GarantenForår MEGET TILFREDSSTILLENDE årsregnskab 2010 GRATIS oplevelser til garanterne FOKUS på miljø og energi.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GarantenForår 2011. MEGET TILFREDSSTILLENDE årsregnskab 2010 GRATIS oplevelser til garanterne FOKUS på miljø og energi. www.sparv."

Transkript

1 GarantenForår 2011 MEGET TILFREDSSTILLENDE årsregnskab 2010 GRATIS oplevelser til garanterne FOKUS på miljø og energi

2 FLOT OVERSKUD i sparekassen Indhold 2 Nyt fra ledelsen 3 Klokkerholm projekt 4 Portræt af AA-termografi Vendsyssel ApS 5 Besøg ved Anja og Steven Bogs 6 Besøg ved Heidi og Michael Villadsen 7 Årsrapport Kommentarer til årsrapporten 9 Kommentarer til årsrapporten 10 Årets garantarrangementer 11 Årets garantarrangementer 12 Besøg hos Skagen Andelsbolig forening 13 Nyt fra finanscentret 14 Besøg hos Pia R. Rasmussen og Thomas Jensen 15 Nye ansatte. Konfirmand Tilmeldingskupon til garantarrangementer Garanten udgives af Sparekassen Vendsyssel i et oplag på eksemplarer. Grafisk produktion: Trine Ubbesen Redaktører: Niels Henriksen, Birgitte R. Jakobsen og ansvarlig redaktør Charlotte Carlsen Fotograf: Axel Søgaard Tryk: Bræmer Tryk A/S, Vrå Med et overskud på 100 mio. kr. før skat ses en forøgelse på hele 225% i forhold til 2009 og over 12 mio. kr. bedre end budgetteret. Dermed er vi et af de få danske pengeinstitutter, der har formået at præstere overskud i alle årene under finanskrisen, og med årets overskud forventer vi at ligge blandt de bedste målt på overskud i forhold til forretningsomfang. Det er vi naturligvis meget tilfredse med. Strategien holder Resultatet beviser nemlig, at vores strategi er holdbar, og at den vil bringe os styrket ud af finanskrisen. Vi kan stadig tiltrække nye kunder, ligesom vi kan øge forretningsomfanget med vores nuværende kunder. Vi har således i årets løb fået netto nye kunder, så vi i alt har kunder. 626 nye garanter er kommet til, så det samlede antal nu er på garanter. Garantkapitalen udgør 729 mio. kr. mod 704 mio. kr. i Det samlede indlån er inklusiv puljer på 6,5 mia. kr., mens det samlede udlån er på 6,3 mia. kr. Vores solvensprocent er på 18,4, mens sparekassens beregnede solvensbehov ligger på 10,7%. Den samlede egenkapital er steget med 100 mio. kr. til 1,38 mia. kr., hvilket er en stigning på 7,1%. Resultatet af den primære drift udgør 238 mio. kr. og svarer til forventningerne, som i øvrigt ligger på samme niveau for Vigtig opbakning Som det ses af tallene er den opbakning, som vores garanter viser os i form af en voksende garantkapital, en stor og vigtig del af vores grundlag. Det vil vi gerne sige tak for, og derfor udvikler vi også til stadighed de fordele, der er ved at være garant i Sparekassen Vendsyssel. Vi har i mange år inviteret til garantmøder. Her har garanterne haft mulighed for at høre ledelsens og bestyrelsens vurdering af sparekassens økonomi og møde medarbejderne. I år erstatter vi møderne med besøg hos en række af landsdelens kendte attraktioner helt gratis. Det eneste du skal gøre, er at tilmelde dig på eller indlevere kuponen bagerst i bladet i din lokale afdeling. Allerede i 2012 har vi igen garantmøder. Tjek på energien Som borgere i verdenssamfundet har vi alle et medansvar for vores klode og for vores miljø. Det betyder bl.a., at det er en rigtig god idé at være opmærksom på, om vores boliger nu også lever op til de nyeste standarder for isolering, om vores vinduer er energirigtige og så videre. Her i bladet fortæller vi bl.a., hvordan det er muligt at tjekke, om huset er tæt og dermed holder på varmen. Hvis du har planer om at bringe din bolig op på en mere energirigtig standard, vil jeg opfordre til, at du tager en snak med din rådgiver. Miljøet angår jo os alle. Rigtig god fornøjelse med Garanten. Vagn Hansen Adm. direktør 2

3 Solid sparekasse Afdelingsdirektør i Klokkerholm Morten Thordahl og Lars Skiveren, der er formand for foreningen" Klokkerholm - byen i landskabet" Klokkerholm... -byen, der nægter at overgive sig Klokkerholm er en livskraftig landsby med 1000 indbyggere, der ikke lægger sig ned og lader sig køre over af udviklingen. På kanten af naturskønne Jyske Aas ligger byen i landskabet, og i samarbejde med Aalborg Universitet er der sat gang i en byudvikling, der ikke kun sigter mod at fastholde de mange borgere, der er glade for at bo i Klokkerholm, men som også skal gøre andre opmærksomme på, at der her ligger en perle, der nok er værd at investere resten af livet i. - Med en donation på kr. har Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm været fødselshjælper på det meget spændende projekt. Donationen er blevet brugt til den research og efterfølgende rapport som Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi har udarbejdet, og som nu danner grundlag for det videre arbejde, forklarer afdelingsdirektør i Sparekassen Vendsyssel, Morten Thordahl. Arbejdsgrupper nedsat - På et stort møde har borgerne klart givet til kende, at de er klar, og at de bakker op. Fem arbejdsgrupper er allerede blevet nedsat, fortæller formand for foreningen Klokkerholm Byen i landskabet, Lars Skiveren. De fem arbejdsgrupper beskæftiger sig med nye byportaler, Søpavillonen, som bl.a. handler om et stianlæg omkring Vendsyssels største sø, sportspladserne, Kirkepladsen og inddragelse af den tidligere købmandsbutik samt vandrestier omkring byen. Positiv stemning - Vores vision er naturligvis, at vi er i stand til at gøre Klokkerholm endnu mere attraktiv, og vi har noteret med glæde, at Brønderslev Kommune er meget positivt stemt overfor planerne og deltager aktivt i forarbejdet, siger Lars Skiveren. Han og bestyrelsen fungerer som paraply over arbejdsgrupperne og er behjælpelig med flere praktiske opgaver, som f. eks. at søge fonde. - Sparekassen Vendsyssel er naturligvis også en aktiv deltager i projektet, og vi forventer da, at vi i det videre arbejde vil se flere ansøgninger til fonden, supplerer Morten Thordahl og lader skinne igennem, at både han og fondens bestyrelse også er meget positivt indstillet overfor Klokkerholm projektet. Med en donation på kr. har Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm været fødselshjælper på det meget spændende projekt. Arbejdsgrupper: Byportalerne byens ansigt ud mod den befærdede Hellumvej. Søpavillonen planerne for Vendsyssels største sø, indviet af Dronning Margrethe, er omfattende. Bl. a. er der foreslået at etablere en pavillon midt ude i søen med en badebro som adgangsvej. Sportspladserne egentlig to projekter, som er blevet lagt sammen, fordi de begge omhandler aktiviteter på dels Klokkerholm Stadion og dels på skolens sportsplads. Kirkepladsen hvad skal byens centrale plads overfor købmandsbutikken benyttes til. Vandrestier med sin beliggenhed i den unikke natur er det oplagt at benytte naturen aktivt. Et stisystem vil relativt let kunne forbindes med det allerede eksisterende stisystem omkring Jyske Aas. 3

4 Bent Nielsen fra AA-Termografi Vendsyssel ApS Utætheder er skurken i varmeregnskabet Nye energirigtige vinduer. Isolering på loftet og i hulmuren. Boligejerne kæmper en daglig kamp for at holde på varmen, og vi gør alle mulige krumspring for at holde udgiften nede. Mange af dem er fornuftige, men de færreste kender formentlig navnet på den virkelige skurk. - 30% af udgiften til varme forsvinder ud gennem utætheder i boligen. Mange tror, at når de blot lægger 100 mm ekstra isolering op på loftet, så er den hellige grav velforvaret. Ekstra isolering hjælper kun begrænset, hvis varmen siver ud gennem utætheder, fortæller Bent Nielsen. Han driver AA-Termografi Vendsyssel ApS og kan med sit avancerede udstyr helt præcist pege på, hvor skurken sidder. Udlært tømrer Egentlig er Bent Nielsen udlært tømrer, men for tre år siden etablerede han sig som selvstændig. Forud var gået en omfattende kursusaktivitet hos bl.a. Statens Byggeforskningsinstitut, Maskinmesterskolen i Århus samt ITC Træningscenter i Rødovre, og i løbet af dette forår forventer han at blive certificeret termograf. - Mine kunder er alle boligejere. Jeg besøger oftest ældre parcelhuse, men jeg foretager også trykmålinger af helt nybyggede huse med den såkaldte BlowerDoor-metode, hvor hele huset sættes i både over- og undertryk for at konstatere eventuelle utætheder. Det helt rigtige billede - Med mit udstyr kan jeg give det helt rigtige billede af boligen. Hvor der er kuldebroer, og hvor der er direkte utætheder. Ofte kan boligejeren spare op til 10% på varmen ved ganske små ændringer. Som udlært tømrer er jeg i stand til at rådgive kunden om, hvordan problemet kan løses, og hvis det er mindre opgaver, tilbyder jeg at gøre det selv, fortæller Bent Nielsen, der efter trykprøvning går boligen minutiøst efter med sit termografikamera. Besøget afsluttes med en skriftlig rapport vedlagt digitale og termografiske billeder samt en konklusion og løsningsforslag til forbedringer. Bygninsreglementet lægger op til større krav til tæthed, og ifølge de seneste energikrav skal alle nye huse kunne klare en tryktest. Kommunerne foretager stikprøver, og med en BlowerDoor-test har boligejeren dokumentationen i orden for et beskedent beløb i det samlede byggeregnskab, siger Bent Nielsen, der foruden private boliger også foretager termografiundersøgelser for boligselskaber og i kontorbyggerier. 4

5 Kunderådgiver Søren Kallehauge besøger Anja og Steven Bogs i deres energirigtige bolig Trykprøve afslørede fejl For Anja og Steven Bogs spiller miljøet og energiforbruget en vigtig rolle i dagligdagen. Derfor er de også glade for, at de besluttede sig for at bygge et lavenergihus af træ på den grund, som de havde købt tilbage i 2006 i Frederikshavn. - Vi flyttede ind i huset for et år siden, og umiddelbart før 1-års gennemgangen af huset, fik vi foretaget en trykprøvning hos AA Termografi Vendsyssel ApS. Vi har fået et rigtigt dejligt hus, men træ arbejder jo, og så mente vi, at det var bedst at få konstateret eventuelle utætheder, inden gennemgangen, forklarer Anja Bogs, der er ansat som salgskonsulent hos SAL Tryk i Strandby, mens Steven Bogs er bygningsmaler. Små utætheder Trykprøven viste da også, at der var nogle mindre utætheder. - Det var dejligt at få konstateret, så det kan blive udbedret, siger Steven tilfreds. Nu behøver han ikke længere fyre for fuglene. I det ny lavenergihus er der bl.a. installeret jordvarme, og det betyder, at familien kan nøjes med en varmeudgift på kr. om året. De vil samtidig benytte sig af muligheden for at søge kommunen om nedslag i el-regningen på det strøm, der bruges til at trække jordvarmeanlægget. Fakta om jordvarme: Man udnytter solens opvarmning af jorden Kold væske varmes op ved at pumpe det igennem jordslanger Der graves typisk over 400 meter slanger ned Varmepumpen dimensioneres til at kunne levere både vand til brugsvand og til centralvarme Jordvarme virker også, når jorden er kold, men virkningsgraden falder dog Fakta om hulmursisolering: Det foregår ved at der tages en sten ud og blæses granulat ind, som komprimeres Granulat er bedre end batts, da det er hurtigere og nemmere at installere Det tager ca. 2 dage at få klaret, og man skal ikke være hjemme mens det står på Hulmursisoleringen holder over 30 år Følgende andre energibesparende løsninger kan anbefales: Efterisolering af loft, skråvægge, tagrem og skunk, herunder evt. nye ovenlysvinduer Efterisolering af fladt tag Etablering af solvarmeanlæg Efterisolering af rør Styring af udendørs belysning Det er ofte billigst at energiforbedre, når du alligevel renoverer eller bygger om. Forhør dig om lån til energirigtige løsninger. Kontakt din rådgiver allerede i dag. Der er basis for store besparelser! Tjek mere på 5 ""

6 FAKTA om Verdensrejsedækningen Du har automatisk en verdensrejsedækning, når du har en indboforsikring i PrivatSikring. Hvad omfatter dækningen: Husstandens private ferierejser i op til 60 dages varighed Dækker uanset om I rejser samlet eller hver for sig Udgifter til sygebehandling Udgifter til hjemtransport Udgifter til sygeledsagelse Tilkaldelse og erstatningsrejse ved akut sygdom, ulykke eller dødsfald hos en af de forsikrede Erstatning ved bagageforsinkelse, transportforsinkelse eller rejseafbrydelse Du kan tilvælge RejsePlus, der dækker følgende: Afbestillingsdækning Aktiv ferie Akut tandbehandling Selvrisikodækning ved skade på lejet bil Krisehjælp til pårørende i hjemlandet Med en indboforsikring i PrivatSikring er det slut med at tegne dyre rejseforsikringer, hver gang du skal ud at rejse. Kontakt din rådgiver for en aftale allerede i dag. Forsikringsansvarlig i sparekassens Sindal afdeling, Inge Vinther Sproegel og souschef Allan Jensen sammen med Heidi og Michael Villadsen. Dramatisk flyvetur endte lykkeligt Hver eneste dag flyver nordjyder fra Aalborg til København for at passe deres arbejde i hovedstaden. Uden problemer. Så der var heller ingen betænkeligheder, da Heidi og Michael Villadsen fra Sindal inviterede familiens to teenagebørn med på børnenes første flyvetur til dronningens by. Men turen gik alt andet end planmæssigt. - Vi fløj afsted lørdag morgen i efterårsferien. Vi skulle bo hos vores familie i Nordsjælland i nogle få dage, så vi havde for nemheds skyld kun medbragt kabinekufferter. Men da der var for meget bagage ombord, var der ikke plads i kabinen. Derfor tilbød vi, at vores små kufferter gerne måtte lægges i lastrummet, fortæller Heidi og Michael Villadsen. Kredsede over Nordjylland Da flyet lettede fra Aalborg, gik der ikke lang tid før personalet opdagede, at der var noget galt med hjulene, så da flyet havde kredset over Nordjylland i en halv time, landede det igen i Aalborg. En grundig undersøgelse viste dog heldigvis ingen fejl, og turen kunne fortsætte til København. - På grund af forsinkelsen, landede vi i udenrigs. Vi fik besked på at tage bussen til indenrigsterminalen, hvor vores bagage ville ankomme, men vores små kufferter dukkede aldrig op. Efter mange og lange samtaler viste det sig, at kufferterne var fløjet med maskinen videre. Først til London og siden til Malta, og at de først kunne være i København i løbet af mandagen, smiler parret fra Sindal, der straks søndag formiddag kontaktede PrivatSikring. Fantastisk behandling - Her fik vi en fantastisk god behandling. Vi skulle bare gå ud og købe det tøj og toiletartikler, som vi havde brug for. Efterfølgende skulle vi sende kvitteringer til forsikringsselskabet, og vi havde pengene en uge efter, fortæller Heidi og Michael Villadsen, der allerede skulle flyve hjem igen om onsdagen og således måtte bruge en dag, af det i forvejen korte ophold, på at handle tøj og andre fornødenheder. Familien Villadsen kan i dag smile ad hele hændelsen, og hverken voksne eller børn er blevet bange for at flyve. - De kan også være helt trygge, for uanset hvor i verden de vælger at rejse, i under 60 dage, omfattes de af PrivatSikrings verdensrejsedækning, siger Helle S. Sørensen fra forsikringscentret. 6

7 Hovedtal fra årsregnskabet Beløb i kr. RESULTATOPGØRELSEN Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter (netto) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat UDVALGTE TAL FRA BALANCEN Udlån Obligationer Aktier m.v Indlån incl. puljer Egenkapital i alt heraf garantkapital Balancesum Garantier mv

8 Flot overskud i 2010 Sparekassen Vendsyssel kan i 2010 præsentere et overskud på 100 mio. kr. før skat, hvilket er en forøgelse med hele 225 % i forhold til 2009 og godt 12 mio. bedre end budgetteret. Sparekassens ledelse finder resultatet meget tilfredsstillende. Det gunstige resultat viser, at det er lykkedes for sparekassen at optimere og fastholde indtjeningen i et for sektoren vanskeligt år. Sparekassen Vendsyssel er således blandt de forholdsvis få danske pengeinstitutter, som har formået at præstere overskud i alle årene gennem finanskrisen, og med årets resultat forventes sparekassen at ligge blandt de bedste, målt på overskud i forhold til forretningsomfang. På trods af en stagnerende efterspørgsel er det lykkedes sparekassen at realisere målsætningen om en moderat og kontrolleret udlånsvækst. Sparekassens samlede udlån er øget med 5,5% til i alt 6,3 mia. kr. Indlån incl. puljer er i årets løb steget med 7,1% til 6,5 mia. kr. Udviklingen betyder, at sparekassen ultimo 2010 ikke alene har indfriet målsætningen om balance mellem ind- og udlån, men også har opnået et indlånsoverskud. Det er positivt og må tolkes som et udtryk for kundernes tillid, at det samlede indlån er steget pænt på trods af, at den generelle statsgaranti udløb den 30. september Resultatet er også i 2010 belastet af omkostninger til Bankpakke I, som i alt reducerer overskuddet med 41 mio. kr. fordelt på 24 mio. kr. i provision og 17 mio. kr. i nedskrivninger på udlån. Da Bankpakke I udløb den 30. september 2010, vil disse omkostninger ikke forekomme fremover. Sparekassen Vendsyssel har i 2010 forholdt sig til Finanstilsynets såkaldte tilsynsdiamant, der opstiller fem pejlemærker for risici, som pengeinstitutterne fra ultimo 2012 bør ligge inden for. Sparekassen har på alle områder god luft og bevægelsesfrihed i forhold til grænseværdierne. Krisen stiller også store krav til de danske pengeinstitutters soliditet. Ved udgangen af 2010 er sparekassens solvensprocent 18,4, mens sparekassens beregnede solvensbehov er 10,7%. Sparekassen har således en solvensmæssig friværdi på 7,7%-point. Kernekapitalprocenten på 17,8%, og den likviditetsmæssige overdækning er på 292,5% i forhold til lovens krav. Hermed har sparekassen et stærkt og solidt finansielt fundament, som giver os fuld handlefrihed - bl.a. til at være en aktiv part i den forventede konsolidering i sektoren. Sparekassen har i årets løb oplevet en pæn netto tilgang af kunder, hvormed det samlede kundeantal når op på I 2010 har sparekassen fået netto 626 garanter og har nu i alt garanter. Likviditets overdækning Ejendomseksponering Store engagementer Grænseværdier Sparv Stabil funding Udlånsvækst Resultatopgørelsen Årets resultat Resultatet før skat stiger fra 31 mio. kr. i 2009 til 100 mio. kr. i Resultatet af den primære drift udgør 238 mio. kr., og indfrier dermed forventningerne på mio. kr., som blev meldt ud i halvårsrapporten for Det forbedrede resultat skyldes primært fremgang i gebyr- og provisionsindtægterne samt en betydelig reduktion i nedskrivninger på udlån m.v. i forhold til

9 Netto rente- og gebyrindtægter Sparekassen har i 2010 realiseret en stigning i netto rente- og gebyrindtægterne på 13 mio. kr. til 471 mio.kr., hvilket er 1,3% højere end Til trods for at dette er 7,1% under budgettet, anser sparekassens ledelse resultatet for tilfredsstillende i lyset af en stadigt mere presset rentemarginal og stigende fundingomkostninger. Hvor netto renteindtægterne kun er steget svagt, er netto gebyr- og provisionsindtægterne steget med 9,9% fra 121,7 mio. kr. til 132,7 mio.kr. Denne stigning skyldes et stigende salg af sparekassens produkter og serviceydelser. Omkostninger Omkostningerne til personale og administration andrager i mio. kr. mod 216 mio. kr. i 2009, hvilket er en stigning på 7,7%. kr. Stigningen skyldes primært de overenskomstmæssige lønreguleringer, men også at sparekassen i årets løb har ansat 10 nye kunderådgivere. Kursreguleringer Kursreguleringerne har i 2010 bidraget positivt til resultatet med i alt 12 mio. kr. mod 16 mio. kr. i Af de samlede indtægter fra kursreguleringer stammer 1 mio. kr. fra obligationsbeholdningen og 6 mio. kr. fra aktiebeholdningen. Valuta m.m. bidrager positivt med 5 mio. kr. Nedskrivninger på udlån m.m. Nedskrivningerne på udlån m.v. falder i 2010 med 58 mio. kr. fra 179 mio. kr. i 2009 til 121 mio. kr. i Heraf kan 17 mio. kr. henføres til den fælles garantistillelse i forbindelse med Bankpakke I. Sparekassens udlånsportefølje er generelt stærk, godt sikret og med en god branchefordeling, men naturligvis stadig underlagt konjunkturudviklingen i samfundsøkonomien. I forhold til 2009 er nedskrivningerne faldet med 32,2%, hvilket bl.a. skyldes en intensiveret kreditmæssig opfølgning. Balancen Udlån og garantier Sparekassens samlede udlån er steget med 329 mio. kr. fra 6,0 mia. kr. til 6,3 mia. kr., hvilket svarer til 5,5%. Garantier er faldet fra 3,2 mia. kr. i 2009 til 2,5 mia. kr. i Fonds Sparekassens beholdning af aktier og obligationer udgør 3,8 mia. kr. Af den samlede beholdning udgør obligationerne 3,5 mia. kr. og aktierne 323 mio. kr. Af aktiebeholdningen udgør kapitalandele i fællesejede selskaber som DLR Kredit, PBS, SDC, PRAS, EgnsINVEST, Sparinvest, Letpension m.v. i alt 268,5 mio. kr Udlån Indlån Beløb i kr. Indlån Sparekassens indlån incl. puljer udgør 6,5 mia. kr., hvilket er en stigning i forhold til 2009 på 431 mio. kr. svarende til 7,1%. Egenkapital Sparekassens samlede egenkapital er vokset med godt 100 mio. kr. til 1,38 mia. kr., hvilket er en stigning på 7,1%. Garantkapitalen er i årets løb steget med 25 mio. kr. og udgør 729 mio. kr. ultimo Forventninger til 2011 Sparekassen forventer, at den positive udvikling i sparekassens kundetilgang vil fortsætte i 2011 med deraf stigende indtægter. Sparekassens ledelse forventer, at resultatet af den primære drift vil ligge i niveauet mio. kr. i

10 5 5NYE og spændende oplevelser for hele familien Det skal være en GOD OPLEVELSE at være GARANT i Sparekassen Vendsyssel Som der sidste år blev orienteret om på garantmøderne, er det besluttet, at Sparekassen Vendsyssel fremover afholder garantmøder hvert 2. år, og at vi de øvrige år i stedet tilbyder andre former for gratis oplevelser til garanterne. I år har vi derfor fornøjelsen at indbyde vores garanter til ét af følgende spændende arrangementer. Læs om tilmeldingen på bladets bagside. HUSK tilmelding er efter først-til-mølle princippet Familiedag i Fårup Sommerland lørdag den 14. maj fra kl Nu får mor, far og børn mulighed for at få en skøn dag i Fårup Sommerland. Den eneste forudsætning for at få denne gratis oplevelse er, at forældrene samt unge, der er fyldt 18 år, er garanter i Sparekassen Vendsyssel. Tilmeldte børn skal være ifølge med voksne. Der er gratis grillpølse med brød til alle, ligesom der på dagen uddeles konkurrencekuponer, hvor førstepræmien er en Iphone 4. I vil få dage før arrangementets afholdelse modtage en entrebillet pr. husstand samt pølsebilletter. Entrebilletten kan lørdag den 14. maj 2011 ombyttes til et sæsonkort pr. familiemedlem til Fårup Sommerland for kun 399 kr. Derved spares der 100 kr. pr. kort. Det skal blot oplyses til billetpersonalet ved indkørslen til Fårup Sommerland. Der kan max. tilmeldes 6 personer pr. husstand. Familiehygge med dyrene i Aalborg Zoo fredag den 27. maj kl Hele familien inviteres til garantaften i Aalborg Zoo fra kl til kl Det eneste krav for at få denne gratis oplevelse er, at forældrene samt unge, der er fyldt 18 år, er garanter i Sparekassen Vendsyssel. Tilmeldte børn skal være ifølge med voksne. Der vil hele aftenen være dyrepassere, der fortæller om havens dyr, og der serveres gratis kage og kaffe eller sodavand til alle. Vi kan allerede nu afsløre, at der i løbet af aftenen bliver underholdning af Martin og Ketil, specialfodringer til løver, søløver og isbjørne og opvisning med falkeflyvning. Aftenen afsluttes med sang af Nordjysk Pigekor. Der kan max. tilmeldes 6 personer pr. husstand. Ved tilmelding til arrangementet på skal I printe en billet, der skal medbringes til Aalborg Zoo. Vi glæder os til at møde jer til en hyggelig aften. 10

11 - Zirk Nemo Zirkus - Jørgen" "Bager Dyreunger i Aalborg Zoo Dy org Zoo Spis morgenmad med dyrene i København Zoo lørdag den 28. maj kl Dyrepasserne vil vise jer rundt i små grupper, så I kommer helt tæt på dyrene. Rundvisningerne vil foregå i tidsrummet mellem kl og kl Derefter vil der være fælles morgenmad, der serveres i madpakkehuset ved Søndermarksvej. Der er gratis adgang til haven resten af dagen. Zooo Z Aalborg i Ketil & Martin Den eneste forudsætning for at få denne gratis oplevelse er, at forældrene samt unge, der er fyldt 18 år, er garanter i Sparekassen Vendsyssel. Tilmeldte børn skal være ifølge med voksne. I modtager jeres billetter med posten få dage inden arrangementets afholdelse. Medarbejderne i København afdeling glæder sig til at møde jer. Glæd jer til en fantastisk morsom aften i Hjørring Revyen I år er Hjørring Revyen genopstået en af Danmarks mest berømte revyer, hvor I kan se frem til at få rørt lattermusklerne. Sparekassen Vendsyssel har købt 3 hele forestillinger af Hjørring Revyen, der spilles på Vendelbohus lørdag den 18. juni, fredag den 24. juni og fredag den 1. juli. Forestillingerne starter kl og er for sparekassens garanter, der er fyldt 18 år. Revyholdet består af: Instruktør Ina-Miriam Rosenbaum, Kapelmester Henrik Baloo Andersen, Marie Dalsgaard, Lone Rødbroe, Donald Andersen og Karsten Jansfort. I vil, i god tid inden den valgte aften modtage elektroniske billetter via jeres oplyste mail. Såfremt I ikke har en mailadresse, vil billetterne blive tilsendt pr. brev fra Hjørring Revyen. Mød fantastiske Zirkus Nemo søndag den 5. juni Sparekassen har indgået specialaftale med Søren Østergaard og Zirkus Nemo, der har lovet at give sparekassens garanter en fantastisk oplevelse med 2 særforestillinger midt i deres turné landet rundt. I vil blive præsenteret for de mest fortryllende artister og akrobater samt "Robin", der er den vanvittig morsomme og dygtige skuespiller og komiker Peter Frödin. Arrangementet foregår på cirkuspladsen ved Knivholt i Frederikshavn og er for alle garanter, der er fyldt 18 år. Forestillingen vises kl og kl Billetterne bliver tilsendt få dage før arrangementernes afholdelse. 11

12 Virksomhedsobligationer fra nye markeder i porteføljerne 2010 var et interessant og godt investeringsår for vore kunder, der har investeret i porteføljer og i puljer. Afkastene har været flotte. Faldende obligationsrenter og forbedrede nøgletal, sammenholdt med gode regnskaber fra virksomhederne, er hovedårsagen til de flotte afkast i porteføljerne. Hvert år ser vi på nye muligheder for at forbedre afkastmulighederne, og i år anbefaler vi virksomhedsobligationer fra nye markeder, som en del af porteføljerne. Igen er det vigtigt at understrege, at investering i porteføljer ikke er den hurtige genvej til en gevinst, men at investering i porteføljer skal være tilpasset din risikovillighed og tidshorisont, for at det er en god idé. Sparer kr. ved at bytte renter Den fem år gamle andelsboligforening Birkelunden i Skagen havde et F5 lån med refinansiering den og med en rente på 3,80%. Bestyrelsen i foreningen ville gerne udnytte den historisk lave rente og skifte den 5-årige låneperiode ud til en længere. Samtidigt ville de gerne have indregnet en opsparing til fremtidig vedligeholdelse i foreningen. Betingelsen var, at ydelsen til realkreditinstituttet og opsparingen skulle kunne indeholdes i den nuværende huslejeydelse. Løsningen Birkelunden har været kunde i Sparekassen Vendsyssels afdeling i Skagen i alle årene, og privatkundechef Anders Mortensen kunne godt se en løsning på foreningens udfordring. I samarbejde med Finanscenter Vendsyssel blev flere muligheder drøftet og regnet igennem. - Jeg foreslog Birkelunden at lave en fastrenteswap på 10 år med en fast rente på 3,77% med start den Ved at fremrykke starten på fastrenteswappen opnår foreningen Rebalancering og investeringstjek De kraftige stigninger på aktiemarkedet de seneste 2 år, sammenholdt med de store fald i obligationsrenterne, gør det højaktuelt at få et investeringstjek. Vi opfordrer derfor til at få gennemgået dine investeringer og tilpasse porteføljen, så den matcher din risikoprofil. Ved at lave denne øvelse en gang årligt, er du som investeringskunde bedst stillet. Investering kræver jo opmærksomhed, udtaler souschef i Finanscenter Vendsyssel, Tage Thomsen. Afkast pensionsmidler 2010 Risiko/tid Puljeafkast pr Lav risiko Middel risiko Høj risiko Kort 0-3 år 3,51 7,49 14,25 Mellem 3-7 år 4,51 9,01 14,08 Lang >7 år 8,40 14,25 13,90 Porteføljeafkast pr Kort 0-3 år 4,54 5,33 16,65 Mellem 3-7 år 6,25 7,97 13,27 Lang >7 år 8,26 15,68 12,81 12

13 På billedet tv. ses Helge Mortensen, Keld Kirkedal, Anne Lundblad og Anders Mortensen på Frejasvej i Skagen. en opsparing på kr., fordi de får fordelen af den variable rente i hele Opsparingen sker ved at foreningen fortsætter deres huslejeopkrævning ud fra en rente på 3,8% (F5 rente), men de bliver kun opkrævet for 1,52% (F1 rente). Så udover at Andelsboligforeningen får opfyldt kravet om opsparing og en uændret huslejeopkrævning, bliver den nye fastrenteperiode nu på 10 år mod de tidligere 5. Med i aftalen er, at det er Sparekassen Vendsyssel, der betaler den variable rente på andelsboligforeningens vegne, mens Birkelunden betaler den faste rente på renteswapen. Aktiv rådgiver - Vi er meget glade for den rådgivning, vi har modtaget i Sparekassen Vendsyssel. Vi synes, at Anders Mortensen er meget aktiv som rådgiver. Han har fingeren på pulsen og holder sig ajour med muligheder, som er til vores fordel, understreger formand for Birkelunden Anne Lundblad og næstformand Helge Mortensen. Sparekassen Vendsyssel har årelang erfaring i at samarbejde med andelsboligforeninger. Flere af sparekassens medarbejdere er specialister i andelsboligforeningers forhold og deltager bl.a. i de årlige generalforsamlinger. Opfordring Den historisk lave rente kan give anledning til at revurdere sin rentestrategi. - Uanset om det er en andelsboligforening, landmand eller virksomhed, med en stor andel af sin gæld i variabel rente, så er det et godt tidspunkt at få lavet en plan. Af planen fremgår hvor meget og på hvilke renteniveauer, man ønsker at etablere lån med fast rente, siger afdelingsdirektør i Finanscenter Vendsyssel, Keld Kirkedal, der samtidig opfordrer alle til at kontakte sin rådgiver, der i samarbejde med Finanscenter Vendsyssel kan få lavet et forslag, der passer til den aktuelle situation. Sidste nyt Investeringsforeningerne i EgnsIN- VEST og Sparinvest fusionerer Sparinvest overtager EgnsINVEST's investeringsforeningsaktiviteter, og derfor skal foreningerne i EgnsINVEST fusionere med Investeringsforeningen Sparinvest. Fusionen er udtryk for, at det i dag kræver en langt mere omfattende indsats at drive kapitalforvaltning end tidligere, og en sammensmeltning af Sparinvest og EgnsINVEST-foreningerne vil skabe en samlet set stærkere løsning for investorerne. - I Sparekassen Vendsyssel bakker vi derfor også op om den forestående fusion. Vi mener, at en sammenlægning er det helt rigtige udviklingsmæssige skridt for foreningerne, som kan fremtidssikre en løbende og professionel forvaltning for vores kunder, udtaler afdelingsdirektør Keld Kirkedal. Fusionen skal godkendes af investorerne i foreningerne, som derfor vil modtage brev fra Værdipapircentralen med invitation til generalforsamlingerne, der afholdes den 31. marts I brevet vil det bl.a. fremgå, at en række af foreningernes afdelinger som led i fusionen ændres. Nogle afdelinger vil blive fusioneret ind i andre afdelinger. Andre skifter navn, strategi eller begge dele. Fælles for alle afdelinger er dog, at de efter fusionen vil udgøre en solid pakke af investeringsprodukter fra Sparinvest. Alt dette vil vi gerne fortælle dig mere om. Derfor opfordrer vi til, at du aftaler møde med din rådgiver, så I sammen kan sikre jer, at du, også efter fusionen, har den sammensætning af investeringer, der er bedst for dig. Læs mere på 6,00% 5,00% Oversigt renteudvikling Swapaftale Swapaftale:Låntager har eller optager realkreditlån i DKK Låntager indgår en swapaftale, hvor låntager modtager variabel rente og betaler fast rente Låntager betaler sin normale ydelse på sit realkreditlån bestående af rente, bidrag og afdrag Låntager modtager variabel rentebetalingen modsvarer den variable rente på realkreditlånet Låntager betaler fast rente på swapaftalen 4,00% 3,00% 2,00% 10-årig DK swaprente 1,00% jul06 jan07 jul07 jan08 jul08 jan09 jul09 jan10 jul10 jan11 5-årig DK swaprente 13 ""

14 Kunderådgiver og pensionsansvarlig Lene Vittrup besøger Pia Rosenlund Rasmussen og Thomas Jensen i deres nybyggede hus. På armen har Thomas 16 måneder gamle Christian. Unge sparer op - til den tredje alder Vi lever længere Det stiller øgede krav til pensionsopsparingen I øjeblikket regner man med, at mænd gennemsnitligt lever, til de er 76,5 år, mens kvinder lever til de er 80,8 år. Ifølge Danmarks Statistik viser ny forskning, at levealderen for både mænd og kvinder vil stige ganske betragteligt i perioden op til 2050, således at mænd gennemsnitligt vil leve, til de bliver 86,8 år og kvinder indtil de bliver 84,8 år. Unge sparer op til den tredje alder Ratepension kan strækkes Som noget nyt er det i øvrigt nu blevet muligt at forlænge udbetalingsperioden på ratepensioner, som allerede er under udbetaling. Dog skal raterne senest være udbetalt 25 år efter opnået efterlønsalder. Kontakt din rådgiver for yderligere information. Kig ind på for at tjekke pensionsberegneren. Her kan du se, hvor meget du skal spare op i forhold til din alder og dit ønske om årlige udbetalinger. For Pia Rosenlund Rasmussen på 30 år og Thomas Jensen på 33 år har der aldrig været tvivl om, at de ville sætte et månedligt beløb af, til at sikre deres alderdom og hinanden i tilfælde af sygdom eller dødsfald. Thomas Jensen, der er automekaniker, modtager i forvejen arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag, men han har valgt at supplere med eget bidrag. For Pia Rosenlund Rasmussen forholder det sig imidlertid meget anderledes. - Jeg er uddannet tandlæge og er ansat i en privatpraksis, men for privatansatte tandlæger er der ingen aftaler om arbejdsgiverbetalt pension, så jeg har hele tiden selv skullet betale til min pensionsopsparing. Det har jeg gjort, siden jeg blev færdig med min uddannelse for fem år siden, fortæller hun. På pension Hverken Pia eller Thomas tror på, at der vil være en efterlønsordning for dem, når de står foran den tredje alder, og folkepensionen er de også usikre på. - Jeg kunne sagtens forestille mig, at jeg vil stoppe med at arbejde før pensionsalderen, som jo lige nu er 67 år, og det stiller naturligvis øgede krav til min pensionsopsparing. Også fordi vi formentlig gerne vil rejse sammen, når vi bliver ældre, siger Pia, der valgte at placere sin pensionsopsparing i sparekassen, fordi hun bl.a. selv ønsker at have indflydelse på, hvordan opsparingen bliver forvaltet. I god tid - I Sparekassen Vendsyssel gør vi altid vores unge kunder opmærksom på, hvor vigtigt det er at begynde at spare op til pension i god tid. Jo tidligere man begynder, jo mindre kan man nøjes med at lægge til side om måneden. Når vi hjælper unge førstegangskøbere til egen bolig, regner vi altid præmier til risikoforsikringer og opsparing til pension ind i budgettet, forklarer kunderådgiver og pensionsansvarlig i sparekassens afdeling i Hjørring, Lene Vittrup. - Vi spørger kunderne, hvor meget de tror, at de skal bruge om måneden, når de har nået pensionsalderen. Herefter kan vi beregne, hvor meget de skal spare op hver måned, siger Lene Vittrup, der tilføjer, at hvis kunden ikke forventer at kunne gå på efterløn til sin tid, så er det naturligvis nødvendigt at spare endnu mere op. 14

15 Nye ansatte i sparekassen Bøje Holmsgaard Lundtoft 34 år, er pr. 1. oktober ansat som kunderådgiver i Aabybro afd. Bøje var tidligere ansat i Sparekassen Hvetbo. Ann-Kristine Skræm 25 år, er pr. 1. november ansat som kunderådgiver i Parallelvej afd. i Frederikshavn. Ann-Kristine kommer fra en tilsvarende stilling i Dronninglund Sparekasse. KONFIRMAND 2011 Har du lyst til en EKSTRA konfirmationsgave? Så skriv dig på konfirmandlisten på så sender vi dig en hilsen med en VÆRDIKUPON på 250 kr. Beløbet lægger vi oveni*, når du indsætter dine konfirmationspenge på en SuperKonfirmandKonto i sparekassen. Blandt alle de konfirmander, der opretter en SuperkonfirmandKonto i år, trækker vi lod om 4 flotte præmier. Vinderne får direkte besked, og vindernavnene offentliggøres på hjemmesiden. Mikkel Jensen 31 år, er pr. 3. januar ansat som erhvervsrådgiver i Jerslev afd. Mikkel kommer fra en tilsvarende stilling i Dronninglund Sparekasse. Jesper Andersen 31 år, er pr. 1. februar ansat som kunderådgiver i Klokkerholm afd. Jesper kommer fra en tilsvarende stilling i Dronninglund Sparekasse. Hvis du kender en, som skal konfirmeres, og som kunne tænke sig at få en hilsen fra os, er du velkommen til at skrive ham eller hende på konfirmandlisten. * Max 250 kr. pr. konfirmand Renten på din konto er 4,5% Frem til d Deltag i lodtrækningen Lodtrækning den 1. juni stk. iphone 4 1 stk. ipig Knud Thomsen 59 år, er pr. 15. november ansat som erhvervsrådgiver i Skagen afd. Knud kommer fra en tilsvarende stilling i Spar Nord Bank i Skagen. Lone Vestergaard 40 år, er pr. 3. januar ansat som kunderådgiver til sparekassens Klokkerholm afdeling. Lone var tidligere ansat i Dronninglund Sparekasse. Lodtrækning den 1. juli stk. iphone 4 1 stk. ipig 15

16 TILMELDING TIL GARANTARRANGEMENT Tilmeldingen kan ske på eller ved at indlevere kuponen nederst til én af vores afdelinger. Alle tilmeldinger er efter FØRST-TIL-MØLLE PRINCIPPET. Der åbnes op for tilmeldingssystemet tirsdag den 5. april 2011 kl og der er mulighed for tilmelding helt frem til 10 dage inden arrangementets afholdelse, eller så længe der er ledige pladser. EVENTUELLE AFBUD bedes også registreret via så andre garanter kan få glæde af pladsen. Der oprettes ingen ventelister. TILMELDINGSKUPON 1. Husstandens kontaktperson: Cpr. nr.... Navn... Adresse... Post nr./by... Mail... Tlf Cpr. nr.... Navn Cpr. nr.... Navn Cpr. nr.... Navn Cpr. nr.... Navn Cpr. nr.... Navn... Tilmelding efter først-til-mølle princippet VI ØNSKER TILMELDING TIL ÉT AF FØLGENDE ARRANGEMENTER: Fårup Sommerland, den 14. maj 2011 Alborg Zoo, den 27. maj 2011 Kbh. Zoo, den 28. maj 2011 Zirkus Nemo, den 5. juni 2011 kl kl Hjørring Revy den 18. juni 2011 den 24. juni 2011 den 1. juli 2011

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007

Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007 Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007 20001 Nykredit Realkredit 1. Renteindtægter 32.017.861 2. Renteudgifter 28.533.433 A. Netto renteindtægter 3.484.428 3. Udbytte af aktier mv.

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

1/2014 den 31. marts 2014. Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig. GarantNyt 6,25% Væsentlige personalerokeringer

1/2014 den 31. marts 2014. Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig. GarantNyt 6,25% Væsentlige personalerokeringer Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig 1/2014 den 31. marts 2014 GarantNyt 2014 6,25% Tilmelding til garantfesten Vigtigt nyt om garantbeviser Væsentlige personalerokeringer 2013 blev tilfredsstillende

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

1/2012 den 29. marts 2012. Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig. GarantNyt. Efterlønsarrangement i Vodskov afdeling. Fakta om din efterløn

1/2012 den 29. marts 2012. Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig. GarantNyt. Efterlønsarrangement i Vodskov afdeling. Fakta om din efterløn Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig 1/2012 den 29. marts 2012 GarantNyt 2012 Efterlønsarrangement i Vodskov afdeling. Garantmøder 2012 Fremtidens realkreditlån Fakta om din efterløn Overskud i

Læs mere

Hals Sparekasse. Fyrtårnet - leder dine penge sikkert i havn. Forår 2008. Sparekassen til åbent hus 17. maj...side 2

Hals Sparekasse. Fyrtårnet - leder dine penge sikkert i havn. Forår 2008. Sparekassen til åbent hus 17. maj...side 2 Forår 2008 Fyrtårnet - leder dine penge sikkert i havn Så er tiden igen kommet, hvor Hals Sparekasse inviterer til det årlige garantmøde. Det bliver 25. april - i år med dansebandet 4tunez. Læs mere på

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S 27. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2006 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S 28. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest. 2 Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.dk, e-mail: nicholas@niroinvest.dk. Nærværende rapport er baseret

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank Tal efterløn med din rådgiver Feriepenge og forsikring i ét kort Få et MasterCard nu, så er du klar til sommerferien. Vind billetter på Facebook Vi udlodder ti billetter til Faaborg

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Halvårsrapport. www.sparv.dk

Halvårsrapport. www.sparv.dk Halvårsrapport 2011 Sparekassen Vendsyssel Østergade 15 DK-9760 Vrå CVR. nr.: 64806815 Tlf.: +45 82 22 90 00 Fax.: +45 82 22 95 94 mail@sparv.dk www.sparv.dk www.sparv.dk 2 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Konference om solceller på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 31. oktober 2014 v/afdelingsdirektør Søren Thomsen

Konference om solceller på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 31. oktober 2014 v/afdelingsdirektør Søren Thomsen Konference om solceller på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 31. oktober 2014 v/afdelingsdirektør Søren Thomsen Agenda 1: Merkur, Den Almennyttige Andelskasse 2: Klimalån a) energirenovering b)

Læs mere

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Ny filialstruktur Sammenlægning af filialer og åbning i tre byer På vej mod hele Fyns bank

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank August 2011 www.sparekassenfaaborg.dk Overskud i 1. halvår 2011 Sparekassen igen i plus Sparekassen Faaborgs regnskab for første halvår af 2011 viser mange positive tendenser.

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015.

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015. Garantkapital Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015. 02 // Garantkapital Garantkapital i Middelfart Sparekasse Alle har mulighed for at tegne garantkapital i Middelfart

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-6 Ledelsespåtegning 7 5 års hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Kapitalbevægelser 11 Kernekapital,

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Er det sandt hvad de siger? Når nu det danske De forlanger en renteniveau er så lavt masse papirer og hvorfor

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Tag hånd om din formue

Tag hånd om din formue Tag hånd om din formue -Skal du spare op i din virksomhed eller via din pension? v/formuekonsulent Susanne Rømer Strategi - risikospredning er sund fornuft Frie midler Manglende risikospredning Ejendom

Læs mere

NR. 2 april 2012 21. årgang

NR. 2 april 2012 21. årgang NR. 2 april 2012 21. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Bjarne Kehr Finn

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

IKOM IINDEN IFOR PRØV OS AF BOOK ET MØDE FÅ ET SOLIDT SVAR KOM INDEN FOR I EN SOLID BANK SIDE 4-5 SIDE 6-7 SIDE 11 SIDE SOLID BANK SOLIDE SVAR 2-3

IKOM IINDEN IFOR PRØV OS AF BOOK ET MØDE FÅ ET SOLIDT SVAR KOM INDEN FOR I EN SOLID BANK SIDE 4-5 SIDE 6-7 SIDE 11 SIDE SOLID BANK SOLIDE SVAR 2-3 IKOM IINDEN IFOR BOLIG SIDE 4-5 SIDE 6-7 PRØV OS AF BOOK ET MØDE FÅ ET SOLIDT SVAR PENSION KOM INDEN FOR I EN SOLID BANK SOLID BANK SIDE 2-3 SIDE 11 INVESTERING SIDE 8-9 SIDE 10 ERHVERV SOLIDE SVAR EN

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere