Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt"

Transkript

1 Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s Doknr.: d december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget vedrørende beskatning af elbiler Skatteminister Benny Engelbrecht har i Politiken den 14. november 2014 udtalt, at regeringen i begyndelsen af det nye år vil se på, hvordan elbiler skal beskattes, når afgiftsfritagelsen for elbiler udløber 1. januar Dansk Elbil Alliance vil i den forbindelse gøre Skatteudvalget opmærksom på en række forhold, som vi mener, bør tages med i betragtningen, når den fremtidige beskatning fastlægges. Vi har sammenfattet dette i seks anbefalinger: Anbefalinger: 1. Politisk målsætning for antallet af el- og brintbiler i Danmark i 2020 på eksempelvis bør indføres og være udgangspunktet for indfasningen af nye teknologier som el- og brintbiler i afgiftssystemet. Det sikrer, at man løbende kan tilpasse afgifterne, så den ønskede udvikling ift. CO2 reduktioner i transportsektoren nås. 2. Forlæng afgiftsfritagelsen i minimum 2 år, så man sikrer et mere veludviklet marked for alternative drivmidler, inden el- og brintbiler bliver pålagt yderligere omkostninger. Af samme grund har ingen andre lande endnu indført afgifter på el- eller brintbiler. 3. Forlæng effektive støtteordninger som regeringens pulje til strategiske partnerskaber for el- gas og brintbiler, som har haft en positiv effekt på optaget af elbiler i kommuner og virksomheder i Danmark, og som dermed kan være med til at fremme markedsudviklingen for grøn transport. 4. Når afgifter på elbiler indfases, bør det ske teknologineutralt efter CO2-udledning, så man ikke forvrider valget af alternative drivmidler væk fra teknologier, som på længere sigt kan vise sig at være den billigste løsning. Indfasningen bør ske over 10 år, så målsætningen nås. 5. Hvis afgifterne derimod indføres efter energiforbrug, bør biler, der drives af energikilder med lavt CO2-indhold ift. Energienhed, sikres et større fradrag for brændstofeffektivitet end benzin- og dieselbiler, eksempelvis ved at øge fradraget fra til kr., når bilerne kører længere end 30 km/l. 6. El er væsentlig dyrere i Danmark end i andre lande, fordi danske elafgifter er så høje, at det svarer til, at en liter diesel koster 22 kroner. Ved at forlænge den nuværende beskatning af el til elbiler leveret gennem ladestander som processtrøm, sænkes elprisen, så den svarer til en dieselpris på 12 kr. pr. liter.

2 2 Målsætning for antallet af elbiler Dansk Elbil Alliance (DEA) opfordrer til, at udgangspunktet for indfasningen af elbiler i registreringsafgiftssystemet er politiske målsætninger for antallet af biler, der kører på alternative energikilder som brint og el, eksempelvis el- og brintbiler i Det vil give et solidt rygstød til den grønne omstilling af transportsektoren, sikre at udviklingen går den rette vej og samtidig give en sikkerhed for statskassen i forhold til provenutab, fordi beskatningen af elbiler kan tages op til fornyet politisk overvejelse, hvis salget afviger væsentligt fra målsætningen. I Norge er elbilsalget fordoblet hvert år siden 2009 med et væsentligt mere omfattende incitamentsprogram end det danske. Det betyder, at Norge forventes at nå målsætningen om elbiler i foråret Til sammenligning er det danske elbilsalg steget fra ca. 500 i 2011 til forventeligt i 2014, svarende til en stigning på 40 procent om året i gennemsnit. I alt er der knap elbiler i Danmark i dag. I Norge tog salget af elbiler for alvor fart, da salget havde rundet i Derfor foreslår DEA, at indfasningen af afgifter på elbiler tidligst startes, når salget af elbiler overstiger biler årligt - formentlig i 2018, og at indfasningen gøres relativt lang, så pludselige stigninger i afgiften ikke bremser elbilsalget op eller påvirker restværdierne unødigt. I Tyskland er målsætningen til sammenligning 1 mio. elbiler i 2020 og i Holland er målet elbiler i Afgiftsfritagelsen bør forlænges mindst to år Elbilmarkedet i Danmark er fortsat i den meget tidlige fase af markedsopbygningen. Det årlige elbilsalg i Danmark udgør i dag under 1 procent af alle solgte personbiler og forventningen er, at den samlede bestand af elbiler ikke overstiger ved årets udgang. På verdensplan ventes elbiler (inklusiv plug-in hybridbiler) at have omkring 3 procent af markedet i Elbilmarkedet i Danmark er ligesom i udlandet i gang med en markedsopbygning nogle år endnu, hvor virksomhederne ikke tjener penge på elbiler. Der er investeret mange ressourcer i uddannelse af sælgere og mekanikere, markedsføring, ladestandere, apparatur til at servicere elbiler mv. Samlet er der investeret over en 1 mia. kr. i det danske elbilmarked i forventning om et kommende marked for elbiler. Hvis der indføres en beskatning på elbiler, som væsentligt forlænger tilbagebetalingstiden på disse investeringer, kan det betyde, at investeringerne bremses, og at nye elbilmodeller ikke introduceres i Danmark. Af samme årsag har ingen andre endnu indført afgifter på elbiler. Derfor er det branchens forventning til de kommende 3 år, at udbuddet af elbiler stiger, priserne falder, og rækkevidden øges, så elbiler bliver et stadig mere attraktivt valg for mange danskere, men vi forventer, at udviklingen sker langsomt. Inden for denne periode er det derfor vores klare forventning, at salget af elbiler vil gå i stå, hvis elbiler pålægges afgifter. Forlæng pulje til strategiske partnerskaber En væsentlig forklaring på stigningen i salget af elbiler i 2014 er kommunernes og udlejningsselskabers køb af elbiler med støtte fra puljer i Energistyrelsen (Den strategiske part- 1 Navigant Research

3 3 nerskabspulje for el- brint og gasbiler), der udløber i Forlænges disse puljer ikke, vil mange kommuner og virksomheders reelle pris for elbiler stige kr. i 2016, hvortil man skal lægge en eventuel afgiftsstigning. Puljen har ikke alene været en økonomisk støtte. Ved at aktivere mange centrale aktører i kommuner og virksomheder er der opbygget vigtig viden og erfaring om elbiler, samtidig med at der er skabt tryghed om elbilers reelle anvendelsesmuligheder blandt private bilister og professionelle bilflådeoperatører. Derfor bør man forlænge Energistyrelsens puljer til elbiler efter 2016, så der kan ske en aftrapning af støtten til elbiler, inden man øger beskatningen. Teknologineutral beskatning af biler efter CO2-udledning De fleste lande har ingen registreringsafgift, og mange vælger derfor at fremme elbiler ved at give tilskud til køb af en elbil eller fritage elbiler for løbende afgifter, det gælder eksempelvis i Sverige, Tyskland og USA. Regeringen i USA giver et tilskud på 7.500$ til elbiler, som i en del stater øges af de lokale myndigheder til $, svarende til ca kr. Den danske registreringsafgift favoriserer små biler, som ofte kun betaler minimumsregistreringsafgiften på kr. Den reelle registreringsafgift for en lille bil til kr., som betaler minimumsafgiften på kr., er derfor kun 31 procent. Mindre elbiler, som koster knap kr., vil til sammenligning komme til at betale kr. i registreringsafgift mere end små benzinbiler - hvis de bare pålægges procent i registreringsafgift. Det er ikke en teknologineutral løsning. I Danmark vil en lille elbil som VW e-up! således skulle betale evt kr. i registreringsafgift kr. mere end en mikrobil, der betaler minimumsafgift på kr. I alle andre lande vil konkurrencesituationen være omvendt elbiler betaler ikke registreringsafgift og får i nogle tilfælde tilskud. Risikoen er dermed, at selv en i dansk sammenhæng begrænset beskatning af elbiler vil føre til, at elbiler ikke introduceres på det danske bilmarked. Hvis man alligevel ønsker at starte indfasningen af beskatning for elbiler, bør dette gøres teknologineutralt, det vil sige, på en måde som ikke favoriserer bestemte teknologier, men understøtter de politiske målsætninger om at reducere transportens CO2-udledning. Denne målsætning blev skrevet ind i registreringsafgiftsloven med 2007-reformen, som blev gennemført, fordi der savnes et særligt incitament i registreringsafgiften til at købe CO 2 - venlige biler, jf. bemærkningerne til L 217 ( ): Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven. (Omlægning af bilbeskatningen for at mindske CO2- udledningen m.v.) CO2-udledningen fra elbiler afviger betydeligt fra CO2-udledeningen fra benzin- og dieselbiler på den måde, at udledningen af CO2 ved el-produktion vil være faldende frem mod 2035, som følge af de investeringer i vindmøller og anden vedvarende energi, der følger af ambitionen om fossilfri el-produktion fra En teknologineutral indfasning af elbiler i registreringsafgiftssystemet bør derfor fokusere på elbilers CO2-udledning over elbilens levetid, frem for elbilens energiforbrug, som benzin og dieselbiler beskattes efter. Indfasning af elbiler i registreringsafgiftssystemet bør altså ske ved at oversætte elbilers CO2-udledning til grænserne i registreringsafgiften på 16 km/l for benzinbiler og 18 km/l for dieselbiler, sådan at en elbil, der udleder 20 g CO2 pr. km, får

4 4 samme rabat i registreringsafgiften som en dieselbil, der udleder 20 g CO2 pr. km, ville have fået. Indfasning over 10 år I Norge er elbilsalget fordoblet hvert år siden 2009 med et væsentligt mere omfattende incitamentsprogram end det danske. Det betyder, at Norge forventes at runde elbiler i foråret Til sammenligning er det danske elbilsalg steget fra ca. 500 i 2011 til forventeligt i 2014, svarende til en stigning på 40 procent om året i gennemsnit. I alt er der knap elbiler i Danmark. I Norge tog salget af elbiler for alvor fart, da salget havde rundet i Derfor foreslår DEA, at indfasningen af afgifter på elbiler tidligst startes, når salget af elbiler overstiger biler årligt - formentlig i 2018, og at indfasningen sker over ti år efterhånden, som priserne falder. I bilag 1 præsenteres en teknologineutral model for beskatning af elbiler. Nyt knæk for biler der kører på alternative drivmidler Indfører man den gældende beskatning af fossile biler på elbiler uden at tage højde for et langt lavere CO2 indhold per energienhed i el, vil man standse den vækst i salget, der har været i Det samme gælder i øvrigt for alle andre nye teknologier, som brint, biogas, ethanol og biodiesel, der alle har et langt lavere CO2-udslip pr. km end fossile biler, som følge af et lavere CO2-indhold pr. energienhed. Det fremgår blandt andet af Energistyrelsens model for alternative drivmidler, jf. tabel 1. Tabel 1. CO2-udledning pr. km i 2020 Benzin Diesel El Brint Biogas Ethanol Biodiesel G CO2 pr. km 125,1 100,5 1,6 4,0-84,3 43,0 0,1 Kilde: Energistyrelsen, Alternative Drivmidler (høringsudgaven). For at give en tilskyndelse til at købe biler, der kører på alternative drivmidler med lavere CO2-indhold pr. energienhed, kan man give en særlig rabat for brændstofeffektivitet til disse biler. Eksempelvis ved at indføre et ekstra knæk i reglerne for rabat i registreringsafgiften for høj energieffektivitet, så rabatten hæves fra kr. til kr. for hver km bilen kører længere end 30 km/l. En sådan model vil gøre større elbiler relativt dyrere end modellen præsenteret i bilag 1, jf. tabel 2 og derfor kræve længere indfasning. Tabel 2. Elbiler beskattet efter energieffektivitet med ekstra knæk kwh/k m g CO2/ km Eq. km/l diesel knæk kr. ekstra over 30 km/l (8.000 i alt) Rabat i alt pris i dag pris med afgift Nissan Leaf 0, Tesla, model S 85 0, e-up! 0, Renault Zoe (inkl. batteri) 0, BMW i3 0, Mercedes B 0,

5 5 Elafgiften Samtidig med afgiftsfritagelsens udløb, udløber også elbilejeres mulighed for at købe strøm med en reduceret elafgift gennem en ladestander ved husstanden. El er relativt dyrt i Danmark sammenlignet med elprisen i andre lande på grund af høje afgifter. Også sammenlignet med prisen på benzin omregnet til kr. pr. kwh er el dyrt i Danmark, jf. figur 2. En elpris på 2,25 kr. pr. kwh, svarer til en dieselpris på 22 kr. Derfor er de samlede omkostninger ved at eje en elbil højere i Danmark end i andre lande, og fordelene ved at vælge en elbil frem for en dieselbil er mindre. Ved at fortsætte muligheden for at el til elbiler kan blive beskattet som processtrøm, fremmes desuden investeringer i ladestandere, som forbedrer muligheden for at bruge elbilerne som fleksible aftagere af el fra vindmøller og solceller. Figur 1. El- og benzinpris pr. kwh Dansk Elbil Alliance vil meget gerne have lov til at uddybe vores anbefalinger ved et møde med Skatteudvalget, og håber at få lejlighed til dette i det nye år. Med venlig hilsen Dansk Elbil Alliance Lærke Flader

6 6 Bilag 1 En elbil vil i sin levetid på 17 år udlede mindre og mindre CO2, fordi den el, som bruges til at lade batteriet op, er produceret med stadig mindre CO2-udledening. En elbil der er købt i 2016, vil derfor udlede 159 g CO2 pr. forbrugt kwh, mens en elbil der er købt i 2020, vil udlede 104 g CO2 pr. forbrugt kwh, forudsat at regeringens målsætning om fossilfri el i 2035 opnås. En liter diesel indeholder til sammenligning energi svarende til ca. 10 kwh, og afbrændingen af en liter diesel resulterer i 2,67 kg CO2, så en kwh diesel indeholder 268 g CO2. Omregnet efter energiforbruget kører en Nissan Leaf 67 km/l diesel, men omregnet efter CO2-udledningen kører den 123 km/l diesel, jf. tabel B1, hvis bilen købes i Forskellen skyldes, at CO2-indholdet i en kwh fra diesel er 85 procent højere end det gennemsnitlige CO2-indhold i en kwh fra el gennem bilens levetid på 17 år. Tabel B1. Elbiler beskattet efter CO2-udledning omregnet til km/l for dieselbiler kwh/km g CO2/km km/l, energiforbrug Km/l, CO2 Rabat, kr. pris i dag, kr. pris med afgift, kr. Nissan Leaf 0, Tesla, model S 85 0, VW e-up! 0, Renault Zoe (inkl. batteri) 0, BMW i3 0, Mercedes B 0, For de mindre elbiler vil indpasning i registreringsafgiftssystemet efter CO2-udledning betyde, at de kommer til at betale minimumsafgiften på kr., dvs. det samme som de små benzin- og dieselbiler, der ofte også betaler minimumsafgiften. De små elbiler vil derfor blive markant mindre konkurrencedygtige. For større elbiler som Tesla S 85, der i dag koster kr., men med afgift vil stige til kr. og Mercedes B, der i dag koster , men med afgift vil koste kr., vil afgiften betyde, at bilerne bliver markant dyrere end konkurrenterne. Eksempelvis koster en Mercedes B-klasse, som kører 17,9 km pr. liter benzin kr., og en Audi A6 limousine der kører 23,3 km/l diesel koster kr.

Hurtigere indfasning af grønne køretøjsteknologier

Hurtigere indfasning af grønne køretøjsteknologier Resultater fra workshop 17. januar 2013 RAPPORT Hvad skal der til for at omstille transportsektoren fra benzin og diesel til klimaneutralt produceret el, gas, brint, metanol og etanol? Transportsektoren

Læs mere

Det skal kunne betale sig at reducere CO2 Biobrændstof-notat: elbiler skal gøres privatøkonomisk attraktive i.

Det skal kunne betale sig at reducere CO2 Biobrændstof-notat: elbiler skal gøres privatøkonomisk attraktive i. Det skal kunne betale sig at reducere CO2 Biobrændstof-notat: elbiler skal gøres privatøkonomisk attraktive i. Udarbejdet af Dan Belusa, marts 2014 Indhold Side 2 Side 3 Sammendrag Intro og betragtninger

Læs mere

Grønne afgifter til gavn for klimaet

Grønne afgifter til gavn for klimaet Det Energipolitiske Udvalg, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 175,EPU alm. del - Bilag 188 Offentligt 27. februar 2009 Grønne afgifter til gavn for klimaet RESUME Der er bred politisk enighed om, at

Læs mere

Scenarier for udrulning af elbiler i Danmark

Scenarier for udrulning af elbiler i Danmark Scenarier for udrulning af elbiler i Danmark 1/2 2013 Udarbejdet af Indholdsfortegnelse 22 November 2012 1. Resumé... 3 2. Introduktion... 4 3. Metode... 4 3.1 Totaløkonomi... 4 3.2 Elbilernes indtrængning...

Læs mere

Klimavenlig transportbeskatning

Klimavenlig transportbeskatning 24. februar 2014 RAPPORT Personbiler er blevet billigere og mere energiøkonomiske i Danmark i de seneste år. Den samlede CO2-udledning fra personbiltrafikken er imidlertid ikke faldet, da de billigere

Læs mere

Hvor er nøglen til elbil salget?

Hvor er nøglen til elbil salget? Afgangsprojekt udarbejdet af Udarbejdet på: HD-studiets 1. del AAU, maj 2013 Vejleder: Lektor Poul Bjerregaard Indholdsfortegnelse 1 Indledning - Tina... 4 2 Problemstilling - fælles... 5 2.1 Problemformulering...

Læs mere

Potentialet i elbiler i dag og i fremtiden

Potentialet i elbiler i dag og i fremtiden Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 337 Offentligt 12. juni 2009 Fra: tf@concito.info [mailto:tf@concito.info] Sendt: 12. juni 2009 12:08 Til: Skatteudvalget Emne: Til Skatteudvalget Fra: Direktør Thomas

Læs mere

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005 Udvikling i nye danske personbilers CO 2 udledning og energiforbrug årgang 2005 December 2006 Indholdsfortegnelse POLITISKE RAMMER 3 EU-Strategi 3 DANSK INDSATS 4 Oplysningsarbejde 4 Grøn ejerafgift 4

Læs mere

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ II.1 Indledning Et velfungerende transportsystem centralt for samfundet Gener ved bilkørsel Forskellige afgifter på biler og kørsel Et velfungerende transportsystem

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen. vedrørende. mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften

Rapport fra arbejdsgruppen. vedrørende. mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften Kapitel 1. Arbejdsgruppens sammensætning og kommissorium Kommissorium På opfordring fra De Danske Bilimportører,

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål Af Analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon 20 92 84 40 Juni 2014 Den danske registreringsafgift er den højeste i den vestlige verden og indebærer allerede en meget kraftig tilskyndelse til at køre

Læs mere

Omlægning af registreringsafgiften

Omlægning af registreringsafgiften Omlægning af registreringsafgiften Rapport fra arbejdsgruppen om en omlægning af registreringsafgiften Skatteministeriet Omlægning af registreringsafgiften April 2003 Udgiver: Skatteministeriet København

Læs mere

redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler

redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler April 2010 Udgivet af Center for Grøn Transport i Trafikstyrelsen Note: Per 15. april 2010 er Færdselsstyrelsen fusioneret med Trafikstyrelsen. Bidragsydere:

Læs mere

Træaske kan bruges til opgradering af biogas

Træaske kan bruges til opgradering af biogas F orskning i Bioenergi, Brint og Brændselsceller Nr. 32 Februar 2013 Træaske kan bruges til opgradering af biogas Forskere ved Sveriges Landbrugsuniversitet har fundet frem til, at aske fra forbrænding

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

Implementering af elbiler i Københavns Kommune

Implementering af elbiler i Københavns Kommune Implementering af elbiler i Københavns Kommune - Kan Oslo Kommunes succesfulde tiltag benyttes i Københavns Kommune? Roskilde Universitet Teknologisk-samfundsvidenskabelig Planlægning Efterår, 2014 Afleveret

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Hurtig omstilling til vedvarende energi. Hurtig omstilling til vedvarende energi 1

Hurtig omstilling til vedvarende energi. Hurtig omstilling til vedvarende energi 1 Hurtig omstilling til vedvarende energi Hurtig omstilling til vedvarende energi 1 VedvarendeEnergi VedvarendeEnergi er en miljøorganisation, der arbejder for at bremse klimaforandringerne. Vi mener, at

Læs mere

Skat der virker. Grønnere stærkere sundere. Tag ansvar

Skat der virker. Grønnere stærkere sundere. Tag ansvar Skat der virker Grønnere stærkere sundere Tag ansvar Skat der virker Radikale Venstre ønsker en skat, der virker. Et skattesystem, der gør Danmark grønnere, stærkere og sundere. Regeringens skattereform,

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

Energiafgifter og -tilskud

Energiafgifter og -tilskud Energiafgifter og -tilskud Overblik og analyse 10-06-2015 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88 70 70 83 F: 33 32 16 61 E-mail: info@eaea.dk Web: www.eaea.dk

Læs mere

G JUNI 2014 59,95kr. VW e-golf

G JUNI 2014 59,95kr. VW e-golf brugt hybrid? Brugttest af Opel Ampera Omig og min elbil G JUNI 2014 59,95kr. VW e-golf Ikon på el opladning: Hvem er Billigst? +KIA Soul EV BMW i3 REx Nissan e-nv200 KBH.-Aarhus i ZOE Rasmus Helveg Petersen

Læs mere

Elbiler i Danmark. Sammenfattende rapport. Jørgen Horstmann

Elbiler i Danmark. Sammenfattende rapport. Jørgen Horstmann Elbiler i Danmark Sammenfattende rapport Jørgen Horstmann Miljøprojekt Nr. 1006 2005 Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING 7 1 INDLEDNING 15 2 INITIATIVER TIL FREMME AF ELBILER I DANMARK 19 2.1 STATSLIGE

Læs mere

Elbiler som taxier. Forberedelse af flådeprojekt

Elbiler som taxier. Forberedelse af flådeprojekt Elbiler som taxier Forberedelse af flådeprojekt 16-01-2012 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88707083 F: 33321661 E-mail: info@eaea.dk Web: www.eaea.dk

Læs mere

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE Når man stifter familie, følger nye behov. Et samfund, der stiller sig i vejen for, at disse behov kan opfyldes, stiller sig i vejen for, at familier kan stiftes og trives.

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 CONCITOs fremskrivning CONCITO 2010 ANBEFALINGER ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

Dobbelt gevinst med elbiler

Dobbelt gevinst med elbiler Nr. 237 april 2007 Dobbelt gevinst med elbiler I et fleksibelt energisystem med mange vindmøller er elbiler særligt fordelagtige Sundheden og klimaet > Vinden blæser også om natten > Demonstrationsprojekter

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere