GarantenForår MEGET TILFREDSSTILLENDE årsregnskab 2010 GRATIS oplevelser til garanterne FOKUS på miljø og energi.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GarantenForår 2011. MEGET TILFREDSSTILLENDE årsregnskab 2010 GRATIS oplevelser til garanterne FOKUS på miljø og energi. www.sparv."

Transkript

1 GarantenForår 2011 MEGET TILFREDSSTILLENDE årsregnskab 2010 GRATIS oplevelser til garanterne FOKUS på miljø og energi

2 FLOT OVERSKUD i sparekassen Indhold 2 Nyt fra ledelsen 3 Klokkerholm projekt 4 Portræt af AA-termografi Vendsyssel ApS 5 Besøg ved Anja og Steven Bogs 6 Besøg ved Heidi og Michael Villadsen 7 Årsrapport Kommentarer til årsrapporten 9 Kommentarer til årsrapporten 10 Årets garantarrangementer 11 Årets garantarrangementer 12 Besøg hos Skagen Andelsbolig forening 13 Nyt fra finanscentret 14 Besøg hos Pia R. Rasmussen og Thomas Jensen 15 Nye ansatte. Konfirmand Tilmeldingskupon til garantarrangementer Garanten udgives af Sparekassen Vendsyssel i et oplag på eksemplarer. Grafisk produktion: Trine Ubbesen Redaktører: Niels Henriksen, Birgitte R. Jakobsen og ansvarlig redaktør Charlotte Carlsen Fotograf: Axel Søgaard Tryk: Bræmer Tryk A/S, Vrå Med et overskud på 100 mio. kr. før skat ses en forøgelse på hele 225% i forhold til 2009 og over 12 mio. kr. bedre end budgetteret. Dermed er vi et af de få danske pengeinstitutter, der har formået at præstere overskud i alle årene under finanskrisen, og med årets overskud forventer vi at ligge blandt de bedste målt på overskud i forhold til forretningsomfang. Det er vi naturligvis meget tilfredse med. Strategien holder Resultatet beviser nemlig, at vores strategi er holdbar, og at den vil bringe os styrket ud af finanskrisen. Vi kan stadig tiltrække nye kunder, ligesom vi kan øge forretningsomfanget med vores nuværende kunder. Vi har således i årets løb fået netto nye kunder, så vi i alt har kunder. 626 nye garanter er kommet til, så det samlede antal nu er på garanter. Garantkapitalen udgør 729 mio. kr. mod 704 mio. kr. i Det samlede indlån er inklusiv puljer på 6,5 mia. kr., mens det samlede udlån er på 6,3 mia. kr. Vores solvensprocent er på 18,4, mens sparekassens beregnede solvensbehov ligger på 10,7%. Den samlede egenkapital er steget med 100 mio. kr. til 1,38 mia. kr., hvilket er en stigning på 7,1%. Resultatet af den primære drift udgør 238 mio. kr. og svarer til forventningerne, som i øvrigt ligger på samme niveau for Vigtig opbakning Som det ses af tallene er den opbakning, som vores garanter viser os i form af en voksende garantkapital, en stor og vigtig del af vores grundlag. Det vil vi gerne sige tak for, og derfor udvikler vi også til stadighed de fordele, der er ved at være garant i Sparekassen Vendsyssel. Vi har i mange år inviteret til garantmøder. Her har garanterne haft mulighed for at høre ledelsens og bestyrelsens vurdering af sparekassens økonomi og møde medarbejderne. I år erstatter vi møderne med besøg hos en række af landsdelens kendte attraktioner helt gratis. Det eneste du skal gøre, er at tilmelde dig på eller indlevere kuponen bagerst i bladet i din lokale afdeling. Allerede i 2012 har vi igen garantmøder. Tjek på energien Som borgere i verdenssamfundet har vi alle et medansvar for vores klode og for vores miljø. Det betyder bl.a., at det er en rigtig god idé at være opmærksom på, om vores boliger nu også lever op til de nyeste standarder for isolering, om vores vinduer er energirigtige og så videre. Her i bladet fortæller vi bl.a., hvordan det er muligt at tjekke, om huset er tæt og dermed holder på varmen. Hvis du har planer om at bringe din bolig op på en mere energirigtig standard, vil jeg opfordre til, at du tager en snak med din rådgiver. Miljøet angår jo os alle. Rigtig god fornøjelse med Garanten. Vagn Hansen Adm. direktør 2

3 Solid sparekasse Afdelingsdirektør i Klokkerholm Morten Thordahl og Lars Skiveren, der er formand for foreningen" Klokkerholm - byen i landskabet" Klokkerholm... -byen, der nægter at overgive sig Klokkerholm er en livskraftig landsby med 1000 indbyggere, der ikke lægger sig ned og lader sig køre over af udviklingen. På kanten af naturskønne Jyske Aas ligger byen i landskabet, og i samarbejde med Aalborg Universitet er der sat gang i en byudvikling, der ikke kun sigter mod at fastholde de mange borgere, der er glade for at bo i Klokkerholm, men som også skal gøre andre opmærksomme på, at der her ligger en perle, der nok er værd at investere resten af livet i. - Med en donation på kr. har Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm været fødselshjælper på det meget spændende projekt. Donationen er blevet brugt til den research og efterfølgende rapport som Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi har udarbejdet, og som nu danner grundlag for det videre arbejde, forklarer afdelingsdirektør i Sparekassen Vendsyssel, Morten Thordahl. Arbejdsgrupper nedsat - På et stort møde har borgerne klart givet til kende, at de er klar, og at de bakker op. Fem arbejdsgrupper er allerede blevet nedsat, fortæller formand for foreningen Klokkerholm Byen i landskabet, Lars Skiveren. De fem arbejdsgrupper beskæftiger sig med nye byportaler, Søpavillonen, som bl.a. handler om et stianlæg omkring Vendsyssels største sø, sportspladserne, Kirkepladsen og inddragelse af den tidligere købmandsbutik samt vandrestier omkring byen. Positiv stemning - Vores vision er naturligvis, at vi er i stand til at gøre Klokkerholm endnu mere attraktiv, og vi har noteret med glæde, at Brønderslev Kommune er meget positivt stemt overfor planerne og deltager aktivt i forarbejdet, siger Lars Skiveren. Han og bestyrelsen fungerer som paraply over arbejdsgrupperne og er behjælpelig med flere praktiske opgaver, som f. eks. at søge fonde. - Sparekassen Vendsyssel er naturligvis også en aktiv deltager i projektet, og vi forventer da, at vi i det videre arbejde vil se flere ansøgninger til fonden, supplerer Morten Thordahl og lader skinne igennem, at både han og fondens bestyrelse også er meget positivt indstillet overfor Klokkerholm projektet. Med en donation på kr. har Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm været fødselshjælper på det meget spændende projekt. Arbejdsgrupper: Byportalerne byens ansigt ud mod den befærdede Hellumvej. Søpavillonen planerne for Vendsyssels største sø, indviet af Dronning Margrethe, er omfattende. Bl. a. er der foreslået at etablere en pavillon midt ude i søen med en badebro som adgangsvej. Sportspladserne egentlig to projekter, som er blevet lagt sammen, fordi de begge omhandler aktiviteter på dels Klokkerholm Stadion og dels på skolens sportsplads. Kirkepladsen hvad skal byens centrale plads overfor købmandsbutikken benyttes til. Vandrestier med sin beliggenhed i den unikke natur er det oplagt at benytte naturen aktivt. Et stisystem vil relativt let kunne forbindes med det allerede eksisterende stisystem omkring Jyske Aas. 3

4 Bent Nielsen fra AA-Termografi Vendsyssel ApS Utætheder er skurken i varmeregnskabet Nye energirigtige vinduer. Isolering på loftet og i hulmuren. Boligejerne kæmper en daglig kamp for at holde på varmen, og vi gør alle mulige krumspring for at holde udgiften nede. Mange af dem er fornuftige, men de færreste kender formentlig navnet på den virkelige skurk. - 30% af udgiften til varme forsvinder ud gennem utætheder i boligen. Mange tror, at når de blot lægger 100 mm ekstra isolering op på loftet, så er den hellige grav velforvaret. Ekstra isolering hjælper kun begrænset, hvis varmen siver ud gennem utætheder, fortæller Bent Nielsen. Han driver AA-Termografi Vendsyssel ApS og kan med sit avancerede udstyr helt præcist pege på, hvor skurken sidder. Udlært tømrer Egentlig er Bent Nielsen udlært tømrer, men for tre år siden etablerede han sig som selvstændig. Forud var gået en omfattende kursusaktivitet hos bl.a. Statens Byggeforskningsinstitut, Maskinmesterskolen i Århus samt ITC Træningscenter i Rødovre, og i løbet af dette forår forventer han at blive certificeret termograf. - Mine kunder er alle boligejere. Jeg besøger oftest ældre parcelhuse, men jeg foretager også trykmålinger af helt nybyggede huse med den såkaldte BlowerDoor-metode, hvor hele huset sættes i både over- og undertryk for at konstatere eventuelle utætheder. Det helt rigtige billede - Med mit udstyr kan jeg give det helt rigtige billede af boligen. Hvor der er kuldebroer, og hvor der er direkte utætheder. Ofte kan boligejeren spare op til 10% på varmen ved ganske små ændringer. Som udlært tømrer er jeg i stand til at rådgive kunden om, hvordan problemet kan løses, og hvis det er mindre opgaver, tilbyder jeg at gøre det selv, fortæller Bent Nielsen, der efter trykprøvning går boligen minutiøst efter med sit termografikamera. Besøget afsluttes med en skriftlig rapport vedlagt digitale og termografiske billeder samt en konklusion og løsningsforslag til forbedringer. Bygninsreglementet lægger op til større krav til tæthed, og ifølge de seneste energikrav skal alle nye huse kunne klare en tryktest. Kommunerne foretager stikprøver, og med en BlowerDoor-test har boligejeren dokumentationen i orden for et beskedent beløb i det samlede byggeregnskab, siger Bent Nielsen, der foruden private boliger også foretager termografiundersøgelser for boligselskaber og i kontorbyggerier. 4

5 Kunderådgiver Søren Kallehauge besøger Anja og Steven Bogs i deres energirigtige bolig Trykprøve afslørede fejl For Anja og Steven Bogs spiller miljøet og energiforbruget en vigtig rolle i dagligdagen. Derfor er de også glade for, at de besluttede sig for at bygge et lavenergihus af træ på den grund, som de havde købt tilbage i 2006 i Frederikshavn. - Vi flyttede ind i huset for et år siden, og umiddelbart før 1-års gennemgangen af huset, fik vi foretaget en trykprøvning hos AA Termografi Vendsyssel ApS. Vi har fået et rigtigt dejligt hus, men træ arbejder jo, og så mente vi, at det var bedst at få konstateret eventuelle utætheder, inden gennemgangen, forklarer Anja Bogs, der er ansat som salgskonsulent hos SAL Tryk i Strandby, mens Steven Bogs er bygningsmaler. Små utætheder Trykprøven viste da også, at der var nogle mindre utætheder. - Det var dejligt at få konstateret, så det kan blive udbedret, siger Steven tilfreds. Nu behøver han ikke længere fyre for fuglene. I det ny lavenergihus er der bl.a. installeret jordvarme, og det betyder, at familien kan nøjes med en varmeudgift på kr. om året. De vil samtidig benytte sig af muligheden for at søge kommunen om nedslag i el-regningen på det strøm, der bruges til at trække jordvarmeanlægget. Fakta om jordvarme: Man udnytter solens opvarmning af jorden Kold væske varmes op ved at pumpe det igennem jordslanger Der graves typisk over 400 meter slanger ned Varmepumpen dimensioneres til at kunne levere både vand til brugsvand og til centralvarme Jordvarme virker også, når jorden er kold, men virkningsgraden falder dog Fakta om hulmursisolering: Det foregår ved at der tages en sten ud og blæses granulat ind, som komprimeres Granulat er bedre end batts, da det er hurtigere og nemmere at installere Det tager ca. 2 dage at få klaret, og man skal ikke være hjemme mens det står på Hulmursisoleringen holder over 30 år Følgende andre energibesparende løsninger kan anbefales: Efterisolering af loft, skråvægge, tagrem og skunk, herunder evt. nye ovenlysvinduer Efterisolering af fladt tag Etablering af solvarmeanlæg Efterisolering af rør Styring af udendørs belysning Det er ofte billigst at energiforbedre, når du alligevel renoverer eller bygger om. Forhør dig om lån til energirigtige løsninger. Kontakt din rådgiver allerede i dag. Der er basis for store besparelser! Tjek mere på 5 ""

6 FAKTA om Verdensrejsedækningen Du har automatisk en verdensrejsedækning, når du har en indboforsikring i PrivatSikring. Hvad omfatter dækningen: Husstandens private ferierejser i op til 60 dages varighed Dækker uanset om I rejser samlet eller hver for sig Udgifter til sygebehandling Udgifter til hjemtransport Udgifter til sygeledsagelse Tilkaldelse og erstatningsrejse ved akut sygdom, ulykke eller dødsfald hos en af de forsikrede Erstatning ved bagageforsinkelse, transportforsinkelse eller rejseafbrydelse Du kan tilvælge RejsePlus, der dækker følgende: Afbestillingsdækning Aktiv ferie Akut tandbehandling Selvrisikodækning ved skade på lejet bil Krisehjælp til pårørende i hjemlandet Med en indboforsikring i PrivatSikring er det slut med at tegne dyre rejseforsikringer, hver gang du skal ud at rejse. Kontakt din rådgiver for en aftale allerede i dag. Forsikringsansvarlig i sparekassens Sindal afdeling, Inge Vinther Sproegel og souschef Allan Jensen sammen med Heidi og Michael Villadsen. Dramatisk flyvetur endte lykkeligt Hver eneste dag flyver nordjyder fra Aalborg til København for at passe deres arbejde i hovedstaden. Uden problemer. Så der var heller ingen betænkeligheder, da Heidi og Michael Villadsen fra Sindal inviterede familiens to teenagebørn med på børnenes første flyvetur til dronningens by. Men turen gik alt andet end planmæssigt. - Vi fløj afsted lørdag morgen i efterårsferien. Vi skulle bo hos vores familie i Nordsjælland i nogle få dage, så vi havde for nemheds skyld kun medbragt kabinekufferter. Men da der var for meget bagage ombord, var der ikke plads i kabinen. Derfor tilbød vi, at vores små kufferter gerne måtte lægges i lastrummet, fortæller Heidi og Michael Villadsen. Kredsede over Nordjylland Da flyet lettede fra Aalborg, gik der ikke lang tid før personalet opdagede, at der var noget galt med hjulene, så da flyet havde kredset over Nordjylland i en halv time, landede det igen i Aalborg. En grundig undersøgelse viste dog heldigvis ingen fejl, og turen kunne fortsætte til København. - På grund af forsinkelsen, landede vi i udenrigs. Vi fik besked på at tage bussen til indenrigsterminalen, hvor vores bagage ville ankomme, men vores små kufferter dukkede aldrig op. Efter mange og lange samtaler viste det sig, at kufferterne var fløjet med maskinen videre. Først til London og siden til Malta, og at de først kunne være i København i løbet af mandagen, smiler parret fra Sindal, der straks søndag formiddag kontaktede PrivatSikring. Fantastisk behandling - Her fik vi en fantastisk god behandling. Vi skulle bare gå ud og købe det tøj og toiletartikler, som vi havde brug for. Efterfølgende skulle vi sende kvitteringer til forsikringsselskabet, og vi havde pengene en uge efter, fortæller Heidi og Michael Villadsen, der allerede skulle flyve hjem igen om onsdagen og således måtte bruge en dag, af det i forvejen korte ophold, på at handle tøj og andre fornødenheder. Familien Villadsen kan i dag smile ad hele hændelsen, og hverken voksne eller børn er blevet bange for at flyve. - De kan også være helt trygge, for uanset hvor i verden de vælger at rejse, i under 60 dage, omfattes de af PrivatSikrings verdensrejsedækning, siger Helle S. Sørensen fra forsikringscentret. 6

7 Hovedtal fra årsregnskabet Beløb i kr. RESULTATOPGØRELSEN Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter (netto) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat UDVALGTE TAL FRA BALANCEN Udlån Obligationer Aktier m.v Indlån incl. puljer Egenkapital i alt heraf garantkapital Balancesum Garantier mv

8 Flot overskud i 2010 Sparekassen Vendsyssel kan i 2010 præsentere et overskud på 100 mio. kr. før skat, hvilket er en forøgelse med hele 225 % i forhold til 2009 og godt 12 mio. bedre end budgetteret. Sparekassens ledelse finder resultatet meget tilfredsstillende. Det gunstige resultat viser, at det er lykkedes for sparekassen at optimere og fastholde indtjeningen i et for sektoren vanskeligt år. Sparekassen Vendsyssel er således blandt de forholdsvis få danske pengeinstitutter, som har formået at præstere overskud i alle årene gennem finanskrisen, og med årets resultat forventes sparekassen at ligge blandt de bedste, målt på overskud i forhold til forretningsomfang. På trods af en stagnerende efterspørgsel er det lykkedes sparekassen at realisere målsætningen om en moderat og kontrolleret udlånsvækst. Sparekassens samlede udlån er øget med 5,5% til i alt 6,3 mia. kr. Indlån incl. puljer er i årets løb steget med 7,1% til 6,5 mia. kr. Udviklingen betyder, at sparekassen ultimo 2010 ikke alene har indfriet målsætningen om balance mellem ind- og udlån, men også har opnået et indlånsoverskud. Det er positivt og må tolkes som et udtryk for kundernes tillid, at det samlede indlån er steget pænt på trods af, at den generelle statsgaranti udløb den 30. september Resultatet er også i 2010 belastet af omkostninger til Bankpakke I, som i alt reducerer overskuddet med 41 mio. kr. fordelt på 24 mio. kr. i provision og 17 mio. kr. i nedskrivninger på udlån. Da Bankpakke I udløb den 30. september 2010, vil disse omkostninger ikke forekomme fremover. Sparekassen Vendsyssel har i 2010 forholdt sig til Finanstilsynets såkaldte tilsynsdiamant, der opstiller fem pejlemærker for risici, som pengeinstitutterne fra ultimo 2012 bør ligge inden for. Sparekassen har på alle områder god luft og bevægelsesfrihed i forhold til grænseværdierne. Krisen stiller også store krav til de danske pengeinstitutters soliditet. Ved udgangen af 2010 er sparekassens solvensprocent 18,4, mens sparekassens beregnede solvensbehov er 10,7%. Sparekassen har således en solvensmæssig friværdi på 7,7%-point. Kernekapitalprocenten på 17,8%, og den likviditetsmæssige overdækning er på 292,5% i forhold til lovens krav. Hermed har sparekassen et stærkt og solidt finansielt fundament, som giver os fuld handlefrihed - bl.a. til at være en aktiv part i den forventede konsolidering i sektoren. Sparekassen har i årets løb oplevet en pæn netto tilgang af kunder, hvormed det samlede kundeantal når op på I 2010 har sparekassen fået netto 626 garanter og har nu i alt garanter. Likviditets overdækning Ejendomseksponering Store engagementer Grænseværdier Sparv Stabil funding Udlånsvækst Resultatopgørelsen Årets resultat Resultatet før skat stiger fra 31 mio. kr. i 2009 til 100 mio. kr. i Resultatet af den primære drift udgør 238 mio. kr., og indfrier dermed forventningerne på mio. kr., som blev meldt ud i halvårsrapporten for Det forbedrede resultat skyldes primært fremgang i gebyr- og provisionsindtægterne samt en betydelig reduktion i nedskrivninger på udlån m.v. i forhold til

9 Netto rente- og gebyrindtægter Sparekassen har i 2010 realiseret en stigning i netto rente- og gebyrindtægterne på 13 mio. kr. til 471 mio.kr., hvilket er 1,3% højere end Til trods for at dette er 7,1% under budgettet, anser sparekassens ledelse resultatet for tilfredsstillende i lyset af en stadigt mere presset rentemarginal og stigende fundingomkostninger. Hvor netto renteindtægterne kun er steget svagt, er netto gebyr- og provisionsindtægterne steget med 9,9% fra 121,7 mio. kr. til 132,7 mio.kr. Denne stigning skyldes et stigende salg af sparekassens produkter og serviceydelser. Omkostninger Omkostningerne til personale og administration andrager i mio. kr. mod 216 mio. kr. i 2009, hvilket er en stigning på 7,7%. kr. Stigningen skyldes primært de overenskomstmæssige lønreguleringer, men også at sparekassen i årets løb har ansat 10 nye kunderådgivere. Kursreguleringer Kursreguleringerne har i 2010 bidraget positivt til resultatet med i alt 12 mio. kr. mod 16 mio. kr. i Af de samlede indtægter fra kursreguleringer stammer 1 mio. kr. fra obligationsbeholdningen og 6 mio. kr. fra aktiebeholdningen. Valuta m.m. bidrager positivt med 5 mio. kr. Nedskrivninger på udlån m.m. Nedskrivningerne på udlån m.v. falder i 2010 med 58 mio. kr. fra 179 mio. kr. i 2009 til 121 mio. kr. i Heraf kan 17 mio. kr. henføres til den fælles garantistillelse i forbindelse med Bankpakke I. Sparekassens udlånsportefølje er generelt stærk, godt sikret og med en god branchefordeling, men naturligvis stadig underlagt konjunkturudviklingen i samfundsøkonomien. I forhold til 2009 er nedskrivningerne faldet med 32,2%, hvilket bl.a. skyldes en intensiveret kreditmæssig opfølgning. Balancen Udlån og garantier Sparekassens samlede udlån er steget med 329 mio. kr. fra 6,0 mia. kr. til 6,3 mia. kr., hvilket svarer til 5,5%. Garantier er faldet fra 3,2 mia. kr. i 2009 til 2,5 mia. kr. i Fonds Sparekassens beholdning af aktier og obligationer udgør 3,8 mia. kr. Af den samlede beholdning udgør obligationerne 3,5 mia. kr. og aktierne 323 mio. kr. Af aktiebeholdningen udgør kapitalandele i fællesejede selskaber som DLR Kredit, PBS, SDC, PRAS, EgnsINVEST, Sparinvest, Letpension m.v. i alt 268,5 mio. kr Udlån Indlån Beløb i kr. Indlån Sparekassens indlån incl. puljer udgør 6,5 mia. kr., hvilket er en stigning i forhold til 2009 på 431 mio. kr. svarende til 7,1%. Egenkapital Sparekassens samlede egenkapital er vokset med godt 100 mio. kr. til 1,38 mia. kr., hvilket er en stigning på 7,1%. Garantkapitalen er i årets løb steget med 25 mio. kr. og udgør 729 mio. kr. ultimo Forventninger til 2011 Sparekassen forventer, at den positive udvikling i sparekassens kundetilgang vil fortsætte i 2011 med deraf stigende indtægter. Sparekassens ledelse forventer, at resultatet af den primære drift vil ligge i niveauet mio. kr. i

10 5 5NYE og spændende oplevelser for hele familien Det skal være en GOD OPLEVELSE at være GARANT i Sparekassen Vendsyssel Som der sidste år blev orienteret om på garantmøderne, er det besluttet, at Sparekassen Vendsyssel fremover afholder garantmøder hvert 2. år, og at vi de øvrige år i stedet tilbyder andre former for gratis oplevelser til garanterne. I år har vi derfor fornøjelsen at indbyde vores garanter til ét af følgende spændende arrangementer. Læs om tilmeldingen på bladets bagside. HUSK tilmelding er efter først-til-mølle princippet Familiedag i Fårup Sommerland lørdag den 14. maj fra kl Nu får mor, far og børn mulighed for at få en skøn dag i Fårup Sommerland. Den eneste forudsætning for at få denne gratis oplevelse er, at forældrene samt unge, der er fyldt 18 år, er garanter i Sparekassen Vendsyssel. Tilmeldte børn skal være ifølge med voksne. Der er gratis grillpølse med brød til alle, ligesom der på dagen uddeles konkurrencekuponer, hvor førstepræmien er en Iphone 4. I vil få dage før arrangementets afholdelse modtage en entrebillet pr. husstand samt pølsebilletter. Entrebilletten kan lørdag den 14. maj 2011 ombyttes til et sæsonkort pr. familiemedlem til Fårup Sommerland for kun 399 kr. Derved spares der 100 kr. pr. kort. Det skal blot oplyses til billetpersonalet ved indkørslen til Fårup Sommerland. Der kan max. tilmeldes 6 personer pr. husstand. Familiehygge med dyrene i Aalborg Zoo fredag den 27. maj kl Hele familien inviteres til garantaften i Aalborg Zoo fra kl til kl Det eneste krav for at få denne gratis oplevelse er, at forældrene samt unge, der er fyldt 18 år, er garanter i Sparekassen Vendsyssel. Tilmeldte børn skal være ifølge med voksne. Der vil hele aftenen være dyrepassere, der fortæller om havens dyr, og der serveres gratis kage og kaffe eller sodavand til alle. Vi kan allerede nu afsløre, at der i løbet af aftenen bliver underholdning af Martin og Ketil, specialfodringer til løver, søløver og isbjørne og opvisning med falkeflyvning. Aftenen afsluttes med sang af Nordjysk Pigekor. Der kan max. tilmeldes 6 personer pr. husstand. Ved tilmelding til arrangementet på skal I printe en billet, der skal medbringes til Aalborg Zoo. Vi glæder os til at møde jer til en hyggelig aften. 10

11 - Zirk Nemo Zirkus - Jørgen" "Bager Dyreunger i Aalborg Zoo Dy org Zoo Spis morgenmad med dyrene i København Zoo lørdag den 28. maj kl Dyrepasserne vil vise jer rundt i små grupper, så I kommer helt tæt på dyrene. Rundvisningerne vil foregå i tidsrummet mellem kl og kl Derefter vil der være fælles morgenmad, der serveres i madpakkehuset ved Søndermarksvej. Der er gratis adgang til haven resten af dagen. Zooo Z Aalborg i Ketil & Martin Den eneste forudsætning for at få denne gratis oplevelse er, at forældrene samt unge, der er fyldt 18 år, er garanter i Sparekassen Vendsyssel. Tilmeldte børn skal være ifølge med voksne. I modtager jeres billetter med posten få dage inden arrangementets afholdelse. Medarbejderne i København afdeling glæder sig til at møde jer. Glæd jer til en fantastisk morsom aften i Hjørring Revyen I år er Hjørring Revyen genopstået en af Danmarks mest berømte revyer, hvor I kan se frem til at få rørt lattermusklerne. Sparekassen Vendsyssel har købt 3 hele forestillinger af Hjørring Revyen, der spilles på Vendelbohus lørdag den 18. juni, fredag den 24. juni og fredag den 1. juli. Forestillingerne starter kl og er for sparekassens garanter, der er fyldt 18 år. Revyholdet består af: Instruktør Ina-Miriam Rosenbaum, Kapelmester Henrik Baloo Andersen, Marie Dalsgaard, Lone Rødbroe, Donald Andersen og Karsten Jansfort. I vil, i god tid inden den valgte aften modtage elektroniske billetter via jeres oplyste mail. Såfremt I ikke har en mailadresse, vil billetterne blive tilsendt pr. brev fra Hjørring Revyen. Mød fantastiske Zirkus Nemo søndag den 5. juni Sparekassen har indgået specialaftale med Søren Østergaard og Zirkus Nemo, der har lovet at give sparekassens garanter en fantastisk oplevelse med 2 særforestillinger midt i deres turné landet rundt. I vil blive præsenteret for de mest fortryllende artister og akrobater samt "Robin", der er den vanvittig morsomme og dygtige skuespiller og komiker Peter Frödin. Arrangementet foregår på cirkuspladsen ved Knivholt i Frederikshavn og er for alle garanter, der er fyldt 18 år. Forestillingen vises kl og kl Billetterne bliver tilsendt få dage før arrangementernes afholdelse. 11

12 Virksomhedsobligationer fra nye markeder i porteføljerne 2010 var et interessant og godt investeringsår for vore kunder, der har investeret i porteføljer og i puljer. Afkastene har været flotte. Faldende obligationsrenter og forbedrede nøgletal, sammenholdt med gode regnskaber fra virksomhederne, er hovedårsagen til de flotte afkast i porteføljerne. Hvert år ser vi på nye muligheder for at forbedre afkastmulighederne, og i år anbefaler vi virksomhedsobligationer fra nye markeder, som en del af porteføljerne. Igen er det vigtigt at understrege, at investering i porteføljer ikke er den hurtige genvej til en gevinst, men at investering i porteføljer skal være tilpasset din risikovillighed og tidshorisont, for at det er en god idé. Sparer kr. ved at bytte renter Den fem år gamle andelsboligforening Birkelunden i Skagen havde et F5 lån med refinansiering den og med en rente på 3,80%. Bestyrelsen i foreningen ville gerne udnytte den historisk lave rente og skifte den 5-årige låneperiode ud til en længere. Samtidigt ville de gerne have indregnet en opsparing til fremtidig vedligeholdelse i foreningen. Betingelsen var, at ydelsen til realkreditinstituttet og opsparingen skulle kunne indeholdes i den nuværende huslejeydelse. Løsningen Birkelunden har været kunde i Sparekassen Vendsyssels afdeling i Skagen i alle årene, og privatkundechef Anders Mortensen kunne godt se en løsning på foreningens udfordring. I samarbejde med Finanscenter Vendsyssel blev flere muligheder drøftet og regnet igennem. - Jeg foreslog Birkelunden at lave en fastrenteswap på 10 år med en fast rente på 3,77% med start den Ved at fremrykke starten på fastrenteswappen opnår foreningen Rebalancering og investeringstjek De kraftige stigninger på aktiemarkedet de seneste 2 år, sammenholdt med de store fald i obligationsrenterne, gør det højaktuelt at få et investeringstjek. Vi opfordrer derfor til at få gennemgået dine investeringer og tilpasse porteføljen, så den matcher din risikoprofil. Ved at lave denne øvelse en gang årligt, er du som investeringskunde bedst stillet. Investering kræver jo opmærksomhed, udtaler souschef i Finanscenter Vendsyssel, Tage Thomsen. Afkast pensionsmidler 2010 Risiko/tid Puljeafkast pr Lav risiko Middel risiko Høj risiko Kort 0-3 år 3,51 7,49 14,25 Mellem 3-7 år 4,51 9,01 14,08 Lang >7 år 8,40 14,25 13,90 Porteføljeafkast pr Kort 0-3 år 4,54 5,33 16,65 Mellem 3-7 år 6,25 7,97 13,27 Lang >7 år 8,26 15,68 12,81 12

13 På billedet tv. ses Helge Mortensen, Keld Kirkedal, Anne Lundblad og Anders Mortensen på Frejasvej i Skagen. en opsparing på kr., fordi de får fordelen af den variable rente i hele Opsparingen sker ved at foreningen fortsætter deres huslejeopkrævning ud fra en rente på 3,8% (F5 rente), men de bliver kun opkrævet for 1,52% (F1 rente). Så udover at Andelsboligforeningen får opfyldt kravet om opsparing og en uændret huslejeopkrævning, bliver den nye fastrenteperiode nu på 10 år mod de tidligere 5. Med i aftalen er, at det er Sparekassen Vendsyssel, der betaler den variable rente på andelsboligforeningens vegne, mens Birkelunden betaler den faste rente på renteswapen. Aktiv rådgiver - Vi er meget glade for den rådgivning, vi har modtaget i Sparekassen Vendsyssel. Vi synes, at Anders Mortensen er meget aktiv som rådgiver. Han har fingeren på pulsen og holder sig ajour med muligheder, som er til vores fordel, understreger formand for Birkelunden Anne Lundblad og næstformand Helge Mortensen. Sparekassen Vendsyssel har årelang erfaring i at samarbejde med andelsboligforeninger. Flere af sparekassens medarbejdere er specialister i andelsboligforeningers forhold og deltager bl.a. i de årlige generalforsamlinger. Opfordring Den historisk lave rente kan give anledning til at revurdere sin rentestrategi. - Uanset om det er en andelsboligforening, landmand eller virksomhed, med en stor andel af sin gæld i variabel rente, så er det et godt tidspunkt at få lavet en plan. Af planen fremgår hvor meget og på hvilke renteniveauer, man ønsker at etablere lån med fast rente, siger afdelingsdirektør i Finanscenter Vendsyssel, Keld Kirkedal, der samtidig opfordrer alle til at kontakte sin rådgiver, der i samarbejde med Finanscenter Vendsyssel kan få lavet et forslag, der passer til den aktuelle situation. Sidste nyt Investeringsforeningerne i EgnsIN- VEST og Sparinvest fusionerer Sparinvest overtager EgnsINVEST's investeringsforeningsaktiviteter, og derfor skal foreningerne i EgnsINVEST fusionere med Investeringsforeningen Sparinvest. Fusionen er udtryk for, at det i dag kræver en langt mere omfattende indsats at drive kapitalforvaltning end tidligere, og en sammensmeltning af Sparinvest og EgnsINVEST-foreningerne vil skabe en samlet set stærkere løsning for investorerne. - I Sparekassen Vendsyssel bakker vi derfor også op om den forestående fusion. Vi mener, at en sammenlægning er det helt rigtige udviklingsmæssige skridt for foreningerne, som kan fremtidssikre en løbende og professionel forvaltning for vores kunder, udtaler afdelingsdirektør Keld Kirkedal. Fusionen skal godkendes af investorerne i foreningerne, som derfor vil modtage brev fra Værdipapircentralen med invitation til generalforsamlingerne, der afholdes den 31. marts I brevet vil det bl.a. fremgå, at en række af foreningernes afdelinger som led i fusionen ændres. Nogle afdelinger vil blive fusioneret ind i andre afdelinger. Andre skifter navn, strategi eller begge dele. Fælles for alle afdelinger er dog, at de efter fusionen vil udgøre en solid pakke af investeringsprodukter fra Sparinvest. Alt dette vil vi gerne fortælle dig mere om. Derfor opfordrer vi til, at du aftaler møde med din rådgiver, så I sammen kan sikre jer, at du, også efter fusionen, har den sammensætning af investeringer, der er bedst for dig. Læs mere på 6,00% 5,00% Oversigt renteudvikling Swapaftale Swapaftale:Låntager har eller optager realkreditlån i DKK Låntager indgår en swapaftale, hvor låntager modtager variabel rente og betaler fast rente Låntager betaler sin normale ydelse på sit realkreditlån bestående af rente, bidrag og afdrag Låntager modtager variabel rentebetalingen modsvarer den variable rente på realkreditlånet Låntager betaler fast rente på swapaftalen 4,00% 3,00% 2,00% 10-årig DK swaprente 1,00% jul06 jan07 jul07 jan08 jul08 jan09 jul09 jan10 jul10 jan11 5-årig DK swaprente 13 ""

GarantenEfterår 2010

GarantenEfterår 2010 GarantenEfterår 21 Rekordresultat Det bedste halvårsresultat i sparekassens historie! www.sparv.dk Historisk resultat i sparekassen Indhold 2 Nyt fra ledelsen 3 Erhvervsbesøg ved Expert, Brovst 4 Fokus

Læs mere

GarantenEfterår 2009. til nye medarbejdere fra EBH Bank

GarantenEfterår 2009. til nye medarbejdere fra EBH Bank GarantenEfterår 2009 Velkommen til nye medarbejdere fra EBH Bank Sparekassen holder kursen Indhold: 2 Focus fra ledelsen 3 Sparekassens forsikringscenter 4 Velkommen til 4 EBH Bank afdelinger 5 Velkommen

Læs mere

nr. 2/2008 Garanten Vi åbner i Sindal www.sparv.dk

nr. 2/2008 Garanten Vi åbner i Sindal www.sparv.dk nr. 2/2008 Garanten Vi åbner i Sindal www.sparv.dk Fortsat solid fremgang i sparekassen Indholdsfortegnelse Side 3 Ny afdeling i Sindal Side 4 Firmapension Side 5 Velkommen til Vestby afdeling Side 6 Kunstfamilien

Læs mere

Fokus. Fuld fokus på rådgivning i Sparekassen. Sparekassen. udvider med tre nye afdelinger. Århus-virksomhed har valgt. Sparekassen.

Fokus. Fuld fokus på rådgivning i Sparekassen. Sparekassen. udvider med tre nye afdelinger. Århus-virksomhed har valgt. Sparekassen. Fokus Sparekassen udvider med tre nye afdelinger De tre nye afdelinger i Skovlund, Alslev og Billum har fået solidt fodfæste. Side 18 september 2010 Side 5 Århus-virksomhed har valgt Sparekassen Den tætte

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Søren Dahl fra Cafe Hack. Årsregnskab 2011. Efterløn eller ej? - Radioens bedste ven

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Søren Dahl fra Cafe Hack. Årsregnskab 2011. Efterløn eller ej? - Radioens bedste ven Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S Søren Dahl fra Cafe Hack - Radioens bedste ven Årsregnskab 2011 - Tilfredsstillende basisindtjening, men utilfredsstillende resultat Efterløn eller ej? -

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. "Der er begået fejl..." Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Der er begået fejl... Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S "Der er begået fejl..." Og de skal naturligvis rettes Samarbejde og opbakning Studerende startede håndboldhold Købstædernes Forsikring Banken kan nu tilbyde

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

AktionærNYT.» August 2011 «

AktionærNYT.» August 2011 « AktionærNYT» August 2011 « Væsentligt forbedret resultat i 2. kvartal 2011 2 Oluf Vestergaard, bankdirektør i Hvidbjerg Bank. AktionærNYT Udgives af: Hvidbjerg Bank / Østergade 2 / 7790 Thyholm Tlf. 9695

Læs mere

Aktionærnyt. Kære Aktionær. Fynske Bank åbnet i Odense. Februar 2015. www.fynskebank.dk

Aktionærnyt. Kære Aktionær. Fynske Bank åbnet i Odense. Februar 2015. www.fynskebank.dk Aktionærnyt Februar 2015 Kære Aktionær Fynske Bank har, i sit første driftsår efter fusionen, realiseret et godt og tilfredsstillende resultat, hvilket du kan læse mere om i dette Aktionærnyt. Vi har samtidig

Læs mere

årsrapport 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461

årsrapport 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 årsrapport 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra året... side 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Årsrapport 2014. Lillebror-ånd giver succes. 100 års jubilæum

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Årsrapport 2014. Lillebror-ånd giver succes. 100 års jubilæum Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S Årsrapport 21 acceptabelt resultat med plus på bundlinjen Lillebror-ånd giver succes tv-værten Peter Ingemann er årets gæstetaler på aktionærmøderne 1 års

Læs mere

Nu er bankens produkter lettere at gå til... Max Magasinet 61. Slagelses flotteste bank åbnet Max Bank indgår i fremstød for branding af dansk design

Nu er bankens produkter lettere at gå til... Max Magasinet 61. Slagelses flotteste bank åbnet Max Bank indgår i fremstød for branding af dansk design Max Magasinet 61 RUNDT OM VORES BANK NOVEMBER 2007 Slagelses flotteste bank åbnet Max Bank indgår i fremstød for branding af dansk design Nu er bankens produkter lettere at gå til... Erhvervsmand samler

Læs mere

Fælleskassens beretning 2005

Fælleskassens beretning 2005 Samøkonomi - J.A.K. andelskasse Bülowsvej 48 A, 1870 Frederiksberg C Tlf. 35 39 45 40 Fax 35 39 68 40 e-mail: faelleskassen@faelleskassen.dk www.faelleskassen.dk Årsrapport 2005 Fælleskassens beretning

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne Årsrapport 2007 Den lille bank med stort overskud til kunderne bedst til private Velkommen til Lån & Spar Banks årsrapport for 2007 Efter en række år med innovative investeringer har vi i 2007 været fokuserede

Læs mere

1/2012 den 29. marts 2012. Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig. GarantNyt. Efterlønsarrangement i Vodskov afdeling. Fakta om din efterløn

1/2012 den 29. marts 2012. Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig. GarantNyt. Efterlønsarrangement i Vodskov afdeling. Fakta om din efterløn Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig 1/2012 den 29. marts 2012 GarantNyt 2012 Efterlønsarrangement i Vodskov afdeling. Garantmøder 2012 Fremtidens realkreditlån Fakta om din efterløn Overskud i

Læs mere

årsrapport 2013 01.01-31.12.2013 www.djs.dk CVR-nr. 24260461

årsrapport 2013 01.01-31.12.2013 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 årsrapport 2013 01.01-31.12.2013 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 InDholDSfortegnelSe Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra det

Læs mere

TEMA: FRIVILLIGT ARBEJDE MERE END BARE GRATIS ARBEJDSKRAFT MERKUR I 2013 UDDRAG FRA ÅRSRAPPORTEN PENGEVIRKE - 1/2014 TEMA: FRIVILLIGHED 01

TEMA: FRIVILLIGT ARBEJDE MERE END BARE GRATIS ARBEJDSKRAFT MERKUR I 2013 UDDRAG FRA ÅRSRAPPORTEN PENGEVIRKE - 1/2014 TEMA: FRIVILLIGHED 01 PENGEVIRKE - 1/2014 TEMA: FRIVILLIGHED 01 T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 1 2 0 1 4 FODBOLD FOR FRED 04 Play31 er baseret på frivillig arbejdskraft og har tiltrukket sig international

Læs mere

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA Energirenovering FOKUS BANKRENTEN leder Nødvendige renoveringer I en medlemsundersøgelse fra 2013 svarede 35% af foreningerne,

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Det simple liv. Tættere på erhvervskunderne. Bonderøven er med på bankens aktionærmøder

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Det simple liv. Tættere på erhvervskunderne. Bonderøven er med på bankens aktionærmøder Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S Det simple liv Bonderøven er med på bankens aktionærmøder Tættere på erhvervskunderne Nye erhvervscentre giver unikke muligheder Indhold: Forandre for at

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

SJournalen. September 2013. Formuepleje i vækst. UDNYTTER SOLENS ENERGI Maja og Vagn anbefaler energiinvestering

SJournalen. September 2013. Formuepleje i vækst. UDNYTTER SOLENS ENERGI Maja og Vagn anbefaler energiinvestering SJournalen September 2013 3 Formuepleje i vækst 8 UDNYTTER SOLENS ENERGI Maja og Vagn anbefaler energiinvestering 2 10 HØJT INDTJENINGSNIVEAU FASTHOLDT God indtjening, men kursreguleringer og nedskrivninger

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Specialafhandling: Opgaveløser: HD Finansielrådgivning Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Indholdsfortegnelse English summary... 4 Indledning... 5 Problemformulering...

Læs mere