MIDEM Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIDEM 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning"

Transkript

1 28. maj 2008 Jour.nr.: MIDEM 2008 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på MIDEM 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Projektets formål 2. Evalueringens rammer og metode 2.1 Formål med evalueringen 2.2 Afgrænsning 2.3 Målgrupper 2.4 Metoder 3. Dokumentation og analyse 3.1 Statistik 3.2 Kortsigtede mål 3.3 Langsigtede mål 3.4 Presse 3.5 Økonomi og sponsorer 4. Målopfyldelse og anbefalinger 4.1 Målopfyldelse 4.2 Anbefalinger 4.3 Opfølgning CVR-nr:

2 Side 2 Sammenfatning På vegne af Kunstrådets Musikudvalg har Kunststyrelsens Musikcenter stået for organiseringen af den danske deltagelse på musikmessen MIDEM i Cannes På den danske stand deltog 64 selskaber (pladeselskaber, forlag, managements, organisationer) med i alt 107 personer. MIDEM er den primære messe for den internationale musikbranche og samlede i deltagere, heraf udstillere, selskaber/organisationer og 482 journalister fra 88 lande. Denne evalueringsrapport analyserer og dokumenterer den danske deltagelse på MIDEM. Før afviklingen af MIDEM 2008 havde Musikcentret opstillet følgende overordnede mål med deltagelsen på MIDEM: At skabe rammer for den danske musikbranches udvikling af internationale netværk, for derigennem at styrke dansk musikeksport. Med udgangspunkt i spørgeskemaer, interviews og indsamlet statistik er det overordnede mål samt mere konkrete projektmål blevet evalueret med disse resultater: Stor deltagelse fra den danske musikbranche på standen. Høj tilfredshedsprocent blandt de danske deltagere. Stor mødeaktivitet på standen for de danske deltagere. De danske deltagere vurderer MIDEM som optimalt forum for udvikling og styrkelse af internationale netværk. Med baggrund i den store danske deltagelse på MIDEM 2008 og deltagernes høje tilfredshed med den danske stand anbefales det, at Kunstrådets Musikudvalg igen støtter en dansk stand på MIDEM i Konklusionerne uddybes i den følgende rapport. 1. Indledning 1.1 OM DANSK DELTAGELSE PÅ MIDEM MIDEM er den primære messe for den internationale musikbranche og foregik for 42. gang i Cannes januar 2008, med præ-konferencen MIDEMNET FORUM januar. Den danske stand var placeret i tilbygningen til Palais des Festivals. Standen og standkataloget var designet af Kvorning Design & Kommunikation. Det var 22. gang den danske musikbranche var samlet på en fællesstand. De første mange år var den danske stand organiseret af det danske MIC. Med oprettelsen af Kunstrådet og Kunststyrelsen i 2003 overtog Kunstrådets Musikudvalg opgaven, med Kunststyrelsens Musikcenter som operatør. Kunstrådets Musikudvalg fik i slutningen af 2005 Rambølls rapport om det internationale musikarbejde, hvor det anbefales, at Musikcentret står for organisering af den danske deltagelse på MIDEM. Denne anbefaling tiltrådte det afgåede Musikudvalg. Det nye Musikudvalg har pr. 1. april 2007 igangsat en proces for afklaring af den danske musikbranches prioritering af MIDEM i forhold til andre musikmesser, konferencer og festivaler. Musikudvalget er i dialog med bl.a. IFPI og MXD om den fortsatte prioritering og finansiering af den danske deltagelse på MIDEM og andre messer.

3 Side ORGANISERING AF DEN DANSKE DELTAGELSE På vegne af Kunstrådets Musikudvalg organiserede Kunststyrelsens Musikcenter en fællesstand for den danske musikbranche på MIDEM Standen fungerede som ramme og samlingspunkt for de danske deltageres møder, presse-interviews samt en DJ event og reception. Projektets elementer har været: Design og konstruktion af stand der fungerer som ramme for møder, receptioner og andre aktiviteter. Registrering af deltagerne før messen. Fakturering af deltagerne før messen. Servicering af deltagerne før og under messen. Kontakt og koordinering i forhold til MIDEM-organisationen. Kontakt og koordinering i forhold til Music Export Denmark (MXD) og genreorganisationerne om aktiviteter. Kontakt og koordinering i forhold til sponsorer. Aktiviteter på den danske stand. Kick-off reception for de danske deltagere. PR og presse for den danske tilstedeværelse, nationalt og internationalt. Økonomistyring og projektledelse. Projektgrundlag og evaluering af projektet efter Danmarks Evalueringsinstituts anbefalinger. 1.3 ØKONOMI OG RESSOURCER Kunstrådets Musikudvalgs bidrag til finansiering af den danske stand har været kr. Derudover har deltagerbetaling finansieret stand og deltagelse med kr. pr. deltagende person, som dækker den enkeltes registrering og bidrager til den danske fællesstand. Det samlede budget for projektet har dermed været godt 1,1 mio. kr. Cd- og dvd-firmaet Dicentia sponsorerede det trykte standkatalog, og det danske bryggeri Brøckhouse var ølsponsor til de danske og nordiske receptioner. Opdragsgiver: Kunstrådets Musikudvalg Projektejer: Henrik Wenzel Andreasen, chef for Kunststyrelsens Musikcenter Projektleder: Bodil Høgh Projektgruppe i Musikcentret: Jesper Martini, Eline Sigfusson Paludan, Jens Fuglsang, Louise Yung Nielsen og Bodil Høgh. Under afvikling af messen stillede MXD en medarbejder til rådighed til betjening af besøgende på standen. 1.4 PROJEKTETS FORMÅL Overordnet projektmål har været: At skabe rammer for den danske musikbranches udvikling af internationale netværk, for derigennem at styrke dansk musikeksport. Kortsigtede mål har været: 1. At den danske musikbranche vælger at deltage på den danske stand. 2. At skabe gode og funktionelle rammer for de danske deltagere. 3. At synliggøre den danske tilstedeværelse og de danske aktiviteter på messen 4. At udvikle Musikcentrets samarbejde med MXD og genreorganisationerne.

4 Side 4 Langsigtede mål har været: 1. Musikeksport: At den danske musikbranche skaber og udvikler internationale netværk og markeder. 2. At promovere dansk musik internationalt. 3. At medvirke til at skabe samling og identitet for den danske musikbranche. 4. At udvikle og vedligeholde Musikudvalget og Musikcentrets internationale og nationale netværk. 2. Evalueringens rammer og metode 2.1 FORMÅL Evalueringen er foretaget af Kunststyrelsens Musikcenter med det formål at synliggøre og dokumentere: Danmarks og den danske musikbranches tilstedeværelse på MIDEM. Videreformidling af erfaringer med organiseringen af dansk deltagelse på MIDEM, både i forhold til den praktiske afvikling og samarbejdet med den danske og internationale musikbranche. Grundlag for fremtidige bevillinger og satsninger på MIDEM og andre messer i udlandet. 2.2 AFGRÆNSNING Evalueringen fokuserer på organiseringen af den danske stand og synliggørelsen af de danske deltagere på MIDEM. Den danske showcase og prisoverrækkelse til Dúné var organiseret af MIDEM og Dúné s danske pladeselskab. Evalueringen af disse aktiviteter er alene medtaget i spørgeskemaundersøgelse for at få de danske deltageres vurdering af relevansen af sådanne aktiviteter. 2.3 MÅLGRUPPER Kunstrådets Musikudvalg. Den danske musikbranche samt IFPI og DUP. Musikcentret og Kunststyrelsens ledelse. MXD og genreorganisationerne. Offentligheden. 2.4 METODER Organiseringen af dansk deltagelse på MIDEM er et tilbagevendende projekt. Der har været gennemført en intern evalueringsproces med inddragelse af projektets kortsigtede og langsigtede mål. Der er er ikke foretaget en ekstern evaluering. Det kan overvejes fremover, om det vil være relevant at foretage en sådan ekstern evaluering f.eks. hvert tredje år for at få en vurdering af projektet udefra. Til måling af de kortsigtede og langsigtede mål for projektet i form af deltagernes tilfredshed med standens rammer, det danske aktivitetsniveau på messen samt synligheden af den danske tilstedeværelse har disse metoder været anvendt: Kvantitativ optælling af antal selskaber og deltagere på den danske stand. Analyse af deltagerne og deres aktiviteter, på baggrund af deltagerlister, kataloger m.m. Spørgeskema til deltagerne på den danske stand, om standen og deltagernes aktiviteter. Interviews med udvalgte deltagere på den danske stand. Registrering af mødeaktivitet og arrangementer på den danske stand. Indsamling af artikler og omtale fra danske og udenlandske medier. Internt evalueringsmøde med deltagerne i Musikcentrets MIDEM-team. Evalueringsmøde med MXD. Dialog med deltagende Musikudvalgsmedlemmer.

5 Side 5 3. Dokumentation og analyse I det følgende fremlægges og analyseres den indsamlede dokumentation i form af statistik, spørgeskemaer og interviews i forhold til projektets formulerede indikatorer og succeskriterier for de kortsigtede og langsigtede mål. Spørgeskemaundersøgelse Svarprocent 74 % For at måle deltagernes tilfredshed med standens rammer blev der gennemført en kvantitativ undersøgelse, hvor alle deltagerne blev bedt om at udfylde et spørgeskema med en række spørgsmål, se fig. 2 og ud af de 62 deltagende selskaber og organisationer (her er fratrukket Kunstrådets Musikudvalg og Kunststyrelsens Musikcenter) besvarede spørgeskemaet. Det giver en svarprocent på 74 %, en forbedring i forhold til 2007, hvor 68 % besvarede skemaet. Interviewundersøgelse For at få et mere detaljeret indtryk af deltagernes brug af den danske stand på MIDEM blev der foretaget en kvalitativ undersøgelse i form af enkeltpersoninterviews med repræsentanter for syv af de deltagende selskaber, organisationer m.m. De syv blev udvalgt, så der var repræsentation fra store og små pladeselskaber, musikforlag og managements samt repræsentation fra både nye og erfarne MIDEM-deltagere. Spørgsmålene i interviewene omhandlede de enkeltes brug af den danske stand i forhold til deres behov, deres brug af MIDEM generelt og konkrete udbytte af årets MIDEM samt deres fokus på markeder og brancher. Citater fra de syv interviews er sat ind i dokumentation og analyse i det følgende for at eksemplificere og uddybe resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen. 3.1 STATISTIK 2008 Generelt om MIDEM-messen: deltagere fordelt på selskaber, organisationer m.m. fra 88 lande på messen. Det er et fald i deltagerantal på 4 % i forhold til Figur 1. DK-DELTAGERNES AKTIVITETER % inden for hver aktivitet * DK-DELTAGERNES AKTIVITETER - GENRER * Pladeselskaber 43 % Pop 28 % Forlag 32 % Rock 23 % CD/DVD distribution 25 % Jazz/blues 18 % Licensiering 15 % Dance/electronic 17 % Produktion 15 % Rap/hiphop/urban 13 % Management 8 % Classical 10 % Audio /video 7 % Folk/world 9 % Digital & Media 6 % Live music 2 % * Mange deltagere arbejder inden for flere kategorier. Derfor er total mere end 100 %.

6 Side KORTSIGTEDE MÅL For at måle i hvilken grad de kortsigtede mål for projektet er opfyldt, analyseres i det følgende den indsamlede dokumentation i forhold hertil. Generelt om den danske deltagelse: 64 selskaber (pladeselskaber, forlag, managements, organisationer) med i alt 107 personer var tilmeldt den danske stand. Antallet af selskaber er dermed på niveau med sidste år, mens antallet af personer er steget med 6 %. De deltagende selskaber Mål 1: At den danske musikbranche vælger at deltage på den danske stand At det er de relevante og vigtige selskaber, der deltager 1. At mindst 40 selskaber deltager, dvs. 75 personer 2. At alle de store pladeselskaber deltager (major labels og medlemmer af IFPI) 3. At mindst fem af de uafhængige selskaber deltager (medlemmer af DUP) 4. At nye uafhængige selskaber deltager 5. At MXD og de danske genreorganisationer deltager 6. At de danske autor- og udøverorganisationer deltager - De formulerede succeskriterier for den samlede deltagelse fra den danske musikbranche er opfyldt med et deltagerantal på 64 selskaber fordelt på 107 personer. - Der var alene deltagelse af ét major-selskab Warner Music, hvorimod EMI, Sony BMG og Universal ikke deltog på den danske stand. Således er succeskriteriet for deltagelse af alle de store pladeselskaber ikke opfyldt. Det vurderes at skyldes opbrud især i denne del af musikbranchen. MIDEM var oprindeligt primært et forum for den uafhængige musikbranche og ikke de store internationale major-selskaber. Det har ændret sig i de seneste 10 år, så flere af de store selskaber er begyndt at deltage. Men i år altså ikke de danske afdelinger af de store selskaber. - Der har været deltagelse af otte DUP-selskaber, heraf to nye DUP-selskaber og tre nye ikke-organiserede selskaber. Succeskriteriet for deltagelse af DUP-selskaber er dermed opfyldt. - MXD og to af genreorganisationerne deltog, nemlig ROSA og Dansk Jazzforbund. Succeskriteriet for deltagelse af MXD og genreorganisationerne er hermed kun delvis opfyldt. - Af autor- og udøverorganisationer var der deltagelse fra Dansk Artist Forbund, Dansk Musikerforbund og DJBFA. Hermed er succeskriteriet delvis opfyldt. Standens rammer I det følgende er resultaterne af spørgeskemaundersøgelsens spørgsmål 1 og 2 analyseret, kommenteret og sammenholdt med sidste års besvarelser. På baggrund af denne analyse vurderes alle tre succeskriterier er være opfyldt. Mål 2: At skabe gode og funktionelle rammer for de danske deltagere Generel tilfredshed i spørgeskemaundersøgelse samt registrering af mødeaktivitet på standen 1. At mindst 80 % er meget tilfredse eller tilfredse, heraf mindst 30 % meget tilfredse 2. At højst 20 % er utilfredse eller meget utilfredse, heraf højst 5 % meget utilfredse 3. Mødeaktivitet på mindst 350 arrangerede møder på standen

7 Side 7 Spørgsmål 1 - fra spørgeskemaundersøgelse: Hvordan vurderer du den danske stand med hensyn til registrering, koordinering, design, funktionalitet? Figur Registrering/ tilmelding Koordinering af stand Kommunikatio n Placering af stand Design Funktionalitet Meget tilfreds % Tilfreds % Utilfreds % Meget utilfreds % Registrering/tilmeldingsprocedure koordinering af stand - kommunikation den danske stands placering: : For alle disse tre områder er der I forhold til 2007 sket en lille stigning i tilfredshed, nemlig fra 98 % til 100 %, som er enten meget tilfredse eller tilfredse. Den danske stands design: I forhold til 2007 er der sket en lille stigning i tilfredshed, nemlig fra 93 % til 98 %. Den danske stands funktionalitet: I forhold til 2007 er der sket en lille stigning i tilfredshed, nemlig fra 95 % til 100 %. Projektledelsen i Kunststyrelsen vurderer denne samlede store tilfredshed som udtryk for, at standens designere og projektledelsen har lyttet til de danske deltageres ønsker og behov. Dette er sket i opsamling fra tidligere års evaluering samt den gennemførte brainstorm i efteråret 2007, hvor Kunststyrelsen havde inviteret deltagerne til møde for at komme med forslag og ændringer til den danske deltagelse på MIDEM. På den baggrund anbefales det også fremover at tage deltagernes ønsker og behov med i planlægningen via spørgeskema-undersøgelse, interviews og møder. Citat fra interviews om de enkelte deltageres brug af den danske stand: Standen er vores base-camp. Standen har fungeret super i forhold til vores behov. Standen har fungeret godt det gør den altid. Vi har følt os som medlem af den danske stand bl.a. pga. en bedre kommunikation og præsentations-dvd en.

8 Side 8 Spørgsmål 2 fra spørgeskemaundersøgelse: I hvilken grad vurderer du relevansen af receptioner og showcases? Figur Kick-off reception Nordisk reception Reception og DJ event på dansk stand Showcase med Dúné I høj grad relevant % I nogen grad elevant % I mindre grad relevant % Slet ikke relevant % En del deltagere overværede ikke receptioner og showcases og har derfor ikke besvaret spørgsmålene. Procenterne er derfor alene baseret på de besvarede spørgeskemaer. Kick-off reception: I forhold til 2007 er der sket et lille fald i vurdering af relevans, idet 76 % i 2007 og 72 % i 2008 har vurderet kickoff reception som i høj grad relevant eller i nogen grad relevant. Nordisk reception: 63 % af deltagerne har i 2008 vurderet af en nordisk reception var enten i høj grad relevant eller i nogen grad relevant. Der var ikke en tilsvarende reception i 2007 og dermed ikke et sammenligningsgrundlag. Reception og DJ event på dansk stand: I forhold til 2007 er der sket en lille stigning i vurdering af relevans, nemlig fra 61 % i 2007 til 67 % i Aktiviteten på den danske stand i 2007 var dog noget forskellig fra 2008, idet der i 2007 var tale om en mindre reception og showcase.

9 Side 9 Showcase: I forhold til 2007 er der sket en stigning i vurdering af relevans, nemlig fra 71 % i 2007 til 82 % i Projektledelsen i Kunststyrelsen vurderer denne relativt høje vurdering af relevans af receptioner og showcases som udtryk for, at aktiviteterne er værdifulde for den samlede danske tilstedeværelse på MIDEM. På den baggrund anbefales det også fremover at prioritere danske aktiviteter på MIDEM. Mødeaktivitet: 813 møder og kontakter formidlet på den danske stand: aftalte møder formidlet gennem skranken henvendelser og kontakter til danske selskaber, der blev genereret gennem skranken og standkataloget samt generelle henvendelser vedrørende dansk musik. Dette er en stigning på 18 % i forhold til Aktiviteten på standen er betydeligt større end de 813 møder og kontakter, da mange har aftalt møderne hjemmefra, kender hinanden på forhånd og derfor mødes uden formidling af standens personale. Desuden foregår en del mødeaktivitet uden for messens område. Det skal nævnes, at optællingen af møder og henvendelser skal tages med et vist forbehold, da standpersonalet har foretaget optællingen samtidig med travlhed og servicering af den danske stand og de besøgende. Synlighed og presse Mål 3: At synliggøre den danske tilstedeværelse og de danske aktiviteter på messen Artikler og anden medieomtale af den danske tilstedeværelse i danske og udenlandske medier 1. Seks artikler i danske medier om den danske deltagelse på MIDEM 2. To - tre artikler i udenlandske medier om den danske deltagelse på MIDEM Fire danske medier var til stede på MIDEM, nemlig Berlingske Tidende, Jyllands-Posten, Ekstra Bladet og DR P2 og P3. De rapporterede fra MIDEM med avisartikler og radioprogrammer, om messen generelt og de danske aktiviteter. Desuden bragte Børsen en artikel op til MIDEM. Ialt 12 artikler blev bragt i de trykte medier og to indslag i DR. MIDEM s daglige magasin MIDEM News bragte artikler og billeder om de to danske prisvindere, Dúné og Roskilde Festival som modtog hhv. en European Border Breakers-pris og en MIDEM Green World Award. Hermed vurderes begge succeskriterier at være opfyldt. Samarbejde Mål 4: At udvikle Musikcentrets samarbejde med MXD og genreorganisationerne Løbende dialog og kontakt med MXD og genreorganisationerne 1. To tre møder med MXD om MIDEM 2. Konkret kontakt med genreorganisationerne om evt. aktiviteter på MIDEM Musikcentret mødtes med MXD op til MIDEM for at planlægge og koordinere eventuelle fælles tiltag på MIDEM. Det blev besluttet, at MXD ville stille en medarbejder til rådighed til betjening af deltagerne på standen. MXD bidrog ligeledes med 50 % af finansieringen af den danske DJ event på standen med Kenneth Bager samt 50 % af det danske bidrag til den nordiske reception. Det vurderes, at disse konkrete tiltag har medvirket til at udvikle samarbejdet. 3.3 LANGSIGTEDE MÅL For at måle i hvilken grad de langsigtede mål for projektet er nået, analyseres i det følgende den indsamlede dokumentation i forhold hertil. På evalueringstidspunktet i foråret 2008 er det kun muligt at evaluere i forhold til kortsigtede, målbare succeskriterier, som formuleret i projektgrundlaget. En evaluering af opfyldelsen af de langsigtede mål over en længere periode ligger uden for denne evaluerings rammer.

10 Side 10 Netværk og markeder Mål 1: Musikeksport: At den danske musikbranche skaber og udvikler internationale netværk og markeder. 1. At deltagerne angiver at have fået nye og/eller udviklet tidligere internationale kontakter 2. At deltagerne beskriver hvad de bruger MIDEM til 1. Mindst 70 % af deltagerne angiver at have fået styrket deres netværk væsentligt. 2. Konkret angivelse via interviews af deltagernes brug af MIDEM I det følgende gennemgås de fire spørgsmål fra spørgeskemaundersøgelsen, hvor deltagernes udvikling af netværk og tilfredshed med deltagelse på MIDEM behandles. Med 85 % af deltagernes vurdering af MIDEM som i høj grad relevant, deres angivelser af netværk og markeder og ikke mindst den høje grad af tilfredshed med udbyttet, vurderes det, at målet for den danske musikbranches udvikling af netværk og markeder er nået. Spørgsmål 3 fra spørgeskemaundersøgelse: I hvilken grad vurderer du relevansen af MIDEM i forhold til udvikling af netværk? Udvikling og styrkelse af internationalt netværk: 85 % i høj grad relevant, 15 % i nogen grad relevant. Dette spørgsmål er ikke tidligere blevet stillet til deltagerne på den danske stand, så det er ikke muligt at sammenligne med tidligere år. Men med 100 % vurdering af MIDEM som relevant til udvikling og styrkelse af internationalt netværk er det Kunststyrelsens vurdering, at MIDEM er et optimalt netværksforum for den danske musikbranche. På den baggrund anbefales det også fremover at samle den danske musikbranche på MIDEM. Citater fra interviews om de enkelte deltageres brug af MIDEM: De garvede MIDEM-deltagere siger: MIDEM er genialt til at pleje og udvikle netværk. Det er her, vi kan få fat på alle samarbejdspartnere. MIDEM er 101% med til at vedligeholde vores netværk. Vi driver personlig business. MIDEM er allround business det vigtigste mødested. Alle de usual suspects er samlet på ét sted. Det er det årlige møde for de fleste. De nye MIDEM-deltagere siger: MIDEM har været god til at udvikle netværket. Det har været alle pengene værd. Spørgsmål 4 fra spørgeskemaundersøgelse: Hvilke andre internationale messer/festivaler har dit selskab deltaget på i løbet af 2007? Næsten halvdelen af de danske deltagere har også deltaget på andre internationale messer/festivaler i løbet af 2007, heraf 44 % på Popkomm, mens 1-2 % har deltaget på WOMEX, Eurosonic, Amsterdam Dance Event, MIPTV, Musexpo L.A., Jazz Ahead, London Calling, Winter Music Conference i Miami, International Music Summit på Ibiza o.a. Spørgsmål 5 fra spørgeskemaundersøgelse: Hvilke lande/markeder har du primært fået kontakt til på MIDEM? Følgende antal deltagere havde kontakt med lande som: 5 deltagere med Kina (som var værtsland på MIDEM), 9 med USA, 7 med Frankrig og Tyskland. Udover specifikke lande har de danske deltagere nævnt markeder og regioner som Europa, Asien, Sydamerika, Benelux-landene og Skandinavien. Under halvdelen af deltagerne har besvaret spørgsmålet, og resultaterne skal derfor tages med et vist forbehold. I interviews om de enkelte deltageres brug af den danske stand nævnes fokus på markeder og brancher. Markeder: Tyskland, Frankrig, England, USA, Japan, Indien, Mellemøsten, Kina, Australien m.fl. nævnes som vigtige markeder. Der tegner sig ikke klare tendenser til fokus på bestemte markeder, da det afhænger af selskab og genre.

11 Side 11 Brancher: Pladeselskaber, distribution og licensaftaler, musikforlag, digitale medier, downloads, ringetoner, mobil, merchandise, datasalg og software m.m. Her er en tendens mod, at deltagerne har fokus på de digitale markeder, uden at det dog har overtaget deres primære forretning. Spørgsmål 6: Hvor tilfreds har du været med dit udbytte af deltagelsen? 78 % har været enten i høj grad eller i nogen grad grad tilfreds med deres udbytte af deltagelsen, mens 22 % kun har været i mindre grad tilfredse. Ingen har svaret, at de slet ikke har været tilfredse. Spørgsmålet har ikke været stillet i spørgeskemaet for MIDEM sidste år, så der er ikke et sammenligningsgrundlag. En tilfredshedsprocent på 78 % vurderes alligevel at være høj. Kunststyrelsen vurderer, at de 22 % utilfredshed kan bunde i mange forskellige faktorer, som ikke nødvendigvis har med den danske organisering at gøre. Spørgsmål 7: Overvejer du at deltage på den danske stand næste år? 98 % svarer, at de overvejer at deltage på MIDEM næste år, mens 2 % siger nej. Kunststyrelsens projektledelse vurderer, at en så stor procentdel giver basis for at anbefale organisering af dansk stand igen til næste år. Promovering af dansk musik Mål 2: At promovere dansk musik internationalt. Artikler og anden medieomtale i internationale medier At mindst to artikler eller omtaler af dansk musik i internationale medier kan henføres til kontakt på MIDEM På dette MIDEM blev de danske aktiviteter på messen omtalt i MIDEM s eget magasin, MIDEM News. Der blev udsendt engelsk pressemeddelelse til de registrerede internationale medier på MIDEM, men der er ikke kommet konkrete resultater i form af artikler eller anden medieomtale. Succeskriteriet er dermed ikke opfyldt. Det vurderes, at der skal større volumen og satsning på danske aktiviteter til for at få de internationale mediers opmærksomhed på MIDEM, og at det under alle omstændigheder er det lange seje træk, der skal til for at få dansk musik omtalt internationalt. Samling af musikbranchen Mål 3: At medvirke til at skabe samling og identitet for den danske musikbranche. At deltagerne angiver MIDEM som vigtigt samlingssted for den danske musikbranche Mindst 70 % af de danske deltagere angiver MIDEM som vigtigt samlingssted for den danske branche Spørgsmål 3 fra spørgeskemaundersøgelse: I hvilken grad vurderer du relevansen af MIDEM i forhold til udvikling af netværk? Udvikling og styrkelse af dansk netværk: 42 % i høj grad relevant, 44 % i nogen grad relevant. Dette spørgsmål er ikke tidligere blevet stillet til deltagerne på den danske stand, så det er ikke muligt at sammenligne med tidligere år. Men med 86 % vurdering af MIDEM som relevant i forhold til dansk netværk er det Kunststyrelsens vurdering, at MIDEM er et optimalt netværksforum for den danske musikbranche. Musikudvalget og Musikcentret Mål 4: At udvikle og vedligeholde Musikudvalgets og Musikcentrets internationale og nationale netværk. Stigning i antallet af internationale og nationale kontakter i Musikudvalget og Musikcentret Alle Musikcentrets MIDEM-medarbejdere og evt. Musikudvalgsmedlemmer angiver at have øget antallet af internationale kontakter væsentligt

12 Side 12 Fra Kunstrådets Musikudvalg deltog formanden Giordano Bellincampi og medlem Emil de Waal. De deltog i de danske og nordiske arrangementer i form af showcases, prisoverrækkelser, DJ event på den danske stand og receptioner, hvor de havde mulighed for at styrke deres danske, nordiske og internationale netværk. De deltog i møder med repræsentanter for den danske og internationale musikbranche, ikke mindst med kinesiske parter, idet Kina var værtsland for åbningsaftenen på MIDEM. Tilsvarende fik Kunststyrelsens Musikcenter udvidet samarbejdet, både i forhold til den danske branche, som organisator og koordinator af den danske stand, og ved møder med internationale organisationer o.a. For både Musikudvalget og Musikcentret vurderes det hermed, at antallet af internationale kontakter er øget væsentligt. 4. Målopfyldelse og anbefalinger 4.1 MÅLOPFYLDELSE De kortsigtede mål for projektet vurderes på baggrund af gennemgangen ovenfor at være opfyldt, med undtagelse af deltagelsen af de store pladeselskaber. De langsigtede mål vurderes i næsten alle tilfælde at være opfyldt, så vidt det kan vurderes på evalueringstidspunktet i foråret Undtaget er den internationale pressedækning, som ikke har været helt så tilfredsstillende. Det overordnede projektmål er formuleret således: At skabe rammer for den danske musikbranches udvikling af internationale netværk, for derigennem at styrke dansk musikeksport. Forbedring af den danske musikeksport og promovering af dansk musik internationalt er i sagens natur langsigtede mål. MXD s årlige opgørelser over dansk musikeksport kan bidrage til at vise udviklingen over flere år. For en evaluering af det overordnede projektmål kan det overvejes at foretage måling, der samler op på deltagernes brug og tilfredshed med den danske organisering af dansk tilstedeværelse på MIDEM over flere år. 4.2 ANBEFALINGER Med baggrund i den store danske deltagelse i MIDEM 2008 og deltagernes tilfredshed med den danske stand anbefales det, at Kunstrådets Musikudvalg igen støtter en dansk stand på MIDEM i Ud fra de to brugerundersøgelser, spørgeskema og interviews, samt projektgruppens interne evaluering anbefales følgende: At fortsætte organiseringen, samlingen og synliggørelsen af den danske musikbranche på MIDEM. At fortsætte den løbende dialog med deltagerne om standens design og indretning før og efter MIDEM. At planlægge danske aktiviteter såsom showcases og receptioner udover organisering af den danske stand. At fokusere yderligere på kontakt til presse og medier for synliggørelse af dansk musik. At videreudvikle dialog og samarbejde med MXD og genreorganisationerne om MIDEM. At foretage en opsamlende evaluering over flere år af det overordnede projektmål om udvikling af internationale netværk og dansk musikeksport. Det anbefales at overveje om en sådan evaluering skal foretages af en ekstern evaluator. 4.3 FORMIDLING OG OPFØLGNING Evalueringsrapportens formål er at synliggøre og dokumentere den danske deltagelse på MIDEM i Kunstrådets Musikudvalg tager rapporten med i sine overvejelser om det internationale musikarbejde. Rapporten bliver offentliggjort til projektets interessenter og målgrupper i Kunstrådets Nyhedsbrev og på

MIDEM 2009. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning

MIDEM 2009. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning 2. juni 2009 Jour.nr.: MIDEM 2009 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på MIDEM 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Økonomi og ressourcer 1.4 Projektets

Læs mere

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning 20. februar 2009 Jour.nr.: WOMEX 2008 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på WOMEX 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Økonomi og ressourcer 1.4 Projektets

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning 28. maj 2014 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014 Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse

Læs mere

Indhold WOMEX 2009. Evalueringsrapport. Sammenfatning

Indhold WOMEX 2009. Evalueringsrapport. Sammenfatning 7. december 2009 WOMEX 2009 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på WOMEX 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Nordisk samarbejde 1.4 Økonomi og ressourcer

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning 17. juni 2015 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015 Indhold Sammenfatning 1. Indledning og baggrund 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport Popkomm 2010. Sammenfatning af evalueringsrapporten

Indhold. Evalueringsrapport Popkomm 2010. Sammenfatning af evalueringsrapporten 13. december 2010 Jour.nr.: XXX Evalueringsrapport Popkomm 2010 Indhold Sammenfatning af evalueringsrapporten 1 Indledning 1.1 Introduktion af projektet 1.2 Projektets formål 1.3 Projektets forløb 1.4

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET 2. marts 2011 EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) Indledning og baggrund 2) Fakta om projektet 3) Evalueringens metode 4) Projektets mål 5) Resultat og analyse 1) INDLEDNING OG BAGGRUND

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport Popkomm Sammenfatning af evalueringsrapporten

Indhold. Evalueringsrapport Popkomm Sammenfatning af evalueringsrapporten 21. februar 2008 Jour.nr.: XXX Evalueringsrapport Popkomm 2007 Indhold Sammenfatning af evalueringsrapporten 1 Indledning 1.1 Introduktion af projektet 1.2 Projektets formål 1.3 Projektets forløb 1.4 Organisering

Læs mere

Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen. Popkomm 2007 MIDEM 2008 Storbritannien 2007

Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen. Popkomm 2007 MIDEM 2008 Storbritannien 2007 Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Danmarks

Læs mere

EVALUERING AF MUSIKMESSERNE MIDEM, POPKOMM OG WOMEX. Statens Kunstråds Musikudvalg MARTS 2011. 1. marts 2011 D: E:

EVALUERING AF MUSIKMESSERNE MIDEM, POPKOMM OG WOMEX. Statens Kunstråds Musikudvalg MARTS 2011. 1. marts 2011 D: E: Statens Kunstråds Musikudvalg 1. marts 2011 MARTS 2011 EVALUERING AF MUSIKMESSERNE MIDEM, POPKOMM OG WOMEX NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 8100 Århus C CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I T: 8732

Læs mere

EVALUERING. Intern evaluering. Eksempler på meget overordnede målsætninger: Hvilke parametre skal vi evaluere på og hvordan?

EVALUERING. Intern evaluering. Eksempler på meget overordnede målsætninger: Hvilke parametre skal vi evaluere på og hvordan? EVALUERING Eksempler på meget overordnede målsætninger: Hvilke parametre skal vi evaluere på og hvordan? Hvilke målsætninger er der for eventen på hvilke områder? Er målsætningerne prioriteret i forhold

Læs mere

NØGLETAL OG INDIKATORER JAZZDANMARK

NØGLETAL OG INDIKATORER JAZZDANMARK Indikatorer og nøgletal JazzDanmark 2013-2016 Side 1 af 6 NØGLETAL OG INDIKATORER JAZZDANMARK 2013-2016 INDHOLD Opgaveområder - Nøgletal og indikatorer... 2! Udvikling i nøgletal og indikatorer... 4! JazzDanmarks

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Undervisningsudvalget. Referat. Mødedato: 14. september 2015. Mødetidspunkt: 17:30. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger:

Undervisningsudvalget. Referat. Mødedato: 14. september 2015. Mødetidspunkt: 17:30. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Referat Mødetidspunkt: 17:30 Mødested: Udvalgsværelse 1 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Sidetal: 3 Indholdsfortegnelse Sidetal: 4 143. Evaluering af sommerundervisning Åbent - 17.13.02-G01-3-15

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Indhold Forord...3 Indledning...3 Resultater og diskussion...3 Overordnet tilfredshed...3 Private ansøgere...6 Rådigvende ingeniør/arkitekt...13 Entreprenør/håndværksmester...13

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 FUNDRAISING JDE ØKONOMI EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide

Læs mere

Musikportal NOTAT. Projektgrundlag. 14. april 2005 BAGGRUND

Musikportal NOTAT. Projektgrundlag. 14. april 2005 BAGGRUND NOTAT 14. april 2005 Musikportal Projektgrundlag BAGGRUND Kunststyrelsens resultatkontrakt 2005-08 udmøntes i årlige handlingsplaner. Planen for 2005 omfatter intensivering af Kunststyrelsens internationale

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning. Aktivitetsplan 2016

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning. Aktivitetsplan 2016 BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning Aktivitetsplan 2016 Aktivitetsplan 2016 Indhold Indledning... 2 Indsatsområder... 3 Budget... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Psykisk arbejdsmiljø: Formidlingskonference...

Læs mere

Semester- og projektevaluering SIV Tysk forår 2015

Semester- og projektevaluering SIV Tysk forår 2015 Semester- og projektevaluering SIV Tysk forår 2015 Sammenfatning Der er generelt stor tilfredshed med semesterets forløb, og 6 af 8 studerende angiver, at de har fået meget stort og stort læringsudbytte,

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse

Bilag 1: Projektbeskrivelse Bilag 1: Projektbeskrivelse Dette notat beskriver de aktiviteter, der gennemføres i forbindelse med samarbejdsaftalen mellem ChoosEV og DTU Transport. Baggrund Brugerne af den tidligere generation af elbiler

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B FUNDRAISING JDE ØKONOMI Juli 0 INDHOLD Introduktion til Foreningsguiden Hvad er? 6 Læg en -plan 7 Hvem skal kende Bydelsmødrene? 8 Deltag

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning Turisme 21:3 Flypassagerstatistik 1. halvår 26-21 Sammenfatning Nye tal Færre flypassagerturister i 1.halvår 21 Hermed offentliggøres tallene for flypassagertrafik. Publikationen indeholder et estimat

Læs mere

Analyse af dansk musikeksport 2002

Analyse af dansk musikeksport 2002 Analyse af dansk musikeksport 2002 Januar 2004 wwwsafriduodk Foto: Morten Ryggaard Rapporten er udarbejdet af for: IFPI-Danmark Dansk Artist Forbund Dansk Musiker Forbund Danske Populærautorer DJBFA Sekretariat:

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 1. Præsentation af de første resultater & stikordsreferat af de 5 gruppediskussioner

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 1. Præsentation af de første resultater & stikordsreferat af de 5 gruppediskussioner Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark Debatsession 1 Præsentation af de første resultater & stikordsreferat af de 5 gruppediskussioner Ingeborg Okkels, Oplægsholder og undersøgelsesansvarlig

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

Status på landsforbundets udvalg og projekter [Marts 2010]

Status på landsforbundets udvalg og projekter [Marts 2010] Emne: Status på udvalg og projekter Skrevet af: RAP Dato: 04.03.2010 Side: 1 af 5 Status på landsforbundets udvalg og projekter [Marts 2010] Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger...1 2. Status

Læs mere

ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse

ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING Brugerundersøgelse Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet 2010 1. udgave Publikationen kan hentes

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2008 December 2008 Indhold Slide nr. 3 Konklusioner 4 9 Tilfredshed alt i alt 11-13 Godt ved besøget og gode råd til Borgerservice 14 15 Henvendelse i Borgerservice

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 2010 Arbejdsmiljøuddannelserne 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Manual til national 2011 benchmarkingundersøgelse Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Indholdsfortegnelse Kort om benchmarking Praktisk om undersøgelsen

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 2. Resumé af spørgeskemaundersøgelsen & Stikordsreferat af Debatsession #1 og #2

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 2. Resumé af spørgeskemaundersøgelsen & Stikordsreferat af Debatsession #1 og #2 Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark Debatsession 2 Resumé af spørgeskemaundersøgelsen & Stikordsreferat af Debatsession #1 og #2 Ingeborg Okkels, Oplægsholder og undersøgelsesansvarlig Undersøgelse

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Deltagerevaluering. af auditprojektet Den ældre patient 2014

Deltagerevaluering. af auditprojektet Den ældre patient 2014 Deltagerevaluering af auditprojektet Den ældre patient 2014 1 2 Deltagerevaluering af auditprojektet Den ældre patient 2014. Der er foretaget en deltagerevaluering af projektet Faglig kvalitetsudvikling

Læs mere

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS 7VIGTIGE TRICKS TIL DIN CONTENT MARKETING video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside HVAD ER CONTENT MARKETING Content Marketing er markedsføring,

Læs mere

Indsamling og dokumentation af viden

Indsamling og dokumentation af viden 1 Indsamling og dokumentation af viden Fonden skal opsamle og systematisere tilgængelig viden og målrettet formidle den videre til måltidsproducenter etc. Viden kan bestå i forskningsresultater, opskrifter,

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om etablering af nationalparker i Danmark (beretning

Læs mere

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement.

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement. Elevernes Folketingsvalg 2011 Evalueringsrapport - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement Udarbejdet af: Assembly Voting Rued Langgaards Vej 7, 5D 07 2300 København S

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt undervisere på videregående r. Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2015 Antal besvarelser: Svarprocent: 558 28% INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET

BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET 0 A INDHOLD 1 Indledning 2 2 Læsevejledning 3 3 Sådan læses en side 4 4 Samlede resultater 5 5 Resultater på tværs 21 6 Målgruppe

Læs mere

Østjyllands Spisekammer

Østjyllands Spisekammer Østjyllands Spisekammer Projektbeskrivelse til netværksansøgning Et projekt under fødevareindsatsen i Grøn Vækst-programmet 1 Indhold 1. Titel... 3 2. Formål... 3 3. De deltagende virksomheder... 3 3.1

Læs mere

Rapport over projektet: afsætningsfremme for Nordmannsgran i Tyskland, Schweiz og Østrig

Rapport over projektet: afsætningsfremme for Nordmannsgran i Tyskland, Schweiz og Østrig Rapport over projektet: afsætningsfremme for Nordmannsgran i Tyskland, Schweiz og Østrig Endelig rapport over udførelsen af de gennemførte foranstaltninger. Formålet I forlængelse af de tidligere gennemførte

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Denne rapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks

Læs mere

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2)

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) Tech College Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1. Svarprocent... 3 1.2. Rapportens indhold

Læs mere

Side 20 af 59 Firmanavn Person Tak fordi du deltog i undersøgelse! XV8Q-N1PA-D356 XV8Q-N1PA-D356 Kære udstiller Det er vigtigt at evaluere erfaringerne fra weekenden for at have et solidt grundlag at bygge

Læs mere

Netværkshåndbog for JA

Netværkshåndbog for JA Netværkshåndbog for JA Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg Alle netværk under JA kan holde møder og gennemføre arrangementer Når netværk under JA afholder et arrangement eller anden aktivitet, kan de

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn

Læs mere

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Hovedbestyrelsesmøde den 19. juni 2015 Bilag 8.1 Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Senest opdateret 04.06.2015 1 Introduktion Denne fundraising strategi er en forlængelse og fortsættelse af strategiarbejdet

Læs mere

Skade, at Amerika Ligge skal saa langt herfra. H.C. Andersen. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Skade, at Amerika Ligge skal saa langt herfra. H.C. Andersen. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Skade, at Amerika Ligge skal saa langt herfra H.C. Andersen 90 91 Musikmesser/Showcase-festivaler Der findes et utal af internationale musikmesser, -konferencer, -seminarer, -festivaler og kombinationer

Læs mere

Velkommen som DIS-Danmark medlem

Velkommen som DIS-Danmark medlem Velkommen som DIS-Danmark medlem 3. udgave april 2013 DIS-Danmark Indholdsfortegnelse Velkommen som medlem i DIS-Danmark... 4 Hvad er DIS-Danmark?... 4 Generelt... 4 Lokalforeningerne... 4 Medlemsbladet

Læs mere

Pladebranchen.08 - årsskriftet fra pladeselskabernes brancheorganisation er kommet.

Pladebranchen.08 - årsskriftet fra pladeselskabernes brancheorganisation er kommet. Kulturudvalget 2008-09 KUU alm. del Bilag 328 Offentligt representing the worldwide Til Folketingets medlemmer af Kulturudvalget København K, 28/08 2009 Pladebranchen.08 - årsskriftet fra pladeselskabernes

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatet Viborg, den 28. februar 2013 /LOHOLK Referat af møde i demokratiudvalget den 20. februar 2013 kl. 13:00 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Politisk interessevaretagelse i non profit organisationer. - tendenser på social- og sundhedsområdet

Politisk interessevaretagelse i non profit organisationer. - tendenser på social- og sundhedsområdet Politisk interessevaretagelse i non profit organisationer - tendenser på social- og sundhedsområdet Af politisk konsulent Susanne Holmgaard Hansen, september 2010 Indhold Om undersøgelsen... 3 Konklusion...

Læs mere

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål:

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Der er tale om et åbent samråd. Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 19 Mødedato: 21.03.2012 Tidspunkt: Kl. 10.00 17.00 Sted: Lokale 6 i stueetagen i Kunststyrelsen

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 19 Mødedato: 21.03.2012 Tidspunkt: Kl. 10.00 17.00 Sted: Lokale 6 i stueetagen i Kunststyrelsen 10. april 2012 Jour.nr.: Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 19 Mødedato: 21.03.2012 Tidspunkt: Kl. 10.00 17.00 Sted: Lokale 6 i stueetagen i Kunststyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Notat. De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen 06.06.05 CLO

Notat. De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen 06.06.05 CLO Notat 06.06.05 CLO De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen Den fællesoffentlige bestyrelse for digital forvaltning har taget initiativ til en fælles markedsføringskampagne for digitale offentlige selvbetjeningsløsninger.

Læs mere

Evaluering af. projekt Aktiv Fritid. Evaluering af. projekt Aktiv Fritid

Evaluering af. projekt Aktiv Fritid. Evaluering af. projekt Aktiv Fritid Evaluering af Evaluering af projekt Aktiv Fritid projekt Aktiv Fritid Opfølgning på børn fra de to første - Opfølgning på børn fra de to første projektår projektår Lilhauge Lilhauge Svarrer Svarrer 01-08-2014

Læs mere

Forslag til supplerende mål til Roskilde Byråds Kvalitetskontrakt

Forslag til supplerende mål til Roskilde Byråds Kvalitetskontrakt Forslag til supplerende mål til Roskilde Byråds Kvalitetskontrakt Anj, den 24. november 2010 Fics brevid: 1136240 Indhold 1. Forældretilfredshed i dagtilbud... 2 2. Andel sikre læsere i folkeskolen...

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Tilbud om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2015 31. december 2015 for de deltagende kommuner i Iværksætterkontaktpunktet:

Tilbud om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2015 31. december 2015 for de deltagende kommuner i Iværksætterkontaktpunktet: 12. juni 2014 Tilbud om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2015 31. december 2015 for de deltagende kommuner i Iværksætterkontaktpunktet: Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Ishøj

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor Konklusion Komparativt syn på s og s mikrofinans sektor For både den danske og norske sektor gør de samme tendenser sig gældende, nemlig: 1. Private virksomheders engagement i mikrofinans har været stigende.

Læs mere

VÆRKTØJER TIL FRIVILLIGSTRATEGI

VÆRKTØJER TIL FRIVILLIGSTRATEGI Formål og værdier VÆRKTØJER TIL FRIVILLIGSTRATEGI FRIVILLIGSTRATEGI 3 trin Udarbejdelse af en frivilligstrategi kan hjælpe jer med at finde frem til, hvordan I vil arbejde med frivillige i jeres forening/aftenskole,

Læs mere

Sammenlignet med december 2008 er der sket en markant positiv udvikling i danskernes villighed til at tage et job i det øvrige Europa.

Sammenlignet med december 2008 er der sket en markant positiv udvikling i danskernes villighed til at tage et job i det øvrige Europa. Analysenotat Krisen har øget danskernes internationale jobmobilitet Sammenlignet med december 2008 er der sket en markant positiv udvikling i danskernes villighed til at tage et job i det øvrige Europa.

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Inklusionsundersøgelsen

Inklusionsundersøgelsen Inklusionsundersøgelsen 2015 Randers Lærerforening har i perioden fra den 6. november 2015 til den 20. november 2015 gennemført den årlige inklusionsundersøgelse. Der er udsendt mail til kredsens medlemmer

Læs mere

Temadag om evaluering - Branchemiljørådene

Temadag om evaluering - Branchemiljørådene Temadag om evaluering - Branchemiljørådene Hvordan kan BAR og andre aktører dokumentere effekter af sine aktiviteter? Flemming Pedersen EFFEKTEVALUERING KAN VI DET? Ønsket om at dokumentere indsatser fører

Læs mere

Sammenhæng i opgaveløsningen

Sammenhæng i opgaveløsningen Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Sammenhæng i opgaveløsningen Processen trin for trin Processen trin for trin Processen trin for trin Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2009 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af. som effektivt redskab

En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af. som effektivt redskab En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af som effektivt redskab SOCIALE MEDIER 2015 3.300.000 DANSKE BRUGERE PÅ FACEBOOK - svarende til 68% af den danske befolkning i aldersgruppen 13 år eller ældre.

Læs mere

Handlinger/aktiviteter

Handlinger/aktiviteter Handlinger/aktiviteter Følgende er en række korte beskrivelser af handlinger og aktiviteter Dansk Sejlunion gør i forbindelse med talentarbejdet i Dansk Sejlunion. Handlinger og aktiviteter er meget rettet

Læs mere

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Indhold 1. Lær at leve med kronisk

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Mikael Rørsted, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Mikael Rørsted, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt. 6. marts 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 2 Mødedato: 4. - 5. marts 2014 Tidspunkt: Tirsdag kl. 12.00 til onsdag kl. 13.00 Sted: Schæffergården, Jægersborg Allé 166, 2820

Læs mere

Mål kommunikationen. Dansk Personalebladsforening 18. November 2004. Rådgivning og undervisning

Mål kommunikationen. Dansk Personalebladsforening 18. November 2004. Rådgivning og undervisning Mål kommunikationen Dansk Personalebladsforening 18. November 2004 Karin Sloth, Kommunikationsrådgiver Kommunikation i relation til organisationsændringer i Kriminalforsorgen og som chefkonsulent i Dafolo

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

DANISH MUSIC AWARDS 2011 Gældende for pop/rock og beslægtede genrer

DANISH MUSIC AWARDS 2011 Gældende for pop/rock og beslægtede genrer DANISH MUSIC AWARDS 2011 Gældende for pop/rock og beslægtede genrer Regelsæt for indstilling af fonogrammer og kunstnere til Danish Music Awards 2011 i kategorierne gældende for pop/rock og beslægtede

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

2. Beløb der søges finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen: 100.000 kr Hvilket beløb søges fra Udviklings- og markedsføringspuljen:

2. Beløb der søges finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen: 100.000 kr Hvilket beløb søges fra Udviklings- og markedsføringspuljen: Ansøgningsskema Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet.

Læs mere

Projektskabelon ved ansøgning om satspuljemidler til projekter på Undervisningsministeriets område 2010

Projektskabelon ved ansøgning om satspuljemidler til projekter på Undervisningsministeriets område 2010 Projektskabelon ved ansøgning om satspuljemidler til projekter på Undervisningsministeriets område 2010 Forslagets titel Forslagsstiller Tilskudsmodtager Faglig mentor Favrskov Kommune Favrskov Kommune

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN KORTE OG MELLEMLANGE UDDANNELSER SAMT KUNSTNERISKE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende,

Læs mere

Bilag 1: Forslag 4. Side 1 af 12

Bilag 1: Forslag 4. Side 1 af 12 Bilag 1: Forslag 4 Side 1 af 12 Bilag 2: Spørgeskema Et spørgeskema sendt pr. mail til alle skoler: 255 skoler i alt, heraf 158 svar. Svarprocent 62 %. Se spørgsmålene herunder: Hvilken type efterskole

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose

Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU AMKU S A G S N O T A T 16. NOVEMBER 2011 Vedr.: Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid

Læs mere