Fremtidssikringsanalyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidssikringsanalyse"

Transkript

1 Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 1 - Analyse - Status i afdelingen Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor fremtidssikre? Analysens formål Om Nærumvænge Nærområdet - 4 Bebyggelsen Udlejning og fremtidig konkurrenceevne Udlejningsstatistik - 10 Potentielle fremtidige beboere Beboersammensætning Nuværende beboere 17 Fremtidig beboersammensætning Trivslen i Nærumvænge Trivsel og beboerdemokrati Bygninger og boliger Energiforbrug og indeklima - 26 Installationer - 31 Boliger Friarealer De udendørs fællesområder Udvikling i afdelingens økonomi Afdelingens driftsresultater - 40 Udvikling i afdelingens formue - 41 Afdelingens opsparing til vedligehold - 42 Forbrug og opsparing til istandsættelse ved fraflytning - 43 Udvikling i afdelingens tab ved fraflytning - 44 Boligselskabets økonomi - 45 Afdelingens mulighed for låneoptag Drift & vedligehold D&V-planen og modernisering af bad og køkkener Anbefalinger Konklusion - 50 Kolofon Titel: Fremtidssikringsanalyse - Del 1. Udgave: 1. udgave Selskab: 726 Søllerød Almene Boligselskab Afdeling: 02 Nærumvænge Dato: marts 2012 Udarbejdet af: Boligkontoret Danmark v. Byggeafdeling Øst, Udviklingsafdelingen og Marketingsafdelingen. Øvrige medvirkende: Afdelingskontoret i Holte, ejendomsfunktionæren, afdelingsbestyrelsen samt beboerne i Nærumvænge i forbindelse med beboerundersøgelsen. 2

3 Hvorfor fremtidssikre? 1. Hvorfor fremtidssikre? Analysens formål Fremtidssikring handler om at lægge en langsigtet plan for boligafdelingens udvikling. Planen skal sikre afdelingens konkurrenceevne, nu og mange år ud i fremtiden. Det er vigtigt at afdelingen har den fremtidige udviklingen for øje, fordi ubevidste eller uovervejede valg låser bygningernes funktioner og budgetter i mange år fremover. Konkurrenceevnen hænger desuden uløseligt sammen med afdelingens økonomi, huslejeniveau samt den sideløbende udvikling i samfundet generelt. Fremtidssikringsanalysen er et solidt beslutningsgrundlag, når I planlægger og prioritere de kommende års indsatsområder, både hvad angår fysiske, sociale, udlejningsfremmende og hvad angår økonomiske forhold. Analysen giver et overblik over, hvordan det står til i afdelingen og hvor attraktiv afdelingen er, set i forhold til nuværende og potentielle fremtidige beboere. Hvor attraktiv afdelingen er, bestemmes af mange forskellige faktorer. Bygningerne og boligernes stand er naturligvis vigtig, både byggeteknisk og i forhold til tidssvarende indretning og komfort. Men også mere bløde værdier, som et godt naboskab og et godt image udadtil, er afgørende for den fremtidige udlejning. Fremtidssikringsanalysen synliggøre disse mål for udvikling, så det bliver lettere at huske dem og prioritere mellem dem, når forskellige projekter skal igangsættes inden for en begrænset økonomi. Rapportens anbefalinger og ideer spænder mellem energi- og indeklimatiske forbedringer, renovering af tekniske installationer, øget tilgængelighed, udlejningsfremmende tiltag og forslag til hvordan naboskab, beboerdemokrati og livet mellem husene styrkes. Der er taget højde for store gennemgribende projekter og små nemme tiltag, da begge kan have stor værdi for afdelingen. Rapportens opbygning Del 1 indeholder selve analysen, som er en undersøgelse af de fysiske, udlejningsfremmeden, sociale og økonomiske forhold i afdelingen og i det omkringliggende samfund. I analysen sættes fokus på hvilken betydning disse faktorer har på afdelingens fremtidige udvikling, og på hvilke områder man bør iværksætte en indsats, for også på sigt at kunne opretholde afdelingens konkurrenceevne. Analysen er baseret på observationer foretaget på stedet, gennemgang af foreliggende rapporter, tegningsmateriale, statistikker, budgetter og regnskaber, samt samtaler med ejendomsfunktionær, driftschef og afdelingsbestyrelse. Yderligere er der gennemført dels et telefoninterview med fraflyttere, dels en beboerundersøgelse blandt de nuværende beboere, som havde en svarprocent på 46 %. Del 2 indeholder ideer og forslag til hvordan afdelingen kommer videre og får løst de udfordringer afdelingen står overfor. Del 2 er tænkt som et arbejdsredskab i den videre proces, med udarbejdelse af en egentlig handleplan. 3

4 Ru Om Nærumvænge 2. Om Nærumvænge Nærområdet Nærumvænge ligger i et varieret boligmiljø, nær kollektiv trafik, skole, børneinstitutioner, kulturcenter og indkøbscenter, og med mulighed både for adgang til og udsyn over store smukke landskaber. Nærumvænge ligger i Nærum, som er en Københavnsk forstad, beliggende i Rudersdal Kommune. Nærum er et bysamfund, der er præget af erhverv med mange virksomheder, et handelstorv og en strøggade. Byen er med sin gode trafikale beliggenhed et attraktivt sted som bosætningsområde og ved etablering af arbejdspladser. Området er på nuværende tidspunkt inde i en udviklingsproces, som blandt andet har givet byen et nyt gymnasium, og der er skabt mulighed for at opføre et større antal nye boliger. Nærum hovedgade - Helsingsør motorvejen Gymnasium Jægersborg Hegn Bibliotek Børneinstitution Børneinstitutioner Nærumvænge Torv Nærum Station - Bus til København Skodsborgvej Skole Fruerlund Nærumvænge Fyrrevejen ort & Matrikelstyrelsen 4 Nærumvænge Fig 2.1 Må Da Sig

5 Om Nærumvænge Bebyggelsen I arkitekturhistorisk sammenhæng er Nærumvænge et bevaringsværdigt byggeri, der repræsenterer en eksperimenterende byggetradition i 1950 ernes Danmark. En stilperiode, hvor danske arkitekter kombinerede modernitet med funktion og brugte enkle og grundlæggende håndværksmæssige traditioner og materialer. Nærumvænge blev opført for Søllerød Almene Boligselskab. Arkitekt for bygninger og bebyggelsesplan var Palle Suensson og C. Th. Sørensen var arkitekt på haveanlæg og landskab. Det altdominerende visuelle billede af bebyggelsen er de røde, tagstensbelagte, valmede sadeltage og murrede piller kombineret med belægningen i brændte gule klinker. Husenes relative tæthed og den stramme bebyggelsesplan giver en bymæssig karakter, både på afstand og inde i bebyggelsen. Nærumvænge ligger med sin svagt buede grundform som det sydlige Nærums grænse mod landskabet og motorvejen. Ud mod den græsklædte slette mod vest og syd, danner den forreste række huse tilsammen en lang sammenhængende, skulpturel og smuk bymur. Nærumvænge skulle opfattes som en sluttet enhed - noget, man savnede i tidens øvrige boligkvarterer. Opførelsen af Nærumvænge hang sammen med anlægget af motorvejen, der krydsede Nærumbanens oprindelige strækning. For at undgå en jernbaneviadukt under motorvejen, valgte man i 1954 at flytte Nærum Station fra Nærums gamle centrum til den nuværende placering vest for motorvejen. Med opførelsen af Nærumvænge og flytningen af Nærum Station opstod en slags nyt centrum for byen. Stamdata Adresse: Afdelingen ligger i 2850 Nærum med følgende adresser: Fyrrevejen 1-79 (ulige nr.) Fyrrevejen 2-70 (lige nr.) Nærumvænge 1-95 (ulige nr.) Nærumvænge (lige nr.) Skodsborgvej Nærumvænge Torv 8, Lej. Nr Nærumvænge Torv, lej. nr. 390 Opførelsesår: 1949 til 1961 Boligtyper: Familieboliger Antal boliger: 339 Antal beboere: 709 Kommune: Rudersdal Boligselskab: Søllerød Almene Boligselskab 5

6 Intro Om Nærumvænge Situationsplan med oversigt bygningstyper Rækkehus Etagehus Apotekerbygning, etageboliger Skodsborgvej, etageboliger Nærumvænge Torv 8, klubværelser Beboerhus Ejendomsmesterkontor Holte fjernvarme/ centralvaskeri Figur 2.2 6

7 Om Nærumvænge Intro Hoved-overskrift Under-overskrift Rækkehusene Boligerne består af en stueetage og 1. sal. Der er fuld kælder i samtlige rækkehuse på Fyrrevejen, dvs. 73 boliger. På vejen Nærum Vænge er der er halv kælder under indgangsside i 90 boliger og 18 boliger er uden kælder. (Nærum Vænge nr , 30-40, 46-56). Adgangsvej til kælder sker via udvendige og indvendige trapper. Fundamenter er udført af in-situ støbt beton. Rækkehusenes byggesystem er en klassisk tværvægsløsning, hvor lejlighedskelene bærer etagedækkene, begge udført af beton. Under altaner og brystninger i facaden er der synlige betondragere. Gavle samt murpiller i facaden er opbygget af gule teglsten, som dobbelt teglstensmur med delvis hulrum. Brystninger er udført som lette facadepartier med tjærebehandlet klinkebrædder. Rækkehusenes vinduer og terrassedøre er i træ/ aluminium, og udskiftet i 1996/97. Dog er vinduerne i kældrene de oprindelige med 1-lags glas. Rækkehusene har ventilationsanlæg med mekanisk udsugning (uden automatisk styring) fra køkken og bad. Ventilationsanlægget er etableret i Rækkehusene på Fyrrevejen forsynes fra varmeanlæg, som er anbragt i bygningen med Holte Fjernvarmeværk. De øvrige rækkehuse (på Nærum Vænge) benytter decentrale varmecentraler anbragt i kældre i den nærmest liggende etageejendom. Radiatorsystemet er det oprindelige to-strenget system. Faldstammerne er af støbejern og fra da rækkehusene blev opført. Tagene er afvalmede sadeltage dækket med røde vingetagsten i tegl. Bygninger: 35 bygninger i rækkehusbebyggelse, med 5-6 boliger i hver stok (181 boliger) 11 etagehuse i 3 etager (132 boliger) Lejligheder i etagebyggeri med blandet erhverv og bolig på Nærumvænge Torv (8 klubværelser), Skodsborgvej (17 boliger), og apotekerbygningen på Nærumvænge Torv/ Nærum Vænge (3 boliger) Erhvervsejendomme på Fruerlund som lejes ud til Holte Fjernvarme og et centralvaskeri, samt benyttes til ejendomsmesterkontor og fællesvaskeri. Garager 164 stk i 11 garagebygninger Et beboerhus En 1200 m2 underjordisk parkeringskælder. Udførte forbedrings- / renoveringsarbejder: Prøveboliger Vinduer i etagehusene udskiftet Ny tagbelægning med undertag, samt isolering af loftrum med granulat. (Alle bygninger, minus Nærum Vænge Torv ) 2003 Etablering af mekanisk udsugning (uden automatisk styring) 2002 Indvendig isolering af gavle i etagehuse 2001 Underjordisk p-kælder renoveret inkl. ny belægning på torvet Vinduer i rækkehuse skiftet Betonrenovering 7

8 Om Nærumvænge Etagehusene - på Nærum Vænge: Der er kælder under samtlige etagehuse, med opbevaringsrum, cykelkælder og varmecentral. Varmecentral i etagehusene forsynes fra Holte Fjernvarmeanlæg. Radiatorsystemet er det oprindelige et-strenget system. Adgangsvej til kælder sker via indvendige trapper i opgange, samt via udvendige trapper langs gavle. Fundamenter er udført af in-situ støbt beton. Etagehusenes byggesystem er en klassisk tværvægsløsning, hvor lejlighedskelene samt andre primære vægge, som står på tværs af facaden, bærer etagedækkene. Synlige betondrager og indbyggede altaner i sydfacaden er massive betonkonstruktioner. Brystninger fremstår ligeledes i beton. Betondragerne er renoveret i Nordfacade, gavle samt murpiller i sydfacaden fremstår i gule teglsten. Gavle er indvendigt isoleret i Tagene er afvalmede sadeltage dækket med røde vingetagsten i tegl. I etagehusene er vinduer og altandøre i træ/ aluminium, og udskiftet i Dog er vinduerne i etagehusenes trappeopgange de oprindelige med 1-lags glas. Udvendige døre til kælder, trappeopgange og lejligheder, er ejendommens oprindelige trædøre. Etagehusene har ventilation med mekanisk udsugning (uden automatisk styring) fra køkken og bad. Faldstammerne er af støbejern og fra da etagehuse blev opført. omkring Nærumvænge Torv, til en nystiftet grundejerforening. I grundejerforeningen indgår 25 af afdelingens boliger, beboerhus og underjordisk parkeringskælder. Udvendigt vedligehold og renovering pålægger grundejerforeningen i fællesskab, men varetages af boligafdelinges driftsstab. Indvendig renovering og vedligehold pålægger de enkelte lejere i grundejerforeningen. Følgende af Nærumvænges lejemål er en del af grundejerforeningen,: Skodsborgvej boliger er beliggende ovenpå butikkerne på Nærumvænge Torv, ved Skodsborgvej. 15 af boligerne er på 67 m2 og to boliger på 110 m2. Boligerne er overordnet i god stand. Klubværelserne på Nærumvænge Torv 8 I afdelingen er der otte et-værelset klubværelser. 6 stk. på 42 m2 og 2 stk. på 67 m2. Der er eget tekøkken og toilet. Der er 2 fælles bade på gangen. Boligerne er overordnet i god stand. Taget på ejendommen er det oprindelige men løbende renoveret i forbindelse med flere stormskader. 3 lejemål i Apotekerbygningen. Minder om etagehusene. Rapportens anbefalinger for etagehusene gælder ligeledes denne bygning. Beboerhus Beboerhuset er som den øvrige bebyggelse opført i gule teglsten og med afvalmet sadeltag dækket med røde vingetagsten i tegl. Der er pt. ved at blive installeret ventilationsanlæg med genveks. Beboerhuset fremstår velindrettet og veludstyret. Grundejerforeningen I 2002 frasolgte boligafdelingen bygningerne 8

9 Om Nærumvænge Status Boligtyper Etageboliger: antal boliger rum m I alt 151 Etagehus og rækkehus Rækkehuse: antal boliger rum m I alt 181 Figur 2.3 Nærumvænge Torv 8 ses i baggrunden, Skodsborgvej-bygningen til højre 9

10 Udlejning og fremtidig konkurrenceevne 3. Udlejning og fremtidig konkurrenceevne Udlejningsstatistik For at kunne give en pejling om afdelinges nuværende og fremtidige konkurrenceevne, er udvikling i ventelisten, fraflytninger samt huslejeniveau gennemgået nærmere i det følgende. Nærumvænge har en god udlejningssituation. Afdelingen har en stor venteliste og oplever aldrig problemer med at genudleje de ledige boliger. Udvikling i Nærumvænges venteliste I dag står der medlemmer på ventelisten i Søllerød Almene Boligselskab. Det seneste år er der sket et fald på -100 medlemmer. Ser man på selskabets venteliste på afdelingsniveau, er Nærumvænge den mest efterspurgte af de 4 afdelinger. I januar 2013 står der medlemmer på afdelingens venteliste. Ventetid på en bolig i Nærumvænge Mange af selskabets medlemmer har stået på ventelisten i mange år, og man skal have høj anciennitet for at få en bolig. I Nærumvænge er der på nuværende tidspunkt omkring 2-6 års ventetid på etageboligerne og års ventetid på rækkehusene. Det er udelukkende den interne venteliste, der kommer i betragtning til rækkehusene. Kommunal anvisning Ingen boliger i Nærumvænge er på forhånd øremærket til kommunen. I perioden fra januar 2011 til december 2012 anviste administrationen 10 boliger til kommunen, hvoraf 1 bolig kom retur, da kommunen ikke kunne finde lejere til den. Udviklingen i Nærumvænges fraflytninger Selvom Nærumvænge ikke har udlejningsproblemer, er det altid en god idé at følge afdelingens fraflytningsudvikling. Der har siden 2001 været en markant stigning i antal fraflytninger i Nærumvænge, se fig I 2001 var der 9 fraflytninger på et år, svarende til en fraflytningsprocent på 2,65%, hvor der i 2011 er 33 fraflytninger, svarende til en fraflytningsprocent på 9,71 %. Den gennemsnitligt boperiode for Nærumvænges fraflyttere er på nuværende tidspunkt ca. 19 år. Set ud fra det store billede er selve fraflytningsprocenten ikke alarmerende, men der bør holdes øje med denne tendens. Overordnet set er antallet af fraflytninger højere for etageboligerne end for rækkehusene. Blandt de 33 fraflytninger i 2011, var 4 fra rækkehusene. Fraflytningerne i de 2 bebyggelser ser umiddelbart ud til at være meget sæsonpræget, hvor hovedparten sker i den sidste halvdel af året, særligt 4. kvartal. Der ses ikke nogen fuldstændig klar årsag til fraflytningerne i Nærumvænge. De almindelige fraflytninger fylder generelt mest, men derudover er der et stort antal interne fraflytninger hovedsageligt etageboligerne til en anden bolig i afdlingen, som indikerer at folk er glade for at bo der. Dernæst er en tredje årsag til fraflytninger dødsfald, hvilket betyder at en del bor i afdelingen til det sidste. Endeligt har der været 4 udsættelser siden Blandt respondenterne i beboerundersøgelse, har størstedelen (62 %) en formodning om, at de ikke skal flytte til anden bolig. Mange opfatter Nærumvænge som deres sidste bolig. Næsten 20 % forventer at blive boende i afdelingen i mere end 10 år, og kun 6 % forventer at skifte bolig inden for de næste 3 år. Alt sammen noget der bekræfter den lange ventetid samt det lave antal fraflytninger. 10

11 Udlejning og fremtidig konkurrenceevne Samlede antal fraflytninger, Nærumvænge Samlede antal fraflytninger, , Nærumvænge Antal fraflytninger År Figur 5.1 Kilde: intern statistik, EG bolig Hvorfor flytter folk fra Nærumvænge I et forsøg på at danne et overblik over, hvorfor folk vælger 2000 at flytte fra Nærumvænge, blev der lavet en 1800 mini telefonrundspørge, hvor der blev ringet 1600 til en række af de personer, der har valgt at flytte 1400 fra Nærumvænge Fraflytterne 1000 havde forud for deres boperiode i Nærumvænge 800 et forholdsvis stort kendskab til stedet, 600på baggrund af et ofte nært forhold til afdelingen. 400 Det er den generelle holdning, at fraflytterne 200 har været meget glade for at bo i Nærumvænge, 0 hvilket også afspejler sig i den lange boperiode. Flere af dem, der har deltaget i telefonrundspørgen har påpeget, at mange har familie i afdelingen, og at store dele af deres omgangskreds bor der. Ydermere bliver afdelingens beliggenhed påpeget som værende meget kr. Huslejeudvikling i Nærumvænge pr. kvm attraktiv. Grunden til at folk valgte år at flytte fra Nærumvænge, er ligesom indflytningen, meget individuel. Dog er der flere, der er flyttet fra Nærumvænge og ind på plejehjem eller andre ældrevenlige boliger/rækkehuse. Huslejeudvikling i De ting der bliver påpeget som værende afgørende for, at folk skulle blive i Nærumvænge, er Nærumvænge ting som tilgængelighed, huslejeniveau og indeklima. Fraflytterne synes yderligere at legeplads, Benchmark, privat belysning og belægning både med de ældres og unges øjne lejeboliger, er vigtige Nærum indsatsområder fremover. Der er en generel enighed om, at fraflytterne anbefaler området til andre mennesker, og udviser stor tilfredshed Benchmark, med afdelingen og området. ejerlejligheder(rækkehuse) Huslejeudvikling, Nærum i Nærumvænge Til at afspejle Nærumvænges konkurrenceevne er det nærliggende Benchmark, at se på afdelingens huslejeudvikling ejerlejligheder, over seneste Nærum år, målt i forhold til aktuelt ledige private lejeboliger og ejerlejligheder i Nærum. Som det ses på figur 5.2, ligger lejeniveauet for 11

12 Samlede antal fraflytninger, Nærumvænge Udlejning og fremtidig konkurrenceevne Antal fraflytninger År Huslejeudvikling i Nærumvænge pr. m2 Huslejeudvikling i Nærumvænge pr. kvm kr Huslejeudvikling i Nærumvænge Benchmark, privat lejeboliger, Nærum Benchmark, ejerlejligheder(rækkehuse), Nærum Benchmark, ejerlejligheder, Nærum år Benchmark = sammenligningsgrundlag. Husleje- og prisudvikling i Nærumvænge prisudvikling i samfundet. indekstal Nærumvænge 120 langt under det, man for tiden finder på det private lejebolig- og ejerboligmarkedet. 115Ud fra huslejeniveau står Nærumvænge altså i en rigtig god konkurrencemæssig position. Det skal dog bemærkes, at 48% har fået 110 renoveret/udskiftet 105 køkken i deres bolig, samt at der ved fraflytning oftest indsættes nyt køkken, hvilket 100giver en kollektiv lejeforhøjelse på 15,75 kr. pr. 95 m2 og dermed et samlet huslejeniveau på 761,40 kr. pr m Huslejen er i de seneste år steget jævnt. Huslejen følger dog ikke den generelle prisudvikling. Som grafen viser (figur 5.3), var der i perioden 2007/2009 ingen ændringer i huslejeudviklingen, men herefter har der siden regnskabsåret 2008/2009 været en markant højere stigning i huslejeudviklingen, i forhold til den generelle Figur 5.2 Kilde: intern statistik, boligportal.dk, lejebolig.dk og boligsiden.dk Den nuværende husleje har, i forhold til det private marked, plads til huslejestigning, dog har bl.a. fraflytterne og de nuværende beboere udvist utilfredshed med huslejeudviklingen, hvilket ikke bør negligeres i finansieringen af fremtidssikrende Huslejeindeks renoveringer. Prisindeks 12

13 Huslejeudvikling i Nærumvænge pr. kvm kr Udlejning Huslejeudvikling og fremtidig i konkurrenceevne Nærumvænge Benchmark, privat lejeboliger, Nærum Benchmark, ejerlejligheder(rækkehuse), Nærum Benchmark, ejerlejligheder, Nærum år Husleje- og prisudvikling i Nærumvænge indekstal Husleje- og prisudvikling i Nærumvænge Huslejeindeks Prisindeks år Figur 5.3 Kilde: Intern statistik og Danmarks Statistik Udlejningsstatistik Anbefalinger - hvordan kommer vi videre? På baggrund af ovenstående anbefales det: - at der holdes øje med udviklingen i ventelisten og udviklingen i afdelingens fraflytningsmønster. - at det drøftes om, og hvorledes, der skal åbnes op for fleksibel udlejning, således at eksterne medlemmer kan komme i betragtning til rækkehusene og afdelingen dermed bliver mere attraktiv. 13

14 Udlejning og fremtidig konkurrenceevne Potentielle fremtidige beboere Hvem er de potentielle fremtidige beboere og hvad skal der til for at deres boligvalg bliver Nærumvænge? Kommunens befolkningsudvikling Over de kommende 12 år vil det totale indbyggertal i Rudersdal Kommune være nogenlunde stabilt. De fremtidige prognoser viser dog, at næsten hver tredje af kommunens borgere vil være over 60 år i Samtidig vil antallet af børn på 0-5 år, samt børn i skolealderen falde med op til 10 %, og gruppen af erhvervsaktive indbyggere (26-59 år) vil falde med op til 5 %. Dette betyder, at der vil være en stigning i forsørgerbrøken, og dermed færre til at tage sig af dem uden for arbejdsmarkedet. Tallene for Nærum by er tilsvarende kommunens udvikling, og viser flere ældre indbyggere. Dog afviger prognosen i Nærum, ved at der sker en markant stigning i antal indbyggere i aldersgruppen år. Husstandsstørrelse og boligbyggeri i Rudersdal kommune Antallet af boliger i Rudersdal Kommune er i de seneste par år vokset stærkere end indbyggertallet, hvilket har bevirket, at den gennemsnitlige husstandsstørrelse er mindsket. Ud fra kommunens prognosevurdering, forventes denne tendens at forsætte frem til 2024, og vil nå en gennemsnitlig husstandsstørrelse på Udviklingen i antal indbyggere i forskellige aldersgrupper, Rudersdal kommune (indeks 2012 = 100) Udviklingen i antal indbyggere i forskellige aldersgrupper, Rudersdal kommune (indeks 2012 = 100) Indeks år 6-15 år år år år år År 80+ år 14 Figur 5.4 Kilde: Befolkningsprognose , Rudersdal Kommune Medlemmer på ventelisten, fordelt efter antal børn

15 Udlejning og fremtidig konkurrenceevne 2,04 beboere pr. bolig. Denne tendens skyldes blandt andet, at en del af kommunens nybyggeri er plejeboliger, som oftest kun har 1 beboer. Det forventes, at der bliver opført 846 boliger i Rudersdal 130 Kommune i perioden , heraf er 323 plejeboliger, 151 etageboliger og 372 parcelhuse 120 og tæt-lav. Der er hermed allerede fokus på det stigende antal ældre i kommunen. 110 Hvem står på ventelisten og hvad efterspørger de? 100 I januar 2012 står der medlemmer på venteliste 90til Nærumvænge. Halvdelen er voksne enlige, og den anden halvdel er 2 voksne eller flere % af medlemmerne på ventelisten er aktive medlemmer. Fordelingen af antal børnefamilier ses i figur % har angivet at de har børn og over halvdelen af dem er enlige Indeks Udviklingen i antal indbyggere i forskellige forsørger. aldersgrupper, Rudersdal kommune (indeks 2012 = 100) År Størstedelen af medlemmerne på Nærumvænges venteliste helgardere sig, ved at ønske flere rumtyper, hvoraf de fleste ønsker 3-5 rums bolig. Størstedelen af de medlemmer, der alene har angivet én rumtype i deres 0-5 ønsker, år har ønsket 3 rums bolig. Blandt de medlemmer, der alene har angivet én rumtype, står rums år boliger som den mindst attraktive rumtype. Dette falder år godt i tråd med at størstedelen af folk på ventelisten er enlige eller enlige forsørgere. år Medlemmerne bor på nuværende tidspunkt meget geografisk spredt rundt i landet, dog år bor 75 % i nærområdet såsom Nærum, Virum og Holte år Medlemmerne på ventelisten efterspørger i lav grad afdelingens 1-rums boliger, 80+ årmen på nu- Medlemmer på ventelisten, fordelt efter antal børn Medlemmer på ventelisten, fordelt efter antal børn 4+ børn 1% 3 børn 5% ej oplyst 18% 0 børn 39% 2 børn 19% 1 barn 18%. Figur 5.5 Kilde: Ventelisten, Nærumvænge 2012/

16 Udlejning og fremtidig konkurrenceevne værende tidspunkt er der ikke problemer med at leje disse ud. Hensigten og brugen af klubværelserne bør dog overvejes. Landsdækkende ses der en lavere og lavere interesse for denne boligtype, og det er oftest her der opleves udlejningsproblemer. Tilbudsbreve Trods den umiddelbare store interesse for Nærumvænge, synes der at være en øget tendens til at udsende mange tilbudsbreve pr. ledig bolig til aktive på ventelisten. I 2010 blev der i gennemsnit udsendt 40 tilbudsbreve pr. ledig bolig, hvor der i 2011 blev udsendt 49 og i 2012 blev der udsendt 31. Hvordan er kendskabet til Nærumvænge og hvad anses som attraktivt? 75 % af undersøgelsens respondenter er personer der forud for deres nuværende bosituation, har boet til leje, enten privat eller alment. Ca. 50 % har inden deres nuværende bosituation i Nærumvænge boet alment, hvoraf 31 % tidligere har boet i en af Søllerød Almene Boligselskabs andre afdelinger. Kun 11 % boede i en ejerbolig, før de flyttede til Nærumvænge. De potentielle fremtidige beboere er altså hovedsageligt folk, der i forvejen bor til leje. 65 % af respondenterne kendte til Nærumvænge før de flyttede ind, et kendskab de har fået ved selv at have boet i afdelingen tidligere, eller gennem venner og familie. 7 % har fået kendskab til Nærumvænge gennem annoncering og internettet. Kun 15 % havde ikke noget kendskab til Nærumvænge, før de flyttede ind. Det er hovedsageligt boligens størrelse, beliggenhed, antal rum, om der er have/altan og huslejeniveau, der var afgørende faktorer, da de nuværende beboere valgte at flytte til Nærumvænge. Dernæst er mulighed for husdyrhold også en vigtig faktor. Potentielle fremtidige beboere Anbefalinger - hvordan kommer vi videre? På baggrund af ovenstående anbefales det: - at Nærumvænge tager kommunens befolkningsprognoser og den nuværende venteliste med i deres overvejelser, når der skal foretages fremtidige renoveringer og forbedringer. Der er tendens til flere ældre og et fald i den gennemsnitlige husstandsstørrelse. Derudover står der mange enlige og enlige med barn/børn på ventelisten. billede af hvorfor man står som aktivt boligsøgende, hvorfor de takker nej, samt hvilke aspekter der er afgørende for deres tilbagemelding, hvormed det er muligt at forbedre sagsbehandlingsprocessen. - at faktorer som beliggenhed og boligens størrelse, rum m.m. bliver brugt aktivt, når der skal tiltrækkes nye beboere/medlemmer på ventelisten, samt at afdelingen i højere grad forsøger også at tiltrække beboere fra andre boformer. - at der foretages en uddybende undersøgelse af nej tak til boligtilbud. For at få et bedre 16

17 Beboersammensætning 4. Beboersammensætning Nuværende beboere Det er afgørende for afdelingen at de fysiske, sociale, udlejningsmæssige og økonomiske tiltag I vælger at iværksætte, er målrettet mod den nuværende og fremtidige beboersammensætning. Så hvem er de nuværende beboere? Og er beboersammensætningen den samme fremover? Aldersmæssigt er beboersammensætningen i dag stort set den samme som i Rudersdal Kommune, og som det ses af figur 3.2 har der ikke været nogen ændring i den aldersmæssige beboersammensætning i perioden 2008 til Børn og unge 180 af afdelingens beboere er børn og unge under 18 år. Dette svarer til 25 % af afdelingens beboere, og er dermed næsten tilsvarende de 24 %, som børn og unge udgør i Rudersdal Kommune. Selvom der siden 2008 er sket et lille fald, vokser lidt over en tredjedel af afdelingens børn og unge op med kun én forsørger, hvilket er over dobbelt så mange som i Rudersdal Kommune. Indvandrere og efterkommere 12 % af afdelingens beboere er indvandrere eller efterkommere, hvilket er 2 procentpoint flere end i kommunen. Sammenlignes afdelingens andel i 2011 med alle almene boliger i Danmark 1 er der 14 procentpoint færre indvandrere og efterkommere i Nærumvænge. Der er hhv. over tre gange så mange og over to gange så mange indvandrere og efterkommere mellem 7 og 17 år i Nærumvænge, sammenlignet med alle almene boliger i Danmark og Rudersdal Kommune. Af afdelingens 180 børn og unge er 28 personer indvandrere eller efterkommere. 1 Landsbyggefonden (2012): Statistik. Beboere i den almene boligsektor 2011 Aldersmæssig Aldersmæssig beboersammensætning beboersammensætning % Nærumvænge Rudersdal Kommune Alder Figur 3.1 Kilde: KÅS-tal 2012 fra Danmarks Statistik 17

18 Beboersammensætning 30 Aldersmæssig beboersammensætning 2012 Aldersmæssig beboersammensætning % Nærumvænge 10 % 15 5 Rudersdal Nærumvænge Kommune Rudersdal Kommune 0 Alder Alder Beboersammensætning i Nærumvænge fordelt efter alder ( ) % % Beboersammensætning i Nærumvænge fordelt efter alder ( ) Beboersammensætning i Nærumvænge fordelt efter alder ( ) Aldersgruppe 2012 Aldersgruppe Figur 3.2 Kilde: KÅS-tal 2012 fra Danmarks Statistik Andel indvandrere og efterkommere ( ) Andel indvandrere og efterkommere Andel 20 indvandrere og efterkommere ( ) ( ) % % Nærumvænge Rudersdal Nærumvænge Kommune Rudersdal Kommune 18 Årstal Årstal Figur 3.3 Kilde: KÅS-tal 2012 fra Danmarks Statistik

19 Beboersammensætning Status Under-overskrift Husstandstyper Husstandstyperne i afdelingen har ikke ændret sig væsentligt i perioden 2008 til Enlige uden børn udgør den største beboergruppe med ca. 35 % i perioden. Dernæst kommer par uden børn med ca. 26 %. Enlige med børn udgør i perioden ca. 16 % imens andelen af par med børn svinger mellem 16 og 19 %. Uddannelse og socioøkonomisk status Siden 2007 er andelen af beboere i Nærumvænge med grundskolen, som højeste gennemførte uddannelse, faldet fra 41 % til 37 % i Alligevel er dette væsentligt flere end de 25 % i Rudersdal Kommune. 42 % af afdelingens beboere har en erhvervs- eller kort videregående uddannelse, imens 16 % har en mellemlang eller lang videregående uddannelse, hvilket i Rudersdal Kommune udgør hhv. 26 % og 40 %. Generelt er uddannelsesniveauet i afdelingen lavere sammenlignet med Rudersdal Kommune, dog skal dertil siges, at uddannelsesniveauet i afdelingen har været svagt stigende i perioden 2007 til % af beboerne er en del af arbejdsstyrken i 2011, hvilket er en stigning på 4 procentpoint siden Trods denne stigning er arbejdsstyrken 5 procentpoint mindre end i Rudersdal Kommune. Andelen af pensionister og førtidspensionister udgør i % i afdelingen, hvorimod denne andel i kommunen kun udgør 26 %. I perioden 2007 til 2011 er der mellem 4 og 9 kontanthjælpsmodtagere i afdelingen, svarende til maksimalt 1,3 % af beboerne. Væsentligt flere beboere hører til de lave indkomstgrupper sammenlignet med Rudersdal Kommune. Således er den gennemsnitlige personlige bruttoindkomst i 2010 på kr. i Nærumvænge, hvilket er kr. mindre end i Rudersdal Kommune. Der skal dog tages det forbehold, at Rudersdal Kommune i 2010 var den kommune i Danmark, hvor borgerne havde den anden højeste disponible indkomst 2. Den gennemsnitlige personlige bruttoindkomst blandt alle almene boliger i Danmark i 2009 er kr. 3, altså lavere end gennemsnittet i Gennemsnitlig personlig bruttoindkomst pr. beboer Gennemsnitlig personlig på 15 år bruttoindkomst og derover (2007 pr. beboer ) på 15 år og derover ( ) Indkomst (kr.) Nærumvænge Rudersdal Kommune Årstal Figur 3.4 Kilde: KÅS-tal 2012 fra Danmarks Statistik 19

20 Beboersammensætning Nærumvænge. I perioden 2007 til 2011 er der sket en forbedring i bruttoindkomsten i afdelingen, idet den gennemsnitlige årlige personlige bruttoindkomst er steget kr. fra 2007 til Beboersammensætningen Beboersammensætningen i Nærumvænge afspejler i høj grad beboersammensætningen i Rudersdal Kommune, hvorfor der i afdelingen synes at være en forholdsvis bred beboersammensætning. De steder, hvor afdelingen skiller sig ud er hovedsageligt ved andelen af børn med én forsørger og andelen af børn med anden etnisk baggrund end dansk. Generelt er begge disse grupper mere udsatte, da enlige forældre og forældre med anden etnisk baggrund end dansk ofte har færre ressourcer end en dansk familie med to forsørgere. Dette kan både være i forhold til økonomi, tid, mulighed for at støtte børnene, sprog mm. Indkomst, uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet er parametre, som har betydning for en afdelings samlede ressourcer, idet en husstands ressourceniveau ofte stiger i takt med indkomsten samt graden af uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet. 2 Kilde: tabel 1 3 Kilde: Landsbyggefonden (2012): Statistik. Beboere i den almene boligsektor 2011 Nøgletal - Beboerne i Nærumvænge og Rudersdal Kommune Udvalgte nøgletal 8 Nærumvænge Rudersdal Kommune Andel beboere over 65 år (2012) 24,3 % 21,4 % Andel beboere under 18 år (2012) 25,3 % 23,9 % Andel af indvandrere/efterkommere (2012) 12,3 % 10,3 % Børn/unge under 18 år med anden etnisk baggrund end dansk 9 4 (2012) 15,6 % 7,4 % Andel af børn med én forsørger (2012) 38,9 % 15,5 % Gennemsnitlig årlig personlig bruttoindkomst (2010) kr kr. Andel beboere med en årlig bruttoindkomst under kr. (2011) 31,8 % 25,7 % Andel af beboerne på offentlig forsørgelse (2011) 9,9 % 7,8 % Arbejdsstyrkens andel af alle beboere over 15 år (2011) 55,6 % 60,5 % 20 4 Andel Opsummering ud af samlet antal børn i afdelingen På mange måder ligner beboersammensætningen i Nærumvænge den i Rudersdal Kommune. Der, Figur hvor 3.5 afdelingen adskiller sig, er især i forhold til andelen af Kilde: børn med KÅS-tal kun én 2012 forsørger, fra Danmarks som i afdelingen Statistik udgør over dobbelt så mange som i kommunen. Der er ligeledes en væsentligt større andel af børn med anden etnisk baggrund end dansk i afdelingen sammenlignet med Rudersdal Kommune. Et andet område, hvor Nærumvænge skiller sig ud sammenlignet med kommunen, er i forhold til

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3 INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3 DE TRE TRIN I PROCESSEN... 3 INDSAMLING AF VIDEN... 4 OM AFDELING SVANEKE OG BELIGGENHED... 5 SKOLELUKNING OG GENÅBNING... 6 MÅLGRUPPER

Læs mere

Nye udfordringer for det almene boligbyggeri

Nye udfordringer for det almene boligbyggeri Nye udfordringer for det almene boligbyggeri Nye udfordringer for det almene boligbyggeri NYE UDFORDRINGER FOR DET ALMENE BOLIGBYGGERI Udgivet af Landsbyggefonden, august 2014 Udarbejdet og redigeret

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16 Vestbjerg afd. 16: Hanebjælken 1-161, Hanebjælken 70 118 og Mejlstedvej 30-52, Vestbjerg TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management...

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

En balanceret boligpolitik

En balanceret boligpolitik Debatoplæg En balanceret boligpolitik Foto: Jørgen Jørgensen Foto: Alex Tran Indhold En balanceret boligpolitik... 5 Klimaet udfordrer de almene boliger... 6 Sunde boliger til et sundt liv... 9 Fremtidssikring

Læs mere

Evaluering af beboertilfredshed

Evaluering af beboertilfredshed Blev de billige boliger bedre? Evaluering af beboertilfredshed Af Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Evaluering af beboertilfredshed Forfatter: Bella Marckmann,

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

NØGLEN TIL ET LØFT. Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave. Social og forebyggende indsats

NØGLEN TIL ET LØFT. Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave. Social og forebyggende indsats NØGLEN TIL ET LØFT Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave Social og forebyggende indsats December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Overordnet målsætning...2 Delmål...3

Læs mere

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Energirenovering i enfamiliehuse Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Rapport udarbejdet for Energistyrelsen Marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Præsentation af 60+-segmentet... 9 3. Præsentation af

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3 Samarbejde mellem kommune og boligorganisationer Fire modeller til fremtidssikring med erfaringer fra Vejle, Herning, København og Herlev AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3 Kolofon Titel Udgave Samarbejde

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8 Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Udkast Version 8 Bygningsstyrelsen Oktober 2013 1 Forord Denne rapport er udført for Bygningsstyrelsen og er målrettet

Læs mere

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger FORORD Det er ikke altid lige til at finde rundt i de mange

Læs mere

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 05 OG 00 I BR0 OPLEVELSER BLANDT EJERE AF NYE LAVENERGI-ENFAMILIEHUSE OG ERFARINGER BLANDT AKTØRER I BYGGEBRANCHEN

Læs mere

SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000 Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg

SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000 Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000 Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000

Læs mere

Social innovation ved nybyggeri og renovering. Analyserapport

Social innovation ved nybyggeri og renovering. Analyserapport Social innovation ved nybyggeri og renovering Analyserapport Oktober 2013 Indhold Baggrund 3 Projektets metode 5 Konceptet 7 Trin 1: Afklaring af byggeriets beboersammensætning, sociale formål og karakteristika

Læs mere

Strategirapport 2009

Strategirapport 2009 Strategirapport 2009 15. juni 2009 Strategirapport for Frederiksberg Boligfond Indholdsfortegnelse Indledning 2 Strategiarbejdet 2 Introduktion til Frederiksberg Boligfond 3 Om Frederiksberg Kommune Frederiksberg

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Marts 2012 25. ÅRGANG SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Gennemførte projekter giver bedre boliger. S. 8 Har du forsikret dit indbo? S. 13 Hæld regnvandet i jorden. S. 14 SKOLEPARKEN

Læs mere

Boliger og hjem for særligt udsatte

Boliger og hjem for særligt udsatte Boliger og hjem for særligt udsatte Evalueringsrapport September 2004 Bascon A/S CASA Boliger og hjem for særligt udsatte September 2004 Publikationen kan læses på Socialministeriets hjemmeside: www.sm.dk

Læs mere

Forskningsbehov på boligområdet. Resultatet af to arbejdsgrupper i Center for Boligforskning.

Forskningsbehov på boligområdet. Resultatet af to arbejdsgrupper i Center for Boligforskning. Forskningsbehov på boligområdet. Resultatet af to arbejdsgrupper i Center for Boligforskning. Titel Forskningsbehov på boligområder Undertitel Resultatet af to arbejdsgrupper i Center for Boligforskning

Læs mere

Fra paradoks til potentiale ved energirenovering

Fra paradoks til potentiale ved energirenovering UDKAST 28. oktober 2010 UDKAST 28. oktober 2010 UDKAST 25. Februar januar 2011 GRØN BYFORNYELSE Fra paradoks til potentiale ved energirenovering af private udlejningsejendomme Indhold 1. Sammenfatning...

Læs mere

Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed

Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed BL - Danmarks Almene Boliger 28 oktober 2014 Forfattere: Martin Bo Hansen, Senior Economist Anders Kjøller-Hansen, Economist Helge Sigurd Næss-Schmidt,

Læs mere

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Rapport udarbejdet for Byforum af: Statens Byggeforskningsinstitut og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Projekt nr: F8-156 Februar-juni

Læs mere

Boligsocial helhedsplan 2014-2018

Boligsocial helhedsplan 2014-2018 Boligsocial helhedsplan 2014-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TRIGEPARKEN FAKTA OG BOLIGSOCIALE UDFORDRINGER... 4 1.1 Kort om Trigeparken... 4 1.2 Beboerne i Trigeparken... 5 1.3 Boligsociale udfordringer i

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning. Fremtidens forstæder - kvarterløft med fokus på parcelhuskvartererne

Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning. Fremtidens forstæder - kvarterløft med fokus på parcelhuskvartererne Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning Fremtidens forstæder - kvarterløft med fokus på parcelhuskvartererne Maj 2005 PROJEKTET FREMTIDENS FORSTÆDER: KVARTERLØFT MED

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere