Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE gældende vedligeholdelsesreglement vedrørende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE gældende vedligeholdelsesreglement vedrørende:"

Transkript

1 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Kongshvileparken Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE gældende vedligeholdelsesreglement vedrørende: Afsnit V - Særlige regler for udvendig vedligeholdelse Afsnit VI - Særlige regler for indvendig vedligeholdelse Afsnit V - Standard for boligernes vedligeholdelsestilstand ved overtagelsen G= De gule huse, R= De røde huse, H= De hvide huse V Særlig udvendig vedligeholdelse Haver/forhaver Lejeren sørger for havers/forhavers vedligeholdelse med hensyn til græsslåning, ukrudtsbekæmpelse, renholdelse og klipning af hække på den indvendige side. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse. Hækbeplantningens art må ikke ændres. Hvis eksisterende hækbeplantning skal udskiftes, leverer afdelingen nye planter, mens lejeren sørger for planting af disse. Udhuse, udestuer m.v. Lejerne i de røde huse sørger selv for malervedligeholdelse af tilbyggede skure og af pergolaen. Lejerne i de gule huse sørger for malervedligeholdelse af pergolaen. Hvis pergolaen iht. gældende regler er udvidet, overdækket eller der er opført en havestue*, påhviler vedligeholdelse og malervedligeholdelse lejeren. Hvis der iht. gældende regler er opført et haveskur, cykelskur, plankeværk i naboskel, skal lejeren sørge for vedligeholdelse og malervedligeholdelse. Maling til vedligeholdelse af pergola og tilbyggede skure kan afhentes på afdelingskontoret. * Hvis havestuen er opført iht. reglerne om finansiering via huslejeforhøjelse, påhviler vedligeholdelse ejendommen. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Afd. 15, Kongshvileparken Tillæg til vedligeholdelsesreglement september 2014/kvp 1

2 Fortove P-Pladsen Tagrender Fejning og snedrydning af stikveje fra vej, gangsti eller fortov ind til postkasser og skraldestativer påhviler lejeren. Vedligeholdelse af P-pladser i forhaven, anlagt efter tilladelse, påhviler lejeren. Rensning af tagrender foretages normalt af lejeren. Såfremt denne ikke magter opgaven, kan der ske henvendelse til ejendomskontoret, som herefter vil påtage sig opgaven. Tagrenderne i de hvide huse renses af ejendomsfunktionærerne. Vilkårene er følgende: I Ø.00 Haver etc. Ø.01 Mangelfuld pasning, f.eks. manglende græsslåning, meget ukrudt i bede, mangelfuld klipning af hække, buske m.v. Ø.02 Ukrudt i lettere grad i bede m.v. - græs der i mindre grad trænger til klipning Ø.03 Knækkede fliser Ø.04 Ukrudt eller anden beplantning i flisebelægning Ø.05 Ulovligt opsatte udhuse, cykelskure, redskabsskure, hegn m.v. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Afd. 15, Kongshvileparken Tillæg til vedligeholdelsesreglement september 2014/kvp 2

3 VI Særlig indvendig vedligeholdelse Ved fraflytning af lejemålet bedømmes vedligeholdelsestilstanden, og der tages stilling til hvilke istandsættelsesarbejder der skal udføres, herunder lovliggørelse eller fjernelse af ulovligt installerede effekter. Vilkårene er følgende: I A.00 Lofter A.01 Farveændring (alle farver) A.02 Afskalning, forårsaget af ikke håndværksmæssig korrekt behandling B.00 Gulve, træ oprindelig B.01 Lakering uden om tæpper og møbler bonede/lakerede B.02 Opkogning af gulvlak B.03 Gennemslidning af laklag uden misfarvning B.04 Gennemslidning af laklag med misfarvning B.05 Gennemslidning af laklag på dørtrin uden misfarvning B.06 Gennemslidning af laklag på dørtrin med misfarvning B.07 Ikke håndværksmæssig korrekt lakering ( helligdage, gardiner o.lign.) B.08 Farveforskelle i laklag efter tæpper eller møbler B.09 Ludbehandlede gulve B.10 Vinylbelægning el. linoleum og klinker på oprindelige gulve i køkken og entre, forudsat hel og velholdt belægning og håndværksmæssigt korrekt udført(g+r) B.11 Malede gulve (oprindeligt lakerede fyrretræsgulve) For bonede gulve gælder samme regelsæt som for lakerede gulve. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Afd. 15, Kongshvileparken Tillæg til vedligeholdelsesreglement september 2014/kvp 3

4 C.00 Vægge og specielle overflader C.01 Tapetsering på oprindelig malet overflade C.02 Maling af tapetserede vægge C.03 Hessianbeklædte vægge (ubehandlede med farveforskelle) C.04 Malede hessianbeklædte vægge (forudsat håndværksmæssigt korrekt udført) C.05 Malet savsmuldstapet, glasfibervæv og filt C.06 Tapetseret væg malet med svamp (struktur) C.07 Strukturpuds/strukturmaling på pudset væg C.08 Maling på ikke tidligere behandlede overflader (berapning, blank mur) C.09 Træplader (Taiwanplader) monteret/limet på vægge C.10 Træpaneler/profilbrædder opsat på væg C.11 Vinduesbrystninger tapetserede (oprindeligt malede) C.12 Tapetserede overvægge i køkken og vådrum (oprindeligt malede) C.13 Malet glasvæv i køkken og vådrum (oprindeligt malede) C.14 Malet glasvæv i øvrige rum D.00 Vægge, flisebeklædte D.01 Få borede huller i fliser og fuger (forudsat fliser ikke er beskadiget) D.02 Klæbemærker på fliser D.03 Limrester fra opsatte holdere, andet badeværelsesudstyr mm. D.04 Opsat udstyr udover standard som ikke er defekt (vurderes ved syn) D.05 Malet, tapetseret eller anden overfladebehandling ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Afd. 15, Kongshvileparken Tillæg til vedligeholdelsesreglement september 2014/kvp 4

5 Malerarbejde, der er udført af beboeren eller dennes husstand, skal være håndværksmæssigt korrekt udført en fastsiddende behandling i et jævnt og dækkende lag. Generelt gælder, at skader, der ikke er rapporteret til varmemester, sidestilles med misligholdelse. E.00 Malede dørflader, skabs- E.01 Få mindre afskalninger / skrammer låger og skabssider m.m. E.02 Hjemmemalede (løbere, helligdage striber, gammel farve skinner igennem m.m.) E.03 Gammel maling, men et jævnt dækkende lag E.04 Mange ridser og afskalninger E.05 Skader efter klæbemærker og huller efter kroge (herunder farveændring) E.06 Gennemslidning af maling til anden farve eller bart træ E.07 Farveændring (alle farver) F.00 Dørflader, skabslåger og F.01 Få mindre afskalninger og ridser skabssider, lak. naturtræ F.02 Hjemmelavede løbere, helligdage, striber, eller anden farve som skinner igennem F.03 Nedslidt, men jævnt laklag F.04 Mange ridser og afskalninger F.05 Malede døre, over- og underskabe og andre flader F.06 Skader efter klæbemærker og huller efter kroge F.07 Gennemslidning af laklag til synligt træ, kroge, herunder farveændring ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Afd. 15, Kongshvileparken Tillæg til vedligeholdelsesreglement september 2014/kvp 5

6 G.00 Malede karme, indfatnin- G.01 Få mindre afskalninger/skrammer ger, vinduer, fodpaneler G.02 Hjemmelavede løbere, helligdage, striber, gammel farve skinner igennem m.m. G.03 Farveændring alle farver G.04 Mange ridser og afskalninger m.m. G.05 Nedslidt / gammel, men stadig jævnt dækkende maling G.06 Skader efter klæbemærker og huller efter kroge herunder farveændring G.07 Gennemslidning af maling til anden farve eller bart træ G.08 Afsyret træværk H.00 Lakerede karme, indfatninger, vinduer og fodpaneler mv. H.01 Få mindre afskalninger/skrammer H.02 Hjemmelavede løbere, helligdage, striber H.03 Mange ridser og afskalninger H.04 Nedslidt men stadig jævnt dækkende lag H.05 Skader efter klæbemærker og huller efter kroge herunder farveændring H.06 Gennemslidt laklag til bart træ J.00 Skabe og skuffer indv. J.01 Ridsede overflader på skabsbunde, døre eller skabssider, som skyldes forkert brug J.02 Gennemslidning af maling til råt træ eller farveændring J.03 Nedslidt, men stadig jævnt dækkende lag J.04 Farveændring alle farver ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Afd. 15, Kongshvileparken Tillæg til vedligeholdelsesreglement september 2014/kvp 6

7 L.00 Køkkenbordsplader L.01 Matslidt overflade L.02 Brune eller mørke ringe efter genstande (gryder og lign.) L.03 Mindre skæremærker i belægning L.04 Dybe skæremærker i belægning L.05 Huller i belægning grundet forkert brug L.06 Dybe skæremærker i kantlister L.07 Skader i større omfang i kantlister L.08 Brændemærker i kantlister, f.eks. fra en cigaret M.00 Gaskomfur Hvis ny lejer ønsker at overtage et tilladt installeret gaskomfur, tillades dette, ellers afleveres boligen med bebyggelsens standard Voss elkomfur m. keramisk plade, 4 kogezoner og varmluftsovn - ikke selvrensende. Hvis anden komfurløsning er valgt ifm. ombygning af køkken efter råderetsbestemmelserne, kan følgende godkendes: - anvendelse af andre tilsvarende komfurer, som er i orden - komfurer, der er bedre end et Voss, f.eks. m. selvrensende ovn - løsning, hvor ovn og kogeplade er adskilt - induktionskogeplade Lejer er forpligtet til at aflevere det overtagede komfur vel vedligeholdt og funktionsdygtigt ved fraflytning. N.00 Elkomfur N.01 Mangelfuld eller manglende rengøring N.02 Skader, der skyldes manglende rapportering til varmemester O.00 Køleskabe/fryseskabe Køleskab er ikke standard i lejemålene Hvor køle/fryseskab er monteret iht. råderetten, er lejer pligtig til at aflevere det overtagede køle/fryseskab vel vedligeholdt og funktionsdygtigt ved fraflytning. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Afd. 15, Kongshvileparken Tillæg til vedligeholdelsesreglement september 2014/kvp 7

8 P.00 Trapper i lejemålene P.01 Gennemslidning af laklag til råt træ eller misfarvning P.02 Ikke håndværksmæssig korrekt lakering (gardiner, helligdage, anden farve o.lign.) P.03 Farveforskel i laklag efter tæppebelægning o.lign. P.04 Malede / ludbehandlede trin P.05 Malede stødtrin P.06 Linoleum, kork eller anden vinylbelægning forudsat vel vedligeholdt belægning og håndværksmæssig korrekt udført P.07 Tæppebelagt, helt eller delvist P.08 Det er tilladt at fjerne skabet under trappen P.09 Det er tilladt at åbne trappen ved at fjerne trappens stødtrin Q.00 Emhætter Emhætte er ikke standard i lejemålene. Hvor der er monteret emhætte iht. råderetten, er lejer ved fraflytning forpligtet til at aflevere den overtagede emhætte vel vedligeholdt og funktionsdygtig. R.00 Terrazzo, stiftmosaik R.01 Omfattende kalkbelægninger og gulvklinker R.02 Rensning på grund af forkert eller mangelfuld renholdelse R.03 Ru overflade f.eks. efter afrensning med syre R.04 Manglende eller beskadigede fuger f.eks. pga. afrensning med syre eller andet ikke godkendt middel R.05 Maling eller anden overfladebelægning R.06 Skader på terrazzogulvet efter udskiftning af fyr - i de røde huse ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Afd. 15, Kongshvileparken Tillæg til vedligeholdelsesreglement september 2014/kvp 8

9 S.00 Håndvask, toiletter/ S.01 Beskadigede overflader p.g.a. manglende cisterner og badekar renholdelse herunder misfarvning S.02 Beskadigede overflader p.g.a. syrepåvirkning o.lign. S.03 Skader eller revner i overfladen pga. fejlagtig brug S.04 Krakelerede overflader S.05 Malede overflader S.06 Ukurant wc-sæde S.07 Alm. slid og ælde S.08 Tilkalkning pga. manglende rengøring T.00 Koldt- og T.01 Skader pga. mangelfuld vedlige- varmtvandshaner, holdelse eller fejlagtig brug blandingsbatterier, bruser m.v. T.02 Almindelig slid og ælde T.03 Beskadigede overflader pga. syrepåvirkninger o. lign. T.04 Kalkaflejring grundet manglende rengøring U.00 El-installation U.01 Uautoriserede indgreb i installationerne U.02 Beskadigede, herunder overmalede kontakter eller dæksler U.03 Uautoriserede installationer f.eks. over nedhængte lofter U.04 Utilgængelige el-installationer f.eks. skjult bag loft eller vægbeklædning U.05 Uautoriseret installation i vådrum U.06 Autoriseret installation i køkken og vådrum (opvaske-/vaskemaskiner el. andet) ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Afd. 15, Kongshvileparken Tillæg til vedligeholdelsesreglement september 2014/kvp 9

10 V.00 Radiatorer V.01 Fastsiddende termostatventil/luftskrue V.02 Skader som følge af ukorrekt brug Y.00 Nøgler og låse Y.01 Almindelig slid og ælde Y.02 Skader som følge af ukorrekt brug Y.03 Selvmonteret sikkerhedslås på inderside af hoveddør (med kæde) udført håndværksmæssigt korrekt Æ.00 Kældre Æ.01 Gulve, væg- og loftbeklædninger alle organiske materialer V Standard for boligernes vedligeholdelsesstand ved overtagelsen Kongshvileparken, afd. 4715, er opført i årene som en åben parkbebyggelse bestående af 1-1½ etagers dobbelthuse med haver og ca. halvdelen med kælder (gule huse) og den anden halvdel uden kælder (røde huse). I 1996 blev bebyggelsen udvidet med 16 ældreboliger (de hvide huse) opført som 4 rækkehuse med 3 boliger og 1 rækkehus med 4 boliger. Boligerne er et-plansboliger uden kælder og med have. Boligerne fremstår velholdt og i god stand. I de gamle boliger (gule og røde huse) er badeværelser, køkkener, skabe, gulve, trapper, døre, elinstallationer m.v. fra byggeriets opførelse og efter den tids standard med hensyn til design, udførelse og materialer. Af hårde hvidevarer forefindes el-komfur. Hver bolig har sit eget naturgas centralfyr. Mange beboere har fornyet bl.a. køkken og badeværelse, men bortset fra udskiftning af komfurer i alle boliger samt isolering af stuegulve i en del af de røde huse, er der ikke generelt foretaget fornyelser indvendigt i boligerne, og disse vil derfor være præget af de mange års slid og ælde samt på visse områder være afvigende fra år 2014 standard. Boligerne har fået nyt tegltag, og der er foretaget hulmursisolering af ydervægge og supplerende isolering af lofter. Samtlige vinduer, med undtagelse af kældervinduer, er udskiftet til termoruder. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Afd. 15, Kongshvileparken Tillæg til vedligeholdelsesreglement september 2014/kvp 10

11 De gule boliger har en kælder. Kældrene er som udgangspunkt udført i rå beton og i en del af kældrene kan der forekomme vandindtrængning under kraftige regnskyl med deraf følgende fugt. Dette skyldes jordlagenes sammensætning, som vanskeliggør en effektiv dræning. Kældrene er oprindelig disponeret til brændselsopbevaring, vaskekælder, viktualierum, opbevaring af redskaber m.v.. Hvis beboerne vælger at istandsætte kælderrummene, male væggene og gulvet, skal der anvendes diffusionsåben maling (så fugt kan passere). Hvis lejeren beklæder kældervæggen skal det sikres, at fugten fra vægge kan passere. Kældervægsbeklædningen skal fjernes ved fraflytning. Det er iøvrigt vigtigt, at kælderen bliver grundig ventileret. Det kan ske ved, at der etableres permanent udluftning enten ved, at kældervinduerne holdes åbne, eller der opsættes mekanisk ventilation evt. med fugtindikator. I en del boliger uden kælder kan der være problemer med fodkulde. På 1. salen i boligerne kan der forekomme revner i puds og tapet ved sammenføjningen af skillerum, lofter og skråvægge på grund af sætninger. Terrasser med eller uden overdækning og diverse skure overtages i den stand, de er godkendt. I en del af bebyggelsen er der etableret parkeringspladser i forhaverne. Beboerhåndbog Der henvises i øvrigt til beboerhåndbogen for Kongshvileparken. Godkendt på afdelingsmødet den 26. april 2000 Godkendt af organisationsbestyrelsen den 22. juni 2000 Ændringer vedtaget på afdelingsmøde den 5. februar 2013 Forelagt organisationsbestyrelsen den 21. februar 2013 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Afd. 15, Kongshvileparken Tillæg til vedligeholdelsesreglement september 2014/kvp 11

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 17 sider Vedligeholdelsesstandard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 12 sider Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB Side 2 af 12 sider Afdelingens

Læs mere

Model A normalistandsættelse

Model A normalistandsættelse AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Afdelingerne: 04 + 06 Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

Vejledning til vedligeholdelsesreglementet Gældende for alle afdelinger

Vejledning til vedligeholdelsesreglementet Gældende for alle afdelinger Vejledning til vedligeholdelsesreglementet Gældende for alle afdelinger Maj 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Misligholdelse... 3 Akutte skader... 3 Maling af bolig... 3 Løbende rengøring og vedligeholdelse...

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet.

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. 1 Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. Det anbefales at De deltager i fraflytningssynet. I givet fald får De udleveret en kopi af synsrapporten. Ellers bliver denne tilsendt Dem senest

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement A

Vedligeholdelsesreglement A Tillæg til vedligeholdelsesreglerne for 3B Vestergården 1 Vedligeholdelsesreglement A Historik: Udgave nr. 1 af 23. november 1999. Udgave nr. 2 af 17. maj 2006. Lovgrundlag: Lov om leje af almene boliger

Læs mere

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer Når du flytter Når du flytter Kære beboer Du har nu valgt at fraflytte din bolig i Baldersbo. I den forbindelse ønsker vi at sikre dig en så problemfri fraflytning som mulig. Når du læser denne brochure,

Læs mere

Råderetskatalog. samt fortegnelse over andre arbejder med/uden retableringspligt

Råderetskatalog. samt fortegnelse over andre arbejder med/uden retableringspligt skatalog samt fortegnelse over andre arbejder med/uden retableringspligt Boligselskabet Rosenvænget 08-52 - Haragergård Godkendt på beboermødet den 27.06.2013 Side 1 af 18 skatalog Regler og retningslinier

Læs mere

Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement.

Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 post@aaabolig.dk www.aaabolig.dk Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. Gældende

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning svejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 svejledning forord... 2 Vægge... 3 Lofter... 4 Gulve... 5 Træværk... 7 Bordplader... 8 Vinduer, døre og vægbeklædning... 10 Komfur... 11 Ovn...

Læs mere

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger Ind- og fraflytning bl danmarks almene boliger Forsidefoto: Laila på sin altan i Urbanplanen. Foto: Nils Juel Berg Indhold Om ind- og fraflytning 4 Indflytning 5 Boligorganisationens vedligeholdelsespligt

Læs mere

Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen

Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen 12.03.2015 Velkommen til PKA bebyggelsen Sandbakken/Lerdalen Højbjerg DEAS A/S har udarbejdet et beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen, 8270 Højbjerg. I dette hæfte finder

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 post@aaabolig.dk www.aaabolig.dk Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. Gældende

Læs mere

Istandsættelse ved fraflytning

Istandsættelse ved fraflytning Istandsættelse ved fraflytning Indhold Istandsættelse ved fraflytning 3 Boligorganisationens vedligeholdelsesforpligtelse 4 En fraflytning i korte træk 5 Vedligeholdelses og istandsættelsesordninger 6

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Søren Klejnstrup dresse Bekkasinvej 2 Postnr. 8800 Dato 07-05-2012 By Viborg Udløbsdato 07-11-2012 H-12-0-0104 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-9014 Matrikel/Ejerlav: 162Z Viborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret.

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret. Råderetten Om råderet Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller ændre deres

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Hovedvejen 161 Postnr. 8723 Dato 04-05-2015 y Løsning Udløbsdato 04-11-2015 H-15-0-0071 Kommunenr./Ejendomsnr. 766-6024 Matrikel/Ejerlav: 45 Ølsted y, Ølsted

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz dresse Hesselagervej 5 Postnr. 5884 Dato 20-10-2011 By Gudme Udløbsdato 20-04-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-202693 Matrikel/Ejerlav: 33X Gudme

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan I Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening AB Kongelysvej 18-26 Kongelysvej 2820 Gentofte Udført af: Christian Funch Jensen Per Pedersen Besigtiget: 06.09.2011 NRGi Rådgivning A/S

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter John Josef Kønig dresse Birke lle 3 Postnr. 5700 Dato 31-03-2015 By Svendborg Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0014 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-5818 Matrikel/Ejerlav: 31D Thurø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen dresse Rosenkildevej 29 Postnr. 4200 Dato 26-01-2015 y Slagelse Udløbsdato 26-07-2015 H-15-0-0010 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-23481 Matrikel/Ejerlav: 19U

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Svend age Sundenaes dresse Hyldeholm 8 Postnr. 4000 Dato 11-06-2015 By Roskilde Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-47335 Matrikel/Ejerlav: 12NV Veddelev

Læs mere