Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2015. Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune

2 Indhold 1: Indledning : Hovedudfordringer for Beskæftigelsesindsatsen : Ministermål : Flere unge skal have en uddannelse... 9 Udfordringer... 9 Initiativer i Særlige indsatser som fortsætter i : Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse Udfordringer Initiativer i Særlige initiativer som fortsætter i : Langtidsledigheden skal bekæmpes Udfordringer Initiativer i : En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne Udfordringer Initiativer i : Budget Den aktive beskæftigelsesindsats Bilag 1: Samlet oversigt over mål

3 1: Indledning Beskæftigelsesplanen for 2015 skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen. Afgørende for 2015-planen er at videreføre og udvikle de indsatsområder, hvor København allerede nu har en styrkeposition. Mindst lige så vigtigt er dog en satsning på de områder, hvor der er potentiale for forbedringer. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens nye strategi er at blive den kommune blandt sammenlignelige kommuner der har færrest på offentlig forsørgelse. Beskæftigelsesplan 2015 skal ses i lyset af denne målsætning. Vækstraten i København skal løftes, og det gør vi blandt andet ved at sætte erhvervsservicen op i gear og levere en sammenhængende og koordineret service, der tager udgangspunkt i virksomhedernes behov. Med indlemmelsen af Københavns Erhvervsservice (KES) i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har vi mulighed for at lave en koordineret og sammenhængende indsats for virksomhederne. Virksomhederne skal sikres den ønskede hjælp til rekruttering, og der skal være fokus på hurtigt at sikre det rette match mellem ledige og virksomhederne. Derfor vil en ny og mere fokuseret strategi for erhvervs- og virksomhedsservicen skabe grobund for vækst ved at styrke samspillet mellem virksomhedernes efterspørgsel og kommunens service, og det vil samtidig give mulighed for at få flere københavnere i job. De kommende 10 år gennemføres en række store offentlige infrastrukturinvesteringer i og omkring København. Generelt skaber det gode muligheder for beskæftigelsesindsatsen, og det er afgørende, at alle beskæftigelsespolitiske aktører udnytter disse muligheder. Her er det primært relevant at styrke den uddannelsesrettede og opkvalificerende indsats, så de ledige tilegner sig de kompetencer, der er brug for, når der opstår nye jobåbninger. Her spiller Jobcenter København en vigtig rolle, som vi er klar til at udfylde. 3

4 2: Hovedudfordringer for Beskæftigelsesindsatsen 2015 København er sammen med den øvrige hovedstadsregion Danmarks vækstmotor. Når der er vækst i København, skaber det vækst i hele landet. De seneste BNP-tal (2012) 1 viser, at væksten i Hovedstadsregionen er på 1,1 pct., og dermed den eneste region i Danmark med positiv vækst. Københavns Kommune arbejder på en ambitiøs erhvervs- og vækstpolitik, som forventes vedtaget omkring årsskiftet 2014/2015. Dette skal sikre mere vækst og flere arbejdspladser i byen. Hvordan har København klaret krisen? De seneste beskæftigelsestal viser, at der samlet er skabt knap 700 jobs i København i perioden Det ses af tabel 1, at tallene dækker over relativt store udsving mellem brancher. Der er fx mistet ca job inden for industri, bygge og anlæg, privat service samt andet, mens der er skabt knap job inden for primære erhverv og offentlig service. Tabel 1. Antal beskæftigede og vækst i beskæftigelsen i Københavns Kommune 1/ / København Vækst i pct. Vækst absolut Primære erhverv ,1 % 339 Industri ,0 % Bygge og anlæg ,9 % Privat service ,1 % -213 Offentlig service ,3 % Andet ,1 % -23 Ialt Kilde: Danmarks Statistik En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 2 viser, at det er begyndt at lysne på arbejdsmarkedet. Ifølge deres opgørelse er København en af 8 byer 3, hvor beskæftigelsen nu ligger over niveauet før krisen. Beskæftigelsesfrekvensen i Hovedstadsområdet og Aarhus er dog fortsat mindre end før krisen, da befolkningen er steget hurtigere end beskæftigelsen. På landsplan er lønmodtagerbeskæftigelsen for de årige på trods af fremgangen det seneste år fortsat 5 pct. under før kriseniveauet, svarende til beskæftigede. Udviklingen på arbejdsmarkedet i Østdanmark Det tidligere markante fald i beskæftigelsen i Østdanmark 4 er i 2013 afløst af et mere dæmpet fald, og inden for brancher som fx byggeriet og den private servicesektor er der fremgang i beskæftigelsen. Der er dog forskel på henholdsvis Region Hovedstaden og Region Sjælland. I Region Hovedstaden har den samlede 1 Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 84, 19. februar 2014, Regionale regnskaber Kilde: Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 23. september De øvrige 7 byer er: Vallensbæk, Frederiksberg, Aarhus, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Glostrup. 4 Østdanmark består af Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. 4

5 beskæftigelse været svagt stigende fra 2012 til I Region Sjælland er den samlede beskæftigelse fortsat faldende 5. Beskæftigelsen på landsplan er steget med næsten personer siden Især unge og ældre er kommet i arbejde. Den positive udvikling på arbejdsmarkedet i Danmark forventes at fortsætte i de kommende år, og Økonomi og Indenrigsministeriet forventer en stigende beskæftigelse i 2014 og Ifølge ministeriets seneste prognose (august 2014) forventes der en stigning i beskæftigelsen på landsplan på i 2014 og personer i Stigningen i beskæftigelsen ventes især at ske inde for den private sektor. Med udgangspunkt i ministeriets landsprognose forventer beskæftigelsesregionen, at beskæftigelsen i Østdanmark vil stige med godt personer frem til udgangen af 2015, jf. tabel 2. I samme periode forventes ledigheden at falde med knap personer. Den positive udvikling skal blandt andet ses i lyset af, at der i de kommende år investeres op mod 145 mia. kr. i større anlægsprojekter i Østdanmark. I 2014 forventer beskæftigelsesregionen, at der ansættes cirka flere personer i byggebranchen. Tabel 2: Prognose for udviklingen i arbejdsstyrke, beskæftigelse og ledighed i Østdanmark Antal fuldtidspersoner Udvikling i pct. Ultimo 2013 Ultimo 2014 Ultimo Arbejdsstyrke ,4 % 0,4 % Beskæftigede ,6 % 0,7 % Bruttoledige ,5 % -4,4 % Ledighedsprocent 5,6 % 5,4 % 5,1 %.. Kilde: Danmarks Statistik, og Beskæftigelsesregion Hovedstaden Sjællands beregninger på baggrund af prognose fra Økonomi og Indenrigsministeriet Note: Årstallene angiver året for Danmarks Statistiks RAS opgørelse, som er baseret på et træk i november året før. Hovedudfordringerne på det københavnske arbejdsmarked Fra 1. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014 har der været et fald i antallet af ydelsesmodtagere under ét på 3 pct. Der har været et fald i alle enkeltydelser bortset fra ledighedsydelse, forrevalidering og særlig uddannelsesydelse. Tabel 3: Personer på offentlig forsørgelse i Københavns Kommune og Østdanmark, 1. kvartal kvartal 2014 København Østdanmark 1. kvt kvt 2014 Ændring i pct Andel af befolkningen 2014 Ændring i pct Andel af befolkningen 2014 A-dagpenge ,2 % 3,5 % -18,3 % 2,7 % Særlig uddannelses- og arbejdsmarkedsydelse ,5 % 0,4 % 205,2 % 0,3 % Kontanthjælp ,0 % 4,7 % -25,3 % 2,9 % heraf: Jobparat ,2 % 1,2 % -29,5 % 0,9 % heraf: Aktivitetsparat ,1 % 3,4 % -27,0 % 1,8 % 5 Kilde: Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark analyserapport 2015, Beskæftigelsesregionen Hovedstaden og Sjælland, januar

6 heraf: Uoplyst ,7 % 0,2 % 880,1 % 0,1 % Uddannelseshjælp ,1 %. 1,1 % heraf: Uddannelsesparat ,4 %. 0,4 % heraf: Åbenlys uddannelsesparat ,0 %. 0,1 % heraf: Aktivitetsparat ,7 %. 0,6 % heraf: Uoplyst... 0,0 %. 0,0 % Revalidering ,8 % 0,2 % -6,0 % 0,2 % Forrevalidering ,5 % 0,0 % -18,6 % 0,0 % Sygedagpenge ,5 % 1,6 % -4,9 % 2,0 % Ledighedsydelse ,8 % 0,2 % -4,1 % 0,4 % Ressourceforløb ,0 % 6.826,7 % 0,1 % Fleksjob ,5 % 0,4 % 5,7 % 1,2 % Førtidspension ,1 % 3,4 % -4,7 % 5,9 % Efterløn ,8 % 1,1 % -7,0 % 2,5 % Ydelsesgrupper i alt ,0 % 16,7 % -3,5 % 19,3 % Kilde: Jobindsats.dk (Alle ydelser under ét, antal fuldtidspersoner). Note: Østdanmark er eksklusiv København I Østdanmark har udviklingen været den samme. København er i forhold til Østdanmark kendetegnet ved at have: Lavere andel på offentlig forsørgelse end i Østdanmark, men flere bruttoledige 6 Flere der er blevet langtidsledige Færre unge på offentlig forsørgelse end i hele Østdanmark Mindre andel af befolkningen får tilkendt førtidspension En lidt mindre samarbejdsgrad med virksomhederne I København udgør arbejdsstyrken den største andel af den samlede befolkning (alle aldre) i beskæftigelsesregionen 7. Antallet af ydelsesmodtagere i København udgør 1/6 af befolkningen (16,7 pct.) i den erhvervsaktive alder. På landsplan er det cirka hver femte (20,7 pct.) og i Østdanmark drejer det sig om 19,3 pct. af befolkningen. 6 Bruttoledige tæller alle dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og åbenlyst uddannelsesparate, hvad enten de på måletidspunktet deltager i en aktiv indsats eller er passive. 7Arbejdsmarkedet i tal for Østdanmark 2. halvår 2014, Beskæftigelsesregionen Hovedstaden og Sjælland, juli

7 Afgang fra ledighed Krisen der startede i sensommeren 2008 har betydet, at perioden, det tager for ledige at komme i job igen, er blevet længere. Derved er risikoen for langtidsledighed vokset. Generelt gælder det, at dagpengemodtagere i København er længere tid om at komme i beskæftigelse end i den sammenlignelige klynge og i Østdanmark, hvilket fremgår af figur 1. Dette er en af årsagerne til, at København har en højere ledighed blandt forsikrede. Figur 1: Overlevelseskurver for dagpenge, København, dagpengeklyngen og Østdanmark; kvartal % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Måneder København Dagpengklyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Note: Dagpengeklyngen indeholder følgende kommuner: Albertslund, Brønderslev, Esbjerg, Fredericia, Haderslev, Halsnæs, Holbæk, Horsens, Jammerbugt, Kalundborg, Læsø, Mariager-Fjord, Middelfart, Morsø, Norddjurs, Næstved, Odsherred, Randers, Ringkøbing-Skjern, Ringsted, Rødovre, Samsø, Skive, Thisted, Tønder, Tårnby, Vejen, Vesthimmerland, Vordingborg, Ærø og Aalborg Note: København er trukket ud af tallene for Østdanmark Note: Overlevelseskurve m. tilbagefald til den valgte ydelse En medvirkende forklaring på den langsommere afgang fra ledighed er formentlig især, at København har mange ledige dimittender, og disse er erfaringsmæssigt længere tid om at finde job end andre grupper. Kontanthjælpsmodtagere i København afgår hurtigere fra ydelsen end i kontanthjælpsklyngen. Østdanmark og København har cirka samme afgangsrate i hele perioden, jf. figur 3. 7

8 Figur 2: Overlevelseskurver for kontanthjælp, København, kontanthjælpsklyngen og Østdanmark; kvartal % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% København Kontanthjælpsklyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Note: Kontanthjælpsklyngen består af følgende kommuner: Albertslund, Brøndby, Høje-Taastrup, Ishøj og Lolland Note: København er trukket ud af tallene for Østdanmark Note: Overlevelseskurve m. tilbagefald til den valgte ydelse 8

9 3.0: Ministermål Beskæftigelsesministeren udpeger hvert år områder af indsatsen, som der skal være særligt fokus på. I 2015 er der udpeget fire ministermål. Det drejer sig om: - Flere unge skal have en uddannelse - Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet. - Langtidsledigheden skal bekæmpes - En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne I de efterfølgende afsnit vil der blive set på udfordringer og indsatser i forhold til hvert enkelt ministermål. 3.1: Flere unge skal have en uddannelse København har som hovedstad, storby og uddannelsesby særlige rammevilkår for uddannelsesindsatsen over for unge. København rummer ikke blot mange jobåbninger på alle kvalifikationsniveauer. Byen er også landets vækstmotor med flest nye arbejdspladser, der peger frem mod blandt andet grønne vækstnicher, finans, IT og kreative erhverv. Der gælder følgende mål for indsatsen i 2015: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal have maksimalt fokus på at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af faglig, social eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte, så vi sikrer, at flere unge kommer i varig beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at en uddannelse er en afgørende forudsætning for, at den enkelte er rustet til fremtidens arbejdsmarked. Udfordringer I en sammenligning med klyngen klarer Jobcenter København sig godt med 3,1 pct. unge på uddannelseshjælp i forhold til ungebefolkningen mod 6,5 pct. i klyngen. Samtidig er der udfordringer i uddannelsesindsatsen: Næsten hver tredje af de unge på uddannelseshjælp har ikke-vestlig baggrund (gruppen udgør hver ottende i den københavnske ungepopulation) Hver tiende ung med en gymnasial uddannelse går ikke videre i uddannelsessystemet. I hovedstadsregionen vælger to tredjedele en gymnasial uddannelse over for en tredjedel i resten af landet. Gruppen af ufaglærte studenter udgør derfor en større andel af ungepopulationen end landsgennemsnittet. Samtidig har gruppen en højere risiko for ledighed end unge med en erhvervskompetencegivende uddannelse. 8 8 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Studenterhuen giver ingen jobgaranti, juni

10 Tilflytningen af unge studerende og nyuddannede indebærer en firedobling af ungepopulationen fra det 16. til det 25. år. Det skaber blandt andet: vanskeligere rammevilkår for aftaler på tværs af kommunale aktører om udsatte unges overgang til voksenlivet, idet det allerede i gruppen af 18-årige er under halvdelen, der har afsluttet folkeskolen på en københavnsk grundskole et øget konkurrencepres på uddannelserne, blandt andet om praktikpladser et øget konkurrencepres fra studerende på videregående uddannelser over for mindre ressourcesvage unge om de mange servicejob i København, der ellers kan udgøre springbræt til uddannelse og job for denne gruppe et øget konkurrencepres fra dimittender på alle uddannelsesniveauer Fakta om uddannelsesydelsesmodtagere i København 54 pct. er mænd 56 pct. er under 25 år (2.633), 44 pct. er over 25 år (2.095) 33 pct. har anden etnisk baggrund end dansk 41 pct. er uddannelsesparate 58 pct. er aktivitetsparate Kilde: Jobindsats.dk, februar 2014 Initiativer i 2015 Det forventes, at der i de kommende år opstår mangel på faglært arbejdskraft i Region Hovedstaden og Sjælland 9. Derfor har Jobcenter København en målrettet uddannelsesstrategi, der blandt andet omfatter: Samarbejde med erhvervsskoler og voksenuddannelsescentre om kompetenceløft og brobygning til uddannelsesparate Styrket virksomhedssamarbejde, blandt andet om praktikpladser til uddannelsesparate Samspil med psykiatrien og misbrugsbehandlingen om indsatsen for aktivitetsparate unge med uddannelsespålæg Styrket samspil med de almene boligorganisationer og boligsociale aktører, blandt andet om praktikpladser i forbindelse med renovering og nybyggeri Der arbejdes på at tilvejebringe et overblik over indsats, varighed, omkostning og effekt, der skal anvendes som fundament for den løbende justering af initiativer og strategien, men også danne afsæt for et styrket og målrettet samarbejde med andre offentlige aktører, erhvervslivet og uddannelserne. Overblikket danner grundlag for en effektiv ressourcestyring og udgør samtidig dokumentation for kapacitets- og budgetbehov. Særlige indsatser som fortsætter i 2015 Med Beskæftigelsesaftale 2014 har Beskæftigelses- og integrationsudvalget besluttet, at udvikle og styrke indsatsen for sårbare unge ved etablering af afklaringsindsats for målgruppen i samarbejde med psykiatrien, 9 Region Hovedstaden, Regionaløkonomiske perspektiver, september 2012, s. 78: Ubalance på faglærte i

11 så de unge kommer hurtigt videre til det rette tilbud. Derudover har Beskæftigelses- og Integrationsudvalget besluttet følgende initiativer: - Nyuddannede i job: Taskforceklubber for en styrket indsats for at få den stigende gruppe af nyuddannede ledige i job, især erhvervsuddannede, men også unge med en kort eller mellemlang, videregående uddannelse. - Konsekvent kompetenceløft: Alle unge uden uddannelse, hvor læse-skrive-regne testen viser et behov, skal modtage tilbud om enten FVU, danskuddannelse eller kombinationstilbud. - Flere private praktikpladser: Formålet er at tilvejebringe flere private praktikpladser ved en opsøgende virksomhedskontakt. Målet er at facilitere 850 uddannelsesaftaler. 11

12 3.2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse De store reformer på beskæftigelsesområdet stiller øgede krav til et tæt koordineret samarbejde mellem forvaltningerne og mellem kommune og region. I 2015 vil Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens primære fokus derfor være på implementering af en velfungerende rehabiliteringsindsats og på øvrige centrale reformelementer. I indsatsen skal der arbejdes med de barrierer, som mange af ydelsesmodtagerne har, samtidig med at borgeren nærmer sig arbejdsmarkedet via en virksomhedsrettet indsats. Endvidere skal indsatsen også tilstræbe at få flere borgere visiteret til ressourceforløb samt at få flere i fleksjob. Ministerens mål for indsatsen i 2015: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet Det er regeringens mål, at færre skal modtage offentlig forsørgelse, og at flere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at kommunerne understøtter implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og reformen af sygedagpenge. Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet vil ligeledes sætte fokus på vigtigheden af, at der gøres en tidligere og bedre indsats for at bringe langtidssygemeldte tilbage i job, ligesom målet vil understøtte integrationsindsatsen, idet ikke-vestlige indvandrere er overrepræsenteret i gruppen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse. Udfordringer Sygedagpengemodtagere I København er 1,6 pct. af befolkningen på sygedagpenge. Derved er vi tæt på den bedste i klyngen som har 1,4 pct. af befolkningen på sygedagpenge. I klyngen ligger København på en anden plads efter Hørsholm ud af klyngens fire kommuner 10. De kommende år ligger der dog et stort arbejde med at implementere sygedagpengereformen på en måde, hvor der skabes en tidlig inddragelse af de praktiserende læger og arbejdsgivere, samt en indsats der afhænger af hvor komplekse problemer den sygemeldte har. Fakta om sygedagpengemodtagere i København 25 pct. sygemeldes fra ledighed resten fra beskæftigelse 5 pct. af sygemeldinger ender med et forløb på over et år 58 pct. er kvinder 14 pct. er indvandrere fra ikke-vestlige lande 46 pct. er under 40 år 10 København er i sygedagpengeklyngen med Allerød, Hørsholm og Aarhus. 12

13 Aktivitetsparate København har fuldtidsledige aktivitetsparate over 30 år. Det svarer til, at 5,3 pct. af befolkningen mellem år er aktivitetsparate. Klyngegennemsnittet er 3,4 pct. Høje-Taastrup ligger bedst i klyngen med en andel på ca. 2,7 pct. Udover antallet af aktivitetsparate er København også udfordret i forhold til længden af ydelsesforløbene. 40 pct. af målgruppen har en varighed på over 5 år, heraf 25 pct. over 7 år. Fakta om aktivitetsparate i København 17 pct. har en varighed på under 1 år 25 pct. har en varighed på over 7 år 63 pct. er under 50 år 40 pct. er indvandrere fra ikke-vestlige lande Ledighedsydelsesmodtagere Københavns Kommune havde i marts ,1 pct. flere ledighedsydelsesmodtagere end klyngen. Der er således sket en stigning siden marts 2013, hvor København havde ca. 9 pct. flere ledighedsydelsesmodtagere end klyngen. Samtidig er der dobbelt så mange med over 3 års ledighed i København som gennemsnittet af klyngen. I København har næsten 400 ud af 1000 ledighedsydelsesmodtagere været ledige i mere end 3 år. Fakta om ledighedsydelsesmodtagere i København 58 pct. er kvinder Gennemsnitsalderen er ca. 50 år 20 pct. har anden etnisk baggrund end dansk Initiativer i 2015 Kontanthjælpsområdet Den generelle indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Jobcenter Københavns kerneopgave er at understøtte borgerens udvikling af arbejdsevne i retning af beskæftigelse og uddannelse. Indsatsen for aktivitetsparate borgere bygger på følgende: - Brug af udviklingsmål i mødet med borgeren og fokus på ressourcer og motivation frem for barrierer - Støtte borgeren med at skabe kontakt til virksomheder og gennemføre ordinær uddannelse gennem blandt andet intern jobklub og coachingsamtaler - Brug af helhedsorienterede forløb i samarbejde med andre forvaltninger og eksterne aktører, herunder i form af ressourceforløb, hvor der trækkes på tilbud på tværs af sundheds-, beskæftigelses- og socialområdet. Den generelle indsats for sygedagpengemodtagere Regeringen har vedtaget en ny sygedagpengereform, der træder i kraft i to tempi henholdsvis den 1. juli 2014 og 1. januar For at sikre den bedst mulige indsats for de sygemeldte og deres arbejdsgivere, er der i København indgået en politisk aftale på tværs af politiske partier, der fastsætter syv politiske pejlemærker for sygedagpengeindsatsen i København i de kommende år. De syv pejlemærker er: En bedre borgerservice, en 13

14 ordentlig kommunikation, et målrettet samtaleforløb, en struktureret indsats, et bedre samarbejde med arbejdsgivere, en effektiv organisering og et højt kompetenceniveau. Sygedagpengeindsatsen har som hovedformål at fastholde sygemeldte i deres arbejde. Dette gøres blandt andet via delvise raskmeldinger. Hvis der er tale om ledige sygemeldte er hovedfokus på, at borgere bliver raskmeldt, helst til beskæftigelse, men ellers så de kan stå til rådighed for beskæftigelse. Sygedagpengeindsatsen indebærer en lang række beskæftigelsesfremmende aktiviteter, men ofte sker dette i kombination med behandling og tilbud fra andre forvaltninger og Regionen. Der er derfor ofte tale om en koordineret og tværfaglig indsats. Den generelle indsats på fleksjobområdet For at nedbringe ledigheden har Beskæftigelses- og Integrationsudvalget bevilget midler til en præmieordning til kommunens forvaltninger, der udløses til de første 50 fleksjobbere, der ansættes i Samtidig er måltallet for antal kommunale fleksjobansættelser forhøjet fra 603 til 653 i Siden 2013 har der været ansat fleksjobambassadører, der foretager en opsøgende virksomhedsrettet indsats for at fremskaffe flere fleksjob og matcher dem med ledige borgere. I 2015 fortsættes fleksjobambassadørernes indsats for at skabe flere fleksjob. Og der er i 2014 udarbejdet en strategi for at forbedre kernedriften for ledighedsydelsesmodtagere, hvor der blandt andet er fokus på en styrket virksomhedsindsats, øget fokus på rådighedsvurdering og øget anvendelse af ressourceforløb til de mest ressourcesvage. Særlige initiativer som fortsætter i 2015 Fokus på flere virksomhedsplaceringer, realkompetenceafklaring og en sammenhængende indsats Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har for perioden med beskæftigelsesplan 2014 besluttet følgende tre initiativer for aktivitetsparate: - Kompetent til job: Styrket fokus på realkompetenceafklaring med henblik på jobrettet opkvalificering, herunder FVU- eller AMU forløb - Næste stop er job: Flere virksomhedsforløb, blandt andet i socialøkonomiske virksomheder - Balance i indsatsen: Forsøgsprojekt hvor den nuværende indsats i henholdsvis jobcenter og beskæftigelsescenter integreres. Sigtet er en helhedsorienteret og sammenhængende indsats, som giver borgeren mulighed for at tage initiativ og styring i forhold til at skræddersy sin egen indsats. Samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Københavns Kommune ønsker at fremme samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder både, når det angår samarbejde i beskæftigelsesindsatsen og i forbindelse med kommunens indkøb af varer og tjenesteydelser. I forhold til køb af beskæftigelsestilbud kan det nævnes, at 5 af de 12 eksisterende leverandører af beskæftigelsestilbud til Københavns Kommunes borgere er socialøkonomiske virksomheder. I budget 2012 blev der afsat midler til drift af projektet Et marked for socialøkonomiske virksomheder i årene samt nedsat en kommission på tværs af forvaltningerne. Arbejdet har pt. resulteret i en lang række initiativer til fremme af samarbejdet. Københavns Kommune vil ud fra den ventede handlingsplan fra regeringen fremlægge forslag til kommunens fremadrettede arbejde. 14

15 3.3: Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcenter København vil i 2015 fortsætte sit fokus på at bekæmpe langtidsledigheden. Langtidsledighed har både en stigmatiserende og nedbrydende effekt, som bevirker, at sandsynligheden for en tilbagevending til arbejdsmarkedet på et senere tidspunkt reduceres. Den ændrede dagpengeperiode har desuden betydet, at resultaterne af langtidsledighedsindsatsen i langt højere grad end tidligere har betydning for borgernes forsørgelsesgrundlag. Der gælder følgende mål for indsatsen i 2015: Langtidsledigheden skal bekæmpes Det er afgørende, at jobcentrene har fokus på bekæmpelsen af langtidsledighed ikke mindst set i lyset af den løbende indfasning af en 2-årig dagpengeperiode. Det er vigtigt, at jobcentrene har fokus på at sikre en tidlig og forebyggende indsats over for de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, således at flere igen får fodfæste på arbejdsmarkedet. Udfordringer Jobcenterets udfordringer med gruppen af langtidsledige kan grupperes i tre overordnede kategorier: Korrekt identifikation af ledige i risiko for langtidsledighed En indsats som virker for gruppen af langtidsledige Langtidsledige som kommer i job har øget risiko for at vende tilbage til ledighed Jobcenter København arbejder med at screene borgere, som er i risiko for langtidsledighed, så disse kan modtage den rette indsats tidligere i ledighedsforløbet. Det kan medvirke til at reducere sandsynligheden for, at langtidsledighed opstår. Der er forskellige årsager til, at borgere bliver langtidsledige. Det er derfor ikke muligt at udpege en indsats, som er den rigtige for alle langtidsledige. Jobcenter København skal i stedet sikre, at alle ledige får en individualiseret og personlig indsats. I tilfælde, hvor langtidsledige kommer i job, er der ingen garantier for, at den pågældende borger bliver i job. Tal fra København viser, at ca. 30 pct. af alle langtidsledige, som kommer i job, vender tilbage til ledighed inden for 6 måneder. For nogle gentager dette mønster sig, hvilket betyder, at de aldrig får en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Fakta om ledige borgere i København 25 pct. modtager kontanthjælp 26 pct. er akademiske dagpengemodtagere Ca. 16 pct. er ufaglærte dagpengemodtagere Ca. 32 pct. er øvrige dagpengemodtagere 1 pct. er åbenlyst uddannelsesparate 51 pct. er mænd Gennemsnitsalderen er ca. 38 år 32 pct. har anden etnisk baggrund end dansk Kilde: Jobindsats.dk, januar-maj

16 Initiativer i 2015 Der har de seneste år været et fald i antallet af langtidsledige med 13 pct. i København og 9 pct. i Østdanmark. I den samme periode er den andel, som de langtidsledighed udgør af bruttoledigheden, steget. Således udgør de langtidsledige 36,1 pct. af bruttoledigheden i Østdanmark mod 31,1 pct. for et år siden. I København udgør de langtidsledige 39,3 pct. af bruttoledigheden mod 35,4 pct. for et år siden. Denne udvikling skal blandt andet ses i lyset af konjunkturudviklingen, den forkortede dagpengeperiode samt kontanthjælpsreformen. Sidstnævnte betyder blandt andet, at unge uden uddannelse, der tidligere modtog kontanthjælp, nu modtagere uddannelsesydelse og ikke længere tæller med i ledighedsstatistikken. Jobcenter København vil fortsat arbejde med screening af borgere i forhold til langtidsledighed. I takt med at fortroligheden med systemerne og mængden af data øges, forventes det også, at kvaliteten af screeningen øges. Når der udvikles et nationalt screeningsværktøj, jf. regeringens udspil til en dagpengereform, vil det ligeledes være med til at øge kvaliteten af screeningen. I forbindelse med Beskæftigelsesaftalen for 2013 afsatte forvaltningen midler til en ekstraordinær langtidsledighedsindsats indtil Særindsatsen, der således fortsætter i 2015, retter sig især mod langtidsledige ufaglærte og akademikere, og består blandt andet af intensiverede kontaktforløb med en række ekstra samtaler i slutningen af dagpengeperioden. Jobparate kontanthjælpsmodtagere modtager ligeledes ekstra samtaler ved langvarig ledighed. Som et led heri foregår der en revurdering af arbejdsmarkedsparatheden af gruppen. Dette kan være med til at fremme, at borgere med behov får en helhedsorienteret indsats. For borgere, som har opbrugt dagpengeretten og i stedet modtager arbejdsmarkedsydelse, tilbyder jobcenteret deltagelse i frivillige jobklubber, som fokuserer på jobskabelse og løntilskudsplacering. Borgere på arbejdsmarkedsydelse, som er i aktivering i nytteindsats, tilbydes i tillæg mentorstøtte i forbindelse med jobsøgning. Endeligt vil jobcenteret se på mulighederne for at tilbyde støtte til langtidsledige, som er på vej i job. Baseret på internationale erfaringer er der indikationer på, at dette kan medvirke til at reducere antallet af borgere, som vender tilbage til ledighed. 16

17 3.4: En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne Service over for virksomhederne er i stigende grad et konkurrenceparameter for byer og metropoler, så eksisterende virksomheder kan fastholdes, nye virksomheder tiltrækkes samt for at hjælpe nyetablerede virksomheder bedre på vej. Erhvervs- og virksomhedsservice er således en vej til at opnå både beskæftigelse og vækst. Der gælder følgende mål for indsatsen i 2015 En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne Der er behov for et øget fokus på virksomhedssamarbejdet. Jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere fx i forbindelse med længerevarende sygemelding. Udfordringer Lidt over hver fjerde (27,6 pct.) virksomhed i Københavns Kommune samarbejder med beskæftigelsessystemet. Det er en mindre andel end virksomhederne i sammenlignelige kommuner (35,3 pct.). Københavns kommune anvender privat løntilskud og privat virksomhedspraktik i mindre grad end andre kommuner. I 2013 udgjorde privat løntilskud knap 3 pct. af alle påbegyndte aktiveringsforløb for jobparate. I de kommuner, der ligger højest, var niveauet på omkring 9 pct. Privat virksomhedspraktik udgjorde knap 7 pct. af alle påbegyndte aktiveringsforløb for jobparate i I de kommuner, der ligger højest, var niveauet omkring 25 pct. 49 pct. af virksomhederne er overordnet set tilfredse med kommunens service og indsats for erhvervslivet. Knap hver femte (19 pct.) er utilfredse 11. Tilfredsheden er udtryk for virksomhedernes generelle tilfredshed med kommunen, og dækker altså over alle kommunens myndighedsområder lige fra byggetilladelser til jobcenterets indsats og service. Initiativer i 2015 København er i gang med at udarbejde en samlet erhvervs- og vækstpolitik for København. Formålet med politikken er blandt andet at bidrage til at skabe vækst og job i virksomheder i Københavns Kommune og i resten af Danmark. Det er også et formål med politikken at sikre bedre sammenhæng i forvaltningernes indsats, service og kommunikation over for virksomhederne. Københavns Kommune har i erhvervs- og vækstpolitikken overordnede mål for vækst i økonomien (5 pct. årlig vækst i BNP) og vækst i arbejdspladser ( nye private arbejdspladser) frem mod Målene er besluttet af Borgerrepræsentationen. I forlængelse af erhvervs- og vækstpolitikken er det besluttet, at etablere Københavns Erhvervshus. Erhvervshuset skal styrke samspillet med erhvervslivet ved særligt at fokusere på erhvervsservice, øget samspil om innovation og internationalisering og en tættere erhvervsdialog. Københavns nye virksomhedsstrategi sætter sammen med kommunens erhvervs- og vækstpolitik virksomhederne før systemet. Det betyder, at virksomhedernes behov skal i centrum, og kommunen i højere grad skal være en service- og rekrutteringspartner for virksomhederne. Jobcenter København er netop nu ved 11 Erhvervslivets tilfredshed med service og myndighedsbehandling i Københavns Kommune, april

18 at ansatte Key Account Managers, som får til opgave at indgå særlige samarbejdsaftaler med en række virksomheder. Målet med aftalerne er at øge antallet af jobordre og virksomhedsplaceringer i private virksomheder. København har lanceret Virksomhedsadministrationssystemet (VIAS), der skal sikre bedre overblik og koordination af virksomhedssamarbejdet. Det gør det lettere at planlægge og målrette virksomhedskontakten, for eksempel i forhold til virksomheder i specifikke brancher med høj vækst. Endvidere implementerer Københavns Kommune et fælles kundesystem (CRM), der udvikles i samarbejde med alle relevante forvaltninger for at styrke den erhvervsrettede service og myndighedsbehandling. Iværksætteri som redskab København kobler også i 2015 akademikerledigheden sammen med vækstdagsordenen i Vækstakademikerne, hvor ledige akademikere kompetenceudvikles til job i små og mellemstore virksomheder, og disse virksomheder tilbydes et vækstforløb for netop at udfolde virksomhedernes vækstpotentiale. Endvidere vil der i 2015 være fokus på iværksætteri ved rådgivning og kurser til ledige, der allerede er - eller ønsker at blive - iværksættere. 18

19 4: Budget Den aktive beskæftigelsesindsats 2015 Hovedkonto 5. Social- og sundhedsvæsen Budget 2014 mio. kr. * (2014 priser) Budget 2015 mio. kr. * (2014 priser) Driftsudgifter til aktivering på tværs af målgrupper Driftsudgifter ved aktivering i alt på Udgifter (konto , gruppering ) 886,6 798,4 Antal helårspersoner Enhedsomkostning Driftsudgifter ved ressourceforløb (inkl. mentor) Udgifter (konto plus ny mentorgruppering vedr. ressourceforløb) 18,1 24,4 Antal helårspersoner Enhedsomkostning Driftsudgifter vedr. modtagere af særlig uddannelsesydelse eller arbejdsmarkedsydelse NY Udgifter (konto eller 5.xx.xxx.00x) 7,0 13,4 Antal helårspersoner Enhedsomkostning xx XX Ikke-forsikrede ledige m.v. Kontanthjælp i alt Udgifter (konto samt og ) 2.474, ,0 Antal helårspersoner Enhedsomkostning Aktiverede kontanthjælpsmodtagere (inkl. forrevalidering) Udgifter (konto ) 1.007,0 889,6 Antal helårspersoner Enhedsomkostning Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb(minus driftsudgifter ved aktivering og mentorudgifter) Udgifter (konto minus driftsudgifter ved aktivering og NY mentorudgifter) 90,9 225,9 Antal helårspersoner Enhedsomkostning Revalidering Udgifter (konto ) ,6 Antal helårspersoner Enhedsomkostning Løntilskud mv. til pers. i fleksjob og løntilskud i målgr. 2, nr. 6, jf. LAB (tidl. skånejobs) Udgifter (konto ) ,5 Antal helårspersoner Enhedsomkostning Sygedagpenge Udgifter (konto ) ,3 Antal helårspersoner Enhedsomkostning

20 Mentorordning for alle målgrupper (minus ved ressourceforløb) Udgifter (konto og 017) Integrationsprogram for udlændinge NY Udgifter på gruppering Antal helårspersoner Enhedsomkostning Medfinansiering af dagpenge m.v. til forsikrede ledige Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag ** Udgifter (konto ) 80 74,4 Antal helårspersoner Enhedsomkostning Dagpenge i aktive perioder og under selvvalgt uddannelse, 70 pct. kommunalt bidrag ** Udgifter (konto ) 56 56,8 Antal helårspersoner Enhedsomkostning Dagpenge i passive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag ** Udgifter (konto ) ,8 Antal helårspersoner Enhedsomkostning Befordringsgodtgørelse til forsikrede ledige, 50 pct. kommunalt bidrag ** Driftsudgifter (konto , gruppering 005) 5,5 5,6 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i alt ** NY Udgifter (konto , gruppering ) 100,0 88,4 Antal helårspersoner Enhedsomkostning Forsikrede ledige m.v. Løntilskud forsikrede ledige - offentlige og private arbejdsgivere Udgifter (konto , gruppering )*** 79,0 142,0 Antal helårspersoner xx xx Enhedsomkostning xx xx Løntilskud forsikrede ledige - kommunale arbejdsgivere Udgifter (konto , gruppering 106)*** 141,0 81,0 Antal helårspersoner xx xx Enhedsomkostning xx xx Løntilskud vedr. ledige, der ellers er på særlig uddannelsesydelse eller arbejdsmarkedsydelse NY Udgifter (konto x og 5.xx.xxx.00x) 0,0 7,0 Antal helårspersoner xx xx Enhedsomkostning xx xx Løntilskud ved uddannelsesaftaler (voksenlærlinge) Udgifter (konto , gruppering ) 13,0 14,0 Antal helårspersoner xx xx Enhedsomkostning xx xx Jobrotation Udgifter (konto , gruppering tilsagn) 85,0 85,0 Antal helårspersoner xx xx Enhedsomkostning xx xx Hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede 20

21 Driftsudgifter (konto , gruppering 006) 3,0 3,2 Personlig assistance til handicappede Udgifter (konto , gruppering ) 37,0 37,8 Antal helårspersoner xx xx Enhedsomkostning xx xx Særlig uddannelsesydelse og Særlig arbejdsmarkedsydelse NY Udgifter (konto , gruppering ) 46 0 Antal helårspersoner Enhedsomkostning Hovedkonto 6. Administration mv. Budget 2014 mio. kr. * Budget 2014 mio. kr. * Administrationsudgifter vedrørende jobcentre Udgifter (konto ) LAB: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats * Opgørelsen skal omfatte udgifter og indtægter (dranst 1), men skal være før refusion (dranst 2). Fx hvis en kommune budgetterer at afholde udgifter for 2 mio. kr. og at have indtægter for 0,1 mio. kr. på en ordning, hvor der gives 50 pct. i refusion. Da oplyses ovenfor et budget på 1,9 mio. kr. ** For dagpenge og befordringsgodtgørelse er det således alene kommunens medfinansieringsbidrag, der skal fremgå, og ikke a-kassens/statens bruttoudgift. *** Der er ikke taget højde for beskæftigelsesreformens konsekvenser 21

22 Bilag 1: Samlet oversigt over mål Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal have maksimalt fokus på at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af faglig-, social eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte, så vi sikrer, at flere unge kommer i varig beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at en uddannelse er en afgørende forudsætning for at den enkelte er rustet til fremtidens arbejdsmarked. Mål 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet Det er regeringens mål, at færre skal modtage offentlig forsørgelse, og at flere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at kommunerne understøtter implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og reformen af sygedagpenge. Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet vil ligeledes sætte fokus på vigtigheden af, at der gøres en tidligere og bedre indsats for at bringe langtidssygemeldte tilbage i job, ligesom målet vil understøtte integrationsindsatsen, idet ikke-vestlige indvandrere er overrepræsenteret i gruppen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse. Mål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes Det er afgørende, at jobcentrene har fokus på bekæmpelsen af langtidsledighed ikke mindst set i lyset af den løbende indfasning af en 2-årig dagpengeperiode. Det er vigtigt, at jobcentrene har fokus på at sikre en tidlig og forbyggende indsats over for de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, således at flere igen får fodfæste på arbejdsmarkedet. Mål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne. Der er behov for et øget fokus på virksomhedssamarbejdet. Jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere fx i forbindelse med længerevarende sygemelding. 22

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer Det vil vi i 2015 I Randers Kommune er hovedopgaven på arbejdsmarkedsområdet at få nedbragt antallet af borgere på offentlig ydelse og øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det betyder at vi skal

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 1 marts 2014. Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 1 marts 2014. Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige LEDIGHED OG INDSATS Orientering om ledighed, beskæftigelse, ministermål og jobcentrets resultater. Nr. 1 marts 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 3 maj / juni 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 3 maj / juni 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige LEDIGHED OG INDSATS Orientering om ledighed, beskæftigelse, ministermål og jobcentrets resultater. Nr. 3 maj / juni 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Drift 763,8 758,9 744,1 738,1 737,8 737,6 Arbejdsmarked ramme

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision for år 2014

Resultatrevision for år 2014 Resultatrevision for år 2014 Jobcenter Frederikssund maj 2015 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Randers Kommune 1 1. Beskæftigelsespolitikken 2016 1.1 Reformer og indsats Målsætningen i den nationale beskæftigelsespolitik er, at der skal være færre på offentlig forsørgelse

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats.

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats. 2. Budgetmål i 2016 Afsnittet er en samlet beskrivelse af målsætningerne for beskæftigelsesområdet og dækker derfor også indsatsområder under bevillingsområde 3.2 og 3.3. Randers kommunes beskæftigelsesmål

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

Indledning... 2. Opsamling... 4. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7

Indledning... 2. Opsamling... 4. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 Indledning... 2 Opsamling... 4 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 Mål og strategi for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats... 8 Strategi og indsatser for de unge... 10 Strategi og Indsats

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015 1 Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med November 2015 2 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner. Faldet

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 1-3-1 Sagsnr. 11/311 Dokumentnr. 11 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Marts 1 1 Indholdsfortegnelse: 1. Målopfyldelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2014. Faktaark for Rebild Kommune

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2014. Faktaark for Rebild Kommune 213 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 214 Faktaark for Kommune Faktaark om de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune Beskæftigelsesregion har fået udarbejdet vedhæftede faktaark med henblik

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Kommunenotat. Herning Kommune

Kommunenotat. Herning Kommune Kommunenotat Herning Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Herning Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2015 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015 Kommunen skal i 2014 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2015 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Kommunenotat. Skive Kommune

Kommunenotat. Skive Kommune Kommunenotat Skive Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Skive Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 212 Jobcenter Sorø 1 Lokale udfordringer Langtidsledigheden skal bekæmpes Der har været en kraftigt stigning gennem 29 og ind i 211 Langtidsledige opgøres, som ledige der har modtaget

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Center for Job og Uddannelse December 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De overordnede rammer... 3 Trin i den nye refusionsmodel... 3 Mål og indsatser overfor borgere og

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-G01-1775-15 Dato:22.2.2016 Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med

Læs mere

ISSN 2246-171X. Analyserapport 2013

ISSN 2246-171X. Analyserapport 2013 ISSN 2246-171X 2013 Analyserapport 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...1 DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS I 2015...2 TO OVERLIGGERE FOR INDSATSEN I 2015...2 DE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE MÅL I 2015...2 MINISTERENS

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR AARHUS... 3 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I AARHUS... 4 BESKÆFTIGELSEN I AARHUS STABILISERES...

Læs mere

INDLEDNING. Beskæftigelsesplanen er toårig. Dermed kan mål og indsatser med en længere tidshorisont rummes.

INDLEDNING. Beskæftigelsesplanen er toårig. Dermed kan mål og indsatser med en længere tidshorisont rummes. Beskæftigelsesplan 2016-2017 2 INDLEDNING Beskæftigelsesplanen 2016-2017 skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og resultatkrav på beskæftigelsesområdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Beskæftigelse og integration Brug nøgletal i styringen Kend din kommune 89 08/ BESKÆFTIGELSE OG INTEGRATION

Beskæftigelse og integration Brug nøgletal i styringen Kend din kommune 89 08/ BESKÆFTIGELSE OG INTEGRATION Brug nøgletal i styringen Kend din kommune 89 08/ BESKÆFTIGELSE OG INTEGRATION 90 Beskæftigelse og integration Brug nøgletal i styringen Kend din kommune Hvad er jeres udgifter til forsørgelse? HVORFOR

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1. Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, København, Lyngby-Taarbæk, Tårnby/Dragør

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1. Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, København, Lyngby-Taarbæk, Tårnby/Dragør Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1 Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, København, Lyngby-Taarbæk, Tårnby/Dragør April 214 Forord Dette oplæg belyser udfordringer og aktuelle

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning Januar 2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015 Kvartalsstatistik for 1. kvartal Rødovre Jobcenter 18-5- KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 1. KVARTAL Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udviklingen på arbejdsmarkedet... 6 Udvikling i antal kontaktforløb

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 for KALUNDBORG KOMMUNE

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 for KALUNDBORG KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 for KALUNDBORG KOMMUNE BP 16 - KALUNDBORG Side - 1 - AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI. - 3 - STRATEGIER FOR DEN BORGERRETTEDE OG VIRKSOMHEDSRETTEDE

Læs mere

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene.

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene. Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 20.5.2015 Benchmarking mål for beskæftigelsesområdet 2016 Til de overordnede strategiske mål, som er formuleret i notat tilknyttet dagsorden

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 36 Indhold: Ugens tema I Finanslovsudspil med flere investeringer Ugens tema II Regeringen forventer økonomisk fremgang i løbet af 2. halvår 2013 Ugens analyse Ledigheden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats - afrapportering maj 2015

Udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats - afrapportering maj 2015 Udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats - afrapportering maj 2015 Indledning Arbejdsmarked orienterer kvartalsvis Økonomiudvalget om udviklingen indenfor følgende områder i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE 24 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 21 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg September 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Unge godt på vej 4 1.2 Vækst og jobskabelse 4 1.3 Den brede beskæftigelsesindsats 4 1.4 Ministermål 5 2. Prioriteringer for beskæftigelsesindsatsen 2016

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Assens

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Assens Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere