Bilforhandleren Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler"

Transkript

1 Bilforhandleren 2020 Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler

2

3 Bilforhandleren 2020 Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler damvad.com

4

5 Forord Kære læser, danskere bruger deres bil hver dag. Uden bilen ville Danmark gå i stå. Som leverandør til hele det danske folk, har bilforhandlerne en stor ære af at Danmark er godt kørende. Men vil det fortsætte i fremtiden? Samfundet og autobranchen står ved en skillevej. Forude venter flere udfordringer i takt med at både samfund og bilmarked forandrer sig. Hvilken vej går udviklingen? Og hvordan kommer bilforhandleren på forkant med den? I går ville svarene herpå bero på mere eller mindre gætteri. I dag er det anderledes. Denne rapport medvirker til at give et tiltrængt overblik over morgendagens udfordringer for bilforhandlere i Danmark. Samtidig stiller den skarpt på de muligheder og succesfaktorer, der tegner sig frem mod Målet har været at beskrive bilmarkedets forskellige potentielle udviklingsveje med udgangspunkt i bilforhandlernes centrale udfordringer og handlemuligheder. Det er lykkedes. Rapporten er kun første skridt på vej mod fremtiden. Den er et værktøj for den enkelte forhandler såvel som for D A F i arbejdet med at tilbyde en både tidssvarende og fremsynet medlemsservice. Vi ser frem til at hente yderligere inspiration fra dialogen med dig om rapportens konklusioner og anbefalinger i den kommende tid. God læselyst! Knud Nielsen, formand Jens Brendstrup, adm. direktør 2

6

7 Indhold SAMMENFATNING BILFORHANDLER HVAD NU? DRIVKRÆFTER OG MEGATRENDS PÅ BILMARKEDET Overordnede drivkræfter Kriser kommer og går bilmarkedet består Det demografiske jordskælv CO 2 udslip skal reduceres og energi bliver dyrere Væksten vil ske i storbyerne Fra Made in China til Designed in China Megatrends i bilmarkedet Elbiler og hybridbiler på vej men langsomt Kunderne i bevægelse Færre vil eje flere vil lease og dele Lille, billig, brændstoføkonomisk og nok mere kinesisk Kunden, forhandleren og bilen skal være online De fleste frie værksteder er i kæder i Konsolidering og revitalisering TRE MULIGE FREMTIDER Bilen på budgetkonto Bilen skal være klimarigtig Bilen bliver et hit igen Udviklingen i privatforbrug og bilkøb STYRKER OG STRATEGIER FOR FREMSYNEDE BILFORHANDLERE Lille forhandler med mange muligheder Den mellemstore forhandler Den store forhandler skal arbejde mere med kundenærhed Succesfaktorer på tværs BILAG INTERVIEWPERSONER BILAG LITTERATUR BILAG ENGLISH SUMMARY

8 8

9 Sammenfatning Denne analyse omhandler Bilforhandlerens fremtid. Den tager sit udgangspunkt i de udfordringer, der vil møde bilforhandlerne i de kommende år og hvad de kan gøre for at tilpasse sig for at komme til at stå i en styrket position. Til at beskrive fremtidens udfordringer og muligheder har DAMVAD på foranledning af D A F og i samarbejde med selvstændig konsulent Hans Bruun fået til opgave at identificere og analysere centrale drivkræfter og udviklingstendenser i bilmarkedet frem til De analyser og fremtidsscenarier, du kan læse om på de kommende sider, er baseret på personlige interview med godt 30 centrale aktører og videnspersoner på bilmarkedet. Derudover er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse med deltagelse fra mere end 100 bilforhandlere. Endelig er datagrundlaget blevet suppleret med de seneste danske og udenlandske analyser på området. Tendenser frem mod 2020 Det årlige bilforbrug (antal solgte biler x bilstørrelse) vurderes at ville stagnere frem til Baggrunden er blandt andet den afdæmpede vækst i danskernes velstand og et deraf følgende behersket privatforbrug. Derfor vil kundernes efterspørgsel efter mere brændstoføkonomiske og billigere/mindre biler vokse. Disse forhold vil forsat presse bilforhandlerens omsætningsdrevne indtjening frem til Med andre ord bliver bilforhandlernes traditionelle forretningsmodel sat under pres. Ydermere vil konsolideringen i markedet tage til. På den anden side vil der åbne sig nye muligheder for den fremsynede bilforhandler. Bilforhandleren vil i 2020 fokusere meget på effektivisering, optimering, outsourcing, nye alliancer, servicekoncepter og nære kunderelationer. I det hele taget skal bilforhandleren satse på det, han er bedst til og ikke stræbe efter at være god til alt. Analysen identificerer de væsentligste styrker og handlemuligheder for henholdsvis den lille, den mellemstore og den store bilforhandler. Derudover anvises der en række tværgående faktorer der giver succes for bilforhandleren i

10 Udfordringer og løsninger På helt kort form kan de udfordringer og løsninger, som denne analyse bringer for dagen, opsummeres som følger: Udfordringer: 1. Bilkøbet stagnerer frem til Kunderne vil have billige, brændstoføkonomiske og funktionelle biler 3. Elbiler vil i 2020 endnu ikke være slået igennem for alvor, hybridbiler vil være mere udbredt 4. Større produktivitet afgørende for autobranchen 5. Kunderne professionaliseres 6. Leasing får større betydning 7. Manglende generationsskifte et brancheproblem Løsninger: 1. Forretningsmodeller er i forandring behov for øget indtjening 2. Strategier for fremsynede bilforhandlere 3. Fire tværgående succesfaktorer Udfordringer Bilkøb stagnerer frem til 2020 De fleste indikatorer peger på, at bilsalget frem til 2020 vil være præget af lav vækst. Danmark har de seneste ti år haft en så lav BNP vækst sammenlignet med andre lande, at det velstandsmæssigt har bragt os ud af top 10 i OECD. De kommende års demografiske udvikling med stor afgang fra arbejdsmarkedet og flere ældre skubber yderligere til denne udvikling. Udviklingen påvirkes yderligere negativt af sandsynlige olieprisstigninger, indfasning af regeringens genopretningspakke, rentestigninger og faldende ejendomspriser. Endelig kan det antages, at de tidligere års vækst i og fornyelse af bilparken vil være med til at få en del forbrugere til at udskyde deres skifte til ny bil. Ved en generel fremskrivning af udviklingen kan det antages, at forbruget af biler vil stige med 27 pct. i faste priser nemlig fra 35 mia. kr. i 2010 til 44 mia. kr. i Set i lyset af de ovennævnte forudsætninger vurderes bilforbruget dog at stagnere frem mod 2020 og være på stort set det samme niveau omkring de 34 mia. kr. i 2020 som i 2010, udsat for den kraftige påvirkning fra lav vækst og en deraf følgende beskeden udvikling i velstand og privatforbrug. Det skal dog bemærkes, at denne type fremskrivninger af udviklingen er behæftet med en del usikkerhed. 5 10

11 Det mest sandsynlige scenarie indeholder altså lav vækst og lave indtjeningsmarginer, samt en situation med øget efterspørgsel efter billigere biler eller helt fravalg af bilen til fordel for andre nødvendige produkter og services. Det er et marked med massiv koncentration i forhandlernettet samt udbredt salg via internettet. Kunderne vil have billige, brændstoføkonomiske og funktionelle biler Et andet hovedresultat angår fremtidens bilkunder, hvis adfærd vil være påvirket af vigende velstand og afdæmpet privatforbrug kombineret med flere globale klimakriser og klimadebatter samt tilhørende stigende oliepriser frem til Forbrugerne tænker i stadig højere grad på brændstoføkonomien, når de foretager bilkøb. Både eksperter og et stort flertal af bilforhandlerne mener, at de små biler vil fylde en større del af markedet i Brændstoføkonomi er blevet en central præmis for bilkøb. Forbrugerne vil i højere grad forvente, at køretøjer kan køre langt på literen, og de små biler har mindre motorer og bedre brændstoføkonomi. Den miljørigtige bil i 2020, behøver ikke at være en hybrid eller elbil. Det anslås, at benzin og dieselbiler fortsat vil dominere bilmarkedet. I 2020 vil elbiler stadig være et nicheprodukt. Hybridbiler vil med baggrund i den teknologiske udvikling være mest udbredt i Eksperter vurderer, at den globale markedsandel for elbiler kun vil kunne nærme sig cirka syv pct. i 2020, måske lidt mere i hovedstadsregionen. Den beskedne bevægelse mod hybrid og elbiler skyldes ikke konservatisme hos kunderne. Kunder er med på at prøve nyt. Det skal bare være fornuftigt og funktionelt. Af samme grund bliver bilkunderne forsat mindre og mindre loyale overfor mærker, forhandlere og værksteder. Bilforhandlerne deler samtidig den vurdering af, at det i høj grad vil blive nødvendigt at foretage tilpasninger i forhold til kunder, som får flere valgmuligheder. Større produktivitet afgørende for autobranchen Branchen har hidtil været kendetegnet ved en meget dårlig udvikling i produktiviteten sammenlignet med andre brancher. Forhandlerne har traditionelt insourcet alle funktioner i god overensstemmelse med importørerne. Det kan være én af forklaringerne på, at produktivitetsudviklingen for bilforhandlere har været svag. Hvis bilforhandleren i 2020 skal gøre sig gældende, har han et stort behov for outsourcing og specialisering og for at opnå den nødvendige effektivisering og optimering. 6 11

12 Kunderne professionaliseres Det bliver sværere at nå kunderne. Der skal mere og mere til at få kunderne til at reagere og mere til for at lokke dem ud i et køb eller blot ind i en forretning. Forbrugerne bliver i stigende grad mere professionelle købere, der kender alle facetter af spillets regler og alle trickene. De foretager grundig informationssøgning og anvender ofte flere informationskanaler, før de foretager et køb. Fremtidens leasing Fremtidens bilkunder vil have faste månedlige ydelser og sikkerhed. Derfor vil leasingmarkedet blive ved at vokse. At flere kunder vil lease vil af flere årsager udfordre bilforhandlerne frem mod Leasingselskaberne vil kontrollere en stigende del af værdikæden. De vil have adgang til omfattende data om kunderne, og de vil have størrelsen, kompetencerne og den finansielle baggrund til at kunne arbejde professionelt og proaktivt med deres viden om markedet. Manglende generationsskifte et brancheproblem Udfordringerne forbundet med generationsskifte i autobranchen er taget til de seneste ti år, hvor forhandlerens aldersgrænse er steget kraftigt. Der er blevet længere mellem de årige, som skal stå for fremtidens investeringer og nyudvikling på bilmarkedet. Løsninger Forretningsmodeller er i forandring behov for øget indtjening Set i lyset af fremtidens lavvækstscenarie, kundernes øgede præference for billigere og mere brændstoføkonomiske biler og den vigende indtjening i store dele af bilmarkedet, så er det bekymrende, at mere end 40 pct. af bilforhandlere i medlemsundersøgelsen stadig forventer nogen vækst på alle deres funktioner med undtagelse af køb og formidling af fremmedarbejde. Spørgsmålet er, om bilforhandlerne ikke er for optimistiske og dermed ikke forholder sig tilstrækkelig kritisk til fremtidens udfordringer. Analysen giver indblik i en lang række forhold som viser, at forretningsmodellerne på bilmarkedet er under pres. Fremsynede bilforhandlere, som ønsker at være på markedet om 10 år, tvinges i langt højere grad end tidligere til at tænke i effektiviseringer, optimeringer, outsourcing, nye alliancer, service og til at satse på det, de er bedst til det vil sige til en øget specialisering. I mange år har de faste investeringer, i ejendom, markedsføring, lagerbeholdning, indkøb mv. været betydeligt højere for bilforhandlere end for de fleste andre 7 12

13 aktører på bilmarkedet. Bilforhandlere har investeret i store udstillingsbygninger og i at leve op til de øgede krav fra producenter og importører. Mange forhandlere oplever i dag, at indtjeningen ikke fulgte med investeringerne. Det er i denne forbindelse også en udfordring, når forhandlerne tvinges til at købe reservedele hos importørerne/producenterne ofte til priser, der for samme kvalitet ligger over niveauet hos reservedelsgrossisterne. Det kunne gå tidligere, hvor indtjeningen kunne hentes andre steder i forretningen. I dag skal bilforhandleren tjene penge i alle led for at klare sig. Der er derfor behov for pristilpasning på kort sigt for at give bilforhandlerne en fair konkurrencesituation, lyder vurderingen fra flere eksperter. Der tales blandt alle eksperter om en enorm overkapacitet på bygningssiden. Samtidig erkender forhandlerne, at de må minimere omkostningerne i alle led fra salgsafdeling til værksted. Alligevel mener forhandlerne ikke, at de vil kunne reducere bygningsmassen i nævneværdigt omfang. Det kan synes paradoksalt. Det understreger problemet med at det kan være svært at komme af med bygninger i områder, hvor der ikke er vækst. Væksten sker i de store byer frem mod Samtidig bør man stille spørgsmålstegn ved hvor længe producenter og importører kan blive ved med at fastholde volumenkrav, som bilforhandlerne har svært ved at leve op til. I forhandlernes overvejelser indgår også muligheden for generationsskifte. Hvis der ikke står nogen parat til at overtage forretningen, fordi det økonomiske potentiale er for lille i forhold til kapitalkravet, så vil incitamentet til og mulighederne for at optimere, udvikle eller afvikle funktioner og bygningsmasse selvfølgelig også være mindre. Udfordringen forbundet med generationsskifte er ikke blevet mindre de seneste 10 år, hvor gennemsnitsalderen er rykket kraftigt opad, og der er blevet længere mellem de årige, som ellers skal stå for fremtidens investeringer og nyudvikling på bilmarkedet. Man kunne have en forventning om, at bilforhandlerne i højere grad ville have fokus på behovet for samarbejde end det rent faktisk kommer til udtryk i spørgeskemaundersøgelsen. Her er der kun få, der prioriterer tæt samarbejde med andre forhandlere, mens flere prioriterer at skabe tætte samarbejdsrelationer med andre aktører. At tilbudsgivning og salg integreres på internettet er i høj grad én af de tendenser, som bilforhandlerne må tilpasse sig frem mod Den stigende betydning af e handel på bilmarkedet vil lægge et voksende pres på forhandlerne ved at give forbrugerne adgang til detaljerede information om bilen og mulighed for at sammenligne priser. Især de mindre og mellemstore danske bilforhandlere står 8 13

14 over for et stort investeringsbehov forbundet med at lære at bruge it systemer. Der følger store kompetencekrav med it udviklingen hos alle typer af medarbejdere fra værkstedet til salgsafdelingen. Endelig vil fremtidens bilmarked blive påvirket af, hvordan bilforhandlerne selv forholder sig til udviklingen. Undersøgelsen giver desværre et indtryk af lav forandringsvilje blandt bilforhandlerne. Mange bilforhandlere forholder sig relativt konservativt til forandringer og udfordringer og synes ikke parate til at tilpasse forretningen i tilstrækkelig grad til at udnytte fremtidens muligheder. At lade stå til kan dog vise sig at være den farligste strategi af alle. Bid for bid kan bilmarkedet blive overtaget af andre aktører, der ikke vil tøve med at rykke frem. Det har forhandlerne allerede set eksempler på de seneste ti år. Det kan være de ikke autoriserede værkstedskæder, der tager en større andel af reparations og servicemarkedet. Det kan være leasingselskaberne og finansieringsinstitutionerne, der tager en større del af nybilsmarkedet og måske sender brugtbilsmarkedet ud af landet. Det kan være specialiserede firmaer, der overtager endnu mere på de områder, de allerede er specialiseret i som fx autoruder, dæk, it, klargøring, skade og lak. Det kan være forbrugerne, som mere og mere handler med hinanden frem for gennem forhandleren, og det kan være importørerne, der forbeholder sig ret til at sælge direkte til storkunder. Det er heller ikke utænkeligt, at udfordringen kan komme fra en så uventet kant som supermarkeder, der i dag tager en voksende del af cykelmarkedet og kan tilbyde flere hundrede forskellige modeller og samtidig er stærke på udstyrssiden. Strategier for fremsynede bilforhandlere Gennem analyser og interview har vi identificeret de væsentligste styrker og handlemuligheder for henholdsvis den lille, den mellemstore og den store forhandler. De sammenfattes i ultrakort form nedenfor. Mange af ideerne og perspektiverne har fokus på samarbejde og alliancer som vejen frem. Den lille forhandler har mange muligheder Han kan for det første vælge at ophøre med at være autoriseret forhandler af sit mærke, såfremt det ikke er rentabelt. Han kan i stedet forsætte med det autoriserede værksted og salg af brugte biler. Han kan for det andet hvis det er for omkostningskrævende at opretholde et autoriseret værksted etablere et samarbejde med en større værkstedskæde og kombinere dette med salg af brugte biler. For det tredje kan den lille forhandler også vælge at fortsætte som agent med salg af nye biler kombineret med autoriseret værksted og brugtbilssalg. 9 14

15 Agentmuligheden er i princippet mindre omkostningstung og mindre krævende, men kan dog kun realiseres, hvis importør og producent tillader agentaftaler i deres forhandlerkontrakter. En fjerde mulighed er at skifte til et nyt mindre mærke, der har et bredt modelprogram og som er på vej frem. Den lille forhandler kan således være autoriseret værksted for det nye mindre mærke og samtidig fortsætte med at være autoriseret værksted for det mærke han har repræsenteret hidtil. En femte vej for den lille forhandler kan være at specialisere sig i at lave service, reparationer og renovering af klassiske biler. Det er et marked i vækst, hvor tillid og godt håndværk er vigtigere end pris. Her kan den lille forhandler udnytte sine nære kunderelationer og sin ekspertise som kundens nære rådgiver uden standardiserede krav. To modeller for den mellemstore forhandler Den mellemstore forhandler har i princippet to modeller han kan arbejde med for at effektivisere og optimere. Den første model angår den mellemstore forhandler, som har en hovedafdeling med fx tre eller flere afdelinger, der ofte er beliggende i større nabobyer. Her stilles der voksende krav til effektivisering via funktionel arbejdsdeling på alle funktioner. Der vil være krav om at foretage optimeringer ved at samle al administration og økonomistyring ét sted. Når det er sagt, så er det stadig afgørende, at de ansvarlige ledere i filialerne får og er i stand til at tage ansvar for aktiviteter og økonomi i deres egen filial stimuleret af de rette incitamenter, fx en vis grad af medejerskab. Dernæst skal der træffes valg der fx kan dreje sig om at lave fælles pladeværksted for de forskellige enheder eller fælles klargøringssted. Derudover skal han have fokus på, hvordan lagerfunktionen måske samles og optimeres, herunder hvordan lager og indkøb af reservedele og nye og brugte biler gøres mere effektiv. Det er heller ikke sikkert, at der skal være nybilsalg i alle afdelinger. Nogle afdelinger skal måske kun have autoriseret værksted eller en light udstilling. Forhandleren skal i det hele taget vurdere omkostningerne og styringskravene til at få flere mærker. Den anden model der kan gøre sig gældende for den mellemstore forhandler kan vi kalde bykongemodellen. Bykongen vil som bilforhandler have samlet alle aktiviteter i én og samme by, typisk en mellemstor provinsby. Han repræsenterer flere volumenmærker, og har separate salgsfaciliteter og dedikeret salgspersonale til hvert mærke. Til gengæld kan han have fælles mekanisk værksted, reservedelslager, pladeværksted, 10 15

16 klargøring og måske autolakering. Man kan endda forestille sig at han kan have et ikke autoriseret værksted koblet til forretningen. En vigtig del af forretningsmodellen er, at den skal være samlet indenfor et overskueligt geografisk område. Den store forhandler skal være effektiv og arbejde mere med kundenærhed Den store forhandler er for mange bilproducenter en ønskepartner. Han har volumen, professionel ledelse og en organisation som matcher. Derfor er han også i stand til at håndtere flere mærker med dedikeret personale. Udfordringerne for de store forhandlere er store faste omkostninger, store kapitalbindinger i lagre og en ofte stor og tung organisation, som gør det svært at følge markedet. Netop det sidste er med de små marginaler i bilbranchen afgørende for succes. De store har igennem mange år investeret i at tilpasse deres organisationer og i at kunne tilpasse sig kundernes behov. Det vil de blive belønnet for især i konkurrencen med de mellemstore, som generelt ikke har haft de finansielle muskler til at kunne investere i fremtidige løsninger. Den store forhandlers svaghed er mangel på nærhed til kunden og udfordringen med at skabe relationer, som er afgørende for langvarige kundeforhold. Den store forhandler må derfor arbejde ekstra hårdt med kundetilfredshed og loyalitet. Den store virksomhed har de bedste muligheder for at indgå partnerskab med fx leasingselskaber og andre storkunder samt skabe attraktive alliancer på tværs af brancher. Endelig har den store alene i kraft af sin størrelse mulighed for at lave attraktive indkøbsaftaler, kreere egne specialmodeller og lave kampagnetilbud tilpasset den enkelte kundes behov. Disse fordele knyttes til, at der er muligt at have ansat specialister på de vigtigste pladser, hvor den mellemstore ofte må købe ekstern rådgivning og bistand. En væsentlig faktor er, at den store forhandler i mange tilfælde i kraft af sin volumen har mulighed for at påvirke og opnå fordele hos importøren og andre leverandører. Det vil vi givetvis se mere af i de kommende år. Fire succesfaktorer på tværs Endelig har analysen bidraget til at identificere fire faktorer, som fremtidens bilforhandler uanset størrelse vil have fokus på. De betegnes her som tværgående succesfaktorer og resumeres kort nedenfor. 1. Samarbejd dig ind i fremtiden De bilforhandlere, der samarbejder, er fremtidens vindere på bilmarkedet. Det fremgår klart af vore interview og analyser af tendenser i denne rapport. På tværs af størrelse gælder, at bilforhandlerne skal udvikle samarbejder for at overleve

17 Det gælder internt hos den enkelte forhandler. Det gælder på eftermarkedet. Det gælder indenfor reservedele, mellem forhandlere lokalt og bredere mellem forhandlere af samme mærke nationalt. Endelig gælder det også om at udvikle samarbejdsrelationer til andre aktører og samarbejde indenfor D A F. 2. Mere kundenærhed og bedre kunderelationer En af fremtidens sikre succesfaktorer handler om kundenærhed og om at kunne skabe relationer til kunderne. Det bliver langt vigtigere end store faciliteter. Kunderne vil have service og rådgivning ikke kun den billigste bil. Men hvordan skaber man kundeloyalitet og god kundestyring? En del af vejen handler det om at have styr på kundeinformationerne og typerne og tilpasse sine ydelser i forhold hertil. En vigtig del af arbejdet med at skabe kundenærhed og relationer handler om at udnytte it systemer og data, så de ikke kun giver fulde kundevisninger men også fanger alle forhandlerens interaktioner med kunderne. 3. Ejerskab og incitamenter skaber resultater For alle forhandlere, som vil vokse og have en rentabel forretning, er det nødvendigt at skabe ejerskab og dermed ansvar for økonomi og aktiviteter i den enkelte afdeling eller filial. Et motiveret og engageret personale skaber øget salg og forbedrede relationer til kunderne. En af de faktorer, der skaber motivation og engagement, er medarbejdernes ejerskabsfølelser over for arbejdspladsen. Hvis for mange beslutninger træffes på et hovedkontor, og personalet i den enkelte afdeling eller filial kun sjældent inddrages i den strategiske beslutningsproces, vil det hæmme ejerskabsfølelsen og motivationen blandt medarbejderne. Den øgede ejerskabsfølelse blandt chefer såvel som medarbejderne kan blandt andet styrkes gennem stærkere fokus på aflønningssystemet. Økonomisk medejerskab og resultatbonus samt kendskab til virksomhedens mission, koncept, mål og økonomiske performance vil kunne give mere motiverede medarbejdere, som samtidig føler større ejerskab for virksomhedens udvikling. 4. Styr på omkostningerne Den autoriserede forhandler er ofte udsat for udsving i efterspørgslen. For at kunne reagere herpå kræves hurtig reaktion og tilpasning af omkostningerne. I takt med at forhandlerne i gennemsnit bliver større og bliver presset til større investeringer for at bevare forhandlingen, bliver behovet for at kunne tilpasse sig hurtigt blot større. En måde at styre omkostningerne på er at omlægge så mange omkostninger som muligt fra faste til variable. Det kan for eksempel ske ved at leje frem for at eje samt ved at outsource ikke kerneydelser. Denne strategi er valgt af flere af de store forhandlere for at tilpasse forretningen ovenpå den finansielle uro i

18 18

19 1 Bilforhandler hvad nu? Udviklingen og udbredelsen af bilen henover de seneste næsten 100 år har været en succeshistorie uden lige. Bilen er blevet allemandseje i alle vestlige lande og udviklingen har haft enorm betydning for folks mobilitet. Danskernes velstand har været støt stigende gennem hele perioden, og bilen har gennem alle årene stået på listen over de vigtigste forbrugsgoder og statussymboler. Bilerne er samtidig blevet mere og mere avancerede på udstyrssiden. At producere, sælge og servicere biler har med andre ord været en næsten sikker investering. Der har været god grund til for bilforhandlerne, at investere i flere salgssteder, flottere udstillingslokaler, moderne værksteder, nye lifte, udstyr, etc. Bilmarkedet har gennem mange år været en god forretning for de fleste, og især for den dygtige forhandler med den gode kundeforståelse og det veludviklede købmandsgen. Men hvordan ser fremtiden ud? De senere år har presset bilforhandlerne på indtjeningen. Analyser af nøgletal viser at afkast af investeret kapital, indtjening pr. medarbejder, bruttoresultat i forhold til omkostningsbase, m.fl. alle er blevet forringet. Selvom det stykmæssige bilsalg er vokset og nu nærmest slår rekord, har indtjeningsmarginalerne været faldende (Deloitte 2010). Danmark har været igennem en alvorlig finanskrise, som har ramt forbruget hårdt. Men kriser kommer og går og bilmarkedet består det viser erfaringerne fra tidligere kriser siden 1970 erne. Men i hvor høj grad passer det også for fremtiden, hvilken type bilmarked bliver der tale om, og hvem bliver de vigtige aktører? Hvor skal man investere og udvikle og hvad skal man holde sig fra eller afvikle? Det er ikke så let at forholde sig til som tidligere. Der indgår mange forskellige forhold i ligningen om bilmarkedet, som er med til at afgøre bilforhandlernes udvikling og fremtid. En række tendenser peger i retning af, at indtjeningsmarginalerne for bilforhandlerne presses endnu mere i nedadgående retning. Det vil umiddelbart være resultatet af den forsat positive udvikling i salget af små biler, miljødagsordenen og at flere hellere vil lease og dele end eje. Andre forhold peger i retning af en mere positiv udvikling for fremtidens bilsalg. Det gælder fx den teknologiske udvikling, internationaliseringen, kundernes øgede behov for service og rådgivning og udviklingen af nye forretningsmodeller og alliancer

20 Hvor mener du særligt at din styrke som bilforhandler ligger hvad er du særligt god 6l i forbindelse med at være bilforhandler D A F Analyse og Scenarier: Bilforhandleren 2020 Jeg er primært en serviceleverandør Jeg er god 2l dris og ejendomsadministra2on og investeringer At forhandlerne opfatter fremtiden som usikker kan man forvisse sig om ved at Jeg er en god rådgiver for kunden i forhold 2l at læse svarende på et af træffe vore de rig2ge indledningsspørgsmål valg i undersøgelsen om forhandlerne ville erhverve sig en bilforretning, hvis de skulle gøre det i dag? Kun Jeg er god 2l logis2k og distribu2on og kontrollerer 42 pct. svarer ja. de samarbejder jeg indgår i Jeg er en god købmand og får noget godt ud af hver eneste handel Figur 1 Bilforhandlernes etableringslyst Kilde: Frem2densbilforhandler 2020, Damvad survey N=110 0% 20% 40% 60% 80% Ville du erhverve dig en bilforretning hvis du skulle gøre det i dag Ved ikke 16% Ja 42% Nej 42% Kilde: Frem2densbilforhandler 2020, Damvad survey N=110 Sammenholdes dette med den hidtidige etableringsrate på området, og selvom vi tager hensyn til konsolidering og koncentrationstendenser i markedet, så tegner det billedet af et handelserhverv under pres. Nedenfor vises en oversigt over nettoetableringer i bilforhandlersegmentet. Med undtagelse af nogle få år i midten af nullerne, har der været en afviklende udvikling med 2008 som det sidste registrerede år

21 D A F Analyse og Scenarier: Bilforhandleren 2020 Figur Figur 2 2 Nettoopstart Nettoopstart af af virksomheder, virksomheder, bilhandel bilhandel Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik. For at skabe en fælles erkendelse af udfordringer, og for at medvirke til at give For at skabe en fælles erkendelse af udfordringer, og for at medvirke til at give indsigt i fremtidens muligheder og succesfaktorer har D A F bedt indsigt i fremtidens muligheder og succesfaktorer har D A F bedt analysevirksomheden DAMVAD om at identificere og analysere centrale analysevirksomheden DAMVAD om at identificere og analysere centrale drivkræfter og udviklingstendenser i markedet, teste deres betydning for drivkræfter og udviklingstendenser markedet, teste deres betydning for bilforhandlerne og udarbejde en række alternative scenarier. Målet er at beskrive bilforhandlerne bilmarkedets forskellige og udarbejde potentielle en række udviklingsveje alternative med scenarier. udgangspunkt Målet er i de at beskrive bilmarkedets autoriserede forskellige bilforhandleres potentielle centrale udviklingsveje udfordringer med og handlemuligheder. udgangspunkt i de autoriserede bilforhandleres centrale udfordringer og handlemuligheder. Som et væsentligt element i analysen er der gennemført interviews med op mod Som 30 centrale et væsentligt aktører element i branchen. i analysen Der er er ligeledes der gennemført gennemført interviews en med op mod 30 spørgeskemaundersøgelse centrale aktører i branchen. med Der deltagelse er ligeledes af mere gennemført end 100 autoriserede en spørgeskemaundersøgelse bilforhandlere. Endelig er der med blevet deltagelse indhentet af mere supplerende end 100 viden autoriserede fra seneste bilforhandlere. danske og udenlandske Endelig er analyser der blevet på området. indhentet supplerende viden fra de seneste danske og udenlandske analyser på området. Resultaterne af projektet er indeholdt i denne rapport. Først beskrives de Resultaterne identificerede af drivkræfter projektet er og indeholdt megatrends i denne samt rapport. tilhørende Først implikationer beskrives de for identificerede bilmarkedet og drivkræfter særligt bilforhandlerne. og megatrends Dernæst samt tilhørende opstilles tre implikationer scenarier for for bilmarkedets og og særligt bilforhandlernes bilforhandlerne. udvikling Dernæst frem til opstilles 2020 og tre endelig scenarier skitseres for nogle bilmarkedets bud på centrale og bilforhandlernes handlemuligheder udvikling og fremadrettede til 2020 succesfaktorer og endelig på skitseres tværs af nogle bud den på lille, centrale den mellemstore handlemuligheder og den store og fremadrettede autoriserede forhandler. succesfaktorer på tværs af den lille, den mellemstore og den store autoriserede forhandler. Velkommen til fremtiden! Velkommen til fremtiden!

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Kort fortalt

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Kort fortalt Bilforhandleren 2020 Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Kort fortalt 2 damvad.com Velkommen til fremtiden! Med denne analyse Bilforhandleren 2020 scenarier for fremtidens bilmarked og

Læs mere

FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv)

FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv) FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv) Mærkeforeningsmøde Middelfart, 19. februar 2013 INDHOLD Resumé 26.11.2012 Udfordringer de næste 3 år Forretningsudvikling Mulige løsninger Og hvad så nu?

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Fremtidens distributions- og forretningsmodeller. NBFs Årskonference 2013 Oslo, 9. april 2013

Fremtidens distributions- og forretningsmodeller. NBFs Årskonference 2013 Oslo, 9. april 2013 12 Fremtidens distributions- og forretningsmodeller NBFs Årskonference 2013 Oslo, 9. april 2013 20 års erfaring i bilbranchen: General Motors Product Manager (DK, UK) Intl. Managementprog. (UK, USA, Puerto

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

FORRETNINGSUDVIKLING. Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013

FORRETNINGSUDVIKLING. Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013 FORRETNINGSUDVIKLING Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013 INDHOLD Strategiske udfordringer Forretningsudvikling Mulige løsninger Praktisk eksempel Strategikort Og hvad så nu? 2 HVAD ER PROBLEMET?

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Formålet med importørundersøgelsen er at vise vejen til et bedre forhold mellem forhandler og importør.

Formålet med importørundersøgelsen er at vise vejen til et bedre forhold mellem forhandler og importør. Importørundersøgelsen 2013 Danmarks Automobilforhandler Forening har i samarbejde med analysebureauet Loyalty Group A/S gennemført en undersøgelse blandt landets nybilforhandlere. Undersøgelsens formål

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 2 16. september 2014 Analyse fra AutoBranchen Danmark Skal forsikringsselskaberne have rabat? - Model til konsekvensberegning af rabatter Bilsalget: Endnu et rekordår undervejs Forhøjelse af totalskadegrænsen

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier. Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk

Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier. Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk Tre budskaber 1. Vi skal kunne forestille os verden og fremtiden for at kunne navigere

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Bilforhandleren 2015-2020

Bilforhandleren 2015-2020 12 Bilforhandleren 2015-2020 Citroën Forhandlerforeningen Ringsted, 27. november 2013 Demografi & urbanisering Vi bliver ældre Vi bor i (store) byer è markant ændrede kørselsbehov og kørselsmønstre 2 I

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik Temaer til workshoppen: Fra udfordring til social inovation Vælg efter interesse! A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik A - Ekstremt vejr

Læs mere

Boligunderskud har økonomiske konsekvenser

Boligunderskud har økonomiske konsekvenser Notat Boligunderskud har økonomiske konsekvenser En analyse foretaget af DAMVAD og Dansk Byggeri viser, at hvis der ikke bygges boliger i byerne til de mange, der ønsker at flytte dertil, vil hele Danmark

Læs mere

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Hvad vil CONCITO? Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITOs vedtægter CONCITO Annual Climate Outlook

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort BRIEF Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk De østeuropæiske lande er Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden deres

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst?

Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst? Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst? Carl-Johan Dalgaard Foreningen af lærere i international økonomi 28.11.13 FIRE SPØRGSMÅL 1. Hvad er kernen i Danmarks produktivitetsproblem? 2. Hvoraf udspringer

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus DS Regioner 22 lokale afdelinger 5 regionsudvalg 1 fælles regionsudvalg 1 hovedbestyrelse 1 sekretariat

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

D A F Analyse LÆS I DETTE NUMMER: AutoBranchen Danmark

D A F Analyse LÆS I DETTE NUMMER: AutoBranchen Danmark D A F Analyse AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Nr. 3 21. august 2013 udsendt i uge 34 Se flere nyheder på www.daf.dk LÆS I DETTE NUMMER: 2013 ligner endnu et flot bilår Danskerne er europamestre

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Håndtering af Kunderelationen Westergaard IT-Konference2014

Håndtering af Kunderelationen Westergaard IT-Konference2014 Håndtering af Kunderelationen Westergaard IT-Konference2014 Semler Gruppen Etablereti1917 Danmarksstørsteprivatejedebilimportør Harsolgtmere end 1.000.000 nyebilersiden 1948 Omsætning ca 9 Mia kr Supporterer144

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012 En printervenlig PDF-version finder du HER Januar 2012 Deutsch Abonnement Tilmeld dig Legal & Tax Tilmeld dig News & Jobs Afbestil Members Update Arrangementer 25. Januar 2012 Handelskammerets nytårsreception

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

UDFORDRINGER FOR DANSK ØKONOMI OG DEN OFFENTLIGE SEKTORS ROLLE

UDFORDRINGER FOR DANSK ØKONOMI OG DEN OFFENTLIGE SEKTORS ROLLE UDFORDRINGER FOR DANSK ØKONOMI OG DEN OFFENTLIGE SEKTORS ROLLE Indlæg på DA s LBR/RBR-konference tirsdag den 13. marts 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Økonomisk Institut Københavns Universitet Baggrunden:

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 Manto Hvad laver vi? Det vil jeg tale om Hvad er en forretningsmodel? Hvordan får man styr på den - introduktion af Business Model

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud!

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Optimering af virksomheders forretningsmodeller Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Professor Per V. Freytag Institut for Entreprenørskab

Læs mere

Elbiler og den samfundsøkonomiske værdi v/auc Trafikdagene, den 22. august 2011

Elbiler og den samfundsøkonomiske værdi v/auc Trafikdagene, den 22. august 2011 Elbiler og den samfundsøkonomiske værdi v/auc Trafikdagene, den 22. august 2011 06-09-2011 Lærke Flader, Branchechef Dansk Elbil Alliance Agenda Skal Danmark være foregangsland eller udkantsland? Er der

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Udkast, revideret 28/3-2014

Udkast, revideret 28/3-2014 28-03-2014 Udkast, revideret 28/3-2014 Scenarier til køreplan for udfasning af fossile brændstoffer metode og beskrivelse Som en del af køreplanen udvikles scenarier for udfasning af fossile brændsler

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing «Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 www.nordania.dk Juni 2014 Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Nordania Leasing og Danske Leasing er gået sammen. Se, hvad

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Disposition 2 Præsentation af Charles Nielsen Definitioner: Leder og ledelse - Innovation Den store

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 3 8. december 214 Analyse fra AutoBranchen Danmark Sikkerhedsfradraget redder liv og sparer samfundet milliarder Bilsalget: Leasing giver nyt rekordår Stigning i antal skader fortsat presset eftermarked

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Globaliseringen og dansk økonomi Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Oversigt Hvorfor er der fokus på globalisering? Kendetegn:

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Hvordan siger man Service på kinesisk? - erfaringer fra det kinesiske marked.

Hvordan siger man Service på kinesisk? - erfaringer fra det kinesiske marked. Hvordan siger man Service på kinesisk? - erfaringer fra det kinesiske marked. Presentation for workshop hos DELTA 09/01/2013 Barbara Scheel / barage@um.dk Service = fuwu Kinesiske forbrugere forventer

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Næste generation rykker ind i Herning

Næste generation rykker ind i Herning Fagblad for den danske kontorartikelbranche Nr. 8, november/december 2010 Næste generation rykker ind i Herning w w w. k o n t o r p a p i r. d k Næste generation overtager KD Gruppen Hjernen bliver magelig

Læs mere

#25.. juli 2013 #18. Råvarepriserne er faldende. Side 1 ØKONOMISK TEMA. Bredt funderet fald i råvarepriserne. di.dk

#25.. juli 2013 #18. Råvarepriserne er faldende. Side 1 ØKONOMISK TEMA. Bredt funderet fald i råvarepriserne. di.dk Råvarepriserne er faldende Råvarepriserne er over de seneste måneder faldet. Faldet skyldes en kombination af faldende energipriser, udsigt til normal høst samt en stagnerende produktion i verdensøkonomien.

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K

S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K 2013: STOR HYPE. OG FORUDSIGELSER OM STORE POTENTIALER Virksomheder, der baserer sig på big data, klarer sig 5-6 procent bedre målt på indtjening end

Læs mere