Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort. Faxe Kommune 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort. Faxe Kommune 2012"

Transkript

1 Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FREMGANGSMÅDE TIL UDARBEJDELSE AF UDRYKNINGSANALYSE DATAGRUNDLAGET FOR UDRYKNINGSANALYSEN KVALITETSSIKRING AF DATAGRUNDLAGET UDRYKNINGSSTATISTIK... 3 STATISTIK 1: UDRYKNINGER FORDELT PÅ BLINDE, FALSKE OG REELLE ALARMER... 4 STATISTIK 2: UDRYKNINGER FORDELT PÅ MÅNEDER... 6 STATISTIK 3: UDRYKNINGER FORDELT PÅ UGEDAGE... 9 STATISTIK 4: UDRYKNINGER FORDELT PÅ DØGNETS TIMER STATISTIK 5: ALARMER FORDELT PÅ MELDINGSGRUPPER STATISTIK 6: REELLE ALARMER FORDELT PÅ OPGAVETYPE STATISTIK 7: UDRYKNINGER OMKRING JUL OG NYTÅR STATISTIK 8: SAMTIDIGE HÆNDELSER, ANTAL OG TIDSPUNKT STATISTIK 9: TILKALDTE ASSISTANCER GIS-KORTANALYSE KORTANALYSE 1: ALLE UDRYKNINGER KORTANALYSE 2: ANALYSE AF KOMMUNENS FORSKELLIGE OMRÅDER KORTANALYSE 3: BLINDE ALARMER KORTANALYSE 4: REELLE ALARMER Miljøopgaver Redningsopgaver Brandopgaver Diverse opgaver KORTANALYSE 5: UDRYKNINGSTIDER Udrykningstidszoner Områder, hvor udrykningstiden er i fokus Naboberedskabers dækning

2 1. Fremgangsmåde til udarbejdelse af udrykningsanalyse Udrykningsanalyse består af to elementer: 1) Udrykningsstatistik, som illustrerer udrykningerne via søjle- og lagkagediagrammer, tabeller mv. 2) GIS-kort, som illustrerer udrykningerne via kort. 1.1 Datagrundlaget for udrykningsanalysen Udrykningsanalysen udarbejdes på grundlag af udrykningsdata for perioden 2007 til 2011, i alt 5 år. Datagrundlaget består af registreringer foretaget i ODIN af Faxe Kommunes redningsberedskab. Dataene er hentet fra følgende datakilder: 1) Statistikkerne er udarbejdet på basis af tal fra Beredskabsstyrelsens Statistikbank, som er tilgængelig via Beredskabsstyrelsens hjemmeside, se 2) GIS-kortene er udarbejdet på basis af registreringer foretaget i ODIN og illustreret via kortudtræk fra ODINs GIS-modul, Kvalitetssikring af datagrundlaget Datagrundlaget er blevet kvalitetssikret på følgende måde. 1) Redningsberedskabet har siden 2009 haft fokus på at kvalitetssikre registreringer af deres udrykningsdata løbende. 2) Derudover er der ved opstarten af revisionen af den risikobaserede dimensionering i 2011 blevet lavet tjek af datagrundlaget ved at tjekke antallet af udrykninger i henholdsvis Statistikbanken og ODIN, herunder hvor mange af udrykninger der er geoplottet i ODINs GIS-modul, da det er en god indikator på, hvor mange udrykninger der er blevet registreret korrekt. Der forekommer mindre forskelle i antallet af registrerede udrykninger i de to datakilder, se nedenstående tabel: Antal udrykninger I alt Ifølge Statistikbanken Ifølge ODIN, heraf Geoplottet Ikke-geoplottet Tabel 1: Datagrundlag for udrykningsanalyse 2

3 Årsagen til forskellen mellem antal udrykninger i henholdsvis Statistikbanken og ODIN er, at ODIN også tager de udrykninger med, som Faxe har kørt i andre kommuner, mens Statistikbanken kun medtager de udrykninger, der er kørt i Faxe Kommune. 2. Udrykningsstatistik Udrykningsstatistikken indeholder følgende statistikker: 1. Udrykningernes fordeling på alarmtype (blind, falsk og reel) 2. Udrykningernes fordeling på årets måneder 3. Udrykningernes fordeling på ugedage 4. Udrykningernes fordeling på døgnets timer 5. Udrykningernes fordeling på meldingsgrupper, jf. 112-picklistens meldingskoder 6. De reelles alarmers fordeling på opgavetype (brand, miljø og redning) 7. Udrykninger omkring jul og nytår 8. Samtidige udrykninger 9. Tilkaldte assistancer 3

4 Statistik 1: Udrykninger fordelt på blinde, falske og reelle alarmer Der er i snit 273 udrykninger pr. år i Faxe Kommune svarende til 0,75 udrykning pr. døgn. Det svarer til 0,0077 alarmer pr. indbygger pr år svarende til en alarm for hver 129,48. indbygger pr. år, mens landsgennemsnittet er 0,0071 alarmer pr. indbygger pr. år svarende til en alarm pr. år for hver 140,8 indbygger. Der er således lidt flere udrykninger i Faxe Kommune end landsgennemsnittet. Udrykningerne i Faxe Kommune fordeler sig med 75 % som reelle alarmer og 25 % som blinde og falske. Det adskiller sig en del fra landsgennemsnittet for samme periode, hvor 65 % er reelle alarmer og 34 % blinde og falske alarmer, men i mindre grad fra resten af Region Sjælland, hvor 73 % er reelle alarmer og 27 % er blinde og falske alarmer. Udrykninger fordelt på reelle, blinde og falske Udrykninger fordelt på reelle, blinde og falske Blind alarm ; 334; 24% Falsk alarm ; 17; 1% Reel alarm ; 1016; 75% Falsk alarm Blind alarm Reel alarm

5 Alarmtype I alt Landsplan Region Sjælland Antal I % Antal I % Antal I % Antal I % Antal I % Antal I % Antal I % Antal I % I alt Reelle ,8 Blinde , Falske , ,1 Tabel 2: Udrykninger fordelt på blinde, falske og reelle i hvert år

6 Statistik 2: Udrykninger fordelt på måneder Der er i snit 113,9 alarmer pr. måned i de fem år sammenlagt (svarende til 22,8 i snit pr. måned pr. år) svingende fra 80 til 140 udrykninger pr. måned i de fem år med top i januar pga. højt niveau af reelle alarmer og oktober pga. højt niveau af blinde alarmer og bund i juni pga. lavt niveau af både reelle og blinde alarmer. Kigger man på de enkelte år er der ikke en generel tendens, da der er følgende top- og bundmåneder: Top (over 30 alarmer om måneden): i januar, marts og oktober 2008, maj og juni 2009, januar og december 2010 og august og oktober 2011 primært pga. højt niveau af reelle alarmer. Bund (under 15 alarmer om måneden): i juni og august 2007, juni 2009, maj 2010 og november 2011 pga. fald i mængden af reelle alarmer. Udrykninger fordelt på måneder i perioden Udrykninger fordelt på måneder i Januar Marts Maj Juli September November Reel alarm Blind alarm Falsk alarm Total Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Reel alarm Blind alarm Falsk alarm Total 6

7 Aksetitel Udrykninger fordelt på måneder i 2008 Udrykninger fordelt på måneder i Januar Marts Maj Juli September November Reel alarm Blind alarm Falsk alarm Total Januar Marts Maj Juli September November Reel alarm Blind alarm Falsk alarm Total Udrykninger fordelt på måneder i 2010 Udrykninger fordelt på måneder Januar Marts Maj Juli September November Reel alarm Blind alarm Falsk alarm Total Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Reel alarm Blind alarm Falsk alarm Total 7

8 Alarmtype (Antal) Reel alarm Blind alarm Falsk alarm Udrykninger fordelt på måneder Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total Total i % Tabel 3: Udrykninger fordelt på måneder 8

9 Statistik 3: Udrykninger fordelt på ugedage Der er i snit 195 udrykninger pr. ugedag på de fem år svarende til 39 udrykninger pr. ugedag pr. år Udrykninger ligger nogenlunde fordelt på ugens dage, hvilket nok skyldes, at Faxe Kommune er en landkommune med industri, der genererer alarmer mandag til fredag fra 7 16 samt en bokommune, hvor borgerne er på deres bopæl og har aktiviteter i perioden fra samt i weekender. Alarmtype (Antal) Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Total Reel alarm Blind alarm Falsk alarm Total I % Tabel 4: Udrykninger fordelt på ugedage

10 Statistik 4: Udrykninger fordelt på døgnets timer Der er i snit 57 udrykninger pr. døgntime på de fem år svarende til 11,4 udrykninger pr. døgntime pr. år. Top (over 75 udrykninger pr. døgntime på fem år): fra kl. 9-10, 11-12, Mellem (40-75 udrykninger pr. døgntime på fem år): fra kl. 8-9, 10-11, 12-16, Bund (under 40 udrykninger pr. døgntime på fem år): fra kl Udrykninger fordelt på døgnet Falsk alarm Blind alarm Reel alarm 10

11 Alarmtype (Antal) Total Reel alarm Blind alarm Falsk alarm Total I % Tabel 5: Udrykninger fordelt på døgntimer

12 Statistik 5: Alarmer fordelt på meldingsgrupper De største grupper af alarmer er: 1. ABA-alarmer: 26,5 % 2. Miljøuheld: 16,6 %, som primært er mindre spild (15.3 %) 3. Bygningsbrand: 13,17 %, hvoraf den største gruppe er villa/rækkehus (5,63 %), mens resten ligger jævnt fordelt på underkategorierne: Gårdbrand (1,76 %), industribygning (1,17 %), mindre brand (1,02 %), butik (0,73 %), fritliggende udhus, carport og garage (0,66 %), etageejendom (0,59 %), institution (0,51%), lejlighed (0,37%) Dernæst kommer: 4. Brand i køretøj: 10 %, som primært er brand i bil i det fri (7,5 %) 5. Færdselsuheld: 6,7 %, som primært er færdselsuheld med fastklemte (5,78 %) 6. Indsatslederudkald: 6,2 % 7. Containerbrand: 5,9 %, som primært er container i det fri 8. Skorstensbrand: 4,6 %, som primært er hårdt tag (4.0 %) 9. Naturbrand: 4,5 % Der er næsten ingen alarmer i følgende grupper: 10. Større forurening: 1,4 % 11. Redningsopgave (ikke færdselsuheld): 1,1 % 12. El-installationer: 1,0 % 13. Gasuheld: 0,9 % Sammenlignet med landsplan, så adskiller FAXE Kommune sig ved at have: En højere andel af: i. Miljøuheld (16,76 % mod landsgennemsnit på 7,91 %) ii. Brand i køretøj (10,02 % mod landsgennemsnit på 7,99 %) iii. Færdselsuheld (6,66 % mod landsgennemsnit på 4,67 %) iv. Skorstensbrænde (4,61 % mod landsgennemsnit på 3,01 %) En lavere andel af: i. ABA-alarmer (26,55 % mod landsgennemsnit på 31,80 %) ii. Bygningsbrande (13,17 % mod landsgennemsnit på 15,75 %) Udviklingen i antal af alarmer indenfor hver meldingsgruppe er vist i linjediagrammet. De største ændringer i meldingsgrupperne er indenfor: ABA-alarmer, hvor vi har stigning fra 52 i 2007 til 97 i 2010 og 78 i Siden 2007 har Faxe Kommune fordoblet antallet af anlæg og anlæg bliver mere følsomme. 12

13 Transportmidler: generel stigning fra 17 i 2007 til 31 i 2011 da antallet af bilbrande i det fri er stigende Indsatsleder eftersyn: En generel stigning over årene, men datagrundlag er ikke udtømmende, da kun en lille del af indsatsledereftersyn og indsatsleder forespørgsler er registreret. Fra 2011 bliver alle registreret. Skorstensbrand: Et fald fra 17 i 2007 til 10 i , nok pga. større fokus på området. Udvikling i udrykningstyper Bygningsbrand Bygningsbrand røg Container brand El instalationer Gas Naturbrand Skorstensbrand Transportmidler mindre forurening Større forurening Forurening Indsatsleder Færdselsuheld Personredning Personredning drukning Redning andet fly ulykke prøve andet

14 Udrykninger fordelt efter picklistens hovedgrupper Første melding gruppe (Antal) Total Total Faxe I % Total DK ABA-anlæg ,55% ,8 % Bygningsbrand ,17% ,75 % Bygningsbrand - Røg 1 1 0,07% 892 0,46 % Container/affald (brand) ,93% ,65 % EL-installationer (brand) ,95% ,73 % Gas (Lugt/udsivning/brand) ,88% ,69 % Naturbrand ,46% ,95 % Skorstensbrand ,61% ,01 % Transportmidler (brand) ,02% ,99 % Mindre forurening ,29% 932 0,48 % Større forurening ,32% ,19 % Forurening 2 2 0,15% 473 0,24 % Indsatsleder ,14% ,78 % Færdselsuheld ,66% ,67 % Personredning ,10% ,66 % Redn.-Drukneulykke ,22% ,64 % Redning Andet ,02% ,55 % Flyulykke 1 1 0,07% 47 0,02 % Prøve ,15% 28 0,01 % Andet ,24% ,93 % Total Tabel 6: Udrykninger fordelt på hovedmeldingsgrupper for hvert år DK I % 14

15 Udrykninger fordelt efter picklistens undergrupper Første melding (Antal) Total I procent ABA-anlæg ,55% Bygn.brand-Butik ,73% Bygn.brand-Carport, fritliggende ,15% Bygn.brand-Etageejendom ,59% Bygn.brand-Garage, fritliggendde ,22% Bygn.brand-Gård ,32% Bygn.brand-Gård/fare for dyr ,44% Bygn.brand-Industribygning ,17% Bygn.brand-Institution ,51% Bygn.brand-Kolonihavehus 1 1 0,07% Bygn.brand-Lejlighed ,37% Bygn.brand-Mindre brand ,02% Bygn.brand-Sommerhus ,15% Bygn.brand-Udhus, fritliggende ,66% Bygn.brand-Villa/Rækkehus ,63% Ild i bygning 1 1 0,07% Bygningsbrand 1 1 0,07% Røg fra Mindre brand 1 1 0,07% Container/affald (brand) ,15% Container i det fri-brand ,78% Container i bygning-brand ,22% Skraldespand i det fri-brand ,95% Affaldsoplag i det fri-brand ,46% Container-Mindre brand ,37% EL-instal.-Brand- Transformatorstation ,37% EL-instal.-Brand-Anlæg i det fri ,29% EL-instal.-Brand-Nedfaldne elledninger 1 1 0,07% EL-instal.-Brand-Mindre ,22% Gas-Gaslugt i bygning ,22% Gas-Gaslugt i det fri 1 1 0,07% Gas-Ledningsbrud, ej antændt ,44% Gas-BRAND i udsivende gas ,15% Naturbrand-Skov/Plantage ,80% Naturbrand-Hede/Klit 0 0,00% Naturbrand-Mark m/afgrøder ,22% Naturbrand-Mark, Høstet ,37% Naturbrand-Skråning/Grøft ,51% Naturbrand-Halmstak ,37% Naturbrand-Mindre brand ,05% 15

16 Naturbrand ,15% Skorst.brand-Hårdt tag ,02% Skorst.brand-Stråtag ,51% Skorstensbrand 1 1 0,07% Brand-Bil under tag ,59% Brand-Bil i det fri ,53% Brand-Lastbil/Bus ,59% Brand-Landbrugsredskab ,73% Brand-MC/Knallert ,59% Brand-Skib ved kaj 0 0,00% Min. forurening-v/fuh ,32% Min. forurening-mindre spild ,27% Min. forurening-oliefilm på vand ,32% Mindre forurening ,39% Str. forurening-olieudslip ,73% Str. forurening-benzinudslip ,29% Str. forurening-kemikalieudslip 2 2 0,15% Str.forurening-Gylleudslip 1 1 0,07% Større forurening 1 1 0,07% Spuling af gade 1 1 0,07% Forurening Andet 1 1 0,07% ISL-Eftersyn ,49% ISL-Forespørgsel ,66% FUH-Brand i bil 1 1 0,07% FUH-Fastklemte BIL ,78% FUH-Fastklemte LASTBIL/BUS ,29% FUH-Fastklemte/Brandfare BIL ,44% Færdselsuheld 1 1 0,07% Redn.-Fastklemt, Maskine o.l ,51% Redn.-Sammenstyrtning 1 1 0,07% Redn.-Bygning/højderedning 1 1 0,07% Redn.-Mast/højderedning 1 1 0,07% Redn.-Skrænt ,37% Redn.-Drukneulykke, Havet/Fjorde 1 1 0,07% Redn.-Drukneulykke ,15% Oversvømmelse 9 9 0,66% Redning Andet 5 5 0,37% Flyulykke-Passager 1 1 0,07% Prøve-Individuel prøve ,15% Andet ,24% Total

17 Statistik 6: Reelle alarmer fordelt på opgavetype Blandt de reelle alarmer er der 57 %, som er brandopgaver, 23 % som er miljøopgaver og 12% som er redningsopgaver svarende til en brandopgave 9,7 gange om måneden, en miljøopgave 4 gange om måneden og en redningsopgave 2 gange om måneden. Reelle alarmer fordelt på brand, redning, miljø, andet Andet Miljø Redning Brand Tabel 8: Reelle alarmer fordelt på opgavetyper for hvert år Alarmtype Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Sum % Brand Redning Miljø Andet Reelle i alt

18 Statistik 7: Udrykninger omkring jul og nytår I julen (23/12 kl. 18 til 27/12 kl. 18, 4 døgn) har der i den femårige periode været 15 udrykninger, hvilket er 0,75 udrykninger i snit pr. døgn. Det er helt på niveau med gennemsnittet på 0,75 udrykning pr. døgn. Omkring nytår (31/12 kl. 12 til 1/1 kl. 12, 1 døgn) har der i den treårige periode været 17 udrykninger, hvilket er 3,4 udrykninger i snit pr. døgn, hvilket er 4,5 gange så højt som niveauet for et normaldøgn. Jul Rapport Hovedopgavtype Opgave- Dato Alarm Klar igen nr. 1. meldings ordlyd 1. F :01:32 01:43:45 Reel Brand Containerbrand i det fri 2. F :45:01 02:28:34 Reel Brand Bygningsbrand Villa/Rækkehus 3. F :37:12 22:42:43 Reel Brand Bilbrand i det fri 4. F :29:47 20:38:43 Reel Brand Indsatsledereftersyn gløder 5. F :08:21 12:01:38 Reel Miljø Mindre spild af olie 6. F :15:53 00:48:18 Blind Brand ABA-Alarm 7. F :17:36 21:47:26 Reel Brand Containerbrand i det fri 8. H :14:33 13:38:35 Reel Brand Bygningsbrand Villa/Rækkehus 9. H :44:10 16:19:16 Reel Brand Bilbrand i det fri Redning- Fastklemt 10. H :12:57 18:45:00 Reel Redning Personpåkørsel af tog 11. F :27:55 19:50:50 Blind Brand ABA-Alarm 12. H :00:08 16:25:20 Reel Brand Containerbrand i det fri 13. H :05:34 08:48:08 Blind Brand ABA-Alarm 14. H :05:34 16:29:07 Reel Redning FUH-Fastklemt 15. H :48:20 01:38:33 Reel Redning FUH-Fastklemt Nytår 1. F :58:22 20:37:54 Blind Brand ABA-Alarm 2. F :32:15 00:19:28 Reel Brand Bygningsbrand Udhus 3. F :47:18 02:05:01 Reel Brand Containerbrand i det fri 4. F :51:57 01:05:58 Blind Brand ABA-Alarm 5. F :06:42 02:35:31 Reel Brand Containerbrand i det fri 6. H :57:41 23:14:13 Reel Brand Containerbrand i det fri 7. H :21:52 23:57:23 Reel Brand Bilbrand i det fri 8. H :02:04 02:51:12 Reel Brand Bygningsbrand Udhus 9. F :48:50 03:12:31 Reel Brand Naturbrand ild i stor hæk 10. H :56:27 03:50:33 Reel Brand Bygningsbrand Lejlighed 11. F :41:17 22:06:08 Blind Brand ABA-Alarm 12. H :25:54 22:48:02 Reel Brand Container brand i det fri Bygningsbrand Gård med 13. F :48:29 03:36:34 Reel Brand dyrehold 14. H :02:18 02:49:59 Reel Brand Assistance Faxe 15. H :20:08 01:56:33 Reel Brand Ild i skraldespand 16. F :26:18 01:02:14 Reel Brand Skorstensbrand hårdt tag 17. H :20:08 14:22:14 Reel Brand Bilbrand i det fri Tabel 9: Udrykninger omkring jul og nytår

19 Statistik 8: Samtidige hændelser, antal og tidspunkt Samtidige hændelser er opgjort ved at sammentælle antal gange, der er kaldt ud til to alarmer samtidigt. Alarmer, hvor der er kaldt to eller flere udrykninger til samme skadested betragtes ikke som samtidige hændelser og er sorteret fra. Der er i alt 123 gange, hvor der har været to samtidige hændelser i perioden svarende til 25 i snit pr. år. Det typiske sammenfald i udrykninger er ABA-alarm kombineret med bygningsbrand, mindre forurening eller færdselsuheld samt væltede vejtræer. Dato Alarm Station Opgave 1 Opgave 2 Opgave :50 3 samtidige Væltet træ Væltet træ Væltet træ :35 Faxe og Haslev Oliespild Færdselsuheld fastklemt :30 Faxe og Haslev Skorstensbrand ABA Alarm :27 Faxe og Haslev ABA-Alarm Færdselsuheld oliespild :05 Faxe og Haslev Oliespild Oliespild :45 Faxe og Haslev ABA-Alarm Afbrænding :38 Faxe og Haslev Ild i hæk Benzinluft i kloak :54 Faxe og Haslev Færdselsuheld Oliespild :42 Haslev x 2 Bilbrand i det fri Containerbrand i det fri :57 Faxe og Haslev ABA-Alarm Assistance tankvogn :20 Haslev x 2 Oliespild Færdselsuheld :40 Faxe x 2 Afbrænding ABA Alarm :57 Faxe x 2 Ild i El-skab Afbrænding :45 Faxe og Haslev ABA-Alarm Afbrænding :57 Faxe og Haslev Husbrand Oliespild :45 Faxe x 2 Containerbrand i det fri Bygningsbrand :59 Haslev x 2 Containerbrand i det fri Ild i lyssignal :50 3 samtidige væltet træ Væltet træ Væltet træ 2 I alt i Containerbrand i det Faxe x 3 Containerbrand i det fri ABA-Alarm fri Faxe og Haslev Skorstensbrand Bygningsbrand Haslev x 2 Skorstensbrand Skorstensbrand Haslev x 2 ABA-Alarm Skorstensbrand Faxe x 2 ABA-Alarm ABA-Alarm Faxe og Haslev ABA-Alarm FUH- Fastklemt Faxe og Haslev FUH-Fastklemt Bygningsbrand Faxe og Haslev Bilbrand i det fri Bygningsbrand Haslev x 2 ABA-Alarm Oliespild Haslev x 2 Bygningsbrand Oliespild Faxe og Haslev Væltet benzintankvogn Bygningsbrand Faxe og Haslev Bygningsbrand Oliespild Faxe og Haslev Bilbrand i det fri Bilbrand i det fri 1 19

20 Faxe og Haslev Markbrand stationsvagter Haslev x 2 Bygningsbrand Bygningsbrand Haslev x 2 Efterslukning Bilbrand i det fri Faxe og Haslev Bilbrand i det fri Bilbrand i det fri Faxe x 2 Vandskade Oliespild Faxe og Haslev Markbrand ild i mejetærsker Faxe og Haslev ABA-Alarm ABA-Alarm Faxe og Haslev Oliespild Bilbrand i det fri Faxe og Haslev ABA-Alarm Afbrænding Faxe x 2 ABA-Alarm FUH- Fastklemt Haslev x 2 Oliespild ABA-Alarm Faxe x 2 Assistance Stevns Assistance Stevns Faxe og Haslev Skorstensbrand ABA-Alarm Faxe og Haslev Oliespild Bygningsbrand Faxe x 2 Oliespild Afbrænding Haslev x 2 Containerbrand i det fri Afbrænding 1 I alt i Haslev x 2 og Afbrændin Faxe Bilbrand i det fri Afbrænding g 2 Indsatsleder og Faxe Indsatsledereftersyn Containerbrand i det fri Faxe x 2 Skorstensbrand AVS-Alarm Faxe x 2 ABA-Alarm ABA-Alarm 1 Brand i affald Faxe x 3 Containerbrand i det fri spuling af kloak Haslev x 2 ABA-Alarm Oliespild Faxe og Haslev Oliespild Oliespild Faxe og Haslev Indsatsledereftersyn Oliespild Haslev 1 Bygningsb rand Faxe x 3 Væltet vejtræ Væltet vejtræ Haslev x 2 ABA-Alarm ABA-Alarm Faxe og Haslev Oliespild ABA-Alarm Faxe og Haslev Oliespild Bilbrand i det fri Faxe og Haslev ABA-Alarm Ild i campingvogn Faxe og Haslev ABA-Alarm Oliespild Faxe og Haslev Oliespild Personredning Faxe og Haslev ABA-Alarm Personredning Faxe og Haslev ABA-Alarm Skorstensbrand Haslev x 2 Afbrænding Afbrænding Faxe og Haslev Containerbrand i det fri ABA-Alarm 1 I alt i Faxe og Haslev Bygningsbrand Ild i skrældespand Faxe og Haslev ABA-Alarm FUH- Oliespild Faxe og Haslev Skorstensbrand Skorstensbrand Faxe og Haslev ABA-Alarm Bygningsbrand 1 20

21 Faxe og Haslev Bygningsbrand FUH-Fastklemt Haslev x 2 ABA-Alarm ABA-Alarm Haslev x 2 ABA-Alarm ABA-Alarm Faxe og Haslev ABA-Alarm Ild i rendegraver Haslev x 2 ABA-Alarm ABA-Alarm Faxe og Haslev Bilbrand i det fri Gårdbrand med dyr Faxe og Haslev Bilbrand i det fri Skorstensbrand Haslev x 2 FUH-Fastklemt Oliespild Faxe og Haslev Bilbrand i det fri Oliespild Faxe og Haslev Efterslukning ABA-Alarm Haslev x 2 ABA-Alarm AVS-Alarm Faxe x 2 Oliespild Bygningsbrand Faxe og Haslev Silobrand Afbrænding Haslev x 2 ABA-Alarm ABA-Alarm Haslev x 2 Oliespild Oliespild Faxe og Haslev ABA-Alarm Bilbrand i det fri Haslev x 2 Afbrændning Containerbrand i det fri Haslev x 2 ABA-Alarm ABA-Alarm Faxe og Haslev Bygningsbrand Oliespild Haslev x 2 Bygningsbrand Ild i el instalation Faxe x 2 ABA-Alarm ABA-Alarm Faxe og Haslev Bilbrand i det fri Standby Bomberydere Faxe og Haslev Personredning Oliespild Haslev x 2 Containerbrand i det fri Containerbrand i det fri Faxe og Haslev Bilbrand i det fri Bygningsbrand Haslev x 2 ABA-Alarm ABA-Alarm Faxe og Haslev Personredning ABA-Alarm 1 I alt i Faxe og Haslev ABA-Alarm Containerbrand i det fri Faxe og Haslev ABA-Alarm Skorstensbrand Faxe og Haslev Overgravet gasledning Skorstensbrand Haslev x 3 Oprydning motorvej Væltet vejtræ Væltet vejtræ 2 Indsatsleder og løse Faxe Indsatsledereftersyn Væltet vejtræ tagsten Faxe og Haslev Væltet vejtræ Løse tagsten Faxe x 2 Væltet vejtræ Væltet vejtræ ISL Faxe og Haslev Indsatsledereftersyn ABA-Alarm Faxe og Haslev Bygningsbrand Bygningsbrand Faxe og Haslev Bygningsbrand naturbrand Faxe x 2 Oliespild Olie på vand Faxe x 3 Overgravet gasledning Oliespild Oliespild Faxe og Haslev Oliespild Oliespild Faxe og Haslev ABA-Alarm ABA-Alarm 1 21

22 Haslev x 2 ABA-Alarm ABA-Alarm Faxe og Haslev Oliespild Oliespild Haslev x 2 ABA-Alarm Skorstensbrand Haslev x 2 ABA-Alarm Containerbrand i det fri 1 I alt i I alt

23 Statistik 9: Tilkaldte assistancer Der har i perioden været 22 hændelser, hvortil der er kaldt assistance. Af disse hændelser har der været tilkaldt henholdsvis niveau 1, 2 og 3 følgende antal gange: Andre niveau 1-beredskaber: 4 gange (Stevns Brandvæsen: 3 gange, Næstved Brand & Redning : 1 gang) Niveau 2-støttepunkt: 3 gange (Beredskabsstyrelsen Sjælland) Niveau 3-beredskabet: 17 gange (Beredskabsstyrelsen Sjælland) Assistancer fordeler sig på opgavetypen på følgende vis: Brand: 13 gange Redning: 0 gange Miljø: 9 gange Følgeskadebekæmpelse: 0 gang Dato Hændelse Assistanceberedskab Ressourcer Gårdbrand Falck Hårlev Tankvogn Gårdbrand Beredskabsstyrelsen Brand Etageejendom Beredskabsstyrelsen Brandslukning /fyldning af trykflasker Fyldning af trykluftflasker Miljø Beredskabsstyrelsen Redningscontainer Brand Beredskabsstyrelsen Højtrykskompressor Brand i affaldsoplag Beredskabsstyrelsen Brandslukning Brand i affaldsoplag Beredskabsstyrelsen Brandslukning Brand i affaldsoplag Beredskabsstyrelsen Vandforsyning til brand Brand i affaldsoplag Beredskabsstyrelsen Brandslukning Miljø Beredskabsstyrelsen Øvrige /Oliespild i havn Gårdbrand Beredskabsstyrelsen Brand/fyldning af trykflasker Gårdbrand Falck Hårlev Tanksprøjter grundet nedbrud Lejlighedsbrand Næstved Brand og Redning Stigevogn Brand Beredskabsstyrelsen Højtrykskompressor Redning/miljø Beredskabsstyrelsen Oversvømmelse/lænsning Redning/miljø Beredskabsstyrelsen Oversvømmelse/lænsning Redning/miljø Beredskabsstyrelsen Oversvømmelse/lænsning Gårdbrand Frivillige Stevns Tankvogn Gårdbrand Beredskabsstyrelsen Højtrykskompressor Brand Beredskabsstyrelsen Fyldning af trykluftflasker 23

24 Redning/miljø Beredskabsstyrelsen Oversvømmelse/lænsning Redning/miljø Beredskabsstyrelsen Oversvømmelse/lænsning Redning/miljø Beredskabsstyrelsen Oversvømmelse/lænsning Redning/miljø Beredskabsstyrelsen Oversvømmelse/lænsning 24

25 3. GIS-kortanalyse På alle kort bruges følgende ikoner: o Grøn prik = Miljøopgaver o Gul prik = Redningsopgaver o Rød prik = Brandudrykning o Blå prik = Diverse opgaver o Grå prik = Blinde/falske alarmer 25

26 Kortanalyse 1: Alle udrykninger Der har i perioden været udrykninger til det meste af kommunen, men der er større klynger af udrykninger i Haslev og Faxe og mindre klynger i Rønnede, Faxe Ladeplads, Dalby og Karise i alt i alt i alt i alt i alt

27 2011 i alt

28 Kortanalyse 2: Analyse af kommunens forskellige områder By/område Typiske klynger af alarmer Særlige objekter med en del alarmer Faxe by o Mindre forurening, mindre spild = 14 o Redning = 4 Brand = 41 o Blinde/falske alarmer = 33 Haslev by o Mindre forurening, mindre spild = 22 o Redning = 6 o Brand = 118 o Blinde/falske alarmer = 50 o Rådhusvej 63 Faxe, Faxe Bryggeri Faxe og Lindevejscenteret Faxe udgør en meget stor del af de blinde/falske alarmer i Faxe o Slagterivej 27 Haslev, Sofiendalsskolen Haslev, Frederiksgade Haslev og Bækvej Haslev udgør en meget stor del af de blinde/falske alarmer i Haslev Rønnede by o Brand = 28 o Fordelt på forskellige adresser Dalby by o Brand = 18 o Fordelt på forskellige adresser Karise by o Brand = 16 o Blinde/falske alarmer = 12 o Der er 11 ABA-anlæg i Karise by. Atypisk for en by af Karises størrelse. Faxe Ladeplads by o Brand = 24 o Fordelt på forskellige adresser MTV E47/E55 o Mindre forurening, mindre spild = 10 Øvrige alarmer o Redning = 14 o Brand = 18 o Øvrige alarmer er spredt ud over resten af Faxe Kommune. o Baseret på motorvejsstrækningen i Faxe Kommune inkl. til- og frakørsler til motorvejen 28

29 Kortanalyse 3: Blinde alarmer De blinde alarmer kommer hovedsageligt fra objekter i Haslev og Faxe; dertil også en mindre del i Rønnede, Dalby, Faxe Ladeplads og Karise i alt 334 Der er i perioden i alt 334 blinde alarmer geoplottet. I perioden har der været 363 udrykninger til objekter med ABA-anlæg. Objekter med mange blinde alarmer er: Energi E2, Slagterivej 27, Haslev DBK, Bækvej 10-12, Haslev Sofiendalsskolen, Haslev Rosendal Gods, Rosendalsvej 3, Faxe Kongsted Plejehjem, Møllevej 68, Kongsted Vemmetofte Kloster, Klostervej 3, Faxe Faxe Ældreboliger, Rådhusvej, Faxe Uranus, Saksholmvej 35, Faxe 2010 Møllevangsskolen, Eskilstrupvej, Rønnede 2007, i alt , i alt , i alt , i alt 98 29

30 2011, i alt 81 30

31 Kortanalyse 4: Reelle alarmer De reelle alarmer illustreres og beskrives opdelt i miljø-, rednings- og brandopgaver. Miljøopgaver De fleste miljøopgaver er i Haslev og Faxe; dertil også en mindre del i Rønnede, Dalby, Faxe Ladeplads og Karise. Der er i perioden i alt 243 miljøopgaver geoplottet i alt

32 2007, i alt , i alt , i alt , i alt 37 32

33 2011, i alt 52 33

34 Redningsopgaver Redningsopgaverne er primært i Haslev og Faxe; dertil også en mindre del i Rønnede og på E47/E55-motorvejen. Der er i perioden i alt 134 redningsopgaver geoplottet i alt

35 2007 i alt i alt i alt i alt 20 35

36 2011 i alt 38 36

37 Brandopgaver Der har været brandopgaver over det meste af Faxe Kommune, men brandopgaverne er koncentreret i Haslev og Faxe; dertil også en mindre del i Rønnede, Karise, Dalby og Faxe Ladeplads. Der er i perioden i alt 600 brandopgaver geoplottet i alt

38 2007 i alt i alt i alt i alt

39 2011 i alt 98 39

40 Diverse opgaver Diverse opgaver er primært assistance til ambulance, politi til opsamling og oprydning, som ikke hører under akutte opgaver eller miljø, assistance fra nabobrandvæsen, ISLeftersyn mv i alt 70 Der er i perioden i alt 70 diverse opgaver geoplottet. 40

41 2007 i alt i alt i alt i alt 11 41

42 2011 i alt 6 42

43 Kortanalyse 5: Udrykningstider Udrykningstidszoner Udrykningstidszonerne er gældende for alle kortene beregnet ud fra følgende forudsætninger: o Kørselshastigheder: 84 km/t på motorvej, 70 km/t på hovedvej og 56 km/t på byvej (svarende til fremkommelighed på 70% i ODIN) o Afgangstid: 5 minutter (fremgår af det enkelte kort) o Brandstationernes placering: placeringerne som i dag, dvs. Haslev på Bækvej og Faxe på Rosenkildevej o Tidszoner: o Grøn = fremmøde indenfor 10 minutter fra alarm er modtaget o Gul = fremmøde indenfor 15 minutter fra alarm er modtaget o Rød = fremmøde indenfor 20 minutter fra alarm er modtaget Udrykningstidszoner med 5 minutters afgangstid Faxe Haslev Faxe og Haslev set samlet 43

44 Områder, hvor udrykningstiden er i fokus Område Risiko Udrykningstid 1. Fedet Campingplads og naturområde minutter undtaget den sydlige spids af Fed, hvor køretiden vil overstige 20 minutter. 2. Motorvejen Færdselsuheld Udrykningstider varierer alt efter placering. 3. Små landsbyer generelt Stråtækte huse i tæt bebyggelse Udrykningstider varierer alt efter adressen. 44

45 Naboberedskabers dækning Naboberedskabernes udrykningstidszoner er beregnet ud fra følgende forudsætninger: o Kørselshastigheder: 84 km/t på motorvej, 70 km/t på hovedvej og 56 km/t på byvej (svarende til fremkommelighed på 70 % i ODIN) o Afgangstid: 1 eller 5 minutter (fremgår af det enkelte kort) o Tidszoner: o Grøn = fremmøde indenfor 20 minutter fra alarm er modtaget o Gul = fremmøde indenfor 30 minutter fra alarm er modtaget o Rød = fremmøde indenfor 45 minutter fra alarm er modtaget Udrykningstid for assistance fra nabobrandvæsen til henholdsvis Faxe, Haslev og Rønnede Fra Til Faxe Til Haslev Til Rønnede o Køge o 25 minutter o 18 minutter o 21 minutter o Ringsted o 36 minutter o 22 minutter o 30 minutter o Næstved/BRS o 30 minutter o 27 minutter o 24 minutter o Præstø o 25 minutter o 30 minutter o 23 minutter o St. Heddinge o 24 minutter o 37 minutter o 29 minutter o Hårlev o 18 minutter o 26 minutter o 22 minutter 45

46 Brand & Redning Køge (afgangstid 1 min.) Ringsted Brandvæsen (afgangstid 5 min.) Beredskabscenter Næstved (afgangstid 5 min.) Næstved Brand & Redning (afgangstid 5 min.) Vordingborg, stationen i Præstø (afgangstid 5 min.) Stevns Brandvæsen (St. Heddinge) (afgangstid 5 min.) 46

47 Stevns Brandvæsen (Hårlev) (afgangstid 5 min.) 47

48 48

Delrapport 1: Risikoidentifikation

Delrapport 1: Risikoidentifikation Delrapport 1: Risikoidentifikation Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 3. STRUKTURERING OG IDENTIFIKATION

Læs mere

Delrapport 1. Bilag 1.2. Udrykningsstatistik Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering

Delrapport 1. Bilag 1.2. Udrykningsstatistik Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering Bilag 1.2 Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Udrykningsstatistik 2010-2014 Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø december 2015 1 Fremgangsmåde

Læs mere

Bilag 1.2 Udrykningsanalyse August 2016

Bilag 1.2 Udrykningsanalyse August 2016 Bilag 1.2 Udrykningsanalyse August 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FREMGANGSMÅDE TIL UDARBEJDELSE AF UDRYKNINGSANALYSE... 4 1.1 DATAGRUNDLAGET FOR UDRYKNINGSANALYSEN... 4 1.2 KVALITETSSIKRING AF DATAGRUNDLAGET...

Læs mere

Bilag 5: Udrykningsstatistikker.

Bilag 5: Udrykningsstatistikker. Bilag 5: Udrykningsstatistikker. Indhold Generelt for statistikken.... 3 Datagrundlaget for statistikken... 3 Kvalitetssikring af datagrundlaget... 3 Følgende er taget med i statistikken:... 3 Statistik

Læs mere

Side 1 af 5 Antal Dato/Tid 1. Melding Stationer 317 31-12 13:38 Containerbrand i det fri Toftlund 316 31-12 13:37 Containerbrand i det fri Tønder 315 31-12 13:36 Containerbrand i det fri Tønder 314 29-12

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune

Delrapport 1: Risikoidentifikation. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Delrapport 1: Risikoidentifikation Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Julni 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 3. STRUKTURERING

Læs mere

Nomenklatur og klassifikation i ODIN

Nomenklatur og klassifikation i ODIN Nomenklatur og klassifikation i ODIN (Picklister) Udarbejdet den 29. november 2011 Indhold Første meldings ordlyd 2 29. november 2011 Side 1 af 5 Beskrivelse Vagtcentralens første melding til redningsberedskabet

Læs mere

Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1

Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Bilag 1.2 Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Udrykningsstatistik 2010-2014 Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, og Sorø januar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Fremgangsmåde

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation (bilag 1.1) Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016

Delrapport 1: Risikoidentifikation (bilag 1.1) Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016 Delrapport 1: Risikoidentifikation (bilag 1.1) Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune August 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF FAXE KOMMUNE... 4 2.1

Læs mere

Delrapport 1 - Risikoidentifikation

Delrapport 1 - Risikoidentifikation Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 1 - Risikoidentifikation Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION...

Læs mere

Bilag 2.4: Oplæg til kapacitetsniveauer. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Risikobaseret dimensionering 2016

Bilag 2.4: Oplæg til kapacitetsniveauer. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Risikobaseret dimensionering 2016 Bilag 2.4: Oplæg til kapacitetsniveauer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016 1 Indledning Oplæg til udrykningssammensætninger (bilag 3.1) er en sammenstykning af de kapacitetsanalyser,

Læs mere

Delrapport 1 Risikoidentifikation

Delrapport 1 Risikoidentifikation Vestsjællands Brandvæsen Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Risikoidentifikation Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø December 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation

Delrapport 1: Risikoidentifikation Delrapport 1: Risikoidentifikation Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 3. STRUKTURERING OG IDENTIFIKATION AF RISICI... 2 3.1

Læs mere

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008 Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Oplag: 1000 (august 2009) Tryk: Schultz Grafisk

Læs mere

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider:

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider: Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. august 2012 Login jsm Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 Esbjerg Kommunes serviceniveau på beredskabsområdet. Denne beskrivelse bygger på den

Læs mere

Formodet brandårsag: Påsat brand

Formodet brandårsag: Påsat brand Formodet brandårsag: Påsat brand 3. ÅRGANG NOVEMBER 28 NR. 3 Redningsberedskabet (brandvæsenet) rykker i gennemsnit ud til 17.5 brande om året. I 27 blev det til 18.276 udrykninger til brande. De kommunale

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune December 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF NÆSTVED KOMMUNE...

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2014

Redningsberedskabets Statistik 2014 Redningsberedskabets Statistik 2014 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2014/032563 Juni 2014 ISBN: 978-87-91590-74-0

Læs mere

Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Risikoidentifikation

Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Risikoidentifikation Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Risikoidentifikation Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø januar 2016 Indholdsfortegnelse Bilag: 1 Formål med risikoidentifikationen

Læs mere

DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014

DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014 Kilde: ODIN, GIS kort, Beredskabsstyrelsen April - juni 82 opgaver kørt af Falck. 7 indsatsledereftersyn og udkald af det frivillige beredskab 1/10 Varde Kommune 2. kvartal. 2014 Opgave- og stationsfordeling:

Læs mere

De bedste hilsner. Stine Johansen (Kommunaldirektør) Helsingør Kommune. Tlf: 49 28 20 20 Mobil: 25 31 20 20. Kære Stine

De bedste hilsner. Stine Johansen (Kommunaldirektør) Helsingør Kommune. Tlf: 49 28 20 20 Mobil: 25 31 20 20. Kære Stine From: Stine Johansen (Kommunaldirektør) Sent: 23 Nov 2015 15:24:55 +0100 To: Louise Amkær;Vivi Moseholm Subject: VS: Økonomiudvalgsmøde Helsingør Kommune 231115 Attachments: Notat om sekundære enheder,

Læs mere

REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING

REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING 2003 Foto i kapitler: Beredskabsstyrelsen og Dennis Jensen, www.denernem.dk (billede i kap. 3) Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Data og Statistik Datavej 16 DK-3460

Læs mere

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab 1 BEREDSKABSSTYRELSEN April 2010 Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab (risikobaseret dimensionering) Dette forslag til disposition

Læs mere

STRUER BEREDSKAB. Risikobaseret dimensionering af beredskabet

STRUER BEREDSKAB. Risikobaseret dimensionering af beredskabet STRUER BEREDSKAB Risikobaseret dimensionering af beredskabet 2013 2 Risikobaseret dimensionering af beredskabet Indledning Denne plan indeholder det beredskabsfaglige grundlag for en indstilling til byrådet

Læs mere

Delrapport 5 Forslag

Delrapport 5 Forslag Delrapport 5 Forslag Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø december 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Beskrivelse 4 1 Ændrede slukningsområder

Læs mere

Bilag 4: Oplæg til kapacitetsniveauer

Bilag 4: Oplæg til kapacitetsniveauer Bilag 4: Oplæg til kapacitetsniveauer Indledning Oplæg til udrykningssammensætninger er en sammenstykning af de kapacitetsanalyser, der er vedlagt i bilag 2.3. Oplægget er bygget op for at vise den bemanding

Læs mere

Redningsberedskabet er hurtigt fremme

Redningsberedskabet er hurtigt fremme 1. ÅRGANG NOVEMBER 2006 NR. 2 Redningsberedskabet er hurtigt fremme Hvis en brand bryder ud i et boligkompleks i byen, kan beboerne regne med, at hjælpen er på vej lige om hjørnet. Tallene i dette nyhedsbrev

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet.

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. 21. februar 2011 Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. På Beredskabskommissionsmødet den 11. februar blev det drøftet om flytningen af den ekstra vandtankvogn fra Allingåbro til Rønde var en beredskabsfaglig

Læs mere

Serviceniveau for det fælleskommunale redningsberedskab i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner

Serviceniveau for det fælleskommunale redningsberedskab i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Serviceniveau for det fælleskommunale redningsberedskab i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Risikobaseret dimensionering, 19. oktober 2015 Opdateret med redaktionelle rettelser på baggrund

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. OPBYGNING

Læs mere

Falck Aalbæk. Udrykninger i 2004. I perioden 01.12.03 10.12.04 har Falck Aalbæk haft 23 udrykninger.

Falck Aalbæk. Udrykninger i 2004. I perioden 01.12.03 10.12.04 har Falck Aalbæk haft 23 udrykninger. Falck Aalbæk Udrykninger i 2004 I perioden 01.12.03 10.12.04 har Falck Aalbæk haft 23 udrykninger. December 2003: Tirsdag den 16.12.03 Alarmen lød kl. 14.14 Melding: Aba alarm, Jerupvej 140, Hoveddepot

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

DRIFTSRAPPORT 1. Kvartal 2014

DRIFTSRAPPORT 1. Kvartal 2014 Kilde: ODIN, GIS kort, Beredskabsstyrelsen Januar-Marts 70 opgaver kørt af Falck. 8 indsatsledereftersyn og udkald af det frivillige beredskab 1/7 Varde Kommune 1. kvartal. 2014 Opgave- og stationsfordeling:

Læs mere

Notat. Der bliver ikke kapacitet til personredning inden for den i RBD

Notat. Der bliver ikke kapacitet til personredning inden for den i RBD Notat Notat vedr. ændringer i plan for risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Egedal Kommune Nærværende notat redegør for de fremsatte ændringer til den gældende plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING 2002

REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING 2002 2002 REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING 2002 Foto i kapitler: Michael Wincentz, Ronni Petersen Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Data- og statistikenheden Datavej 16 DK-3460 Birkerød Telefon: 45

Læs mere

S T A T I S T I S K E B E R E T N I N G 2 0 0 6

S T A T I S T I S K E B E R E T N I N G 2 0 0 6 R E D N I N G S B E R E D S K A B E T S S T A T I S T I S K E B E R E T N I N G 2 0 0 6 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Statistik og Analyse Datavej 16 DK-3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Telefax: 45

Læs mere

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSREFERAT. Fraværende: Torben Jensen, Norddjurs (L) Tom Bytoft, Norddjurs (A)

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSREFERAT. Fraværende: Torben Jensen, Norddjurs (L) Tom Bytoft, Norddjurs (A) Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSREFERAT Sted: Station Ebeltoft Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Dato: Onsdag den 6. februar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer:

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Greve Kommune Solrød Kommune Delplan for kommunernes beredskab i et fælles slukningsområde fra 2013-2016 Revideret august 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordsjællands Brandvæsen

Nordsjællands Brandvæsen Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen 14. oktober 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF NORDSJÆLLANDS

Læs mere

Frederikssund og Halsnæs kommuners risikoprofil samt oplæg til serviceniveau 2010/11

Frederikssund og Halsnæs kommuners risikoprofil samt oplæg til serviceniveau 2010/11 Frederikssund og Halsnæs kommuners risikoprofil samt oplæg til serviceniveau 2010/11 Indholdsfortegnelse: Indledning 4 Nuværende beredskab og serviceniveau 4 Redningsberedskabets opgaver 7 Frederikssund

Læs mere

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009 Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Oplag: 1000 (august 2010) Tryk: Rosendahls-Schultz

Læs mere

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder Overordnede mål Aktivitetsområdet Beredskab er en del af Fredericia Kommunes By- og Landsbypolitik. By- og Landsbypolitikken er en sektorpolitik, og angiver kommunalbestyrelsens holdning og retning for

Læs mere

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Kommentarer til udtalelse Generel indledning

Læs mere

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Beredskabskommissionen, 21-01-2015 Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. januar 2015 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl. 14:00-15:00

Læs mere

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune 2014-2017

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune 2014-2017 Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune 2014-2017 Indhold Side 1.Indledning... 2 2.Beskrivelse at eksisterende udrykningsberedskab.... 5 3.Silkeborg Kommune beskrivelse.... 13 4.Risikoidentifikation...

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

Risikobaseret dimensionering Sydvestjysk Brandvæsen 2016

Risikobaseret dimensionering Sydvestjysk Brandvæsen 2016 Risikobaseret dimensionering Sydvestjysk Brandvæsen 2016 Fast Susanne. SUFA Sydvestjysk Brandvæsen 15.11.2015/ rev. 20.12.2015 Dok. nr. 318377-15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Lovgivning...

Læs mere

Statistisk Nyhedsbrev 2/2009

Statistisk Nyhedsbrev 2/2009 Statistisk Nyhedsbrev 2/2009 Kommunale redningsopgaver 2007-2008 Samtlige kommunale redningsberedskaber varetager i dag redningsopgaver, herunder opgaver med frigørelse af fastklemte ved trafikuheld, som

Læs mere

Bilag 2.2: Risikomatricer

Bilag 2.2: Risikomatricer Bilag.: Risikomatricer Marts 0 . Privat beboelse. Etagebyggeri. Kollegier, klublejligheder og ungdomsboliger 3. Villaer og rækkehuse 4. Kolonihavehuse + carporte + udhus 5. Sommerhus 6. Stråtækte bygninger

Læs mere

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2000. Brand - Redning - Miljø

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2000. Brand - Redning - Miljø Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2000 Brand - Redning - Miljø 3 Indholdsfortegnelse Forord............................................. 5 1 Indledning.............................................

Læs mere

Delrapport 2 Risikoanalyse

Delrapport 2 Risikoanalyse Vestsjællands Brandvæsen Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 2 Risikoanalyse Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø december 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING 30. DECEMBER Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING 30. DECEMBER Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING 30. DECEMBER 2011 Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte

Læs mere

Risikobaseret dimensionering

Risikobaseret dimensionering Risikobaseret dimensionering Beredskabsplan Februar 2010 Beredskabsplan 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Kommunens risikoprofil... 5 1.1 Faktuelle oplysninger om kommunen... 6 1.2 Udrykningsstatistikker...

Læs mere

STRUER BEREDSKAB Risikobaseret dimensionering af beredskabet Oplæg til Serviceniveau 2013

STRUER BEREDSKAB Risikobaseret dimensionering af beredskabet Oplæg til Serviceniveau 2013 STRUER BEREDSKAB Risikobaseret dimensionering af beredskabet Oplæg til Serviceniveau 2013 Risikobaseret dimensionering af beredskabet Serviceniveau Mål Struer Kommunes borgere, institutioner og virksomheder

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i Januar 2014

Brandvæsenets udrykninger i Januar 2014 Brandvæsenets udrykninger i Januar 214 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst 2 Småredskaber 5 1 HT-rør 9 1 strålerør 2-3 strålerør 1 Over 3 strålerør Blind 32 Falsk Mindre uheld m farlige stoffer

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Endelig udgave 12. september 2012 Revideret udgave af 12. marts 2013 NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN 1 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING

Læs mere

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014 Bornholms Regionskommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. oktober 2014 Bornholms

Læs mere

Picklister. Operationelt beredskab. Udarbejdet af:

Picklister. Operationelt beredskab. Udarbejdet af: Bilag 9 Picklister Operationelt beredskab Udarbejdet af: Tovholder: Jan Bruun Holbæk (JB) Jesper Christensen Kalundborg (JC) Søren Lundhild Lejre (SL) Lars Karlsen Odsherred (LK) Per S. Eilertsen Slagelse

Læs mere

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport Ishøj Kommune Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune December 2011 Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport December 2011 Side 2 af 13 Behandling

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i Juni 2015

Brandvæsenets udrykninger i Juni 2015 Brandvæsenets udrykninger i Juni 015 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst 3 Småredskaber 4 1 HT-rør 11 1 strålerør 0-3 strålerør 1 Over 3 strålerør 0 Blind 19 Falsk 0 Mindre uheld m farlige stoffer

Læs mere

Dimensionering af. redningsberedskabet i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre

Dimensionering af. redningsberedskabet i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre Dimensionering af redningsberedskabet i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre Dimensioneringsplan for det operative beredskab på Vestegnen marts 2012 Version 2.3 Risikoprofil Udrykningsstatistik

Læs mere

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 48. Orientering om udrykning med redningsberedskabet... 3 49.

Læs mere

Indhold. Risikobaseret dimensionering

Indhold. Risikobaseret dimensionering Indhold Indledning... 2 1. Kommunens risikoprofil... 3 1.1 Beskrivelse af Furesø Kommune... 3 1.2 Udrykningsstatistikker... 7 1.3 Risikoidentifikation... 12 1.4 Risikoanalyse... 15 1.5 Vandforsyning...

Læs mere

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE 22-07-2015 STATUSRAPPORT BRAND OG REDNING 2. KVARTAL 2015 Distortion, Experimentarium-brand

Læs mere

Scenarier for effektivisering. katalog

Scenarier for effektivisering. katalog Fremtidens Beredskab katalog Dette katalog er udarbejdet af den administrative styregruppe på baggrund af de i projektgruppen og tilhørende arbejdsgrupper fremstillede sagsforberedende dokumenter. Katalogetkataloget

Læs mere

Bilag 2.2: Risikomatricer. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Risikobaseret dimensionering 2016

Bilag 2.2: Risikomatricer. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Risikobaseret dimensionering 2016 Bilag.: Risikomatricer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 06 Anvendelse af risikomatricen Der udarbejdes en risikomatrice for hver risikokategori, hvor de udvalgte scenarier

Læs mere

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Om Beredskabsstyrelsens vurdering af konsekvenser ved et samarbejde mellem Greve og Solrød kommuner om det afhjælpende

Læs mere

REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING

REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING 2004 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Statistik og Analyse Datavej 16 DK-3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Telefax: 45 90 60 60 Redaktion: Steen H. Nonnemann

Læs mere

Oplæg til Serviceniveau

Oplæg til Serviceniveau Vestsjællands Brandvæsen Vestsjællands Brandvæsen Oplæg til Serviceniveau Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø december 2015 Indholdsfortegnelse: Resume 3 1 Formål og baggrund for udarbejdelse

Læs mere

Serviceniveau Indhold

Serviceniveau Indhold Indhold Side 12 Nuværende og fremtidigt vagtsystem Side 1 Indholdsfortegnelse Side 13 Vandforsyning Side 2 Forord Side 14 Uddannelse/øvelser Side 3 Risikoprofil Geografisk placering Side 15 Krigsmæssige

Læs mere

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning Drifts- og økonomirapport Aabenraa Brand & Redning 01.01.2014-31.12.2014 Operativ afdeling Månedsberetning fordelt på alarmtyper. Alarmtype Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec I alt Blind

Læs mere

Serviceniveau for redningsberedskabet. efteråret 2011. i Randers Kommune

Serviceniveau for redningsberedskabet. efteråret 2011. i Randers Kommune Serviceniveau for redningsberedskabet i Randers Kommune Risikobaseret dimensionering, Gyldig fra 2012 1 Indholdsfortegnelse 0. Resume...4 1. Indledning...7 1.1. Generelt...7 1.1.2 Beredskabsloven...10

Læs mere

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011.

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011. Frederikssund Kommune Halsnæs Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Frederikssund og Halsnæs Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Læs mere

DOKUMENTATION OG VEJLEDNING

DOKUMENTATION OG VEJLEDNING DOKUMENTATION OG VEJLEDNING VERSION 1 27. SEPTEMBER 2016 Udtræk af data ved hjælp af Redningsberedskabets Statistikbank Denne vejledning med eksempler beskriver bl. a, hvorledes udtræk af data fra ODIN

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune Vordingborg Brandvæsen Haminavej 4 DK-4760 Vordingborg T. 55 37 27 40 brandstationen@vordin gborg.dk www.vordingborg.dk Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_02 Tillæg af december 2010 til notat vedrørende Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet

Læs mere

Åbent ODIN-brugergruppemøde

Åbent ODIN-brugergruppemøde Åbent ODIN-brugergruppemøde Medlemmer af brugergruppen + ODIN-kontaktpersoner i beredskabsenhederne Dagsorden Indledning Siden sidst, herunder status på sager I rejste på sidste møde Statistikbanken,

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 23. september 2015. Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 23. september 2015. Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Referat Beredskabskommissionen onsdag den 23. september 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Indholdsfortegnelse 1.! Godkendelse af dagsordenen... 1! 2.! Til orientering september

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering (1-0-2012) Jane Borchersen Hansen - Afs 01.doc Side 1 Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen

Læs mere

Bilag 2.4 Analyse af dækningsområderne August 2016

Bilag 2.4 Analyse af dækningsområderne August 2016 Bilag 2.4 Analyse af dækningsområderne August 2016 Indholdsfortegnelse ANALYSE AF DÆKNINGSOMRÅDERNE... 3 UDRYKNINGSTIDSZONER... 3 Forudsætninger... 3 Fastsatte hastigheder... 4 Indsatsleder Endelavevej,

Læs mere

Bilag 1 Plan for risikobaseret redningsberedskab i Horsens Kommune

Bilag 1 Plan for risikobaseret redningsberedskab i Horsens Kommune Bilag 1 Plan for risikobaseret redningsberedskab i Horsens Kommune Oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF HORSENS

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune e-mail: raadhus@99454545.dk cc.:jens.anker.gere@99454545.dk Dato: 23. juli 2007 CSB j.nr.: 2007/002693 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i December 2014

Brandvæsenets udrykninger i December 2014 Brandvæsenets udrykninger i December 2014 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst 7 Småredskaber 4 1 HT-rør 5 1 strålerør 1 2-3 strålerør 0 Over 3 strålerør 1 Blind 20 Falsk 0 Mindre uheld m farlige

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2013

Redningsberedskabets Statistik 2013 Redningsberedskabets Statistik 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2013/029057 Udgivet: Juni 2013

Læs mere

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård Hændelsestitel: Brand Tidspunkt: Mandag den. september, kl.6.0 Beliggenhed: Drejergårdsvej, Kjellerup Afstand fra brandstation: 9,8 Meteorologiske forhold:

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i. Nordsjællands Brandvæsen. 13. august 2015

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i. Nordsjællands Brandvæsen. 13. august 2015 Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen 13. august 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2 FORLØB FOR ARBEJDET...

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA)

Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA) (9-04-202) Jane Borchersen Hansen - Resultatet af RI - SA - KA - 20-03-07.doc Side Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA). Resultatet af risikoidentifikation kan dokumenteres i form

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen Trekantområdets Brandvæsen Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen 28. september 2016 Beredskabsstyrelsen har modtaget forslag

Læs mere

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning Årsrapport 2012 Branden på Nørlund savværk maj 2012 Rebild Brand og Redning Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Beredskabets Opbygning 5 Personale / organisation 6 Udrykninger

Læs mere

Referat af åbent møde for Beredskabskommissions møde den 08. juni 2009 kl. 17:00 i Torvehallerne i Vejle

Referat af åbent møde for Beredskabskommissions møde den 08. juni 2009 kl. 17:00 i Torvehallerne i Vejle Referat af åbent møde for Beredskabskommissions møde den 08. juni 2009 kl. 17:00 i Torvehallerne i Vejle Indholdsfortegnelse 009. Revidering af den risikobaserede dimensionering og redningsberedskabets

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Rudersdal og Hørsholm Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Rudersdal og Hørsholm Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Rudersdal og Hørsholm Kommune Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF RUDERSDAL

Læs mere

Børne- og Ungetelefonen

Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen Årsopgørelse 2010 Om Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen blev oprettet i 2001 som et led i PAARISAs arbejde med forebyggelse af selvmord og seksuelt misbrug af børn.

Læs mere

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Hoved overskrift Beløb Konsekvens 1. Nedlæggelse af hjælpebrandstation i Feldborg Stationen har ca. 8-13 udrykninger om året 6. Længere kørervej til Haderup

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen 24.01.2012 kl. 15:00 Brandstationen i Brovst Jammerbugt Kommune Beredskabskommissionen 24.01.2012 Punkter på åbent møde: 1. Flytning af møde dato. 1 2. Nedlæggelse af ODIN-brandsyns

Læs mere