Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte"

Transkript

1 Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste 20 år, så er drengene blevet dårligere. For drenge med ufaglærte forældre er der i dag flere, der ikke får en uddannelse ud over folkeskolen, end der var i 1990, mens der for piger med ufaglærte forældre er færre, der ikke får en uddannelse. af chefanalytiker Jonas Schytz Juul 16. april 2011 Analysens hovedkonklusioner Den sociale arv er helt afgørende for børns uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden for selv at få en uddannelse. Samtidig er billedet, at pigerne generelt er bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Blandt børn med ufaglærte forældre er det 41 pct. af drengene, der ikke har fået en uddannelse ud over folkeskolen, mens det er 34 pct. af pigerne, der ikke har fået en uddannelse. Der er altså en forskel på knap 20 pct. imellem de to køn. Siden 1990 er pigerne af ufaglærte blevet bedre til at bryde den sociale arv, og en større andel får en videregående uddannelse. For drengene kan man desværre ikke konstatere den samme positive udvikling. I dag er det blot 12 pct. af drenge med ufaglærte forældre, der har eller er i gang med en videregående uddannelse. Det er samme niveau som for 20 år siden. For pigerne er andelen steget fra 15 pct. til 25 pct. siden Kontakt Chefanalytiker Jonas Schytz Juul Tlf Mobil Kommunikationschef Janus Breck Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Børns køn altafgørende for den social arv Forældrenes uddannelsesniveau har afgørende betydning for børnenes uddannelsesniveau. I denne analyse ses der på denne sammenhæng med særligt fokus på forskelle i børnenes køn. Konkret er der målt på de 25-åriges uddannelsesniveau, koblet med oplysninger om forældrenes uddannelsesniveau. For de unge er der målt på, om de har gennemført en uddannelse, eller om de er i gang med en uddannelse. For forældrene er der set på den forælder, der har det højeste uddannelsesniveau, og dette er målt, da den unge var 15 år. Unge, hvor der ikke var oplysninger om forældrenes uddannelsesniveau som 15-årige, er ikke taget med i analysen. Dermed ses der bort fra de unge, der er indvandret til Danmark efter det 15. leveår. Piger er bedst til at bryde den sociale arv I tabel 1 er andelen af de 25-årige, som ikke har fået eller er i gang med en uddannelse ud over folkeskolen, vist opdelt på forældrenes uddannelsesbaggrund. Der er to markante tendenser i figuren: For det første er der en meget stærk social arv i uddannelsesvalget. Jo højere forældrenes uddannelsesniveau er, desto større er sandsynligheden for, at børnene selv får en uddannelse. For det andet er det tydeligt, at uanset social baggrund, så klarer pigerne sig væsentligt bedre, end drengene gør. Eksempelvis er det 41 pct. af drengene af ufaglærte forældre, der ikke har fået en uddannelse ud over folkeskolen, mens det er 34 pct. af pigerne af ufaglærte forældre, der ikke har fået en uddannelse. Der er altså en forskel på knap 20 pct. Forskellen mellem drenge og piger er tydelig uanset forældrenes uddannelsesniveau. Ser man eksempelvis på børn af forældre med en lang videregående uddannelse, så har 9 pct. drengene ikke fået en uddannelse ud over folkeskolen, mens blot 4 pct. af pigerne ikke har fået en uddannelse. Andelen af drenge uden uddannelse er altså dobbelt så stor som andelen af piger uden uddannelse, når forældrene har en lang videregående uddannelse. Tabel 1. Andel 25-årige uden en uddannelse fordelt på forældrenes uddannelsesniveau Forældrenes uddannelsesniveau Drenge Piger Forskel Relativ forskel point Ufaglært Gymnasial Erhvervsfaglig KVU MVU LVU I alt Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. 2

3 Officielt er der en målsætning om, at kun 5 pct. af en ungdomsårgang må være uden en uddannelse ud over folkeskolen. Som det ses af figuren, er man langt fra denne målsætning, når man måler på de 25- årige. Og specielt mange drenge får ikke en uddannelse. Man skal dog være lidt varsom, da uddannelsesmålsætningen på de 5 pct. tager udgangspunkt i uddannelsesniveauet som 41-årig og er en beregning af de fremtidige uddannelsesniveauer med de nuværende tilgange og frafaldsmønstre på uddannelserne. Alligevel illustrerer ovenstående tydeligt, at der er alt for mange unge, der ikke får en uddannelse, og at dette i høj grad hænger sammen med forældrenes uddannelsesbaggrund. Unge der har eller er i gang med en videregående uddannelse fordelt på køn Frem for at fokusere på de unge, der ikke har fået eller er i gang med en uddannelse efter folkeskolen, kan man se på andelen af unge, som har fået eller er i gang med en videregående uddannelse. Officielt er målsætningen, at mindst halvdelen af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse. En videregående uddannelse dækker over enten en kort videregående uddannelse (fx økonoma, kort videregående uddannelse inden for it, logistik el. lign.), mellemlang videregående uddannelse (fx pædagog, sygeplejerske, journalist) eller en lang videregående uddannelse (fx læger, gymnasielærere). Også her er der en helt tydelig sammenhæng mellem forældrenes uddannelsesniveau og, hvor stor en andel af de 25-årige som har eller er i gang med en videregående uddannelse. Og igen er der en klar forskel på kønnene: En langt større andel af pigerne er i gang med eller har gennemført en videregående uddannelse end blandt drenge. Blandt drenge med ufaglærte forældre er 11 pct. i gang med eller har fået en videregående uddannelse som 25-årig. For piger med ufaglærte forældre er 25 pct. i gang med eller har fået en videregående uddannelse som 25-årig. For børn af ufaglærte forældre er der altså dobbelt så mange piger som drenge, som er i gang med eller har fuldført en videregående uddannelse. Tilsvarende forskelle ses for børn med andre baggrunde, men på et andet niveau. Blandt drenge med forældre med en lang videregående uddannelse er det 69 pct., der er i gang med eller har fået en videregående uddannelse. Det er mange flere end de 11 pct. af drengene med ufaglærte forældre, som har eller er i gang med en videregående uddannelse. Og for pigerne er tallet endnu højere. Det er således hele 84 pct. af pigerne med forældre med en lang videregående uddannelse, som har eller er i gang med en videregående uddannelse. Både den sociale baggrund og barnets køn er altså helt afgørende for, om barnet får en uddannelse. Tabel 2. Andel 25-årige som har eller er i gang med en VU fordelt på forældrenes uddannelsesniveau Forældres uddannelse Drenge Piger Forskel Relativ forskel point Ufaglært Gymnasial Erhvervsfaglig KVU MVU LVU I alt Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 3

4 Lang videregående uddannelse går i arv særligt for pigerne Analysen kan snævres endnu mere ind ved udelukkende at se på de 25-årige, som er i gang med eller har gennemført en lang videregående uddannelse. Her er der en endnu tydeligere grad af social arv. Mens 4 pct. af pigerne med ufaglærte forældre har gennemført eller er i gang med en lang videregående uddannelse, så er det hele 42 pct. af pigerne med forældre, der har en lang videregående uddannelse, som selv er i gang med eller har gennemført en lang videregående uddannelse. For drengene er det blot 2 pct., der har eller er i gang med en lang videregående uddannelse, hvis forældrene er ufaglærte. Har forældrene derimod en lang videregående uddannelse, så er det 36 pct. af drengene, der selv er i gang med eller har fuldført en lang videregående uddannelse. I figur 3 er andelen af de 25-årige, som har eller er i gang med en lang videregående uddannelse vist. Af figuren fremgår det helt tydeligt, at børn med forældre, der selv har en lang videregående uddannelse, har en langt større sandsynlighed for at få en lang videregående uddannelse, end andre børn har. Tabel 3. Andel unge som har eller er i gang med en LVU fordelt på forældrenes uddannelse Forældres uddannelse Mænd Kvinder Forskel Relativ forskel point Ufaglært Gymnasial Erhvervsfaglig KVU MVU LVU I alt Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. Pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv, drenge er blevet dårligere For drenge med ufaglærte forældre er der i dag flere, der ikke får en uddannelse ud over folkeskolen, end der var i For pigerne ses den omvendte tendens. I 1990 var der således 38 pct. af de 25-årige drenge med ufaglærte forældre, der ikke havde en uddannelse ud over folkeskolen. Det var der også i 2000, mens andelen altså er steget til næsten 42 pct. i For pigerne af ufaglærte forældre var der et fald fra 38 pct. i 1990 til under 30 pct. i år Herefter er andelen dog steget igen, således at det nu er næsten 34 pct. af pigerne med ufaglærte forældre, der ikke har en uddannelse ud over folkeskolen som 25-årig. Det er vist i figur 4. 4

5 Figur 4. Andel 25-årige uden uddannelse med ufaglærte forældre, Mænd Kvinder Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik I figur 5 er andelen af 25-årige med ufaglærte forældre, som er i gang med eller har gennemført en videregående uddannelse, vist i perioden For drenge af ufaglærte forældre var der 12 pct. i 1990, der var i gang med eller havde gennemført en videregående uddannelse. Denne andel steg til knap 15 pct. i 2000, hvorefter den er faldet til ca. 12 pct. igen i Set over hele perioden er der altså en stagnation i andelen af drenge med ufaglærte forældre, som får en videregående uddannelse. For pigerne er der en stigning. Mens det i 1990 var 15 pct. af pigerne med ufaglærte forældre, der som 25-årig havde gennemført eller var i gang med en videregående uddannelse, så er denne andel steget til knap 25 pct. i Der er altså en klart stigende forskel igennem perioden på drenge og pigers evne til at bryde den sociale arv, og der er i dag dobbelt så mange piger af ufaglærte forældre, som får en videregående uddannelse, som drenge. 5

6 Figur 5. Andel 25-årige med videregående uddannelse med ufaglærte forældre, Mænd Kvinder Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik Til ovenstående er det dog vigtigt at bemærke, at gruppen af 25-årige med ufaglærte forældre er blevet meget mindre i løbet af perioden , da forældrene til de 25-årige har et højere uddannelsesniveau i dag end i Mens ca. 37 pct. af de 25-årige i 1990 havde ufaglærte forældre, er det under 15 pct. i af de 25-årige i 2009, der har ufaglærte forældre. Omvendt er andelen af 25-årige med forældre med en MVU eller LVU næsten fordoblet i perioden. Denne store nedgang i gruppen af ufaglærte forældre kan give et vist selektionsbias, hvilket der ikke er korrigeret for her. Boks 1. Metode I analysen er der for hvert år set på årgangen af de 25-årige og deres uddannelsesniveau. Den 25-åriges uddannelsesniveau er opgjort som det højeste niveau af fuldførte uddannelser og igangværende uddannelser. Dvs. har man fx som 25-årig gennemført gymnasiet og er i gang med en videregående uddannelse, så er det den igangværende videregående uddannelse, der er afgørende. Uddannelsesoplysningerne for de 25-årige er koblet med oplysninger om forældrenes uddannelsesbaggrund, dengang de unge var 15 år. Dvs. for de 25-årige i 2009 kobles dette med oplysninger om forældrenes uddannelsesniveau i Unge, der er indvandret til Danmark efter det 15. leveår, er altså ikke taget med i analysen. For forældrene er oplysningen for den forælder med den højest fuldførte uddannelse taget med. Dvs. har moren en længere uddannelse end faren, så er det morens uddannelsesbaggrund, der tages med. Og omvendt. Hvis der ikke er oplysninger om nogle af forældrenes uddannelsesniveau, er disse ikke taget med i analysen. 6

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet

Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet 2. marts 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33 55 7 720 Mobil tlf. 42 42 90 18 Resumé: Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet Der er stor forskel på, hvor meget man kan forvente

Læs mere

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge bosniske krigsflygtninge og efterkommere af bosniske krigsflygtninge er i højere grad end deres jævnaldrende i gang med en uddannelse. Både mændene

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

Danske unges gældsadfærd

Danske unges gældsadfærd Danske unges gældsadfærd Indledning De unge gældssætter sig som aldrig før, men mange har svært ved at tilbagebetale deres gæld. Ifølge de seneste tal fra Experian står godt 55.000 unge mellem 18 og 30

Læs mere

HER ER FAMILIEN DANMARK

HER ER FAMILIEN DANMARK HER ER FAMILIEN DANMARK Der er cirka 800.000 børnefamilier i Danmark, men en børnefamilie er faktisk et vidt begreb, og det kan man for alvor få syn for, hvis man dykker ned i Danmarks Statistiks tal om

Læs mere

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS Af Niels Glavind Antallet af voksne med svag læseevne påkalder sig med rette opmærksomhed i en periode, hvor arbejdsmarkedet stiller stadig større krav

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Den svære overvægt fortsætter med at stige

Den svære overvægt fortsætter med at stige Nyt fra December 21 Den svære overvægt fortsætter med at stige Andel svært overvægtige 25-44-årige i Danmark. Procent. 14 12 1 8 6 4 2 Procent Kilde: 1987-25: statens institut for folkesundhed. 29: Rockwool

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Middelklassen i Danmark skrumper ind

Middelklassen i Danmark skrumper ind fordeling og levevilkår kapitel 4 Middelklassen i Danmark skrumper ind Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så svinder middelklassen ind. Alene siden 2001 er middelklassen faldet

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter Nyt fra November 2008 Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter En stadig stigende andel af unge indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande kaster sig over en uddannelse,

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere