter, at vi - og flere - havde forladt generalforsamlingen, så står vi i den situation, at der ikke formelt er noget juridisk angribeligt, men at måden det foregik på fra Pelle B's side er moralsk antasteliq. Og dette bygger videre på den mistillid, som vi har til personen Pelle B's indgåen i Studenterhuset på så grundlæggende punkter, at vi ikke finder at han arbejder loyalt med selve husets formålsparagraf: det studentersociale, faglige og kulturelle. Pelle B. gør rask.1" væk alle problemer herom til rent politiske problemer, til kampanliggender, hvor alle beskidte midler menes at gælde; og har også samtidig udtalt, at det tværfaglige er ham totalt ligegyldigt - det er ikke derfor han er her - selvom dette er en nerve i huset. Og desforuden har vi i forbindelse med konflikten omkring SMS's virke i huset gentagne gange været vidne til, hvordan Pelle B. bevidst taler mod bedre vidende og lyver sig, ikke ud af situationer, men ind i konstruktioner, der skal dukke og nedværdige andre. vi kender også til at møde Pelle B. som diskriminerende dørvogter i cafeen: mænd langt over 20 skal vise identifikation - en ren provokation - medens piger langt under 18 får lov at komme. ind. Hyklerisk adfærd en ubehagelig indgangssituation for husets gæster. vi må derfor meddele den samlede bestyrelsen, at vi ikke har tillid til, at Pelle B. kan opfylde noget bestyrelsesansvar på en for os og huset bæredygtig måde. Regnbuen

3 Hvor m get 5ka! der -til, +ør ej et er a/vor Jl II UROPA er et spændende sted at opholde sigi E disse år. Næsten dagligt gennem de seneste to år har dette nordlige kontinent kunnet præstere po sitive nybrud og en dynamik, der var fremmed i næsten fire årtier. Artier, som slæbte sig afstedi fastlåst ligegyldighed. Forholdene mellem Europas stater forandrede sig aldrig, spørgsmålene på den politi, ske dagsorden vartrivielle ogforudsigelige. Genopdagelsen aleuropa i Europahar som elektrochok til en døende skabt impulser af liv, bevægelse og for anderlighed. Et slag med tryllestaven ud af tornerosesøvnen. En eventyrlig åbning for muligheder, som selv de største utopister havde afskrevet... '" men der findes de dage, hvor den nyvundne europæiske puls pludselig står stille og øjeblikkeligt el terlader een i et svimlende tomrum med et d~jå vu fra et ukendt sted i 1930-ernes Europa.... sådan en dag var mandag, hvor resultatet fra pa.rlamentsvalget i Belgien blev kundgjort. Udover at'"live en understregning af, at nationalstaten Belgien eri total opløsningblevvalgeten sejr for en række nationalistiske og ny-fascistiske partier. ET NATIONALISTISKE parti Vlaams Blok D i det hollandsk-talende Flandern firedoblede stemmetalletogopndede syv procentafstemmerne. I den mske hovedstadantwer en (med kno en alu ml Dn m ere m over procent af stemmerne oghjey dermed ~ens største arti. Et parti, der udover at ønske tot løsrivelse _a en e omen er s ær facis IS oghar en hjemsendelse af in van ere som ove llrogrampunkt symboliseret i partiets v8lgpl8.kater, erforestiller en boksehandske med påskriften..folket Først... Partilederen a 'erbuiserets åriø" et anklaget lor at være medansvarlijf;for at lemlæste en indvandier med et baseb811bat. Uiseret nar åbent erkl et si..stolt o er at væ e lasci ". I den to sprogede EF-hovedstad Bruxe es hver tredje stemme tilpartier, der førte kampagne mod indvandring, og det nynazistiske Front National fik over fire procent af hovedstadens stemmer. Det belgiske valgviste, at konflikten mellem det relativt velstående flamske Nord og det franske sværindustrielle kriseområde i Syd nu er så stor, at kongeriget reelt erved at falde fra hinanden. Den nationale (og økonomiske) Nord-Syd-konflikt i Belgien er ikke af ny dato. Men søndagens valg viser nu klart, at de nationale opløsningstendenser ikke kun er lorbeholdt øst og Centraleuropa. Det gælder ogsd for EF ogvesteuropa., Den fransk-flamske konflikt minder faktisk på mange måder om den stadigt mere uundgåelige skilsmisse mellem tjekker og slovakker i Tjekkoslovakiet. Heldigvis minder den mindre om den gru SOmme serbo-kroatiske skilsmisse. Men alle steder gælder det, at opløsningen af de tidligere nationalstaterkan føre til nye småchauvinistiskeogudemokratiske stater. Et selvstændigt Flandern virker faktisk som et ret uhyggeligt bekendtskab i EF. På samme måde lår tanken om et selvstændigt og stærkt nationalistisk Slovakiet koldsveden frem på panden hos nabolande som Polen og Ungarn. Men ligegyldigt hvor uoverskuelige de nye statsdannels~kan virke, bliver de ikke til at komme udenom i Europa - og sandsynligvis heller ikke i Vesteuropa. Den belgiske opløsning vil givetvis kunne foregå inden for rammerne af de specielle forhold mellem Benelux-landene - og senere inden for en ny regionalisering under EF-Unionen. Men er det lige så let lor de ty~ksindede i det italienske Sydtyrol, der nu vil arbejde lor en langsom tyrolisering al området? Hvad med Korsika? Grækernes forhold til det sydlige Albanien og Makedonien? Baskerlandet? ogdet katalonske spørgsmål, somgivetvis vilblive glødende aktuelt under olympiaden i Barcelona? HVIS ANTWERPEN bare var den eneste storby hvor de højreekstreme havde vundet fodfæste' såvar det til at klare. Måske kunne manendda gøre ' det til et interessant område for sociologiske undersøgelser af xenofobiens natur. Sådan er det bare ikke. Det seneste år har på tværs af Europa givet hele rosenkranse af rædselseksempler. De t ske nynazisters magtopvisningeri Sachsen o ee s re. e ere e ar lers emmarch l memngsm ger og ve o v g senest 1 re~ menl har på grund af den særligt følsomme naturva nen tro kunnet skabe helt særlige overslth!ter. Men udviklingen er mmdst lige så slem 1nabolandene. I Frankri harjean Marie Le Pens Front National lorn li udsen tetmames oru v enafetracrent r I som me em ver tre frans man 1 er. over nationalt at have meget stor mdflydelse på fransk politik har de ekstre ~stlskmaft;m:nr 'mjm0ntrol over byer som NICe Ol; arse el y g. østrigeren Jorg Haider, aer tidligere er blevet af sat i Klirnten for pro-nazistiske synspunkter, har dette efterår gjort voldsomt comeback. Hans Frihedsparti stormede frem i hovedstadenwien og har vundet store sejre i de sydlige østrigske liinder på utvetydigracisme mod østeuropæere og andre fremmede. Sverige har fået deres Ian Wachtmeister og Nyt Demokrati med syv procent af stemmerne ved Riksdagsvalget, samtidig med at smågrupper som HvidArisk Modstand har bevæbnet sig. Polens valg gav sejre til obskure nationalistiske grupper osv. osv. Listen er lang. Desværre kan de nye bevægelser ikke afskrives som politiske døgnfluer. Der eri de seneste år, måske enddamåned for måned, sket et bevldsthed.shed, der tillader de højreekstreme en politisk perfidise... nng, som mgen for bare fem ar SIden Ville have troet... kunne eno stå. Ansvaret for radikaliseringen ligger i høj grad hos de magelige og berøringsangste europæiske midterpolitikere. Berøringsangstefor at tage flygtningeogintegrationsproblemerne alvorligt. Men nok lørst og fremmest magelige, fordi man har følt sig sikre på, at ekstremisterne aldrig ville være i stand til at appellere til mere end højest en tredjedel af befolkningen. Nemlig den tredjedel, som er økonomisk mest pressede i de vesteuropæiske totredjedels-samfund. Dette er russisk roulette i forhold til den historiske erfaring, der burde ligge i baghovedet på enhver europæisk toppolitiker. En ny alliance bør ska- I bes:..liberale, socialdemokrater, socialister, kriste! lige og konservative forene Eder, for der går et spe ~ gelse gennem Europac(, SØS ~vad ka n QQ gøre. 'l

4 == ~. ~-~~;?yl 'n EXPRESSUM Jiirg Angermiiller. RaIner Zech AUS DER SACKGASSE DER SELBSTFESSELUNG ZU VERANDERTEN POLITIKFORMEN 1 I, I Umrisse einer Politik als Kulturprojekt I! I am Beispiel kommunaler Friedensarbeit I Dieser 4. Band in der Reihe.GeselIschaftliche WidersprUche und Subjektivitiit: Moglichkeiten und Behinderungen VOn politischer Handlungsfiihigkeit.. des Projektes Kollektive-Autobiografje-Forschung ist ein Bericht iiber die Friedensbewegung der BOer Jahre. Aber er ist mehr ais das. Am Beispiel einer stadt I: i teijbezogenen friedensinitiative wird ein allgemeim~s Polltill.onzept theoretisch umrissen und exemplarisch dargestellt:..politik ais Kulturprojekt"'. i Hierbei handejt es sich um einen politischen Ansatz. der sich aus der Lebensweise der beteiligten Subjekte begriindet, der von den BedUrfnissen und Interessen der Betroffenen ausgeht und der die Akteure in einen LernprozeB der Erweiterung ihrer Handlungsfåhigkeit einbezieht. Das Buch ist daher iiber die unmittelbare Thematik der Friedenspolitik auch.fur alle diejenigen von Bedeutung, die sich fur eine andere, eine humanere Politik engagieren oder interessieren. ln diesem Buch wird die Entwicklung der Friedensbewegung sejt dem Ende deslweiten Weltkrieges dargesteut und der Zeitraum der BOer Jahre genauer ana Iysiert. und zwar - dies ist die Besonderhejt - auf drei [benen: der sogenannten professionellen Bewegung bundesweit und iiberregional, des regionalen Bereichs Hannover und dabei exempjarisch fur eine von viejen stadtteilbezogenen Friedensinitiativen und zuletzt auf individueller Ebene, indem Selbstfesselungen und Lernprozesse von zwei beteiligten Subjekten beispielhaft dargesteut werden. Jnsgesamt geht es darum, aus den Erfahrungen und Fehlern fur die Zukunft zu Jernen. Selbstfesselungen zu analysieren und zu vermeiden sowie neue politische Handlungsalternativen zu entwickeln. Dieser Band ist zudem auch in forschungsmethodischer Hinsicht beachtenswert: Er ist die erste voilstiindige und praktische Darstellung einer Anwendung der kritisch-psychojogischen Methode der -Kollektiven-Autobiografie-Forschung... I I l I il '~ I :1 EXPRESSUM Rainer Zech (Hrsg.) INDlVIDUUM UND ORGANISATION ProbIerne gewerkschaftlicher Politik 1 In diesem 3. Band des kritisch-psychologischen Forschungsprojektes -Gesel1 schaftliche Widerspriiche. und Subjektivitat: Moglichkeilen und Behinderungen von polilischer HandlungsHihigkeit" wird iiber Politikstrukturen der Gewerk 5chaft Erziehung & Vlissenschaft (GEWJ berichtel. Hierbei geht es im wesenllichen um das Verhiillnis der Subjekte der gewerkschaftlichen Politik zu ihrer Organisation. vor allem unter dem Gesichtspunkt der dort wirkenden SelbstJpsselungsprozesse und Blodierungszusammenhange. Die GEW hat sich in weiten Teilen von ihrer zu vertretenden Klientel und Mitg!!?~.L~ch~n ~!"'!tfr'?'ltlrlpt. Oie BerejtschafL in der Organisation Funktionen zu iibernehmen. JaRt immer starker nach. Mit diesen Problemen und deren Ursachen beschåftigt sich diese Veroffentlichung. In einer ausftihrlichen Einleitung werden die Probleme und Herausforderungen tier Gewerkschaften im allgemeinen und die Situation der GEW im besonde ren dargestejlt. Hier werden auch die leitenden Forschungsfragen entwickelt und das methodische Vorgehen des Forschungsprozesses skizzierl. Der inhaltliche Hauptteil des Buches befart sich mit Strukturproblemen gewerkschaftlicher Funklionarspolitik. Dabei spielen der Geschlechterwider spruch in tier Organisation und Abwehrprozesse von Verånderungsnot wendig keiten eine lentrale Rolle. In einem weiteren Teil wird zunåchst die Geschichte der GEW nach 1945 referiert. und anschliebend wird die kompliziert-widerspruchliche Struktur der Gesamtorganisation erlautert. Ein Schlllllkapitel arbeitet die Methode der..gruppendiskussion- fur subjekt wissensrnaftliche Forschungsz'Wede um. ISBN 3-B9069~ Seiten DM Expressum Verlag - Seidelstl'" Hanno"Ver 1. I,-. \ ' ') l-ætw,j-l<0 ril'cal;c ~.~'-'l II fi'<"ff, ISBN 3~B9069~009~2 240 Seiten DM Expressum Verlllg - Seldelstr Hllnnover I

5 Det yderste højre i BRO Nationaldemokratische Partei Deutschlands (Giinter Deckert) I DVU- Liste D (Valgforbund).: Deutsche VolksUnion (Gerhard Frey) I I I Deutsche Liga lidi. Deutsche Allian%: - Vereinigte Rec1tte (Harald Neubaner, Martin Muss"goag) Republikaner (Schiinhuber) : De "p;arlamentariske!t !- -! "Bevægelsen" (KUhnen.komplekset) A: Den illegale kadreorganisation B: Frontorganisationer. Deutsche Alternative (Hele BRD) Deatsches Hessen Nationale Alternative (Berlin) Nationale Liste (Hamburg) Neue Front (Tidsskrift) V.';I~wille (Tidsskrift) ~.. '~ I. WA]l I HNG Hilfsorganisation rur Nationalpolilische Gefangene (Christa Goerth) I r'--' l I L _1- - l' I 1 I 1 I IL Deutsche Jugend Bildungswerke (Ewald Althaus) I 4 Ir (Friedhelm Basse' ~ r, ifap Freiheilliche ArbeiterPartei 7~ '7.., Wiking Jugend (Nahrath) --- I., (Siegfried Borchardt). rv, I l - J I l ~ De øvrige militante Jiirgen Mosler Ruhr Nationale Offensive (Michael Swierczek) Div. andre lokale grupper Natiollalistische Front (Meinolf Schiinbom) (liirgen Rieger) f.. -t.. l. " '. I.! I '- I ANS-Holland (Genit Et Wolsink) British Movement USAlUK Revisionisterne (David Irving) British National Party I USA NSDPrAO (Gary Lauck) Canada SAMISDAT (Ernst Ziindel) østrig VOPA Volks!reue AuBerpar1amentarische Opposition (Gottfried Kiisse!) I

6 PRAKTIKEVALUERING Jesper Lund, socialpsykologi. Praktik i Lyngby-Taarbæk kommunes bistandsafdeling, efterår Praktikvejleder: Janne Graff. l. Mine ønsker og motiver; hvorfor dette praktiksted. Kravet om praktik som led i psykologistudiet opfatter jeg som en selvfølgelighed, men dette kraver ikke desto mindre konkret fremstået for mig som en formel nødvendighed ift. studiet snarere end en tillokkende mulighed for faglig udvikling. Dette skyldes, at jeg i forvejen har en travl dagligdag, bl.a. med psykologfagligt arbejde og udvikling, et engagement, som jeg finder det vigtigt og spændende at bruge mine ressourcer på, og som på mange måder er svært at holde orlov fra i et halvt år. Men OK - praktikken skulle til. Mine Ønsker ift. praktikken var primært to: at arbejde i grænsefeltet mellem det sociale/organisatoriske og det mere specifikt terapeutiske; med forholdet personlig/kollektiv handleevne. Dette i/med en gruppe, der så vidt muligt selv har rådighed over indhold, proces og målsætninger. at arbejde på kritisk psykologisk grundlag. Det viste sig i løbet af min praktikpladssøgning, at det ikke var mig muligt at finde et sted, der levede op til begge disse Ønsker. Jeg forsøgte nogle steder, der syntes at leve op til det første Ønske, men ingen at disse viste sig mulige. Da jeg fik tilbuddet om denne praktikplads, slog jeg - efter en introducerende snaktil, da det her så ud til at jeg kunne få opfyldt det andet Ønske; m:i,n praktikvejleder fortalte at kende til den kritisk psykologi og have denne som væsentligt element i sin praksis. Og måske var det her muligt også delvist at få opfyldt det første Ønske. Med udsigt til dels at kunne udvikle mine færdigheder i (kritisk) psykologi i praksis, dels at undgå begrænsende grundliggende faglige/etiske uenigheder, valgte jeg at renoncere på mine forbehold overfor at arbejde i en stor hierakisk organisation. 2. Praktikkens forløb. De første to måneder gik primært med at følge Janne i de af hendes arbejdsopgaver, som jeg som praktikant kunne/måtte deltage i. Dette f.ex. tværfaglige møder, socialrådgiverkonsultation. supervision af "hjemme-hos"-psykologerne, revalideringssamråd samt deltagelse i to socialrådgivergrupper (dette uden Janne). Efter de første dages præsentation af praktiske forhold og relevante personer havde jeg af egne opgaver i den første halvdel af praktikken noget litteraturlæsning, egne reflektioner/sagsfremstilling samt udarbejdelse af praksisportrættets institutionsdel. At ud

7 - 2 arbejde et overblik over institutionen var - omend ikke altid lige spændende - nødvendigt for at kunne overskue de processer, hvoraf psykologfunktionerne er en del. De sidste to måneder arbejdede jeg mere uafhængigt af Janne, således at vi kun mødtes omkring enkelte afgrænsede opgaver. Til gengæld gik jeg ind i et tættere samarbejde med andre medarbejdere i bistandsafdeligen. Jeg havde således flere selvstændige opgaver, bl.a. deltagelse i "hjemme-hos"-psykologernes møder, et par korte klientforløb ("psykologisk vurdering") samt konsultationssnakke med en socialrådgivergruppeleder. Derudover havde Janne og jeg e~kelte opgaver sammen, hvortil jeg bidrog med oplæg/reflektioner. Endelig vedblev jeg gennem hele praktikforløbet at deltage i revalideringssamråd, møder i den ene socialrådgivergruppe samt nogle af Jannes supervisions- og konsultationsopgaver. Denne sidste periode var ofte præget af "rigelig god tid", hvilket gav frugtbar tid til egne reflektioner og analyser. Hvor praktiksamtalerne, som der på intet tidspunkt har været problemer med at få aftalt tid til, i den første periode primært omhandlede min indsigt i arbejdsgange og -metoder, kom de i den sidste periode mere til at tage udgangspunkt i mine reflektioner og fælles samt egne arbejdsopgaver, hvilket har givet større fagligt udbytte. Gennem hele forløbet er praktiksamtalerne desuden benyttet til udarbejdelse af tidsplaner/skema samt reflektioner over min indgåen på praktikstedet og bestemmelse af arbejdsopgaver. Ved praktikkens start havde jeg tanker om eventuelt at organisere et projekt, som levede op til dele af det ovennævnte "første Ønske" om at arbejde i grænsefeltet mellem det sociale/organisatoriske og det terapeutiske. Dette opgav jeg i løbet af praktikforløbet, både på grund af manglende kendskab og kontakt til problemer og muligheder i området og grundet manglende tid; selv om jeg droppede det store arbejde med at komme ind i organisationens formelle og uformelle arbejdsgange, og dermed i høj grad afskar mig for denne viden og muligheden for at løse opgaver heri, ville fire måneder være betænkelig kort tid at projektere, starte, gennemføre og afslutte et sådant projekt i. 3. Min indgåen/samarbejdet. Min indgåen i arbejdet i bistandsafdelingen har været begrænset af forskellige faktorer, især: at min tvivl på egen indgåen i en sådan større hierakisk organisation viste sig begrundet. (Mere om dette senere.)

8 - 3 en del potentielle arbejdsopgaver har jeg været udelukket fra eller har jeg kun haft begrænset adgang til, bl.a. lederteammøder (som også Janne deltager i), "hjemmehos" -psykologernes klientpraksis samt størstedelen af Jannes klientpraksis. at en del opmærksomhed og ressourcer er gået til de arbejdsfællesskaber jeg har udenfor praktikken. Udover at en orlov herfra ville gå ud over medarbejdere og brugere, ville det være absurd at droppe en spændende, lærerig og nyttig psykologisk praksis - til fordel for praktik. Min kritiske holdning til arbejdet ibistandsafdelingen - som for mig er udviklet/klargjort gennem praktikforløbet - har umuliggjort et gnidningsløst samarbejde. Ved aftalen om mit praktikophold var der mellem Janne og mig enighed om at en del af min opgave skulle være at komme med kritik, men - indrømmet - det har været svært for mig at udføre denne opgave. (Mere om dette i næste afsnit.) Min indgangsvinkel til arbejdet har således været "uregelmæssig", afhængigt af de konkrete opgaver. En grov inddeling af mit udbytte af de enkelte arbejdsopgaver er som følger: I: Opgaver med begrænset fagligt udbytte. (Disse har for mig væsentligst karakter af empiri om lønarbejdsformer.) - møder i socialrådgivergrupper - samarbejdsmøder med skoleforvaltningen m.fl. - møder/supervision omkring et værestedsprojekt - revalideringssamråd - møder med "hjemme-hos"-psykologerne II: Opgaver med væsentligt fagligt udbytte: - deltagelse i Jannes konsultation af socialrådgivere - egne klienter i korte afklaringsforløb - konsultation af/snak med gruppeleder Derudover nogle opgaver med vekslende fagligt udbytte: - supervision af "hjemme-hos"-psykologer - praktikvejledning/supervision - klientopgaver sammen med Janne 4. Et samlet billede. Mit udbytte. Jeg er glad for at praktikken er ved at være slut. Det har været anstrengende - fx. blot det ikke at have et fast kontor - men også lærerigt; ikke overvældende i fagligt, almen psykologisk forstand, men i højere grad om psykologien som proffession på et lønarbejdsmarked, i en hierakisk organisation, i forhold til andre faggrupper.

9 - 4 Jeg er - som så mange andre i min situation - stødt på et teori/ praksisproblem, som for mig at se i høj grad skyldes, at derogså - handles udfra private begrundelser mellem egen position og opgaver stillet udefra. Heri gør sig også personlige interesser gældende som f.ex. at undgå fyring, at få flere timer/mere i løn, at få spændende opgaver, forfremmelse og magt. Det stiller særlige problemer at begribe og omtale sådanne begrundelser/handlinger på alment - "teoretisk" - niveau. Disse umidelbart ikke-almengørlige træk bæres af og formidles gennem organisationens formelle og uformelle struktur, f.ex. det juridiske grundlag for afgørelser, rutiner/præcedens og private relationers store betydning. For denne organisation gør der sig det forhold gældende, at der i de sidste år har været en række usammenhængende, uforudsigelige og udemokratiske omstruktureringer, med den følge, at både "gulvarbejdere" og mellemledere i høj grad har opgivet at søge indflydelse på udviklingen af betingelserne for eget og fælles arbejde, udover forsøget på at fastholde det kendte og enkeltvis at få det bedst mulige ud af det givne. Dette giver ringe muligheder for samarbejdet, bl.a. i form af mistillid og manglende fælles faglig fdrholden. Forudsætninger for indgåelse i en sådan struktur er ikke blotudover det psykologfaglige - af formel art (kendskab til det juridiske og organisatoriske), men også en viden om de særlige rutiner, samarbejdspartnere og - institutioner mm. Det juridiske grundlag for afgørelser (bistandsloven mm.) udgør en ramme, som udfyldes gennem skøn, kendskab til økonomiske rammer mm., som tilsyneladende ikke umiddelbart kan formidles, men må "erfares". Grundet bistandsafdelingens sammensatte funktion - fx. både støtte og kontrol i Økonomiske problematikker er forholdet mellem klient og (sags )behandler/system ofte præget af en begrundet gensidig mistillid, som også slår igennem i det psykologiske arbejde, hvor der ofte tænkes i "hvad er klienten ude på?". Et udslag af denne - i interessemodsætningen begrundede - mistillid er en disrespekt for klienternes Ønsker; ofte inddrages disse ikke i afgørelser af overordentlig stor betydning for klienternes liv - også i sager, der ikke kan afgøres entydigt ud fra jura eller præcedens. IAt arbejde som psykolog under disse betingelser kræver en særlig teoretisk/psykologisk tilgang, f.ex. den systemiske, som af Janne benyttes i et omfang, jeg ikke var forberedt på. Som det fremgår er jeg kritisk overfor det arbejde, der udføres på denne arbejdsplads. Men kritikken er svær at fremføre; den mødes ofte af kommentaren "det er teori - sig i stedet noget vi kan bruge til noget". Denne indvending mod kritikken er berettiget, så vidt kritikken rettes mod den gældende praksis under bortseen fra de større strukturer, den indgår i. Den gældende praksis på

10 - 5 praktikstedet er udviklet som et svar på betingelserne for arbejdet - og som jeg ser det: et ret præcist svar. 5.' Ekstern supervision. Desværre har j eg kun kunnet deltage sporadisk i praktiksupervisionen på universtitetet grundet tidspunktssammenfald med opgaver på praktikstedet. Havde jeg ikke haft dels en privat organiseret praktiksupervisionssammenhæng, dels mulighed for at vende konkrete og generelle problemstillinger i de arbejdsfællesskaber, jeg ellers er del af, så havde det været nødvendigt at prioritere tiden således, at jeg havde kunnet deltage på universitetet. Udover muligheden af at analysere muligheder og begrænsninger i den egne indgåen på praktikstedet, har disse (eksterne) reflektionsfora været af stor betydning for "fordøjelsen" af erfaringer til almen og overførlig viden. 6. Generelle kommentarer ifm. organisering af praktikophold. Det er vigtigt at have en gennemskuelig og integreret placering i informationsstrømmen, således at man oplyses om møder, arrangementer, aflysninger mv. Arbejdsopgaver bør så vidt muligt bestemmes og afgrænses. Opgaver uden indflydelsesmulighed bør holdes på et minimumunder hensyntagen til nødvendig information om praksis og teori. Det er vigtigt at søge kontakt til senere samarbejdspartnere så tidligt som muligt. Det havde været rart med en medpraktikant, evt. blot med arbejdsfællesskab på nogle områder.

11 Hvad kan du gøre Kampen mod racismen og fascismen er en fælles kamp for indvandrere, flygtninge og danskere - en kamp for et sociatt retfærdigt samfund. Vi vil ikke være tilskuere til at flygtninge, indvandre og andre bliverofre for fascisternes og racisternes propaganda og vold. Du kan organisere dig i de anti-rascistiske grupper, eller deltage i aktioner, rive deres plakater ned, deltage i blokader mod højreekstrernisternes møder, male deres grafitti over når du ser det. Højreekstrernisterne har stoi1 set fri adgang til medierne, til gengæld er det et næsten lukket område for de folk, der ikke vil acceptere deres menneskefjendske politik. Derfor er det vigtigt, at få din fagforening, beboerforening, lokalradio, lokalblad osv. til at arbejde og kæmpe for at styrke den internationale solidaritet. MØD OP TIL DEMOSTRATIONEN D.2I.NOV. PÅ RÅDHUSPLADSEN KL.l7. BEKÆMP FASCISME OG RACISME Først hentede de jøderne men jeg gjorde ingenting, for jeg er jo ikke jøde. Da de hentede kommunisterne gjorde jeg ingenting for jeg var ikke kommunist Da de hentede fagforenings folkene gjorde jeg ingenling for jeg stod ikke i en fagforening. Nu er de kommet for al hente mig og der er ingen tilbage til at protestere. * BEKÆMP RACISMEN OG FASCISMEN * STYRK DEN INTERNATIONALE SOLIDARITET Aktivister fra Fælles Initialivet Mod Raclspte, Elmegade 27,Kld N. Anli imperialister i BZ, Ungdomshuset, Jagtvej 69, 2200 N. Palæstinensere i Danmark. DEMONSTRATION Torsdag d. 21. nov. kl 17 fra Rådhuspladsen til Blågårdsplads Arrangører: Aktivister fra: F",ne.loitialivel mod Racisme. PaI""tincnscre i Danmark og Anti-imperialister i BZ Demonstrationen støttes af: Mellll afd.: 12.13, Lager og Handel Kbh., Mu=rhejdsmlendene i Kbh. SiD Kastrup. R.r og Blik Kbh., PMF afd.4, Havnearbejderne. fagforening Kbh., Dansk SocialIldgiver forening, Tag og Pap arbejdernes fagforening, Fælles Initiativet mod Racisme. Internationalt Forum, Demos. DKP. Konununistisk. Forum. DKPlmI.VSU

Vejen til socialisme?

Vejen til socialisme? SI NR. 241 Maj 2012 Vejen til socialisme? >> Strategidebat anno 2012 Læs også om: Sejr for antirascismen Arabiske revolutioner S-R-SF-regeringen FRA REDAKTIONEN Programdiskussion og socialis sk strategi

Læs mere

FATTIGDOM. Ved at handle og organisere sammen, kan vi vende afmagt til modstand mod regeringens overklassepolitik.

FATTIGDOM. Ved at handle og organisere sammen, kan vi vende afmagt til modstand mod regeringens overklassepolitik. [Nummer 335 16. januar, 2014] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK REGERINGENS POLITIK SKABER FATTIGDOM RACISMEFRI BY Racismefri By er et forsøg på at opbygge bredt og lokalt imod racisme

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer.

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Europæiske Sociale Forum ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Nr. 13 1. oktober 2008 Nye roller Hvad er Enhedslistens

Læs mere

1986-2011 REHABILITERINGSCENTER FOR TORTUROFRE

1986-2011 REHABILITERINGSCENTER FOR TORTUROFRE 1986-2011 REHABILITERINGSCENTER FOR TORTUROFRE J Y L L A N D Indledning I løbet af 1985 kom der 250 iranske flygtninge til Sønderjylland, og der var på det tidspunkt en forventning i Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Enhedslisten og kampen mod volden

Enhedslisten og kampen mod volden Stil op til hovedbestyrelsen Enhedslisten skal bruge 25 brave mænd og kvinder til hovedbestyrelsen og søger derfor nu kandidater til opstilling. Deadline er 4. april, hvor landskontoret skal have et digitalt

Læs mere

Psykoser, brugerstyring og faglig kompetence

Psykoser, brugerstyring og faglig kompetence Psykoser, brugerstyring og faglig kompetence Udtalelser om Gaderummet vedrørende at få det skidt af behandlingen i Gaderummet, medicinstop, blive psykotisk og smadre sin lejlighed. PDF-udgave. Af Kalle

Læs mere

KRISEN VI VIL IKKE BETALE FOR - FÆLLES KAMP FOR VELFÆRD OG JOBS MILLIONER STREJKER I SYDAFRIKA ER FN LØSNINGEN I AFGHANISTAN?

KRISEN VI VIL IKKE BETALE FOR - FÆLLES KAMP FOR VELFÆRD OG JOBS MILLIONER STREJKER I SYDAFRIKA ER FN LØSNINGEN I AFGHANISTAN? [Nummer 302. 1. oktober, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK VI VIL IKKE BETALE FOR KRISEN MILLIONER STREJKER I SYDAFRIKA Det er ikke kun i Europa, i lande som Grækenland og Spanien,

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

MODSTAND OVERKLASSEPOLITIK SKAL MØDES MED ADVARSLER OG HÅB FRA GRÆKENLAND SU-PROTESTER OK2013 ET ANGREB WWW.SOCIALISTER.DK. Læs side 7-10.

MODSTAND OVERKLASSEPOLITIK SKAL MØDES MED ADVARSLER OG HÅB FRA GRÆKENLAND SU-PROTESTER OK2013 ET ANGREB WWW.SOCIALISTER.DK. Læs side 7-10. WWW.SOCIALISTER.DK [Nummer 327 11. marts, 2013] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] OVERKLASSEPOLITIK SKAL MØDES MED MODSTAND ADVARSLER OG HÅB FRA GRÆKENLAND Grækenland er lige nu stedet, hvor EU s nedskæringspolitik

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Fagbevægelsens forandringstid - Et idepaper af Ceveas Magasinet Politik

Fagbevægelsens forandringstid - Et idepaper af Ceveas Magasinet Politik Fagbevægelsens forandringstid - Et idepaper af eveas Magasinet Politik Idepaper Fagbevægelsens forandringstid Redigeret af Svend yrholm Pedersen med bidrag af Bjørn Hansen, Kristian Weise, Rune Baastrup,

Læs mere

Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink. projektguiden. en guide til unge projektmagere i Århus

Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink. projektguiden. en guide til unge projektmagere i Århus Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink projektguiden en guide til unge projektmagere i Århus Projektguiden en guide til unge projektmagere i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave,

Læs mere

Efter valget hvad nu?

Efter valget hvad nu? d e c e m b e r 2 0 07. n r. 2 2 3. 2 5. Å R G A N G Efter valget hvad nu? L Æ S O G S Å I D E T T E N U M M E R f r a n k r i g c i v i l u ly d i g h e d m o d s p r o gt e s t a f g h a n i s ta n s

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Fyret for at sige chefen imod

Fyret for at sige chefen imod 0 8 23. april 2008 Socialrådgivere på Samsø: Fyret for at sige chefen imod OK08 på plads Ni ud af ti sagde ja 5 Hala og Ahlam i Sandholm Løsladt uden varsel 6 Hemmelig millionær Støtter socialrådgivers

Læs mere

DEMOKRATISK DANNELSE

DEMOKRATISK DANNELSE VISION NR./ÅRG. 02/2011 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / uafhængighed / løsninger / holdninger / innovation / udfordring TEMA: DEMOKRATISK DANNELSE???? Læs

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Aalborg Universitet. Det anbragte barn Kildedal, Karin. Publication date: 1996. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Aalborg Universitet. Det anbragte barn Kildedal, Karin. Publication date: 1996. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Aalborg Universitet Det anbragte barn Kildedal, Karin Publication date: 1996 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

BURKA ELLER FYRINGER? Bekæmp fyringerne Forsvar syndebukkene KIRKEASYL.DK. Hvad er vigtigst: PROTESTER I EGYPTEN KLIMA-TOPMØDE WWW.SOCIALISTER.

BURKA ELLER FYRINGER? Bekæmp fyringerne Forsvar syndebukkene KIRKEASYL.DK. Hvad er vigtigst: PROTESTER I EGYPTEN KLIMA-TOPMØDE WWW.SOCIALISTER. WWW.SOCIALISTER.DK [Nummer 290. 28. august, 2009] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] Bekæmp fyringerne Forsvar syndebukkene KIRKEASYL.DK Jeg er flov over at være dansker, Danmarks krystalnat, reaktionerne

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 12 23. august 2012 KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 DE HOLDER ÉN I ØRERNE JOBCENTER RYKKER IND PÅ ERHVERVSSKOLE

Læs mere

DU BETALER FOR KRISEN

DU BETALER FOR KRISEN [Nummer 314 11. november, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK N E U N D N E E S L E F F U SK Finansiel krise eller? Den vigtigste årsag til den økonomiske krise er ikke banker eller

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Variation i jobbet 9. Metoder og erfaring. Læring på jobbet. KL og KTO

Variation i jobbet 9. Metoder og erfaring. Læring på jobbet. KL og KTO Variation i jobbet 9 Metoder og erfaring Læring på jobbet KL og KTO Variation i jobbet 1 Metoder og erfaring Læring på jobbet KL og KTO, juni 2002 2 TEMA 2 Læring på jobbet Metoder og erfaring 1. udgave,

Læs mere

RADIKAL POLITIK. 23. januar 2003. Skal Thule-radaren bruges i det kommende missilforsvar? Læs side 7 9

RADIKAL POLITIK. 23. januar 2003. Skal Thule-radaren bruges i det kommende missilforsvar? Læs side 7 9 RADIKAL POLITIK 1 23. januar 2003 Skal Thule-radaren bruges i det kommende missilforsvar? Læs side 7 9 INDHOLD DET MENER JEG Af landsformand Søren Bald, Det Radikale Venstre DET MENER JEG DET MENER JEG

Læs mere