Socialdemokratiets bemærkninger. Til nr. 260

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialdemokratiets bemærkninger. Til nr. 260"

Transkript

1 Finansudvalget (2. samling) L 57-7 Bilag 8 Offentligt Socialdemokratiets bemærkninger Til nr. 260 VK-regeringen har i løbet af de seneste 6 år reduceret den årlige ramme for udviklingsbistand fra ca. 1 pct. af BNI til 0,8 pct. af BNI. Det svarer til en årlig besparelse på ca. 3,5 mia. kr. På dette års finanslovsforslag forsøger regeringen at indregne udgifter til klimatopmøde mv. til udviklingsbistanden med det formål at signalere en øget bistandsprocent. Men renses for disse udgifter fastholder blot den nye lavere målsætning på 0,8 procent af BNI. På trods af, at vi skal blive bedre til at give udviklingsbistand, tror Socialdemokratiet på, at udviklingsbistanden gør en forskel. Socialdemokratiet ønsker at øge dansk udviklingsbistand til 1 pct. af BNI over en årrække. Den øgede udviklingsbistand skal navnlig øge fokus på fattigdomsbekæmpelse og virkeliggørelse af 2015-målene for udvikling. Udviklingsbistandsmidlerne øges med 1,5 mia. kr. i Til nr. 261 og 262 Socialdemokratiet ønsker samlet at reducere den erhvervsrettede og finansielle del af udviklingsbistanden med 1,1 mia. kr. Af de 1,1 mia. kr. finansieres ca. 600 mio. kr. gennem afskaffelse af Business-to-Business Programmet samt blandede kreditter. Til nr. 263 Socialdemokratiet ønsker samlet at reducere den erhvervsrettede og finansielle del af udviklingsbistanden med 1,1 mia. kr. Af de 1,1 mia. kr. finansieres 500 mio. kr. gennem afskaffelse af regeringens planlagte gældseftergivelse. Til nr. 264 Socialdemokratiet ønsker, at der laves en omkostningseffektiv gennemgang af erhvervstilskud med det sigte at reducere erhvervstilskuddene med 0,5 mia. kr. De reducerede erhvervstilskud skal finansiere puljen på 500 mio. kr. til gennemførelse af Socialdemokratiets øvrige væsentlige initiativer.

2 Til nr. 265 Dernæst vil Socialdemokratiet fremsætte forslag til en langt mere intensiv kontrol af hastigheden på vejene. Forslaget har et reelt trafikpolitisk sigte, men der er ingen tvivl om, at det også vil øge bødeindtægterne for staten. Til nr. 266 Der er flere gode grunde til, at daginstitutionerne skal sørge for gratis sund kost. For det første viser flere danske undersøgelser, at andelen af overvægtige børn og unge bliver større, og at overvægten tiltager. Samtidig peger flere forskningsundersøgelser på, at overvægtige børn også bliver overvægtige voksne. Problemet stiger med børnenes alder, men der er ikke tvivl om, at gode og dårlige madvaner og smagspræferencer ofte fastlægges i de tidlige leveår og kan være afgørende for børnenes senere madvaner. Amerikanske studier viser endvidere, at overvægtige piger mellem 4,6 år og 6,4 år vurderer deres krop og kognitive formåen lavere end normalvægtige piger. Overvægt kan derfor i selv de yngste år resultere i lavt selvværd. For det tredje tyder meget på, at der blandt børn i skolealderen en sammenhæng mellem dårlige kostvaner og ringe indlæringsevner. Endelig kan et sundt fælles måltid for børnene i daginstitutionerne være en hyggelig og rolig oplevelse, hvor børnene tilbydes nye fælles smagsoplevelser, og hvor der ikke er konkurrence om hvilken madpakke, der er den bedste. Det er Socialdemokratiets vurdering, at velfærdsrettigheden kan indføres til en driftsudgift på ca. 750 mio. kr. årligt. Da ordningen ikke kan indføres fuldt ud i år, afsættes der 250 mio. kr. i Til nr. 267 Socialdemokratiet foreslår, at Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde styrkes med 2 mio. kr. Regeringen havde i sin kvalitetsreform som et af sine valgløfter, at Rådet for Frivilligt Socialt arbejde skal styrkes. Imidlertid er sandenheden efter valget, at Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde har fået færre penge på finansloven for 2008, end det var tilfældet i Til nr. 268 De seneste år er der givet betydelige skattelettelser til personer i beskæftigelse. Skattelettelserne er derimod stort set ikke kommet pensionister og førtidspensionister til gode.

3 De seneste skattelettelser vedtaget i efteråret 2007 er et tydeligt eksempel på dette. En almindelig folkepensionist fik stort set kun en skattelettelse, der svarer til pristalsreguleringen af de grønne afgifter. Fordelingspolitisk skal der rettes op på disse skævheder, hvorfor Socialdemokratiet ønsker at afsætte en ramme på 0,5 mia. kr. i 2008 til forbedring af folke- og førtidspensionisters økonomiske forhold. Rammen vil blive udmøntet med en række forslag, der er målrettet de dårligst stillede og som vil have et særligt fokus på at friholde dårligst stillede pensionister for ekstraordinært høje og stigende udgifter på f.eks. mad og tandbehandling. Til nr. 269 Endelig forslår Socialdemokratiet liberalisering af salg af sygehusmedicin. I dag er der meget omfattende begrænsninger på sygehusene muligheder for at sælge medicin til patienter. En liberalisering af dette område vil kunne medføre et fald i priserne på en del medicin. Til nr. 270 Som led i udviklingen af kvaliteten i den offentlige service, har Socialdemokratiet foreslået, at der etableres en uafhængig serviceombudsmand i alle kommuner og regioner, som borgere, der oplever fejl og svigt, kan rette henvendelse til. Der afsættes 100 mio. kr. til indførelse af denne ordning. Til nr. 271 Socialdemokratiet ønsker at give et bidrag til Danmarks Bløderforeningen en øget bevilling på 1 mio. kr. til sit arbejde. Til nr. 272 Regeringen har fra 1. oktober 2007 gennemført en nedsættelse af den generelle behandlingsgaranti fra 2 til 1 måned. Socialdemokratiet vil afskaffe denne meget korte behandlingsgaranti, fordi den koster samfundet mange penge, og fordi vi vil prioritere de alvorligste sygdomme højest kræft før knæ. Suspensionen af nedsættelsen af den generelle behandlingsgaranti fra 2 til 1 måned finansierer 1 mia. kr., hvilket svarer til det beløb, der afsættes til akutbehandling af livstruende sygdomme.

4 Til nr. 273 Patienter der udskrives fra sygehuset med en genoptræningsplan, og som ikke kan tilbydes genoptræning inden en uge, skal have ret til offentlig betalt genoptræning ved en privatpraktiserende fysioterapeut eller en anden relevant behandler. Patienten har ifølge sundhedsloven ingen garantier for, hvor hurtigt genoptræningen skal starte. Der er i dag alt for lang ventetid til genoptræning og ofte slet ingen eller kun kvalitativt dårlige tilbud om genoptræning. Borgere, der som følge af sygdom eller ulykke, får midlertidig nedsat funktion, har brug for hurtig genoptræning. For den enkelte borger øger hurtig genoptræning livskvaliteten og for samfundet betyder hurtig og velkoordineret indsats færre sygedage og lægebesøg og evt. færre genindlæggelser. Det vurderes, at rettigheden til genoptræning vil kunne indføres for ca. 50 mio. kr. Til nr. 274 Ventetiden er alt for lang for patienter med livstruende sygdomme. Ikke kun fordi det er ubehageligt at vente, eller fordi man ikke kan passe sit arbejde, mens man venter, men fordi kræft- og hjertepatienter påviseligt dør på ventelisterne, hvilket flere undersøgelser viser. Kræftens bekæmpelse har beregnet, at ca. 400 kræftpatienter hvert år dør som følge af ventetid til behandling. Socialdemokratiet vil have akut behandling af alle patienter med livstruende sygdomme, også hjertepatienterne. For at sikre alle patienter med livstruende sygdomme akut behandling er det nødvendigt at prioritere diagnostikken langt højere, så alle patienter med livstruende sygdomme kan findes hurtigt. Til gengæld må patienter med sygdomme, der ikke er livstruende, vente lidt længere. Socialdemokratiet ønsker at prioritere de alvorligste sygdomme højest - kræft før knæ. Patienter med livstruende sygdomme skal endvidere have ret til behandling på private sygehuse i Danmark eller udlandet som kan tilbyde akut behandling, svarende til pakkeforløbene, når de offentlige sygehuse ikke kan overholde tidsfristerne i pakkeforløbene. Der afsættes 1 mia. kr. til formålet. Til nr. 275 Regeringen har foreslået at forringe de supplerende dagpenge. Det skal i 2008 indbringe 90 mio. kr. voksende til 700 mio. kr. i Socialdemokratiet er modstandere af forkortelsen af dagpengeperioden og af, at de ledige skal finansiere regeringens socialt skæve skattelettelse til de 64-årige. Socialdemokratiet foreslår derfor, at regeringens forslag om forringelser i dagpengene suspenderes. Det koster 90 mio. kr. i 2008.

5 Til nr. 276 Socialdemokratiet ønsker at give Arktisk Universitet yderligere på 4 mio. kr. i Til nr. 277 Der er brug for en helt anden og langt mere ambitiøs tilgang til uddannelsessystemet. Socialdemokratiet vil give alle unge ret og pligt til at tage mindst 13 års uddannelse, dvs. mindst folkeskole og en ungdomsuddannelse. 13 års uddannelse til alle kræver, at uddannelsestilbuddene indrettes, så alle unge har reel mulighed for at tage 13 års uddannelse. Samtidig står tilbuddet stadig ved magt, også når man er blevet voksen. Det kræver forbedringer i både folkeskolen og i ungdomsuddannelsessystemet. I folkeskolen skal der være obligatorisk lektiehjælp. Lærerne og ledere skal efteruddannes mere, og der skal være flere helhedsskoler, der er et godt tilbud til socialt udsatte børn. Der skal være muligheder for at købe sund mad på alle skoler. I ungdomsuddannelserne skal frafaldet på erhvervsskolerne mindskes ved at rette op på regeringens økonomiske nedskæringer med særlig fokus på: mindre hold, bedre mulighed for mentorer, tilknytning af socialrådgiver/psykolog og efteruddannelse af lærerne. Økonomien i de gymnasiale ungdomsuddannelser skal ligestilles, hvor handelsgymnasierne i dag er underfinansierede. Der skal iværksættes et forsøgsprogram for Centre for ungdomsuddannelser, for at skabe fælles attraktive ungdomsuddannelsesmiljøer i hele Danmark. Adgang til voksenuddannelse og efteruddannelse skal være en ret for alle, så 13 års uddannelse også er et realistisk mål for voksne. Samtidig skal blindgyder erstattes af meritmuligheder på grundlag af realkompetencer, der skal være lavere brugerbetaling, flere voksenlærepladser og bedre erhvervsvejledning for voksne. Til disse initiativer afsættes 200 mio. kr. i Initiativerne finansieres på sigt inden for globaliseringspuljen. Til nr. 278 Der er brug for at styrke fagligheden i folkeskolen. I dag er det ca. hver femte elev, der ikke har de faglige kompetencer til at få en ungdomsuddannelse. Samtidig viser PISA-studierne, at ca. halvdelen af de tosprogede børn forlader folkeskolen uden at kunne læse og skrive tilstrækkeligt. For at rette op på dette, skal børn i folkeskolen have ret til lektiehjælp efter skoletid i 1. til og med 3. klasse. Socialdemokratiet vil gøre det til en velfærdsrettighed, at alle elever kan få lektiehjælp. Forslaget vil modvirke den sociale slagside, som lektiebyrden kan give, og forhindre, at elever i indskolingen sidder alene med lektier.

6 Lektiehjælpen skal organiseres, så den er tilgængelig for alle børn. Det kan være i lektiecaféer, evt. med tilknytning til SFO, men således indrettet, at børn der ikke er tilknyttet SFO har adgang. Lektiehjælpen vil være dagligt tilbud i tre lektioner, mandag til torsdag. Lektiehjælp er et tilbud til eleven. Lektiehjælpen vedrører folkeskolens elever i 1. til 3. klasse. De årlige udgifter til lektiehjælp vil være ca. 300 mio. kr. Til nr. 279 Regeringen har i sit forslag til finanslov foreslået en besparelse på professionshøjskoler og erhvervsakademier på omtrent 200 mio. kr. Regeringens intention er, at disse skoler skal bidrage til finansieringen af trepartsaftalerne. Socialdemokratiet er modstandere af, at uddannelserne selv skal bidrage til at finansiere initiativerne i trepartsaftalen. Et højt uddannelsesniveau er selve forudsætningen for, at Danmark klarer sig godt i fremtiden. I en tid hvor frafaldet investering i unges uddannelse er stigende og hvor regeringen er milevidt for at opfylde målsætningen om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse er det forfejlet politik at spare på uddannelserne. Socialdemokratiet foreslår derfor at suspendere regeringens spareforslag. Det koster omtrent 200 mio. kr. Til nr danskeres drikkevand er meget forurenet. Landbrugets pesticidforbrug er steget 4 år i træk. En samlet vandpakke bestående af en række konkrete vand- og naturinitiativer skal sikre rent drikkevand til alle danskere i fremtiden og reducere brugen af sprøjtegifte. 1 mio. danskere udsættes dagligt for uacceptabel dårlig luftkvalitet ifølge OECD. Statens Institut for Folkesundhed vurderer, at over 3000 danskere dør årligt som følge af partikelforurening. Derfor skal der iværksættes en række nye tiltag i forhold til bekæmpelse af partikelforurening, herunder indfasning af SCR-katasylatorer på tunge køretøjer. Foruden bedre luftkvalitet til danskerne giver SCRkatasylatorer ifølge Danmarks Miljøundersøgelser en netto samfundsgevinst på 220 mio. kr. årligt. Der skal oprettes en ny grøn tænketank, der skal fungere uafhængig af regeringen. Tænketankens formål er at levere uafhængige analyser indenfor miljø, natur og klima, samt sikre øget samspil mellem erhvervsliv og det offentlige indenfor miljø og vedvarende energi. Der er brug for en ny samlet ambitøs naturindsats på baggrund af Wilhjelm-udvalgets anbefalinger med fokus på bl.a. større sammenhængende naturområder, øget biodiversitet og kraftig reduktion af næringsstofbelastningen. Der afsættes 300 mio. kr. til disse initiativer i 2008.

7 Til nr. 281 Socialdemokratiet mener, at en øget andel af EU s landbrugsstøttemidler skal anvendes til miljøformål. I alt finansieres 300 mio. kr. af EU s landbrugsstøttemidler. Til nr. 282 Regeringen har på sit forslag til finanslov afsat en generel reserve på 500 mio. kr. Socialdemokratiet vil udmønte denne reserve til forslaget om øget fattigdomsbekæmpelse gennem afskaffelse af kontanthjælpsloft, starthjælp og 300-timers regel. Til nr. 283 Regeringen har på sit forslag til finanslov afsat en pulje på 332,5 mio. kr. til gennemførelse af kvalitetsreformen udover, hvad der er afsat til trepartsaftalerne. Kvalitetsreformen forspilder muligheden for at forbedre kvaliteten i den offentlige sektor. Den er uambitiøs og lever hverken op til navnet kvalitet eller reform. I stedet for at igangsætte initiativer, der markant forbedrer kvaliteten af velfærden, har regeringen valgt en meget snæver kvalitetsreform, der ikke medvirker til at forbedre velfærden. Reformen er i højere grad end en kvalitetsreform, et svagt forsøg på en styringsreform, der alene har som konsekvens at pålægge nye administrative byrder. Socialdemokratiet ønsker at udmønte denne reserve. Til nr. 284 Socialdemokratiet ønsker at finansiere den fattigdomsorienterede bistand gennem midlerne til reserven til køb af klimakvoter. Det er Socialdemokratiets holdning at danske klimamål skal nås ved indenlandske initiativer. Derfor udmøntes reserven til køb af klimakvoter. Til nr. 285 Socialdemokratiet foreslår, at starthjælp, kontanthjælpsloft og 300 timers-reglen ophæves og at alle fremover skal modtage almindelig kontanthjælp. Ideen med de særligt lave ydelser var, at de skulle motivere til at finde arbejde. De hidtidige erfaringer med ydelserne er, at de først og fremmest skaber fattigdom og isolation fra det øvrige samfund.

8 En lang række undersøgelser og indikatorer viser, at Danmark har et stigende fattigdomsproblem. De seneste år er antallet af udsættelser i lejeboliger steget selvom den almindelige velstand er steget i samfundet. Undersøgelser fra AErådet viser, at fattigdommen stiger, hvis der måles på almindeligt anerkendte mål for fattigdom i et samfund. Næsten danskere lever i relativ fattigdom dvs. har en indkomst, der er under 50 pct. af mediaindkomsten i samfundet. Samtidig viser undersøgelserne, at fattigdom næsten helt entydigt findes i familier, der modtager kontanthjælp. Det er uacceptabelt i så rigt samfund som det danske. Et første skridt i bekæmpelse af fattigdommen er at fjerne de meget lave ydelser og erstatte dem med almindelig kontanthjælp. Udgiften til dette forslag er 0,5 mia. kr. Til nr. 286 Der afsættes en reserve til øvrige væsentlige Socialdemokratiske initiativer på en række områder. Initiativerne kan ses af Socialdemokratiets udspil til finanslov Holdbar fremgang. Til nr. 287 Regeringen har foreslået en opsparing på 1 pct. i de statslige institutioner, der indebærer en samlet besparelse på 1 mia. kr. i Socialdemokratiet er imod denne særlige opsparing, da den rammer vilkårligt og går ud over væsentlige områder som f.eks. politi, forsvar, uddannelse mv. områder hvor der i øvrigt er indgået forlig. Hvis regeringens intention er at opstramme sin meget slappe finanspolitik, kan dette gøres på mange andre måder. Til nr. 288 Socialdemokratiet foreslår en ophævelse af de tilskud, dansk landbrug siden 2001 har fået som kompensation for lavere EU-tilskud. Regeringen har valgt at udbetale disse tilskud i form af lavere ejendomsskat på produktionsjord. Provenuet ved ophævelse af denne kompensation udgør 1,1 mia. kr. Til nr. 289 Socialdemokratierne ønsker at styrke ligningen af større internationale virksomheder. Netto vil disse investeringer øge provenuet fra selskabsbeskatningen med 0,5 mia. kr.

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Den 1. august 007 Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Regeringen fremlægger i dag tre store, markante og visionære planer for Danmarks

Læs mere

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008)

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) 2

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

Finansudvalget L 2-7 Bilag 9 Offentligt. Socialdemokraternes bemærkninger. Bemærkninger. Til nr. 582

Finansudvalget L 2-7 Bilag 9 Offentligt. Socialdemokraternes bemærkninger. Bemærkninger. Til nr. 582 Finansudvalget L 2-7 Bilag 9 Offentligt Socialdemokraternes bemærkninger Bemærkninger Til nr. 582 VK-regeringen har i løbet af de seneste 7 år reduceret den årlige ramme for udviklingsbistand fra ca. 1

Læs mere

Effekten af milliarden bliver dog begrænset af, at den stadige reduktion af taksterne med to procent om året til omstillingsreserven (se nedenfor).

Effekten af milliarden bliver dog begrænset af, at den stadige reduktion af taksterne med to procent om året til omstillingsreserven (se nedenfor). Teknisk orientering om FFL2014 Indledning Regeringen præsenterede tirsdag den 27.08 sit finanslovsforslag for 2014 (FFL2014) Vækst og balance. Uddannelse fremstår umiddelbart som et væsentligt indsatsområde.

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

Finanslov 2011. Den 10. november 2010/sjj

Finanslov 2011. Den 10. november 2010/sjj Den 10. november 2010/sjj Finanslov 2011 Hos Danske Erhvervsskoler Lederne vil vi helst tale kvalitet, fremdrift, visioner og skolernes bidrag til at skabe vækst i samfundet. Men vi bliver også nødt til

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Opfølgning på globaliseringsaftalerne (1. marts 2008) Aftale om opfølgning på globaliseringsaftalerne

Læs mere

1. Ansvar og redskaber til kommunerne

1. Ansvar og redskaber til kommunerne 6. Alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Uddannelsesniveauet skal løftes, så vi sikrer mod,

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage - gennemførelsen Marts 2002 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse - de første 100 dage Regeringen fremlagde den 4. december 2001 sit program Regeringens første 100 dage, der indeholder

Læs mere

Aktører i velfærdssamfundet. Børnehaver Uddannelse Folkepension Ældrepleje SU etc. Fig. 17.1 Aktører i velfærdssamfundet.

Aktører i velfærdssamfundet. Børnehaver Uddannelse Folkepension Ældrepleje SU etc. Fig. 17.1 Aktører i velfærdssamfundet. Aktører i velfærdssamfundet Familie Børnehaver Uddannelse Folkepension Ældrepleje SU etc. Marked Frivillig sektor Offentlig sektor Fig. 17.1 Aktører i velfærdssamfundet. De tre velfærdsmodeller UNIVERSEL

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2016

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2016 Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2016 19. november 2015 Regeringen indgik torsdag den 19. november aftale om finansloven for 2016 med Dansk Folkeparti,

Læs mere

Ungdomsgaranti til Alle!

Ungdomsgaranti til Alle! Ungdomsgaranti til Alle! DSU s bud på en målrettet og effektiv indsats mod ungdomsarbejdsløsheden Min søn på 19 år kender ikke begrebet ungdomsarbejdsløshed, og sådan skal det fortsat være. Det skal forblive

Læs mere

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 September 2012 Finanspolitisk planlægning foregår på 4 niveauer 1. Årlige finanslov 2. Budgetlov (ny og ikke implementeret endnu)

Læs mere

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER 1 FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Højere lønsumsafgift på den finansielle sektor (1,0 mia. kr.). Reform af selskabsskatten (3,2

Læs mere

Lavere skat på arbejde. aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. 3. september 2007

Lavere skat på arbejde. aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. 3. september 2007 Lavere skat på arbejde aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti 3. september 2007 1 Lavere skat på arbejde aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative

Læs mere

1. Indledning. 2. Spørgsmål Æ

1. Indledning. 2. Spørgsmål Æ Disposition 1. Indledning 2. Spørgsmål Æ 3. Spørgsmål Ø 4. Spørgsmål Å 1. Indledning I tilknytning til en undersøgelse gennemført af Skole og Samfund har Udvalget bedt mig om at besvare tre spørgsmål om

Læs mere

Uddannelsesefterslæb på Fyn koster dyrt i tabt velstand

Uddannelsesefterslæb på Fyn koster dyrt i tabt velstand Uddannelsesefterslæb på Fyn koster dyrt i tabt velstand Næsten hver tredje 26-årige på Fyn har ikke fået nogen uddannelse. Dette svarer til, at mere end 1. unge fynboer hvert år forlader folkeskolen uden

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af fattigdom i Danmark

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af fattigdom i Danmark 2007/2 BSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. februar 2008 af Line Barfod (EL), Per Clausen (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank Aaen

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Resultater på sundhedsområdet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Resultater på sundhedsområdet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Resultater på sundhedsområdet December 24 Henvendelse om pjecen kan rettes til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 4. økonomiske kontor Slotholmsgade 1 12 1216 København

Læs mere

Alle hænder skal bruges

Alle hænder skal bruges Alle hænder skal bruges Liberal Alliances udspil til en kontanthjælpsreform Kontanthjælpen er den laveste sociale ydelse i Danmark. Den er ment som en hjælp til dem, som midlertidigt er havnet uden for

Læs mere

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES GRAKOM ANALYSE 17.12.2015 BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES Blankbåndsvederlaget er en anakronistisk og unødvendig afgift, hvis afskaffelse bør være en selvfølgelig konsekvens af regeringens ønske om at

Læs mere

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen.

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen. Uddannelsesforbundet EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015 v/gitte B. Larsen referat Gitte opridsede, at den 1. august 2015 træder den nye eud-reform i kraft.

Læs mere

Løft af det danske sundhedsvæsen: 1,9 mia. i 2016 og 15 mia. frem mod 2020

Løft af det danske sundhedsvæsen: 1,9 mia. i 2016 og 15 mia. frem mod 2020 Løft af det danske sundhedsvæsen: 1,9 mia. i 2016 og 15 mia. frem mod 2020 Endnu flere skal overleve kræft Ældre patienter og borgere med kroniske sygdomme skal have bedre behandling og pleje Nye lægemidler

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 19 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 19 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 19 Offentligt Undervisningsministeriet Indførelse af socialt taxameter og øget geografisk tilskud 6. oktober 2014 Det fremgår

Læs mere

Varighedsbegrænsning på sygedagpenge

Varighedsbegrænsning på sygedagpenge Varighedsbegrænsning på sygedagpenge I denne analyse undersøges de dynamiske effekter (adfærdsændringer) af den generelle varighedsbegrænsning på sygedagpenge. Formålet med analysen er at identificere

Læs mere

DØR efterårsrapport 2015

DØR efterårsrapport 2015 DØR efterårsrapport 2015 7. oktober 2015 Finansministeriets skriftlige indlæg Kapitel I Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik Finanspolitik Finansministeriet deler DØR s overordnede vurdering

Læs mere

To streger under facit Nyt kapitel

To streger under facit Nyt kapitel To streger under facit Nyt kapitel Udfordringen frem mod 2020 Sund økonomi er fundamentet for holdbar vækst og varig velfærd. Det går igen fremad for dansk økonomi, men de offentlige finanser er presset

Læs mere

Kommunens serviceramme er i budgetårene overskredet med ca. 50 mio. kroner.

Kommunens serviceramme er i budgetårene overskredet med ca. 50 mio. kroner. Skoleområdet Folkeskoler Stationsvej 36 3460 Birkerød Att.: skolechef Martin Tinning Sendt via mail til hd@rudersdal.dk Vedbæk, torsdag 18. august 2011 Høringssvar til Budget 2012-2015 Kommunens serviceramme

Læs mere

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst Som en del af økonomiaftalen for 2008 mellem KL og regeringen er det aftalt, at kommunernes udgifter i 2008 løftes med 1,3 mia. kr. til

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst 2.0

Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst 2.0 Den. 9. april 2010 Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst 2.0 Landbrugs- og fødevareerhvervet bidrager væsentligt til den danske eksport og beskæftigelse. Der er i alt 139.000 beskæftigede

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 36 Indhold: Ugens tema I Finanslovsudspil med flere investeringer Ugens tema II Regeringen forventer økonomisk fremgang i løbet af 2. halvår 2013 Ugens analyse Ledigheden

Læs mere

Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1

Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1 29. november 2011 Indledning Nærværende notat redegør for de krav, der skal

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Høringssvar til lovforslag L 30 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Høringssvar til lovforslag L 30 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, Dato 24. november 2011 Side 1 af 6 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2100 København Ø Sendes til Peter.Bak@Skat.dk Høringssvar til lovforslag L 30 - Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Prisloft i udbud for Kriegers Flak

Prisloft i udbud for Kriegers Flak Prisloft i udbud for Kriegers Flak Der er på baggrund af energiaftalen fra 2012 igangsat et udbud for opførelsen af en 600 MW havmøllepark på Kriegers Flak. Udbuddet forventes afsluttet i november 2016,

Læs mere

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september 2013

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september 2013 Enhedslisten Odense Byrådsgruppen Per Berga Rasmussen Egilsvej 54, 5210 Odense NV. Tlf. 20 97 32 55 E-mail: pbra@odense.dk Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september

Læs mere

Teknisk gennemgang FFL18

Teknisk gennemgang FFL18 Teknisk gennemgang FFL18 20. Undervisningsministeriet Teknisk gennemgang af FFL18 for det regulerede område 1. september 2017 Side 1 Disposition Nøgletal om Undervisningsministeriets bevilling Aktivitetsudviklingen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner, Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering

Læs mere

EARLY WARNINGS ÅRSKONFERENCE DEN 5. NOVEMBER 2015

EARLY WARNINGS ÅRSKONFERENCE DEN 5. NOVEMBER 2015 EARLY WARNINGS ÅRSKONFERENCE DEN 5. NOVEMBER 2015 [DET TALTE ORD GÆLDER] Kære frivillige og konsulenter. Tak for invitationen til arrangementet i dag og muligheden for at give Jer nogle ord med på vejen

Læs mere

Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet'

Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet' Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet' 17. november 2011 At have en bolig i et godt og trygt miljø vil jeg tro er en selvfølge for de fleste af os, der er her i dag. Men det er det ikke

Læs mere

De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et personfradrag på 100.000 kr.

De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et personfradrag på 100.000 kr. Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 154 Offentligt Departementet J.nr. 2005-318-0398 De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et

Læs mere

Boligejernes brug af afdragsfrie lån

Boligejernes brug af afdragsfrie lån Boligejernes brug af afdragsfrie lån Analyseinstituttet Epinion har i løbet af 2012 gennemført interviewundersøgelser for Realkreditrådet for at afdække boligejernes brug af realkreditlån med en afdragsfri

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Redegørelse til Folketinget om det nordiske samarbejde og om arktisk samarbejde Folketinget d. 17. november 2011

Redegørelse til Folketinget om det nordiske samarbejde og om arktisk samarbejde Folketinget d. 17. november 2011 SIUMUT ORDFØRERTALE Redegørelse til Folketinget om det nordiske samarbejde og om arktisk samarbejde Folketinget d. 17. november 2011 Doris Jakobsen På Siumuts vegne skal jeg starte med at takke den nye

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 42 Offentligt Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den [dato] 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag

Læs mere

Frivilligrådets mærkesager 2015-16

Frivilligrådets mærkesager 2015-16 Frivilligrådets mærkesager 2015-16 September 2015 FÆLLESSKAB OG DELTAGELSE GIVER ET BEDRE SAMFUND OG BEDRE VELFÆRD Forord Frivilligrådet mener, at vi i dagens Danmark har taget de første og spæde skridt

Læs mere

Bedre forhold for børn og voksne med handicap

Bedre forhold for børn og voksne med handicap BUDGETFORSLAG FRA SF Bedre forhold for børn og voksne med handicap - Aarhus Kommune bruger langt færre penge på børn og voksne med handicap, end mange andre kommuner. Det kan Aarhus Byråd ganske enkelt

Læs mere

Talepapir. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt. 18. september 2015. Det talte ord gælder

Talepapir. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt. 18. september 2015. Det talte ord gælder Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt Talepapir 18. september 2015 Det talte ord gælder Indledende bemærkninger Jeg er blevet bedt om at redegøre for,

Læs mere

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2015

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2015 Budgetforlig Budgetforlig vedr. budget 2015 Partierne Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, har den 11. september 2015 indgået et budgetforlig for budget 2015 samt overslagsårene 2016, 17 og

Læs mere

CEPOS SU-REFORM: LÅN TIL KANDIDATDELEN OG 0- REGULERING TIL 2023 KAN FINANSIERE 5 POINT LAVERE TOPSKAT. notat:

CEPOS SU-REFORM: LÅN TIL KANDIDATDELEN OG 0- REGULERING TIL 2023 KAN FINANSIERE 5 POINT LAVERE TOPSKAT. notat: notat: SU-REFORM: LÅN TIL KANDIDATDELEN OG 0- REGULERING TIL 2023 KAN FINANSIERE 5 POINT LAVERE TOPSKAT 13-05-2016 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen SU-reform:

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne)

Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne) Analyse 2. juli 2012 Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne) Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, hvordan regeringens skatteudspil påvirker

Læs mere

Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014

Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014 Notat 27. maj 2014 Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014 Der er udsigt til gradvist tiltagende vækst og stigende beskæftigelse i dansk økonomi, og Det Økonomiske Råds (DØRs) konkrete

Læs mere

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Finansloven for 2011 og VKO s genopretningsplan medfører besparelser på over 5 milliarder kroner på forskning og uddannelse frem til 2013. Alene på ungdomsuddannelserne

Læs mere

!"#$%&%#'"(#)*+,*(-##

!#$%&%#'(#)*+,*(-## !"##$%&'#&("%#")*& Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen

Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen En artikel fra KRITISK DEBAT Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen Skrevet af: Per Clausen Offentliggjort: 02. november 2008 Budgetbehandlingen i kommuner og regioner skete på baggrund konflikterne

Læs mere

17. september 2001. Af Lars Andersen - direkte telefon: 33 55 7717

17. september 2001. Af Lars Andersen - direkte telefon: 33 55 7717 17. september 2001 Af Lars Andersen - direkte telefon: 33 55 7717 Resumé: FINANSLOVEN OG ERHVERVSLIVET I modsætning til tidligere år, hvor erhvervsorganisationernes beklagelser over finanslovens belastninger

Læs mere

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelses Det foreslås, at efterlønnen bortfalder for alle under 40 år. Det indebærer, at efterlønnen afvikles i perioden

Læs mere

Veje, omveje og blindgyder i ungdomsuddannelserne. Fredag d. 7. juni 2013 Køge UU V. Senioranalytiker Mie Dalskov Pihl md@ae.dk

Veje, omveje og blindgyder i ungdomsuddannelserne. Fredag d. 7. juni 2013 Køge UU V. Senioranalytiker Mie Dalskov Pihl md@ae.dk Veje, omveje og blindgyder i ungdomsuddannelserne Fredag d. 7. juni 2013 Køge UU V. Senioranalytiker Mie Dalskov Pihl md@ae.dk Dagens oplæg Status på over unges uddannelsesniveau Registerudtræk + profiltal

Læs mere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere Organisation for erhvervslivet 19. februar 2009 Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere højtuddannede AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ,

Læs mere

Niels Egelund (red.) Skolestart

Niels Egelund (red.) Skolestart Niels Egelund (red.) Skolestart udfordringer for daginstitution, skole og fritidsordninger Kroghs Forlag Indhold Forord... 7 Af Niels Egelund Skolestart problemer og muligheder... 11 Af Niels Egelund Forudsætninger

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016

SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016 SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016 Ved Jan Ravn Christensen, formand for Økonomiudvalget Aarhus Kommune står igen overfor besparelser. Den økonomiske krise er fortsat over byen, landet

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016 Bilag 7 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016 Forudsætninger for budget 2016 KL og Finansministeriet aftalte ult. juni 2015 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2010/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017997 Fremsat den 17. november 2010

Læs mere

PSF foreslår derfor med følgende begrundelser at kvoten udvides:

PSF foreslår derfor med følgende begrundelser at kvoten udvides: Oktober 2015 Produktionsskolernes forslag i forbindelse med finanslovsforhandlinger 2016: Der skal gives bedre mulighed for at unge der deltager i et målrettet forløb på produktionsskolen kan gå på produktionsskolen

Læs mere

KONSERVATIVES FINANSPOLITIK HÆNGER IKKE SAMMEN

KONSERVATIVES FINANSPOLITIK HÆNGER IKKE SAMMEN 8. november 2001 Af Peter Spliid Resumé: KONSERVATIVES FINANSPOLITIK HÆNGER IKKE SAMMEN De konservatives finanslovsforslag for 2002 virker på overfladen tilforladeligt. I følge deres eget oplæg får de

Læs mere

SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018

SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018 SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018 VELFÆRD OG GRØN OMSTILLING FREMFOR SKATTELETTELSER 2 ORDFØRER/KONTAKT: VELFÆRD OG GRØN OMSTILLING FREMFOR SKATTELETTELSER SF viser her, hvordan finansloven kunne se ud, hvis

Læs mere

Fattige i Danmark hvor kan den almene sektor gøre en forskel?

Fattige i Danmark hvor kan den almene sektor gøre en forskel? Fattige i Danmark hvor kan den almene sektor gøre en forskel? Program 13:00 Velkomst ved Finn Christensen, formand for KAB s bestyrelse 13.10 Socialminister Benedikte Kiær 13.20 Overborgmester Frank Jensen,

Læs mere

En styrket indsats over for unge ledige

En styrket indsats over for unge ledige En styrket indsats over for unge ledige Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om En styrket

Læs mere

Regeringens forslag om afskaffelse af efterlønnen

Regeringens forslag om afskaffelse af efterlønnen Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen 4. januar 2011 Regeringens forslag om afskaffelse af efterlønnen Sammenfatning Den typiske efterlønner er faglært eller ufaglært med mange år på arbejdsmarkedet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Nyt fra Uddannelsesministeriet

Nyt fra Uddannelsesministeriet Nyt fra Uddannelsesministeriet Årsmøde 2013 for studie- og erhvervsvejledere ved de videregående uddannelser Kontorchef Jette Søgren Nielsen, Uddannelsespolitisk Center Ny styrelse - Styrelsen for Videregåede

Læs mere

MERE MOBILITET MERE VÆKST LIBERAL ALLIANCES UDSPIL TIL VÆKSTFORHANDLINGERNE 2014

MERE MOBILITET MERE VÆKST LIBERAL ALLIANCES UDSPIL TIL VÆKSTFORHANDLINGERNE 2014 MERE MOBILITET MERE VÆKST LIBERAL ALLIANCES UDSPIL TIL VÆKSTFORHANDLINGERNE 2014 AFSKAF REGISTRERINGSAFGIFTEN SÆNK BENZIN- OG DIESELAFGIFTEN LAVERE ENERGIAFGIFTER BEDRE VILKÅR FOR TURISME AFGIFTER PÅ TYSK

Læs mere

Djøf mener, at handelsgymnasiet, hhx, skal ligestilles økonomisk på sammenlignelige områder med det almene gymnasium, stx.

Djøf mener, at handelsgymnasiet, hhx, skal ligestilles økonomisk på sammenlignelige områder med det almene gymnasium, stx. Djøf har udfordret partierne på holdningen til et udvalg af Djøfs mærkesager Uddannelse Djøf mener, at handelsgymnasiet, hhx, skal ligestilles økonomisk på sammenlignelige områder med det almene gymnasium,

Læs mere

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION Denne analyse, lavet i dec. 2006, viser, at ca. 30 % af de organiserede små og mellemstore virksomheder har for lille eller ingen pension eller formue, selvom

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om Formandskabet Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 27. maj 2014 kl. 12 Vismandsrapport om Konjunkturudsigterne og aktuel økonomisk politik Holdbarhed og generationer Ungdomsuddannelser Vismandsrapporten

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet Pressemeddelelse Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet Materialet er klausuleret til torsdag den 1. november 2012 kl. 12 Vismændenes oplæg

Læs mere

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger - liba - 05.05.2008 Kontakt: Lisbeth Baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger Finansloven for 2008 blev vedtaget den 17.april. Regeringen skal i de

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK

BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK 9. august 2004 Af Søren Jakobsen BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK I 2002 udgav regeringen sine visioner for uddannelsessystemet i Danmark med publikationen Bedre, hvor målsætningen er ambitiøs uddannelsestilbuddene

Læs mere

Pressemeddelelse. Miljøøkonomisk vismandsrapport

Pressemeddelelse. Miljøøkonomisk vismandsrapport Pressemeddelelse Miljøøkonomisk vismandsrapport Materialet er klausuleret til onsdag den 26. februar 2014 kl. 12 Vismændenes oplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske Råd den 26. februar indeholder fem kapitler:

Læs mere

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg.

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg. Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 64 Offentligt BUDSKABER Møde i Udenrigsudvalget den 10. december 2015 Orientering om ny strategi for udviklingspolitik Det talte ord gælder [Finanslov

Læs mere

IT i folkeskolen. - en investering i viden og velfærd

IT i folkeskolen. - en investering i viden og velfærd IT i folkeskolen - en investering i viden og velfærd Regeringen August 2003 1 IT i folkeskolen - en investering i viden og velfærd 1. udgave, 1. oplag, august 2003: 2000 stk. ISBN 87-603-2358-2 ISBN (WWW)

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

Studieadfærd: Studiestart, gennemførelsestider og frafald

Studieadfærd: Studiestart, gennemførelsestider og frafald Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 19. november 2005 Studieadfærd: Studiestart, gennemførelsestider og frafald Notatet gennemgår i summarisk form de studerendes studieadfærd på universitetsuddannelserne

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

LO s ændringsforslag til finanslovforslag 2015

LO s ændringsforslag til finanslovforslag 2015 Finanslovforslaget for 2015 Sagsnr. 14-1613 Den 15. oktober 2014 LO s ændringsforslag til finanslovforslag 2015 Det seneste år er kommet ca. 24.000 flere job i den private sektor. Opsvinget er dog stadig

Læs mere

Notat - Uddannelsestilbud til ledige

Notat - Uddannelsestilbud til ledige Notat - Uddannelsestilbud til ledige Bilag til mødesag vedrørende uddannelsestilbud til ledige Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 23. september 2013. Notatet redegør nærmere om hvilke uddannelsestilbud de

Læs mere