SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG"

Transkript

1 2012 personalehåndbog sådan gør vi i fsb

2 INDHOLD > fsb s vision > 05 fsb s kerneværdier > 05 Adresser i fsb > 06 Adresseforandring, navneændring og bankændring > 06 Alkohol og andre rusmidler > 06 Arbejdsfri dage > 06 Arbejdsskader > 06 Arbejdstid > 07 Arbejdsulykker og beredskabsplan > 07 Behandlingsgaranti > 07 Benefit Portalen > 07 Bryllup > 07 Cykler > 08 Cykeludlån > 08 DSB Erhvervskort > 08 Dødsfald/begravelse > 08 Elektronisk kalender > 09 Falck Healthcare > 09 Ferie > 09 Feriefridage > 10 Flytning > 10 Fraværsregistrering > 10 Fridage i øvrigt > 10 Frokost > 10 ID-kort/nøglekort og mobiltelefon > 11 Internet og > 11 Intranet > 12 Introduktion > 12 It > 12 Jubilæum > 12 Jul på Rådhuspladsen > 12 Kantine og spisesteder > 13 Kontorartikler > 13 Kurser, efteruddannelse og eksamen > 13 Kørsel til og fra møder > 13 Ledergruppemøder > 14 Lejligheder > 14 Løn > 14 Medier > 15 Medindflydelse > 15 MedarbejderUdviklingsSamtaler (MUS) > 16 Mødelokaler > 16 Opsigelse > 17 Parkering på Rådhuspladsen > 17 Pension > 17 Personalemøder > 18 Personalepolitik > 18 Post > 18 Presse - om at udtale sig til pressen > 18 Samarbejde > 19 Sikkerhed > 19 Sygdom: Egen og barns sygdom > 19 Tavshedspligt > 21 Taxakørsel > 21 Telefon > 21 Tobaksrygning > 22 Tyveri > 22 Uddannelse > 22 Virksomhedsnævn (VN) > 23

3 PERSONALE HÅNDBOG

4 FSB Kære medarbejder i fsb! Dette er fsb s personalehåndbog. I den kan du finde nyttig viden i forhold til at være ansat i fsb. Så læs den igennem og brug den til at finde svar på de spørgsmål, du støder på i din dagligdag. Er der noget, du mangler oplysninger om, kan du også prøve at søge i fsb s instrukser og forretningsgange. Dem finder du på intranettet 04 personalehåndbog fsb

5 fsb PERSONÅLEHÅNDBOG fsb s vision fsb vil være førende i boligadministration og -service af højeste kvalitet og effektivitet og vil skabe moderne attraktive boliger og boligmiljøer. For at nærme os visionen er det nødvendigt, at vi alle optræder i overensstemmelse med de kerneværdier, som gælder for virksomhedens aktiviteter både indadtil og udadtil. Dem skal vi holde os selv og hinanden ansvarlige for fsb s kerneværdier Vi udfører vores arbejde professionelt Vores kunder er i fokus, og alt, hvad vi gør, er af høj kvalitet, og i sidste ende af værdi for vore kunder. Vi er både en effektiv og konkurrencedygtig virksomhed. Vi udviser respekt i alle forhold Vi stiller krav til os selv og hinanden, og vi tager ansvar. Vi bygger på et mangfoldigt og humanistisk menneskesyn. Vi sikrer troværdighed både indadtil og udadtil Vi gør, hvad vi siger, og holder hvad vi lover. Vi kommunikerer åbent og med respekt. Vi er en dynamisk organisation Vi udvikler og fornyer os. Vi samarbejder og deler vores viden. Vi lærer af vores erfaringer og stræber efter at lære nyt. Vi vil fremme rummeligheden Vi skaber gode rammer for samarbejde, engagement og kreativitet. Vi giver mulighed for personlig og faglig udvikling. Fleksibilitet medarbejdere og virksomhed imellem præger vores dagligdag. Visionen og kerneværdierne er fastlagt af fsb s ledelse i en fælles proces med medarbejderne. De er det fælles grundlag for det daglige arbejde i virksomheden og skal derfor efterleves af alle. fsb s administration er forpligtet overfor organisationens bestyrelse til at opfylde vedtagne strategier. Det er en væsentlig forudsætning for, at fsb kan opretholde sit omdømme og fortsat styrke sin position som en velkvalificeret og moderne boligorganisation. Derfor skal du gøre en kvalificeret og aktiv indsats for at medvirke til at de mål, der er sat for både virksomheden og din afdeling, bliver opfyldt til tiden. fsb personalehåndbog 05

6 A a A Adresser i fsb Interne adresser i fsb finder du på listen over ejendomskontorer, som blandt andet findes på ejendomskontorerne. Alternativt kan oplysningerne findes i EGBolig eller EGO. A Adresseforandring, navneændring og bankændring Hvis du får andet efternavn, ny adresse, nyt telefonnummer eller kontonummer, skal du straks give hr besked. hr underretter dem, der har brug for at vide besked om ændringen. Når du fratræder, vil feriekort blive sendt til den adresse, du har oplyst. A Alkohol og andre rusmidler Alkohol og andre rusmidler er ikke forenelige med at arbejde i fsb, og det er derfor ikke tilladt at indtage dette i arbejdstiden. Se mere i personalepolitikken og i Forretningsgang om alkohol og andre rusmidler A Arbejdsfri dage Når du ønsker at holde en eller flere fridage, må du anvende feriedage eller evt. afspadsering. Du skal altid på forhånd aftale afspadsering og feriedage med din leder og de skal påføres arbejdssedlen, fraværsportalen eller månedsopgørelsen. Der er særlige fridage, som dels er aftalt i overenskomster, dels fremgår af ansættelseskontrakter. Du kan læse mere i Forretningsgang om arbejdsfri dage A Arbejdsskader Kommer du til skade under arbejdets udførelse, skal du straks underrette din leder, som anmelder skaden til Arbejdstilsynet, hvis du eller din læge ikke har gjort det. Se i øvrigt Forretningsgang om arbejdsskader Fravær som følge af en arbejdsskade skal dokumenteres efter samme regler, som gælder for sygdom. 06 personalehåndbog fsb

7 a+b A Arbejdstid Den gennemsnitlige daglige arbejdstid fremgår af din ansættelseskontrakt. Arbejdstiden kan variere og skal opgøres på den særlige timeseddel, arbejdsseddel eller månedsopgørelse/fraværsportalen, som du finder på intranettet. Blanketterne udfyldes for en måned ad gangen og afleveres til din nærmeste leder senest d. 5. i måneden. Se relevante instrukser for korrekt udfyldelse A Arbejdsulykker og beredskabsplan I hver boligafdeling og i hver afdeling i administrationen findes en beredskabsplan. Den beskriver, hvilken procedure, der skal anvendes ved arbejdsulykker. B B Behandlingsgaranti Efter tre måneders ansættelse kan medarbejdere tilmelde sig firmaets Behandlingsgaranti hos Mølholm mod forudgående betaling. Se Instruks om Behandlingsgaranti B Benefit Portalen For at kunne gøre brug af ordningen, skal du være fastansat (det vil sige have overstået din prøvetid) og have fast månedsløn. B Bryllup Ved eget bryllup har du ret til en dag fri med løn. Fraværet skal registreres på arbejdssedlen eller månedsopgørelsen/fraværsportalen. fsb personalehåndbog 07

8 c+d C C Cykler Din cykel skal stå på et dertil indrettet sted, uanset om du har dit virke på Rådhuspladsen eller på en boligafdeling. C Cykeludlån På Rådhuspladsen kan du låne en cykel, hvis du vil cykle til et møde eller lignende ude i byen i stedet for at køre i egen bil eller taxa. Der er fire lånecykler, som kan lånes ved at aflevere en låneseddel og hente en nøgle i kontorservice. Cyklen henter du selv i kælderen. Husk at aflevere såvel cykel, som nøgle tilbage efter brugen. D D DSB Erhvervskort Se Benefit Portalen Se også Forretningsgang om DSB Erhvervskort D Dødsfald/begravelse Ved deltagelse i begravelse af et nært familiemedlem - det vil sige ægtefælle eller samlever, børn, forældre, søskende, svigerforældre eller bedsteforældre - kan du få ekstraordinær frihed med fuld løn. 08 personalehåndbog fsb

9 e+f E E Elektronisk kalender Har du adgang til en elektronisk kalender, har du pligt til at holde den ajour. Husk derfor at indtaste såvel planlagte møder som planlagt fravær. F F Falck Healthcare fsb s Healthcare-ordning er et tilbud til alle medarbejdere. Besøgene foregår ved afspadsering. Du har mulighed for at gå til kiropraktor, massør, zoneterapeut og fysioterapeut. Klinikken finder du på Rådhuspladsen, 4. sal, og du booker tid via Internettet (www.falckhealthcare.dk). Under samme ordning er der mulighed for psykologisk krisehjælp. Se materialet herom i Velkomstmappen F Ferie Den normale ferie udgør 25 dage (dvs. fem kalenderuger) pr. ferieår. Den optjenes med 2,08 dage for hver måned, du har været beskæftiget i et kalenderår (optjeningsåret). Du skal holde din ferie i det efterfølgende ferieår, der går fra 1. maj året efter optjeningsåret til 30. april det følgende år (ferieåret). I øvrigt henvises til Ferieloven. Du skal aftale ferie med din leder i god tid. På lønsedlen kan du se, hvor meget ferie du har brugt, og hvor meget du har tilbage. Du skal registrere afholdt ferie på arbejdssedlen eller månedsopgørelsen/fraværsportalen (husk at notere, hvis det er overført ferie, du holder). Samtidig skal du holde din elektroniske kalender ajour, så man af denne kan se, at du holder ferie. fsb personalehåndbog 09

10 f F Feriefridage Disse fremgår af din overenskomst eller - såfremt du ikke er ansat på overenskomst - af Forretningsgang om feriefridage F Flytning Ved flytning har du ret til en dag fri med løn. Fraværet skal registreres på arbejdssedlen eller månedsopgørelsen/fraværsportalen. F Fraværsregistrering Planlagt fravær skal du altid aftale forud med din nærmeste leder. Fraværet skal desuden fremgå af den elektroniske kalender. Derudover gælder følgende regler for planlagt fravær: Ved læge-, tandlæge- eller specialistbesøg og undersøgelse på hospital gives fri med løn. Besøgstidspunktet skal placeres fortrinsvis i tilknytning til arbejdstids begyndelse eller afslutning. Se i øvrigt Forretningsgang om fraværsregistrering F Fridage i øvrigt Har du fridage ud over ferie og feriefridage, fremgår det af din overenskomst. Hvis du ikke er ansat på overenskomst, har du normalt fri med løn 1. maj, dagen efter Kristi Himmelfart, Grundlovsdag, 24. december og 31. december samt på officielle helligdage - dette vil fremgå af din ansættelseskontrakt. F Frokost Hvis frokostpausen er betalt af fsb, står man principielt til rådighed for fsb i pausen. 10 personalehåndbog fsb

11 i I I ID-kort/nøglekort og mobiltelefon Du vil på første ansættelsesdag eller snarest derefter få udleveret ID-kort/nøglekort og evt. mobiltelefon. Kortet skal du bære synligt i arbejdstiden. Bortkommer det, kan du henvende dig til din nærmeste leder for at få et nyt. Når du fratræder, skal ID-kortet/nøglekort og evt. mobiltelefon afleveres til nærmeste leder. I Internet og Din adresse skal primært anvendes til arbejdsmæssig kommunikation. I begrænset omfang må du anvende fsb s mailsystem til at sende eller modtage private s. fsb betragter s og vedhæftede filer i fsb s mailsystem som virksomhedens ejendom. Også s, der sendes som fortrolig eller attention x, anses for fsb s ejendom. Derfor må du acceptere, at s og filer kan gennemlæses af andre i virksomheden. Selvom du har en personlig og hemmelig adgangskode, vil fx den systemansvarlige altid kunne åbne og læse s og filer. Normalt vil fsb undlade at gennemse s, der antages at indeholde privat korrespondance, men fx i tilfælde af computervirus og lignende kan det være nødvendigt at gennemlæse alle s. fsb opfordrer dig til at oprette en fre på Internettet til personlig og privat korrespondance. fsb kan ikke se , der ligger på en fre . Hvis du anvender fsb s til personlig korrespondance, opfordres du til at oprette en særlig mappe mærket privat, hvor du kan arkivere alle personlige og private meddelelser. fsb vil ikke gennemlæse filer mv., der ligger under mappen privat, medmindre det er strengt nødvendigt af hensyn til systemets sikkerhed. Har fsb gjort sig bekendt med indholdet af en , vil ejeren altid blive orienteret. Se også Forretningsgang om internet/ s fsb personalehåndbog 11

12 i+j I Intranet Du finder intranettet på I Introduktion To gange om året afholdes introduktion for nyansatte i boligafdelingerne. Introduktionen er obligatorisk. Derudover har hver enkelt afdeling sit eget introduktionsforløb. For medarbejdere på Rådhuspladsen er der i stedet præsentation hos den administrerende direktør og afdelingsintroduktion. I It Hvis du har brug for støtte i brugen af fsb s itsystemer, er du velkommen til at kontakte it, servicedesk på eller sende en mail til Indkøb og installation af udstyr og programmer på fsb s pc ere sker gennem it. Har du brug for at ændre dine rettigheder i systemerne, sker dette efter aftale med din chef, der efterfølgende retter henvendelse til it. Retningslinjer for anvendelse af it i fsb har du modtaget sammen med dit ansættelsesbrev J J Jubilæum Har du 25-, 40-, og 50-års jubilæum, har du fri på dagen med løn. Se også Forretningsgang om jubilæum J Jul på Rådhuspladsen I administrationen på Rådhuspladsen er der som udgangspunkt lukket mellem jul og nytår. Administrationen afvikler ferie, idet der dog i nogle funktioner kan være bemandet i forbindelse med særlige opgaver. 12 personalehåndbog fsb

13 k K K Kantine og spisesteder Der er kantine på Rådhuspladsen. I kantinen kan du spise medbragt frokost eller du kan købe en spisekupon til dagens frokostbuffet. Arbejder du på Rådhuspladsen, kan du vælge at tilmelde dig administrationens kantineordning, som du betaler via din løn. Udmelding skal ske til hrløn skriftligt med 3 måneders varsel. Se tilmeldingsblanketten i Velkomstmappen K Kontorartikler Skriveredskaber, papir mv. kan du få på ejendomskontoret og i kontorservice. K Kurser, efteruddannelse og eksamen Deltager du i kurser og anden efteruddannelse, som er godkendt af ledelsen, har du fri med løn. En kursus/- eller uddannelsesdag udgør en normdag (den længde din arbejdsdag ville have haft den pågældende dag) uanset kursusdagens længde. Længerevarende uddannelsesforløb skal fortrinsvis placeres i fritiden. Skal du til eksamen, som en del af det kursus eller den efteruddannelse, du deltager i, har du fri med løn på eksamensdagen. Du kan evt. også aftale med din nærmeste leder at få fri med løn på arbejdsdagen forud for en eksamen. K Kørsel til og fra møder Der udbetales kørselsgodtgørelse efter statens takster. Udbetaling finder sted sammen med lønnen. Du skal udfylde et kørselsskema/indtaste i fraværsportalen, som din leder skal attestere før udbetaling. Kørselsskemaet finder du på intranettet. Efter udfyldelse og attestation sender din leder skemaet til hr-løn. fsb personalehåndbog 13

14 l L L Ledergruppemøder Der afholdes 2 årlige møder, henholdsvis forår og efterår. Der indkaldes ekstraordinært efter behov. L Lejligheder fsb råder ikke over lejligheder forbeholdt ansatte. På ganske få afdelinger er der for ejendomsinspektører/mestre eller ejendomsfunktionærer bopælspligt og dermed tjenestebolig. Ønsker du en lejlighed i fsb, har du som ansat ikke fortrinsret, men kan blive skrevet på venteliste på lige fod med andre boligsøgende. L Løn Din løn bliver udbetalt månedsvis bagud. Eventuelle ikke-faste tillæg og godtgørelser afregnes i den efterfølgende måned. Lønnen indsættes på din lønkonto. Har du spørgsmål om din løn mv. skal du kontakte hr-løn. Lønnen er som hovedregel til disposition senest den sidste bankdag i måneden. Ferie og overarbejde kan være registreringsmæssigt bagud. Følg derfor selv med på din lønseddel. I meget sjældne tilfælde vil lønforskud kunne bevilges. Dette kræver dog forudgående godkendelse af den administrerende direktør. 14 personalehåndbog fsb

15 m M M Medier fsb har en række medier, som skal være med til at sikre forståelig og troværdig kommunikation til medarbejdere, beboervalgte og beboere. fsb s hjemmeside finder du på Her kan du finde nyheder, nyttige oplysninger om fsb, beboerdemokratiet og boligudlejning samt kontaktoplysninger til bestyrelsen, afdelingsbestyrelser, ejendomskontorer og medarbejdere i fsb. Pjecer og andet relevant informationsmateriale er også tilgængeligt på hjemmesiden. Hjemmesiden har også et lukket område for beboervalgte. Har du brug for adgangskoden, så kontakt kommunikation & ledelsessekretariatet. Beboerbladet fsb beboeren udsendes til alle beboere og medarbejdere fire gange om året. Det elektroniske nyhedsbrev for beboervalgte - fsb info - udsendes til alle beboervalgte og relevante medarbejdere 10 gange om året. På fsb s intranet kan du finde relevante nyheder og mange andre informationer, der er relevante for alle, der arbejder i fsb. For de medarbejdere, der ikke har adgang til en computer, suppleres intranettet med en ugentlig nyhedsmail, som sendes til alle ejendomsmestre/inspektører. Mailen kan printes og fx lægges i frokoststuen. Alle medarbejdere er velkomne til at skrive til og på intranettet. M Medindflydelse Du har mulighed for at få indflydelse på større beslutninger om arbejds- og personaleforhold i fsb. Det gør du ved at kontakte din repræsentant i Virksomhedsnævnet (VN). Vedkommende deltager i nævnets møder og får derved information om fsb s situation, økonomi og fremtidsudsigter. Repræsentanten er med til at fastsætte retningslinjerne for alle væsentlige spørgsmål omkring arbejds- og personaleforhold. Virksomhedsnævnet svarer til det, der i mange andre virksomheder kaldes samarbejdsudvalget. Se Forretningsgang om VN fsb personalehåndbog 15

16 m M MedarbejderUdviklingsSamtaler (MUS) En gang om året afholdes MUS-samtaler. Her kan du give udtryk for din opfattelse af din nuværende arbejdssituation, dine eventuelle ønsker om ændrede arbejdsopgaver, om yderligere oplæring, uddannelse eller personlig udvikling og andre spørgsmål, der ligger dig på sinde. Samtalen foregår mellem dig og din nærmeste leder på initiativ af lederen. Du kan på forhånd forberede dig på samtalen ved at bruge et forberedelses- og samtaleskema, som er specielt udformet til samtalerne. Skemaet modtager du sammen med indbydelsen til samtalen. Din leder skal forud for samtalen vurdere din indsats i den forløbne periode og efterfølgende diskutere den med dig under samtalen. Når samtalen er færdig, udarbejder du og din leder i fællesskab et konklusionsskema, som kun du og lederen er i besiddelse af. Samtalen er gensidigt fortrolig og kun punkter, som I er enige om, at andre må kende til, viderebringes af din leder. Ledere med flere end fire medarbejdere afholder en gruppesamtale med alle deres medarbejdere. Under gruppesamtalen reflekterer leder og medarbejdere i fællesskab over hele afdelingens niveau, udvikling og fremtidige behov mv. Alle ledere udfærdiger en samlet konklusion på de afholdte MUS-samtaler og videresender den til egen nærmeste leder. Se personalepolitik og Forretningsgang om MUS M Mødelokaler Du kan arrangere møde på Rådhuspladsen via mødekalenderen i Outlook. Det er muligt at leje beboerlokaler i de afdelinger, der råder over et sådant. Du kan også via mødekalenderen bestille overheadprojektor og eventuel særlig bordopstilling hos Kontorservice. Det gælder dog kun på Rådhuspladsen. Ved arrangementer i beboerlokaler vil den stedlige ejendomsmester/inspektør muligvis kunne hjælpe dig. 16 personalehåndbog fsb

17 o+p O O Opsigelse Vil du opsige din stilling, har du en måneds varsel til en måneds udgang med mindre andet fremgår af ansættelseskontrakten. Er du overenskomstansat, følges varslet i overenskomsten. Se evt. Forretningsgang om opsigelse P P Parkering på Rådhuspladsen Det er vanskeligt at parkere i området omkring Rådhuspladsen, og fsb råder ikke over parkeringsareal, som du kan benytte, når du er på Rådhuspladsen. P Pension Indtil 31/3-11 bruger fsb forsikringsmæglerfirmaet Willis til rådgivning af de medarbejdere, der er omfattet af firmapension. Pr. 1/4-11 overgår vi til Danica. Efter oprettelsen af din pension vil du blive kontaktet af forsikringsmægleren med henblik på vejledning om netop dine pensionsforhold. For andre grupper foretages der indbetaling til PensionDanmark, som er pensionskasse for Kvindelige arbejdere og Specialarbejdere. fsb personalehåndbog 17

18 p P Personalemøder Hvert kvartal afholdes personalemøde for Rådhuspladsens medarbejdere i kantinen. P Personalepolitik fsb s samlede personalepolitik har du modtaget sammen med ansættelseskontrakten. Den understøtter vores vision og værdier, og vi forventer naturligvis, at du lærer den at kende. Hvis du ikke har den, kan du finde den på under punktet Om fsb/politikker P Post Du kan sende din private post fra fsb s postbakker, dog må du huske selv at betale porto. P Presse - om at udtale sig til pressen Det er formanden for fsb s bestyrelse og den administrerende direktør, der udtaler sig til pressen om generelle forhold. Hvis det er nødvendigt, kan udviklings- og kommunikationschefen udtale sig i den administrerende direktørs fravær med efterfølgende orientering til denne. Cheferne i fsb kan udtale sig til pressen inden for deres ansvarsområde eller vælge at lade en medarbejder gøre det. Alle, der udtaler sig til pressen, har pligt til omgående at orientere den administrerende direktør og udviklings- og kommunikationschefen helst før og under alle omstændigheder hurtigt efter kontakten/interviewet har fundet sted. Medarbejdere må kun udtale sig til pressen efter aftale med nærmeste chef, alternativt den administrerende direktør eller udviklings- og kommunikationschefen. Medarbejdere kan herudover udtale sig på egne vegne, men det er vigtigt at huske på, at personlige meninger ikke nødvendigvis deles af organisationen, men at de ofte alligevel vil blive tillagt fsb. Det er kommunikation og ledelsessekretariatet, som varetager fsb s forhold til pressen. Derfor foregår al servicering af pressen via udviklings- og kommunikationschefen og i dennes fravær en anden i afdelingen. Er du i tvivl, så kontakt din nærmeste leder. Læs mere i Forretningsgangen om Håndtering af pressen 18 personalehåndbog fsb

19 s S S Samarbejde Vi lægger vægt på et godt samarbejde både mellem medarbejderne inden for de enkelte afdelinger og på tværs af afdelingerne og boligafdelingerne. Hjælp dine kolleger, hvis de har brug for det, tak dem, hvis de har hjulpet dig, ros dem, hvis de har gjort noget godt, lyt til dem, hvis de vil lære eller fortælle dig noget. S Sikkerhed fsb har en Arbejdsmiljøorganisation (AMO) (tidl. Sikkerhedsorganisation) til sikring af medarbejderne på arbejdspladsen. Den består af et arbejdsmiljøudvalg (tidl. sikkerhedsudvalg (SIU - nu AMU) og fem arbejdsmiljøgrupper (tidl. Sikkerhedsgrupper). AMO holder møde ca. fire gange årligt. Der udsendes referat efter hvert møde til medlemmer, afdelinger og boligafdelinger. Referatet kan ses på intranettet. Du kan få yderligere oplysninger i Forretningsgang om Sikkerhedsorganisationen Som udgangspunkt er du din egen arbejdsmiljørepræsentant (sikkerhedsrepræsentant), og er du i tvivl, så kontakt din daglige leder og/eller din arbejdsmiljørepræsentant (sikkerhedsrepræsentant). S Sygdom: Egen og barns sygdom Hvis du bliver syg, skal du give din nærmeste leder besked samme dags morgen ved normal arbejdstids begyndelse. For boligafdelingerne indsender du også en sygemelding til hr-løn. Sygefraværet registreres på arbejdssedlen eller månedsopgørelsen/fraværsportalen. Af hensyn til tilrettelæggelsen af arbejdet, skal du så vidt muligt raskmelde dig dagen inden, du møder på arbejde. For boligafdelingerne afleveres en underskrevet sygeseddel, når arbejdet genoptages. Sygesedlen indsendes til hr-løn, når din leder har attesteret den. Er du syg i mere end tre dage, skal du løbende orientere din leder af hensyn til tilrettelæg- fsb personalehåndbog 19

20 s gelsen af arbejdet. Ved sygefravær over 14 dage meddeler lederen dette til hr-løn, så fsb kan få refusion fra din kommune, når du har været syg i 21 dage. Du vil efterfølgende modtage et dagpengeskema, som du evt. skal udfylde og returnere til din kommune, da dagpengerefusionen er afhængig heraf. Konsekvensen af manglende returnering kan være afskedigelse eller bortvisning. Når du har været sygemeldt i 14 dage, kan fsb kræve at få tilsendt en lægeerklæring (varighedserklæring), som din læge skal udstede. Den skal indsendes til hr. fsb kan i øvrigt altid forlange en mulighedserklæring for din sygdom. Disse erklæringer betales af fsb. Du skal ikke fremsende lægeerklæring, før du bliver bedt om det, da udgiften kun refunderes, når lægeerklæring fremsendes på foranledning af fsb. Konsekvensen af manglende fremsendelse kan være afskedigelse eller bortvisning. Hvis dit sygefravær er bemærkelsesværdigt højt, vil du blive indkaldt til samtale med din leder, ligesom der afholdes sygefraværssamtaler, inden du har været fraværende på grund af sygdom i 4 uger. Når du igen er rask, afleverer du - hvis du er ansat i en boligafdeling - en raskmelding til nærmeste leder, som efter attestation viderebringer den til hr-løn. Barns sygdom Du kan som hovedregel med fuld løn blive hjemme og passe et sygt, mindreårigt (under 15 år) og hjemmeboende barn efter din overenskomsts regler. Se din overenskomst eller ansættelseskontrakt. Du skal orientere din leder herom samme dags morgen ved normal arbejdstids begyndelse. Se også Forretningsgang om sygefravær 20 personalehåndbog fsb

21 t T T Tavshedspligt Du har tavshedspligt om forhold, du får kendskab til under dit arbejde i fsb, og som ikke er offentligt tilgængelige. Dette gælder fx informationer om beboeres forhold. Tavshedspligten ophører ikke, selv om du forlader fsb. T Taxakørsel Generelt gælder den enkelte chef og medarbejders sunde dømmekraft. Som udgangspunkt kan taxa anvendes, når: det er arbejdsrelateret, fx i forbindelse med en mødeaktivitet der er sket en afvejning af, om man i stedet kunne have benyttet offentlige transportmidler eller fsb-cykel man til enhver tid kan begrunde, hvorfor man har benyttet taxa. I tvivlstilfælde bør man spørge sin nærmeste chef til råds. Taxakørsel kan afregnes ved udlæg eller ved taxaboner, som administreres af direktionssekretariatet. Se Instruks om taxakørsel T Telefon Rådhuspladsens hovednummer er (faxnummer ). Ringer du udefra, og kender du selv lokalnummeret, kan du ringe direkte ved at taste lokalnummer. Telefonerne er til tjenstlige samtaler, men du kan naturligvis i særlige tilfælde bruge dem privat, hvis du fx skal i kontakt med dit barns vuggestue, skole eller andet vigtigt. Vi henstiller dog, at du begrænser taletiden for ikke at blokere for opkald udefra. Ringer du internt, taster du kun lokalnummer. fsb personalehåndbog 21

22 t+u T Tobaksrygning Ifølge fsb s rygepolitik er fsb røgfrit område. Overtrædelse af politikken kan få ansættelsesmæssige konsekvenser. T Tyveri Desværre kan tyveri ikke undgås, lås derfor altid dine værdigenstande inde. U U Uddannelse Du har mulighed for faglig såvel som personligt udviklende efteruddannelse i fsb, blot uddannelsen har relevans for dine arbejdsopgaver. Uddannelsesønsker formidles enten ved henvendelse til din leder eller via MUS-samtalen. Dine ønsker om uddannelse skal du rette til nærmeste leder, som skal godkende dit ønske. På boligafdelingerne videresendes dine ønsker til driftslederen, som derefter foretager den endelige vurdering af, om ønsket kan imødekommes. På Rådhuspladsen er godkendelseskompetencen hos afdelingschefen. fsb har ikke en egentlig uddannelsesafdeling, men hr tager sig af administration af kurser og efteruddannelse. Enkeltstående kurser bliver udmeldt via intranettet. 22 personalehåndbog fsb

23 v V V Virksomhedsnævn (VN) Virksomhedsnævnet er et samarbejdsorgan, hvis formål er at engagere medarbejderne i det daglige samarbejde og at tilskynde til samarbejde for at fremme og sikre fsb s effektivitet. Virksomhedsnævnet er også med til at sikre medarbejdernes tryghed ved at inddrage medarbejderrepræsentanter i tilrettelæggelse af det daglige arbejde og ansvar. VN holder møde fire gange årligt. Referat udsendes efter hvert møde. Mødereferater findes på intranettet. Vil du vide mere, se forretningsgangen om VN fsb personalehåndbog 23

24

Sådan gør vi i FSB. Personalehåndbog

Sådan gør vi i FSB. Personalehåndbog Sådan gør vi i FSB Personalehåndbog FSBbolig April 2006 Indhold FSBboligs vision.................... 5 FSBboligs værdier.................. 6 Adresseforandring, navneændring og bankændring....................

Læs mere

Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015

Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015 Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015 Logo 1 Kære medarbejder i fsb! Dette er fsb s personalehåndbog. I den kan du finde nyttig viden i forhold til at være ansat i fsb. Så læs den igennem og brug

Læs mere

FSB Sådan gør vi i FSB

FSB Sådan gør vi i FSB FSB Sådan gør vi i FSB Personalehåndbog for FSB 2002 Denne pjece kan bruges til at finde svar på nogle af de spørgsmål, man ofte stiller som medarbejder i FSB, og dermed skal den være en hjælp i dagligdagen.

Læs mere

PERSONALEHÅNDBOGEN. for ansatte i Boligselskabernes Hus

PERSONALEHÅNDBOGEN. for ansatte i Boligselskabernes Hus PERSONALEHÅNDBOGEN for ansatte i Boligselskabernes Hus 1 Velkommen! Kære medarbejder Velkommen til Boligselskabernes Hus. Dette er Boligselskabernes Hus personalehåndbog fra A - Å. I den kan du finde

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Værd at vide - en orientering fra Eniga Lønservice Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Revideret januar 2014 Indholdsfortegnelse LØNUDBETALING MV.... 3 LØNUDBETALING... 3 ANSÆTTELSESKONTRAKTER

Læs mere

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Indhold Personalet... 2 Teams... 2 Arbejdstid... 2 Vikarer... 2 Bytte af vagter... 2 Jule- og nytårsvagten... 3 Personalemøder... 4 Ferieafholdelse...

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

V I K A R I N S T R U K S

V I K A R I N S T R U K S V I K A R I N S T R U K S 1 Kære Vikar Velkommen som vikar i Amesto CareHouse. Vi er glade for, at du har valgt os som dit personlige vikarbureau. Du har nu fået friheden til at bestemme over din vagtplanlægning

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Anmelde sygdom samt raskmelde sig: Anmelde: Så tidligt som muligt og inden kl. 7:00, så der er mulighed for at skaffe vikar, eller ringe til en kollega og ændre mødetid.

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

Velkommen hos Staff up! Fredericia-Odense-Kolding.

Velkommen hos Staff up! Fredericia-Odense-Kolding. Human Consulting. Kongensstræde 58 7000 Fredericia. Tlf. +45 20 65 82 81 Fredericia-Odense-Kolding v/ Human Consulting Tlf. +45 30 20 92 72 Mail: jv@staffup.dk Mail: ekp@staffup.dk PERSONALE HÅNDBOGEN

Læs mere

Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG. Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej 45 6000 Kolding

Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG. Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej 45 6000 Kolding Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej 45 6000 Kolding 1 Indholdsfortegnelse Personalehåndbog Indledning... side 1 Tavshedspligt... side

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Personaleinformation. Rengøringsafsnittet

Personaleinformation. Rengøringsafsnittet Personaleinformation Rengøringsafsnittet Indholdsfortegnelse Velkommen i Rengøringsafsnittet.................. 4 Lidt om afsnittets baggrund og historie................ 4 Organisatorisk tilhørsforhold.....................

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget Personalehåndbog i Malerfaget Af Heinrich Søndengaard Nielsen 4. udgave, 1. oplag Danske Malermestre 2012 Teksterne må kun kopieres og

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

For dig der søger et job i boligområderne

For dig der søger et job i boligområderne For dig der søger et job i boligområderne 2 Introduktion Målet med denne pjece er at give dig en fornemmelse af, hvilken type virksomhed du er ved at søge arbejde i. Når du søger en stilling i en af de

Læs mere

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Lægesekretærelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, som lægesekretærelev på Hospitalsenhed

Læs mere

Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG. Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej 45 6000 Kolding

Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG. Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej 45 6000 Kolding Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej 45 6000 Kolding 1 Indholdsfortegnelse Personalehåndbog Indledning... side 1 Tavshedspligt... side

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ansættelsesforhold for kommunens ledsagere Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver i henhold til Lov om Social Service 97 og 45. Målgruppen

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

E-mail politik Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013

E-mail politik Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 E-mail politik Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Introduktion... 3 3. Brugen af e-mailsystemet... 3 4. God e-mailkultur... 4 5. Vigtige sikkerhedsmæssige forhold...

Læs mere

IA Sprogs personalepoltik revid. marts 2012

IA Sprogs personalepoltik revid. marts 2012 IA Sprogs personalepoltik revid. marts 2012 1. Grundlæggende holdninger og synspunkter 2. Ansættelsesforhold 3. Medarbejderudvikling samt videre- og efteruddannelse 4. Orlov og ferier 5. Arbejdsmiljø 6.

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Vær opmærksom på, at du er i familiens private hjem og hav derfor HandiBasen

Vær opmærksom på, at du er i familiens private hjem og hav derfor HandiBasen INDLEDNING I denne pjece finder du information om HandiBasen og din rolle som aflastningsperson. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Lautrupvang 2 2750 Ballerup. I det følgende kaldet Selskabet. I det følgende kaldet den ansatte ANSÆTTELSESKONTRAKT

Lautrupvang 2 2750 Ballerup. I det følgende kaldet Selskabet. I det følgende kaldet den ansatte ANSÆTTELSESKONTRAKT Afskrift af en ansættelseskontrakt mellem EBAS - Energi- og bygningsrådgivning A/S og en ansat (da kopien på visse steder er svær at læse, er afskriften er udført efter bedste overbevisning). Mellem på

Læs mere

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik.

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Menighedsrådets personalepolitiske mål Det er menighedsrådets mål at skabe en sundheds- og sikkerhedsmæssig god arbejdsplads med vægt på dialog, samarbejde

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Personalehåndbog WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER

Personalehåndbog WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Personalehåndbog TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Test WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER Indhold Introduktion... 3 Ansøgninger... 3 Arbejdstid... 3 Brand og anden

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Alle ændringer i nedenstående skal forelægges Det Centrale Hovedudvalg. Arbejdstiden for en fuldtidsansat er som hovedregel 37 timer pr. uge.

Alle ændringer i nedenstående skal forelægges Det Centrale Hovedudvalg. Arbejdstiden for en fuldtidsansat er som hovedregel 37 timer pr. uge. ARBEJDSFORHOLD I ODDER KOMMUNE, jfr. Samarbejdsreglernes 5, stk. l, bogstav A. Alle ændringer i nedenstående skal forelægges Det Centrale Hovedudvalg. 1. - Placering af den daglige arbejdstid A. Arbejdstid.

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Indberetning af fravær

Indberetning af fravær Indberetning af fravær Sygefravær, graviditetsgener, barsel, seniordage mm. Personale og HR afdelingen Sygefravær... 2 Indberetning af sygefravær...2 Indberetning af delvis syg...3 Indberetning af nedsat

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden I AU Viden er der fokus på brugere og opgavevaretagelse. Det er lederens ansvar, at mængden af arbejdsopgaver matcher den tid, der er til rådighed.

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse:

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse: Er du interesseret i at være tilkalde- eller ferievikar for en kortere eller længere periode, kan du kontakte HandiBasen. NOTATER INDLEDNING I denne pjece finder du information om HandiBasen og din rolle

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Kommunikation og HR i Boligselskabet Sjælland. Præsentation for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer

Kommunikation og HR i Boligselskabet Sjælland. Præsentation for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer Kommunikation og HR i Boligselskabet Sjælland Præsentation for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer Ansatte i Kommunikationsafdelingen Morten - Teamleder Helene - Beboerdemokrati Annette - Kundekommunikation

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for klubmedarbejdere OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolen Koldings personalefolder for klub- og ungmedarbejdere. I denne folder finder

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT Januar 2o14 Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 Konstruktion af arbejdsplan. Gruppekoordinatoren udarbejder tjenesteplaner i samarbejde med lederen. Der udarbejdes 6 uger ad gangen. Alle afgiver ønsker om frihed senest

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

._1ê-.rZ NOTAT. Politik for ferie og fridage i departementet. Ledelsen lægger desuden vægt på, at al optjent ferie og frihed afholdes løbende.

._1ê-.rZ NOTAT. Politik for ferie og fridage i departementet. Ledelsen lægger desuden vægt på, at al optjent ferie og frihed afholdes løbende. en._1ê-.rz NI N I S T II I I NOTAT Politik for ferie og fridage i departementet li orrnalet med denne politik er at sikre, at medarbejderne fir holdt den ferie, de er berettiget til, su de kan koble af

Læs mere

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Navn Brugernavn omsorgssystemet Adgangskode omsorgssystemet Velkommen: Vi vil med dette introduktionsprogram gerne byde dig hjertelig velkommen som medarbejder

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere