DRIVGARNSFISKET efter sild i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRIVGARNSFISKET efter sild i"

Transkript

1 Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder av 4 fartøi er. uken alj fart. fart. Moldøen... l Florø Bergen Haugesund Prisen er kr pr. tønde. alt er iaar indbragt 3848 fiskepakkede tønder mot i 1912, 6527 i 1911, i 1910 og i Fetsildfisket. forrige uke berettes om litt fiske i Søndre r:rrondhjems amt, hvorav i Bjugn blev sat 2 mindre stæng; med not er opfisket 430 maal, der er iset. Kvaliteten var 3 5 streks, pris 1824 kr. pr. maal. Fra Nordland foreligger endnu ingen beretning. Brislingfisket. Der er endnu ingen antydning til noget fiske, og riogen heretninger om noget nævneværdig fiske i Stavanger og Søndre Bergenhus amter foreligger ikke. foregaaende uke meldes kun om nogen mindre fangster i Ulvik, Hyllestad og i Gulen. Tilførselen til Stavanger i tiden 30 juni til 14 juli var skjepper brisling, 1230 smaasild og 2140 skjepper blanding. K ys tm a krelfi s ket. Notfisket har git et bra utbytte. Til Skudenes ind bragtes stk., der alt solgtes fersk. Forøvrig henvises til den speeielle oversigt over dette fiske. Bankfisket. Til Aalesund sees i ukens løp indkommet endel dæksbaater fra Storeggen med fisk og nsdag 23 juli 1913 Nr. 30 Telegrammer en 3 a4 dampskibe med fisk. En damper som kom fra Færøbanken hadde fisk. Fra Feisildfisket. de øvrige steder berettes: pslag 44. Trondhjem 1/,,: Lensmanden indberetter: uken antages opfisket 100 Andenes og Bleik. uken 6 maal fetsild, hvorav med not 50 maal. Herav 12 juli inc1bragteii.! fisk, tilvirket til handelsvare 30 maa. 50 maal. solgt til ising og resten 20 maal til hjemme Tilstede har været 50 garnbaater hvorav svartkvelte, som forbruk. saltedes, lange og me 100 mnd, 10 notbruk med 150 ma?d, 4 kjøpefartøler, hvorav 2 dampere. Kvalte sei. ten 4 og 5streks, resten utkast. Pris pr. R øst. Fra 5 til 16 juli indbragtes maal 12 kr. alt opfisket 400 maal, hvorav 100 maal tilvirket til handelsvare, 200 maal fisk. solgt til ising, resten (100 maal) hjemmefor Halten. uken 512 juli ind bruk. Bjugn: Lensmanden jndberetter: den118 uke sat 2 mindrestæng. uken opfisket 430 bragtes 7519 fisk. maal notsild, der antages jset. Kvalitet 3 y t' e Frø ya. tiden fra 15 mai 5, pris 18,24. alt opfisket 4230 maal, derav iset 730, saltet handelsvare 5150, resten til 15 juli er opfisket bros hjemmeforbruk.. Tilstede ved ukens slut: 25 me, lange og 1000 notbruk med 425 mand, 5 kjøpefartøier. Stiftamtmanden. kveite samt l million stk. sei.. Moldøen. uken 1319 juli indbragtes fisk og stk. Sildefisket i Nordsjøen. sei. pslag 9. 21/,,: Til 19 juli meldt ilandbragt Veiret: Meteorologiske bservatorium beretter: Sydkysten har hat rolig veir med for det meste sydlige vinde. Alene fredag optraadte der frisk sydvest. Paa Vestkysten, hvor vinden fremdeles har staat nordlig, blæste frisk vind tirsdag og onsdag og laber vind lørdag, mens vindstyrken de øvrige dage var liten. Temperaturen har været litt lavere end tidligere, og de sidste dage fik man regn, som man nu ikke hadde hat siden før midten av juni. Hele det nordlige Norge har hat rolige veirforhold med omskiftende vindretninger og temperaturer. nsdag, torsdag og lørdag viste termometret over 20 i en større cl el av Nordland, Tromsø og Finmarken. Veiret har været dels overskyet og dels klart, alt efter vindretningerne fiskepakket Nordsjøsild mot i 1912, 6537 i Kystmakrefisket ndbl'agt Hvortil indbragt Til uken) alt stk. stk. Bergen...,)1 5 h [ Haugesund.., 19/ Skudenes... 18/ Stavanger... 19/ Egersund,gne 19/ Flekkefjord... 19/ Farsund... 5/ Kristiansand. 19/ Lillesand / Grimstad... 19/ Risør / Kragerø... 12/ Langesund... 5 h Nevlunghavn. 28/ Fredriksværn. 5/ Vasser... 19/7 ) Hvaler / 'J,'f.3 {) alt er flækket og saltet stk. og rundsaltet stk. Til utlandet er iset stk,

2 250 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN. 23 juli 1913 Haugesund. Av ukens fangst flækkedes og saltedes stk. Pris 6 øre pr. stk. S ku den es. fisket deltar 4 notlag med 40 mand. Fisken smaafalc1ende og mager og solgtes hovedsagelig til hermetikfabrikkerne. Pris 3 øre stykket. Sta van g er. Hermetikfa brikkerne tok stk. av fangsten, der er fanget i Ryfylkefjordene. Eg e l' sun d. 12 mindre kastenøter (drottegarn) med 40 mand og ca. 30 garnbaater med 60 mand deltar i fisket. Av ukens fangst blev flækket stk. :Makrellen midc1els størrelse, god kvalitet, pris 7 øre pr. stk. Kristiansand. Notstæng finder sted omtrent hver dag inde i fjorden. A v ukens fangst flækket stk. For Vas ser er kommet et tillæg av stk., fisket av nsøfiskere og indbragt til Vasser, men tidligere ikke indmelc1t. Utenlandske fiskerier. Uken 1319 juli. Fiskemarkedet i Bergen. msætningspriser for fiskeriprodukter i Bergen ved noteringsutvalget, op.. slaat paa Bergens børs. Varesort Tl' an: Mandag Tirsdag nsclag Torsdag Fredag Lørdag 14/ 7 15/ 7 16/ 7 17/ 7 18/ 7 19,7 kr. kr. kr. kr. kl'. kr. Raa mediein, nordlands Blank Brunblank.,. 50 Brun tran pr /z, i fate Pressetran 30 Rundfisk: Tynd vestre holl /17.50 Fyldig vestre holl Fin vestre holl Alm. vestre holl.... l 18 Bremer Samfængt o u, Sild: Storsild, rund l ti 9 9 ganet) Vaarsild, rund Skotland.. pgave over sildefisket paa øst og vestkysten av Skotland, ved rknøel'ne Det tyske sildefiske. 'Til 19 ds. og Shetlandsøerne og paa kysten av Northumberland fra l januar til 12 juli var hjembragt av 132 drivere og for samme tid i fiskepakkede tønder mot ifjor Total rangst Saltet, ganet Eksportert crans Det h o l and s k e s i l c1 e fis k e. Til Sted,1, 17 ds. var ilandbragt mot i 1912, i Det svenske drivgarnfiske ef Vinterfisket(ljan.31mars) 163_ termakre er nu omtrent avsluttet og sidste ukes fangst var ubetydelig. Telegrammer. Det tyske sildefiske. pslag 4. 21/ 7 : Totalfangst 132 drivere 48707, ifjor Nordsjøfangst betydelig forbedret, superior 54, sortiel'te 50, prima 47, kleine, matjes 39. Det hollandske sildefiske. pslag 4. 18/ 7 : Til 17 juli ilandbragt tønd!::r mot i 1912, i Pris: fullh 23.50, matjes nordfanget 1850, sydfanget 16.oo gylden tønc1en. Sildefisket ved island. pslag 4. 21/ 7 : Konsulen Reykjavik telegraferer: Siden sidste beretning opfisket 1002 tønder sild i fiske pakning. Sardinfisket. Til Bergens børs telegraferes: Havre 21/7 : Vendee. avtagende, Conc.arneau nul, jorient, Doual'nenez noksaa godt. _1_2_5_5_7_1 83_46_3_1... _ Sommerfisket (fra 1 april); Northumberland Østkysten rknøerne Shetlandsøerne Stornoway f) lf) 600 astlebay Resten av vestkysten Glasgow Tilsammen ror sommerfisket H t siden 1 januat Markedsberetninger m. V. Uken 1319 juli. Telegrammer. Ferskfiskmarkedet. pslag 3. 16/ 7 : :E'iskeriagent vvestergaard telegraferer: HamburgAltona : Hercules 97 kasser fisk, hyse 510, kveite 4270, se Klipfiskmarkedet. pslag 5. 22/ 7 : Generalkonsulen i Bilbao telegraferer: Bilbao: mport norsk 3310, rærøisk Salg norsk 3760, færøisk 1(;90. Beholdninger 5900 norsk. Priser uforandret.. Santander : mport Salg Beholdni.ng Priser uforandret. Paris London 27.35, Konsulatberetninger. kl1nda 2735, laks pslag 3. 18/7 : :E'iskeriagent Westergaarcl. Fra generalkonsulatet i Bilbao, dat. telegraferer: HamburgAltona: Gudl'ød /,.,..t t. kl' fi k kasser fisk, hyse 34, kveite 3372, sekunda ' mp og omsæ mng av lp , aal 5866, laks fra 6/7_12/ , alt pr. kvintal a 50, androg tl:.

3 23 juli 1913 UKENTLGE MEDDELELSER FR NHSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 251 Bilbao. mport pr. dampsk. San St. Pelersburg. Sildeimporten i tiden fra 18/12/15 juli 1913 tiago 6390 norsk. Samlet import (ad sjøveien) Salg 3340 norsk. Beholdning (Meddelelse fra generalkonsulatet i St. Petersburg). pr. 12 h 6350 norsk. Prisen for l ste sort opgaves notert Skibets nation & navn Storbritannien Norge Total til ptas a for norsk. Santander. Salg 740 norsk. Be følge tidligere indberetninger... holdning pr. 12/7 340 norsk. Norsk dampsk. Thore Hafte.... Prisen for lste sort opgaves notert Snensl{ B h'ldu y org l... til ptas. 56 a 57 for norsk.,;amfred.... Paa Madrids børs notertes idag: Pesetas pr. 100 fre. a/v l/paris. Norsk 27.37, 1 Æ a/v l/london. Svensk Norsk følge indberetning fra de respektive vicekonsulater hadde sardinfisket i den Svensk forløpne uke følgende resultat: Vigo: N ogenlunde godt; deropfiskedes 3712 kurver. Norsk Gijon: Meget godt. Svensk Santander : ntet. Norsk Rognmarkedet i Vigo var nogenlunde animert; den største del av ukefangsten opfiskedes uten at anvende rogn som agn. Fra Generalkonsulatet i St. Petersburg, dat. 2/15 juli: Vedlagt tillater jeg mig at oversende speeifisert opgave over sildeimporten sjøveien over St. Petersburg i tiden 18/12/15 juli 1913 (indtat andetsteds). Markedet har tat sig noget op siden sidste indberetning, i hvert fald for den skotske silds vedkommende. H vad den norske angaar er omsætningen fremdeles ubetydelig uten nævneværdig stigning i priserne. Aron.... Jæderen.... Uno.... Sehweigaard... Hjørdis.... Bellis.... Jano.... Runa.... Constant.... l\fanhem.... Haugesund.... Augusta... [ Trornø.... Stralsund.... Carlotta / j::: / / / 2 '0: En liten ladning paa 50 tons norsk klipfisk som ventes hit en av de første dage er allerede. solgt til ovennævnte priser. næste uke ventes hit med Thoresens linje 25 tons klipfisk samt 300 baller stokfisk, væsentlig nyfisk, Helgeland og vestre [ / 2 Aal'sberetning for 1912 fra konsulatet i Kønigsberg til Utenriksdepartementet: mporten av salt sild beløp sig til i: Norsk sild tdr Svensk Av ny rundfisk er her forøvrig kun Hollandsk avsluttet faa og ubetydelige forretninger hittil. Ny tynd vestre utbydes til Skotsk rrysk ca. lire 140 og ny Finmarksfisk til Engelsk Jb 82 og derover eif. Genua. Rund tdr Fra generalkonsulatet i Genua, dat.. fiskpriserne paa det herværende mar fø]ge ovenstaaende opstilling va r 11 juli 1913: Siden min sidste indked menes endnu at ville stige efterberetning av 11 juni er der til Genua hvert som den nye :fisk ankommer mindre fra Norge med tdr tilførs]en i 1912: indført fra _Norge med tto Thoresens Holland linje 1204 baller = stok fisk og klipfisk. Fra vicekonsulatet i Douarnenez, dat. Tyskland 2095 mportørernes engrospriser pr juli: ngen forbedring er indtraadt ufortoldet stiller sig nu saaledes. i fiskets gang siden ærbødige av 5 ds. større fra Sverige med 1948 Stokfisk: Helgeland vestre (ny fisk), Det er saaledes kun isables d'lonne Skotland J tendens flau, lire 120; Bergen 1ma ve og Croisie at fangsten nogen dage var stre smaa (fjordfisk), tendens flau, lire god, paa Morbihankysten ubetydelig England ; Finmarken lma 2/400 gr., ten og nordligere mislig eller nul som for og stod saaledes med 8034 til dens stigende, lire 80; }j'inmarken lma Concarneau. Priserne for tusendet fra hake for det foregaaende aar. 4/600 gr., tendens stigende, lire 88; 20 til 45 fre. _ Beholdningerne pr. 1 januar var Fimnarken høst og vinterfisk 3/600 Rogntilførselen siden den 5 ca. o tø l gen d e: gr., tendens rolig, lire Klipfisk: Norsk klipfisk, tendens Pr. Sjofna Norsk sild rolig lire 8586; skotsk Labrador Stanley Hollandsk Tysk st yle, tendens rolig, lire 65; alt ; 4 % Lyna Skotsk pr. kontant. fra Hamburg Engelsk Av klipfisk næsten intet paa lager

4 252 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 23 juli 1913 msætningen beløp sig til i 1912 og i Utførslen til Rusland var omtrent i 1912 og i Forbruket i Kønigsberg og provinsen utgjorde saaledes omtrent i 1912 og i Fra vicekonsulatet i Altona, datert 19 juli: forrige uke ankom direkte til dette marked fra Skotland 6856 kasser fersk sild, og var ladningerne følgende: pnaac1d pris pr. ks. ca.. den 6/ 7 fra Stronsay 964 ks. Jf;;. 16 De skotske fiskerier. (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland). Juni 1913 Januarjuni 1913 wts. wts. For alle sorter tils Specifisert for følgende sorter: Sild... l Brisling..., ' Makrei... ' Torsk Lange Sei Hyse Cl Cl ti. o Cl.' Flyndre Kveite /7 Wick versigt over fisket ved Aberdeen i cwts. værdi 3657, ialt cwts. 8/7 Stronsay Juni maaned: værdi den sid ste halvdel 11/7,Vick Sammenlignet med juni forrige aar av maaneden gjorde lokale trawlere 11/7 Aberdeen 900,: 1415 var antallet av tyske tl'awlere som god fangst ved Færøerne. Paa forialt 6856 ks. fersk sild. denne uke ankom direkte 5 ladninger fersk sild, nemlig: 14/7 fra,viek 1112 ks. J!&.1415 Ci 2 ladninger) 16/7 fra N.Shields /7,,'Viek Fersk lal{s f f' l 18/ d d f ialt 4315ks. ver Hamburg ankom hit fra North Shields den 14 ds. 872 ks. fersk sild, som opnaadde en pris av 1415 Jl12. kassen, og den 16 ankom 427 kasser, som solgtes for 10.:11 Jb. kassen. Som man ser, var priserne i denne uke betydelig mindre end i den foregaaende uke, og var det ensbetydende med betydelig tap for avsenderne. Prisfaldet maa tilskrives den varme, som herskede her i slutten av forrige uke og i begyndelsen av denne, hvilket bevirkede, at silden ikke blev saa let omsat til røkerierne. fra den kommunale fiskeauktion. Ved T. Anfinds811. Bergen, 21 juli ilandbragte fangsten dobbelt og vær skjellige fangstfelter var det smaat om dien av fangsten tredobbelt. Der torv fisk. Damplinebaatene hadde gode førtes bl. a cwts. torsk værdi fangster av kveite og langer. Fiske , : cwts. hyse værdi priserne var helt igjennem tilfredsstil og av andre sorter fisk ende. ra Jore ene... o. nor en ra.... tert fr fjordene... do. nordenfra.... kveite, stor, midd... smaa.... '1 rødfisk C uer).... hyse.... Nysaltet torsk.... brosme.... Øre pr. kilo Brisling etc. Tilførsel til Stavanger i tidsrummet 30 juni14 juli Bris Pris Smaa Pris Hvorfra ling pr. sild pr. skj. skj. skj. skj. Stavanger amtl S. B.hus amt rrils Røkt Tomat Markedsberetning om tran. (Ved W. Theodor Reincke). Hamburg, 18 juli Tranmarkedet uforandret. Jeg noterer: Damptran, koldkl. Lofots Raamedicintran Blank torsketran... Brunblank do.... Blank industriel.... Brunblank do Brun levertran.... Sæltran, lys.... Do. brunblank.... Do. brun.... Sildetran, lys.... Sildetran, brunblank.... Do., brun.... Hvaltran, uraffinert nr. Do., l Do., 2 Do., 3 Do., 4 Siden sidste beretning har tilførselen av ferskfisk gjennemgaaende været ganske bra; især har der været tilført Desuten 2140 skj. blanding a 2.50 pgave 1 1 T\ls Bruttosalgspriser. Jb. 91/92 72/75 65/70 52/55 37/39 32/ /2/33 39/40 35/36 28/29 33/34 30/31 26/27 44/45 42/43 38/39 35/35 1 /z 29/30 markedet rikelig av makl'el. Av laks pr. ski fra Søndre Bergenhus amt. over fersk sild avsendt fra Trondhjem Rø k t. statl' 011 l' t' elell 10/_, t'} 17/ an 1913 l {m ogsaa no l (SaC1 meget norc1enfra. 7 sidste fjorten dage, mens fisket her i V ærdi brisling kr 'ril norske stationer fjorden nærmest har været smaat. smaasild 9,... 56'' 00 D. uten l an d s k e do For senest ankomne partier kan blanding Tils noteres: kr

5 Norges utførsel av fiskeprodukter fra 1/1 til 12/ og uken, som endte 12/ 7, l ;) Fetsild Vaarsild og skaa Nordsjø Storsild slands Brisling ret sild sild sild tdl'. tar. Klipfisk, Klipf., isnorsk landsk etc. Rot. Hyse, Anden D.m. R.m. Brun Haa Rundfisk Sei Rogn Blank Brun skjær rund tørfisk tran tran blank kjærr. '.o ' ;) i S fl ' / 14, , _ 380 Kristiania... Sandefjord.. Kristiansand. Flekkefj ord. Stavanger... Kopervik... Haugesund.. Bergen.... Florø... Aalesund... Kristiansund. Trondhjem Bodø... Svolvær... Narvik... Tromsø... Hammerfest. Vardø... Vadsø... A.ndre... alt uken Toldsteder Kristiania.... Sandefjord... Kristiansand Flekkefjord.. Stavanger.... Kopervik.... Haugesund... Bergen.... Florø.... Aalesund.... Kristiansund./ Trondhjem... Bodø.... Svolvær.... Narvik.... Tromsø.... Hammerfest Vardø Vadsø Andre Hval Sæltran tran 30 B == Bottlenosetran j Sildetran!Sild, fersk! Sild, røkt ks , Makrel, saitet !J62 2 / Makrei, fersk Laks, fersk Levende Anden J.lummAr Fik,saletFiSk saltet 1 Sildemel aai fersk fisk.._... fartøi. 'tdk' stk. k. g. r. g ! Fiskeguano Sælskind Hermetik altj53363j ti '16' :') / uken !:Jti , to::l Z q 11 Q t;:; t:d to::l tj Toldsteder

6 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT }'RA FSKERDREKTØREN 23 juli 1913 HamburgAltona fiskeauktioner. En gros priser. Tilførsel 990 kasser norsk fisk og kasser sild. Pf. Pf. Pf. Pf. Pf. Laks...,..,... pr. CfF 138J Do. sekunda... Tert, ørret, stor... Do. middels... Do. smaa... Kveite, stor 30 CfF ap over 51 1 / / h 3P/256 1 /z 3362 Do. stor midd F 54 1 h / Do. middels 1022 Cf[) Ph /z Do. sekunda Kveitebarn 8 Cif) nedover 51 1 /Z h Hyse, stor o Do. smaa G... <C et 18 1 h12 1 /z /z 17 1 /z / 4 Flyndre, stor /ZB8 Do. middels Ph /z Do. smaamiddels / 227 Do. smaa h /2 27 Do. sekunda. :... Pigvar... Rognkjeks... Storsei... Aal Torsk... e... Hummer... Makrei... pr. styk 1116 Storsild... pr. kasse Jlb. JfG. J16. Jt6. J/'0. Do. sekunda... Vaarsild... Fetsild... ', Smaasild... 0stlandssild... Svensksild... Skotsksild... Hamburg, 18 iuli Hen J = u mne an:'mr:lk keee opf u:ss:::). 1 (Qualltities reported toa late to be included in the report for this week are added to totals for next week.) Vif estergaard. f ;:i::il ki,:f3 til 7 ':1 A. Skrei (torske) fisket (Cod Fishery), januarjuni... mill. st. (pieces) 76.0 Dampmedicintran (Cad liver oil)... hl Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils)..., hl B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries): 1. Vaarsilelefisket (Spring Herdng), februarmars maal a 150 liter o l Fetsildfisket julielesember 1)..., saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barres, salt8d, seapacked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a) for vestlandet (the West Coast) ny sæson...,... maal a 150 liter b) for østlandet (the South Coast) do..... maal a 150 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, junidesember 1) telr., saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the NorthSea) (Barreis, salted, seapacked) 5. slandssild inclkommet til norske havne,..., saltet, fiskepakket (Herring from celand landed in Norway) (Barreis, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved dorgere i Nordsjøen saltet for Amerika 2)..... tønder i fiskepakning (Seapacked mackerel landeel in Norway from the NorthSea, salted for export to Ameriea) o ) Al sild forbrukt fersk el' ikke medregnet. (All Hereng used fresh is not included.) 2) Al makrei, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All mackerel, used fresh or exp. in ice or salted for the Scandinavian market, is not included.) Ved eftertryk av disse meddelelser m fl a Fiskets Gang: angives som kilde. o o

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. post

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

ktlø fra fiskeridirektoren Onsdag 2 august 1911

ktlø fra fiskeridirektoren Onsdag 2 august 1911 ktlø ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 2. aargang Norske fiskerier. Uken 23-29 juli. -- FETSLD FSKET var i sidste uke i god fremgang for Fosen, N amdalen og Helgeland, og nordenfor meldes

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rjb~arjft fra fisk~ridir~ktør~n Nr. 48 indkom 2 drivere til Kristiansund Uken 925 november. med 65 maa som middelfangst, pris 3840. Til Valdersund indkom torsdag 3 dampskibe

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200 0 ang Ukentlige meddelelser fr. n,rsk fis'keribed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Nrske fiskerier. Uken 2026 juni. OPSYNET under vaartr.skefisket i Finmarken blevhævet den 23 juni g dermedr'egnes dettec:fi.ke

Læs mere

bragt tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni kg., I 1911 var fangsten Il 852 tønder. hvorav kg. brosme og lange.

bragt tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni kg., I 1911 var fangsten Il 852 tønder. hvorav kg. brosme og lange. ang kentl ige meddelelser for n.rsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 10 september 1913 Nr. 37 bragt 20 913 tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni 85 000 Norske fiskerier.

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 27 august 1913 Nr. 35 Der er fremdeles intet tegn til større get rolig veil' tirsdag. Onsdag fik man brislingfiske.

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. Onsdag 23 november solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. Onsdag 23 november solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270 ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I. aargang nsdag 23 november 1910 solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270 Norske fiskerier. tønder i fiske pakning saltet til handelsvare.

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles Ukentlige meddelelser for nors'k fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag september 1915 Nr. 35 kr. 5 pr. skj. Smaasilc1fisket er aapne baater. Fisket for Røst har Norske fiskerier ogsaa

Læs mere

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt ~~ Pi k t Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 7 a.c 'lrg.

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 5

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 24 desember 1913 Nr. 52 egentlige fetsildfiske er slut for denne meget høi barometerstand svak nordensæson. vind indtil

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning.

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning. an Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 2228 ktber. nsdag nvember 1911 mest i A.afjrden, dernæst i Bjugn, med priser resp. 424 kr. g 915 kr.

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg.

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg. 5 aargang Onsdag 4 februar 1914 Nr. 5 Norske fiskerier. dag 11 Dg fredag 811 sh. kassen Skreifisket var i uken meget og i Hamburg onsdag og torsdag 14.&. hindret av uveir, saa fangsterne blev Uken 2531

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI. For aargangene - se Norges Officielle Statistik, række III. For aargangene 00-0 se Norges Officielle Statistik, række IV, senest nr.. For aargangene 0-0 se række V.,,,, 00 og. BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

Læs mere