Årsrapport 2010/11. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2010/11. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911"

Transkript

1 Årsrapport 2010/11 Bang & Olufsen a/s koncernen CVR-nr

2 Indhold 3 Kære Bang & Olufsen aktionær 5 Selskabsoplysninger med videre 6 Bang & Olufsen kort fortalt 12 Femårsoversigt, hoved- og nøgletal 17 Ledelsesberetning for Bang & Olufsen a/s koncernen 20 Brand-understøttet forretning 23 Business-to-Business forretningsområder 24 Ny virksomhedsstrategi 26 Forventninger til regnskabsåret 2011/12 27 Videnressourcer 31 Social ansvarlighed (CSR) 39 God selskabsledelse 41 Aktionærinformation 44 Meddelelser sendt til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 45 Forretningsmæssige risici 49 Regnskab og noter 50 Ledelsespåtegning 51 Den uafhængige revisors påtegning 52 Struktur, ledelse og ledelseshverv 57 Kapitalstruktur 58 Resultatopgørelse 59 Totalindkomstopgørelse 60 Balance 63 Pengestrømsopgørelse 64 Egenkapitalopgørelse 66 Noter 2

3 KÆRE BANG & OLUFSEN AKTIONÆR 2010/11 var et begivenhedsrigt og udfordrende år for Bang & Olufsen. Selv om det lykkedes at forbedre både omsætning og nettoresultat i forhold til sidste år, så var resultatet overordnet set ikke tilfredsstillende, omend der var lyspunkter. Ledelsesændringer I årets løb skete der væsentlige ændringer i såvel bestyrelse som direktion. I december 2010 konstituerede bestyrelsen sig med Ole Andersen som formand, efter at den hidtidige bestyrelsesformand Brian Petersen valgte at udtræde af bestyrelsen. På selskabets ekstraordinære generalforsamling den 10. marts 2010 blev Alberto Torres og Jesper Jarlbæk valgt som nye medlemmer til bestyrelsen. Henning Bejer Beck tiltrådte som ny finansdirektør den 1. oktober 2010, og Tue Mantoni tiltrådte som administrerende direktør den 1. marts Ny strategi Efter en omfattende strategiproces fremlagde Bang & Olufsen i august 2011 sin nye strategi Leaner, Faster, Stronger. Strategien, som indebærer væsentlige strategiske forandringer, har til formål at udnytte Bang & Olufsens fulde potentiale. Bang & Olufsens overordnede strategi er at udvikle og markedsføre integrerede audio-video løsninger, som sælges til luksussegmentet gennem et netværk af dedikerede forhandlere over hele verden. De væsentligste elementer i den femårige strategi er: Øget fokus på lyd og akustik. Bang & Olufsen vil styrke fokus på lyd- og akustikudvikling og dermed udnytte og yderligere styrke virksomhedens verdensledende kompetencer og markedsposition inden for disse områder, blandt andet gennem en dybere, vertikal integration af ICEpowers tekniske teams og større vidensdeling med Automotives akustikteams. Yderligere styrkelse af forretningsområdet Automotive. Over de kommende år vil Bang & Olufsen fastholde fokus på at skabe værdi for eksisterende partnere gennem udvikling af innovative lydsystemer, der understøtter partnernes brandimage og optimerer deres car-fi forretning. Lancering af en ny produktkategori og udvidelse af distributionen gennem komplementære kanaler med det formål at tiltrække nye kunder til brandet. Produktkategorien vil bestå af en serie stand-alone produkter, som bygger på Bang & Olufsens kompetencer inden for design, lyd, tilslutningsmuligheder og brugervenlighed på baggrund af Bang & Olufsens tilgang til kvalitet. Omstrukturering af detail-netværket. Bang & Olufsen vil gennemføre en omstrukturering af detail-netværket for at skabe øget kundefokus og lønsomhed. Målet er at skabe en dynamisk og engagerende kundeoplevelse, hvor kunderne kan afprøve produkter, søge råd om integrerede løsninger og se, hvilke nyheder, der er kommet fra Bang & Olufsen. Udvidelse af forretningen på BRIK-markeder. Aktiviteterne på vækstmarkeder vil blive udvidet, hvilket inkluderer en aggressiv vækststrategi for det kinesiske marked. Som en konsekvens af dette vil virksomheden etablere et nationalt salgskontor i Shanghai og overtage kontrollen med aktiviteterne i Hong Kong og det sydlige Kina. Udnyttelse af partnere inden for audio-video udvikling og indkøb. Eksterne ressourcer vil blive brugt i markant højere grad, end det er tilfældet i dag, med henblik på at øge effektiviteten i produktudviklingen og kunne lancere flere succesrige produkter fremover. Etablering af en trimmet og mere adræt organisation med globalt udsyn. Ambitionen er at opbygge en mere trimmet og fladere organisation med henblik på at gøre virksomheden mere adræt og lydhør over for forandringer i markedet, ligesom det skal muliggøre investeringer i områder, der tilbyder de største vækstmuligheder i henhold til Leaner, Faster, Stronger strategien. 3

4 Divisionernes udvikling Årets omsætnings- og resultatfremgang skal primært ses i lyset af en stærk udvikling i Automotive, hvor omsætningen steg med 184 millioner DKK eller 69 procent i forhold til året før. Væksten var drevet af en generel stigning i antallet af solgte biler fra Bang & Olufsens partnere Audi, Aston Martin og Mercedes AMG samt lanceringerne af de første modeller fra BMW med Bang & Olufsen lydanlæg. Bang & Olufsen lancerede en række nye audioog videoprodukter i løbet af året herunder den anmelderroste højttalerdock BeoSound 8, virksomhedens første 3D-fjernsyn, BeoVision 4-85 og efterfølgende BeoVision 4-103, samt en ny væg- eller loftsindbygget højttaler, BeoVox2. På trods af disse produktlanceringer oplevede Bang & Olufsen en nedgang i salget af audio- og videoprodukter. Omsætningen faldt med 92 millioner DKK eller 4 procent, hvilket naturligvis ikke er tilfredsstillende. Nedgangen i audio-video forretningen skyldes primært et fald i Bang & Olufsens salg af videoprodukter samt et generelt udfordrende marked i Danmark og Storbritannien. Udbytte Fremtiden Den lancerede strategi Leaner, Faster, Stronger vil være den primære retningspil for ledelsen af Bang & Olufsen i de kommende år. Hastigheden af implementeringen vil blive påvirket, i positiv eller negativ retning, af udviklingen i virksomhedens finansielle ressourcer. Strategiimplementeringen vil løbende blive monitoreret af bestyrelsen, og der vil blive foretaget løbende afstemning med selskabets likviditets- og kapitalberedskab. I de to første regnskabsår (2011/12 og 2012/13) vil fokus være rettet mod at genetablere en ledende position inden for Bang & Olufsens centrale styrkeområder samt at opbygge en mere effektiv, globaliseret og kundeorienteret organisation. Forventningen til 2011/12 er, at omsætningen vil vokse til over millioner DKK, og at resultatet før skat vil blive forbedret til et niveau i størrelsesorden 100 millioner DKK. Med venlig hilsen Som følge af den utilfredsstillende resultatudvikling og i lyset af de strategiske udfordringer, som selskabet står over for, foreslår bestyrelsen ikke udbetaling af udbytte for regnskabsåret 2010/11. Ole Andersen Bestyrelsesformand Tue Mantoni Administrerende direktør 4

5 Selskabsoplysninger med videre Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, 7600 Struer, Danmark Telefon: , fax: , website: CVR-nr.: Hjemstedskommune: Struer Regnskabsår: 1. juni maj Godkendelse af årsrapport: Årsrapporten forventes godkendt på selskabets generalforsamling, som afholdes den 23. september Ordinær generalforsamling: Afholdes fredag den 23. september 2011 kl på Struer Gymnasium. Miljøredegørelser Produktrelateret miljøredegørelse "Til mindste detalje" en historie om miljøbevidsthed fortalt gennem udvikling, produktion, brug og bortskaffelse af et specifikt produkt. Redegørelsen kan læses på: eller rekvireres ved henvendelse til Bang & Olufsens miljøafdeling på telefon Lovpligtigt grønt regnskab for anodiseringsanlæg. Dansk udgave kan rekvireres ved henvendelse til Bang & Olufsens miljøafdeling på telefon Finanskalender 2011: Onsdag den 17. august: Årsregnskabsmeddelelse (2010/11) Fredag den 23. september: Generalforsamling Onsdag den 12. oktober: Delårsrapport (1. kvartal 2011/12) 2012: Onsdag den 18. januar: Delårsrapport (2. kvartal 2011/12) Onsdag den 18. april: Delårsrapport (3. kvartal 2011/12) Onsdag den 15. august: Årsregnskabsmeddelelse (2011/12) Fredag den 21. september: Generalforsamling Onsdag den 10. oktober: Delårsrapport (1. kvartal 2012/13) Koncernens overordnede selskabsstruktur Bang & Olufsen a/s 100 % Bang & Olufsen Operations a/s 100 % Bang & Olufsen s.r.o. 51 % OÜ BO-Soft 100 % Bang & Olufsen ICEpower a/s 100 % Bang & Olufsen GPS Taiwan 5

6 Bang & olufsen - kort fortalt Bang & Olufsen udvikler, producerer og sælger en lang række eksklusive audio- og videoprodukter, herunder tv, musiksystemer, højttalere, telefoner og multimedieprodukter, som kombinerer ny teknologi med elegant design, kvalitet og brugervenlighed. Bang & Olufsen leverer også lydsystemer til nogle af verdens førende bilmærker, og derfor er det i dag muligt at finde lydsystemer fra Bang & Olufsen i biler fra Audi, Aston Martin, Mercedes-AMG og BMW. Desuden er nogle af verdens mest velrenommerede hoteller udstyret med audioog videoprodukter fra Bang & Olufsen. Størstedelen af produktudvikling og produktmodning foregår i Struer, Danmark, hvor hovedsædet ligger. Bang & Olufsen havde ved udgangen af regnskabsåret ca medarbejdere, og virksomhedens produkter sælges i dag i flere end 70 lande verden over. Historie Bang & Olufsen blev grundlagt i 1925 af to unge ingeniører, Peter Bang og Svend Olufsen. De to havde lært hinanden at kende på ingeniørstudiet og delte en begejstret interesse for tidens nye fænomen: Radioen. Det første gennembrudsprodukt var ikke den lysnetradio, de to ingeniører drømte om, men en eliminator en lysnetenhed, som eliminerede behovet for batterier. Timingen var perfekt eliminatoren kom på markedet samtidig med, at elektricitet i hjemmet begyndte at blive almindeligt i Danmark. Bang & Olufsen opførte som følge heraf i 1927 virksomhedens første produktionsfacilitet. I løbet af 1950 erne og 1960 erne blev Bang & Olufsen veletableret på det danske marked som Det danske kvalitetsmærke. Da konkurrencen fra Asien i slutningen af 1960 erne satte ind, og en lang række danske og europæiske radio- og tv-fabrikker måtte lukke, valgte Bang & Olufsen at alliere sig med arkitekter og designere og at satse på både produkternes idé, design og kvalitet. 6

7 I slutningen af 1980 erne og starten af 1990 erne oplevede Bang & Olufsen indtjeningsproblemer, og i den forbindelse blev en ny distributionsstrategi sat i værk. Bang & Olufsens produkter skulle ikke længere sælges udelukkende via radio/ tv-butikker, der forhandlede et bredt program af elektronikmærker, men i stedet via dedikerede butikker, der hovedsageligt forhandlede Bang & Olufsen produkter. Bang & Olufsen butikkerne (B1-butikkerne) har siden overtaget en stadig større andel af Bang & Olufsens samlede salg. I lyset af den økonomiske afmatning samt en periode med mindre succesfulde og manglende produktlanceringer besluttede Bang & Olufsen i 2008 at koncentrere sig om færre produktkategorier, samtidig med at der blev fokuseret på at få produktudviklingen op i tempo. Effekten er for alvor blevet tydelig i de seneste to regnskabsår, hvor det er lykkedes at forbedre virksomhedens resultat væsentligt. Efter årtusindskiftet etablerede Bang & Olufsen en række butikker i vækstregioner som Indien, Kina og Rusland. Virksomheden begyndte også at udvikle, producere og sælge eksklusive lydsystemer til biler, ligesom der i stigende grad kom fokus på salg af audio- og videoprodukter til luksushoteller og ejendomsprojekter. 7

8 Bang & Olufsens platform Brand-understøttet forretning Bang & Olufsens eksklusive audio- og videoprodukter er kendt verden over for en kombination af høj lyd- og billedkvalitet, brugervenlighed og design. På videosiden har Bang & Olufsen senest lanceret plasmafjernsynet BeoVision 4-85, som er det nyeste medlem af Bang & Olufsens hjemmebiograffamilie og virksomhedens første Full HD 3D-skærm. På lydsiden har Bang & Olufsen blandt andet markeret sig med BeoSound 8, som er en højttalerdock til ipad, iphone og ipod. BeoSound 8 byder på fremragende lyd, unikt design og en intuitiv brugergrænseflade, og med flere end solgte eksemplarer i løbet af de første seks måneder efter lanceringen, er højttalerdocken det hurtigst sælgende audioprodukt i virksomhedens historie. Systemintegration har gennem mange år været et centralt omdrejningspunkt i Bang & Olufsens produktstrategi. Systemintegrationen omfatter blandt andet produkter, som indeholder flere underholdningskilder i samme enhed, eksempelvis tv med integreret dvd eller et audioanlæg med integreret radio, cd- og dvd-afspiller. Systemintegrationen omfatter ligeledes BeoLinksystemet, der gør det muligt at forbinde og kombinere alle typer Bang & Olufsen produkter i hjemmet og distribuere lyd og billede fra Bang & Olufsen hovedsystemet til husets øvrige rum. Med Beo6 fjernbetjeningen er betjeningen også den samme i alle husets rum. Beo6 er en bærbar kommandocentral, som ud over de kendte funktioner fra Beo4 tilbyder en række andre funktioner. Blandt andet kan den konfigureres specifikt til den enkelte kunde og dennes behov. Det er ensbetydende med en personlig og unik fjernbetjening, som indeholder præcis de funktioner, der er nødvendige i det pågældende hjem. Også virksomhedens BeoLink applikation til iphone eller ipod Touch giver mulighed for at betjene Bang & Olufsen produkter og for eksempel gardiner, belysning og aircondition, som er omfattet af hjemmets home automation-system. Den brand-understøttede forretning er inden for de seneste år blevet udvidet til også at omfatte udvikling, produktion og salg af eksklusive lydsystemer til biler i det øvre segment, hvilket i dag udgør en vigtig del af Bang & Olufsens kerneforretning. I den forbindelse har Bang & Olufsen 8

9 indgået samarbejder med Audi, Aston Martin, Mercedes- AMG og BMW. Lydsystemerne til biler har opnået stor anerkendelse, og Bang & Olufsens position som markedets førende brand blev igen cementeret i marts 2011 i den årlige læserundersøgelse udført af magasinet "auto motor und sport. Næsten læsere deltog i undersøgelsen og var med til at stemme Bang & Olufsen ind på førstepladsen foran 26 andre brands. Det er i øvrigt tredje gang, at Bang & Olufsen bliver kåret som bedste brand inden for lydsystemer til biler. Endvidere sælger Bang & Olufsen audio- og videoprodukter til luksushoteller og større ejendomsprojekter. Virksomhedens produkter er i dag repræsenteret i mere end 200 femstjernede hoteller verden over. Derudover har Bang & Olufsen leveret audio- og videoprodukter til eksklusive ejendomsprojekter primært i Mellemøsten og Asien. Butikker Salget sker gennem to former for dedikerede Bang & Olufsen butikker: B1-butikker, som hovedsageligt forhandler Bang & Olufsens produkter. Shop-in-Shop butikker, hvor et større område af butikken er indrettet og dedikeret til Bang & Olufsens produkter. Uanset hvor kunden køber Bang & Olufsen produkter, vil kunden møde veluddannet personale, idet Bang & Olufsen bruger omfattende midler til den kontinuerlige uddannelse af butikspersonalet. I dag sælges Bang & Olufsens produkter via 690 B1-butikker og 265 Shop-in-Shop butikker. B1-butikkerne tegner sig for 83 procent af omsætningen, mens Shop-in-Shop butikkerne tegner sig for 17 procent. Det er Bang & Olufsens strategi at satse på de to butiksformer; B1-butikkerne som den væsentligste, og Shop-in-Shop butikkerne som vigtig distributionskanal i de områder, hvor befolkningsgrundlaget endnu ikke giver basis for en B1-butik. Bang & Olufsen ejer selv 42 B1-butikker hovedsageligt i Australien, USA og England. 9

10 Markeder Bang & Olufsens produkter sælges over det meste af verden, og 91 procent af virksomhedens omsætning stammer fra salg uden for Danmark. Aktiviteterne på en lang række markeder håndteres af Bang & Olufsen ejede datterselskaber, jf. oversigten note 48, mens salgs- og distributionsudviklingen på visse oversøiske markeder sker via højt kvalificerede forretningspartnere. Produktion Bang & Olufsens produkter består af både indkøbte og egenproducerede komponenter. Bang & Olufsen indkøber hos forskellige leverandører en lang række produktrelaterede delkomponenter og halvfabrikata, som indgår i virksomhedens audio- og videoprodukter. Elektronikkomponenter/print er outsourcet og produceres af forskellige leverandører efter Bang & Olufsens nøjagtige specifikationer. Bang & Olufsen koncentrerer sig således om egen produktion af de komponenter, hvor virksomheden gennem mange år har udviklet en særlig ekspertise, primært med hensyn til indfarvning (anodisering), mekanisk bearbejdning og overfladebehandling af aluminium. Et kompetenceområde der i stort omfang også udnyttes i Bang & Olufsens automotive-aktiviteter. Samling og montage af de forskellige produkter foregår i egne produktionsfaciliteter i Struer og i Koprivnice, Tjekkiet. Her færdigmonteres, testes og kvalitetskontrolleres produkterne, inden de videresendes til kunden. Ud over de fysiske komponenter indgår også Bang & Olufsens egenudviklede software og teknologi i produkterne, hvorigennem de adskiller sig med hensyn til blandt andet excellent brugervenlighed og lyd- og billedbehandling. 10

11 Produktudvikling Virksomhedens udvikling af audio- og videoprodukter og lydsystemer til biler er koncentreret i Struer. Der er også en mindre udviklings- og innovationsenhed for software i Århus, Danmark. Dertil kommer en udviklingsafdeling i tilknytning til fabrikken i Koprivnice og den estiske virksomhed OÜ BO-Soft. Bang & Olufsens innovationskultur er opbygget gennem mange år. I de senere år er denne innovationskultur videreudviklet for bedre at kunne håndtere det stadig stigende teknologiindhold i virksomhedens produkter. Dermed sikres optimalt genbrug af teknologi i de enkelte produkter, uden at Bang & Olufsens velkendte differentiering begrænses. I sammenligning med andre producenter af forbrugerelektronik er Bang & Olufsens tilgang til produktudvikling og designdrevet innovation ukonventionel. Bang & Olufsens metoder adskiller sig blandt andet, når det handler om den tidlige konceptudvikling, hvor der gøres et stort arbejde for at skabe innovative og langtidsholdbare koncepter og design. Brand-uafhængig forretning Ud over brand-understøttet forretning beskæftiger Bang & Olufsen sig også under betegnelsen brand-uafhængig forretning med udvikling, produktion og salg af kompakte digitale forstærkerenheder. Det er datterselskabet Bang & Olufsen ICEpower a/s, som står bag den patenterede ICEpower-teknologi en teknologi, der gør det muligt for små digitale forstærkere at give en høj ydelse med meget lav varmeudvikling og dermed formindsket energiforbrug. Kompakt design, pålidelighed, energibesparelser og kvalitetslyd betyder, at digitale forstærkermoduler fra Bang & Olufsen ICEpower blandt andet anvendes i high end audio- og videoprodukter og i mobiltelefoner. Brugen af ICEpower-teknologien er også et centralt element i Bang & Olufsens aktive højttalere og lydsystemer til biler. 11

12 Femårsoversigt, hoved- og nøgletal Bang & Olufsen a/s (mio. DKK) 2010/11 1) 2009/10 1) 2008/09 1) 2007/ /07 Resultat Nettoomsætning Heraf på udenlandske markeder i % Resultat af primær drift 60 (34) (496) Finansielle poster, netto (20) (9) (30) (30) (16) Resultat før skat 40 (50) (523) Årets resultat efter skat 28 (33) (383) Årets resultat efter skat, moderselskabets aktionærer 27 (34) (385) Balance Balancesum ultimo Aktiekapital Egenkapital ultimo Egenkapital ultimo, moderselskabets aktionærer Minoritetsinteresser Årets pengestrømme (98) (4) 192 (104) (346) Heraf pengestrømme fra: Driftsaktivitet Investeringsaktivitet (318) (178) (339) (254) (378) heraf investering i materielle langfristede aktiver (96) (83) (111) (190) (158) heraf investering i immaterielle langfristede aktiver (253) (212) (212) (125) (210) heraf investering i kapitalandele (1) - (27) - - Finansieringsaktivitet (100) (44) 418 (181) (488) Beskæftigede Antal medarbejdere ved årets udgang ) Nøgletallene for 2008/ /11 er regulerede som følge af ændringer i anvendt regnskabspraksis. Parentes angiver negative beløb. 12

13 Femårsoversigt, hoved- og nøgletal (fortsat) Bang & Olufsen a/s (mio. DKK) 2010/11 1) 2009/10 1) 2008/09 1) 2007/ /07 Nøgletal EBITDA (210) EBITDA-margin, % 10,4 7,7 (7,5) 12,1 18,1 Overskudsgrad, % 2,1 (1,2) (17,8) 4,8 12,1 Afkastningsgrad, % 2,8 (1,6) (20,6) 7,4 23,0 Afkast af investeret kapital ekskl. goodwill, % 13,3 6,3 (21,6) 20,3 40,7 Egenkapitalens forrentning, % 1,8 (2,3) (25,8) 6,7 21,6 Likviditetsgrad 1,8 1,9 2,0 1,9 1,9 Selvfinansieringsgrad, % 61,3 58,3 57,9 52,2 56,5 Finansiel gearing 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 Rentebærende gæld (netto) Nettoomsætning/Investeret kapital ekskl. goodwill 2,1 2,0 1,7 2,4 2,8 Resultat pr. nom. 10 DKK aktie, DKK * 1 (1) (16) 4 15 Udvandet resultat pr. nom. 10 DKK aktie, DKK * 1 (1) (16) 4 15 Indre værdi pr. nom. 10 DKK aktie, DKK * Børskurs 31. maj * Price/earnings * 96 (59) (3) Price/earnings, udvandet * 96 (59) (3) Børskurs/Indre værdi pr. aktie * 1,7 1,4 1,1 2,2 5,0 Udloddet/foreslået udbytte pr. nom. 10 DKK aktie, DKK 0,00 0,00 0,00 3,00 20,00 Antal aktier, ultimo året Antal egne aktier, ultimo året Gennemsnitligt antal aktier i omløb * Udestående aktieoptioners gennemsnitlige udvandingseffekt* Gennemsnitligt antal aktier i omløb - udvandet * * Beløbene for 2006/ /08 er regulerede for udvandingen ved bonuselementet i forbindelse med aktieemissionen i foråret 2009 i overensstemmelse med IAS 33. 1) Nøgletallene for 2008/ /11 er regulerede som følge af ændringer i anvendt regnskabspraksis. Parentes angiver negative beløb. 13

14 mio. DKK Resultat af primær drift mio. DKK Årets pengestrømme /07 07/08 08/09 09/10 10/11 mio. DKK % /07 07/08 08/09 09/10 10/11 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 Resultat før skat Egenkapitalens forrentning

15 Femårsoversigt, hoved- og nøgletal (fortsat) Nøgletallene er defineret således: EBITDA: Resultat før renter, skat, afskrivninger, amortiseringer, nedskrivninger og resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat EDITDA-margin: EBITDA x 100 Nettoomsætning Overskudsgrad: Resultat af primær drift x 100 Nettoomsætning Afkastningsgrad: Resultat af primær drift x 100 Gennemsnitlige operative aktiver EBITA: Resultat før renter, skat, amortiseringer, nedskrivninger af immaterielle aktiver og resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat Afkast af investeret kapital EBITA x 100 ekskl. goodwill: Gennemsnitlig investeret kapital ekskl. goodwill Egenkapitalens forrentning: Årets resultat ekskl. minoritetsinteresser x 100 Gennemsnitlig egenkapital ekskl. minoritetsinteresser Likviditetsgrad: Kortfristede aktiver Kortfristet gæld Selvfinansieringsgrad: Egenkapital ultimo ekskl. minoritetsinteresser x 100 Passiver ultimo Finansiel gearing: Netto rentebærende gæld ultimo Egenkapital ultimo Nettoomsætning/investeret kapital ekskl. goodwill: Nettoomsætning Gennemsnitlig investeret kapital ekskl. goodwill Resultat pr. nom. 10 DKK aktie, DKK: Årets resultat ekskl. minoritetsinteresser Gennemsnitligt antal cirkulerende aktier Udvandet resultat pr. nom. 10 DKK aktie, DKK: Årets resultat ekskl. minoritetsinteresser Gennemsnitligt antal cirkulerende aktier udvandet Indre værdi pr. nom. 10 DKK aktie, DKK: Egenkapital ultimo ekskl. minoritetsinteresser Antal aktier ultimo Price/earnings: Børskurs Resultat pr. nom. 10 DKK aktie Price/earnings, udvandet: Børskurs Udvandet resultat pr. nom. 10 DKK aktie 15

16 I beregningen af ovenstående nøgletal for 2006/ /08 reguleres antal aktier og børskurs for udvandingen ved bonuselementet i forbindelse med aktieemissionen i foråret 2009 i overensstemmelse med IAS 33: Reguleret antal aktier: Oprindeligt antal aktier før aktieemissionen Reguleringsfaktor for udvandingen ved aktieemissionen Reguleret børskurs: Børskurs før aktieemissionen x reguleringsfaktor for udvandingen ved aktieemissionen Reguleringsfaktor for udvandingen ved aktieemissionen: Teoretisk kurs efter aktieemissionen Børskurs umiddelbart før aktieemissionen Hoved- og nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS og Anbefalinger og nøgletal 2010 fra Den Danske Finansanalytikerforening bortset fra dem, der ikke er defineret deri. Sammenligningstal er tilpasset. 16

17 LEDELSESBERETNING FOR BANG & OLUFSEN A/S KONCERNEN Koncernens omsætning for regnskabsåret 2010/11 blev millioner DKK mod millioner DKK sidste år, hvilket svarer til en vækst på 4 procent. Dette er i overensstemmelse med tidligere udmeldinger om en omsætning i niveauet millioner DKK. Omsætningen i fjerde kvartal var 711 millioner DKK sammenlignet med 779 millioner DKK i samme periode sidste år svarende til et fald på 9 procent. Omsætningsnedgangen i fjerde kvartal skal ses på baggrund af et vanskeligt sammenligningsgrundlag, idet væksten for fjerde kvartal sidste år på 26 procent var drevet af lanceringen af BeoVision og BeoLab 11 samt af verdensmesterskaberne i fodbold, som genererede øget salg af videoprodukter. Resultat før skat for regnskabsåret 2010/11 blev positivt med 40 millioner DKK sammenlignet med et negativt resultat på 50 millioner DKK for den tilsvarende periode sidste år. Dette svarer til tidligere udmeldinger om et resultat før skat i intervallet millioner DKK. Resultat før skat for fjerde kvartal var positivt med 8 millioner DKK sammenlignet med et positivt resultat på 22 millioner DKK i fjerde kvartal 2009/10. Resultat før skat for regnskabsåret 2010/11 er negativt påvirket af særlige poster på 32 millioner DKK, hvoraf 14 millioner DKK kan henføres til omkostninger i forbindelse med den tidligere CEOs fratrædelse, 7 millioner DKK vedrører nedskrivning af en ejendom sat til salg og 11 millioner DKK i fjerde kvartal er grundet nedskrivninger af to udviklingsprojekter. Koncernens bruttoavance for regnskabsåret 2010/11 var 40,3 procent mod en bruttoavance på 39,5 procent i samme periode sidste år. Koncernens bruttoavance i fjerde kvartal var 39,2 procent mod 40,9 procent i samme kvartal i regnskabsåret 2009/10. Med en omsætning på 452 millioner DKK, svarende til en stigning på 69 procent, udviste Automotive fortsat fremgang i regnskabsåret 2010/11. I fjerde kvartal blev omsætningen 120 million DKK mod 101 millioner DKK i samme periode sidste år. Dette svarer til en vækst på 19 procent. Antallet af B1-butikker blev øget med 4 butikker i fjerde kvartal. Antallet af B1-butikker udgjorde ved udgangen af regnskabsåret 2010/ mod 703 butikker ved udgangen af regnskabsåret 2009/10. Bang & Olufsen lancerer en fem-års strategiplan "Leaner, Faster, Stronger". Strategien beskriver konkrete tiltag til at styrke Bang & Olufsens fokus på at udvikle og markedsføre integrerede audio-video løsninger til et netværk af selektive forhandlere over hele verden. Formålet med strategiplanen er at realisere selskabets fulde potentiale, som vurderes at være en omsætning i intervallet 8-10 milliarder DKK med en EBIT-margin over 12 procent, som selskabets EBIT-margin var før den finansielle krise. Hastigheden af implementeringen vil blive påvirket, i positiv eller negativ retning, af udviklingen i virksomhedens finansielle ressourcer. I de to første regnskabsår (2011/12 og 2012/13) vil fokus være rettet mod at genetablere en ledende position inden for Bang & Olufsens centrale styrkeområder samt at opbygge en mere effektiv, globaliseret og kundeorienteret organisation. I forbindelse med udarbejdelsen af Bang & Olufsen s nye 5-års strategi er der foretaget en detaljeret analyse af direktionens sammensætning og struktur. Strategien vil blive gennemført med en fladere organisation med fokus på kunder og forhandlere. Som en konsekvens heraf fratræder Christian Winther stillingen som Executive Vice President, Sales and Marketing i Bang & Olufsen a/s den 30. november Koncernens omsætning i audio-video forretningen for regnskabsåret 2010/11 blev millioner DKK mod millioner DKK i den tilsvarende periode sidste år svarende til et fald på 4 procent. I fjerde kvartal udgjorde omsætningen i audio-video forretningen 566 millioner DKK mod 657 millioner DKK i den tilsvarende periode i 2009/10 svarende til et fald på 14 procent. 17

18 Kommentarer til udviklingen Koncernens omsætning i regnskabsåret 2010/11 blev millioner DKK mod millioner DKK sidste år. Dette svarer til en vækst på 4 procent. Nettoomsætning fordelt pr. forretningsområde (mio. DKK) 2010/ /10 Brand-understøttet forretning Brand-uafhængig forretning Koncernintern omsætning (13) (13) Nettoomsætning i alt I den brand-understøttede forretning blev omsætningen millioner DKK i regnskabsåret 2010/11 mod millioner DKK sidste år. Væksten i omsætningen kan relateres til forretningsområdet Automotive, som fortsat viste fremgang og øgede omsætningen fra 268 millioner DKK i regnskabsåret 2009/10 til 452 millioner DKK i regnskabsåret 2010/11. Koncernens omsætning i audio-video forretningen for regnskabsåret 2010/11 blev millioner DKK mod millioner DKK i den tilsvarende periode sidste år. Brand-understøttet forretning omsætning fordelt på produktkategorier (mio. DKK) 2010/ /10 Video Højttalere Audio Telefoner Reservedele, tilbehør med videre Automotive Omsætning i alt Koncernens bruttoavance blev i regnskabsåret 2010/11 på 40,3 procent mod en bruttoavance på 39,5 procent i samme periode sidste år. Den øgede bruttoavance skyldes bl.a. forbedret dækningsbidrag i audio-video forretningen og højere omsætning og dermed en bedre udnyttelse af produktionskapaciteten. Resultat før skat i regnskabsåret 2010/11 blev positivt med 40 millioner DKK mod et negativt resultat på 50 millioner DKK i samme periode sidste år, dvs. en forbedring på 90 millioner DKK. Resultatet er negativt påvirket af særlige poster på 32 millioner DKK, hvoraf 14 millioner DKK kan henføres til omkostninger i forbindelse med den tidligere CEOs fratrædelse, 7 millioner DKK vedrører nedskrivning af en ejendom sat til salg og 11 millioner DKK i fjerde kvartal er grundet nedskrivninger af to udviklingsprojekter. Koncernen har nedbragt kapacitetsomkostningerne med 41 millioner DKK, eller 4 procent i forhold til sidste år, bl.a. som følge af lavere hensættelser til tab på debitorer. Koncernens afholdte udviklingsomkostninger udgjorde 448 millioner DKK mod 438 millioner DKK i samme periode året før. Koncernen forventer at opretholde et højt aktivitetsniveau inden for produktudvikling med fokus på lanceringer i audiovideo forretningen, udvikling af nye lydsystemer til samarbejdspartnere inden for Automotive forretningsområdet samt færdiggørelsen af koncernens digitale platforme. 18

19 Nettoeffekt af aktiveringer var positiv med 137 millioner DKK sammenlignet med 95 millioner DKK året før. Udgiftsførte udviklingsomkostninger var 311 millioner DKK mod 343 millioner DKK for samme periode sidste år. Der er i regnskabsåret 2010/11 modtaget refusioner vedrørende udviklingsprojekter fra Automotive partnere på 27 millioner DKK. Modtagne refusioner indgår ikke i resultatopgørelsen, da de i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis modregnes direkte i immaterielle aktiver. Resultat før skat blev i fjerde kvartal positivt på 8 millioner DKK mod et positivt resultat på 22 millioner DKK for fjerde kvartal af 2009/10. Resultat før skat for fjerde kvartal blev negativt påvirket med 11 millioner DKK grundet nedskrivninger af to udviklingsprojekter. Koncernens pengestrømme fra driftsaktivitet var positive med 320 millioner DKK mod positive 218 millioner DKK i samme periode sidste år. Nettorentebærende gæld er uændret i forhold til sidste år. Kommentarer til udviklingen i fjerde kvartal af regnskabsåret 2010/11 (ikke revideret) Koncernens omsætning blev i fjerde kvartal 2010/11 på 711 millioner DKK mod 779 millioner DKK i samme periode sidste år. Dette svarer til et fald på 9 procent. I audio-video forretningen blev omsætningen på 566 millioner DKK mod 657 millioner DKK i samme periode sidste år. Den lavere omsætning skal ses på baggrund af et vanskeligt sammenligningsgrundlag, idet væksten for fjerde kvartal sidste år på 26 procent var drevet af lanceringen af BeoVision og BeoLab 11 samt af verdensmesterskaberne i fodbold, som genererede øget salg af videoprodukter. Yderligere blev lanceringen af koncernens nye produkt, BeoSound 5 Encore, som var planlagt til at finde sted i fjerde kvartal af regnskabsåret 2010/11, udskudt til første kvartal i regnskabsåret 2011/12. I den brand-understøttede forretning faldt omsætningen med 73 millioner DKK fra 758 millioner DKK sidste år til 685 millioner DKK i år, mens koncernens bruttoavance faldt med 41 millioner DKK. Koncernens bruttoavance blev i fjerde kvartal på 39,2 procent mod 40,9 procent i samme periode i regnskabsåret 2009/10. Den lavere bruttoavance i fjerde kvartal skyldes en ændring i produktsammensætningen i retning af øget salg af videoprodukter, primært BeoVision D, som traditionelt har en lavere bruttoavance. 19

20 BRAND-UNDERSTØTTET FORRETNING Udviklingen på markederne Mens koncernens hovedmarkeder Danmark og Storbritannien konstaterede en omsætningsnedgang på 69 millioner DKK i regnskabsåret 2010/11, oplevede de asiatiske markeder en fremgang på 47 millioner DKK. Nordamerika, Tyskland, Frankrig, Belgien, Rusland og Norge havde også fremgang i forhold til sidste år. Produktlanceringer Koncernen har i løbet af regnskabsåret udvidet sit produktsortiment med et antal differentierede produktnyheder, som har fået en god modtagelse på markederne og har medvirket til at bevare en god balance i produktmikset. BeoVision I oktober måned blev den anmelderroste BeoVision 10 familie udvidet med en 32 tommer version. BeoVision 10 familien, som i forvejen består af både en 40 tommer og en 46 tommer version, er karakteriseret ved et unikt designudtryk. BeoVision tilbyder høj lyd- og billedkvalitet. Således er produktet baseret på en Full HD skærm med edgetype LED backlight, ligesom fjernsynet har et aktivt tovejs højttalersystem, som sikrer en lydkvalitet, der overgår markedsstandarden for lyd i fjernsyn af denne størrelse. BeoVision er et godt supplement til BeoVision 10 familien. Med sin størrelse og sit attraktive prispunkt er BeoVision et oplagt valg til sekundære rum som f.eks. køkkenet, soveværelset eller kontoret. BeoSound 8 I november lancerede Bang & Olufsen BeoSound 8, det hurtigst-sælgende audio produkt i Bang & Olufsens 85-årige historie. BeoSound 8 kan fungere som højttalerdock til ipad, iphone og ipod og som højttaler til PC og MACcomputere. BeoSound 8 er et strategisk vigtigt produkt for Bang & Olufsen, fordi det henvender sig til nye såvel som eksisterende Bang & Olufsen kunder. Produktet forventes derfor at tiltrække nye kunder til brandet, herunder kunder fra det yngre segment. BeoSound 8 er karakteriseret ved en enestående lydkvalitet, som fuldendes af en rumtilpasningsfunktion, der gør det muligt at anbringe BeoSound 8 hvor som helst uden at gå på kompromis med lyden. ipod, iphone og ipad er varemærker tilhørende Apple Inc. registreret i USA og andre lande. BeoVox 2 I april måned udvidede Bang & Olufsen højttaler sortimentet med en ny væg- eller loftsindbygget højttaler med den særlige egenskab, at fronten kan roteres og vippes, så højttalerenhederne rettes mod en specifik lytteposition. BeoVox 2 konceptet er designet til at blive indpasset diskret i entréer og andre sekundære rum, hvor det primære mål ikke er at lytte til musik, men hvor musik ikke desto mindre er en velkommen tilføjelse. BeoVox 2 er til rådighed i to versioner, hvoraf den mindre er baseret på en 3 tommer kegle, mens den større er baseret på en 5 tommer kegle. Begge højttalere er udstyret med ¾ tommer diskantenhed. 3D-teknologi i BeoVision 4 familien I april meddelte Bang & Olufsen, at BeoVision 4-85 og BeoVision ville blive lanceret med 3D-teknologi. BeoVision 4-85, som blev lanceret under et pressearrangement i Moskva i april, var den første Full HD plasmaskærm med 3D fra Bang & Olufsen. Modellen blev fulgt op af BeoVision 4-103, som blev lanceret i maj Med 3D-teknologien hæves Bang & Olufsens biografoplevelse hjemme til et højere niveau. Begge TV er "Full HD" og inkluderer Bang & Olufsens egen Automatic Colour Management funktion, der kompenserer for de aldringstegn, der med tiden opstår i billedet på plasmaskærme, og sikrer en ensartet høj billedkvalitet år efter år. Produktlancering i første kvartal i regnskabsåret 2011/12 Efter afslutningen af fjerde kvartal 2010/11 lancerede koncernen et nyt audioprodukt. BeoSound 5 Encore bygger på det flotte design fra BeoSound 5 og giver adgang til mere end internetradiostationer verden over. Foruden internetradio kan BeoSound 5 Encore bladre og afspille musik fra en lang række forskellige kilder som eksterne harddisks, NAS-servere, computere, USBhukommelse eller bærbare enheder. 20

21 Distributionsudvikling I løbet af regnskabsåret 2010/11 blev der åbnet eller opgraderet 56 B1-butikker, mens 69 butikker blev lukket eller konverteret til Shop-in-Shop butikker. Ved udgangen af maj 2011 var der 690 B1-butikker sammenlignet med 686 B1-butikker ved udgangen af tredje kvartal. Nettobevægelsen for fjerde kvartal er således et plus på fire butikker fordelt på 16 åbninger og 12 lukninger. Omsætningsandelen i B1-butikkerne er på 83 procent sammenlignet med 82 procent sidste år. Antallet af Shopin-Shop butikker er 265 imod 300 ved udgangen af det seneste regnskabsår. 21

22 Antal butikker pr. segment Antal butikker Omsætningsandele pr. segment (målt på aktive butikker ved udgangen af hvert af de pågældende år) % B1 SIS Øvrige B1 SIS Øvrige 0 31/ /10 31/ /11 Definitioner af butikssegmenter: B1: butikker, der hovedsageligt forhandler Bang & Olufsen produkter. SIS: butikker, Shop-in-Shop, med dedikeret salgsområde til Bang & Olufsen produkter. 22

23 BUSINESS-TO-BUSINESS FORRETNINGSOMRÅDER Enterprise Bang & Olufsen Enterprise, som omfatter koncernens salg til luksushoteller over hele verden samt til byggeprojekter i blandt andet Mellemøsten og Asien, havde i regnskabsåret 2010/11 en omsætning på 82 millioner DKK sammenlignet med en omsætning på 91 millioner DKK sidste år. I fjerde kvartal havde Bang & Olufsen Enterprise en omsætning på 23 millioner DKK sammenlignet med en omsætning på 46 millioner DKK i samme periode året før. Størstedelen af omsætningen fra Bang & Olufsen Enterprise kommer fortsat fra Europa. Automotive I regnskabsåret 2010/11 opnåede Bang & Olufsen Automotive en omsætning på 452 millioner DKK mod 268 millioner DKK sidste år svarende til en vækst på 69 procent. I fjerde kvartal var omsætningen 120 millioner DKK mod 101 millioner DKK sidste år. Den tilfredsstillende vækst skyldes til dels en generel stigning i salget af biler og til dels lancering af nye lydsystemer i perioden. I løbet af året fortsatte Bang & Olufsen det succesfulde samarbejde med Audi og præsenterede et avanceret lydsystem til den nye Audi A6 Limousine og Avant. Dette er et helt nyt og interessant bilsegment for Bang & Olufsen. Samarbejdet med Audi medfører, at der tilbydes Bang & Olufsen løsninger i alle biler fra Audi A4 og op, og fælles udvikling af fremtidige systemer fortsætter. Baseret på eksisterende kontrakter for udvikling af nye, innovative lydsystemer for alle partnere, venter Bang & Olufsen at styrke Automotive-forretningen yderligere i de kommende år. Bang & Olufsen ICEpower a/s Bang & Olufsen ICEpower a/s leverer patenteret forstærkerteknologi, som kombinerer høj effektivitet med lavt energiforbrug og fantastisk lydkvalitet. ICEpowerforstærkerens betydelige energieffektivitet muliggør mere kompakte konstruktioner, hvilket giver en større designfrihed. Desuden medfører den reducerede varmeudvikling, at de elektroniske komponenters holdbarhed øges. Omsætningen i Bang & Olufsen ICEpower a/s blev i regnskabsåret 2010/11 på 93 millioner DKK mod 80 millioner DKK sidste år. En væsentlig del af omsætningen kommer fortsat fra salg af standard forstærkermoduler og skræddersyede løsninger til kvalitetsproducenter på det globale audiomarked. Herudover får Bang & Olufsen ICEpower a/s royaltyindtægter i forbindelse med salg af forstærkerteknologi og akustikløsninger til større OEMpartnere. Også samarbejdet med Aston Martin gav Bang & Olufsen mulighed for at arbejde med en unik bil: Hver af de 77 håndbyggede supersportsvogne, Aston Martin One-77, afleveres til kunderne med et skræddersyet lydsystem fra Bang & Olufsen, hvori højttaler-kabinettet er en integreret del af bilens carbon-fiber karrosseri. Den ny Aston Martin Virage kan også leveres med Bang & Olufsen lyd. Gennem samarbejdet med Mercedes-AMG, leverer Bang & Olufsen lydsystemer til Mercedes-Benz S-Class (AMG såvel som ikke-amg versioner) og til Mercedes-Benz SLS AMG. Sidstnævnte er netop lanceret i en Roadster version, hvor ejerne også kan vælge at udstyre bilen med Bang & Olufsen lyd. Bang & Olufsen præsenterede en ny partner i løbet af regnskabsåret: BMW. Samarbejdet med BMW har allerede ført til de første biler på markedet. Både den nye BMW 6-serie Cabriolet og Coupé leveres med Bang & Olufsen High End Surround Sound System. 23

24 NY VIRKSOMHEDSSTRATEGI Bang & Olufsen lancerer ny virksomhedsstrategi Bang & Olufsen lancerer en fem-års strategiplan "Leaner, Faster, Stronger". Formålet med strategiplanen er at realisere selskabets fulde potentiale, som vurderes at være en omsætning i intervallet 8-10 milliarder DKK med en EBITmargin over 12 procent, som selskabets EBIT-margin var før den finansielle krise. Hastigheden af implementeringen vil blive påvirket, i positiv eller negativ retning, af udviklingen i virksomhedens finansielle ressourcer. I de to første regnskabsår (2011/12 og 2012/13) vil fokus være rettet mod at genetablere en ledende position inden for Bang & Olufsens centrale styrkeområder samt at opbygge en mere effektiv, globaliseret og kundeorienteret organisation. Bang & Olufsens fokus er at udvikle og markedsføre integrerede audio-video løsninger til et netværk af selektive forhandlere over hele verden. Den femårige strategi specificerer konkrete tiltag til at styrke denne position gennem: 1. Øget fokus på lyd og akustik og tættere samarbejde med partnere inden for audio-video udvikling og indkøb Bang & Olufsen vil styrke fokus på lyd- og akustikudvikling og dermed udnytte og yderligere styrke virksomhedens verdensklassekompetencer og markedsposition inden for disse områder. Dette vil blive opnået gennem en dybere, vertikal integration af ICEpowers tekniske teams og større videndeling med Automotives akustikteams. Målet er at accelerere Bang & Olufsens udvikling af innovative lyd- og akustikløsninger og udvide produktsortimentet inden for dette forretningsområde. Inden for audio-video udvikling og indkøb vil Bang & Olufsen trække betydeligt mere på sine teknologipartneres kompetencer, end tilfældet er i dag. De interne kompetencer og ressourcer vil fokusere på yderligere styrkelse af områder inden for hvilke, Bang & Olufsen har verdensklassekompetencer, f.eks. inden for kortlægning af brugeroplevelse, konceptudvikling, lyd og akustik, design og systemintegrering. Samarbejdet med partnere inden for audio-video udvikling og indkøb vil blive udvidet, og fokus på interne Bang & Olufsen ressourcer inden for centrale differentierede områder vil resultere i større effektivitet inden for produktudvikling og vil sikre flere succesfulde produktlanceringer fremover. Bang & Olufsen vil fortsat lancere produkter, der giver varig værdi for kunderne og understrege dette i den digitale tidsalder ved, over tid, at tilføre værdi gennem softwareopgraderinger. Et eksempel herpå er audiosystemet BeoSound 5, hvor Bang & Olufsen for nyligt tilføjede gratis tovejs fjernbetjenings-funktionalitet og smart phone connectivity til alle ejere. 2. Omstrukturering af detail-netværket med henblik på øget kundefokus og lønsomhed i butikkerne For at skabe en mere dynamisk og involverende kundeoplevelse og styrke lønsomheden i butikkerne er det nødvendigt at ændre Bang & Olufsens detailsalgsmodel. Bang & Olufsen butikker skal fortsat tilbyde fremragende kundeservice og installation, elementer, der betragtes som afgørende differentiering af Bang & Olufsen brandet. Indsatsen med at tilbyde integrerede audiovideoløsninger vil afspejles i butikkernes indretning og salgsprocesser. Butikkernes primære placering vil, over tid, skifte fra højtprofilerede butiksgader til beliggenheder med tilstrækkelig plads til at demonstrere integrerede audiovideoløsninger. Mens Bang & Olufsen agter at øge antallet af B1-butikker i udviklingsmarkeder, som f.eks. Kina, er det hensigten at reducere antallet af B1-butikker i modne markeder over de kommende fem år. Målet er at optimere kundetilfredshed og loyalitet og øge salg og lønsomhed i de enkelte butikker. 3. Lancering af en ny produktkategori og udvidelse af distributionen Mod slutningen af 2011 vil Bang & Olufsen lancere en ny produktkategori med det formål at tiltrække nye kunder til brandet. Produktkategorien vil bestå af en serie stand-alone produkter, som bygger på Bang & Olufsens kompetencer inden for design, lyd, connectivity og brugervenlighed på baggrund af Bang & Olufsens tilgang til kvalitet. Produkterne vil blive solgt gennem Bang & Olufsens B1-butikker samt gennem komplementære detailsalgskanaler. Målet er at øge kendskabet til Bang & Olufsen brandet globalt og tiltrække nye kunder. Selskabet har indgået en aftale med Apple omkring europæisk distribution af disse produkter via Apple butikker. Aftalen komplementerer en allerede eksisterende aftale om salg gennem Apple-butikker i USA. Produkterne under den nye produktkategori vil også blive solgt gennem en ny Bang & Olufsen branded digital onlinebutik. Den nye produktkategori forventes at blive en betydelig drivkraft. Hensigten er at levere gradvis omsætningsforøgelse og generere nye kundeemner til den eksisterende Bang & Olufsen distribution, der tilbyder det komplette produktsortiment, integreret service til hjemmet og hjælp til installation. Ledelsen af den nye produktkategori er på plads og lokaliseret i København. 24

25 4. Ekspansion i BRIK-markeder En vigtig del af den fremtidige salgsvækst vil blive drevet af en geografisk tilpasning rettet mod vækstmarkederne. Dette indebærer en aggressiv strategi for vækst i Kina, hvor Bang & Olufsen er i færd med at etablere et nationalt salgskontor i Shanghai for at understøtte vækst og tilbyde bistand til kunder og detailhandlere i Kina. For nyligt indgik Bang & Olufsen en aftale om at overtage kontrollen med aktiviteterne i Hong Kong og det sydlige Kina omfattende seks butikker. Aftalen træder i kraft med virkning fra 1. januar Dette vil medvirke til at bane vej for yderligere ekspansion og stærkere kontrol i andre områder af Kina. 5. Yderligere styrkelse af forretningsområdet Automotive Bang & Olufsen Automotive er den førende leverandør af high-end lydsystemer til biler. Det fremtidige fokus på lyd og akustik, og oprettelsen af et Sound & Acoustics Innovation Team på tværs af organisationen, vil yderligere styrke dette vigtige forretningsområde. Over de kommende år vil Bang & Olufsen fastholde sit fokus på at skabe værdi for eksisterende partnere (Aston Martin, Audi, BMW og Mercedes) gennem udvikling af innovative lydsystemer, der understøtter partnernes brandimage og optimerer deres car-fi forretning. Bang & Olufsen vil fortsat evaluere kontakter fra potentielle partnere under hensyntagen til de eksisterende partnere. 6. Etablering af en strømlinet og fleksibel organisation med globalt udsyn For at sikre at selskabet kontinuerligt leverer høj værdi til vore kunder, vil Bang & Olufsens organisation benytte en mere global og kundefokuseret tilgang. Dette kræver, at Bang & Olufsen kommer tættere på sine kunder, teknologipartnere og markedet hvilket uundgåeligt vil påvirke Bang & Olufsens organisation verden over. I konsekvens heraf og for at sikre Bang & Olufsens evne til at tiltrække højt kvalificerede medarbejdere inden for salg og markedsføring er det besluttet at flytte Bang & Olufsens salg- og markedsførings-organisation til København fra Struer. markedsføringsorganisation forventes at være på plads inden udgangen af I hovedkontoret i Struer er det nødvendigt at skabe en strømlinet organisation med en mere selektiv tilgang og fokus på de differentierende kernekompetencer, som virksomheden gennem årene har opbygget (f.eks. R&D, aluminiumbehandling og mekanik). Dette vil sandsynligvis medføre væsentlige ændringer i den fremtidige supplychain og fremstilling. For at sikre virksomhedens konkurrencedygtighed vil Bang & Olufsen fokusere på indkøb og produktion til de lavest mulige omkostninger uden at gå på kompromis med Bang & Olufsens høje standarder med hensyn til design, håndværk og kvalitet. For at sikre Bang & Olufsens fremtid og garantere, at organisationen og forretningen som helhed er rede til at eksekvere Leaner, Faster, Stronger strategien, er et antal initiativer blevet iværksat: En mere strømlinet og fladere organisation for at gøre selskabet mere fleksibel og hurtigere til at reagere på ændringer i markedet. En fortsat justering af omkostningerne for at sikre konkurrenceevne og reducere selskabets følsomhed over for den globale økonomi og muliggøre investeringer i områder, der tilbyder de største vækstmuligheder i henhold til strategien. Et vedholdende og klart organisatorisk fokus på at gøre det rigtige for Bang & Olufsen skal eliminere aktiviteter, der ikke giver værdi til kunderne og til Bang & Olufsen. I forbindelse med udarbejdelsen af Bang & Olufsen s nye 5-års strategi Leaner, Faster, Stronger, er der foretaget en detaljeret analyse af direktionens sammensætning og struktur. Strategien vil blive gennemført med en fladere organisation med fokus på kunder og forhandlere. Som en konsekvens heraf fratræder Christian Winther stillingen som Executive Vice President, Sales and Marketing i Bang & Olufsen a/s den 30. november Den nye salgs- og 25

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2008/09 på 757 millioner DKK mod 926 millioner DKK sidste

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2009/10 for Bang & Olufsen a/s

Årsregnskabsmeddelelse for 2009/10 for Bang & Olufsen a/s Årsregnskabsmeddelelse for 2009/10 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning i regnskabsåret 2009/10 blev på 2.762 millioner DKK mod 2.790 millioner DKK sidste år. Omsætningen i fjerde kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 30. november 2009 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 30. november 2009 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 30. november 2009 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første halvdel af regnskabsåret 2009/10 på 1.234 millioner DKK mod 1.533 millioner DKK

Læs mere

Årsrapport 2010/11. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911

Årsrapport 2010/11. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911 Årsrapport 2010/11 Bang & Olufsen a/s koncernen CVR-nr. 41257911 Indhold 3 Kære Bang & Olufsen aktionær 5 Selskabsoplysninger med videre 6 Bang & Olufsen kort fortalt 12 Femårsoversigt, hoved- og nøgletal

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002 Halvårsrapport for perioden 1. juni 2001 30. november 2001 Meddelelse nr. 01.04 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 16. januar 2002 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002

Læs mere

Bestyrelsesformandens mundtlige beretning September 23, 2011

Bestyrelsesformandens mundtlige beretning September 23, 2011 Jeg har hermed den glæde at byde vore aktionærer velkommen til den årlige ordinære generalforsamling. Til at lede generalforsamlingen har bestyrelsen udpeget advokat Søren Mejsling, som også tidligere

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 2004-28. februar 2005 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 2004-28. februar 2005 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 13. april 2005 Delårsrapport for perioden 1. juni 2004-28. februar 2005 for Bang & Olufsen a/s Omsætningsfremgang i tredje kvartal, hvor

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 2009-28. februar 2010 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 2009-28. februar 2010 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 2009-28. februar 2010 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning i de første tre kvartaler af regnskabsåret 2009/10 blev på 1.982 millioner DKK mod 2.173 millioner

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2011/12 på 599 millioner DKK mod 562 millioner DKK i samme

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2010/11 for Bang & Olufsen a/s

Årsregnskabsmeddelelse for 2010/11 for Bang & Olufsen a/s Årsregnskabsmeddelelse for 2010/11 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning for regnskabsåret 2010/11 blev 2.867 millioner DKK mod 2.762 millioner DKK sidste år, hvilket svarer til en vækst på 4 procent.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2002/03

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2002/03 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 15. januar 2003 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2002/03 Halvårsregnskabet er udarbejdet efter den nye årsregnskabslov, hvorfor periodens

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2000/2001

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2000/2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 24. januar 2001 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2000/2001 Omsætningen voksede til 1.866 mio. DKK eller 4 procent i forhold til første halvår

Læs mere

delårsrapport, 3. kvartal 2012/13 1. Juni 2012 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.22, 2012/13 5. april 2013

delårsrapport, 3. kvartal 2012/13 1. Juni 2012 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.22, 2012/13 5. april 2013 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.22, 2012/13 5. april 2013 delårsrapport, 3. kvartal 2012/13 1. Juni 2012 28. Februar 2013 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 DK-7600 Struer Tlf.

Læs mere

Delårsmeddelelse for 3. kvartal 2001/2002

Delårsmeddelelse for 3. kvartal 2001/2002 Delårsmeddelelse for perioden 1. Juni 2001-28. Februar 2002 Meddelelse nr. 01.06 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 17. April 2002 Delårsmeddelelse for 3. kvartal 2001/2002

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første halvdel af regnskabsåret 2008/09 på 1.533 millioner DKK mod 2.166 millioner DKK i

Læs mere

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2011/12 BANG & OLUFSEN

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2011/12 BANG & OLUFSEN DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 20 1 AGENDA TREDJE KVARTAL I OVERSKRIFTER Tue Mantoni, CEO RESULTATET FOR TREDJE KVARTAL AF 20 Henning Bejer Beck, CFO FORVENTNINGERNE TIL REGNSKABSÅRET 20

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Årsrapport 2004/05

Bang & Olufsen a/s. Årsrapport 2004/05 Bang & Olufsen a/s Årsrapport 004/05 Resultatopgørelse Nettoomsætning Bruttoresultat Udviklingsomkostninger Distribution og marketingomk. Administrationsomkostninger mv. Resultat af primær drift Resultat

Læs mere

4. KVARTAL 2012/13 1. marts 2013

4. KVARTAL 2012/13 1. marts 2013 Bang & Olufsen a/s KONCERNEN Selskabsmeddelelse nr. 13.02 16. august 2013 DELÅRSRAPPORT, 4. KVARTAL 2012/13 1. marts 2013 31. MAJ 2013 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 7600 Struer Tlf. +45 9684 1122

Læs mere

Bang & Olufsen a/s Årsregnskabsmeddelelse for året 2006/07 Meddelelse nr. 07.03. Struer, den 13. august 2007

Bang & Olufsen a/s Årsregnskabsmeddelelse for året 2006/07 Meddelelse nr. 07.03. Struer, den 13. august 2007 Struer, den 13. august 2007 Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2006/07 for Bang & Olufsen a/s Koncernens resultat før skat blev på 524 millioner DKK mod 431 millioner DKK sidste år. Det er en fremgang

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 2008-28. februar 2009 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 2008-28. februar 2009 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 2008-28. februar 2009 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i regnskabsårets første tre kvartaler på 2.173 millioner DKK mod 3.207 millioner DKK i

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2007 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2007

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2007 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2007 Struer, den 8. oktober 2007 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2007 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev 926 millioner DKK mod 876 millioner DKK sidste år, svarende til en

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2004

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 8. oktober 2004 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets første

Læs mere

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. september 2011 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bang & Olufsen a/s koncernen

Bang & Olufsen a/s koncernen Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.07 15. august 2012 Bang & Olufsen A/s Selskabsmeddelelse 4. Kvartal 2011/12 1 CVR-nr: 41257911 Selskabsmeddelelse 4. Kvartal 2011/12 I tråd med de

Læs mere

Velkommen til Bang & Olufsens årlige ordinære generalforsamling. Det er som sædvanligt glædeligt at se så mange fremmødte.

Velkommen til Bang & Olufsens årlige ordinære generalforsamling. Det er som sædvanligt glædeligt at se så mange fremmødte. Velkommen til Bang & Olufsens årlige ordinære generalforsamling. Det er som sædvanligt glædeligt at se så mange fremmødte. 2011/12 var endnu et begivenhedsrigt år for Bang & Olufsen. Det var det første

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Omsætningsvækst på 25% for eksisterende produkter og solide forventninger til næste generation af celletællere

Omsætningsvækst på 25% for eksisterende produkter og solide forventninger til næste generation af celletællere Delårsrapport for 1. halvår 2008/09 (1. juli - 31. december 2008) Omsætningsvækst på 25% for eksisterende produkter og solide forventninger til næste generation af celletællere ChemoMetec har i 1. halvår

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 30. november 2010 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 30. november 2010 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 30. november 2010 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første halvdel af regnskabsåret 2010/11 på 1.336 millioner DKK mod 1.234 millioner DKK

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2007 Meddelelse nr Halvårsrapport for perioden 1. juni 30.

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2007 Meddelelse nr Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. Struer, 9. januar 2008 Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2007 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning voksede i halvåret med 97 millioner DKK til 2.166 millioner DKK, en stigning

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 2010-28. februar 2011 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 2010-28. februar 2011 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 2010-28. februar 2011 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i de tre første kvartaler af regnskabsåret 2010/11 på 2.156 millioner DKK mod 1.982 millioner

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2006 Meddelelse nr. 06.07. Struer, den 10. januar 2007

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2006 Meddelelse nr. 06.07. Struer, den 10. januar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 10. januar 2007 Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2006 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets

Læs mere

delårsrapport 2012/13 1. Juni 2012 31. august 2012

delårsrapport 2012/13 1. Juni 2012 31. august 2012 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.16, 2012/13 10. oktober 2012 delårsrapport 2012/13 1. Juni 2012 31. august 2012 beolab 12-2 Playmaker Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 DK-7600

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 (1. juni november 2011)

Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 (1. juni november 2011) Bang & Olufsen A/s Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 1 Selskabsmeddelelse nr. 15, 2011/12 18. januar 2012 Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 (1. juni 2011 30. november 2011) BeoSound 5 Encore Årets danske

Læs mere

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01. Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011

Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01. Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011 Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011 First North Meddelelse nr. 57, 2010 Vojens den 27. oktober 2010 Athena fik rekordresultat i 1. kvartal Efter omfattende omstruktureringer

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2004/17 Aalborg den 26.august 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2004: - Resultatet før skat (EBT) for 2. kvartal 2004 er et

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Årsrapport 2008/09. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911

Årsrapport 2008/09. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911 Årsrapport 2008/09 Bang & Olufsen a/s koncernen CVR-nr. 41257911 Årsrapport 2008/09 Bang & Olufsen a/s koncernen Ønskes direkte adgang til de enkelte sider i denne pdf-fil er der mulighed for at klikke

Læs mere

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 Halvårsmeddelelse for 2012 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2012 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2006/9 Aalborg den 28. april 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2006: - Resultatet før skat (EBT) for Aalborg Boldspilklub

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2004 for Bang & Olufsen a/s

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2004 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 12. januar 2005 Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2004 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Bilag:

Indholdsfortegnelse Bilag: Indholdsfortegnelse Bilag: Bilag 1: Leaner, Faster, Stronger... 1 Bilag 2: Beskrivelse af direktionen, bestyrelsen og ejerforhold... 5 Bilag 3: Interviewguide i forbindelse interview af B1-butik / Shop-in-Shop...

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2003 Meddelelse nr Struer, den 10. oktober 2003

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2003 Meddelelse nr Struer, den 10. oktober 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 10. oktober 2003 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2003 for Bang & Olufsen a/s Som udtrykt i forventningerne til første kvartal

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2005 for Bang & Olufsen a/s

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2005 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K København, den 11. januar 2006 Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2005 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%.

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 11 2005/06 19. maj 2006 Rapport for perioden 1. oktober 2005 til 31. mats 2006 InterMail har fulgt sin VækstPlan med fokus

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

1. Juni 2013 28. februar 2014

1. Juni 2013 28. februar 2014 Bang & Olufsen a/s KONCERNEN Selskabsmeddelelse nr. 13.13 11. april 2014 DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2013/14 1. Juni 2013 28. februar 2014 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 7600 Struer Tlf. +45 9684 1122

Læs mere

delårsrapport, 1. halvår 2012/13 1. Juni 2012 30. november 2012

delårsrapport, 1. halvår 2012/13 1. Juni 2012 30. november 2012 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.18, 2012/13 9. januar 2013 delårsrapport, 1. halvår 2012/13 1. Juni 2012 30. november 2012 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 DK-7600 Struer Tlf.

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005)

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) 28. februar 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2005/06 Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) Omsætningen af de nyere produkter stiger som planlagt, og der introduceres tre nye produkter

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S NOTAT 29. april Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Kvartalsrapport for 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Pengestrømsopgørelse...

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016

SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016 SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling i SKAKO koncernen. Det glæder bestyrelsen,

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006 17. maj Delårsrapport Nordicom A/S Koncernen Delårsrapport Nordicoms resultat udgør 129,3 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 101,9 mio. kr. ( 2005: 27,4 mio. kr.). Omsætningen i perioden udgør

Læs mere