25. september 2014, DET 64. DANSKE BYPLANMØDE Strategisk Energiplanlægning i Ringkøbing-Skjern Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "25. september 2014, DET 64. DANSKE BYPLANMØDE Strategisk Energiplanlægning i Ringkøbing-Skjern Kommune"

Transkript

1 25. september 2014, DET 64. DANSKE BYPLANMØDE Strategisk Energiplanlægning i Ringkøbing-Skjern Kommune Henning Donslund, projekt- og sekretariatsleder, Energisekretariatet

2 Strategisk Energiplanlægning Oplæggets indhold Formål Mål og baggrund i Ringkøbing-Skjern Kommune Energi2020-Strategien, Kommunens Strategiske Energiplan Energiregnskabet og Region Midtjyllands faciliterende rolle Resultater og delmål Hvad sker der lokalt?

3 Strategisk Energiplan

4 Formål Strategisk Energiplanlægning kan bidrage til: At skabe overblik At inddrage relevante aktører At skabe fælles platform At skabe grundlag for helhedsmæssige og kloge investeringer At skabe udvikling og værdi At skabe fremdrift mod målet

5 Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020

6

7 Energi2020, 100 % selvforsyning Det betyder, at vi selv skal producere lige så meget vedvarende energi, som borgere og virksomheder i kommunen bruger. Det gælder både boliger, arbejdspladser og transport. Vi skal altså både spare på energien og producere vedvarende energi.

8 Bred deltagelse i Energi2020 Et Grønt Vækstlaboratorium Vejen mod målet går gennem dialog og samarbejde. Virksomheder, borgere, foreninger og institutioner skal gennemføre store og små projekter med vedvarende energi og energibesparelser. Det skal styrke de lokale virksomheder, som kan udvikle og afprøve nye teknologier og på den måde skabe grøn vækst i Ringkøbing- Skjern Kommune.

9 Selvforsyning med VE Hvorfor? For at sikre: Iværksætteri Selvforsyning Landbrug og Miljø Erhvervsudvikling Fornuftige energipriser Undervisning og viden Turisme CO2 og Klima Beskæftigelsen Innovation Borgere og virksomheder Velfærd og valgfrihed

10 Grønt Vækstlaboratorium Selvforsyning Erhvervsudvikling Vidensudvikling

11 Henning Donslund Energisekretariatet Peder Sørensen Byråd ØEU Jakob Agerbo Byråd ØEU+TMU Formand: Peder Sørensen Næstformand: Jakob Agerbo Koordinator: Henning Donslund Ove Hjortholm Larsen Hjortholm International Bent Dyrvig Region Midtjylland Søren Lydig Kristensen Vestas Jacob Møller RAH Energirådet Jesper Juul Sørensen Erhvervscentret Kjeld Pedersen Vestjysk Landboforening Per Hessellund Lauritsen Vækstforums Råd for Energi- og Miljøteknologi Karl Højhus Jeppesen Dansk Byggeri Peter Donslund Ekstern Udvikling Ringkøbing-Skjern Kommune Henning Bo Madsen Vedvarende Energi Jesper Skovhus Andersen Ringkøbing Fjernvarmeværk

12 Fordeling af energikilder (uden el-import/eksport) 2007 Brændselsolie 6,75% Benzin 10,20% Dieselolie 14,16% Vindenergi 9,69% Brænde og træflis 6,20% JP1 4,53% Import, træpiller og træaffald 2,28% Halm 2,18% Andet 4,45% Import, Brænde og træflis 0,69% Eksport rapsolie 1,31% LPG og petroleum 0,41% Organisk affald, industri 0,15% Fuelolie 0,13% Husdyrsgødning 0,13% Deponi, slam, renseanlæg 0,12% Solenergi 0,02% Naturgas 39,56% Samlet energiforbrug 10,6 PJ Bioolie og energiafgrøder 0,00% Træpiller og træaffald 1,48% Samlet energiproduktion: TJ El-import: TJ I alt: TJ

13 Hvordan ser et Energi-paradis ud?

14

15 Energi2020-Strategi, vedtaget af Byrådet Bygninger Vind Bioenergi Andre VE Transport Grønt Vækstlaboratorium Planlægning og aktivt samarbejde Energiforsyningsstruktur / RKSK SmartNet Kommunikation og formidling

16 Værdikæden ved energirenovering Der indgår skat til stat og kommune Forsyningsvirksomhederne opnår de tekniske energibesparelser Informationskampagne Husejer gennemfører energiberegneren på HusetsEnergi.dk Husejeren underskriver kontrakt, energirenovering gennemføres og der spares energi og penge Husejer modtager og læser handlingsplan fra HusetsEnergi.dk Pengeinstitut yder lån om nødvendigt Husejeren i centrum Energikonsulent fra HusetsEnergi.dk gennemgår huset Håndværkerklynge afgiver tilbud Husejer får energi- og økonomirapport

17 Temaplan for vindmøller

18 Ringkøbing-Skjern Biogasmodel

19 Verdens næststørste solvarmeanlæg. Ringkøbing Fjernvarme

20 Analyse viser at 40 % af bilisterne i Ringkøbing- Skjern kommune er potentielle elbil-bilister

21

22

23 Projekt Handlingsplaner for fleksible lokale energisystemer (Hjørring og Ringkøbing-Skjern Kommuner og PlanEnergi for Energistyrelsen) Hovedaktiviteter i Ringkøbing-Skjern casen indeholder 6 hovedemner 1. Vurdering af potentialet for varmepumper på kommunens fjernvarmeværker. 2. Fleksibel anvendelse af biogas, f.eks. ved anvendelse i kraftvarmemotorer i perioder med el-behov og industrikedler i perioder med overskuds el. 3. Potentialet for elektrolysegas til transportsektoren (el/brint hybrid køretøjer, metangas til transport ved metanisering). 4. Optimere lokalisering af fluktuerende elproduktion og skabe ejerskab til udbygningen af den samlede forsyningsstruktur blandt aktører og blandt befolkningen. 5. Første bud på optimering af den samlede forsyningsinfrastruktur for el, fjernvarme, metangas og biogas i Ringkøbing-Skjern Kommune 6. Udarbejdelse af et idékatalog for optimering af en lokal forsyningsstruktur.

24 Energiregnskabet og samarbejder på tværs Kommunerne kan via Region Midtjylland købe Energiregnskabet for den enkelte geografiske kommune. Energiregnskaber udarbejdes for hvert andet år: 2007, 2009, 2011 osv. Energiregnskabet er udarbejdet på baggrund af Energistyrelsens vejledning og indeholder alle detaljerede energidata. Energiregnskabet viser kommunens procentvise selvforsyningsgrad med vedvarende energi og CO2 ton per indbygger. Region Midtjylland spiller en solid faciliterende rolle, idet der afholdes kurser i Energiregnskab og temadage med ekspertoplæg som er med til at sikre vidensdeling mellem kommunerne. Projekt Midt-Energistrategi med alle 19 kommuner for Energistyrelsen

25 TJ/år Forventet elproduktion fra vindkraft 2014 i de midtjyske kommuner Elforbrug Forventet elproduktion fra vindkraft : Vindproduktion alene fra Ringkøbing-Skjern svarer til elforbruget i ca boliger

26

27 Ny Strategisk Energiplan for Vores nuværende Energi2020-Strategi er gældende for perioden Det planlægges at Byrådet i starten af 2015 skal behandle en ny Energi2020-Strategi som vil være gældende for Vi arbejder lige nu på en helheds proces, hvor vi ønsker at inddrage relevante interessenter, borgere, virksomheder og Kommunen selv, der skal sikre endnu bedre forankring af Energi2020-Stategien.

28 Grundelementerne i Strategiske Energiplanlægning Energiressourcer Energiproduktion Energiforbrug

29 Senest nyt To landsbyer i projekt 100 % selvforsynende (Lyne og Sdr. Vium) De foreløbige resultater: - 77 boliger er renoveret - Der er opnået store energibesparelser for små investeringer BYENSBIL bil i Højmark. Et dele-bilskoncept Ny App på mobilen: ENERGY TOUR guider dig rundt i Vestjylland

30 App kan hentes Søg på energy tour

31 De tre vindmøller på Hvide Sande Nordhavn er etableret af Fonden Hvide Sande Erhvervsudvikling, der er stiftet af Holmsland Klit Turistforening. Møllelauget betaler en høj arealleje til Hvide Sande Havn, denne lejeindtægt anvendes som medfinansiering af havnens udgifter til de nye mole- og kajanlæg. Strømmen, der produceres af møllerne (ca MWh årligt), svarer til strømforbruget i de 6000 sommerhuse på Holmsland Klit, som i øjeblikket typisk opvarmes med el. På den måde kan vindmøllerne både være medfinansierende til de nye havneanlæg og danne grundlag for området som et turistområde med klimavenlige energiløsninger. Vindmølleprojektet bidrager desuden til at nå Ringkøbing-Skjern Kommunes målsætning om at blive selvforsynende med vedvarende energi i år Tre vindmøller på Hvide Sand havn

32 Tak for opmærksomheden PS. Al Gore og Hans Blix kommer til Ringkøbing-Skjern Kommune 27. okt. Der er link til billetsalget på vores hjemmeside Spred gerne budskabet.

33 Tak for opmærksomheden Se også

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Henning Donslund, Leder af Sekretariatet for VE / Energisekretariatet Ringkøbing-Skjern Kommune Hvordan kan kommunen spille en aktiv rolle? Med afsæt

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

strategisk energiplan 2015-2025

strategisk energiplan 2015-2025 strategisk energiplan 2015-2025 Vision: Bornholm er et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i 2025 e i b ENERGY INNOVATION BORNHOLM 1 Forord e i b ENERGY INNOVATION BORNHOLM

Læs mere

Klima og Energi Strategi 2029

Klima og Energi Strategi 2029 Klima og Energi Strategi 2029 2 Forord Hermed foreligger Skive Kommunes Strategiplan 2029 for Klima og Energi. Strategien ud-springer af den vision, som Byrådet fastsatte allerede i 2008 om at blive CO2-neutral

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 1. Sammenfatning og konklusion...3 2. Energi... 4 2.1 Elforsyning i Herning Kommune som geografisk område... 4 2.2 Elforbrug i Herning Kommune som virksomhed...

Læs mere

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af:

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af: Udarbejdet af konsulentfirmaet SRC International, repræsenteret ved Thorkild Kristensen og Kirsten Dyhr-Mikkelsen i samarbejde med Energiplangruppen og ProjectZero s styregruppe for masterplanprocessen.

Læs mere

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER Til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Dokument type Notat Date Januar, 2013 VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

ENERGIÅRET STATUS 2015

ENERGIÅRET STATUS 2015 ENERGIÅRET STATUS 2015 forskning udvikling demonstration ENERGIÅRET Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer Udgives i samarbejde mellem Dansk Energi (programmet ELFORSK), Energinet.dk (programmet

Læs mere

e i b Strategisk energiplan 2015-2025 OPLÆG TIL KOMMUNALBESTYRELSEN

e i b Strategisk energiplan 2015-2025 OPLÆG TIL KOMMUNALBESTYRELSEN Strategisk energiplan 2015-2025 OPLÆG TIL KOMMUNALBESTYRELSEN Bornholm er et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i 2025. e i b ENERGY INNOVATION BORNHOLM e i b ENERGY INNOVATION

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26 SMART GRIDS CPH Summer School 2012 Fremtidens energiforsyning 2 NYT BILLED Indhold Intro 4 Summer School 2012 4 Bæredygtig energiforsyning og Smart Grid i København i 2050 5 Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg

Læs mere

Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm. Bornholms Energistrategi 2025.

Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm. Bornholms Energistrategi 2025. Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025. Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø 2008 Titel: Tekst og fotos: Produktion: Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning Hotel Sørup Herregaard Den 4. december 2013

Strategisk Energiplanlægning Hotel Sørup Herregaard Den 4. december 2013 Den strategisk energiplan Hvad kan den strategiske energiplanlægning gøre for energiselskaberne, og hvad kan energiselskaberne gøre for den strategiske energiplanlægning? Tyge Kjær - tk@ruc.dk Roskilde

Læs mere

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING METODEBESKRIVELSE Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING April 2012 I KOMMUNERNE Udarbejdet for Energistyrelsen af: NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød T: 4810 4200

Læs mere

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING STATUSNOTAT August 2014 14.08.2014 1/29 1. Resumé og hovedpointer... 3 2. Projekter om strategisk energiplanlægning...

Læs mere

Grønne veje til vækst

Grønne veje til vækst Grønne veje til vækst Bud der skaber vækst og beskæftigelse Grønne veje til vækst Bud der skaber vækst og beskæftigelse Indhold Indledning Bud der skaber vækst og beskæftigelse Indledning... 3 Bud der

Læs mere

Foto: Sveigaard A/S. VEDVARENDE ENERGI FRA SOL OG VIND Anbefalinger til politikerne i Aarhus Kommune fra lokale netværk.

Foto: Sveigaard A/S. VEDVARENDE ENERGI FRA SOL OG VIND Anbefalinger til politikerne i Aarhus Kommune fra lokale netværk. Foto: Sveigaard A/S VEDVARENDE ENERGI FRA SOL OG VIND Anbefalinger til politikerne i Aarhus Kommune fra lokale netværk. November 2014 Indledning Netværksgrupper formulerer er om energi fra sol og vind

Læs mere

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015 stevns kommune 1 CO 2 -udledning (bl.a. afbrænding af fossile brændsler Klimaforandringer (I form af f.eks. øget nedbør) Konsekvens (f.eks. oversvømmelse af bebyggede

Læs mere

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud 8 sider specialtillæg om: www.boligservicebogen.dk er et nyt og gratis tilbud til alle boligejere i Viborg Kommune Overblik er en go Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere investering Overblik over

Læs mere

energi - grøn regional vækst

energi - grøn regional vækst energi - grøn regional vækst Energi i fem regioner Grønne ideer, teknologier og markeder er vigtige for Danmarks fremtidige vækst og velfærd. Vi skal både imødegå presset på klimaet og vores nære miljø.

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21 KAPITEL 1: INDLEDNING...5 1.1 Problemfelt...5 1.2 Problemformulering...8 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 2.1 Afgrænsninger...10 2.2 De to plansystemer...11 2.3 Det specifikke og det almene...12 2.4

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1 Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015 Anders Johan Møller-Lund 1 Energi- og klimamål 2020: Vedvarende energi skal udgøre 35% i 2020, heraf skal vindenergi dække 50% af elforbruget 2035: El-

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 5 Ledelsesberetning Forsyningsområde......................................... 7 Forbrugersammensætning... 8 Forbrugsudvikling...

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 ENERGI SOM VÆKSTMOTOR den danske energibranche i front Smart energi for 44 millioner kroner Forskningsprojekt om fremtidens energitekniske løsninger

Læs mere