We help ideas meet the real world

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "We help ideas meet the real world"

Transkript

1 Tyskland England Hørsholm Odense Sønderborg Aarhus Them Sverige Kina We help ideas meet the real world DELTA er en international virksomhed repræsenteret i fem lande med hovedsæde i Hørsholm, Danmark. DELTA Hovedkontor Venlighedsvej Hørsholm Tlf madebydelta.com We help ideas meet the real world madebydelta.com

2 velkommen Hos DELTA hjælper vi dine ideer med at møde den virkelige verden. Vi tror på, at det er de gode ideer og innovation, der skal sikre fremtidens udvikling og løse de udfordringer, vi alle står over for i en verden med begrænsede ressourcer. Vi mener, at ressourcerne kan og skal udnyttes bedre; de menneskelige og økonomiske inden for sundhed og velfærd, jordens inden for klima, energi og miljø. Og ikke mindst ressourcerne hos vores kunder alt for mange produkter når aldrig hele vejen fra idé til marked og ender netop som spild af ressourcer. Vi ønsker at møde disse udfordringer med effektiv produktudvikling, ekspertise og innovation.

3 kort fortalt er vi en teknologisk virksomhed med en lang historie. Vi har været teknologiens stifindere siden 1941 og er i dag specialiseret i test, rådgivning og udvikling inden for elektronik, mikroelektronik, software, lys og optik, akustik, sensorer og trådløse løsninger. Som kunde får du effektiv produktudvikling og specialiseret rådgivning.... akkrediterede test udført i avancerede testfaciliteter.... ASICs og optiske filtre i verdensklasse.... ekspertise til udvikling af teknologi og produkter inden for sundheds- og velfærdsteknologi samt klima, energi og miljø. We help ideas meet the real world Vores opgave er at hjælpe dine ideer møde den virkelige verden.... at hjælpe dig med produktudvikling og effektiv anvendelse af ressourcer og avancerede teknologier.... at skabe unikke løsninger med unik viden og erfaring. Vi er stolte af årligt at hjælpe mere end 2000 kunder med deres produktudvikling.... at vi i dag er 270 engagerede medarbejdere fordelt i fem lande.... at vi har en meget høj trivsel blandt medarbejderne.... at arbejde for samfund og industri som Godkendt Teknologisk Servicevirksomhed.

4 produktudvikling Produktudvikling handler om fra starten at indtænke de konkurrencemæssige fordele og regulatoriske udfordringer. Det kræver, at der fokuseres på hele den proces et nyt produkt gennemgår fra idé til marked. Vores erfaring fortæller os, at op imod 80 % af alle produkter fejler i første test. Vi ønsker at forbedre dette og hjælper derfor din idé eller dit produkt helt eller delvist gennem vores udviklingsmodel til at få succes i en kompleks verden. Produktion & salg Det er vores ønske, at dit produkt får succes, derfor indtænker vi dine konkurrencemæssige fordele allerede fra starten; brugervenlighed, miljøpåvirkninger, lovkrav, elektromagnetisk kompatibilitet, life cycle costs. Idé & forretningsplan Der er tid og penge at spare ved fra start at skabe overblik over hele udviklingsprocessen, herunder projektledelse, konfigurationsstyring, kvalitetssikring og procesforbedringer. 80 % af alle produkter fejler i første test. Krav & design Ved at indtænke regulatoriske krav tidligt i designfasen sikrer du, at produktet gennemfører de nødvendige test i første forsøg. Test Ved især at lægge vægt på de tidlige aktiviteter i en udviklingsproces er det i testfasen allerede specificeret, hvordan de enkelte komponenter, delsystemer og produkter skal testes. Al produktudvikling begynder med en god idé, som også skal blive til en god forretning derfor er first time right vigtig for os. For at dette skal lykkes, bruger vi, på baggrund af vores erfaring, ydelser og kompetencer, en udviklingsmodel der skaber overblik, systematiserer og afspejler de vigtigste elementer ved en udviklingsproces. Det centrale i udviklingsmodellen er, at den lægger stor vægt på de tidlige aktiviteter i forbindelse med idé, kravspecifikation og design og samtidig sikrer, at det tidligt specificeres, hvordan de enkelte komponenter, delsystemer og produkter skal testes. God produktudvikling handler altså om at få overblik over processen, herunder projektledelse, konfigurationsstyring, kvalitetssikring, procesforbedringer og om at indtænke konkurrencemæssige fordele såvel som regulatoriske udfordringer fra starten. Konstruktion Ved at indtænke nye intelligente teknologier i dit produkt, opnår du fx unik funktionalitet eller optimering af omkostninger.

5 rådgivning Videndeling er essentiel for os, og derfor udgør rådgivning, kurser, seminarer og temadage en stor del af vores forretning. Vi udvikler veldefinerede specialydelser eller koncepter som fx approval management, der sikrer, at dit produkt finder den hurtigste vej ud på markedet. Specialistviden og erfaring er grundlaget for den rådgivning, vi tilbyder, og den bygger på en blanding af hands-on-erfaring og aktiv deltagelse i danske og udenlandske standardiseringsudvalg og netværk. Vi har altså, i bogstaveligste forstand, fingrene nede i rigtig mange produkter, når vi tester for vores kunder, og det giver os et stort overblik over, hvad der virker. Vi tilbyder rådgivning i alle faser af udviklingsprocessen, ligesom vi i fællesskab med dig som kunde kan sammensætte et unikt rådgivningsforløb præcist efter dit behov. Et projekt kan på den måde variere fra et par timers rådgivning til større udviklingsprojekter. Akustik Approval management Business innovation Wireless Processer Approval management Akustisk rådgivning Business innovation Med approval management kan vi rådgive dig, om hvilke test og hvilken dokumentation dit specifikke teknologiske produkt skal igennem for at opfylde gældende krav og standarder. Vi er akkrediteret af DANAK til at foretage målinger og beregninger inden for alle grene af akustik. Vores rådgivning dækker bredt det danske erhvervsliv, offentlige institutioner og privatpersoner. Med fokus på kundens egen innovation og egne kompetencer rådgiver vi små og mellemstore virksomheder til bedre produktudvikling og forbedring af forretningsprocesser.

6 Test Vi er et akkrediteret testhus, der hvert år gennemfører omkring 2500 vores brugertest afprøves produktet på slutbrugere. Denne test er et nyt- produkttest, der alle er med til at sikre, at dit produkt kan få succes tigt redskab ved udviklingen af produkter, da det herefter vil være muligt i den virkelige verden. Lever dit produkt op til lovgivningens krav og at lave tilpasninger, inden den endelige produktion bliver igangsat. standarder? Fungerer teknologien? Hvilken betydning har vejr og miljø for produktet? Hvad synes brugerne? Og hvordan kan vi højne kvali- Vi har mere end 70 testfaciliteter fordelt i Danmark og Sverige inden Sensorisk evaluering EMC Pålidelighed teten? I vores testfaciliteter kan vi etablere situationer svarende til alle tænkelige brugsmiljøer, og testemnerne kan være alt fra store redningsbåde eller containere til små høreapparater, som vi kan teste for alt fra vibration over sammenstød til små elektromagnetiske forstyrrelser. I for EMC, pålidelighed, akustik, trådløse teknologier, ASIC og test af medicinsk udstyr. Vores akkrediteringer sikrer, at alle vore test er udarbejdede under pålidelige forhold. Ligesom vi bruger kalibreret og avanceret testudstyr samt har personale med stor erfaring og indsigt. Ved sensorisk evaluering undersøger vi slutbrugernes præferencer med mennesket som måleinstrument. Vi kan tilbyde kiggeog lyttetest, rådgivning og brugerundersøgelser samt en unik online tjeneste, hvor det er muligt selv at opstille en professionel lyttetest. I en EMC-test tester vi dit produkts elektromagnetiske kompatibilitet i et elektromagnetisk dæmpet rum, hvilket vil sige, at vi tester, hvordan produktet vekselvirker og interfererer med andre produkter indeholdende elektronik. En pålidelighedstest simulerer det daglige brugsmiljø og kan udføres ud fra forskellige parametre såsom varme, kulde, fugt, saltholdig luft, korrosive gasser, fald, vibration, chok, tryk og elektriske forstyrrelser. Krav Vi udfører akkrediterede test så lovgivning og standarder overholdes. Funktion & teknologi Dit produkt skal kunne fungere efter hensigten. Vi kan hjælpe med funktionstest af fx softwareprogrammer og ASICs. Brugerne Brugernes subjektive præferencer bestemmer, om et produkt opnår succes i sidste ende når vi kender Vi har simuleret den virkelige verden siden Miljømæssige påvirkninger præferencerne, kan vi skabe konkurrencemæssige fordele for dit produkt. Naturens klimatiske og atmosfæriske forhold udfordrer ethvert produkt. Vi kan simulere alle natu- Elektromagnetisk kompatibilitet rens forhold og på den måde sikre pålideligheden af dit produkt. Alle produkter indeholdende elektronik udsender elektromagnetisk støj, der kan være skadelig for andre elektroniske produkter. Vi sikrer, at dit produkt kan ASIC-test Lystest Høreapparater sameksistere med andre produkter. En ASIC-test udføres dels for at teste funk- Elpærer testes for lysstrøm, effektforbrug DELTA udfører akkrediterede test af høre- tionalitet, og dels for at teste om mikrochip- og levetid. Der testes for, om ydeevnen le- apparater, og vi er inden for dette verdens pen fungerer tilsigtet under normale drifts- ver op til internationale krav og standarder førende testhus. Et høreapparat testes bl.a. forhold. Det kan være datakommunikation, for de respektive belysningsområder. for funktion og elektromagnetisk kompatibi- RF-signaler og strømforbrug, der testes. litet.

7 teknologi & platforme Vores kunder søger konstant efter nye muligheder for at sikre en højere værdi i deres produkter til en konkurrencedygtig pris. Produkter skal gøres mindre, trådløse, intelligente og mobile men skal samtidig være miljøvenlige og billige at producere. Derfor arbejder vi på at sikre generiske teknologier og platforme, som mange virksomheder kan udnytte i flere sammenhænge. Baseret på et årelangt erfaringsgrundlag besidder DELTA unikke teknologier og platforme, der i tæt samspil med kundens egen udvikling fungerer som byggesten for intelligente produkter. Fra de nyeste non-invasive sensorer til minituarisering af intelligente RFID-tags. Berøringsfrie sensorer til fermentering Inden for den biopharmaceutiske industri er der store fordele forbundet med at kunne overvåge fermenteringsprocesser uden at riskere kontaminering af biokulturen ved invasiv prøvetagning. Vi har gennem mange års forskning udviklet en række berøringsfri sensorer, bl.a. til måling af iltkoncentration og ph i bioreaktorer. De berøringsfri optokemiske sensorer er baseret på et steriliserbart sensormateriale, placeret på indersiden af et transparent vindue i bioreaktoren som muliggør, at de ønskede procesparametre kontinuerligt kan aflæses af et eksternt elektrooptisk sensorsystem. Vi tilbyder komplette sensorløsninger og -materialer samt en patentanmeldt metode til fastgørelse af sensormaterialerne i bioreaktoren. Sygdomsmonitorering i hjemmet Med DELTA s epatch, som gør brug af en skræddersyet ASIC, er det muligt at bringe patientmonitoreringen ind i dagligdagen og væk fra sygehuset. Med et epatch får patienten frihed til at dyrke motion, arbejde, gå i skole altså at leve en normal tilværelse. Et epatch måler trådløst EMG (musklernes spændingsforskelle) eller EKG (hjertets spændingsforskelle) og kan derved blandt andet overvåge hjerterytme, søvnapnø eller epilepsi. De data, som epatch opsamler, lagres i mikrochippens hukommelse, og relevante data sendes trådløst til en bærbar enhed som fx en mobiltelefon eller en pc. Med vores plasterplatformsteknologi kan du hurtigt etablere et nyt medicoprodukt. Større funktionalitet og lave omkostninger med ASIC ASIC er en chip udviklet til en bestemt anvendelse. Fælles for alle ASICs er, at de ofte erstatter et stort antal andre komponenter og dermed reducerer systemomkostningerne og derudover sikrer lavere fejlhyppighed og besparelser på elforbrug og plads. Dette giver større driftsikkerhed og lavere produktomkostninger, da designet også er uafhængigt af tilgængeligheden af tredjepartkomponenter. Konkurrencemæssige fordele gennem konkurrencedygtig teknologi. Optiske filtre i verdensklasse Ved mange års investering og forskning har vi udviklet design- og produktionsmetoder, der gør, at vi kan tilbyde avancerede optiske filtre til meget konkurrencedygtige priser. Vores filtre anvendes i de mest avancerede fluorescensmikroskoper og vinder i stigende grad indpas i medicotekniske apparater. Diagnostisk udstyr, der kan bidrage til hurtig bestemmelse af sygdomsårsag, samt valg af den bedste behandling for en individuel patient, er blandt de mulige løsninger på en række kendte udfordringer. Et system, der kan teste en prøve fra en patient, mens patienten undersøges af praktiserende læge (det vil sige ved point of care), kan fx bidrage til at brugen af bredspektret antibiotika begrænses, og at risikoen for nye antibiotikaresistente bakteriestammer dermed bekæmpes. Tilsvarende kan et system, der tester forskellig medicinpræparaters effekt på celler fra en kræftknude medvirke til at finde den bedste behandling for den individuelle patient. Med vores optiske filterplatform får du mulighed for automatiseret, hurtig, billig og præcis identifikation og analyse. Erfaringsfundament for sensorsystemer Erfaringsfundament for epatch 1944, optisk laboratorium 1970, flourescens filtre 2010 erne, sensorsystemer 1967, ElektronikCentralen 1984, ASIC 2010 erne, epatch

8 Sundheds- & velfærdsteknologi Fremtidens sundhedsvæsen skal fungere med færre ressourcer. Men fremfor at se det som begrænsninger, ser vi muligheder og løsninger i form af gode ideer og effektiv produktudvikling. Teknologi, der muliggør mobilitet for den enkelte skaber bedre og mere individuel behandling, er med til at sikre, at menneskelige og økonomiske ressourcer udnyttes bedst muligt. Intelligent pilleæske Træningskoncept Tidlig detektion af grå stær DELTA og Cypak har i samarbejde udviklet en intelligent pilleæske. Når du trykker en pille ud, lagres tidspunktet i pakkens hukommelse, og nogle obligatoriske spørgsmål besvares. Data overføres til lægen eller et apotek, der opbygger en historik omkring den enkeltes behov og derved nemmere kan beregne til den korrekte dosis medicin. Et innovativt koncept baseret på videooptagelser, hvor sensorer fastsat på patienten optimerer genoptræningen og muliggør at den gennemføres i eget hjem. Konceptet er udviklet i samarbejde med fysioterapeuter, kommuner og IT-Universitetet. Ved at bruge DELTA s lineært variable filtre har Edinburgh Instruments udviklet måleudstyr til forskning i tidlig detektion af grå stær. Det formodes, at man helt kan undgå en operation, hvor linsen i øjet bliver udskiftet, hvis den grå stær opdages tidligt. Sygdommen kan i stedet for behandles udelukkende med lys. Fejlmedicinering er en hyppig dødsårsag blandt indlagte og årsag til 4 % af indlæggelserne for yngre og 16 % for ældre. Der bliver færre unge til at pleje flere ældre i EU er fordelingen mellem ung/gammel i :4 I 2050 forventes fordelingen 1:8. Fremtidens ældre forventes at have gode it-kompetencer, og de vil derfor nok stille større krav til brugerinvolvering. Vi rådgiver og tester inden for Vi udvikler og producerer unikke optiske filtre til applikation inden for behandlingen af fx grøn stær, grå stær, HIV og cancer. medicoteknologi og guider dig Der er færre menneskelige og økonomiske ressourcer inden for sundhed og velfærd i fremtiden. gennem det medicinske direktiv. Vi udvikler point of care teknologier, der giver behandlere, fx den praktiserende læge, mulighed for umiddelbar diagnosticering og Tilfældig brug af antibiotika øger risikoen for resistens. Med vores plasterplatformsteknologi, kan et nyt medicoprodukt etableres hurtigt. Vi udvikler intelligente produkter som fx den elektroniske pilleæske, der husker dig på at tage din medicin og samtidig registrerer dit forbrug. individuel behandling. Interesseorganisationen Continua Health Alliance tester og certificerer nye produkter inden for velfærd og sundhed. Continua Health Alliance er en non-profit interesseorganisation sammensat af internationale velfærds- og teknologivirksomheder. Målet for Continua er at skabe et kompatibelt system, hvor medicoprodukter kan udveksle sundhedsfaglige informationer. DELTA deltager aktivt i Continuas arbejde med at definere, hvilke standarder, der skal være gældende for produkterne i systemet. Vi hjælper med at klargøre og rådgive om produkterne til Continuas test og certificering.

9 klima, energi & miljø De globale ressourcer er under pres. Det udfordrer, hvordan vi skaber velstand og velfærd, uden miljøet lider derved. Vi har taget udfordringen op og fokuserer på, hvordan vores erfaring, teknologi og kompetencer kan sikre nye løsninger inden for klima, energi og miljø. Miljøsensorer Sikre elbiler Vindmøller Rensning af spildevand er af stor betydning for vores vandmiljø. Derfor har vi hos DELTA udviklet optiske sensorer til måling af vandkvalitet og regulering af rensningsanlæg. Vi har udviklet sensorer til måling af koncentrationen af nitrat og ilt samt indholdet af biologisk materiale og partikler. Elbilen forurener mindre og forventes i fremtiden at erstatte den benzindrevne bil. Vi støtter og bidrager til udbredelsen af elbiler ved især at fokusere på de sikkerhedsaspekter, en ny teknologi bringer med sig. Derfor har vi udviklet den helt rigtige lyd til elbiler, der ved lave hastigheder kører næsten lydløst og dermed kan være til fare for fodgængere og cyklister. Vindenergi har gennem mange år været en god alternativ energikilde, som DELTA har været med til at støtte og udvikle. Bl.a. har vi udviklet et værktøj, Nord2000, der tager højde for lokale meterologiske forhold og beregner støjudbredelsen fra vindmøller hvilket især er fordelagtigt ved design og placering af vindmølleparker. Et batteri har en kort levetid og kan have en lang nedbrydningstid på op til 1000 år. EU s grænseværdi for kvælstofdioxid i luften er 40 µg/m 3 i Danmark er der på udvalgte strækninger målt en værdi på 50 µg/m 3. Elbilen, som afløser benzinbilen, skal være miljørigtig og EU har som mål at øge den effektive udnyttelse af energien med 20 % inden Ved at måle CO 2, temperatur, fugt og sikker at køre i. Vi har udviklet den helt rigtige lyd til elbiler. lys direkte på afgrøden kan man opnå optimal plantevækst. Med simuleringsværktøjet Nord2000 kan vi beregne I 2050 skal der være mad og drikkevand til 9 mia. mennesker. Med optiske sensorer kan vi foretage den bedste placering af vindmølleparker. I EU dør omkring mennesker hvert år som følge af luftforurening. non-invasive målinger af miljøet. Vi arbejder med at høste energi direkte fra naturen i stedet for at bruge batterier. Med et netværk af sensorer kan vi måle klimaforandringerne eller forurening over store arealer. Vi arbejder med ASICs, der kan erstatte et stort antal komponenter og dermed sikrer lavere strømforbug og minsker brugen af batterier Energy harvesting Ved energy harvesting høstes CO 2 neutral energi fra forskellige kilder i det omkringliggende miljø, fx varme, vibration, radiobølger eller solen. På den måde kan en energihøster forsyne fx en sensor med den energi, den skal bruge for at sende et signal. Hos DELTA kan vi konvertere eksisterende produkter til at basere sig på CO 2 neutral energy harvesting ved at klarlægge energibehov og montere relevante høstere.

10 veje til vækst Som Godkendt Teknologisk Servicevirksomhed arbejder vi for at imødekomme og kombinere samfundsmæssige udfordringer med teknologiske muligheder og industriens behov. Vi forsøger at gribe fremtiden i nutiden og arbejder i dag på de teknologier og metoder, der skal hjælpe dig i morgen. Vi integrerer nye, innovative sensorer, etablerer nye platformsteknologier, udvikler intelligente engangsartikler og eksperimenterer med nye innovationsmetoder. Vores veje til vækst udgøres bl.a. af en portefølje af nye indsatser, der skal holde os opdaterede i vores test, rådgivning og udvikling vi inkuberer nye teknologier, metoder og forretningskoncepter, deltager i verdens førende fora, faglige miljøer og standardiseringer, ligesom vi investerer i nye talenter og kapaciteter og samarbejder med danske og internationale universiteter. Elektronisk skitsering Sensornetværk Point of Care Med elektronisk skitsering er det muligt at afprøve et produkt, en service eller en teknologi tidligt i udviklingsprocessen og dermed spare ressourcer ved first time right. Med simple prototyper er det muligt for os at hjælpe opfindere og virksomheder i gang med udviklingen af nye innovative produkter og services samt at gennemføre tidlige proof-of-concept forløb. Med et sensornetværk - et netværk bestående af mange små sensornoder - kan vi opsamle data over et større geografisk område og klarlægge eksempelvis klimaforandringer eller forurening. Og ved at lade sensornetværket benytte energy harvesting, er det muligt at lade systemet fungere selvstændigt i flere år uden at skulle skifte batterier eller vedligeholde komponenter. Point of Care producenter søger at fremstille små håndholdte enheder, der skal gøre det muligt for den enkelte behandler at stille en hurtigere diagnose og dermed sikre en højere grad af korrekt og individuel behandling. Vi fokuserer især på den humane diagnostik og på udviklingen af point of care produkter til at bestemme stafylokokker på danske hospitaler samt pneumokokker (lungebetændelse) i u-lande.

SKAB VÆKST FOR DIN VIRKSOMHED

SKAB VÆKST FOR DIN VIRKSOMHED ANNONCETILLÆG TIL BØRSEN FRA GTS GODKENDT TEKNOLOGISK SERVICE Vækst Dansk teknologi renser badevand i hele verden. Sammen med GTS-instituttet DHI har virksomheden Skjølstrup & Grønborg sikret en unik eksportsucces.

Læs mere

Smartere mad. En smartere planet. Smartere byer

Smartere mad. En smartere planet. Smartere byer En smartere planet Smartere handel Smartere mad Smartere sundhed Smartere trafik En smartere planet Smartere energi Smartere bank Smartere byer Smartere forvaltning En smartere verden Verden er ikke effektiv.

Læs mere

GTS Performanceregnskab

GTS Performanceregnskab GTS Performanceregnskab 28 GTS Performanceregnskab 28 29 Indhold 1 Omsætning og overskud skaber ny viden s. 4 28 var et godt år for GTS-institutterne. Både omsætning og overskud steg mærkbart i forhold

Læs mere

Debatoplæg om teknologi i velfærden

Debatoplæg om teknologi i velfærden Debatoplæg om teknologi i velfærden Velfærd under forandring Teknologi er blevet en integreret del af de fleste danskeres hverdag. Vi surfer på nettet, tager billeder med mobilen, sender sms er og har

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Medico apps A practitioner s guide

Medico apps A practitioner s guide DANSK VERSION 1.1 Medico apps A practitioner s guide Af Uri Duvald Andersen Jens Peter Andersen Martin Stenfeldt Redaktion Morten Gjøl www.medico-innovation.dk DANSK VERSION 1.1 Medico apps A practitioner

Læs mere

SUND VÆKST VÆKST. Velfærdsingeniører der tænker anderledes. Teknologiske løsninger med mennesket i centrum

SUND VÆKST VÆKST. Velfærdsingeniører der tænker anderledes. Teknologiske løsninger med mennesket i centrum IDA Idéklinikken dyrker, motiverer og udbreder innovation, der kan gøre sundhedsvæsenet bedre og give patienterne en bedre behandling. Sundhedsinnovation Side 24 Tillægget er udgivet af IDA SUND VÆKST

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

Koncernmiljørapport 2004

Koncernmiljørapport 2004 Koncernmiljørapport 24 4 Koncernchefens indledning 6 Lederskab 12 Medarbejdere 16 Kunder 24 Samfund 3 Datamatrix INDHOLD 32 Om rapporten 34 Revisorerklæring 36 Grundfos kort fortalt 38 Diplomer og certifikater

Læs mere

T e k n o l o g isk frems y n 2

T e k n o l o g isk frems y n 2 Teknologisk fremsyn Teknologisk fremsyn 2 Indhold Indledning.... 5 Teknologi #1 Et nationalt system med én elektronisk journal pr. patient.... 9 Udfordringer og virkemidler...10 Teknologi #2 Monitorering

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 CERTIFICERING AF BÆREDYGTIGHED FREMTIDSSIKRER NYBYGGERI S12 REGION HOVEDSTADEN BLIVER GRØN S16 BORNHOLM ER TEST-Ø FOR HELE EUROPA S20 PRODUCERET

Læs mere

Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst. Marts 2015

Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst. Marts 2015 Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst Marts 2015 Det at anvende data til at drive forretning er ikke noget nyt. I Danmark har vi en lang tradition for at indsamle data og

Læs mere

Bæredygtighedsrapport 2009

Bæredygtighedsrapport 2009 Bæredygtighedsrapport 2009 Klima, vand og energi Grundfos-koncernen 2 3 Vi tror på, at morgendagens kunder i stigende grad vil forvente bæredygtige produkter. Ved at gribe initiativet i dag vil Grundfos

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Living labs & testcentre

Living labs & testcentre Nye spillere på et umodent marked: Living labs & testcentre for sundheds- og velfærdsinnovation Analyse af living labs virkemåder og undersøgelse af virksomheders ønsker til ydelser. Marts 2015 1 Udarbejdet

Læs mere

Hvor ligger det gemte guld?

Hvor ligger det gemte guld? Hvor ligger det gemte guld? Du kan finde din virksomheds skjulte it-ressourcer med hjælp fra HP s it-eksperter [side 02] Tør du nytænke dit it-budget? [side 04] Spiller du stadig Commodore 64? [side 06]

Læs mere

Datadreven vækst i Danmark - Potentialer og udfordringer ved big data i udvalgte sektorer

Datadreven vækst i Danmark - Potentialer og udfordringer ved big data i udvalgte sektorer December 2014 Datadreven vækst i Danmark - Potentialer og udfordringer ved big data i udvalgte sektorer 1. Indledning... 3 2. Om big data... 4 2.1. Datadreven vækst i Danmark... 6 2.2. Effekter og potentialer...

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

Miljøforbedringer gennem produktudvikling. - en guide

Miljøforbedringer gennem produktudvikling. - en guide Miljøforbedringer gennem produktudvikling - en guide Denne Guide er et af resultaterne fra et projekt finansieret af Miljøstyrelsen og gennemført i samarbejde med DI, IPU og DTU. På basis af en kortlægning

Læs mere

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 1. udgave, 1. oplag 2014 FORFATTERE: Allan Schmidt,

Læs mere

digitalisér 2010 IT-arkitekturkonferencen Århus 14.-15. april 2010 - 1 - Foto: Jakob Mark

digitalisér 2010 IT-arkitekturkonferencen Århus 14.-15. april 2010 - 1 - Foto: Jakob Mark digitalisér 2010 Foto: Jakob Mark IT-arkitekturkonferencen Århus 14.-15. april 2010-1 - DigITAlisér 2010 digitalisering af hele Danmark Af Jørgen Abild Andersen, direktør, IT- og Telestyrelsen Foto: Martin

Læs mere

Nr. 3 december 2003. business intelligence

Nr. 3 december 2003. business intelligence Nr. 3 december 2003 business intelligence Indhold Samarbejde med resultater... 3 Lars Qvortrup Business Intelligence til små og mellemstore virksomheder 4 Tim Hansson og Thomas Møhring Fælles viden og

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET LEAN LEAN I DET OFFENTLIGE - LEAN OG ARBEJDSMILJØ - LEAN CONSTRUCTION - LEAN OG IT SEPTEMBER 2007

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET LEAN LEAN I DET OFFENTLIGE - LEAN OG ARBEJDSMILJØ - LEAN CONSTRUCTION - LEAN OG IT SEPTEMBER 2007 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET LEAN ANNONCE Lean relativt nyt i kommunerne I dag møder man Lean en del mere udbredt i de danske kommuner end i den spæde start. Lean indgår i

Læs mere

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Copyright 2011 Mandag Morgen ISBN: 978-87-90275-74-7

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere