Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN"

Transkript

1 Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater 2 3. Generaliserbarhed 2 4. Demografi Kønsfordeling Aldersfordeling 3 5 Geografi Hvor er du vokset op? Primære bopæl de sidste 10 år Bopæl ved studiestart 4 6. Uddannelsesmæssig baggrund Videregående uddannelser Årstal for gennemført ungdomsuddannelse 7 7. Forberedelseskurser Kommentarer til forberedelseskurser 8 8. Visuel kommunikation som mulig uddannelse 8 9. Optagelsesforløbet Forprøven Optagelsesprøven Oplysninger om uddannelsen Forventninger til ansættelse eller videreuddannelse efter endt uddannelse på DMJX Sprogkundskaber Nuværende bopæl Hvordan finansierer de studerende deres studietid? 16 1

3 1. Indledning Denne rapport er baseret på en spørgeskemaundersøgelse af studerende, der pr. 1. september 2014 påbegyndte uddannelsen Visuel Kommunikation (VK) på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole (DMJX). Respondenterne har bestået optagelsesprøven på Visuel Kommunikation i foråret ud af de 90 nye studerende har svaret på undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 51,11%, svarerende til lidt over halvdelen. Dette bevirker at indeværende rapport har en generaliserbarhed, hvorfra der kan udledes resultater samt belyse faktorer, som spiller ind i når en vurdering, af de nye studerende på Visuel Kommunikation EF14 holdene, skal foretages. Besvarelserne på de fire linjer fordeles således: Fotografisk Kommunikation Grafisk Design Kreativ Kommunikation Interaktivt Design Markante resultater 85,48% har uddannelsen som 1. prioritet Overvægt af studerende fra Region Hovedstaden Kønsfordelingen er næsten 50/50 på VK E14 holdene. 3. Generaliserbarhed Svarprocenten er, som nævnt ovenfor, 51,11 % i denne spørgeskemaundersøgelse. Det vurderes, at rapportens resultat er beskrivende for nye studerende på VK EF14, og kan bruges som indikator for kommende undersøgelser af 1. semesterstuderende. Ikke alle respondenter har besvaret samtlige spørgsmål, men denne procentvise afvigelse fremgår af tabellerne og totalbesvarelserne vil derfor variere i rapporten. 4. Demografi 4.1 Kønsfordeling Af Tabel 1 fremgår kønsfordelingen af nye studerende på VK EF14. Tabel 1 gør brug af databasetal pr. 1/ Disse tal er derfor ikke afhængig af svarprocenten, men viser kønsfordelingen på holdene pr. den pågældende dato. Tabel 1 Kønsfordeling. Her er anvendt databasetal MÆND KVINDER SAMLET Antal Fordeling i % 48,9% 51,1% 100% Af Tabel 1 kan det udledes, at flertallet af nye studerende på VK EF14 er af maskulint køn. Til sammenligning er kønsfordelingen i spørgeskemaundersøgelsen, udgjort ved 62 respondenter, 2

4 fordelt på 30 kvinder og 32 mænd. I kommende undersøgelser vil der være fokus på en evt. udvikling af kønsfordeling på VK. 4.2 Aldersfordeling Af Tabel 2 fremgår aldersfordelingen samt gennemsnitsalderen for nye studerende på VK EF14. Tabel 2 gør brug af databasetal pr. 1/ Alderssnit Tabel 2: Oplysninger om de nye studerendes alder. MÆND KVINDER SAMLET Yngste og ældste Alderssnit Yngste og ældste Alderssnit Yngste og ældste 23,3 19 og 33 24,5 20 og 30 23,1 20 og 33 5 Geografi 5.1 Hvor er du vokset op? Af Tabel 3 fremgår respondenternes oprindelsessted. Tabel 3: Geografisk fordeling REGION ANTAL PROCENT Nordjylland 4 6,56% Østjylland 8 13,11% Midt- og Vestjylland 5 8,2% Syd- og Sønderjylland 2 3,26% Fyn 2 3,28% København 24 39,34% Nordsjælland 5 8,2% Øvrige Sjælland 9 14,75% Bornholm 1 1,64% Andet 3 11,54% Total % Af dette kan der udledes, at et flertal af respondenterne er fra Region Hovedstaden. I andet kategorien fremgår det desuden, at en enkelt respondent er opvokset i Norge. 5.2 Primære bopæl de sidste 10 år Af Tabel 4 fremgår respondenternes primære bopæl. Det skal bemærkes, at 11 respondenter ikke har besvaret spørgsmålet. Dette kan være en indikation på, at de er bosiddende i den by, som de er opvokset i eller at de ikke har haft den samme bopæl gennem de sidste 10 år. Tabel 4 Primære bopæl de sidste 10 år 3

5 REGION ANTAL PROCENT Nordjylland 1 1,96% Østjylland 4 7,84% Midt- og Vestjylland 3 5,88% Syd-og Sønderjylland 2 3,92% Fyn 2 3,92% København 28 54,9% Nordsjælland 3 5,88% Øvrige Sjælland 7 13,73% Bornholm - - Andet 1 1,96% Total % Næsten halvdelen af de studerende har boet i København de sidste 10 år. Som kommentar har de studerende nævnt følgende: Århus i 4 år Norge 5.3 Bopæl ved studiestart Af Tabel 5 fremgår respondenternes bopæl ved studiestart. Tabel 5: Bopæl ved studiestart POSTNUMMER BYDEL ANTAL 2100 København Ø Valby Nørrebro Rødovre Greve Frederiksberg København NV København S København K Vanløse København SV Albertslund Kongens Lyngby København V København V Køge Maribo København SV København V 1 Som det kan ses af Tabel 5 er størstedelen af de studerende bosat i eller omkring København. Afstanden Maribo til Emdrup er den længste strækning, hvor en enkelt studerende dagligt pendler. 4

6 6. Uddannelsesmæssig baggrund 6.1 Ungdomsuddannelse Af Tabel 6, 7 og 8 fremgår respondenternes ungdomsuddannelse, dimissionsåret samt perioden fra at respondenterne har afsluttet en ungdomsuddannelsen til de er påbegyndt en professionsbachelor hos DMJX. Tabel 6 Afsluttet ungdomsuddannelse ÅRSTAL ANTAL PROCENT ,42% ,42%% ,58% ,83% ,42% ,42% Før ,92% Størstedelen af de studerende (53 respondenter) har en gymnasial baggrund. Kun 8 studerende har ikke en gymnasial uddannelse. Af Tabel 6 fremgår det, at flertallet af respondenter dimitterede i perioden , imens at 11 respondenter fuldførte en gymnasiel uddannelse før ud af de 60 respondenter har en anden ungdomsuddannelse jvf. Tabel 7. UNGDOMSUDDANNELSE HGS Mediegrafiker Dekoratør Folkeskolelærer Grundforløb - skiltetekniker + grafisk tekniker Tabel 7: Anden ungdomsuddannelse TTN Teater Talent Nord 2 årig selvbetalt uddannelse i scenekunst Grundforløb Webintegrator Af de 17 blev 1 færdig i 2014, 6 færdige i 2013, 1 studerende i 2012, 5 studerende i 2011 og 3 i Den sidste blev færdig i Det betyder, at antallet af år mellem ungdomsuddannelse og studiestart på DMJX fordeler sig således: Tabel 8: Antal år mellem ungdomsuddannelse og studiestart på DMJX ANTAL ÅR MÆND KVINDER ANTAL PROCENT ANTAL PROCENT 0 år ,6% 0 1 år ,3% 1 9,1% 2 år ,1% 3 år ,5% 4 år ,3% 5 år Mere end ,1% 5

7 år Total 6 100% % Som det kan ses i tabellen, går der længere tid mellem studiestart og ungdomsuddannelse hos kvinder ende mænd. 6.2 Videregående uddannelser Af TabeI 9 fremgår det hvorvidt respondenterne tidligere har været indskrevet på samt afsluttet en videregående uddannelse. Tabel 9: Indskrevet på videregående uddannelser MÆND KVINDER TOTAL Påbegyndt videregående uddannelse Antal, som har afsluttet denne Påbegyndt videregående uddannelse Antal, som har afsluttet denne Påbegyndt videregående uddannelse Antal, som har afsluttet denne. Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal 12 44,4% 7 36,8% 15 55,6% ,2% % % Oversigt over et udsnit af videregående uddannelser, som respondenterne tidligere har påbegyndt: Multimediedesign Engelsk, Københavns Universitet Folkeskolelærer Digitale Medier og Design, ITU Markedsføringsøkonom HA (jur) Af Tabel 10 fremgår det hvilke uddannelser respondenterne har afsluttet. UDDANNELSE Tabel 10: Anden uddannelse ANTAL IT- universitetet 2 HA (jur.) 1 Markedsføringsøkonom 1 Folkeskolelærer 1 Engelsk på Københavns Uni 1 Multimediedesigner 13 6

8 6.3 Årstal for gennemført ungdomsuddannelse Der er stor spredning på, hvornår de studerende har afsluttet deres ungdomsuddannelse jf. tabel 11. Tabel 11. Afsluttet videregående uddannelse ÅRSTAL ANTAL Før Total Forberedelseskurser Af spørgeskemaet fremgår det at 25 ud af 58 respondenter (43,1%) har deltaget i forberedelseskurser op til studiestart hos DMJX. Oversigt over forberedelseskurser: Kreativ Basis Kreativ basis, Rødding Højskole Manuskriptkursus på Filmskolen -Den Europæiske Filmhøjskole Krogerup Højskole Klassisk Tegnekursus, Viborg Tegneskole Next Step Visuel Kommunikation, Borups Højskole Kreativ Basis - det nye Semesterkursus i klassisk tegning, The Animation Workshop, Viborg 6 ugers grafisk kursus hos Grafiske Kurser i Vejle - 1 måneds intensivt grafisk design-kursus på Rødding højskole Kreativ Basis på DMJX Elev på Krabbesholm Højskole, Grafisk Design, Foråret Assistent på Krabbesholm Højskole, Grafisk Design, Efteråret 2013 Holbæk Kunsthøjskole (Efterår 2009) Grundkursus Skiltetekniker KTS og Grundkursus Design og Portfolio - KTS Viborg klassisk tegneskole Elektronisk Musik, Engelsholm Højskole i 2011 grundforløb. Grafisk design på Krabbesholm, grafisk tekniker på kts Tabel 12: Forberedelseskurser afsluttet årstal og antal uger ÅRSTAL ANTAL

9 Andet tidspunkt 16 ANTAL UGER ANTAL 3-5 uger Mere en 3o uger Respondenters kommentarer til forberedelseskurser Det var en god forberedelse til at søge ind her. Vi fik tid på skolen til udelukkende at lave optagelsesprøven, og der var vejledning til rådighed, skulle man have brug for det. Jeg er glad for at jeg tog kurset. Størstedelen af mine egne værker til optagelsesprøven lavede jeg på højskolen. Kreativ Basis gav mig metoder til at få mine mange flyvske indfald kanaliseret ned i simple, kreative problemløsninger, og har derfor spillet en stor rolle i min optagelse på Kreativ Kommunikation. Det har lært mig at tegne og visualisere ting meget nemmere. Kreativ Basis gav mig grundviden. Det styrkede mig i programmerne, forbedrede min kreative tankegang, og gav mig et overblik over optagelsesprøverne. Next Step har fokus på optagelsesprøver til diverse kreative uddannelser. Jeg var nok ikke kommet ind på KK uden Kreativ Basis. Mit højskoleforløb foregik flere år før jeg søgte optagelse på DMJX, og var således ikke rigtig målrettet nogen videregående uddannelse på tidspunktet. Det var rigtig fint, men jeg tror der er andre skoler, der er mere målrettede mod optagelse på eksempelvis DMJX eller designskolerne. Jeg lærte designprogrammerne på KTS, hvilket var afgørende for min optagelsesprøve. Gav mig lysten til at studere igen, og var en fantastisk oplevelse. 8. Visuel kommunikation som mulig uddannelse Af Tabel 13 fremgår det på hvilket tidspunkt respondenterne så en professionsbachelor hos DMJX som en mulig videre uddannelsesvej. I 2014 spørgeskemaundersøgelse er de studerende blevet spurgt ind til deres valg proces. Tabel 13: Hvornår begyndte du at overveje VK som en mulig uddannelse? PERIODE ANTAL PROCENT Grundskole/folkeskole 6 8,82% Ungdomsuddannelse 20 29,41% Anden videregående udd % Ledighedsperiode 5 7,35% Mens jeg arbejdede 20 29,41% Respondenterne havde desuden følgende uddybende kommentarer: 8

10 Jeg begyndte at overveje det under min uddannelse på KU og i mere seriøs grad efter, at jeg blev bachelor. Fik interesse da jeg studerede multimediedesign og var stærkest i design. Tog forprøven i 2013 for at se om grafisk design var noget for mig, og søgte seriøst i år (2014). Tre år efter jeg blev student. Jeg har søgt ind de 3 efterfølgende år. Drømte om at blive grafiker allerede i folkeskolen. Begyndte at overveje Visuel Kommunikation i sommeren På mit sabbatår. I praktik. Jeg blev introduceret til DMJX gennem mit ophold på Krabbesholm Højskole. Allerede i gymnasiet var jeg bevidst om uddannelsen, dog troede jeg ikke det var muligt. Til sidst følte jeg, at min videregående udd. var forkert og søgte ind. På mit højskoleophold. Da jeg tog flere visuelle kurser og fandt dem yderst spændende. Da jeg var i praktik mødte jeg 3 drenge, som er færdiguddannede ID'ere. De fortalte om uddannelsen og skolen. Så vidste jeg, at det var den vej, jeg skulle gå. Praktikforløb i forbindelse med KEA MMD. Jeg undersøgte det for mange år siden, men fokuserede i stedet på animationsuddannelsen i Viborg (uden held). Gymnasiet 9. Optagelsesforløbet 19 respondenter har været til optagelsesforløb på andre uddannelsesinstitutioner udover DMJX. Af disse nævnes følgende institutioner: KADK Mediegrafiker på KTS KEA Filmskolen Ebeltoft Filmhøjskole - Optaget, men takkede nej til fordel for DMJX Bachelor i karakteranimation, The Animation Workshop, Viborg Skolen for Visuel Kommunikation, Haderslev Danmarks Designskole Har været til optagelsesprøve på både GD, FK og ID på DMJX. Og gået videre til samtalen hos Danmarks Designskole (Visuel kommunikation) Medieskolerne Viborg, Fotografuddannelsen Krabbesholm Højskole, Skive DKDS Ud af de 26 besvarelser har 2 studerende være til optagelsesprøve* 3 gange hos DMJX og 14 har forsøgt sig 2 gange og de restende 42 kom ind i første forsøg. (*gælder samtlige uddannelser på DMXJ) På specifikt uddannelsen VK har 2 har prøvet 3 gange, 16 forsøgt 2 gange og hele 40 kun en gang. 9

11 Ud af de 57 havde 53 VK (85,48%) DMJX som deres første prioritet og 4 havde ikke. De 22, som havde uddannelsen som første prioritet angiver følgende grunde. Tabel 14 Oversigt over DMJX som 1 prioritet ANTAL PROCENT Faglige årsager 27 43,55% Uddannelses ry og omdømme 9 14,52% DMJXs ry og omdømme 16 25,81% Forventninger til/viden om optagelsesprøven 0 0 Andre grunde 1 1,6 % Respondenterne havde desuden følgende uddybende kommentarer: Faglige årsager, uddannelsens ry og omdømme, DMJXs ry og omdømme. Jeg læste om den, og synes at det var en uddannelse for mig, og noget jeg havde mere lyst til end noget andet. Både skolens ry som en af de mest prestigefyldte grafiske uddannelser i Danmark med et højt niveau, og havde hørt fra flere elever, at Interaktivt Design var en af de fedeste uddannelser at gå på, både socialt og fagligt. På grund af uddannelsens indhold og muligheder for fremtiden. Faglige årsager. Uddannelsens-, skolens- og undervisernes ry. Ville have valgt flere, hvis man kunne. Skolen har altid tiltalt mig. Da jeg boede i Søborg og kørte forbi med bus hver dag, sagde jeg til mig selv at: "En dag skal jeg gå derinde!". Jeg har altid gerne ville læse TVM, men da jeg startede på Kreativ Basis, fik jeg øjnene op for KK. Faglige årsager, uddannelsens ry og omdømme, Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles ry og omdømme, samt sociale og geografiske årsager. Faglige, ry og omdømme samt fremtidsmuligheder. Både faglige årsager samt skolens og uddannelsens ry. Jeg har hørt fra mange chefer i branchen, at de hellere vil ansætte ID'ere end "almindelige" designere, fordi ID'ere kan lidt ekstra. De respondenter der ikke havde VK som første prioritet angiver følgende årsager: Jeg kunne bedre lide Designskolens optagelsesprøve, samt stemningen og miljøet på stedet. Havde øjnene fast rettet mod animation, men måtte udvide mine muligheder. Adgangen til TAW var markant sværere (for mig). Faglige årsager, forventninger til/viden om optagelsesprøven samt størst kendskab til DMJX. 10. Forprøven Af Tabel 14 fremgår respondenternes vurdering af sværhedsgraden på forprøven. De har desuden haft muligheden for at vurdere forprøven og kommentere på dette.. Tabel 14: Forprøvens sværhedsgrad SVÆRHEDSGRAD STUDERENDE ANTAL PROCENT Let 4 7% Middel 42 73,7% Svær 7 12% 10

12 Ved ikke 4 7% Total % Respondenterne havde desuden følgende uddybende kommentarer: Opgaveformuleringen middel, men det var svært at vurdere sit værk. Synes GD var svær, FK middel og ID let. Meget overskuelig. Den var udfordrende og spændende. Brugte flere dage på den og elskede fordybelsen. Det er svært at sige, jeg synes ikke at det var nemt nemt, men man kom jo ind. Så det er svært at vurdere, men den var da meget sjov. Aldrig prøvet andre. 11. Optagelsesprøven Vurdering af optagelsesprøvens sværhedsgrad Tabel 6 viser de nye studerende på VK - uddannelsens vurdering af deres optagelsesprøve. Der er i forhold til sidste års undersøgelse en mere jævn fordeling af vurderinger mellem middel og svær. Tabellen viser de nye VK-studerendes vurdering af selve optagelsesprøven. Tabel 15: Optagelsesprøven SVÆRHEDSGRAD ANTAL PROCENT Let - - Middel 27 43,6% Svær 25 43,9% Ved ikke 5 8,8% Total % Respondenterne havde desuden følgende uddybende kommentarer: Meget udfordrende, spændende og sjov. Et sted mellem middel og svær. Opgaverne i sig selv er ret lige til og tilpas åbne, som dermed giver stor plads til at yde sit bedste på den givne tid. Igen var GD sværest, FK var også lidt svære end forprøven og ID lettest. Jeg følte mig presset konstant og måtte vride mit hovedet til det yderste. Selve prøven var tilpas, men svær i forhold til tidspresset. 12. Oplysninger om uddannelsen Af Tabel 16 fremgår det, hvor respondenterne har fremskaffet oplysninger om uddannelsen. Det har dog kun været muligt at svare en enkelt gang. Ydermere har DMJXs hjemmeside ikke været en af de prædefinerede svarmulighederne, denne mulighed for oplysning fremgår derfor af respondenternes kommentarer. Tabel 16: Oplysninger om uddannelsen 11

13 VALG EFTERÅR 2014 Mænd Kvinder Total Studievejledningen på DMJX 1 0 1,79% Studievejledning på tid. uddannelse 0 1 1,79% Åben hus på DMJX ,36% Andre steder på nettet ,07% Familie og venner ,57% Ug.dk 4 1 8,93% Andet ,5% Total % Respondenterne har primært skaffet sig viden om uddannelserne til Åben Hus på DMJX samt hos familie og venner. Da dette spørgsmål er en tilføjelse til spørgeskemaet i indeværende år, er der intet sammenligningsgrundlag, således at rapporten kan udtale sig om udprægede tendenser i respondenternes informationssøgning. Respondenterne havde desuden følgende uddybende kommentarer: Danskdynamit.dk, derudover var en tidligere studerende på interaktivt design ude på mit tidligere uddannelsessted at fortælle om det. Dmjx.dk (man kan ikke vælge mere end én ting, så skriver flere her) - Internettet - Familie og venner/bekendte - UG.dk Venner + tidligere elev der holdte foredrag, (hun havde gået her) På skolens hjemmeside, venner og brochure På Kreativ Basis. Samt højskole, generel orientering på nettet og fra gamle elever. Samt åbent hus Man kan ikke vælge flere - Mine valg: Nettet, UG.dk, Åbenthus, Familie og Venner Det er ikke muligt at vælge flere muligheder, så jeg skriver dem her: Andre steder på nettet, UG. og UG.dk Venner i min praktik Allerede i gymnasiet blev jeg opmærksom på uddannelsen på egen hånd. Snakkede med tidligere elever på linjen. Orientering om uddannelse på kea Respondenterne blev desuden adspurgt om de manglede information om VKs uddannelser. På baggrund af dette blev følgende udsagn fremsat: Hvor meget undervisning der er planlagt. Bedre beskrivelse af elevernes dagligdag, studiemiljøet samt eksempler på opgaver/måden der bliver undervist på. 12

14 Nej, jeg synes jeg var godt oplyst. Kunne læse meget på nettet fra tidligere elevers oplevelser om optagelsesprøven og det at gå på skolen. Der er tilpas information om uddannelsen på hjemmeside. Mere information om hvad de fokuserer på, når de vurderer optagelsesprøverne. Vil gerne vide i større omfang og mere præcist, hvad dimittender laver i dag. Jeg kendte godt til DMJX i forvejen, men jeg har aldrig hørt om Interaktivt Design, hvilket jeg synes er rigtigt synd. KK og GD virker mere eftertragtede, hvilket jeg mener kun kan skyldes, at folk ikke rigtigt forstår begrebet Interaktivt Design. Alle ligner et spørgsmålstegn, når jeg fortæller, hvad jeg læser og det kræver altid en længere forklaring. Uddannelsen ville helt sikkert ha godt af lidt mere reklame, især for multimediedesignere, som ikke altid føler sig klar til arbejdsmarkedet bagefter. uddannelse, og gerne vil have noget mere design kendskab. Man er altid i tvivl om hvor meget der forventes, at man kan inden man starter, tegne, programmer osv.... At der var utrolig lidt teori. Eksempler på tidligere års forprøver. Detaljer om studiemiljø, mødetider, arbejdsform og citater af elever, der forklarer hvordan det er at gå på studiet (mere end bare i videoen på DMJXs hjemmeside). Hvor meget undervisning der er, fordelingen af denne samt det faglige/boglige niveau Øvrige idéer og kommentarer til Danmarks Medie og Journalisthøjskoles studievejledning og oplysningsindsats ung ude af gymnasiet ikke høre om andet end studier på uni og jeg ville ønske man havde vidst at der var andre muligheder. Måske arrangere at tage ud på gymnasier og fortælle om stedet og uddannelserne. Oplys syudievejledere om at dmjx har mange muligheder for kreative mennesker. Gør mere opmærksom på muligheden for udveksling på 2. år. Det tværfaglige på 1. år, hvor man skaber netværk blandt de andre linjer på studieretningen Den er fin ;) Videoerne på hjemmesiden må gerne blive opdateret. Ikke desto mindre var dem der gjorde størst indtryk på mig, da jeg første gang læste om uddannelsen.da jeg i gymnasiet blev opmærksom på uddannelsen, savnede jeg at der var informationer om hvordan jeg forberedte mig til eventuel optagelse og selve studiets forløb samt faglighed. Jeg ved ikke hvad der skulle ændres, men jeg kendte mest til KK linjen på VK. Jeg hørte først om ID igennem tidligere studerende i starten af 2014, så relativt kort tid før, at man skulle ansøge. Mere reklame/oplysning for linjen interaktiv design 13. Forventninger til ansættelse eller videreuddannelse efter endt uddannelse på DMJX Til spørgsmålet hvilken type job vil du gerne have, når du er færdiguddannet er der en del studerende, som peger på et job som art director. For at kunne se en udvikling over tid er deres kommentarer her grupperet ud fra relevante overskrifter. I bilag 1 kan de oprindelige kommentarer aflæses. Fordelingen ses i nedenstående tabel: Tabel 17: Forventninger til beskæftigelse efter endt uddannelse. TITLER ELLER OMRÅDER ANTAL 13

15 Cinematograf, film og billeder 9 Reklame eller magasin 22 Art direction 30 Motiongrakfiker 19 Digital Designer 26 Grafisk Designer 24 Fotograf 6 Freelance 16 Ved ikke 4 Med hensyn til at læse videre er der 22 studerende, som gerne vil læse videre efter endt uddannelse og 34 som ikke vil. Tabel 18 Forventning til videre uddannelse efter endt uddannelse UDDANNELSE ANTAL Filmfotograf på filmskolen 0 Master i Visuel Kommunikation 5 Kandidat i noget med web 1 KADK visuel kommunikation KA 3 Ved ikke endnu Kunsthistorie Overbygning på Danmarks Designskole 3 Ved det ikke endnu Sprogkundskaber I tråd med strategimålet om øget udveksling og interesse i de studerendes forudsætninger for at klare den internationale modul på VKs uddannelser, er de studerende blevet spurgt om deres kundskaber inden for følgende sprog: Dansk Norsk Engelsk Fransk Spansk Andre samt blevet bedt om at vurdere deres kvalifikationer fra 1-5 indenfor hvert af de adspurgte sprog. Resultatet af dette fremgår af Tabel 19. Tabel 19: De studerendes vurdering af deres sprogfærdigheder. 1: Ingen kendskab 2: En smule kendskab 3: En del kendskab 4: Stort kendskab 5: Taler/skriver flydende Sum Dansk % 0% 0% 3,57% 96,43% 100% 0% 0% 0% 0,56% 15,08% 15,64%

16 Norsk 7,55% 67,92% 18,87% 5,66% 0% 100% 1,12% 10,06% 2,79% 0,84% 0% 14,8% Engelsk Tysk Fransk Spansk % 1,79% 7,14% 33,93% 57,14% 100% 0% 0,28% 1,12% 5,31% 8,94% 15,64% ,18% 54,55% 18,18% 5,45% 3,64% 100% 2,79% 8,38% 2,79% 0,84% 0,56% 15,36% ,92% 20,75% 11,32% 0% 0% 100% 10,06% 3,07% 1,68% 0% 0% 14,8% ,41% 25,93% 12,96% 3,7% 0% 100% 8,66% 3,91% 1,96% 0,56% 0% 15,08% Andre sprog angiv 77,42% 9,68% 0% 9,68% 3,23% 100% nedenfor 6,7% 0,84% 0% 0,84% 0,28% 8,66% Sum ,33% 26,54% 10,34% 8,94% 24,86% 100% I den sidste oversigt som forholder sig til andre sprog fx svensk og japansk er niveauerne ikke inddelt pr. sprog men de studerende har listet andre sprog som: Græsk Svensk HTML Italiensk Kinesisk 15. Nuværende bopæl De studerende bor i høj grad til leje, mens et fåtal har andre boligformer. I tabel 20 ses fordelingen: Tabel 20: Nuværende boligform BOLIGFORM ANTAL STUDERENDE Bor i egen(ejer)bolig 7 Bor til leje 36 Bor i forældres lejlighed (forældrekøb) 5 Andet (ses i listen her under) 9 Ønsker ikke at svare - Sum 57 Af andre boligformer nævnes følgende: Bor hjemme i min mors hus. Bor hjemme, sammen med familien. Egen hus på lejet grund Andelsbolig Jeg bor på Rigshospitalets Kollegium m. eget værelse samt eget toilet og bad. Til leje i en andel. Bor i Ejet hus 15

17 Bor midlertidigt på min vens gulv 16. Hvorledes finansieres studietiden? I den følgende tabel ses, hvordan de studerende finansierer deres studietid. En høj procentdel får SU og en del af dem har desuden et job. Til tabel 21 har der været mulighed for flere svar. Tabel 21: Finansiering af studiet INDKOMST ANTAL SU 38 SU og SU - lån 18 Banklån 1 Støtte fra forældre eller andre 9 Opsparing 11 Andet 10 Sum 87 De studerende har følgende kommentarer til dette spørgsmål: Arbejde Deltidsjob Job SU + arbejde ved siden af job som webmaster (3timer om ugen) Arbejde. Studiejob arbejde ved siden af skolen Arbejde arbejde Deltidsjob som salgsassistent 16

18 Bilag 1 Spørgsmål 34 Hvilken type job vil du gerne have, når du er færdiguddannet? Tekstforfatter Instruktør Enten tekstforfatter, Ad'er eller projektleder - Med andre ord er åben overfor alt. Som sagt ville jeg gerne have læst TVM, så denne mulighed er også stadig åben for mig. Kommer and på hvordan jeg udvikler mig be like water. -Har jo ikke prøvet det hele endnu 17

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2015 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2015 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2015 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2015 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 215 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 215 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole SEPTEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2014 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2014 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2014 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012 (Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen) 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2012

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2012 Side 1 af 20 Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2012 (Januar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen) 1 Side 2 af 20 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 2. MARKANTE RESULTATER...3 3. GENERALISERBARHED...4 4. DEMOGRAFI...5 4.1 KØNSFORDELING...5 4.2 ALDERSFORDELING...5

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2013 (Marts 2014 Alexander Clausen & Mette Dalgaard Troelsen) 1 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2011. Side 1 af 25 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efter 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 25 1. Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 Udarbejdet af: Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Adresse: Vibevej 31 2400 København NV Kontakt: Maria Hansen maria@dgsnet.dk Dato: 21-03- 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Rigets tilstand Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Efterår 2013 Om evalueringen Undersøgelsen er blevet gennemført af 248 respondenter ud af et samlet optag på 1158 (baseret på optagsindberetning

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM Til Dokumenttype Rapport Dato April 2013 RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.2 Metode og datagrundlag 1 2. Resultater

Læs mere

Pitstop-undersøgelse 2014:

Pitstop-undersøgelse 2014: Pitstop-undersøgelse 2014: Statusbillede på pitstop-elever på de danske folkehøjskoler fra årgangene E11 til F14 Af Sofie Dragsted og Marie Ørbæk Christensen, FFD 1. Konklusioner Ud fra besvarelser på

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Beskæftigelsesrapport Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Page 2/19 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER 3 1.1 Konklusioner 3 2. METODE 3 2.1. Undersøgelsens pålidelighed

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og optagelse Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland 3.g / htx /hhx 2.g / htx /hhx Indkredsning 1.g / htx /hhx Information Studievalg og videregående uddannelse Inspiration Studievalgsprocessen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

Notat - Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt uddannede sygeplejersker

Notat - Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt uddannede sygeplejersker Dan Yu Wang December 2013 Notat - Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt uddannede sygeplejersker 1 ud af 6 uddannede sygeplejersker læser videre efter sygeplejestudiet Der var 86.996 uddannede

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Elevressourceregnskab. Hvem er vores elever?

Elevressourceregnskab. Hvem er vores elever? Elevressourceregnskab Hvem er vores elever? Historie Tidligere talte vi om hvem vores elever var nu er gisninger blevet til fakta Det kendskab har vi kortlagt de sidste 5 år Til gavn for skolen den enkelte

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Lydtekniker-uddannelsen dimitteret i perioden 2003-2009

Læs mere

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn Procenter er beregnet af antal respondenter Bilag 1 Tabel 1 Nogle virksomheder tilkendegiver at der er behov for at få flere kvinder til at søge

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

Dimittend- undersøgelse 2011. Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København

Dimittend- undersøgelse 2011. Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København Dimittend- undersøgelse 2011 Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København Indhold Om undersøgelsen side 3 Samlede resultater side 7 Opsummering side 16 Data side

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11.

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11. Dimittend F06 A/D 11 august 2009 Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Søren Ebsen Futtrup

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog

Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering 32010 Designer, København K, Studieretning: Beklædningsdesign,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESRAPPORT

BESKÆFTIGELSESRAPPORT : BESKÆFTIGELSESRAPPORT DESIGNSKOLEN KOLDINGS EGEN UNDERSØGELSE AF KANDIDATERNES ARBEJDSSITUATION 2006 DESIGNSKOLEN KOLDING 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER... 3 1.1 Konklusioner... 3 2. METODE... 3 2.1 Undersøgelsens

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange videregående uddannelser Lægevidenskab Københavns Universitet

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning...3 1.1 Resumé...3 2 Bolig og bosætning...5 2.1 Boform...5

Læs mere

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Beskæftigelsesrapport 2004 Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 3 2.0 Konservatoriets

Læs mere

IVAs Dimittendundersøgelse 2010

IVAs Dimittendundersøgelse 2010 IVAs Dimittendundersøgelse 2010 Det informationsvidenskabelige Akademi gennemfører dimittendundersøgelser med 2 års mellemrum. Formålet er selvsagt løbende at få indblik i IVAs dimittenders beskæftigelsesforhold

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Muligheder frem for begrænsninger

Muligheder frem for begrænsninger Muligheder frem for begrænsninger Universitetsstuderendes syn på fremtiden Forord Der er langt mellem de gode nyheder i mediernes udlægning af beskæftigelsessituationen blandt nyuddannede akademikere.

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14

Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14 Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14 Studievalg København har i skoleåret 2013-14 gennemført en række brugerundersøgelser

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark - 1 - Ansatte i Region Syddanmark, regionshuset, blev i marts 29 spurgt om deres rejsevaner til og fra arbejdsstedet. Hermed følger et overblik

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - Professionshøjskoler samlet December 12 - Svarprocent: 21% (1/9) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har i december 2012 spurgt ca. 800 selvstændige erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012 Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps Jan 2012 Af Henrik Andersen og Kenneth Yrke Jørgensen Danske Baptisters Spejderkorps IT-udvalg Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Tilmelding til grundforløb Grundforløb,-Mediegrafikerudd

Tilmelding til grundforløb Grundforløb,-Mediegrafikerudd Tilmelding til grundforløb Grundforløb,-Mediegrafikerudd Grafisk tekniker uddannelsen. annels. Grundforløb, start 10. start august 11. august 2015. 2014. Ansøgningsfrist 23. april 23. april 2015, 2014

Læs mere

Statistik for skoleåret 2012-13

Statistik for skoleåret 2012-13 Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2012-13 Indholdsfortegnelse Skoleåret 2012/13 statistik kort fortalt... 2 Sammenholdt med de sidste tre års statistik...

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen Problembaggrund Togpersonalets arbejdsmiljø påvirkes i stigende grad af passagernes opførsel Konsekvens: Sygemeldinger Længerevarende fravær Utryg arbejdsplads Målsætningen

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Side 1/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole 2011 Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilmelding til Grundforløb - Mediegrafikeruddannelsen.

Tilmelding til Grundforløb - Mediegrafikeruddannelsen. Tilmelding til Grundforløb - Mediegrafikeruddannelsen. Grundforløb, start 10. august 2015. Ansøgningsfrist 23. april 2015, kl. 12.00 Ansøger: For- og efternavn: CPR nr.(alle 10 tal) Adresse Sted Postnr.

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

N G EN I KOMMUNERNE PÅ

N G EN I KOMMUNERNE PÅ S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT NI N G EN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 10. juni 2009 Ref AKA aka@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt ansatte Som det ses i tabel 1, er fordeling af

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

Folkeuniversitetet i København. Kundeundersøgelse

Folkeuniversitetet i København. Kundeundersøgelse Folkeuniversitetet i København Kundeundersøgelse Overordnet konklusion Stor tilfredshed i en relativt smal målgruppe Folkeuniversitetets kundeundersøgelse tegner et meget klart billede af en organisation,

Læs mere

Pendlingsanalyse for Bornholm

Pendlingsanalyse for Bornholm Pendlingsanalyse for Bornholm November 2012 1 Pendlingsanalyse for Bornholm Udarbejdet for Bornholms Regionskommune Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm af Anders Hedetoft og Carl Henrik Marcussen

Læs mere