We help ideas meet the real world

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "We help ideas meet the real world"

Transkript

1 Tyskland England Hørsholm Odense Sønderborg Aarhus Them Sverige Kina We help ideas meet the real world DELTA er en international virksomhed repræsenteret i fem lande med hovedsæde i Hørsholm, Danmark. DELTA Hovedkontor Venlighedsvej Hørsholm Tlf madebydelta.com We help ideas meet the real world madebydelta.com

2 velkommen Hos DELTA hjælper vi dine ideer med at møde den virkelige verden. Vi tror på, at det er de gode ideer og innovation, der skal sikre fremtidens udvikling og løse de udfordringer, vi alle står over for i en verden med begrænsede ressourcer. Vi mener, at ressourcerne kan og skal udnyttes bedre; de menneskelige og økonomiske inden for sundhed og velfærd, jordens inden for klima, energi og miljø. Og ikke mindst ressourcerne hos vores kunder alt for mange produkter når aldrig hele vejen fra idé til marked og ender netop som spild af ressourcer. Vi ønsker at møde disse udfordringer med effektiv produktudvikling, ekspertise og innovation.

3 kort fortalt er vi en teknologisk virksomhed med en lang historie. Vi har været teknologiens stifindere siden 1941 og er i dag specialiseret i test, rådgivning og udvikling inden for elektronik, mikroelektronik, software, lys og optik, akustik, sensorer og trådløse løsninger. Som kunde får du effektiv produktudvikling og specialiseret rådgivning.... akkrediterede test udført i avancerede testfaciliteter.... ASICs og optiske filtre i verdensklasse.... ekspertise til udvikling af teknologi og produkter inden for sundheds- og velfærdsteknologi samt klima, energi og miljø. We help ideas meet the real world Vores opgave er at hjælpe dine ideer møde den virkelige verden.... at hjælpe dig med produktudvikling og effektiv anvendelse af ressourcer og avancerede teknologier.... at skabe unikke løsninger med unik viden og erfaring. Vi er stolte af årligt at hjælpe mere end 2000 kunder med deres produktudvikling.... at vi i dag er 270 engagerede medarbejdere fordelt i fem lande.... at vi har en meget høj trivsel blandt medarbejderne.... at arbejde for samfund og industri som Godkendt Teknologisk Servicevirksomhed.

4 produktudvikling Produktudvikling handler om fra starten at indtænke de konkurrencemæssige fordele og regulatoriske udfordringer. Det kræver, at der fokuseres på hele den proces et nyt produkt gennemgår fra idé til marked. Vores erfaring fortæller os, at op imod 80 % af alle produkter fejler i første test. Vi ønsker at forbedre dette og hjælper derfor din idé eller dit produkt helt eller delvist gennem vores udviklingsmodel til at få succes i en kompleks verden. Produktion & salg Det er vores ønske, at dit produkt får succes, derfor indtænker vi dine konkurrencemæssige fordele allerede fra starten; brugervenlighed, miljøpåvirkninger, lovkrav, elektromagnetisk kompatibilitet, life cycle costs. Idé & forretningsplan Der er tid og penge at spare ved fra start at skabe overblik over hele udviklingsprocessen, herunder projektledelse, konfigurationsstyring, kvalitetssikring og procesforbedringer. 80 % af alle produkter fejler i første test. Krav & design Ved at indtænke regulatoriske krav tidligt i designfasen sikrer du, at produktet gennemfører de nødvendige test i første forsøg. Test Ved især at lægge vægt på de tidlige aktiviteter i en udviklingsproces er det i testfasen allerede specificeret, hvordan de enkelte komponenter, delsystemer og produkter skal testes. Al produktudvikling begynder med en god idé, som også skal blive til en god forretning derfor er first time right vigtig for os. For at dette skal lykkes, bruger vi, på baggrund af vores erfaring, ydelser og kompetencer, en udviklingsmodel der skaber overblik, systematiserer og afspejler de vigtigste elementer ved en udviklingsproces. Det centrale i udviklingsmodellen er, at den lægger stor vægt på de tidlige aktiviteter i forbindelse med idé, kravspecifikation og design og samtidig sikrer, at det tidligt specificeres, hvordan de enkelte komponenter, delsystemer og produkter skal testes. God produktudvikling handler altså om at få overblik over processen, herunder projektledelse, konfigurationsstyring, kvalitetssikring, procesforbedringer og om at indtænke konkurrencemæssige fordele såvel som regulatoriske udfordringer fra starten. Konstruktion Ved at indtænke nye intelligente teknologier i dit produkt, opnår du fx unik funktionalitet eller optimering af omkostninger.

5 rådgivning Videndeling er essentiel for os, og derfor udgør rådgivning, kurser, seminarer og temadage en stor del af vores forretning. Vi udvikler veldefinerede specialydelser eller koncepter som fx approval management, der sikrer, at dit produkt finder den hurtigste vej ud på markedet. Specialistviden og erfaring er grundlaget for den rådgivning, vi tilbyder, og den bygger på en blanding af hands-on-erfaring og aktiv deltagelse i danske og udenlandske standardiseringsudvalg og netværk. Vi har altså, i bogstaveligste forstand, fingrene nede i rigtig mange produkter, når vi tester for vores kunder, og det giver os et stort overblik over, hvad der virker. Vi tilbyder rådgivning i alle faser af udviklingsprocessen, ligesom vi i fællesskab med dig som kunde kan sammensætte et unikt rådgivningsforløb præcist efter dit behov. Et projekt kan på den måde variere fra et par timers rådgivning til større udviklingsprojekter. Akustik Approval management Business innovation Wireless Processer Approval management Akustisk rådgivning Business innovation Med approval management kan vi rådgive dig, om hvilke test og hvilken dokumentation dit specifikke teknologiske produkt skal igennem for at opfylde gældende krav og standarder. Vi er akkrediteret af DANAK til at foretage målinger og beregninger inden for alle grene af akustik. Vores rådgivning dækker bredt det danske erhvervsliv, offentlige institutioner og privatpersoner. Med fokus på kundens egen innovation og egne kompetencer rådgiver vi små og mellemstore virksomheder til bedre produktudvikling og forbedring af forretningsprocesser.

6 Test Vi er et akkrediteret testhus, der hvert år gennemfører omkring 2500 vores brugertest afprøves produktet på slutbrugere. Denne test er et nyt- produkttest, der alle er med til at sikre, at dit produkt kan få succes tigt redskab ved udviklingen af produkter, da det herefter vil være muligt i den virkelige verden. Lever dit produkt op til lovgivningens krav og at lave tilpasninger, inden den endelige produktion bliver igangsat. standarder? Fungerer teknologien? Hvilken betydning har vejr og miljø for produktet? Hvad synes brugerne? Og hvordan kan vi højne kvali- Vi har mere end 70 testfaciliteter fordelt i Danmark og Sverige inden Sensorisk evaluering EMC Pålidelighed teten? I vores testfaciliteter kan vi etablere situationer svarende til alle tænkelige brugsmiljøer, og testemnerne kan være alt fra store redningsbåde eller containere til små høreapparater, som vi kan teste for alt fra vibration over sammenstød til små elektromagnetiske forstyrrelser. I for EMC, pålidelighed, akustik, trådløse teknologier, ASIC og test af medicinsk udstyr. Vores akkrediteringer sikrer, at alle vore test er udarbejdede under pålidelige forhold. Ligesom vi bruger kalibreret og avanceret testudstyr samt har personale med stor erfaring og indsigt. Ved sensorisk evaluering undersøger vi slutbrugernes præferencer med mennesket som måleinstrument. Vi kan tilbyde kiggeog lyttetest, rådgivning og brugerundersøgelser samt en unik online tjeneste, hvor det er muligt selv at opstille en professionel lyttetest. I en EMC-test tester vi dit produkts elektromagnetiske kompatibilitet i et elektromagnetisk dæmpet rum, hvilket vil sige, at vi tester, hvordan produktet vekselvirker og interfererer med andre produkter indeholdende elektronik. En pålidelighedstest simulerer det daglige brugsmiljø og kan udføres ud fra forskellige parametre såsom varme, kulde, fugt, saltholdig luft, korrosive gasser, fald, vibration, chok, tryk og elektriske forstyrrelser. Krav Vi udfører akkrediterede test så lovgivning og standarder overholdes. Funktion & teknologi Dit produkt skal kunne fungere efter hensigten. Vi kan hjælpe med funktionstest af fx softwareprogrammer og ASICs. Brugerne Brugernes subjektive præferencer bestemmer, om et produkt opnår succes i sidste ende når vi kender Vi har simuleret den virkelige verden siden Miljømæssige påvirkninger præferencerne, kan vi skabe konkurrencemæssige fordele for dit produkt. Naturens klimatiske og atmosfæriske forhold udfordrer ethvert produkt. Vi kan simulere alle natu- Elektromagnetisk kompatibilitet rens forhold og på den måde sikre pålideligheden af dit produkt. Alle produkter indeholdende elektronik udsender elektromagnetisk støj, der kan være skadelig for andre elektroniske produkter. Vi sikrer, at dit produkt kan ASIC-test Lystest Høreapparater sameksistere med andre produkter. En ASIC-test udføres dels for at teste funk- Elpærer testes for lysstrøm, effektforbrug DELTA udfører akkrediterede test af høre- tionalitet, og dels for at teste om mikrochip- og levetid. Der testes for, om ydeevnen le- apparater, og vi er inden for dette verdens pen fungerer tilsigtet under normale drifts- ver op til internationale krav og standarder førende testhus. Et høreapparat testes bl.a. forhold. Det kan være datakommunikation, for de respektive belysningsområder. for funktion og elektromagnetisk kompatibi- RF-signaler og strømforbrug, der testes. litet.

7 teknologi & platforme Vores kunder søger konstant efter nye muligheder for at sikre en højere værdi i deres produkter til en konkurrencedygtig pris. Produkter skal gøres mindre, trådløse, intelligente og mobile men skal samtidig være miljøvenlige og billige at producere. Derfor arbejder vi på at sikre generiske teknologier og platforme, som mange virksomheder kan udnytte i flere sammenhænge. Baseret på et årelangt erfaringsgrundlag besidder DELTA unikke teknologier og platforme, der i tæt samspil med kundens egen udvikling fungerer som byggesten for intelligente produkter. Fra de nyeste non-invasive sensorer til minituarisering af intelligente RFID-tags. Berøringsfrie sensorer til fermentering Inden for den biopharmaceutiske industri er der store fordele forbundet med at kunne overvåge fermenteringsprocesser uden at riskere kontaminering af biokulturen ved invasiv prøvetagning. Vi har gennem mange års forskning udviklet en række berøringsfri sensorer, bl.a. til måling af iltkoncentration og ph i bioreaktorer. De berøringsfri optokemiske sensorer er baseret på et steriliserbart sensormateriale, placeret på indersiden af et transparent vindue i bioreaktoren som muliggør, at de ønskede procesparametre kontinuerligt kan aflæses af et eksternt elektrooptisk sensorsystem. Vi tilbyder komplette sensorløsninger og -materialer samt en patentanmeldt metode til fastgørelse af sensormaterialerne i bioreaktoren. Sygdomsmonitorering i hjemmet Med DELTA s epatch, som gør brug af en skræddersyet ASIC, er det muligt at bringe patientmonitoreringen ind i dagligdagen og væk fra sygehuset. Med et epatch får patienten frihed til at dyrke motion, arbejde, gå i skole altså at leve en normal tilværelse. Et epatch måler trådløst EMG (musklernes spændingsforskelle) eller EKG (hjertets spændingsforskelle) og kan derved blandt andet overvåge hjerterytme, søvnapnø eller epilepsi. De data, som epatch opsamler, lagres i mikrochippens hukommelse, og relevante data sendes trådløst til en bærbar enhed som fx en mobiltelefon eller en pc. Med vores plasterplatformsteknologi kan du hurtigt etablere et nyt medicoprodukt. Større funktionalitet og lave omkostninger med ASIC ASIC er en chip udviklet til en bestemt anvendelse. Fælles for alle ASICs er, at de ofte erstatter et stort antal andre komponenter og dermed reducerer systemomkostningerne og derudover sikrer lavere fejlhyppighed og besparelser på elforbrug og plads. Dette giver større driftsikkerhed og lavere produktomkostninger, da designet også er uafhængigt af tilgængeligheden af tredjepartkomponenter. Konkurrencemæssige fordele gennem konkurrencedygtig teknologi. Optiske filtre i verdensklasse Ved mange års investering og forskning har vi udviklet design- og produktionsmetoder, der gør, at vi kan tilbyde avancerede optiske filtre til meget konkurrencedygtige priser. Vores filtre anvendes i de mest avancerede fluorescensmikroskoper og vinder i stigende grad indpas i medicotekniske apparater. Diagnostisk udstyr, der kan bidrage til hurtig bestemmelse af sygdomsårsag, samt valg af den bedste behandling for en individuel patient, er blandt de mulige løsninger på en række kendte udfordringer. Et system, der kan teste en prøve fra en patient, mens patienten undersøges af praktiserende læge (det vil sige ved point of care), kan fx bidrage til at brugen af bredspektret antibiotika begrænses, og at risikoen for nye antibiotikaresistente bakteriestammer dermed bekæmpes. Tilsvarende kan et system, der tester forskellig medicinpræparaters effekt på celler fra en kræftknude medvirke til at finde den bedste behandling for den individuelle patient. Med vores optiske filterplatform får du mulighed for automatiseret, hurtig, billig og præcis identifikation og analyse. Erfaringsfundament for sensorsystemer Erfaringsfundament for epatch 1944, optisk laboratorium 1970, flourescens filtre 2010 erne, sensorsystemer 1967, ElektronikCentralen 1984, ASIC 2010 erne, epatch

8 Sundheds- & velfærdsteknologi Fremtidens sundhedsvæsen skal fungere med færre ressourcer. Men fremfor at se det som begrænsninger, ser vi muligheder og løsninger i form af gode ideer og effektiv produktudvikling. Teknologi, der muliggør mobilitet for den enkelte skaber bedre og mere individuel behandling, er med til at sikre, at menneskelige og økonomiske ressourcer udnyttes bedst muligt. Intelligent pilleæske Træningskoncept Tidlig detektion af grå stær DELTA og Cypak har i samarbejde udviklet en intelligent pilleæske. Når du trykker en pille ud, lagres tidspunktet i pakkens hukommelse, og nogle obligatoriske spørgsmål besvares. Data overføres til lægen eller et apotek, der opbygger en historik omkring den enkeltes behov og derved nemmere kan beregne til den korrekte dosis medicin. Et innovativt koncept baseret på videooptagelser, hvor sensorer fastsat på patienten optimerer genoptræningen og muliggør at den gennemføres i eget hjem. Konceptet er udviklet i samarbejde med fysioterapeuter, kommuner og IT-Universitetet. Ved at bruge DELTA s lineært variable filtre har Edinburgh Instruments udviklet måleudstyr til forskning i tidlig detektion af grå stær. Det formodes, at man helt kan undgå en operation, hvor linsen i øjet bliver udskiftet, hvis den grå stær opdages tidligt. Sygdommen kan i stedet for behandles udelukkende med lys. Fejlmedicinering er en hyppig dødsårsag blandt indlagte og årsag til 4 % af indlæggelserne for yngre og 16 % for ældre. Der bliver færre unge til at pleje flere ældre i EU er fordelingen mellem ung/gammel i :4 I 2050 forventes fordelingen 1:8. Fremtidens ældre forventes at have gode it-kompetencer, og de vil derfor nok stille større krav til brugerinvolvering. Vi rådgiver og tester inden for Vi udvikler og producerer unikke optiske filtre til applikation inden for behandlingen af fx grøn stær, grå stær, HIV og cancer. medicoteknologi og guider dig Der er færre menneskelige og økonomiske ressourcer inden for sundhed og velfærd i fremtiden. gennem det medicinske direktiv. Vi udvikler point of care teknologier, der giver behandlere, fx den praktiserende læge, mulighed for umiddelbar diagnosticering og Tilfældig brug af antibiotika øger risikoen for resistens. Med vores plasterplatformsteknologi, kan et nyt medicoprodukt etableres hurtigt. Vi udvikler intelligente produkter som fx den elektroniske pilleæske, der husker dig på at tage din medicin og samtidig registrerer dit forbrug. individuel behandling. Interesseorganisationen Continua Health Alliance tester og certificerer nye produkter inden for velfærd og sundhed. Continua Health Alliance er en non-profit interesseorganisation sammensat af internationale velfærds- og teknologivirksomheder. Målet for Continua er at skabe et kompatibelt system, hvor medicoprodukter kan udveksle sundhedsfaglige informationer. DELTA deltager aktivt i Continuas arbejde med at definere, hvilke standarder, der skal være gældende for produkterne i systemet. Vi hjælper med at klargøre og rådgive om produkterne til Continuas test og certificering.

9 klima, energi & miljø De globale ressourcer er under pres. Det udfordrer, hvordan vi skaber velstand og velfærd, uden miljøet lider derved. Vi har taget udfordringen op og fokuserer på, hvordan vores erfaring, teknologi og kompetencer kan sikre nye løsninger inden for klima, energi og miljø. Miljøsensorer Sikre elbiler Vindmøller Rensning af spildevand er af stor betydning for vores vandmiljø. Derfor har vi hos DELTA udviklet optiske sensorer til måling af vandkvalitet og regulering af rensningsanlæg. Vi har udviklet sensorer til måling af koncentrationen af nitrat og ilt samt indholdet af biologisk materiale og partikler. Elbilen forurener mindre og forventes i fremtiden at erstatte den benzindrevne bil. Vi støtter og bidrager til udbredelsen af elbiler ved især at fokusere på de sikkerhedsaspekter, en ny teknologi bringer med sig. Derfor har vi udviklet den helt rigtige lyd til elbiler, der ved lave hastigheder kører næsten lydløst og dermed kan være til fare for fodgængere og cyklister. Vindenergi har gennem mange år været en god alternativ energikilde, som DELTA har været med til at støtte og udvikle. Bl.a. har vi udviklet et værktøj, Nord2000, der tager højde for lokale meterologiske forhold og beregner støjudbredelsen fra vindmøller hvilket især er fordelagtigt ved design og placering af vindmølleparker. Et batteri har en kort levetid og kan have en lang nedbrydningstid på op til 1000 år. EU s grænseværdi for kvælstofdioxid i luften er 40 µg/m 3 i Danmark er der på udvalgte strækninger målt en værdi på 50 µg/m 3. Elbilen, som afløser benzinbilen, skal være miljørigtig og EU har som mål at øge den effektive udnyttelse af energien med 20 % inden Ved at måle CO 2, temperatur, fugt og sikker at køre i. Vi har udviklet den helt rigtige lyd til elbiler. lys direkte på afgrøden kan man opnå optimal plantevækst. Med simuleringsværktøjet Nord2000 kan vi beregne I 2050 skal der være mad og drikkevand til 9 mia. mennesker. Med optiske sensorer kan vi foretage den bedste placering af vindmølleparker. I EU dør omkring mennesker hvert år som følge af luftforurening. non-invasive målinger af miljøet. Vi arbejder med at høste energi direkte fra naturen i stedet for at bruge batterier. Med et netværk af sensorer kan vi måle klimaforandringerne eller forurening over store arealer. Vi arbejder med ASICs, der kan erstatte et stort antal komponenter og dermed sikrer lavere strømforbug og minsker brugen af batterier Energy harvesting Ved energy harvesting høstes CO 2 neutral energi fra forskellige kilder i det omkringliggende miljø, fx varme, vibration, radiobølger eller solen. På den måde kan en energihøster forsyne fx en sensor med den energi, den skal bruge for at sende et signal. Hos DELTA kan vi konvertere eksisterende produkter til at basere sig på CO 2 neutral energy harvesting ved at klarlægge energibehov og montere relevante høstere.

10 veje til vækst Som Godkendt Teknologisk Servicevirksomhed arbejder vi for at imødekomme og kombinere samfundsmæssige udfordringer med teknologiske muligheder og industriens behov. Vi forsøger at gribe fremtiden i nutiden og arbejder i dag på de teknologier og metoder, der skal hjælpe dig i morgen. Vi integrerer nye, innovative sensorer, etablerer nye platformsteknologier, udvikler intelligente engangsartikler og eksperimenterer med nye innovationsmetoder. Vores veje til vækst udgøres bl.a. af en portefølje af nye indsatser, der skal holde os opdaterede i vores test, rådgivning og udvikling vi inkuberer nye teknologier, metoder og forretningskoncepter, deltager i verdens førende fora, faglige miljøer og standardiseringer, ligesom vi investerer i nye talenter og kapaciteter og samarbejder med danske og internationale universiteter. Elektronisk skitsering Sensornetværk Point of Care Med elektronisk skitsering er det muligt at afprøve et produkt, en service eller en teknologi tidligt i udviklingsprocessen og dermed spare ressourcer ved first time right. Med simple prototyper er det muligt for os at hjælpe opfindere og virksomheder i gang med udviklingen af nye innovative produkter og services samt at gennemføre tidlige proof-of-concept forløb. Med et sensornetværk - et netværk bestående af mange små sensornoder - kan vi opsamle data over et større geografisk område og klarlægge eksempelvis klimaforandringer eller forurening. Og ved at lade sensornetværket benytte energy harvesting, er det muligt at lade systemet fungere selvstændigt i flere år uden at skulle skifte batterier eller vedligeholde komponenter. Point of Care producenter søger at fremstille små håndholdte enheder, der skal gøre det muligt for den enkelte behandler at stille en hurtigere diagnose og dermed sikre en højere grad af korrekt og individuel behandling. Vi fokuserer især på den humane diagnostik og på udviklingen af point of care produkter til at bestemme stafylokokker på danske hospitaler samt pneumokokker (lungebetændelse) i u-lande.

Temadag om smarte sensorer

Temadag om smarte sensorer Temadag om smarte sensorer - mulighederne med state-of-the-art århus 5. november 2009 Få mere at vide om: Hvad en smart sensor kan Hvad kan en smart sensor betyde for dig og din virksomhed Teknologiske

Læs mere

CoLab Denmark. Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark. Sund Vækst hus, København 2015-24-02

CoLab Denmark. Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark. Sund Vækst hus, København 2015-24-02 Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark Sund Vækst hus, København 2015-24-02 Hvad er velfærdsteknologi? - vi har vel alle en idé om det Er det Tendenser og trends - Internet of things! Øget

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Studietur til Brabant, Holland

Studietur til Brabant, Holland Studietur til Brabant, Holland 7-8. december 2011 MedCom International har for Welfare Tech Region arrangeret en studietur til Brabant provinsen i Holland. Studieturen blev afholdt i begyndelsen af december,

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa Rowa Automatiseringssystemer Innovation inden for medicinadministration Rowa R innova 68 03 09 14 OUR VISION OUR MISSION VORES VÆRDIER 03 VORES VISION Med hver enkelt teknologisk ti n ønsker vi at bidrage

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

for the next generation of hybrid and

for the next generation of hybrid and Pedestrian SafetySoundSound Systems for the next generation of hybrid and electric vehicles HVEM ER VI? Thomas Gadegaard: 10 års erfaring med salg og markedsføring senest som global marketingchef for Steinway

Læs mere

Fjernaflæsning af målere

Fjernaflæsning af målere Status og visioner vedr. fjernaflæsning/- kommunikation med målere Bjarne Lund Jensen Produktchef, kommunikation Fjernaflæsning Teknologisk 2009/BLJ 1 Indhold Fjernaflæsning i 2001 Kommunikationsmuligheder

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

DELLS GUIDE TIL MOBILITET

DELLS GUIDE TIL MOBILITET DELLS GUIDE TIL MOBILITET SOM BÆRBARE PC'ER BØR VÆRE Du vil have en bærbar pc uden kompromisser. Du vil reducere nedetid med systemer, der kan leve op til selv den mest krævende rejsende medarbejders behov.

Læs mere

Produktet er patenteret: PCT/DK2008/050118, international publication number WO2008/151635. SENSSILAGE. Trådløst sensor system fra WEBStechh

Produktet er patenteret: PCT/DK2008/050118, international publication number WO2008/151635. SENSSILAGE. Trådløst sensor system fra WEBStechh rnet d e j t s Tre k nyhe me Agro 2010 Produktet er patenteret: PCT/DK2008/050118, international publication number WO2008/151635. SENSSILAGE Trådløst sensor system fra WEBStechh Vi introducerer... SensSilage

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication Totalløsning til videokonferencer og præsentationer Visual & Unified Communication Idéer kommer hurtigere rundt end mennesker Effektiv kommunikation er altafgørende for at drive en produktiv og bæredygtig

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

Er vi gode nok og hvordan bliver vi gode nok til fremtidens udfordringer?

Er vi gode nok og hvordan bliver vi gode nok til fremtidens udfordringer? Er vi gode nok og hvordan bliver vi gode nok til fremtidens udfordringer? 19. juni 2012 Senior Technology Specialist Jørn Johansen, joj@delta.dk, DELTA Lidt baggrund Modenhedsvurderinger mere end 200 Stærke

Læs mere

Teknisk Notat. Analyser af eksplosioner på lydspor fra indslag i DR Horisont den 16. januar 2006. Rekvirent: Jyllands-Posten

Teknisk Notat. Analyser af eksplosioner på lydspor fra indslag i DR Horisont den 16. januar 2006. Rekvirent: Jyllands-Posten We help ideas meet the real world Teknisk Notat Analyser af eksplosioner på lydspor fra indslag i DR Horisont den 16. januar 2006 Rekvirent: Jyllands-Posten Side 1 af 7 30. august 2007 DELTA Dansk Elektronik,

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til« Karriere» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«6 pharma november 2011 pharma november 2011 7 Karriere Farmaceut og funktionsleder Ole Aabling Sørensen, Odense Universitetshospital, er projektleder

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

innoguard Svensk Innovativt Design

innoguard Svensk Innovativt Design innoguard Svensk Innovativt Design Value Ultimate Stinkskab Moderne stinkskab for sikker beskyttelse af arbejdspladser innoguard Broschyr.indd 1 2012-09-11 15:50:07 innoguard Hos Ninolab ved vi hvor vigtigt

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Fjernstyring af intelligente vandingssystemer Vanding af golfbaner og andre græsarealer via en GPRS/Web løsning Crysbergs udviklingsingeniører blev sat på en spændende opgave, da en af vores samarbejdspartnerne

Læs mere

Regionale Innovations Grupper

Regionale Innovations Grupper Regionale Innovations Grupper Demografiske udvikling - dilemma for sundheds- og plejesektoren Færre hænder til opsporing, udredning, behandling, opfølgning og pleje Færre borgere i den arbejdsduelige alder

Læs mere

Hvad er minikraftvarme?

Hvad er minikraftvarme? Hvad er minikraftvarme? Forestil dig, at du har et lækkert, saftigt æble foran dig. Du bider en gang i det og smider resten væk. Det er da et spild, ikke? Forestil dig så, at du spiser æblet helt op til

Læs mere

Avanceret softwarelogik der optimerer flow management

Avanceret softwarelogik der optimerer flow management Avanceret softwarelogik der optimerer flow management Laboratoriet i Herlev Get your ideas moving Udvikling af mekatronik til industrien og medicosektoren Opstartet i 2009. ApS. 10 mill. i omsætning High

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS MÅLEUDSTYR HOS DE GODKENDTE LABORATORIER Orientering nr. 3 Ole F. Carlsen/Torben Holm Pedersen 2-7-19 OVERSIGT OVER MÅLEUDSTYR LYDTRYKMÅLING FFT-ANALYSE BÅNDOPTAGELSE OKTAVANALYSE

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE DIAS 1 OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE Kvalitet i Velfærdsteknologi Eller Velfærdsteknologi & Kvalitet Henriette Mabeck,MI. Ph.D. - KMD Future Solutions HVEM ER GIRAFFEN- DER SKAL SIGE NOGET NU? DIAS

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

4Timer. Guide AGT. Touch screen. Præventiv vedligeholdelse El-eftersyn Diagnostik af bygninger Tekniske diagnoser Hjælpemiddel til dyrlæger

4Timer. Guide AGT. Touch screen. Præventiv vedligeholdelse El-eftersyn Diagnostik af bygninger Tekniske diagnoser Hjælpemiddel til dyrlæger Guide Guide infrared, infrared Guide MobIR er et infrarødt kamera i mobilformat. Præventiv vedligeholdelse El-eftersyn Diagnostik af bygninger Tekniske diagnoser Hjælpemiddel til dyrlæger AGT AF IR & Visual

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Hvad er cloud computing?

Hvad er cloud computing? Hvad er cloud computing? Carsten Jørgensen cjo@devoteam.dk Devoteam Consulting COPYRIGHT 11/05/2010 Architecture & Information Simplificering af it og effektiv it til forretningen Business Intelligence

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Optimized Brain reading (C-63) Deltagere/partnere: Brainreader Institut for datalogi, Aarhus Universitet Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version: c-63

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! 2. OKTOBER 2013. Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I.

BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! 2. OKTOBER 2013. Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I. BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! Velkommen til Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I.V 2. OKTOBER 2013 hos Syddansk Sundhedsinnovation Forskerparken

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Tidlig sporing af Stress

Tidlig sporing af Stress Brugerindsigter Sundhedshus med online fællessk Robotteknologiske træningsfliser Tidlig sporing af Stress Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter KU C Om Lev Vel FOPI Nordic Walking Sticks Social

Læs mere

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster.

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster. 'Bolig for livet' 'Bolig for livet' var det første af seks demohuse i 'Model Home 2020'-serien. Det blev indviet i april 2009, og en testfamilie familien Simonsen flyttede ind i huset 1. juli 2009. Familien

Læs mere

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg et driftsikkert valg - et driftsikkert valg Hospitalerne står over for store investeringer. 40 milliarder kroner skal bruges på at renovere hospitaler og bygge nye superhospitaler. Derfor gælder det om

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

Optimering. Thermo Fisher Scientific og API PRO udvikler sammen en mere decentral vedligeholdsstyring på ipad GENNEM VEDLIGEHOLD

Optimering. Thermo Fisher Scientific og API PRO udvikler sammen en mere decentral vedligeholdsstyring på ipad GENNEM VEDLIGEHOLD MAJ 2015 NR. 2 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING Optimering OFFICIELT FAGMAGASIN FOR DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING GENNEM VEDLIGEHOLD FAGMAGASIN FOR DRIFT, VEDLIGEHOLD, TEKNOLOGI OG RISIKO Thermo Fisher

Læs mere

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje november 2008 Resumé Hvis vi skal sikre vores fælles velfærd på langt sigt, står vi i dag over for store udfordringer og vigtige valg.

Læs mere

Green outdoor. Giv din lygtepæl fornyet liv

Green outdoor. Giv din lygtepæl fornyet liv Green outdoor Giv din lygtepæl fornyet liv Giv din lygtepæl fornyet liv Omkring to tredjedele af belysningen installeret rundt om i verden er baseret på gamle og ineffektive teknologier. Med tanke på klimaforandringerne

Læs mere

Toshiba EasyGuard-oversigt Kursusmodul 1. Kursusmodel 1: Toshiba EasyGuard-oversigt TOSHIBA E-LEARNING CENTRE MODUL 1: EASYGUARD OVERSIGT -

Toshiba EasyGuard-oversigt Kursusmodul 1. Kursusmodel 1: Toshiba EasyGuard-oversigt TOSHIBA E-LEARNING CENTRE MODUL 1: EASYGUARD OVERSIGT - Toshiba EasyGuard-oversigt Kursusmodul 1 Kursusmodel 1: Toshiba EasyGuard-oversigt TOSHIBA E-LEARNING CENTRE MODUL 1: EASYGUARD OVERSIGT - Kursusmodel 1 - Mål Kursusmodulet til Toshiba EasyGuard-oversigten

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

Produktion af vandsystemer

Produktion af vandsystemer THORNTON Førende inden for rentvandsanalyse Pålidelighed, brugervenlighed og kravoverholdelse inden for udvikling af vandsystemer Pålidelighed, brugervenlighed og kravoverholdelse Verdensomspændende fokus

Læs mere

NNIT Empower Patients

NNIT Empower Patients NNIT Empower Patients Telemedicinsk løsning med OpenTele Malene Hjelm-Svennesen Industry expert, Healthcare NNIT A/S kort fortalt Datterselskab af Novo Nordisk A/S Hovedkontor i Søborg NNIT er en af Danmarks

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren

IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren Albena Mihovska, Lektor og Neeli Prasad, Lektor Center for TeleInfrastruktur (CTIF) Aalborg Universitet {albena, np}@es.aau.dk Plejesektorens udfordringer-og

Læs mere

rapport fra megavind juni 2008 Strategiske indsatsområder for forskning, udvikling og demonstration indenfor vindenergi

rapport fra megavind juni 2008 Strategiske indsatsområder for forskning, udvikling og demonstration indenfor vindenergi rapport fra megavind juni 2008 Strategiske indsatsområder for forskning, udvikling og demonstration indenfor vindenergi 1 Baggrund Siden efteråret 2006 har partnerskabet Megavind arbejdet med at udvikle

Læs mere

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere

TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger

TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger Offentlig-privat samarbejde om de nye sygehuse i Danmark 10. marts 2011 Jesper Stig Mølbæk Christensen Kommunikations løsninger TDC har de

Læs mere

EnergyFlexHouse - Baggrund

EnergyFlexHouse - Baggrund EnergyFlexHouse - Baggrund Skærpede krav om lavere energiforbrug medfører større krav til komponenternes funktion og indbyrdes samspil Øgede krav til indeklima og komfort Øgede krav til arkitektur, design

Læs mere

www.kyocerabusinesspartner.dk

www.kyocerabusinesspartner.dk www.kyocerabusinesspartner.dk Hvem er vi Office Solutions Danmark er en 100% dansk ejet virksomhed med over 30 års erfaring fra branchen og er i dag Danmarks største og hurtigst voksende forhandler af

Læs mere

Aquis. Optimering af vandforsyninger

Aquis. Optimering af vandforsyninger Aquis Optimering af vandforsyninger 80 % af forsyningens investering ligger i distributionsnettet Aquis giver dig fuld kontrol 2 Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer om driften, netværkets

Læs mere

MADE FORSKNINGEN. De ni temaer i MADE Forskningen

MADE FORSKNINGEN. De ni temaer i MADE Forskningen MADE FORSKNINGEN De ni temaer i MADE Forskningen MADE Forskningen MADE vil generere og implementere ny viden om produktion, som giver danske virksomheder det globale forspring, der er afgørende for virksomhedernes

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører

Læs mere

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk)

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) Alarmen er frakoblet Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) 2 Sikkerhed i første række Selvfølgelig vil du sørge for

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

RFID i hospitalsmiljøer Case: Respektafstand til Motorola FX7400 RFID antenner på DNU Aarhus

RFID i hospitalsmiljøer Case: Respektafstand til Motorola FX7400 RFID antenner på DNU Aarhus RFID i hospitalsmiljøer Case: Respektafstand til Motorola FX7400 RFID antenner på DNU Aarhus Jakob Steensen Rådgivende Ingeniør Wireless Specialist DELTA Welfare Tech 26. oktober 2012 / Odense Agenda Projektets

Læs mere

Verdens første digitale minimodtager

Verdens første digitale minimodtager Verdens første digitale minimodtager Comfort Digisystem Receiver DT10 Receiver DT10 er minimodtageren med Comfort Digisystems unikke lydkvalitet. Den er let at bruge, let at konfigurere, og den giver en

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Fra udfordringer til muligheder. Overvejelser og krav ved udvikling af sundhedsteknologi

Fra udfordringer til muligheder. Overvejelser og krav ved udvikling af sundhedsteknologi Fra udfordringer til muligheder Overvejelser og krav ved udvikling af sundhedsteknologi Den effektive vej til markedet - i en firkantet verden Ideen Er idéen god? Er det en genial løsning, ydelse eller

Læs mere

www.littmann.dk Bestillingsinformation Beskrivelse Farver Varenr.: 3M Littmann Elektronisk stetoskop model 3200-69 cm 3M a/s 3M Littmann

www.littmann.dk Bestillingsinformation Beskrivelse Farver Varenr.: 3M Littmann Elektronisk stetoskop model 3200-69 cm 3M a/s 3M Littmann Bestillingsinformation Beskrivelse Farver Varenr.: 3M Littmann Elektronisk stetoskop model 3200-69 cm Sort Marineblå Bourgogne 3200BK27 3200NB 3200BU www.littmann.dk 1. 191 kardiologer, hvoraf de fleste

Læs mere

Creating New Worlds of Light

Creating New Worlds of Light LED LENSER * Creating New Worlds of Light M7R Microcontroller serie DK Smart Light Technology (SLT) Forskellige situationer kræver individuelle lysprogrammer Ene og alene af den grund, har vores lampedesignere

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Født til jobbet microsoft.com/da-dk/mobile/business/lumia-til-erhverv/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_danish.indd 1 19.11.2014 14.43 Office 365 på arbejde Giv dine medarbejdere

Læs mere

CareerMediator MANAGING CONSULTANT TIL KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR.

CareerMediator MANAGING CONSULTANT TIL KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR. MANAGING CONSULTANT TIL CAREERMEDIATOR KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR.DK Jobfact: Virksomhed: Stillingsbetegnelse: Markedssegment:

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Virksomhedens IT afdeling TNM it TNM it er stiftet af Thomas Nejsum Madsen og Peter Søby i 2003. Vi baserer os på et indgående kendskab til landbruget

Læs mere

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem gunnar.kramp@alexandra.dk Alexandra Instituttet A/S Anvendelsesorienteret forskning Pervasive computing it i alting Viden baseret på den nyeste forskning

Læs mere

BRUGERPERSPEKTIVER PÅ E- SUNDHEDSPROJEKTER

BRUGERPERSPEKTIVER PÅ E- SUNDHEDSPROJEKTER Anvendelse af brugerdreven innovation i forbindelse med udvikling af elektroniske plejeplaner til kritisk syge patienter på intensivafdelinger i Danmark BRUGERPERSPEKTIVER PÅ E- SUNDHEDSPROJEKTER René

Læs mere

F R E M T I D E N S L E D LY S 5 Å R S G A R A N T I U D E N AT B L I N K E U D E N P R O B L E M E R U D E N B E S VÆ R U D E N F L I M M E R U D E

F R E M T I D E N S L E D LY S 5 Å R S G A R A N T I U D E N AT B L I N K E U D E N P R O B L E M E R U D E N B E S VÆ R U D E N F L I M M E R U D E F R E M T I D E N S L E D LY S 5 Å R S G A R A N T I U D E N AT B L I N K E U D E N P R O B L E M E R U D E N B E S VÆ R U D E N F L I M M E R U D E N B E K Y M R I N G E R U D E N M O D I F I C E R I

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Gør livet lettere - overlad drift, vedligeholdelse og administration til TotalVarme

Gør livet lettere - overlad drift, vedligeholdelse og administration til TotalVarme TotalVarme Gør livet lettere - overlad drift, vedligeholdelse og administration til TotalVarme Vi gør det let for jer fordi I får en samlet løsning med kraftvarme ekspertise inden for alle områder. Erfaring

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere