Fremtidssikringsanalyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidssikringsanalyse"

Transkript

1 Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 1 - Analyse - Status i afdelingen Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor fremtidssikre? Analysens formål Om Nærumvænge Nærområdet - 4 Bebyggelsen Udlejning og fremtidig konkurrenceevne Udlejningsstatistik - 10 Potentielle fremtidige beboere Beboersammensætning Nuværende beboere 17 Fremtidig beboersammensætning Trivslen i Nærumvænge Trivsel og beboerdemokrati Bygninger og boliger Energiforbrug og indeklima - 26 Installationer - 31 Boliger Friarealer De udendørs fællesområder Udvikling i afdelingens økonomi Afdelingens driftsresultater - 40 Udvikling i afdelingens formue - 41 Afdelingens opsparing til vedligehold - 42 Forbrug og opsparing til istandsættelse ved fraflytning - 43 Udvikling i afdelingens tab ved fraflytning - 44 Boligselskabets økonomi - 45 Afdelingens mulighed for låneoptag Drift & vedligehold D&V-planen og modernisering af bad og køkkener Anbefalinger Konklusion - 50 Kolofon Titel: Fremtidssikringsanalyse - Del 1. Udgave: 1. udgave Selskab: 726 Søllerød Almene Boligselskab Afdeling: 02 Nærumvænge Dato: marts 2012 Udarbejdet af: Boligkontoret Danmark v. Byggeafdeling Øst, Udviklingsafdelingen og Marketingsafdelingen. Øvrige medvirkende: Afdelingskontoret i Holte, ejendomsfunktionæren, afdelingsbestyrelsen samt beboerne i Nærumvænge i forbindelse med beboerundersøgelsen. 2

3 Hvorfor fremtidssikre? 1. Hvorfor fremtidssikre? Analysens formål Fremtidssikring handler om at lægge en langsigtet plan for boligafdelingens udvikling. Planen skal sikre afdelingens konkurrenceevne, nu og mange år ud i fremtiden. Det er vigtigt at afdelingen har den fremtidige udviklingen for øje, fordi ubevidste eller uovervejede valg låser bygningernes funktioner og budgetter i mange år fremover. Konkurrenceevnen hænger desuden uløseligt sammen med afdelingens økonomi, huslejeniveau samt den sideløbende udvikling i samfundet generelt. Fremtidssikringsanalysen er et solidt beslutningsgrundlag, når I planlægger og prioritere de kommende års indsatsområder, både hvad angår fysiske, sociale, udlejningsfremmende og hvad angår økonomiske forhold. Analysen giver et overblik over, hvordan det står til i afdelingen og hvor attraktiv afdelingen er, set i forhold til nuværende og potentielle fremtidige beboere. Hvor attraktiv afdelingen er, bestemmes af mange forskellige faktorer. Bygningerne og boligernes stand er naturligvis vigtig, både byggeteknisk og i forhold til tidssvarende indretning og komfort. Men også mere bløde værdier, som et godt naboskab og et godt image udadtil, er afgørende for den fremtidige udlejning. Fremtidssikringsanalysen synliggøre disse mål for udvikling, så det bliver lettere at huske dem og prioritere mellem dem, når forskellige projekter skal igangsættes inden for en begrænset økonomi. Rapportens anbefalinger og ideer spænder mellem energi- og indeklimatiske forbedringer, renovering af tekniske installationer, øget tilgængelighed, udlejningsfremmende tiltag og forslag til hvordan naboskab, beboerdemokrati og livet mellem husene styrkes. Der er taget højde for store gennemgribende projekter og små nemme tiltag, da begge kan have stor værdi for afdelingen. Rapportens opbygning Del 1 indeholder selve analysen, som er en undersøgelse af de fysiske, udlejningsfremmeden, sociale og økonomiske forhold i afdelingen og i det omkringliggende samfund. I analysen sættes fokus på hvilken betydning disse faktorer har på afdelingens fremtidige udvikling, og på hvilke områder man bør iværksætte en indsats, for også på sigt at kunne opretholde afdelingens konkurrenceevne. Analysen er baseret på observationer foretaget på stedet, gennemgang af foreliggende rapporter, tegningsmateriale, statistikker, budgetter og regnskaber, samt samtaler med ejendomsfunktionær, driftschef og afdelingsbestyrelse. Yderligere er der gennemført dels et telefoninterview med fraflyttere, dels en beboerundersøgelse blandt de nuværende beboere, som havde en svarprocent på 46 %. Del 2 indeholder ideer og forslag til hvordan afdelingen kommer videre og får løst de udfordringer afdelingen står overfor. Del 2 er tænkt som et arbejdsredskab i den videre proces, med udarbejdelse af en egentlig handleplan. 3

4 Ru Om Nærumvænge 2. Om Nærumvænge Nærområdet Nærumvænge ligger i et varieret boligmiljø, nær kollektiv trafik, skole, børneinstitutioner, kulturcenter og indkøbscenter, og med mulighed både for adgang til og udsyn over store smukke landskaber. Nærumvænge ligger i Nærum, som er en Københavnsk forstad, beliggende i Rudersdal Kommune. Nærum er et bysamfund, der er præget af erhverv med mange virksomheder, et handelstorv og en strøggade. Byen er med sin gode trafikale beliggenhed et attraktivt sted som bosætningsområde og ved etablering af arbejdspladser. Området er på nuværende tidspunkt inde i en udviklingsproces, som blandt andet har givet byen et nyt gymnasium, og der er skabt mulighed for at opføre et større antal nye boliger. Nærum hovedgade - Helsingsør motorvejen Gymnasium Jægersborg Hegn Bibliotek Børneinstitution Børneinstitutioner Nærumvænge Torv Nærum Station - Bus til København Skodsborgvej Skole Fruerlund Nærumvænge Fyrrevejen ort & Matrikelstyrelsen 4 Nærumvænge Fig 2.1 Må Da Sig

5 Om Nærumvænge Bebyggelsen I arkitekturhistorisk sammenhæng er Nærumvænge et bevaringsværdigt byggeri, der repræsenterer en eksperimenterende byggetradition i 1950 ernes Danmark. En stilperiode, hvor danske arkitekter kombinerede modernitet med funktion og brugte enkle og grundlæggende håndværksmæssige traditioner og materialer. Nærumvænge blev opført for Søllerød Almene Boligselskab. Arkitekt for bygninger og bebyggelsesplan var Palle Suensson og C. Th. Sørensen var arkitekt på haveanlæg og landskab. Det altdominerende visuelle billede af bebyggelsen er de røde, tagstensbelagte, valmede sadeltage og murrede piller kombineret med belægningen i brændte gule klinker. Husenes relative tæthed og den stramme bebyggelsesplan giver en bymæssig karakter, både på afstand og inde i bebyggelsen. Nærumvænge ligger med sin svagt buede grundform som det sydlige Nærums grænse mod landskabet og motorvejen. Ud mod den græsklædte slette mod vest og syd, danner den forreste række huse tilsammen en lang sammenhængende, skulpturel og smuk bymur. Nærumvænge skulle opfattes som en sluttet enhed - noget, man savnede i tidens øvrige boligkvarterer. Opførelsen af Nærumvænge hang sammen med anlægget af motorvejen, der krydsede Nærumbanens oprindelige strækning. For at undgå en jernbaneviadukt under motorvejen, valgte man i 1954 at flytte Nærum Station fra Nærums gamle centrum til den nuværende placering vest for motorvejen. Med opførelsen af Nærumvænge og flytningen af Nærum Station opstod en slags nyt centrum for byen. Stamdata Adresse: Afdelingen ligger i 2850 Nærum med følgende adresser: Fyrrevejen 1-79 (ulige nr.) Fyrrevejen 2-70 (lige nr.) Nærumvænge 1-95 (ulige nr.) Nærumvænge (lige nr.) Skodsborgvej Nærumvænge Torv 8, Lej. Nr Nærumvænge Torv, lej. nr. 390 Opførelsesår: 1949 til 1961 Boligtyper: Familieboliger Antal boliger: 339 Antal beboere: 709 Kommune: Rudersdal Boligselskab: Søllerød Almene Boligselskab 5

6 Intro Om Nærumvænge Situationsplan med oversigt bygningstyper Rækkehus Etagehus Apotekerbygning, etageboliger Skodsborgvej, etageboliger Nærumvænge Torv 8, klubværelser Beboerhus Ejendomsmesterkontor Holte fjernvarme/ centralvaskeri Figur 2.2 6

7 Om Nærumvænge Intro Hoved-overskrift Under-overskrift Rækkehusene Boligerne består af en stueetage og 1. sal. Der er fuld kælder i samtlige rækkehuse på Fyrrevejen, dvs. 73 boliger. På vejen Nærum Vænge er der er halv kælder under indgangsside i 90 boliger og 18 boliger er uden kælder. (Nærum Vænge nr , 30-40, 46-56). Adgangsvej til kælder sker via udvendige og indvendige trapper. Fundamenter er udført af in-situ støbt beton. Rækkehusenes byggesystem er en klassisk tværvægsløsning, hvor lejlighedskelene bærer etagedækkene, begge udført af beton. Under altaner og brystninger i facaden er der synlige betondragere. Gavle samt murpiller i facaden er opbygget af gule teglsten, som dobbelt teglstensmur med delvis hulrum. Brystninger er udført som lette facadepartier med tjærebehandlet klinkebrædder. Rækkehusenes vinduer og terrassedøre er i træ/ aluminium, og udskiftet i 1996/97. Dog er vinduerne i kældrene de oprindelige med 1-lags glas. Rækkehusene har ventilationsanlæg med mekanisk udsugning (uden automatisk styring) fra køkken og bad. Ventilationsanlægget er etableret i Rækkehusene på Fyrrevejen forsynes fra varmeanlæg, som er anbragt i bygningen med Holte Fjernvarmeværk. De øvrige rækkehuse (på Nærum Vænge) benytter decentrale varmecentraler anbragt i kældre i den nærmest liggende etageejendom. Radiatorsystemet er det oprindelige to-strenget system. Faldstammerne er af støbejern og fra da rækkehusene blev opført. Tagene er afvalmede sadeltage dækket med røde vingetagsten i tegl. Bygninger: 35 bygninger i rækkehusbebyggelse, med 5-6 boliger i hver stok (181 boliger) 11 etagehuse i 3 etager (132 boliger) Lejligheder i etagebyggeri med blandet erhverv og bolig på Nærumvænge Torv (8 klubværelser), Skodsborgvej (17 boliger), og apotekerbygningen på Nærumvænge Torv/ Nærum Vænge (3 boliger) Erhvervsejendomme på Fruerlund som lejes ud til Holte Fjernvarme og et centralvaskeri, samt benyttes til ejendomsmesterkontor og fællesvaskeri. Garager 164 stk i 11 garagebygninger Et beboerhus En 1200 m2 underjordisk parkeringskælder. Udførte forbedrings- / renoveringsarbejder: Prøveboliger Vinduer i etagehusene udskiftet Ny tagbelægning med undertag, samt isolering af loftrum med granulat. (Alle bygninger, minus Nærum Vænge Torv ) 2003 Etablering af mekanisk udsugning (uden automatisk styring) 2002 Indvendig isolering af gavle i etagehuse 2001 Underjordisk p-kælder renoveret inkl. ny belægning på torvet Vinduer i rækkehuse skiftet Betonrenovering 7

8 Om Nærumvænge Etagehusene - på Nærum Vænge: Der er kælder under samtlige etagehuse, med opbevaringsrum, cykelkælder og varmecentral. Varmecentral i etagehusene forsynes fra Holte Fjernvarmeanlæg. Radiatorsystemet er det oprindelige et-strenget system. Adgangsvej til kælder sker via indvendige trapper i opgange, samt via udvendige trapper langs gavle. Fundamenter er udført af in-situ støbt beton. Etagehusenes byggesystem er en klassisk tværvægsløsning, hvor lejlighedskelene samt andre primære vægge, som står på tværs af facaden, bærer etagedækkene. Synlige betondrager og indbyggede altaner i sydfacaden er massive betonkonstruktioner. Brystninger fremstår ligeledes i beton. Betondragerne er renoveret i Nordfacade, gavle samt murpiller i sydfacaden fremstår i gule teglsten. Gavle er indvendigt isoleret i Tagene er afvalmede sadeltage dækket med røde vingetagsten i tegl. I etagehusene er vinduer og altandøre i træ/ aluminium, og udskiftet i Dog er vinduerne i etagehusenes trappeopgange de oprindelige med 1-lags glas. Udvendige døre til kælder, trappeopgange og lejligheder, er ejendommens oprindelige trædøre. Etagehusene har ventilation med mekanisk udsugning (uden automatisk styring) fra køkken og bad. Faldstammerne er af støbejern og fra da etagehuse blev opført. omkring Nærumvænge Torv, til en nystiftet grundejerforening. I grundejerforeningen indgår 25 af afdelingens boliger, beboerhus og underjordisk parkeringskælder. Udvendigt vedligehold og renovering pålægger grundejerforeningen i fællesskab, men varetages af boligafdelinges driftsstab. Indvendig renovering og vedligehold pålægger de enkelte lejere i grundejerforeningen. Følgende af Nærumvænges lejemål er en del af grundejerforeningen,: Skodsborgvej boliger er beliggende ovenpå butikkerne på Nærumvænge Torv, ved Skodsborgvej. 15 af boligerne er på 67 m2 og to boliger på 110 m2. Boligerne er overordnet i god stand. Klubværelserne på Nærumvænge Torv 8 I afdelingen er der otte et-værelset klubværelser. 6 stk. på 42 m2 og 2 stk. på 67 m2. Der er eget tekøkken og toilet. Der er 2 fælles bade på gangen. Boligerne er overordnet i god stand. Taget på ejendommen er det oprindelige men løbende renoveret i forbindelse med flere stormskader. 3 lejemål i Apotekerbygningen. Minder om etagehusene. Rapportens anbefalinger for etagehusene gælder ligeledes denne bygning. Beboerhus Beboerhuset er som den øvrige bebyggelse opført i gule teglsten og med afvalmet sadeltag dækket med røde vingetagsten i tegl. Der er pt. ved at blive installeret ventilationsanlæg med genveks. Beboerhuset fremstår velindrettet og veludstyret. Grundejerforeningen I 2002 frasolgte boligafdelingen bygningerne 8

9 Om Nærumvænge Status Boligtyper Etageboliger: antal boliger rum m I alt 151 Etagehus og rækkehus Rækkehuse: antal boliger rum m I alt 181 Figur 2.3 Nærumvænge Torv 8 ses i baggrunden, Skodsborgvej-bygningen til højre 9

10 Udlejning og fremtidig konkurrenceevne 3. Udlejning og fremtidig konkurrenceevne Udlejningsstatistik For at kunne give en pejling om afdelinges nuværende og fremtidige konkurrenceevne, er udvikling i ventelisten, fraflytninger samt huslejeniveau gennemgået nærmere i det følgende. Nærumvænge har en god udlejningssituation. Afdelingen har en stor venteliste og oplever aldrig problemer med at genudleje de ledige boliger. Udvikling i Nærumvænges venteliste I dag står der medlemmer på ventelisten i Søllerød Almene Boligselskab. Det seneste år er der sket et fald på -100 medlemmer. Ser man på selskabets venteliste på afdelingsniveau, er Nærumvænge den mest efterspurgte af de 4 afdelinger. I januar 2013 står der medlemmer på afdelingens venteliste. Ventetid på en bolig i Nærumvænge Mange af selskabets medlemmer har stået på ventelisten i mange år, og man skal have høj anciennitet for at få en bolig. I Nærumvænge er der på nuværende tidspunkt omkring 2-6 års ventetid på etageboligerne og års ventetid på rækkehusene. Det er udelukkende den interne venteliste, der kommer i betragtning til rækkehusene. Kommunal anvisning Ingen boliger i Nærumvænge er på forhånd øremærket til kommunen. I perioden fra januar 2011 til december 2012 anviste administrationen 10 boliger til kommunen, hvoraf 1 bolig kom retur, da kommunen ikke kunne finde lejere til den. Udviklingen i Nærumvænges fraflytninger Selvom Nærumvænge ikke har udlejningsproblemer, er det altid en god idé at følge afdelingens fraflytningsudvikling. Der har siden 2001 været en markant stigning i antal fraflytninger i Nærumvænge, se fig I 2001 var der 9 fraflytninger på et år, svarende til en fraflytningsprocent på 2,65%, hvor der i 2011 er 33 fraflytninger, svarende til en fraflytningsprocent på 9,71 %. Den gennemsnitligt boperiode for Nærumvænges fraflyttere er på nuværende tidspunkt ca. 19 år. Set ud fra det store billede er selve fraflytningsprocenten ikke alarmerende, men der bør holdes øje med denne tendens. Overordnet set er antallet af fraflytninger højere for etageboligerne end for rækkehusene. Blandt de 33 fraflytninger i 2011, var 4 fra rækkehusene. Fraflytningerne i de 2 bebyggelser ser umiddelbart ud til at være meget sæsonpræget, hvor hovedparten sker i den sidste halvdel af året, særligt 4. kvartal. Der ses ikke nogen fuldstændig klar årsag til fraflytningerne i Nærumvænge. De almindelige fraflytninger fylder generelt mest, men derudover er der et stort antal interne fraflytninger hovedsageligt etageboligerne til en anden bolig i afdlingen, som indikerer at folk er glade for at bo der. Dernæst er en tredje årsag til fraflytninger dødsfald, hvilket betyder at en del bor i afdelingen til det sidste. Endeligt har der været 4 udsættelser siden Blandt respondenterne i beboerundersøgelse, har størstedelen (62 %) en formodning om, at de ikke skal flytte til anden bolig. Mange opfatter Nærumvænge som deres sidste bolig. Næsten 20 % forventer at blive boende i afdelingen i mere end 10 år, og kun 6 % forventer at skifte bolig inden for de næste 3 år. Alt sammen noget der bekræfter den lange ventetid samt det lave antal fraflytninger. 10

11 Udlejning og fremtidig konkurrenceevne Samlede antal fraflytninger, Nærumvænge Samlede antal fraflytninger, , Nærumvænge Antal fraflytninger År Figur 5.1 Kilde: intern statistik, EG bolig Hvorfor flytter folk fra Nærumvænge I et forsøg på at danne et overblik over, hvorfor folk vælger 2000 at flytte fra Nærumvænge, blev der lavet en 1800 mini telefonrundspørge, hvor der blev ringet 1600 til en række af de personer, der har valgt at flytte 1400 fra Nærumvænge Fraflytterne 1000 havde forud for deres boperiode i Nærumvænge 800 et forholdsvis stort kendskab til stedet, 600på baggrund af et ofte nært forhold til afdelingen. 400 Det er den generelle holdning, at fraflytterne 200 har været meget glade for at bo i Nærumvænge, 0 hvilket også afspejler sig i den lange boperiode. Flere af dem, der har deltaget i telefonrundspørgen har påpeget, at mange har familie i afdelingen, og at store dele af deres omgangskreds bor der. Ydermere bliver afdelingens beliggenhed påpeget som værende meget kr. Huslejeudvikling i Nærumvænge pr. kvm attraktiv. Grunden til at folk valgte år at flytte fra Nærumvænge, er ligesom indflytningen, meget individuel. Dog er der flere, der er flyttet fra Nærumvænge og ind på plejehjem eller andre ældrevenlige boliger/rækkehuse. Huslejeudvikling i De ting der bliver påpeget som værende afgørende for, at folk skulle blive i Nærumvænge, er Nærumvænge ting som tilgængelighed, huslejeniveau og indeklima. Fraflytterne synes yderligere at legeplads, Benchmark, privat belysning og belægning både med de ældres og unges øjne lejeboliger, er vigtige Nærum indsatsområder fremover. Der er en generel enighed om, at fraflytterne anbefaler området til andre mennesker, og udviser stor tilfredshed Benchmark, med afdelingen og området. ejerlejligheder(rækkehuse) Huslejeudvikling, Nærum i Nærumvænge Til at afspejle Nærumvænges konkurrenceevne er det nærliggende Benchmark, at se på afdelingens huslejeudvikling ejerlejligheder, over seneste Nærum år, målt i forhold til aktuelt ledige private lejeboliger og ejerlejligheder i Nærum. Som det ses på figur 5.2, ligger lejeniveauet for 11

12 Samlede antal fraflytninger, Nærumvænge Udlejning og fremtidig konkurrenceevne Antal fraflytninger År Huslejeudvikling i Nærumvænge pr. m2 Huslejeudvikling i Nærumvænge pr. kvm kr Huslejeudvikling i Nærumvænge Benchmark, privat lejeboliger, Nærum Benchmark, ejerlejligheder(rækkehuse), Nærum Benchmark, ejerlejligheder, Nærum år Benchmark = sammenligningsgrundlag. Husleje- og prisudvikling i Nærumvænge prisudvikling i samfundet. indekstal Nærumvænge 120 langt under det, man for tiden finder på det private lejebolig- og ejerboligmarkedet. 115Ud fra huslejeniveau står Nærumvænge altså i en rigtig god konkurrencemæssig position. Det skal dog bemærkes, at 48% har fået 110 renoveret/udskiftet 105 køkken i deres bolig, samt at der ved fraflytning oftest indsættes nyt køkken, hvilket 100giver en kollektiv lejeforhøjelse på 15,75 kr. pr. 95 m2 og dermed et samlet huslejeniveau på 761,40 kr. pr m Huslejen er i de seneste år steget jævnt. Huslejen følger dog ikke den generelle prisudvikling. Som grafen viser (figur 5.3), var der i perioden 2007/2009 ingen ændringer i huslejeudviklingen, men herefter har der siden regnskabsåret 2008/2009 været en markant højere stigning i huslejeudviklingen, i forhold til den generelle Figur 5.2 Kilde: intern statistik, boligportal.dk, lejebolig.dk og boligsiden.dk Den nuværende husleje har, i forhold til det private marked, plads til huslejestigning, dog har bl.a. fraflytterne og de nuværende beboere udvist utilfredshed med huslejeudviklingen, hvilket ikke bør negligeres i finansieringen af fremtidssikrende Huslejeindeks renoveringer. Prisindeks 12

13 Huslejeudvikling i Nærumvænge pr. kvm kr Udlejning Huslejeudvikling og fremtidig i konkurrenceevne Nærumvænge Benchmark, privat lejeboliger, Nærum Benchmark, ejerlejligheder(rækkehuse), Nærum Benchmark, ejerlejligheder, Nærum år Husleje- og prisudvikling i Nærumvænge indekstal Husleje- og prisudvikling i Nærumvænge Huslejeindeks Prisindeks år Figur 5.3 Kilde: Intern statistik og Danmarks Statistik Udlejningsstatistik Anbefalinger - hvordan kommer vi videre? På baggrund af ovenstående anbefales det: - at der holdes øje med udviklingen i ventelisten og udviklingen i afdelingens fraflytningsmønster. - at det drøftes om, og hvorledes, der skal åbnes op for fleksibel udlejning, således at eksterne medlemmer kan komme i betragtning til rækkehusene og afdelingen dermed bliver mere attraktiv. 13

14 Udlejning og fremtidig konkurrenceevne Potentielle fremtidige beboere Hvem er de potentielle fremtidige beboere og hvad skal der til for at deres boligvalg bliver Nærumvænge? Kommunens befolkningsudvikling Over de kommende 12 år vil det totale indbyggertal i Rudersdal Kommune være nogenlunde stabilt. De fremtidige prognoser viser dog, at næsten hver tredje af kommunens borgere vil være over 60 år i Samtidig vil antallet af børn på 0-5 år, samt børn i skolealderen falde med op til 10 %, og gruppen af erhvervsaktive indbyggere (26-59 år) vil falde med op til 5 %. Dette betyder, at der vil være en stigning i forsørgerbrøken, og dermed færre til at tage sig af dem uden for arbejdsmarkedet. Tallene for Nærum by er tilsvarende kommunens udvikling, og viser flere ældre indbyggere. Dog afviger prognosen i Nærum, ved at der sker en markant stigning i antal indbyggere i aldersgruppen år. Husstandsstørrelse og boligbyggeri i Rudersdal kommune Antallet af boliger i Rudersdal Kommune er i de seneste par år vokset stærkere end indbyggertallet, hvilket har bevirket, at den gennemsnitlige husstandsstørrelse er mindsket. Ud fra kommunens prognosevurdering, forventes denne tendens at forsætte frem til 2024, og vil nå en gennemsnitlig husstandsstørrelse på Udviklingen i antal indbyggere i forskellige aldersgrupper, Rudersdal kommune (indeks 2012 = 100) Udviklingen i antal indbyggere i forskellige aldersgrupper, Rudersdal kommune (indeks 2012 = 100) Indeks år 6-15 år år år år år År 80+ år 14 Figur 5.4 Kilde: Befolkningsprognose , Rudersdal Kommune Medlemmer på ventelisten, fordelt efter antal børn

15 Udlejning og fremtidig konkurrenceevne 2,04 beboere pr. bolig. Denne tendens skyldes blandt andet, at en del af kommunens nybyggeri er plejeboliger, som oftest kun har 1 beboer. Det forventes, at der bliver opført 846 boliger i Rudersdal 130 Kommune i perioden , heraf er 323 plejeboliger, 151 etageboliger og 372 parcelhuse 120 og tæt-lav. Der er hermed allerede fokus på det stigende antal ældre i kommunen. 110 Hvem står på ventelisten og hvad efterspørger de? 100 I januar 2012 står der medlemmer på venteliste 90til Nærumvænge. Halvdelen er voksne enlige, og den anden halvdel er 2 voksne eller flere % af medlemmerne på ventelisten er aktive medlemmer. Fordelingen af antal børnefamilier ses i figur % har angivet at de har børn og over halvdelen af dem er enlige Indeks Udviklingen i antal indbyggere i forskellige forsørger. aldersgrupper, Rudersdal kommune (indeks 2012 = 100) År Størstedelen af medlemmerne på Nærumvænges venteliste helgardere sig, ved at ønske flere rumtyper, hvoraf de fleste ønsker 3-5 rums bolig. Størstedelen af de medlemmer, der alene har angivet én rumtype i deres 0-5 ønsker, år har ønsket 3 rums bolig. Blandt de medlemmer, der alene har angivet én rumtype, står rums år boliger som den mindst attraktive rumtype. Dette falder år godt i tråd med at størstedelen af folk på ventelisten er enlige eller enlige forsørgere. år Medlemmerne bor på nuværende tidspunkt meget geografisk spredt rundt i landet, dog år bor 75 % i nærområdet såsom Nærum, Virum og Holte år Medlemmerne på ventelisten efterspørger i lav grad afdelingens 1-rums boliger, 80+ årmen på nu- Medlemmer på ventelisten, fordelt efter antal børn Medlemmer på ventelisten, fordelt efter antal børn 4+ børn 1% 3 børn 5% ej oplyst 18% 0 børn 39% 2 børn 19% 1 barn 18%. Figur 5.5 Kilde: Ventelisten, Nærumvænge 2012/

16 Udlejning og fremtidig konkurrenceevne værende tidspunkt er der ikke problemer med at leje disse ud. Hensigten og brugen af klubværelserne bør dog overvejes. Landsdækkende ses der en lavere og lavere interesse for denne boligtype, og det er oftest her der opleves udlejningsproblemer. Tilbudsbreve Trods den umiddelbare store interesse for Nærumvænge, synes der at være en øget tendens til at udsende mange tilbudsbreve pr. ledig bolig til aktive på ventelisten. I 2010 blev der i gennemsnit udsendt 40 tilbudsbreve pr. ledig bolig, hvor der i 2011 blev udsendt 49 og i 2012 blev der udsendt 31. Hvordan er kendskabet til Nærumvænge og hvad anses som attraktivt? 75 % af undersøgelsens respondenter er personer der forud for deres nuværende bosituation, har boet til leje, enten privat eller alment. Ca. 50 % har inden deres nuværende bosituation i Nærumvænge boet alment, hvoraf 31 % tidligere har boet i en af Søllerød Almene Boligselskabs andre afdelinger. Kun 11 % boede i en ejerbolig, før de flyttede til Nærumvænge. De potentielle fremtidige beboere er altså hovedsageligt folk, der i forvejen bor til leje. 65 % af respondenterne kendte til Nærumvænge før de flyttede ind, et kendskab de har fået ved selv at have boet i afdelingen tidligere, eller gennem venner og familie. 7 % har fået kendskab til Nærumvænge gennem annoncering og internettet. Kun 15 % havde ikke noget kendskab til Nærumvænge, før de flyttede ind. Det er hovedsageligt boligens størrelse, beliggenhed, antal rum, om der er have/altan og huslejeniveau, der var afgørende faktorer, da de nuværende beboere valgte at flytte til Nærumvænge. Dernæst er mulighed for husdyrhold også en vigtig faktor. Potentielle fremtidige beboere Anbefalinger - hvordan kommer vi videre? På baggrund af ovenstående anbefales det: - at Nærumvænge tager kommunens befolkningsprognoser og den nuværende venteliste med i deres overvejelser, når der skal foretages fremtidige renoveringer og forbedringer. Der er tendens til flere ældre og et fald i den gennemsnitlige husstandsstørrelse. Derudover står der mange enlige og enlige med barn/børn på ventelisten. billede af hvorfor man står som aktivt boligsøgende, hvorfor de takker nej, samt hvilke aspekter der er afgørende for deres tilbagemelding, hvormed det er muligt at forbedre sagsbehandlingsprocessen. - at faktorer som beliggenhed og boligens størrelse, rum m.m. bliver brugt aktivt, når der skal tiltrækkes nye beboere/medlemmer på ventelisten, samt at afdelingen i højere grad forsøger også at tiltrække beboere fra andre boformer. - at der foretages en uddybende undersøgelse af nej tak til boligtilbud. For at få et bedre 16

17 Beboersammensætning 4. Beboersammensætning Nuværende beboere Det er afgørende for afdelingen at de fysiske, sociale, udlejningsmæssige og økonomiske tiltag I vælger at iværksætte, er målrettet mod den nuværende og fremtidige beboersammensætning. Så hvem er de nuværende beboere? Og er beboersammensætningen den samme fremover? Aldersmæssigt er beboersammensætningen i dag stort set den samme som i Rudersdal Kommune, og som det ses af figur 3.2 har der ikke været nogen ændring i den aldersmæssige beboersammensætning i perioden 2008 til Børn og unge 180 af afdelingens beboere er børn og unge under 18 år. Dette svarer til 25 % af afdelingens beboere, og er dermed næsten tilsvarende de 24 %, som børn og unge udgør i Rudersdal Kommune. Selvom der siden 2008 er sket et lille fald, vokser lidt over en tredjedel af afdelingens børn og unge op med kun én forsørger, hvilket er over dobbelt så mange som i Rudersdal Kommune. Indvandrere og efterkommere 12 % af afdelingens beboere er indvandrere eller efterkommere, hvilket er 2 procentpoint flere end i kommunen. Sammenlignes afdelingens andel i 2011 med alle almene boliger i Danmark 1 er der 14 procentpoint færre indvandrere og efterkommere i Nærumvænge. Der er hhv. over tre gange så mange og over to gange så mange indvandrere og efterkommere mellem 7 og 17 år i Nærumvænge, sammenlignet med alle almene boliger i Danmark og Rudersdal Kommune. Af afdelingens 180 børn og unge er 28 personer indvandrere eller efterkommere. 1 Landsbyggefonden (2012): Statistik. Beboere i den almene boligsektor 2011 Aldersmæssig Aldersmæssig beboersammensætning beboersammensætning % Nærumvænge Rudersdal Kommune Alder Figur 3.1 Kilde: KÅS-tal 2012 fra Danmarks Statistik 17

18 Beboersammensætning 30 Aldersmæssig beboersammensætning 2012 Aldersmæssig beboersammensætning % Nærumvænge 10 % 15 5 Rudersdal Nærumvænge Kommune Rudersdal Kommune 0 Alder Alder Beboersammensætning i Nærumvænge fordelt efter alder ( ) % % Beboersammensætning i Nærumvænge fordelt efter alder ( ) Beboersammensætning i Nærumvænge fordelt efter alder ( ) Aldersgruppe 2012 Aldersgruppe Figur 3.2 Kilde: KÅS-tal 2012 fra Danmarks Statistik Andel indvandrere og efterkommere ( ) Andel indvandrere og efterkommere Andel 20 indvandrere og efterkommere ( ) ( ) % % Nærumvænge Rudersdal Nærumvænge Kommune Rudersdal Kommune 18 Årstal Årstal Figur 3.3 Kilde: KÅS-tal 2012 fra Danmarks Statistik

19 Beboersammensætning Status Under-overskrift Husstandstyper Husstandstyperne i afdelingen har ikke ændret sig væsentligt i perioden 2008 til Enlige uden børn udgør den største beboergruppe med ca. 35 % i perioden. Dernæst kommer par uden børn med ca. 26 %. Enlige med børn udgør i perioden ca. 16 % imens andelen af par med børn svinger mellem 16 og 19 %. Uddannelse og socioøkonomisk status Siden 2007 er andelen af beboere i Nærumvænge med grundskolen, som højeste gennemførte uddannelse, faldet fra 41 % til 37 % i Alligevel er dette væsentligt flere end de 25 % i Rudersdal Kommune. 42 % af afdelingens beboere har en erhvervs- eller kort videregående uddannelse, imens 16 % har en mellemlang eller lang videregående uddannelse, hvilket i Rudersdal Kommune udgør hhv. 26 % og 40 %. Generelt er uddannelsesniveauet i afdelingen lavere sammenlignet med Rudersdal Kommune, dog skal dertil siges, at uddannelsesniveauet i afdelingen har været svagt stigende i perioden 2007 til % af beboerne er en del af arbejdsstyrken i 2011, hvilket er en stigning på 4 procentpoint siden Trods denne stigning er arbejdsstyrken 5 procentpoint mindre end i Rudersdal Kommune. Andelen af pensionister og førtidspensionister udgør i % i afdelingen, hvorimod denne andel i kommunen kun udgør 26 %. I perioden 2007 til 2011 er der mellem 4 og 9 kontanthjælpsmodtagere i afdelingen, svarende til maksimalt 1,3 % af beboerne. Væsentligt flere beboere hører til de lave indkomstgrupper sammenlignet med Rudersdal Kommune. Således er den gennemsnitlige personlige bruttoindkomst i 2010 på kr. i Nærumvænge, hvilket er kr. mindre end i Rudersdal Kommune. Der skal dog tages det forbehold, at Rudersdal Kommune i 2010 var den kommune i Danmark, hvor borgerne havde den anden højeste disponible indkomst 2. Den gennemsnitlige personlige bruttoindkomst blandt alle almene boliger i Danmark i 2009 er kr. 3, altså lavere end gennemsnittet i Gennemsnitlig personlig bruttoindkomst pr. beboer Gennemsnitlig personlig på 15 år bruttoindkomst og derover (2007 pr. beboer ) på 15 år og derover ( ) Indkomst (kr.) Nærumvænge Rudersdal Kommune Årstal Figur 3.4 Kilde: KÅS-tal 2012 fra Danmarks Statistik 19

20 Beboersammensætning Nærumvænge. I perioden 2007 til 2011 er der sket en forbedring i bruttoindkomsten i afdelingen, idet den gennemsnitlige årlige personlige bruttoindkomst er steget kr. fra 2007 til Beboersammensætningen Beboersammensætningen i Nærumvænge afspejler i høj grad beboersammensætningen i Rudersdal Kommune, hvorfor der i afdelingen synes at være en forholdsvis bred beboersammensætning. De steder, hvor afdelingen skiller sig ud er hovedsageligt ved andelen af børn med én forsørger og andelen af børn med anden etnisk baggrund end dansk. Generelt er begge disse grupper mere udsatte, da enlige forældre og forældre med anden etnisk baggrund end dansk ofte har færre ressourcer end en dansk familie med to forsørgere. Dette kan både være i forhold til økonomi, tid, mulighed for at støtte børnene, sprog mm. Indkomst, uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet er parametre, som har betydning for en afdelings samlede ressourcer, idet en husstands ressourceniveau ofte stiger i takt med indkomsten samt graden af uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet. 2 Kilde: tabel 1 3 Kilde: Landsbyggefonden (2012): Statistik. Beboere i den almene boligsektor 2011 Nøgletal - Beboerne i Nærumvænge og Rudersdal Kommune Udvalgte nøgletal 8 Nærumvænge Rudersdal Kommune Andel beboere over 65 år (2012) 24,3 % 21,4 % Andel beboere under 18 år (2012) 25,3 % 23,9 % Andel af indvandrere/efterkommere (2012) 12,3 % 10,3 % Børn/unge under 18 år med anden etnisk baggrund end dansk 9 4 (2012) 15,6 % 7,4 % Andel af børn med én forsørger (2012) 38,9 % 15,5 % Gennemsnitlig årlig personlig bruttoindkomst (2010) kr kr. Andel beboere med en årlig bruttoindkomst under kr. (2011) 31,8 % 25,7 % Andel af beboerne på offentlig forsørgelse (2011) 9,9 % 7,8 % Arbejdsstyrkens andel af alle beboere over 15 år (2011) 55,6 % 60,5 % 20 4 Andel Opsummering ud af samlet antal børn i afdelingen På mange måder ligner beboersammensætningen i Nærumvænge den i Rudersdal Kommune. Der, Figur hvor 3.5 afdelingen adskiller sig, er især i forhold til andelen af Kilde: børn med KÅS-tal kun én 2012 forsørger, fra Danmarks som i afdelingen Statistik udgør over dobbelt så mange som i kommunen. Der er ligeledes en væsentligt større andel af børn med anden etnisk baggrund end dansk i afdelingen sammenlignet med Rudersdal Kommune. Et andet område, hvor Nærumvænge skiller sig ud sammenlignet med kommunen, er i forhold til

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22

Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22 Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management... 4 Formål... 4 Opbygning... 4 Vurderingskriterier... 4 Vurdering

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 11. november 2013 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Indholdsfortegnelse Grundlag for boligmarkedsanalysen Status for afdelingen SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Omdisponering af lille bolig Omdisponering af stor bolig Sammenlægning af 3 boliger

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 42 8900 Randers 730-018398-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hobrovej 29 8900 Randers 730-012357-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 10 8900 Randers 730-019444-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/5 Afd. 08. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen Adm. Allan Kirch (ref.) Dato: 28. april 2015 Sted: Lindholm Søpark 4 Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 44 8900 Randers 730-018399-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Egilsgade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-112497 Energikonsulent: Mads Lange Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Industrialiseret byggeri (1960-1980) Novembervej, Mørkhøj - 4 etageejendomme med lejelejligheder.

Eksempel. ENERGIRENOVERING Industrialiseret byggeri (1960-1980) Novembervej, Mørkhøj - 4 etageejendomme med lejelejligheder. Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Industrialiseret byggeri (1960-1980) UDGIVET JUNI 2012 Novembervej, Mørkhøj - 4 etageejendomme med lejelejligheder Dette er et eksempel, der viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Svinget 4 Postnr./by: 6261 Bredebo BBR-nr.: 550-001075 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House TII, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger.

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger. Lisbet Schaltz Claus S. Hansen Helle Juul Lene Terpe Almenbo Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv Referat af dialogmøde

Læs mere

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enevold Sørensens Vej 8 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-040332 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Del 7: Spørgeskemabaseret analyse

Del 7: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 7: Spørgeskemabaseret analyse -Alderssegmenter: De 17-29 årige og de 30-39 årige Byggerier på forsiden: Billedet nederst til venstre:

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 16 8900 Randers 730-019448-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 200009726 22. december 2008 d.a.i. arkitekter I ingeniører a/s

Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 200009726 22. december 2008 d.a.i. arkitekter I ingeniører a/s SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Notat Afdeling 64, Gandrup - Beboermøde den 28.05.2015 Værestedet. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 64, Gandrup - Beboermøde den 28.05.2015 Værestedet. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/8 Notat Afdeling 64, Gandrup - Beboermøde den 28.05.2015 Værestedet. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 22 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 12 8900 Randers 730-019446-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Søhusene. Nakskov Almene Boligselskab administreres af Boligkontoret Danmark Skriv dig op til Søhusene allerede nu på: www.boligkontoret.

Søhusene. Nakskov Almene Boligselskab administreres af Boligkontoret Danmark Skriv dig op til Søhusene allerede nu på: www.boligkontoret. Søhusene Nakskov Almene Boligselskab bygger i samarbejde med Boligkontoret Danmark, Enemærke & Petersen, Arkitema og Alectia 104 nye 1-4 rums lejeboliger på 65-120 m 2 i skøn beliggenhed tæt på fjorden

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Bord nr. Emne Forslag 5 Aktivitetsmuligheder Multihus som skal være centralt placeret i afdelingen 1 Altaner Større altaner 2 Altaner Tilvalgsmulighed for lukkede altaner (og større altaner) 4 Altaner

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012.

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012. Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012. Deltagere: Jytte Jensen, Ballerup Boligselskab Ole Pedersen, Ballerup Ældreboligselskab

Læs mere

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr.

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestre Ringgade, Århus C 178 - Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534922 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Lorentzgade 5 8900 Randers 730-014462-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Havnevej 53 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020803 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallandsgade 003 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-201465 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Porsevænget 32 Postnr./by: 2800 Lyngby BBR-nr.: 159-108325 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Introduktion til fremtidsanalyser den 26. august 2008

Introduktion til fremtidsanalyser den 26. august 2008 Introduktion til fremtidsanalyser den 26. august 2008 Fremtidssikring Hvad vil det sige at fremtidssikre??? Udviklingsprojekter i AlmenNet Generelle fremtidstendenser Hvorfor fremtidssikre? Boliger er

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nordostvej 10 8900 Randers 730-015556-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Inger Christensen Knud Poulsen Ole Klemmensen Sophie Katharina Ravn Birthe Hansen Anita Nørskov

Inger Christensen Knud Poulsen Ole Klemmensen Sophie Katharina Ravn Birthe Hansen Anita Nørskov Side 1/5 Afd. 65, Hou. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Inger Christensen Knud Poulsen Ole Klemmensen Sophie Katharina Ravn Birthe Hansen Anita Nørskov Adm. Jens Erik Grøn Allan Kirch (ref.) Dato: 07.04.2015

Læs mere

BBR-nr.: 101-262502 Energimærkning nr.: 200000943 Gyldigt 5 år fra: 27-04-2007 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S

BBR-nr.: 101-262502 Energimærkning nr.: 200000943 Gyldigt 5 år fra: 27-04-2007 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingerslevsgade 108 Postnr./by: 1705 København V BBR-nr.: 101-262502 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Notat Afdeling 61, Hals- Beboermøde den 06.05.2015 Hals Hotel. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 61, Hals- Beboermøde den 06.05.2015 Hals Hotel. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/7 Notat Afdeling 61, Hals- Beboermøde den 06.05.2015 Hals Hotel. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 28 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen:

Læs mere

Lejemåls oversigt. Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense.

Lejemåls oversigt. Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense. Bogense Boligforening Lejemåls oversigt Kontor: Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 Email: kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense.dk Åbningstid kontor:

Læs mere

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 10 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 12 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186859 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 17.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 17.05 CASE 17.10 Forrige møde / siden sidst 17.20 Sivegade Trafikløsning 17.35 Servicehus 17.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallundbækvej 7 Postnr./by: 7361 Ejstrupholm BBR-nr.: 756-000756 Energikonsulent: J. Ulrik Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Digestykket 73 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-019477-021 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Ved Amagerport 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Padborgvej 3 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-011161 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej

Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej RAPPORT 2012 Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej RAPPORT FRA BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 AB GUDENAA

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011 Ordinært afdelingsmøde Torsdag den 15. september 2011 Orientering v. Jannik Madsen, d.a.i. arkitekter ingeniører as 1. Historikken 2. Planlagte renoveringsarbejder 3. Plan for havearealer 4. Skitseforslag,

Læs mere

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup O punktsmåling Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Udviklingsafdelingen 04-03-2013 O punksmålingen er gennemført i 2013, hvor der er omdelt spørgeskemaer

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sennelsgade 6 8900 Randers 730-017226-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjolderupvej 32A Postnr./by: 6392 Bolderslev BBR-nr.: 580-012115 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534930 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Allegade 31 Postnr./by: 4690 Haslev BBR-nr.: 320-000043 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ny Munkegade 75 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-339178 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere