Ren energi, selvforsyning og selvstyre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ren energi, selvforsyning og selvstyre"

Transkript

1 Ren energi, selvforsyning og selvstyre en bedre boligform HF Kalvebod som»smart village«

2 Den 9. oktober 2008 besluttede Generalforsamlingen i Haveforeningen Kalvebod at nedsætte en arbejdsgruppe til at undersøge muligheder for alternative energiforsyninger og besparelser, samt andre kollektive foranstaltninger, der kan gøre HF Kalvebod til et energibesparende og forureningsfrit boligmiljø. Dette blev starten på nogle efterhånden meget visionære planer for omlægning af haveforeningens energiforsyning og forbrug, som endnu er i sin vorden. En ø i København Kalvebod er ikke en almindelig haveforening, men en helårsbeboet bolighaveforening med et stærkt særpræget og selvgroet boligområde med 90 husstande. Foreningen ligger i et hjørne af Valbyparken i Københavns Sydhavnskvarter og har eksisteret siden 1. maj 1920, hvor HF Kalvebod tegnede sin første lejekontrakt med Københavns Kommune. Det helt særlige ved Kalvebod i forhold til de øvrige helårshaveforeninger i Sydhavnskvarteret er dens beliggenhed. I 1990erne blev der anlagt en jernbane tværs igennem Sydhavnen, som forbinder sydfra kommende jernbanetrafik med Øresundsbroen. Denne nye linje afskar HF Kalvebod fra den øvrige bebyggelse i Sydhavnen, og vi kom til at ligge som en»ø«mellem park, jernbane og by. Den nye jernbaneforbindelse afskar HF Kalvebod fra den øvrige bebyggelse i Sydhavnen, og vi kom til at ligge som en»ø«mellem park, jernbane og by. Det medførte blandt andet, at Københavns Energi ikke har indlagt fjernvarme her, som de ellers har gjort i de andre helårshaveforeninger i Sydhavnen og i det øvrige København. 2 Ren energi, selvforsyning og selvstyre en bedre boligform

3 Kalvebod er ikke en almindelig haveforening, men en helårsbeboet bolighaveforening med et stærkt særpræget og selvgroet boligområde med 90 husstande. Ren energi, selvforsyning og selvstyre en bedre boligform 3

4 Dong overtog elforsyningen fra Københavns Energi. Efterfølgende hævede Dong målerafgiften til over 950 kr, incl. moms. Dette vakte harme. Foreningens generalforsamling besluttede derfor at omlægge Kalvebods energiforsyning til én fælles hovedmåler med små programmerbare bimålere på hver husstand, som så aflæses og afregnes af HF Kalvebod selv. Det sparede os umiddelbart for et større årligt beløb i målerafgifter og muliggjorde etablering af fælles CO 2 neutral og vedvarende energiforsyning i fremtiden. Det medførte blandt andet, at Københavns Energi ikke har indlagt fjernvarme her, som de ellers har gjort i de andre helårshaveforeninger i Sydhavnen og i det øvrige København. Spare og forsvare Dette er baggrunden for, at vi kom i gang med vores energiprojekter. I dag er vores boliger først og fremmest opvarmet ved hjælp af el og brænde, der både er dyrt og forurenende. Dong overtog elforsyningen fra Københavns Energi. Efterfølgende hævede Dong målerafgiften til over 950 kr. incl. moms. Dette vakte harme. Foreningens generalforsamling besluttede derfor at omlægge Kalvebods energiforsyning til én fælles hovedmåler, med små programmerbare bimålere på hver husstand, som så aflæses og afregnes af HF. Kalvebod selv. Det sparede os umiddelbart for et større årligt beløb i målerafgifter, og muliggjorde etablering af fælles CO 2 neutral og vedvarende energiforsyning i fremtiden. En anden umiddelbar fordel ved at være vores eget energiselskab er at få strømmen leveret billigere, da vi nu er stor-aftager på linje med en større virksomhed, og kan shoppe mellem de bedste tilbud på el-markedet. Det har vi allerede sparet mange penge ved, og vi har vedtaget at afsætte en del af disse penge til fortsat investering i energisparende og CO 2 neutrale foranstaltninger. Vi vedtog i samme periode at være mere»grønne«, via fælles køb af 90-vindmølleandele i Hvidovre Vindmøllelaug, hvilket svarer til en fjerdedel af foreningens samlede el-forbrug. Ligeledes er der åbnet op for en dele-bil i haveforeningen, hvor vi håber på en el-dreven af slagsen i fremtiden. Vi vedtog i samme periode at være mere»grønne«, via fælles køb af 90-vindmølleandele i Hvidovre Vindmøllelaug, hvilket svarer til en fjerdedel af foreningens samlede el-forbrug. 4 Ren energi, selvforsyning og selvstyre en bedre boligform

5 Kalvebod Smart Village Kollektiv vedvarende energiforsyning og kvarterløft Et pilotprojekt for en by i balance Vi drømmer ikke bare om at blive CO 2 -neutrale og bæredygtige, men også om at etablere en overskudsgivende energiforsyning, der kan bruges til etablering af nye anlæg til fælles bedste, for eksempel et fælles vaskeri, der anvender opsamlet regnvand fra vores tage, som opvarmes via et fælles solcelleanlæg. Og vi tænker også i jordvarmedepoter og vindenergi. Kombinationerne kan gøre os til et mini-»smart«-samfund, som det hedder for tiden, når»de store«arbejder med energirigtige bysamfund (»SmartCitys«). Det er stadig vores varme- og elforsyning, der er hovedformålet med vores planer og investeringer, men vi har altså også tanke for sidegevinster. Større vingeslag Siden vores start med fælles elforsyning har vi arbejdet med de mere langsigtede og reelt energibesparende og CO 2 -reducerende ideer. Vi har undersøgt mange muligheder, herunder egen vindenergi og et eget mindre decentralt kraft-varmeværk, men er endt med en kombinationsløsning af solenergi og decentral jordvarme. For at få teknisk og idemæssig støtte til projektet har vi etableret et samarbejde med arkitekt Jakob Nørløv fra tegnestuen Nørløv & Nørløv. Dette har ført til et tæt ideudviklingssamarbejde med andre frontløbere inden for alternativ energi, med ing. Lotte Thøgersen, fra VIA- UC i Horsens, der er specialister i jordvarmesystemer og prof. Alfred Heller fra DTU, som arbejder med solenergi og alternative bo-miljøer. Takket være deres viden på områderne har vi kunnet få mere ballast til at udvikle en plan for at gøre vores boligområde både selvforsynende med energi, CO 2 -neutralt og mere bæredygtigt. Ligeledes er der indledt en mødeaktivitet med Københavns Kommune, der har sat sig som mål at være CO 2 -neutral i Vi drømmer ikke bare om at blive CO 2 -neutrale og bæredygtige, men også om en overskudsgivende energiforsyning, der kan bruges til etablering af nye anlæg til fælles bedste, for eksempel et fælles vaskeri, der anvender opsamlet regnvand fra vores tage, som opvarmes via et fælles solcelleanlæg. Og vi tænker også i jordvarmedepoter og vindenergi. Kombinationerne kan gøre os til et mini-»smart«-samfund, som det hedder for tiden, når»de store«arbejder med energirigtige bysamfund (»Smart Citys«). Ren energi, selvforsyning og selvstyre en bedre boligform 5

6 Ender vi med overskudsenergi på el-området, er det nærliggende, at vi får egen»tankstation«til elbiler. Så slipper vi ikke bare af med brænderøgen, men også med den langt værre udstødning fra bilerne. Det er stadig vores varme- og elforsyning, der er hovedformålet med vores planer og investeringer, men vi har altså også tanke for sidegevinster. Ender vi med overskudsenergi på el-området, er det nærliggende at vi får egen»tankstation«til elbiler. Så slipper vi ikke bare af med brænderøgen, men også med den langt værre udstødning fra bilerne. Vi fortsætter foreløbig i det små og laver i 2012 den første forsøgsopsætning af et fælles solcelleanlæg på et af medlemmernes huse i Kalvebod. En beboer har frivilligt stillet sit tag til rådighed. Der er udfærdiget en overenskomst mellem haveforeningen og beboeren, som sikrer, at anlægget forbliver fælleseje, mens huset stadig suverænt er ejerens og kan sælges eller overdrages til andre uden at være bundet af anlægget. En sådan binding ville nemlig stride mod vores væsentligste særpræg; selvbyggerpræget og selvgroetheden, der gør, at ikke to huse er ens, således at vi stadig kan bygge efter behov og pengepung. Når vi har indhøstet erfaringerne med dette første solcelleanlæg, som vil give strøm til vores fælles energiselskab, vil vi gå videre med konceptet og installere lignende anlæg på huse. Det bliver spændende at se, hvor mange beboere der vil lægge tag til de mange anlæg, vi drømmer om. Da haveforeningen grænser op til en park med høje træer, er der adskillige huse, som ikke har mulighed for at få glæde af et solcelleanlæg. Derfor har vi lavet en beslutning om kollektiv investering og ejerskab af anlæggene, som så opsættes på de huse, der ligger bedst i forhold til solindfaldet. Vi vil også, så snart det er muligt, gå videre med ideen om små decentrale jordvarmeanlæg, der kan sikre varmeforsyningen til husene via varmepumper, der kan anvende noget af vores overskudsenergi. 6 Ren energi, selvforsyning og selvstyre en bedre boligform

7 Vi fortsætter foreløbig i det små og laver i 2012 den første forsøgsopsætning af et fælles solcelleanlæg på et af medlemmernes huse i Kalvebod. Krævende og kollektivt Det er selvfølgelig ikke gratis at gå i gang med sådanne fælles løsninger. Det kræver engagement og åbenhed og frivillig indsats. Hos os fungerer det kun fordi en enkelt har påtaget sig den store opgave at arbejde med udviklingen og styringen af projekterne bistået af adskillige andre, der har påtaget sig delopgaver og hvad der ellers er nødvendigt for at det kan lykkes at få noget konkret ud af de mange gode ideer. Det andet væsentlige er den fulde opbakning fra medlemmerne af foreningen og økonomiske midler fra den fælles pengekasse. Uden fællesskabets sammenhængskraft, opbakning, samarbejde i HF Kalvebod ville der ikke være nogen smart-landsby i Sydhavnen. Vi bliver også nødt til at søge både teknisk og økonomisk støtte udefra, hvis visionerne skal realiseres og måske danne model for fremtidige energirigtige, selvforsynende og selvstyrende enheder i by og land. Vi vil også, så snart det er muligt, gå videre med ideen om små decentrale jordvarmeanlæg, der kan sikre varmeforsyningen til husene via varmepumper, der kan anvende noget af vores overskudsenergi. Ren energi, selvforsyning og selvstyre en bedre boligform 7

8 Vi har alle ansvar for fremtiden og det miljø de kommende generationer skal leve i, og vi kan hver især gøre noget for at forbedre det, og det gøres bedst gennem kollektive og solidariske løsninger. Det har vi over 90 års erfaring med i bofællesskabet Haveforeningen Kalvebod. Kalvebods energiudvalg: Karen Bæk Andersen, Charlotte Ploug Hansen (Ansvarshavende red.), Søren Hvalkof, Claus Risbjerg Jensen, Kaj Jessen, Bruno Jessen og Ole Boesen. Samarbejdspartnere Lotte Thøgersen VIA Udviklingsleder Geo teknik og Miljø Ph.D, Martha Katrine Sørensen TMF Københavns Kommune, Søren Nørgaard Madsen SNM Københavns Kommune, Jacob Borup Nørløv Nørløv & Nørløv Arkitektur og Alfred Heller - DTU Lektor/ Associate Professor. Tryk: Røde Hane 2012 Om haveforeningen Kalvebod Haveforeningen Kalvebod, 2450 København SV. Antal haver: 90 Formand: Jesper Handskemager, have 127 Næstformand: Charlotte Ploug Hansen, have 30 8 Ren energi, selvforsyning og selvstyre en bedre boligform

Referat fra forårs generalforsamling tirsdag d. 27. marts 2012. Dagsorden

Referat fra forårs generalforsamling tirsdag d. 27. marts 2012. Dagsorden Referat fra forårs generalforsamling tirsdag d. 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2011. 3. Formandens beretning. 4.

Læs mere

4.1 Mindre varmepumper og smart grid

4.1 Mindre varmepumper og smart grid Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.1 Mindre varmepumper og smart grid 25/7 2014 af Jakob Worm, enkelte rettelser Gunnar Boye Olesen, 5/8-2014 4.1.1 Opsummering I dag opvarmes ca. 250.000

Læs mere

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010 2.2010 Indenfor Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder En god dialog udrydder eventuelle misforståelser og baner vejen for konstruktive resultater. Her ses formand for Faxe kommunes tværpolitiske udvalg

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Jeres individuelle hus Arkitektur, Design & Harmoni

Jeres individuelle hus Arkitektur, Design & Harmoni Jeres individuelle hus Arkitektur, Design & Harmoni Velkommen til Jely Huse Arkitektur, Design & Harmoni Som indehaver af Jely Huse, er det mig en fornøjelse at byde jer velkommen til vores informationskatalog.

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Kandidatoversigt - Vejle

Kandidatoversigt - Vejle Benny Richard Jensen 1. Sider i det nuværende repræsentantskab og vil gerne være med til at lægge den linje virksomheden skal og fremføre vore forbrugers ønsker samt følge udviklingen af det nuværende

Læs mere

Hurtig omstilling til vedvarende energi. Hurtig omstilling til vedvarende energi 1

Hurtig omstilling til vedvarende energi. Hurtig omstilling til vedvarende energi 1 Hurtig omstilling til vedvarende energi Hurtig omstilling til vedvarende energi 1 VedvarendeEnergi VedvarendeEnergi er en miljøorganisation, der arbejder for at bremse klimaforandringerne. Vi mener, at

Læs mere

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet.

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. Spar på energien i hjemmet Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. 1 03 Spar penge på din elregning - skift elselskab 04 Her er, hvad du betaler for på din

Læs mere

Sammen om klimarenovering

Sammen om klimarenovering Sammen om klimarenovering Gå sammen i grundejerforeningen om projekter, der gør jeres boliger mere energieffektive, forbedrer komforten og øger værdien. Sammen om Klimarenovering! Der er mange gode grunde

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE 1 er vandmålere en god idé? Når en boligforening overvejer individuelle vandmålere, skyldes det som regel, at den fordelingsmodel man bruger er upræcis. Lejlighedens

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

energiforum Mindre griseri når vi går fra fossil til vedvarende energi Tema Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009

energiforum Mindre griseri når vi går fra fossil til vedvarende energi Tema Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009 Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget. energiforum

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Foto: Sveigaard A/S. VEDVARENDE ENERGI FRA SOL OG VIND Anbefalinger til politikerne i Aarhus Kommune fra lokale netværk.

Foto: Sveigaard A/S. VEDVARENDE ENERGI FRA SOL OG VIND Anbefalinger til politikerne i Aarhus Kommune fra lokale netværk. Foto: Sveigaard A/S VEDVARENDE ENERGI FRA SOL OG VIND Anbefalinger til politikerne i Aarhus Kommune fra lokale netværk. November 2014 Indledning Netværksgrupper formulerer er om energi fra sol og vind

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Solceller - et område i konstant udvikling

Solceller - et område i konstant udvikling Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange

Læs mere

Energi og klima på sygehusene

Energi og klima på sygehusene Energi og klima på sygehusene 16 Tid til luftforandring Indeklima begynder og ender med klima. Region Hovedstadens nye strategi for bæredygtig udvikling skal løfte regionen mod grønnere perspektiver. 12

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

guide til et lavere elforbrug

guide til et lavere elforbrug Dit eksemplar Elsparefondens guide til Let din elregning og kom ned på 1.000 kwh Se side 2 Skift til bærbar computer og spar op til 90% i el Se side 6 Halvér din vasketemperatur og dit elforbrug Se side

Læs mere

Gaia-Wind 133-10/11 kw. Lydsvag, effektiv dansk designet husstandsmølle tilpasset danske forhold med årlig gennemsnitlig vindhastighed på 5,5 m/s.

Gaia-Wind 133-10/11 kw. Lydsvag, effektiv dansk designet husstandsmølle tilpasset danske forhold med årlig gennemsnitlig vindhastighed på 5,5 m/s. Gaia-Wind 133-10/11 kw Lydsvag, effektiv dansk designet husstandsmølle tilpasset danske forhold med årlig gennemsnitlig vindhastighed på 5,5 m/s. Intelligent og decentral forsyning af miljørigtig energi

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat.

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat. NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget 01-10-2012 Sagsnr. Delebiler: Muligheder og potentialer I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af Handlingsplan for Grøn Mobilitet d. 10. september 2012

Læs mere

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015 GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET Agenda 21-plan for 2012 2015 Grøn hverdag og livskvalitet Agenda 21-plan for 2012 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 24. januar 2013 Udgiver: Københavns Kommune

Læs mere

EUROPAS STØRSTE ELBILFORSØG. En FANTASTISK investeringsmulighed CSR. På FORKANT med udviklingen Nye forretningsmuligheder

EUROPAS STØRSTE ELBILFORSØG. En FANTASTISK investeringsmulighed CSR. På FORKANT med udviklingen Nye forretningsmuligheder EUROPAS STØRSTE ELBILFORSØG En FANTASTISK investeringsmulighed CSR På FORKANT med udviklingen Nye forretningsmuligheder Lars Bording Adm. direktør, ChoosEV Elbilen effektiv, miljørigtig cleantech, der

Læs mere

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Modtager(e): MBU Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Baggrund og formål Notatet her beskriver baggrund og model for grundejerforeninger og boligforeningers fremtidige betaling for vej-

Læs mere

Bilag til pressemeddelelsen Grøn guide til visionære virksomhedsleder

Bilag til pressemeddelelsen Grøn guide til visionære virksomhedsleder TIL REDAKTIONEN: København, den 14. Juni 2012 Bilag til pressemeddelelsen Grøn guide til visionære virksomhedsleder Herunder kan du finde uddybende beskrivelser af de enkelte artikler, der udsendes med

Læs mere