SF65. Designed for life. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D Munich

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SF65. Designed for life. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich"

Transkript

1 s s ssued by nformation and Communication mobile Haidenauplatz 1 D Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft Designed for life SF65

2 r- Sikkerhedsanvisninger... 2 Oversigt over telefonen... 4 Symboler på displayet... 8 Kom i gang... 9 Tænd /sluk, indtastning af PN-kode Generelle oplysninger Standardfunktioner Sikkerhed ndtastning af tekst Anvendelse af telefonen Telefonbog Opkaldslister Kamera SMS MMS ndholdsfortegnelse Voic rda...39 Surf & Fun ndstillinger...44 Organizer Ekstrafunktioner Mine filer...52 Kundeservice (Customer Care)...54 Pleje og vedligeholdelse Telefonens data...57 Producentens Garanti SAR...59 Menutræ...61 Stikordsregister...68

3 2 Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger For forældre Læs betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne grundigt igennem, før mobiltelefonen tages i brug! Forklar barnet indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne samt de risici, der er ved brug af telefonen! Overhold de lovmsæssige forskrifter og lokale begrænsinger ved anvendelse af telefonen. Disse regler kan f.eks. gælde i flyvemaskiner, på tankstationer, på sygehuse eller når du kører bil. Det kan påvirke funktionen af medicinsk udstyr såsom høreapparater eller pacemakere. Hold en minimumsafstand på 20 cm mellem telefonen og pacemakere. Når du telefonerer, skal du holde telefonen op til det øre, der er længst væk fra pacemakeren. Kontakt din læge for at få yderligere oplysninger. Små dele som for eksempel SM-kortet, forseglingen, objektivringen og objektivdækslet kan skilles ad og sluges af små børn. Telefonen skal derfor opbevares uden for små børns rækkevidde. Anvend kun originale Siemensbatterier (100 % kviksølvfri) og - ladere. modsat fald kan det medføre alvorlige sundhedsmæssige og materielle skader. Eksempelvis er der risiko for, at batteriet kan eksplodere. Den netspænding (V), der er anført på strømforsyningen, må ikke overskrides. Hvis dette ikke overholdes, kan laderen gå i stykker. Strømforsyningen skal sættes til en vekselstrømsstikkontakt, som er nem at komme til, når batteriet lades op. Laderen kan kun slukkes efter opladningen ved at koble den fra stikkontakten. Ringetonen (s. 44), servicetonerne (s. 44) og den håndfri funktion anvender telefonens højttaler. Hold derfor ikke telefonen op til øret, når den ringer, eller når du har aktiveret den håndfri funktion (s. 20). modsat fald kan du pådrage dig en alvorlig og permanent høreskade. Betragt ikke den aktiverede infrarøde port [lysdiodeenhed af klasse 1 (klassificering efter EC )] gennem optiske forstørrelsesapparater.

4 Sikkerhedsanvisninger 3 Telefonen må ikke åbnes. Telefonen må kun åbnes, når du skal skifte batteri (100 % kviksølvfri) eller SM-kort. Batteriet må du under ingen omstændigheder åbne. Enhver anden ændring af produktet er forbudt og medfører, at garantien bortfalder. Bemærk! Bortskaf brugte batterier og telefoner i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser. nærheden af tv- og radioapparater samt pc'er kan telefonen medføre forstyrrelser på disse apparater. Anvend kun originalt Siemenstilbehør. Derved undgår du potentielle sundhedsmæssige og materielle skader og sikrer, at alle relevante bestemmelser overholdes. Hvis telefonen bruges i strid med sit formål, bortfalder garantien! Disse sikkerhedsanvisninger gælder også for originalt tilbehør fra Siemens. Forbedret dataoverførsel Det er nødvendigt med en god forbindelse til nettet, hvis din telefon skal kunne overføre data ved højere hastigheder. Overførslen af data kan forsinkes ved etableringen af forbindelsen. For at overholde retningslinjerne vedr. radiobølgers påvirkning bør du under dataoverførslen holde telefonen 22 mm fra kroppen.

5 4 Oversigt over telefonen Oversigt over telefonen 1 Joystick C Tryk lodret ned på joysticket for at starte et program eller en funktion. Rul til venstre, højre, op og ned for at navigere i menuerne. C OK-tast. Tryk kort for at bekræfte en handling. standbytilstand: C Tryk længe for at få adgang til stemmeopkald eller Tryk for at få adgang til funktioner: op (Profiler), ned (Telefonbog), venstre (Lydalbum), højre (Billedalbum). 2 A Opkaldstast Ring op, besvar opkald, de seneste opkald vises. 3 B Tænd-/sluk-/afbryd-tast Slukket: tryk længe for at tænde telefonen. Tryk for at afslutte et opkald under samtalen eller afvise et indgående opkald. Tryk kort for at gå tilbage til standbytilstand. Tryk længe for at slukke telefonen. 4 <> /øù Valgtaster Disse tasters aktuelle funktioner vises i displayets nederste linje som Tekst /symbol (f.eks. p). (Tasterne under displayet fungerer også som valgtaster). Z X Netudbyder :10 Menu MMS 5 Lydstyrketaster standbytilstand: Tryk for at skrue op eller ned for ringetonen. Under en samtale: Tryk for at skrue op eller ned for lydstyrken i højtaleren. Modtag et opkald: Tryk kort på én af tasterne for at deaktivere ringetonen. Tryk længe på én af tasterne for at afvise det indgående opkald.

6 Oversigt over telefonen 5 1 Højttaler 2 Opkalds-LED Sidder på bagsiden af klappen. Aktiveres f.eks. når du modtager et opkald eller en ny MMS eller SMS. 3 Display 4 ntegreret antenne Undgå så vidt muligt at tildække telefonen oven for batterilåget. Dette forringer modtagekvaliteten. 5 ndtastningstaster 6 rda-interface 7 * Ringetone Tryk længe i standbytilstand: aktivér/deaktivér alle signaltoner (undtagen vækkeuret). 8 Tilslutning For lader, headsæt osv. 9 Kameraobjektiv : Blitz/lommelygte Z X Netudbyder :10 Menu MMS Tilbehør Du kan se originalt Siemens-tilbehør på adressen:

7 6 Oversigt over telefonen Skift til kameratilstand: Skift fra telefontilstand til kameratilstand: 1 Vip forsigtigt klappen 180 til højre (mod uret), indtil den vender omvendt 1. 2 Luk klappen 2. Kameraet skifter automatisk til kameratilstand. Yderligere oplysninger Displayet kan kun drejes mod uret! Vigtigt Følg omhyggeligt vejledningen, så displayets hængsler ikke tager skade. Vær særligt opmærksom på at dreje displayet i den rigtige retning!

8 Oversigt over telefonen 7 Kamerafunktioner: (Disse funktioner er kun tilgængelige, når telefonen er i kameratilstand)! 1 Kameraknap Tryk på knappen for at tage et billede. Tryk igen for at gemme billedet i billedalbummet. 6 ø Landskab-/portræt-tast Tryk for at skifte mellem landskab og portræt. menuer: Tryk for at gå ét niveau tilbage. Modtag et opkald: Tryk for at afvise et indgående opkald. 2 Lydstyrketaster Ved eksempelbilledet: Tryk for at aktivere/deaktivere blitzen for at tage et billede eller bruge den som lommelygte. 3 özoom ind-knap Zoom ind på eksempelbilledet. menuer: Tryk for at gå ét niveau tilbage i listemenuen. 4 õ Zoom ud-knap Zoom ud fra eksempelbilledet. menuer: Tryk for at gå ét niveau frem i listemenuen. 5 ù Menutast Tryk for at åbne menuen for kameraindstillinger. menuer: Tryk for at gå ét niveau frem. Yderligere oplysninger Der kan ikke foretages opkald, når telefonen er i kameratilstand! Yderligere oplysninger Hvis du modtager et opkald, vil der blive vist en besked, men du skal skifte til telefontilstand for at acceptere opkaldet!

9 8 Symboler på displayet Symboler på displayet Displaysymboler (udvalg) Z W Modtagesignal Batteriets opladningstilstand, f.eks. 50 % L Telefonbog P Opkaldslister ± Surf & Fun/ Netudbyderportal Alle opkald viderestillet Œ Q M q Opkald viderestillet til postkassen Organizer SMS Læst s Sendt S Ekstrafunktioner N Mine filer T ndstillinger rda a Ringetone deaktiveret ¹ Alarm er aktiveret Aktiveret og tilgængelig o ntet net Hændelser (udvalg) v u Mistet opkald WAP-alarm Organizer-hændelser n Ü Ý Opgave Møde Ferie Meddelelsessymboler (udvalg) p p z SMS ulæst (hvid kuvert) MMS ulæst (gul kuvert) videresendt { med vedhæftet fil À ndtalt meddelelse modtaget Dynamic-symboler Homezone aktiveret Š WAP-alarm modtaget ndtalt meddelelse modtaget MMS modtaget (gul kuvert) SMS modtaget (hvid kuvert) ƒ SMS modtaget, SMS SM -hukommelse er fuld Vibrator aktiveret Hukommelse fuld Håndsæt forbundet med et andet net

10 Kom i gang 9 Kom i gang ndsæt SM-kort/batteri Du modtager et SM-kort fra din netudbyder. SM-kortet indeholder alle vigtige data for din forbindelse. Fjern SM-kortet fra holderen, inden du sætter det i telefonen. Tryk på knappen til åbning af bagsiden øverst på telefonen 1, indtil låsemekanismen udløses, og tag bagsiden af 2. Læg SM-kortet ind under metalklemmen med kontaktfladen nedad, så den sidder på plads. 3 (Sørg for, at det skrå hjørne vender rigtigt). Tryk metalklemmen ned over SM-kortet 4. Anbring batteriet i slottene med den ene side først. Læg først batteriets højre side op mod telefonens højre kant 5, og tryk det derefter nedad 6, indtil det går iindgreb.

11 10 Kom i gang Batteriet tages ud ved at trykke på de indvendige klemmer én efter én og løfte batteriet fra højre side af telefonen. Bagsiden skiftes ud ved at sætte klemmerne ned i hængslerne nederst på telefonen 7 og trykke bagsiden ned 8, indtil den går iindgreb. Opladning af batteri Fremgangsmåde ved opladning Batteriet er ikke helt opladet ved leveringen. Tilslut ladekablet nederst på telefonen 9, sæt strømforsyningen i en stikkontakt, og oplad batteriet i mindst to timer. Yderligere oplysninger Sluk telefonen, før du tager batteriet ud! Kun 3-V SM-kort understøttes. Hvis du har et ældre SM-kort, skal du kontakte din netudbyder. Opladningstid Et tomt batteri er fuldt opladet efter ca. 3 timer. Opladning er kun muligt ved temperaturer fra 0 C til 45 C. Hvis temperaturen stiger/falder til 5 C over/under dette interval, blinker opladningssymbolet for at advare dig. Den netspænding, der er anført på strømforsyningen, må ikke overskrides.

12 Kom i gang 11 Driftstider Driftstiderne afhænger af anvendelsesbetingelserne. Ekstreme temperaturer nedsætter telefonens standbytid betydeligt. Undgå derfor at lægge telefonen i solen eller på en radiator. Taletid: 140 til 400 minutter Standbytid: 160 til 400 timer. Opladningssymbolet vises ikke Hvis batteriet er helt afladet, vises opladningssymbolet ikke med det samme, når strømforsyningen tilsluttes. Det vises efter maks. to timer. Er dette tilfældet, er batteriet fuldt opladet efter 3 til 5 timer. Brug kun den medfølgende strømforsyning! Visning under brug Visning af batteriets opladningstilstand under brug (afladet-helt opladet): V W X Der høres et bip, når batteriet er ved at være tomt. Batteriets opladningstilstand vises kun korrekt efter en uafbrudt op-/afladning. Du bør derfor ikke unødigt fjerne batteriet, og du bør ikke afslutte opladningen i utide. Yderligere oplysninger Laderen bliver varm efter længere tids brug. Dette er helt normalt og ganske ufarligt. Fjernes batteriet i længere tid end ca. 30 sek., skal uret indstilles igen.

13 12 Tænd /sluk, indtastning af PN-kode Tænd /sluk, indtastning af PN-kode Tænd/sluk telefonen B Tryk længe. ndtast PN-koden SM-kortet kan beskyttes af en PN-kode på 4-8 cifre. J C ndtast PN-koden med taltasterne. Tallene vises som ****, så ingen kan læse din PN-kode på displayet. Ret med ]. Bekræft ved at trykke på joysticket. Det tager et par sekunder at logge på nettet. Yderligere oplysninger Skift PN-kode... s. 17 Fjern SM-kortspærring... s. 17 Nødopkald (SOS) Må kun anvendes i nødstilfælde! Ved at trykke på displaytasten SOS kan du foretage et nødopkald på ethvert net uden et SM-kort og uden at indtaste en PN-kode. (Bemærk venligst, at denne funktion ikke er tilgængelig i alle lande). Første gang telefonen tændes Tid/dato Ved den første opsætning af telefonen bliver du først bedt om at kontrollere dato og tid. Derefter kan du indstille uret, så det viser det korrekte klokkeslæt. Du skal ikke foretage denne indstilling igen. ndtast først datoen J (dag/måned/år) og derefter klokkeslættet (24-timers format). C Tryk på denne tast. Klokkeslæt og dato opdateres. Kopiér SM-adresser Første gang SM-kortet sættes i, kan indholdet kopieres over i adressekartoteket. Du kan afbryde kopieringen, hvis du f.eks. modtager et opkald, og derefter fortsætte kopieringen fra ndstillinger i telefonbogen. Du kan også kopiere dataene på SM-kortet på et senere tidspunkt (se s. 23).

14 Generelle oplysninger Standbytilstand Når netudbyderens navn vises i displayet, er telefonen i standbytilstand og klar til brug. B Tryk kort for at vende tilbage (langt tryk slukker telefonen). Du kan vende tilbage til standbytilstanden fra enhver situation. Modtagesignal Z [ Kraftigt modtagesignal. Dårligt signal. Hvis signalet er dårligt, forringes talekvaliteten, og forbindelsen kan blive afbrudt. Gå et andet sted hen. Generelle oplysninger Hovedmenuen Brug tasterne herunder til at navigere i hovedmenuen. C <> C Åbn fra standbytilstand. Vælg programsymbolerne. Start et program. Hovedmenuindstillinger ndstil. Åbn menuen. Alt efter den aktuelle situation kan du vælge forskellige funktioner. 13

15 14 Generelle oplysninger Betjeningsvejledning Brug af menuer De trin, der kræves for at få adgang til en funktion, vises i en kortfattet form i denne brugervejledning. Den kortfattede form for visning af opkaldshistorien er for eksempel som følger: C P Opkaldshistorie Dette omfatter følgende punkter: C Åbn hovedmenuen. Vælg P og derefter funktionen Opkaldshistorie. Vælg Tryk for at bekræfte. Symboler De følgende symboler bruges til at forklare en handling: J B A ndtastning af tal/ bogstaver Tænd/sluk/afbryd-tast Opkaldstast. <> Valgtaster. Menu Viser en valgtastfunktion. C D F E H G = Tryk lodret ned på joysticket, f.eks. for at åbne menuen. Tryk joysticket i den viste retning. Funktion, der er afhængig af netudbyderen. Der skal evt. tegnes et særligt abonnement.

16 Standardfunktioner 15 Standardfunktioner ndstillingsmenuer Nedenfor ser du en oversigt over funktioner, der vises i indstillingsmenuerne. ndstil. Åbn menuen. Redigér Vis Slet/ Slet alle <Ny> Send via Svar Gem Kopier til adr.kart. Omdøb Vis Åbn et opslag til redigering. Du kan ikke ændre sprog under redigering. Vis opslag. Slet opslag/slet alle opslag, efter at du er blevet spurgt, om du virkelig ønsker at slette. Opret nyt opslag. Vælg overførselstjeneste og medie til afsendelse eller udskrivning. Der sendes en besked til afsenderen. "Re" indsættes foran emnet, og den modtagne tekst medtages i den nye besked. Gem opslaget. Gem opslag i den aktuelle telefonbog. Omdøb det markerede opslag. Vis det markerede objekts egenskaber.

17 16 Sikkerhed Sikkerhed Telefonen og SM-kortet er beskyttet mod misbrug med flere forskellige sikkerhedskoder. Gem disse koder på et sikkert sted, hvor du kan finde dem igen, hvis du får brug for dem. Skift koder PN-KODE PN2- KODE PUK- KODE PUK2- KODE Spærringskode Beskytter dit SM-kort (PN-kode). Du skal bruge specielle SM-kort for at kunne aktivere takstvisning og ekstrafunktioner. Nøglekode. Denne kode bruges til at låse telefonen op, når der er indtastet en forkert PN-kode flere gange. Anvendes til indstilling af begrænsninger, der forhindrer opkald til bestemte nummertyper. C T Sikkerhed Skift koder Vælg funktion. PN-kode-kontrol Du bliver normalt bedt om at indtaste PN-koden, hver gang du tænder telefonen. Du kan deaktivere denne funktion, men så risikerer du, at uvedkommende personer anvender telefonen. PN-kode-kontrollen skal være aktiveret, for at du kan bruge alle tilgængelige sikkerhedskoder. Nogle netudbydere tillader ikke, at denne kontrol deaktiveres. Vælg Tryk. J C Rediger C ndtast PN-koden. Bekræft indtastningen. Tryk. Bekræft.

18 Sikkerhed 17 C T Sikkerhed Skift koder Vælg funktion. Skift PN Du kan ændre PN-koden til ethvert tal med 4-8 cifre, som du har nemmere ved at huske. J ndtast den nuværende PN-kode. C Tryk på tasten. J,C ndtast den nye PN-kode. J,C Skift PN2 Gentag og bekræft den nye PN-kode. (Vises kun, hvis PN-kode 2 er til rådighed.) Samme fremgangsmåde som ved Skift PN. Skift spærringskode Gør som ved ændring af andre koder. Deaktivér SMkortspærring Hvis PN-koden indtastes forkert tre gange, spærres SM-kortet. ndtast den PUK-kode, som følger med SMkortet fra netudbyderen (hoved-pnkoden) i henhold til anvisningerne. Hvis du har mistet PUK-koden (MASTER PN-koden), skal du kontakte din netudbyder.

19 18 ndtastning af tekst ndtastning af tekst Tekstindtastning uden T9 Tryk gentagne gange på den relevante taltast, indtil det ønskede tegn vises. F.eks.: 2 ] F # * 0 1 Tryk kort én gang for at skrive bogstavet a, to gange for at skrive b osv. Tryk længe for at skrive tallet. Tryk kort for at slette bogstavet foran markøren; tryk længe for at slette hele ordet. Flyt markøren (frem/tilbage). Tryk kort: Skift mellem abc, Abc, T9abc, T9Abc, T9ABC, 123. Tryk for at aktivere/deaktivere specialtegnene. Tryk én gang/gentagne gange:.,?! " ( / : _ Tryk længe: Skriv 0. Skriv mellemrum. Tryk to gange: skriver 1. Tryk længe: skriver 1. Specialtegn *,F 1. 2, 3? 4 : 5 ; 6! = 4 * 5 / 6 % 7 < 8 > 9 # 1 $ & ( 8 ) 9 _ J Tryk for at aktivere/deaktivere specialtegnene. Navigér til tegntabellen, der indeholder det specialtegn du har brug for: Tryk på den tast på tastaturet, der svarer til tegnet, for at vælge det.

20 ndtastning af tekst 19 ndtastning af tekst med T9 "T9" sammensætter det rigtige ord ud fra de forskellige indtastninger. # Aktiver/deaktivér T9. Skriv med T9 Det anbefales at skrive et ord færdigt uden at se på displayet. Du skal blot trykke én gang på den tast, hvor det relevante bogstav er placeret. 1/E Med et mellemrum eller ved at flytte til højre afslutter du ordet. Brug ikke specialtegn som f.eks. Ä. Brug kun standardtegn, f.eks. A. T9 klarer resten. T9-ordforslag Hvis der findes flere forskellige muligheder i ordbogen for et ord, vises den mest sandsynlige først. ^ Tryk. Hvis dette ord heller ikke passer, skal du trykke på tasten igen. ^ Tryk, indtil det rigtige ord vises. Yderligere oplysninger Tryk kort: Skift mellem: abc, # Abc, T9abc, T9Abc, 123. Tryk for at aktivere/deaktivere * specialtegnene (s. 18). T9 Text nput is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro.Pat. No ( ); DE/DK, F, FR, T, NL, PT, ES, SE, GB; and additional patents are pending worldwide.

21 20 Anvendelse af telefonen Anvendelse af telefonen J A A Afslut opkald B ndtast nummeret (altid med områdenummer/ landekode). ] Et kort tryk sletter det sidste ciffer, et langt tryk sletter hele telefonnummeret. Ring telefonnummeret op. Tryk kort på afbryd-tasten. ndstil lydstyrken Brug lydstyrketasterne til at regulere lydstyrken. Skift til håndfri tilstand Med et langt tryk på den grønne tast skifter telefonen til håndfri tilstand. Genopkald A Tryk to gange. Det telefonnummer, der senest er ringet op til, ringes op igen. Åbn genopkaldslisten: A Tryk én gang. Vælg et telefonnummer, og tryk derefter på tasten for at ringe op. Automatisk genopkald Aut. Genopkald Nummeret ringes op 10 gange med længere og længere mellemrum. Besvar opkald A Tryk. ndstil. Eller Afvis opkald B ndstil. Åbn og vælg Besvar opkald eller Acceptér håndfri. Tryk kort. Eller Åbn og vælg Afvis eller Uden lyd.

22 Anvendelse af telefonen 21 Yderligere oplysninger Besvar opkaldet, inden du holder telefonen op til øret. På den måde undgår du at få høreskader af ringetonerne. Håndfrit opkald Aktivér håndfri Lyd via højttaleren (håndfri funktion). Deaktiver altid den håndfri funktion, inden du igen holder telefonen direkte op til øret. Sådan undgår du høreskader! Landekoder Husk at tilføje et "+" foran 0 nummeret. Samtaleindstillinger ndstil. Du har adgang til funktioner, der kun kan anvendes under samtalen. 2-skift samtale Etablér en ny forbindelse ndstil. J Åbn menuen. Vælg et nyt nummer fra telefonbogen. Eller Tast det nye nummer direkte. Det aktuelle opkald sættes automatisk på hold. ndstil. Skift Åbn menuen. Skift mellem samtaler. Eller brug joysticket til at skifte mellem samtalerne. ndgående opkald under en samtale Du hører en "banke på"-tone og kan nu: Besvare den ventende samtale samtidig med, at du bevarer den første Besvar opkaldet, og sæt A den aktuelle samtale på hold. Eller ndstil. Tryk for at besvare opkaldet. Afvise det nye opkald Afvis opkald Afvis opkaldet, eller overfør det til postkassen via overførsel i menuen Samtaleindstillinger. Eller brug til at afvise det indgående B opkald. Besvare den ventende samtale og afslutte den aktuelle samtale Accept. Besvar den nye samtale. Eller Besvar den nye samtale med joysticket. Afslut den aktuelle B samtale.

23 22 Anvendelse af telefonen Afslut samtale(r) B Tryk på afbryd-tasten. Ja Nej Genoptag den holdte samtale. Afslut alle samtaler. Konference Du kan ringe til maks. 5 konferencedeltagere en efter en. Når du har oprettet en forbindelse: ndstil. J ndstil. Åbn menuen. Det aktuelle opkald sættes på hold. Vælg det nye nummer fra opkaldslisten eller telefonbogen. Eller Tast det nye nummer direkte. Tryk, når den nye forbindelse er oprettet, og vælg Konference. Gentag dette, indtil alle deltagere er tilsluttet. Afslutte B Når du trykker på afbrydtasten, afsluttes alle samtaler i konferencen.

24 Telefonbog Du kan f.eks. gemme dine bekendtes navne og telefonnumre i telefonbogen som kontaktpersoner. Du kan enten gemme kontaktpersonerne i SM-kortets hukommelse (Telefonbog) eller i telefonens hukommelse (Adressekart.). Adressekart. er valgt som standard. Gem kontaktpersonerne ved at vælge: C L ndstillinger Vælg Adressekart. / Telefonbog Nyt opslag Tilføj en ny kontaktperson i telefonbogen på følgende måde: H Åbn telefonbogen. H Vælg Navneliste. H Vælg <Ny>. J Udfyld indtastningsfelterne: Telefonbog 23 TAST NAVN: ndtast for- og/eller efternavn. Telefonnr.: ndtast altid telefonnummeret med landekoden. Du kan ikke gemme et opslag uden et telefonnummer. Opkaldstype: Vælg type for det nye opslag, f.eks. mobil, hjemme, fax. Du kan også vælge: Vælg gruppe: (i adressekartoteket) Knyt posten til en gruppe (s. 25). (i adressekartoteket) ndtast -adressen. Note: (i adressekartoteket) Du kan indtaste tekst, hvis du ønsker at tilføje kommentarer om kontaktpersonen. C Gem det nye opslag. Yderligere oplysninger Landekoder: Husk at tilføje et "+" foran 0 nummeret.

25 24 Telefonbog Find nummer/ring op Åbn telefonbogen. Vælg Navneliste. J/ A Vælg et navn med begyndelsesbogstavet og/eller ved at bladre. Ring det valgte nummer op. Rediger et opslag ndstil. J Vælg et opslag i telefonbogen. Vis indstillingerne. Vælg indtastningsfelt. Foretag ændringerne. Tryk for at gemme ændringerne. Redigering af opslag Følgende indstillinger er tilgængelige afhængigt af, hvad der aktuelt er valgt. ndstil. Åbn menuen. Rediger Slet Send SMS Du kan ændre navn, nummer og type for det valgte opslag. Du kan slette hele det valgte opslag. Du kan sende en SMS til en eller flere udvalgte modtagere. Send MMS rda Vis Kopier til tlf.bog (i adressekartot eket) Kopier til adr.kart. (i telefonbogen) Håndfrit opkald Stemmeopkald Hurtigopkald Du kan sende en MMS til en eller flere udvalgte modtagere. Du kan sende det valgte opslag med rda. Du kan se detaljerne for det valgte opslag. Du kan manuelt kopiere opslag i telefonens hukommelse til SM-kortet. Du kan manuelt kopiere opslag på SM-kortet til telefonens hukommelse. Du kan ringe op til den valgte modtager med den håndfri funktion. Du kan optage et stemmeopkald for at gøre det hurtigere at ringe op til det valgte nummer. Du kan foretage hurtigopkald til et nummer ved at programmere det valgte nummer.

26 Telefonbog 25 ndstillinger Følgende funktioner er tilgængelige afhængigt af, hvad der er valgt. ndstil. Åbn menuen. Vælg gruppe Vælg Slet alle Kopier til adr.kart. Vælg den gruppe, som kontaktpersonen er tilknyttet. Vælg enten Adressekart. eller Telefonbog. Slet hele indholdet i Adressekart./Telefonbog. Kopiér alle opslag fra Telefonbog hukommelsen til Adressekart. hukommelsen. (Standardfunktioner, se s. 15) Gruppeindst. Arrangér opslagene i dit Adressekart. for at holde bedre styr på dem. Du kan vælge en gruppe, når du opretter et nyt opslag, eller vælge en eksisterende post for at ændre gruppeindstillingerne. Du kan vælge en melodi og et billede til gruppen. De afspilles/vises, når en person fra gruppen ringer. Åbn telefonbogen. Vælg Navneliste. J/ Vælg det ønskede opslag. Vælg ndstil.. < Tryk på Vælg gruppe. Eget nr. ndtast dine "egne" telefonnumre som oplysninger, når Telefonbog eller Adressekart. vælges. Nødopkald Nødopkaldsnummeret vises altid nederst i navnelisten. Nødopkaldsnummeret er foruddefineret og kan ikke ændres (se også s. 12).

27 26 Opkaldslister Opkaldslister Telefonnumrene gemmes for at gøre det nemmere at ringe op til dem igen. Opkaldshistorie Opkaldslisten kan indeholde maks. 30 numre. Det kan f.eks. være mistede opkald, modtagne opkald eller udgående opkald. C P Opkaldshistorie Vælg opslag. C Åbn listen. Vælg telefonnummer. ndstil. / OK Vælg Opkald, Notering h/fri, Send SMS, Send MMS, Detaljer, Gem, Slet. Adgang til de seneste opkald A Hurtig adgang i standbytilstand. Nulstil Opkaldslisterne slettes. Tid/omk. C P Tid/omk. Vælg funktion: Opkaldslister, Udg. opkald, ndgående, Samlet pris C Nulstil Annullér Vælg. Åbn rapport eller indstillinger. Nulstil den valgte indstilling. Annullér den valgte indstilling. Samlet pris C Åbn menuen: Takst ndtast den anvendte valuta og omkostningerne pr. enhed. Vis kreditbeløb Den resterende taletid eller de resterende enheder vises. Kreditgrænse Med særlige SM-kort kan du eller netudbyderen fastsætte en kreditgrænse. Nulstil Annullér Nulstil den valgte indstilling. Annullér den valgte indstilling.

28 Kamera Fotos, der er taget med det indbyggede kamera, kan du straks se, og du kan bruge fotoet som baggrundsbillede. sende fotoet via MMS, rda eller . Aktivering Vip forsigtigt skærmen 180 til højre, indtil den er på den modsatte side. Luk klappen, se Oversigt over telefonen (s. 4). Kameraet skifter automatisk til kameratilstand. Oplysninger om tasternes funktion i kameratilstand kan du se i Oversigt over telefonen (s. 4). Yderligere oplysninger Kamerafunktionen aktiveres automatisk, når du sætter telefonen i kameratilstand. Kamera 27 Det aktuelle billede (eksempel) vises på displayet. den første linje ser du fra venstre til højre: œ Opløsning. Nat-tilstand. Selvudløser. Blitz aktiveret. Ñ Gemmer. ½ Burst-tilstand. 1,5 Zoomværdi, f.eks. 1,5. ndstillinger før optagelsen: ö / Tryk på knapperne for õ at zoome ind og ud på eksempelbilledet. Billedopløsning Det er muligt at indstille billedkvaliteten uafhængigt af eksempelbilledets opløsning. Premium: (SXGA) Høj: (VGA) Baggrund: Opløsningen kan forringes afhængigt af den valgte digitale zoom. Baggrunden tilpasses telefonens skærmopløsning.

29 28 Kamera Tag et billede Tryk på knappen for at tage et billede. Tryk på knappen for at gemme billedet. Billedet gemmes i billedalbummet. Slet Send rda MMS Slet billedet. Send billedet via: Diasshow Se alle eksisterende billeder på skærmen et efter et. Et tryk på en vilkårlig knap standser diasshowet. Pausetilstand Hvis du ikke bruger kameraet i to minutter, skifter det automatisk til pausetilstand. Tryk på en vilkårlig knap for at vende tilbage til det eksempelbillede, der blev vist, da pausetilstanden blev aktiveret. Kameraindstillinger Alt efter den aktuelle situation er følgende funktioner tilgængelige. ndstil. Åbn menuen. ndstillinger ndstillinger: Billedkvalitet, lydindstilling, gendan indstillinger. Rammer: Vælg Standardrammer, Egne rammer eller ingen. Farvetilstand: f.eks. sort, hvid, sepia. Billedalbum Selvudløser: Kameraet tager automatisk billedet ca. 10 sekunder efter aktiveringen. Du hører et bip 3 sekunder før billedet tages. Blitz: Aktivér blitzen, inden billedet tages. Burst-tilstand: Tag flere billeder på én gang. Nat-tilstand: Bruges når eksponeringen er meget mørk. Billedformat: Brug portræt til telefondisplayet og landskab til pc-skærmen. (Standardfunktioner, se s. 15)

30 SMS Med din telefon kan du også sende og modtage ekstra lange tekstbeskeder (op til 760 tegn). De sammensættes automatisk af flere "normale" SMS-beskeder på 160 tegn (vær opmærksom på den højere takst). Du kan også sende billeder og lyde med eller uden ledsagende tekst i en SMS. SMS understøtter heller ikke alle billed- og/eller lydtyper. Skriv/send C M SMS Ny SMS Vælg <Tilføj kontakt> for at vælge et navn i den viste navneliste, eller indtast et nyt nummer. Gentag fremgangsmåden, hvis du ønsker at tilføje flere kontaktpersoner. Vælg <Ny>. ndtast tekst (se også s. 18) eller vælg Skabelon for at bruge en standardbesked. SMS 29 Vælg <Tilføj media>, hvis du ønsker at indsætte et billede, en tekst eller en lyd i SMS en. Vælg fra en liste med mulige vedhæftninger, og tryk på OK. Vælg Gem, hvis du ønsker at gemme beskeden i beskedlisten. Vælg Send nu for at sende SMS en til den eller de valgte modtagere. SMS en overføres til servicecenteret, hvorfra den vil blive sendt. Arkiv C M Arkiv Listen over de gemte SMS-beskeder i telefonen vises. SMS til gruppe Gør det samme, som når du skriver en almindelig SMS. Gentag fremgangsmåden så mange gange, som det er nødvendigt for at tilføje nye kontaktpersoner.

31 30 SMS Læs p C ndstil. Svar Videresend Slet Flyt til arkiv Notering Symbol på displayet, som angiver, at du har modtaget en ny SMS. Tryk på joysticket eller på Læs for at læse SMS en. Bladr i SMS-beskeden linje for linje. Vælg mellem følgende muligheder. Åbn menuen. SMS-indstilling Svar straks på den SMS, der vises nu. Videresend den valgte besked til en udvalgt modtager. Slet den valgte besked. Gem beskeden i telefonens hukommelse. Ring op til afsenderen af den valgte besked. Signatur C M SMS SMS-indstilling Signatur Du kan indtaste en "underskrift" på maksimalt 16 tegn. Denne underskrift vil så blive vedhæftet alle SMSbeskeder, undtagen når der ændres i en eksisterende SMS. SMS-indstillinger kan du også vælge indstillingerne for følgende: Autogem SMScenter Gyldighe dsperiode Svar retur Leverings rapport Gem automatisk de sendte MS er i telefonens hukommelse. ndstil Til eller Fra. Vælg telefonnummeret på det servicecenter, der skal anvendes som standard, hver gang du sender en ny SMS. Vælg, hvor længe servicecentret skal forsøge at sende beskeden: 1 time,12 timer, 1 dag, 1 uge, Maksimum* *) Maksimalt tidsrum, som netudbyderen giver mulighed for. ndstil Til for at sende servicecenterets telefonnummer sammen med SMS-beskeden, så modtageren kan svare ved hjælp af dette nummer. Bed om kvittering for modtagelse af sendte meddelelser. Standardbeskeder C M SMS Skabelon Standardbeskeder kan gemmes i telefonen og tilføjes til dine andre beskeder.

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

A52. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

A52. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens A 2003 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2002 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL37H

Gigaset. Gigaset SL37H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS SÅDAN BRUGER DU OG I vejledningen bruger vi en Nokia 7370 som eksempel til at vise, hvordan man bruger en mobiltelefon. Vejledningerne kan variere fra mobil til mobil, og det er altid en god idé at læse

Læs mere

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Introduktion............................... 4 Opkald.................................. 14 Kontakter................................ 21 Meddelelser..............................

Læs mere

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS CT8598/00SBEURO http://da.yourpdfguides.com/dref/979486

Din brugermanual PHILIPS CT8598/00SBEURO http://da.yourpdfguides.com/dref/979486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i PHILIPS CT8598/00SBEURO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 4 3. LOG IND... 4 4. HURTIGT OVERBLIK... 4 5. BESVAR OPKALD...

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

SGH-Z540 Brugervejledning

SGH-Z540 Brugervejledning SGH-Z540 Brugervejledning Vigtige sikkerhedsforskrifter Manglende overholdelse af disse regler kan medføre fare eller være ulovligt. Trafiksikkerhed Du må ikke betjene en håndholdt telefon, når du kører.

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Fordord... 3 Sæt SIM-kortet i telefonen... 3 PIN koden... 3 Telefonsvarer...

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Velkommen til den mobile verden

Velkommen til den mobile verden Velkommen til den mobile verden Hos Call me fokuserer vi på at gøre det nemt for dig at købe din nye mobil, mobilt bredbånd eller mobiltilbehør. Du kan handle på www.callme.dk, når du har tid og til priser

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Brugervejledning 9352757 5. udgave

Brugervejledning 9352757 5. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352757 5.

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk Hitron modem NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk KRAV TIL UDSTYR FOR AT KUNNE ANVENDE TRÅDLØST NETVÆRK: Din PC skal have et trådløst netværkskort

Læs mere

Doro PhoneEasy 515. Dansk

Doro PhoneEasy 515. Dansk Doro PhoneEasy 515 Dansk 1. Lydstyrkeregulering 2. Lampe 3. Venstre funktionstast 4. Opkaldstast 5. Hurtigvalgstaster 6. Telefonsvarer 7. Tastaturlås 8. Mikrofon 9. Lydløs / Indtastningsmetode 10. Kamera-genvej

Læs mere

Doro PhoneEasy 615. Dansk

Doro PhoneEasy 615. Dansk Doro PhoneEasy 615 Dansk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Ørestykke 2. Venstre funktionstast 3. Opkaldstast 4.

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12.

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Mobil og tablets Opsætning af ipad Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89 59 10 00. www.norddjurs.dk

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Kom godt i gang Læs om dine muligheder Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Mobilopsætning Spærring af opkald Data på din mobil Mobilt bredbånd Og meget meget mere Callme.dk Velkommen

Læs mere

ipad for let øvede modul 7

ipad for let øvede modul 7 24102014AS ipad for let øvede modul 7 Skype Skype er et program, der gør det muligt at kommunikere med en anden person med både billede og lyd. Kommunikationen sker over internettet, og der er gratis at

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Gigaset. Gigaset E450

Gigaset. Gigaset E450 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset E450 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon!

Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon! Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon! For at du hurtigt kan blive fortrolig med din nye mobiltelefon, har vi sammenfattet de væsentligste oplysninger på nogle

Læs mere

Kort vejledning. emporiaconnect. V88_emporiaCONNECT_Manual-V2_55367-DAN.indd 1

Kort vejledning. emporiaconnect. V88_emporiaCONNECT_Manual-V2_55367-DAN.indd 1 Kort vejledning. emporiaconnect. V88_emporiaCONNECT_Manual-V2_55367-DAN.indd 1 19.11.13 15:58 Din mobiltelefon Forsiden på den lukkede telefon i ladeadapteren Kameraobjektiv Lyssymboler (LED) (se side.

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUGERHÅNDBOG ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03194A Dansk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUGERHÅNDBOG ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03194A Dansk. 01/2003. Rev.2.0 DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUGERHÅNDBOG ELECTRONICS Printed in Korea Code No.: GH68-03194A Dansk. 01/2003. Rev.2.0 Indhold Vigtige sikkerhedshensyn........................ 7 Udpakning.....................................

Læs mere

SX1. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

SX1. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2003 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Læs mere

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com Kvikguide GFEO Telefone www.agfeo.com Om denne kvikguide Denne kvikguide giver en forklaring på GFEO TKanlæggets mest almindelige funktioner. For at få et overblik over alle GFEO TKanlæggets funktioner

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

Lightwriter SL40 Connect

Lightwriter SL40 Connect Lightwriter SL40 Connect Brugervejledning SL40 CONNECT dedicated to communication Dette er en brugervejledning for Lightwriter SL40 Connect. Se vores hjemmeside for opdateringer eller tilføjelser: http://www.toby-churchill.com

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S790 - S795 - S795 S790 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

Gigaset. Gigaset S680 - S685

Gigaset. Gigaset S680 - S685 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

* Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder.

* Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea

Læs mere

Indholdsoversigt. Emne. Side

Indholdsoversigt. Emne. Side Indholdsoversigt Emne o Log-in på din Idify Tidslinje Åben Idify Timeline på din ipad Indtast dine log-in oplysninger o Navigation af din tidslinje Tidslinjens oversigt Åbne Favorit erindring Navigér og

Læs mere

ipad for let øvede modul 7

ipad for let øvede modul 7 13032014AS ipad for let øvede modul 7 Skype Skype er et program, der gør det muligt at kommunikere med en anden person med både billede og lyd. Kommunikationen sker over internettet, og der er gratis at

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store

Læs mere

1. Højtaler Telefon med mobiltelefonen ved øret. 2. Navigationsknapper Til at navigere i menuer og tekstindtastning. Derudover som standard hurtig

1. Højtaler Telefon med mobiltelefonen ved øret. 2. Navigationsknapper Til at navigere i menuer og tekstindtastning. Derudover som standard hurtig U2 1. Højtaler Telefon med mobiltelefonen ved øret. 2. Navigationsknapper Til at navigere i menuer og tekstindtastning. Derudover som standard hurtig adgang (se også side 58): Op ( ): Gå ind i kameratilstand

Læs mere

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31)

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31) 1 2 3 4 9 8 7 5 6 Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på 6 # och knapplås 7 Programmering 8 Återuppringning 9 Nummerpresentation

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0341611 Version 02 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i

Læs mere

E-mail. Outlook. Outlook.com

E-mail. Outlook. Outlook.com E-mail Outlook Outlook.com Indhold e-mail elektronisk post... 3 e-mail adresse... 3 Opstart af Microsoft Outlook.com... 4 Skærmbilledet i Outlook... 5 Arbejd med e-mail... 6 Sende e-mail... 7 Modtage og

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere