SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG"

Transkript

1 2012 personalehåndbog sådan gør vi i fsb

2 INDHOLD > fsb s vision > 05 fsb s kerneværdier > 05 Adresser i fsb > 06 Adresseforandring, navneændring og bankændring > 06 Alkohol og andre rusmidler > 06 Arbejdsfri dage > 06 Arbejdsskader > 06 Arbejdstid > 07 Arbejdsulykker og beredskabsplan > 07 Behandlingsgaranti > 07 Benefit Portalen > 07 Bryllup > 07 Cykler > 08 Cykeludlån > 08 DSB Erhvervskort > 08 Dødsfald/begravelse > 08 Elektronisk kalender > 09 Falck Healthcare > 09 Ferie > 09 Feriefridage > 10 Flytning > 10 Fraværsregistrering > 10 Fridage i øvrigt > 10 Frokost > 10 ID-kort/nøglekort og mobiltelefon > 11 Internet og > 11 Intranet > 12 Introduktion > 12 It > 12 Jubilæum > 12 Jul på Rådhuspladsen > 12 Kantine og spisesteder > 13 Kontorartikler > 13 Kurser, efteruddannelse og eksamen > 13 Kørsel til og fra møder > 13 Ledergruppemøder > 14 Lejligheder > 14 Løn > 14 Medier > 15 Medindflydelse > 15 MedarbejderUdviklingsSamtaler (MUS) > 16 Mødelokaler > 16 Opsigelse > 17 Parkering på Rådhuspladsen > 17 Pension > 17 Personalemøder > 18 Personalepolitik > 18 Post > 18 Presse - om at udtale sig til pressen > 18 Samarbejde > 19 Sikkerhed > 19 Sygdom: Egen og barns sygdom > 19 Tavshedspligt > 21 Taxakørsel > 21 Telefon > 21 Tobaksrygning > 22 Tyveri > 22 Uddannelse > 22 Virksomhedsnævn (VN) > 23

3 PERSONALE HÅNDBOG

4 FSB Kære medarbejder i fsb! Dette er fsb s personalehåndbog. I den kan du finde nyttig viden i forhold til at være ansat i fsb. Så læs den igennem og brug den til at finde svar på de spørgsmål, du støder på i din dagligdag. Er der noget, du mangler oplysninger om, kan du også prøve at søge i fsb s instrukser og forretningsgange. Dem finder du på intranettet 04 personalehåndbog fsb

5 fsb PERSONÅLEHÅNDBOG fsb s vision fsb vil være førende i boligadministration og -service af højeste kvalitet og effektivitet og vil skabe moderne attraktive boliger og boligmiljøer. For at nærme os visionen er det nødvendigt, at vi alle optræder i overensstemmelse med de kerneværdier, som gælder for virksomhedens aktiviteter både indadtil og udadtil. Dem skal vi holde os selv og hinanden ansvarlige for fsb s kerneværdier Vi udfører vores arbejde professionelt Vores kunder er i fokus, og alt, hvad vi gør, er af høj kvalitet, og i sidste ende af værdi for vore kunder. Vi er både en effektiv og konkurrencedygtig virksomhed. Vi udviser respekt i alle forhold Vi stiller krav til os selv og hinanden, og vi tager ansvar. Vi bygger på et mangfoldigt og humanistisk menneskesyn. Vi sikrer troværdighed både indadtil og udadtil Vi gør, hvad vi siger, og holder hvad vi lover. Vi kommunikerer åbent og med respekt. Vi er en dynamisk organisation Vi udvikler og fornyer os. Vi samarbejder og deler vores viden. Vi lærer af vores erfaringer og stræber efter at lære nyt. Vi vil fremme rummeligheden Vi skaber gode rammer for samarbejde, engagement og kreativitet. Vi giver mulighed for personlig og faglig udvikling. Fleksibilitet medarbejdere og virksomhed imellem præger vores dagligdag. Visionen og kerneværdierne er fastlagt af fsb s ledelse i en fælles proces med medarbejderne. De er det fælles grundlag for det daglige arbejde i virksomheden og skal derfor efterleves af alle. fsb s administration er forpligtet overfor organisationens bestyrelse til at opfylde vedtagne strategier. Det er en væsentlig forudsætning for, at fsb kan opretholde sit omdømme og fortsat styrke sin position som en velkvalificeret og moderne boligorganisation. Derfor skal du gøre en kvalificeret og aktiv indsats for at medvirke til at de mål, der er sat for både virksomheden og din afdeling, bliver opfyldt til tiden. fsb personalehåndbog 05

6 A a A Adresser i fsb Interne adresser i fsb finder du på listen over ejendomskontorer, som blandt andet findes på ejendomskontorerne. Alternativt kan oplysningerne findes i EGBolig eller EGO. A Adresseforandring, navneændring og bankændring Hvis du får andet efternavn, ny adresse, nyt telefonnummer eller kontonummer, skal du straks give hr besked. hr underretter dem, der har brug for at vide besked om ændringen. Når du fratræder, vil feriekort blive sendt til den adresse, du har oplyst. A Alkohol og andre rusmidler Alkohol og andre rusmidler er ikke forenelige med at arbejde i fsb, og det er derfor ikke tilladt at indtage dette i arbejdstiden. Se mere i personalepolitikken og i Forretningsgang om alkohol og andre rusmidler A Arbejdsfri dage Når du ønsker at holde en eller flere fridage, må du anvende feriedage eller evt. afspadsering. Du skal altid på forhånd aftale afspadsering og feriedage med din leder og de skal påføres arbejdssedlen, fraværsportalen eller månedsopgørelsen. Der er særlige fridage, som dels er aftalt i overenskomster, dels fremgår af ansættelseskontrakter. Du kan læse mere i Forretningsgang om arbejdsfri dage A Arbejdsskader Kommer du til skade under arbejdets udførelse, skal du straks underrette din leder, som anmelder skaden til Arbejdstilsynet, hvis du eller din læge ikke har gjort det. Se i øvrigt Forretningsgang om arbejdsskader Fravær som følge af en arbejdsskade skal dokumenteres efter samme regler, som gælder for sygdom. 06 personalehåndbog fsb

7 a+b A Arbejdstid Den gennemsnitlige daglige arbejdstid fremgår af din ansættelseskontrakt. Arbejdstiden kan variere og skal opgøres på den særlige timeseddel, arbejdsseddel eller månedsopgørelse/fraværsportalen, som du finder på intranettet. Blanketterne udfyldes for en måned ad gangen og afleveres til din nærmeste leder senest d. 5. i måneden. Se relevante instrukser for korrekt udfyldelse A Arbejdsulykker og beredskabsplan I hver boligafdeling og i hver afdeling i administrationen findes en beredskabsplan. Den beskriver, hvilken procedure, der skal anvendes ved arbejdsulykker. B B Behandlingsgaranti Efter tre måneders ansættelse kan medarbejdere tilmelde sig firmaets Behandlingsgaranti hos Mølholm mod forudgående betaling. Se Instruks om Behandlingsgaranti B Benefit Portalen For at kunne gøre brug af ordningen, skal du være fastansat (det vil sige have overstået din prøvetid) og have fast månedsløn. B Bryllup Ved eget bryllup har du ret til en dag fri med løn. Fraværet skal registreres på arbejdssedlen eller månedsopgørelsen/fraværsportalen. fsb personalehåndbog 07

8 c+d C C Cykler Din cykel skal stå på et dertil indrettet sted, uanset om du har dit virke på Rådhuspladsen eller på en boligafdeling. C Cykeludlån På Rådhuspladsen kan du låne en cykel, hvis du vil cykle til et møde eller lignende ude i byen i stedet for at køre i egen bil eller taxa. Der er fire lånecykler, som kan lånes ved at aflevere en låneseddel og hente en nøgle i kontorservice. Cyklen henter du selv i kælderen. Husk at aflevere såvel cykel, som nøgle tilbage efter brugen. D D DSB Erhvervskort Se Benefit Portalen Se også Forretningsgang om DSB Erhvervskort D Dødsfald/begravelse Ved deltagelse i begravelse af et nært familiemedlem - det vil sige ægtefælle eller samlever, børn, forældre, søskende, svigerforældre eller bedsteforældre - kan du få ekstraordinær frihed med fuld løn. 08 personalehåndbog fsb

9 e+f E E Elektronisk kalender Har du adgang til en elektronisk kalender, har du pligt til at holde den ajour. Husk derfor at indtaste såvel planlagte møder som planlagt fravær. F F Falck Healthcare fsb s Healthcare-ordning er et tilbud til alle medarbejdere. Besøgene foregår ved afspadsering. Du har mulighed for at gå til kiropraktor, massør, zoneterapeut og fysioterapeut. Klinikken finder du på Rådhuspladsen, 4. sal, og du booker tid via Internettet (www.falckhealthcare.dk). Under samme ordning er der mulighed for psykologisk krisehjælp. Se materialet herom i Velkomstmappen F Ferie Den normale ferie udgør 25 dage (dvs. fem kalenderuger) pr. ferieår. Den optjenes med 2,08 dage for hver måned, du har været beskæftiget i et kalenderår (optjeningsåret). Du skal holde din ferie i det efterfølgende ferieår, der går fra 1. maj året efter optjeningsåret til 30. april det følgende år (ferieåret). I øvrigt henvises til Ferieloven. Du skal aftale ferie med din leder i god tid. På lønsedlen kan du se, hvor meget ferie du har brugt, og hvor meget du har tilbage. Du skal registrere afholdt ferie på arbejdssedlen eller månedsopgørelsen/fraværsportalen (husk at notere, hvis det er overført ferie, du holder). Samtidig skal du holde din elektroniske kalender ajour, så man af denne kan se, at du holder ferie. fsb personalehåndbog 09

10 f F Feriefridage Disse fremgår af din overenskomst eller - såfremt du ikke er ansat på overenskomst - af Forretningsgang om feriefridage F Flytning Ved flytning har du ret til en dag fri med løn. Fraværet skal registreres på arbejdssedlen eller månedsopgørelsen/fraværsportalen. F Fraværsregistrering Planlagt fravær skal du altid aftale forud med din nærmeste leder. Fraværet skal desuden fremgå af den elektroniske kalender. Derudover gælder følgende regler for planlagt fravær: Ved læge-, tandlæge- eller specialistbesøg og undersøgelse på hospital gives fri med løn. Besøgstidspunktet skal placeres fortrinsvis i tilknytning til arbejdstids begyndelse eller afslutning. Se i øvrigt Forretningsgang om fraværsregistrering F Fridage i øvrigt Har du fridage ud over ferie og feriefridage, fremgår det af din overenskomst. Hvis du ikke er ansat på overenskomst, har du normalt fri med løn 1. maj, dagen efter Kristi Himmelfart, Grundlovsdag, 24. december og 31. december samt på officielle helligdage - dette vil fremgå af din ansættelseskontrakt. F Frokost Hvis frokostpausen er betalt af fsb, står man principielt til rådighed for fsb i pausen. 10 personalehåndbog fsb

11 i I I ID-kort/nøglekort og mobiltelefon Du vil på første ansættelsesdag eller snarest derefter få udleveret ID-kort/nøglekort og evt. mobiltelefon. Kortet skal du bære synligt i arbejdstiden. Bortkommer det, kan du henvende dig til din nærmeste leder for at få et nyt. Når du fratræder, skal ID-kortet/nøglekort og evt. mobiltelefon afleveres til nærmeste leder. I Internet og Din adresse skal primært anvendes til arbejdsmæssig kommunikation. I begrænset omfang må du anvende fsb s mailsystem til at sende eller modtage private s. fsb betragter s og vedhæftede filer i fsb s mailsystem som virksomhedens ejendom. Også s, der sendes som fortrolig eller attention x, anses for fsb s ejendom. Derfor må du acceptere, at s og filer kan gennemlæses af andre i virksomheden. Selvom du har en personlig og hemmelig adgangskode, vil fx den systemansvarlige altid kunne åbne og læse s og filer. Normalt vil fsb undlade at gennemse s, der antages at indeholde privat korrespondance, men fx i tilfælde af computervirus og lignende kan det være nødvendigt at gennemlæse alle s. fsb opfordrer dig til at oprette en fre på Internettet til personlig og privat korrespondance. fsb kan ikke se , der ligger på en fre . Hvis du anvender fsb s til personlig korrespondance, opfordres du til at oprette en særlig mappe mærket privat, hvor du kan arkivere alle personlige og private meddelelser. fsb vil ikke gennemlæse filer mv., der ligger under mappen privat, medmindre det er strengt nødvendigt af hensyn til systemets sikkerhed. Har fsb gjort sig bekendt med indholdet af en , vil ejeren altid blive orienteret. Se også Forretningsgang om internet/ s fsb personalehåndbog 11

12 i+j I Intranet Du finder intranettet på I Introduktion To gange om året afholdes introduktion for nyansatte i boligafdelingerne. Introduktionen er obligatorisk. Derudover har hver enkelt afdeling sit eget introduktionsforløb. For medarbejdere på Rådhuspladsen er der i stedet præsentation hos den administrerende direktør og afdelingsintroduktion. I It Hvis du har brug for støtte i brugen af fsb s itsystemer, er du velkommen til at kontakte it, servicedesk på eller sende en mail til Indkøb og installation af udstyr og programmer på fsb s pc ere sker gennem it. Har du brug for at ændre dine rettigheder i systemerne, sker dette efter aftale med din chef, der efterfølgende retter henvendelse til it. Retningslinjer for anvendelse af it i fsb har du modtaget sammen med dit ansættelsesbrev J J Jubilæum Har du 25-, 40-, og 50-års jubilæum, har du fri på dagen med løn. Se også Forretningsgang om jubilæum J Jul på Rådhuspladsen I administrationen på Rådhuspladsen er der som udgangspunkt lukket mellem jul og nytår. Administrationen afvikler ferie, idet der dog i nogle funktioner kan være bemandet i forbindelse med særlige opgaver. 12 personalehåndbog fsb

13 k K K Kantine og spisesteder Der er kantine på Rådhuspladsen. I kantinen kan du spise medbragt frokost eller du kan købe en spisekupon til dagens frokostbuffet. Arbejder du på Rådhuspladsen, kan du vælge at tilmelde dig administrationens kantineordning, som du betaler via din løn. Udmelding skal ske til hrløn skriftligt med 3 måneders varsel. Se tilmeldingsblanketten i Velkomstmappen K Kontorartikler Skriveredskaber, papir mv. kan du få på ejendomskontoret og i kontorservice. K Kurser, efteruddannelse og eksamen Deltager du i kurser og anden efteruddannelse, som er godkendt af ledelsen, har du fri med løn. En kursus/- eller uddannelsesdag udgør en normdag (den længde din arbejdsdag ville have haft den pågældende dag) uanset kursusdagens længde. Længerevarende uddannelsesforløb skal fortrinsvis placeres i fritiden. Skal du til eksamen, som en del af det kursus eller den efteruddannelse, du deltager i, har du fri med løn på eksamensdagen. Du kan evt. også aftale med din nærmeste leder at få fri med løn på arbejdsdagen forud for en eksamen. K Kørsel til og fra møder Der udbetales kørselsgodtgørelse efter statens takster. Udbetaling finder sted sammen med lønnen. Du skal udfylde et kørselsskema/indtaste i fraværsportalen, som din leder skal attestere før udbetaling. Kørselsskemaet finder du på intranettet. Efter udfyldelse og attestation sender din leder skemaet til hr-løn. fsb personalehåndbog 13

14 l L L Ledergruppemøder Der afholdes 2 årlige møder, henholdsvis forår og efterår. Der indkaldes ekstraordinært efter behov. L Lejligheder fsb råder ikke over lejligheder forbeholdt ansatte. På ganske få afdelinger er der for ejendomsinspektører/mestre eller ejendomsfunktionærer bopælspligt og dermed tjenestebolig. Ønsker du en lejlighed i fsb, har du som ansat ikke fortrinsret, men kan blive skrevet på venteliste på lige fod med andre boligsøgende. L Løn Din løn bliver udbetalt månedsvis bagud. Eventuelle ikke-faste tillæg og godtgørelser afregnes i den efterfølgende måned. Lønnen indsættes på din lønkonto. Har du spørgsmål om din løn mv. skal du kontakte hr-løn. Lønnen er som hovedregel til disposition senest den sidste bankdag i måneden. Ferie og overarbejde kan være registreringsmæssigt bagud. Følg derfor selv med på din lønseddel. I meget sjældne tilfælde vil lønforskud kunne bevilges. Dette kræver dog forudgående godkendelse af den administrerende direktør. 14 personalehåndbog fsb

15 m M M Medier fsb har en række medier, som skal være med til at sikre forståelig og troværdig kommunikation til medarbejdere, beboervalgte og beboere. fsb s hjemmeside finder du på Her kan du finde nyheder, nyttige oplysninger om fsb, beboerdemokratiet og boligudlejning samt kontaktoplysninger til bestyrelsen, afdelingsbestyrelser, ejendomskontorer og medarbejdere i fsb. Pjecer og andet relevant informationsmateriale er også tilgængeligt på hjemmesiden. Hjemmesiden har også et lukket område for beboervalgte. Har du brug for adgangskoden, så kontakt kommunikation & ledelsessekretariatet. Beboerbladet fsb beboeren udsendes til alle beboere og medarbejdere fire gange om året. Det elektroniske nyhedsbrev for beboervalgte - fsb info - udsendes til alle beboervalgte og relevante medarbejdere 10 gange om året. På fsb s intranet kan du finde relevante nyheder og mange andre informationer, der er relevante for alle, der arbejder i fsb. For de medarbejdere, der ikke har adgang til en computer, suppleres intranettet med en ugentlig nyhedsmail, som sendes til alle ejendomsmestre/inspektører. Mailen kan printes og fx lægges i frokoststuen. Alle medarbejdere er velkomne til at skrive til og på intranettet. M Medindflydelse Du har mulighed for at få indflydelse på større beslutninger om arbejds- og personaleforhold i fsb. Det gør du ved at kontakte din repræsentant i Virksomhedsnævnet (VN). Vedkommende deltager i nævnets møder og får derved information om fsb s situation, økonomi og fremtidsudsigter. Repræsentanten er med til at fastsætte retningslinjerne for alle væsentlige spørgsmål omkring arbejds- og personaleforhold. Virksomhedsnævnet svarer til det, der i mange andre virksomheder kaldes samarbejdsudvalget. Se Forretningsgang om VN fsb personalehåndbog 15

16 m M MedarbejderUdviklingsSamtaler (MUS) En gang om året afholdes MUS-samtaler. Her kan du give udtryk for din opfattelse af din nuværende arbejdssituation, dine eventuelle ønsker om ændrede arbejdsopgaver, om yderligere oplæring, uddannelse eller personlig udvikling og andre spørgsmål, der ligger dig på sinde. Samtalen foregår mellem dig og din nærmeste leder på initiativ af lederen. Du kan på forhånd forberede dig på samtalen ved at bruge et forberedelses- og samtaleskema, som er specielt udformet til samtalerne. Skemaet modtager du sammen med indbydelsen til samtalen. Din leder skal forud for samtalen vurdere din indsats i den forløbne periode og efterfølgende diskutere den med dig under samtalen. Når samtalen er færdig, udarbejder du og din leder i fællesskab et konklusionsskema, som kun du og lederen er i besiddelse af. Samtalen er gensidigt fortrolig og kun punkter, som I er enige om, at andre må kende til, viderebringes af din leder. Ledere med flere end fire medarbejdere afholder en gruppesamtale med alle deres medarbejdere. Under gruppesamtalen reflekterer leder og medarbejdere i fællesskab over hele afdelingens niveau, udvikling og fremtidige behov mv. Alle ledere udfærdiger en samlet konklusion på de afholdte MUS-samtaler og videresender den til egen nærmeste leder. Se personalepolitik og Forretningsgang om MUS M Mødelokaler Du kan arrangere møde på Rådhuspladsen via mødekalenderen i Outlook. Det er muligt at leje beboerlokaler i de afdelinger, der råder over et sådant. Du kan også via mødekalenderen bestille overheadprojektor og eventuel særlig bordopstilling hos Kontorservice. Det gælder dog kun på Rådhuspladsen. Ved arrangementer i beboerlokaler vil den stedlige ejendomsmester/inspektør muligvis kunne hjælpe dig. 16 personalehåndbog fsb

17 o+p O O Opsigelse Vil du opsige din stilling, har du en måneds varsel til en måneds udgang med mindre andet fremgår af ansættelseskontrakten. Er du overenskomstansat, følges varslet i overenskomsten. Se evt. Forretningsgang om opsigelse P P Parkering på Rådhuspladsen Det er vanskeligt at parkere i området omkring Rådhuspladsen, og fsb råder ikke over parkeringsareal, som du kan benytte, når du er på Rådhuspladsen. P Pension Indtil 31/3-11 bruger fsb forsikringsmæglerfirmaet Willis til rådgivning af de medarbejdere, der er omfattet af firmapension. Pr. 1/4-11 overgår vi til Danica. Efter oprettelsen af din pension vil du blive kontaktet af forsikringsmægleren med henblik på vejledning om netop dine pensionsforhold. For andre grupper foretages der indbetaling til PensionDanmark, som er pensionskasse for Kvindelige arbejdere og Specialarbejdere. fsb personalehåndbog 17

18 p P Personalemøder Hvert kvartal afholdes personalemøde for Rådhuspladsens medarbejdere i kantinen. P Personalepolitik fsb s samlede personalepolitik har du modtaget sammen med ansættelseskontrakten. Den understøtter vores vision og værdier, og vi forventer naturligvis, at du lærer den at kende. Hvis du ikke har den, kan du finde den på under punktet Om fsb/politikker P Post Du kan sende din private post fra fsb s postbakker, dog må du huske selv at betale porto. P Presse - om at udtale sig til pressen Det er formanden for fsb s bestyrelse og den administrerende direktør, der udtaler sig til pressen om generelle forhold. Hvis det er nødvendigt, kan udviklings- og kommunikationschefen udtale sig i den administrerende direktørs fravær med efterfølgende orientering til denne. Cheferne i fsb kan udtale sig til pressen inden for deres ansvarsområde eller vælge at lade en medarbejder gøre det. Alle, der udtaler sig til pressen, har pligt til omgående at orientere den administrerende direktør og udviklings- og kommunikationschefen helst før og under alle omstændigheder hurtigt efter kontakten/interviewet har fundet sted. Medarbejdere må kun udtale sig til pressen efter aftale med nærmeste chef, alternativt den administrerende direktør eller udviklings- og kommunikationschefen. Medarbejdere kan herudover udtale sig på egne vegne, men det er vigtigt at huske på, at personlige meninger ikke nødvendigvis deles af organisationen, men at de ofte alligevel vil blive tillagt fsb. Det er kommunikation og ledelsessekretariatet, som varetager fsb s forhold til pressen. Derfor foregår al servicering af pressen via udviklings- og kommunikationschefen og i dennes fravær en anden i afdelingen. Er du i tvivl, så kontakt din nærmeste leder. Læs mere i Forretningsgangen om Håndtering af pressen 18 personalehåndbog fsb

19 s S S Samarbejde Vi lægger vægt på et godt samarbejde både mellem medarbejderne inden for de enkelte afdelinger og på tværs af afdelingerne og boligafdelingerne. Hjælp dine kolleger, hvis de har brug for det, tak dem, hvis de har hjulpet dig, ros dem, hvis de har gjort noget godt, lyt til dem, hvis de vil lære eller fortælle dig noget. S Sikkerhed fsb har en Arbejdsmiljøorganisation (AMO) (tidl. Sikkerhedsorganisation) til sikring af medarbejderne på arbejdspladsen. Den består af et arbejdsmiljøudvalg (tidl. sikkerhedsudvalg (SIU - nu AMU) og fem arbejdsmiljøgrupper (tidl. Sikkerhedsgrupper). AMO holder møde ca. fire gange årligt. Der udsendes referat efter hvert møde til medlemmer, afdelinger og boligafdelinger. Referatet kan ses på intranettet. Du kan få yderligere oplysninger i Forretningsgang om Sikkerhedsorganisationen Som udgangspunkt er du din egen arbejdsmiljørepræsentant (sikkerhedsrepræsentant), og er du i tvivl, så kontakt din daglige leder og/eller din arbejdsmiljørepræsentant (sikkerhedsrepræsentant). S Sygdom: Egen og barns sygdom Hvis du bliver syg, skal du give din nærmeste leder besked samme dags morgen ved normal arbejdstids begyndelse. For boligafdelingerne indsender du også en sygemelding til hr-løn. Sygefraværet registreres på arbejdssedlen eller månedsopgørelsen/fraværsportalen. Af hensyn til tilrettelæggelsen af arbejdet, skal du så vidt muligt raskmelde dig dagen inden, du møder på arbejde. For boligafdelingerne afleveres en underskrevet sygeseddel, når arbejdet genoptages. Sygesedlen indsendes til hr-løn, når din leder har attesteret den. Er du syg i mere end tre dage, skal du løbende orientere din leder af hensyn til tilrettelæg- fsb personalehåndbog 19

20 s gelsen af arbejdet. Ved sygefravær over 14 dage meddeler lederen dette til hr-løn, så fsb kan få refusion fra din kommune, når du har været syg i 21 dage. Du vil efterfølgende modtage et dagpengeskema, som du evt. skal udfylde og returnere til din kommune, da dagpengerefusionen er afhængig heraf. Konsekvensen af manglende returnering kan være afskedigelse eller bortvisning. Når du har været sygemeldt i 14 dage, kan fsb kræve at få tilsendt en lægeerklæring (varighedserklæring), som din læge skal udstede. Den skal indsendes til hr. fsb kan i øvrigt altid forlange en mulighedserklæring for din sygdom. Disse erklæringer betales af fsb. Du skal ikke fremsende lægeerklæring, før du bliver bedt om det, da udgiften kun refunderes, når lægeerklæring fremsendes på foranledning af fsb. Konsekvensen af manglende fremsendelse kan være afskedigelse eller bortvisning. Hvis dit sygefravær er bemærkelsesværdigt højt, vil du blive indkaldt til samtale med din leder, ligesom der afholdes sygefraværssamtaler, inden du har været fraværende på grund af sygdom i 4 uger. Når du igen er rask, afleverer du - hvis du er ansat i en boligafdeling - en raskmelding til nærmeste leder, som efter attestation viderebringer den til hr-løn. Barns sygdom Du kan som hovedregel med fuld løn blive hjemme og passe et sygt, mindreårigt (under 15 år) og hjemmeboende barn efter din overenskomsts regler. Se din overenskomst eller ansættelseskontrakt. Du skal orientere din leder herom samme dags morgen ved normal arbejdstids begyndelse. Se også Forretningsgang om sygefravær 20 personalehåndbog fsb

21 t T T Tavshedspligt Du har tavshedspligt om forhold, du får kendskab til under dit arbejde i fsb, og som ikke er offentligt tilgængelige. Dette gælder fx informationer om beboeres forhold. Tavshedspligten ophører ikke, selv om du forlader fsb. T Taxakørsel Generelt gælder den enkelte chef og medarbejders sunde dømmekraft. Som udgangspunkt kan taxa anvendes, når: det er arbejdsrelateret, fx i forbindelse med en mødeaktivitet der er sket en afvejning af, om man i stedet kunne have benyttet offentlige transportmidler eller fsb-cykel man til enhver tid kan begrunde, hvorfor man har benyttet taxa. I tvivlstilfælde bør man spørge sin nærmeste chef til råds. Taxakørsel kan afregnes ved udlæg eller ved taxaboner, som administreres af direktionssekretariatet. Se Instruks om taxakørsel T Telefon Rådhuspladsens hovednummer er (faxnummer ). Ringer du udefra, og kender du selv lokalnummeret, kan du ringe direkte ved at taste lokalnummer. Telefonerne er til tjenstlige samtaler, men du kan naturligvis i særlige tilfælde bruge dem privat, hvis du fx skal i kontakt med dit barns vuggestue, skole eller andet vigtigt. Vi henstiller dog, at du begrænser taletiden for ikke at blokere for opkald udefra. Ringer du internt, taster du kun lokalnummer. fsb personalehåndbog 21

22 t+u T Tobaksrygning Ifølge fsb s rygepolitik er fsb røgfrit område. Overtrædelse af politikken kan få ansættelsesmæssige konsekvenser. T Tyveri Desværre kan tyveri ikke undgås, lås derfor altid dine værdigenstande inde. U U Uddannelse Du har mulighed for faglig såvel som personligt udviklende efteruddannelse i fsb, blot uddannelsen har relevans for dine arbejdsopgaver. Uddannelsesønsker formidles enten ved henvendelse til din leder eller via MUS-samtalen. Dine ønsker om uddannelse skal du rette til nærmeste leder, som skal godkende dit ønske. På boligafdelingerne videresendes dine ønsker til driftslederen, som derefter foretager den endelige vurdering af, om ønsket kan imødekommes. På Rådhuspladsen er godkendelseskompetencen hos afdelingschefen. fsb har ikke en egentlig uddannelsesafdeling, men hr tager sig af administration af kurser og efteruddannelse. Enkeltstående kurser bliver udmeldt via intranettet. 22 personalehåndbog fsb

23 v V V Virksomhedsnævn (VN) Virksomhedsnævnet er et samarbejdsorgan, hvis formål er at engagere medarbejderne i det daglige samarbejde og at tilskynde til samarbejde for at fremme og sikre fsb s effektivitet. Virksomhedsnævnet er også med til at sikre medarbejdernes tryghed ved at inddrage medarbejderrepræsentanter i tilrettelæggelse af det daglige arbejde og ansvar. VN holder møde fire gange årligt. Referat udsendes efter hvert møde. Mødereferater findes på intranettet. Vil du vide mere, se forretningsgangen om VN fsb personalehåndbog 23

24

Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc.

Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc. Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc. VELKOMMEN Du er nu blevet en del af Cheval Blanc, og det er vi glade for. Vi har høje ambitioner med den mad, vi tilbereder og serverer

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Overenskomst for medarbejdere i Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31.

Overenskomst for medarbejdere i Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Kapitel 1 Gyldighedsområde 5 1... 5 Kapitel 2 Regler for alle medarbejdere 6 2 Almene vilkår i ansættelsesforholdet...

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

(Medarbejderhåndbog)

(Medarbejderhåndbog) (Medarbejderhåndbog) (start her) Velkommen Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos McDonald's. Medarbejderhåndbogen her skal være med til at give dig en god start i dit nye job. Du kan

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS)

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS) LANDSOVERENSKOMST 2014-2017 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område... 1 2 - Ansættelse... 1 3 - Opsigelsesregler... 1 4 - Arbejdstid og fridage...

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere