G I M L E * N Y T. Efterår 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "G I M L E * N Y T. Efterår 2011"

Transkript

1 G I M L E * N Y T Efterår 2011 Bestyrelsen Nyt om veje Parkering og trafik Vejtræer Temadag om vand Energirenovering Ny hjemmeside Halloween mandag d. 31. oktober Sommerfest/ loppemarked / fastelavn Låneting Foreløbig indkaldelse til GF 2012

2 BESTYRELSEN: Martin Grønbæk, GIA 5, formand Henriette Reinwald HA 4, næstformand Katrine Kragh, IA 13, kasserer Peter Friis, HA 6, sekretær Dida Olesen, IA 31, Aktive suppleanter: Giovanni Siciliano, TA 28 Gorm Gunnarsen, IA 24B Nyt om veje Kvarteret veje er slidte. Vejenes belægning er ved at være slidt ned, og de seneste års voldsomme regnskyl og hårde vintre har desværre kun forværret problemerne. Huller og revner er derfor blevet lappet i flere omgange i løbet af forår og sommer, og kvarterets frivillige vejmænd og vejkvinder tager endnu en tur med skovl og asfalt, inden frosten for alvor sætter ind. Vejenes tilstand var et af de store temaer for forårets generalforsamling, hvor flere grundejere udtrykte bekymring for, om vores veje var i så dårlig stand, at vi kunne risikere et påbud om totalrenovering fra Københavns Kommune. Bestyrelsen har været i dialog med de ansvarlige i Center for Trafik i Københavns Kommune og kan med glæde meddele, at kommunen har godkendt vores veje. Center for Trafik gennemfører som vejmyndighed vejeftersyn af private fællesveje i Københavns Kommune. Fremstår vejene ikke som sikre for fodgængere, cyklister og bilister kan Center for Trafik udstede påbud om istandsættelse af vejene af alt fra mindre huller til totalrenovering. Kilde: De kommunale vejinspektører har igen i år været forbi vores veje og ligesom sidste år, er der igen i år blevet udstedt påbud om reparation af mindre huller og revner. Skaderne er som nævnt blevet udbedret, og Center for Trafik har meddelt Side 2 af 8

3 bestyrelsen, at der ikke vil blive udstedt påbud om totalrenovering i 2011 eller Bestyrelsen er i løbende dialog med de ansvarlige i Center for Trafik, som er blevet orienteret om, at vi i grundejerforeningen selv planlægger at totalrenovere vores veje. På generalforsamlingen i februar blev det enstemmigt vedtaget at renovere grundejerforeningens veje, herunder at øge kontingentet for at spare op til denne renovering. Med kontingentforhøjelsen vil renoveringen formentlig allerede kunne finde sted i Parkering og trafik Problemer med trafik og manglende parkeringspladser har været et problem i kvarteret i årevis. Desværre ser det ud til, at det er noget, vi må lære at leve med. Bestyrelsen blev på forårets generalforsamling pålagt at undersøge, om det er muligt at sætte skilte op, som markerer, at parkering er forbeholdt kvarterets beboere. 1. at undersøge om mængden af udefrakommende trafik giver foreningen ret til at forlange, at kommunen betaler (dele af) udgifterne til vejrenovering 2. Bestyrelsen har været i dialog med den person i Center for Trafik, som er ansvarlig for de private fællesveje. Det korte svar på begge spørgsmål er nej. Ad. 1) Skiltning med parkering forbudt eller parkering er forbeholdt kvarterets beboere er ikke tilladt på private fællesveje. Ad 2.) Mængden af udefrakommende trafik giver ikke kommunen en forpligtelse til at bidrage til vejrenoveringen. Hvis mængden af udefrakommende trafik er mere end 50 %, kan grundejerforeningen dog forlange, at kommunen sætter bomme op eller ligefrem overtager vejen. Ifølge den fagansvarlige i Center for Trafik regnes trafik til og fra kvarterets institutioner som lokaltrafik og angiver det som meget usandsynligt, at mere end 50 % af trafikken kommer udefra. Dertil kommer, at udgiften til at gennemføre trafiktælling let kan løbe op i over kr. en udgift, som foreningen skal betale, såfremt størstedelen af trafikken viser sig ikke at være udefrakommende. Side 3 af 8

4 På den baggrund er det bestyrelsens vurdering, at vi i foreningen ikke bør iværksætte en sådan trafiktælling. 1. januar 2012 træder en ny Lov om Private Fællesveje i kraft. Loven er kommet i stand, fordi flere kommuner har set en sparefidus i at overdrage kommunale veje til grundejerne. Fremover skal vejene være i tip-top stand, og overdragelse af vejene skal varsles 4 år forud. Loven gør det også muligt at for grundejere på private fællesveje at forlange, at der kommunen sætter vejbomme op eller overtager vejene, hvis mere end 50 % af trafikken kommer udefra. Jamen, kan vi da slet ikke gøre noget for at begrænse trafikken og skabe bedre parkeringsforhold? Jo Derfor vil bestyrelsen også genfremsende ansøgningen om at etablere skråparkering ud fra etageejendommen Gimles Allé 2A og 2B, som tidligere blev afvist af ukendte årsager. Bliver en skråparkering vedtaget, kan den evt. etableres i forbindelse med vejrenoveringen. Med hensyn til begrænsning af trafik har vi som grundejerforening mulighed for at ansøge om at gøre en eller flere gader til legegader/stillegader, som medfører særlig skiltning og max. hastighed for biler på 15 km/t. De grundejere, som måtte være interesserede i en sådan løsning og gerne vil påtage sig at udforme ansøgning mv., er velkomne til at kontakte foreningens formand, Martin Grønbæk. Vejtræer Voksne og børn med grønne fingre har igen i år plantet nye træer i kvarteret. De nye træer har desværre svært ved at overleve dels på grund af jordbundsforholdene og dels fordi flere grundejere ikke er opmærksomme på at vande de nye træer. Inden frosten sætter ind, vil bestyrelsen udskifte de træer, som er gået helt ud. Så derfor kære naboer: tag jer venligst kærligt af de nye træer Temadag om vand tirsdag d. 15. november - sæt kryds i kalenderen På grund af den våde og fugtige sommer er der sikkert flere, som har oplevet vand og fugtproblemer i kælderen. Derfor planlægger vores Temagruppe at holde et arrangement, hvor der inviteres kompetente fagfolk som kan give gode råd og idéer til løsningsmuligheder. Arrangement afholdes tirsdag d. 15. november, der udsendes en særskilt invitation. Side 4 af 8

5 Energirenovering Vær så god, grib muligheden for at spare på energiregningen. Varmepumpe, hulmursisolering og luftsolfanger. hvad er det for noget? På grundejerforeningens hjemmeside har vi samlet information om energirenovering, der kan være relevant for den enkelte grundejer. Hvor starter man? Hvis ikke din ejendom allerede har et energimærke, kan du få lavet et. Dette vil give dig konkrete svar på, hvor og hvordan, du kan forbedre ejendommens energiforbrug, priser og tilbagebetalingstider. Alternativt kan du få en gratis rådgiver på besøg fra Dong, der laver en energispareberegning. Man kan også søge hjælp hos Energitjenesten eller hos energirådgivningsvirksomheder. Der er flere muligheder for at få økonomisk hjælp til energirenoveringer. Når du f.eks. bestiller et energirenoveringstilbud fra Dong på at håndtere håndværkere, fradrag og finansiering, beregner de hvad finansieringen vil koste. Du kan også frem til 2013 få gavn af servicefradraget, som ved årsskiftet afløses af et energirenoveringstilskud. Se mere om disse fantastiske muligheder på Kom gerne med idéer til, hvilke andre energibesparende / miljøvenlige links, vi kan dele med de andre grundejere på hjemmesiden. Energirenoveringer betaler sig og skåner miljøet. Ny hjemmeside Klik ind på den nyrenoverede hjemmeside og følg med i hvad der sker i din grundejerforening. Idéer og forslag sendes til hjemmesidebestyrer Arne Ingolf Jensen Halloween mandag d. 31. oktober Efter ti år med varm cider på Ingolfs Allé 24B, har Gorm og Jennie Gunnarsen sagt nej tak til det opfølgende værtskab, da deres egne børn synes, de er vokset fra den slags. Bestyrelsen har desværre ikke fundet et nyt værtskab, som har lyst til at arrangere den meget populære Halloweenfest i år, men efterlyser allerede nu værter for næste år d. 31/ Eventuelle nye værter kan melde sig på generalforsamlingen i starten af og er velkomne til fra Gorm og Jennie at overtage for- Side 5 af 8

6 skellige genstande med relevans for traditionen, herunder børnetegninger fra de sidste ti år. Indtil vi finder en ny værtsfamilie, vil vi sige mange tak til Gorm og Jennie, som har startet en begivenhed, der har været til stor glæde for både børn og voksne, og som er blevet kopieret rundt om i nabolagene. For at børnene ikke skal undvære Halloween vil vi i år forsøge med følgende opskrift: Halloween starter klokken mandag den 31. oktober. Fra det tidspunkt kan alle med en tændt lygte (evt. græskarmand) udenfor huset "hjemsøges" af slikhungrende børn. De slikhungrende børn skal inden deres tigge-togt gives den klare besked, at de ikke må gøre forsøg på at tigge slik, hvis der ikke er en tændt lygte uden for huset. Når klokken er 20.00, bør vi nok alle have slukket vores lygter. PS. Man kan kende GF Gimle på fortovsfliserne. Er der kun én række fortovsfliser er man i GF Gimles område. Sommerfest / loppemarked / fastelavn Fastelavnsfesten blev traditionen tro afholdt på Heklas Allé. Der er kommet rigtig mange børn i foreningen og fremmødet var noget større end forventet, heldigvis var der nok slikposer til alle børn. I år blev sommerfesten afholdt midt i pinsen og der var igen år mange nye ansigter og historisk mange tilmeldte 76 voksne og 34 børn. Loppemarked blev holdt om formiddagen/eftermiddagen alle stader var fuldt besatte. I år var der stor succes med bestyrelsens salg af pølser, kaffe/hjemmebag og ikke mindst slushice. Tak til loppemarkedsudvalget og sommerfestudvalget samt frivillige for det meget store arbejde og 2 storartede arrangementer. Og ikke mindst tak til dem, der var med til at rydde op næste dag. Låneting: Vi er i foreningen i fællesskab ejere af: bordeaux velourduge Fie Christensen, TA 14, en højtryksspuler Hanne Bach, IA 21, en slamskovl/kloakrenser Martin Grønbæk, GIA 5, en cementblander Gerard Dufrechou, TA 22, Side 6 af 8

7 en pælespade Peter Friis, HA 6, en plænelufter Per Sonne, IA 7, et nyt festtelt 6x8 m Peter Friis, HA 6, Låneregler: For alle effekter gælder, at man henter og afleverer det lånte hos ovennævnte. Man giver det ikke videre til naboen eller andre, heller ikke selv om man giver besked om det. Det er for svært for os at styre. Prisen for at låne er altså, at man selv henter og selv afleverer, hvad man har lånt, der hvor man har lånt det. BESTYRELSEN ØNSKER ALLE ET RIGTIG BLÆSENDE EFTERÅR! GRUNDEJERFORENINGEN GIMLE Side 7 af 8

8 FORELØBIG INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING i GRUNDEJERFORENINGEN GIMLE TIRSDAG D. 7. FEBRUAR 2012 kl. 19:30 i HØJDEVANGSKIRKENS MENIGHEDSHUS, IRLANDSVEJ DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Det reviderede regnskab fremlægges 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen Katrine Kragh, Martin Grønbæk og Peter Friis er på valg. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant Oktober Valg af festudvalg til sommerfest. Valg af loppemarkedsudvalg. Valg af halloweenudvalg 10. Evt. UNDER GENERALFORSAMLINGEN SERVERES KAFFE/TE. EFTER GENERALFORSAMLINGEN BYDER VI PÅ EN MINDRE BUFFET MED ØL OG VAND. Med venlig hilsen BESTYRELSEN FORSLAG DER ØNSKES BEHANDLET PÅ GENERALFORSAMLINGEN SKAL VÆRE BE- STYRELSEN I HÆNDE SENEST MANDAG D. 10. JANUAR ooo- 0 - ooo Side 8 af 8

G I M L E * N Y T FORÅR 2012

G I M L E * N Y T FORÅR 2012 G I M L E * N Y T FORÅR 2012 Bestyrelsen Reparation af huller i vejene Sommerfest / loppemarked Låneting Fastelavn Kort om informationsmøde Løbeklubben 3xG Referat af generalfors. 2012 BESTYRELSEN: Efter

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Hellerup 17. marts 2012 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 27. marts 2012, kl. 19.00 i Helleruplund Kirkes Sognegård,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening UG Nyt Juli 2015 Highlights fra generalforsamlingen Ny gadebelysning på vej Kommunen overtager Mosesvinget Fællesspisning - sådan foregår det side 4 side 7 side 8 side 10

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN Referat af generalforsamling 25/2 2014 m/formandens beretning, oversigt over bestyrelsen pr. 1/3 2014, regnskab for 2013/budget 2014 samt foreningens gældende vedtægter Bestyrelsen

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj Søndag den 9. marts 2014 kl. 10.00

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj Søndag den 9. marts 2014 kl. 10.00 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj Søndag den 9. marts 2014 kl. 10.00 Hedehusene 12. februar 2014 Sted: Fritidscentret Hedehuset Hovedgaden 371-2640 Hedehusene Adgang, stemmeret og

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

Grundejerforeningen Eberts Villaby

Grundejerforeningen Eberts Villaby Grundejerforeningen Eberts Villaby Referat fra generalforsamlingen torsdag, den 20/2 2014 Til stede var 35 stemmeberettigede deltagere. Herudover var 10 medlemmer af grundejerforeningen repræsenteret ved

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat af den ordinær generalforsamling

Referat af den ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Skovgårdsparken Referat af den ordinær generalforsamling Dagsorden 1. Valg af dirigent Martin Rømer blev valgt til dirigent Dirigent konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

Graffitiafrensning starter oktober 2014

Graffitiafrensning starter oktober 2014 Graffitiafrensning starter oktober 2014 Generalforsamlingen besluttede at lade bestyrelsen iværksætte en graffitifjernelsesordning for facaderne i Lyngbyvejskvarteret. Derfor er der nu lavet en aftale

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012 Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere Kære sommerhusejere og lejere Efterår 2012 Vi vil igen informere om det arbejde der er foregået i 2012 og prøve at se lidt frem mod 2013. Dette skrift vil

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 INDKALDELSE: Taastrup marts 2015 GRUNDEJERFORENINGEN EGEPARKEN ØST indkalder til ordinær generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 Kulturcentret, Poppel Allé 12 Lokale 4 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Udsendt Dagsorden 190315 1. Valg af dirigent 2. Bemærkning til referatet fra sidste ordinær generalforsamling 3. Formandens

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Sabro-Fårup Beboerforening

Sabro-Fårup Beboerforening Sabro-Fårup Beboerforening Medlemsinformation fra beboerforeningen Nr. 2 november 2012 Medlemsblad Bladet udgives af Sabro-Fårup beboerforening der er stiftet i 1968. Bladet omdeles i Sabro, Mundelstrup,

Læs mere