Bilforhandleren Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler"

Transkript

1 Bilforhandleren 2020 Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler

2

3 Bilforhandleren 2020 Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler damvad.com

4

5 Forord Kære læser, danskere bruger deres bil hver dag. Uden bilen ville Danmark gå i stå. Som leverandør til hele det danske folk, har bilforhandlerne en stor ære af at Danmark er godt kørende. Men vil det fortsætte i fremtiden? Samfundet og autobranchen står ved en skillevej. Forude venter flere udfordringer i takt med at både samfund og bilmarked forandrer sig. Hvilken vej går udviklingen? Og hvordan kommer bilforhandleren på forkant med den? I går ville svarene herpå bero på mere eller mindre gætteri. I dag er det anderledes. Denne rapport medvirker til at give et tiltrængt overblik over morgendagens udfordringer for bilforhandlere i Danmark. Samtidig stiller den skarpt på de muligheder og succesfaktorer, der tegner sig frem mod Målet har været at beskrive bilmarkedets forskellige potentielle udviklingsveje med udgangspunkt i bilforhandlernes centrale udfordringer og handlemuligheder. Det er lykkedes. Rapporten er kun første skridt på vej mod fremtiden. Den er et værktøj for den enkelte forhandler såvel som for D A F i arbejdet med at tilbyde en både tidssvarende og fremsynet medlemsservice. Vi ser frem til at hente yderligere inspiration fra dialogen med dig om rapportens konklusioner og anbefalinger i den kommende tid. God læselyst! Knud Nielsen, formand Jens Brendstrup, adm. direktør 2

6

7 Indhold SAMMENFATNING BILFORHANDLER HVAD NU? DRIVKRÆFTER OG MEGATRENDS PÅ BILMARKEDET Overordnede drivkræfter Kriser kommer og går bilmarkedet består Det demografiske jordskælv CO 2 udslip skal reduceres og energi bliver dyrere Væksten vil ske i storbyerne Fra Made in China til Designed in China Megatrends i bilmarkedet Elbiler og hybridbiler på vej men langsomt Kunderne i bevægelse Færre vil eje flere vil lease og dele Lille, billig, brændstoføkonomisk og nok mere kinesisk Kunden, forhandleren og bilen skal være online De fleste frie værksteder er i kæder i Konsolidering og revitalisering TRE MULIGE FREMTIDER Bilen på budgetkonto Bilen skal være klimarigtig Bilen bliver et hit igen Udviklingen i privatforbrug og bilkøb STYRKER OG STRATEGIER FOR FREMSYNEDE BILFORHANDLERE Lille forhandler med mange muligheder Den mellemstore forhandler Den store forhandler skal arbejde mere med kundenærhed Succesfaktorer på tværs BILAG INTERVIEWPERSONER BILAG LITTERATUR BILAG ENGLISH SUMMARY

8 8

9 Sammenfatning Denne analyse omhandler Bilforhandlerens fremtid. Den tager sit udgangspunkt i de udfordringer, der vil møde bilforhandlerne i de kommende år og hvad de kan gøre for at tilpasse sig for at komme til at stå i en styrket position. Til at beskrive fremtidens udfordringer og muligheder har DAMVAD på foranledning af D A F og i samarbejde med selvstændig konsulent Hans Bruun fået til opgave at identificere og analysere centrale drivkræfter og udviklingstendenser i bilmarkedet frem til De analyser og fremtidsscenarier, du kan læse om på de kommende sider, er baseret på personlige interview med godt 30 centrale aktører og videnspersoner på bilmarkedet. Derudover er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse med deltagelse fra mere end 100 bilforhandlere. Endelig er datagrundlaget blevet suppleret med de seneste danske og udenlandske analyser på området. Tendenser frem mod 2020 Det årlige bilforbrug (antal solgte biler x bilstørrelse) vurderes at ville stagnere frem til Baggrunden er blandt andet den afdæmpede vækst i danskernes velstand og et deraf følgende behersket privatforbrug. Derfor vil kundernes efterspørgsel efter mere brændstoføkonomiske og billigere/mindre biler vokse. Disse forhold vil forsat presse bilforhandlerens omsætningsdrevne indtjening frem til Med andre ord bliver bilforhandlernes traditionelle forretningsmodel sat under pres. Ydermere vil konsolideringen i markedet tage til. På den anden side vil der åbne sig nye muligheder for den fremsynede bilforhandler. Bilforhandleren vil i 2020 fokusere meget på effektivisering, optimering, outsourcing, nye alliancer, servicekoncepter og nære kunderelationer. I det hele taget skal bilforhandleren satse på det, han er bedst til og ikke stræbe efter at være god til alt. Analysen identificerer de væsentligste styrker og handlemuligheder for henholdsvis den lille, den mellemstore og den store bilforhandler. Derudover anvises der en række tværgående faktorer der giver succes for bilforhandleren i

10 Udfordringer og løsninger På helt kort form kan de udfordringer og løsninger, som denne analyse bringer for dagen, opsummeres som følger: Udfordringer: 1. Bilkøbet stagnerer frem til Kunderne vil have billige, brændstoføkonomiske og funktionelle biler 3. Elbiler vil i 2020 endnu ikke være slået igennem for alvor, hybridbiler vil være mere udbredt 4. Større produktivitet afgørende for autobranchen 5. Kunderne professionaliseres 6. Leasing får større betydning 7. Manglende generationsskifte et brancheproblem Løsninger: 1. Forretningsmodeller er i forandring behov for øget indtjening 2. Strategier for fremsynede bilforhandlere 3. Fire tværgående succesfaktorer Udfordringer Bilkøb stagnerer frem til 2020 De fleste indikatorer peger på, at bilsalget frem til 2020 vil være præget af lav vækst. Danmark har de seneste ti år haft en så lav BNP vækst sammenlignet med andre lande, at det velstandsmæssigt har bragt os ud af top 10 i OECD. De kommende års demografiske udvikling med stor afgang fra arbejdsmarkedet og flere ældre skubber yderligere til denne udvikling. Udviklingen påvirkes yderligere negativt af sandsynlige olieprisstigninger, indfasning af regeringens genopretningspakke, rentestigninger og faldende ejendomspriser. Endelig kan det antages, at de tidligere års vækst i og fornyelse af bilparken vil være med til at få en del forbrugere til at udskyde deres skifte til ny bil. Ved en generel fremskrivning af udviklingen kan det antages, at forbruget af biler vil stige med 27 pct. i faste priser nemlig fra 35 mia. kr. i 2010 til 44 mia. kr. i Set i lyset af de ovennævnte forudsætninger vurderes bilforbruget dog at stagnere frem mod 2020 og være på stort set det samme niveau omkring de 34 mia. kr. i 2020 som i 2010, udsat for den kraftige påvirkning fra lav vækst og en deraf følgende beskeden udvikling i velstand og privatforbrug. Det skal dog bemærkes, at denne type fremskrivninger af udviklingen er behæftet med en del usikkerhed. 5 10

11 Det mest sandsynlige scenarie indeholder altså lav vækst og lave indtjeningsmarginer, samt en situation med øget efterspørgsel efter billigere biler eller helt fravalg af bilen til fordel for andre nødvendige produkter og services. Det er et marked med massiv koncentration i forhandlernettet samt udbredt salg via internettet. Kunderne vil have billige, brændstoføkonomiske og funktionelle biler Et andet hovedresultat angår fremtidens bilkunder, hvis adfærd vil være påvirket af vigende velstand og afdæmpet privatforbrug kombineret med flere globale klimakriser og klimadebatter samt tilhørende stigende oliepriser frem til Forbrugerne tænker i stadig højere grad på brændstoføkonomien, når de foretager bilkøb. Både eksperter og et stort flertal af bilforhandlerne mener, at de små biler vil fylde en større del af markedet i Brændstoføkonomi er blevet en central præmis for bilkøb. Forbrugerne vil i højere grad forvente, at køretøjer kan køre langt på literen, og de små biler har mindre motorer og bedre brændstoføkonomi. Den miljørigtige bil i 2020, behøver ikke at være en hybrid eller elbil. Det anslås, at benzin og dieselbiler fortsat vil dominere bilmarkedet. I 2020 vil elbiler stadig være et nicheprodukt. Hybridbiler vil med baggrund i den teknologiske udvikling være mest udbredt i Eksperter vurderer, at den globale markedsandel for elbiler kun vil kunne nærme sig cirka syv pct. i 2020, måske lidt mere i hovedstadsregionen. Den beskedne bevægelse mod hybrid og elbiler skyldes ikke konservatisme hos kunderne. Kunder er med på at prøve nyt. Det skal bare være fornuftigt og funktionelt. Af samme grund bliver bilkunderne forsat mindre og mindre loyale overfor mærker, forhandlere og værksteder. Bilforhandlerne deler samtidig den vurdering af, at det i høj grad vil blive nødvendigt at foretage tilpasninger i forhold til kunder, som får flere valgmuligheder. Større produktivitet afgørende for autobranchen Branchen har hidtil været kendetegnet ved en meget dårlig udvikling i produktiviteten sammenlignet med andre brancher. Forhandlerne har traditionelt insourcet alle funktioner i god overensstemmelse med importørerne. Det kan være én af forklaringerne på, at produktivitetsudviklingen for bilforhandlere har været svag. Hvis bilforhandleren i 2020 skal gøre sig gældende, har han et stort behov for outsourcing og specialisering og for at opnå den nødvendige effektivisering og optimering. 6 11

12 Kunderne professionaliseres Det bliver sværere at nå kunderne. Der skal mere og mere til at få kunderne til at reagere og mere til for at lokke dem ud i et køb eller blot ind i en forretning. Forbrugerne bliver i stigende grad mere professionelle købere, der kender alle facetter af spillets regler og alle trickene. De foretager grundig informationssøgning og anvender ofte flere informationskanaler, før de foretager et køb. Fremtidens leasing Fremtidens bilkunder vil have faste månedlige ydelser og sikkerhed. Derfor vil leasingmarkedet blive ved at vokse. At flere kunder vil lease vil af flere årsager udfordre bilforhandlerne frem mod Leasingselskaberne vil kontrollere en stigende del af værdikæden. De vil have adgang til omfattende data om kunderne, og de vil have størrelsen, kompetencerne og den finansielle baggrund til at kunne arbejde professionelt og proaktivt med deres viden om markedet. Manglende generationsskifte et brancheproblem Udfordringerne forbundet med generationsskifte i autobranchen er taget til de seneste ti år, hvor forhandlerens aldersgrænse er steget kraftigt. Der er blevet længere mellem de årige, som skal stå for fremtidens investeringer og nyudvikling på bilmarkedet. Løsninger Forretningsmodeller er i forandring behov for øget indtjening Set i lyset af fremtidens lavvækstscenarie, kundernes øgede præference for billigere og mere brændstoføkonomiske biler og den vigende indtjening i store dele af bilmarkedet, så er det bekymrende, at mere end 40 pct. af bilforhandlere i medlemsundersøgelsen stadig forventer nogen vækst på alle deres funktioner med undtagelse af køb og formidling af fremmedarbejde. Spørgsmålet er, om bilforhandlerne ikke er for optimistiske og dermed ikke forholder sig tilstrækkelig kritisk til fremtidens udfordringer. Analysen giver indblik i en lang række forhold som viser, at forretningsmodellerne på bilmarkedet er under pres. Fremsynede bilforhandlere, som ønsker at være på markedet om 10 år, tvinges i langt højere grad end tidligere til at tænke i effektiviseringer, optimeringer, outsourcing, nye alliancer, service og til at satse på det, de er bedst til det vil sige til en øget specialisering. I mange år har de faste investeringer, i ejendom, markedsføring, lagerbeholdning, indkøb mv. været betydeligt højere for bilforhandlere end for de fleste andre 7 12

13 aktører på bilmarkedet. Bilforhandlere har investeret i store udstillingsbygninger og i at leve op til de øgede krav fra producenter og importører. Mange forhandlere oplever i dag, at indtjeningen ikke fulgte med investeringerne. Det er i denne forbindelse også en udfordring, når forhandlerne tvinges til at købe reservedele hos importørerne/producenterne ofte til priser, der for samme kvalitet ligger over niveauet hos reservedelsgrossisterne. Det kunne gå tidligere, hvor indtjeningen kunne hentes andre steder i forretningen. I dag skal bilforhandleren tjene penge i alle led for at klare sig. Der er derfor behov for pristilpasning på kort sigt for at give bilforhandlerne en fair konkurrencesituation, lyder vurderingen fra flere eksperter. Der tales blandt alle eksperter om en enorm overkapacitet på bygningssiden. Samtidig erkender forhandlerne, at de må minimere omkostningerne i alle led fra salgsafdeling til værksted. Alligevel mener forhandlerne ikke, at de vil kunne reducere bygningsmassen i nævneværdigt omfang. Det kan synes paradoksalt. Det understreger problemet med at det kan være svært at komme af med bygninger i områder, hvor der ikke er vækst. Væksten sker i de store byer frem mod Samtidig bør man stille spørgsmålstegn ved hvor længe producenter og importører kan blive ved med at fastholde volumenkrav, som bilforhandlerne har svært ved at leve op til. I forhandlernes overvejelser indgår også muligheden for generationsskifte. Hvis der ikke står nogen parat til at overtage forretningen, fordi det økonomiske potentiale er for lille i forhold til kapitalkravet, så vil incitamentet til og mulighederne for at optimere, udvikle eller afvikle funktioner og bygningsmasse selvfølgelig også være mindre. Udfordringen forbundet med generationsskifte er ikke blevet mindre de seneste 10 år, hvor gennemsnitsalderen er rykket kraftigt opad, og der er blevet længere mellem de årige, som ellers skal stå for fremtidens investeringer og nyudvikling på bilmarkedet. Man kunne have en forventning om, at bilforhandlerne i højere grad ville have fokus på behovet for samarbejde end det rent faktisk kommer til udtryk i spørgeskemaundersøgelsen. Her er der kun få, der prioriterer tæt samarbejde med andre forhandlere, mens flere prioriterer at skabe tætte samarbejdsrelationer med andre aktører. At tilbudsgivning og salg integreres på internettet er i høj grad én af de tendenser, som bilforhandlerne må tilpasse sig frem mod Den stigende betydning af e handel på bilmarkedet vil lægge et voksende pres på forhandlerne ved at give forbrugerne adgang til detaljerede information om bilen og mulighed for at sammenligne priser. Især de mindre og mellemstore danske bilforhandlere står 8 13

14 over for et stort investeringsbehov forbundet med at lære at bruge it systemer. Der følger store kompetencekrav med it udviklingen hos alle typer af medarbejdere fra værkstedet til salgsafdelingen. Endelig vil fremtidens bilmarked blive påvirket af, hvordan bilforhandlerne selv forholder sig til udviklingen. Undersøgelsen giver desværre et indtryk af lav forandringsvilje blandt bilforhandlerne. Mange bilforhandlere forholder sig relativt konservativt til forandringer og udfordringer og synes ikke parate til at tilpasse forretningen i tilstrækkelig grad til at udnytte fremtidens muligheder. At lade stå til kan dog vise sig at være den farligste strategi af alle. Bid for bid kan bilmarkedet blive overtaget af andre aktører, der ikke vil tøve med at rykke frem. Det har forhandlerne allerede set eksempler på de seneste ti år. Det kan være de ikke autoriserede værkstedskæder, der tager en større andel af reparations og servicemarkedet. Det kan være leasingselskaberne og finansieringsinstitutionerne, der tager en større del af nybilsmarkedet og måske sender brugtbilsmarkedet ud af landet. Det kan være specialiserede firmaer, der overtager endnu mere på de områder, de allerede er specialiseret i som fx autoruder, dæk, it, klargøring, skade og lak. Det kan være forbrugerne, som mere og mere handler med hinanden frem for gennem forhandleren, og det kan være importørerne, der forbeholder sig ret til at sælge direkte til storkunder. Det er heller ikke utænkeligt, at udfordringen kan komme fra en så uventet kant som supermarkeder, der i dag tager en voksende del af cykelmarkedet og kan tilbyde flere hundrede forskellige modeller og samtidig er stærke på udstyrssiden. Strategier for fremsynede bilforhandlere Gennem analyser og interview har vi identificeret de væsentligste styrker og handlemuligheder for henholdsvis den lille, den mellemstore og den store forhandler. De sammenfattes i ultrakort form nedenfor. Mange af ideerne og perspektiverne har fokus på samarbejde og alliancer som vejen frem. Den lille forhandler har mange muligheder Han kan for det første vælge at ophøre med at være autoriseret forhandler af sit mærke, såfremt det ikke er rentabelt. Han kan i stedet forsætte med det autoriserede værksted og salg af brugte biler. Han kan for det andet hvis det er for omkostningskrævende at opretholde et autoriseret værksted etablere et samarbejde med en større værkstedskæde og kombinere dette med salg af brugte biler. For det tredje kan den lille forhandler også vælge at fortsætte som agent med salg af nye biler kombineret med autoriseret værksted og brugtbilssalg. 9 14

15 Agentmuligheden er i princippet mindre omkostningstung og mindre krævende, men kan dog kun realiseres, hvis importør og producent tillader agentaftaler i deres forhandlerkontrakter. En fjerde mulighed er at skifte til et nyt mindre mærke, der har et bredt modelprogram og som er på vej frem. Den lille forhandler kan således være autoriseret værksted for det nye mindre mærke og samtidig fortsætte med at være autoriseret værksted for det mærke han har repræsenteret hidtil. En femte vej for den lille forhandler kan være at specialisere sig i at lave service, reparationer og renovering af klassiske biler. Det er et marked i vækst, hvor tillid og godt håndværk er vigtigere end pris. Her kan den lille forhandler udnytte sine nære kunderelationer og sin ekspertise som kundens nære rådgiver uden standardiserede krav. To modeller for den mellemstore forhandler Den mellemstore forhandler har i princippet to modeller han kan arbejde med for at effektivisere og optimere. Den første model angår den mellemstore forhandler, som har en hovedafdeling med fx tre eller flere afdelinger, der ofte er beliggende i større nabobyer. Her stilles der voksende krav til effektivisering via funktionel arbejdsdeling på alle funktioner. Der vil være krav om at foretage optimeringer ved at samle al administration og økonomistyring ét sted. Når det er sagt, så er det stadig afgørende, at de ansvarlige ledere i filialerne får og er i stand til at tage ansvar for aktiviteter og økonomi i deres egen filial stimuleret af de rette incitamenter, fx en vis grad af medejerskab. Dernæst skal der træffes valg der fx kan dreje sig om at lave fælles pladeværksted for de forskellige enheder eller fælles klargøringssted. Derudover skal han have fokus på, hvordan lagerfunktionen måske samles og optimeres, herunder hvordan lager og indkøb af reservedele og nye og brugte biler gøres mere effektiv. Det er heller ikke sikkert, at der skal være nybilsalg i alle afdelinger. Nogle afdelinger skal måske kun have autoriseret værksted eller en light udstilling. Forhandleren skal i det hele taget vurdere omkostningerne og styringskravene til at få flere mærker. Den anden model der kan gøre sig gældende for den mellemstore forhandler kan vi kalde bykongemodellen. Bykongen vil som bilforhandler have samlet alle aktiviteter i én og samme by, typisk en mellemstor provinsby. Han repræsenterer flere volumenmærker, og har separate salgsfaciliteter og dedikeret salgspersonale til hvert mærke. Til gengæld kan han have fælles mekanisk værksted, reservedelslager, pladeværksted, 10 15

16 klargøring og måske autolakering. Man kan endda forestille sig at han kan have et ikke autoriseret værksted koblet til forretningen. En vigtig del af forretningsmodellen er, at den skal være samlet indenfor et overskueligt geografisk område. Den store forhandler skal være effektiv og arbejde mere med kundenærhed Den store forhandler er for mange bilproducenter en ønskepartner. Han har volumen, professionel ledelse og en organisation som matcher. Derfor er han også i stand til at håndtere flere mærker med dedikeret personale. Udfordringerne for de store forhandlere er store faste omkostninger, store kapitalbindinger i lagre og en ofte stor og tung organisation, som gør det svært at følge markedet. Netop det sidste er med de små marginaler i bilbranchen afgørende for succes. De store har igennem mange år investeret i at tilpasse deres organisationer og i at kunne tilpasse sig kundernes behov. Det vil de blive belønnet for især i konkurrencen med de mellemstore, som generelt ikke har haft de finansielle muskler til at kunne investere i fremtidige løsninger. Den store forhandlers svaghed er mangel på nærhed til kunden og udfordringen med at skabe relationer, som er afgørende for langvarige kundeforhold. Den store forhandler må derfor arbejde ekstra hårdt med kundetilfredshed og loyalitet. Den store virksomhed har de bedste muligheder for at indgå partnerskab med fx leasingselskaber og andre storkunder samt skabe attraktive alliancer på tværs af brancher. Endelig har den store alene i kraft af sin størrelse mulighed for at lave attraktive indkøbsaftaler, kreere egne specialmodeller og lave kampagnetilbud tilpasset den enkelte kundes behov. Disse fordele knyttes til, at der er muligt at have ansat specialister på de vigtigste pladser, hvor den mellemstore ofte må købe ekstern rådgivning og bistand. En væsentlig faktor er, at den store forhandler i mange tilfælde i kraft af sin volumen har mulighed for at påvirke og opnå fordele hos importøren og andre leverandører. Det vil vi givetvis se mere af i de kommende år. Fire succesfaktorer på tværs Endelig har analysen bidraget til at identificere fire faktorer, som fremtidens bilforhandler uanset størrelse vil have fokus på. De betegnes her som tværgående succesfaktorer og resumeres kort nedenfor. 1. Samarbejd dig ind i fremtiden De bilforhandlere, der samarbejder, er fremtidens vindere på bilmarkedet. Det fremgår klart af vore interview og analyser af tendenser i denne rapport. På tværs af størrelse gælder, at bilforhandlerne skal udvikle samarbejder for at overleve

17 Det gælder internt hos den enkelte forhandler. Det gælder på eftermarkedet. Det gælder indenfor reservedele, mellem forhandlere lokalt og bredere mellem forhandlere af samme mærke nationalt. Endelig gælder det også om at udvikle samarbejdsrelationer til andre aktører og samarbejde indenfor D A F. 2. Mere kundenærhed og bedre kunderelationer En af fremtidens sikre succesfaktorer handler om kundenærhed og om at kunne skabe relationer til kunderne. Det bliver langt vigtigere end store faciliteter. Kunderne vil have service og rådgivning ikke kun den billigste bil. Men hvordan skaber man kundeloyalitet og god kundestyring? En del af vejen handler det om at have styr på kundeinformationerne og typerne og tilpasse sine ydelser i forhold hertil. En vigtig del af arbejdet med at skabe kundenærhed og relationer handler om at udnytte it systemer og data, så de ikke kun giver fulde kundevisninger men også fanger alle forhandlerens interaktioner med kunderne. 3. Ejerskab og incitamenter skaber resultater For alle forhandlere, som vil vokse og have en rentabel forretning, er det nødvendigt at skabe ejerskab og dermed ansvar for økonomi og aktiviteter i den enkelte afdeling eller filial. Et motiveret og engageret personale skaber øget salg og forbedrede relationer til kunderne. En af de faktorer, der skaber motivation og engagement, er medarbejdernes ejerskabsfølelser over for arbejdspladsen. Hvis for mange beslutninger træffes på et hovedkontor, og personalet i den enkelte afdeling eller filial kun sjældent inddrages i den strategiske beslutningsproces, vil det hæmme ejerskabsfølelsen og motivationen blandt medarbejderne. Den øgede ejerskabsfølelse blandt chefer såvel som medarbejderne kan blandt andet styrkes gennem stærkere fokus på aflønningssystemet. Økonomisk medejerskab og resultatbonus samt kendskab til virksomhedens mission, koncept, mål og økonomiske performance vil kunne give mere motiverede medarbejdere, som samtidig føler større ejerskab for virksomhedens udvikling. 4. Styr på omkostningerne Den autoriserede forhandler er ofte udsat for udsving i efterspørgslen. For at kunne reagere herpå kræves hurtig reaktion og tilpasning af omkostningerne. I takt med at forhandlerne i gennemsnit bliver større og bliver presset til større investeringer for at bevare forhandlingen, bliver behovet for at kunne tilpasse sig hurtigt blot større. En måde at styre omkostningerne på er at omlægge så mange omkostninger som muligt fra faste til variable. Det kan for eksempel ske ved at leje frem for at eje samt ved at outsource ikke kerneydelser. Denne strategi er valgt af flere af de store forhandlere for at tilpasse forretningen ovenpå den finansielle uro i

18 18

19 1 Bilforhandler hvad nu? Udviklingen og udbredelsen af bilen henover de seneste næsten 100 år har været en succeshistorie uden lige. Bilen er blevet allemandseje i alle vestlige lande og udviklingen har haft enorm betydning for folks mobilitet. Danskernes velstand har været støt stigende gennem hele perioden, og bilen har gennem alle årene stået på listen over de vigtigste forbrugsgoder og statussymboler. Bilerne er samtidig blevet mere og mere avancerede på udstyrssiden. At producere, sælge og servicere biler har med andre ord været en næsten sikker investering. Der har været god grund til for bilforhandlerne, at investere i flere salgssteder, flottere udstillingslokaler, moderne værksteder, nye lifte, udstyr, etc. Bilmarkedet har gennem mange år været en god forretning for de fleste, og især for den dygtige forhandler med den gode kundeforståelse og det veludviklede købmandsgen. Men hvordan ser fremtiden ud? De senere år har presset bilforhandlerne på indtjeningen. Analyser af nøgletal viser at afkast af investeret kapital, indtjening pr. medarbejder, bruttoresultat i forhold til omkostningsbase, m.fl. alle er blevet forringet. Selvom det stykmæssige bilsalg er vokset og nu nærmest slår rekord, har indtjeningsmarginalerne været faldende (Deloitte 2010). Danmark har været igennem en alvorlig finanskrise, som har ramt forbruget hårdt. Men kriser kommer og går og bilmarkedet består det viser erfaringerne fra tidligere kriser siden 1970 erne. Men i hvor høj grad passer det også for fremtiden, hvilken type bilmarked bliver der tale om, og hvem bliver de vigtige aktører? Hvor skal man investere og udvikle og hvad skal man holde sig fra eller afvikle? Det er ikke så let at forholde sig til som tidligere. Der indgår mange forskellige forhold i ligningen om bilmarkedet, som er med til at afgøre bilforhandlernes udvikling og fremtid. En række tendenser peger i retning af, at indtjeningsmarginalerne for bilforhandlerne presses endnu mere i nedadgående retning. Det vil umiddelbart være resultatet af den forsat positive udvikling i salget af små biler, miljødagsordenen og at flere hellere vil lease og dele end eje. Andre forhold peger i retning af en mere positiv udvikling for fremtidens bilsalg. Det gælder fx den teknologiske udvikling, internationaliseringen, kundernes øgede behov for service og rådgivning og udviklingen af nye forretningsmodeller og alliancer

20 Hvor mener du særligt at din styrke som bilforhandler ligger hvad er du særligt god 6l i forbindelse med at være bilforhandler D A F Analyse og Scenarier: Bilforhandleren 2020 Jeg er primært en serviceleverandør Jeg er god 2l dris og ejendomsadministra2on og investeringer At forhandlerne opfatter fremtiden som usikker kan man forvisse sig om ved at Jeg er en god rådgiver for kunden i forhold 2l at læse svarende på et af træffe vore de rig2ge indledningsspørgsmål valg i undersøgelsen om forhandlerne ville erhverve sig en bilforretning, hvis de skulle gøre det i dag? Kun Jeg er god 2l logis2k og distribu2on og kontrollerer 42 pct. svarer ja. de samarbejder jeg indgår i Jeg er en god købmand og får noget godt ud af hver eneste handel Figur 1 Bilforhandlernes etableringslyst Kilde: Frem2densbilforhandler 2020, Damvad survey N=110 0% 20% 40% 60% 80% Ville du erhverve dig en bilforretning hvis du skulle gøre det i dag Ved ikke 16% Ja 42% Nej 42% Kilde: Frem2densbilforhandler 2020, Damvad survey N=110 Sammenholdes dette med den hidtidige etableringsrate på området, og selvom vi tager hensyn til konsolidering og koncentrationstendenser i markedet, så tegner det billedet af et handelserhverv under pres. Nedenfor vises en oversigt over nettoetableringer i bilforhandlersegmentet. Med undtagelse af nogle få år i midten af nullerne, har der været en afviklende udvikling med 2008 som det sidste registrerede år

21 D A F Analyse og Scenarier: Bilforhandleren 2020 Figur Figur 2 2 Nettoopstart Nettoopstart af af virksomheder, virksomheder, bilhandel bilhandel Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik. For at skabe en fælles erkendelse af udfordringer, og for at medvirke til at give For at skabe en fælles erkendelse af udfordringer, og for at medvirke til at give indsigt i fremtidens muligheder og succesfaktorer har D A F bedt indsigt i fremtidens muligheder og succesfaktorer har D A F bedt analysevirksomheden DAMVAD om at identificere og analysere centrale analysevirksomheden DAMVAD om at identificere og analysere centrale drivkræfter og udviklingstendenser i markedet, teste deres betydning for drivkræfter og udviklingstendenser markedet, teste deres betydning for bilforhandlerne og udarbejde en række alternative scenarier. Målet er at beskrive bilforhandlerne bilmarkedets forskellige og udarbejde potentielle en række udviklingsveje alternative med scenarier. udgangspunkt Målet er i de at beskrive bilmarkedets autoriserede forskellige bilforhandleres potentielle centrale udviklingsveje udfordringer med og handlemuligheder. udgangspunkt i de autoriserede bilforhandleres centrale udfordringer og handlemuligheder. Som et væsentligt element i analysen er der gennemført interviews med op mod Som 30 centrale et væsentligt aktører element i branchen. i analysen Der er er ligeledes der gennemført gennemført interviews en med op mod 30 spørgeskemaundersøgelse centrale aktører i branchen. med Der deltagelse er ligeledes af mere gennemført end 100 autoriserede en spørgeskemaundersøgelse bilforhandlere. Endelig er der med blevet deltagelse indhentet af mere supplerende end 100 viden autoriserede fra seneste bilforhandlere. danske og udenlandske Endelig er analyser der blevet på området. indhentet supplerende viden fra de seneste danske og udenlandske analyser på området. Resultaterne af projektet er indeholdt i denne rapport. Først beskrives de Resultaterne identificerede af drivkræfter projektet er og indeholdt megatrends i denne samt rapport. tilhørende Først implikationer beskrives de for identificerede bilmarkedet og drivkræfter særligt bilforhandlerne. og megatrends Dernæst samt tilhørende opstilles tre implikationer scenarier for for bilmarkedets og og særligt bilforhandlernes bilforhandlerne. udvikling Dernæst frem til opstilles 2020 og tre endelig scenarier skitseres for nogle bilmarkedets bud på centrale og bilforhandlernes handlemuligheder udvikling og fremadrettede til 2020 succesfaktorer og endelig på skitseres tværs af nogle bud den på lille, centrale den mellemstore handlemuligheder og den store og fremadrettede autoriserede forhandler. succesfaktorer på tværs af den lille, den mellemstore og den store autoriserede forhandler. Velkommen til fremtiden! Velkommen til fremtiden!

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Kort fortalt

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Kort fortalt Bilforhandleren 2020 Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Kort fortalt 2 damvad.com Velkommen til fremtiden! Med denne analyse Bilforhandleren 2020 scenarier for fremtidens bilmarked og

Læs mere

FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv)

FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv) FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv) Mærkeforeningsmøde Middelfart, 19. februar 2013 INDHOLD Resumé 26.11.2012 Udfordringer de næste 3 år Forretningsudvikling Mulige løsninger Og hvad så nu?

Læs mere

Kundernes syn på bilen forandrer sig

Kundernes syn på bilen forandrer sig Fast Track-løsning Thomas Møller Sørensen Kundernes syn på bilen forandrer sig 2 De nye spillere i branchen Over 1,700 Start-Ups Are Disrupting The Automotive Industry 3 Den traditionelle værdikæde Fra

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Bilsalget i december samt hele 2016

Bilsalget i december samt hele 2016 Bilsalget i december samt hele 2016 I 2016 blev der solgt det højeste antal af personbiler nogensinde. Der blev i alt solgt 222.924 nye personbiler i 2016, hvilket er det højeste antal i et kalenderår

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

FORRETNINGSUDVIKLING. Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013

FORRETNINGSUDVIKLING. Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013 FORRETNINGSUDVIKLING Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013 INDHOLD Strategiske udfordringer Forretningsudvikling Mulige løsninger Praktisk eksempel Strategikort Og hvad så nu? 2 HVAD ER PROBLEMET?

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

DCH International Eksport af dansk knowhow

DCH International Eksport af dansk knowhow DCH International Eksport af dansk knowhow 364,4 DCH International Synergihuset Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Danmark T: +45 64 81 26 00 F: +45 64 81 26 01 E: mail@dchi.dk W: dchi.dk CVR: 26088577 302,7

Læs mere

Europa taber terræn til

Europa taber terræn til Organisation for erhvervslivet Marts 2010 Europa taber terræn til og Kina AF CHEFKONSULENT HENRIK SCHRAMM RASMUSSEN, HSR@DI.DK Europa taber terræn til og Kina under krisen. Samtidig betyder den aldrende

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Op i helikopteren Globale megatrends i de kommende 10-20 år Fødevareproduktion Efterspørgsel Megatrends

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER Organisation for erhvervslivet Marts 2010 STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Salget af sundhedsfremmende fødevarer er stærkt stigende i vores

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

Fremtidens distributions- og forretningsmodeller. NBFs Årskonference 2013 Oslo, 9. april 2013

Fremtidens distributions- og forretningsmodeller. NBFs Årskonference 2013 Oslo, 9. april 2013 12 Fremtidens distributions- og forretningsmodeller NBFs Årskonference 2013 Oslo, 9. april 2013 20 års erfaring i bilbranchen: General Motors Product Manager (DK, UK) Intl. Managementprog. (UK, USA, Puerto

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Formålet med importørundersøgelsen er at vise vejen til et bedre forhold mellem forhandler og importør.

Formålet med importørundersøgelsen er at vise vejen til et bedre forhold mellem forhandler og importør. Importørundersøgelsen 2013 Danmarks Automobilforhandler Forening har i samarbejde med analysebureauet Loyalty Group A/S gennemført en undersøgelse blandt landets nybilforhandlere. Undersøgelsens formål

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Med den ventede private beskæftigelsesudvikling frem mod 2020 og de historiske strukturelle tendenser vil efterspørgslen efter ufaglærte

Læs mere

Danske vækstmuligheder i rusland

Danske vækstmuligheder i rusland Organisation for erhvervslivet April 2010 Danske vækstmuligheder i rusland Trods et større tilbageslag i 2009 har de gennemsnitlige årlige vækstrater i Rusland været på imponerende 5,5 pct. de seneste

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Bilforhandleren 2015-2020

Bilforhandleren 2015-2020 12 Bilforhandleren 2015-2020 Citroën Forhandlerforeningen Ringsted, 27. november 2013 Demografi & urbanisering Vi bliver ældre Vi bor i (store) byer è markant ændrede kørselsbehov og kørselsmønstre 2 I

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Eksport og produktivitet

Eksport og produktivitet Den 9. januar 13 Eksport og produktivitet Vigtigt med konkurrenceevne Skarp global konkurrence I en markedsøkonomi med effektiv konkurrence er det kun konkurrencedygtige virksomheder, der vil kunne blive

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights:

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights: Økonomisk analyse 8. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen

Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 18. maj 2009 Vækstbarometer Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Finanskrisen har bredt sig til flertallet af virksomhederne de

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA

MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA Organisation for erhvervslivet Marts 2010 MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA AF KONSULENT JOAKIM LARSEN, JOLA@DI.DK OG ERHVERVS-PHD. NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Kina har reelt monopol

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Arbejdsmarkedsforandringer og virksomhedsstrategier

Arbejdsmarkedsforandringer og virksomhedsstrategier Arbejdsmarkedsforandringer og virksomhedsstrategier Kalle Emil Holst Hansen Ph.d. studerende Kalle.Hansen@ign.ku.dk Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet Slide 1 Indhold

Læs mere

Autobranchens samarbejdspartner

Autobranchens samarbejdspartner Autobranchens samarbejdspartner Danmarks frie totalleverandør af autoglas Leveringsdygtige i autoglas og kompetent rådgivning [Din succes vores målsætning] Når du oplever, at dit værksted er i stand til

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer og muligheder v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer i et overordnet perspektiv Danmark er præget af følgende udfordringer: Arbejdslivet Demografisk

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Skader og værkstedsarbejde i autobranchen. Analyse nr

Skader og værkstedsarbejde i autobranchen. Analyse nr Skader og værkstedsarbejde i autobranchen Analyse nr. 1 2017 Indledning Flere og flere biler bliver skadet, og det skaber mere arbejde til værkstederne. Men det er bekymrende, at der samtidig er et fald

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01.

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01. 1 Fremtidens job Følgende notat belyser, på baggrund af data fra World Economic Forum, hvilke udviklingstendenser der i særlig grad forventes at præge fremtidens arbejdsmarked og hvor mange job der, som

Læs mere

Bilag. Interview. Interviewguide

Bilag. Interview. Interviewguide Bilag Interviewguide Introduktion: Interviewet vil blandt andet omhandle konsekvenser ved insourcing i forhold det danske marked, hvilke faktorer der ligger til grund for at virksomheders insourcing og

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET NOVEMBER 213 REGION HOVEDSTADEN BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADEN 3 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Overordnede konklusioner 2 3 De

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

VELKOMMEN. til årsdag i DI Videnrådgiverne

VELKOMMEN. til årsdag i DI Videnrådgiverne VELKOMMEN til årsdag i DI Videnrådgiverne Program 8.00 Velkomst Søren Holm Johansen, DI Videnrådgiverne Where to play, how to win 8.30 Major themes shaping the Nordic consulting industry in 2014 Director

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus DS Regioner 22 lokale afdelinger 5 regionsudvalg 1 fælles regionsudvalg 1 hovedbestyrelse 1 sekretariat

Læs mere

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede AE s arbejdsmarkedsfremskrivning til 22 viser, at efterspørgslen efter personer med en videregående uddannelse stiger med hele 28. personer i de næste

Læs mere

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation ved Metal- og Maskinindustriens Nytårskur på A-V-N Maskin AS, Odense, d. 17. januar

Læs mere

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Hvad vil CONCITO? Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITOs vedtægter CONCITO Annual Climate Outlook

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 T Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 Dansk Metal vil gerne kvittere for formandskabets seneste rapport, hvori vigtige temaer som investeringer og ulighed tages op. Vi

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Fremtidens marked for juridiske ydelser. Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013

Fremtidens marked for juridiske ydelser. Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013 Fremtidens marked for juridiske ydelser Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013 1 Hvorfor arbejde med fremtiden? Forandringer sker hver dag, på alle markeder og virksomheder og brancher

Læs mere

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Juni 2016 Opsummering 1 Opsummering Herhjemme såvel som i udlandet eksisterer et billede af Danmark som et rigt

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere