REFERAT RSK-MØDE NOVEMBER Christian Paulsensvej. Frederiksberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT RSK-MØDE 12-13-14. NOVEMBER Christian Paulsensvej. Frederiksberg"

Transkript

1 REFERAT RSK-MØDE NOVEMBER Christian Paulsensvej. Frederiksberg Program og dagsorden: Fredag: : OSR-Forum og Adm.-møde Lørdag: : Morgenmad : RSK-møde 1. Sindsrobøn 2. Oplæsning af koncepter 3. Præsentationsrunde 4. Oplæsning af dagens tekst og et medlem deler om teksten 5. Godkendelse af referat 6. Godkendelse af dagsorden 7. Rapport fra områderne - Nordjylland - SOV - København - Midtjylland se bilag - Syddanmark se bilag 8. Administrationskomitéen orienterer

2 9. RD orienterer se bilag : Frokost : RSK-møde Workshop om 11. koncept 10. Kassererens rapport 11. Indledende snak om budget Rapport fra underudvalg: A. Internetudvalg B. Oversættelsesudvalg C. Offentlig informationsudvalg 13. ECCNA 2011 Søndag: : Morgenmad : RSK-møde 14. Procedure omkring valg af underudvalgsformænd i RSK 15. OI Retningslinier 16. Datoer samt bud på afholdelse af RSK-møder 2011 og servicekonference Vedtagelse af budget Eventuelt Retningslinjer for RSK Servicekonference 2011 EDM vintermøde 2013 Hvordan får vi rapporterne ud til tiden?

3 Hvilke punkter skal med under pkt. OSR rapporter Taleret på RSK møder Tidsrammer på dagsordens enkelte punkter Retningslinier for udstyr stillet til rådighed af NA Hvornår starter og slutter næste RSK møde på servicekonferencen? 19. Runde om hvordan mødet er gået 20. Sindsrobøn : Frokost ?: RSK-møde Lørdag: Referat RSK møde Sindsrobøn Udført. 2. Oplæsning af koncepter Oplæsning ved OU FM Mogens. 3. Præsentationsrunde og afbud Administrationskomitéen (ADMIN): Formand (FM) Thomas Næstformand (NFM ) Pernille Kasserer Asger (KASS)- møder til middag Vicekasserer (V KASS) Gert

4 Regionsdelegeret (RD) Iver Regionsdelegeret suppleant (RDS) Erik Sekretær (SEK) Marina Underudvalg: Oversættelses udvalg formand (OU FM) Mogens Internetudvalg næstformand (IU NFM) Jonas Offentlig Information formand (OI FM) Peter Område Service Repræsentanter og Suppleanter (OSR og OSS): OSS Midtjylland Jan- møder til middag OSR SOV Thomas OSS Nordjylland Stephanie OSR Syddanmark Thomas OSR København Sanne OSS København Johnny Observatør Britta Observatør Kim Afbud: Internetudvalg formand (IU FM) Michael OSR Midt Brian OSS Syd Lars

5 4. Oplæsning af dagens tekst og et medlem deler om teksten Oplæsning ved Iver. Indledning ved Peter. 5. Godkendelse af referat Bemærkning ved V KASS at han ønsker at få tilføjet sit afbud. Beslutning 1: I referatet under pkt. Præsentation og afbud skrives titel og fornavne og evt. begyndelsesbogstavet af efternavnet, i resten af referatet skrives blot titlen. Tilføjes i forretningsorden. 6. Godkendelse af dagsorden FM: Forslag: Vi rykker pkt. 11 frem som punkt 7. Ingen indvendinger. OSR SOV: Hvornår slutter mødet, der står et spørgsmålstegn i programmet? FM: Det skal forstås som en buffer. 7. Indledende snak om budget V KASS orienterer: Vi holder budgettet for i år. Underudvalgene skal huske at afsætte kontogebyr. Der er husket alle udgifter til servicekonferencen Der er afsat et beløb til projektor og evt. en pc til sekretæren. Spørgsmål: FM: Er der kommet de donationer ind som vi havde budgetteret med V KASS: Det gør det nu, da vi fik en stor donation på kr fra Nordjylland i fredags. Budgettet for 2011 ser meget realistisk ud, hvis vi får lignende donationer som i år. V KASS: Hvad skal taktikken være, hvis vi kan se at et budget ikke holder? Henstilles, at der tænkes over det i RSK på et senere tidspunkt. V KASS vil indhente erfaringer fra vores sponsorland. V KASS: Orienterer kort fra admin. mødet om drøftelsen af en bundgrænse i budgettet, hvor udbetalinger til underudvalgene begrænses og evt. stoppes. Vedtaget som pkt. på dagsorden under kassererrapporten til næste RSK. OI FM: Vi har brugt mindre end afsat, hvad var der sket, hvis vi havde brugt det vi kunne? V KASS: Den henstilling om at holde igen med at bruge penge har virket. I

6 modsat fald skulle vi have tæret på kassebeholdningen. V KASS demonstrer, at man i regnearket for hver post kan se, hvad pengene er brugt til. 8. Rapport fra områderne - Nordjylland: OSR oplæser rapporten (se bilag). Ønsker rapporter og referater udsendt tidligere. - SOV: OSR oplæser rapporten (se bilag). Nominerer Jonas til serviceposten som IU FM. Det er en fejl i rapporten, at Lars opstiller som V KASS på Servicekonferencen 2011, da posten ikke er på valg før til Servicekonferencen i København: OSR oplæser rapporten (se bilag). Beklager, at der ikke var skrevet noget om områdets økonomi, da informationerne manglede, men fremlægger tallene mundtligt. - Midtjylland: OSS oplæser rapporten (se bilag). Ønsker at NA DK byder ind på et EDM vintermøde i Syddanmark: OSR oplæser rapporten (se bilag). RD: Spørger om der er behov for hjælp til oprettelse af en Regional HI komité og om det skal med på dagsorden? OSR Syd: Henvender sig til de involverede personer, om der er ønske om det, og i så fald om hvad der ønskes af hjælp. Der foreslåes en HI workshop på Servicekonferencen 2011, som HI Syddanmark tager sig af. FM: Beder om at de folk som vil afholde workshoppen, henvender sig til ham på sin mail for at få koordineret workshoppen med Administrationskomitéen. På næste RSK tages det op på dagsorden, om der ønskes et regionalt HI udvalg. IU NF: Tilbyder plads på serveren til et evt. regionalt HI udvalg. OU FM: Ifm. spørgsmål om flere drafts af BFID, kan der ikke skaffes flere. Se for øvrigt OU rapporten (bilag). Punkter til evt. Mulighed for at NA afholder et EDM møde. Hvordan får vi rapporterne ud til tiden? Hvad skal OSR forrummet bruges til?

7 Derudover oplyste OSR erne om: At de på OSR forum havde snakket om at bibeholde OSR forummet om fredagen og at de gerne ville at der kunne bliver mulighed for tilmeldelse til sandwich. De vil bruge forummet til at gå i dybden med rapporterne. Alle rapporter skal være læst igennem inden mødet og gerne have spørgsmål til de andre områdernes rapporter med. Retningslinjer: 6.f: skal sættes i stedet for tilstræbes Så ordlyden bliver: Når der kommer forslag, skal der foreligge en beregning af de økonomiske konsekvenser. RD: Kan det gøres mere smidigt i RSK mødet, at man efter det grundige forarbejde i OSR forrummet dropper oplæsningen af OSR rapporterne? OSR Kbh. Der blev talt om at punkterne: Økonomi, Hvordan går det i området, Hvad ønsker vi af RSK og Andet fremlægges i stedet for at rapporterne oplæses i deres helhed. 9. Administrationskomitéen orienterer Post: Posten omdelt til rette vedkommende. FM: Taleret på RSK møder. Vi skal blive mere effektive. Skal der føres noget til retningslinierne desangående? RD: Diskussionerne skal foregå i områderne. RSK er et beslutningsforum. NFM: Skal vi blive mere detaljerede i dagsorden og sætte tider på enkelte punkter? Det tages med under evt. FM: Basis Tekst som lydbog: Den er stadig ved at blive indtalt og vi vil få mulighed for at få filen som vi kan distribuere inden for NA, samt den vil kunne lånes som lydbog ved den organisation som er ved at indtale den. (KLO) FM: Deadline for indsendelse af rapporter? Hvad skal den være. V KASS: Grundet aktualiteten er det bedst at deadline for kassererrapporten er 1 uge. Tages op under evt. Retningslinjer tages op under evt. Oplæsningen: Skal den ændres til at dreje sig om åndelige principper at lave service ud fra? OSR Kbh. Vær opmærksom på at det skal give energi og ikke tage energi. ADMIN opfordres til at finde ud af hvad vi skal. Referatet kom desværre sent ud, da sekretæren af personlige grunde har valgt at trække sig fra posten. Marina har overtaget. Vi mangler fremover en sekretær.

8 Dagsorden for ADMIN møde drøftet. Servicekonference: Vi kører videre med den model hvor underudvalgene aflægger rapporter og der efterfølgende laves visionsarbejde. Der skal også stilles et lokale til rådighed til et åbent GSR forum ledet af GSR er, så de kan få mulighed for at få opfyldt deres ønske om at de kan dele styrke, håb og erfaringer. Det henstilles, at OSR erne tager det med ud i områderne og finder GSR er, der ønsker at involvere sig i dette arbejde og vil tage ansvar for indholdet. Der kan mailes input og navnene med mailadresser til formanden for Servicekonferencen OSK Midtjylland er tovholder. RSK vil gerne være behjælpelig. Stjålet pc: Aftalen med tidl. webmaster bliver ikke overholdt. Det foreslås, at det lægges over til tidl. webmasters samvittighed, om han vil betale eller ej for ikke at bruge flere kræfter på det. Der er konsensus om dette. Trykkerregning for BFID: Efter den 29. overføres de med trykkeren aftalte 4000 kr t efter underskrivelse af et endeligt forlig. De er allerede hævet og indgår som udgift i regnskabet. Der skal være retningslinier ifm. udstyr, der er stillet til rådighed af NA. På valg til servicekonferencen 2011 Sekretær: Ingen kandidater p.t. RD: Erik stiller op. RDS: OSR Kbh. Sanne og OSR Syddanmark Thomas stiller op Formand: Pernille stiller op Næstformand: Ingen kandidater p.t. IU formand: Jonas stiller op Det ville være godt, hvis områderne giver deres opbakning til evt. kandidater at kende. Forsikringer: NFM: Har taget kontakt til et forsikringsselskab. Ansvarsforsikringen som forening kan ikke tegnes. Valg af næstformand til underudvalgene tages under retningslinjer.

9 Workshop om 11. koncept Oplæg ved Mogens og Erik. 10. RD orienterer: Har været til EDM i Israel med RDS. Har sammenfattet rapporten (se bilag) i de mere overordnede temaer. Hvordan hjælper vi regioner, der er på vej op via Fellowship Development (FD)? RDS orienterer om FD i Island. Det går ikke så godt. De er startet forfra, alle betroede tjenere er skiftet ud. Der er bevilliget et nyt besøg af FD. Erik er i tæt kontakt per mail med NA Island. Der er ikke noget oversat litteratur, men de er godt i gang med at oversætte Basic Text. Der er også folk, der vil lave service. Der afventes med henblik på FD fornyede tiltag, når Island har fundet ud af, hvad præcis de ønsker hjælp til. 11. Kassererens rapport Gennemgået ved KASS og V KASS og godkendt. Slåfejl i bankregnskab : rettet ,63 til ,63. Efterfølgende tal stemmer. Donationerne er stigende år for år. Det ser fortrøstningsfuld ud for Rapport fra underudvalg: A. Internetudvalg: Rapport(se bilag). OSR SOV: Der er mange domæner. IU NFM lægger det op til forummet, hvilke af de mange domæner skal bibeholdes, når vi efterhånden flytter ud på det nye webhotel. Der kan være en fordel, at blive ved med at bibeholde det gamle domænenavn således at de peger videre til det nye domæne. FM: Ros til udvalget for fornyelsesplaner for hjemmesidens design og et samarbejde med et NA medlem fra Sverige. OI FM: Vedr. opdatering af møder på NAWS er der lang behandlingstid for ændringer. Der sker ikke noget. V KASS vil gerne ajourføre mødelisten for Nordjylland på NAWS. OSR Kbh: Hvad betyder det dynamiske system ang. mødelister? Svar: I første omgang betyder det at de er søgbare. OSS

10 Nordjylland: Vil gerne på maillisten. OSR Syddanmark: Overtager Jonas det hele og trækker Michael sig helt? Svar: Jonas stiller op som Internetudvalgs formand til servicekonferencen. Budgetforslag: Da der er spørgsmål til forskellige punkter i budgetforslaget, ønskes der en forklaring. FM tager telefonisk kontakt til Internetudvalgets formand. B. Oversættelsesudvalg: Rapport (se bilag). BFID kom tilbage fra USA, da oversættelsen var fyldt med fejl. 6 mennesker er ved at oversætte den på ny. Der er en forventning om at udvalget bliver færdig med den i slutningen af november og USA har derefter lovet en behandlingstid på tre måneder. Når udvalget er færdig med BFID, fortsættes oversættelsen af forskellige pjecer og lign. Se for øvrigt rapporten. OU FM spørger om de penge, de ikke har brugt, kunne sendes til USA til proofreading. VK: Skal vi gøre det for at speede processen med at få BFID op. Næst FM: Det kan vise vores vilje til at blive selvforsynende. Der hersker konsensus om, at vi donerer pengene til proofreading af BFID. Det bliver omkring kr. Konklusionen er, at OU FM kontakter WSO mhp. hvad en proofreading af BFID koster. Budgetforslaget: Se bilag. Blev gennemgået. C. Offentlig informationsudvalg: Rapport se bilag. Minimerer brugen af forkortelser og bruger det fulde navn for at fremme forståelsen. Ønsker at få rettet mailadressen iht. dette. Lave en regional statistik, som vil være god til præsentationer. Lave logo til offentlig information. Vi er ved at oversætte PR Basics fra engelsk. Den er god til at danne sig et hurtigt overblik. Budgetforslag fremlægges. OSK Kbh: Er det nødvendigt at uddanne alle 20 personer til træningsdage i samme år? OI FM siger, det er et optimistisk bud. OSR Kbh: kr er mange penge til diæter. OI FM: Det er højt sat og muligvis for højt, men det kan komme til at koste det. Observatør Kim: Pengene er godt givet ud, da det skaffer nye medlemmer. RD: Udgifter til OI er hovedsagelig dækning af rejseomkostninger. Det er gennem OI vi investerer i fremtiden. NFM: Foreslår at nedsætte et ad hoc udvalg, der arbejder med udarbejdelse af spørgeskema, der kan bruges til at udarbejde en regional statistik, i stil med en amerikansk én af slagsen som beskriver hvordan NA s medlemsskare ser ud. Der vedtages at nedsætte et ad hoc udvalg bestående af Næst

11 FM og OI FM som laver et udkast. FM ønsker tilbagemelding på artiklen ifm. NA s 20 års fødselsdag. RD: Er meget ked af formuleringen Anonyme narkomaner, som er problematisk, da vi har fået nej fra WS til at oversætte ordet addict med narkoman. Efterlyser, at man får lov at se, hvad der bliver skrevet, inden det udgives. Søndag: Sindsrobøn og oplæsning af Bare for i dag med indledning af Gert. Oplæsning af de 12 koncepter ved Pernille. 13. ECCNA 2011 Koordinator for ECCNA Sanne fremlægger rapport se bilag. Forespørger om RSK vil dække transportudgifter til SK 2011, hvor hun skal aflægge ny ECCNA rapport, da hun på dette tidspunkt er afgået som OSR. Der vedtages ved konsensus, at koordinator for ECCNA henvender sig til ECCNA komitéen med henblik på at få dækket udgifterne til transport, for at synliggøre de samlede udgifter ifm. afholdelse af ECCNA. 14. Procedure omkring valg af underudvalgsformænd i RSK FM fremlægger udkast. Beslutning nr. 2: Næstformændene for underudvalgene vælges i RSK. Kandidaterne indsender som ved andre valg i RSK deres service cv. Der drøftes om kandidaters rejseudgifter skal dækkes af RSK på det møde, hvor der afholdes valget til posten. Punktet tages med på næste dagsorden. 15. OI Retningslinier Udkast ved FM og OI FM 2 stk. 2: Komitéen skal rettes til Offentlig informations udvalget. Der tilføjes et punkt: Ændring af retningslinjer skal godkendes i RSK Med disse to tilføjelser er retningslinjerne godkendte.

12 16. Datoer samt bud på afholdelse af RSK-møder 2011 og servicekonference 2012 Der blev besluttet følgende: Handleplan møde v/ OSK Syddanmark Budgetmøde- Ingen meldte sig, tages med ud i områderne igen marts 2012: Servicekonference- Ingen meldte sig, tages med ud i områderne igen 17. Vedtagelse af budget 2011 OI: Budget godkendt. OU: Budget godkendt. IU: Budget godkendt. Tallene ønskes tydeliggjorte til SK RD/RDS: Budgettet forhøjes fra til Punkt 24: Der afsættes 5000 kr til køb af projektor og pc til sekretær Budgettet godkendt med de ovennævnte tilføjelser. Osr erne opfordres til at grupperne oplyser tallene fra 7. tradition, når året er omme. 18. Eventuelt Retningslinjer for RSK Pkt. 6 stk. f tilstræbes rettes til skal Vi prøver næste gang at ændre punktet Rapport fra områderne til at hedde Tilbagemelding fra OSR forummet for at prøve det af. Derefter kan vi tage stilling til om det skal indgå i retningslinjerne. Beslutning nr. 3: Pkt. 1 Der tilføjes et punkt som lyder: OSR rapporter og øvrige rapporter fremsendes til alle betroede tjenere i RSK senest 4 uger før RSK mødet. Gert udsender opdateret mailliste. Beslutning nr. 4: Ændring af valgår for betroede tjenere pkt. 3 stk. I: I overgangsfasen må valget til FM og Næst FM kun gælde i et år. Der er konsensus om dette.

13 Servicekonference 2011 Rapport ved Servicekonferencens formand Kim: Se bilag. EDM vintermøde 2013 Iver fortæller om proceduren: Have et bud og et budget. Der skal være en international lufthavn og i nærheden af denne et egnet mødelokale for ca. 70 mennesker og det logistiske skal være uden de store udgifter. I og med vi har ECCNA kørende, skal vi ikke regne med at komme i betragtning. Men vi kan gå i gang med at udarbejde et oplæg til et bud under hensyntagen til de foreliggende guidelines. Der nedsættes et ad hoc udvalg bestående af Pernille, Marina, Gert, Asger, Peter, Johnny og Kim. Hvordan får vi rapporterne ud til tiden Der appelleres til folks samvittighed. Beslutning 5: 6 uger før mødet udsender sekretæren en reminder per mail. Hvilke punkter skal med under pkt. OSR rapporter Økonomi Hvordan går det i OSK? Hvad ønsker vi af RSK Andet Punktet ændres til at hedde tilbagemelding fra OSR forrummet. Taleret på RSK møder

14 Beslutning 6: Der tilføjes i retningslinjerne Taleretten tilfalder betroede tjener af RSK, OSR er og OSS er. Formanden kan derudover dispensere, hvis han skønner at der er personer med relevant viden til stede. Tidsrammer på dagsordens enkelte punkter Beslutning nr. 7: Tidsrammer på dagsordenens enkelte punkter vedtaget ved konsensus opfordring til at indlægge pauser. Retningslinier for udstyr stillet til rådighed af NA ADMIN udarbejder forslag. Hvornår starter og slutter næste RSK møde på servicekonferencen? Tidligere har der været ADMIN møde torsdag aften og RSK-møde fra fredag morgen for at have mulighed for at deltage i selve konferencen. Samt nogle få timer lørdag formiddag og resten af mødet søndag. Er det noget vi ønsker fremover? OSR SOV: Hvad er argumenterne imod? Formand: Det er en ekstra dag, man skal tage fri og der kan være noget med lokaler og det kan koste en ekstra overnatning. Beslutning 8: Næste RSK møde foregår som tidligere med start torsdag aften kl. 20 med OSR-forum og Adm-møde til servicekonferencen vedtaget ved konsensus. 19. Runde om hvordan mødet er gået Det er en fornøjelse at lave service, men lokalerne har ikke været optimale indeklimaet er ikke godt. Det er vigtigt at finde egnede lokaler. Det har været hårdt der er truffet nogle fede beslutninger. Der har været afgivet løfter om tre andre lokaler, som er gået i vasken. Det endte med at være disse eller ingen. Tingene kan trække lidt ud, en gang imellem. Det har også været fedt, for dem, for hvem det har været første gang. Der overbringes en hilsen fra den tidligere sekretær. Tak til OSK Kbh for afholdelsen. Vi bliver bedre og bedre til at holde tiden. Det er fedt, at vi lærer

15 ikke at tage ting personligt. At sætte egoet til side. Det virker modnende med servicearbejdet. Elsker at være sammen med hinanden. Det er ALTID godt at være her. De her møder er rigtig givende. Vi bliver mere og mere effektive det er hårdt, men rart. Det er skønt at lave service imponerende hvordan både forummet og NA Danmark udvikler sig f.eks. blev budgettet i år vedtaget uden megen rysten på hånden. Taknemmelig for at være clean i dag det er sundt at blive mindet om, hvor det er vi kommer fra. Tydeligheden i kommunikationen bliver bedre. Glæder sig til servicekonferencen i Århus. Tak til København. Vi bliver bedre og bedre hele tiden der kommer mere og mere styr på tingene, både i underudvalgene og i forummet her vi bliver konfronteret med egne og andres defekter. Service er en nydelse betyder at man får opbygget relationer føler sig mere som en del af Fællesskabet. Hovedformålet! 20. Sindsrobøn Afholdt. I kærlig service og fællesskab SEK Marina

Referat af RSK-mødet. 21. - 23. august 2015

Referat af RSK-mødet. 21. - 23. august 2015 Formands- og sekretærposterne på t deles op. (pga. mangel på betroede tjenere i RSK) Ordstyrer lørdag: Mia Mogens tager sig af referatet under hele mødet. Referat af t 1 Dagsorden Dagsorden RSK møde den

Læs mere

Referat af RSK-mødet 18. - 19. april 2015

Referat af RSK-mødet 18. - 19. april 2015 Formands- og sekretærposterne på t deles op. (pga. mangel på betroede tjenere i RSK) Ordstyrer lørdag: Thomas - Christian Ordstyrer søndag: Brian Mia tager sig af referatet under hele mødet. Referat af

Læs mere

Referat af RSK-mødet

Referat af RSK-mødet Formands- og sekretærposterne på t deles op. (pga. mangel på betroede tjenere i RSK) Ordstyrer torsdag aften adminmødet: Ordstyrer lørdag: Steff Ordstyrer søndag: Steff Christian tager sig af referatet

Læs mere

Referat af RSK-mødet 22. 24. august 2014

Referat af RSK-mødet 22. 24. august 2014 Referat af t 22. 24. august 2014 Dagsorden 1. Sindsrobøn 2. Præsentationsrunde 3. Oplæsning af koncepter og NA s visioner for service 4. Oplæsning af dagens tekst og et medlem deler om den 5. Godkendelse

Læs mere

Referat af RSK-mødet

Referat af RSK-mødet Formands- og sekretærposterne på t deles op. (pga. mangel på betroede tjenere i RSK) Ordstyrer : Mogens Christian tager sig af referatet under hele mødet. Referat af t 1 Dagsorden Dagsorden RSK møde den

Læs mere

Referat af RSK-mødet August 2016

Referat af RSK-mødet August 2016 Formandsposten på t varetages af andre medlemmer af administrationskomiteen. (pga. mangel på betroede tjenere i RSK) Referat af t 12. - 14. August 2016 1 Indhold 1. Sindsro bøn... 3 2. Præsentationsrunde

Læs mere

Områdeservicekomité Nordjylland. Referat OSK-møde 5. januar 2012

Områdeservicekomité Nordjylland. Referat OSK-møde 5. januar 2012 Områdeservicekomité Nordjylland Referat OSK-møde 5. januar 2012 1. Sindsrobøn og oplæsning af NA s koncepter. Afholdt og oplæst. 2. Præsentationsrunde og afbud. GSR & GSS: GSR Serenity, Naja GSS Serenity,

Læs mere

Referat af RSK-mødet 11. - 13. april 2014

Referat af RSK-mødet 11. - 13. april 2014 Formands- og sekretærposterne på t deles op. (pga. mangel på betroede tjenere i RSK) Ordstyrer torsdag aften adminmødet: Kasserer 20.00 22.00 Ordstyrer lørdag: OI formand 9.00 16.15 Ordstyrer søndag: Kasserer

Læs mere

Referat af RSK-mødet November 2016 i Aalborg.

Referat af RSK-mødet November 2016 i Aalborg. Formands- og sekretærposterne på RSK-mødet deles op. (pga. mangel på betroede tjenere i RSK) Ordstyrer lørdag: Brian Lars Rs tager sig af referatet under hele mødet. Referat af RSK-mødet 18. - 20. November

Læs mere

MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 10. august 2008 kl.12.15 15.15

MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 10. august 2008 kl.12.15 15.15 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 10. august 2008 kl.12.15 15.15 Pkt. 01: Sindsrobøn Gennemført Pkt. 02: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinieparagraf

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 1. februar 2015.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 1. februar 2015. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 1. februar 2015. Dagsorden Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Oplæsning af Koncepter og Traditioner Bemærkninger/godkendelse af referat og beslutningslog

Læs mere

Referat fra RSK-møde 3-4-5. april 2009

Referat fra RSK-møde 3-4-5. april 2009 Referat fra RSK-møde 3-4-5. april 2009 Sted: Servicekonference III, afholdt i Odense 01. Sindsrobøn 02. Oplæsning af koncepter 03. Præsentationsrunde ADMIN Iver Formand Sofie Vicesekretær Thomas Sekretær

Læs mere

Områdeservicekomité Nordjylland. Referat OSK-møde 22.05.2014

Områdeservicekomité Nordjylland. Referat OSK-møde 22.05.2014 Områdeservicekomité Nordjylland Referat OSK-møde 22.05.2014 1. Sindsrobøn afholdt. 2. NA s koncepter oplæst. 3. Præsentationsrunde og afbud. GSR og GSS: GSR Basic Blues: Michael GSR Lyset: Bjørn GSR Soulmates:

Læs mere

MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 7. august 2011 kl.12.15 16.00

MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 7. august 2011 kl.12.15 16.00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 7. august 2011 kl.12.15 16.00 OSK bestyrelsen: Komiteen mødes og forbereder sig til OSK mødet. Kl.12.00 D.07/08 2011.

Læs mere

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015 RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts Torsdag d. 26 februar 2015 1. Præsentationsrunde. 2. Dagsorden (godkendt) 3. Koncepterne 4. Bare for i dag 5. To medlemmer deler 6. Kassere

Læs mere

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vind Møllen, Fredericia 6. jan. 2008 kl.12.00

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vind Møllen, Fredericia 6. jan. 2008 kl.12.00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vind Møllen, Fredericia 6. jan. 2008 kl.12.00 Pkt. 01: Sindsrobøn (oplæst ) Pkt. 02: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinieparagraf

Læs mere

Referat og ny dagsorden fra OSK-møde i Nordjylland Torsdag den 1. november Kl. 18.30 Multihuset Skelagervej

Referat og ny dagsorden fra OSK-møde i Nordjylland Torsdag den 1. november Kl. 18.30 Multihuset Skelagervej Referat og ny dagsorden fra OSK-møde i Nordjylland Torsdag den 1. november Kl. 18.30 Multihuset Skelagervej 1. Sindsrobøn. 2. Præsentationsrunde og afbud. GSR er: Friheden: GSR Mikkel Lyset: Christian

Læs mere

Referat fra OSK-møde i NA-Nordjylland

Referat fra OSK-møde i NA-Nordjylland Referat fra OSK-møde i NA-Nordjylland 5.1.2017 1. Sindsrobøn og oplæsning af koncepter 2. Præsentationsrunde Helene Næstformand Andy Kasserer Carsten Sekretær GSR Jimmy Friheden GSS Anne-Dorte Friheden

Læs mere

Område Service Komite møde for NA Midtjylland d. 1. april 2007

Område Service Komite møde for NA Midtjylland d. 1. april 2007 Område Service Komite møde for NA d. 1. april 2007 1. Sindsro. 2. Præsentationsrunde. Erik, GSR Mandagsgruppen Sindsro Århus. Line S. GSR Power Girls - Århus Ulla, GSR Tirsdagsgruppen God bedring Århus.

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 5. april 2015.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 5. april 2015. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 5. april 2015. Dagsorden Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter og Traditioner Bemærkninger/godkendelse af referat

Læs mere

NA OSK København BORNHOLM, NORDSJÆLLAND OG KØBENHAVN

NA OSK København BORNHOLM, NORDSJÆLLAND OG KØBENHAVN Referat OSK møde søndag den 31. januar 2016 1. Velkomst Martin er ordstyrer og der er ingen ændringer i dagsordenen. Præsentationsrunde Sekretær - Helene, GSR Carls Stue - Martin, Kasserer - Jeannie, GSR

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 14. juni 2015.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 14. juni 2015. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 14. juni 2015. Dagsorden OSK møde i SoV, d. 14.6.15 kl. 10:00 på Kornbakken. Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter

Læs mere

MØDEREFERAT. Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 7 December 2008 kl.12.15 15.15

MØDEREFERAT. Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 7 December 2008 kl.12.15 15.15 MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 7 December 2008 kl.12.15 15.15 Pkt. 01: Sindsrobøn Gennemført Pkt. 02: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinieparagraf

Læs mere

OSK Midtjylland Postboks 430 8100 Århus Hjemmeside: www.namidtjylland.dk

OSK Midtjylland Postboks 430 8100 Århus Hjemmeside: www.namidtjylland.dk Område Service Komite møde d. 7. marts 2010 1. Sindsro: 2. Præsentationsrunde: Jannik Formand OSK - Århus Gert L. Webmaster Brian OSR -Midtjyllan Thomas GSR/Litteratur onsdag aften Sammen kan vi - Århus

Læs mere

OSK Midtjylland Postboks 430 8100 Århus Hjemmeside: www.namidtjylland.dk

OSK Midtjylland Postboks 430 8100 Århus Hjemmeside: www.namidtjylland.dk Område Service Komite møde d. 6. april 2008 1. Sindsro. 2. Præsentationsrunde. Brian P, GSS Onsdagsgruppen Sammen kan Vi Århus Og OSS er Brian A, GSR Fredagsgruppen Hold det enkelt Århus. Thomas GSR Søndagsgruppen

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 3. maj 2015.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 3. maj 2015. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 3. maj 2015. Dagsorden OSK møde i SoV, d. 03.5.15 kl. 10:00 på Kornbakken. Formalia: Sindsrobøn. Præsentationsrunde og afbud. Velkommen til nye. Oplæsning af Koncepter

Læs mere

Vores beslutning om ikke at støtte forslag om at tage ordliste op, blev ikke medtaget i referatet af uvisse årsager.

Vores beslutning om ikke at støtte forslag om at tage ordliste op, blev ikke medtaget i referatet af uvisse årsager. Referat fra OSK-møde i NA-Nordjylland. 02.08.2012 1. Sindsrobøn 2. Præsentationsrunde Bestyrelse: Peter, Formand. Thomas, Sekretær. Davis, OSS Stephanie, Kasserer. GSR er: Birgitte, Soulmates Christian,

Læs mere

Område Service Komité Narcotics Anonymous - Nordjylland

Område Service Komité Narcotics Anonymous - Nordjylland Referat OSK-møde d. 7. marts kl. 18.30. Multihuset, Skelagervej 1. Sindsrobøn. Afholdt. Service virker 2. Oplæsning af NA s 12 koncepter for service. Oplæst. 3. Velkomst af eventuelle nye betroede tjenere

Læs mere

RSK møde 20. og 21. juni 2009

RSK møde 20. og 21. juni 2009 RSK møde 20. og 21. juni 2009 1. SINDSROBØN... 2 2. OPLÆSNING AF KONCEPTER... 2 3. PRÆSENTATIONSRUNDE... 2 4. OPLÆSNING AF DAGENS TEKST OG ET MEDLEM DELER OM TEKSTEN... 3 5. GODKENDELSE AF REFERAT... 3

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 05. juli 2015.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 05. juli 2015. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 05. juli 2015. Dagsorden OSK møde i SoV, d. 05.7.15 kl. 10:00 på Kornbakken. Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter

Læs mere

Årsregnskab 2012. Kontant & Bank regnskab & oversigt. Regnskaber underudvalg & RD/RDs. Regnskabet er færdig udarbejdet den 11. januar 2013.

Årsregnskab 2012. Kontant & Bank regnskab & oversigt. Regnskaber underudvalg & RD/RDs. Regnskabet er færdig udarbejdet den 11. januar 2013. Årsregnskab 2012 Kontant & Bank regnskab & oversigt & Regnskaber underudvalg & RD/RDs Side 2 & 3 Kontantregnskab & Bankregnskab Side 4 Bankregnskab forsat Side 4 Regnskabs oversigt Side 5 Beholdnings oversigt

Læs mere

MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 2 November 2008 kl.12.15 15.15

MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 2 November 2008 kl.12.15 15.15 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 2 November 2008 kl.12.15 15.15 Pkt. 01: Sindsrobøn Gennemført Pkt. 02: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinieparagraf

Læs mere

Referat OSK-Nordjylland Torsdag den 4. august Multihuset, Skelagervej Aalborg.

Referat OSK-Nordjylland Torsdag den 4. august Multihuset, Skelagervej Aalborg. Referat OSK-Nordjylland Torsdag den 4. august 18.30-21.30. Multihuset, Skelagervej 136. 9000 Aalborg. 1. Sindsrobøn og oplæsning af NA s koncepter. 2. Præsentationsrunde og afbud. Afbud: Jens Langkniv,

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014. Dagsorden Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter og Traditioner Bemærkninger/godkendelse af referat

Læs mere

Dagsorden OSK møde torsdag 07/04 2011 kl. 18.30!

Dagsorden OSK møde torsdag 07/04 2011 kl. 18.30! Dagsorden OSK møde torsdag 07/04 2011 kl. 18.30! 1) Sindsrobøn og oplæsning af NA s koncepter. 2) Præsentationsrunde og afbud. 3 ) Godkendelse af referat. 4) Godkendelse af dagsorden. 5) Post til komiteen.

Læs mere

MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 3. april 2011 kl.12.15 16.00

MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 3. april 2011 kl.12.15 16.00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 3. april 2011 kl.12.15 16.00 OSK bestyrelsen: Komiteen mødes og forbereder sig til OSK mødet. Kl.12.00 D.03/04 2011.

Læs mere

Referat NA Syddanmarks OSK møde den 3. maj 2015

Referat NA Syddanmarks OSK møde den 3. maj 2015 Referat NA Syddanmarks OSK møde den 3. maj 2015 1. Sindsrobøn 2. Koncepter, Visioner og Retningslinjer: Koncepter oplæst af Peter, Visioner oplæst af Lars, og retningslinje 10 oplæst af Leif. 3. Dagens

Læs mere

Årsregnskab 2011. Kontant & Bank regnskab & oversigt

Årsregnskab 2011. Kontant & Bank regnskab & oversigt Årsregnskab 2011 Kontant & Bank regnskab & oversigt Side 2 Kontantregnskab Side 3 & 4 Bankregnskab Side 5 Regnskabs oversigt Side 6 Beholdnings oversigt Regnskabet er udarbejdet den 2. januar 2012 Regnskab

Læs mere

Område Service Komitémøde for NA Midtjylland d. 5-02-2006

Område Service Komitémøde for NA Midtjylland d. 5-02-2006 Område Service Komitémøde for NA Midtjylland d. 5-02-2006 1. Sindsro 2. Præsentationsrunde Brian, Formand og Webmaster. Erik, GSS Keep on Rocking Thomas, Formand OI. Iver, OSR. Gert, GSS Sammen kan Vi.

Læs mere

MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 6 februar 2011 kl.12.15 16.00

MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 6 februar 2011 kl.12.15 16.00 MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 6 februar 2011 kl.12.15 16.00 Pkt. 01: Sindsrobøn Gennemført Pkt. 02: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinieparagraf

Læs mere

Referat Hospitaler & Institutioner Region Danmark. 9/4-2016.

Referat Hospitaler & Institutioner Region Danmark. 9/4-2016. Referat Hospitaler & Institutioner Region Danmark. 9/4-2016. 1. Sindsrobøn. 2. Præsentationsrunde. Til stede: Allan sekretaer/næstformand H&I Danmark Dan formand H&I København Peter formand H&I Syddanmark

Læs mere

OSR rapport. Post adresse: c/o Linie 14 Blågårdsgade 14 2200 København N

OSR rapport. Post adresse: c/o Linie 14 Blågårdsgade 14 2200 København N Region Danmark www.nadanmark.dk OSR rapport Område: København Servicerer Bornholm, Nordsjælland og København Post adresse: c/o Linie 14 Blågårdsgade 14 2200 København N Dato: 23.10.2014 Bestyrelse: Formand:

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 03. april 2016.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 03. april 2016. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 03. april 2016. Dagsorden OSK møde i SoV, d. 03.4.16 kl. 10:00 på Kornbakken. Formalia: Servicebøn: Præsentationsrunde og afbud: Velkommen til nye: Oplæsning af Koncepter

Læs mere

OSK Midtjylland: Referat den 4. december

OSK Midtjylland: Referat den 4. december OSK Midtjylland: Referat den 4. december 2016. www.namidtjylland.dk Dagsorden: 2. Præsentationsrunde herunder afbud. 3. Oplæsning af koncepter. 4. Oplæsning af Bare for i dag. 5. Workshop. 6. Godkendelse

Læs mere

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00 Pkt. 01: Sindsrobøn. Gennemført. Pkt. 02: Oplæsning af Na s 12 koncepter samt én retningslinjeparagraf

Læs mere

Referat af OSK møde d. 07-11-2004

Referat af OSK møde d. 07-11-2004 Referat af OSK møde d. 07-11-2004 Dagsorden: 2. Præsentation 3. Beslutningsdygtighed/Stemmeret/Afbud 4. Oplæsning af NA s 12 koncepter for service 5. Godkendelse af sidste referat 6. Valg af betroede tjenere

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 4. januar 2015.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 4. januar 2015. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 4. januar 2015. Dagsorden Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter og Traditioner Bemærkninger/godkendelse af referat

Læs mere

Dagsorden OSK møde torsdag 02/06 2011 kl. 18.30! 8) Valg af OSK bestyrelse. (litteratur formand, sekretær)

Dagsorden OSK møde torsdag 02/06 2011 kl. 18.30! 8) Valg af OSK bestyrelse. (litteratur formand, sekretær) Dagsorden OSK møde torsdag 02/06 2011 kl. 18.30! 1) Sindsrobøn og oplæsning af NA s koncepter. 2) Præsentationsrunde og afbud. 3 ) Godkendelse af referat. 4) Godkendelse af dagsorden. 5) Post til komiteen.

Læs mere

Dagsorden OSK møde torsdag 7/10 2010 kl. 18.30! 1) Sindsrobøn og oplæsning af NA s koncepter. 8) Diskussion omkring ansvarligheden i OSK.

Dagsorden OSK møde torsdag 7/10 2010 kl. 18.30! 1) Sindsrobøn og oplæsning af NA s koncepter. 8) Diskussion omkring ansvarligheden i OSK. Dagsorden OSK møde torsdag 7/10 2010 kl. 18.30! 1) Sindsrobøn og oplæsning af NA s koncepter. 2) Præsentationsrunde og afbud. 3 ) Godkendelse af referat. 4) Godkendelse af dagsorden. 5) Post til komiteen.

Læs mere

MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 12 Oktober 2008 kl

MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 12 Oktober 2008 kl MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 12 Oktober 2008 kl.13.15 16.15 Pkt. 01: Sindsrobøn Gennemført Pkt. 02: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinieparagraf

Læs mere

NA Midtjylland Referat fra Område Service Komite møde d. 4. marts 2007

NA Midtjylland Referat fra Område Service Komite møde d. 4. marts 2007 NA Referat fra Område Service Komite møde d. 4. marts 2007 1. Sindsro. 2. Præsentationsrunde. Alex observatør Ulla observatør Malene observatør Erik, GSR Mandagsgruppen Sindsro Århus. Line GSR Power Girls

Læs mere

Referat OSK-Nordjylland Torsdag den 1. september 18.30-21.30. Multihuset, Skelagervej 136. 9000 Aalborg.

Referat OSK-Nordjylland Torsdag den 1. september 18.30-21.30. Multihuset, Skelagervej 136. 9000 Aalborg. Referat OSK-Nordjylland Torsdag den 1. september 18.30-21.30. Multihuset, Skelagervej 136. 9000 Aalborg. 1. Sindsrobøn og oplæsning af NA s koncepter. Foretaget og oplæst 2. Præsentationsrunde og afbud.

Læs mere

MØDEREFERAT. Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 14. Sep kl

MØDEREFERAT. Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 14. Sep kl MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 14. Sep. 2008 kl.12.15 15.15 Pkt. 01: Sindsrobøn Gennemført Pkt. 02: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinieparagraf

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 09. august 2015.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 09. august 2015. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 09. august 2015. Dagsorden OSK møde i SoV, d. 09.8.15 kl. 10:00 på Kornbakken. Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 11. september 2016.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 11. september 2016. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 11. september 2016. Dagsorden OSK møde i SoV, d. 11.09.16 kl. 10.00 Formalia: Servicebøn: Præsentationsrunde og afbud: Velkommen til nye: Oplæsning af Koncepter og

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 03. januar 2016

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 03. januar 2016 Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 03. januar 2016 Dagsorden OSK møde i SoV, d. 03.1.16 kl. 10:00 på Kornbakken. Formalia: Sindsrobøn. Præsentationsrunde og afbud. Velkommen til nye. Oplæsning af Koncepter

Læs mere

Område Service Komité Narcotics Anonymous - Nordjylland

Område Service Komité Narcotics Anonymous - Nordjylland Referat af OSK-møde d. 4/4-2013 kl. 18.30. Multihuset, Skelagervej 1. Sindsrobøn Afholdt 2. Oplæsning af NA s 12 koncepter for service Oplæst 3. Velkomst til evt. nye betroede tjenere i OSK OK 4. Præsentationsrunde

Læs mere

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vind Møllen, Fredericia 10. februar kl.12.00

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vind Møllen, Fredericia 10. februar kl.12.00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vind Møllen, Fredericia 10. februar. 2008 kl.12.00 Pkt. 01: Sindsrobøn Gennemført Pkt. 02: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinieparagraf

Læs mere

OSK Midtjylland Postboks Århus Hjemmeside:

OSK Midtjylland Postboks Århus Hjemmeside: Område Service Komite møde d. 7. juni 2009 1. Sindsro 2. Præsentationsrunde Jannik Formand OSK - Århus Lonny Sekretær OSK - Århus Brian OSR - Århus Gert L Kasserer OSK, Formand konvent komiteen - Århus

Læs mere

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia kl. 12:00

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia kl. 12:00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 30.09-2007 kl. 12:00 Pkt. 01: Sindsrobøn. Gennemført Pkt. 02: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinjeparagraf

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. Oversigt over reelt forbrug/budget, Årsregnskab, bank + kontant bevægelser Udvalgsregnskaber

ÅRSREGNSKAB 2014. Oversigt over reelt forbrug/budget, Årsregnskab, bank + kontant bevægelser Udvalgsregnskaber ÅRSREGNSKAB 2014 Oversigt over reelt forbrug/budget, Årsregnskab, bank + kontant bevægelser Udvalgsregnskaber 1. januar - 31. december 2014 Overblik budget/forbrug Underudvalg: Forbrug i alt Endeligt budget

Læs mere

MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 9 August 2009 kl

MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 9 August 2009 kl MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 9 August 29 kl.12.15 16. Pkt. 1: Sindsrobøn Gennemført Pkt. 2: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinieparagraf

Læs mere

OSK Midtjylland Postboks 430 8100 Århus Hjemmeside: www.namidtjylland.dk

OSK Midtjylland Postboks 430 8100 Århus Hjemmeside: www.namidtjylland.dk Område Service Komite møde d. 2. Marts 2008 1. Sindsro. 2. Præsentationsrunde. Claudia observatør Thomas, GSR Onsdagsgruppen Sammen kan Vi Århus og næstformand OI. Brian P, GSS Onsdagsgruppen Sammen kan

Læs mere

Referat for RSK-møde 13.-14.-15. august 2010. Mellem Broerne 12, 4100 Ringsted.

Referat for RSK-møde 13.-14.-15. august 2010. Mellem Broerne 12, 4100 Ringsted. Referat for RSK-møde 13.-14.-15. august 2010. Mellem Broerne 12, 4100 Ringsted. Dagsorden Lørdag 1. Sindsrobøn 2. Oplæsning af koncepter 3. Præsentationsrunde 4. Oplæsning af dagens tekst og et medlem

Læs mere

Områdeservicekomité Nordjylland. Referat OSK-møde 1. marts 2012

Områdeservicekomité Nordjylland. Referat OSK-møde 1. marts 2012 Områdeservicekomité Nordjylland Referat OSK-møde 1. marts 2012 1. Sindsrobøn afholdt; NA s koncepter oplæst. 2. Præsentationsrunde og afbud. GSR og GSS: GSS Basic Blues: Kim GSR Håbet: Andy GSS Serenity:

Læs mere

MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 3 Januar 2010 kl

MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 3 Januar 2010 kl MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 3 Januar 21 kl.12.15 16. Pkt. 1: Sindsrobøn Gennemført Pkt. 2: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinieparagraf

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 11. oktober 2015.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 11. oktober 2015. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 11. oktober 2015. Dagsorden OSK møde i SoV, d. 11.10.15 kl. 10:00 på Kornbakken. Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter

Læs mere

Retningslinier for. Regionsservicekomité. NA Danmark

Retningslinier for. Regionsservicekomité. NA Danmark Retningslinier for Regionsservicekomité NA Danmark Disse retningslinier er blevet til i en proces, hvor NA i Danmark siden 2006 begyndte at orientere sig mod Sverige, for at drage nytte af deres erfaringer

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 8. marts 2015.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 8. marts 2015. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 8. marts 2015. Dagsorden Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter og Traditioner Bemærkninger/godkendelse af referat

Læs mere

Budgetoplæg 2015. Underudvalg: Oplæg 2015 budget 2014. Administrative komite: Udgifter til afholdelse af RSK møderne: RSK donationer

Budgetoplæg 2015. Underudvalg: Oplæg 2015 budget 2014. Administrative komite: Udgifter til afholdelse af RSK møderne: RSK donationer Budgetoplæg 2015 Underudvalg: Oplæg 2015 budget 2014 Offentlig information (OI) 1.500,00 18.675,00 Oversættesudvalget 22.670,00 14.275,00 Internetudvalget 21.000,00 13.275,00 Hi - udvalget 31.520,00 21.975,00

Læs mere

I alt budget kr. 32.204,00

I alt budget kr. 32.204,00 Budgetoplæg RSK 2016 Underudvalg: Oplæg 2016 budget 2015 Offentlig information (OI) 26.120,00 14.500,00 Oversættesudvalget 22.400,00 22.670,00 Internetudvalget 16.000,00 21.000,00 Hi - udvalget 32.204,00

Læs mere

Retningslinier for. Disse retningslinjer er blevet til i en proces, hvor NA i Danmark siden 2006 begyndte at orientere sig mod Sverige, for at drage

Retningslinier for. Disse retningslinjer er blevet til i en proces, hvor NA i Danmark siden 2006 begyndte at orientere sig mod Sverige, for at drage Retningslinier for Regionsservicekomité NA Danmark Disse retningslinjer er blevet til i en proces, hvor NA i Danmark siden 2006 begyndte at orientere sig mod Sverige, for at drage nytte af deres erfaringer

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. juni 2016.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. juni 2016. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. juni 2016. Dagsorden OSK møde i SoV, d. 12.06.16 kl. 10:00 på Kornbakken. Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter

Læs mere

OSK Midtjylland: Referat den 13. august 2017

OSK Midtjylland: Referat den 13. august 2017 OSK Midtjylland: Referat den 13. august 2017 www.namidtjylland.dk 1. Sindsrobøn. 2. Præsentationsrunde herunder afbud. 3. Oplæsning af de 12 koncepter. 4. Oplæsning af Bare for i dag. 5. 7. tradition 6.

Læs mere

Jes, Formand Hospitals,- og Instutions-komiteen ankom klokken 12.50.

Jes, Formand Hospitals,- og Instutions-komiteen ankom klokken 12.50. Referat af O.S.K.N.A. Midtjylland`s møde den 3. August 2003. Dagsorden: 1. Sindsrobøn. 2. Præsentation. 3. Beslutningsdygtighed/Stemmeret/Afbud. 4. Oplæsning af N.A.`s 12 koncepter. 5. Oplæsning og godkendelse

Læs mere

13) Hvad skal G.S.R erne have med ud i grupperne?.

13) Hvad skal G.S.R erne have med ud i grupperne?. Dagsorden OSK møde Torsdag 09/09 2010 - kl. 18.30 1) Sindsrobøn og oplæsning af NA s koncepter. 2) Præsentationsrunde og afbud. 3 ) Godkendelse af referat. 4) Godkendelse af dagsorden. 5) Post til komiteen.

Læs mere

1. Sindsrobøn. 4. Oplæsning af NA s 12 koncepter: Koncepterne bliv oplæst af Iver.

1. Sindsrobøn. 4. Oplæsning af NA s 12 koncepter: Koncepterne bliv oplæst af Iver. Referat af OSK møde den 4-1-04 Dagsorden: 1. Sindsrobøn 2. Præsentation 3. Beslutningsdygtighed / stemmeret / afbud. 4. Oplæsning af NA s 12 koncepter. 5. Godkendelse af sidste referat. 6. Valg af betroede

Læs mere

Onsdagsgruppen Sammen Kan Vi

Onsdagsgruppen Sammen Kan Vi Onsdagsgruppen Sammen Kan Vi Forretningsmøde onsdag den 4. januar 2017 Dagsorden: 1. Sindsro 2. Referent & ordstyrer 3. Præsentation 4. Kasserer rapport 5. GSR/GSS rapport 6. Valg af betroede tjenere 7.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB Oversigt over forbrug/budget, Bank + kontant bevægelser/beholdning Underudvalgsregnskaber

ÅRSREGNSKAB Oversigt over forbrug/budget, Bank + kontant bevægelser/beholdning Underudvalgsregnskaber ÅRSREGNSKAB 2016 Oversigt over forbrug/budget, Bank + kontant bevægelser/beholdning Underudvalgsregnskaber RSK overblik 2016 Årets forbrug underudvalg Brugt i året Godkendt budget Oversættelsudvalget 13.761,66

Læs mere

OSR rapport Region Danmark www.nadanmark.dk Til RSK mødet den 4. & 5.april 2009

OSR rapport Region Danmark www.nadanmark.dk Til RSK mødet den 4. & 5.april 2009 OSR rapport Region Danmark www.nadanmark.dk Til RSK mødet den 4. & 5.april 2009 Område: Midtjylland Hjemmeside: www.namidtjylland.dk Post adresse: OSK.NA Midtjylland Postboks 430 8100 Århus C. Danmark

Læs mere

NA World Service Konferensen Los Angeles, Californien 2014

NA World Service Konferensen Los Angeles, Californien 2014 NA World Service Konferensen Los Angeles, Californien 2014 Torsdag d. 24 april Så er vi landet i LAX. Vi var spændte, og som vi kender NA bedst var der nogle lokale NAére der havde meldt sig til at hente

Læs mere

Referat. Konvent møde den 8. juli 2013. Konvent & camp 2013. At dele fra hjertet

Referat. Konvent møde den 8. juli 2013. Konvent & camp 2013. At dele fra hjertet Referat Konvent møde den 8. juli 2013 Konvent & camp 2013 At dele fra hjertet Hjemmeside www.nakonvent.dk www.namidtjylland.dk www.nadanmark.dk Dagsorden: 1. Sindsrobøn 2. Præsentationsrunde 3. Valg af

Læs mere

MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 12 September 2010 kl

MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 12 September 2010 kl MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 12 September 2010 kl.12.15 16.00 Pkt. 01: Sindsrobøn Gennemført Pkt. 04: Præsentationsrunde Christian Sekretær,

Læs mere

Referat fra OI-regionsmøde 20-09-2008

Referat fra OI-regionsmøde 20-09-2008 Referat fra OI-regionsmøde 20-09-2008 Tilstede: Karsten (OIK) Louise, Jesper, Nikolaj (SOV) Anita (Syddanmark) Peter, Kenneth (Nordjylland) Thomas (Midtjylland) Johnny (KBH) Afbud: Ingen Ad.1. Ad.2. Ad.3.

Læs mere

Onsdagsgruppen Sammen Kan Vi

Onsdagsgruppen Sammen Kan Vi Onsdagsgruppen Sammen Kan Vi Forretningsmøde onsdag den 5. oktober 2016 Dagsorden: 1. Sindsro 2. Referent & ordstyrer 3. Præsentation 4. Kasserer rapport 5. GSR/GSS rapport 6. Valg af betroede tjenere

Læs mere

Retningslinier for NA Nordjyllands Område Service Komité Udarbejdet 2007, revideret November 2010

Retningslinier for NA Nordjyllands Område Service Komité Udarbejdet 2007, revideret November 2010 1 Navn: Retningslinier for NA Nordjyllands Område Service Komité Udarbejdet 2007, revideret November 2010 Denne komités navn er: Narcotics Anonymous Nordjyllands Område Service Komité 2 Formål: Denne komités

Læs mere

Referat af O.S.K.N.A. Midtjylland`s møde den 7. December 2003.

Referat af O.S.K.N.A. Midtjylland`s møde den 7. December 2003. Referat af O.S.K.N.A. Midtjylland`s møde den 7. December 2003. Dagsorden: 1. Sindsrobøn. 2. Præsentation. 3. Beslutningsdygtighed/Stemmeret/Afbud. 4. Oplæsning af N.A.`s 12 koncepter. 5. Godkendelse af

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 09. oktober 2016.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 09. oktober 2016. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 09. oktober 2016. Dagsorden OSK møde i SoV, d. 09.10.16 kl. 10:00 på Kornbakken. Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA SYDDANMARK

RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA SYDDANMARK 1. Navn og adresse : RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA SYDDANMARK Denne forsamling kaldes Område Service Komité Narcotics Anonymous Syddanmark og kaldes i det følgende for OSKNA-SYDDANMARK Postadressen

Læs mere

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen, Fredericia 3.juni 2007 kl. 12.00

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen, Fredericia 3.juni 2007 kl. 12.00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen, Fredericia 3.juni 2007 kl. 12.00 Pkt. 01: Sindsrobøn. Gennemført Pkt. 02: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinjeparagraf

Læs mere

Referat af RSK-mødet april 2016

Referat af RSK-mødet april 2016 Formands- og sekretærposterne på t varetages af andre medlemmer af administrationskomiteen. (pga. mangel på betroede tjenere i RSK) Mogens er ordstyrer, og Mia tager sig af referatet under hele mødet.

Læs mere

FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE. Midtjylland. Godkendt den 26.juni 2006. Opdateret OSK mødet hver anden mdr. & postboks adressen, den 11.

FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE. Midtjylland. Godkendt den 26.juni 2006. Opdateret OSK mødet hver anden mdr. & postboks adressen, den 11. FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA Midtjylland Godkendt den 26.juni 2006 Opdateret OSK mødet hver anden mdr. & postboks adressen, den 11.august 2010 Opdateret nyt mødetidspunkt for OSK mødet, den 1. november

Læs mere

Thomas oplæste traditionerne og Peter oplæste koncepterne.

Thomas oplæste traditionerne og Peter oplæste koncepterne. Referat fra OI-regionsmøde søndag d. 25. maj 2008 Tilstede: Thomas (Midtjylland), Peter/Kim/Sofie (Nordjylland), Anita (Syddanmark) og Karsten (OIK). Afbud: Louise (SOV) og Johnny (KBH). Ad.1. Karsten

Læs mere

Bestyrelsesmøde lørdag d. 22. februar kl. 13.00

Bestyrelsesmøde lørdag d. 22. februar kl. 13.00 Bestyrelsesmøde lørdag d. 22. februar kl. 13.00 Det Grønlandske Hus (Avalaks kontor/frokoststuen) Tilstedeværende: Kenneth Primdal-Bengtson(formand), Taitsiannguaq Tróndheim, Jonas Elgaard (næstformand),

Læs mere

Retningslinier for. Regionsservicekomité. NA Danmark

Retningslinier for. Regionsservicekomité. NA Danmark Retningslinier for Regionsservicekomité NA Danmark Disse retningslinier er blevet til i en proces, hvor NA i Danmark siden 2006 begyndte at orientere sig mod Sverige, for at drage nytte af deres erfaringer

Læs mere

Område Service Komite møde den 7. august 2005

Område Service Komite møde den 7. august 2005 Område Service Komite møde den 7. august 2005 1. Sindsro 2. Præsentationsrunde. Til stede: Anker (formand), Henrik(GSR Søndagsgruppen), Kim(GSR- God Bedring), Iver (OSR), Jess(HI), Flemming (GSS- Keep

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.25 august 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d.25 august 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d.25 august 2015 Tilstede: Per, Christian, Jens, Heidi, Britta, Anders, Judith (supp. for Henrik), Jenny, Anja ref. Afbud. Henrik Britta forlod mødet under Pkt. 6 1. Referat

Læs mere

OSK Midtjylland Postboks 430 8100 Århus Hjemmeside: www.namidtjylland.dk

OSK Midtjylland Postboks 430 8100 Århus Hjemmeside: www.namidtjylland.dk Område Service Komite møde d. 1. juni 2008 1. Sindsro. 2. Præsentationsrunde. Brian P, GSS Onsdagsgruppen Sammen kan Vi Århus Og OSS er Brian A, GSR Fredagsgruppen Hold det enkelt Århus. Lonny, Afbud:

Læs mere

Referat af OSK-møde den

Referat af OSK-møde den Referat af OSK-møde den 1-5-2005 1. Sindsrobøn 2. Tilstede: Anker; formand, Kim; GSR God Bedring, Frederikke; GSR Keep On Rockin, Kjell; obs, Teis; obs, Iver; OSR, Allan; GSS Sammen kan vi, Henrik; GSR

Læs mere

Retningslinier for NA Nordjyllands Område Service Komité Udarbejdet 2007

Retningslinier for NA Nordjyllands Område Service Komité Udarbejdet 2007 1 Navn: Retningslinier for NA Nordjyllands Område Service Komité Udarbejdet 2007 Denne komités navn er: Narcotics Anonymous Nordjyllands Område Service Komité 2 Formål: Denne komités formål er at administrere

Læs mere