Destination Bornholm Event tracking Juli Slide 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Destination Bornholm Event tracking Juli 2013. Slide 1"

Transkript

1 Destination Bornholm Event tracking Juli 2013 Slide 1

2 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juli-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2

3 Introduktion Slide 3

4 Baggrund Destination Bornholm, Bornholms Brand og Færgen har i sommerperioden 2013 indgået et samarbejde om at evaluere effekten af de mange events, som arrangeres og iværksættes, bl.a. med det formål at tiltrække besøgende til Bornholm. Konsulenthuset Inzights har på den baggrund designet en række fortløbende undersøgelser i form af en Event-tracking, som i hver af månederne juni, juli, august og september gennemfører evalueringsmålinger af de rejsendes oplevelser af specifikke events på Bornholm. Indeværende måling omfatter følgende events i juli måned: Allinge Jazz Festival d juli Hammershus Fairtrade Concert d. 19. juli Vang Pier Beach Party d. 24. juli Etape Bornholm d juli Snogebæk Havnefest d juli I tillæg til de specifikke eventmålinger tegner undersøgelserne en generel profil af de rejsende med Færgen til Bornholm i perioden. Slide 4

5 Metode Undersøgelsesmetode Data til denne undersøgelse er indsamlet i form af internetbaserede spørgeskemainterview. Målgruppe Undersøgelsens målgruppe er følgende: Personer bosat i Danmark undtaget Bornholm, som har rejst med en af Færgens ruter fra Rønne i perioden Dataindsamlingsperiode Data er indsamlet i perioden Vejning Data er ikke vejet, da idealdata for f. eks. den demografiske profil af målgruppen ikke kendes. Det antages således, at de foreliggende data er repræsentative for målgruppen. Deltagere i undersøgelsen er rekrutteret via Færgens bookingsystem. Stikprøve Der er udsendt i alt mailinvitationer til personer, som matcher ovenstående målgruppedefinition. I alt har 1989 personer gennemført spørgeskemaundersøgelsen svarende til en svarprocent på 29%. Slide 5

6 Sammenfatning Slide 6

7 Model for evalueringen iht. kommunikationstragten* 1. Awareness/Kendskabsgrad A. Kendskab til en event udgør det første niveau i kommunikations-tragten. B. At udbrede kendskabet til diverse events er den helt grundlæggende kommunikationsopgave, som udgør forudsætningen for at genere interesse/besøg. C. Måling af kendskabsniveauet for de forskellige events er således et nøglemål ift. at vurdere i hvilken grad potentialet i de forskellige events kan udnyttes. 2. Besøgsandel A. Besøgende til en given event udgør det andet niveau i kommunikations-tragten. B. At skabe interesse og præference for en event er den del af kommunikationsopgaven, som skal lede de besøgende videre fra at have kendskab til en event til rent faktisk at træffe beslutning om at besøge en event. C. Måling af besøgsandel for en event er således udtryk for i hvilken grad kommunikationen er lykkedes med at skabe interesse og præference for en event. 3. Tiltrækningskraft A. Besøgende som kommer til Bornholm specifikt for at deltage i en given event udgør det tredje niveau i kommunikationstragten. B. At tiltrække besøgende, der i betydeligt omfang rejser efter den pågældende event er et mere direkte udtryk for den samlede styrke af symbiosen imellem den udførte kommunikationsopgave og eventens karakter. C. Måling af besøgende, der vurderer, at en given event har afgørende betydning for deres beslutning om at rejse til Bornholm er derfor et udtryk for symbiosens samlede styrke og evne til at tiltrække besøgende til Bornholm. 4. Vurdering A. Vurdering af en given event udgør det fjerde niveau i kommunikationstragten. B. At opnå god vurdering af en event er den eksekverende kommunikationsopgave altså selve afviklingen af eventen. En vellykket afvikling skaber gode oplevelser, som er medvirkende til en god vurdering. C. Måling af vurderingen er udtryk for i hvilken grad den eksekverende kommunikations opgave er lykkedessamt de fremadrettede muligheder for gentagne besøg (loyalitet). * Denne event-tracking for Destination Bornholm er baseret på Kommunikationstragten, som er en fri fortolkning af AIDA-modellen. AIDA-modellen argumenterer for at kommunikation skal bygges op i niveauer. Succesfuld formidling af budskabet i hvert enkelt niveau udgør forudsætningen for at sikre succesfuld formidling på næste niveau. Kommunikationstragten identificerer således, hvilken kommunikationselementer, som fungerer hhv. godt/dårligt. Slide 7

8 Evaluering af Allinge Jazz Festival Evaluering af Hammershus Fairtrade Concert Kendskabet til Allinge Jazz Festival er begrænset; 14 pct. har meget stort eller stort kendskab inden ankomst til Bornholm. Ca. hver anden havde intet kendskab til Allinge Jazz Festival. 1. Awareness/Kendskabsgrad Kendskabet til Hammershus Fairtrade Concert er beskedent; 1 ud af 5 har meget stort eller stort kendskab til koncerten ca. 3 ud af 5 har lille eller intet kendskab. Besøgsandelen på Allinge Jazz Festival er som konsekvens relativt lille; 1 ud af 10 har besøgt Allinge Jazz Festival. Blandt de besøgende udtrykker 13 pct., at Allinge Jazz Festival havde afgørende eller stor betydning for beslutningen om at tage til Bornholm. Vurderingen af Allinge Jazz Festival er god; ca. 2 ud af 3 giver en top-3 vurdering på en 10-punkts-skala. Gennemsnits-vurderingen er 7, Besøgsandel 3. Tiltrækningskraft 4. Vurdering Besøgsandelen til Hammershus Fairtrade Concert er også beskeden; ca. 7 pct. har besøgt koncerten. Størstedelen af deltagerne til Hammershus Fairtrade Concert deltog for første gang, mens ca. 2 ud af 5 havde deltaget før. For kun 1 ud af 5, som besøgte koncerten, havde den afgørende eller stor betydning for beslutningen om at tage til Bornholm. Ca. 1 ud af 5 angiver yderligere, at det særlige fokus på aktiviteter og musik for børn og unge havde afgørende eller stor betydning for deres beslutning om at deltage i koncerten. Vurderingen af Hammershus Fairtrade Concert er god; 7 ud af 10 giver en top-3 vurdering på en 10-punkts-skala.. Gennemsnitsvurderingen er 8,03. Slide 8

9 Evaluering af Vang Pier Beach Party Evaluering af Etape Bornholm Kendskabet til Vang Pier Beach Party er meget lille: kun 3 pct. har meget stort eller stort kendskab inden ankomsten til Bornholm. Knap 9 ud af 10 har intet kendskab til Vang Pier Beach Party. Besøgsandelen på Vang Pier Beach Party er meget lille; kun 1 pct. har besøgt eventen. 1. Awareness/Kendskabsgrad 2. Besøgsandel Kendskabet til Etape Bornholm er ikke så stort; ca. 1 ud af 4 har meget stort eller stort kendskab inden ankomst til Bornholm. Ca. 2 ud af 5 har intet kendskab til Etape Bornholm. Besøgsandelen til Etape Bornholm er beskeden; 8 pct. Har deltaget eller besøgt løbet som tilskuer. For 14 pct. Af de som deltog i Vang Pier Beach Party havde Beach partyet afgørende eller stor betydning for beslutningen om at tage til Bornholm. 3. Tiltrækningskraft For 7 ud af 10 som deltog i Etape Bornholm havde løbet afgørende eller stor betydning for beslutningen om at tage til Bornholm. Vurderingen af Vang Pier Beach Party er god; 2 ud af 3 giver en top-3 vurdering på en 10-punkts-skala. Gennemsnits-vurderingen er 8,0. 4. Vurdering Vurderingen af Etape Bornholm er rigtig god; mere end 9 ud af 10 giver en top-3 vurdering på en 10- punkts-skala. Gennemsnitsvurderingen er 9,14. Slide 9

10 Evaluering af Snogebæk Havnefest Kendskabet til Snogebæk havnefest er beskedent; 1 ud af 5 har meget stort eller stort kendskab inden ankomst til Bornholm. Ca. 2 ud af 5 har intet kendskab til havnefesten. 1. Awareness/Kendskabsgrad Besøgsandelen på Snogebæk havnefest er også beskeden; ca. 7 pct. har besøgt havnefesten. 2. Besøgsandel For kun 5 pct. som deltog i havnefesten havde havnefesten afgørende eller stor betydning for beslutningen om at tage til Bornholm. Vurderingen af Snogebæk havnefest efterlader plads til forbedring; knap halvdelen giver en top-3 vurdering på en 10-punkts-skala. Gennemsnitsvurderingen er 7, Tiltrækningskraft 4. Vurdering Slide 10

11 Økonomisk evaluering af juli events 1. For andelen der udtrykker afgørende Baseret på Færgens trafiktal i undersøgelses perioden samt andelen der udtrykker, at den enkelte event var betydende for deres besøg af Bornholm, udregnes den specifikke tiltrækningskraft. Og blandt juli måneds events topper etape Bornholm med en beregnet tiltrækningskraft på ialt2.418 personer. Allinge Jazz Festival Hammershus Fairtrade Concert Estimeret værdi betydning benyttes en faktor 0,9, for stor betydning en faktor 0,6 og nogen betydning en faktor 0,3. Vha. undersøgelsen fastsættes den gennemsnitlige opholdslængde for hver event og fra TØBBE (Turismens økonomiske betydning) benyttes derefter nøgletal for døgnforbruget pr. overnatningsform. (Hotel: 1358 kr., feriecentre: 495 kr., camping 246 kr., vandrehjem 682 kr., og lejet feriebolig 471 kr.) Allinge Jazz Festival Hammershus Fairtrade Concert Vang Pier Beach Party 3. Etape Bornholm Snogebæk havnefest Tiltrækningskraft For hver event benyttes herefter fordelingen for overnatningsformen til at estimere det samlede forbrug, som er direkte afledt af den enkelte event. Og igen topper Etape Bornholm med en værdi på 5,7 mio. kr Vang Pier Beach Party Etape Bornholm Snogebæk havnefest Besøgende som er ankommet med fly eller færgen fra Simrishamner ikke omfattet af estimatet. Slide 11

12 1. De rejsendes profil i perioden Demografisk profil Overvægt af mænd (55%) Overvægt af midaldrende; (75%) Hyppigst fra hovedstaden (54%) og Sjælland (20%) Hyppigst fuldtidsbeskæftiget (70%) eller pensionist (15%) 2. Rejsens formål Flest skulle på miniferie eller ferieophold (70%) En vis andel skulle besøge venner/familie (23%) En lille andel kom ifm. specifik begivenhed (4%) Tilknytning En vis andel havde ingen tilknytning til Bornholm (32%) Eksiløboerne udgjorde 23% En stor andel havde familie eller venner på Bornholm (41%) Flest havde en form for tilknytning til Bornholm (68%) Besøgshyppighed Flest var meget loyale besøgende, dvs. har besøgt Bornholm mere end 10 gange seneste 3 år (2) En næsten lige så stor andel var førstegangsbesøgende seneste 3 år (25%) Overnatningsform Flest boede i privat indkvartering (31%) eller i lejet sommerhus eller ferielejlighed (30%) En betydelig andel boede i eget sommerhus eller ferielejlighed (15%) Få benyttede campingplads/b&b (10%) eller hotel () Rejseledsagere Flest rejste med partner med børn (48%) En mindre andel rejste uden børn (34%) En vis andel rejste alene () 4. Arrangering af rejsen Så godt som alle arrangerede selv deres ophold (95%) Så godt som ingen benyttederejsebureau/pakkerejse (2%) Slide 12

13 Evaluering af juli-events Allinge Jazz Festival d juli Hammershus Fairtrade Concert d. 19. juli Vang Pier Beach Party d. 24. juli Etape Bornholm d juli Snogebæk Havnefest d juli Slide 13

14 Kendskab til juli-events Hvor stort var dit kendskab til følgende 5 arrangementer inden du ankom? 1. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Allinge Jazz Festival d juli 6% 8% 13% 15% 53% 4% Hammershus Fairtrade Concert d. 19. juli 9% 11% 20% 16% 41% 4% Vang Pier Beach Party d. 24. juli 1% 2% 5% 11% 74% Etape Bornholm d juli 12% 11% 1 15% 41% 5% Snogebæk Havnefest d juli 9% 12% 16% Meget stort kendskab Stort kendskab Nogenlunde kendskab Lille kendskab Intet kendskab Ved ikke 16% 42% 4% Base: Alle respondenter (1989) Slide 14

15 1. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Kendskab til juli-events førstegangsbesøgende versus tilbagevendende besøgende Hvor stort var dit kendskab til følgende 5 arrangementer inden du ankom? Allinge Jazz Festival d juli 1% 4% 6% 82% 6% Førstegangsbesøgende Hammershus Fairtrade Concert d. 19. juli Vang Pier Beach Party d. 24. juli Etape Bornholm d juli 2% 3% 2% 3% 2% 3% 8% 8% 13% 12% 89% 70% 69% 5% 5% Snogebæk Havnefest d juli 3% 6% 11% 75% 5% Tilbagevendende besøgende Allinge Jazz Festival d juli Hammershus Fairtrade Concert d. 19. juli Vang Pier Beach Party d. 24. juli Etape Bornholm d juli Snogebæk Havnefest d juli 8% 10% 16% 18% 44% 12% 14% 24% 1 31% 2% 2% 15% 68% 15% 14% 19% 16% 12% 15% 20% 18% Meget stortkendskab Stort kendskab Nogenlunde kendskab Lillekendskab Intet kendskab Ved ikke 32% 31% 4% 3% 4% 4% Base: Førstegangsbesøgende (505); Tilbagevendende besøgende (1475) Slide 15

16 Medier/kilder til kendskab til juli-events Hvordan fik du første gang kendskab til arrangementerne? 1. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Familie, venner eller bekendte Færgens hjemmeside eller nyhedsbrev fra Færgen Internettet generelt Facebook eller andre sociale medier Annoncer eller presseomtale i aviser, radio eller fjernsyn Andre steder Husker ikke 5% 5% 3% 3% 4% 1% 2% 4% 1% 1% 6% 6% 8% 8% 10% 11% 10% 11% 11% 14% 1 18% 2 28% 28% 2 33% 32% 33% 31% Allinge Jazz Festival juli Hammershus Fairtrade Concert 19. juli Vang Pier Beach Party 24. juli Etape Bornholm juli Snogebæk Havnefest juli 36% 44% Base: Har kendskab til arrangementerne: Allinge Jazz Festival (842); Hammershus Fairtrade Concert (1111); Vang Pier Beach Party (393); Etape Bornholm (1080); Snogebæk Havnefest (1069) Slide 16

17 Besøg på juli-events Deltog du i ét eller flere af arrangementerne? 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Allinge Jazz Festival 9% Hammershus Fairtrade Concert Vang Pier Beach Party 1% Etape Bornholm 8% Snogebæk Havnefest Jeg deltog ikke i nogle af disse arrangementer 73% Husker ikke 0% Base: Alle respondenter (1989) Slide 17

18 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Besøg på juli-events førstegangsbesøgende versus tilbagevendende besøgende Deltog du i ét eller flere af arrangementerne? 11% 8% 9% 9% 5% 5% 3% 3% 1% 0% Allinge Jazz Festival Hammershus Fairtrade Concert Vang Pier Beach Party Etape Bornholm Snogebæk Havnefest Allinge Jazz Festival Hammershus Fairtrade Concert Vang Pier Beach Party Etape Bornholm Snogebæk Havnefest Førstegangsbesøgende Tilbagevendende besøgende Base: Førstegangsbesøgende (505); Tilbagevendende besøgende (1475) Slide 18

19 Deltagelse i Allinge Jazz Festival Hvilke af disse dage deltog du i festivalen? 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8) Mandag d % Tirsdag d Onsdag d % Torsdag d % Fredag d % Lørdag d % Søndag d % Alle dage 11% Husker ikke 12% Base: Besøgte Allinge Jazz Festival (185) Slide 19

20 Deltagelse i Hammershus Fairtrade Concert Har du tidligere deltaget i Hammershus Fairtrade Concert? 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8) Ja 38% Nej, det var første gang 61% Husker ikke 1% Base: Besøgte Hammershus Fairtrade Concert (139) Slide 20

21 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8) Deltagelse i Hammershus Fairtrade Concert Hvilken betydning havde det særlige fokus på aktiviteter og musik for børn og unge i forhold til din beslutning om at deltage? Afgørende betydning Stor betydning 12% Nogen betydning 20% Mindre betydning 24% Ingen betydning 36% Ved ikke 1% Base: Besøgte Hammershus Fairtrade Concert (139) Slide 21

22 Deltagelse i Etape Bornholm Løb du selv Etape Bornholm en eller flere dage, eller var du med som tilskuer? 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 9) Jeg løb alle dage 52% Jeg løb en eller flere enkeltetaper 10% Jeg løb ikke, men var tilskuer en eller flere dage 3 Base: Besøgte Etape Bornholm (164) Slide 22

23 Deltagelse i Etape Bornholm Hvilke af disse dage deltog du i arrangementet, dvs. enten løb selv eller var tilskuer? 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 9) Mandag d % Tirsdag d % Onsdag d Torsdag d % Fredag d % Alle dage 29% Husker ikke 0% Base: Besøgte Etape Bornholm og løb ikke alle dage (78) Slide 23

24 Deltagelse i Snogebæk Havnefest Hvilke af disse dage deltog du i festivalen? 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 10) Fredag d % Lørdag d % Søndag d % Husker ikke 8% Base: Besøgte Snogebæk Havnefest (148) Slide 24

25 Juli-events tiltrækningskraft Hvor stor indflydelse havde arrangementet på din beslutning om at tage til Bornholm? 3. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Allinge Jazz Festival 6% 11% 12% 63% Hammershus Fairtrade Concert 9% 12% 14% 18% 4 Vang Pier Beach Party 43% 36% Etape Bornholm 56% 14% 8% 3% 19% Snogebæk Havnefest 2% 3% 12% 12% 70% Afgørende betydning Stor betydning Nogen betydning Mindre betydning Ingen betydning Ved ikke Base: Besøgte arrangementerne: Allinge Jazz Festival (184); Hammershus Fairtrade Concert (139); Vang Pier Beach Party (14); Etape Bornholm (163); Snogebæk Havnefest (146) Slide 25

26 Samlet vurdering af juli-events Hvor mange point på en skala fra 1 til 10 - hvor 10 er bedst - vil du give din oplevelse? 3. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Allinge Jazz Festival d juli 16% 14% 35% 22% 6% 5% Snit: 7,90 Hammershus Fairtrade Concert d. 19. juli 16% 21% 33% 20% 4% 4% Snit: 8,03 Vang Pier Beach Party d. 24. juli 20% 13% 33% 20% Snit: 8,00 Etape Bornholm d juli 50% 2 19% 1% 1% Snit: 9,14 Snogebæk Havnefest d juli 11% 9% 29% 12% 19% 13% 2% Snit: 7, Base: Besøgte arrangementerne: Allinge Jazz Festival (178); Hammershus Fairtrade Concert (139); Vang Pier Beach Party (15); Etape Bornholm (161); Snogebæk Havnefest (141) Slide 26

27 Vurdering af Allinge Jazz Festival, Vang Pier Beach Party og Snogebæk Havnefest kommentareksempler (samtlige kommentarer kan ses i rapport bilaget) Bornholm var bare skøn at besøge. Havnefesten i Snogebæk var hyggelig. Holder sommerferie på Bornholm hvert år i 6 år og to gange på efterårsferie, og sommerferie forsætter vi med så længe vi er selvtransporterende. Allinge jazz er en dejlig folkefest, det synes jeg også Snogebæk havnefest var da jeg boede på Bornholm, men jeg er desværre ikke på ferie derovre på den dato mere. Allinge jazz bør justeres gradvis til også fange interesse for noe yngre voksne. Flott med det uformelle og sosiale. Stor betydning for ervervslivet. Det kjekkeste med havnefesten var speidernes stands. Synes ikke det var verdt å betale for å komme inn på arrangementet innenfor gjerdene. Hadde med to barn på 9 og 11 år, begge syns speiderne var kjekkest. et har alt i alt en dejlig ferie på Bornholm, mit minus ved Allinge jazz festival skyldes ikke festivalen men det pizzeria vi spiste, på havnen. de var over hovet ikke giret til så mange mennesker. det været ca. 2 timer fra vi kom til vi var ude igen, det dur ikke med to børn når vi bare skulde have 4 pizza. Til gengæld fik vi en kanon service, på Svaneke pakhus hvor vi også har spiste. Slide 27

28 Vurdering af Hammershus Fairtrade Concert kommentareksempler (samtlige kommentarer kan ses i rapport bilaget) Grunden til at koncerten kun scorer 7 er at lyden var problematisk store dele af showet. Men koncerterne var fantastiske. Alt for mange har efterhånden siddestole med, så det er svært at se scenen, hvis man selv kun har tæppe med. Måske opdele pladsen til tæpper og stole. Og blev frataget lakridser ved indgangen, måske mere oplysning om hvad som må medbringes på området. Ellers supert arrangement. Meget lækkert mad til Fair Trade koncerten, og til gode priser. Hammershus Fairtrade festivalen kunne godt have været bedre planlagt, det virkede lidt ustruktureret og rodet. Syntes det er alt for dyrt at komme derover med broer færge osv... Syntes at Hammershus koncerten i år var kedelig musikmæssigt. Det er oplevet meget bedre. Slide 28

29 Vurdering af Etape Bornholm kommentareksempler (samtlige kommentarer kan ses i rapport bilaget) Velarrangere løb. god styr på eksempelvis parkeringsforhold. logistikken var i orden på hele øen. Jeg har løbet Etape Bornholm siden 2009 og har allerede tilmeldt mig næste år. Etape Bornholm er blevet et must og jeg har tænkt mig at deltage, sålængehelbred holder. Når jeg stopper med at arbejde, flytter jeg tilbage til Bornholm, så det er helt sikkert, jeg i de kommende år rejser med færgen. For mange deltagere i Etape Bornholm. Deltaget 4 gange tidligere, men formentlig ikke mere. Vi kommer kun pga. Etape Bornholm. Vi synes det er forkasteligt, at det skal koste SÅ mange penge at feriere på Bornholm! Prøv at sammenlign øvrige katamaran priser i DK, og skeln dertil at man skal over op til flere broer med afgifter. Et virkelig godt arrangeret løb og som jeg helt klart vil anbefale til andre og håbe på at jeg selv kan deltage i til næste år også. Vi blev så glade for Etape Bornholm at vi allerede har købt billetterne til løbet i Det er 5. gang vi deltager i Etape Bornholm som bare må være det dejligste løb der findes og ikke mindst det mest velorganiseret! Så søde og rare mennesker som hvert år lægger en masse kræfter i at byde både bornholmere og ikkebornholmere til øen. De parkeringspladser, der blev henvist til, var under al kritik. Toiletvognene fungerede ikke optimalt.. Etape Bornholm er meget velorganiseret på enhver måde: (i) portal med tilmelding, etape-og løbsresultater, photosog andre oplysninger, (ii) parkeringsforhols og trafik anvisning på de forskellige løbssteder, (iii) hjælpere på løbsrutentil markering og uddeling af væske, (iv) hjælpere i målområdettil uddeling af væske og frugt. Super arrangement -stor ros til arrangørerne! Jeg undrer mig hvert år over at der findes så få restauranter med sen servering. Det er umuligt at nå ud at spise efter etaperne. Som erfarende atlet hører Etapen til blandt et af de bedst arrangeret løbs begivenheder jeg deltager i. Det er veltilrettelagt og en stor glædelig begivenhed. Fantastisk arrangement som I skal være super stolte af! Slide 29

30 Juli-events loyalitetseffekt Tror du, at du vil besøge Bornholm igen indenfor de næste 2 år? 4. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Allinge Jazz Festival 78% 11% 4% 1% Hammershus Fairtrade Concert 81% 12% 4% 4% Vang Pier Beach Party 79% 14% Etape Bornholm 74% 18% 3% 4% Snogebæk Havnefest 76% 19% 3% 2% Ja helt sikkert Ja sandsynligvis Nej sandsynligvis ikke Nej helt sikkert ikke Ved ikke Base: Besøgte arrangementerne: Allinge Jazz Festival (184); Hammershus Fairtrade Concert (139); Vang Pier Beach Party (14); Etape Bornholm (163); Snogebæk Havnefest (146) Slide 30

31 Profil af de besøgende til Bornholm i undersøgelses perioden Slide 31

32 Demografika Kvinde Mand 45% 55% Under 35 år 9% 35 til 49 år 38% 50 til 64 år 3 65 år eller derover 1 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland 11% 12% 20% 54% Nordjylland 3% Studerende Pensionist Fuldtidsbeskæftiget Deltidsbeskæftiget Udenfor arbejdsmarkedet Andet 3% 2% 3% 15% 70% Base: Alle respondenter (1989) Slide 32

33 Formål med rejsen Hvilke af nedenstående er mest dækkene for hovedformålet med dit seneste besøg? Ferie (mere end 4 overnatninger) 62% Miniferie (1-4 overnatninger) 8% Besøge venner og/eller familie 23% Jobrelateret rejse 2% Besøg ifm. en specifik begivenhed 4% Andet formål 2% Husker ikke 0% Base: Alle respondenter (1989) Slide 33

34 Rejseledsagere Hvem rejste du sammen med? Partner/ægtefælle uden børn 30% Børn og evt. partner/ægtefælle 48% Anden familiegruppe (f.eks. bedsteforældre med Ven/vennegruppe med børn 2% Ven/vennegruppe uden børn 4% Kollegaer 0% Anden gruppe 1% Alene Base: Alle respondenter (1989) Slide 34

35 Arrangering af rejsen Bestilte du/i rejsen gennem et rejsebureau eller var turen selvarrangeret? Gennem rejsebureau/pakkerejse 2% Selvarrangeret ophold 95% Både og dele af rejsen var arrangeret gennem rejsebureau, mens andre dele var selvarrangeret 4% Ved ikke 0% Base: Alle respondenter(1989) Slide 35

36 Overnatningsform Hvordan boede du? Hotel Pension eller Bed & Breakfast 3% Campingplads Lejet sommerhus eller ferielejlighed 30% Eget sommerhus eller ferielejlighed 15% Privat indkvartering (herunder privat indkvartering i sommerhus eller ferielejlighed) 31% Anden overnatningsform 6% Base: Var ikke på éndagsrejse(1969) Slide 36

37 Hyppighed for besøg Hvor mange gange har du tidligere besøgt Bornholm de seneste 3 år? Det var mit første besøg 25% 1-2 gange før 18% 3-5 gange før 18% 6-10 gange før 12% Mere end 10 gange før 2 Husker ikke 0% Base: Alle respondenter (1989) Slide 37

38 Tilknytning til Bornholm Hvilke af nedenstående beskriver bedst din tilknytning til Bornholm? Jeg har ingen speciel tilknytning til Bornholm 32% Jeg er opvokset på Bornholm 19% Jeg har haft bopæl på Bornholm, men er ikke opvokset på Bornholm 4% Jeg har eller har haft fritidshus på Bornholm 12% Jeg har familie/venner på Bornholm 41% Jeg har været på lejrskole eller efterskole på Bornholm 11% Anden særlig tilknytning Base: Alle respondenter (1989) Slide 38

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet i Allinge 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juni-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking april 2016

Destination Bornholm Event tracking april 2016 TV2 Bornholm TV2 Bornholm Destination Bornholm Event tracking april 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Maj 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Maj 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Maj 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af maj-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Kulturugen 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking April 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking April 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking April 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juni-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Oktober 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af oktober-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking August 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking August 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking August 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af august-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking August 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking August 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking August 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af august-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1)

Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1) teambornholm.dk/strik Wonderfestiwall.dk bornholmgolfopen.dk Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1) Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Sol over Gudhjem. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Sol over Gudhjem. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Sol over Gudhjem Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juni-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Maj 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Maj 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Maj 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Born Fondo 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015. Slide 1

Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015. Slide 1 Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015 Slide 1 Baggrund og metode Baggrund Destination Bornholm, Bornholms Brand og Færgen har for sommersæsonen 2014 indgået et samarbejde om at

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking juni 2016

Destination Bornholm Event tracking juni 2016 Sol over Gudhjem Sol over Gudhjem Destination Bornholm Event tracking juni 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Sol over Gudhjem 4 Profil af rejsende til

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Oktober 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af oktober-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juli 2016

Destination Bornholm Event tracking Juli 2016 Allingejazz.dk Vang Pier Beach Party Bornholms Gadeteater Festival Destination Bornholm Event tracking Juli 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juli-events

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking juni 2016

Destination Bornholm Event tracking juni 2016 Folkemoede-bornholm.dk Søren Svendsen Destination Bornholm Event tracking juni 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet 4 Profil af rejsende til Bornholm

Læs mere

Videncenter for Kystturisme og Færgen

Videncenter for Kystturisme og Færgen Videncenter for Kystturisme og Færgen Eventtracking Fanø Juni-Oktober 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Fanø-events 4 Profil af rejsende til Fanø Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2016 (2)

Destination Bornholm Event tracking September 2016 (2) bornholmskulturuge.dk Destination Bornholm Event tracking September 2016 (2) Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af 4 Lagret effekt af Folkemødet 5 Profil af rejsende

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juli 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juli 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juli 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juli-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking August 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking August 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking August 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af august-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking maj 2016

Destination Bornholm Event tracking maj 2016 Born Fondo, Flickr Born Fondo, Flickr Destination Bornholm Event tracking maj 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af maj-events 4 Profil af rejsende til Bornholm

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking august 2016

Destination Bornholm Event tracking august 2016 Kristian Wichmann Wonderfestiwall.dk nmts.dk Wonderfestiwall.dk Destination Bornholm Event tracking august 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af august-events

Læs mere

Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015. Slide 1

Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015. Slide 1 Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015 Slide 1 Baggrund Destination Bornholm, Bornholms Brand og Færgen har for sommersæsonen 2015 indgået et samarbejde om at evaluere effekten

Læs mere

Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016. Slide 1

Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016. Slide 1 Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 Danskernes ferieforbrug 4 Destinationer 5 Kendskab 6 Markedsføring 7 Q2 Adhoc Slide 2 Introduktion Slide 3

Læs mere

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Copenhagen Jazz Festival 2004 Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Danmarks Turistråd November 2004 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund for analysen... 4 2.1. Hvorfor undersøge jazzfestivalen?...4

Læs mere

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson Masnedøgade 22-26 DK-2100 København Ø Denmark RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456 Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson CVR 11 94 51 98 VAT DK 11

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse September 2013. Slide 1

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse September 2013. Slide 1 Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse September 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Konklusion 3 Miniferie Karakteristik af danske miniferier Danske miniferiedestinationer Valg

Læs mere

Brugertest af folkeskolen.dk

Brugertest af folkeskolen.dk Folkeskolen.dk Brugertest af folkeskolen.dk Undersøgelsen er udført af Peytz Analyse via en exit-pop på folkeskolen.dk. Undersøgelsen blev foretaget fra d. 2. juni 14. juni 2010. I alt har 818 gennemført

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2015. Odense&Co investerer derfor hvert år i oplevelsesevents, der er med til at sætte Odense på landkortet.

ÅRSRAPPORT 2015. Odense&Co investerer derfor hvert år i oplevelsesevents, der er med til at sætte Odense på landkortet. 0. PERSPEKTIVERING Odense skal være kendt som en dynamisk og attraktiv by, der tiltrækker og udvikler nationale og internationale sports-, kultur- og vidensevents, da det medvirker til at fastholde og

Læs mere

Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening på Bøjden-Fynshav ruten Analyserapport

Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening på Bøjden-Fynshav ruten Analyserapport Trafikstyrelsen Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening på Bøjden-Fynshav ruten Analyserapport Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

THE TALL SHIPS RACES 2013

THE TALL SHIPS RACES 2013 THE TALL SHIPS RACES 2013 RAPPORT GÆSTEANALYSE JULI 2013 Indhold INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES BEGIVENHEDEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

Nyhedsbrev. Tilbageblik på et fantastisk skoleår. Artikler af særlig interesse:

Nyhedsbrev. Tilbageblik på et fantastisk skoleår. Artikler af særlig interesse: Juni 2009 Nyhedsbrev Artikler af særlig interesse: ForældreIntra2 Profilanalyse Tilbageblik på et fantastisk skoleår Indhold: Tines leder side 1 ForældreIntra side 2 Profilanalyse side 3 Datoer side 4

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 47+48 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 47+48 2013 Fælles info Sygemeldt. Jonna, pædagog på 2. årgang, er desværre blevet ramt af en blodprop og er derfor sygemeldt. Hun er pt. indlagt til genoptræning. Det står klart, at der vil blive tale om en længere

Læs mere

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Fat cykelstyret Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Indledning Denne præsentation er en grafisk fremstilling af de regionale data fra Panorama projektets spørgeundersøgelse.

Læs mere

Læs mere og tilmeld dig på Gavnø's hjemmeside (husk at skrive du kommer fra Mopar Club Denmark).

Læs mere og tilmeld dig på Gavnø's hjemmeside (husk at skrive du kommer fra Mopar Club Denmark). Classic Autojumble i Gavnø Slotspark Skrevet af superbee - 2015/04/28 14:52 Classic Autojumble - 7/6 2015 Danmarks største veteranbilshow afholdes søndag den 7. juni 2015 Gavnø Slotspark danner for 27.

Læs mere

HOLBÆK YOUTH FESTIVAL

HOLBÆK YOUTH FESTIVAL Holbæk Svømmeklub og REMA 1000 er stolte over igen at kunne indbyde til HOLBÆK YOUTH FESTIVAL Stævnet afholdes 6.-8. maj 2016 Alle informationer findes i denne indbydelse. Holbæk Youth Festival Et anderledes

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte. Highlights

Markedsanalyse. Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte. Highlights Markedsanalyse 23. juni Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte Highlights Fairtrade-mærket har

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2013

Evaluering af Studiepraktik 2013 Evaluering af Studiepraktik 2013 Indhold Overordnede tal for Studiepraktik 2013... 3 Uddannelser... 3 Ansøgere... 3 Prioriteter... 3 Fordeling af pladser... 4 Endelig fordeling af pladser... 4 Et danmarkskort

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Destination Kerteminde Haven ved Havet Turistsæsonen så i begyndelsen af 2015 ikke ud til at blive et turist-år pga. ustabilt

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter August 2014. Velkommen tilbage fra sommerferie

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter August 2014. Velkommen tilbage fra sommerferie Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter August 2014 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har haft en dejlig sommerferie og atter har samlet energi til en ny klubsæson. Flere af jer deltog

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 3.-5. juni 2016 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 3.-5. juni 2016 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 3.-5. juni 2016 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2016 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Tyskland Oktober/november 2013. Slide 1

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Tyskland Oktober/november 2013. Slide 1 Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Tyskland Oktober/november 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Konklusion 3 Danmark som feriedestination 4 Zoom på Bornholm 5 Kendskab

Læs mere

En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af. som effektivt redskab

En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af. som effektivt redskab En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af som effektivt redskab SOCIALE MEDIER 2015 3.300.000 DANSKE BRUGERE PÅ FACEBOOK - svarende til 68% af den danske befolkning i aldersgruppen 13 år eller ældre.

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave. Nyhedsbrev uge 5-2013. Dukketeater i børnehøjde. Side 1 af 10. Side 4. LAN-party 15.

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave. Nyhedsbrev uge 5-2013. Dukketeater i børnehøjde. Side 1 af 10. Side 4. LAN-party 15. Nyhedsbrev uge 5-2013 Side 1 Dukketeater i børnehøjde Side 8 LAN-party 15. februar Side 3 Åben-hus-arrangementet Side 9 Forældreinspirationsaften Side 4 Børnehaven Side 10 Kalender, kontakt mm. Dukketeater

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 214 Maj 214 : ADHD Svarprocent: 68% (13 besvarelser ud af 19 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er,

Læs mere

VELKOMMEN TIL VISITSONDERJYLLAND.DK

VELKOMMEN TIL VISITSONDERJYLLAND.DK VELKOMMEN TIL VISITSONDERJYLLAND.DK INTRODUKTION Den 01.07.2014 gik visitsonderjylland.dk i luften Portalen indeholder bookbare produkter fra hele Sønderjylland: Oplevelser: 35 Overnatning: Mere end 700

Læs mere

Nyhedsbrev Aalborg Triathlon Klub juni 2009

Nyhedsbrev Aalborg Triathlon Klub juni 2009 Nyhedsbrev Aalborg Triathlon Klub juni 2009 Der er vist gået rigtig længe siden der har været et ordentligt nyhedsbrev fra klubben. Der har været flere korte meddelelser primært vedr. vores stævner, men

Læs mere

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Naturlig enhed Vi hører altid radio og så tjekker jeg også min mobil, men vi ses ikke tv om morgenen. Men så sidder jeg også

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Undersøgelsen er gennemført af YouGov i perioden 26. marts 8. april 2013 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Læs mere

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING. Sidste tilmelding: Tirsdag den 9. sep. via vores hjemmeside.

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING. Sidste tilmelding: Tirsdag den 9. sep. via vores hjemmeside. NYHEDSBREV August 2014 NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING VIGTIGE DATOER 05. - 07. september Smølfetræf (børnetræf) i Taastrup den 19. august 11. - 14. september Kanotur Medlemspris

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

18. Effektiv Medlemskommunikation

18. Effektiv Medlemskommunikation 18. Effektiv Medlemskommunikation Det ser let ud, når det virker kommunikationen. Men når det ikke gør, kan det være svært at spotte, hvor det går galt. Men forskellen på, om man når og engagerer målgruppen,

Læs mere

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Baseret på undersøgelser foretaget af Epinion A/S for Rejsekort A/S 2012 til 2015 4. april 2016 0. Indhold 1. Materialet 3 2. Sådan har vi gjort 4 3. Passagerpulsens

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Brugerundersøgelse af biblioteket

Brugerundersøgelse af biblioteket Brugerundersøgelse af biblioteket Baggrund Om undersøgelsen I kontorkontrakten for 006 er Informationsservice ansvarlig for, at der gennemføres en undersøgelse af brugernes tilfredshed med biblioteket.

Læs mere

Nyhedsbrev vinter 2016

Nyhedsbrev vinter 2016 Herning Aarhus København Nyhedsbrev vinter 2016 Vi håber, du har haft en dejlig jul og er kommet godt ind i det nye år. Vi ser tilbage på et 2015, der bød på mange gode oplevelser sammen med jer, herunder

Læs mere

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Danmark Oktober/november 2014. Slide 1

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Danmark Oktober/november 2014. Slide 1 Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Danmark Oktober/november Slide 1 Indhold 1. Introduktion Baggrund Metode 2. Konklusion 3. Danskernes ferieforbrug 4. Valg af destination 5. Bornholm og

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014 Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Agenda 1. Velkomst Præsentationer bordet rundt 2. Nyeste viden Hvordan

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 73% (151 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 Svarprocent: % (44 besvarelser ud af 56 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Nyhedsbrev. Efteråret 2 0 1 5. Kære medlemmer og forældre. Aktiviteter: Fra Kontoret. Side 1

Nyhedsbrev. Efteråret 2 0 1 5. Kære medlemmer og forældre. Aktiviteter: Fra Kontoret. Side 1 Side 1 Nyhedsbrev Efteråret 2 0 1 5 Kære medlemmer og forældre. Efteråret er over os, og der begynder at være ro på hverdagen efter en hektisk start i fritids- og ungdomsklubben. Vi har været igennem en

Læs mere

Nyhedsbrev Ungdom Januar 2016

Nyhedsbrev Ungdom Januar 2016 Fredagstræning / Familiehygge Vi kan med glæde tilbyde ekstra spil for alle ungdomsmedlemmer + evt. forældre/søskende hver fredag kl. 18.00 20.00. I skal selv medbringe ketcher og bolde, og børn under

Læs mere

Med denne viden vil det være muligt at tilrettelægge fremtidige markedsføringsstrategier.

Med denne viden vil det være muligt at tilrettelægge fremtidige markedsføringsstrategier. Indledning Explora har i foråret 2005 udført en instrumentalitetsanalyse for De Lokale Ugeaviser. Formålet med instrumentalitetsanalysen er at beskrive, hvordan danskerne læser ugeaviserne, og hvorfor

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 Svarprocent: 91% (5 besvarelser ud af 55 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Inden længe udsendes medarbejderlister så de kan opdateres hurtigst muligt med årets medarbejdere.

Inden længe udsendes medarbejderlister så de kan opdateres hurtigst muligt med årets medarbejdere. Formandsmøde i Tunø Festival Tid: Lørdag den 27. feb. 2016 kl 12:00 Sted: På Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Århus C lokale 0.5 Velkomst Formanden byder velkommen og giver en status på festivalen.

Læs mere

Evaluering af FrivilligBørs 2014 deltagerne

Evaluering af FrivilligBørs 2014 deltagerne Evaluering af FrivilligBørs 2014 deltagerne I alt 43 har svaret på evalueringen af FrivilligBørs 2014. Det er ikke alle der har svaret på alle spørgsmål (men næsten). Der er over 90 % tilfredshed på alle

Læs mere

Frørup September 2015

Frørup September 2015 Smørhullet Skolen Mandag 31 Kampagne: Alle børn cykler 7.45-8.00: uddeling af flyers 8.00: indvielse af cykelbane Tirsdag 1 17.00-18.30: 3F forældremøde Onsdag 2 8.00-15.00: 4F ud i det blå Torsdag 3 Fredag

Læs mere

Deltagere: Eskil Borup, Allan Christensen, Dennis Duelund, Robert Iversen, Lis Freisner, Vibeke Hagstrøm, Helle Dyrting, Ingrid Just, Jakob Snedled

Deltagere: Eskil Borup, Allan Christensen, Dennis Duelund, Robert Iversen, Lis Freisner, Vibeke Hagstrøm, Helle Dyrting, Ingrid Just, Jakob Snedled Dagsorden / Referat ordinært møde Tisvilde Lokalråd. D. 6. oktober 2015 kl 19 hos Lis Tibirkevej 15. Deltagere: Eskil Borup, Allan Christensen, Dennis Duelund, Robert Iversen, Lis Freisner, Vibeke Hagstrøm,

Læs mere

Kære spillere og forældre til Øvede (niveau 3) Træningstider

Kære spillere og forældre til Øvede (niveau 3) Træningstider Holte, den 19. juli 2013 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Orienteringsmøde for forældre 3 Priser 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer 4 Forældre og spilleres rolle i klubben Kære

Læs mere

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 1 PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 INTRODUKTION Mangfoldighedsfest Smag Verden Københavns Kommune har hvert år siden 2003 afholdt en event, der har til formål at sætte fokus på mangfoldighed og kulturel forskellighed.

Læs mere

Spørgeskema hvorfor har virksomheden ikke lærlinge?

Spørgeskema hvorfor har virksomheden ikke lærlinge? Spørgeskema hvorfor har virksomheden ikke lærlinge? Dansk Byggeri uddannelsesudvalg sætter fokus på, hvorfor en del af medlemsvirksomhederne ikke har lærlinge. I den forbindelse er medlemsvirksomheder,

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Oktober 2015 1 Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Oktober 2015 OZ6HR nyt Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej

Læs mere

KB Olympiaden er 8. august! Tilmeldingen kan ske i Tutten eller direkte til Hanne. Turneringsprogrammerne er online på DBUs hjemmeside.

KB Olympiaden er 8. august! Tilmeldingen kan ske i Tutten eller direkte til Hanne. Turneringsprogrammerne er online på DBUs hjemmeside. KB Olympiaden er 8. august! Tilmeldingen kan ske i Tutten eller direkte til Hanne. Turneringsprogrammerne er online på DBUs hjemmeside.!kb DAGEN BLIVER 19/9! Husk der hver torsdag i juli er fælles sommertræning

Læs mere

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her.

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her. 1 Velkomstfolder til Agtrupvej. Velkommen til Vuggestuen Agtrupvej. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen i vuggestuen og fortælle jer lidt om, hvad I kan forvente af vuggestuen og hvad vi forventer

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 38

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 38 Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk Friskolen i Lemming Ugebrev 38 Kære børn og forældre! Lemming d. 18.september 2015 Vi holder

Læs mere

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND MAJ 2010 1 UDGIVELSE Vækstforum Sjælland September 2009 REDAKTION & LAYOUT Regional Udvikling Lars Tomlinson ltom@regionsjaellna.dk Anette Moss anettm@regionsjaelland.dk OPLAG 50 eksemplarer 2 Øget vækst

Læs mere

BENNS Lægårdvej 86 7500 Holstebro Danmark Tlf. +45 65 65 65 65

BENNS Lægårdvej 86 7500 Holstebro Danmark Tlf. +45 65 65 65 65 På opdagelse i Dansk Vestindien 10 dage fra kr. 16.498,- pr. person Inkl. fly, hotel m.m. Der er mange øer man kan vælge at besøge i det Caribiske hav, så hvorfor skal det så lige være Dansk Vestindien?

Læs mere

Økonomisk analyse. Endnu flere køber økologi

Økonomisk analyse. Endnu flere køber økologi Økonomisk analyse 4. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Endnu flere køber økologi I en ny undersøgelse har Landbrug & Fødevarer undersøgt

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering på Elsesminde Odense Produktions-Højskole 2015

Undervisningsmiljøvurdering på Elsesminde Odense Produktions-Højskole 2015 Undervisningsmiljøvurdering på Elsesminde Odense Produktions-Højskole 2015 På Elsesminde Odense Produktions-Højskole prioriterer vi undervisningsmiljøet højt. Vi ved at det har en væsentlig betydning for

Læs mere