Bilforhandleren Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler"

Transkript

1 Bilforhandleren 2020 Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler

2

3 Bilforhandleren 2020 Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler damvad.com

4

5 Forord Kære læser, danskere bruger deres bil hver dag. Uden bilen ville Danmark gå i stå. Som leverandør til hele det danske folk, har bilforhandlerne en stor ære af at Danmark er godt kørende. Men vil det fortsætte i fremtiden? Samfundet og autobranchen står ved en skillevej. Forude venter flere udfordringer i takt med at både samfund og bilmarked forandrer sig. Hvilken vej går udviklingen? Og hvordan kommer bilforhandleren på forkant med den? I går ville svarene herpå bero på mere eller mindre gætteri. I dag er det anderledes. Denne rapport medvirker til at give et tiltrængt overblik over morgendagens udfordringer for bilforhandlere i Danmark. Samtidig stiller den skarpt på de muligheder og succesfaktorer, der tegner sig frem mod Målet har været at beskrive bilmarkedets forskellige potentielle udviklingsveje med udgangspunkt i bilforhandlernes centrale udfordringer og handlemuligheder. Det er lykkedes. Rapporten er kun første skridt på vej mod fremtiden. Den er et værktøj for den enkelte forhandler såvel som for D A F i arbejdet med at tilbyde en både tidssvarende og fremsynet medlemsservice. Vi ser frem til at hente yderligere inspiration fra dialogen med dig om rapportens konklusioner og anbefalinger i den kommende tid. God læselyst! Knud Nielsen, formand Jens Brendstrup, adm. direktør 2

6

7 Indhold SAMMENFATNING BILFORHANDLER HVAD NU? DRIVKRÆFTER OG MEGATRENDS PÅ BILMARKEDET Overordnede drivkræfter Kriser kommer og går bilmarkedet består Det demografiske jordskælv CO 2 udslip skal reduceres og energi bliver dyrere Væksten vil ske i storbyerne Fra Made in China til Designed in China Megatrends i bilmarkedet Elbiler og hybridbiler på vej men langsomt Kunderne i bevægelse Færre vil eje flere vil lease og dele Lille, billig, brændstoføkonomisk og nok mere kinesisk Kunden, forhandleren og bilen skal være online De fleste frie værksteder er i kæder i Konsolidering og revitalisering TRE MULIGE FREMTIDER Bilen på budgetkonto Bilen skal være klimarigtig Bilen bliver et hit igen Udviklingen i privatforbrug og bilkøb STYRKER OG STRATEGIER FOR FREMSYNEDE BILFORHANDLERE Lille forhandler med mange muligheder Den mellemstore forhandler Den store forhandler skal arbejde mere med kundenærhed Succesfaktorer på tværs BILAG INTERVIEWPERSONER BILAG LITTERATUR BILAG ENGLISH SUMMARY

8 8

9 Sammenfatning Denne analyse omhandler Bilforhandlerens fremtid. Den tager sit udgangspunkt i de udfordringer, der vil møde bilforhandlerne i de kommende år og hvad de kan gøre for at tilpasse sig for at komme til at stå i en styrket position. Til at beskrive fremtidens udfordringer og muligheder har DAMVAD på foranledning af D A F og i samarbejde med selvstændig konsulent Hans Bruun fået til opgave at identificere og analysere centrale drivkræfter og udviklingstendenser i bilmarkedet frem til De analyser og fremtidsscenarier, du kan læse om på de kommende sider, er baseret på personlige interview med godt 30 centrale aktører og videnspersoner på bilmarkedet. Derudover er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse med deltagelse fra mere end 100 bilforhandlere. Endelig er datagrundlaget blevet suppleret med de seneste danske og udenlandske analyser på området. Tendenser frem mod 2020 Det årlige bilforbrug (antal solgte biler x bilstørrelse) vurderes at ville stagnere frem til Baggrunden er blandt andet den afdæmpede vækst i danskernes velstand og et deraf følgende behersket privatforbrug. Derfor vil kundernes efterspørgsel efter mere brændstoføkonomiske og billigere/mindre biler vokse. Disse forhold vil forsat presse bilforhandlerens omsætningsdrevne indtjening frem til Med andre ord bliver bilforhandlernes traditionelle forretningsmodel sat under pres. Ydermere vil konsolideringen i markedet tage til. På den anden side vil der åbne sig nye muligheder for den fremsynede bilforhandler. Bilforhandleren vil i 2020 fokusere meget på effektivisering, optimering, outsourcing, nye alliancer, servicekoncepter og nære kunderelationer. I det hele taget skal bilforhandleren satse på det, han er bedst til og ikke stræbe efter at være god til alt. Analysen identificerer de væsentligste styrker og handlemuligheder for henholdsvis den lille, den mellemstore og den store bilforhandler. Derudover anvises der en række tværgående faktorer der giver succes for bilforhandleren i

10 Udfordringer og løsninger På helt kort form kan de udfordringer og løsninger, som denne analyse bringer for dagen, opsummeres som følger: Udfordringer: 1. Bilkøbet stagnerer frem til Kunderne vil have billige, brændstoføkonomiske og funktionelle biler 3. Elbiler vil i 2020 endnu ikke være slået igennem for alvor, hybridbiler vil være mere udbredt 4. Større produktivitet afgørende for autobranchen 5. Kunderne professionaliseres 6. Leasing får større betydning 7. Manglende generationsskifte et brancheproblem Løsninger: 1. Forretningsmodeller er i forandring behov for øget indtjening 2. Strategier for fremsynede bilforhandlere 3. Fire tværgående succesfaktorer Udfordringer Bilkøb stagnerer frem til 2020 De fleste indikatorer peger på, at bilsalget frem til 2020 vil være præget af lav vækst. Danmark har de seneste ti år haft en så lav BNP vækst sammenlignet med andre lande, at det velstandsmæssigt har bragt os ud af top 10 i OECD. De kommende års demografiske udvikling med stor afgang fra arbejdsmarkedet og flere ældre skubber yderligere til denne udvikling. Udviklingen påvirkes yderligere negativt af sandsynlige olieprisstigninger, indfasning af regeringens genopretningspakke, rentestigninger og faldende ejendomspriser. Endelig kan det antages, at de tidligere års vækst i og fornyelse af bilparken vil være med til at få en del forbrugere til at udskyde deres skifte til ny bil. Ved en generel fremskrivning af udviklingen kan det antages, at forbruget af biler vil stige med 27 pct. i faste priser nemlig fra 35 mia. kr. i 2010 til 44 mia. kr. i Set i lyset af de ovennævnte forudsætninger vurderes bilforbruget dog at stagnere frem mod 2020 og være på stort set det samme niveau omkring de 34 mia. kr. i 2020 som i 2010, udsat for den kraftige påvirkning fra lav vækst og en deraf følgende beskeden udvikling i velstand og privatforbrug. Det skal dog bemærkes, at denne type fremskrivninger af udviklingen er behæftet med en del usikkerhed. 5 10

11 Det mest sandsynlige scenarie indeholder altså lav vækst og lave indtjeningsmarginer, samt en situation med øget efterspørgsel efter billigere biler eller helt fravalg af bilen til fordel for andre nødvendige produkter og services. Det er et marked med massiv koncentration i forhandlernettet samt udbredt salg via internettet. Kunderne vil have billige, brændstoføkonomiske og funktionelle biler Et andet hovedresultat angår fremtidens bilkunder, hvis adfærd vil være påvirket af vigende velstand og afdæmpet privatforbrug kombineret med flere globale klimakriser og klimadebatter samt tilhørende stigende oliepriser frem til Forbrugerne tænker i stadig højere grad på brændstoføkonomien, når de foretager bilkøb. Både eksperter og et stort flertal af bilforhandlerne mener, at de små biler vil fylde en større del af markedet i Brændstoføkonomi er blevet en central præmis for bilkøb. Forbrugerne vil i højere grad forvente, at køretøjer kan køre langt på literen, og de små biler har mindre motorer og bedre brændstoføkonomi. Den miljørigtige bil i 2020, behøver ikke at være en hybrid eller elbil. Det anslås, at benzin og dieselbiler fortsat vil dominere bilmarkedet. I 2020 vil elbiler stadig være et nicheprodukt. Hybridbiler vil med baggrund i den teknologiske udvikling være mest udbredt i Eksperter vurderer, at den globale markedsandel for elbiler kun vil kunne nærme sig cirka syv pct. i 2020, måske lidt mere i hovedstadsregionen. Den beskedne bevægelse mod hybrid og elbiler skyldes ikke konservatisme hos kunderne. Kunder er med på at prøve nyt. Det skal bare være fornuftigt og funktionelt. Af samme grund bliver bilkunderne forsat mindre og mindre loyale overfor mærker, forhandlere og værksteder. Bilforhandlerne deler samtidig den vurdering af, at det i høj grad vil blive nødvendigt at foretage tilpasninger i forhold til kunder, som får flere valgmuligheder. Større produktivitet afgørende for autobranchen Branchen har hidtil været kendetegnet ved en meget dårlig udvikling i produktiviteten sammenlignet med andre brancher. Forhandlerne har traditionelt insourcet alle funktioner i god overensstemmelse med importørerne. Det kan være én af forklaringerne på, at produktivitetsudviklingen for bilforhandlere har været svag. Hvis bilforhandleren i 2020 skal gøre sig gældende, har han et stort behov for outsourcing og specialisering og for at opnå den nødvendige effektivisering og optimering. 6 11

12 Kunderne professionaliseres Det bliver sværere at nå kunderne. Der skal mere og mere til at få kunderne til at reagere og mere til for at lokke dem ud i et køb eller blot ind i en forretning. Forbrugerne bliver i stigende grad mere professionelle købere, der kender alle facetter af spillets regler og alle trickene. De foretager grundig informationssøgning og anvender ofte flere informationskanaler, før de foretager et køb. Fremtidens leasing Fremtidens bilkunder vil have faste månedlige ydelser og sikkerhed. Derfor vil leasingmarkedet blive ved at vokse. At flere kunder vil lease vil af flere årsager udfordre bilforhandlerne frem mod Leasingselskaberne vil kontrollere en stigende del af værdikæden. De vil have adgang til omfattende data om kunderne, og de vil have størrelsen, kompetencerne og den finansielle baggrund til at kunne arbejde professionelt og proaktivt med deres viden om markedet. Manglende generationsskifte et brancheproblem Udfordringerne forbundet med generationsskifte i autobranchen er taget til de seneste ti år, hvor forhandlerens aldersgrænse er steget kraftigt. Der er blevet længere mellem de årige, som skal stå for fremtidens investeringer og nyudvikling på bilmarkedet. Løsninger Forretningsmodeller er i forandring behov for øget indtjening Set i lyset af fremtidens lavvækstscenarie, kundernes øgede præference for billigere og mere brændstoføkonomiske biler og den vigende indtjening i store dele af bilmarkedet, så er det bekymrende, at mere end 40 pct. af bilforhandlere i medlemsundersøgelsen stadig forventer nogen vækst på alle deres funktioner med undtagelse af køb og formidling af fremmedarbejde. Spørgsmålet er, om bilforhandlerne ikke er for optimistiske og dermed ikke forholder sig tilstrækkelig kritisk til fremtidens udfordringer. Analysen giver indblik i en lang række forhold som viser, at forretningsmodellerne på bilmarkedet er under pres. Fremsynede bilforhandlere, som ønsker at være på markedet om 10 år, tvinges i langt højere grad end tidligere til at tænke i effektiviseringer, optimeringer, outsourcing, nye alliancer, service og til at satse på det, de er bedst til det vil sige til en øget specialisering. I mange år har de faste investeringer, i ejendom, markedsføring, lagerbeholdning, indkøb mv. været betydeligt højere for bilforhandlere end for de fleste andre 7 12

13 aktører på bilmarkedet. Bilforhandlere har investeret i store udstillingsbygninger og i at leve op til de øgede krav fra producenter og importører. Mange forhandlere oplever i dag, at indtjeningen ikke fulgte med investeringerne. Det er i denne forbindelse også en udfordring, når forhandlerne tvinges til at købe reservedele hos importørerne/producenterne ofte til priser, der for samme kvalitet ligger over niveauet hos reservedelsgrossisterne. Det kunne gå tidligere, hvor indtjeningen kunne hentes andre steder i forretningen. I dag skal bilforhandleren tjene penge i alle led for at klare sig. Der er derfor behov for pristilpasning på kort sigt for at give bilforhandlerne en fair konkurrencesituation, lyder vurderingen fra flere eksperter. Der tales blandt alle eksperter om en enorm overkapacitet på bygningssiden. Samtidig erkender forhandlerne, at de må minimere omkostningerne i alle led fra salgsafdeling til værksted. Alligevel mener forhandlerne ikke, at de vil kunne reducere bygningsmassen i nævneværdigt omfang. Det kan synes paradoksalt. Det understreger problemet med at det kan være svært at komme af med bygninger i områder, hvor der ikke er vækst. Væksten sker i de store byer frem mod Samtidig bør man stille spørgsmålstegn ved hvor længe producenter og importører kan blive ved med at fastholde volumenkrav, som bilforhandlerne har svært ved at leve op til. I forhandlernes overvejelser indgår også muligheden for generationsskifte. Hvis der ikke står nogen parat til at overtage forretningen, fordi det økonomiske potentiale er for lille i forhold til kapitalkravet, så vil incitamentet til og mulighederne for at optimere, udvikle eller afvikle funktioner og bygningsmasse selvfølgelig også være mindre. Udfordringen forbundet med generationsskifte er ikke blevet mindre de seneste 10 år, hvor gennemsnitsalderen er rykket kraftigt opad, og der er blevet længere mellem de årige, som ellers skal stå for fremtidens investeringer og nyudvikling på bilmarkedet. Man kunne have en forventning om, at bilforhandlerne i højere grad ville have fokus på behovet for samarbejde end det rent faktisk kommer til udtryk i spørgeskemaundersøgelsen. Her er der kun få, der prioriterer tæt samarbejde med andre forhandlere, mens flere prioriterer at skabe tætte samarbejdsrelationer med andre aktører. At tilbudsgivning og salg integreres på internettet er i høj grad én af de tendenser, som bilforhandlerne må tilpasse sig frem mod Den stigende betydning af e handel på bilmarkedet vil lægge et voksende pres på forhandlerne ved at give forbrugerne adgang til detaljerede information om bilen og mulighed for at sammenligne priser. Især de mindre og mellemstore danske bilforhandlere står 8 13

14 over for et stort investeringsbehov forbundet med at lære at bruge it systemer. Der følger store kompetencekrav med it udviklingen hos alle typer af medarbejdere fra værkstedet til salgsafdelingen. Endelig vil fremtidens bilmarked blive påvirket af, hvordan bilforhandlerne selv forholder sig til udviklingen. Undersøgelsen giver desværre et indtryk af lav forandringsvilje blandt bilforhandlerne. Mange bilforhandlere forholder sig relativt konservativt til forandringer og udfordringer og synes ikke parate til at tilpasse forretningen i tilstrækkelig grad til at udnytte fremtidens muligheder. At lade stå til kan dog vise sig at være den farligste strategi af alle. Bid for bid kan bilmarkedet blive overtaget af andre aktører, der ikke vil tøve med at rykke frem. Det har forhandlerne allerede set eksempler på de seneste ti år. Det kan være de ikke autoriserede værkstedskæder, der tager en større andel af reparations og servicemarkedet. Det kan være leasingselskaberne og finansieringsinstitutionerne, der tager en større del af nybilsmarkedet og måske sender brugtbilsmarkedet ud af landet. Det kan være specialiserede firmaer, der overtager endnu mere på de områder, de allerede er specialiseret i som fx autoruder, dæk, it, klargøring, skade og lak. Det kan være forbrugerne, som mere og mere handler med hinanden frem for gennem forhandleren, og det kan være importørerne, der forbeholder sig ret til at sælge direkte til storkunder. Det er heller ikke utænkeligt, at udfordringen kan komme fra en så uventet kant som supermarkeder, der i dag tager en voksende del af cykelmarkedet og kan tilbyde flere hundrede forskellige modeller og samtidig er stærke på udstyrssiden. Strategier for fremsynede bilforhandlere Gennem analyser og interview har vi identificeret de væsentligste styrker og handlemuligheder for henholdsvis den lille, den mellemstore og den store forhandler. De sammenfattes i ultrakort form nedenfor. Mange af ideerne og perspektiverne har fokus på samarbejde og alliancer som vejen frem. Den lille forhandler har mange muligheder Han kan for det første vælge at ophøre med at være autoriseret forhandler af sit mærke, såfremt det ikke er rentabelt. Han kan i stedet forsætte med det autoriserede værksted og salg af brugte biler. Han kan for det andet hvis det er for omkostningskrævende at opretholde et autoriseret værksted etablere et samarbejde med en større værkstedskæde og kombinere dette med salg af brugte biler. For det tredje kan den lille forhandler også vælge at fortsætte som agent med salg af nye biler kombineret med autoriseret værksted og brugtbilssalg. 9 14

15 Agentmuligheden er i princippet mindre omkostningstung og mindre krævende, men kan dog kun realiseres, hvis importør og producent tillader agentaftaler i deres forhandlerkontrakter. En fjerde mulighed er at skifte til et nyt mindre mærke, der har et bredt modelprogram og som er på vej frem. Den lille forhandler kan således være autoriseret værksted for det nye mindre mærke og samtidig fortsætte med at være autoriseret værksted for det mærke han har repræsenteret hidtil. En femte vej for den lille forhandler kan være at specialisere sig i at lave service, reparationer og renovering af klassiske biler. Det er et marked i vækst, hvor tillid og godt håndværk er vigtigere end pris. Her kan den lille forhandler udnytte sine nære kunderelationer og sin ekspertise som kundens nære rådgiver uden standardiserede krav. To modeller for den mellemstore forhandler Den mellemstore forhandler har i princippet to modeller han kan arbejde med for at effektivisere og optimere. Den første model angår den mellemstore forhandler, som har en hovedafdeling med fx tre eller flere afdelinger, der ofte er beliggende i større nabobyer. Her stilles der voksende krav til effektivisering via funktionel arbejdsdeling på alle funktioner. Der vil være krav om at foretage optimeringer ved at samle al administration og økonomistyring ét sted. Når det er sagt, så er det stadig afgørende, at de ansvarlige ledere i filialerne får og er i stand til at tage ansvar for aktiviteter og økonomi i deres egen filial stimuleret af de rette incitamenter, fx en vis grad af medejerskab. Dernæst skal der træffes valg der fx kan dreje sig om at lave fælles pladeværksted for de forskellige enheder eller fælles klargøringssted. Derudover skal han have fokus på, hvordan lagerfunktionen måske samles og optimeres, herunder hvordan lager og indkøb af reservedele og nye og brugte biler gøres mere effektiv. Det er heller ikke sikkert, at der skal være nybilsalg i alle afdelinger. Nogle afdelinger skal måske kun have autoriseret værksted eller en light udstilling. Forhandleren skal i det hele taget vurdere omkostningerne og styringskravene til at få flere mærker. Den anden model der kan gøre sig gældende for den mellemstore forhandler kan vi kalde bykongemodellen. Bykongen vil som bilforhandler have samlet alle aktiviteter i én og samme by, typisk en mellemstor provinsby. Han repræsenterer flere volumenmærker, og har separate salgsfaciliteter og dedikeret salgspersonale til hvert mærke. Til gengæld kan han have fælles mekanisk værksted, reservedelslager, pladeværksted, 10 15

16 klargøring og måske autolakering. Man kan endda forestille sig at han kan have et ikke autoriseret værksted koblet til forretningen. En vigtig del af forretningsmodellen er, at den skal være samlet indenfor et overskueligt geografisk område. Den store forhandler skal være effektiv og arbejde mere med kundenærhed Den store forhandler er for mange bilproducenter en ønskepartner. Han har volumen, professionel ledelse og en organisation som matcher. Derfor er han også i stand til at håndtere flere mærker med dedikeret personale. Udfordringerne for de store forhandlere er store faste omkostninger, store kapitalbindinger i lagre og en ofte stor og tung organisation, som gør det svært at følge markedet. Netop det sidste er med de små marginaler i bilbranchen afgørende for succes. De store har igennem mange år investeret i at tilpasse deres organisationer og i at kunne tilpasse sig kundernes behov. Det vil de blive belønnet for især i konkurrencen med de mellemstore, som generelt ikke har haft de finansielle muskler til at kunne investere i fremtidige løsninger. Den store forhandlers svaghed er mangel på nærhed til kunden og udfordringen med at skabe relationer, som er afgørende for langvarige kundeforhold. Den store forhandler må derfor arbejde ekstra hårdt med kundetilfredshed og loyalitet. Den store virksomhed har de bedste muligheder for at indgå partnerskab med fx leasingselskaber og andre storkunder samt skabe attraktive alliancer på tværs af brancher. Endelig har den store alene i kraft af sin størrelse mulighed for at lave attraktive indkøbsaftaler, kreere egne specialmodeller og lave kampagnetilbud tilpasset den enkelte kundes behov. Disse fordele knyttes til, at der er muligt at have ansat specialister på de vigtigste pladser, hvor den mellemstore ofte må købe ekstern rådgivning og bistand. En væsentlig faktor er, at den store forhandler i mange tilfælde i kraft af sin volumen har mulighed for at påvirke og opnå fordele hos importøren og andre leverandører. Det vil vi givetvis se mere af i de kommende år. Fire succesfaktorer på tværs Endelig har analysen bidraget til at identificere fire faktorer, som fremtidens bilforhandler uanset størrelse vil have fokus på. De betegnes her som tværgående succesfaktorer og resumeres kort nedenfor. 1. Samarbejd dig ind i fremtiden De bilforhandlere, der samarbejder, er fremtidens vindere på bilmarkedet. Det fremgår klart af vore interview og analyser af tendenser i denne rapport. På tværs af størrelse gælder, at bilforhandlerne skal udvikle samarbejder for at overleve

17 Det gælder internt hos den enkelte forhandler. Det gælder på eftermarkedet. Det gælder indenfor reservedele, mellem forhandlere lokalt og bredere mellem forhandlere af samme mærke nationalt. Endelig gælder det også om at udvikle samarbejdsrelationer til andre aktører og samarbejde indenfor D A F. 2. Mere kundenærhed og bedre kunderelationer En af fremtidens sikre succesfaktorer handler om kundenærhed og om at kunne skabe relationer til kunderne. Det bliver langt vigtigere end store faciliteter. Kunderne vil have service og rådgivning ikke kun den billigste bil. Men hvordan skaber man kundeloyalitet og god kundestyring? En del af vejen handler det om at have styr på kundeinformationerne og typerne og tilpasse sine ydelser i forhold hertil. En vigtig del af arbejdet med at skabe kundenærhed og relationer handler om at udnytte it systemer og data, så de ikke kun giver fulde kundevisninger men også fanger alle forhandlerens interaktioner med kunderne. 3. Ejerskab og incitamenter skaber resultater For alle forhandlere, som vil vokse og have en rentabel forretning, er det nødvendigt at skabe ejerskab og dermed ansvar for økonomi og aktiviteter i den enkelte afdeling eller filial. Et motiveret og engageret personale skaber øget salg og forbedrede relationer til kunderne. En af de faktorer, der skaber motivation og engagement, er medarbejdernes ejerskabsfølelser over for arbejdspladsen. Hvis for mange beslutninger træffes på et hovedkontor, og personalet i den enkelte afdeling eller filial kun sjældent inddrages i den strategiske beslutningsproces, vil det hæmme ejerskabsfølelsen og motivationen blandt medarbejderne. Den øgede ejerskabsfølelse blandt chefer såvel som medarbejderne kan blandt andet styrkes gennem stærkere fokus på aflønningssystemet. Økonomisk medejerskab og resultatbonus samt kendskab til virksomhedens mission, koncept, mål og økonomiske performance vil kunne give mere motiverede medarbejdere, som samtidig føler større ejerskab for virksomhedens udvikling. 4. Styr på omkostningerne Den autoriserede forhandler er ofte udsat for udsving i efterspørgslen. For at kunne reagere herpå kræves hurtig reaktion og tilpasning af omkostningerne. I takt med at forhandlerne i gennemsnit bliver større og bliver presset til større investeringer for at bevare forhandlingen, bliver behovet for at kunne tilpasse sig hurtigt blot større. En måde at styre omkostningerne på er at omlægge så mange omkostninger som muligt fra faste til variable. Det kan for eksempel ske ved at leje frem for at eje samt ved at outsource ikke kerneydelser. Denne strategi er valgt af flere af de store forhandlere for at tilpasse forretningen ovenpå den finansielle uro i

18 18

19 1 Bilforhandler hvad nu? Udviklingen og udbredelsen af bilen henover de seneste næsten 100 år har været en succeshistorie uden lige. Bilen er blevet allemandseje i alle vestlige lande og udviklingen har haft enorm betydning for folks mobilitet. Danskernes velstand har været støt stigende gennem hele perioden, og bilen har gennem alle årene stået på listen over de vigtigste forbrugsgoder og statussymboler. Bilerne er samtidig blevet mere og mere avancerede på udstyrssiden. At producere, sælge og servicere biler har med andre ord været en næsten sikker investering. Der har været god grund til for bilforhandlerne, at investere i flere salgssteder, flottere udstillingslokaler, moderne værksteder, nye lifte, udstyr, etc. Bilmarkedet har gennem mange år været en god forretning for de fleste, og især for den dygtige forhandler med den gode kundeforståelse og det veludviklede købmandsgen. Men hvordan ser fremtiden ud? De senere år har presset bilforhandlerne på indtjeningen. Analyser af nøgletal viser at afkast af investeret kapital, indtjening pr. medarbejder, bruttoresultat i forhold til omkostningsbase, m.fl. alle er blevet forringet. Selvom det stykmæssige bilsalg er vokset og nu nærmest slår rekord, har indtjeningsmarginalerne været faldende (Deloitte 2010). Danmark har været igennem en alvorlig finanskrise, som har ramt forbruget hårdt. Men kriser kommer og går og bilmarkedet består det viser erfaringerne fra tidligere kriser siden 1970 erne. Men i hvor høj grad passer det også for fremtiden, hvilken type bilmarked bliver der tale om, og hvem bliver de vigtige aktører? Hvor skal man investere og udvikle og hvad skal man holde sig fra eller afvikle? Det er ikke så let at forholde sig til som tidligere. Der indgår mange forskellige forhold i ligningen om bilmarkedet, som er med til at afgøre bilforhandlernes udvikling og fremtid. En række tendenser peger i retning af, at indtjeningsmarginalerne for bilforhandlerne presses endnu mere i nedadgående retning. Det vil umiddelbart være resultatet af den forsat positive udvikling i salget af små biler, miljødagsordenen og at flere hellere vil lease og dele end eje. Andre forhold peger i retning af en mere positiv udvikling for fremtidens bilsalg. Det gælder fx den teknologiske udvikling, internationaliseringen, kundernes øgede behov for service og rådgivning og udviklingen af nye forretningsmodeller og alliancer

20 Hvor mener du særligt at din styrke som bilforhandler ligger hvad er du særligt god 6l i forbindelse med at være bilforhandler D A F Analyse og Scenarier: Bilforhandleren 2020 Jeg er primært en serviceleverandør Jeg er god 2l dris og ejendomsadministra2on og investeringer At forhandlerne opfatter fremtiden som usikker kan man forvisse sig om ved at Jeg er en god rådgiver for kunden i forhold 2l at læse svarende på et af træffe vore de rig2ge indledningsspørgsmål valg i undersøgelsen om forhandlerne ville erhverve sig en bilforretning, hvis de skulle gøre det i dag? Kun Jeg er god 2l logis2k og distribu2on og kontrollerer 42 pct. svarer ja. de samarbejder jeg indgår i Jeg er en god købmand og får noget godt ud af hver eneste handel Figur 1 Bilforhandlernes etableringslyst Kilde: Frem2densbilforhandler 2020, Damvad survey N=110 0% 20% 40% 60% 80% Ville du erhverve dig en bilforretning hvis du skulle gøre det i dag Ved ikke 16% Ja 42% Nej 42% Kilde: Frem2densbilforhandler 2020, Damvad survey N=110 Sammenholdes dette med den hidtidige etableringsrate på området, og selvom vi tager hensyn til konsolidering og koncentrationstendenser i markedet, så tegner det billedet af et handelserhverv under pres. Nedenfor vises en oversigt over nettoetableringer i bilforhandlersegmentet. Med undtagelse af nogle få år i midten af nullerne, har der været en afviklende udvikling med 2008 som det sidste registrerede år

21 D A F Analyse og Scenarier: Bilforhandleren 2020 Figur Figur 2 2 Nettoopstart Nettoopstart af af virksomheder, virksomheder, bilhandel bilhandel Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik. For at skabe en fælles erkendelse af udfordringer, og for at medvirke til at give For at skabe en fælles erkendelse af udfordringer, og for at medvirke til at give indsigt i fremtidens muligheder og succesfaktorer har D A F bedt indsigt i fremtidens muligheder og succesfaktorer har D A F bedt analysevirksomheden DAMVAD om at identificere og analysere centrale analysevirksomheden DAMVAD om at identificere og analysere centrale drivkræfter og udviklingstendenser i markedet, teste deres betydning for drivkræfter og udviklingstendenser markedet, teste deres betydning for bilforhandlerne og udarbejde en række alternative scenarier. Målet er at beskrive bilforhandlerne bilmarkedets forskellige og udarbejde potentielle en række udviklingsveje alternative med scenarier. udgangspunkt Målet er i de at beskrive bilmarkedets autoriserede forskellige bilforhandleres potentielle centrale udviklingsveje udfordringer med og handlemuligheder. udgangspunkt i de autoriserede bilforhandleres centrale udfordringer og handlemuligheder. Som et væsentligt element i analysen er der gennemført interviews med op mod Som 30 centrale et væsentligt aktører element i branchen. i analysen Der er er ligeledes der gennemført gennemført interviews en med op mod 30 spørgeskemaundersøgelse centrale aktører i branchen. med Der deltagelse er ligeledes af mere gennemført end 100 autoriserede en spørgeskemaundersøgelse bilforhandlere. Endelig er der med blevet deltagelse indhentet af mere supplerende end 100 viden autoriserede fra seneste bilforhandlere. danske og udenlandske Endelig er analyser der blevet på området. indhentet supplerende viden fra de seneste danske og udenlandske analyser på området. Resultaterne af projektet er indeholdt i denne rapport. Først beskrives de Resultaterne identificerede af drivkræfter projektet er og indeholdt megatrends i denne samt rapport. tilhørende Først implikationer beskrives de for identificerede bilmarkedet og drivkræfter særligt bilforhandlerne. og megatrends Dernæst samt tilhørende opstilles tre implikationer scenarier for for bilmarkedets og og særligt bilforhandlernes bilforhandlerne. udvikling Dernæst frem til opstilles 2020 og tre endelig scenarier skitseres for nogle bilmarkedets bud på centrale og bilforhandlernes handlemuligheder udvikling og fremadrettede til 2020 succesfaktorer og endelig på skitseres tværs af nogle bud den på lille, centrale den mellemstore handlemuligheder og den store og fremadrettede autoriserede forhandler. succesfaktorer på tværs af den lille, den mellemstore og den store autoriserede forhandler. Velkommen til fremtiden! Velkommen til fremtiden!

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Kort fortalt

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Kort fortalt Bilforhandleren 2020 Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Kort fortalt 2 damvad.com Velkommen til fremtiden! Med denne analyse Bilforhandleren 2020 scenarier for fremtidens bilmarked og

Læs mere

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION PROJEKT SCENARIO 2015 Finansforbundet November 2007 Tekst: Analyse og Politik/Kompetence/Kommunikation Layout: Kommunikation FORORD Udarbejdelse af fremtidsscenarier er ikke

Læs mere

Bilforhandleren 2015

Bilforhandleren 2015 AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Bilforhandleren 2015 udvikling i autobranchen Bilforhandleren 2015 udvikling i autobranchen AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL 2 Forord Kære læser Autobranchen

Læs mere

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015 # 3 2 0 1 5 C XO magasinet Vend trusler til muligheder med: Agilitet. Alliancer. Innovation. Global CEO Survey 2015 Vækst kræver handling Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom Kompetenceudfordringer i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT FremKom November 2008 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den nordjyske bygge- og anlægsklynge... 3 2.1. Identifikation af den nordjyske

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen

Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen Advokatbranchen i opbrud En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen Indhold BAGGRUND OG STATISTIK... 5 MARKEDSSITUATIONEN FOR JURIDISKE TJENESTEYDELSER... 7 Den aktuelle konkurrencesituation...

Læs mere

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010 Udviklingshjælp til Danmark Vækstudredning 2010 Udgivet af DI Redaktion: Kent Damsgaard m.fl. Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 978-87-7353-870-8 2000.9.10 SIDE 1 UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark Succesfulde servicevirksomheder i Danmark Publikationen succesfulde servicevirksomheder i Danmark er udgivet af REG LAB og sponsoreret af Erhvervsstyrelsen, Styrelsen for Forskning og Innovation, Region

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Sammenfatning. rammevilkår og markedsmuligheder for B2B handel i Danmark, Sverige, Norge og Holland

Sammenfatning. rammevilkår og markedsmuligheder for B2B handel i Danmark, Sverige, Norge og Holland DI ANALYSE Ny vækst i handel rammevilkår og markedsmuligheder for B2B handel i Danmark, Sverige, Norge og Holland Sammenfatning Ny vækst i handel er en komparativ analyse, der har fokus på handelserhvervets

Læs mere

Tendenser i tandteknik

Tendenser i tandteknik Tendenser i tandteknik Fremadrettet analyse af efteruddannelsesbehov for laboratorietandteknikere 2009-2019 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Indledning...5 3. Udviklingstendenser på arbejdsmarkedet

Læs mere

Økonomisk prognose FORÅR 20008

Økonomisk prognose FORÅR 20008 Økonomisk prognose FORÅR 20008 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING PROGNOSE... 5 2. AKTUEL ØKONOMISK SITUATION... 7 3. INDENLANDSK PROGNOSE... 11 Privatforbrug... 11 Eksport og import... 15 Konkurrenceevne...

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Scenarier for Dansk Luftfart år 2015. November 2005

Scenarier for Dansk Luftfart år 2015. November 2005 Scenarier for Dansk Luftfart år 2015 November 2005 Transport- og Energiministeriet Scenarier for Dansk Luftfart år 2015 November 2005 Dokument nr p-61753-a Revision nr 4 Udgivelsesdato November 2005 Udarbejdet

Læs mere

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet Indhold Forord 3 Status: Vi må få det bedste ud af det vi har 4 Om analysen 6 Hvor er mulighederne for øget produktivitet

Læs mere

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008 Sådan klarer du krisen! AjourSpotsTema November 2008 Læs bl.a. om: Likviditet, ledelse og optimering Likviditet gennem skat og moms Personskat, tab og likviditet AjourSpotsTema 1 Leder Det har været et

Læs mere

Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia. Fremtidens Handel. Skær ned eller vær anderledes

Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia. Fremtidens Handel. Skær ned eller vær anderledes Annonce Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia Annonce Fremtidens Handel for viden, udvikling og globalisering Globale ambitioner > Evnen til at forstå andres måde at drive forretning på vil i fremtiden

Læs mere

VÆKSTRAPPORT FORRETNING MED HOLDBAR VÆKST. Indsigter og anbefalinger fra Visionsstudiet Big Future 2025

VÆKSTRAPPORT FORRETNING MED HOLDBAR VÆKST. Indsigter og anbefalinger fra Visionsstudiet Big Future 2025 VÆKSTRAPPORT FORRETNING MED HOLDBAR VÆKST Indsigter og anbefalinger fra Visionsstudiet Big Future 2025 KOLOFON BIG FUTURE 2025 FORRETNING MED HOLDBAR VÆKST - Indsigter og anbefalinger fra Visionsstudiet

Læs mere

S c e n a r i e r. f o r e j e n d o msmarkedets. f r e m m o d 2 0 1 5. Instituttet for Fremtidsforskning

S c e n a r i e r. f o r e j e n d o msmarkedets. f r e m m o d 2 0 1 5. Instituttet for Fremtidsforskning S c e n a r i e r f o r e j e n d o msmarkedets og byggeriets udvikling f r e m m o d 2 0 1 5 n y e t e k n o l o g i e r & p ro d u k t i v i t e t S c e n a r i e 5 I n n ovat i o n S c e n a r i e 4

Læs mere

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 2. TEORIAPPARAT 9 2.1 SAMMENHÆNG I ANALYSESTRUKTUREN

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Kampen om kompetencerne

Kampen om kompetencerne Kampen om kompetencerne Udgivet af Finansrådet, DEA og CBS Marts 2009 Trykt hos Baurs offset i 250 antal ex. Layout: Finansrådet/Maja Blarke ISBN 978-87-918-8726-0 INDHOLD Indholdsfortegnelse KAPITEL

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Fokus. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering. Den levende virksomhed

Fokus. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering. Den levende virksomhed Fokus Den levende virksomhed Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering er fremtidens vinder Fokus Tema: Ansvarshavende redaktør: Administrerende direktør Henning Hürdum Redaktion: Nordania

Læs mere

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Udarbejdet af Rambøll Management for LO Forord Hvad skal Danmark leve af i fremtiden, og hvor

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser December 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning, perspektiver

Læs mere