Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN"

Transkript

1 Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater 2 3. Generaliserbarhed 2 4. Demografi Kønsfordeling Aldersfordeling 3 5 Geografi Hvor er du vokset op? Primære bopæl de sidste 10 år Bopæl ved studiestart 4 6. Uddannelsesmæssig baggrund Videregående uddannelser Årstal for gennemført ungdomsuddannelse 7 7. Forberedelseskurser Kommentarer til forberedelseskurser 8 8. Visuel kommunikation som mulig uddannelse 8 9. Optagelsesforløbet Forprøven Optagelsesprøven Oplysninger om uddannelsen Forventninger til ansættelse eller videreuddannelse efter endt uddannelse på DMJX Sprogkundskaber Nuværende bopæl Hvordan finansierer de studerende deres studietid? 16 1

3 1. Indledning Denne rapport er baseret på en spørgeskemaundersøgelse af studerende, der pr. 1. september 2014 påbegyndte uddannelsen Visuel Kommunikation (VK) på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole (DMJX). Respondenterne har bestået optagelsesprøven på Visuel Kommunikation i foråret ud af de 90 nye studerende har svaret på undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 51,11%, svarerende til lidt over halvdelen. Dette bevirker at indeværende rapport har en generaliserbarhed, hvorfra der kan udledes resultater samt belyse faktorer, som spiller ind i når en vurdering, af de nye studerende på Visuel Kommunikation EF14 holdene, skal foretages. Besvarelserne på de fire linjer fordeles således: Fotografisk Kommunikation Grafisk Design Kreativ Kommunikation Interaktivt Design Markante resultater 85,48% har uddannelsen som 1. prioritet Overvægt af studerende fra Region Hovedstaden Kønsfordelingen er næsten 50/50 på VK E14 holdene. 3. Generaliserbarhed Svarprocenten er, som nævnt ovenfor, 51,11 % i denne spørgeskemaundersøgelse. Det vurderes, at rapportens resultat er beskrivende for nye studerende på VK EF14, og kan bruges som indikator for kommende undersøgelser af 1. semesterstuderende. Ikke alle respondenter har besvaret samtlige spørgsmål, men denne procentvise afvigelse fremgår af tabellerne og totalbesvarelserne vil derfor variere i rapporten. 4. Demografi 4.1 Kønsfordeling Af Tabel 1 fremgår kønsfordelingen af nye studerende på VK EF14. Tabel 1 gør brug af databasetal pr. 1/ Disse tal er derfor ikke afhængig af svarprocenten, men viser kønsfordelingen på holdene pr. den pågældende dato. Tabel 1 Kønsfordeling. Her er anvendt databasetal MÆND KVINDER SAMLET Antal Fordeling i % 48,9% 51,1% 100% Af Tabel 1 kan det udledes, at flertallet af nye studerende på VK EF14 er af maskulint køn. Til sammenligning er kønsfordelingen i spørgeskemaundersøgelsen, udgjort ved 62 respondenter, 2

4 fordelt på 30 kvinder og 32 mænd. I kommende undersøgelser vil der være fokus på en evt. udvikling af kønsfordeling på VK. 4.2 Aldersfordeling Af Tabel 2 fremgår aldersfordelingen samt gennemsnitsalderen for nye studerende på VK EF14. Tabel 2 gør brug af databasetal pr. 1/ Alderssnit Tabel 2: Oplysninger om de nye studerendes alder. MÆND KVINDER SAMLET Yngste og ældste Alderssnit Yngste og ældste Alderssnit Yngste og ældste 23,3 19 og 33 24,5 20 og 30 23,1 20 og 33 5 Geografi 5.1 Hvor er du vokset op? Af Tabel 3 fremgår respondenternes oprindelsessted. Tabel 3: Geografisk fordeling REGION ANTAL PROCENT Nordjylland 4 6,56% Østjylland 8 13,11% Midt- og Vestjylland 5 8,2% Syd- og Sønderjylland 2 3,26% Fyn 2 3,28% København 24 39,34% Nordsjælland 5 8,2% Øvrige Sjælland 9 14,75% Bornholm 1 1,64% Andet 3 11,54% Total % Af dette kan der udledes, at et flertal af respondenterne er fra Region Hovedstaden. I andet kategorien fremgår det desuden, at en enkelt respondent er opvokset i Norge. 5.2 Primære bopæl de sidste 10 år Af Tabel 4 fremgår respondenternes primære bopæl. Det skal bemærkes, at 11 respondenter ikke har besvaret spørgsmålet. Dette kan være en indikation på, at de er bosiddende i den by, som de er opvokset i eller at de ikke har haft den samme bopæl gennem de sidste 10 år. Tabel 4 Primære bopæl de sidste 10 år 3

5 REGION ANTAL PROCENT Nordjylland 1 1,96% Østjylland 4 7,84% Midt- og Vestjylland 3 5,88% Syd-og Sønderjylland 2 3,92% Fyn 2 3,92% København 28 54,9% Nordsjælland 3 5,88% Øvrige Sjælland 7 13,73% Bornholm - - Andet 1 1,96% Total % Næsten halvdelen af de studerende har boet i København de sidste 10 år. Som kommentar har de studerende nævnt følgende: Århus i 4 år Norge 5.3 Bopæl ved studiestart Af Tabel 5 fremgår respondenternes bopæl ved studiestart. Tabel 5: Bopæl ved studiestart POSTNUMMER BYDEL ANTAL 2100 København Ø Valby Nørrebro Rødovre Greve Frederiksberg København NV København S København K Vanløse København SV Albertslund Kongens Lyngby København V København V Køge Maribo København SV København V 1 Som det kan ses af Tabel 5 er størstedelen af de studerende bosat i eller omkring København. Afstanden Maribo til Emdrup er den længste strækning, hvor en enkelt studerende dagligt pendler. 4

6 6. Uddannelsesmæssig baggrund 6.1 Ungdomsuddannelse Af Tabel 6, 7 og 8 fremgår respondenternes ungdomsuddannelse, dimissionsåret samt perioden fra at respondenterne har afsluttet en ungdomsuddannelsen til de er påbegyndt en professionsbachelor hos DMJX. Tabel 6 Afsluttet ungdomsuddannelse ÅRSTAL ANTAL PROCENT ,42% ,42%% ,58% ,83% ,42% ,42% Før ,92% Størstedelen af de studerende (53 respondenter) har en gymnasial baggrund. Kun 8 studerende har ikke en gymnasial uddannelse. Af Tabel 6 fremgår det, at flertallet af respondenter dimitterede i perioden , imens at 11 respondenter fuldførte en gymnasiel uddannelse før ud af de 60 respondenter har en anden ungdomsuddannelse jvf. Tabel 7. UNGDOMSUDDANNELSE HGS Mediegrafiker Dekoratør Folkeskolelærer Grundforløb - skiltetekniker + grafisk tekniker Tabel 7: Anden ungdomsuddannelse TTN Teater Talent Nord 2 årig selvbetalt uddannelse i scenekunst Grundforløb Webintegrator Af de 17 blev 1 færdig i 2014, 6 færdige i 2013, 1 studerende i 2012, 5 studerende i 2011 og 3 i Den sidste blev færdig i Det betyder, at antallet af år mellem ungdomsuddannelse og studiestart på DMJX fordeler sig således: Tabel 8: Antal år mellem ungdomsuddannelse og studiestart på DMJX ANTAL ÅR MÆND KVINDER ANTAL PROCENT ANTAL PROCENT 0 år ,6% 0 1 år ,3% 1 9,1% 2 år ,1% 3 år ,5% 4 år ,3% 5 år Mere end ,1% 5

7 år Total 6 100% % Som det kan ses i tabellen, går der længere tid mellem studiestart og ungdomsuddannelse hos kvinder ende mænd. 6.2 Videregående uddannelser Af TabeI 9 fremgår det hvorvidt respondenterne tidligere har været indskrevet på samt afsluttet en videregående uddannelse. Tabel 9: Indskrevet på videregående uddannelser MÆND KVINDER TOTAL Påbegyndt videregående uddannelse Antal, som har afsluttet denne Påbegyndt videregående uddannelse Antal, som har afsluttet denne Påbegyndt videregående uddannelse Antal, som har afsluttet denne. Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal 12 44,4% 7 36,8% 15 55,6% ,2% % % Oversigt over et udsnit af videregående uddannelser, som respondenterne tidligere har påbegyndt: Multimediedesign Engelsk, Københavns Universitet Folkeskolelærer Digitale Medier og Design, ITU Markedsføringsøkonom HA (jur) Af Tabel 10 fremgår det hvilke uddannelser respondenterne har afsluttet. UDDANNELSE Tabel 10: Anden uddannelse ANTAL IT- universitetet 2 HA (jur.) 1 Markedsføringsøkonom 1 Folkeskolelærer 1 Engelsk på Københavns Uni 1 Multimediedesigner 13 6

8 6.3 Årstal for gennemført ungdomsuddannelse Der er stor spredning på, hvornår de studerende har afsluttet deres ungdomsuddannelse jf. tabel 11. Tabel 11. Afsluttet videregående uddannelse ÅRSTAL ANTAL Før Total Forberedelseskurser Af spørgeskemaet fremgår det at 25 ud af 58 respondenter (43,1%) har deltaget i forberedelseskurser op til studiestart hos DMJX. Oversigt over forberedelseskurser: Kreativ Basis Kreativ basis, Rødding Højskole Manuskriptkursus på Filmskolen -Den Europæiske Filmhøjskole Krogerup Højskole Klassisk Tegnekursus, Viborg Tegneskole Next Step Visuel Kommunikation, Borups Højskole Kreativ Basis - det nye Semesterkursus i klassisk tegning, The Animation Workshop, Viborg 6 ugers grafisk kursus hos Grafiske Kurser i Vejle - 1 måneds intensivt grafisk design-kursus på Rødding højskole Kreativ Basis på DMJX Elev på Krabbesholm Højskole, Grafisk Design, Foråret Assistent på Krabbesholm Højskole, Grafisk Design, Efteråret 2013 Holbæk Kunsthøjskole (Efterår 2009) Grundkursus Skiltetekniker KTS og Grundkursus Design og Portfolio - KTS Viborg klassisk tegneskole Elektronisk Musik, Engelsholm Højskole i 2011 grundforløb. Grafisk design på Krabbesholm, grafisk tekniker på kts Tabel 12: Forberedelseskurser afsluttet årstal og antal uger ÅRSTAL ANTAL

9 Andet tidspunkt 16 ANTAL UGER ANTAL 3-5 uger Mere en 3o uger Respondenters kommentarer til forberedelseskurser Det var en god forberedelse til at søge ind her. Vi fik tid på skolen til udelukkende at lave optagelsesprøven, og der var vejledning til rådighed, skulle man have brug for det. Jeg er glad for at jeg tog kurset. Størstedelen af mine egne værker til optagelsesprøven lavede jeg på højskolen. Kreativ Basis gav mig metoder til at få mine mange flyvske indfald kanaliseret ned i simple, kreative problemløsninger, og har derfor spillet en stor rolle i min optagelse på Kreativ Kommunikation. Det har lært mig at tegne og visualisere ting meget nemmere. Kreativ Basis gav mig grundviden. Det styrkede mig i programmerne, forbedrede min kreative tankegang, og gav mig et overblik over optagelsesprøverne. Next Step har fokus på optagelsesprøver til diverse kreative uddannelser. Jeg var nok ikke kommet ind på KK uden Kreativ Basis. Mit højskoleforløb foregik flere år før jeg søgte optagelse på DMJX, og var således ikke rigtig målrettet nogen videregående uddannelse på tidspunktet. Det var rigtig fint, men jeg tror der er andre skoler, der er mere målrettede mod optagelse på eksempelvis DMJX eller designskolerne. Jeg lærte designprogrammerne på KTS, hvilket var afgørende for min optagelsesprøve. Gav mig lysten til at studere igen, og var en fantastisk oplevelse. 8. Visuel kommunikation som mulig uddannelse Af Tabel 13 fremgår det på hvilket tidspunkt respondenterne så en professionsbachelor hos DMJX som en mulig videre uddannelsesvej. I 2014 spørgeskemaundersøgelse er de studerende blevet spurgt ind til deres valg proces. Tabel 13: Hvornår begyndte du at overveje VK som en mulig uddannelse? PERIODE ANTAL PROCENT Grundskole/folkeskole 6 8,82% Ungdomsuddannelse 20 29,41% Anden videregående udd % Ledighedsperiode 5 7,35% Mens jeg arbejdede 20 29,41% Respondenterne havde desuden følgende uddybende kommentarer: 8

10 Jeg begyndte at overveje det under min uddannelse på KU og i mere seriøs grad efter, at jeg blev bachelor. Fik interesse da jeg studerede multimediedesign og var stærkest i design. Tog forprøven i 2013 for at se om grafisk design var noget for mig, og søgte seriøst i år (2014). Tre år efter jeg blev student. Jeg har søgt ind de 3 efterfølgende år. Drømte om at blive grafiker allerede i folkeskolen. Begyndte at overveje Visuel Kommunikation i sommeren På mit sabbatår. I praktik. Jeg blev introduceret til DMJX gennem mit ophold på Krabbesholm Højskole. Allerede i gymnasiet var jeg bevidst om uddannelsen, dog troede jeg ikke det var muligt. Til sidst følte jeg, at min videregående udd. var forkert og søgte ind. På mit højskoleophold. Da jeg tog flere visuelle kurser og fandt dem yderst spændende. Da jeg var i praktik mødte jeg 3 drenge, som er færdiguddannede ID'ere. De fortalte om uddannelsen og skolen. Så vidste jeg, at det var den vej, jeg skulle gå. Praktikforløb i forbindelse med KEA MMD. Jeg undersøgte det for mange år siden, men fokuserede i stedet på animationsuddannelsen i Viborg (uden held). Gymnasiet 9. Optagelsesforløbet 19 respondenter har været til optagelsesforløb på andre uddannelsesinstitutioner udover DMJX. Af disse nævnes følgende institutioner: KADK Mediegrafiker på KTS KEA Filmskolen Ebeltoft Filmhøjskole - Optaget, men takkede nej til fordel for DMJX Bachelor i karakteranimation, The Animation Workshop, Viborg Skolen for Visuel Kommunikation, Haderslev Danmarks Designskole Har været til optagelsesprøve på både GD, FK og ID på DMJX. Og gået videre til samtalen hos Danmarks Designskole (Visuel kommunikation) Medieskolerne Viborg, Fotografuddannelsen Krabbesholm Højskole, Skive DKDS Ud af de 26 besvarelser har 2 studerende være til optagelsesprøve* 3 gange hos DMJX og 14 har forsøgt sig 2 gange og de restende 42 kom ind i første forsøg. (*gælder samtlige uddannelser på DMXJ) På specifikt uddannelsen VK har 2 har prøvet 3 gange, 16 forsøgt 2 gange og hele 40 kun en gang. 9

11 Ud af de 57 havde 53 VK (85,48%) DMJX som deres første prioritet og 4 havde ikke. De 22, som havde uddannelsen som første prioritet angiver følgende grunde. Tabel 14 Oversigt over DMJX som 1 prioritet ANTAL PROCENT Faglige årsager 27 43,55% Uddannelses ry og omdømme 9 14,52% DMJXs ry og omdømme 16 25,81% Forventninger til/viden om optagelsesprøven 0 0 Andre grunde 1 1,6 % Respondenterne havde desuden følgende uddybende kommentarer: Faglige årsager, uddannelsens ry og omdømme, DMJXs ry og omdømme. Jeg læste om den, og synes at det var en uddannelse for mig, og noget jeg havde mere lyst til end noget andet. Både skolens ry som en af de mest prestigefyldte grafiske uddannelser i Danmark med et højt niveau, og havde hørt fra flere elever, at Interaktivt Design var en af de fedeste uddannelser at gå på, både socialt og fagligt. På grund af uddannelsens indhold og muligheder for fremtiden. Faglige årsager. Uddannelsens-, skolens- og undervisernes ry. Ville have valgt flere, hvis man kunne. Skolen har altid tiltalt mig. Da jeg boede i Søborg og kørte forbi med bus hver dag, sagde jeg til mig selv at: "En dag skal jeg gå derinde!". Jeg har altid gerne ville læse TVM, men da jeg startede på Kreativ Basis, fik jeg øjnene op for KK. Faglige årsager, uddannelsens ry og omdømme, Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles ry og omdømme, samt sociale og geografiske årsager. Faglige, ry og omdømme samt fremtidsmuligheder. Både faglige årsager samt skolens og uddannelsens ry. Jeg har hørt fra mange chefer i branchen, at de hellere vil ansætte ID'ere end "almindelige" designere, fordi ID'ere kan lidt ekstra. De respondenter der ikke havde VK som første prioritet angiver følgende årsager: Jeg kunne bedre lide Designskolens optagelsesprøve, samt stemningen og miljøet på stedet. Havde øjnene fast rettet mod animation, men måtte udvide mine muligheder. Adgangen til TAW var markant sværere (for mig). Faglige årsager, forventninger til/viden om optagelsesprøven samt størst kendskab til DMJX. 10. Forprøven Af Tabel 14 fremgår respondenternes vurdering af sværhedsgraden på forprøven. De har desuden haft muligheden for at vurdere forprøven og kommentere på dette.. Tabel 14: Forprøvens sværhedsgrad SVÆRHEDSGRAD STUDERENDE ANTAL PROCENT Let 4 7% Middel 42 73,7% Svær 7 12% 10

12 Ved ikke 4 7% Total % Respondenterne havde desuden følgende uddybende kommentarer: Opgaveformuleringen middel, men det var svært at vurdere sit værk. Synes GD var svær, FK middel og ID let. Meget overskuelig. Den var udfordrende og spændende. Brugte flere dage på den og elskede fordybelsen. Det er svært at sige, jeg synes ikke at det var nemt nemt, men man kom jo ind. Så det er svært at vurdere, men den var da meget sjov. Aldrig prøvet andre. 11. Optagelsesprøven Vurdering af optagelsesprøvens sværhedsgrad Tabel 6 viser de nye studerende på VK - uddannelsens vurdering af deres optagelsesprøve. Der er i forhold til sidste års undersøgelse en mere jævn fordeling af vurderinger mellem middel og svær. Tabellen viser de nye VK-studerendes vurdering af selve optagelsesprøven. Tabel 15: Optagelsesprøven SVÆRHEDSGRAD ANTAL PROCENT Let - - Middel 27 43,6% Svær 25 43,9% Ved ikke 5 8,8% Total % Respondenterne havde desuden følgende uddybende kommentarer: Meget udfordrende, spændende og sjov. Et sted mellem middel og svær. Opgaverne i sig selv er ret lige til og tilpas åbne, som dermed giver stor plads til at yde sit bedste på den givne tid. Igen var GD sværest, FK var også lidt svære end forprøven og ID lettest. Jeg følte mig presset konstant og måtte vride mit hovedet til det yderste. Selve prøven var tilpas, men svær i forhold til tidspresset. 12. Oplysninger om uddannelsen Af Tabel 16 fremgår det, hvor respondenterne har fremskaffet oplysninger om uddannelsen. Det har dog kun været muligt at svare en enkelt gang. Ydermere har DMJXs hjemmeside ikke været en af de prædefinerede svarmulighederne, denne mulighed for oplysning fremgår derfor af respondenternes kommentarer. Tabel 16: Oplysninger om uddannelsen 11

13 VALG EFTERÅR 2014 Mænd Kvinder Total Studievejledningen på DMJX 1 0 1,79% Studievejledning på tid. uddannelse 0 1 1,79% Åben hus på DMJX ,36% Andre steder på nettet ,07% Familie og venner ,57% Ug.dk 4 1 8,93% Andet ,5% Total % Respondenterne har primært skaffet sig viden om uddannelserne til Åben Hus på DMJX samt hos familie og venner. Da dette spørgsmål er en tilføjelse til spørgeskemaet i indeværende år, er der intet sammenligningsgrundlag, således at rapporten kan udtale sig om udprægede tendenser i respondenternes informationssøgning. Respondenterne havde desuden følgende uddybende kommentarer: Danskdynamit.dk, derudover var en tidligere studerende på interaktivt design ude på mit tidligere uddannelsessted at fortælle om det. Dmjx.dk (man kan ikke vælge mere end én ting, så skriver flere her) - Internettet - Familie og venner/bekendte - UG.dk Venner + tidligere elev der holdte foredrag, (hun havde gået her) På skolens hjemmeside, venner og brochure På Kreativ Basis. Samt højskole, generel orientering på nettet og fra gamle elever. Samt åbent hus Man kan ikke vælge flere - Mine valg: Nettet, UG.dk, Åbenthus, Familie og Venner Det er ikke muligt at vælge flere muligheder, så jeg skriver dem her: Andre steder på nettet, UG. og UG.dk Venner i min praktik Allerede i gymnasiet blev jeg opmærksom på uddannelsen på egen hånd. Snakkede med tidligere elever på linjen. Orientering om uddannelse på kea Respondenterne blev desuden adspurgt om de manglede information om VKs uddannelser. På baggrund af dette blev følgende udsagn fremsat: Hvor meget undervisning der er planlagt. Bedre beskrivelse af elevernes dagligdag, studiemiljøet samt eksempler på opgaver/måden der bliver undervist på. 12

14 Nej, jeg synes jeg var godt oplyst. Kunne læse meget på nettet fra tidligere elevers oplevelser om optagelsesprøven og det at gå på skolen. Der er tilpas information om uddannelsen på hjemmeside. Mere information om hvad de fokuserer på, når de vurderer optagelsesprøverne. Vil gerne vide i større omfang og mere præcist, hvad dimittender laver i dag. Jeg kendte godt til DMJX i forvejen, men jeg har aldrig hørt om Interaktivt Design, hvilket jeg synes er rigtigt synd. KK og GD virker mere eftertragtede, hvilket jeg mener kun kan skyldes, at folk ikke rigtigt forstår begrebet Interaktivt Design. Alle ligner et spørgsmålstegn, når jeg fortæller, hvad jeg læser og det kræver altid en længere forklaring. Uddannelsen ville helt sikkert ha godt af lidt mere reklame, især for multimediedesignere, som ikke altid føler sig klar til arbejdsmarkedet bagefter. uddannelse, og gerne vil have noget mere design kendskab. Man er altid i tvivl om hvor meget der forventes, at man kan inden man starter, tegne, programmer osv.... At der var utrolig lidt teori. Eksempler på tidligere års forprøver. Detaljer om studiemiljø, mødetider, arbejdsform og citater af elever, der forklarer hvordan det er at gå på studiet (mere end bare i videoen på DMJXs hjemmeside). Hvor meget undervisning der er, fordelingen af denne samt det faglige/boglige niveau Øvrige idéer og kommentarer til Danmarks Medie og Journalisthøjskoles studievejledning og oplysningsindsats ung ude af gymnasiet ikke høre om andet end studier på uni og jeg ville ønske man havde vidst at der var andre muligheder. Måske arrangere at tage ud på gymnasier og fortælle om stedet og uddannelserne. Oplys syudievejledere om at dmjx har mange muligheder for kreative mennesker. Gør mere opmærksom på muligheden for udveksling på 2. år. Det tværfaglige på 1. år, hvor man skaber netværk blandt de andre linjer på studieretningen Den er fin ;) Videoerne på hjemmesiden må gerne blive opdateret. Ikke desto mindre var dem der gjorde størst indtryk på mig, da jeg første gang læste om uddannelsen.da jeg i gymnasiet blev opmærksom på uddannelsen, savnede jeg at der var informationer om hvordan jeg forberedte mig til eventuel optagelse og selve studiets forløb samt faglighed. Jeg ved ikke hvad der skulle ændres, men jeg kendte mest til KK linjen på VK. Jeg hørte først om ID igennem tidligere studerende i starten af 2014, så relativt kort tid før, at man skulle ansøge. Mere reklame/oplysning for linjen interaktiv design 13. Forventninger til ansættelse eller videreuddannelse efter endt uddannelse på DMJX Til spørgsmålet hvilken type job vil du gerne have, når du er færdiguddannet er der en del studerende, som peger på et job som art director. For at kunne se en udvikling over tid er deres kommentarer her grupperet ud fra relevante overskrifter. I bilag 1 kan de oprindelige kommentarer aflæses. Fordelingen ses i nedenstående tabel: Tabel 17: Forventninger til beskæftigelse efter endt uddannelse. TITLER ELLER OMRÅDER ANTAL 13

15 Cinematograf, film og billeder 9 Reklame eller magasin 22 Art direction 30 Motiongrakfiker 19 Digital Designer 26 Grafisk Designer 24 Fotograf 6 Freelance 16 Ved ikke 4 Med hensyn til at læse videre er der 22 studerende, som gerne vil læse videre efter endt uddannelse og 34 som ikke vil. Tabel 18 Forventning til videre uddannelse efter endt uddannelse UDDANNELSE ANTAL Filmfotograf på filmskolen 0 Master i Visuel Kommunikation 5 Kandidat i noget med web 1 KADK visuel kommunikation KA 3 Ved ikke endnu Kunsthistorie Overbygning på Danmarks Designskole 3 Ved det ikke endnu Sprogkundskaber I tråd med strategimålet om øget udveksling og interesse i de studerendes forudsætninger for at klare den internationale modul på VKs uddannelser, er de studerende blevet spurgt om deres kundskaber inden for følgende sprog: Dansk Norsk Engelsk Fransk Spansk Andre samt blevet bedt om at vurdere deres kvalifikationer fra 1-5 indenfor hvert af de adspurgte sprog. Resultatet af dette fremgår af Tabel 19. Tabel 19: De studerendes vurdering af deres sprogfærdigheder. 1: Ingen kendskab 2: En smule kendskab 3: En del kendskab 4: Stort kendskab 5: Taler/skriver flydende Sum Dansk % 0% 0% 3,57% 96,43% 100% 0% 0% 0% 0,56% 15,08% 15,64%

16 Norsk 7,55% 67,92% 18,87% 5,66% 0% 100% 1,12% 10,06% 2,79% 0,84% 0% 14,8% Engelsk Tysk Fransk Spansk % 1,79% 7,14% 33,93% 57,14% 100% 0% 0,28% 1,12% 5,31% 8,94% 15,64% ,18% 54,55% 18,18% 5,45% 3,64% 100% 2,79% 8,38% 2,79% 0,84% 0,56% 15,36% ,92% 20,75% 11,32% 0% 0% 100% 10,06% 3,07% 1,68% 0% 0% 14,8% ,41% 25,93% 12,96% 3,7% 0% 100% 8,66% 3,91% 1,96% 0,56% 0% 15,08% Andre sprog angiv 77,42% 9,68% 0% 9,68% 3,23% 100% nedenfor 6,7% 0,84% 0% 0,84% 0,28% 8,66% Sum ,33% 26,54% 10,34% 8,94% 24,86% 100% I den sidste oversigt som forholder sig til andre sprog fx svensk og japansk er niveauerne ikke inddelt pr. sprog men de studerende har listet andre sprog som: Græsk Svensk HTML Italiensk Kinesisk 15. Nuværende bopæl De studerende bor i høj grad til leje, mens et fåtal har andre boligformer. I tabel 20 ses fordelingen: Tabel 20: Nuværende boligform BOLIGFORM ANTAL STUDERENDE Bor i egen(ejer)bolig 7 Bor til leje 36 Bor i forældres lejlighed (forældrekøb) 5 Andet (ses i listen her under) 9 Ønsker ikke at svare - Sum 57 Af andre boligformer nævnes følgende: Bor hjemme i min mors hus. Bor hjemme, sammen med familien. Egen hus på lejet grund Andelsbolig Jeg bor på Rigshospitalets Kollegium m. eget værelse samt eget toilet og bad. Til leje i en andel. Bor i Ejet hus 15

17 Bor midlertidigt på min vens gulv 16. Hvorledes finansieres studietiden? I den følgende tabel ses, hvordan de studerende finansierer deres studietid. En høj procentdel får SU og en del af dem har desuden et job. Til tabel 21 har der været mulighed for flere svar. Tabel 21: Finansiering af studiet INDKOMST ANTAL SU 38 SU og SU - lån 18 Banklån 1 Støtte fra forældre eller andre 9 Opsparing 11 Andet 10 Sum 87 De studerende har følgende kommentarer til dette spørgsmål: Arbejde Deltidsjob Job SU + arbejde ved siden af job som webmaster (3timer om ugen) Arbejde. Studiejob arbejde ved siden af skolen Arbejde arbejde Deltidsjob som salgsassistent 16

18 Bilag 1 Spørgsmål 34 Hvilken type job vil du gerne have, når du er færdiguddannet? Tekstforfatter Instruktør Enten tekstforfatter, Ad'er eller projektleder - Med andre ord er åben overfor alt. Som sagt ville jeg gerne have læst TVM, så denne mulighed er også stadig åben for mig. Kommer and på hvordan jeg udvikler mig be like water. -Har jo ikke prøvet det hele endnu 17

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2012 Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2015

Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2015 Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2015 (Udarbejdet af Christina Falkenberg maj 2016) 1 1. Indholdsfortegnelse: 1. Indholdsfortegnelse: 2 2. Indledning:...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2015 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2015 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2015 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2015 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 215 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 215 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole SEPTEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af Journalisthøjskolens nye studerende Efteråret 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... 3 4.1 KØNSFORDELING...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2014

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2014 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2014 (Juni 2014 Alexander Clausen) 1 1. Indholdsfortegnelse UNDERSØGELSE AF NYE

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen. Efterår 2010

Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen. Efterår 2010 på Journalisthøjskolen 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... 4 4.1 Kønsfordeling... 4 4.2 Aldersfordeling... 4 5. GEOGRAFI... 5

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2015

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2015 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2015 (Juli 2015 Christina Falkenberg) 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af Journalisthøjskolens nye studerende Foråret 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... 3 4.1 KØNSFORDELING...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012 (Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen) 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2014 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2014 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2014 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2014 (November 2014 Alexander Clausen) 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2012

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2012 Side 1 af 20 Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2012 (Januar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen) 1 Side 2 af 20 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 2. MARKANTE RESULTATER...3 3. GENERALISERBARHED...4 4. DEMOGRAFI...5 4.1 KØNSFORDELING...5 4.2 ALDERSFORDELING...5

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %)

Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %) Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %) 1. Hvor har du hørt eller set noget om pædagoguddannelsen, før du søgte ind? (Sæt gerne flere

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2013 (Marts 2014 Alexander Clausen & Mette Dalgaard Troelsen) 1 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2011. Side 1 af 25 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efter 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 25 1. Indholdsfortegnelse.

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

Statistik fra undersøgelsen blandt nye studerende sommeren 2013 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus (svarprocent: 48 %)

Statistik fra undersøgelsen blandt nye studerende sommeren 2013 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus (svarprocent: 48 %) Statistik fra undersøgelsen blandt nye studerende sommeren 2013 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus (svarprocent: 48 %) Hvis du er dansk studerende, så klik her for at starte besvarelsen. 35 100,0% ±0,0

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Rigets tilstand Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Efterår 2013 Om evalueringen Undersøgelsen er blevet gennemført af 248 respondenter ud af et samlet optag på 1158 (baseret på optagsindberetning

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen. Forår 2010

Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen. Forår 2010 på Journalisthøjskolen 1 1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... 4 4.1 Kønsfordeling... 4 4.2 Aldersfordeling... 4 5. GEOGRAFI... 5 5.1. Primære bopæl de

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på videregående. Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx Viborg Katedralskole Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016)

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Tabelrapport Indhold Forord... 2 Del 1 April 2016... 3 Del 2 Maj 2016... 9 Del 1 og del 2... 12 Undersøgelsens deltagere... 13 1 Forord Denne tabelrapport viser

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Inquisite Page 1 of 5. Indledningsvis vil vi gerne vide lidt om dig og din baggrund for at studere datalogi på Københavns Universitet.

Inquisite Page 1 of 5. Indledningsvis vil vi gerne vide lidt om dig og din baggrund for at studere datalogi på Københavns Universitet. Inquisite Page 1 of 5 Din baggrund Indledningsvis vil vi gerne vide lidt om dig og din baggrund for at studere datalogi på Københavns Universitet. Køn Mand Kvinde Hvor gammel er du? (vælg antal år) Under

Læs mere

Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne

Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne Dette notat præsenterer de første resultater fra en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt elever på fire forskellige af erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og optagelse Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland 3.g / htx /hhx 2.g / htx /hhx Indkredsning 1.g / htx /hhx Information Studievalg og videregående uddannelse Inspiration Studievalgsprocessen

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

Det Blå Gymnasium HHX

Det Blå Gymnasium HHX Benchmarkingrapport Det Blå Gymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Det Blå Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har

Læs mere

Bilag 4: Elevinterview 3

Bilag 4: Elevinterview 3 Bilag 4: Elevinterview 3 Informant: Elev 3 (E3) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 09:01 LO: Hvordan er en typisk hverdag for dig her på gymnasiet? E3: Bare her på gymnasiet? LO: Mmm.

Læs mere

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning IBC, HHX afdelinger Elevtrivselsundersøgelse 2014 Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2014

Evaluering af Studiepraktik 2014 Evaluering af Studiepraktik 2014 Indhold Overordnede tal for Studiepraktik 2014... 1 Institutioner og uddannelser... 1 Ansøgere... 1 Hvor mange prioriteter søgte praktikanterne i 1. ansøgningsrunde?...

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Om dig. Dit hjem og din familie

Om dig. Dit hjem og din familie Om dig 1. Hvor gammel er du? Vælg på listen: (1) 6 år (2) 7 år (3) 8 år (4) 9 år (5) 10 år (6) 11 år (7) 12 år (8) 13 år (9) 14 år (10) 15 år (11) 16 år (12) 17 år 2. Er du en pige eller en dreng? (1)

Læs mere

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler Tabelrapport 1 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 2 Indhold Indledning s. 4 Indledende spørgsmål s. 5 Meritansøgningen s. 5 Resultat af

Læs mere

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11.

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11. Dimittend F06 A/D 11 august 2009 Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Søren Ebsen Futtrup

Læs mere

Count and Percent Datalogi: Førsteårsstuderende

Count and Percent Datalogi: Førsteårsstuderende Køn Mand Kvinde 62 87,32 % Hvor gammel er du? (vælg antal år) Under 19 19 20 21 22 23 24 25 26 Over 29 23 32,39 % Hvor mange år har du boet i hovedstadsområdet? (vælg antal år. vælg 0, hvis du ikke bor

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

Runde 2: November 2014

Runde 2: November 2014 Runde 2: November 2014 INDHOLD Metode Forbrugeradfærd Mærkekendskab Mærkeevaluering Opsummering Målgruppestudie METODE Formål: At måle opfattelse og overvejelse af Cphbusiness, med hensigt på at kunne

Læs mere

Hvilken klasse går ud i?

Hvilken klasse går ud i? Hvilken klasse går ud i? 2 Alle svarpersoner (=335) 167 15 113 5 49 6 7. klasse 8. klasse 9. klasse 1. klasse 1/2 Angiv dit køn 25 Alle svarpersoner (=336) 211 2 15 125 5 Dreng Pige 2/2 28 29 235 Hvilke

Læs mere

Facebook 1 4,2% YouTube 0 0,0%

Facebook 1 4,2% YouTube 0 0,0% Statistik fra undersøgelsen blandt nye studerende sommeren 2011 3K i Århus (svarprocent: 77,4%) 1. Hvor har du hørt eller set noget om 3K-uddannelsen, før du søgte ind? (Sæt gerne flere x) www.viauc.dk/3k

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab BA. Navn på universitet i udlandet: Reykjavik University.

Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab BA. Navn på universitet i udlandet: Reykjavik University. Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab BA Navn på universitet i udlandet: Reykjavik University Land: Island Periode: Fra: 25. august 2013 Til: 16. december 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Studiestartundersøgelsen 2014. Sammenfatningsrapport

Studiestartundersøgelsen 2014. Sammenfatningsrapport Studiestartundersøgelsen 214 Sammenfatningsrapport Hvilket universitet studerer du ved? Svarprocent: 1% (N=56)Spørgsmålstype: Vælg en Københavns Universitet 192 Roskilde Universitet 47 Aarhus Universitet

Læs mere

Side 1 af 26. Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen Forår 2011.

Side 1 af 26. Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen Forår 2011. Side 1 af 26 Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen Forår 2011. Side 2 af 26 1. Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen Forår 2011.... 1 1. Indholdsfortegnelse....

Læs mere

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725 Resultater Spørgeskema 46725 Antal observationer i forespørgslen: Antal observationer i dette spørgeskema: Procent af i det samlede resultat: 6939 6939 100.00% page 1 / 94 page 2 / 94 Nøgletal for 0001

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Drømmepanelet 2. udgave

Drømmepanelet 2. udgave Drømmepanelet 2. udgave Totale resultater METODE Data er indsamlet i maj 2015 via et online spørgeskema. ne er rekrutteret via Userneeds panel og i alt har 400 unge gennemført undersøgelsen. Datagrundlaget

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse 2014 By-, Energi- og Miljøplanlægningsuddannelsen

Spørgeskemaundersøgelse 2014 By-, Energi- og Miljøplanlægningsuddannelsen Spørgeskemaundersøgelse 2014 By-, Energi- og Miljøplanlægningsuddannelsen 1. Kønsfordeling - 49 respondenter pige dreng i alt København 10 21 31 Aalborg 9 9 18 I alt 19 30 49 2. Hvornår blev du interesseret

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Datagrundlag... 3 2.1 Deltagernes fordeling... 4 2.2 Usikkerhed... 4 3 BA/KA Besvarelser... 5 3.1 BA/KA kønsfordeling og rette

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Bachelor International Virksomhedskommunikation International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Vælg virksomhedskommunikation Når du starter på en BA-uddannelse i International Virksomhedskommunikation,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for kandidatdimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nykøbing Falster. Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nykøbing Falster. Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 85 83 86 83 85 84 85 83 Elevtrivsel

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey:

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey: UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011 Introtekst til survey: Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål, som tager 2-10 min. at besvare.

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

ucsyd.dk DEN DIGITALE LÆRERUDDANNELSE Fleksibel læreruddannelse. Online.

ucsyd.dk DEN DIGITALE LÆRERUDDANNELSE Fleksibel læreruddannelse. Online. DEN DIGITALE LÆRERUDDANNELSE Fleksibel læreruddannelse. Online. Den delvis digitale læreruddannelse i Tønder er for dig, der ønsker at forene fritid, familieliv og uddannelse. ucsyd.dk Fjernstudie. Tæt

Læs mere

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport 2013 Studenter i erhvervsuddannelserne 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere