SF65. Designed for life. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D Munich

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SF65. Designed for life. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich"

Transkript

1 s s ssued by nformation and Communication mobile Haidenauplatz 1 D Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft Designed for life SF65

2 r- Sikkerhedsanvisninger... 2 Oversigt over telefonen... 4 Symboler på displayet... 8 Kom i gang... 9 Tænd /sluk, indtastning af PN-kode Generelle oplysninger Standardfunktioner Sikkerhed ndtastning af tekst Anvendelse af telefonen Telefonbog Opkaldslister Kamera SMS MMS ndholdsfortegnelse Voic rda...39 Surf & Fun ndstillinger...44 Organizer Ekstrafunktioner Mine filer...52 Kundeservice (Customer Care)...54 Pleje og vedligeholdelse Telefonens data...57 Producentens Garanti SAR...59 Menutræ...61 Stikordsregister...68

3 2 Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger For forældre Læs betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne grundigt igennem, før mobiltelefonen tages i brug! Forklar barnet indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne samt de risici, der er ved brug af telefonen! Overhold de lovmsæssige forskrifter og lokale begrænsinger ved anvendelse af telefonen. Disse regler kan f.eks. gælde i flyvemaskiner, på tankstationer, på sygehuse eller når du kører bil. Det kan påvirke funktionen af medicinsk udstyr såsom høreapparater eller pacemakere. Hold en minimumsafstand på 20 cm mellem telefonen og pacemakere. Når du telefonerer, skal du holde telefonen op til det øre, der er længst væk fra pacemakeren. Kontakt din læge for at få yderligere oplysninger. Små dele som for eksempel SM-kortet, forseglingen, objektivringen og objektivdækslet kan skilles ad og sluges af små børn. Telefonen skal derfor opbevares uden for små børns rækkevidde. Anvend kun originale Siemensbatterier (100 % kviksølvfri) og - ladere. modsat fald kan det medføre alvorlige sundhedsmæssige og materielle skader. Eksempelvis er der risiko for, at batteriet kan eksplodere. Den netspænding (V), der er anført på strømforsyningen, må ikke overskrides. Hvis dette ikke overholdes, kan laderen gå i stykker. Strømforsyningen skal sættes til en vekselstrømsstikkontakt, som er nem at komme til, når batteriet lades op. Laderen kan kun slukkes efter opladningen ved at koble den fra stikkontakten. Ringetonen (s. 44), servicetonerne (s. 44) og den håndfri funktion anvender telefonens højttaler. Hold derfor ikke telefonen op til øret, når den ringer, eller når du har aktiveret den håndfri funktion (s. 20). modsat fald kan du pådrage dig en alvorlig og permanent høreskade. Betragt ikke den aktiverede infrarøde port [lysdiodeenhed af klasse 1 (klassificering efter EC )] gennem optiske forstørrelsesapparater.

4 Sikkerhedsanvisninger 3 Telefonen må ikke åbnes. Telefonen må kun åbnes, når du skal skifte batteri (100 % kviksølvfri) eller SM-kort. Batteriet må du under ingen omstændigheder åbne. Enhver anden ændring af produktet er forbudt og medfører, at garantien bortfalder. Bemærk! Bortskaf brugte batterier og telefoner i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser. nærheden af tv- og radioapparater samt pc'er kan telefonen medføre forstyrrelser på disse apparater. Anvend kun originalt Siemenstilbehør. Derved undgår du potentielle sundhedsmæssige og materielle skader og sikrer, at alle relevante bestemmelser overholdes. Hvis telefonen bruges i strid med sit formål, bortfalder garantien! Disse sikkerhedsanvisninger gælder også for originalt tilbehør fra Siemens. Forbedret dataoverførsel Det er nødvendigt med en god forbindelse til nettet, hvis din telefon skal kunne overføre data ved højere hastigheder. Overførslen af data kan forsinkes ved etableringen af forbindelsen. For at overholde retningslinjerne vedr. radiobølgers påvirkning bør du under dataoverførslen holde telefonen 22 mm fra kroppen.

5 4 Oversigt over telefonen Oversigt over telefonen 1 Joystick C Tryk lodret ned på joysticket for at starte et program eller en funktion. Rul til venstre, højre, op og ned for at navigere i menuerne. C OK-tast. Tryk kort for at bekræfte en handling. standbytilstand: C Tryk længe for at få adgang til stemmeopkald eller Tryk for at få adgang til funktioner: op (Profiler), ned (Telefonbog), venstre (Lydalbum), højre (Billedalbum). 2 A Opkaldstast Ring op, besvar opkald, de seneste opkald vises. 3 B Tænd-/sluk-/afbryd-tast Slukket: tryk længe for at tænde telefonen. Tryk for at afslutte et opkald under samtalen eller afvise et indgående opkald. Tryk kort for at gå tilbage til standbytilstand. Tryk længe for at slukke telefonen. 4 <> /øù Valgtaster Disse tasters aktuelle funktioner vises i displayets nederste linje som Tekst /symbol (f.eks. p). (Tasterne under displayet fungerer også som valgtaster). Z X Netudbyder :10 Menu MMS 5 Lydstyrketaster standbytilstand: Tryk for at skrue op eller ned for ringetonen. Under en samtale: Tryk for at skrue op eller ned for lydstyrken i højtaleren. Modtag et opkald: Tryk kort på én af tasterne for at deaktivere ringetonen. Tryk længe på én af tasterne for at afvise det indgående opkald.

6 Oversigt over telefonen 5 1 Højttaler 2 Opkalds-LED Sidder på bagsiden af klappen. Aktiveres f.eks. når du modtager et opkald eller en ny MMS eller SMS. 3 Display 4 ntegreret antenne Undgå så vidt muligt at tildække telefonen oven for batterilåget. Dette forringer modtagekvaliteten. 5 ndtastningstaster 6 rda-interface 7 * Ringetone Tryk længe i standbytilstand: aktivér/deaktivér alle signaltoner (undtagen vækkeuret). 8 Tilslutning For lader, headsæt osv. 9 Kameraobjektiv : Blitz/lommelygte Z X Netudbyder :10 Menu MMS Tilbehør Du kan se originalt Siemens-tilbehør på adressen:

7 6 Oversigt over telefonen Skift til kameratilstand: Skift fra telefontilstand til kameratilstand: 1 Vip forsigtigt klappen 180 til højre (mod uret), indtil den vender omvendt 1. 2 Luk klappen 2. Kameraet skifter automatisk til kameratilstand. Yderligere oplysninger Displayet kan kun drejes mod uret! Vigtigt Følg omhyggeligt vejledningen, så displayets hængsler ikke tager skade. Vær særligt opmærksom på at dreje displayet i den rigtige retning!

8 Oversigt over telefonen 7 Kamerafunktioner: (Disse funktioner er kun tilgængelige, når telefonen er i kameratilstand)! 1 Kameraknap Tryk på knappen for at tage et billede. Tryk igen for at gemme billedet i billedalbummet. 6 ø Landskab-/portræt-tast Tryk for at skifte mellem landskab og portræt. menuer: Tryk for at gå ét niveau tilbage. Modtag et opkald: Tryk for at afvise et indgående opkald. 2 Lydstyrketaster Ved eksempelbilledet: Tryk for at aktivere/deaktivere blitzen for at tage et billede eller bruge den som lommelygte. 3 özoom ind-knap Zoom ind på eksempelbilledet. menuer: Tryk for at gå ét niveau tilbage i listemenuen. 4 õ Zoom ud-knap Zoom ud fra eksempelbilledet. menuer: Tryk for at gå ét niveau frem i listemenuen. 5 ù Menutast Tryk for at åbne menuen for kameraindstillinger. menuer: Tryk for at gå ét niveau frem. Yderligere oplysninger Der kan ikke foretages opkald, når telefonen er i kameratilstand! Yderligere oplysninger Hvis du modtager et opkald, vil der blive vist en besked, men du skal skifte til telefontilstand for at acceptere opkaldet!

9 8 Symboler på displayet Symboler på displayet Displaysymboler (udvalg) Z W Modtagesignal Batteriets opladningstilstand, f.eks. 50 % L Telefonbog P Opkaldslister ± Surf & Fun/ Netudbyderportal Alle opkald viderestillet Œ Q M q Opkald viderestillet til postkassen Organizer SMS Læst s Sendt S Ekstrafunktioner N Mine filer T ndstillinger rda a Ringetone deaktiveret ¹ Alarm er aktiveret Aktiveret og tilgængelig o ntet net Hændelser (udvalg) v u Mistet opkald WAP-alarm Organizer-hændelser n Ü Ý Opgave Møde Ferie Meddelelsessymboler (udvalg) p p z SMS ulæst (hvid kuvert) MMS ulæst (gul kuvert) videresendt { med vedhæftet fil À ndtalt meddelelse modtaget Dynamic-symboler Homezone aktiveret Š WAP-alarm modtaget ndtalt meddelelse modtaget MMS modtaget (gul kuvert) SMS modtaget (hvid kuvert) ƒ SMS modtaget, SMS SM -hukommelse er fuld Vibrator aktiveret Hukommelse fuld Håndsæt forbundet med et andet net

10 Kom i gang 9 Kom i gang ndsæt SM-kort/batteri Du modtager et SM-kort fra din netudbyder. SM-kortet indeholder alle vigtige data for din forbindelse. Fjern SM-kortet fra holderen, inden du sætter det i telefonen. Tryk på knappen til åbning af bagsiden øverst på telefonen 1, indtil låsemekanismen udløses, og tag bagsiden af 2. Læg SM-kortet ind under metalklemmen med kontaktfladen nedad, så den sidder på plads. 3 (Sørg for, at det skrå hjørne vender rigtigt). Tryk metalklemmen ned over SM-kortet 4. Anbring batteriet i slottene med den ene side først. Læg først batteriets højre side op mod telefonens højre kant 5, og tryk det derefter nedad 6, indtil det går iindgreb.

11 10 Kom i gang Batteriet tages ud ved at trykke på de indvendige klemmer én efter én og løfte batteriet fra højre side af telefonen. Bagsiden skiftes ud ved at sætte klemmerne ned i hængslerne nederst på telefonen 7 og trykke bagsiden ned 8, indtil den går iindgreb. Opladning af batteri Fremgangsmåde ved opladning Batteriet er ikke helt opladet ved leveringen. Tilslut ladekablet nederst på telefonen 9, sæt strømforsyningen i en stikkontakt, og oplad batteriet i mindst to timer. Yderligere oplysninger Sluk telefonen, før du tager batteriet ud! Kun 3-V SM-kort understøttes. Hvis du har et ældre SM-kort, skal du kontakte din netudbyder. Opladningstid Et tomt batteri er fuldt opladet efter ca. 3 timer. Opladning er kun muligt ved temperaturer fra 0 C til 45 C. Hvis temperaturen stiger/falder til 5 C over/under dette interval, blinker opladningssymbolet for at advare dig. Den netspænding, der er anført på strømforsyningen, må ikke overskrides.

12 Kom i gang 11 Driftstider Driftstiderne afhænger af anvendelsesbetingelserne. Ekstreme temperaturer nedsætter telefonens standbytid betydeligt. Undgå derfor at lægge telefonen i solen eller på en radiator. Taletid: 140 til 400 minutter Standbytid: 160 til 400 timer. Opladningssymbolet vises ikke Hvis batteriet er helt afladet, vises opladningssymbolet ikke med det samme, når strømforsyningen tilsluttes. Det vises efter maks. to timer. Er dette tilfældet, er batteriet fuldt opladet efter 3 til 5 timer. Brug kun den medfølgende strømforsyning! Visning under brug Visning af batteriets opladningstilstand under brug (afladet-helt opladet): V W X Der høres et bip, når batteriet er ved at være tomt. Batteriets opladningstilstand vises kun korrekt efter en uafbrudt op-/afladning. Du bør derfor ikke unødigt fjerne batteriet, og du bør ikke afslutte opladningen i utide. Yderligere oplysninger Laderen bliver varm efter længere tids brug. Dette er helt normalt og ganske ufarligt. Fjernes batteriet i længere tid end ca. 30 sek., skal uret indstilles igen.

13 12 Tænd /sluk, indtastning af PN-kode Tænd /sluk, indtastning af PN-kode Tænd/sluk telefonen B Tryk længe. ndtast PN-koden SM-kortet kan beskyttes af en PN-kode på 4-8 cifre. J C ndtast PN-koden med taltasterne. Tallene vises som ****, så ingen kan læse din PN-kode på displayet. Ret med ]. Bekræft ved at trykke på joysticket. Det tager et par sekunder at logge på nettet. Yderligere oplysninger Skift PN-kode... s. 17 Fjern SM-kortspærring... s. 17 Nødopkald (SOS) Må kun anvendes i nødstilfælde! Ved at trykke på displaytasten SOS kan du foretage et nødopkald på ethvert net uden et SM-kort og uden at indtaste en PN-kode. (Bemærk venligst, at denne funktion ikke er tilgængelig i alle lande). Første gang telefonen tændes Tid/dato Ved den første opsætning af telefonen bliver du først bedt om at kontrollere dato og tid. Derefter kan du indstille uret, så det viser det korrekte klokkeslæt. Du skal ikke foretage denne indstilling igen. ndtast først datoen J (dag/måned/år) og derefter klokkeslættet (24-timers format). C Tryk på denne tast. Klokkeslæt og dato opdateres. Kopiér SM-adresser Første gang SM-kortet sættes i, kan indholdet kopieres over i adressekartoteket. Du kan afbryde kopieringen, hvis du f.eks. modtager et opkald, og derefter fortsætte kopieringen fra ndstillinger i telefonbogen. Du kan også kopiere dataene på SM-kortet på et senere tidspunkt (se s. 23).

14 Generelle oplysninger Standbytilstand Når netudbyderens navn vises i displayet, er telefonen i standbytilstand og klar til brug. B Tryk kort for at vende tilbage (langt tryk slukker telefonen). Du kan vende tilbage til standbytilstanden fra enhver situation. Modtagesignal Z [ Kraftigt modtagesignal. Dårligt signal. Hvis signalet er dårligt, forringes talekvaliteten, og forbindelsen kan blive afbrudt. Gå et andet sted hen. Generelle oplysninger Hovedmenuen Brug tasterne herunder til at navigere i hovedmenuen. C <> C Åbn fra standbytilstand. Vælg programsymbolerne. Start et program. Hovedmenuindstillinger ndstil. Åbn menuen. Alt efter den aktuelle situation kan du vælge forskellige funktioner. 13

15 14 Generelle oplysninger Betjeningsvejledning Brug af menuer De trin, der kræves for at få adgang til en funktion, vises i en kortfattet form i denne brugervejledning. Den kortfattede form for visning af opkaldshistorien er for eksempel som følger: C P Opkaldshistorie Dette omfatter følgende punkter: C Åbn hovedmenuen. Vælg P og derefter funktionen Opkaldshistorie. Vælg Tryk for at bekræfte. Symboler De følgende symboler bruges til at forklare en handling: J B A ndtastning af tal/ bogstaver Tænd/sluk/afbryd-tast Opkaldstast. <> Valgtaster. Menu Viser en valgtastfunktion. C D F E H G = Tryk lodret ned på joysticket, f.eks. for at åbne menuen. Tryk joysticket i den viste retning. Funktion, der er afhængig af netudbyderen. Der skal evt. tegnes et særligt abonnement.

16 Standardfunktioner 15 Standardfunktioner ndstillingsmenuer Nedenfor ser du en oversigt over funktioner, der vises i indstillingsmenuerne. ndstil. Åbn menuen. Redigér Vis Slet/ Slet alle <Ny> Send via Svar Gem Kopier til adr.kart. Omdøb Vis Åbn et opslag til redigering. Du kan ikke ændre sprog under redigering. Vis opslag. Slet opslag/slet alle opslag, efter at du er blevet spurgt, om du virkelig ønsker at slette. Opret nyt opslag. Vælg overførselstjeneste og medie til afsendelse eller udskrivning. Der sendes en besked til afsenderen. "Re" indsættes foran emnet, og den modtagne tekst medtages i den nye besked. Gem opslaget. Gem opslag i den aktuelle telefonbog. Omdøb det markerede opslag. Vis det markerede objekts egenskaber.

17 16 Sikkerhed Sikkerhed Telefonen og SM-kortet er beskyttet mod misbrug med flere forskellige sikkerhedskoder. Gem disse koder på et sikkert sted, hvor du kan finde dem igen, hvis du får brug for dem. Skift koder PN-KODE PN2- KODE PUK- KODE PUK2- KODE Spærringskode Beskytter dit SM-kort (PN-kode). Du skal bruge specielle SM-kort for at kunne aktivere takstvisning og ekstrafunktioner. Nøglekode. Denne kode bruges til at låse telefonen op, når der er indtastet en forkert PN-kode flere gange. Anvendes til indstilling af begrænsninger, der forhindrer opkald til bestemte nummertyper. C T Sikkerhed Skift koder Vælg funktion. PN-kode-kontrol Du bliver normalt bedt om at indtaste PN-koden, hver gang du tænder telefonen. Du kan deaktivere denne funktion, men så risikerer du, at uvedkommende personer anvender telefonen. PN-kode-kontrollen skal være aktiveret, for at du kan bruge alle tilgængelige sikkerhedskoder. Nogle netudbydere tillader ikke, at denne kontrol deaktiveres. Vælg Tryk. J C Rediger C ndtast PN-koden. Bekræft indtastningen. Tryk. Bekræft.

18 Sikkerhed 17 C T Sikkerhed Skift koder Vælg funktion. Skift PN Du kan ændre PN-koden til ethvert tal med 4-8 cifre, som du har nemmere ved at huske. J ndtast den nuværende PN-kode. C Tryk på tasten. J,C ndtast den nye PN-kode. J,C Skift PN2 Gentag og bekræft den nye PN-kode. (Vises kun, hvis PN-kode 2 er til rådighed.) Samme fremgangsmåde som ved Skift PN. Skift spærringskode Gør som ved ændring af andre koder. Deaktivér SMkortspærring Hvis PN-koden indtastes forkert tre gange, spærres SM-kortet. ndtast den PUK-kode, som følger med SMkortet fra netudbyderen (hoved-pnkoden) i henhold til anvisningerne. Hvis du har mistet PUK-koden (MASTER PN-koden), skal du kontakte din netudbyder.

19 18 ndtastning af tekst ndtastning af tekst Tekstindtastning uden T9 Tryk gentagne gange på den relevante taltast, indtil det ønskede tegn vises. F.eks.: 2 ] F # * 0 1 Tryk kort én gang for at skrive bogstavet a, to gange for at skrive b osv. Tryk længe for at skrive tallet. Tryk kort for at slette bogstavet foran markøren; tryk længe for at slette hele ordet. Flyt markøren (frem/tilbage). Tryk kort: Skift mellem abc, Abc, T9abc, T9Abc, T9ABC, 123. Tryk for at aktivere/deaktivere specialtegnene. Tryk én gang/gentagne gange:.,?! " ( / : _ Tryk længe: Skriv 0. Skriv mellemrum. Tryk to gange: skriver 1. Tryk længe: skriver 1. Specialtegn *,F 1. 2, 3? 4 : 5 ; 6! = 4 * 5 / 6 % 7 < 8 > 9 # 1 $ & ( 8 ) 9 _ J Tryk for at aktivere/deaktivere specialtegnene. Navigér til tegntabellen, der indeholder det specialtegn du har brug for: Tryk på den tast på tastaturet, der svarer til tegnet, for at vælge det.

20 ndtastning af tekst 19 ndtastning af tekst med T9 "T9" sammensætter det rigtige ord ud fra de forskellige indtastninger. # Aktiver/deaktivér T9. Skriv med T9 Det anbefales at skrive et ord færdigt uden at se på displayet. Du skal blot trykke én gang på den tast, hvor det relevante bogstav er placeret. 1/E Med et mellemrum eller ved at flytte til højre afslutter du ordet. Brug ikke specialtegn som f.eks. Ä. Brug kun standardtegn, f.eks. A. T9 klarer resten. T9-ordforslag Hvis der findes flere forskellige muligheder i ordbogen for et ord, vises den mest sandsynlige først. ^ Tryk. Hvis dette ord heller ikke passer, skal du trykke på tasten igen. ^ Tryk, indtil det rigtige ord vises. Yderligere oplysninger Tryk kort: Skift mellem: abc, # Abc, T9abc, T9Abc, 123. Tryk for at aktivere/deaktivere * specialtegnene (s. 18). T9 Text nput is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro.Pat. No ( ); DE/DK, F, FR, T, NL, PT, ES, SE, GB; and additional patents are pending worldwide.

21 20 Anvendelse af telefonen Anvendelse af telefonen J A A Afslut opkald B ndtast nummeret (altid med områdenummer/ landekode). ] Et kort tryk sletter det sidste ciffer, et langt tryk sletter hele telefonnummeret. Ring telefonnummeret op. Tryk kort på afbryd-tasten. ndstil lydstyrken Brug lydstyrketasterne til at regulere lydstyrken. Skift til håndfri tilstand Med et langt tryk på den grønne tast skifter telefonen til håndfri tilstand. Genopkald A Tryk to gange. Det telefonnummer, der senest er ringet op til, ringes op igen. Åbn genopkaldslisten: A Tryk én gang. Vælg et telefonnummer, og tryk derefter på tasten for at ringe op. Automatisk genopkald Aut. Genopkald Nummeret ringes op 10 gange med længere og længere mellemrum. Besvar opkald A Tryk. ndstil. Eller Afvis opkald B ndstil. Åbn og vælg Besvar opkald eller Acceptér håndfri. Tryk kort. Eller Åbn og vælg Afvis eller Uden lyd.

22 Anvendelse af telefonen 21 Yderligere oplysninger Besvar opkaldet, inden du holder telefonen op til øret. På den måde undgår du at få høreskader af ringetonerne. Håndfrit opkald Aktivér håndfri Lyd via højttaleren (håndfri funktion). Deaktiver altid den håndfri funktion, inden du igen holder telefonen direkte op til øret. Sådan undgår du høreskader! Landekoder Husk at tilføje et "+" foran 0 nummeret. Samtaleindstillinger ndstil. Du har adgang til funktioner, der kun kan anvendes under samtalen. 2-skift samtale Etablér en ny forbindelse ndstil. J Åbn menuen. Vælg et nyt nummer fra telefonbogen. Eller Tast det nye nummer direkte. Det aktuelle opkald sættes automatisk på hold. ndstil. Skift Åbn menuen. Skift mellem samtaler. Eller brug joysticket til at skifte mellem samtalerne. ndgående opkald under en samtale Du hører en "banke på"-tone og kan nu: Besvare den ventende samtale samtidig med, at du bevarer den første Besvar opkaldet, og sæt A den aktuelle samtale på hold. Eller ndstil. Tryk for at besvare opkaldet. Afvise det nye opkald Afvis opkald Afvis opkaldet, eller overfør det til postkassen via overførsel i menuen Samtaleindstillinger. Eller brug til at afvise det indgående B opkald. Besvare den ventende samtale og afslutte den aktuelle samtale Accept. Besvar den nye samtale. Eller Besvar den nye samtale med joysticket. Afslut den aktuelle B samtale.

23 22 Anvendelse af telefonen Afslut samtale(r) B Tryk på afbryd-tasten. Ja Nej Genoptag den holdte samtale. Afslut alle samtaler. Konference Du kan ringe til maks. 5 konferencedeltagere en efter en. Når du har oprettet en forbindelse: ndstil. J ndstil. Åbn menuen. Det aktuelle opkald sættes på hold. Vælg det nye nummer fra opkaldslisten eller telefonbogen. Eller Tast det nye nummer direkte. Tryk, når den nye forbindelse er oprettet, og vælg Konference. Gentag dette, indtil alle deltagere er tilsluttet. Afslutte B Når du trykker på afbrydtasten, afsluttes alle samtaler i konferencen.

24 Telefonbog Du kan f.eks. gemme dine bekendtes navne og telefonnumre i telefonbogen som kontaktpersoner. Du kan enten gemme kontaktpersonerne i SM-kortets hukommelse (Telefonbog) eller i telefonens hukommelse (Adressekart.). Adressekart. er valgt som standard. Gem kontaktpersonerne ved at vælge: C L ndstillinger Vælg Adressekart. / Telefonbog Nyt opslag Tilføj en ny kontaktperson i telefonbogen på følgende måde: H Åbn telefonbogen. H Vælg Navneliste. H Vælg <Ny>. J Udfyld indtastningsfelterne: Telefonbog 23 TAST NAVN: ndtast for- og/eller efternavn. Telefonnr.: ndtast altid telefonnummeret med landekoden. Du kan ikke gemme et opslag uden et telefonnummer. Opkaldstype: Vælg type for det nye opslag, f.eks. mobil, hjemme, fax. Du kan også vælge: Vælg gruppe: (i adressekartoteket) Knyt posten til en gruppe (s. 25). (i adressekartoteket) ndtast -adressen. Note: (i adressekartoteket) Du kan indtaste tekst, hvis du ønsker at tilføje kommentarer om kontaktpersonen. C Gem det nye opslag. Yderligere oplysninger Landekoder: Husk at tilføje et "+" foran 0 nummeret.

25 24 Telefonbog Find nummer/ring op Åbn telefonbogen. Vælg Navneliste. J/ A Vælg et navn med begyndelsesbogstavet og/eller ved at bladre. Ring det valgte nummer op. Rediger et opslag ndstil. J Vælg et opslag i telefonbogen. Vis indstillingerne. Vælg indtastningsfelt. Foretag ændringerne. Tryk for at gemme ændringerne. Redigering af opslag Følgende indstillinger er tilgængelige afhængigt af, hvad der aktuelt er valgt. ndstil. Åbn menuen. Rediger Slet Send SMS Du kan ændre navn, nummer og type for det valgte opslag. Du kan slette hele det valgte opslag. Du kan sende en SMS til en eller flere udvalgte modtagere. Send MMS rda Vis Kopier til tlf.bog (i adressekartot eket) Kopier til adr.kart. (i telefonbogen) Håndfrit opkald Stemmeopkald Hurtigopkald Du kan sende en MMS til en eller flere udvalgte modtagere. Du kan sende det valgte opslag med rda. Du kan se detaljerne for det valgte opslag. Du kan manuelt kopiere opslag i telefonens hukommelse til SM-kortet. Du kan manuelt kopiere opslag på SM-kortet til telefonens hukommelse. Du kan ringe op til den valgte modtager med den håndfri funktion. Du kan optage et stemmeopkald for at gøre det hurtigere at ringe op til det valgte nummer. Du kan foretage hurtigopkald til et nummer ved at programmere det valgte nummer.

26 Telefonbog 25 ndstillinger Følgende funktioner er tilgængelige afhængigt af, hvad der er valgt. ndstil. Åbn menuen. Vælg gruppe Vælg Slet alle Kopier til adr.kart. Vælg den gruppe, som kontaktpersonen er tilknyttet. Vælg enten Adressekart. eller Telefonbog. Slet hele indholdet i Adressekart./Telefonbog. Kopiér alle opslag fra Telefonbog hukommelsen til Adressekart. hukommelsen. (Standardfunktioner, se s. 15) Gruppeindst. Arrangér opslagene i dit Adressekart. for at holde bedre styr på dem. Du kan vælge en gruppe, når du opretter et nyt opslag, eller vælge en eksisterende post for at ændre gruppeindstillingerne. Du kan vælge en melodi og et billede til gruppen. De afspilles/vises, når en person fra gruppen ringer. Åbn telefonbogen. Vælg Navneliste. J/ Vælg det ønskede opslag. Vælg ndstil.. < Tryk på Vælg gruppe. Eget nr. ndtast dine "egne" telefonnumre som oplysninger, når Telefonbog eller Adressekart. vælges. Nødopkald Nødopkaldsnummeret vises altid nederst i navnelisten. Nødopkaldsnummeret er foruddefineret og kan ikke ændres (se også s. 12).

27 26 Opkaldslister Opkaldslister Telefonnumrene gemmes for at gøre det nemmere at ringe op til dem igen. Opkaldshistorie Opkaldslisten kan indeholde maks. 30 numre. Det kan f.eks. være mistede opkald, modtagne opkald eller udgående opkald. C P Opkaldshistorie Vælg opslag. C Åbn listen. Vælg telefonnummer. ndstil. / OK Vælg Opkald, Notering h/fri, Send SMS, Send MMS, Detaljer, Gem, Slet. Adgang til de seneste opkald A Hurtig adgang i standbytilstand. Nulstil Opkaldslisterne slettes. Tid/omk. C P Tid/omk. Vælg funktion: Opkaldslister, Udg. opkald, ndgående, Samlet pris C Nulstil Annullér Vælg. Åbn rapport eller indstillinger. Nulstil den valgte indstilling. Annullér den valgte indstilling. Samlet pris C Åbn menuen: Takst ndtast den anvendte valuta og omkostningerne pr. enhed. Vis kreditbeløb Den resterende taletid eller de resterende enheder vises. Kreditgrænse Med særlige SM-kort kan du eller netudbyderen fastsætte en kreditgrænse. Nulstil Annullér Nulstil den valgte indstilling. Annullér den valgte indstilling.

28 Kamera Fotos, der er taget med det indbyggede kamera, kan du straks se, og du kan bruge fotoet som baggrundsbillede. sende fotoet via MMS, rda eller . Aktivering Vip forsigtigt skærmen 180 til højre, indtil den er på den modsatte side. Luk klappen, se Oversigt over telefonen (s. 4). Kameraet skifter automatisk til kameratilstand. Oplysninger om tasternes funktion i kameratilstand kan du se i Oversigt over telefonen (s. 4). Yderligere oplysninger Kamerafunktionen aktiveres automatisk, når du sætter telefonen i kameratilstand. Kamera 27 Det aktuelle billede (eksempel) vises på displayet. den første linje ser du fra venstre til højre: œ Opløsning. Nat-tilstand. Selvudløser. Blitz aktiveret. Ñ Gemmer. ½ Burst-tilstand. 1,5 Zoomværdi, f.eks. 1,5. ndstillinger før optagelsen: ö / Tryk på knapperne for õ at zoome ind og ud på eksempelbilledet. Billedopløsning Det er muligt at indstille billedkvaliteten uafhængigt af eksempelbilledets opløsning. Premium: (SXGA) Høj: (VGA) Baggrund: Opløsningen kan forringes afhængigt af den valgte digitale zoom. Baggrunden tilpasses telefonens skærmopløsning.

29 28 Kamera Tag et billede Tryk på knappen for at tage et billede. Tryk på knappen for at gemme billedet. Billedet gemmes i billedalbummet. Slet Send rda MMS Slet billedet. Send billedet via: Diasshow Se alle eksisterende billeder på skærmen et efter et. Et tryk på en vilkårlig knap standser diasshowet. Pausetilstand Hvis du ikke bruger kameraet i to minutter, skifter det automatisk til pausetilstand. Tryk på en vilkårlig knap for at vende tilbage til det eksempelbillede, der blev vist, da pausetilstanden blev aktiveret. Kameraindstillinger Alt efter den aktuelle situation er følgende funktioner tilgængelige. ndstil. Åbn menuen. ndstillinger ndstillinger: Billedkvalitet, lydindstilling, gendan indstillinger. Rammer: Vælg Standardrammer, Egne rammer eller ingen. Farvetilstand: f.eks. sort, hvid, sepia. Billedalbum Selvudløser: Kameraet tager automatisk billedet ca. 10 sekunder efter aktiveringen. Du hører et bip 3 sekunder før billedet tages. Blitz: Aktivér blitzen, inden billedet tages. Burst-tilstand: Tag flere billeder på én gang. Nat-tilstand: Bruges når eksponeringen er meget mørk. Billedformat: Brug portræt til telefondisplayet og landskab til pc-skærmen. (Standardfunktioner, se s. 15)

30 SMS Med din telefon kan du også sende og modtage ekstra lange tekstbeskeder (op til 760 tegn). De sammensættes automatisk af flere "normale" SMS-beskeder på 160 tegn (vær opmærksom på den højere takst). Du kan også sende billeder og lyde med eller uden ledsagende tekst i en SMS. SMS understøtter heller ikke alle billed- og/eller lydtyper. Skriv/send C M SMS Ny SMS Vælg <Tilføj kontakt> for at vælge et navn i den viste navneliste, eller indtast et nyt nummer. Gentag fremgangsmåden, hvis du ønsker at tilføje flere kontaktpersoner. Vælg <Ny>. ndtast tekst (se også s. 18) eller vælg Skabelon for at bruge en standardbesked. SMS 29 Vælg <Tilføj media>, hvis du ønsker at indsætte et billede, en tekst eller en lyd i SMS en. Vælg fra en liste med mulige vedhæftninger, og tryk på OK. Vælg Gem, hvis du ønsker at gemme beskeden i beskedlisten. Vælg Send nu for at sende SMS en til den eller de valgte modtagere. SMS en overføres til servicecenteret, hvorfra den vil blive sendt. Arkiv C M Arkiv Listen over de gemte SMS-beskeder i telefonen vises. SMS til gruppe Gør det samme, som når du skriver en almindelig SMS. Gentag fremgangsmåden så mange gange, som det er nødvendigt for at tilføje nye kontaktpersoner.

31 30 SMS Læs p C ndstil. Svar Videresend Slet Flyt til arkiv Notering Symbol på displayet, som angiver, at du har modtaget en ny SMS. Tryk på joysticket eller på Læs for at læse SMS en. Bladr i SMS-beskeden linje for linje. Vælg mellem følgende muligheder. Åbn menuen. SMS-indstilling Svar straks på den SMS, der vises nu. Videresend den valgte besked til en udvalgt modtager. Slet den valgte besked. Gem beskeden i telefonens hukommelse. Ring op til afsenderen af den valgte besked. Signatur C M SMS SMS-indstilling Signatur Du kan indtaste en "underskrift" på maksimalt 16 tegn. Denne underskrift vil så blive vedhæftet alle SMSbeskeder, undtagen når der ændres i en eksisterende SMS. SMS-indstillinger kan du også vælge indstillingerne for følgende: Autogem SMScenter Gyldighe dsperiode Svar retur Leverings rapport Gem automatisk de sendte MS er i telefonens hukommelse. ndstil Til eller Fra. Vælg telefonnummeret på det servicecenter, der skal anvendes som standard, hver gang du sender en ny SMS. Vælg, hvor længe servicecentret skal forsøge at sende beskeden: 1 time,12 timer, 1 dag, 1 uge, Maksimum* *) Maksimalt tidsrum, som netudbyderen giver mulighed for. ndstil Til for at sende servicecenterets telefonnummer sammen med SMS-beskeden, så modtageren kan svare ved hjælp af dette nummer. Bed om kvittering for modtagelse af sendte meddelelser. Standardbeskeder C M SMS Skabelon Standardbeskeder kan gemmes i telefonen og tilføjes til dine andre beskeder.

Din brugermanual PHILIPS CT8598/00SBEURO http://da.yourpdfguides.com/dref/979486

Din brugermanual PHILIPS CT8598/00SBEURO http://da.yourpdfguides.com/dref/979486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i PHILIPS CT8598/00SBEURO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA Brugervejledning 9362080 4. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-10 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 9500 Communicator

Brugervejledning til Nokia 9500 Communicator Brugervejledning til Nokia 9500 Communicator 9230568 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RA-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 TWIG DISCOVERY FRA BENEFON Brugerhåndbog Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 Telefonen er udviklet til brug i E-GSM900/ DCS 1800/ PCS 1900 MHZ Tri Band-netværk.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6820 9310960 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-9 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic

Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic 9200494 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-230 overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6600 Slide

Brugervejledning til Nokia 6600 Slide Brugervejledning til Nokia 6600 Slide 9211036 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Personliggørelse af telefonen 6 Opstart 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM

Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM 9201774 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-249 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 fra V3.0 Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Offie Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave Brugervejledning til Nokia 5140 9230238 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPL-5 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6700 classic

Brugervejledning til Nokia 6700 classic Brugervejledning til Nokia 6700 classic 9214676 1. udgave 2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-470 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com.

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Gigaset C610 IP Din smarte følgesvend Gigaset C610 IP Din

Læs mere

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Telefonoversigt...6 Sådan tændes telefonen...7 Hjælp...8 Opladning af batteriet...9 Maksimering af batteriets ydeevne...10

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 1.3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Kom godt i gang 5 Indsætning SIM-kortet og batteriet 5 Taster og dele 6 Sådan tændes og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C3-01

Brugervejledning til Nokia C3-01 Brugervejledning til Nokia C3-01 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 7 Indsættelse eller fjernelse

Læs mere

Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder.

Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder. Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder. Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Brugervejledning Nokia 311

Brugervejledning Nokia 311 Brugervejledning Nokia 311 1. 3. udgave DA Indholdsfortegnelse Kom godt i gang...7 Taster og dele...7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet...9 Indsætning af et hukommelseskort...10 Sådan tænder du...11

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C5 00

Brugervejledning til Nokia C5 00 Brugervejledning til Nokia C5 00 3.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Om enheden 5 Kontorprogrammer 6 Netværkstjenester 6 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet

Læs mere

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kort oversigt over håndsættet Kort oversigt over håndsættet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Taster på håndsættet 1 Display i standbytilstand

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning PPF 685 PPF 695 Betjeningsvejledning Kære kunde Med købet af denne enhed har du valgt et PHILIPS kvalitetsprodukt. Apparatet opfylder alle de krav, der stilles til privat brug eller brug i hverdagen på

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 206

Brugervejledning til Nokia 206 Brugervejledning til Nokia 06.. udgave DA Indholdsfortegnelse Taster og dele...5 Indsætning af et SIM-kort og batteri...8 Indsætning af et hukommelseskort...9 Opladning af batteriet...9 Lås tasterne...0

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Tillykke med købet af Sony Ericsson P1i. Få glæde af effektive e-mail-værktøjer, et kamera på 3,2 megapixel og lynhurtigt internet på farten. Ud over det forudinstallerede multimedieindhold har du endnu

Læs mere

X10 mini pro. Udvidet brugervejledning

X10 mini pro. Udvidet brugervejledning X10 mini pro Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Brugersupport...6 Brugervejledningen på telefonen...6 Brugersupportprogram...6 Oplev mere. Find ud af, hvordan...6 Introduktion...7 Samling...7

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 303

Brugervejledning til Nokia 303 Brugervejledning til Nokia 303 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Sådan skriver du med tastaturet 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E6 00

Brugervejledning til Nokia E6 00 Brugervejledning til Nokia E6 00 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 10 Indsætning eller fjernelse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 700

Brugervejledning til Nokia 700 Brugervejledning til Nokia 700 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet 7 Indsætning af et hukommelseskort 9 Opladning

Læs mere