Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 1. kvartal 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 1. kvartal 2014"

Transkript

1 Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 1. kvartal 2014 Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin fokuserer på de lægemidler eller lægemiddelgrupper, hvor der har været de største ændringer i omsætningen i forhold til samme kvartal året før. Det samlede salg af alle apoteksforbeholdte lægemidler i primærsektoren er faldet med 155 mio. kr. (-6 %) fra 1. kvartal 2013 til 1. kvartal Det samlede mængdeforbrug af lægemidler, der opgøres i DDD (Definerede Døgn Doser), er i samme periode steget med 4,8 mio. DDD (1 %). Lægemidler med størst stigning i omsætning Rivaroxaban Dabigatranetexilat Hydroxocobalamin Andre blodsukkersænkende midler, ekskl. Insuliner Anticholinergica NY Kaliumchlorid NY Gabapentin NY Apixaban NY Estradiol Levodopa og decarboxylase-hæmmere Lægemidler med størst fald i omsætning Papillomavirus (human type 6, 11, 16, 18) Sildenafil Selektive serotonin gen-optagelses hæmmere (SSRI) Memantin NY Montelukast NY Læs mere om: Anbefaling om at udskrive østrogentilskud (vagifem) i 10 mg. pakker er slået igennem. Stor stigning i antallet af brugere af lægemiddel til behandling og forebyggelse af perniciøs anæmi og andre tilstande med B12-vitaminmangel Lægemiddelgrupper med væsentlig stigning i omsætningen Lægemiddelgrupper med væsentligt fald i omsætningen Ændringer i salget af Vagifem (estradiol) fra 25 mikrogram til 10 mikrogram Lægemiddelgruppen estradiol (ATC-kode G03CA03) bruges som østrogentilskud ved overgangsalderen. Det sælges til både systemisk og vaginal (lokal) behandling. Stigningen i omsætning fra 1. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014 for denne lægemiddelgruppe skyldes en stigning i omsætningen af Vagifem, der anvendes til vaginal behandling. Den øgede omsætning dækker over en omfordeling af salget. Det samlede salg målt i antal vaginaltabletter er uændret, men salget af Vagifem 25 mikrogram er delvist erstattet af Vagifem 10 mikrogram (Figur 1). Ændringen er sket siden maj 2013, hvor Novo Nordisk orienterede bl.a læger om at markedsføringen af Vagifem 25 mikrogram i Danmark ville ophøre pr. 1. januar, og at Vagifem 10 mikrogram kunne anvendes i stedet. Begrundelsen er ønsket om at følge nationale og internationale rekommandationer om at anvende lavet muligt østrogendosis. IRF har udsendt en præparatanmeldelse i november 2013 på baggrund af denne ændring i markedsføringen af Vagifem. Læs IRFs præparatanmeldelse af Vagifem her.

2 Figur 1 Udvikling i salget af Vagifem 10 mikrogram og 25 mikrogram fra januar 2013 til marts Salget af Vagifem 25 mikrogram er dog fortsat efter 1. januar 2014, og der sælges nu (september 2014) kun parallelimporterede pakninger. Prisen har siden 1. januar været stigende fra ca. 20 kr. for 1 uges behandling til ca. 31 kr., hvor Vagifem 10 mikrogram har holdt sig stabil med en pris på ca. 24 kr. for 1 uges behandling. Se mere om priser på medicinpriser.dk. Det må formodes, at salget af Vagifem 25 mikrogram ophører, når lagrene er opbrugt. Ovestin, med set aktive stof estriol (ATC-kode G03CA04) kan bruges på samme indikation som Vagifem, men er billigere. Ovestin koster 7-15 kr. for en uges behandling. Prisen er afhængig af, om der vælges vaginalcreme eller vaginal tabletter. Ovestin til vaginal behandling sælges, i modsætning til Vagifem 10 og 25 mikrogram, i håndkøb, men kan også sælges på recept med tilskud. Salget af Ovestin har været upåvirket af ændringer i markedsføring og produktion af Vagifem produkterne og udgør fortsat ca. 12 % af det samlede salg af vaginale østrogenlægemidler, beregnet som antal 1 uges behandlinger. Af Maja Laursen Skift i præparatvalg til behandling af blodmangelsygdommen perniciøs anæmi og B12-vitaminmangel Omsætningen af B12-vitaminet hydroxycobalamin (ATC-kode B03BA03) er steget med 544 % fra 1. kvartal 2013 til 1. kvartal Det skyldes ikke, at brugen af B12-vitamin på recept generelt er steget, men derimod, at der er sket et skift i hvilken type B12-vitamin, der indløses recept på. B12-vitaminerne hydroxycobalamin og cyanocobalamin anvendes til forebyggelse og behandling af blodmangelsygdommen perniciøs anæmi og andre tilstande med B12- vitaminmangel. Receptpligtige B12-vitaminer kan både gives som perorale tabletter og som væske, der skal injiceres i en muskel. Frem til 2. kvartal 2013 blev markedet for receptudskrevet B12 vitamin primært domineret af cyanocobalamin-tanninkomplex (ATC-kode B03BA02), der er en injektionsvæske og cyanocobalamin (ATC-kode B03BA01), der er perorale tabletter. Den 28. oktober 2013 udgik cyanocobalamin-tannin-komplex (ATC-kode B03BA02) fra markedet. Det fik det samlede forbrug til at falde. Fra 4. kvartal 2013 skete der et skift og brugen af hydroxycobalamin (B03BA03), der ligeledes er en injektionsvæske, steg kraftigt. Stigningen i forbruget af hydroxycobalamin er fortsat ind i 1. kvartal Det samlede forbrug af lægemiddelgruppen B03BA er i 1. kvartal 2014 igen på niveau med forbruget før cyanocobalamin-tannin-komplex (B03BA02) udgik af markedet (Figur 2). Figur 2 Udvikling i forbruget af vitamin-b12 fra 2. kvartal 2011 til 1. kvartal

3 Af Ulla Holten Nielsen Lægemiddelgrupper med væsentlig stigning i omsætningen Den stigning, der er set i forbruget af de blodfortyndende lægemidler med de aktive stoffer Rivaroxaban (femte kvartal i træk) og Dabigatranetexilat (siden fjerde kvartal 2011) gennem en længere periode, ser ud til at fortsætte. Rivaroxaban har haft stigninger i omsætningen på over 300 % gennem hele Fra 1. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014 var stigningen i omsætning faldet til 188 %. Stigningen i omsætning skyldes et øget forbrug. Den voldsomme stigning gennem hele 2013 skyldes formodentlig anbefalinger fra Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) fra januar 2013, der ændrer behandlingsvejledningen til: alle patienter med indikation for antitrombotisk behandling som tromboseprofylakse ved AF skal tilbydes behandling med et oralt AK-præparat (warfarin, dabigatranetexilat, rivaroxaban eller apixaban). På listen over lægemidler med kraftige stigninger i omsætning er endnu et blodfortyndende lægemiddel: Eliquis (Apixaban). Dette lægemiddel har været på markedet siden 2011, men kom i ny dosis og med et kraftigt prisfald i december I en analyse fra december 2012, fastslår IRF, at der ikke eksisterer kliniske forskelle på brugen af de tre lægemidler Xarelto (Rivaroxaban), Pradaxa (Dabigatranexilat) og Eliquis (apixaban). Stigningen i omsætning og forbrug af Eliquis er i kroner og DDD ikke særlig stor, men skyldes et meget lavt udgangspunkt. Stigningen må forventes at fortsætte i efterfølgende kvartaler. I dette kvartal ser det ud til ikke kun at være liraglutid (Victoza ), som kan tilskrives stigningen i gruppen af andre lægemidler til sænkning af blodsukkeret ekskl. insuliner. Dapaglifozin (Forxiga ) står for 2,5 millioner i stigning, Liraglutid (Victoza ) står for 4 millioner. Forxiga kom på markedet i 4. kvartal 2012 og er derfor endnu ret nyt. I 1. kvartal 2013 var der 322 brugere. Det var i 1. kvartal 2014 steget til brugere. Antikolinergika til inhalation består af et ældre, og mindre brugt, korttidsvirkende symptomlindrende lægemiddel (ipratropiumbromid) til astma og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og tre langtidsvirkende lægemidler, der anvendes til symptomlindrende vedligeholdelsesbehandling af KOL. De tre patenterede, langtidsvirkende lægemidler sælges til inhalation med fire forskellige patenterede inhalatorer: Tiotropium fås som pulverkapsler til en inhalator (Spiriva HandiHaler) eller som en spray (Spiriva Respimat) Glycopyrroniumbromid fås som pulverkapsler til en inhalator (Seebri Breezhaler) Aclidiniumbromid sælges i præfyldte multidosispulverinhalatorer (Eklira Genuair). Tiotropium har været på markedet siden 2002, mens glycopyrroniumbromid og aclidiniumbromid begge blev markedsført i Omsætningen af antikolinergika til inhalation er steget med 9 % fra 64 mio. kr. til 69 mio. kr. fra 1. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014, mens mængdesalget er steget med 3 %. Stigningen skyldes øget salg af glycopyrroniumbromid og aclidiniumbromid, og en pristigning på det mest anvendte produkt Spiriva Handihaler 3

4 på 12 %. Omsætningen af Spiriva Handihaler er øget fra 33 mio. kr. til 36 mio. kr. samtidigt med at mængdesalget er faldet fra 2,61 mio. DDD til 2,55 mio. DDD. Omsætningen af kaliumchlorid er steget med 5.1 mio. kr. fra 1. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014, hvilket primært skyldes prisstigning. Mængdeforbruget er steget med 6 %, og antallet af personer, der har indløst recept på kaliumchlorid er steget med personer (5 %) fra 1. kvartal 2013 til 1. kvartal I 1. kvartal 2014 indløste ca personer recept på kaliumchlorid. Prisen per DDD er steget med 16 % fra 1. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014 (fra 4,0 kr. pr. DDD til 4,6 kr. pr. DDD). Kaliumchlorid bruges til forebyggelse og behandling af kaliummangel f.eks. ved samtidig behandling med vanddrivende midler (diuretika). Fra 1. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014 er Gabapentin steget 4.5 millioner (77 %) i omsætningen. I samme periode er forbruget steget med 0.1 million DDD (11 %). Gabapentin bruges til behandling af epilepsi. Stigningen i omsætningen kan forklares ved at alle pakninger generelt er steget i pris i perioden. Især de billige pakninger er steget kraftigt og da det er dem, der får tilskud, stiger omsætningen derfor meget. Levodopa og decarboxylasehæmmere i kombination anvendes til symptomdæmpende behandling af parkinsonsygdom. Omsætningen i 1. kvartal 2014 er på 23.4 mio. kr., hvilket svarer til 3.5 mio. kr. (17%) mere end omsætningen i 1. kvartal 2013 (19.9 mio. kr.). Forbruget i 1. kvartal 2014 er 7 % højere sammenlignet med forbruget i samme kvartal I 1. kvartal 2014 indløste i alt personer recept på lægemidler indeholdende levodopa i kombination med decarboxylasehæmmere. Dette er 5 % flere end i 1. kvartal Tabel 1 viser, hvordan omsætningen og mængdeforbruget har udviklet sig for de lægemiddelgrupper, der har haft den største stigning i omsætningen fra 1. kvartal 2013 til 1. kvartal Når der står NY efter lægemiddelstoffet eller lægemiddelgruppen, betyder det, at lægemidlet ikke har været med i sidste kvartalsrapport. Tabel 1. Lægemiddelgrupper med væsentlig stigning i omsætning eller mærkbare ændringer i mængdeforbruget fra 1. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014 Kommentar og vigtigste undergrupper Omsætning Omsætning Stigning i Lægemiddelstof i forhold til i 1. kvartal i 1. kvartal omsætning Forskel i eller lægemiddelgruppe ATCgruppe omsætningsstigningen i mio. kr i mio. kr. i mio. kr. (%) mængdeforbrug i mio. DDD 2) (%) Rivaroxaban B01AF01 5,8 16, (187 %) 0.9 (188 %) Dabigatranetexilat B01AE07 24,4 35, (44.0 %) 0.5 (44.0 %) Hydroxocobalamin B03BA03 Se historie 1,3 8,6 7.3 (544 %) 2.9 (379 %) Andre blodsukkersænkende midler, ekskl. insuliner A10BX Forxiga og Victoza 54,3 60,5 6.2 (11.0 %) 0.2 (11.0 %) R03BB Anticholinergica NY 63,9 69,4 5.5 (9.0 %) 0.1 (3.0 %) Kaliumchlorid NY A12BA01 22,5 27,6 5.1 (23.0 %) 0.3 (6.0 %) Gabapentin NY N03AX12 5,9 10,5 4.5 (77.0 %) 0.1 (11.0 %) Apixaban NY B01AF02 0,3 4,6 4.3 (1456 %) 0.3 (1337 %) Estradiol G03CA03 Se historie 30, 9 35,1 4.3 (14.0 %) -0.5 (-11 %) Levodopa og decarboxylasehæmmere N04BA02 19,9 23,4 3.5 (17.0 %) 0.0 (7.0 %) 1) ATC: Anatomisk terapeutisk kemisk klassifikation 4

5 2) DDD: Defineret døgndosis Lægemiddelgrupper med væsentligt fald i omsætningen Salget af vacciner mod human papilomavira (HPV) (human type 6,11,16,18) faldt i perioden 1. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014 med 46 millioner kroner (-78 %). Vaccinen yder beskyttelse mod en del af de HPV-vira, der på kort sigt kan give kønsvorter, og på langt sigt kan medføre udvikling af livmoderhalskræft og andre former for kræft. Vaccinen blev 1. januar 2009 en del af det danske børnevaccinationsprogram. Derudover blev alle danske piger født tilbudt gratis vaccination mod HPV i perioden fra 27. august 2012 til udgangen af Et fuldt HPV-vaccinationsprogram strækker sig over 6 måneder. Faldet i omsætningen skyldes et fald i den samlede mængde af solgte vacciner fordi vaccinationen af piger født er ved at være afsluttet. I 1. kvartal 2013 blev der solgt doser vaccine, det var i 1. kvartal 2014 faldet til solgte doser vaccine - et fald på mere end doser (78 %). I november 2012 blev der åbnet op for parallelimport af papilomavirus-vacciner. Parallelimport betyder større konkurrence og dermed lavere priser. Sildanafil er et lægemiddel til behandling af erektil dysfuktion. Lægemidlet med sildenafil kendes bedre under navnet Viagra.I sommeren 2013 udløb patentet på Viagra hvilket har åbnet op for at flere generika er kommet ind på det danske marked, med større konkurrence på prisen til følge. Det har betydet, at mængdesalget af sildenafil er steget med 0,6 millioner DDD svarende til 154 % i perioden 1. kvartal 2013 til 1. kvartal I samme periode er omsætningen faldet med 17 mio. kr.(80 %). Omsætningen af antidepressive lægemidler af typen SSRI (selektive serotonin genoptagelseshæmmere) er 14,4 mio. kr. lavere i 1. kvartal 2014 end i 1. kvartal Det skyldes primært en lavere omsætning for lægemidler med escitalopram, hvor omsætningen er 11,6 mio. kr. lavere end i 1. kvartal 2013, svarende til et fald på 63 %. Omsætningsfaldet skyldes primært, at den gennemsnitlige pris pr. DDD for de solgte pakninger er faldet til under det halve fra 7,09 kroner pr. DDD i 1. kvartal 2013 til 2,97 kroner pr. DDD i 1. kvartal 2014, dvs. et fald på 58 %. Derudover er den solgte mængde faldet med 12 procent. Den solgte mængde har været faldende gennem længere tid, mens prisfaldet i de seneste to kvartaler har været mere drastisk end tidligere. Det originale lægemiddel Cipralex havde patentudløb på fremstillingsmetoden i maj 2014, dvs. efter 1. kvartal 2014, men der har længe været konkurrence fra kopipræparater på markedet, da patentet på det aktive stof udløb allerede i De gennemsnitlige priser pr. DDD har dog ikke tidligere været så lave som i 1. kvartal 2014, og til dels i 4. kvartal Omsætningen af dememsmidler med indholdsstoffet memantin er 13 mio. kr. lavere i 1. kvartal 2014 end i samme kvartal 2013, idet omsætningen er faldet til mindre end 1/10 del. Omsætningsfaldet skyldes øget konkurrence som følge af patentudløb på originallægemidlet Ebixa i sommeren Den gennemsnitlige pris pr. DDD for de solgte pakninger var 29,25 kr. pr. DDD i 1. kvartal 2013, mens den var 2,74 kr. pr. DDD i 1. kvartal Montelukast er en tabletbehandling, der kan anvendes mod mild til moderat astma. Singulair var tidligere det eneste produkt på markedet, men det løb af patent, og den 4. marts 2013 blev der markedsført en række generika. Vi har tidligere omtalt de markant faldende priser, som fulgte umiddelbart efter patentudløbet og kan nu se effekterne på den samlede omsætning. Læs mere om de faldende priser i Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin 2. kvartal Omsætningen af montelukast har tidligere ligget på ca. 70 mio. kr. om året. Omsætningen er nu faldet til 10,2 mio. kr. for 1-årsperioden fra 2. kvartal 2013 til og med 1. kvartal Forbruget målt i DDD og antal personer i behandling har været stigende. Det er alene prisen pr. DDD, der er faldet, og med store besparelser for patienter og samfund til følge. Tabel 2 viser, hvordan omsætningen og mængdeforbruget har udviklet sig for de læge-middelgrupper, der har haft det største fald i omsætningen fra 1. kvartal 2013 til 1. kvartal Når der står NY efter lægemiddelstoffet eller lægemiddelgruppen, betyder det, at lægemidlet ikke har været med i forrige kvartalsrapport. 5

6 Tabel 2. Lægemiddelstoffer eller lægemiddelgrupper med væsentlig fald i omsætning eller mærkbare ændringer i mængdeforbruget fra 1. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014 Kommentar og vigtigste Omsætning i Omsætning Forskel i Forskel i mængdeforbrug undergrupper i 1. kvartal i i 1. kvartal omsætning i Lægemiddelstof eller ATCgruppe forhold til mio. kr. mio. DDD 2) lægemiddelgruppe 1) omsætningsfaldet i mio. kr. i mio. kr. (pct.) (pct.) Papillomavirus (human type 6, 11, 16, 18) J07BM01 59,4 13,3-46 (-78 %) -0.1 (-79 %) Sildenafil G04BE03 20,7 4,1-17 (-80 %) 0.6 (154 %) Selektive serotonin gen-optagelses hæmmere (SSRI) N06AB Escitalopram 35,2 20,8-14 (-41 %) -2.2 (-8.0 %) Lige så stort omsætningsfald i forrige to kvartaler, bare ikke på top5 i Memantin NY N06DX01 sidste kvartal 14,4 1,4-13 (-90 %) 0.0 (4.0 %) Montelukast NY R03DC03 14,1 2,3-12 (-84 %) 0.1 (11.0 %) 1) ATC: Anatomisk terapeutisk kemisk klassifikation 2) DDD: Defineret døgndosis Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Dataleverancer og Lægemiddelstatistik på mail eller telefon Statens Serum Institut, Dataleverancer og Lægemiddelstatistik, September

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 2. kvartal 2014

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 2. kvartal 2014 Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 2. kvartal 2014 Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin fokuserer på de lægemidler eller lægemiddelgrupper, hvor der har været de største

Læs mere

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 2. kvartal 2014 til 2. kvartal 2015:

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 2. kvartal 2014 til 2. kvartal 2015: På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret følger Statens Serum institut løbende salget af medicin på det danske marked. MedicinForbrug - Overblik bliver offentliggjort hvert kvartal og giver

Læs mere

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015:

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015: På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret følger Statens Serum institut løbende salget af medicin på det danske marked. MedicinForbrug - Overblik bliver offentliggjort hvert kvartal og giver

Læs mere

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 2. kvartal 2011

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 2. kvartal 2011 Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen Statistikken for salget af apoteksforbeholdt medicin 2. kvartal fokuserer på de lægemidler eller lægemiddelgrupper, hvor der har været de største

Læs mere

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 1. kvartal 2012

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 1. kvartal 2012 Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 1. kvartal Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin fokuserer på de lægemidler eller lægemiddelgrupper, hvor der har været de største ændringer

Læs mere

Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010

Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010 Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010 Indhold INDHOLD... 1 BAGGRUND... 2 SALGET AF SMERTESTILLENDE HÅNDKØBSLÆGEMIDLER DE SENESTE 15 ÅR... 3 Paracetamol sælger mest... 3 En del af håndkøbsmedicinen

Læs mere

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark En kortlægning af forbruget af demensmidler i perioden 1997-2003 9. oktober, 2003 Indhold Resumé Baggrund Datamateriale og metode Resultater Omsætning og

Læs mere

Svage smertestillende lægemidler

Svage smertestillende lægemidler Svage smertestillende lægemidler Salget før og efter receptpligt på store pakninger 2014 Det månedlige salg af svage smertestillende midler før og efter de store pakninger kom på recept i september 2013

Læs mere

Salg af liberaliserede lægemidler 2006-2013

Salg af liberaliserede lægemidler 2006-2013 Salg af liberaliserede lægemidler 26-213 213 Salg af liberaliserede lægemidler, 26-213 Af Ulrik Lindved Clausen Kontakt: Marie Ø. Hagedorn, MAOH@SSI.DK Udgiver: Statens Serum Institut Ansvarlig institution:

Læs mere

Brug af andre smertestillende lægemidler før og efter tilskudsstop på glucosamin

Brug af andre smertestillende lægemidler før og efter tilskudsstop på glucosamin Brug af andre smertestillende lægemidler før og efter tilskudsstop på glucosamin Indholdsfortegnelse Resume... 1 Indledning... 2 Generel udvikling i forbruget af lægemidler med glucosamin før og efter...

Læs mere

Mulig uhensigtsmæssig ordination af astmamidlet Singulair

Mulig uhensigtsmæssig ordination af astmamidlet Singulair Mulig uhensigtsmæssig ordination af astmamidlet Notat, oktober 2003 Mere end halvdelen af -brugerne i perioden 1999-2002 var 50 år eller derover. Heraf fik mellem 43 og 46 % også lægemidler, der primært

Læs mere

Regionernes udgifter til medicintilskud 2013

Regionernes udgifter til medicintilskud 2013 Regionernes udgifter til medicintilskud Analysen beskriver, hvordan salget af lægemidler solgt med tilskud 1 til enkeltpersoner samt regionernes udgifter til medicintilskud for denne gruppe har udviklet

Læs mere

Regionernes udgifter til medicintilskud 1. halvår 2014

Regionernes udgifter til medicintilskud 1. halvår 2014 Regionernes udgifter til medicintilskud 1. halvår Analysen beskriver, hvordan salget af lægemidler solgt med tilskud 1 til enkeltpersoner samt regionernes udgifter til medicintilskud for denne gruppe har

Læs mere

Lægemiddelmonitorering Region Midtjylland Lægemidler med tilskud Ekspederet på de private apoteker (tilskudsmedicin) Årsrapport 2014

Lægemiddelmonitorering Region Midtjylland Lægemidler med tilskud Ekspederet på de private apoteker (tilskudsmedicin) Årsrapport 2014 Lægemiddelmonitorering Region Midtjylland Lægemidler med tilskud Ekspederet på de private apoteker (tilskudsmedicin) Årsrapport 2014 Regionshuset Viborg Skottenborg 26, 8800 Viborg 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Statistik over Nye Lægemidler

Statistik over Nye Lægemidler Statistik over Nye Lægemidler På esundhed.dk under Nye Lægemidler kan du trække rapporter, der viser statistik over brugen af nye lægemidler. I det følgende beskrives, hvilke lægemidler statistikken omfatter

Læs mere

Stigende regionale udgifter til medicintilskud i 2014

Stigende regionale udgifter til medicintilskud i 2014 På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret følger Statens Serum Institut løbende det tilskudsberettigede salg af lægemidler til enkeltpersoner. MedicinØkonomi - Indblik bliver offentliggjort

Læs mere

Fup og fakta om danskernes brug af sovemedicin og beroligende midler

Fup og fakta om danskernes brug af sovemedicin og beroligende midler Fup og fakta om danskernes brug af sovemedicin og beroligende midler Medierne bringer jævnligt historier om danskernes brug og misbrug af sove- og beroligende medicin. Mange af historierne har sensationspræg

Læs mere

Status på medicinsk behandling af børneastma

Status på medicinsk behandling af børneastma Status på medicinsk behandling af børneastma 2014 Af Ulla Holten Nielsen og Ghousia Javid Kontakt: Ghousia Javid GHJA@SSI.dk Udgiver: Statens Serum Institut Ansvarlig institution: Statens Serum Institut

Læs mere

Hvem bruger astmamedicin?

Hvem bruger astmamedicin? Hvem bruger astmamedicin? Indhold RESUMÉ... 1 BAGGRUND OG FORMÅL... 1 LÆGEMIDLER PÅ MARKEDET... 2 ASTMA, KOL OG ASTMATISK BRONKITIS METODE TIL OPDELING AF BRUGERNE... 2 FOREKOMST AF PATIENTER I MEDICINSK

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 378, tirsdag den 21. august 2012. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 21.august 2012. I mødet

Læs mere

Ændringer i forbruget af hormoner til behandling af kvinder med gener i forbindelse med overgangsalderen

Ændringer i forbruget af hormoner til behandling af kvinder med gener i forbindelse med overgangsalderen Ændringer i forbruget af hormoner til behandling af kvinder med gener i forbindelse med overgangsalderen Indhold Baggrund...2 Metode...2 Resumé...3 Resultater...4 Forbruget...5 Nye brugere...7 Behandlingsforløb...8

Læs mere

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer Danmarks Apotekerforening Analyse 6. maj 215 35. ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer 6 procent af de ældre, der fik en medicingennemgang, anvendte risikolægemidler, der

Læs mere

Regionernes udgifter til medicintilskud kvartal 2011

Regionernes udgifter til medicintilskud kvartal 2011 Regionernes udgifter til medicintilskud 1.-4. kvartal 2011 Rapporten beskriver, hvordan salget af de tilskudsberettigede lægemidler til enkeltpersoner samt regionernes udgifter til medicintilskud for denne

Læs mere

Regionernes udgifter til medicintilskud 2012

Regionernes udgifter til medicintilskud 2012 Mio. DDD Regionernes udgifter til medicintilskud Analysen beskriver, hvordan salget af de lægemidler solgt med tilskud til enkeltpersoner samt regionernes udgifter til medicintilskud for denne gruppe har

Læs mere

escitalopram, fluvoxamin Tricykliske antidepressiva: imipramin Fra den 5. marts 2012 kan patienten kun få tilskud til disse lægemidler,

escitalopram, fluvoxamin Tricykliske antidepressiva: imipramin Fra den 5. marts 2012 kan patienten kun få tilskud til disse lægemidler, Til lægen Ændring af medicintilskud til glucosamin og visse lægemidler mod depression og angst Glucosamin Den 28. november 2011 bortfalder tilskuddet til glucosamin. Lægemidler mod depression og angst

Læs mere

Salg af liberaliserede håndkøbslægemidler 2006-2010. Indhold

Salg af liberaliserede håndkøbslægemidler 2006-2010. Indhold Salg af liberaliserede håndkøbslægemidler 2006 2010 Indhold INDHOLD... 1 RESUMÉ... 2 OM UNDERSØGELSEN... 3 DET SAMLEDE SALG AF LIBERALISEREDE HÅNDKØBSLÆGEMIDLER (OPGJORT I KR.)... 4 UDVIKLING I SALG AF

Læs mere

Danmarks Apotekerforening. Fald i salget af svage smertestillende lægemidler efter receptpligt

Danmarks Apotekerforening. Fald i salget af svage smertestillende lægemidler efter receptpligt Danmarks Apotekerforening Analyse 17. december Fald i salget af svage smertestillende lægemidler efter receptpligt Det månedlige salg af svage smertestillende lægemidler er i faldet med cirka procent,

Læs mere

Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning. KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning. KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og stilknytning KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag 1 - Dokumentation Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM er anvendt

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. 82 (Alm. del), som Miljøog Planlægningsudvalget har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 16.

Besvarelse af spørgsmål nr. 82 (Alm. del), som Miljøog Planlægningsudvalget har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 16. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Svar på Spørgsmål 82 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 24. januar 2006 Kontor: 4.s.kt. J.nr.: 2005-13009-299 Sagsbeh.: KFC Fil-navn: Besvarelse

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 12/9-14 AK-behandling - hvordan hjælper vi patienten bedst muligt? Helle Ravnslund Sørensen Sygeplejerske Trombosecenter Aalborg

Nordjysk Praksisdag 12/9-14 AK-behandling - hvordan hjælper vi patienten bedst muligt? Helle Ravnslund Sørensen Sygeplejerske Trombosecenter Aalborg Nordjysk Praksisdag 12/9-14 AK-behandling - hvordan hjælper vi patienten bedst muligt? Helle Ravnslund Sørensen Sygeplejerske Trombosecenter Aalborg Trombosecenter Aalborg, Funktioner Rådgivning Placering:

Læs mere

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL?

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL? Behandling af KOL Denne brochure handler om Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) - også kaldet rygerlunger. Hvad er symptomerne? Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre

Læs mere

SEPTEMBER 2014 MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE ANALYSE AF INDKØB AF LÆGEMIDLER I PRIMÆRSEKTOREN RAPPORT

SEPTEMBER 2014 MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE ANALYSE AF INDKØB AF LÆGEMIDLER I PRIMÆRSEKTOREN RAPPORT SEPTEMBER 2014 MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE ANALYSE AF INDKØB AF LÆGEMIDLER I PRIMÆRSEKTOREN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

- forbruget af sove- og angstdæmpende lægemidler falder nu kraftigt

- forbruget af sove- og angstdæmpende lægemidler falder nu kraftigt Kurven er knækket - forbruget af sove- og angstdæmpende lægemidler falder nu kraftigt Indhold Resumé Baggrund Resultater - Kurven er knækket - forbruget falder nu endnu mere markant - Forbruget af de langtidsvirkende

Læs mere

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år 1 MEDICINFORBRUG - INDBLIK 2017 Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år Sundhedsdatastyrelsen sætter fokus på forbruget

Læs mere

Prisudviklingen på det liberaliserede lægemiddelsortiment 2004-2008

Prisudviklingen på det liberaliserede lægemiddelsortiment 2004-2008 Prisudviklingen på det liberaliserede lægemiddelsortiment 2004-2008 Indhold Resumé Om undersøgelsen Metode vedrørende beregning af de gennemsnitlige priser Omsætningen af de liberaliserede lægemidler Den

Læs mere

Antidepressive lægemidler Solgte mængder og personer i behandling

Antidepressive lægemidler Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 1. april 213 Kvinder i Syddanmark bruger oftest antidepressiv medicin Forbruget af antidepressiv medicin er mere end firedoblet i perioden fra 1996 til 212. Alene i perioden

Læs mere

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler A N A LYSE Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler I Sundhedsstyrelsens vejledning om antidepressiva fra 2000 blev der stillet spørgsmål til hensigtsmæssigheden af borgernes voksende anvendelse

Læs mere

guide Spar en formue på din medcin Se prisforskellen: Oversigt og fakta sider Oktober Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide Spar en formue på din medcin Se prisforskellen: Oversigt og fakta sider Oktober Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Se prisforskellen: Spar en formue på din medcin 16 sider Oversigt og fakta Dyr medicin INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar en formue på

Læs mere

C08 Calciumantagonister

C08 Calciumantagonister C08 Calciumantagonister Bilag A4 C08C Selektive calciumantagonister m. overv. vaskulær effekt C08D Selektive calciumantagonister m. direkte cardiel effekt C08CA Dihydropyridinderivater C08DA Phenylalkylaminderivater

Læs mere

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 4. kvartal 2014 til 4. kvartal 2015:

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 4. kvartal 2014 til 4. kvartal 2015: På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret følger Sundhedsdatastyrelsen løbende salget af medicin på det danske marked. MedicinForbrug - Overblik bliver offentliggjort hvert kvartal og giver

Læs mere

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL?

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL? Behandling af KOL Denne brochure handler om Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) - også kaldet rygerlunger. Hvad er symptomerne? Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre

Læs mere

17-04-2012. Dagens hovedbudskaber. Amgros vision og mission. Kort om Amgros I/S. Lægemiddelomsætningen i Amgros (millioner kr.)

17-04-2012. Dagens hovedbudskaber. Amgros vision og mission. Kort om Amgros I/S. Lægemiddelomsætningen i Amgros (millioner kr.) Dagens hovedbudskaber Kvartalsrapporter og RADS monitorering fra AMGROS hvor kommer data fra og bruges de? Vi kan skabe overblikket i data Vi kan sammenligne data på tværs af regioner Vi leverer data og

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet 19. januar 2015 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL i ATC-gruppe R03 aggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Bufomix Easyhaler 320 mikrogram/9 mikrogram/inhalation, inhalationspulver

Indlægsseddel: Information til brugeren. Bufomix Easyhaler 320 mikrogram/9 mikrogram/inhalation, inhalationspulver Indlægsseddel: Information til brugeren Bufomix Easyhaler 320 mikrogram/9 mikrogram/inhalation, inhalationspulver Budesonid/formoterolfumaratdihydrat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm Side 1 af 5 Nr. 2 \ 2008 Behandling af KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Af farmaceut Hanne Fischer KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) er en lungesygdom, som ca. 430.000 danskere lider af. Rygning

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Bufomix Easyhaler 160 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation, inhalationspulver

Indlægsseddel: Information til brugeren. Bufomix Easyhaler 160 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation, inhalationspulver Indlægsseddel: Information til brugeren Bufomix Easyhaler 160 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation, inhalationspulver Budesonid/formoterolfumaratdihydrat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder

Læs mere

Markant fald i forbruget af sove- og angstdæmpende medicin

Markant fald i forbruget af sove- og angstdæmpende medicin Markant fald i forbruget af sove- og angstdæmpende medicin - en analyse af forbruget fra 2004 til begyndelsen af 2009 Indhold Resumé Baggrund Forbruget er faldet markant det sidste år Store regionale forskelle

Læs mere

To ud af tre ældre med demens eller Parkinsons sygdom bruger mere end fem lægemidler

To ud af tre ældre med demens eller Parkinsons sygdom bruger mere end fem lægemidler Danmarks Apotekerforening Analyse 25. juni 2014 To ud af tre ældre med demens eller Parkinsons sygdom bruger mere end fem lægemidler 700.000 danskere bruger mere end fem forskellige lægemidler. Dermed

Læs mere

Tabel 7.1 Borgere i kommunerne, som har diabetes

Tabel 7.1 Borgere i kommunerne, som har diabetes Tabel 7.1 Borgere i kommunerne, som har diabetes Region Hovedstaden 6, 5. 7,4 1.6 9, 3.4 9,3 2.6 7,6 2.9 9,1 1.5 5,2 2.3 6,6 2.2 4,3 2. 5,7 2.3 Kbh Vesterbro/Kongens Enghave 4,1 2. 7,1 2.7 7, 1.3,6 2.2

Læs mere

Depression DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

Depression DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression Depression Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Forbruget af antidepressiva 2001-2011

Forbruget af antidepressiva 2001-2011 Indhold RESUMÉ... 2 LÆGEMIDDELGRUPPE... 2 ANTIDEPRESSIVA... 2 ANDRE LÆGEMIDLER MED ANTIDEPRESSIV VIRKNING... 3 RESULTATER... 4 ANTALLET AF BRUGERE ER STAGNERET... 4 NOGLE BRUGERE INDLØSER KUN ÉN RECEPT...

Læs mere

Dagens indlæg. Demografisk udfordring. Vækst i sundhedsudgifter. Udfordringer på sundhedsområdet 17-04-2012

Dagens indlæg. Demografisk udfordring. Vækst i sundhedsudgifter. Udfordringer på sundhedsområdet 17-04-2012 7-0-0 Dagens indlæg Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) - hvordan går det med processen? Ved formand Svend Hartling 7. April 0 Politiske og økonomiske udfordringer Baggrund for RADS RADS

Læs mere

Lægemiddelmonitorering Praksissektoren, Region Midtjylland

Lægemiddelmonitorering Praksissektoren, Region Midtjylland Lægemiddelmonitorering Praksissektoren, Region Midtjylland 1.-3.kvt. 2014 Regionshuset Viborg Skottenborg 26, 8800 Viborg 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2. INDLEDNING... 3 2.1 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08, midler mod fedme, ekskl. diætmidler

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08, midler mod fedme, ekskl. diætmidler MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf. 44 88 95 95 AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Lægemiddelstyrelsen Den 14. april 2009 Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Metformin Pfizer 500 mg / 850 mg / 1000 mg Filmovertrukne tabletter metforminhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Metformin Pfizer 500 mg / 850 mg / 1000 mg Filmovertrukne tabletter metforminhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Metformin Pfizer 500 mg / 850 mg / 1000 mg Filmovertrukne tabletter metforminhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

Læs mere

Prisfald på apotekerne gav mere medicin for færre penge i 2016

Prisfald på apotekerne gav mere medicin for færre penge i 2016 Danmarks Apotekerforening Analyse 31. maj 2017 Prisfald på apotekerne gav mere medicin for færre penge i 2016 Borgerne fik i 2016 udleveret medicin på apotekerne for godt 11 mia. kroner. Det var en procent

Læs mere

C07. Beta-blokerende midler, Beta-blokerende midler, C07CB Beta-blokkere, selektive, og andre diuretica. C07BB Beta-blokkere, selektive, og thiazider

C07. Beta-blokerende midler, Beta-blokerende midler, C07CB Beta-blokkere, selektive, og andre diuretica. C07BB Beta-blokkere, selektive, og thiazider C07 Beta-blokerende midler Bilag A3 C07A Beta-blokerende midler, usammensatte C07B Beta-blokerende midler og thiazider C07C Beta-blokkere og andre diuretica C07F Beta-blokkere og andre antihypertensiva

Læs mere

Lægemiddelmonitorering Praksissektoren, Region Midtjylland

Lægemiddelmonitorering Praksissektoren, Region Midtjylland Lægemiddelmonitorering Praksissektoren, Region Midtjylland 1. halvår 2014 Regionshuset Viborg Skottenborg 26, 8800 Viborg 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2. INDLEDNING... 3 2.1 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Borgere med multisygdom. Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015

Borgere med multisygdom. Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015 Borgere med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Denne analyse ser på voksne danskere med udvalgte kroniske sygdomme og har særlig fokus på personer, som lever med to eller flere af

Læs mere

Kronisk obstruktiv lungesygdom. Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest

Kronisk obstruktiv lungesygdom. Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest Kronisk obstruktiv lungesygdom Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest Interessekonflikter KOL Fibrose Bronkiolit Slim Inflammation Emfysem Bronkiektasier Destruktion af parenchym Tab af

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Flixotide inhalationspulver i Diskos 50, 100, 250 og 500 mikrogram/dosis Fluticasonpropionat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Flixotide inhalationspulver i Diskos 50, 100, 250 og 500 mikrogram/dosis Fluticasonpropionat Indlægsseddel: Information til brugeren Flixotide inhalationspulver i Diskos 50, 100, 250 og 500 mikrogram/dosis Fluticasonpropionat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Læs mere

Kommunale forskelle i brug af ADHD-medicin

Kommunale forskelle i brug af ADHD-medicin På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret følger Sundhedsdatastyrelsen løbende salget af medicin på det danske marked. MedicinForbrug - Indblik bliver offentliggjort en eller flere gange pr.

Læs mere

Lægemiddelstyrelsen har påbegyndt en gennemgang af alle lægemidlers tilskudsstatus og er startet med at se på hypertensionsmidlerne.

Lægemiddelstyrelsen har påbegyndt en gennemgang af alle lægemidlers tilskudsstatus og er startet med at se på hypertensionsmidlerne. Dansk Hypertensionsselskab Fællessekretariatet Esplanaden 8C, 3. 1263 København K. Hypertensionsbehandling i Danmark 6. marts 2006 Lægemiddelstyrelsen har påbegyndt en gennemgang af alle lægemidlers tilskudsstatus

Læs mere

Ældres brug af lægemidler

Ældres brug af lægemidler Ældres brug af lægemidler Notat af. februar 003 Indhold Resumé Baggrund Datamateriale Resultater Antal medicinbrugere Salget i kroner og definerede døgndoser Anvendelsen af forskellige lægemiddelstoffer

Læs mere

TVÆRSEKTIONELT SAMARBEJDE. Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital v. Afdelingslæge Lene Høimark

TVÆRSEKTIONELT SAMARBEJDE. Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital v. Afdelingslæge Lene Høimark TVÆRSEKTIONELT SAMARBEJDE Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital v. Afdelingslæge Lene Høimark Glostrup sagen Begreber Begreb Definition Hvornår Dokumentation Medicingennemgang kritisk

Læs mere

Notat om uddannelsesmæssig og social ulighed i levetiden

Notat om uddannelsesmæssig og social ulighed i levetiden Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Sundhedsudvalget PØU alm. del - Bilag 99,SUU alm. del - Bilag 534 Offentligt ØKONOMIGRUPPEN I FOLKETINGET (3. UDVALGSSEKRETARIAT) NOTAT TIL DET POLITISK-ØKONOMISKE UDVALG

Læs mere

DIABETES DIABETES TYPE 2. Diabetes kaldes også sukkersyge. fedtet sidder på maven der er udslagsgivende for, om sygdommen bryder ud.

DIABETES DIABETES TYPE 2. Diabetes kaldes også sukkersyge. fedtet sidder på maven der er udslagsgivende for, om sygdommen bryder ud. Diabetes Type 2 DIABETES Diabetes kaldes også sukkersyge. Der findes to forskellige typer diabetes: type 1 og type 2. Når du har type 2-diabetes, reagerer dine celler ikke så godt på insulin det stof,

Læs mere

Indlægsseddel. Information til brugeren

Indlægsseddel. Information til brugeren Indlægsseddel Information til brugeren Imigran Sprint 50 mg og 100 mg dispergible tabletter Sumatriptan Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Gem indlægssedlen. Du kan

Læs mere

Årsrapport 2013. Utilsigtede hændelser i Almen Praksis

Årsrapport 2013. Utilsigtede hændelser i Almen Praksis Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Årsrapport 2013 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Utilsigtede hændelser i Almen Praksis Dato 16-01-2014 Lene Bjerregård

Læs mere

Direktørens beretning 2 Formanden har ordet 4. Lægemiddelskader 6

Direktørens beretning 2 Formanden har ordet 4. Lægemiddelskader 6 INDHOLD Direktørens beretning 2 Formanden har ordet 4 Lægemiddelskader 6 Anmeldte sager 7 Anerkendelser 9 Typer af afgørelser 11 Erstatninger fordelt på lægemidler 12 Fordeling efter erstatningposter 13

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten. DuoResp Spiromax 160 mikrogram/4,5 mikrogram inhalationspulver (budesonid/formoterolfumaratdihydrat)

Indlægsseddel: Information til patienten. DuoResp Spiromax 160 mikrogram/4,5 mikrogram inhalationspulver (budesonid/formoterolfumaratdihydrat) Indlægsseddel: Information til patienten DuoResp Spiromax 160 mikrogram/4,5 mikrogram inhalationspulver (budesonid/formoterolfumaratdihydrat) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Asmanex Twisthaler, 200 mikrogram/dosis og 400 mikrogram/dosis; inhalationspulver Mometasonfuroat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der

Læs mere

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015 NOTAT Dato: 4. december 2015 Lægemiddeludgifter Danske Regioner har den 2. december 2015 rundsendt notat, der indeholder en række bemærkninger til udgiftsudviklingen på lægemiddelområdet. Lif redegør nedenfor

Læs mere

Vedligeholdelsesbehandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) uden astmakomponent

Vedligeholdelsesbehandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) uden astmakomponent Side 1 af 53 Den Nationale Rekommandationsliste Vedligeholdelsesbehandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) uden astmakomponent IRF 2017 29. NOVEMBER 2017 Side 2 af 53 Indhold Indledning 3 Emneafgrænsning

Læs mere

Den nyeste udgave af indlægssedlen for dette produkt findes på www.indlaegsseddel.dk

Den nyeste udgave af indlægssedlen for dette produkt findes på www.indlaegsseddel.dk Indlægsseddel: Information til brugeren Treo 500 mg og 50 mg Brusetabletter acetylsalicylsyre (500 mg) og caffein (50 mg) Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af s møde nr. 475 Tid og sted: Mødet fandt sted i Lægemiddelstyrelsen, tirsdag den 26. september 2017. I mødet deltog: Nævnsmedlemmer: Frank Ingemann Jensen (Danske Regioner) Janne Unkerskov John

Læs mere

Frutin. tyggetabletter Dolomitkalk

Frutin. tyggetabletter Dolomitkalk Frutin tyggetabletter Dolomitkalk Frutin tyggetabletter Dolomitkalk Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen Frutin er et naturlægemiddel, som du kan få uden recept. For at

Læs mere

Vedligeholdelsesbehandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) uden astmakomponent

Vedligeholdelsesbehandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) uden astmakomponent Side 1 af 50 National Rekommandationsliste Vedligeholdelsesbehandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) uden astmakomponent Indledning Den Nationale Rekommandationsliste (NRL) udarbejdes af IRF i

Læs mere

Pamol flash 250 mg dispergible tabletter Paracetamol

Pamol flash 250 mg dispergible tabletter Paracetamol INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Pamol flash 250 mg dispergible tabletter Paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Pamol flash uden recept. For

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Store udgifter forbundet med multisygdom Denne analyse ser på danskere, som lever med flere samtidige kroniske sygdomme kaldet multisygdom. Der er særlig fokus

Læs mere

Forbrugsudvikling af benzodiazepiner i Danmark, 1996-2003

Forbrugsudvikling af benzodiazepiner i Danmark, 1996-2003 Forbrugsudvikling af benzodiazepiner i Danmark, 1996-2003 Baggrund Der har i gennem en lang årrække været stor fokus på brugen af benzodiazepiner på grund af deres afhængighedsskabende egenskaber, og der

Læs mere

Sundhedssektorens økonomi, udgiftsudvikling, hvad driver udviklingen? NETØK seminaret den 4. marts 2016 Netværk for Økonomisk Politisk Debat (NETØK)

Sundhedssektorens økonomi, udgiftsudvikling, hvad driver udviklingen? NETØK seminaret den 4. marts 2016 Netværk for Økonomisk Politisk Debat (NETØK) Sundhedssektorens økonomi, udgiftsudvikling, hvad driver udviklingen? NETØK seminaret den 4. marts 2016 Netværk for Økonomisk Politisk Debat (NETØK) Jørgen Clausen, cheføkonom Lif (Lægemiddelindustriforeningen)

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Primidon "ERA", 50 og 250 mg tabletter Primidon

Indlægsseddel: Information til brugeren. Primidon ERA, 50 og 250 mg tabletter Primidon Indlægsseddel: Information til brugeren Primidon "ERA", 50 og 250 mg tabletter Primidon Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse

Læs mere

Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S 7. Oktober 2015 Rebild 1

Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S 7. Oktober 2015 Rebild 1 Hvordan har udviklingen været i lægemiddeludgifter de seneste par år, på hvilke områder, og hvad forventer vi for de kommende år? Kan noget mindske stigningen? Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S

Læs mere

Mere end ti dobling i antallet af personer i behandling med medicin mod ADHD på ti år

Mere end ti dobling i antallet af personer i behandling med medicin mod ADHD på ti år Mere end ti dobling i antallet af personer i behandling med medicin mod ADHD på ti år Indholdsfortegnelse RESUMÉ... 1 BAGGRUND... 2 RESULTATER OG DISKUSSION... 3 MARKANT STIGNING I ANTAL BRUGERE - BÅDE

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN INCURIN 1 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: estriol 1 mg/tablet Se afsnit 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over

Læs mere

Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr Reference usk T E

Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr Reference usk T E Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr. 20160228 Reference usk T +4 4488930 E usk@dkma.dk Ændring af tilskudsklausul for duloxetin 30 og 60 mg Den 30. september 2011 afsluttede vi revurdering af tilskudsstatus

Læs mere

Ny model for vurdering af medicin

Ny model for vurdering af medicin Pressemøde fredag den 5. februar 2016 Ved Danske Regioners formand Bent Hansen og næstformand Jens Stenbæk Ny model for vurdering af medicin Fremskrivning af sundhedsudgifter 160 2016 = indeks 100 150

Læs mere

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Treo for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Treo for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning Indlægsseddel: Information til brugeren Treo Citrus 500 mg og 50 mg Brusetabletter acetylsalicylsyre (500 mg) og caffein (50 mg) Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Læs mere

Trafikfarlig medicin

Trafikfarlig medicin Trafikfarlig medicin Der er andet end alkohol, der kan påvirke din evne til at køre bil. Denne brochure handler om, hvordan du styrer uden om trafikproblemer i forbindelse med medicin. Hvad er trafikfarlig

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Husk Psyllium-frøskaller, hårde kapsler. Plantago ovata Forssk.

Indlægsseddel: Information til brugeren. Husk Psyllium-frøskaller, hårde kapsler. Plantago ovata Forssk. Indlægsseddel: Information til brugeren Husk Psyllium-frøskaller, hårde kapsler Plantago ovata Forssk. Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid

Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen Gem denne information, du får måske brug for at læse den

Læs mere

Forbrug af Ketogan efter tilskud blev fjernet i marts 2013

Forbrug af Ketogan efter tilskud blev fjernet i marts 2013 Ketogan efter tilskud blev fjernet i marts 2013 2014 Af Ulla Holten Nielsen Kontakt: Lægemiddelstatistik, medicindata@ssi.dk, 32685125 Udgiver: Statens Serum Institut Ansvarlig institution: Statens Serum

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet F O A f a g o g a r b e j d e Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet FOA-medlemmernes sundhed FOA Fag og Arbejde 1 Politisk ansvarlig:

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

Folderen kan frit citeres med kildeangivelse.

Folderen kan frit citeres med kildeangivelse. Naturmedicin 1 Udgivet af ÆldreForum, februar 2008 Design: DanChristensenDesign Foto: Niels Nyholm Tegninger: Flora Danica, Det Kongelige Bibliotek Tryk: Tryk Team, Svendborg Folderen kan frit citeres

Læs mere

Forbruget af antidepressiva i Danmark i den primære sundhedssektor i perioden 1994-2003

Forbruget af antidepressiva i Danmark i den primære sundhedssektor i perioden 1994-2003 1 Forbruget af antidepressiva i Danmark i den primære sundhedssektor i perioden 1994-2003 INDLEDNING:...1 RES UMÉ:...2 RES ULTATER:...3 FORBRUG...3 FORBRUGET I DE NORDISKE LANDE...3 OMSÆTNING...4 ANT AL

Læs mere

Har din medicin skiftet navn?

Har din medicin skiftet navn? Har din medicin skiftet navn? Substitution betyder erstatning for. På apoteket betyder substitution, at den samme medicin kan have forskellige navne og forskellige priser. I denne brochure kan du få en

Læs mere

Depression brochure Hvorfor diagnosen, bruge bedre depression

Depression brochure Hvorfor diagnosen, bruge bedre depression Depression Denne brochure handler om depression. Hvorfor det er vigtigt at få stillet diagnosen, og hvilken medicin man kan bruge. Men også om, hvordan man kan blive bedre til at undgå en ny depression.

Læs mere