Brugervejledning Udgave 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. 9355211 Udgave 2"

Transkript

1 Brugervejledning Udgave 2

2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-9 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EC. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen Copyright Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre ethvert produkt, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

3 Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for særskilt dokumenterede, hændelige, indirekte skader eller følgeskader, uanset hvordan de er forvoldt. Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det kræves af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel. Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos den nærmeste Nokia-forhandler.

4 Indhold SIKKERHED...10 Generelle oplysninger...13 Pakkens mærkater...13 Adgangskoder Kom godt i gang...15 Taster og kontakter...15 Standby-tilstand og vigtige indikatorer...16 Isætning af SIM-kortet og batteriet...18 Udtagning af SIM-kortet...20 Opladning af batteriet...20 Sådan tænder og slukker du telefonen...21 Tastaturlås...22 Delt hukommelse...23 Udskiftning af cover...24 Placering af bæreremmen...25 Brug af menuen...26 Adgang til en menufunktion...26 Liste over menufunktioner Opkaldsfunktioner og telefonbog...36 Grundlæggende opkaldsfunktioner...36 Opkald...36 Opkald til seneste kaldte nummer...36 Besvarelse eller afvisning af et indgående opkald...37 Hurtigkald...37 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 4

5 Banke på...38 Telefonsvarer...38 Opkaldsinfo...39 Ubesvarede og indgående opkald...39 Udgående opkald...40 Sletning af seneste opkaldslister...40 Opkalds- og tidstællere...40 Konferenceopkald...42 Valgmuligheder under et opkald...42 Opkaldsindstillinger...43 Taleopkald...44 Tilføjelse af stemmekoder...45 Opkald ved brug af en stemmekode...45 Afspilning, ændring eller sletning af stemmekoder...46 Telefonbog...46 Lagring af navne og telefonnumre (Tilføj navn)...47 Lagring af flere numre og tekstelementer for et navn...47 Søgning efter et navn i telefonbogen...49 Redigering af et navn, nummer eller tekstelement...49 Sletning af navne og numre...49 Kopiering af telefonbøger...50 Afsendelse og modtagelse af visitkort...51 Valg af indstillinger for telefonbogen...51 Tjenestenumre Profiler og toner...53 Profiler...53 Toner...54 Navnebestemte ringetoner...55 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 5

6 4. Tekstbeskeder og MMS-beskeder...56 Skrivning og afsendelse af tekstbeskeder...56 Indstillinger for afsendelse af tekstbeskeder...57 Skrivning af tekst...57 Aktivering eller deaktivering af forprogrammeret tekstinput...58 Brug af forprogrammeret tekstinput...58 Skrivning af sammensatte ord...59 Brug af traditionelt tekstinput...60 Tip til skrivning af tekst...60 Skrivning og afsendelse af s...61 Skabeloner...62 Indsættelse af en tekstskabelon i en meddelelse eller en Indsættelse af et billede i en tekstbesked...63 Læsning og besvarelse af en besked eller Indbakke- og udbakkemapper...65 Mine mapper og Arkivmappe...65 Sletning af tekstbeskeder...66 Chat...66 Tekstbeskedindstillinger...67 Infobeskeder...68 Redigering af kommandoer...68 MMS-beskeder...69 Skrivning og afsendelse af MMS-beskeder...70 Læsning og besvarelse af en MMS-besked...71 Mapperne Indbakke, Udbakke, Gemte besked. samt Sendte beskeder...72 Indstillinger for MMS-beskeder...73 Galleri...75 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 6

7 5. WAP-tjenester...77 Indstilling af telefonen til en WAP-tjeneste...77 Lagring af de tjenesteindstillinger, der modtages som en tekstbesked...78 Manuel indtastning af tjenesteindstillingerne...78 Indstillinger, hvis GSM-data er den valgte databærer...79 Indstillinger, hvis GPRS er den valgte databærer...80 Oprettelse af tilslutning til en WAP-tjeneste...81 Gennemsyn af siderne i en WAP-tjeneste...82 Generelle retningslinier for brug af telefonens taster...83 Direkte opkald ved hjælp af WAP...84 Afslutning af en WAP-forbindelse...84 Indstillinger for udseende af en WAP-browser...85 Indstillinger for indlæsning...85 Bogmærker...86 Modtagelse af et bogmærke...87 Tjenesteindbakke...87 Indstilling af telefonen til at modtage tjenestebeskeder...88 Cache-hukommelse...88 Browser-sikkerhed...88 Sikkerhedsmodul...89 Certifikater...89 Digital signatur...91 Signatur-PIN...92 Tegnebog...92 Lagring og ændring af personlige kortoplysninger...92 Personlige bemærkninger...93 Tegnebogsindstillinger...94 Retningslinier for betaling af indkøb med tegnebogen...94 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 7

8 6. Indstillinger...95 Tidsindstillinger...95 Urindstillinger...95 Datoindstillinger...95 Automatisk opdatering af dato og tidspunkt...96 Telefonindstillinger...96 Sprog...96 Indstillinger for tastaturlås...96 Celleinformation...96 Opstartstekst...97 Valg af netværk...97 Bekræftelse af SIM-tjenestehandlinger...97 Aktivering af hjælpetekst...98 Starttone...98 Displayindstillinger...98 Tapet...98 Farveskemaer...99 Operatørlogo...99 Pauseskærm Indstillinger for tilbehør Sikkerhedsindstillinger Gendannelse af fabriksindstillinger Andre funktioner Kalender Oprettelse af kalenderbemærkninger Hvis telefonalarmen aktiveres for en bemærkning Alarm Regnemaskine Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 8

9 Valutaomregning Stopur Tidtagning og mellemtider Omgangstider Visning og sletning af tider Nedtællingsur Spil Start af et spil Spiltjenester og -indstillinger Programmer Start af et program Andre valgmuligheder for hvert program eller programsæt Hentning af et program Hukommelsesstatus for programmer SIM-tjenester Batterioplysninger Opladning og afladning VEDLIGEHOLDELSE VIGTIGE OPLYSNINGER OM SIKKERHED Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 9

10 SIKKERHED Følg nedenstående retningslinier. Andet kan være farligt og/eller ulovligt. Denne brugervejledning indeholder yderligere oplysninger. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt. TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER ALTID FØRST Tal aldrig i en håndholdt mobiltelefon under kørslen. FORSTYRRELSER Ved alle mobiltelefoner kan der opstå forstyrrelser, der indvirker på sende- og modtageforholdene. SLUK MOBILTELEFONEN PÅ HOSPITALER Respekter alle forskrifter og regler. Sluk mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr. SLUK MOBILTELEFONEN I FLY Trådløst udstyr kan forårsage forstyrrelser i fly. SLUK MOBILTELEFONEN PÅ TANKSTATIONER Anvend ikke mobiltelefonen på tankstationer. Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af brændstof og kemikalier. SLUK MOBILTELEFONEN VED SPRÆNGNINGSOMRÅDER Anvend ikke mobiltelefonen ved sprængningsområder. Respekter restriktioner, og følg eventuelle forskrifter eller regler. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 10

11 BRUG MOBILTELEFONEN MED OMTANKE Anvend kun telefonen i normal position. Rør ikke unødigt ved antennen. SERVICE SKAL UDFØRES AF FAGFOLK Mobiltelefonudstyr skal installeres og vedligeholdes af fagfolk. TILBEHØR OG BATTERIER Anvend kun tilbehør og batterier, der er godkendt af telefonproducenten. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. VANDTÆTHED Telefonen er IKKE vandtæt. Sørg for, at udstyret altid holdes tørt. TILSLUTNING AF ANDET UDSTYR Læs altid sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. OPKALD Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tast telefonnummeret (inkl. evt. områdenummer), og tryk på. Tryk på for at afslutte et opkald. Tryk på for at besvare et opkald. NØDOPKALD Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tryk på det nødvendige antal gange (for f.eks. at afslutte et opkald, afslutte en menu) for at slette displayet. Tast alarmnummeret, og tryk på. Fortæl, hvor du ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen siger til. Netværkstjenester Den mobiltelefon, der beskrives i denne brugervejledning, er godkendt til brug i EGSM 900- og GSM 1800-netværk. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 11

12 Dualband er en netværksafhængig funktion. Forhør dig hos den lokale tjenesteudbyder, om du kan abonnere på og anvende denne funktion. En del af de funktioner, der er beskrevet i denne vejledning, kaldes netværkstjenester. Dette er specielle tjenester, som du arrangerer via udbyderen af trådløse tjenester. Inden du kan drage fordel af disse netværkstjenester, skal du abonnere på dem via tjenesteudbyderen og indhente vejledning om brugen af dem hos tjenesteudbyderen. Bemærk!: Der kan være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke karakterer og/eller tjenester. Kontroller modelnummeret på en oplader, inden den bruges med denne enhed. Dette apparat skal have strøm fra ACP-7, ACP-8 eller LCH-9. Advarsel! Brug kun batterier, opladere og tilbehør, som af producenten er godkendt til brug med denne specielle telefonmodel. Brug af andre typer kan være farligt og vil medføre, at en evt. godkendelse af og garanti på telefonen bortfalder. Kontakt forhandleren, hvis du ønsker oplysninger om godkendt tilbehør. Når du fjerner netledningen fra tilbehøret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 12

13 Generelle oplysninger Pakkens mærkater Mærkaterne indeholder vigtige oplysninger om service og kundesupport. Sæt mærkaten på det Club Nokia Invitation-kort, der findes i pakken. Sæt mærkaten på dit garantibevis. Adgangskoder Sikkerhedskode (5 cifre): Sikkerhedskoden, der følger med telefonen, beskytter telefonen mod uautoriseret brug. Den forudindstillede kode er Du skal ændre koden i menuen Indstillinger, se Sikkerhedsindstillinger på side 101. Opbevar den nye kode et sikkert sted og ikke i nærheden af telefonen. Hvis du vil indstille telefonen til at anmode om koden, skal du se Sikkerhedsindstillinger på side 101. PIN-kode (4-8 cifre): PIN-koden (Personal Identification Number) beskytter SIM-kortet mod uautoriseret brug. PIN-koden leveres normalt med SIM-kortet. Hvis du vil indstille telefonen til at anmode om PIN-koden, hver gang du tænder telefonen, skal du se Sikkerhedsindstillinger på side 101. PIN2-kode (4-8 cifre): PIN2-koden følger muligvis med SIM-kortet og er påkrævet for at få adgang til visse funktioner, f.eks. omkostningstællere. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 13

14 PUK- og PUK2-kode (8 cifre): PUK-koden (Personal Unblocking Key) er påkrævet, hvis en blokeret PIN-kode skal ændres. PUK2-koden er påkrævet, hvis du vil ændre en blokeret PIN2-kode. Hvis koderne ikke følger med SIM-kortet, skal du kontakte den lokale tjenesteudbyder for at få koderne. Spærringsadgangskode: Spærringsadgangskoden er nødvendig, når du anvender Opkaldsspærring, se Sikkerhedsindstillinger på side 101. Du får adgangskoden fra tjenesteudbyderen. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 14

15 1. Kom godt i gang Taster og kontakter 1.Tænd/sluk-tast, Tænder og slukker telefonen. Hvis du trykker kort på tænd/slukknappen, når du befinder dig i telefonbogen eller i menufunktionerne, eller når tastaturet er låst, lyser telefonens display i ca. 15 sekunder. 2.Valgtaster og Disse tasters funktion afhænger af den vejledende tekst, der vises i displayet over tasterne, f.eks. Menu og Navne i standby-tilstand. 3.Piletaster og Gør det muligt at gennemse navne, telefonnumre, menuer eller indstillinger. Du kan også justere lydstyrken under et opkald. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 15

16 4. afslutter et aktivt opkald. Afslutter en vilkårlig funktion. Nogle funktioner kan kræve mere end et tryk. 5. ringer op til telefonnumre og besvarer opkald. I standby-tilstand vises det senest kaldte nummer angiver numre og tegn. Hvis du trykker på og holder den nede, ringer telefonen til telefonsvareren. og bruges til en række ting i forskellige funktioner, f.eks. når du låser tastaturet. Standby-tilstand og vigtige indikatorer Når telefonen er klar til brug, og der ikke er indtastet nogen tegn, er telefonen i standby-tilstand. Valgtasterne i standby-tilstand er Menu og Navne. xxxxxx Angiver det trådløse netværk, hvor telefonen aktuelt anvendes. Viser det trådløse netværks signalstyrke for din aktuelle placering. Jo højere søjlen er, jo stærkere er signalet. Viser batteriopladningsniveauet. Jo højere søjlen er, jo mere strøm er der på batteriet. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 16

17 Du har modtaget en eller flere tekst- eller billedbeskeder. Se Tekstbeskeder og MMS-beskeder på side 56. Du har modtaget en eller flere MMS-beskeder. Se Læsning og besvarelse af en MMS-besked på side 71. Du har modtaget en eller flere talebeskeder. Se Telefonsvarer på side 38. Telefonens tastatur er låst. Se Tastaturlås på side 22. Telefonen ringer ikke ved indgående opkald eller tekstbesked, hvis Ringesignal er indstillet til Fra og Signal ved SMS-besked er indstillet til Fra. Se Toner på side 54. Alarmen er indstillet til Til. Se Alarm på side 105. Nedtællingsuret er i gang. Se Nedtællingsur på side 109. Stopuret kører i baggrunden. Se Stopur på side 107. Alle opkald omstilles til et andet nummer, Omstil alle taleopkald. Hvis du har to telefonlinier, er omstillingsindikatoren for den første linie, og er omstillingsindikatoren for den anden linie. Se Opkaldsindstillinger på side 43. Opkaldene er begrænset til en lukket brugergruppe (netværkstjeneste). Se Sikkerhedsindstillinger på side 101. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 17

18 Isætning af SIM-kortet og batteriet Alle SIM-kort skal opbevares utilgængeligt for børn. SIM-kortet og dets kontakter kan nemt blive beskadiget, hvis kortet ridses eller bøjes. Vær derfor påpasselig, når du håndterer, isætter eller fjerner kortet. Inden du installerer SIM-kortet, skal du altid sikre dig, at telefonen er slukket, og derefter kan du fjerne batteriet. 1. Tryk på udløserknappen, mens telefonens bagside er vendt mod dig. Skub og løft bagcoveret af telefonen i pilenes retning. 2. Løft batteriet ud af telefonen med den nederste del først. 3. Isæt SIM-kortet i telefonen. Kontroller, at SIM-kortet er sat korrekt i, og at det gyldne kontaktområde på kortet vender nedad. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 18

19 4. Udskift batteriet. 5. Udskift bagcoveret. Kontroller, at låsene på siderne af coverne går ind i hakkene på telefonen. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 19

20 Udtagning af SIM-kortet Hvis du får brug for at fjerne SIM-kortet fra telefonen, skal du fjerne bagcoveret og batteriet, trykke skyderen på SIM-kortholderen ned og forsigtigt skubbe SIMkortet mod toppen af telefonen. Opladning af batteriet 1. Slut ledningen fra opladeren til stikket i bunden af telefonen. 2. Slut opladeren til en stikkontakt. Teksten Oplader vises kortvarigt, hvis telefonen er tændt. Hvis batteriet er helt opbrugt, varer det muligvis et par minutter, inden opladningsindikatoren vises i displayet, eller inden du kan foretage opkald. Du kan anvende telefonen under opladningen. Opladningstiden afhænger af opladeren og det anvendte batteri. Det tager f.eks. ca. 3 timer og 45 minutter at oplade et BLC-2-batteri med ACP-7-opladeren. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 20

21 Sådan tænder og slukker du telefonen Tryk på og hold tænd/sluk-knappen nede,. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis telefonen viser meddelelsen Indsæt SIM, selv om SIM-kortet er isat korrekt. Telefonen understøtter ikke SIM-kort på 5 volt, og kortet skal muligvis udskiftes. Hvis telefonen anmoder om en PIN-kode, skal du indtaste den (vises som ****) og trykke på OK. Se også PIN-kodeanmodning i Sikkerhedsindstillinger på side 101 og Adgangskoder på side 13. Hvis telefonen anmoder om en sikkerhedskode, skal du indtaste den (vises som *****) og trykke på OK. Se også Adgangskoder på side 13. Advarsel! Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt. TIP VEDRØRENDE EFFEKTIV ANVENDELSE AF TELEFONEN: Din telefon er udstyret med en indbygget antenne. Undgå som ved alt andet radiotransmissionsudstyr at berøre antennen unødigt, når telefonen er tændt. Hvis antennen berøres, kan det have indflydelse på sende- og modtageforholdene, og telefonen kan bruge mere strøm end nødvendigt. Når antennen ikke berøres under et opkald, optimeres både antennens ydeevne og telefonens samtaletid. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 21

22 Tastaturlås Tastaturlåsen forhindrer, at taster trykkes ned ved en fejltagelse, når telefonen f.eks. ligger i en taske. Sådan låser du tastaturet Tryk på Menu i standby-tilstand og derefter på, inden der går 1,5 sekund for at låse tastaturet. Når tastaturet er låst, vises øverst i displayet. Sådan låser du tastaturet op Tryk på Lås op og derefter på, inden der går 1,5 sekund for at låse tastaturet op. Når tastaturet er låst Tryk på for at besvare et opkald. Du kan betjene telefonen på normal vis under et opkald. Når du afslutter eller afviser et opkald, låses tastaturet automatisk. Automatisk tastaturlås Du kan indstille tastaturet, så det låser automatisk efter et stykke tid. Se Indstillinger for tastaturlås på side 96. Bemærk! Selvom tastaturlåsen er aktiveret, er det muligt at foretage nødopkald til det alarmnummer, som er indkodet i telefonens hukommelse (f.eks. 112 eller et andet officielt alarmnummer). Tast alarmnummeret, og tryk på. Nummeret vises først, når alle cifrene er indtastet. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 22

23 Delt hukommelse Følgende funktioner i telefonen kan dele hukommelse: telefonbog, tekstbeskeder og MMS-beskeder, billeder og ringetoner i galleriet, kalenderbemærkninger samt Java-spil og -programmer. Brug af sådanne funktioner kan reducere den hukommelse, der er tilgængelig for funktioner, som deler hukommelse. Dette gælder specielt, hvis funktionerne bruges meget (selvom nogle af funktionerne muligvis har en bestemt mængde hukommelse tildelt ud over den mængde hukommelse, som deles med andre funktioner). Hvis du f.eks. gemmer mange billeder, bogmærker, java-programmer osv., kan de fylde hele den delte hukommelse, og telefonen viser muligvis en meddelelse om, at hukommelsen er fuld. I dette tilfælde skal du slette nogle af de oplysninger eller poster, der er gemt i de funktioner, der deler hukommelse, inden du fortsætter. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 23

24 Udskiftning af cover Strømmen skal altid slås fra og telefonen skal kobles fra opladeren eller andet udstyr, inden coveret udskiftes. Telefonen skal altid opbevares og anvendes med coveret på. 1. Hvis du vil fjerne telefonens bagcover, skal du trykke på bagcoverets udløserknap og skubbe bagcoveret af telefonen, mens du holder bagsiden af telefonen opad. Se Isætning af SIM-kortet og batteriet på side Træk forsigtigt frontcoveret af telefonen, idet du starter nederst. 3. Udskift tastaturet på det nye frontcover, hvis det er nødvendigt. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 24

25 4. For at udskifte frontcoveret skal du rette den nederste del af telefonen ind efter frontcoverets nederste del og forsigtigt skubbe telefonen mod coveret. Kontroller, at låsene på siderne går ind i hakkene på telefonen, og at coveret låser på plads. 5. Hvis du vil udskifte telefonens bagcover, skal du føre det mod låsene på frontcoveret og skubbe bagcoveret, indtil det låser på plads. Se Isætning af SIM-kortet og batteriet på side 18. Placering af bæreremmen 1. Fjern bag- og frontcoverne, se Udskiftning af cover på side Løft tænd-/sluktasten fra kanten, som vist på billedet. Du kan også fjerne tænd-/sluktasten helt, men pas på, at du ikke mister den. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 25

26 Sæt bæreremmen i ved at føre den som vist på billedet, og stram til. 3. Sæt tænd-/sluktasten på plads igen. Kontroller, at den sidder korrekt. 4. Udskift front- og bagcovers, se Udskiftning af cover på side 24. Brug af menuen Telefonen er udstyret med en lang række funktioner, der er inddelt i menuer. De fleste menufunktioner er forsynet med en kort hjælpetekst. Se Aktivering af hjælpetekst på side 98, hvis du vil aktivere hjælpeteksten. Hvis du vil se hjælpeteksten, skal du rulle frem til den ønskede menufunktion og vente i 15 sekunder. Tryk på Tilbage for at afslutte hjælpeteksten. Adgang til en menufunktion Ved hjælp af piletasterne 1. Tryk på Menu for at få adgang til menuen. 2. Gennemse menuen, og vælg f.eks. Indstillinger ved at trykke på Vælg. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 26

27 3. Hvis menuen indeholder undermenuer, skal du vælge den ønskede undermenu, f.eks. Opkaldsindstillinger. 4. Gentag trin 3, hvis den valgte undermenu indeholder yderligere undermenuer. Vælg den næste undermenu, f.eks. Valgfri svartast. 5. Vælg den ønskede indstilling. 6. Tryk på Tilbage for at vende tilbage til det tidligere menuniveau, og tryk på Afslut for at afslutte menuen. Ved hjælp af genveje Menuer, undermenuer og indstillinger er nummereret og kan aktiveres ved hjælp af de respektive genvejsnumre. Genvejsnummeret vises øverst til højre i displayet. Tryk på Menu, og indtast inden to sekunder indeksnummeret for den menufunktion, du vil aktivere, for at få adgang til menuen. Hvis du f.eks. vil indstille Valgfri svartast Til, skal du trykke på Menu,,, og. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 27

28 Liste over menufunktioner 1. Telefonbog 1. Søg 2. Tilføj navn 3. Rediger navn 4. Slet 5. Kopiér 6. Tilføj nummer 7. Indstillinger 1. Hukommelse i brug 2. Telefonbogsvisning 3. Hukommelsesstatus 8. Hurtigkald 9. Stemmekoder 10.Tjenestenumre 1 11.Egne numre 2 2. Beskeder 1. Tekstbeskeder 1. Opret besked 2. Indbakke 3. Opret 4. Sendte beskeder 1. Vises kun, hvis den understøttes af operatøren eller tjenesteudbyderen. 2. Netværkstjeneste Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 28

29 5. Arkiv 6. Skabeloner 7. Mine mapper 8. Slet beskeder 1. Alle beskeder 2. Indbakke 3. Sendte beskeder 4. Arkiv 2. MMS-beskeder 1. Opret besked 2. Indbakke 3. Udbakke 4. Sendte beskeder 5. Gemte besked. 6. Slet beskeder 3. Chat 4. Talebeskeder 1. Aflyt talebeskeder 2. Nummer til telefonsvarer 5. Infobeskeder 6. Beskedindstillinger 1. Tekstbeskeder 2. MMS-beskeder 3. Andre indstil. 7. Rediger kommandoer Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 29

30 3. Opkaldsinfo 1. Ubesvarede opkald 2. Indgående opkald 3. Udgående opkald 4. Slet seneste opkaldslister 1. Alle 2. Ubesvarede 3. Indgående 4. Udgående 5. Opkaldsvarighed 1. Varighed af seneste opkald 2. Varighed af indgående opk. 3. Varighed af udgående opk. 4. Varighed af alle opkald 5. Nulstil tidstællere 6. Opkaldspriser 1. Seneste opkaldsenheder 2. Alle opkald i enheder 3. Indstillinger for opkaldspriser 7. GPRS- datatæller 1. Data sendt i seneste session 2. Data modtaget i seneste session 3. Alle sendte data 4. Alle modtagede data 5. Nulstil tællere 8. Timer for GPRS-forbindelse Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 30

31 1. Varighed af seneste session 2. Varighed af alle sessioner 3. Nulstil timere 9. Beskedtæller 4. Toner 1. Toneindstill. 1. Ringesignal 2. Ringetone 3. Ringestyrke 4. Vibrationssignal 5. Signal ved SMS-besked 6. Tastaturtoner 7. Advarselstoner 2. Tonetjenester 5. Profiler 1. Normal 1. Aktivér 2. Tilpas 3. Tidsindstillet 2. Lydløs 3. Møde 4. Udendørs 5. Min 1. profil 6. Min 2. profil Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 31

32 6. Indstillinger 1. Ur- og datoindstillinger 1. Ur 2. Dato 3. Autoopdatering af dato/tid 1 2. Opkaldsindstillinger 1. Omstilling 2. Valgfri svartast 3. Automatisk genopkald 4. Hurtigkald 5. Banke på 6. Oversigt efter opkald 7. Send eget opkalds-id 8. Linie til udgående opkald 1 3. Telefonindstillinger 1. Sprog 2. Automatisk tastaturlås 3. Celleinformation 4. Opstartstekst 5. Valg af netværk 6. Bekræft SIMtjenestehandl. 7. Aktivering af hjælpetekst 8. Starttone 4. Displayindstillinger 1. Baggrund 1. Netværkstjeneste Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 32

33 2. Farveskemaer 3. Operatørlogo 1 4. Aktivér pauseskærm 5. Indstillinger for tilbehør 2 1. Headset 2. Håndfri 3. Teleslynge 6. Sikkerhedsindstillinger 1. PIN-kodeanmodning 2. Opkaldsspærring 3. Begrænsede numre 4. Lukket brugergruppe 5. Sikkerhedsniveau 6. Skift adgangskoder 7. Gendan fabriksindstillinger 7. Galleri 1. Vis mapper 2. Tilføj mappe 3. Slet mappe 4. Omdøb mappe 5. Galleritjenest. 8. Spil 1. Vælg spil 1. Bemærk, at operatørlogoet er nedtonet, hvis du aldrig har bestilt logoer fra tjenesteudbydere. 2. Vises kun, når der har været anvendt tilbehør. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 33

34 2. Spiltjenester 3. Hukommelse 4. Indstillinger 1. Lyde 2. Lys 3. Vibrationer 4. Spilleindstilling. 9. Planlægning 1. Alarm 2. Kalender 10.Programmer 1. Vælg program 2. Pgr.tjenester 3. Hukommelse 11.Tilbehør 1. Regnemask. 2. Nedtællingsur 3. Stopur 4. Tegnebog 12.Tjenester 1. Startside 2. Bogmærker 3. Tjen.indbakke Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 34

35 4. Indstillinger 1. Aktive tjenesteindstillinger 2. Rediger aktive tjenesteindstillinger 3. Indstillinger for udseende 4. Indstillinger for cookies 5. Certifikater 6. Indstillinger for sikkerhedsmodul 7. Tjenesteindbakkeindstillinger 5. Gå til adresse 6. Tøm cache 13.SIM-tjenest Funktionerne vises kun, hvis de understøttes af SIM-kortet. Navnet og indholdet varierer, afhængigt af SIM-kortet. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 35

36 2. Opkaldsfunktioner og telefonbog Grundlæggende opkaldsfunktioner Opkald 1. Indtast det ønskede telefonnummer, inkl. områdenummer. Hvis du vil ændre nummeret i displayet, skal du trykke på eller for at flytte markøren. Tryk på Slet, hvis du vil slette tegnet til venstre for markøren. Hvis du vil foretage internationale opkald, skal du trykke to gange på for at angive det internationale præfiks (plustegnet erstatter den internationale adgangskode). Indtast derefter landekoden samt område- og telefonnummeret. 2. Tryk på for at foretage opkald til nummeret. 3. Tryk på eller Afslut for at afslutte opkaldet eller annullere opkaldsforsøget. Opkald ved hjælp af telefonbogen 1. Se Søgning efter et navn i telefonbogen på side Tryk på for at ringe til nummeret i displayet. Opkald til seneste kaldte nummer Tryk én gang på i standby-tilstand for at få adgang til listen over de 20 numre, som du senest har ringet til eller forsøgt at ringe til. Rul til det ønskede nummer eller navn, og tryk på for at foretage opkald til nummeret. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 36

37 Besvarelse eller afvisning af et indgående opkald Tryk på for at besvare det indgående opkald, og tryk på for at afslutte opkaldet. Tryk på for at afvise det indgående opkald. Hvis du trykker på Lydløs, er det kun ringetonen, der frakobles. Derefter kan du enten besvare eller afvise opkaldet. Tip!: Hvis funktionen Omstil ved optaget er aktiveret til omstilling af opkald, f.eks. til telefonsvareren, medfører afvisning af et indgående opkald, at opkaldet omstilles. Se Opkaldsindstillinger på side 43. Hurtigkald Tryk på Navne eller Menu og Telefonbog, og vælg Hurtigkald. Rul til det ønskede nummer til hurtigkaldstasten. Tryk på Tildel og derefter på Søg. Vælg først det navn og derefter det nummer, du vil knytte til tasten. Hvis nummeret allerede er tilknyttet tasten, skal du trykke på Valg, hvorefter du kan få vist, ændre eller slette det tilknyttede nummer. Du kan ringe til det tilknyttede hurtigkaldsnummer på en af følgende måder: Tryk på den ønskede hurtigkaldstast, og tryk derefter på. Hvis Hurtigkald er aktiveret, skal du trykke på og holde en hurtigkaldstast nede, indtil der ringes op. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 37

38 Banke på Det er muligt at besvare et indgående opkald, mens du er i gang med et andet opkald, hvis funktionen Banke på er aktiveret, se Opkaldsindstillinger på side 43. Tryk på for at besvare det ventende opkald under et opkald. Det første opkald sættes i venteposition. Tryk på for at afslutte det aktive opkald. Telefonsvarer Telefonsvareren er en netværkstjeneste. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker at modtage yderligere oplysninger og få oplyst nummeret til telefonsvareren. Hvis netværket understøtter denne tjeneste, angiver, at der er nye talebeskeder. Indstilling af nummeret til telefonsvareren 1. Tryk på Menu, og vælg Beskeder og Talebeskeder. 2. Vælg Nummer til telefonsvarer. 3. Indtast nummeret til telefonsvareren, og tryk på OK for at gemme det. Opkald til telefonsvareren 1. Tryk på og hold nede i standby-tilstand. 2. Hvis telefonen anmoder om nummeret til telefonsvareren, skal du indtaste det og trykke på OK. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 38

39 Opkaldsinfo Telefonen registrerer telefonnumrene for ubesvarede, indgående og udgående opkald samt den omtrentlige varighed af og pris på dine opkald. Telefonen registrerer kun ubesvarede og indgående opkald, hvis netværket understøtter disse funktioner, og telefonen er tændt og inden for netværkets tjenesteområde. Hvis du trykker på Valg i menuen Ubesvarede opkald, Indgående opkald og Udg. opkald, kan du få vist datoen og tidspunktet for opkaldet, redigere eller slette telefonnummeret på listen, gemme nummeret i telefonbogen eller sende en besked til nummeret. Ubesvarede og indgående opkald Hvis du vil se en liste over de ti telefonnumre på de personer, der har senest forsøgt at ringe til dig (netværkstjeneste), skal du trykke på Menu og vælge Opkaldsinfo og Ubesvarede opkald. Tip! Når der vises en meddelelse om ubesvarede opkald, skal du trykke på Liste for at få adgang til listen over telefonnumre. Rul til det nummer, du vil ringe til, og tryk på. Hvis du vil se en liste over de ti telefonnumre, som du senest har besvaret opkald fra (netværkstjeneste), skal du trykke på Menu og vælge Opkaldsinfo og Indgående opkald. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 39

40 Udgående opkald Hvis du vil se en liste over de tyve telefonnumre, som du senest har foretaget eller forsøgt at foretage opkald til, skal du trykke på Menu og vælge Opkaldsinfo og Udgående opkald. Se også Opkald til seneste kaldte nummer på side 36. Sletning af seneste opkaldslister Hvis du vil slette de seneste opkaldslister, skal du trykke på Menu, vælge Opkaldsinfo og vælge Slet seneste opkaldslister. Vælg, om du vil slette samtlige telefonnumre på de seneste opkaldslister, eller om du kun vil slette de numre, der optræder på listerne over ubesvarede, indgående eller udgående opkald. Det er ikke muligt at fortryde handlingen. Opkalds- og tidstællere Bemærk! Registrering af samtaletid og brug af netværkstjenester samt fakturering heraf kan variere afhængigt af de enkelte netværkstjenester, skatter og moms, og hvordan der afrundes ved afregning osv. Tryk på Menu, og vælg Opkaldsinfo. Vælg Opkaldsvarighed, og rul for at få vist den anslåede varighed af de indgående og udgående opkald i timer, minutter og sekunder. Du skal bruge sikkerhedskoden, hvis du vil nulstille timerne. Alle telefonlinier har deres egne tidstællere, og tidstællerne for den valgte linie vises. Se Opkaldsindstillinger på side 43. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 40

41 Opkaldspriser (netværkstjeneste), og vælg Seneste opkaldsenheder eller Alle opkald i enheder for at kontrollere samtaleprisen på det sidste opkald eller alle opkald. Vælg Indstillinger for opkaldspriser, og vælg derefter Nulstil tællere eller Vis priser i for at indstille telefonen til at vise den resterende taletid målt i takstenheder, Enheder, eller valutaenheder, Valuta. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplyst prisen på takstenheder. Vælg Begrænset beløb, hvis du vil begrænse samtaleprisen til en bestemt mængde takst- eller valutaenheder. Du skal bruge PIN2-koden i forbindelse med indstillinger for samtalepris. Bemærk! Når der ikke er flere taletidsenheder eller valutaenheder tilbage, er det kun muligt at foretage nødopkald til alarmnummeret, der er indkodet i telefonens hukommelse (f.eks. 112 eller et andet officielt alarmnummer). GPRS- datatæller, og rul for at se mængden af de senest sendte og sidst modtagne data, den samlede mængde af sendte og modtagne data og for at nulstille tællerne. Tællerenheden er byte. Timer for GPRS-forbindelse, og rul for at se varigheden af den sidste GPRSforbindelse eller den samlede varighed for GPRS-forbindelsen. Du kan også nulstille timerne. Beskedtæller for at se antallet af sendte og modtagede tekst- og billedbeskeder, chatbeskeder og s. Bemærk, at billedbeskeder f.eks. udgøres af flere tekstbeskeder, og at beskedtælleren tæller disse tekstbeskeder. Følg vejledningen i telefonens display. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 41

42 Konferenceopkald Konferenceopkald er en netværkstjeneste, der gør det muligt for op til seks personer at deltage i et konferenceopkald. 1. Foretag et opkald til den første deltager. 2. Hvis du vil foretage et opkald til en ny deltager, skal du trykke på Valg og vælge Nyt opkald. 3. Indtast eller find telefonnummeret på den nye deltager i telefonbogen, og tryk på Ring op. Det første opkald sættes i venteposition. 4. Føj den første deltager til konferenceopkaldet, når det nye opkald besvares. Tryk på Valg, og vælg Konference. 5. Hvis du vil føje endnu en ny deltager til opkaldet, skal du gentage trin 2 til Hvis du ønsker en privat samtale med én af deltagerne, skal du: Tryk på Valg, og vælg Privat. Rul til den ønskede deltager, og tryk på OK. Når du har afsluttet den private samtale, genoptager du konferenceopkaldet, som beskrevet i trin 4 ovenfor. 7. Tryk på, hvis du vil afslutte konferenceopkaldet. Valgmuligheder under et opkald Tryk på Valg under et opkald for at vælge mellem følgende netværkstjenestevalgmuligheder (hvis de er tilgængelige hos tjenesteudbyderen og operatøren for det aktuelle opkald): Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 42

43 U/mikrofon eller M/mikrofon, Afslut opkald, Afslut alle, Telefonbog, Menu og Standby eller Tilbage, Nyt opkald, Konference, Privat, Besvar og Afvis. Send DTMF anvendes til at sende DTMF-tonestrenge, f.eks. adgangskoder eller bankkontonumre. Indtast DTMF-strengen, eller find den i telefonbogen, og tryk på OK. Bemærk, at du kan indtaste ventetegnet (w) og pausetegnet (p) ved at trykke på gentagne gange. Skift bruges til at skifte mellem det aktive og det ventende opkald. Overfør bruges til at forbinde et ventende opkald til et aktivt opkald og til at afbryde din forbindelse til et opkald. Opkaldsindstillinger Tryk på Menu, og vælg Indstillinger og Opkaldsindstillinger. Vælg derefter Omstilling for at omstille de indgående opkald til et andet nummer. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Vælg den ønskede valgmulighed og derefter Aktivér. Omstillingsfunktioner, der ikke understøttes af SIM-kortet eller netværksoperatøren, vises muligvis ikke. Valgfri svartast for at besvare et indgående opkald ved at trykke kort på en vilkårlig tast, med undtagelse af og. Automatisk genopkald, og telefonen forsøger at etablere forbindelse op til ti gange efter et opkald, der ikke blev besvaret. Hurtigkald, hvorefter du kan foretage opkald til det telefonnummer, der er tildelt hurtigkaldstasterne til ved at trykke på og holde den tilsvarende nummertast nede. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 43

44 Banke på, hvorefter netværket informerer dig om indgående opkald, mens du er i gang med et andet opkald (netværkstjeneste). Oversigt efter opkald, hvorefter telefonen kortvarigt viser varigheden af og prisen på det seneste opkald (netværkstjeneste). Send eget opkalds-id, hvorefter dit telefonnummer vises for den person, som du ringer til (netværkstjeneste). Hvis du vælger Netværksafh., benyttes den indstilling, der er aftalt med tjenesteudbyderen. Linie til udgående opkald for at vælge telefonlinie 1 eller 2 til opkald. Dette er en netværkstjeneste. Du kan ikke foretage opkald, hvis du vælger Linie 2, og du ikke har abonnement på denne netværkstjeneste. Opkald på begge linier kan dog besvares, uanset hvilken linie der er valgt. Taleopkald Det er muligt at foretage et telefonopkald ved at sige en stemmekode, der er føjet til et telefonnummer. En stemmekode kan bestå af et vilkårligt ord, der udtales, f.eks. et personnavn. Inden du foretager et taleopkald, skal du bemærke følgende: Stemmekoder er sproguafhængige. De afhænger af den talendes stemme. Stemmekoder er følsomme over for baggrundsstøj, så de skal optages i stille omgivelser. Når du optager stemmekoder eller foretager opkald ved hjælp af stemmekoder, skal du holde telefonen i den normale position tæt på øret. Meget korte navne accepteres ikke. Brug lange navne, og undgå enslydende navne for forskellige numre. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 44

45 Bemærk! Du skal sige navnet på nøjagtigt samme måde, som da du optog det. Dette kan være svært, f.eks. i omgivelser med meget larm eller under et nødopkald. Derfor kan taleopkald aldrig anvendes som eneste kommunikationsmulighed i alle situationer. Tilføjelse af stemmekoder Gem eller kopier de navne og telefonnumre, som du vil føje stemmekoder til, i telefonens hukommelse. Det er også muligt at føje stemmekoder til navnene i SIM-kortets hukommelse, men hvis du udskifter SIM-kortet, skal du slette de gamle stemmekoder, inden du kan tilføje nye. 1. Tryk på eller i standby-tilstand. 2. Rul til det navn, du vil føje en stemmekode til, og tryk på Detaljer. Rul til det ønskede telefonnummer, og tryk på Valg. 3. Vælg Tilf. stem.kode. 4. Tryk på Start, og sig tydeligt det (eller de) ord, du vil optage som en stemmekode. Telefonen afspiller derefter den optagne kode. 5. Når stemmekoden er blevet korrekt gemt, vises Stemmekoden er gemt, der lyder et bip, og symbolet vises efter telefonnummeret med stemmekoden. Opkald ved brug af en stemmekode Når et program, der anvender GPRS-forbindelsen, sender eller modtager data, er det ikke muligt at foretage et opkald ved hjælp af taleopkald. Hvis du vil foretage Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 45

46 et opkald ved hjælp af en stemmekode, skal du først afslutte det program, der anvender GPRS-forbindelsen. 1. Tryk på og hold Navne nede i standby-tilstand. Der høres en kort tone, og Tal nu vises. 2. Sig stemmekoden tydeligt. 3. Telefonen afspiller den genkendte stemmekode og ringer derefter op til telefonnummeret efter 1,5 sekund. Hvis du anvender et headset, skal du trykke på og holde headsettasten nede for at starte taleopkaldet. Afspilning, ændring eller sletning af stemmekoder Tryk på Navne, og vælg Stemmekoder. Rul til det ønskede navn med stemmekoden, og tryk på Valg. Vælg Afspil, hvis du vil afspille stemmekoden. Vælg Slet, og tryk på OK, hvis du vil slette stemmekoden. Vælg Skift, hvis du vil ændre stemmekoden. Tryk på Start, hvis du vil tilføje en ny stemmekode. Telefonbog Det er muligt at gemme navne og telefonnumre i telefonens hukommelse (intern telefonbog) eller i SIMkortets hukommelse (SIM-telefonbog). Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 46

47 Den interne telefonbog kan indeholde maks. 500 navne med flere telefonnumre og tekst for hvert navn. Det samlede antal navne, der kan gemmes, afhænger af antallet af navne, telefonnumre og tekstelementer, der er knyttet til dem. Telefonen understøtter SIM-kort, der kan gemme maks. 250 navne og telefonnumre. De navne og numre, der er gemt i SIM-kortets hukommelse, angives ved hjælp af. Lagring af navne og telefonnumre (Tilføj navn) Navne og numre gemmes i den hukommelse, der bruges i øjeblikket, se Valg af indstillinger for telefonbogen på side Tryk på Navne eller Menu og Telefonbog, og vælg Tilføj navn. 2. Indtast navnet, og tryk på OK. Se Skrivning af tekst på side Indtast telefonnummeret, og tryk på OK. Se Opkald på side 36, hvis du ønsker oplysninger om indtastning af numrene. 4. Tryk på Udført, når navnet og nummeret er gemt. Tip!: Hurtig lagring: Indtast telefonnummeret i standby-tilstand. Tryk på Valg, og vælg Gem. Indtast navnet, og tryk på OK. Lagring af flere numre og tekstelementer for et navn Det er muligt at gemme maks. fem telefonnumre og tre korte tekstelementer pr. navn i telefonens interne telefonbog. Eksempler på tekstelementer, der er gemt for hvert navn, kan være adresser og -adresser, bemærkninger og webadresser. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 47

48 Det første nummer, der gemmes, indstilles automatisk til at være standardnummer og angives med. Når du vælger et navn fra telefonbogen, f.eks. for at foretage et opkald, er det standardnummeret, der anvendes, medmindre du vælger et andet nummer. 1. Kontroller, at den anvendte hukommelse enten er Telefon eller Telefon og SIM, da flere numre og tekstelementer kun kan gemmes i telefonens hukommelse. Se Valg af indstillinger for telefonbogen på side Tryk på eller i standby-tilstand, hvis du vil have adgang til en liste over navne og telefonnumre. 3. Rul til det navn i telefonens interne telefonbog, som du vil føje et nyt nummer eller tekstelement til, og tryk på Detaljer. Hvis navnet ikke er gemt i telefonen, bliver du spurgt, om du vil gemme det der. 4. Tryk på Valg, og vælg Tilføj nummer eller Tilføj detalje. 5. Vælg én af følgende nummer- eller teksttyper: Normal er den standardtype, der anvendes, hvis der ikke er angivet en anden nummertype som standardnummer. Andre nummertyper: Mobil, Hjem, Kontor og Fax. Teksttyper: , Webadresse:, Postadresse og Note. Hvis du vil ændre nummer- eller teksttypen, skal du vælge Skift type på listen over valgmuligheder. 6. Indtast det ønskede nummer eller tekstelement, og tryk på OK for at gemme det. 7. Tryk på Tilbage og derefter på Afslut for at vende tilbage til standby-tilstand. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 48

49 Ændring af standardnummeret Tryk på eller i standby-tilstand, rul til det ønskede navn, og tryk på Detaljer. Rul til det nummer, du vil indstille til at være standardnummer. Tryk på Valg, og vælg Standardnr.. Søgning efter et navn i telefonbogen 1. Tryk på Navne eller Menu og Telefonbog, vælg derefter Søg. 2. Tryk på Liste for at få adgang til telefonbogen, eller indtast det (eller de) første tegn i det navn, du søger efter, og tryk på Søg. Det navn, der matcher søgningen, vises i et pop-up-vindue. 3. Rul til det ønskede navn, og tryk på Detaljer. Rul videre for at få vist detaljer for det valgte navn. Tip! Tryk på eller i standby-tilstand, hvis du hurtigt vil finde et navn og et telefonnummer. Indtast det første bogstav (eller flere af de første bogstaver) i navnet, og/eller rul til det ønskede navn. Redigering af et navn, nummer eller tekstelement Søg efter det navn (og nummer), du vil ændre, og tryk på Detaljer. Rul til det navn, nummer eller tekstelement, du vil ændre, og tryk på Valg. Vælg Rediger navn, Rediger nr. eller Rediger detalje, foretag ændringerne, og tryk på OK. Sletning af navne og numre Tryk på Navne eller Menu og Telefonbog, og vælg Slet. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 49

50 Hvis du vil slette navne og numre et efter et, skal du vælge Enkeltvis og rulle til det navn (og nummer), du vil slette. Tryk på Slet, og tryk på OK for at bekræfte. Hvis du vil slette samtlige navne og numre i telefonbogen på én gang, skal du vælge Slet alle og derefter vælge telefonbogen, Telefon eller SIM-kort og trykke på Slet. Tryk på OK, og foretag bekræftelse ved hjælp af sikkerhedskoden. Kopiering af telefonbøger Det er muligt at kopiere navne og telefonnumre fra telefonens hukommelse til SIM-kortets hukommelse og omvendt. 1. Tryk på Navne eller Menu og Telefonbog, og vælg Kopiér. 2. Vælg, hvad du vil kopiere fra og til: Fra telefon til SIM-kort eller Fra SIM-kort til telefon. 3. Vælg Enkeltvis, Alle eller Standardnumre Hvis du vælger Enkeltvis, skal du rulle til det navn, du vil kopiere, og trykke på Kopiér. Standardnumre vises, hvis du kopierer fra telefonen til SIM-kortet. Det er kun standardnumrene, der kopieres, da SIM-kortet muligvis ikke understøtter, at der gemmes flere numre under ét navn. 4. For at vælge om du vil beholde eller slette de oprindelige navne og numre, skal du enten vælge Behold original eller Slet original. Hvis du vælger Alle eller Standardnumre, skal du trykke på OK, når Start kopiering? eller Start flytning? vises. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 50

51 Afsendelse og modtagelse af visitkort Det er muligt at sende og modtage en persons kontaktoplysninger som et visitkort som en OTA-besked (Over The Air), hvis dette understøttes af netværket. Modtagelse af visitkort Når du modtager et visitkort som en OTA-besked, skal du trykke på Vis. Tryk på Valg, og vælg Gem for at gemme visitkortet i telefonens hukommelse eller Afvis for at afvise det modtagne visitkort. Afsendelse af visitkort Du kan sende en persons kontaktoplysninger som et visitkort til en kompatibel telefon eller andet kompatibelt, håndholdt udstyr, der understøtter vcardstandarden. 1. Søg i telefonbogen efter det navn og telefonnummer, du vil sende, tryk på Valg, og vælg Send visitkort. 2. Hvis du vil sende visitkortet som en OTA-besked, skal du vælge Via SMS Valg af indstillinger for telefonbogen 1. Tryk på Navne eller Menu og Telefonbog, og vælg derefter Indstillinger. 2. Vælg Hukommelse i brug, og vælg én af følgende muligheder: Telefon og SIM for at hente navne og numre fra begge telefonbøger. Navnene og numrene gemmes i telefonens hukommelse. Telefon for at anvende telefonens interne telefonbog. SIM-kort for at anvende SIM-kortets telefonbog. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 51

52 3. Vælg Telefonbogsvisning, og vælg én af følgende muligheder: Navneliste for at vise fire navne ad gangen. Navn og nr. for at få vist ét navn og ét telefonnummer ad gangen. 4. Vælg Hukommelsesstatus. Vælg Telefon eller SIM-kort, hvis du vil se, hvor mange navne og telefonnumre der aktuelt er gemt, og hvor mange den valgte telefonbog endnu har plads til at gemme. Tjenestenumre Du kan foretage opkald til tjenesteudbyderens tjenestenumre, hvis SIM-kortet indeholder disse numre. Tryk på Navne, og vælg Tjenestenumre Rul til et tjenestenummer, og tryk på for at ringe op til nummeret. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 52

53 3. Profiler og toner Profiler Telefonen har forskellige indstillingsgrupper, kaldet profiler, så du kan tilpasse telefonens ringetoner til forskellige aktiviteter og omgivelser. Indstil først profilerne, som du vil have dem. Derefter skal du blot aktivere en profil for at anvende den. Tilgængelige profiler: Normal, Lydløs, Møde, Udendørs, Min 1. profil og Min 2. profil. Tryk på Menu, og vælg Profiler. Rul til en profil, og tryk på Vælg. Vælg Aktivér for at aktivere en profil. Tip! Hvis du ønsker at foretage en hurtig ændring af profilen i standbytilstand, skal du trykke på tænd/sluk-knappen, rulle til den profil, du vil aktivere, og trykke på Vælg. Hvis du vil indstille profilen til at være aktiv i et bestemt tidsrum på op til 24 timer, skal du vælge Tidsindstillet og indstille den ønskede tidsperiode. Når tidsperioden for profilen udløber, aktiveres den tidligere profil, der ikke var tidsindstillet. Vælg Tilpas for at tilpasse en profil. Vælg den indstilling, du vil ændre, og foretag ændringerne. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 53

54 I forbindelse med den aktuelt aktive profil kan indstillingerne også ændres i menuen Toner, se Toner på side 54. Det er desuden muligt at omdøbe en profil, Profilnavn. Profilen Normal kan ikke omdøbes. Toner Tryk på Menu, og vælg Toner og Toneindstill.. De samme indstillinger findes i menuen Profiler. Vælg Ringesignal for at vælge, hvordan telefonen skal give dig besked om et indgående taleopkald. Valgmulighederne er Ringetoner, Stigende, Ring én gang, Enkelt bip og Fra. Vælg Ringetone, Ringestyrke og Vibrationssignal for indgående taleopkald og indgående beskeder. Vibrationssignalet fungerer ikke, når telefonen er tilsluttet en oplader, en bordholder eller et bilsæt. Vælg Signal ved SMS-besked for at indstille signalet for indgående beskeder, Tastaturtoner, eller Advarselstoner for at indstille telefonen til at udsende toner, f.eks. når batteriet trænger til at blive opladet. Hvis du modtager en traditionel ringetone som en OTA-besked, kan du gemme den i Galleriet. Du kan også hente polyfoniske ringetoner fra det foruddefineret WAPsted ved hjælp af undermenuen Tonetjenester eller via MMS. Antallet af ringetoner, du kan gemme på ringetonelisten, afhænger af størrelsen på de individuelle ringetoner. Hvis der ikke er ledig plads til nye ringetoner, kan du erstatte en tidligere gemt ringetone med den, du netop har modtaget. Tonemappen i Galleriet indeholder både traditionelle og polyfoniske ringetoner. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 54

55 Navnebestemte ringetoner Du kan tilknytte en ringetone til hvert element i telefonbogshukommelsen. Du kan f.eks. tilknytte den samme ringetone til alle dine venner eller kolleger. Bemærk, at de hentede ringetoner ikke kan tilknyttes. 1. Tryk på Navne eller Menu og Telefonbog, vælg Søg, og rul til det element (navn), du vil knytte til en ringetone. 2. Tryk på Detaljer og derefter på Valg. Vælg Tildel tone, og vælg derefter den ringetone, du vil knytte til elementet. Bemærk, at Standard betyder, at du bruger den samme generelle ringetone, der bruges i den aktive profil. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 55

Brugervejledning 9354287 Udgave 3

Brugervejledning 9354287 Udgave 3 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9354287 Udgave

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3510I http://da.yourpdfguides.com/dref/527651

Din brugermanual NOKIA 3510I http://da.yourpdfguides.com/dref/527651 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 3510I i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 1100. 9310105 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 1100. 9310105 1. udgave Brugervejledning til Nokia 1100 9310105 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet Rh-18 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning 9355357 2. udgave

Brugervejledning 9355357 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9355357 2.

Læs mere

Udvidet brugervejledning. 9356090 2. udgave DA

Udvidet brugervejledning. 9356090 2. udgave DA Udvidet brugervejledning 9356090 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NEM-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning 9351544 Nummer 2

Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3510 http://da.yourpdfguides.com/dref/527662

Din brugermanual NOKIA 3510 http://da.yourpdfguides.com/dref/527662 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 3510 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning 9353589 Udgave 1

Brugervejledning 9353589 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353589 Udgave

Læs mere

Udvidet brugervejledning. 9356065 2. udgave

Udvidet brugervejledning. 9356065 2. udgave Udvidet brugervejledning 9356065 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHM-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning 9352757 5. udgave

Brugervejledning 9352757 5. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352757 5.

Læs mere

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 93538 40 Udgave

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 8910 http://da.yourpdfguides.com/dref/823717

Din brugermanual NOKIA 8910 http://da.yourpdfguides.com/dref/823717 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 8910 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning 9354251 Udgave 3

Brugervejledning 9354251 Udgave 3 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9354251 Udgave

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6510 http://da.yourpdfguides.com/dref/822713

Din brugermanual NOKIA 6510 http://da.yourpdfguides.com/dref/822713 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 6510 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning

Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning 9356681 Udgave 3 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt TFE-4R er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Brugervejledning 9353363 Udgave 2

Brugervejledning 9353363 Udgave 2 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353363 Udgave

Læs mere

Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA

Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA IBRUGTAGELSE AF KAMERAET BILLEDOPTAGELSE BRUG AF BEVÆGELSESDETEKTERING BRUG AF TIDSSTYRET FOTOGRAFERING KONTROL AF TEMPERATUREN Udgave 1 DA 9311296 Sikkerhed Følg

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Brugervejledning. 9352224 4. udgave

Brugervejledning. 9352224 4. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352224 4.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave Brugervejledning til Nokia 2300 9310784 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3410

Din brugermanual NOKIA 3410 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 3410 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. 9352009 2. udgave

Brugervejledning. 9352009 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brugervejledning 9352009 2.

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6610itelefonen. 9230890 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6610itelefonen. 9230890 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6610itelefonen 9230890 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-37 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Brugervejledning Udgave 2

Brugervejledning Udgave 2 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353142 Udgave

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Nokia N79 Kom godt i gang

Nokia N79 Kom godt i gang Nokia N79 Kom godt i gang 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351725 Issue 2 Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation, Finland.

Læs mere

Brugervejledning. 9351616 Issue 2

Brugervejledning. 9351616 Issue 2 Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 7250I http://da.yourpdfguides.com/dref/823135

Din brugermanual NOKIA 7250I http://da.yourpdfguides.com/dref/823135 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 7250I i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning udgave

Brugervejledning udgave Brugervejledning 9354349 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHM-2NX er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet:

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 8210 http://da.yourpdfguides.com/dref/823516

Din brugermanual NOKIA 8210 http://da.yourpdfguides.com/dref/823516 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA Kom godt i gang Nokia N95-1 9205522, 1. udgave DA Taster og dele (fuld betjeningstilstand) Modelnummer: Nokia N95-1. Herefter kaldet Nokia N95. 1 Tænd/sluk-tast 2 Valgtaster og til at vælge kommandoer

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6060. 9240641 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6060. 9240641 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6060 9240641 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-73 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning 9352419 2. udgave

Brugervejledning 9352419 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352419 2.

Læs mere

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351308 Udgave 3 Nokia is a trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi is a trademark

Læs mere

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2600. 9233695 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 2600. 9233695 1. udgave Brugervejledning til Nokia 2600 9233695 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH 59 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6030. 9239441 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6030. 9239441 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6030 9239441 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-74 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. udgave

Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. udgave Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W 9311901 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-13W er i overensstemmelse med

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1 9235760 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet MD-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6103. 9245719 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 6103. 9245719 1. udgave Brugervejledning til Nokia 6103 9245719 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-161 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia udgave

Brugervejledning til Nokia udgave Brugervejledning til Nokia 7210 9354637 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 1110. 9240159 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 1110. 9240159 2. udgave Brugervejledning til Nokia 1110 9240159 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-70 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Brugervejledning udgave DA

Brugervejledning udgave DA Brugervejledning 9355129 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPM-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet:

Læs mere

Brugervejledning Issue 2

Brugervejledning Issue 2 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brugervejledning 9351842 Issue

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Udvidet brugervejledning udgave

Udvidet brugervejledning udgave Udvidet brugervejledning 9237989 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-19 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Brugervejledning. 9355743 1. udgave

Brugervejledning. 9355743 1. udgave Brugervejledning 9355743 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlig, at produktet NMM-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet:

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 7370. 9243220 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 7370. 9243220 1. udgave Brugervejledning til Nokia 7370 9243220 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-70 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

TUSASS Mobil. Kom godt fra start

TUSASS Mobil. Kom godt fra start TUSASS Mobil Kom godt fra start 1 Indhold DIN TUSASS PAKKE INDEHOLDER... 3 KOM GODT FRA START MED TUSASS... 3 SÅDAN TANKER DU OP... 3 SERVICER MED TUSASS... 4 TELEsvar... 4 Aflytning af TELEsvar... 5 Andre

Læs mere

Brugervejledning til Nokia udgave

Brugervejledning til Nokia udgave Brugervejledning til Nokia 6220 9356349 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlig, at produktet RH-20 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning 9203799 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-76W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Brugervejledning udgave

Brugervejledning udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353948 1.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6820 9310960 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-9 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6170. 9234035 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6170. 9234035 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6170 9234035 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-47 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Brugervejledning udgave

Brugervejledning udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9355175 1.

Læs mere

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2 Bluetooth-headset Nokia BH-216 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 9215311/2 11 12 13 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-216 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Udgave 1

Brugervejledning til Nokia Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til Nokia 6800

Læs mere

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-165 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2652-telefon udgave

Brugervejledning til Nokia 2652-telefon udgave Brugervejledning til Nokia 2652-telefon 9243412 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-53 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6090 http://da.yourpdfguides.com/dref/821970

Din brugermanual NOKIA 6090 http://da.yourpdfguides.com/dref/821970 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-E800

GPRS-TELEFON SGH-E800 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-E800 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 7610 http://da.yourpdfguides.com/dref/823425

Din brugermanual NOKIA 7610 http://da.yourpdfguides.com/dref/823425 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 7610 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220)

Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220) Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220) 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Luna Bluetooth-headsettet kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 9209961 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-121W overholder de væsentligste krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia udgave

Brugervejledning til Nokia udgave Brugervejledning til Nokia 6810 9311575 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon

Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon 9362630 Udgave 1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet TFE-4 er i overensstemmelse

Læs mere

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) 9311709 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-4W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Tryk og tal. 1. udgave

Tryk og tal. 1. udgave Tryk og tal 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke

Læs mere

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352270 3.

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning Seniortelefon GSP-110 www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning Danish 41 Kom godt i gang---------------------------------------43 Ilægning og udtagning af batteriet--------------43 Isætning

Læs mere