SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG"

Transkript

1 2012 personalehåndbog sådan gør vi i fsb

2 INDHOLD > fsb s vision > 05 fsb s kerneværdier > 05 Adresser i fsb > 06 Adresseforandring, navneændring og bankændring > 06 Alkohol og andre rusmidler > 06 Arbejdsfri dage > 06 Arbejdsskader > 06 Arbejdstid > 07 Arbejdsulykker og beredskabsplan > 07 Behandlingsgaranti > 07 Benefit Portalen > 07 Bryllup > 07 Cykler > 08 Cykeludlån > 08 DSB Erhvervskort > 08 Dødsfald/begravelse > 08 Elektronisk kalender > 09 Falck Healthcare > 09 Ferie > 09 Feriefridage > 10 Flytning > 10 Fraværsregistrering > 10 Fridage i øvrigt > 10 Frokost > 10 ID-kort/nøglekort og mobiltelefon > 11 Internet og > 11 Intranet > 12 Introduktion > 12 It > 12 Jubilæum > 12 Jul på Rådhuspladsen > 12 Kantine og spisesteder > 13 Kontorartikler > 13 Kurser, efteruddannelse og eksamen > 13 Kørsel til og fra møder > 13 Ledergruppemøder > 14 Lejligheder > 14 Løn > 14 Medier > 15 Medindflydelse > 15 MedarbejderUdviklingsSamtaler (MUS) > 16 Mødelokaler > 16 Opsigelse > 17 Parkering på Rådhuspladsen > 17 Pension > 17 Personalemøder > 18 Personalepolitik > 18 Post > 18 Presse - om at udtale sig til pressen > 18 Samarbejde > 19 Sikkerhed > 19 Sygdom: Egen og barns sygdom > 19 Tavshedspligt > 21 Taxakørsel > 21 Telefon > 21 Tobaksrygning > 22 Tyveri > 22 Uddannelse > 22 Virksomhedsnævn (VN) > 23

3 PERSONALE HÅNDBOG

4 FSB Kære medarbejder i fsb! Dette er fsb s personalehåndbog. I den kan du finde nyttig viden i forhold til at være ansat i fsb. Så læs den igennem og brug den til at finde svar på de spørgsmål, du støder på i din dagligdag. Er der noget, du mangler oplysninger om, kan du også prøve at søge i fsb s instrukser og forretningsgange. Dem finder du på intranettet 04 personalehåndbog fsb

5 fsb PERSONÅLEHÅNDBOG fsb s vision fsb vil være førende i boligadministration og -service af højeste kvalitet og effektivitet og vil skabe moderne attraktive boliger og boligmiljøer. For at nærme os visionen er det nødvendigt, at vi alle optræder i overensstemmelse med de kerneværdier, som gælder for virksomhedens aktiviteter både indadtil og udadtil. Dem skal vi holde os selv og hinanden ansvarlige for fsb s kerneværdier Vi udfører vores arbejde professionelt Vores kunder er i fokus, og alt, hvad vi gør, er af høj kvalitet, og i sidste ende af værdi for vore kunder. Vi er både en effektiv og konkurrencedygtig virksomhed. Vi udviser respekt i alle forhold Vi stiller krav til os selv og hinanden, og vi tager ansvar. Vi bygger på et mangfoldigt og humanistisk menneskesyn. Vi sikrer troværdighed både indadtil og udadtil Vi gør, hvad vi siger, og holder hvad vi lover. Vi kommunikerer åbent og med respekt. Vi er en dynamisk organisation Vi udvikler og fornyer os. Vi samarbejder og deler vores viden. Vi lærer af vores erfaringer og stræber efter at lære nyt. Vi vil fremme rummeligheden Vi skaber gode rammer for samarbejde, engagement og kreativitet. Vi giver mulighed for personlig og faglig udvikling. Fleksibilitet medarbejdere og virksomhed imellem præger vores dagligdag. Visionen og kerneværdierne er fastlagt af fsb s ledelse i en fælles proces med medarbejderne. De er det fælles grundlag for det daglige arbejde i virksomheden og skal derfor efterleves af alle. fsb s administration er forpligtet overfor organisationens bestyrelse til at opfylde vedtagne strategier. Det er en væsentlig forudsætning for, at fsb kan opretholde sit omdømme og fortsat styrke sin position som en velkvalificeret og moderne boligorganisation. Derfor skal du gøre en kvalificeret og aktiv indsats for at medvirke til at de mål, der er sat for både virksomheden og din afdeling, bliver opfyldt til tiden. fsb personalehåndbog 05

6 A a A Adresser i fsb Interne adresser i fsb finder du på listen over ejendomskontorer, som blandt andet findes på ejendomskontorerne. Alternativt kan oplysningerne findes i EGBolig eller EGO. A Adresseforandring, navneændring og bankændring Hvis du får andet efternavn, ny adresse, nyt telefonnummer eller kontonummer, skal du straks give hr besked. hr underretter dem, der har brug for at vide besked om ændringen. Når du fratræder, vil feriekort blive sendt til den adresse, du har oplyst. A Alkohol og andre rusmidler Alkohol og andre rusmidler er ikke forenelige med at arbejde i fsb, og det er derfor ikke tilladt at indtage dette i arbejdstiden. Se mere i personalepolitikken og i Forretningsgang om alkohol og andre rusmidler A Arbejdsfri dage Når du ønsker at holde en eller flere fridage, må du anvende feriedage eller evt. afspadsering. Du skal altid på forhånd aftale afspadsering og feriedage med din leder og de skal påføres arbejdssedlen, fraværsportalen eller månedsopgørelsen. Der er særlige fridage, som dels er aftalt i overenskomster, dels fremgår af ansættelseskontrakter. Du kan læse mere i Forretningsgang om arbejdsfri dage A Arbejdsskader Kommer du til skade under arbejdets udførelse, skal du straks underrette din leder, som anmelder skaden til Arbejdstilsynet, hvis du eller din læge ikke har gjort det. Se i øvrigt Forretningsgang om arbejdsskader Fravær som følge af en arbejdsskade skal dokumenteres efter samme regler, som gælder for sygdom. 06 personalehåndbog fsb

7 a+b A Arbejdstid Den gennemsnitlige daglige arbejdstid fremgår af din ansættelseskontrakt. Arbejdstiden kan variere og skal opgøres på den særlige timeseddel, arbejdsseddel eller månedsopgørelse/fraværsportalen, som du finder på intranettet. Blanketterne udfyldes for en måned ad gangen og afleveres til din nærmeste leder senest d. 5. i måneden. Se relevante instrukser for korrekt udfyldelse A Arbejdsulykker og beredskabsplan I hver boligafdeling og i hver afdeling i administrationen findes en beredskabsplan. Den beskriver, hvilken procedure, der skal anvendes ved arbejdsulykker. B B Behandlingsgaranti Efter tre måneders ansættelse kan medarbejdere tilmelde sig firmaets Behandlingsgaranti hos Mølholm mod forudgående betaling. Se Instruks om Behandlingsgaranti B Benefit Portalen For at kunne gøre brug af ordningen, skal du være fastansat (det vil sige have overstået din prøvetid) og have fast månedsløn. B Bryllup Ved eget bryllup har du ret til en dag fri med løn. Fraværet skal registreres på arbejdssedlen eller månedsopgørelsen/fraværsportalen. fsb personalehåndbog 07

8 c+d C C Cykler Din cykel skal stå på et dertil indrettet sted, uanset om du har dit virke på Rådhuspladsen eller på en boligafdeling. C Cykeludlån På Rådhuspladsen kan du låne en cykel, hvis du vil cykle til et møde eller lignende ude i byen i stedet for at køre i egen bil eller taxa. Der er fire lånecykler, som kan lånes ved at aflevere en låneseddel og hente en nøgle i kontorservice. Cyklen henter du selv i kælderen. Husk at aflevere såvel cykel, som nøgle tilbage efter brugen. D D DSB Erhvervskort Se Benefit Portalen Se også Forretningsgang om DSB Erhvervskort D Dødsfald/begravelse Ved deltagelse i begravelse af et nært familiemedlem - det vil sige ægtefælle eller samlever, børn, forældre, søskende, svigerforældre eller bedsteforældre - kan du få ekstraordinær frihed med fuld løn. 08 personalehåndbog fsb

9 e+f E E Elektronisk kalender Har du adgang til en elektronisk kalender, har du pligt til at holde den ajour. Husk derfor at indtaste såvel planlagte møder som planlagt fravær. F F Falck Healthcare fsb s Healthcare-ordning er et tilbud til alle medarbejdere. Besøgene foregår ved afspadsering. Du har mulighed for at gå til kiropraktor, massør, zoneterapeut og fysioterapeut. Klinikken finder du på Rådhuspladsen, 4. sal, og du booker tid via Internettet ( Under samme ordning er der mulighed for psykologisk krisehjælp. Se materialet herom i Velkomstmappen F Ferie Den normale ferie udgør 25 dage (dvs. fem kalenderuger) pr. ferieår. Den optjenes med 2,08 dage for hver måned, du har været beskæftiget i et kalenderår (optjeningsåret). Du skal holde din ferie i det efterfølgende ferieår, der går fra 1. maj året efter optjeningsåret til 30. april det følgende år (ferieåret). I øvrigt henvises til Ferieloven. Du skal aftale ferie med din leder i god tid. På lønsedlen kan du se, hvor meget ferie du har brugt, og hvor meget du har tilbage. Du skal registrere afholdt ferie på arbejdssedlen eller månedsopgørelsen/fraværsportalen (husk at notere, hvis det er overført ferie, du holder). Samtidig skal du holde din elektroniske kalender ajour, så man af denne kan se, at du holder ferie. fsb personalehåndbog 09

10 f F Feriefridage Disse fremgår af din overenskomst eller - såfremt du ikke er ansat på overenskomst - af Forretningsgang om feriefridage F Flytning Ved flytning har du ret til en dag fri med løn. Fraværet skal registreres på arbejdssedlen eller månedsopgørelsen/fraværsportalen. F Fraværsregistrering Planlagt fravær skal du altid aftale forud med din nærmeste leder. Fraværet skal desuden fremgå af den elektroniske kalender. Derudover gælder følgende regler for planlagt fravær: Ved læge-, tandlæge- eller specialistbesøg og undersøgelse på hospital gives fri med løn. Besøgstidspunktet skal placeres fortrinsvis i tilknytning til arbejdstids begyndelse eller afslutning. Se i øvrigt Forretningsgang om fraværsregistrering F Fridage i øvrigt Har du fridage ud over ferie og feriefridage, fremgår det af din overenskomst. Hvis du ikke er ansat på overenskomst, har du normalt fri med løn 1. maj, dagen efter Kristi Himmelfart, Grundlovsdag, 24. december og 31. december samt på officielle helligdage - dette vil fremgå af din ansættelseskontrakt. F Frokost Hvis frokostpausen er betalt af fsb, står man principielt til rådighed for fsb i pausen. 10 personalehåndbog fsb

11 i I I ID-kort/nøglekort og mobiltelefon Du vil på første ansættelsesdag eller snarest derefter få udleveret ID-kort/nøglekort og evt. mobiltelefon. Kortet skal du bære synligt i arbejdstiden. Bortkommer det, kan du henvende dig til din nærmeste leder for at få et nyt. Når du fratræder, skal ID-kortet/nøglekort og evt. mobiltelefon afleveres til nærmeste leder. I Internet og Din adresse skal primært anvendes til arbejdsmæssig kommunikation. I begrænset omfang må du anvende fsb s mailsystem til at sende eller modtage private s. fsb betragter s og vedhæftede filer i fsb s mailsystem som virksomhedens ejendom. Også s, der sendes som fortrolig eller attention x, anses for fsb s ejendom. Derfor må du acceptere, at s og filer kan gennemlæses af andre i virksomheden. Selvom du har en personlig og hemmelig adgangskode, vil fx den systemansvarlige altid kunne åbne og læse s og filer. Normalt vil fsb undlade at gennemse s, der antages at indeholde privat korrespondance, men fx i tilfælde af computervirus og lignende kan det være nødvendigt at gennemlæse alle s. fsb opfordrer dig til at oprette en fre på Internettet til personlig og privat korrespondance. fsb kan ikke se , der ligger på en fre . Hvis du anvender fsb s til personlig korrespondance, opfordres du til at oprette en særlig mappe mærket privat, hvor du kan arkivere alle personlige og private meddelelser. fsb vil ikke gennemlæse filer mv., der ligger under mappen privat, medmindre det er strengt nødvendigt af hensyn til systemets sikkerhed. Har fsb gjort sig bekendt med indholdet af en , vil ejeren altid blive orienteret. Se også Forretningsgang om internet/ s fsb personalehåndbog 11

12 i+j I Intranet Du finder intranettet på I Introduktion To gange om året afholdes introduktion for nyansatte i boligafdelingerne. Introduktionen er obligatorisk. Derudover har hver enkelt afdeling sit eget introduktionsforløb. For medarbejdere på Rådhuspladsen er der i stedet præsentation hos den administrerende direktør og afdelingsintroduktion. I It Hvis du har brug for støtte i brugen af fsb s itsystemer, er du velkommen til at kontakte it, servicedesk på eller sende en mail til Indkøb og installation af udstyr og programmer på fsb s pc ere sker gennem it. Har du brug for at ændre dine rettigheder i systemerne, sker dette efter aftale med din chef, der efterfølgende retter henvendelse til it. Retningslinjer for anvendelse af it i fsb har du modtaget sammen med dit ansættelsesbrev J J Jubilæum Har du 25-, 40-, og 50-års jubilæum, har du fri på dagen med løn. Se også Forretningsgang om jubilæum J Jul på Rådhuspladsen I administrationen på Rådhuspladsen er der som udgangspunkt lukket mellem jul og nytår. Administrationen afvikler ferie, idet der dog i nogle funktioner kan være bemandet i forbindelse med særlige opgaver. 12 personalehåndbog fsb

13 k K K Kantine og spisesteder Der er kantine på Rådhuspladsen. I kantinen kan du spise medbragt frokost eller du kan købe en spisekupon til dagens frokostbuffet. Arbejder du på Rådhuspladsen, kan du vælge at tilmelde dig administrationens kantineordning, som du betaler via din løn. Udmelding skal ske til hrløn skriftligt med 3 måneders varsel. Se tilmeldingsblanketten i Velkomstmappen K Kontorartikler Skriveredskaber, papir mv. kan du få på ejendomskontoret og i kontorservice. K Kurser, efteruddannelse og eksamen Deltager du i kurser og anden efteruddannelse, som er godkendt af ledelsen, har du fri med løn. En kursus/- eller uddannelsesdag udgør en normdag (den længde din arbejdsdag ville have haft den pågældende dag) uanset kursusdagens længde. Længerevarende uddannelsesforløb skal fortrinsvis placeres i fritiden. Skal du til eksamen, som en del af det kursus eller den efteruddannelse, du deltager i, har du fri med løn på eksamensdagen. Du kan evt. også aftale med din nærmeste leder at få fri med løn på arbejdsdagen forud for en eksamen. K Kørsel til og fra møder Der udbetales kørselsgodtgørelse efter statens takster. Udbetaling finder sted sammen med lønnen. Du skal udfylde et kørselsskema/indtaste i fraværsportalen, som din leder skal attestere før udbetaling. Kørselsskemaet finder du på intranettet. Efter udfyldelse og attestation sender din leder skemaet til hr-løn. fsb personalehåndbog 13

14 l L L Ledergruppemøder Der afholdes 2 årlige møder, henholdsvis forår og efterår. Der indkaldes ekstraordinært efter behov. L Lejligheder fsb råder ikke over lejligheder forbeholdt ansatte. På ganske få afdelinger er der for ejendomsinspektører/mestre eller ejendomsfunktionærer bopælspligt og dermed tjenestebolig. Ønsker du en lejlighed i fsb, har du som ansat ikke fortrinsret, men kan blive skrevet på venteliste på lige fod med andre boligsøgende. L Løn Din løn bliver udbetalt månedsvis bagud. Eventuelle ikke-faste tillæg og godtgørelser afregnes i den efterfølgende måned. Lønnen indsættes på din lønkonto. Har du spørgsmål om din løn mv. skal du kontakte hr-løn. Lønnen er som hovedregel til disposition senest den sidste bankdag i måneden. Ferie og overarbejde kan være registreringsmæssigt bagud. Følg derfor selv med på din lønseddel. I meget sjældne tilfælde vil lønforskud kunne bevilges. Dette kræver dog forudgående godkendelse af den administrerende direktør. 14 personalehåndbog fsb

15 m M M Medier fsb har en række medier, som skal være med til at sikre forståelig og troværdig kommunikation til medarbejdere, beboervalgte og beboere. fsb s hjemmeside finder du på Her kan du finde nyheder, nyttige oplysninger om fsb, beboerdemokratiet og boligudlejning samt kontaktoplysninger til bestyrelsen, afdelingsbestyrelser, ejendomskontorer og medarbejdere i fsb. Pjecer og andet relevant informationsmateriale er også tilgængeligt på hjemmesiden. Hjemmesiden har også et lukket område for beboervalgte. Har du brug for adgangskoden, så kontakt kommunikation & ledelsessekretariatet. Beboerbladet fsb beboeren udsendes til alle beboere og medarbejdere fire gange om året. Det elektroniske nyhedsbrev for beboervalgte - fsb info - udsendes til alle beboervalgte og relevante medarbejdere 10 gange om året. På fsb s intranet kan du finde relevante nyheder og mange andre informationer, der er relevante for alle, der arbejder i fsb. For de medarbejdere, der ikke har adgang til en computer, suppleres intranettet med en ugentlig nyhedsmail, som sendes til alle ejendomsmestre/inspektører. Mailen kan printes og fx lægges i frokoststuen. Alle medarbejdere er velkomne til at skrive til og på intranettet. M Medindflydelse Du har mulighed for at få indflydelse på større beslutninger om arbejds- og personaleforhold i fsb. Det gør du ved at kontakte din repræsentant i Virksomhedsnævnet (VN). Vedkommende deltager i nævnets møder og får derved information om fsb s situation, økonomi og fremtidsudsigter. Repræsentanten er med til at fastsætte retningslinjerne for alle væsentlige spørgsmål omkring arbejds- og personaleforhold. Virksomhedsnævnet svarer til det, der i mange andre virksomheder kaldes samarbejdsudvalget. Se Forretningsgang om VN fsb personalehåndbog 15

16 m M MedarbejderUdviklingsSamtaler (MUS) En gang om året afholdes MUS-samtaler. Her kan du give udtryk for din opfattelse af din nuværende arbejdssituation, dine eventuelle ønsker om ændrede arbejdsopgaver, om yderligere oplæring, uddannelse eller personlig udvikling og andre spørgsmål, der ligger dig på sinde. Samtalen foregår mellem dig og din nærmeste leder på initiativ af lederen. Du kan på forhånd forberede dig på samtalen ved at bruge et forberedelses- og samtaleskema, som er specielt udformet til samtalerne. Skemaet modtager du sammen med indbydelsen til samtalen. Din leder skal forud for samtalen vurdere din indsats i den forløbne periode og efterfølgende diskutere den med dig under samtalen. Når samtalen er færdig, udarbejder du og din leder i fællesskab et konklusionsskema, som kun du og lederen er i besiddelse af. Samtalen er gensidigt fortrolig og kun punkter, som I er enige om, at andre må kende til, viderebringes af din leder. Ledere med flere end fire medarbejdere afholder en gruppesamtale med alle deres medarbejdere. Under gruppesamtalen reflekterer leder og medarbejdere i fællesskab over hele afdelingens niveau, udvikling og fremtidige behov mv. Alle ledere udfærdiger en samlet konklusion på de afholdte MUS-samtaler og videresender den til egen nærmeste leder. Se personalepolitik og Forretningsgang om MUS M Mødelokaler Du kan arrangere møde på Rådhuspladsen via mødekalenderen i Outlook. Det er muligt at leje beboerlokaler i de afdelinger, der råder over et sådant. Du kan også via mødekalenderen bestille overheadprojektor og eventuel særlig bordopstilling hos Kontorservice. Det gælder dog kun på Rådhuspladsen. Ved arrangementer i beboerlokaler vil den stedlige ejendomsmester/inspektør muligvis kunne hjælpe dig. 16 personalehåndbog fsb

17 o+p O O Opsigelse Vil du opsige din stilling, har du en måneds varsel til en måneds udgang med mindre andet fremgår af ansættelseskontrakten. Er du overenskomstansat, følges varslet i overenskomsten. Se evt. Forretningsgang om opsigelse P P Parkering på Rådhuspladsen Det er vanskeligt at parkere i området omkring Rådhuspladsen, og fsb råder ikke over parkeringsareal, som du kan benytte, når du er på Rådhuspladsen. P Pension Indtil 31/3-11 bruger fsb forsikringsmæglerfirmaet Willis til rådgivning af de medarbejdere, der er omfattet af firmapension. Pr. 1/4-11 overgår vi til Danica. Efter oprettelsen af din pension vil du blive kontaktet af forsikringsmægleren med henblik på vejledning om netop dine pensionsforhold. For andre grupper foretages der indbetaling til PensionDanmark, som er pensionskasse for Kvindelige arbejdere og Specialarbejdere. fsb personalehåndbog 17

18 p P Personalemøder Hvert kvartal afholdes personalemøde for Rådhuspladsens medarbejdere i kantinen. P Personalepolitik fsb s samlede personalepolitik har du modtaget sammen med ansættelseskontrakten. Den understøtter vores vision og værdier, og vi forventer naturligvis, at du lærer den at kende. Hvis du ikke har den, kan du finde den på under punktet Om fsb/politikker P Post Du kan sende din private post fra fsb s postbakker, dog må du huske selv at betale porto. P Presse - om at udtale sig til pressen Det er formanden for fsb s bestyrelse og den administrerende direktør, der udtaler sig til pressen om generelle forhold. Hvis det er nødvendigt, kan udviklings- og kommunikationschefen udtale sig i den administrerende direktørs fravær med efterfølgende orientering til denne. Cheferne i fsb kan udtale sig til pressen inden for deres ansvarsområde eller vælge at lade en medarbejder gøre det. Alle, der udtaler sig til pressen, har pligt til omgående at orientere den administrerende direktør og udviklings- og kommunikationschefen helst før og under alle omstændigheder hurtigt efter kontakten/interviewet har fundet sted. Medarbejdere må kun udtale sig til pressen efter aftale med nærmeste chef, alternativt den administrerende direktør eller udviklings- og kommunikationschefen. Medarbejdere kan herudover udtale sig på egne vegne, men det er vigtigt at huske på, at personlige meninger ikke nødvendigvis deles af organisationen, men at de ofte alligevel vil blive tillagt fsb. Det er kommunikation og ledelsessekretariatet, som varetager fsb s forhold til pressen. Derfor foregår al servicering af pressen via udviklings- og kommunikationschefen og i dennes fravær en anden i afdelingen. Er du i tvivl, så kontakt din nærmeste leder. Læs mere i Forretningsgangen om Håndtering af pressen 18 personalehåndbog fsb

19 s S S Samarbejde Vi lægger vægt på et godt samarbejde både mellem medarbejderne inden for de enkelte afdelinger og på tværs af afdelingerne og boligafdelingerne. Hjælp dine kolleger, hvis de har brug for det, tak dem, hvis de har hjulpet dig, ros dem, hvis de har gjort noget godt, lyt til dem, hvis de vil lære eller fortælle dig noget. S Sikkerhed fsb har en Arbejdsmiljøorganisation (AMO) (tidl. Sikkerhedsorganisation) til sikring af medarbejderne på arbejdspladsen. Den består af et arbejdsmiljøudvalg (tidl. sikkerhedsudvalg (SIU - nu AMU) og fem arbejdsmiljøgrupper (tidl. Sikkerhedsgrupper). AMO holder møde ca. fire gange årligt. Der udsendes referat efter hvert møde til medlemmer, afdelinger og boligafdelinger. Referatet kan ses på intranettet. Du kan få yderligere oplysninger i Forretningsgang om Sikkerhedsorganisationen Som udgangspunkt er du din egen arbejdsmiljørepræsentant (sikkerhedsrepræsentant), og er du i tvivl, så kontakt din daglige leder og/eller din arbejdsmiljørepræsentant (sikkerhedsrepræsentant). S Sygdom: Egen og barns sygdom Hvis du bliver syg, skal du give din nærmeste leder besked samme dags morgen ved normal arbejdstids begyndelse. For boligafdelingerne indsender du også en sygemelding til hr-løn. Sygefraværet registreres på arbejdssedlen eller månedsopgørelsen/fraværsportalen. Af hensyn til tilrettelæggelsen af arbejdet, skal du så vidt muligt raskmelde dig dagen inden, du møder på arbejde. For boligafdelingerne afleveres en underskrevet sygeseddel, når arbejdet genoptages. Sygesedlen indsendes til hr-løn, når din leder har attesteret den. Er du syg i mere end tre dage, skal du løbende orientere din leder af hensyn til tilrettelæg- fsb personalehåndbog 19

20 s gelsen af arbejdet. Ved sygefravær over 14 dage meddeler lederen dette til hr-løn, så fsb kan få refusion fra din kommune, når du har været syg i 21 dage. Du vil efterfølgende modtage et dagpengeskema, som du evt. skal udfylde og returnere til din kommune, da dagpengerefusionen er afhængig heraf. Konsekvensen af manglende returnering kan være afskedigelse eller bortvisning. Når du har været sygemeldt i 14 dage, kan fsb kræve at få tilsendt en lægeerklæring (varighedserklæring), som din læge skal udstede. Den skal indsendes til hr. fsb kan i øvrigt altid forlange en mulighedserklæring for din sygdom. Disse erklæringer betales af fsb. Du skal ikke fremsende lægeerklæring, før du bliver bedt om det, da udgiften kun refunderes, når lægeerklæring fremsendes på foranledning af fsb. Konsekvensen af manglende fremsendelse kan være afskedigelse eller bortvisning. Hvis dit sygefravær er bemærkelsesværdigt højt, vil du blive indkaldt til samtale med din leder, ligesom der afholdes sygefraværssamtaler, inden du har været fraværende på grund af sygdom i 4 uger. Når du igen er rask, afleverer du - hvis du er ansat i en boligafdeling - en raskmelding til nærmeste leder, som efter attestation viderebringer den til hr-løn. Barns sygdom Du kan som hovedregel med fuld løn blive hjemme og passe et sygt, mindreårigt (under 15 år) og hjemmeboende barn efter din overenskomsts regler. Se din overenskomst eller ansættelseskontrakt. Du skal orientere din leder herom samme dags morgen ved normal arbejdstids begyndelse. Se også Forretningsgang om sygefravær 20 personalehåndbog fsb

21 t T T Tavshedspligt Du har tavshedspligt om forhold, du får kendskab til under dit arbejde i fsb, og som ikke er offentligt tilgængelige. Dette gælder fx informationer om beboeres forhold. Tavshedspligten ophører ikke, selv om du forlader fsb. T Taxakørsel Generelt gælder den enkelte chef og medarbejders sunde dømmekraft. Som udgangspunkt kan taxa anvendes, når: det er arbejdsrelateret, fx i forbindelse med en mødeaktivitet der er sket en afvejning af, om man i stedet kunne have benyttet offentlige transportmidler eller fsb-cykel man til enhver tid kan begrunde, hvorfor man har benyttet taxa. I tvivlstilfælde bør man spørge sin nærmeste chef til råds. Taxakørsel kan afregnes ved udlæg eller ved taxaboner, som administreres af direktionssekretariatet. Se Instruks om taxakørsel T Telefon Rådhuspladsens hovednummer er (faxnummer ). Ringer du udefra, og kender du selv lokalnummeret, kan du ringe direkte ved at taste lokalnummer. Telefonerne er til tjenstlige samtaler, men du kan naturligvis i særlige tilfælde bruge dem privat, hvis du fx skal i kontakt med dit barns vuggestue, skole eller andet vigtigt. Vi henstiller dog, at du begrænser taletiden for ikke at blokere for opkald udefra. Ringer du internt, taster du kun lokalnummer. fsb personalehåndbog 21

22 t+u T Tobaksrygning Ifølge fsb s rygepolitik er fsb røgfrit område. Overtrædelse af politikken kan få ansættelsesmæssige konsekvenser. T Tyveri Desværre kan tyveri ikke undgås, lås derfor altid dine værdigenstande inde. U U Uddannelse Du har mulighed for faglig såvel som personligt udviklende efteruddannelse i fsb, blot uddannelsen har relevans for dine arbejdsopgaver. Uddannelsesønsker formidles enten ved henvendelse til din leder eller via MUS-samtalen. Dine ønsker om uddannelse skal du rette til nærmeste leder, som skal godkende dit ønske. På boligafdelingerne videresendes dine ønsker til driftslederen, som derefter foretager den endelige vurdering af, om ønsket kan imødekommes. På Rådhuspladsen er godkendelseskompetencen hos afdelingschefen. fsb har ikke en egentlig uddannelsesafdeling, men hr tager sig af administration af kurser og efteruddannelse. Enkeltstående kurser bliver udmeldt via intranettet. 22 personalehåndbog fsb

23 v V V Virksomhedsnævn (VN) Virksomhedsnævnet er et samarbejdsorgan, hvis formål er at engagere medarbejderne i det daglige samarbejde og at tilskynde til samarbejde for at fremme og sikre fsb s effektivitet. Virksomhedsnævnet er også med til at sikre medarbejdernes tryghed ved at inddrage medarbejderrepræsentanter i tilrettelæggelse af det daglige arbejde og ansvar. VN holder møde fire gange årligt. Referat udsendes efter hvert møde. Mødereferater findes på intranettet. Vil du vide mere, se forretningsgangen om VN fsb personalehåndbog 23

24

Sådan gør vi i FSB. Personalehåndbog

Sådan gør vi i FSB. Personalehåndbog Sådan gør vi i FSB Personalehåndbog FSBbolig April 2006 Indhold FSBboligs vision.................... 5 FSBboligs værdier.................. 6 Adresseforandring, navneændring og bankændring....................

Læs mere

Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015

Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015 Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015 Logo 1 Kære medarbejder i fsb! Dette er fsb s personalehåndbog. I den kan du finde nyttig viden i forhold til at være ansat i fsb. Så læs den igennem og brug

Læs mere

FSB Sådan gør vi i FSB

FSB Sådan gør vi i FSB FSB Sådan gør vi i FSB Personalehåndbog for FSB 2002 Denne pjece kan bruges til at finde svar på nogle af de spørgsmål, man ofte stiller som medarbejder i FSB, og dermed skal den være en hjælp i dagligdagen.

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

PERSONALEHÅNDBOGEN. for ansatte i Boligselskabernes Hus

PERSONALEHÅNDBOGEN. for ansatte i Boligselskabernes Hus PERSONALEHÅNDBOGEN for ansatte i Boligselskabernes Hus 1 Velkommen! Kære medarbejder Velkommen til Boligselskabernes Hus. Dette er Boligselskabernes Hus personalehåndbog fra A - Å. I den kan du finde

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Personalehåndbog for ansatte på Skagen Skipperskole A-Å Personalehåndbog - praktiske oplysninger Denne A-Å Personalehåndbog udgør således - sammen med Skagen Skipperskoles

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

Medarbejderhåndbog Maj 2015

Medarbejderhåndbog Maj 2015 Medarbejderhåndbog Maj 2015 Side 1 af 5 Introduktion Medarbejderhåndbogen er udarbejdet af menighedsrådet ved Øster Snede Kirke og har til formål at give klarhed over de ansættelsesmæssige forhold med

Læs mere

At arbejde som vikar, kan være en god mulighed for at komme ud og se forskellige arbejdspladser og få foden indenfor et sted, du længe har drømt om.

At arbejde som vikar, kan være en god mulighed for at komme ud og se forskellige arbejdspladser og få foden indenfor et sted, du længe har drømt om. Velkommen hos Vikargården! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Vikargården. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Vikargården er en lille familieejet virksomhed,

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

Velkommen til D.S.I. Børsholt / Spanghede

Velkommen til D.S.I. Børsholt / Spanghede Personalehåndbog2014 Velkommen til D.S.I. Børsholt / Spanghede Når du læser denne personalehåndbog, er det med henblik på at nuværende og fremtidige medarbejdere, bliver bekendtgjort med at D.S.I. Børsholt

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F.

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Medarbejder tilgang: Esbjerg Kommune har arbejdsgiver forpligtelsen over for ledsagere under Ledsageordningen. Ledsageren får tilsendt et ansættelsesbrev ca. en uge efter ansættelsessamtalen.

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED

SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED Politik. Retten i Næstved værdsætter og har brug for alle sine medarbejdere og tilstræber derfor, at antallet af sygedage blandt medarbejderne er så lavt som muligt.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev

Social- og sundhedsassistentelev Social- og sundhedsassistentelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, der er social- og

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson STANDARDVEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af

Læs mere

Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune

Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune Nøgle Når du starter i en ny afdeling, sørger den elevansvarlige for, at du den første dag får en nøgle udleveret. Tillidsrepræsentant Som kontorelev er

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

SKAT, jeg kommer ikke i dag!

SKAT, jeg kommer ikke i dag! HK SKAT og Dansk Told & Skatteforbund Arbejdsmiljøudvalg HK-SKAT SKAT, jeg kommer ikke i dag! Syg Hvornår er du syg? Krav Hvilke rettigheder og pligter har du under sygefravær? Adfærd Hvad er god adfærd

Læs mere

Velkommen til Hartmanns A/S 3

Velkommen til Hartmanns A/S 3 vikarhåndbogen Indhold Velkommen til Hartmanns A/S 3 Vikar hos Hartmanns 4 Arbejdstid 4 Når du møder på arbejdspladsen 4 Tavshedspligt 5 Sygdom 5 Sygedagpenge 5 1., 2. og 3 ledighedsdag (G-dage) 6 Feriepenge

Læs mere

J. Bloch Auto PERSONALEHÅNDBOG

J. Bloch Auto PERSONALEHÅNDBOG Miljødrøftelse Nedenstående gælder for virksomheder med mindre end 10 ansatte. Antal ansatte opgøres som alle fastansatte, hel- eller deltid, men eks-klusiv virksomhedsleder og arbejdsleder som f. eks.

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret Fraværs- og fastholdelsesvejledning for ansatte på Dragsbækcentret 1 Fraværs- og fastholdelsesvejledning på Dragsbækcentret Det er Dragsbækcentrets mål at reducere de personlige og økonomiske omkostninger,

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 3 Løn... 3 Tavshedspligt... 4 Ferie... 4 Sygdom... 5 Fravær ved graviditet, barsel m.m....

Læs mere

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Lægesekretærelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, som lægesekretærelev på Hospitalsenhed

Læs mere

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Indhold Personalet... 2 Teams... 2 Arbejdstid... 2 Vikarer... 2 Bytte af vagter... 2 Jule- og nytårsvagten... 3 Personalemøder... 4 Ferieafholdelse...

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Velkommen hos Kelly!

Velkommen hos Kelly! Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

For dig der søger et job i boligområderne

For dig der søger et job i boligområderne For dig der søger et job i boligområderne 2 Introduktion Målet med denne pjece er at give dig en fornemmelse af, hvilken type virksomhed du er ved at søge arbejde i. Når du søger en stilling i en af de

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed Retningslinje vedrørende tjenestefrihed PERSONALEADMIN. VEJLEDNING Drøftet i Hoved MED den 15. december 2016 Love og Bekendtgørelser Nødvendige lægekonsultationer mv. Plejekrævende sygdom hos ægtefælle,

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

Ledsager kan anvises anden ledsagelse eller andet forefaldende arbejde.

Ledsager kan anvises anden ledsagelse eller andet forefaldende arbejde. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Aflysning af ledsagelse: Hvis en bruger aflyser en ledsagelse mindre end 4 timer før ledsagelsen skulle have fundet sted, er ledsagelsen afmeldt for sent, og man får løn for de

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Rindum menighedsråd. valgte. kontaktperson. Side 1 af 6

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Rindum menighedsråd. valgte. kontaktperson. Side 1 af 6 STANDARDVEDTÆGT for den af Rindum menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte

Læs mere

AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER

AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER Februar 2010 AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN Adresse: Hedelykken 10, 2640 Hedehusene

Læs mere

Velkommen til SENIORVIKAR s. 7. Fordele ved at være vikar s. 8. Stabilitet og tryghed s. 9. Hvad kan du forvente af os? s. 10

Velkommen til SENIORVIKAR s. 7. Fordele ved at være vikar s. 8. Stabilitet og tryghed s. 9. Hvad kan du forvente af os? s. 10 VIKARHÅNDBOG VIKARHÅNDBOG INDHOLD Velkommen til SENIORVIKAR s. 7 Fordele ved at være vikar s. 8 Stabilitet og tryghed s. 9 Hvad kan du forvente af os? s. 10 Hvad forventer vi af dig? s. 12 Hold os informeret

Læs mere

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Værd at vide - en orientering fra Eniga Lønservice Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Revideret januar 2014 Indholdsfortegnelse LØNUDBETALING MV.... 3 LØNUDBETALING... 3 ANSÆTTELSESKONTRAKTER

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Ledsager kan anvises anden ledsagelse eller andet forefaldende arbejde.

Ledsager kan anvises anden ledsagelse eller andet forefaldende arbejde. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Aflysning af ledsagelse: Hvis en bruger aflyser en ledsagelse mindre end 4 timer før ledsagelsen skulle have fundet sted, er ledsagelsen afmeldt for sent, og man får løn for de

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Anmelde sygdom samt raskmelde sig: Anmelde: Så tidligt som muligt og inden kl. 7:00, så der er mulighed for at skaffe vikar, eller ringe til en kollega og ændre mødetid.

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Vikarhåndbog. Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Jobagenterne.

Vikarhåndbog. Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Jobagenterne. Vikarhåndbog Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Jobagenterne. I den forbindelse vil vi gerne introducere os selv: Jobagenterne arbejder med vikarer og rekruttering kort sagt alle

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson VEDTÆGT for den af Stilling menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person, der

Læs mere

Militærnægteradministrationen Januar 2012

Militærnægteradministrationen Januar 2012 Militærnægteradministrationen Januar 2012 AFTALE Militærnægteradministrationen og udstationeringsstedets aftale om betingelserne for udstationering af en militærnægter Postadresse Jonstrupvej 240 2750

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Velkommen hos Human Consulting! Fredericia-Odense-Kolding-Vejle.

Velkommen hos Human Consulting! Fredericia-Odense-Kolding-Vejle. Human Consulting. Kongensstræde 58 7000 Fredericia. Tlf. +45 22 789 112 Fredericia-Odense-Kolding-Vejle Tlf. +45 30 209 272 Mail: info@human-consulting.info PERSONALE HÅNDBOGEN Velkommen hos Human Consulting!

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Personaleinformation. Rengøringsafsnittet

Personaleinformation. Rengøringsafsnittet Personaleinformation Rengøringsafsnittet Indholdsfortegnelse Velkommen i Rengøringsafsnittet.................. 4 Lidt om afsnittets baggrund og historie................ 4 Organisatorisk tilhørsforhold.....................

Læs mere

Velkommen hos Staff up! Fredericia-Odense-Kolding.

Velkommen hos Staff up! Fredericia-Odense-Kolding. Human Consulting. Kongensstræde 58 7000 Fredericia. Tlf. +45 20 65 82 81 Fredericia-Odense-Kolding v/ Human Consulting Tlf. +45 30 20 92 72 Mail: jv@staffup.dk Mail: ekp@staffup.dk PERSONALE HÅNDBOGEN

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

VEDTÆGT. kontaktperson

VEDTÆGT. kontaktperson VEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 9 stk. 5, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person,

Læs mere

Alle medarbejdere skal have et eksemplar af denne personalepolitik.

Alle medarbejdere skal have et eksemplar af denne personalepolitik. Sprogcenter IAs personalepoltik revid. marts 2008 1. Grundlæggende holdninger og synspunkter 2. Ansættelsesforhold 3. Medarbejderudvikling samt videre- og efteruddannelse 4. Orlov og ferier Grundlæggende

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

V I K A R I N S T R U K S

V I K A R I N S T R U K S V I K A R I N S T R U K S 1 Kære Vikar Velkommen som vikar i Amesto CareHouse. Vi er glade for, at du har valgt os som dit personlige vikarbureau. Du har nu fået friheden til at bestemme over din vagtplanlægning

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere