Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN"

Transkript

1 Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater 2 3. Generaliserbarhed 2 4. Demografi Kønsfordeling Aldersfordeling 3 5 Geografi Hvor er du vokset op? Primære bopæl de sidste 10 år Bopæl ved studiestart 4 6. Uddannelsesmæssig baggrund Videregående uddannelser Årstal for gennemført ungdomsuddannelse 7 7. Forberedelseskurser Kommentarer til forberedelseskurser 8 8. Visuel kommunikation som mulig uddannelse 8 9. Optagelsesforløbet Forprøven Optagelsesprøven Oplysninger om uddannelsen Forventninger til ansættelse eller videreuddannelse efter endt uddannelse på DMJX Sprogkundskaber Nuværende bopæl Hvordan finansierer de studerende deres studietid? 16 1

3 1. Indledning Denne rapport er baseret på en spørgeskemaundersøgelse af studerende, der pr. 1. september 2014 påbegyndte uddannelsen Visuel Kommunikation (VK) på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole (DMJX). Respondenterne har bestået optagelsesprøven på Visuel Kommunikation i foråret ud af de 90 nye studerende har svaret på undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 51,11%, svarerende til lidt over halvdelen. Dette bevirker at indeværende rapport har en generaliserbarhed, hvorfra der kan udledes resultater samt belyse faktorer, som spiller ind i når en vurdering, af de nye studerende på Visuel Kommunikation EF14 holdene, skal foretages. Besvarelserne på de fire linjer fordeles således: Fotografisk Kommunikation Grafisk Design Kreativ Kommunikation Interaktivt Design Markante resultater 85,48% har uddannelsen som 1. prioritet Overvægt af studerende fra Region Hovedstaden Kønsfordelingen er næsten 50/50 på VK E14 holdene. 3. Generaliserbarhed Svarprocenten er, som nævnt ovenfor, 51,11 % i denne spørgeskemaundersøgelse. Det vurderes, at rapportens resultat er beskrivende for nye studerende på VK EF14, og kan bruges som indikator for kommende undersøgelser af 1. semesterstuderende. Ikke alle respondenter har besvaret samtlige spørgsmål, men denne procentvise afvigelse fremgår af tabellerne og totalbesvarelserne vil derfor variere i rapporten. 4. Demografi 4.1 Kønsfordeling Af Tabel 1 fremgår kønsfordelingen af nye studerende på VK EF14. Tabel 1 gør brug af databasetal pr. 1/ Disse tal er derfor ikke afhængig af svarprocenten, men viser kønsfordelingen på holdene pr. den pågældende dato. Tabel 1 Kønsfordeling. Her er anvendt databasetal MÆND KVINDER SAMLET Antal Fordeling i % 48,9% 51,1% 100% Af Tabel 1 kan det udledes, at flertallet af nye studerende på VK EF14 er af maskulint køn. Til sammenligning er kønsfordelingen i spørgeskemaundersøgelsen, udgjort ved 62 respondenter, 2

4 fordelt på 30 kvinder og 32 mænd. I kommende undersøgelser vil der være fokus på en evt. udvikling af kønsfordeling på VK. 4.2 Aldersfordeling Af Tabel 2 fremgår aldersfordelingen samt gennemsnitsalderen for nye studerende på VK EF14. Tabel 2 gør brug af databasetal pr. 1/ Alderssnit Tabel 2: Oplysninger om de nye studerendes alder. MÆND KVINDER SAMLET Yngste og ældste Alderssnit Yngste og ældste Alderssnit Yngste og ældste 23,3 19 og 33 24,5 20 og 30 23,1 20 og 33 5 Geografi 5.1 Hvor er du vokset op? Af Tabel 3 fremgår respondenternes oprindelsessted. Tabel 3: Geografisk fordeling REGION ANTAL PROCENT Nordjylland 4 6,56% Østjylland 8 13,11% Midt- og Vestjylland 5 8,2% Syd- og Sønderjylland 2 3,26% Fyn 2 3,28% København 24 39,34% Nordsjælland 5 8,2% Øvrige Sjælland 9 14,75% Bornholm 1 1,64% Andet 3 11,54% Total % Af dette kan der udledes, at et flertal af respondenterne er fra Region Hovedstaden. I andet kategorien fremgår det desuden, at en enkelt respondent er opvokset i Norge. 5.2 Primære bopæl de sidste 10 år Af Tabel 4 fremgår respondenternes primære bopæl. Det skal bemærkes, at 11 respondenter ikke har besvaret spørgsmålet. Dette kan være en indikation på, at de er bosiddende i den by, som de er opvokset i eller at de ikke har haft den samme bopæl gennem de sidste 10 år. Tabel 4 Primære bopæl de sidste 10 år 3

5 REGION ANTAL PROCENT Nordjylland 1 1,96% Østjylland 4 7,84% Midt- og Vestjylland 3 5,88% Syd-og Sønderjylland 2 3,92% Fyn 2 3,92% København 28 54,9% Nordsjælland 3 5,88% Øvrige Sjælland 7 13,73% Bornholm - - Andet 1 1,96% Total % Næsten halvdelen af de studerende har boet i København de sidste 10 år. Som kommentar har de studerende nævnt følgende: Århus i 4 år Norge 5.3 Bopæl ved studiestart Af Tabel 5 fremgår respondenternes bopæl ved studiestart. Tabel 5: Bopæl ved studiestart POSTNUMMER BYDEL ANTAL 2100 København Ø Valby Nørrebro Rødovre Greve Frederiksberg København NV København S København K Vanløse København SV Albertslund Kongens Lyngby København V København V Køge Maribo København SV København V 1 Som det kan ses af Tabel 5 er størstedelen af de studerende bosat i eller omkring København. Afstanden Maribo til Emdrup er den længste strækning, hvor en enkelt studerende dagligt pendler. 4

6 6. Uddannelsesmæssig baggrund 6.1 Ungdomsuddannelse Af Tabel 6, 7 og 8 fremgår respondenternes ungdomsuddannelse, dimissionsåret samt perioden fra at respondenterne har afsluttet en ungdomsuddannelsen til de er påbegyndt en professionsbachelor hos DMJX. Tabel 6 Afsluttet ungdomsuddannelse ÅRSTAL ANTAL PROCENT ,42% ,42%% ,58% ,83% ,42% ,42% Før ,92% Størstedelen af de studerende (53 respondenter) har en gymnasial baggrund. Kun 8 studerende har ikke en gymnasial uddannelse. Af Tabel 6 fremgår det, at flertallet af respondenter dimitterede i perioden , imens at 11 respondenter fuldførte en gymnasiel uddannelse før ud af de 60 respondenter har en anden ungdomsuddannelse jvf. Tabel 7. UNGDOMSUDDANNELSE HGS Mediegrafiker Dekoratør Folkeskolelærer Grundforløb - skiltetekniker + grafisk tekniker Tabel 7: Anden ungdomsuddannelse TTN Teater Talent Nord 2 årig selvbetalt uddannelse i scenekunst Grundforløb Webintegrator Af de 17 blev 1 færdig i 2014, 6 færdige i 2013, 1 studerende i 2012, 5 studerende i 2011 og 3 i Den sidste blev færdig i Det betyder, at antallet af år mellem ungdomsuddannelse og studiestart på DMJX fordeler sig således: Tabel 8: Antal år mellem ungdomsuddannelse og studiestart på DMJX ANTAL ÅR MÆND KVINDER ANTAL PROCENT ANTAL PROCENT 0 år ,6% 0 1 år ,3% 1 9,1% 2 år ,1% 3 år ,5% 4 år ,3% 5 år Mere end ,1% 5

7 år Total 6 100% % Som det kan ses i tabellen, går der længere tid mellem studiestart og ungdomsuddannelse hos kvinder ende mænd. 6.2 Videregående uddannelser Af TabeI 9 fremgår det hvorvidt respondenterne tidligere har været indskrevet på samt afsluttet en videregående uddannelse. Tabel 9: Indskrevet på videregående uddannelser MÆND KVINDER TOTAL Påbegyndt videregående uddannelse Antal, som har afsluttet denne Påbegyndt videregående uddannelse Antal, som har afsluttet denne Påbegyndt videregående uddannelse Antal, som har afsluttet denne. Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal 12 44,4% 7 36,8% 15 55,6% ,2% % % Oversigt over et udsnit af videregående uddannelser, som respondenterne tidligere har påbegyndt: Multimediedesign Engelsk, Københavns Universitet Folkeskolelærer Digitale Medier og Design, ITU Markedsføringsøkonom HA (jur) Af Tabel 10 fremgår det hvilke uddannelser respondenterne har afsluttet. UDDANNELSE Tabel 10: Anden uddannelse ANTAL IT- universitetet 2 HA (jur.) 1 Markedsføringsøkonom 1 Folkeskolelærer 1 Engelsk på Københavns Uni 1 Multimediedesigner 13 6

8 6.3 Årstal for gennemført ungdomsuddannelse Der er stor spredning på, hvornår de studerende har afsluttet deres ungdomsuddannelse jf. tabel 11. Tabel 11. Afsluttet videregående uddannelse ÅRSTAL ANTAL Før Total Forberedelseskurser Af spørgeskemaet fremgår det at 25 ud af 58 respondenter (43,1%) har deltaget i forberedelseskurser op til studiestart hos DMJX. Oversigt over forberedelseskurser: Kreativ Basis Kreativ basis, Rødding Højskole Manuskriptkursus på Filmskolen -Den Europæiske Filmhøjskole Krogerup Højskole Klassisk Tegnekursus, Viborg Tegneskole Next Step Visuel Kommunikation, Borups Højskole Kreativ Basis - det nye Semesterkursus i klassisk tegning, The Animation Workshop, Viborg 6 ugers grafisk kursus hos Grafiske Kurser i Vejle - 1 måneds intensivt grafisk design-kursus på Rødding højskole Kreativ Basis på DMJX Elev på Krabbesholm Højskole, Grafisk Design, Foråret Assistent på Krabbesholm Højskole, Grafisk Design, Efteråret 2013 Holbæk Kunsthøjskole (Efterår 2009) Grundkursus Skiltetekniker KTS og Grundkursus Design og Portfolio - KTS Viborg klassisk tegneskole Elektronisk Musik, Engelsholm Højskole i 2011 grundforløb. Grafisk design på Krabbesholm, grafisk tekniker på kts Tabel 12: Forberedelseskurser afsluttet årstal og antal uger ÅRSTAL ANTAL

9 Andet tidspunkt 16 ANTAL UGER ANTAL 3-5 uger Mere en 3o uger Respondenters kommentarer til forberedelseskurser Det var en god forberedelse til at søge ind her. Vi fik tid på skolen til udelukkende at lave optagelsesprøven, og der var vejledning til rådighed, skulle man have brug for det. Jeg er glad for at jeg tog kurset. Størstedelen af mine egne værker til optagelsesprøven lavede jeg på højskolen. Kreativ Basis gav mig metoder til at få mine mange flyvske indfald kanaliseret ned i simple, kreative problemløsninger, og har derfor spillet en stor rolle i min optagelse på Kreativ Kommunikation. Det har lært mig at tegne og visualisere ting meget nemmere. Kreativ Basis gav mig grundviden. Det styrkede mig i programmerne, forbedrede min kreative tankegang, og gav mig et overblik over optagelsesprøverne. Next Step har fokus på optagelsesprøver til diverse kreative uddannelser. Jeg var nok ikke kommet ind på KK uden Kreativ Basis. Mit højskoleforløb foregik flere år før jeg søgte optagelse på DMJX, og var således ikke rigtig målrettet nogen videregående uddannelse på tidspunktet. Det var rigtig fint, men jeg tror der er andre skoler, der er mere målrettede mod optagelse på eksempelvis DMJX eller designskolerne. Jeg lærte designprogrammerne på KTS, hvilket var afgørende for min optagelsesprøve. Gav mig lysten til at studere igen, og var en fantastisk oplevelse. 8. Visuel kommunikation som mulig uddannelse Af Tabel 13 fremgår det på hvilket tidspunkt respondenterne så en professionsbachelor hos DMJX som en mulig videre uddannelsesvej. I 2014 spørgeskemaundersøgelse er de studerende blevet spurgt ind til deres valg proces. Tabel 13: Hvornår begyndte du at overveje VK som en mulig uddannelse? PERIODE ANTAL PROCENT Grundskole/folkeskole 6 8,82% Ungdomsuddannelse 20 29,41% Anden videregående udd % Ledighedsperiode 5 7,35% Mens jeg arbejdede 20 29,41% Respondenterne havde desuden følgende uddybende kommentarer: 8

10 Jeg begyndte at overveje det under min uddannelse på KU og i mere seriøs grad efter, at jeg blev bachelor. Fik interesse da jeg studerede multimediedesign og var stærkest i design. Tog forprøven i 2013 for at se om grafisk design var noget for mig, og søgte seriøst i år (2014). Tre år efter jeg blev student. Jeg har søgt ind de 3 efterfølgende år. Drømte om at blive grafiker allerede i folkeskolen. Begyndte at overveje Visuel Kommunikation i sommeren På mit sabbatår. I praktik. Jeg blev introduceret til DMJX gennem mit ophold på Krabbesholm Højskole. Allerede i gymnasiet var jeg bevidst om uddannelsen, dog troede jeg ikke det var muligt. Til sidst følte jeg, at min videregående udd. var forkert og søgte ind. På mit højskoleophold. Da jeg tog flere visuelle kurser og fandt dem yderst spændende. Da jeg var i praktik mødte jeg 3 drenge, som er færdiguddannede ID'ere. De fortalte om uddannelsen og skolen. Så vidste jeg, at det var den vej, jeg skulle gå. Praktikforløb i forbindelse med KEA MMD. Jeg undersøgte det for mange år siden, men fokuserede i stedet på animationsuddannelsen i Viborg (uden held). Gymnasiet 9. Optagelsesforløbet 19 respondenter har været til optagelsesforløb på andre uddannelsesinstitutioner udover DMJX. Af disse nævnes følgende institutioner: KADK Mediegrafiker på KTS KEA Filmskolen Ebeltoft Filmhøjskole - Optaget, men takkede nej til fordel for DMJX Bachelor i karakteranimation, The Animation Workshop, Viborg Skolen for Visuel Kommunikation, Haderslev Danmarks Designskole Har været til optagelsesprøve på både GD, FK og ID på DMJX. Og gået videre til samtalen hos Danmarks Designskole (Visuel kommunikation) Medieskolerne Viborg, Fotografuddannelsen Krabbesholm Højskole, Skive DKDS Ud af de 26 besvarelser har 2 studerende være til optagelsesprøve* 3 gange hos DMJX og 14 har forsøgt sig 2 gange og de restende 42 kom ind i første forsøg. (*gælder samtlige uddannelser på DMXJ) På specifikt uddannelsen VK har 2 har prøvet 3 gange, 16 forsøgt 2 gange og hele 40 kun en gang. 9

11 Ud af de 57 havde 53 VK (85,48%) DMJX som deres første prioritet og 4 havde ikke. De 22, som havde uddannelsen som første prioritet angiver følgende grunde. Tabel 14 Oversigt over DMJX som 1 prioritet ANTAL PROCENT Faglige årsager 27 43,55% Uddannelses ry og omdømme 9 14,52% DMJXs ry og omdømme 16 25,81% Forventninger til/viden om optagelsesprøven 0 0 Andre grunde 1 1,6 % Respondenterne havde desuden følgende uddybende kommentarer: Faglige årsager, uddannelsens ry og omdømme, DMJXs ry og omdømme. Jeg læste om den, og synes at det var en uddannelse for mig, og noget jeg havde mere lyst til end noget andet. Både skolens ry som en af de mest prestigefyldte grafiske uddannelser i Danmark med et højt niveau, og havde hørt fra flere elever, at Interaktivt Design var en af de fedeste uddannelser at gå på, både socialt og fagligt. På grund af uddannelsens indhold og muligheder for fremtiden. Faglige årsager. Uddannelsens-, skolens- og undervisernes ry. Ville have valgt flere, hvis man kunne. Skolen har altid tiltalt mig. Da jeg boede i Søborg og kørte forbi med bus hver dag, sagde jeg til mig selv at: "En dag skal jeg gå derinde!". Jeg har altid gerne ville læse TVM, men da jeg startede på Kreativ Basis, fik jeg øjnene op for KK. Faglige årsager, uddannelsens ry og omdømme, Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles ry og omdømme, samt sociale og geografiske årsager. Faglige, ry og omdømme samt fremtidsmuligheder. Både faglige årsager samt skolens og uddannelsens ry. Jeg har hørt fra mange chefer i branchen, at de hellere vil ansætte ID'ere end "almindelige" designere, fordi ID'ere kan lidt ekstra. De respondenter der ikke havde VK som første prioritet angiver følgende årsager: Jeg kunne bedre lide Designskolens optagelsesprøve, samt stemningen og miljøet på stedet. Havde øjnene fast rettet mod animation, men måtte udvide mine muligheder. Adgangen til TAW var markant sværere (for mig). Faglige årsager, forventninger til/viden om optagelsesprøven samt størst kendskab til DMJX. 10. Forprøven Af Tabel 14 fremgår respondenternes vurdering af sværhedsgraden på forprøven. De har desuden haft muligheden for at vurdere forprøven og kommentere på dette.. Tabel 14: Forprøvens sværhedsgrad SVÆRHEDSGRAD STUDERENDE ANTAL PROCENT Let 4 7% Middel 42 73,7% Svær 7 12% 10

12 Ved ikke 4 7% Total % Respondenterne havde desuden følgende uddybende kommentarer: Opgaveformuleringen middel, men det var svært at vurdere sit værk. Synes GD var svær, FK middel og ID let. Meget overskuelig. Den var udfordrende og spændende. Brugte flere dage på den og elskede fordybelsen. Det er svært at sige, jeg synes ikke at det var nemt nemt, men man kom jo ind. Så det er svært at vurdere, men den var da meget sjov. Aldrig prøvet andre. 11. Optagelsesprøven Vurdering af optagelsesprøvens sværhedsgrad Tabel 6 viser de nye studerende på VK - uddannelsens vurdering af deres optagelsesprøve. Der er i forhold til sidste års undersøgelse en mere jævn fordeling af vurderinger mellem middel og svær. Tabellen viser de nye VK-studerendes vurdering af selve optagelsesprøven. Tabel 15: Optagelsesprøven SVÆRHEDSGRAD ANTAL PROCENT Let - - Middel 27 43,6% Svær 25 43,9% Ved ikke 5 8,8% Total % Respondenterne havde desuden følgende uddybende kommentarer: Meget udfordrende, spændende og sjov. Et sted mellem middel og svær. Opgaverne i sig selv er ret lige til og tilpas åbne, som dermed giver stor plads til at yde sit bedste på den givne tid. Igen var GD sværest, FK var også lidt svære end forprøven og ID lettest. Jeg følte mig presset konstant og måtte vride mit hovedet til det yderste. Selve prøven var tilpas, men svær i forhold til tidspresset. 12. Oplysninger om uddannelsen Af Tabel 16 fremgår det, hvor respondenterne har fremskaffet oplysninger om uddannelsen. Det har dog kun været muligt at svare en enkelt gang. Ydermere har DMJXs hjemmeside ikke været en af de prædefinerede svarmulighederne, denne mulighed for oplysning fremgår derfor af respondenternes kommentarer. Tabel 16: Oplysninger om uddannelsen 11

13 VALG EFTERÅR 2014 Mænd Kvinder Total Studievejledningen på DMJX 1 0 1,79% Studievejledning på tid. uddannelse 0 1 1,79% Åben hus på DMJX ,36% Andre steder på nettet ,07% Familie og venner ,57% Ug.dk 4 1 8,93% Andet ,5% Total % Respondenterne har primært skaffet sig viden om uddannelserne til Åben Hus på DMJX samt hos familie og venner. Da dette spørgsmål er en tilføjelse til spørgeskemaet i indeværende år, er der intet sammenligningsgrundlag, således at rapporten kan udtale sig om udprægede tendenser i respondenternes informationssøgning. Respondenterne havde desuden følgende uddybende kommentarer: Danskdynamit.dk, derudover var en tidligere studerende på interaktivt design ude på mit tidligere uddannelsessted at fortælle om det. Dmjx.dk (man kan ikke vælge mere end én ting, så skriver flere her) - Internettet - Familie og venner/bekendte - UG.dk Venner + tidligere elev der holdte foredrag, (hun havde gået her) På skolens hjemmeside, venner og brochure På Kreativ Basis. Samt højskole, generel orientering på nettet og fra gamle elever. Samt åbent hus Man kan ikke vælge flere - Mine valg: Nettet, UG.dk, Åbenthus, Familie og Venner Det er ikke muligt at vælge flere muligheder, så jeg skriver dem her: Andre steder på nettet, UG. og UG.dk Venner i min praktik Allerede i gymnasiet blev jeg opmærksom på uddannelsen på egen hånd. Snakkede med tidligere elever på linjen. Orientering om uddannelse på kea Respondenterne blev desuden adspurgt om de manglede information om VKs uddannelser. På baggrund af dette blev følgende udsagn fremsat: Hvor meget undervisning der er planlagt. Bedre beskrivelse af elevernes dagligdag, studiemiljøet samt eksempler på opgaver/måden der bliver undervist på. 12

14 Nej, jeg synes jeg var godt oplyst. Kunne læse meget på nettet fra tidligere elevers oplevelser om optagelsesprøven og det at gå på skolen. Der er tilpas information om uddannelsen på hjemmeside. Mere information om hvad de fokuserer på, når de vurderer optagelsesprøverne. Vil gerne vide i større omfang og mere præcist, hvad dimittender laver i dag. Jeg kendte godt til DMJX i forvejen, men jeg har aldrig hørt om Interaktivt Design, hvilket jeg synes er rigtigt synd. KK og GD virker mere eftertragtede, hvilket jeg mener kun kan skyldes, at folk ikke rigtigt forstår begrebet Interaktivt Design. Alle ligner et spørgsmålstegn, når jeg fortæller, hvad jeg læser og det kræver altid en længere forklaring. Uddannelsen ville helt sikkert ha godt af lidt mere reklame, især for multimediedesignere, som ikke altid føler sig klar til arbejdsmarkedet bagefter. uddannelse, og gerne vil have noget mere design kendskab. Man er altid i tvivl om hvor meget der forventes, at man kan inden man starter, tegne, programmer osv.... At der var utrolig lidt teori. Eksempler på tidligere års forprøver. Detaljer om studiemiljø, mødetider, arbejdsform og citater af elever, der forklarer hvordan det er at gå på studiet (mere end bare i videoen på DMJXs hjemmeside). Hvor meget undervisning der er, fordelingen af denne samt det faglige/boglige niveau Øvrige idéer og kommentarer til Danmarks Medie og Journalisthøjskoles studievejledning og oplysningsindsats ung ude af gymnasiet ikke høre om andet end studier på uni og jeg ville ønske man havde vidst at der var andre muligheder. Måske arrangere at tage ud på gymnasier og fortælle om stedet og uddannelserne. Oplys syudievejledere om at dmjx har mange muligheder for kreative mennesker. Gør mere opmærksom på muligheden for udveksling på 2. år. Det tværfaglige på 1. år, hvor man skaber netværk blandt de andre linjer på studieretningen Den er fin ;) Videoerne på hjemmesiden må gerne blive opdateret. Ikke desto mindre var dem der gjorde størst indtryk på mig, da jeg første gang læste om uddannelsen.da jeg i gymnasiet blev opmærksom på uddannelsen, savnede jeg at der var informationer om hvordan jeg forberedte mig til eventuel optagelse og selve studiets forløb samt faglighed. Jeg ved ikke hvad der skulle ændres, men jeg kendte mest til KK linjen på VK. Jeg hørte først om ID igennem tidligere studerende i starten af 2014, så relativt kort tid før, at man skulle ansøge. Mere reklame/oplysning for linjen interaktiv design 13. Forventninger til ansættelse eller videreuddannelse efter endt uddannelse på DMJX Til spørgsmålet hvilken type job vil du gerne have, når du er færdiguddannet er der en del studerende, som peger på et job som art director. For at kunne se en udvikling over tid er deres kommentarer her grupperet ud fra relevante overskrifter. I bilag 1 kan de oprindelige kommentarer aflæses. Fordelingen ses i nedenstående tabel: Tabel 17: Forventninger til beskæftigelse efter endt uddannelse. TITLER ELLER OMRÅDER ANTAL 13

15 Cinematograf, film og billeder 9 Reklame eller magasin 22 Art direction 30 Motiongrakfiker 19 Digital Designer 26 Grafisk Designer 24 Fotograf 6 Freelance 16 Ved ikke 4 Med hensyn til at læse videre er der 22 studerende, som gerne vil læse videre efter endt uddannelse og 34 som ikke vil. Tabel 18 Forventning til videre uddannelse efter endt uddannelse UDDANNELSE ANTAL Filmfotograf på filmskolen 0 Master i Visuel Kommunikation 5 Kandidat i noget med web 1 KADK visuel kommunikation KA 3 Ved ikke endnu Kunsthistorie Overbygning på Danmarks Designskole 3 Ved det ikke endnu Sprogkundskaber I tråd med strategimålet om øget udveksling og interesse i de studerendes forudsætninger for at klare den internationale modul på VKs uddannelser, er de studerende blevet spurgt om deres kundskaber inden for følgende sprog: Dansk Norsk Engelsk Fransk Spansk Andre samt blevet bedt om at vurdere deres kvalifikationer fra 1-5 indenfor hvert af de adspurgte sprog. Resultatet af dette fremgår af Tabel 19. Tabel 19: De studerendes vurdering af deres sprogfærdigheder. 1: Ingen kendskab 2: En smule kendskab 3: En del kendskab 4: Stort kendskab 5: Taler/skriver flydende Sum Dansk % 0% 0% 3,57% 96,43% 100% 0% 0% 0% 0,56% 15,08% 15,64%

16 Norsk 7,55% 67,92% 18,87% 5,66% 0% 100% 1,12% 10,06% 2,79% 0,84% 0% 14,8% Engelsk Tysk Fransk Spansk % 1,79% 7,14% 33,93% 57,14% 100% 0% 0,28% 1,12% 5,31% 8,94% 15,64% ,18% 54,55% 18,18% 5,45% 3,64% 100% 2,79% 8,38% 2,79% 0,84% 0,56% 15,36% ,92% 20,75% 11,32% 0% 0% 100% 10,06% 3,07% 1,68% 0% 0% 14,8% ,41% 25,93% 12,96% 3,7% 0% 100% 8,66% 3,91% 1,96% 0,56% 0% 15,08% Andre sprog angiv 77,42% 9,68% 0% 9,68% 3,23% 100% nedenfor 6,7% 0,84% 0% 0,84% 0,28% 8,66% Sum ,33% 26,54% 10,34% 8,94% 24,86% 100% I den sidste oversigt som forholder sig til andre sprog fx svensk og japansk er niveauerne ikke inddelt pr. sprog men de studerende har listet andre sprog som: Græsk Svensk HTML Italiensk Kinesisk 15. Nuværende bopæl De studerende bor i høj grad til leje, mens et fåtal har andre boligformer. I tabel 20 ses fordelingen: Tabel 20: Nuværende boligform BOLIGFORM ANTAL STUDERENDE Bor i egen(ejer)bolig 7 Bor til leje 36 Bor i forældres lejlighed (forældrekøb) 5 Andet (ses i listen her under) 9 Ønsker ikke at svare - Sum 57 Af andre boligformer nævnes følgende: Bor hjemme i min mors hus. Bor hjemme, sammen med familien. Egen hus på lejet grund Andelsbolig Jeg bor på Rigshospitalets Kollegium m. eget værelse samt eget toilet og bad. Til leje i en andel. Bor i Ejet hus 15

17 Bor midlertidigt på min vens gulv 16. Hvorledes finansieres studietiden? I den følgende tabel ses, hvordan de studerende finansierer deres studietid. En høj procentdel får SU og en del af dem har desuden et job. Til tabel 21 har der været mulighed for flere svar. Tabel 21: Finansiering af studiet INDKOMST ANTAL SU 38 SU og SU - lån 18 Banklån 1 Støtte fra forældre eller andre 9 Opsparing 11 Andet 10 Sum 87 De studerende har følgende kommentarer til dette spørgsmål: Arbejde Deltidsjob Job SU + arbejde ved siden af job som webmaster (3timer om ugen) Arbejde. Studiejob arbejde ved siden af skolen Arbejde arbejde Deltidsjob som salgsassistent 16

18 Bilag 1 Spørgsmål 34 Hvilken type job vil du gerne have, når du er færdiguddannet? Tekstforfatter Instruktør Enten tekstforfatter, Ad'er eller projektleder - Med andre ord er åben overfor alt. Som sagt ville jeg gerne have læst TVM, så denne mulighed er også stadig åben for mig. Kommer and på hvordan jeg udvikler mig be like water. -Har jo ikke prøvet det hele endnu 17

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole SEPTEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

BESKÆFTIGELSESRAPPORT

BESKÆFTIGELSESRAPPORT : BESKÆFTIGELSESRAPPORT DESIGNSKOLEN KOLDINGS EGEN UNDERSØGELSE AF KANDIDATERNES ARBEJDSSITUATION 2006 DESIGNSKOLEN KOLDING 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER... 3 1.1 Konklusioner... 3 2. METODE... 3 2.1 Undersøgelsens

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Beskæftigelsesrapport Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Page 2/19 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER 3 1.1 Konklusioner 3 2. METODE 3 2.1. Undersøgelsens pålidelighed

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund MØDET MED DAGPENGESYSTEMET En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund Marts 2012 Indhold Om undersøgelsen...3 Hovedkonklusioner..4 Baggrundsoplysninger 6 Ledighed og dagpengeperioder.7

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Rapporten er udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

"Alle unge vil gerne have et godt liv"

Alle unge vil gerne have et godt liv Unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Region Hovedstaden "Alle unge vil gerne have et godt liv" Sammenfatning af hovedanalyse om unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Unge uden job

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

Undersøgelse af unge hjemløse på Frederiksberg, 2012

Undersøgelse af unge hjemløse på Frederiksberg, 2012 1 Undersøgelse af unge hjemløse på Frederiksberg, 2012 Udarbejdet af: Ilja Sabaj-Kjær, under supervision af projektleder Jesper Hegelund Bertelsen, under Hjemløseplanen, Plan og Projektstaben, Social-

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Rapport Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Delprojektet er udarbejdet af Morten Haase 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning 3 1.1 Men hvordan skal disse brobygningskurser opbygges? 3 1.2 Hvilke

Læs mere

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform 2011 Roskilde Universitet. UniPæd. Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Bilag 1: Interviews og kodningsudtræk

Bilag 1: Interviews og kodningsudtræk Bilag 1: Interviews og kodningsudtræk Anthony Ansell -Henry Ungdoms- og Uddannelsesvejleder 18.04.2005. Har du et bud på hvornår man er vellykket integreret? Jeg har ikke stødt på sådan en entydig politik

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014

Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014 Årsager til uddannelsesophør mellem 3. og 6. måned for elever på social- og sundhedsuddannelsens trin 1 og 2 Frafaldsanalyse og evaluering af indsamlede data Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014 Projektnr.:

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Rekruttering af yngre læger og fastholdelse af ældre læger i almen praksis i såkaldt sårbare områder En undersøgelse fra Region Hovedstaden

Rekruttering af yngre læger og fastholdelse af ældre læger i almen praksis i såkaldt sårbare områder En undersøgelse fra Region Hovedstaden Rekruttering af yngre læger og fastholdelse af ældre læger i almen praksis i såkaldt sårbare områder En undersøgelse fra Region Hovedstaden af Thorkil Thorsen og Lise Dyhr København april 2010 (SYNTHESE,

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere